Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 6 września 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: patrz protokół
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Skład Parlamentu: patrz protokół
 8.Otrzymane dokumenty: patrz protokół
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 10.Petycje: patrz protokół
 11.Przesunięcie środków: patrz protokół
 12.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 14.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu UE-Korea (debata)
 17.Sprawiedliwe dochody dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (debata)
 18.Prawa człowieka w Iranie, a w szczególności sprawa Sakineh Mohammadi-Ashtiani oraz Zahry Bahrami (debata)
 19.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 20.Finansowanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (krótka prezentacja)
 21.Integracja rejestrów przedsiębiorstw (krótka prezentacja)
 22.Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych (krótka prezentacja)
 23.Integracja społeczna kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznych (krótka prezentacja)
 24.Rola kobiet w starzejącym się społeczeństwie (krótka prezentacja)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (419 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1948 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności