Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0032(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0210/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0210/2010

Συζήτηση :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/02/2011 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Συζητήσεις
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του κ. Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας (COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, η έγκριση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα θα δημιουργήσει ευκαιρίες τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και για την κορεατική βιομηχανία. Εντούτοις, για την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, είναι ουσιώδους σημασίας η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής ρήτρας διασφάλισης.

Προς αυτόν τον σκοπό εργαζόμασταν εγώ και οι συνάδελφοί μου τους τελευταίους μήνες στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, και γι’ αυτό είναι σημαντικό να υποστηρίξει όλο το Κοινοβούλιο ενεργά το σύνολο των τροπολογιών.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ και 1 αποχή τον Ιούνιο. Δυνάμει της εν λόγω ρήτρας, θα καταστεί δυνατή η εφαρμογή μέτρων διασφάλισης σε περίπτωση που οι μειώσεις των τελωνειακών δασμών επί των προϊόντων που εισάγονται από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο των νέων εξουσιών που χορηγήθηκαν στο Κοινοβούλιο μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η έγκριση του εν λόγω κανονισμού υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή τριμερούς διαλόγου με εντολή του Συμβουλίου πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών.

Ο πρώτος επίσημος τριμερής διάλογος διεξάχθηκε στις 30 Αυγούστου, και τόσο οι σκιώδεις εισηγητές όσο και εγώ ακούσαμε τις αντιρρήσεις του Συμβουλίου όσον αφορά τις τροπολογίες μας. Η συνεδρίαση αυτή μάς επέτρεψε να σημειώσουμε πρόοδο σε πολλά σημεία και να προσδιορίσουμε το τελικό κείμενο ορισμένων παραγράφων· το συμπέρασμα που εξαγάγαμε από τη συνεδρίαση είναι ότι το Συμβούλιο επιθυμεί πραγματικά, κατά την άποψή μας, την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία και εργάζεται σκληρά προς τούτο. Αυτό, ασφαλώς, είναι πολύ θετικό για εμάς.

Εντούτοις, ταυτόχρονα, δεν θεωρούμε ότι έχει παρέλθει επαρκής χρόνος για την αποσαφήνιση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τα σημεία στα οποία διατηρεί διαφορετική άποψη από αυτήν που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.

Όλες οι πολιτικές Ομάδες αποφάσισαν, συνεπώς, ομόφωνα ότι είχε έρθει η ώρα να λάβει θέση το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια σχετικά με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου τον Ιούλιο, οι οποίες είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί και να επιφέρει αποτελέσματα η ρήτρα διασφάλισης.

Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε ομόφωνα να μην κλείσει η πόρτα σε μια πιθανή συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, πράγμα που πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα καταστεί δυνατό όταν αποσαφηνίσει το Συμβούλιο τη θέση του.

Θα ψηφίσουμε, λοιπόν, αύριο μόνο επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού, θα αναβάλουμε την ψηφοφορία επί της νομοθετικής έκθεσης για τη δεύτερη περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου, οπότε και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η νομοθετική διαδικασία.

Πιστεύουμε ότι η έκθεση περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά βελτιώσεων, όπως η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επίσπευση των διαδικασιών· η δυνατότητα κίνησης ερευνητικής διαδικασίας εκ μέρους της βιομηχανίας· η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων εκ μέρους της Επιτροπής και οι βελτιώσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και την επιτήρηση των εισαγωγών από την Κορέα. Πρόκειται για σημεία σχετικά με τα οποία έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία καταρχήν με το Συμβούλιο.

Θεωρώ ότι πρόκειται για θετικό αποτέλεσμα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε, όμως, ότι δεν αρκεί. Υπάρχουν και άλλα, ακόμη πιο θεμελιώδη σημεία, που χρήζουν της αμέριστης προσοχής των διαπραγματευτών και τα οποία πρέπει να τύχουν της υπεράσπισης όλων των πολιτικών Ομάδων αυτού του Σώματος, όπως συνέβη στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Αναφέρομαι ουσιαστικά σε τέσσερα σημεία.

Πρώτον, πρέπει να μετριάσουμε τον πιθανό κίνδυνο που διατρέχουν τα πιο ευάλωτα κράτη μέλη δημιουργώντας μια περιφερειακή ρήτρα, ανά περιοχή, ώστε να μην πληγούν ορισμένοι ευαίσθητοι τομείς. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ρήτρα διασφάλισης είναι ουσιαστικά προσωρινή και αποσκοπεί ακριβώς στη διασφάλιση των πιο ευαίσθητων τομέων της οικονομίας, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση.

Δεύτερον, πρέπει να καθιερώσουμε σαφή επιτήρηση για τα προϊόντα που επηρεάζονται από τη ρήτρα επιστροφής τελωνειακών δασμών.

Τρίτον, πρέπει να υπερασπίσουμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία κίνησης ερευνών· και τέλος, η διαδικασία λήψης αποφάσεων ή η επιτροπολογία.

Εκτός από την καλή θέληση που επέδειξε η βελγική Προεδρία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τέλος, θα ήθελα να αναφέρω τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει η Επιτροπή όσον αφορά την άρτια ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός που αφορά την εφαρμογή διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας συνιστά πολύ σημαντική νομοθεσία, όχι μόνο επειδή, άπαξ και εγκριθεί, θα παράσχει την απαραίτητη προστασία για τη βιομηχανία της ΕΕ εφόσον καταστεί αναγκαίο, αλλά και επειδή αποτελεί τον πρώτο εμπορικό φάκελο στον οποίο συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συννομοθέτης. Ως εκ τούτου, με χαροποιεί η δέσμευση και η υπευθυνότητα με την οποία ασχολείται το Κοινοβούλιο με τον συγκεκριμένο φάκελο.

Εκτιμώ τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την κατάρτιση των τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής εντός πολύ πιεστικών προθεσμιών. Θα ήθελα επίσης να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή είναι απολύτως προσηλωμένη στην επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφαλίσει έναν αποτελεσματικό μηχανικό διασφάλισης ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις πιθανές ανησυχίες ορισμένων κλάδων της βιομηχανίας της ΕΕ.

Ενημερώθηκα ότι η πρώτη συνεδρίαση του άτυπου τριμερούς διαλόγου για τον κανονισμό περί διασφαλίσεων όσον αφορά την Κορέα πήγε καλά και ότι επιτεύχθηκε πρόοδος αναφορικά με πολλές τροπολογίες, όπως προανέφερε ο εισηγητής. Παραδείγματος χάριν, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με πολύ σημαντικά ζητήματα όπως η χορήγηση του δικαιώματος κίνησης ερευνητικής διαδικασίας διασφάλισης στη βιομηχανία της ΕΕ και η συμπερίληψη εσωτερικών κανόνων σχετικά με την επιστροφή τελωνειακών δασμών στον κανονισμό περί διασφαλίσεων.

Γνωρίζω ότι τα δυσκολότερα ζητήματα δεν έχουν συζητηθεί ακόμη λεπτομερώς στον άτυπο τριμερή διάλογο. Ελπίζω ότι οι προσεχείς συνεδριάσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εξ όσων γνωρίζω στο εγγύς μέλλον, θα επιφέρουν αξιόλογη πρόοδο και θα επιτρέψουν την επίτευξη συμφωνίας, ακόμη και για τα δυσκολότερα ζητήματα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές, ιδίως δε τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ), για τον χειρισμό του φακέλου αυτού κατά προτεραιότητα. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω τη δέσμευση της Επιτροπής για την αυστηρή εφαρμογή ολόκληρης της ΣΕΣ. Αυτό δεν αφορά μόνο τον μηχανισμό διασφάλισης, αλλά και κάθε άλλη πτυχή της ΣΕΣ, κυρίως τις διατάξεις περί αειφόρου ανάπτυξης και τους τομείς που σχετίζονται με μη δασμολογικούς φραγμούς.

Τέλος, επιτρέψτε μου να επωφεληθώ της ευκαιρίας και να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης της ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας από το Συμβούλιο. Όπως γνωρίζετε ενδεχομένως, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Σεπτεμβρίου, ελπίζουμε ότι θα εξουσιοδοτήσει την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της ΣΕΣ. Μόλις ληφθεί η εν λόγω απόφαση, θα καταστεί δυνατή η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας και η διαβίβασή της στο Κοινοβούλιο για τη διαδικασία έγκρισης.

Η ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής θα αποφασισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από το Συμβούλιο. Η εν λόγω απόφαση θα εγκριθεί, κατά πάσα πιθανότητα, μόλις εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη ΣΕΣ και επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό περί διασφαλίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε, για την έκθεση των απόψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν επιτύχει μαζί τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες υποδειγματικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Zalba για το έργο του.

Στο πρώτο ζήτημα εξωτερικής εμπορικής πολιτικής από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας –στο οποίο διαδραματίζουμε αποφασιστικό ρόλο– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση. Η πρώτη ανάγνωση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στην επιτροπή και απόψε διεξάγεται η συζήτηση. Αν εξαρτιόταν από το Κοινοβούλιο, η ψηφοφορία για τις ρήτρες διασφάλισης θα μπορούσε να διεξαχθεί αύριο. Δυστυχώς, όμως, το άλλο θεσμικό όργανο –το Συμβούλιο, δηλαδή– δεν μας έχει δώσει μέχρι στιγμής τη δυνατότητα να εγκρίνουμε τη συμφωνία αύριο. Θα το εκτιμούσα αν παρευρισκόταν κάποιος εκπρόσωπος του Συμβουλίου εδώ σήμερα. Θα το εκτιμούσα επίσης αν το Συμβούλιο επεδείκνυε λίγη περισσότερη ευελιξία και λίγη περισσότερη σπουδή σε αυτό το ζήτημα.

Θα ήθελα να προβώ στις ακόλουθες πολύ σαφείς παρατηρήσεις σχετικά με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: η Επιτροπή, οι βουλευτές και η βιομηχανία θα έχουν το δικαίωμα, στο μέλλον, να κινούν ερευνητικές διαδικασίες δυνάμει της ρήτρας διασφάλισης. Θέλουμε και εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουμε αυτό το δικαίωμα. Νομίζω ότι μιλάω εξ ονόματος όλων των βουλευτών όταν λέω ότι δεν θα παραιτηθούμε από αυτό το δικαίωμα. Παροτρύνω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν στο θέμα αυτό κατά τις διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατόν.

Η επόμενη παρατήρησή μου αφορά την επιστροφή των τελωνειακών δασμών. Η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθεί αυτό στις ρήτρες διασφάλισης. Παροτρύνω το Συμβούλιο να σταματήσει να εμποδίζει το ζήτημα και να το αποδεχτεί.

Η τρίτη παρατήρησή μου αφορά το ζήτημα του κανονισμού της Νότιας Κορέας για το CO2, που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί. Η κορεατική κυβέρνηση σχεδιάζει να επιβάλει έναν κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 στην αυτοκινητοβιομηχανία. Όλοι ανησυχούμε ότι ο εν λόγω κανονισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ελάττωση του ανοίγματος της κορεατικής αγοράς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Παροτρύνω την Επιτροπή να μιλήσει στους Κορεάτες σχετικά με αυτό το θέμα με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Το ζήτημα αυτό του κανονισμού για το CO2 αποτελεί λυδία λίθο. Δεν θα ήταν σκόπιμο το πρώτο νέο νομοθέτημα της Κορέας να υπονομεύσει τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

Λαμβανομένου αυτού υπόψη, εύχομαι στον εισηγητή και σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσαμε να περατώσουμε το εν λόγω ζήτημα μέχρι το τέλος του έτους.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον εισηγητή για την καλή συνεργασία η οποία βοήθησε το Κοινοβούλιο να εγκρίνει ομόφωνα μια εξαιρετικά θεμελιώδη θέση στην επιτροπή –που επικροτώ ιδιαιτέρως– καθιστώντας για άλλη μία φορά σαφή τη σημασία αυτού του κανονισμού περί διασφαλίσεων.

Μαζί με τη συμφωνία με τη Νότια Κορέα, είναι η πρώτη συμφωνία που διαπραγματευτήκαμε μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία έδωσε στο Κοινοβούλιο έναν νέο ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει. Δεύτερον, η εν λόγω συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα και ο κανονισμός περί διασφαλίσεων αποτελούν κατά κάποιον τρόπο πρότυπο μελλοντικών συμφωνιών και, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτοί είναι δύο σημαντικοί λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να υιοθετούμε αμέριμνα μετριοπαθείς θέσεις, αλλά να αγωνιζόμαστε πραγματικά για την έγκριση συνετών κανονισμών.

Όπως γνωρίζετε, κύριε Επίτροπε, μας απασχολούν ιδιαιτέρως έξι σημεία. Θα ήθελα να τα ανακεφαλαιώσω εν συντομία. Πρώτον, ο μηχανισμός επιστροφής τελωνειακών δασμών. Αν οι κορεάτες κατασκευαστές χρησιμοποιούν εξαρτήματα από τρίτες χώρες κατά την κατασκευή των εμπορευμάτων τους, δεν καλούνται να καταβάλλουν δασμούς επί αυτών και δύνανται να τα εξάγουν στην Ευρώπη, ενώ οι ευρωπαίοι κατασκευαστές –ακόμη και αν χρησιμοποιήσουν τα ίδια εξαρτήματα– δεν επωφελούνται από την εν λόγω απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δασμών. Αυτό, συνεπώς, παρέχει στους κορεάτες κατασκευαστές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά το ζήτημα για να διαπιστώσουμε κατά πόσον επιφέρει στρέβλωση της αγοράς. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας απλής δήλωσης· αντιθέτως, πρέπει να καταστεί νομικά δεσμευτικό με την ενσωμάτωσή του στον κανονισμό περί διασφαλίσεων ως βάση για την κίνηση ερευνητικών διαδικασιών.

Δεύτερον, θα υπάρχουν επίσης περιφερειακές παραλλαγές. Οι ευαίσθητοι τομείς δεν έχουν την ίδια έντονη παρουσία σε όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς μπορούν να προστατευθούν οι ευαίσθητοι τομείς στις επιμέρους περιοχές από στοχευμένες επιθέσεις. Δεν πρόκειται για απλό έργο, καθώς ανήκουμε σε μια εσωτερική αγορά – πρέπει, όμως, να βρεθεί πολιτική λύση.

Τρίτον, καθώς πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, κύριε Επίτροπε, έχει επίσης να κάνει με μια νέα ισορροπία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· και μιας και έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την Επιτροπή, το σωστό είναι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισότιμο ρόλο στη συμφωνία.

Τέταρτον, οι διαδικασίες υλοποίησης είναι, ασφαλώς, δική σας δουλειά –δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να παρέμβουμε στην επιχειρησιακή εφαρμογή– ως Κοινοβούλιο, όμως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αμφισβητηθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στη διαδικασία επιτροπολογίας. Ειδικότερα, χρειαζόμαστε το δικαίωμα υπαναχώρησης – πρέπει να διασφαλιστεί και αυτό.

Η πέμπτη παρατήρησή μου είναι ότι πολλές δεκαετίες εμπειρίας με τη Νότια Κορέα μάς έχουν δείξει ότι, εκτός από τη δασμολογική εμπορική πολιτική, δημιουργούνται διαρκώς μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο. Πρέπει, συνεπώς, να υφίσταται και ένας σαφής μηχανισμός για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την κίνηση διαβουλεύσεων σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων στον τομέα των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο.

Η έκτη παρατήρηση που θα ήθελα να διατυπώσω είναι ότι, αν αντιμετωπίζουμε σοβαρά αυτήν τη νέα εμπορική συμφωνία, τότε πρέπει να συμπεριλάβουμε και να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εδραιωθούν σταθερά και να εφαρμοστούν θεμελιώδη πρότυπα της ΔΟΕ – όπως το πρότυπο 87, που παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα στην απεργία. Απεναντίας, το άρθρο 314 του ποινικού κώδικα της Νότιας Κορέας ορίζει ότι «η παρέμβαση στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης» συνιστά ποινικό αδίκημα. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό – πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών, να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη πρότυπα της ΔΟΕ και τα θεμελιώδη περιβαλλοντικά πρότυπα και να συμπεριληφθεί η κοινωνία των πολιτών στην παρακολούθηση της συμφωνίας υπό τη μορφή εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων.

Η τελική παρατήρησή μου, κύριε Επίτροπε, αφορά το ότι είπατε πως η προσωρινή εφαρμογή θα λάβει χώρα, κατά πάσα πιθανότητα, μετά την επίτευξη συμφωνίας. Θα ήθελα να διαγραφεί η φράση «κατά πάσα πιθανότητα». Η προσωρινή εφαρμογή δεν μπορεί να λάβει χώρα έως ότου το Κοινοβούλιο αποφασίσει επί του θέματος!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως σκιώδης εισηγητής για την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο De Gucht καθώς και τον εισηγητή, κ. Zalba, για τη θετική συνεργασία τους σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα και τις ρήτρες διασφάλισης.

Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελαν η επικύρωση και η έγκριση της συμφωνίας να λάβουν χώρα το συντομότερο δυνατόν, καθώς τασσόμαστε υπέρ των ελεύθερων συναλλαγών και καθώς θεωρούμε ότι μια συμφωνία με τη Νότια Κορέα θα προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Νότιας Κορέας. Όσον αφορά τις ρήτρες διασφάλισης, ωστόσο, πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πιστεύουμε ότι οι ρήτρες διασφάλισης συνιστούν μέσο που είναι σε θέση να λάβει υπόψη αυτούς τους προβληματισμούς. Ελπίζουμε ότι η ψηφοφορία αυτήν την εβδομάδα θα στείλει το μήνυμα ότι οι πολιτικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου είναι ενωμένες και ότι οι εν λόγω ρήτρες διασφάλισης θα οδηγήσουν στη σύναψη μιας εύρυθμης συμφωνίας. Καλούμε, λοιπόν, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κινηθούν προς την κατεύθυνσή μας όσον αφορά αυτά τα σημαντικά, εκκρεμή ζητήματα.

Πρωτίστως, δεν θέλουμε να διαπιστώσουμε κατάχρηση του συστήματος επιστροφής τελωνειακών δασμών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο σύστημα επιστροφής τελωνειακών δασμών να ανοίξει την πόρτα μέσω της Νότιας Κορέας στα φθηνά προϊόντα, ιδιαιτέρως φθηνά πρωτεύοντα προϊόντα από την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας. Επιπλέον, επιθυμούμε την κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο εκ μέρους της Νότιας Κορέας –όπως οι κανονισμοί μείωσης των εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα– ούτως ώστε να μην εισαχθούν για εμάς νέοι φραγμοί στο εμπόριο με πλάγιους τρόπους.

Ζητούμε την τήρηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Φυσικά, πρέπει να επιλυθεί και το ζήτημα της επιτροπολογίας· αυτό όσον αφορά τη μετέπειτα εφαρμογή της συμφωνίας. Στο σημείο αυτό, θέλουμε να δούμε το Κοινοβούλιο να διαδραματίζει ισχυρό ρόλο. Θέλουμε επίσης η ίδια η βιομηχανία και τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να κινούν διαδικασίες έρευνας και παρακολούθησης στο μέλλον.

Μια τελευταία παρατήρηση αποτελεί πηγή προβληματισμού: τις προσεχείς ημέρες, το Συμβούλιο θα συζητήσει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας και θα προβεί, ενδεχομένως, σε σχετική ψηφοφορία. Οφείλω να προειδοποιήσω στο σημείο αυτό ότι, δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να παράσχει τη συγκατάθεσή του. Η προσωρινή εφαρμογή θα αντίκειτο στο πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Καλώ, συνεπώς, το Συμβούλιο να μην εγκρίνει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας και να περιμένει την απόφαση του Κοινοβουλίου. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστεί δυνατή η λήψη έγκαιρης απόφασης και πρέπει να το τονίσουμε αυτό για άλλη μία φορά επιδεικνύοντας κοινό μέτωπο στην ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε De Gucht, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Ομάδας μου, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μας στις προσπάθειες της επιτροπής να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση κανονισμού που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών κατά τη σύνοδο Ολομέλειας αυτής της εβδομάδας.

Διαφάνεια, άνοιγμα –αποσαφηνίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποτελεί νομοθετικό όργανο της ΕΕ με δικαίωμα συναπόφασης σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες στο μέλλον– και, ως εκ τούτου, σοβαρή συνεκτίμηση των απόψεων, των προβληματισμών και των ανησυχιών πολλών εκ των συμμετεχόντων και παραγόντων που επηρεάζονται από την προς επικύρωση συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· όλα αυτά επηρεάζονται άμεσα από τον κανονισμό περί διασφαλίσεων. Επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι οι απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο και, ειδικότερα, το κείμενο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών διίστανται – όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ακόμη περισσότερο μεταξύ των εργαζομένων των επιχειρήσεων καθώς και μεταξύ της διοίκησης των εν λόγω επιχειρήσεων, και αυτό ισχύει όχι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά ακόμη περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από πλευράς αμφότερων των εμπορικών εταίρων.

Είναι η πρώτη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών του 21ου αιώνα μεταξύ άκρως ανεπτυγμένων οικονομιών σε έναν παγκοσμιοποιημένο οικονομικό κόσμο και θα τεθεί σε ισχύ υπό συνθήκες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο μηχανισμός της ρήτρας διασφάλισης έχει, συνεπώς, ιδιαίτερα σημασία η οποία είναι πιθανόν να επεκταθεί πολύ πιο πέρα από τις συγκεκριμένες πτυχές που παρουσιάζονται εδώ.

Πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την υλοποίηση και τις δυνατότητες εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης που προβλέπονται στη συμφωνία, ούτως ώστε να προχωρήσουν θετικά η εμπορική συνεργασία, το παγκόσμιο άνοιγμα και η κοινή πρόοδος όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αντίστοιχων οικονομιών προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών των δύο εμπορικών εταίρων. Ο χρονικός προγραμματισμός και οι προθεσμίες, οι περιφερειακές διασφαλίσεις, η παροχή αποδεικτικών στοιχείων, τα μέτρα παρακολούθησης – όλα αυτά είναι απαραίτητα και, όπως προανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι βουλευτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα με το Συμβούλιο. Οι ανησυχίες σχετικά με την επιστροφή των τελωνειακών δασμών που εκφράστηκαν από φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σωματεία εργαζομένων και επιχειρήσεις –ανησυχίες που πηγάζουν ακριβώς από την προσωπική τους πείρα– καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την προέλευση.

Υποστηρίζω επίσης ότι η ρήτρα δεν πρέπει απλώς να είναι αποτελεσματική, αλλά και να μπορεί να επιβεβαιωθεί στην πράξη. Η ρήτρα πρέπει να αποτελεί μέσο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σοβαρές περιπτώσεις. Είναι επείγον ζήτημα κατά την άποψή μου να τονιστεί και πάλι σήμερα ότι ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να υπερψηφιστεί και να εγκριθεί από το Συμβούλιο, αλλά και από τα 27 κράτη μέλη· ειδάλλως, η συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(DA) Κύριε Πρόεδρε, η εν λόγω συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μόνο θετική μπορεί να αποβεί τόσο για την Κορέα όσο και για την ΕΕ σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και από περιβαλλοντική άποψη. Είναι προς όφελος της ΕΕ να εγκριθεί η εν λόγω συμφωνία προτού συνάψει η Κορέα παρεμφερή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, διότι ο πρόεδρος Obama ανακοίνωσε πρόσφατα στο Τορόντο ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να επικυρώσουν μια εμπορική συμφωνία με την Κορέα το επόμενο έτος. Εντούτοις, αρχίζω να αμφιβάλλω για το κατά πόσον η εν λόγω συμφωνία είναι εντέλει απλή στην πραγματικότητα. Στην Κορέα, ξεσκεπάστηκε πρόσφατα ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο διαφθοράς που δρούσε στο ανώτατο επίπεδο, και πρέπει επομένως να παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις σχετικά με τους σημαντικότερους εμπορικούς μας εταίρους. Μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών υπογραμμίζει ότι η Κορέα ανήκει σε αυτήν την ομάδα.

Πρέπει επίσης να βρούμε τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες σε θέματα εργατικού δικαίου ή η ίδια η ΕΕ μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε εργαζομένους στο βιομηχανικό συγκρότημα Kaesong (KIC), με άλλα λόγια, στις εμπορικές περιοχές της Kaesong όπου Βορειοκορεάτες εργάζονται για εταιρείες της Νότιας Κορέας. Ειδάλλως, διακινδυνεύουμε την παροχή πρόσβασης σε προϊόντα που κατασκευάζονται μέσω καταναγκαστικής εργασίας και χωρίς μέριμνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να αρνηθούμε να συμπεριληφθούν προϊόντα KIC στη συμφωνία. Εντούτοις, συνολικά, είναι καλό το ότι η εν λόγω συμφωνία θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και ότι μπορούν να απαγγελθούν κατηγορίες και να παραπεμφθούν στα δικαστήρια εταιρείες που δεν πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις. Ομοίως, έχουν κοινοποιηθεί πλέον οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και μπορούν συνεπώς να συζητηθούν και να ελεγχθούν. Αν επιτύχουμε σε αυτό, θα αποτελέσει σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι, καθώς φαίνεται, η ΕΕ θα επωφεληθεί περισσότερο από αυτήν τη συμφωνία. Ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες θέσεις εργασίας και θα τονώσει την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπουμε, υπάρχει απόλυτη συναίνεση γύρω από την πρόταση και μπορούμε να δεχθούμε συγχαρητήρια διότι όλοι μας επιθυμούμε να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και διότι την θεωρούμε πολύ σημαντική.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Zalba Bidegain, καθώς γνωρίζω ότι εργάστηκε πολύ σκληρά για το εν λόγω ζήτημα, και πιστεύω ότι πέτυχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Η αυριανή ψηφοφορία για τις ρήτρες διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα θα είναι, όντως, ιστορική για δύο λόγους. Πρώτον, σημαίνει ότι θα αρχίσουμε πλέον τις συζητήσεις όσον αφορά την πιο ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που σύναψε ποτέ η ΕΕ. Είναι η πιο ριζοσπαστική συμφωνία και η συμφωνία που θα επιφέρει τα υψηλότερα κέρδη από κάθε άλλη συμφωνία στην οποία συμμετέχουμε. Αυτό, ασφαλώς, δεν είναι καθόλου παράξενο. Οφείλεται ουσιαστικά στο γεγονός ότι η Νότια Κορέα είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους μας, η 11η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και μία από τις πρώτες χώρες του ΟΟΣΑ με τις οποίες συνάπτει η ΕΕ συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

Είναι επίσης η πρώτη συμφωνία στην οποία χρησιμοποιούμε τη στρατηγική «Η Ευρώπη στον κόσμο», αφετηρία της οποίας είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τι είναι σημαντικό από οικονομικής άποψης και όχι από πολιτικής απλώς άποψης. Είναι προφανές ότι έχουμε φιλοδοξίες. Παραδείγματος χάριν, κάνουμε περισσότερα στον τομέα της γεωργίας, όσον αφορά τις ελεύθερες συναλλαγές, από ποτέ. Θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για τη βιομηχανία μας. Θα δημιουργήσει, ασφαλώς, ευκαιρίες και για τη βιομηχανία της Νότιας Κορέας, αλλά αυτός είναι ο σκοπός των ελεύθερων συναλλαγών. Είναι δύσκολο, υπήρξε δύσκολο και θα είναι δύσκολο στο μέλλον· τα σημαντικά πράγματα, ωστόσο, είναι συχνά δύσκολα. Αυτό είναι το όλο θέμα.

Δεύτερον, είναι η πρώτη περίπτωση στην οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει εξουσία συναπόφασης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κληθούμε να επιδείξουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνες και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε και να ενισχύουμε τον ρόλο της ΕΕ αντί να λειτουργούμε απλώς ως τροχοπέδη. Πιστεύω ότι το επιτύχαμε. Δεν θα εισακουστούν, φυσικά, όλες οι απαιτήσεις μας, αλλά το γεγονός και μόνο ότι τις υποβάλαμε σημαίνει ότι η Επιτροπή θα αναγκαστεί να δώσει περισσότερη προσοχή στο ζήτημα των κοινωνικών συνθηκών και των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο, λόγου χάρη.

Θα ήθελα να επισημάνω ιδιαιτέρως μια άποψή μου, διότι δεν συμφωνώ με όλα όσα ψηφίσαμε στην επιτροπή. Αφορά το ζήτημα των περιφερειακών μέτρων διασφάλισης. Διατηρώ τις αμφιβολίες μου γι’ αυτό μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο, αντ’ αυτού, να θεσπίζαμε μέτρα διασφάλισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Με την εσωτερική αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία, υπάρχουν αξιόλογες δυνατότητες παράκαμψης των περιφερειακών μέτρων διασφάλισης αυτού του τύπου και δεν πιστεύω ότι θα ήθελε κανείς εδώ να αναμοχλεύσει ή να αμφισβητήσει την ελεύθερη κυκλοφορία ή την εσωτερική αγορά. Γενικά, ωστόσο, η αυριανή ψηφοφορία αποτελεί σημαντική ένδειξη της εισόδου μας σε μια νέα περίοδο όσον αφορά την εμπορική πολιτική, και αυτό είναι καλό σημάδι.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να διερωτηθούμε τι είναι αυτό που θέλουμε ως Ευρώπη, τι ζητάμε ως Ευρώπη και ποιες δεσμεύσεις σκοπεύουμε να αναλάβουμε σε σχέση με αυτήν τη σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, την ύφεση που βιώνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο και τη δύσκολη ανάκαμψη που αντιμετωπίζουμε.

Κατά την άποψή μου, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών εν καιρώ τόσο εκτενών δυσκολιών για τις πολυμερείς σχέσεις, όταν οι διαπραγματεύσεις της Ντόχα βρίσκονται σε τέλμα, θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον δύο μείζονες απαιτήσεις. Αφενός, θα πρέπει να καθιερώνει πραγματικά ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο μεταξύ ημών και των υπόλοιπων ανταγωνιστών του παγκόσμιου εμπορίου και, αφετέρου, θα πρέπει να δείχνει στον κόσμο την κατεύθυνση που θέλει η Ευρώπη να ακολουθήσει η οικονομία και η ανάπτυξή της.

Η εν λόγω συμφωνία είναι αποκομμένη από όλα αυτά. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη το παγκόσμιο πλαίσιο. Είναι ή στη μία πλευρά ή στην άλλη. Είναι απλώς μια πολύ έξυπνα διατυπωμένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Πρόκειται για ένα σημαντικό θεωρητικό έγγραφο και σίγουρα θα μπορούσε να δημιουργήσει χρήσιμα σενάρια σε έναν απόλυτα ρυθμισμένο κόσμο, έναν κόσμο στον οποίο η αμοιβαιότητα, οι κοινοί κανόνες και τα κοινά πρότυπα ποιότητας είναι συνηθισμένα πράγματα. Ο κόσμος, όμως, δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε τη μεταποιητική βιομηχανία της Ευρώπης, στην οποία θα έπρεπε να βασιζόμαστε για τη δημιουργία περαιτέρω ανάπτυξης, περαιτέρω απασχόλησης και περισσότερων θέσεων εργασίας, να τιμωρείται, ενώ για άλλη μία φορά, ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ανταμείβεται.

Όσον αφορά τις θετικές πτυχές της, η συμφωνία αυτή δεν έχει σχεδόν κανέναν αντίκτυπο στην αύξηση του ΑΕγχΠ· στην καλύτερη περίπτωση, θα το αυξήσει κατά 0,03%. Δεν το θεωρώ απαραίτητο αυτό. Μετά τις επιφυλακτικές διαπραγματευτικές πρωτοβουλίες του προέδρου Obama, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν τώρα φρένο υπό την πίεση τουλάχιστον 100 μελών του Κογκρέσου που πρόσκεινται στο πλειοψηφούν κόμμα, οι οποίοι περιέγραψαν μια τέτοιου είδους συμφωνία –όπως αυτή που πρόκειται να υπογράψουμε– «δολοφονία των θέσεων εργασίας».

Η διαδικασία επικύρωσης στην Κορέα είναι εξαιρετικά αργή, και δεν διασφαλίζονται ούτε τα οικολογικά πρότυπα ούτε τα κοινωνικά πρότυπα. Παρ’ όλα αυτά, θέλουμε να προχωρήσουμε στην επικύρωση πολύ γρήγορα.

Πρέπει να ζητήσουμε, όμως, ένα πράγμα. Το ζητήσαμε πρωτύτερα, στα προκαταρκτικά στάδια, μέσω της ψηφοφορίας που πραγματοποιήσαμε τότε. Δεν μπορεί να υπάρξει προσωρινή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών αν δεν εγκριθεί ο κανονισμός περί διασφαλίσεων, και στο Κοινοβούλιο, έχουμε προτείνει ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τα επακόλουθα στάδια.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μοιάζουμε λίγο με τους Ryong, τους δράκους της κορεατικής μυθολογίας, που είναι ευγενείς, καλοκάγαθοι, αλλά και πολύ αποφασιστικοί δράκοι. Γνωρίζουμε επίσης ότι είμαστε το ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες μας και, συνεπώς, ζητούμε μια αποτελεσματική ρήτρα διασφάλισης.

Το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να συνάψει τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των ευρωπαίων εργαζομένων και των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και ιδιαίτερα τα θεσμικά δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Έχουμε έξι απαιτήσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί εν μέρει από άλλους βουλευτές.

Η πρώτη είναι η μη προσωρινή εφαρμογή πριν από την έγκριση του κανονισμού περί διασφαλίσεων και προτού εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη συμφωνία.

Η δεύτερη είναι μια περιφερειακή ή, εν πάση περιπτώσει, μια ευέλικτη ρήτρα διασφάλισης, καθώς η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από πολυμορφία και είναι σημαντικό η συμφωνία να γίνει αποδεκτή και να επικροτηθεί από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η τρίτη και σημαντικότερη απαίτηση αφορά τον ρόλο του Κοινοβουλίου στις διαδικασίες: το δικαίωμα κίνησης ερευνητικής διαδικασίας –έχουμε, ασφαλώς, ζητήσει την επέκταση του δικαιώματος στη βιομηχανία– το δικαίωμα πλήρους ενημέρωσης και η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η τέταρτη αφορά την επιτροπολογία στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού: το Συμβούλιο δεν μπορεί να κατέχει σημαντικότερο ρόλο από το Κοινοβούλιο. Επιμένουμε να έχει ισχυρό ρόλο το Κοινοβούλιο, με μια διαδικασία –τη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής– που θα προβλέπει την άσκηση βέτο σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή αποφασίζει να μην εφαρμόσει μέτρα κατόπιν έρευνας.

Πέμπτον, όσον αφορά την επιστροφή των τελωνειακών δασμών, οι τελωνειακοί δασμοί πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ρήτρες διασφάλισης και να συγκαταλέγονται στους παράγοντες κάθε διαδικασίας έρευνας και παρακολούθησης.

Τέλος, η έκτη απαίτηση είναι ότι πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών και περιβαλλοντικών προτύπων και πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού που να τοποθετούν τους Κορεάτες και τους Ευρωπαίους σε ισότιμη θέση όσον αφορά το CO2.

Τασσόμαστε απολύτως υπέρ της εν λόγω συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και κάθε συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που αποτελεί μέσο σταθερότητας και ειρήνης. Κανείς, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι αφελής ως προς το περιεχόμενό της, ούτε μπορεί το Συμβούλιο να αγνοεί τον ρόλο του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε ένα σημαντικό νομοθετικό κείμενο που αφορά το διεθνές εμπόριο και η εφαρμογή του οποίου θα έχει σοβαρές συνέπειες για την ευρωπαϊκή αγορά. Στις σημερινές συνθήκες της διεθνούς οικονομικής κρίσης κάθε φορά που συνάπτεται συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, πρέπει τα βήματα να είναι πολύ προσεκτικά για να μην υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημιά στους παραγωγικούς κλάδους της Ένωσης.

Η ρήτρα διασφάλισης στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να έχει νομοθετική ισχύ και να μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς περιπλοκές. Παράλληλα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά τις στατιστικές εισαγωγών και εξαγωγών για να παρέμβει άμεσα στην περίπτωση που δημιουργηθεί ανισορροπία. Επίσης, θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά την τήρηση των προδιαγραφών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα ώστε να μη δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός στα ίδια προϊόντα ή στα απευθείας ανταγωνιστικά από εκπτώσεις στα παραπάνω κριτήρια.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι συμφωνούμε με την εφαρμογή της περιφερειακής ρήτρας διασφάλισης για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεδομένου ότι επιτρέπει τη λήψη μέτρων σε περιφέρειες και χώρες όπου υπάρχουν κλάδοι παραγωγής με σημαντικό, συχνά, κεντρικό μερίδιο στην αγορά. Επειδή η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα είναι η πρώτη με την οποία η Ένωση ανοίγεται σε τόσο μεγάλη ασιατική αγορά, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής γιατί θα αποτελέσει πρότυπο για άλλες αντίστοιχες συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κάθε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας ή του αμοιβαίου οφέλους και, ειλικρινά, αμφιβάλλω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο με τη συμφωνία που αφορά τη Νότια Κορέα.

Θα ήθελα να παραθέσω κάποια αριθμητικά στοιχεία: το 50% των τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών μας με τη Νότια Κορέα αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία· εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει 450.000 αυτοκίνητα από τη Νότια Κορέα, αλλά εξάγει μόλις 33.000 ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανισόρροπη εμπορική σχέση, αν μη τι άλλο, και στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά σοβαρής κρίσης.

Είναι δεδομένο ότι η εν λόγω συμφωνία θα δημιουργήσει προηγούμενο. Θα ανοίξει τον δρόμο για άλλες συμφωνίες με μεγάλες ασιατικές χώρες – σκέφτομαι ειδικότερα την Ιαπωνία, αλλά θα υπάρξουν και άλλες. Εκτός αυτού, είναι η πρώτη συμφωνία που επιτεύχθηκε μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και είναι, επομένως, καίριας σημασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –και υποστηρίζω τον εισηγητή μας σε αυτό το σημείο– να κάνει τη φωνή του να ακουστεί και να εισακουστεί από την Επιτροπή.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ό,τι και αν συμβεί –δεν προδικάζω την ψηφοφορία επί της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών– πρέπει να καταστήσουμε αυστηρότερη τη ρήτρα διασφάλισης και, ειδικότερα, πρέπει να αναθεωρήσουμε τον μηχανισμό επιστροφής τελωνειακών δασμών, να εφαρμόσουμε μια περιφερειακή ρήτρα διασφάλισης, να ενισχύσουμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία, να θεσπίσουμε μια διαδικασία ειδικής επιτροπής που σέβεται τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και να ενσωματώσουμε κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τέλος, όπως υποσχεθήκατε, κύριε Επίτροπε, δεν θέλουμε η εν λόγω συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση προτού ψηφίσει οριστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επ’ αυτής.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευελπιστώ ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μου.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η πρώτη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας περιέχει ορισμένα θετικά στοιχεία: ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενισχυθεί και έχουν παρασχεθεί διασφαλίσεις σε περίπτωση παραβίασης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Παρ’ όλα αυτά, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιον λόγο; Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στον εαυτό της μεγάλες φιλοδοξίες με τους στόχους και τις αξίες που προβλέπονται στις Συνθήκες και, ειδικότερα, στη Συνθήκη της Λισαβόνας – και πρέπει να ανταποκριθεί σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια δικαίου, παραδείγματος χάριν.

Θα ήθελα, συνεπώς, να πραγματοποιήσω έναν συσχετισμό μεταξύ αυτής και όλων των ισχυουσών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών – ιδίως δε με την Κολομβία και το Περού, με τα κράτη της Κοινότητας των Άνδεων, που έχει ήδη υποβληθεί σε διαπραγματεύσεις και εκκρεμεί η έγκρισή της. Πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας με τρίτες χώρες, είναι απαραίτητο να διεξάγεται ιδιαιτέρως ενδελεχής διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το περιεχόμενο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να προσαρμόζεται στην ιδιαίτερη κατάσταση των ενδιαφερόμενων χωρών, ιδίως δε όσον αφορά τους τομείς του εμπορίου και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Πρέπει πιο συγκεκριμένα να αποτρέψουμε αυτές τις χώρες –και την ΕΕ– από το να κυνηγούν απλώς μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και στη συνέχεια, αφού την συνάψουν, να επιστρέφουν στις παλαιές τους συνήθειες, έχοντας λάβει άφεση αμαρτιών για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπράξει.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Η διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας είναι ένα μέτρο προστασίας που θα απαιτούνταν αν οι κορεατικές εισαγωγές μπορούσαν να ζημιώσουν σημαντικά τη βιομηχανία και τις θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αρχή της επιστροφής των τελωνειακών δασμών, βάσει της οποίας επιτρέπεται στις εταιρείες της Κορέας να λαμβάνουν επιστροφή των τελωνειακών δασμών για μεγάλα συστατικά μέρη, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη καθώς θα μπορούσε να ωφελήσει την τελευταία και να έχει και αξιόλογη επίδραση στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας εξακολουθεί να αποτελεί ωφέλιμο διακανονισμό, εφόσον συμμορφώνεται με την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί στενότερα τις εξαγωγικές τάσεις μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στους τομείς που θεωρούνται ευάλωτοι, και να αναλαμβάνει ταχεία δράση για την αποκατάσταση τυχόν παρατυπιών.

Πρέπει να ενισχυθεί επίσης το σύστημα ελέγχου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους αντιπροσώπους των βιομηχανιών που επηρεάζονται, των σωματείων εργαζομένων και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του ρόλου του ως άμεσου αντιπροσώπου των πολιτών της ΕΕ, να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και να ζητούν την κίνηση ερευνητικής διαδικασίας.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύστημα ελέγχου και οι ανησυχίες όσον αφορά την επιστροφή των τελωνειακών δασμών είναι ζητήματα επί των οποίων το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταλήξουν γρήγορα σε συμβιβαστική λύση. Λαμβανομένου αυτού υπόψη, η ψηφοφορία επί της εν λόγω έκθεσης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής συνόδου αποτελεί θετικό βήμα, που υποδεικνύει τη διάθεση του Κοινοβουλίου να εγκρίνει τον εν λόγω κανονισμό το συντομότερο δυνατόν.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤHΣ κ. Roberta ANGELILLI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο τους και για την καλή τους συνεργασία και να τους ευχηθώ καλή τύχη στις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις.

Πρωτίστως, χαιρετίζω την ταχεία πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις για τη ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας με την Κορέα. Με την έγκαιρη ψηφοφορία στην επιτροπή τον Ιούλιο και την προγραμματισμένη ψηφοφορία επί των τροπολογιών τον Σεπτέμβριο, καθώς και την ικανότητα ανάληψης δράσης κατά τις διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι μπορούμε να εργαστούμε αποτελεσματικά και εποικοδομητικά μετά τη Λισαβόνα. Το Συμβούλιο παροτρύνεται τώρα να πράξει το ίδιο, ούτως ώστε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με τη ρήτρα διασφάλισης.

Επικροτώ την πρόταση της Επιτροπής για την υποβολή δήλωσης σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Πρόκειται για έναν θετικό συμβιβασμό ο οποίος επισημαίνει τη σημασία του σημείου αυτού. Ειδικότερα, η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της εμπορικής πολιτικής, και παροτρύνω το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βρουν μια λύση που να διασφαλίζει την αποτελεσματική και ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μία φορά ότι το Κοινοβούλιο δεν θα υποκύψει στο εν λόγω ζήτημα. Συγκεκριμένα, θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής να συμπεριληφθεί στη ρήτρα διασφάλισης η επιστροφή των τελωνειακών δασμών συνιστά σημαντικό βήμα και παρακινώ το Συμβούλιο να την στηρίξει.

Το αίτημά μου προς την Επιτροπή είναι να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον κανονισμό που σχεδιάζει η κυβέρνηση της Κορέας σχετικά με το CO2 και να ασκήσει πίεση στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και ελεύθερη ρύθμιση για τις ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις. Το ζήτημα του κανονισμού σχετικά με το CO2 θα πρέπει να διευθετηθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας.

Η ανάδραση από σχεδόν κάθε τομέα και κλάδο ήταν γενικά θετική: μηχανολογία μηχανική, φαρμακευτική, ηλεκτρολογική μηχανική, χημικά προϊόντα και πολυάριθμοι πάροχοι υπηρεσιών. Αναμφίβολα, ορισμένοι κλάδοι θα ήθελαν περισσότερα, αλλά γενικά η ικανοποίηση είναι μεγάλη – με εξαίρεση την αυτοκινητοβιομηχανία. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ ορισμένων κατασκευαστών και προμηθευτών και άλλων. Βρισκόμαστε σίγουρα στον σωστό δρόμο όσον αφορά τη συμφωνία με την Κορέα.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα αναμένεται να συμβάλει γενικά στην τόνωση του εμπορίου και στην προώθηση της απασχόλησης. Ορισμένοι κλάδοι της βιομηχανίας, ωστόσο, θα εξασφαλίσουν πολλά πλεονεκτήματα από αυτήν, ενώ άλλοι, αντίθετα, θα δεχθούν σημαντικό πλήγμα.

Τάσσομαι υπέρ της συνεκτίμησης των δικαιολογημένων προβληματισμών ορισμένων κλάδων της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, και ως εκ τούτου της έγκρισης ενός κανονισμού για την εφαρμογή ρήτρας προστασίας σχετικά με τις ελεύθερες συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας. Λαμβανομένου υπόψη ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα μπορούσε να επηρεάσει κλάδους της βιομηχανίας στα διάφορα κράτη μέλη με διαφορετικό τρόπο, συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του εισηγητή να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής μέτρων προστασίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη κατάσταση των διαφόρων κρατών μελών, και οι πληγείσες περιοχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μέτρα για την πρόληψη τυχόν σοβαρού αρνητικού αντίκτυπου στην περιφερειακή οικονομία και απασχόληση.

Συμπερασματικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Επιτροπή πρέπει, συνεπώς, να αναλάβει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής της εν λόγω νομικής πράξης προς αποφυγή σοβαρών ζημιών σε κάποια περιοχή της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλά ζητήματα σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία, ιδιαίτερα τη δημοφιλή αυτοκινητοβιομηχανία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε δύο πτυχές· η πρώτη είναι η αξία των ανταλλακτικών αυτοκινήτων που εισάγονται στην Κορέα και στη συνέχεια πωλούνται σε εμάς, για τα οποία υπάρχουν ορισμένα κατώτατα όρια, και το δεύτερο η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τελωνειακών δασμών των προσαρμοσμένων εξαρτημάτων στο πλαίσιο της ποσόστωσης. Έχουν εκφραστεί φόβοι από δημοφιλείς ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων αναφορικά με αυτά τα δύο κατώτατα όρια, τον αριθμό ανταλλακτικών που εισάγει η Κορέα και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τελωνειακών δασμών. Θα ήθελα να ζητήσω να δοθεί ενδεχομένως προσοχή στην ικανότητα επιβολής των αντίστοιχων κανονισμών εκ μέρους μας.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, μερικές φορές πιστεύω ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ποια είναι πραγματικά η δύναμη της Ευρώπης – η θεμελιώδης δύναμη για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Πού εντοπίζεται αυτή η δύναμη; Εντοπίζεται στη δυνατότητα ανοίγματος των αγορών, στη δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών για πιο ελεύθερες συναλλαγές. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ευρώπη δεν είναι καλή, αλλά είναι πολύ καλύτερη απ’ ό,τι θα μπορούσε να είναι.

Επίσης, ο σκοπός μας, με το παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο, δεν είναι να ξεπεράσουμε τη φτώχεια και να δημιουργήσουμε ελευθερία στον κόσμο κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο; Οφείλω να ομολογήσω, λοιπόν, ότι ορισμένες φορές προβληματίζομαι κάπως όταν ακούω κάποιους συναδέλφους βουλευτές, που προσπαθούν ξεκάθαρα να δημιουργήσουν νέους φραγμούς και να δυσχεράνουν την ανάπτυξη του ελεύθερου εμπορίου.

Πιστεύω ότι αυτή δεν είναι η σωστή πορεία. Ήθελα απλώς να το δηλώσω και να εκφράσω την υποστήριξή μου προς τον Επίτροπο De Gucht. Οι ελεύθερες συναλλαγές δημιουργούν ελευθερία και κρατούν τους ανθρώπους μακριά από τη φτώχεια. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, όταν συζητήσαμε το θέμα πέρυσι, τάχθηκα υπέρ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε από τότε και συγχαίρω τον εισηγητή και την Επιτροπή.

Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση καλές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ιδιαίτερα με χώρες με την πολιτική φιλοσοφία των οποίων ταυτιζόμαστε και συμφωνούμε. Θεωρώ ότι μια χώρα όπως η Κορέα έχει ανάγκη από στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά όταν περιβάλλεται από ορισμένα εχθρικά καθεστώτα. Σίγουρα υπάρχουν τεράστια οφέλη. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε αυτά τα οφέλη σε όλους τους πολίτες μας, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν.

Από την Κορέα εξαρτάται να κάνει το ίδιο στη χώρα της. Υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά πιστεύω ότι με τις διασφαλίσεις, όπως περιγράφηκαν από τη συνάδελφο κ. Köstinger, μπορούμε να τους αποφύγουμε. Επικροτώ σίγουρα αυτήν τη συμφωνία. Ελπίζω να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να συνάψουμε συμφωνίες και με άλλες, παρόμοιες χώρες που διαθέτουν φιλοσοφία παρόμοια με τη δική μας, ιδίως στην Ασία και ιδιαιτέρως με την Ιαπωνία.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Havel (S&D).(CS) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επικροτώ το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε τόσο μεγάλη πρόοδος κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας με την Κορέα. Ασφαλώς, στόχος μας είναι η ανάπτυξη της αγοράς· η ανάπτυξη του ανταγωνισμού μάς είναι ωφέλιμη και η Κορέα είναι αδιαμφισβήτητα μια φιλική χώρα. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ερωτηματικά που δεν αντιμετωπίζονται στην τρέχουσα μορφή της συμφωνίας. Πρόκειται, ωστόσο, για ζήτημα υποχρεώσεων στον περιβαλλοντικό τομέα οι οποίες θα πρέπει να είναι αμοιβαίες· πρόκειται για ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διασφάλισης της μη εισόδου προϊόντων τρίτων χωρών στην Ευρώπη μέσω της εν λόγω συμφωνίας με την Κορέα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να απειλήσουν τις θέσεις εργασίας μας· θα μπορούσαν να απειλήσουν τις εταιρείες μας. Ελπίζω ότι, όπως πριν, θα προχωρήσουμε γρήγορα και θα καταλήξουμε σε αποδεκτό συμβιβασμό. Χωρίς έναν τέτοιου είδους συμβιβασμό, θα ήταν, φυσικά, πολύ δύσκολο να ψηφίσουμε υπέρ της εν λόγω συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πληροί τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως της βιομηχανίας μας, όσον αφορά την προστασία της τελευταίας και την τήρηση των αρχών του ανταγωνιστικού εμπορίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντιπροσωπεύοντας την ευρωπαϊκή κοινωνία, θεωρεί τη δημιουργία ρητρών προστασίας πολύ σημαντική για τη δημιουργία ισότητας των ευκαιριών για ιδιαιτέρως ευάλωτους τομείς της οικονομίας μας. Οι ελεύθερες συναλλαγές και η συμμετοχή στην παγκόσμια αγορά είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης, αλλά μόνο όταν όλες οι πλευρές τηρούν τα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα και δεν υπάρχουν άλλες μορφές κρατικής στήριξης, ούτως ώστε το εμπόριο να βασίζεται στις αρχές της πλήρους ανταγωνιστικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, όπως τόνισαν πολλοί βουλευτές, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βρίσκονται σε εξέλιξη, θα περιοριστώ, επομένως, σε ορισμένες συνοπτικές παρατηρήσεις.

Πρώτον, όσον αφορά τη διάταξη για το CO2, συνομίλησα με τον υπουργό Εμπορίου της Κορέας πριν από δέκα ημέρες περίπου στην πόλη Da Nang. Συζητήσαμε τις διατάξεις περί CO2 που πρόκειται να θεσπίσουν στην Κορέα. Είναι πολύ σημαντικές διότι, αν το περιεχόμενο δεν ήταν αποδεκτό, θα μπορούσε να κάνει τις παραχωρήσεις στις οποίες προέβησαν οι Κορεάτες για τις εξαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων να μοιάζουν κενές.

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση της Κορέας θα υποβάλει προτάσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε πλήρη επίγνωση του τι περιέχουν πριν από τη διεξαγωγή της τελικής συζήτησης για την επικύρωση. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς το εν λόγω ζήτημα. Κατέστησα ιδιαίτερα σαφές στον υπουργό της Κορέας ότι, αν δεν είναι ικανοποιητικές, η Ευρώπη θα αρνηθεί.

Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω κάτι σχετικά με τη συμφωνία. Όντως, υπάρχει ήδη μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κορέας αλλά, μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν την έχει προτείνει στο Κογκρέσο. Ακούγεται ότι θα υπάρξουν νέες συζητήσεις μεταξύ της Κορέας και των ΗΠΑ. Επιτρέψτε μου απλώς να τονίσω ότι ο υπουργός της Κορέας δήλωσε ξεκάθαρα ότι, αν αλλάξει κάτι στη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κορέας, αυτό θα ισχύσει αυτομάτως και για την Ευρώπη. Επομένως ο φόβος ότι κάτι μπορεί να συμβεί μεταξύ της Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών που θα ήταν επιζήμιο για την Ευρώπη είναι αβάσιμος. Θα ισχύσει αυτομάτως και για την Ευρώπη.

Όσον αφορά την επιστροφή των τελωνειακών δασμών, συμφωνήσαμε να παρακολουθούμε το ζήτημα, από την έναρξη ισχύος του, στους ευαίσθητους τομείς. Μπορούμε επίσης να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες υπόψη κατά τις ερευνητικές διαδικασίες σχετικά με τις διασφαλίσεις. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος στις τριμερείς συζητήσεις.

Με προβληματίζει μάλλον περισσότερο η δυνατότητα κίνησης διαδικασιών εκ μέρους του Κοινοβουλίου και οι περιφερειακές διασφαλίσεις, διότι οι περιφερειακές διασφαλίσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πλέον δυνατές δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε πιθανές εναλλακτικές λύσεις, η νομική υπηρεσία, όμως, του Συμβουλίου έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι αυτό θα αντίκειτο στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο σημείο αυτό.

Οφείλω να ομολογήσω ότι, όσον αφορά την πιθανή κίνηση διαδικασιών, δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Κατά τη γνώμη μου, δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ο κατάλληλος ρόλος για το Κοινοβούλιο. Ασφαλώς, μπορείτε να ζητήσετε από την Επιτροπή να κινήσει τις εν λόγω διαδικασίες προβαίνοντας σε ψηφοφορία για κάποιο ψήφισμα, αλλά διατηρώ αμφιβολίες για το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα επίσημης κίνησης διαδικασιών.

Θα ήθελα να κάνω μια τελική παρατήρηση όσον αφορά την εισαγωγική μου ομιλία. Σας ευχαριστώ που ακούσατε με μεγάλη προσοχή τα όσα είπα στην εν λόγω παρέμβαση, ήτοι ότι η απόφαση θα εγκριθεί, κατά πάσα πιθανότητα, μόλις εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη ΣΕΣ και επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό περί διασφαλίσεων.

Σας ξένισε ενδεχομένως η φράση «κατά πάσα πιθανότητα»· δεν μπορώ, ωστόσο, να το διατυπώσω διαφορετικά, για τον απλό λόγο ότι η απόφαση εναπόκειται στο Συμβούλιο. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του Συμβουλίου. Μπορώ να πω ποια είναι η θέση της Επιτροπής, και θα επιμείνουμε να προβεί το Συμβούλιο στην εν λόγω ενέργεια μόλις εγκριθεί ο κανονισμός περί διασφαλίσεων και εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη ΣΕΣ.

Αυτή είναι ξεκάθαρα η θέση μας. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει κατά τον τριμερή διάλογο να συμμετέχει το Συμβούλιο σε αυτό και να δηλώσει ότι δεν θα προβεί σε αυτήν την ενέργεια πριν από την τελική ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Εντούτοις, το μόνο που μπορώ να πω είναι «κατά πάσα πιθανότητα», καθώς δεν εξαρτάται από εμένα το τι πρέπει να κάνει το Συμβούλιο. Μπορώ να εξηγήσω τη θέση της Επιτροπής, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του Συμβουλίου.

Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε, λοιπόν. Οι συζητήσεις εξελίσσονται ομαλά στον τριμερή διάλογο. Τις προσεχείς ημέρες, θα προβούμε σε νέες συζητήσεις και πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση αποδεκτή από όλους.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, εισηγητής.(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους βουλευτές για τα καλά τους λόγια.

Επίτροπε De Gucht, όπως ακούσαμε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιστά ξεκάθαρη τη θέση του.

Όπως ανέφερε ένας συνάδελφος, πρόκειται για ιστορική στιγμή που θα δημιουργήσει προηγούμενο, και αυτή είναι μια ιστορική έκθεση που θα δημιουργήσει προηγούμενο για μελλοντικές συμφωνίες. Το Κοινοβούλιο θέλει να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και θα κάνει ό,τι μπορεί για να το πετύχει αυτό.

Όπως είπε ένας συνάδελφος, είναι καίρια στιγμή για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία έχει ανάγκη τα νέα κίνητρα και τις νέες αγορές που πρόκειται να φέρει αυτή η συμφωνία.

Είναι επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή για την απασχόληση και πρέπει να διασφαλίσουμε την απασχόληση στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η εν λόγω συμφωνία δεν θα αποβεί επιζήμια για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, και για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε μια ισχυρή ρήτρα διασφάλισης όπως αυτή που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η οποία θα υποστηριχθεί κατά πάσα πιθανότητα και θα ενισχυθεί από τις αυριανές ψηφοφορίες του Κοινοβουλίου.

Έχει έρθει συνεπώς η ώρα να αναλάβει δράση το Συμβούλιο αλλά και η Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να μας υποστηρίζει, και καλούμε και τα δύο θεσμικά όργανα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θέλω να τονίσω ότι θα επιδιώξουμε την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν, και αναμένουμε τις προτάσεις.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς το μεταφορικό μου μέσο –το τρένο από τις Βρυξέλλες, με το οποίο γνωρίζω ότι ταξίδευαν και ορισμένα μέλη του Συμβουλίου από το Βέλγιο– είχε πάνω από μία ώρα καθυστέρηση. Τηλεφώνησα εκ των προτέρων ώστε να ζητήσω να αφαιρεθεί το όνομά μου από τον κατάλογο, καθώς λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τον χρόνο αγόρευσής μου σε αυτήν την Αίθουσα. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω εκ των προτέρων και η γραμματέας μου τηλεφώνησε και ζήτησε να αφαιρεθεί το όνομά μου από τον κατάλογο ομιλητών.

Ζητώ συγγνώμη που έθεσα το ζήτημα. Θα είχα μιλήσει αν ήμουν εδώ. Δυστυχώς δεν ήμουν σε θέση να το κάνω λόγω της κατάστασης με τις μεταφορές, αλλά το όνομά μου παρέμεινε στον κατάλογο. Παρεμπιπτόντως, υποστηρίζω απόλυτα τον κ. Zalba.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, το λαμβάνω υπόψη.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου