Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2072(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0236/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0236/2010

Συζήτηση :

PV 06/09/2010 - 20
CRE 06/09/2010 - 20

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0303

Συζητήσεις
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος . Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α-0236/2010) του κ. Portas, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2010/2072(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, εισηγητής.(PT) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση την οποία παρουσιάζω είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ Ομάδων με πολύ διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την πολιτική απασχόλησης και την προστασία από την ανεργία. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, καθώς και την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, για τη συνεργατικότητα την οποία επέδειξαν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για τα θύματα συλλογικών απολύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η συμφωνία βασίζεται σε δύο προτάσεις συλλογισμού: η πρώτη είναι ότι οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης θα εξακολουθήσουν να είναι αισθητές, ακόμη και στην περίπτωση οικονομικής ανάκαμψης, η οποία δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Συνεπώς, οι συλλογικές απολύσεις δεν ανήκουν στο παρελθόν και, δυστυχώς, θα εξακολουθήσουν να έχουν επίπτωση στην κοινωνική ζωή των χωρών μας. Γι’ αυτό, η πρώτη επιλογή είναι απλή: θέλουμε ή δεν θέλουμε να παραταθεί έως το 2020 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο είναι το μόνο μέσο που διαθέτει η Ευρώπη για τα άτομα που πλήττονται από τις συλλογικές απολύσεις; Η απάντηση αυτής της έκθεσης είναι σαφής: ναι, θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους ανέργους· ναι, πιστεύουμε ότι πρέπει να υποστηριχθούν με προγράμματα επανεκπαίδευσης και επαγγελματικής επανένταξης· και ναι, πιστεύουμε ότι αξίζουν μία ακόμη ευκαιρία και ότι εμείς, οι αρμόδιοι πολιτικοί, τους το οφείλουμε.

Η δεύτερη πρόταση συλλογισμού είναι ότι υπήρχαν πολλά μειονεκτήματα στον τρόπο με τον οποίο αυτό το ταμείο λειτουργούσε όταν άρχισε η λειτουργία του, αλλά οι αλλαγές οι οποίες εισήχθησαν όσον αφορά τη ρύθμισή του έχουν αυξήσει σημαντικά τον αριθμό αιτήσεων για τη χρήση του. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προβούμε σε αξιολόγηση, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε και να εντοπίσουμε το κύριο πρόβλημα. Από τη στιγμή της συλλογικής απόλυσης, χρειάζονται 12 έως 17 μήνες, ώστε τα χρήματα να εισρεύσουν στις χώρες, και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ περισσότεροι. Έχουμε ένα ταμείο για να ανταποκριθούμε σε επείγουσες κοινωνικές ανάγκες και αυτό κινείται με ρυθμό χελώνας. Αυτό το οποίο με απασχολεί είναι οι κοινωνικές συνέπειες: λόγω αυτού του αργού ρυθμού, πολλοί εργαζόμενοι καταλήγουν να μην επωφελούνται από το ταμείο· επιπλέον, αυτός ο αργός ρυθμός αποθαρρύνει την προετοιμασία αιτήσεων στις περιοχές και χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις δεν υλοποιούν τις αιτήσεις έως ότου αυτές εγκριθούν στις Βρυξέλλες, επειδή αυτό θα τις ανάγκαζε να αναλάβουν την πρωτοβουλία με την εθνική συνιστώσα της χρηματοδότησης σε καιρούς δημοσιονομικής λιτότητας. Γι’ αυτό η έκθεση προτείνει σειρά βραχυπρόθεσμων μέτρων για να μειωθεί η καθυστέρηση κατά 50% και προτείνει το ταμείο να γίνει μόνιμο από το 2013 και εξής.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ορισμένα από τα κράτη μέλη τα οποία έχουν επωφεληθεί περισσότερο από το ταμείο ανθίστανται στην απλοποίησή του: φοβούνται ότι η επιτάχυνσή του θα έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται ολοένα και περισσότερα χρήματα. Ας είμαστε ειλικρινείς: αυτός ο κίνδυνος υπάρχει, ανεξάρτητα από το αν το ταμείο λειτουργεί με αργούς ή ταχείς ρυθμούς. Ο κίνδυνος μακράς περιόδου με χαμηλή ανάπτυξη υπάρχει, επειδή αυτή εξαρτάται από την επίπτωση που θα έχουν οι πολιτικές λιτότητας στην ανάκαμψη των οικονομιών μας.

Ωστόσο, σήμερα συζητούμε για κάτι άλλο: τη στάση της Ευρώπης έναντι των συλλογικών απολύσεων και αν θυσιάζουμε τα θύματά τους στο βωμό των δημοσιονομικών περιορισμών ή αν είμαστε τουλάχιστον σε θέση να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον όση προσοχή δώσαμε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο οι δικοί μας φόροι διέσωσαν.

Η απόφαση αυτής της έκθεσης γεννάται από τη δεοντολογία, από το πώς βλέπουμε τους συνανθρώπους μας και από το πώς βλέπουμε την Ευρώπη. Θέλω μια Ευρώπη η οποία να είναι σαφέστατα κοινωνική.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Εννέα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Ρουμανίας, η οποία βρίσκεται σε πιο ευάλωτη θέση όσον αφορά τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, δεν είχαν έως τώρα πρόσβαση σε αυτό το ταμείο. Ένας από τους λόγους γι’ αυτό είναι η περιοριστική φύση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ακόμη και μετά την αναθεώρησή τους το 2009.

Το ΕΤΠ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στον βαθμό που είναι ευέλικτο. Ωστόσο, επιθυμώ να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές δεν έχουν ακόμη εγκρίνει το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για πρόσβαση στο ΕΤΠ. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, στη Ρουμανία σημειώνεται σταθερή αύξηση του αριθμού των ανέργων, ενώ αυτό το καλοκαίρι ανακοινώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πιστεύω ότι η πρόσβαση στο ΕΤΠ σε συνδυασμό με την καλύτερη απορρόφηση των διαρθρωτικών και προενταξιακών κονδυλίων θα μπορούσε να αμβλύνει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη Ρουμανία.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D).(ΕΝ) Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω εν συντομία μια παρέμβαση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει να υποστηριχθεί και να προστατευτεί. Οι ανάγκες των εργαζομένων οι οποίοι απολύονται χωρίς δική τους υπαιτιότητα χρειάζονται στήριξη.

Πρόσφατα επικοινώνησα με ψηφοφόρο της εκλογικής μου περιφέρειας ο οποίος ενδιαφερόταν γι’ αυτό το συγκεκριμένο ταμείο, και είναι προς όνειδος της νέας κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου το ότι ο συνασπισμός Συντηρητικών-Φιλελευθέρων ζητεί να τεθεί τέρμα στη λειτουργία αυτού του ταμείου. Αυτή είναι μια απερίσκεπτη στάση έναντι ενός ταμείου το οποίο πραγματικά βοηθά τους εργαζόμενους και ελπίζω να υπαναχωρήσουν και να το δουν διαφορετικά. Είναι ζωτική ανάγκη να το στηρίξουμε και να το προστατεύσουμε, καθώς επίσης και να κάνουμε προσαρμογές όπου χρειάζεται.

Στηρίζω αυτό το ταμείο. Θέλω να το δω να προστατεύεται και να υποστηρίζεται, και θα ήθελα επίσης να βεβαιωθώ ότι χρησιμοποιείται με τον καταλληλότερο τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Portas για το έργο του. Συμμετέχοντας στην εκλογική μου περιφέρεια σε δύο τομείς στους οποίους εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, πρέπει να πω ότι σε γενικές γραμμές αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Η Επιτροπή ευγενέστατα ήρθε και το εξήγησε στους εργαζομένους στο Waterford Crystal. Ένας εξ αυτών το περιέγραψε ως δώρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό προοριζόταν να είναι.

Ωστόσο, η εφαρμογή του Ταμείου απογοήτευσε σε κάποιο βαθμό όσον αφορά τις προσδοκίες τους. Αυτό εν μέρει οφείλεται στις κρατικές υπηρεσίες, μία εκ των οποίων –η FÁS– είναι γνωστή στην Επιτροπή, καθώς στο παρελθόν, παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής για κακοδιαχείριση κονδυλίων. Αυτό υπονόμευσε τη θέση τους σε σχέση με τους εργαζόμενους.

Όμως τείνουμε επίσης να είμαστε πάρα πολύ ανελαστικοί, ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να αρχίσουν δική τους επιχείρηση, καθώς επίσης και όσον αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο διαθέτουμε τα κονδύλια. Η ημερομηνία έναρξης είναι η ημερομηνία αίτησης, όταν αυτή θα έπρεπε να είναι η ημερομηνία κατά την οποία χορηγείται η χρηματοδότηση. Θέματα όπως αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ελπίζω η κατάσταση να μπορέσει να γίνει περισσότερο ευέλικτη.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι συζητήσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών έχουν ανοίξει τον δρόμο για ένα άρτια μελετημένο σχέδιο έκθεσης.

Επικροτώ τη συμβολή του στη συζήτηση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θίγει, για παράδειγμα, την απαραίτητη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων κατά τη σύνταξη των φακέλων και την προσοχή η οπoία πρέπει να δοθεί στην ένταξη των ΜΜΕ που ενεργούν ως υπεργολάβοι σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπου γίνονται απολύσεις.

Επιπλέον, πιστεύω ότι η επιλογή ανεξάρτητου ταμείου με δικές του πληρωμές και πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πρέπει να εξεταστεί σοβαρά για το μέλλον. Είναι απλώς θέμα εξασφάλισης της κοινωνικής Ευρώπης, την οποία επιθυμούμε πάρα πολύ, με επαρκείς πόρους.

Ορισμένοι δεν θέλουν καν το ακούσουν αυτό, και έτσι ζητήθηκε χωριστή ψηφοφορία για τη διαγραφή αυτού του τμήματος. Θα ήταν πολύ επιζήμιο για τη συζήτηση αν η έκθεση παρέλειπε να αναφέρει όλες τις δυνατότητες για τη βελτίωση της χρηματοδότησης αυτών των ταμείων. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, απευθύνω έκκληση στην επιθυμία σας να συνεχίσετε να βελτιώνετε αυτό το εργαλείο χωρίς να απορρίπτεται κάθε δυνατότητα εξαρχής, υπερψηφίζοντας ολόκληρη την παράγραφο 16 σχετικά με αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν τρία επιπλέον θέματα τα οποία θα ήθελα να τονίσω εδώ. Το πρώτο αναφέρεται στα μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη της μετεγκατάστασης πολυεθνικών, την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης με δικαιώματα. Το δεύτερο αναφέρεται στην εφαρμογή αυτού του ταμείου, το οποίο δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμεύσει ως πρόσχημα ή κατά κάποιον τρόπο να παρέχει κάλυψη για απολύσεις ή να διευκολύνει απολύσεις που υποκινούνται από αναδιαρθρώσεις εταιρειών ή τη μετεγκατάσταση πολυεθνικών. Το τρίτο αφορά την ανάγκη να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση της ΕΕ από το 65% στο 80% τουλάχιστον για να καταστεί το ταμείο διαθέσιμο στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, έτσι ώστε οι άνεργοι με τη μεγαλύτερη ανάγκη να έχουν γρήγορη και αποτελεσματική στήριξη, πράγμα το οποίο δεν συνέβη αλλά ούτε και τώρα συμβαίνει.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, μέλος της Επιτροπής.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, εξ ονόματος της Επιτροπής, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Portas, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε κατά τη σύνταξη αυτής της πολύ περιεκτικής έκθεσης και για τη συνεργασία του με τους εισηγητές από τις άλλες επιτροπές στις οποίες ανατέθηκε η έκδοση γνωμοδοτήσεων.

Αυτή η έκθεση έρχεται την καταλληλότερη στιγμή, δεδομένου ότι μπορεί εύκολα να ενταχθεί στο έργο το οποίο αναλαμβάνει αυτήν τη στιγμή η Επιτροπή για να ανταποκριθεί σε δύο προθεσμίες. Πρώτον, η αποκαλούμενη παρέκκλιση λόγω κρίσης με την οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μπορεί να παρέχει στήριξη σε εργαζόμενους οι οποίοι έμειναν άνεργοι ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και μπορεί να χορηγεί συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 65% λήγει στα τέλη του 2011. Πρέπει να εξετάσουμε αν είναι απαραίτητο να παραταθεί αυτή η παρέκκλιση ή να επανέλθουμε στο ποσοστό συγχρηματοδότησης του 50% για απολύσεις που συνδέονται με το εμπόριο.

Η δεύτερη προθεσμία είναι τα τέλη του 2013, η ημερομηνία κατά την οποία ο κανονισμός για το ΕΤΠ θα πρέπει να αναθεωρηθεί.. Σε σχέση με αυτό, ένα από τα καίριας σημασίας ζητήματα θα είναι η απόφαση αν αυτό το ταμείο πρέπει ή όχι να ενσωματωθεί στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι η έκθεση του κ. Portas στηρίζει τους λόγους που συνηγορούν στη δημιουργία αυτού του ταμείου και ότι υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρήσουμε αυτό το μέσο. Αυτή η έκθεση προτείνει, στην πραγματικότητα, ένα μόνιμο μέσο να είναι μία από τις επιλογές που εξετάζονται για το μέλλον και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αντίστοιχη πρόταση.

Ο κ. Portas προτείνει η ενδιάμεση αξιολόγηση που είναι προγραμματισμένη για το 2011 να μεταφερθεί νωρίτερα και να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2011. Αυτό παρουσιάζει ένα πρόβλημα όσον αφορά τον τροποποιημένο κανονισμό για το ΕΤΠ, δεδομένου ότι οι εκθέσεις σχετικά με τις πρώτες υποθέσεις που θα εγκριθούν μετά την έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού δεν θα είναι διαθέσιμες νωρίτερα από τις αρχές Νοεμβρίου του 2011. Φυσικά, έχουμε μια προηγούμενη τελική έκθεση την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εξετάσουμε τα κριτήρια του κανονισμού τα οποία δεν έχουν τροποποιηθεί, όπως το ποσοστό επιτυχίας των δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ταμείου, μια συγκριτική ανάλυση αυτών των μέτρων, οι διαδικασίες διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, και η ανάλυση του αντικτύπου που έχει το ταμείο στους δικαιούχους του.

Η έκθεση σημειώνει ότι, έως σήμερα, η εφαρμογή υπήρξε μάλλον μέτρια. Εγκρίθηκε χρηματοδοτική συνεισφορά μόνο για 27 υποθέσεις, και πολλοί λίγοι τομείς εκπροσωπούνται. Εννέα κράτη μέλη δεν υπέβαλαν αίτηση. Μόνο 80 εκατομμύρια ευρώ από το 1,5 δισεκατομμύριο που διαθέτουμε έχουν χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση των πρώτων 11 αιτήσεων, η Επιτροπή ζήτησε την επιστροφή του 40% περίπου των χορηγηθέντων ποσών.

Θα ήθελα να επισημάνω, όπως και η έκθεση, ότι αυτοί οι αριθμοί αφορούν μόνο εκείνες τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν βάσει του αρχικού κανονισμού και ότι, όπως ορθά σημειώνει η έκθεση, η τροποποίηση του κανονισμού είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των αιτήσεων για ενίσχυση από αυτό το ταμείο, όσον αφορά τους στοχευόμενους εργαζόμενους και τα κονδύλια.

Η έκθεση ορθώς ζητεί βελτιώσεις σχετικά, ειδικότερα, με τη μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ των απολύσεων και της ημερομηνίας καταβολής της συνεισφοράς από το ταμείο. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να επιταχύνει και να απλοποιήσει αυτές τις διαδικασίες, αλλά ορισμένες από αυτές τις βελτιώσεις θα απαιτήσουν μεγαλύτερο βαθμό οργάνωσης εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων: της Επιτροπής, των κρατών μελών και της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.

Ο στενός συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα όσον αφορά θέματα καθορισμού χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να μας δώσει την δυνατότητα να μειώσουμε ορισμένες από αυτές τις καθυστερήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αιτήσεις μόλις ανακοινώνονται οι απολύσεις. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα πρέπει να παρέχει περισσότερη ενημέρωση και να συμβουλεύει τα κράτη μέλη και θα πρέπει η ίδια να θέτει στον εαυτό της προθεσμία τριών έως τεσσάρων εβδομάδων για να κάνει τη δική της αξιολόγηση.

Σημειώνουμε το αίτημα για κατάρτιση πρότασης για την παράταση της παρέκκλισης λόγω κρίσης έως το τέλος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Συμφωνώ ότι, για την περίοδο μετά το 2013, το θέμα του ΕΤΠ θα πρέπει να εξεταστεί εντός του συνολικού πλαισίου των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι η δημιουργία μόνιμου ταμείου θα πρέπει να είναι μεταξύ των επιλογών που πρόκειται να εξεταστούν.

Η έκθεση είναι γεμάτη από ιδέες και προτάσεις, και θα αποτελέσει χρήσιμη συνεισφορά στη σύνταξη του νέου κανονισμού. Η Επιτροπή έχει επίσης προγραμματίσει σειρά συναντήσεων για διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους. Είμαι βέβαιος ότι ο εισηγητής, καθώς και οι άλλοι βουλευτές του ΕΚ, θα συνεισφέρουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις, δεδομένου ότι στόχος είναι να βελτιωθεί το ταμείο και να καταστεί στο μέλλον ακόμη πιο αποτελεσματικό ως μέσο το οποίο αποδεικνύει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έναντι των εργαζομένων που έμειναν άνεργοι.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 στις 12.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Στηρίζω αυτήν την έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), επειδή συμφωνώ απολύτως με την ιδέα που υποστηρίζει ο εισηγητής για ταχύτερη κινητοποίηση αυτού του ταμείου. Το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως μέσο αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων που έχει η παγκοσμιοποίηση στους εργαζόμενους οι οποίοι πλήττονται από συλλογικές απολύσεις, βοηθώντας τους να βρουν νέες θέσεις εργασίας μέσω της στήριξης εξατομικευμένων προγραμμάτων για την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Το ΕΤΠ διαθέτει μέγιστο ετήσιο ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ουδέποτε έχει απορροφηθεί πλήρως από τα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, εξακολουθούν να μεσολαβούν 12 έως 17 μήνες μεταξύ της ημερομηνίας που λαμβάνει χώρα η συλλογική απόλυση και της ημερομηνίας κατά την οποία η χρηματοδότηση από το ΕΤΠ χορηγείται στο κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση. Με τις προτάσεις του εισηγητή για να καταστεί η διαδικασία απλούστερη και περισσότερο ευέλικτη, θα μπορούσαμε να μειώσουμε στο ήμισυ τον χρόνο που απαιτείται για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αύξηση της ανεργίας που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, είναι απαραίτητο το ΕΤΠ να γίνει μόνιμο μέσο στήριξης το οποίο θα είναι πραγματικά ευέλικτο και ειδικό. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμεύσει στην προώθηση νέων δεξιοτήτων για νέες, βιώσιμες, υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, βοηθώντας έτσι να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), γραπτώς.(IT) Η παγκοσμιοποίηση αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία για εμάς και τα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα μας φοβίζει με τη δημιουργία μορφών κατανομής πλούτου οι οποίες είναι δύσκολο να υπόκεινται σε δίκαιο έλεγχο και διαχείριση.

Όταν ξεπερνούμε τα σύνορά μας και διακινδυνεύουμε την ταυτότητά μας, πρέπει να οικοδομούμε περισσότερο στέρεους πολιτισμούς στους οποίους ο αμοιβαίος σεβασμός και η ειλικρινής κατανόηση μπορούν να συνεχίσουν να ανθούν. Μεταξύ των πρώτων πραγμάτων που αξίζουν την κατανόησή μας πρέπει να είναι τα συμφέροντα εκείνων των οικογενειών οι οποίες ξαφνικά βρίσκονται χωρίς εισόδημα ως αποτέλεσμα της συνεχώς δυσκολότερης οικονομικής κατάστασης.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρέπει να είναι μια λύση γι’ αυτές τις οικογένειες, καθώς και αποτελεσματικό μέσο για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα μέτρα εφαρμογής μας να είναι υπερβολικά ανελαστικά, καθώς αυτό αναπόφευκτα θα έπληττε μάλλον τους πολίτες μας παρά τις πολιτικές μας.

Το ίδιο το γεγονός ότι σήμερα εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο αριθμό νεκρών σχεδίων τα οποία προτάθηκαν, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, θα πρέπει να μας κάνει να αναλογιστούμε κατά πόσο τα προγράμματα και τα μόνιμα ταμεία μας μπορούν να επαρκούν από μόνα τους, και συνεπώς να εξετάσουμε σοβαρά την αξία που θα είχε η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δίπλα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως σταθερού μέσου για ευρωπαϊκή παρέμβαση στον τομέα της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συνιστά εργαλείο απαραίτητο για την αντιμετώπιση της τάσης απώλειας των θέσεων εργασίας των πολιτών της ΕΕ λόγω της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης. Στηρίζω περαιτέρω την άποψη ότι το Ταμείο στην παρούσα μορφή του έχει ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος από τότε που ιδρύθηκε όσον αφορά την επίσπευση και την απλούστευση της διαδικασίας αίτησης, πιστεύω πως η σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης απαιτεί να κάνουμε περισσότερα για να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία του προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε. Εκείνοι που χρειάζονται πραγματικά τους πόρους αυτούς πρέπει να μπορούν να τους λάβουν έγκαιρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πολλές αρνητικές επιπτώσεις της μακροχρόνιας ανεργίας. Συνεπώς, προτρέπω την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα να επιτρέψει να ξεκινά η διαδικασία αίτησης μόλις ανακοινώνονται σχέδια για απολύσεις, και όχι όταν τίθενται σε εφαρμογή, όπως ισχύει τώρα. Θα ήθελα, ωστόσο, να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος και ιδίως σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του. A priori το πρόγραμμα δείχνει τα οφέλη του Ταμείου έναντι του κόστους· συνεπώς, στηρίζω την πρόταση να γίνει το ΕΤΠΠ ανεξάρτητο ταμείο με δικές του πιστώσεις πληρωμών και πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D) , γραπτώς. – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ ιδιαίτερα τον εισηγητή Miguel Portas για την έκθεσή του όπως και την Pervence Beres για τη σημαντική συνεισφορά της εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τα εξαιρετικά δυσάρεστα συνεπακόλουθά της αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ ως εργαλείου της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στοχοθετημένη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει σε προγράμματα για την επανεκπαίδευση και επανένταξη των εργαζομένων που πλήττονται από τις ομαδικές απολύσεις, είναι ιδιαίτερης σημασίας. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο, όπως αναφέρεται στο κείμενο της έκθεσης, οι αλλαγές προσωρινού χαρακτήρα που εισήχθησαν το 2009 για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠ και λήγουν το 2011 να διατηρηθούν μέχρι το 2013. Μην ξεχνάμε ότι οι αλλαγές αυτές έδωσαν το πράσινο φως για την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης σε εργαζομένους που απολύθηκαν εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Αλλά είναι επίσης αναγκαίο να γίνει μια εκτεταμένη αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση, στη βάση της οποίας μπορούν να υποβληθούν και να εξεταστούν συγκεκριμένες προτάσεις για την απλοποίησή του με στόχο την πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς.(DE) Η διαδικασία εξακολουθεί να απαιτεί από 12 έως 17 μήνες προτού κινητοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Αυτός ο χρόνος θα μπορούσε να μειωθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μόλις υπήρχε ένδειξη συλλογικών απολύσεων. Τα κράτη μέλη καλούνται να βρουν καθώς και να εκμεταλλευθούν όλες τις πιθανές συνέργειες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του ΕΤΠ σε περίπτωση συλλογικών απολύσεων. Η Επιτροπή καλείται να βελτιώσει την ενημέρωση σχετικά με το ΕΤΠ, καθώς και την προβολή του στα κράτη μέλη και στους δυνητικούς δικαιούχους του ταμείου. Στην ενδιάμεση έκθεση την οποία η Επιτροπή παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο, η Επιτροπή καλείται να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, το ποσοστό επιτυχίας της επανένταξης, αξιολόγηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των δικαιούχων και ανάλυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προγραμμάτων. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 περιλαμβάνει για πρώτη φορά πιστώσεις πληρωμών για το ΕΤΠ. Οι αιτήσεις για το ΕΤΠ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω μεταφορών από γραμμές των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων· γι’ αυτόν τον σκοπό πρέπει να προσδιοριστούν διαφορετικές γραμμές του προϋπολογισμού. Θα ήθελα ρητά να τονίσω ότι το ΕΤΠ δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να θεωρείται εφεδρεία για τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να στηρίζει τους εργαζόμενους που πλήττονται από συλλογικές απολύσεις.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου