Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä Euroopan komissiolle esitetyistä pyynnöistä Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tehostamisesta. Pyynnöissä kehotetaan arvioimaan myönnettyjä tukia ottaen huomioon uudelleen integroitumisen onnistuminen ja edunsaajien ammatillisen pätevyyden lisääntyminen, laatimaan vertaileva analyysi kunkin EGR-hakemuksen perusteella rahoitetuista toimista ja tuloksista uudelleen integroitumisen pohjalta sekä tarkastelemaan EGR:n vaikutusta edunsaajien verkostoihin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joihin irtisanomisjärjestelyt saattavat vaikuttaa ja joiden työntekijät voisivat saada etua rahastosta.

Yhdyn myös komissiolle esitettyyn pyyntöön antaa jäsenvaltioille ohjeistusta EGR-tukihakemuksien laadinnassa ja toteutuksessa. Tavoitteena olisi nopea hakumenettely ja sidosryhmien laaja yksimielisyys sovellettavasta strategiasta ja toteutettavista toimista, joilla työntekijät voidaan integroida tehokkaasti uudelleen työmarkkinoille.

Totean lopuksi olevani yhtä mieltä jäsenvaltioille esitetystä pyynnöstä perustaa EGR:ää koskevasta tiedottamisesta ja sen hallinnosta vastaava kansallinen elin, joka toimisi kaikkien osapuolien ja erityisesti työmarkkinaosapuolien yhteyspisteenä, ja vaihtaa parhaita käytäntöjä yhteisössä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö