Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2140(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0219/2010

Testi mressqa :

A7-0219/2010

Dibattiti :

PV 06/09/2010 - 22
CRE 06/09/2010 - 22

Votazzjonijiet :

PV 07/09/2010 - 6.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0304

Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tnejn, 6 ta' Settembru 2010 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

22. Implimentazzjoni u reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (Brussell I) (preżentazzjoni qasira)
Vidjow tat-taħditiet
Minuti
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Als nächster Punkt folgt der Bericht von Tadeusz Zwiefka im Namen des Rechtsausschusses über die Umsetzung und Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (KOM(2009)0174 - 2009/2140(INI)) (A7-0219/2010).

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, sprawozdawca. − Pani Przewodnicząca! Rozporządzenie Bruksela 1 określa szczegółowe przepisy regulujące jurysdykcje sądów w sprawach cywilnych i handlowych oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń z innych państw członkowskich. Uznano je słusznie za wielki sukces. Ułatwiło, bowiem swobodny przepływ orzeczeń, zwiększyło pewność prawną i umożliwiło unikanie równoległych postępowań, chociaż w niektórych kręgach krytykuje się je za wywoływanie niedogodnych lub antyhandlowych skutków. Także jakość orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości postrzegana jest jako nierówna. Podczas przyjmowania rozporządzenia Bruksela 1 z Parlamentem odbyto jedynie konsultacje. Teraz Parlament będzie zajmował się wszystkimi przyszłymi wnioskami dotyczącymi zmiany tego rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Dobrze zatem, że uczestniczymy już teraz w pracach na etapie zielonej księgi Komisji. Kwestie poruszone w zielonej księdze obejmują ewentualne zniesienie procedury Exequatur, funkcjonowanie rozporządzenia w szerszym porządku międzynarodowym, funkcjonowanie klauzul wyboru sądu, funkcjonowanie rozporządzenia w sporach dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej, ewentualną reformę przepisów dotyczących zasady lispendens. Starałem się opracować zrównoważone, wybiegające w przyszłość sprawozdanie. Byłem poruszony reakcją na dwa dokumenty robocze, w których poparłem koncepcję zniesienia procedury Exequatur, co powinno przynieść konkretne korzyści obywatelom Unii Europejskiej. Jednocześnie żywię przekonanie, że ten krok musi zostać skompensowany procedurą specjalną, połączoną z odpowiednimi zabezpieczeniami dla dłużników. Niezależnie od zniesienia procedury Exequatur jestem przekonany, że akty urzędowe nie powinny być bezpośrednio egzekwowane w państwie wykonania bez sprawdzenia ich przez odpowiednie władze sądowe tegoż państwa, co więcej powinna zostać zmieniona obowiązująca zasada, że klauzula wykonalności może być odrzucona lub zmieniona tylko w przypadku, gdy orzeczenie jest niezgodne z public policy kraju nadania wykonalności. W pewnych okolicznościach bowiem akt urzędowy może być nie do pogodzenia z wcześniejszymi wyrokami sądów państwa wykonania.

Podtrzymuję swój sprzeciw wobec zniesienia wyłączenia arbitrażu z zakresu rozporządzenia. Uważam jednak, że należy o wiele głębiej przemyśleć związek pomiędzy postępowaniami arbitrażowymi i sądowymi oraz, że do czasu przeprowadzenia pełnego przeglądu i gruntownych konsultacji nie należy dążyć do realizacji koncepcji jurysdykcji podstawowej w postępowaniach sądowych wspomagających arbitraż. W przyszłości za atrakcyjną uważam koncepcję nadania pełnego działania zwrotnego przepisom rozporządzenia. Teraz jest na to jednak za wcześnie. Nalegam na przeprowadzenie szerokich konsultacji i debaty politycznej przed podjęciem jakichkolwiek działań w tej sprawie wykraczającej przecież poza sugestie przedstawione w niniejszym projekcie sprawozdania. Popieram także ideę wznowienia negocjacji w sprawie konwencji dotyczącej orzeczeń międzynarodowych na forum konferencji haskiej. Sprawozdanie porusza, bowiem bardzo skomplikowane problemy w dziedzinie prawa międzynarodowego prywatnego. Pomimo tego, że kwestie zniesławienia nie zostały poruszone w zielonej księdze Komisji Europejskiej, problem forum shopping w kontekście wyboru najbardziej korzystnej jurysdykcji pod kontem uzyskania jak najwyższego odszkodowania w sprawach o zniesławienie jak najbardziej istnieje. Wolność słowa i mediów musi, zatem pozostać w równowadze w stosunku do praw jednostki, która została zniesławiona lub kiedy jej prawo do prywatności zostało naruszone. W związku z tym jestem przeciwny wyłączeniu kwestii zniesławienia z ogólnych zasad rozporządzenia Bruksela 1. Oczywiście zastanawiam się czy instrument taki jak Bruksela 1 jest odpowiedni do regulowania zasad międzynarodowego prawa prywatnego. Być może potrzebny jest inny instrument prawny regulujący konflikt wolności mediów i podstawowe prawa jednostki. Rozporządzenie Bruksela 1 nie zostało stworzone do odnoszenia się do oceny jakościowej sądów państw członkowskich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w opinii Lugano jasno stwierdził, że instrument prawny Bruksela 1 opiera się na wzajemnym zaufaniu.

Chciałbym serdecznie podziękować moim koleżankom i kolegom z Komisji Prawnej, a w szczególności pani Dianie Wallis oraz pani Evelyn Regner.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Frau Präsidentin! Brüssel I ist eine sehr gute Verordnung. Eine Verbesserung wäre daher nicht nur eine umsichtige Abschaffung des Exequaturverfahrens, eine wirkliche Verbesserung ist insbesondere aus Gründen des Arbeitnehmer- und des Verbraucherschutzes angebracht. Deshalb bedaure ich es auch sehr, dass es nicht gelungen ist, hier einen Kompromiss mit Herrn Zwiefka zu erreichen. Brüssel I hält nämlich fest, dass die schwächere Partei durch Zuständigkeitsvorschriften, die für sie günstiger sind als die allgemeine Regelung, eine entsprechend bessere Position eben in diesem Werk Brüssel I bekommen kann.

Und dementsprechend wäre es hier durchaus auch aus Gründen des Verhinderns von forum shopping, von law shopping angebracht, einen eigenen Gerichtsstand für Arbeitskampfmaßnahmen einzuführen. Dies ist insbesondere wichtig, um Fälle wie Viking – ein Gerichtsfall, der ja viel Staub aufgewirbelt hat – in Zukunft zu verhindern. Weitere Themen kann ich jetzt leider nicht mehr ansprechen.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE). - Madam President, this report is very important, yet very technical. Standardisation of private international law relationships represents the key point of the consolidation of the full single market, and the abolition of exequatur will surely be received with great enthusiasm both by the business community and by legal practitioners.

The cost of contract drafting will be lower, and the same will happen with debt recovery costs following lawsuits brought before Member State courts. Nevertheless, I hereby express regret that the effects of this report do not also extend to authenticated acts. I hope that this omission will be rectified, given the fact that such acts, if they are issued by notaries public empowered by the courts, are treated in all Member States – except the UK – in the same way as court decisions.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - V oblasti medzinárodného civilného konania bránia zmysluplnému fungovaniu vnútorného trhu niektoré rozdiely v národných pravidlách upravujúce jurisdikciu a uznávanie rozhodnutí. Osemročná existencia nariadenia Brusel I ukázala význam a potrebu takejto úpravy a spolu s nariadením Brusel II a tvorí komplexnú európsku úpravu v oblasti civilných a obchodných procesných vzťahov.

Od momentu existencie tohto inštrumentu sa dosiahlo, že spory vznikajúce vo vzťahoch s medzinárodným prvkom majú v rámci Európskej únie jednotné procesné pravidlá týkajúce sa príslušnosti, uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí.

Subjekty teda získali väčšiu právnu istotu aj napriek rozdielnym hmotno-právnym úpravám. Osobne tento inštrument považujem za jeden z najdôležitejších a najvyužívanejších v rámci medzinárodného práva súkromného a dúfam, že jeho využívanie bude naďalej podporované a aj neustále sa bude rozvíjať a bude potrebné aj pre rozhodovaciu prax súdov.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, Member of the Commission. − Madam President, we welcome Parliament's initiative to express its opinion on the future revision of the Brussels I Regulation. I would also like to particularly thank the rapporteur for this well-documented report which allows the European Parliament to reflect on the future revision.

This is the first time that Parliament will be co-legislating in this file, which concerns the heart of civil judicial cooperation in Europe. We welcome the support of Parliament for the major objective of the upcoming revision, which is the realisation of a true free circulation of judgments in the Union. I would like to stress that the abolition of exequatur should constitute a real step forward in judicial integration; that the Commission does not see this as the mere removal of a superfluous formality, but as a step forward in the mutual trust in each other's judicial systems; and that as a result the existing refusal grounds should be reduced, subject to appropriate safeguards.

We welcome Parliament's agreement that choice of court and arbitration agreement should be protected efficiently in the Union. The Commission will study the most appropriate means to achieve this objective in the Union, taking into account international conventions on the matter. May I indicate, however, that the protection of arbitration agreements should not limit the free circulation of judgments in the Union.

I would also stress that the European Union should strengthen the judicial protection of its citizens at worldwide level, creating a legal environment promoting worldwide trade and offering our European companies a level playing field when doing business outside Europe.

The Commission invites Parliament in the upcoming revision to open its position on this matter, which really concerns access to justice in Europe and the enforcement of rights granted by European Union law.

The Commission welcomes Parliament's support for improving provisional relief in litigation and indicates that it is exploring the best way forward, not only in the context of the Brussels I Regulation, but also with respect to the creation of a European bank attachment.

I see this report as a first step in the future revision of the Brussels I Regulation. Obviously we will have the opportunity to debate this further in the future. The Commission intends to propose a revision of the regulation by the end of the year and it looks forward to cooperation with Parliament for the first time on this matter.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag, 7. September 2010, 12.30 Uhr, statt.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza