Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 7. september 2010 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitev glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki. (PT) Glasovala sem za resolucijo, ker se strinjam z zahtevami, postavljenimi Evropski komisiji, da racionalizira Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Te vključujejo oceno danih prispevkov, pri čemer se upošteva stopnja uspešne ponovne vključitve in povečanje poklicnih kvalifikacij prejemnikov pomoči, primerjalno analizo financiranih ukrepov kot odgovor na vlogo za pridobitev sredstev ESPG in rezultatov na osnovi ponovne vključitve ter vpliva ESPG na njegovo mrežo prejemnikov ter malih in srednje velikih podjetij, ki so jih potencialno prizadeli načrti za odpuščanje in katerih zaposleni bi lahko imeli koristi od sklada.

Strinjam se tudi z zahtevo Komisije, da pripravi vrsto smernic za oblikovanje in izvajanje vlog za financiranje ESPG za države članice. Te bi bile osredotočene na hiter postopek obravnave vlog in široko soglasje med strankami, vključenimi v zadeve v zvezi s koraki in ukrepi, ki prispevajo k učinkovitemu ponovnemu vključevanju delavcev na trg dela.

Nazadnje pa soglašam z zahtevo državam članicam, da na nacionalni ravni uvedejo komunikacijsko in administrativno strukturo za ESPG, v povezavi z vsemi vključenimi stranmi, tudi socialnimi partnerji, ter da na evropski ravni izmenjujejo dobro prakso.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov