Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2055(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0218/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0218/2010

Viták :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.8
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0298

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2010. szeptember 6., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

21. A cégnyilvántartások összekapcsolása (rövid ismertetés)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 

  Elnök. - A következő napirendi pont Lechner úr jelentése, amelyet a Jogi Bizottság nevében nyújtott be a cégnyilvántartások összekapcsolásáról (COM(2009)06142010/2055(INI)) (A7-0218/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner , előadó. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a cégnyilvántartások, cégjegyzékek vagy – ahogy több esetben nevezik őket – kereskedelmi nyilvántartások fontosságát igen jól mutatja az, hogy nagy számú, vállalatokkal kapcsolatos irányelv foglalkozott már a kérdéssel. A legrégebbi ilyen irányelv 1968-as, és igen jelentős változtatásokat vezetett be.

2003-ban lényeges változást jelentett, hogy előírták: e nyilvántartásokat elektronikusan kell vezetni. E módosítás célja az volt, hogy lényeges fejlesztéseket eszközöljenek a határokon átnyúló hozzáférés terén. A nyilvántartásokat jelenleg is nemzeti szinten vezetik, és kizárólag az az információ kerül rögzítésre, amelynek nyilvántartásba vétele nemzeti szinten engedélyezett, és amellyel kapcsolatban nemzeti kompetencia áll fenn. Ezen nem áll szándékunkban változtatni.

Nem szükséges hangsúlyozni, hogy a határokon átnyúló hozzáférés a nyilvántartási bejegyzésekhez fontos és hogy lenne mit javítani rajta – ez egyértelmű. Két területen van probléma. Először is, javítani kell a polgárok számára biztosított, határokon átnyúló hozzáférést, és itt a „polgárok” kifejezés a szó legtágabb értelmében értendő: bárki számára, akit érdekel az információ, függetlenül attól, hogy az illető ügyvéd, közjegyző, adótanácsadó, szakszervezeti tag, munkavállaló vagy bárki más.

A második probléma az, hogy az átjárhatóságot – vagyis a nyilvántartások közötti együttműködést – javítani kell. Különösen vonatkozik ez azokra az esetekre, amikor egy vállalkozás székhelye egy adott országban van bejegyezve, egy fióktelepe pedig egy másik országban van. Az ilyen esetekben gyakran sokáig tart, amíg a székhelyre vonatkozó bejegyzéseket átmásolják annak az országnak a nyilvántartásába, ahol a fióktelep található, emellett az adatok átvitele nem mindig teljesen pontos. Ezt a folyamatot talán lehetne automatizálni.

A Bizottság erőfeszítéseit üdvözölnünk és teljes mértékben támogatnunk kell. A költségek csökkennek, időt takarítunk meg, és a belső piac még jobb helyzetbe kerül. Csupán néhány ponttal kapcsolatban lenne megjegyzésem. Először is, a cégnyilvántartásból megszerezhető információ nem feltétlenül azonos az egyéb módokon megszerezhető információkkal. A cégnyilvántartás jogi státusszal bír, és ez a státusz tagállamról tagállamra változik. Erre fel kell hívni a felhasználók figyelmét, hogy ne feltételezzék azt, hogy egy másik tagállamban a nyilvántartási bejegyzések ugyanúgy használhatók, mint az ő országukban.

Azonban egyszerűsíthetők a jelenleg használt formátumok, létrehozhatók szabványformátumok, kialakítható egységes hozzáférési portál, és javítható a felhasznált terminológia annak érdekében, hogy a bejegyzések több (vagy akár az összes) hivatalos nyelven elérhetők legyenek. Több ilyen kezdeményezés van már, ilyen például – hogy csak kettőt említsek – az európai cégnyilvántartás (EBR) és az átjárható európai cégnyilvántartások (BRITE) projektje; és a tagállamok általában egyetértenek abban, hogy e területen fejleszteni kell az együttműködést. E nyilvántartások hátránya először is az, hogy a bejegyzések kizárólag önkéntes alapon készülnek, másodszor az, hogy nem minden tagállam vesz részt bennük, harmadszor pedig az, hogy részben még mindig a kipróbálás időszakában vannak.

Sem jómagam, sem a parlament nem rendelkezik a szükséges műszaki szakértelemmel, és ez nem is a feladatunk. A képviselők nagy többsége egyetért abban, hogy e projektet elő kell mozdítanunk e kezdeményezések keretében. Ez csak akkor lehet sikeres, ha mindenki részt vesz benne. Jelenleg még nem szeretnénk jogalkotási javaslatokat tenni az ügyben. Ha mindenki részt vesz a folyamatban önkéntes alapon, és a rendszer működik, akkor nincs szükség jogalkotásra. A cél mindenesetre az, hogy – amennyiben ez műszakilag és objektíven nézve megfelelő – haladjon előre a folyamat, és hogy minden tagállam vegyen részt benne.

Végezetül szeretném megköszönni a munkát mindazoknak, akik együtt dolgoztak velem, valamint a konzultációra felkért bizottságoknak. Úgy hiszem, hogy a projekt széles körű támogatást fog kapni, és igennel szavaznak rá.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE) . – (CS) Véleményem szerint a Bizottság koordináló szerepének kudarca az, hogy a kereskedelmi nyilvántartások nem átjárhatók. Tény, hogy a tagállamok számára immár három éve kötelező, hogy a kereskedelmi nyilvántartásokat elektronikus formában őrizzék. Az európai kereskedelmi nyilvántartási projekt keretében tizenkilenc tagállam, köztük az utolsó új tagállam, Csehország osztja meg egymással az adatokat. Az adatok minősége és – ennek megfelelően – értéke természetesen igen változó. Sok esetben nincsenek meghatározva a jogi felelősség és az adatok valódiságának kritériumai, vagy a nemzeti nyilvántartások helyett csupán regionális nyilvántartások léteznek.

Támogatom az előadót, és a felkérem a Bizottságot arra, hogy szenteljen megfelelő figyelmet a kérdésnek. Szeretném továbbá, ha a maradék nyolc állam (amelyek Portugália kivételével mind új tagállamok) megfelelő segítségben részesülne, és itt pénzügyi segítségre is gondolok. A nyilvántartásokhoz való, határokon átnyúló hozzáférés nem csupán a hitelezők, az üzleti partnerek és a fogyasztók számára fontos, hanem a jogbiztonság és a közbeszerzések átláthatóságának javítása szempontjából is.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D) . – (DE) Elnök asszony, először is szeretném megköszönni az előadónak, Lechner úrnak a kiváló együttműködést. Megvalósítható kompromisszumokra jutottunk.

Röviden szeretném elmondani, hogy képviselőcsoportom számára a következő kérdések fontosak. Először is, az összes tagállam kötelező részvétele, amelyről már korábban esett szó; másodszor, az egységes és hivatalos hozzáférési portálon történő nyilvános hozzáférés; harmadszor pedig a fogyasztóvédelem aspektusa, nevezetesen az, hogy az információ megbízható és naprakész legyen. Különösen fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak a jogi vonatkozásokról. Végül, a rendszernek felhasználóbarátnak kell lennie. A Bizottság feladata, hogy meghatározza: műszaki szempontból hogyan valósíthatók meg ezek a célok.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D) . – (RO) Tekintve, hogy a 27 tagállamból álló EU-ban több mint 20 millió cég van – ezek 99%-a kis-vagy középvállalkozás – úgy vélem, hogy a cégnyilvántartások összekapcsolására szükség van a belső piac hatékony működésének biztosításához.

2007. január 1-je óta kötelező, hogy a cégnyilvántartásokban szereplő minden információt minden tagállamban elektronikusan és interneten is hozzáférhető módon tároljanak. A nyilvántartásokra vonatkozó szabványok azonban különböznek, és az érdekeltek különböző nyelvekkel, keresési feltételekkel és struktúrákkal találják magukat szemben.

Ezért gondolom úgy, hogy minden tagállamnak részt kell vennie az átjárható európai cégnyilvántartások projekthez vagy az európai cégnyilvántartások projekthez hasonló projektekben. A belső piaci információs rendszerben már jelenleg is minden tagállam részt vesz.

A kereskedelmi cégekkel kapcsolatos információkhoz való elektronikus hozzáférés előmozdítása évente több mint 160 millió euró összegű megtakarítást eredményezhetne. Ez az összeg még nagyobb lehet, ha az elektronikus számlázási kezdeményezés megvalósulna, és egy egységes információs hozzáférési ponton keresztül lenne elérhető.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) . – (SK) Tekintettel az egységes piac előnyeire, a határokon átnyúló kereskedelmi lehetőségekre és a jogbiztonságra, kulcsfontosságú a cégnyilvántartások adatainak, valamint az ilyen adatok megszerzése és feldolgozása módszereinek harmonizálása. Ha sikerül a cégnyilvántartások hatékony összekapcsolását biztosítani, azzal nem csupán a résztvevő felek kapcsolatainak adminisztrációját és az információk megszerzését segítjük elő, hanem erősítjük pozíciójukat a kereskedelmi és jogi kapcsolatok átláthatósága, valamint a jogbiztonság szükségessége tekintetében.

Ezért gondolom úgy, kulcsfontosságú az összes tagállam cégnyilvántartásaiban foglalt adatok rendszereinek harmonizálása. Az ilyen megközelítés lényegesen nagyobb fokú átláthatóságot garantálhatna, és nem csupán az előbb említett kapcsolatok terén lenne hasznos, hanem talán abban is, hogy megakadályozná számos káros hatás kialakulását, például olyan esetekben, amikor egy vállalkozás vagy egyéb egység megváltoztatja székhelyét, más tagállamban hoz létre fióktelepet, vagy határokon átnyúló egyesülés vagy felvásárlás történik.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş , a Bizottság tagja. – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a cégnyilvántartások összekapcsolása olyan projekt, ami előmozdítja azt, hogy a gazdasági szereplők átláthatóbbak legyenek, visszaálljon a bizalom, és a kkv-k könnyebben hozzáférhessenek az egységes piachoz. Szeretnék gratulálni Lechner úrnak és a Jogi Bizottságnak a jelentésért.

Osztom nézeteiket. A Bizottság legkésőbb 2011 elejéig be fog nyújtani bizonyos jogalkotási javaslatokat, amelyek kétségtelenül tükrözni fogják az önök következtetéseit is.

A pénzügyi és gazdasági válság rámutatott a pénzügyi piacok és a többi piac átláthatóságának fontosságára. A polgárokban akkor lesz bizalom, ha hozzáférnek majd a vállalkozásokkal kapcsolatos megbízható és friss hivatalos információkhoz. A cégnyilvántartások kulcsszerepet játszanak ezen a téren, mivel rögzítik és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik a cégekkel kapcsolatos információkat.

Azonban az a helyzet, hogy jóllehet ez az információ könnyen hozzáférhető abban a tagállamban, ahol az adott cég be van jegyezve, más tagállamból – műszaki vagy nyelvi okok miatt – ugyanez az információ csak igen nehezen érhető el. A cégnyilvántartások összekapcsolása tehát egy járulékos és szükséges információs eszközt biztosít a kis- és középvállalkozások, a fogyasztók és a munkavállalók számára.

Most pedig szeretnék néhány megjegyzést tenni Lechner úr jelentésének bizonyos aspektusaival kapcsolatban. Tudomásul veszem, hogy aggasztja önt az az adminisztratív teher, amely e cégnyilvántartások összekapcsolásából adódhat. Szeretném önt biztosítani arról, hogy nem áll szándékunkban a vállalkozásokra új – akár közvetlen, akár közvetett – terheket róni.

Önhöz hasonlóan én is azt szeretném, hogy a kooperációs mechanizmusban való részvétel minden tagállam számára kötelező legyen. Valóban: egy ilyen mechanizmusnak kizárólag abban az esetben van értelme, ha minden tagállam támogatja.

Ami a külföldi fióktelepekkel kapcsolatos adatok rendszeres frissítése területén folytatott együttműködést illeti, a Bizottság szándéka, hogy jogalkotási javaslatot nyújtson be egy olyan mechanizmusról, amelyben minden tagállam kötelezően részt vesz. Kétségtelen, hogy a belső piacon ez a láncszem még hiányzik.

Ön javasolja továbbá az egységes információs hozzáférési pont létrehozását. Számunkra is cél, hogy a nemzeti nyilvántartásokban szereplő információk hozzáférhetők legyenek. A fogyasztóknak, a munkavállalóknak, a kis- és középvállalkozásoknak, de a többi tagállam hatóságainak is akadálytalanul hozzá kell férniük e szolgáltatásokhoz.

A hozzáférhetőséggel kapcsolatban még annyit tennék hozzá, hogy az Európai Unió összes hivatalos nyelvén szeretnénk elérhetővé tenni ezeket az információkat. Ez az előfeltétele annak, hogy elérjük azt a célunkat, hogy a belső piacot közelebb vigyük a polgárokhoz.

Emellett a nyilvántartások felhasználóinak egyértelmű tájékoztatást kell kapniuk a nyilvántartásban foglalt nemzeti információk hatóköréről és különböző következményeiről, amelyek országonként nagymértékben változhatnak. Ami az információ minőségét illeti, egyértelmű, hogy az összekapcsolás részeként nyújtott információnak megbízhatónak, naprakésznek és hozzáférhetőnek kell lennie. Ez az önök határozott üzenete, és a Bizottság ezt megfelelően fogadta.

Végül szeretném önöket biztosítani afelől, hogy a Bizottság kezdeményezései minden esetben tiszteletben fogják tartani a személyes és kereskedelmi adatok védelmét.

Hölgyeim és uraim, a Lechner-jelentés egyértelműen rámutat arra, hogy a Parlament határozottan elkötelezte magát amellett, hogy előmozdítja a cégnyilvántartások hatékonyabb összekapcsolását a fogyasztók, a vállalkozások és a munkavállalók érdekében. E projekt megerősíti majd a belső piacot. A Bizottság üdvözli ezt, és várja, hogy a plenáris ülésen elfogadják a jelentést.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. szeptember 7-én, kedden 12.30-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE) . írásban. – (IT) A cégnyilvántartások összekapcsolása az EU-n belüli gazdasági térség további integrációja előmozdításának, valamint a vállalkozások és a fogyasztók jogbiztonsága erősítésének alapvető előfeltétele. Lechner úr jelentése igen egyértelműen rámutat arra, hogy melyek azok a prioritást élvező intézkedések, amelyek a megfelelő jogi eljárást biztosítják, és növelik a határokon átnyúló gazdasági tranzakciók átláthatóságát. Először is kulcsfontosságú, hogy a nyilvántartások összekapcsolása és az adatokhoz való hozzáférés egységes keretrendszerben történjen. Ehhez szükséges a BRITE összekapcsolási projekt által biztosított lehetőség megerősítése és fejlesztése, annak érdekében, hogy létrejöjjön egy olyan portál, amelyen keresztül minden polgárunk hozzáférhet az európai vállalkozásokkal kapcsolatos információkhoz. Másodszor, életbevágó fontosságú, hogy az elfogadás során tekintetbe vegyük azt, hogy a cégnyilvántartások integrációja minden tagállam számára legyen kötelező, hogy minden tagállam a lehető leghamarabb megkezdhesse az együttműködést. Ennek az az oka, hogy minden olyan projekt sikeréhez, amelynek célja a belső piac harmonikus fejlődése, szükséges minden érdekelt fél részvétele, annak érdekében, hogy a részvétel kötelező legyen onnantól kezdve, hogy az összes műszaki feltétel megvalósult.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE) . írásban. – (RO) A tagállamok nyilvántartásainak összekapcsolása az egyik lépés az üzleti környezet egyszerűsítése és a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése felé. Hasznos eszköz továbbá, amely az együttműködést és az információcserét segíti, adott esetben akár egy közös, összeurópai adatbázis és egy egységes hozzáférési pont létrehozását. Meg kell azonban említenem, hogy úgy gondolom, hogy – e saját kezdeményezésű jelentés pozitív hatása, azaz a kiadások csökkenése ellenére – az információ lefordítása az EU összes hivatalos nyelvére olyan költségekkel jár majd, amelyek jóval meghaladják az előnyöket. Úgy vélem, félre kell tennünk az egyes tagállamok nyelvével kapcsolatos büszkeségünket, és a különféle adminisztratív eljárások (és e jelentés egy ilyen eljárásról szól) során egy vagy két nyelv használatát szorgalmaznunk, olyanokét, amelyeket valóban sokan beszélnek, például az angolét és franciáét.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D) . írásban. – (CS) A kereskedelmi nyilvántartások összekapcsolásáról szóló jelentés a 2010. május 25-i és 26-i Tanács következtetéseire adott reakció. Olyan kezdeményezés ez, amely része az EU fogyasztóvédelem területén alkalmazott komplex megközelítésnek. Úgy vélem, hogy támogatni kell minden olyan kezdeményezést, amelynek célja az, hogy biztosítsa az Európai Unió területén működő cégekkel kapcsolatos információk átlátható megközelítését. Szeretném hangsúlyozni, hogy különösen támogatom azt, hogy a Bizottság szándéka egy, a kereskedelmi nyilvántartásokból származó információk egységes hozzáférési pontjának kialakítása, valamint azt, hogy minden tagállam vegyen részt a folyamatban. Csak így érhető el a polgárok mint fogyasztók tényleges és egyértelmű védelme, valamint a jogbiztonság az Unió egészének belső piacán.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat