Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Debaty
Poniedziałek, 6 września 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

19. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 
 

  Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku obrad są jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych na podstawie art. 150 Regulaminu.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE).(ES) Pani przewodnicząca! Na mocy artykułu 3 traktatu z Lizbony Unia Europejska odpowiada za spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi. Spójność taka, a w szczególności spójność terytorialna, stanowi zatem jeden z podstawowych celów Unii mających zapewnić harmonijny rozwój oraz wyeliminowanie rozbieżności między regionami. W traktacie z Lizbony znajduje się także wzmianka o wspieraniu regionów wyspiarskich.

Mówię to, ponieważ rząd Hiszpanii zapowiedział obcięcie dotacji na zniżki na połączenia lotnicze z Balearami, Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą dla tamtejszych rezydentów. Mówiąc inaczej, zamierza obciąć zniżki dla rezydentów. Podróże lotnicze mają duże znaczenie dla rezydentów tych regionów. Nie są dla nich opcją, ale raczej jedynym środkiem kontaktu ze światem zewnętrznym, wobec czego utrzymanie zniżek zapewni tym regionom równe szanse oraz możliwość konkurowania.

Zwracam się do Parlamentu z apelem o wspieranie wspomnianej spójności terytorialnej i wierzę, że nakłoni on rząd Hiszpanii do ponownego rozważenia sprawy zniesienia tych zniżek.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wiemy, że nieładnie jest kłamać. Wiemy, że niedopełnienie obietnicy jest oszustwem. Sześć lat temu, podczas negocjacji w sprawie przystąpienia Łotwy do Unii Europejskiej, rząd Łotwy obiecał komisarzowi ds. rozszerzenia, że rozwiąże problem osób niebędących obywatelami. Problem pozostaje nierozwiązany do dzisiaj. Łotwa jest już długo w UE, ale 300 tysięcy obywateli europejskich, którzy żyją na Łotwie, nadal nie posiada żadnego statusu. Odnoszę wrażenie, że kłamstwa na szczeblu europejskim weszły w modę. Być może się mylę. Jeżeli jestem w błędzie, wspomniany problem trzeba rozwiązać. To bardzo ważne. Dziękuję państwu za uwagę.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). – Pani przewodnicząca! Wielokrotnie omawialiśmy problem Strefy Gazy oraz blokady gospodarczej utrzymywanej przez Izrael i wynikającego z niej ubóstwa, ale rzadko mamy okazję świętować z powodu miłych wydarzeń w Strefie Gazy.

Latem tamtejsze dzieci pobiły dwa światowe rekordy. Siedem tysięcy dzieci pobiło światowy rekord w odbijaniu piłek do koszykówki i podobna liczba dzieci w puszczaniu latawców. To wszystko dzięki Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) i programowi obozu letniego zorganizowanego przez tę organizację dla dzieci, by dać im coś w tych okropnych warunkach, w jakich przyszło im żyć.

Mam nadzieję, że Izba pogratuluje dzieciom osiągnięć i nie zapomni, że połowa ludności Strefy Gazy nie przekroczyła 18 roku życia. Młodzież ta nie wybierała nikogo w wyborach. Nie odpowiada za żadne problemy czy konflikty na tym obszarze. Chce tylko normalnie żyć oraz ma nadzieje i aspiracje na przyszłość. Dziękuję także UNRWA oraz wszystkim pracującym dla niej Palestyńczykom za umożliwienie organizacji tych letnich obozów.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE).(FR) Pani przewodnicząca! Międzynarodowa prasa dostarczyła nam pokrzepiających wiadomości z kraju Basków. Jeden z liderów konfliktu zbrojnego, ETA, właśnie zainicjowała publiczną inicjatywę na rzecz politycznego i pokojowego rozwiązania. W wydanym oświadczeniu zapowiada koniec działań wojskowych, co wykracza poza zwykłe zawieszenie broni, o jakim poinformowały media, jak również wiąże się z wprowadzeniem międzynarodowego monitoringu, w który Unia Europejska musi się w pełni zaangażować.

Unia Europejska zapewniła już znaczny wkład we wdrożenie, a następnie w konsolidację procesu pokojowego w 1998 roku w Irlandii Północnej. W Kraju Basków Unia Europejska również musi wywiązać się ze swoich wielkich obowiązków, aby potęgujące się uprzedzenia ze strony konserwatystów nie zniweczyły odrodzonej dzisiaj nadziei. Parlament Europejski musi wykorzystać każdą okazję, aby szerzyć pokój w kraju Basków, który znajduje się w samym sercu Unii Europejskiej.

Pani przewodnicząca! Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że konflikt baskijski rozgrywa się w samym sercu Unii Europejskiej. To duże zagrożenie dla demokracji, w związku z czym Unia musi zapewnić jak największe korzyści z aktywnej pracy na rzecz pokojowego rozwiązania tego konfliktu.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Pani przewodnicząca! Wszystkie państwa członkowskie UE znalazły się w obliczu konieczności oszczędnego gospodarowania. W całej Europie dokonuje się radykalnych cięć wydatków publicznych, a do tego podatnicy są zmuszeni finansować coraz większe z każdym rokiem wydatki Unii Europejskiej. Musimy zadać sobie pytanie, czemu ochrona podatników, których reprezentujemy i ograniczenie wydatków UE nie jest najważniejszym priorytetem tego Parlamentu.

Brak dyscypliny ze strony UE jest niedorzeczny w sytuacji, gdy ogranicza się krajowe wydatki na porządek publiczny, edukację i inne ważne usługi użyteczności publicznej. Zamrożono lub nawet obcięto wynagrodzenia wielu pracownikom sektora publicznego – zastanawiam się, na ile zasiadający tu komisarz wykaże solidarność z tymi osobami. Jeżeli państwa członkowskie zmniejszają realnie o 20 % wydatki na najbliższe pięć lat, powinniśmy żądać, aby UE uczyniła to samo. Parlament powinien zażądać od Komisji, aby ograniczyła swoje wydatki, zwracając państwom członkowskim niewydane pieniądze.

 
  
  

PRZEWODNICZY: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Pani przewodnicząca! Kryzys kredytowy w strefie euro, który uzależnił mój kraj – Grecję od Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskutek nalegań Unii Europejskiej, uwydatnił poważny deficyt socjalny i demokratyczny w Unii Europejskiej, a co ważniejsze w obszarze podlegającym traktatowi z Lizbony.

W związku z tym, oprócz przewrotów socjalnych (na przykład w Grecji unieważniono układy zbiorowe pracy), mamy również przewroty polityczne skutkujące tym, że wybrany rząd Grecji nie podejmuje decyzji z uwagi na zapisy memorandum podpisanego z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Parlament Europejski nie uchwala rezolucji zatwierdzającej lub odrzucającej te decyzje, natomiast wszystkie takie decyzje podejmuje się w formie rozporządzeń prezydenckich.

Chciałem jednak zaznaczyć, że na szczeblu europejskim również mamy przewrót polityczny, jeżeli mieć na uwadze fakt, że o mechanizm finansowy stworzony zgodnie z art. 122 w celu umożliwienia krajom Europy zaciągania pożyczek nie zapytano ani obywateli, ani Parlamentu Europejskiego.

Mówiąc inaczej, nastąpiła zmiana instytucji, w związku z czym chciałbym, aby pani przewodnicząca podniosła tę kwestię i poddała ją debacie w Parlamencie Europejskim, zgodnie z art. 218 w sprawie zawierania umów międzynarodowych.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). – Pani przewodnicząca! Jako walijski poseł do PE z ogromnym niepokojem odebrałem informację o planie komisarza Lewandowskiego dotyczącym zniesienia rabatu brytyjskiego. Według pana Lewandowskiego rabat jest już nieuzasadniony z uwagi na znaczną zmianę budżetu UE oraz wyeliminowanie pierwotnego uzasadnienia dla tego rabatu.

Panie komisarzu Lewandowski! Mówi pan o sobie, że jest pan uczciwym pośrednikiem, więc proszę mi wytłumaczyć, skąd nieustannie kierowane do Brytyjczyków żądania, aby płacili więcej. Gdzie ta uczciwość?

Być może wiadomo panu, że brytyjscy podatnicy przestaną wnosić około 10 miliardów funtów, aby wspierać euro w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponadto żąda się od nas finansowego wsparcia dla Grecji, Łotwy i Węgier, które borykają się z problemami gospodarczymi. Oznacza to, że Brytania będzie zmuszona płacić około 23 miliardy funtów, aby wzmocnić euro. Co jeszcze? Ile jeszcze będziemy musieli płacić? UE domaga się zmniejszenia publicznych wydatków od rządów krajowych, przewrotnie zwiększając do tego budżet UE na następny okres. Jak długo jeszcze będziemy musieli opłacać UE i euro? Jakie korzyści mają obywatele brytyjscy z przynależności do tej obłudnej Unii?

(Przewodnicząca wyłączyła mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Pani przewodnicząca, panie i panowie! W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy na Węgrzech 70. rocznicę Drugiego arbitrażu wiedeńskiego. Na podstawie tego arbitrażu Węgrom zwrócono północną Transylwanię, aby nieco złagodzić nieuczciwość Europy wobec Węgier w związku z traktatem z Trianon podpisanym po I wojnie światowej. Za sprawą tego Drugiego arbitrażu wiedeńskiego Europa potwierdziła, że traktat z Trianon był złym traktatem. Niestety, po II wojnie światowej północną Transylwanię ponownie odebrano jej macierzystemu krajowi. Ruch na rzecz Lepszych Węgier wierzy, że po 70 latach naród węgierski zostanie ponownie, możliwie najszybciej zjednoczony w ramach Unii Europejskiej, bez granic. Apeluję do Parlamentu Europejskiego o otwartość wobec dążeń regionów Érmellék i Székely do autonomii. Trzy miesiące temu otworzyłem w Székely Land biuro, aby bezpośrednio wysłuchiwać skarg etnicznych Węgrów przy zbiegu granic. Apeluję do moich koleżanek i kolegów, zalecam, aby otwierali w możliwie wielu miejscach, w Kraju Basków, w Tyrolu Południowym…

(Przewodnicząca wyłączyła mikrofon)

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(FR) Pani przewodnicząca! Chciałabym poruszyć sprawę, która na dzień dzisiejszy znajduje się w czołówkach gazet, a mianowicie sprawę integracji społeczności romskiej w Europie. Jutro odbędzie się debata z Komisją i Radą. Mam nadzieję, że będzie ona produktywna, że Komisja wywiąże się ze swoich obowiązków, umacniając europejskie prawodawstwo, a polemika zapoczątkowana we Francji nie zaowocuje nieskończoną liczbą zaaranżowanych i populistycznych wystąpień.

Romowie nie potrzebują teraz stronniczych sporów. Potrzebują realnej strategii europejskiej, zawierającej trwałe rozwiązania na rzecz ich integracji. Mając to na uwadze, musimy skoncentrować się na dostępie do edukacji, rozważyć wprowadzenie odpowiednich szkoleń stanowiących nieodłączną część strategii 2020, propagować dostęp do opieki zdrowotnej – konsultacji, leczenia, leków, planowania rodziny, przede wszystkim znajdując rozwiązania mające na stałe zintegrować ludność romską z rynkiem pracy.

Na koniec chcę dodać, że wykorzystanie europejskich funduszy przeznaczonych na proces takiej integracji pomoże w pomyślnej realizacji celu. W związku z tym musimy zapewnić, aby państwa członkowskie z nich rozsądnie korzystały.

Nie omieszkajmy zapanować nad tym problemem, abyśmy mogli wypracować inteligentne podejście do sprawy integracji ludności romskiej.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Schengen to wspólna strefa służąca propagowaniu swobody przemieszczania się. Uważam, że Rumunia spełnia wymogi przewidziane dla obszarów, które poddano dotychczas odpowiednim ocenom. Sytuację tę potwierdziły wszystkie dotychczasowe oceny, w tym ocena, która ma się zakończyć z końcem bieżącego roku.

W związku z powyższym jestem zdecydowanie przekonana, że Rumunia jest zdolna skutecznie zarządzać przepływem migracyjnym na zewnętrznych granicach strefy Schengen, zgodnie ze standardami, których przestrzegają państwa członkowskie zajmujące się tymi sprawami w tej chwili.

Sytuacja ta nie ma jednak żadnego związku z przemieszczaniem się obywateli europejskich na terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym, koordynację na szczeblu UE trzeba ukierunkować na poprawę sytuacji Romów w Europie, a nie na ograniczanie praw obywateli. Uważam też, że to niedopuszczalne, aby kwestię Romów łączyć z innymi sprawami, takimi jak przystąpienie Rumunii do strefy Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Pani przewodnicząca! Chcę potępić pobicie saharyjskich działaczy przez marokańską policję w El Aaiún dnia 28 sierpnia.

Mając na uwadze nasze całkiem prawidłowe postępowanie w odniesieniu do łamania praw człowieka na Kubie, w Wenezueli i Hondurasie, na krytykę zasługują również Izrael, Chiny i Maroko; ponownie tego nie uczyniliśmy, narażając tym samym na szwank naszą wiarygodność na świecie oraz w Europie.

Kiedy rozprawiamy o prawach podstawowych, jako Europejka i obywatelka baskijska nie mogę lekceważyć faktu, że ETA zapowiedziała wczoraj zawieszenie broni, nie czyniąc jednak kroku, na który mieliśmy nadzieję. Chcemy, aby to zawieszenie działalności było trwałe i możliwe do sprawdzenia przez strony trzecie. Chcemy usłyszeć, że ETA rezygnuje raz na zawsze z przemocy oraz przyznaje się do krzywd, które wyrządziła.

Przyszłość Euskadi spoczywa wyłącznie w rękach społeczeństwa Basków i jego demokratycznie wybranych przedstawicieli. Proszę, abyśmy postawili te minimalne wymagania ETA jako Parlament, a sama będę podejmowała właściwe inicjatywy na rzecz realizacji tego celu.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). (PL) Kiedy byliśmy na wakacjach doszło u naszego partnera wschodniego, czyli w Rosji, do kolejnego złamania praw człowieka. Odnotowaliśmy porwania w Inguszetii, Dagestanie, wielokrotnie nie dopuszczano do demonstracji. Tak było 31 lipca, 30 sierpnia, 31 sierpnia. Jednymi z zatrzymanych był Lew Ponomariow, Sergiej Udalcow, Michaił Sznajder, Andriej Dmitrew, Aleksander Gudimow, Andriej Piwarow. Dnia 25 sierpnia podczas koncertu grupy U2 w Moskwie skonfiskowano i zniszczono stanowisko Amnesty International. Myślę, że tego typu smutne wydarzenia powinny być zawsze jednym z elementów rozmów wszystkich instytucji unijnych z naszymi wschodnimi partnerami.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Tego lata nawet sezonowa praca nie uchroniła nas przed kolejnym wzrostem bezrobocia: według najnowszych danych Eurostatu, bezrobocie w strefie euro wynosi średnio 10 % wśród ludności czynnej zawodowo, natomiast jeśli chodzi o młodych ludzi w Unii Europejskiej, wartość ta przekracza 20 %.

To wyjątkowo niepokojące, że Komisja Europejska, Rada i rządy krajowe nie nadają temu problemowi większego znaczenia i nalegają na ograniczone stosowanie paktu stabilności i wzrostu, propagując politykę oszczędnego gospodarowania; postępując tak, niweczą również przyszłość pokolenia młodych ludzi. W niektórych krajach, takich jak Francja, podejmuje się nawet działania ukierunkowane na masowe wykluczenie obywateli romskich lub odesłanie ich do krajów pochodzenia; to jest propagowanie rasizmu i ksenofobii na szczeblu samego państwa. Taka postawa jest niedopuszczalna i zasługuje na to, byśmy ją odrzucili; w ostatecznym rozrachunku potwierdza ona, że swoboda przemieszczania się ma zastosowanie wyłącznie do kapitału i towarów. Bezwzględnie należy pilnie zerwać z taką polityką. To bardzo ważne, aby Unia Europejska broniła praw człowieka i tworzyła miejsca pracy, w których przestrzega się prawa.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Każdego roku w Unii Europejskiej płonie niestety kilkaset tysięcy hektarów lasów. Tylko w tym roku pożary w Portugalii ogarnęły ponad 100 tysięcy hektarów. Nie oszczędziły nawet obszarów chronionych, takich jak Park Narodowy Peneda-Gerês, w którym w ogniu znalazło się ponad 8 tysięcy hektarów.

Powracające klęski żywiołowe niszczą dziedzictwo naturalne i kulturalne, powodują nieodwracalne szkody dla bioróżnorodności, niszczą infrastrukturę oraz pogłębiają problemy związane ze środowiskiem naturalnym. Unia Europejska nie inwestuje w zapobieganie pożarom. Co więcej, wiele z tych pożarów to efekt pustynnienia oraz braku polityki ukierunkowanej na obszary wiejskie. W związku z tym uważam, że czas najwyższy, aby Unia Europejska pilnie przyjęła strategię zapobiegania pożarom lasów oraz wzmocniła programy pomocy dla obszarów wiejskich.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Od czasu powołania László Tőkésa na jednego z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego minęły trzy miesiące.

Niestety, od czasu tego kontrowersyjnego wyboru pan Tőkés potwierdził obawy tych, którzy ostrzegali przed wyborem człowieka będącego zajadłym orędownikiem separatyzmu w oparciu o kryteria etniczne, siejącego nienawiść w obszarze, w którym nowe państwa członkowskie starają się zaleczyć stare rany i pojednać się w duchu zjednoczonej Europy.

Niestety, pan Tőkés na nowym stanowisku wiceprzewodniczącego zaostrzył swój ekstremistyczny i szowinistyczny ton, posuwając się nawet do inicjowania protestów ulicznych na znak poparcia etnicznej i terytorialnej autonomii niektórych obszarów w Rumunii. Takie działania to poważny atak na integralność państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W związku z tym, mając na uwadze taką postawę, która jest sprzeczna z europejskimi wartościami i normami, apeluję o poddanie dyskusji uprawnień László Tőkésa i odwołanie go ze stanowiska wiceprzewodniczącego.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Pani przewodnicząca! Być może wie pani, że w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy negocjacje w sprawie pakietu nadzoru finansowego, nad którym odbędzie się głosowanie na następnym posiedzeniu plenarnym. Z radością panią informuję, że do samego końca broniliśmy propozycji, aby prezes Europejskiego banku Centralnego automatycznie piastował przez pierwsze pięć lat stanowisko prezesa Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

Uważam, że to bardzo ważna reforma. Oznacza ona dużo większe zaangażowanie Europejskiego Banku Centralnego w nadzór finansowy nad europejskimi rynkami i instytucjami finansowymi. Oznacza ona również, że pan Trichet podczas okresowych spotkań w tym Parlamencie będzie musiał odpowiadać też na pytania dotyczące nadzoru finansowego, a nie tylko stabilności cen.

Jako liberał wierzę w reformę bardziej niż w rewolucję. Dzięki tej reformie instytucjom winnym obecnemu kryzysowi trudniej będzie prowadzić działalność.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Kilka dni temu w Arouca w Portugalii zwolniono całą siłę roboczą fabryki obuwia, wysyłając do wszystkich zwykłą wiadomość tekstową bez żadnych wyjaśnień. Podnoszę tutaj tę sprawę, ponieważ niestety, jest to jaskrawy przykład nadużycia w obszarze zwolnień grupowych w Europie. Jest to sprzeczne z całym prawodawstwem europejskim, pozbawione zdrowego rozsądku, szacunku i powagi.

Od początku kryzysu w Europie przybyło 8 milionów bezrobotnych, a liczba wszystkich bezrobotnych wynosi 25 milionów; ile spośród tych osób zwalnia się w równie haniebny sposób? Niestety, muszę powiedzieć, że coraz więcej. Unia Europejska utrzymuje, że ma długą tradycję w obszarze ochrony praw pracowników. Obecne prawodawstwo jest jednak nieskuteczne. Jakie dodatkowe środki Komisja podejmie w związku z tą sytuacją? To dlatego ta sprawa jest tak ważna. Nie ma żadnego uzasadnienia dla takich zwolnień, jak to w Arouca. Zwalnianie ludzi przy pomocy wiadomości tekstowej to innowacja, ale niedobra: można śmiało powiedzieć, że jedna z najgorszych.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Pani przewodnicząca! Anglo Irish Bank stał się gnijącym ciałem bankowości korporacyjnej. Jego lekkomyślność doprowadziła do sytuacji, w której otrzymał wsparcie w kwocie 25 miliardów euro, przynajmniej tak nam powiedziano. Teraz zapowiedziano kwotę 35 miliardów euro.

W rzeczywistości rząd Irlandii nic nie wie. Po prostu zgaduje. Wiemy jednak, że irlandzkich podatników kosztuje to 210 milionów euro tygodniowo. Wiemy, że jego straty za pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku wynoszą 8,2 miliarda euro i że sytuacja się pogarsza.

Irlandzki Minister Finansów przebywa w tym tygodniu w Brukseli i ubiega się o zgodę UE na kontynuowanie wsparcia. Nalegam, aby Komisja i komisarz ds. konkurencji powiedzieli mu możliwie najdobitniej, że bank ten powinien zostać przejęty nie za dziesięć lat, jak tego chce rząd irlandzki, ale za dwa lub trzy lata. To ekstrawagancja, na którą nie możemy pozwolić.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D).(ES) Pani przewodnicząca! Właśnie teraz w Chile pod ziemią znajduje się 33 górników, którzy czekają na ratunek. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim solidaryzuje się z nimi całym sercem, tak samo jak solidaryzują się z nimi górnicy z szybów i ulic Asturii, El Bierzo, Aragonii i Palencii, żądający ocalenia europejskiego przemysłu węglowego.

Ocalenie to jest w rękach Komisji Europejskiej i z chwilą, gdy zdecyduje ona o możliwości zachowania hiszpańskiego dekretu królewskiego oraz rozporządzenia w sprawie pomocy dla europejskiego sektora węgla, zdecyduje też o środkach do życia 40 tysięcy rodzin w Hiszpanii. To będzie zachęcająca lub zniechęcająca inwestycja w technologie wydobycia i ekologiczne technologie spalania, a tym samym zadecyduje o przyszłości wielu regionów w Europie, w tym o przyszłości mojego regionu, czyli Asturii, która jest liderem w danym sektorze, jak również o przetrwaniu naszego jedynego krajowego źródła energii.

Komisja musi być świadoma społecznych, gospodarczych i strategicznych skutków podjęcia decyzji na niekorzyść przemysłu węglowego i jego pracowników.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund (ALDE).(SV) Pani przewodnicząca! W ubiegłym roku Komisja Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim głosowała przeciwko wznowieniu umów o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą z powodu masakry, jaka miała miejsce w stolicy tego kraju – Konkary. Tej jesieni oraz w sierpniu przygotowywaliśmy się do wyborów w Gwinei. To pierwsze prawdziwie demokratyczne wybory od 1958 roku. Na szczęście UE wysłała obserwatorów wyborów i jest tam jeden z naszych kolegów posłów, który kieruje jedną z operacji mających na celu monitorowanie wyborów oraz kontrolowanie, czy przebiegają one w demokratyczny sposób.

Ta część świata potrzebuje wsparcia UE. W sąsiednim kraju – w Gwinei Bissau odnotowaliśmy handel narkotykami i innymi towarami, których ostatecznym miejscem przeznaczenia jest w rzeczywistości Europa, natomiast narkotyki pochodzą z Ameryki Łacińskiej. Wybory w Gwinei były na tyle kłopotliwe, że drugą turę trzeba było odłożyć do 19 września z powodu powszechnych oszustw wyborczych. Bardzo ważne, abyśmy zwrócili na ten fakt uwagę tu w Parlamencie, dążąc do zapewnienia wsparcia, jeśli chodzi o sytuację w Afryce Zachodniej.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Moje wystąpienie dotyczy referendum, które się odbyło wczoraj w Republice Mołdowy, gdzie poproszono obywateli, aby się wypowiedzieli, czy zgadzają się na bezpośredni sposób wyboru prezydenta. Zmiana ta położyłaby kres długotrwałemu politycznemu impasowi w Kiszyniowie.

Komuniści w Mołdawii wzywali do bojkotu referendum. Niestety, ich strategia okazała się skuteczna, gdyż referendum nie można było zatwierdzić z uwagi na niską frekwencję.

Przeciwnicy komunistów, koalicja demokratycznych partii w Kiszyniowie, muszą przezwyciężyć to niepowodzenie, a zwłaszcza schować swoją dumę do kieszeni. Uważam, że muszą pomóc temu krajowi nadal pokonywać drogę do Europy. Wybory, które mają się odbyć w listopadzie to decydujący test polityczny, jeśli chodzi o zbliżenie Mołdowy do Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D).(RO) Jak już państwo słyszeli, w Republice Mołdowy od ponad roku panuje polityczny impas. Jesteśmy jednak świadomi ogromnych postępów poczynionych przez ten kraj na drodze ku Unii Europejskiej, mając na uwadze krótki okres, w jakim mógł tego dokonać.

Wczorajsze referendum w istocie mogło położyć kres politycznemu impasowi w Republice Mołdowy, zbliżając ją tym samym do Unii Europejskiej. Tak się jednak nie stało. Nie sądzę jednak, aby oznaczało to zwycięstwo komunistów nad Sojuszem na rzecz Integracji Europejskiej; jest to jedynie niewielka przeszkoda na drodze Republiki Mołdowy do Unii Europejskiej.

Uważam, że Republice Mołdowy trzeba nadal oferować wsparcie i dodawać otuchy, gdyż w pełni dowiodła, że Europa jest jej przeznaczeniem.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE).(BG) Pani przewodnicząca! Zainicjowany w czerwcu protest imamów i muftich ze wszystkich 1 200 rad muzułmańskich w Bułgarii rozszerza się. W sobotę szef Biura Muftiego w Sofii był otoczony przez strażników ochrony wysłanych przez przewodniczącego Najwyższej Rady Muzułmańskiej, Nedima Gendzheva, którego sąd zmusił do wystąpienia przeciwko woli ludu. Strażnicy ci nie wpuszczali do budynku pracowników kilka dni przed muzułmańskim świętem Eid al-Fitr. Muftiowie przedstawili 213 tysięcy podpisów na rzecz poparcia ich prawomocnego przywództwa wybranego w 2009 roku, którego zarejestrowania sąd nadal odmawia. Ta absurdalna sytuacja uwydatnia ogromną ingerencję państwa w samodzielne zarządzanie wspólnot religijnych w myśl zasady „dziel i rządź”.

Muzułmanie w Bułgarii są ofiarami nielegalnych działań będących wyrazem łamania zasad praworządności z powodu indolencji wymiaru sprawiedliwości i rządu, który nie może zagwarantować obywatelom wolności stowarzyszania się i religii. W związku z tym apeluję do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie specjalnego dochodzenia w tej sprawie.

Dziękuję państwu.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym krótko zabrać głos w sprawie agencji UE. Byłem dzisiaj w Wiedniu na wydaniu krótkiej książki na temat agencji UE. W trakcie badań w związku z tą książką odkryłem, że jeżeli uwzględnimy agencje wykonawcze, zdecentralizowane oraz agencje Rady, to w przyszłym roku będziemy mieć ponad czterdzieści agencji. Będzie to nas kosztowało rocznie około 1,7 miliarda euro, a liczba urzędników tej potajemnej drugorzędnej administracji UE wyniesie 7 tysięcy.

Takie rozmnażanie oraz wynikające z niego problemy są obecnie dobrze znane. Pilnie potrzebujemy rozwiązań. W mojej książce przedstawiłem 11-punktowy plan, ukierunkowany na zaoszczędzenie 500 milionów euro z pieniędzy podatników rocznie. Wszystkim obywatelom proponuję bezpłatną kopię tej pozycji, którą można pobrać z mojej witryny internetowej.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w ostatni poniedziałek w dzielnicy Bratysławy o nazwie Devinska Nova Ves i wskutek których śmierć poniosło ośmiu obywateli słowackich, wstrząsnęły całą Słowacją i wszystkich zasmuciły. Oprócz zabitych w strzelaninie, 15 osób odniosło obrażenia. Dotychczasowe dochodzenie wskazuje, że powodem strzelaniny były złe stosunki między sąsiadami i to one najprawdopodobniej skłoniły niezrównoważonego mężczyznę do popełnienia tego okrutnego czynu. Nie kierował się on jednak uprzedzeniami rasowymi, gdyż tylko jedna z ośmiu ofiar była pochodzenia romskiego.

Władze zareagowały szybko, specjalna jednostka policyjna przeprowadziła odpowiednią akcję, natomiast rząd aktualnie ściśle monitoruje dochodzenie w sprawie tego brutalnego czynu i z pomocą policji będzie wspierał działania mające lepiej zapewnić bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę ich praw. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na tak zwane obszary wysokiego ryzyka oraz na ponowną ocenę. Pani przewodnicząca! Chciałem jedynie dodać, że Republika Słowacka uczciła pamięć ofiar dniem żałoby narodowej.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Pani przewodnicząca! Mając na uwadze, że państwa członkowskie dokonują cięć wydatków publicznych, chciałbym podkreślić rolę, jaką UE może odegrać w ożywieniu gospodarczym.

UE ma do dyspozycji wiele ważnych funduszy, w tym fundusze na 7. PR, plan rozwoju obszarów wiejskich i fundusze strukturalne.

Ostatnim przykładem dobrego wykorzystania tych funduszy jest dzisiejsza zapowiedź budowy drogi zbiorczej w Port Talbot w Walii o wartości 107 milionów funtów. Ponad 50 milionów funtów pochodzi z EFRR. Za sprawą tego ważnego projektu otwarty zostanie cały nowy obszar miasta na rzecz przyszłej odnowy i chcę szczególnie pogratulować Radzie Miejskiej Neath Port Talbot i oczywiście Walijskiemu Zgromadzeniu Narodowemu.

Musimy zapewnić kontynuację tego rodzaju finansowania w 2011 roku oraz uwzględnić je w nowej perspektywie finansowej na okres po 2013 roku.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pani przewodnicząca! Bezpieczeństwo dostaw energii stanowi bardzo ważny element strategii 2020. W istocie, bez tego ciężko jest ocenić, ile celów można zrealizować.

Oczywiście poszczególne kraje będą miały nadzieję na realizację celów tej strategii w obszarze odnawialnych źródeł energii, ale nawet jeśli zdołają je zrealizować, to nadal będziemy uzależnieni od dostaw z państw trzecich. W obecnej chwili większość krajów ma umowy jednostronne. Czas wprowadzić umowy wielostronne. Ułatwia to art. 194 traktatu z Lizbony.

Chciałabym mieć nadzieję, że tak samo jak w przypadku wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa, również w przypadku energii doprowadzimy do sytuacji, w której będziemy realizować wspólną politykę, zwłaszcza w obszarze stosunków z państwami trzecimi – po pierwsze, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, a po drugie, aby mieć pewność, że takie kraje jak Rosja nie będą mogły korzystać ze swojej przewagi, jak to miało miejsce w ostatnim roku czy dwóch latach.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Dieta ma ogromny wpływ na nasz rozwój fizyczny i umysłowy oraz na zdrowie w perspektywie długoterminowej.

Niezdrowa dieta to czynnik determinujący w przypadku takich chorób jak cukrzyca, rak i choroby serca. Dlatego bardzo ważne jest, aby dostęp do edukacji żywieniowej mieli nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci. W rzeczywistości kluczową rolę w nauczaniu o zdrowej diecie powinny odgrywać szkoły podstawowe.

Chciałabym również zwrócić państwa uwagę na niepożądane skutki załączania zabawek do niezdrowej żywności, gdyż w tym obszarze należy podnieść alarm.

Mając to na uwadze, musimy zapewnić, aby Komisja Europejska możliwie najszybciej skoncentrowała się na edukacji żywieniowej i zdrowiu naszych dzieci.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Pani przewodnicząca! Wszyscy podkreślaliśmy konieczność inwestowania w edukację i społeczeństwo wiedzy oraz użyliśmy wszelkich możliwych środków, aby takie inwestycje zapewnić. Jednocześnie musimy jednak zwrócić uwagę na kiepskie akty prawne, będące w obiegu w każdym kraju w Europie i zasługujące na potępienie z naszej strony.

Proszę pozwolić, że przytoczę przykład z Grecji: w Grecji uczniowie muszą zdawać egzaminy wstępne na studia wyższe. Wymagana liczba punktów przyjęta poprzednio przez rząd grecki wynosiła 10; mówiąc inaczej, kandydaci musieli otrzymać 10 z 20 punktów, aby dostać się na wyższe studia.

Ostatnio rząd Grecji zniósł ten wymóg odnośnie do wymaganej liczby punktów z niezrozumiałych powodów. W wyniku tego, na wyższe uczelnie w Grecji można się dostać z 0,91 punktu na 20 możliwych. Przynajmniej to trzeba zmienić. Musimy wszyscy potępić takie działania, aby propagować szkolnictwo wyższe w całej Europie.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) To dobra wiadomość, że sytuację gospodarczą w Europie Środkowo-Wschodniej również charakteryzują lepsze wyniki. Wiemy też, że mimo lepszych perspektyw gospodarczych dla Węgier, międzynarodowa ocena sytuacji gospodarczej w tym kraju jest nieco gorsza. W związku z tym nie można się spodziewać w najbliższych sześciu miesiącach spadku krótkoterminowych stóp procentowych. Sytuacja taka skutkuje obniżeniem wartości kredytów w walutach zagranicznych, zaciągniętych przez około 1,5 miliona Węgrów, stawiając obywateli w sytuacji zagrożenia eksmisją. Z całym szacunkiem apelujemy do administracji europejskiej, by ze wszelkich sił dążyła do przywrócenia zaufania do Węgier, aby zaufanie ze strony zagranicznych inwestorów umocniło węgierskiego forinta. Niezmiernie ważne, aby uczynić to zanim zacznie się zima, dla 1,5 miliona ludzi, którzy mają kredyty w zagranicznej walucie.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Pani przewodnicząca! Macarena to nie tylko pełen życia taniec; to również nazwa małego miasteczka w sercu Kolumbii, które zyskało złą sławę. W 2009 roku lokalni rolnicy skarżyli się na zanieczyszczoną wodę. Grabarz z Macareny teraz skarży się, że pochował około 2 tysięcy anonimowych ciał.

W rozmowach w Macarenie uczestniczyła delegacja polityków i przedstawicieli związków zawodowych, koordynowana przez Organizację Sprawiedliwość dla Kolumbii. Wielu uczestników odbyło kilkudniową podróż przez dżunglę, aby opowiedzieć swoje osobiste historie o krewnych, którzy zostali zgwałceni, którym grożono i którzy w końcu zniknęli. Organizatorzy powiedzieli nam dwa dni później, że grożono im śmiercią. Widzieliśmy zbiorową mogiłę, której pilnują żołnierze podejrzewani o udział w morderstwach.

Nie ma drugiego kraju na świecie, w którym przymusowo znikałoby więcej osób niż w Kolumbii. Dziewięćdziesiąt procent aktów przemocy uchodzi bezkarnie. Zawarcie umowy o wolnym handlu z UE byłoby tylko nagrodą za systematyczne łamanie praw człowieka w Kolumbii.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D).(FR) Pani przewodnicząca! Chociaż debata właśnie się odbyła, to chciałabym jednak ponownie zwrócić uwagę na sytuację Sakineh Mohammadi-Ashtiani, którą rząd irański skazał na karę śmierci i której każdego dnia grozi egzekucja w formie całkowicie barbarzyńskiego rytuału ukamienowania.

W ostatni weekend skazano ją dodatkowo na 99 batów za opublikowanie w brytyjskiej gazecie zdjęcia kobiety z odkrytą głową. Było to jednak zdjęcie innej kobiety i wyroku nie zmieniono pomimo przeprosin ze strony gazety. W obronie pani Mohammadi-Ashtiani powstał ogromny ruch solidarnościowy, który chce potępienia tych godnych pogardy praktyk.

Jaki kraj w XXI wieku może zamieścić czarne na białym w swoim kodeksie karnym zapisy dotyczące wielkości kamieni, którymi skazany ma być obrzucony w celu uśmiercenia go? Właśnie Iran jest takim krajem.

Tylko zaangażowanie międzynarodowej i politycznej społeczności mogło w ostatnich kilku latach zapobiec ukamienowaniu i tylko takim zaangażowaniem można skłonić irański rząd, aby odstąpił od tego wyroku. Jako politycy, obywatele i ludzie mamy obowiązek zapobiec czemuś, co jest zwykłym morderstwem. W związku z tym wzywam Unię Europejską do podjęcia działań na rzecz ocalenia pani Mohammadi-Ashtiani.

 
  
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności