Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. (PT) Hääletasin resolutsiooni poolt, sest olen nõus Euroopa Komisjonile esitatud palvega Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi täiustada. See hõlmab tehtud maksete hindamist, võttes arvesse abisaajate tööturule naasmise ja kutsekvalifikatsiooni paranemise määra, fondile esitatud taotluste ja rahastatud meetmete võrdlevat analüüsi, tööturule naasmise näitajaid ning fondi mõju abisaajate võrgustikule ja väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest abisaajatele, keda koondamiskavad mõjutada võivad ja kelle töötajad võiksid fondist kasu saada.

Samuti olen nõus komisjoni palvega koostada liikmesriikide jaoks suunised globaliseerumisega kohanemise fondist abi taotlemise avalduste ülesehituse ja kasutamise kohta. Nende eesmärk oleks kiire kohaldamismenetlus ja sidusrühmade laialdane konsensus töötajate tulemuslikuks tööturule naasmiseks tehtavate sammude ja kasutatavate meetmete kohta.

Lõpetuseks olen nõus ettepanekuga, et liikmesriigid peaksid koos asjaosalistega (sh sotsiaalpartnerid) looma globaliseerumisega kohanemise fondi teavitus- ja haldusstruktuuri ning levitama häid tavasid ELi tasandil.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika