Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras Tekstas OL

Paaiškinimai dėl balsavimo
MPphoto
 
 

Pateiktas tekstas : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes pritariu Europos Komisijai pateiktiems prašymams racionalizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF). Į šiuos prašymus įtrauktas skiriamų lėšų vertinimas, atsižvelgiant į reintegracijos sėkmės rodiklį ir paramos gavėjų profesinės kvalifikacijos padidėjimą, priemonių, finansuotų kaip atsako į kiekvieną paraišką EGF paramai gauti, lyginamoji analizė, reintegracija pagrįsti rezultatai ir EGF poveikis jo paramos gavėjų ir mažųjų ir vidutinių įmonių, kuriems galėjo turėti įtakos atleidimo iš darbo planai ir kurių darbuotojai galėjo pasinaudoti fondo lėšomis, tinklui.

Taip pat pritariu Komisijos prašymui pateikti valstybėms narėms gairių rinkinį, skirtą EGF finansavimo paraiškų rengimui ir įgyvendinimui. Šiomis rekomendacijomis būtų siekiama užtikrinti greitą paraiškų nagrinėjimą, šalių, sprendžiančių paraiškų etapų klausimus, bendrą sutarimą ir įdiegti priemones, kurias reikia įgyvendinti siekiant veiksmingo darbuotojų reintegravimo į darbo rinką.

Galiausiai sutinku su prašymu valstybėms narėms kartu su visomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant socialinius partnerius, sukurti nacionalinio lygmens EGF komunikacijos ir administravimo struktūrą ir Europos lygmeniu keistis geriausia patirtimi.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika