Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 7. september 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i opfordringerne til Kommissionen om at strømline Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Disse omfatter en evaluering af de tildelte midler, idet der tages hensyn til succesen med at reintegrere og vurdere opgraderingen af modtagernes kompetencer, en komparativ analyse af de foranstaltninger, der er finansieret på grundlag af hver enkelt EGF-ansøgning og resultater på grundlag af reintegration, og EGF's indvirkning på modtagernes netværk og på små og mellemstore virksomheder, som potentielt rammes af afskedigelsesplanen, og hvis medarbejdere kunne modtage hjælp fra fonden.

Jeg er også enig i opfordringen til Kommissionen om at give medlemsstaterne et sæt retningslinjer for udformning og gennemførelse af ansøgninger om støtte fra Globaliseringsfonden. Disse skulle tage sigte på en hurtig ansøgningsprocedure og en bred konsensus blandt interessenterne i spørgsmål om ansøgningsfaser og foranstaltninger, der skal træffes for at opnå en effektiv reintegration af arbejdstagerne på arbejdsmarkedet.

Til slut er jeg enig i anmodningen til medlemsstaterne om at indføre en kommunikations- og administrationsstruktur for Globaliseringsfonden på nationalt plan i samarbejde med alle interessenter, navnlig arbejdsmarkedets parter, og udveksle bedste praksis på europæisk plan.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik