Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Viták
2010. szeptember 6., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. - A következő napirendi pont az eljárási szabályzat 150. cikke szerinti egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE) . – (ES) Elnök asszony, a Lisszaboni Szerződés 3. cikke értelmében az Európai Unió előmozdítja a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziót, továbbá a tagállamok közötti szolidaritást. Ez a kohézió – és mindenekelőtt a területi kohézió – éppen ezért az Unió egyik legfontosabb célkitűzése a harmonikus fejlődés, és a regionális különbségek megszüntetése érdekében. A Lisszaboni Szerződés megemlíti a szigeti régiók támogatását is.

Azért szólaltam fel, mert a spanyol kormány bejelentette, hogy csökkenti a Baleár-szigetekre, a Kanári-szigetekre, valamint a Ceuta és Melilla területére közlekedő repülőgépek viteldíjához nyújtott támogatást e szigetek, illetve e területek lakosai esetében. Más szóval, csökkenteni akarják a lakosoknak járó árkedvezményt. A fent említett régiókban lakók számára a légi közlekedés létfontosságú. Ez nem opcionális megoldás, hisz ettől a lehetőségtől függnek, mivel ez az egyetlen kapcsolatteremtési lehetőségük a külvilággal, ezért az árkedvezmény fenntartása biztosítja a fenti régiók számára az esélyegyenlőséget és a verseny lehetőségét.

Arra kérem a Parlamentet, hogy támogassa ebben az esetben is a területi kohéziót, és abban bízom, hogy ennek következtében a spanyol kormány újragondolja a kedvezmények megszüntetésének kérdését.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D) . – (LV) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tudjuk, hogy a hazugság helytelen dolog. Tudjuk, hogy ha valaki megígér valamit, és azt nem teljesíti, akkor ez becsapás. Hat évvel ezelőtt, amikor Litvánia európai uniós csatlakozásáról folytak a tárgyalások, a litván kormány megígérte az Unió bővítésért felelős biztosának, hogy megoldja a nem-állampolgárok kérdését. Ez a kérdés a mai napig nem oldódott meg. Litvánia már régóta az Európai Unió tagja, de Európában 300 000 ember, aki Litvániában él, továbbra is státusz nélküli. Számomra úgy tűnik, hogy európai szinten divatba jött a hazudozás. Lehet, hogy tévedek. Ha tévedek, akkor ezt a problémát meg kell oldani. Ez nagyon fontos. Köszönöm a figyelmüket.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE) . – Elnök asszony, már több alkalommal megvitattuk a Gázai övezet problémáját, és az Izrael által fenntartott gazdasági blokádot, és az így okozott nyomorúságot is, de nem túl gyakran adódik alkalmunk a Gázával kapcsolatos jó dolgok megünneplésére.

A nyár folyamán az ottani gyerekek két világrekordot is felállítottak. Hétezer gyermek döntötte meg a kosárlabda pattogtatás világrekordját, és hasonló számú gyerek döntötte meg a sárkányeregetés világrekordját. Mindez az ENSZ Segélyezési és Munkaügyi Hivatalának (UNRWA) és az általuk a fiatal gyerekek számára szervezett nyári táborozási programnak köszönhető, amelynek révén a gyerekeknek legalább volt valami elfoglaltságuk az ottani rettenetes körülmények között.

Remélem, hogy a tisztelt Ház gratulálni fog a gyerekeknek az elért eredményeikhez, és emlékezetébe idézi, hogy a gázai lakosság fele 18 év alatti. Ők nem szavaztak senkire. Ők nem felelősek a problémákért, és az ottani régió konfliktusaiért. Csak normális életet szeretnének élni, és szeretnék, ha reményeik és vágyaik lehetnének a jövőt illetően. Szeretnék köszönetet mondani az ENSZ Segélyezési és Munkaügyi Hivatalának és szervezeteinek is, azokkal a palesztinokkal egyetemben, akik mindehhez hozzájárultak, akik lehetővé tették a nyári táborok működését.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE) . – (FR) Elnök asszony, a nemzetközi sajtóban biztató hírek jelentek meg Baszkföldről. A fegyveres konfliktus egyik főszereplője, az ETA, nyilvános kezdeményezést tett a politikai és békés megoldás irányába. Kijelentésükben említést tesznek a katonai akciók befejezéséről, ami jóval több, mint a média által közölt egyszerű tűzszünet, és szó van a nemzetközi megfigyelés bevezetéséről is, amelyben az Európai Uniónak teljes mértékben részt kell vállalnia.

Az Európai Unió már eddig is jelentős mértékben hozzájárult az 1998-as észak-írországi békefolyamat megvalósulásához, majd a konszolidációhoz. Az Európai Uniónak Baszkföldön is vállalnia kell a felelősséget – ami rendkívül nagy – annak érdekében, hogy a mostani, megújult reményeket ne áshassák alá a konzervatívok által állandóan megjelenített előítéletek. Az Európai Parlamentnek biztosítania kell, hogy minden lehetőséget megragadjon a béke továbbterjedésére, végre Baszkföldön is, ami az Európai Unió szívében található.

Elnök asszony, ismét hangsúlyozni szeretném, hogy a baszk konfliktus az Európai Unió szívében zajlik. Nagy veszélyt jelent a demokráciára, ezért az Unió csak nyerhet akkor, ha aktívan tevékenykedik a békés megoldás érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR) . – Elnök asszony, az Európai Unió minden tagállama a megszorítások korát éli. Egész Európában radikálisan csökkentik a közkiadásokat, miközben az adófizetők évről évre rákényszerülnek az Európai Unió egyre növekvő kiadásainak a finanszírozására. Fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy ennek a Parlamentnek miért nem az általa képviselt adófizetők védelme és az Európai Unió kiadásainak a csökkentése jelenti a legfőbb prioritást.

Teljesen abszurd az, hogy miközben otthon csökkentik a jogrendre és az oktatásra, és más létfontosságú közszolgáltatásra szánt kiadásokat, ez a fegyelem nem tapasztalható az Unióban. Az állami szektorban dolgozók körül sokak bérét befagyasztották, sőt csökkentették – kíváncsi lennék arra, hogy az ott ülő biztos úr mekkora szolidaritást mutat irántuk. Ha a tagállamok reálértékben 20%-kal csökkentik a kiadásaikat az elkövetkező öt évben, ugyanezt kellene megkövetelnünk az Uniótól is. Ennek a Parlamentnek azt kellene követelnie, hogy a Bizottság is csökkentse a kiadásait, és az el nem költött összeget adja oda a tagállamoknak.

 
  
  

ELNÖKÖL: Dagmar ROTH-BEHRENDT
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL) . – (EL) Elnök asszony, az euróövezetben kialakult hitelválság, amelynek következtében hazám, Görögország megállapodást kényszerült kötni a Nemzetközi Valutaalappal, rámutatott az Európai Unió, és ami még ennél is fontosabb, a Lisszaboni Szerződés komoly társadalmi és demokratikus hiányosságaira.

Így tehát, eltekintve a vakmerő szociális puccsintézkedésektől (például Görögországban megszüntették a kollektív szerződéseket), vannak vakmerő politikai tettek is, hisz a megválasztott görög kormány nem képes döntéseket hozni, mivel mindezt lefektették az Európai Unóval és a Nemzetközi Valutaalappal aláírt megállapodásban, hisz az Európai Parlament nem képes határozatot hozni a fenti döntéseknek az elfogadásáról, illetve elutasításáról, és mindezekről elnöki dekrétumok döntenek.

Ugyanakkor arra szerettem volna rámutatni, hogy európai szinten léteznek vakmerő politikai tettek, mivel sem az embereket, sem az Európai Parlamentet nem kérdezték meg arról a finanszírozási mechanizmusról, amit a 122. cikk értelmében hoztak létre ahhoz, hogy Európa országai számára lehetővé tegyék a hitelfelvételt.

Más szóval, intézményi változás zajlott le, amiért arra szeretném kérni az elnök asszonyt, hogy vesse fel ezt a témát, és biztosítsa, hogy ezt a kérdést a nemzetközi megállapodások megkötéséről szóló 218. cikkel összhangban megvitatja az Európai Parlament.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD) . – Elnök asszony, Wales parlamenti képviselőjeként nagy aggodalom töltött el, amikor hallottam Lewandowski biztos úr abbéli tervéről, hogy megszüntetik a brit visszatérítést. Lewandowski úr szerint most már nincs létjogosultsága a visszatérítésnek, mivel jelentősen megváltozott az Unió költségvetése, és a visszatérítés elvesztette az eredeti jogosultságát.

Lewandowski úr, ön tisztességes ügynöknek tekinti saját magát, ezért arra kérem, szíveskedjen nekem megmagyarázni, hogy a britektől miért kérik állandóan azt, hogy fizessenek többet. Hol van itt a tisztesség?

Amint valószínűleg tudják, a brit adófizetők, a Nemzetközi Valutaalap részeként, a végén közel 10 milliárd fonttal járulnak hozzá az euró megsegítéséhez. Ráadásul azt kérik tőlünk, hogy pénzügyileg támogassuk a gazdasági nehézségekkel küzdő Görögországot, Litvániát és Magyarországot. Úgy tűnik, hogy Nagy-Britanniát arra kényszerítik, hogy kb. 23 milliárd angol fontot adjon az euró feltámasztására. És mit még? Mennyivel többet kell még fizetnünk? Az Európai Unió arra kéri a kormányokat, hogy csökkentsék a közkiadásaikat, miközben – természetellenes módon – az Unió költségvetése az elkövetkező időszakban magasabb lesz. Meddig kell még fizetnünk az Unióért és az euróért? A britek számára milyen előnyöket jelent az, hogy részét képezik ennek a valótlan Uniónak?

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI) . – (HU) Tisztelt elnök asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarországon egy héttel ezelőtt ünnepeltük a második bécsi döntés 70. évfordulóját. Ez alapján a döntés alapján került vissza Észak-Erdély Magyarországhoz, és ezzel valamelyest Európa enyhítette az első világháború után bekövetkezett trianoni döntés igazságtalanságát. Ezzel a döntéssel, a második bécsi döntéssel Európa belátta azt, hogy a trianoni diktátum egy rossz diktátum volt. Sajnos a második világháború után Észak-Erdélyt újra elszakították az anyaországtól. A Jobbik bízik abban, hogy 70 év elteltével az Európai Unióban minél hamarabb újra egyesülhet a magyar nemzet határok nélkül. Arra kérem az Európai Parlamentet, hogy legyen nyitott az érmelléki és a székelyföldi területi önrendelkezési törekvéseire. Én három hónapja irodát nyitottam Székelyföldön, hogy testközelből hallgathassam meg a határon túli magyarok panaszait. Én arra kérem a képviselőket, azt tanácsolom, hogy nyissanak minél több helyen, Baszkföldön, Dél-Tirolban...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE) . – (FR) Elnök asszony, egy olyan témát szeretnék felvetni, amelyik jelenleg az újságok címoldalán szerepel, nevezetesen a roma közösség integrációját Európában. Holnap vitát tart erről a Bizottság és Tanács. Remélem, hogy eredményes lesz, hogy a Bizottság vállalja a szerepét az európai jogi szabályozás kikényszerítése terén, és hogy a Franciaországból eredő ellentmondás nem eredményez végeláthatatlan, feltüzelt hangnemű populista beszédeket.

A roma népességnek jelenleg nem fanatikus vitákra van szüksége. Olyan valós európai stratégiára van szükségük, amely tartós megoldást javasol az integrációjukra. Mindezt szem előtt tartva az oktatás biztosítására kell összpontosítanunk, fontolóra kell vennünk az olyan, megfelelő képzési tanfolyamok bevezetését, amelyek szerves részét képezik a 2020-as stratégiának, elő kell segítenünk az egészségügyi ellátás biztosítását – ezen belül az orvos-beteg találkozókat, a kezelést, a gyógyszereket, és a családtervezést – és mindenekelőtt olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek célja a roma népesség tartós integrálása a munkaerőpiacra.

Végül, az integráció céljaira kijelölt uniós összegek felhasználása segít a fentiek sikeres megvalósításában. Ezért biztosítanunk kell, hogy a tagállamok bölcsen használják fel azokat.

Ne hagyjuk kiaknázatlanul a probléma megoldására jelenleg kínálkozó lehetőséget, és közelítsünk intelligens módon a roma integráció kérdéséhez.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) . – (RO) A schengeni térség a mozgás szabadságát előmozdító egységes terület. Úgy vélem, hogy Románia eleget tesz azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket eddig a vonatkozó értékelések tárgyát képező területek tekintetében meghatároztak. Ezt a helyzetet erősítették meg az eddigi értékelő küldöttségek is, habár az értékelési eljárás a tervek szerint ez év végén fog befejeződni.

Ilyen héttér mellett határozottan hiszek abban, hogy Románia képes hatékonyan, és az ezzel a kérdéssel foglalkozó jelenlegi schengeni tagállamok által tiszteltben tartott normák szerint kezelni a schengeni térség külső határain megjelenő bevándorlók tömegét.

Ugyanakkor azonban ez a helyzet egyáltalán nem áll kapcsolatban az európai polgároknak az Európai Unió területén belüli mozgásával. Következésképpen az európai uniós szintű koordináció céljaként a romák egész Európán belüli helyzetének javulását, és nem a polgárok jogainak a korlátozását kell meghatározni. Azt is elfogadhatatlannak tartom, hogy bármilyen módon összefüggésbe hozzuk egymással a romák ügyét és más kérdéseket, így Románia csatlakozását a schengeni övezethez.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) . – (ES) Elnök asszony, el szeretném ítélni a Szahara párti aktivisták marokkói rendőrök általi megverését augusztus 28-án El Aaiún-ban.

Ahogyan az emberi jogok kubai, venezuelai és hondurasi megsértése esetén nagyon helyesen tesszük, úgy kritikával kell illetni Izraelt, Kínát és Marokkót is; ismétlem, eddig ez nem történt meg, és a hitelünk forog kockán, az egész világon és Európában is.

Miközben az alapjogokról beszélünk, európai és baszk polgárként nem hagyhatom figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy az ETA tegnap tűzszünetet jelentett be, de azt a lépést, amit reméltünk, még nem tette meg. Azt akarjuk, hogy a tevékenységük beszüntetése állandó és független harmadik felek által hitelesíthető legyen. Azt akarjuk hallani, hogy az ETA mindörökre lemond az erőszakról, és beismeri az eddig általa okozott károkat.

Euskadi jövője csak a baszk társadalom és demokratikusan megválasztott képviselőinek a kezében van. Azt kérem, hogy mi itt a Parlamentben követeljük meg, hogy az ETA teljesítse a fenti minimumkövetelményeket, és ennek elérése érdekében én a releváns kezdeményezéseken fogok dolgozni.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR) . – (PL) A parlamenti ülésszakok közötti szünetben egy másik emberi jogsértés is történt, amit keleti partnerünk, vagyis Oroszország követett el. Tudomást szereztünk az Ingusföldön és Dagesztánban történt emberrablásokról, és arról, hogy több alkalommal nem engedélyeztek felvonulásokat. Ez történt július 31-én, augusztus 30-án és augusztus 31-én. A letartóztatottak között volt Lev Ponomarev, Szergej Udaltsov, Mihail Sznaider, Andrej Dimitrov, Aleksandr Gudimov és Andrej Pivarov. Augusztus 25-én, a moszkvai U2 koncert alatt, az Amnesty International standját bezárták és lerombolták. Úgy vélem, hogy az ilyen típusú sajnálatos eseményekre minden esetben fel kell hívni a figyelmet az Unió intézményei és a keleti partnereink között folyó megbeszélések során.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) . – (PT) Ezen a nyáron még a szezonális munkának sem sikerült csökkentenie a munkanélküliséget: a legutóbbi Eurostat adatok szerint az euróövezetben az átlagos munkanélküliségi ráta az aktív lakosság 10%-a, de az Európai Unió fiataljai esetében ez az adat meghaladja a 20%-ot.

Különösképpen súlyos dolog az, hogy az Európai Bizottság, a Tanács és a nemzeti kormányok nem biztosítanak nagyobb prioritást ennek a problémának, és ragaszkodnak a Stabilitási és Növekedési Paktum korlátozott alkalmazásához, a megszorító intézkedésekkel együtt; ezáltal ők is hozzájárulnak a fiatal generáció jövőjének tönkretételéhez. Egyes országokban, például Franciaországban, intézkedéseket hoznak a roma állampolgárok tömeges kiűzésére, illetve országukba való visszaküldésére; ez rasszizmust és idegengyűlöletet szül állami szinten is. Ezek a hozzáállás elfogadhatatlan, és el kell utasítanunk; azt is világossá teszik, hogy végül is csak a tőke és az áruk szabad mozgása biztosított. Sürgősen szakítani kell az ilyen politikákkal. Az Európai Unió számára alapvető fontosságú, hogy megvédje az emberi jogokat, és jogokat biztosító munkahelyeket hozzon létre.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE) . – (PT) Az Európai Unióban sajnálatos módon évente több százezer hektárnyi erdő válik a tűz martalékává. Csak ebben az évben, a Portugáliában leégett terület nagysága meghaladja a 100 000 hektárt. Még az olyan védett területek, mint a Peneda-Gerês sem menekültek meg: csak az előbb említett nemzeti parkban több mint 8 000 hektár égett le.

Ezek a visszatérő természeti katasztrófák elpusztítják a természeti és a kulturális örökséget, helyrehozhatatlan károkat okoznak a biológiai sokféleségben, lerombolják az infrastruktúrát és fokozzák a környezeti problémákat. Az Európai Unió nem invesztál a tüzek megelőzésébe. Ráadásul a fent említett tűzesetek közül nagyon sok az erdőirtás és a vidékpolitika hiányának a következménye. Ezért véleményem szerint eljött az ideje, sürgőssé vált, hogy az Európai Unió elfogadjon egy erdőtűz elleni védelmi stratégiát, és fokozza a vidék számára biztosított támogatási programokat.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D) . – (RO) Három hónap telt el azóta, hogy Tőkés László az Európai Parlament egyik alelnöke lett.

Ellentmondásos megválasztása óta, Tőkés úr, sajnálatos módon, megerősítette azoknak a félelmeit, akik figyelmeztettek egy olyan ember megválasztásának a kockázatára, aki az etnikai kritériumokon alapuló szeparatizmus elkötelezett szószólója, és aki gyűlöletet hint el egy olyan területen, ahol az Európai Unió új tagállamai a múlt sérelmeinek begyógyításán és az egységes Európa szellemében történő megbékélés megvalósulásán munkálkodnak.

Új alelnöki pozíciójában Tőkés úr sajnálatos módon megkeményítette szélsőséges és soviniszta üzenetei hangnemét, és egészen addig elment, hogy utcai akciókat kezdeményezzen a Románia egyes területein megvalósítandó etnikai alapú területi autonómia támogatása érdekében. Ez a lépés súlyos támadást jelent az Európai Unió egyik tagállamának integritása ellen.

Ezért, mivel a fenti hozzáállás ellentétes az európai értékekkel és normákkal, azt kérem, hogy bocsássuk vitára, és vonjuk vissza Tőkés László alelnöki megbízatását az Európai Parlamentben.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) . – Elnök asszony, amint valószínűleg tudja, a múlt héten befejeződtek a tárgyalások a pénzügyi felülvizsgálati csomagról, amiről a következő parlamenti ülésen tartunk szavazást. Örömmel tudatom, hogy a legvégsőkig védtük azt a javaslatot, miszerint az Európai Központi Bank elnöke az első öt évben automatikusan az Európai Rendszerkockázati Testület elnöke legyen.

Véleményem szerint nagyon fontos ez a reform. Azt jelenti, hogy az Európai Központi Bank sokkal nagyobb mértékben részt fog venni az európai pénzpiacok és intézmények pénzügyi felügyeletében. Azt is jelenti, hogy Trichet úrnak a periodikus parlamenti meghallgatások során nem csak az árstabilitással, hanem a pénzügyi felügyelettel kapcsolatos kérdésekre is válaszolnia kell.

Liberálisként inkább a reformokban, semmint a forradalomban hiszek. Ennek a reformnak köszönhetően a szokásos ügymenet folytatása sokkal nehezebb lesz a jelenlegi válságot okozó pénzintézetek számára.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL) . – (PT) Néhány nappal ezelőtt a portugáliai Arouca-ban egy cipőgyár összes dolgozóját elbocsátották – ezt a döntést pedig sms-üzenetben közölték, minden további magyarázat nélkül. Azért vetem fel itt ezt az ügyet, mert sajnálatos módon ez kirívó példa a kollektív elbocsátás tilalmának megsértésére Európában. Ellentmond minden európai jogszabálynak, és sérti a jóérzés, a tisztelet és a méltóság legkisebb szikráját is.

A válság kezdete óta 8 millió ember vált munkanélkülivé, és a munkanélküliek teljes létszáma eléri a 25 milliót; közülük hányat fognak elbocsátani a fentihez hasonló szégyenteljes módon? Úgy vélem, hogy sajnos egyre több embert. Az Európai Unió azt állítja, hogy hosszú hagyományokkal rendelkezik a munkavállalók érdekeinek védelme terén. Ennek ellenére a jelenlegi törvények nem hathatósak. Ilyen helyzetben a Bizottság milyen további intézkedéseket hoz? Éppen ezért ilyen lényeges ez a kérdés. Az olyan elbocsátásokra, mint amelyek Arouca-ban történtek, nincs magyarázat. Újításnak számít az sms-ben történő elbocsátás, de nem jó újításnak: bátran állíthatjuk, hogy az egyik legrosszabb újítás.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE) . – Elnök úr, az Anglo Irish Bank a vállalati banki tevékenység rothadó hullája. Vakmerősége olyan helyzetet teremtett, hogy 25 milliárd euró összegű mentőcsomagot kapott, vagy legalábbis ezt mondták nekünk. A mostani előrejelzések szerint már 35 milliárd euróról van szó.

A valóság az, hogy az ír kormány ezt nem tudja. Csak találgat. De mi tudjuk, hogy mindez az ír adófizetőknek hetente 210 millió euróba kerül. Azt is tudjuk, hogy ez az év első hat hónapjára 8,2 milliárd eurós veszteséget jelentett, és a helyzet tovább romlik.

Ezen a héten Brüsszelben van az ír pénzügyminiszter, hogy az Európai Uniótól engedélyt kapjon a pénzügyi támogatás folytatására. Arra kérem a Bizottságot és a versenyügyi biztost, hogy a lehető nyersebben mondják azt neki, hogy a bankot fel kell számolni, de nem tíz év alatt, ahogy az ír kormány akarja, hanem két vagy három év alatt. Ilyen túlzást nem engedhetünk meg magunknak.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D) . – (ES) Elnök asszony, Chilében éppen most 33 bányász van a föld alatt, és várja a kiszabadítását. A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének európai parlamenti képviselőcsoportja teljes támogatásáról biztosítja őket, épp úgy, mint az Asturias, El Bierzo, Aragon és Palencia bányáiban és utcáin levő bányászokat, akik az európai szénipar megmentését követelik.

Ez a megmentés az Európai Bizottság kezében van, és amikor a spanyol királyi dekrétum és az európai széntámogatásról szóló szabályozás életképességéről dönt, akkor Spanyolországban 40 000 család megélhetéséről dönt. Ösztönzi vagy gátolja-e majd a bányászati és a tiszta szénégetési technológiákba való befektetést, és ezért dönteni fog Európa sok régiójának a jövőjéről –beleértve a saját régiómat, Asturias-t is –, amelyek az ipar élvonalában állnak, és az egyetlen „őshonos” energiaforrásunkról is.

A Bizottságnak tisztában kell lennie a szén, a bányászat és az ott dolgozók ellen hozott döntés társadalmi, gazdasági, és stratégiai következményeivel.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund (ALDE) . – (SV) Elnök asszony, tavaly az Európai Parlament Halászati Bizottsága a fővárosban, Conakry-ban történt mészárlásokra való hivatkozással leszavazta a Guineával a halászati partnerségről kötött megállapodás meghosszabbítását. Idén ősszel és augusztusban, Guineában választásokra készültünk. 1958 óta ez az első valóban demokratikus választás. Szerencsére az Európai Unió küldött választási megfigyelőket, és az egyik képviselőtársunk most ott van, és vezeti az egyik olyan műveletet, amelynek célja a választások nyomon követése és demokratikus voltának ellenőrzése.

A világ e részének szüksége van az Európai Unió támogatására. A szomszédos Bissau-Guineában szemtanúi voltunk a kábítószerekkel és más dolgokkal való kereskedelemnek: ezek az áruknak – amelyek Latin-Amerikából származnak – a végső célállomása valójában Európa. A guineai választások annyira problematikusnak bizonyultak, hogy a gyakori választási csalások miatt a második fordulót el kellett halasztani szeptember 19-ére. Fontos, hogy mindezt itt a Parlamentben tudomásul vegyük, és erőfeszítéseinket a nyugat-afrikai helyzet támogatására összpontosítsuk.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE) . – (RO) Beszédem a Moldovai Köztársaságban tegnap rendezett népszavazással kapcsolatos, ahol az állampolgároktól azt kérdezték, hogy egyetértenek-e az elnök közvetlen megválasztásával. Ez a változás véget vetett volna a régóta elhúzódó politikai patthelyzetnek Chişinău-ban.

A moldovai kommunisták a népszavazás bojkottjára szólítottak fel. Sajnos, a stratégiájuk sikeresnek bizonyult, mivel az alacsony megjelenési arány miatt a népszavazás érvénytelen volt.

A kommunisták ellenfeleinek, a chişinăui demokrata pártok szövetségének, túl kell élnie ezt a kudarcot, és félre kell tennie a büszkeségét. Úgy vélem, hogy ezt követően segíteniük kell ezt az országot abban, hogy folytassa útját Európába. A novemberi választások fontos politikai próbatételnek bizonyulnak ahhoz, hogy a Moldovai Köztársaság közelebb kerülhessen az Európai Unióhoz.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D) . – (RO) Amint hallották, a Moldovai Köztársaság jóval több, mint egy éven át politikai patthelyzetben volt. Ugyanakkor mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy az ország, a rendelkezésére álló rövid időszak alatt, komoly lépéseket tett az Európai Unió felé.

Valójában a tegnapi népszavazás talán véget vethetett volna a politikai patthelyzetnek a Moldovai Köztársaságban, és közelebb hozhatta volna az országot az Európai Unióhoz. De nem ez történt. Ennek ellenére nem gondolom, hogy mindez a kommunisták győzelmét jelenti a Szövetség az Európai Integrációért felett, hanem csak egy kis akadályt a Moldovai Köztársaság Európai Unió felé vezető útján.

Hiszek abban, hogy a Moldovai Köztársaság számára továbbra is biztosítani kell a támogatást és a biztatást, hisz teljes mértékben bizonyította, hogy sorsa Európával közös.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE) . – (BG) Elnök asszony, az 1 200 bulgáriai mozlim testület imámjainak és muftijainak júniusban kezdődő tiltakozása tovább terjed. Szombaton Szófiában a főmufti hivatalát megostromolták a Legfelsőbb Mozlim Tanács elnöke, Nedim Gendzhev által küldött biztonsági erők, akit a bíróság a nép akarata ellenére nevezett ki. Ezek a biztonságiak a szent mozlim ünnep, az Eid al-Fitr előtt több nappal megakadályozták a dolgozókat abban, hogy belépjenek az épületbe. A muftik 213 000 aláírás alapján támogatást élveztek a 2009-es választások szerint legitim vezetői minőségükben, amit a bíróság továbbra sem hajlandó bejegyezni. Ez a nevetséges helyzet rámutat az állam teljes mértékű, az „oszd meg és uralkodj” elvén alapuló beavatkozására a vallási közösségek önrendelkezésébe.

A bulgáriai mozlimok olyan illegális akciók áldozatai, amelyek az állampolgárok gyülekezési és vallásgyakorlási jogának biztosítására képtelen bírói testületek és a kormány hanyagsága miatt sértik a jogállamiságot. Ezért azt kérem, hogy az Európai Bizottság folytasson különleges nyomozást az ügyben.

Köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI) . – (DE) Elnök asszony, röviden az Európai Unió hivatalairól szeretnék beszélni. Ma Bécsben voltam, egy kis papírkötésű, az Unió hivatalairól szóló kiadvány bemutatóján. A könyvvel kapcsolatban végzett kutatásaim feltárták, hogy ha figyelembe vesszük a végrehajtó hivatalokat, a decentralizált hivatalokat, és a Tanács hivatalait, akkor jövőre negyvennél több hivatalunk lesz. Ez nekünk évente 1,7 milliárd euróba fog kerülni, és ebben a titkos második Uniós bürokráciában kb. 7 000 Uniós tisztségviselő fog dolgozni.

Mostanra jól ismerjük a hivatalok elburjánzását és az ebből adódó problémákat. Amire sürgős szükség van, az a megoldás. Könyvemben tizenegy pontból álló tervet fogalmaztam meg arra, hogyan lehetne évente 500 millió eurót megtakarítani az adófizetők pénzéből. Minden állampolgár ingyenesen kaphat egy példányt a könyvemből az internetes oldalamon keresztül.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) . – (SK) A Pozsony Devinska Nova Ves kerületében múlt hétfőn bekövetkezett tragikus esemény, amely nyolc szlovák állampolgár életét követelte, egész Szlovákiát megrendítette és elszomorította. A géppuskatűz következtében meghaltakon kívül további 15 ember szenvedett sérüléseket. Az eddigi nyomozati eredmények szerint a lövöldözés kiváltó oka a rossz szomszédsági viszony volt, amely minden valószínűség szerint annyira feldühített egy labilis embert, hogy elkövette ezt a döbbenetes cselekedetet. E mögött azonban nem állt faji motiváció, mivel a nyolc áldozat közül csak egy volt roma származású.

A hatóságok gyorsan reagáltak, a speciális rendőri egységek beavatkozása megfelelő volt, és a kormány jelenleg figyelemmel kíséri a brutális cselekménnyel kapcsolatos nyomozást, és a kormányzati politika révén támogatja azokat a lépéseket, amelyek az állampolgárok nagyobb biztonságát és jogvédelmét szolgálják. Különös figyelmet szentelnek az úgynevezett nagy kockázatú területeknek és a helyzet átértékelésének. Elnök asszony, csak azt szeretném hozzátenni, hogy a Szlovák Köztársaság egy napos nemzeti gyásszal adózott az áldozatok emlékének.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D) . – Elnök asszony, mivel a tagállamok csökkentik a közkiadásokat, hangsúlyozni szeretném azt a szerepet, amit az Európai Unió játszhat abban, hogy segítsen bennünket a gazdasági fellendülés megvalósításában.

Az Unió számára sok fontos pénzügyi alap áll rendelkezésre, beleértve a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramot, a vidékfejlesztési terv finanszírozását és a Strukturális Alapokat.

Az utóbbi időszak egyik jó példája a fenti alapok jó felhasználására a walesi Port Talbot-ban 107 millió angol fontból létesítendő összekötő út megépítésének a mai napon történő bejelentése. Ebből a finanszírozásból több mint 50 millió angol font az ERFA-ból származik. Ez a fontos projekt a város egy teljesen új területét nyitja meg a jövőbeni megújulás előtt, és elsősorban a Neath Port Talbot County Borough Council-nak és természetesen a Walesi Közgyűlésnek szeretnék ehhez gratulálni.

Biztosítanunk kell, hogy az ilyen finanszírozás 2011-ben, és az új finanszírozási időszakban, vagyis 2013 után is folytatódjon.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE) . – Elnök asszony, az energiaellátás biztonsága a 2020-as stratégia nagyon fontos részét képezi. A valóságban e nélkül nehéz elképzelni, hogyan lehet a célkitűzések bármelyikét is megvalósítani.

Nyilvánvaló, hogy az országok abban reménykednek, hogy meg tudják valósítani a programban a megújuló energiákra vonatkozóan szereplő célkitűzéseket, de ha meg is valósítják, akkor is függni fogunk a harmadik országokból jövő ellátástól. Jelenleg a legtöbb ország egyoldalú megállapodásokkal rendelkezik. Eljött az ideje a többoldalú megállapodások megkötésének. Ezt a Lisszaboni szerződés 194. cikke is megfogalmazza.

Szeretném remélni, hogy meg tudunk valósítani egy olyan helyzetet, amiben – ahhoz hasonlóan, ahogyan közös agrár és halászati politikával is rendelkezünk – lesz közös energiapolitikánk is, elsősorban a harmadik országok vonatkozásában, egyrészt az ellátás biztonságának garantálása, másrészt annak biztosítása érdekében, hogy az olyan országok, mint Oroszország, ne élhessenek vissza az előnyös helyzetükkel, mint ahogy azt az elmúlt egy-két évben tették.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D) . – (RO) A megfelelő étrend fontos hatással van a fizikai és szellemi fejlődésünkre, és a tartós egészségi állapotunkra.

Az egészségtelen étrend fontos tényező az olyan betegségek kialakulásában, mint a cukorbetegség, a rák, és a szívbetegségek. Ezért fontos, hogy a megfelelő táplálkozással kapcsolatos oktatás ne csak a felnőtteket, hanem elsősorban a gyerekeket célozza meg. Valójában az általános iskolák játszhatnak kulcsfontosságú szerepet az egészséges étkezéssel kapcsolatos oktatásban.

Fel szeretném hívni a figyelmüket, és meg szeretném kondítani a vészharangot a játékok és a gyorséttermi ételek között teremtett összefüggés veszélyei kapcsán.

Mindezt szem előtt tartva biztosítanunk kell, hogy az Európai Bizottság a lehető legsürgősebben szenteljen figyelmet gyermekeink táplálkozási oktatásának és egészségének.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE) . – (EL) Elnök asszony, mindannyian hangsúlyoztuk az oktatásba és a tudásalapú társadalomba való beruházás fontosságát, és minden lehetséges eszközt megragadtunk arra, hogy ezt meg is tegyük. Ugyanakkor észre kell vennünk, és el kell ítélnünk az összes európai országra jellemző rossz minőségű tankönyveket.

Hadd hozzak egy görögországi példát: Görögországban a tanulóknak a felsőoktatásban való részvételhez felvételi vizsgát kell tenni. A görög kormány által korábban elfogadott felvételi pontszám 10 volt; más szóval, a diákoknak 20-ból 10 pontot kellett elérni ahhoz, hogy felvételt nyerjenek egy felsősoktatási intézménybe.

A görög kormány nemrégiben, teljesen érthetetlen okokból, eltörölte ezt a felvételi pontszámot. Így a diákok akkor is felvételt nyerhetnek egy felsőoktatási intézménybe, ha a 20-ból csak 0,91 pontot szereztek meg. Ha mást nem is, de ezt meg kell változtatni. A felsőoktatás európai szintű támogatása érdekében mindannyinknak el kell ítélni az ilyen változásokat.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D) . – (HU) Jó hír, hogy a közép-kelet-európai régió gazdasági helyzete is kedvezőbb értékelést mutat. Ezzel együtt azt látjuk, hogy bár Magyarország gazdasági kilátásai javultak, az ország gazdasági helyzetének nemzetközi megítélése valamelyest romlott. Az elkövetkező hat hónapra ezért a rövidlejáratú kamatlábak csökkenése nem elképzelhető. Ez mintegy másfél millió magyar lakosnak a devizahitelét értékeli le és juttatja el őket odáig, hogy esetleg a kiköltöztetés vár rájuk. Tisztelettel kérjük az európai intézményrendszert, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Magyarország iránti bizalom visszaálljon és a nemzetközi befektetők bizalma megerősítse a magyar forintot. Ez a tél beállta előtt a másfél milliós lakosságnak, aki devizahitellel küzd óriási jelentőséggel bír.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D) . – (DE) Elnök asszony, a La Macarena nem pusztán lendületes tánc, hanem egy kis, Kolumbia szívében található városka neve is, amelyik szomorú hírnévre tett szert. 2009-ben a helyi gazdálkodók a szennyezett vízre panaszkodtak. La Macarena sírásója azt állítja, hogy közel 2 000 névtelen holttestet temetett el.

Az Igazságot Kolumbiának nevű szervezet koordinálásával politikusok és szakszervezeti képviselők küldöttsége vett részt egy La Macarena-ban tartott meghallgatáson. A résztvevők közül sokan több napon keresztül gyalogoltak a dzsungelben azért, hogy elmondhassák a személyes történeteiket azokról a rokonaikról, akiket megerőszakoltak és megfenyegettek, és akik végül eltűntek. Két nappal később a szervezők azt mondták nekünk, hogy halálos fenyegetéseket kaptak. Láttuk a tömegsírokat, amikre olyan fegyveres őrök vigyáznak, akik gyaníthatóan maguk is részt vettek a mészárlásban.

Nincs a világon még egy olyan ország, ahol több ember tűnne el erőszakosan, mint Kolumbia. Az erőszakos cselekmények kilencven százaléka büntetés nélkül marad. Az uniós szabadkereskedelmi megállapodás azonnali megkötése csak megjutalmazná az emberi jogok rendszeres megsértését Kolumbiában.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D) . – (FR) Elnök asszony, éppen most folyt le a vita, de én mégis szeretném ismét felhívni a figyelmet Szakine Mohammadi-Astiani helyzetére, akit az iráni kormány halára ítélt, és akit nap mint nap a döbbenetesen barbár megkövezéssel való kivégzés veszélye fenyeget.

A múlt hétvégén további 99 korbácsütésre ítélték azért, mert egy brit újság fedetlen fős fényképet közölt egy nőről. De a fénykép nem őt, hanem egy másik nőt ábrázolt, és az újság bocsánatkérése mit sem változtatott ezen az új ítéleten. Hatalmas szolidaritási mozgalom bontakozott ki Mohammadi-Astiani asszony megmentésére, és a fenti aljas gyakorlatok elítélésére.

Melyik ország az, amelyik a 21. században a büntető törvénykönyvében feketén fehéren leírhatja, hogy milyen méretű kövekkel kell megkövezni az elítélteket ahhoz, hogy meghaljanak? Irán ez az ország.

Csak a nemzetközi politikai közösség bevonásával lehetett megakadályozni a megkövezéseket az elmúlt néhány évben, és csak ez a közösség lesz képes az iráni kormányt megadásra bírni. Politikusként, állampolgárként és emberként az a feladatunk, hogy megakadályozzuk azt, ami nem más, mint gyilkosság. Ezért arra kérem az Európai Uniót, hogy hozzon intézkedéseket Mohammadi-Astiani asszony megmentésére.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - A vitát lezárom.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat