Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie. (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji, ponieważ popieram propozycje dotyczące usprawnienia funkcjonowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF), z jakimi zwrócono się do Komisji Europejskiej. Obejmują one ocenę wypłaconej pomocy, z uwzględnieniem wskaźnika skuteczności ponownej integracji na rynku pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród beneficjentów, porównawczą analizę działań finansowanych w odpowiedzi na wnioski o pomoc z EGD, a także rezultatów w zakresie ponownej integracji, jak również wpływu EGF na sieć beneficjentów oraz na małe i średnie przedsiębiorstwa potencjalnie dotknięte planami zwolnień z pracy, których pracownicy mogliby skorzystać z funduszu.

Zgadzam się również z wnioskiem Komisji dotyczącym opublikowania wytycznych dla państw członkowskich dotyczących projektowania i stosowania wniosków o finansowanie EGF. Celem tych wytycznych będzie zapewnienie szybkiej procedury aplikowania i szerokiego porozumienia między zainteresowanymi stronami dotyczącego kwestii związanych z etapami aplikowania i działaniami na rzecz skutecznej ponownej integracji pracowników na rynku pracy.

Wreszcie popieram wniosek, z jakim zwrócono się do państw członkowskich, dotyczący wprowadzenia struktury komunikacyjno-administracyjnej dla EGF na szczeblu krajowym, w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z partnerami społecznymi, a także wymiany najlepszych praktyk na szczeblu europejskim.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności