Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0032(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0210/2010

Ingivna texter :

A7-0210/2010

Debatter :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 17/02/2011 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Debatter
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

6.11. Bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan EU och Korea (A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (omröstning)
PV
 

- Före omröstningen om lagstiftningsresolutionen:

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, föredragande. (ES) Herr talman! Frihandelsavtalet med Sydkorea kommer att skapa möjligheter för både europeisk och koreansk industri, men för att förhindra negativa effekter på den europeiska industrin är det viktigt att vi har en ändamålsenlig skyddsklausul.

I förra veckan beslutade alla de politiska grupperna enhälligt att det var dags att parlamentet vid plenarsammanträdet tog ställning till de ändringsförslag som antogs med 27 ja-röster och bara en ledamot som avstod i utskottet för internationell handel i juni. Dessa är avgörande för att skyddsklausulen ska bli tillämplig och verkningsfull.

Som ni vet ska vi bara rösta om ändringsförslagen, och i enlighet med artikel 57 uppskjuts omröstningen om lagstiftningsbetänkandet till den andra sammanträdesperioden i oktober.

Samtidigt beslutade vi enhälligt att inte utesluta att vi kan komma fram till en överenskommelse under första behandlingen. Vi är övertygade om att det är möjligt. Men om vi ska kunna göra det är det oerhört viktigt att vi skickar ut en tydlig signal om enighet och styrka från alla de politiska grupperna.

Därför är det viktigt för parlamentet som helhet att ge hela paketet med ändringsförslag ett starkt stöd.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, ledamot av kommissionen.(EN) Herr talman! Som kommissionsledamot Karel De Gucht sade igår välkomnar kommissionen det fruktbara samarbetet med parlamentet i det här ärendet. Dagens omröstning gäller endast ändringsförslagen och inte hela lagstiftningsförslaget, så att vi kan jämka samman våra synpunkter och kanske nå en överenskommelse under första behandlingen. En första trialog ägde rum den 30 augusti, och nästa kommer att genomföras omkring den 22 september.

I det här skedet vill inte kommissionen ta ställning offentligt, för att se till att trialogerna kan fylla sin funktion. Kommissionen kommer att ta ställning, uttrycka sig och om så erfordras göra åtaganden vid tidpunkten för omröstningen under första behandlingen.

 
  
 

(Förslaget beaktades.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy