Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0188(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0209/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.7
CRE 07/09/2010 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0297

Разисквания
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Благодаря Ви много, г-н председател, поисках обяснение на вот относно доклада по собствена инициатива Lechner, защото мисля, че е изключително важен, а и предполагам, че сега следват обяснения на вот относно доклада, след като се обърнахте към мен. Благодаря Ви много наистина.

Госпожи и господа, накратко: докладът по собствена инициатива Lechner, който разисквахме тук вчера вечерта, по мое мнение е изключително важен. Докладът предлага взаимно свързване на търговските регистри или подобни регистри на юридически или физически лица в различните държави-членки с цел да се осигури надежден и достоверен източник на информация за дадено търговско дружество, предназначена за потенциални търговски партньори, потребители или кредитори, като по този начин се постигне прозрачност и правна сигурност в правните и търговските отношения.

Предварително условие за функционирането на единния пазар е създаването на основен пакет данни за всеки регистриран субект, а оттам и взаимното свързване на търговските регистри. Подкрепих доклада и защото предлага интегриране на системата на европейските търговски регистри в тъй наречения проект „Електронно правосъдие“, който ще гарантира по-добро прилагане на тази мярка.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, сигурен съм, че ще си спомните прекрасната сцена от филма „Д-р Живаго“, в която буржоазията и аристократите се наслаждават на шампанско в обления в ярка, топла светлина ресторант, а навън в дълбокия мрак хората негодуват. Слушайки разискването тази сутрин, не за първи път си припомних този кинематографичен момент.

Току-що проведената анкета на Евробарометър показа, че доверието в ЕС е най-ниско от всякога досега. Малка част от гражданите на ЕС сега смятат, че ЕС е от полза. Но ние чухме от г-н Verhofstadt, г-н Daul и други, че това е така, защото не правим достатъчно, защото те искат от Европа да върши повече. Чухме от председателя на Комисията, че всичко е по вина на националните държави. Е, предполагам, че е в човешката природа да не търси вината в себе си за собствената си непопулярност, но би било добре да се дадат някои знаци, че кризата може да е свързана с еврото, със спасителните планове, с явното несправедливо разпореждане с обществените средства, което се извършва със същата арогантност, с която се отхвърлят изборни резултати.

Позволете ми да завърша с думите на Едмънд Бърк, които звучат необичайно подходящо за настоящите ни недоволства: „Ако половин дузина скакалци, скрити в тревата, цвърчат и карат полето да ехти, докато хиляди говеда мълчаливо си почиват под сянката на дърво, моля, не си мислете, че тези, които вдигат цялата тази врява, са единствените обитатели на полето“.

 
  
  

Доклад: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Ахилесовата пета на споразумението с Корея е възстановяването на митническите тарифи или освобождаването от такива, особено за продукти, внасяни в Корея от Китай, които трудно се контролират и се очаква да навредят на европейската промишленост. Това отваря пазара по безпрецедентен начин без да осигурява някакво предимство, особено за ЕС. Ето защо не подкрепям подписването на такова споразумение с Корея. Докладът на комисията по международна търговия се опитва да привлече вниманието към тези проблеми и да улесни въвеждането на предпазни мерки. Във връзка с това, преди да го ратифицираме, споразумението следва да бъде изменено. В противен случай ще счупим клона, на който стои европейската, а не само автомобилната промишленост. Приветствам отлагането на вота. Това е разумна стъпка.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-н председател, бих искал да зная със сигурност, че тези, които искат да се изкажат по време на обяснението на вот по двата доклада ще имат възможността да го направят.

Имам предвид докладите Бинев и Winkler. Тъй като започнахме с последващите доклади, исках да се уверя, че ще имам възможност да се изкажа, в противен случай …

(Председателят информира оратора, че в съответствие с член 170, параграф 3 от Правилника за дейността няма да има възможност да даде обяснения на вот по въпросните два доклада.)

В такъв случай няма да има обяснение на вот по тези два доклада.

 
  
  

Доклад: José Bové (A7-0225/2010)

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Благодаря Ви, г-н председател, и Ви се извинявам. С изказването си искам да подчертая как постепенното намаляване на доходите на европейските земеделски производители, въпреки увеличаващите се маржове на печалба за селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, води до тревожна икономическа маргинализация на селскостопанските работници с последващото преустановяване на селскостопанска дейност.

Това следователно налага промяна на курса, което признава и самата Европейска комисия и което докладът, който се разглежда и гласува тази сутрин в Парламента – изразявам своята подкрепа за него – подчертава с множество разяснения и предложения на законодателно ниво и на ниво служби.

Действително трябва да се борим срещу спекулацията със стоки в световен мащаб и да гарантираме сигурността на хранителните доставки. Също така трябва да се гарантира по-голяма прозрачност на цените, която не само да осигури на земеделските производители справедливост и достойни доходи, но и да премахне сериозните дисбаланси, които съществуват по отношение на възможностите за преговаряне, и да прекрати нелоялните практики между различните оператори.

Селското стопанство трябва да се утвърди като сектор на икономическа и социална стабилност и трябва да възвърне значимостта си в европейския и в глобализирания търговски контекст.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, считам, че днес приехме едно добро решение. Решението, което е добро за земеделските производители, добро е за потребителите, а е добро и за европейската икономика като цяло. Най-важният аспект на този доклад по собствена инициатива е политическият сигнал, който той изпраща. Това е сигнал към веригата за създаване на стойност, че и земеделските производители – всъщност най-вече земеделските производители – имат право на подходящо възнаграждение за своята работа. Сегашното положение не може да продължава.

Не съм настроен по никакъв начин против предлагането и покупката на евтини, изгодни храни, но тук ударението е върху изгодни. Всеки обаче, който продава храни под енергийната стойност на храната, с други думи, ако термичното оползотворяване на храната би било по-печелившо от продажбата й, то системата не работи добре. В такъв случай конкуренцията няма да е лоялна. Ако конкуренцията не е лоялна, трябва да се намеси политиката. Именно това е предвидено в предложението, което приехме днес.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-н председател, аз също подкрепих доклада Bové и споделям коментарите на моя колега, г-н Jahr.

Докладът изпраща много ясен сигнал към всички – както в политиката, така и по икономическата верига – че Парламентът има сериозни намерения. Миналата вечер проведохме оживено разискване. Не всички са съгласни с цялостното съдържание на доклада, но всички сме съгласни, че притискането на земеделските производители не може да продължи. В момента буквално ги обезкървяват. Получават все по-малко от крайната цена, която заплащаме за храната си в супермаркетите, и това положение трябва да бъде прекратено.

Трябва да разгледаме внимателно ролята на участниците в господстващо положение. Необходим ни е обмудсман за хранително-вкусовата промишленост и трябва да обърнем внимание на това, което световният пазар причинява на нашите производители на храни. Необходимо е да разгледаме законодателството в областта на конкуренцията. Изразявам задоволството си, че по доклада се проведе такова разискване и че той получи подкрепата, която заслужаваше от Парламента. Той е важна стъпка, която да подкрепи неотдавнашните дискусии.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Подкрепих доклада относно справедливи доходи за земеделските производители и отбелязвам със задоволство, че комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент насочи своето внимание към лошо функциониращата верига на предлагането на храни и противоречието между ниските изкупни цени за земеделските производители и високите цени за потребителите. Искам все пак отново да подчертая, че това е неприемлива дискриминация и нелоялна конкуренция спрямо земеделските производители от 12-те нови държави-членки на Европейския съюз поради по-големите субсидии, от които се възползват 15-те стари държави-членки на Европейския съюз. За чешките потребители например е трудно да си купят мляко, зеленчуци, яйца и други стоки от чешки земеделски производители, защото многонационалните вериги предпочитат по-добре субсидираните, и следователно по-евтини, стоки от 15-те стари държави-членки на Европейския съюз. Това трябва да се промени възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Благодаря Ви, г-н председател. Считам, че този доклад, в който се разглеждат справедливите доходи за земеделските производители, е жизненоважен, по-специално защото цените на селскостопанската продукция се повишиха много по-рязко, разходите се повишиха много по-драстично, отколкото сумите, които земеделските производители получават за своята продукция. При тези обстоятелства единствено големите вериги за търговия на дребно не губят нищо в този процес. Бих искала да заявя, че целта на Европейския съюз винаги е била да повишава доходите на земеделските производители, но виждаме, че е невъзможно да изпълним тези критерии по отношение на развитието на селските райони. Ресурсите, влагани в селско стопанство, продължават да се увеличават, но резултатът е нулев. Земеделски производители от няколко нови държави-членки на Европейския съюз, включително Латвия, регистрират значителни загуби в сравнение с промишлените производители и колегите им от икономически по-силните европейски държави, които могат да си позволят да им предоставят допълнителна подкрепа. По този начин се възпрепятства значително и прилагането на принципа на сближаване на Европейския съюз. Приветствам по-специално декларацията в доклада, че трябва да е налице пълна яснота относно печалбите, които се генерират във веригите на предлагане, и тези за търговия на едро, които са за сметка на земеделските производители. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, със задоволство ще подкрепя този доклад. Заглавието „Справедливи доходи за земеделските производители“ резюмира всичко, посочвайки, че доходите към момента и от дълго време са били несправедливи.

За щастие, предприемаме стъпка в правилната посока. Печалбите трябва да се разпределят справедливо между производители, преработватели и търговци на дребно, което не се случва към момента. Този доклад поне ще изпрати правилния сигнал, след което ще можем да продължим в тази посока.

Когато това бъде постигнато, се надявам, че ще можем да създадем силна и добре финансирана ОСП, която да гарантира жизнеспособността на семейните стопанства и продоволствената сигурност в бъдещето. Днес поставяме едно добро начало. Да се надяваме, че скоро ще се поздравим с изпълнени обещания.

 
  
  

Доклад: Miguel Portas (A7-0236/2010)

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Гласувам в подкрепа на доклада относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. За много хора Европейската солидарност е абстрактно понятие, но тя е механизъм, който следва да е от пряка полза за индивидуалните европейски граждани, особено сега, когато те са притиснати в трудна ситуация.

Беше доказано обаче, че фондът не функционира правилно и ето защо очаквам Комисията да приеме сериозно искането за междинен преглед на функционирането на фонда и преразглеждане на регламента.

Имам резерви по отношение независимостта на фонда; те са свързани с неговото неограничено времетраене. Считам, че фондът е политически отговор на сегашната ситуация и че в бъдеще Европейският съюз ще насърчава трудовата заетост чрез други инструменти. Той трябва да осигури конкурентоспособността на европейската икономика. Трябва да внимаваме да не създадем механизъм, който да е играчка в ръцете на тези, които не са успели да се адаптират към променящите се глобални условия. Аз гласувах именно във връзка с това.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Г-н председател, като докладчик в сянка за групата на Европейската народна партия (Християндемократи) по този доклад, изготвен по собствена инициатива, първо, бих искала да благодаря на докладчика за важната работа, която той свърши в началото, по-конкретно, заедно с всички политически групи.

Считам, че този доклад съдържа някои много важни позиции за подобряването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в светлината на междинно оценяване. Тези предложения за изпълнение са в съответствие с моите констатации при случаите, които преглеждах през 2010 г. в комисията по бюджети, и те са съвместими с необходимостта да се опростят и ускорят процедурите, свързани с фонда.

С оглед на особено тежката икономическа ситуация за европейските предприятия и нарастващият брой искания от държавите-членки за подкрепа, считам, че е било важно да се изтъкне в доклада, че обхватът на фонда трябва да се продължи до 2013 г. за работници, които са си изгубили работата в резултат на икономическата криза.

В заключение, изисква се от европейските институции да изпратят ясен сигнал, за да стимулират икономическото възстановяване и ЕФПГ представлява важно послание към нашите граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Благодаря Ви, г-н председател. Като вземем предвид факта, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден, за да намали последиците от безработицата и да увеличи възможностите за нова работа, достъпни за хора, пострадали от глобализацията, все още буди безпокойство фактът, че се използват толкова малко от заделените 500 милиона евро годишно за целите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и че има най-малко девет страни, които не са подали дори едно заявление. Очевидно положителното начало, когато след започването на кризата Комисията реши да направи механизма за плащанията от фонда по-лесни и по-прости, а също така и да го подобри, трябва да продължи. Тази работа обаче трябва да продължи. Считам, че това е така особено по отношение на новите държави-членки, които имат много малки и средни предприятия, където не са много хората, които губят работата си в едно предприятие, но са много хората, които губят работата си в много предприятия. Именно това е аспектът, който трябва да се подобри по-нататък, така че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да може действително да се прилага за страните, чийто брутен вътрешен продукт е по-нисък от средния за Европейския съюз. Благодаря.

 
  
  

Доклад: José Bové (A7-0225/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Днес приехме важен доклад относно справедливи доходи за земеделските производители и по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа. Ефективното функциониране на веригата на предлагането на храни е резултат не само от дължината на маршрута, по който поемат селскостопанските продукти, от полето до преработвателя, търговеца на едро, търговеца на дребно и масата на потребителя, но и от характерните му особености и сложност. До голяма степен селскостопанското производство е зависимо от природните и климатичните условия, на които земеделските производители могат да влияят съвсем ограничено. Хранително-преработвателният сектор диктува цените за земеделските производители, а дистрибуторите правят същото за преработвателите и потребителите. Ето защо е важно да бъде направен анализ на цените и да бъде контролирана тяхната прозрачност. Това не означава нарушаване на закона на свободния пазар, а ограничаване на ефекта на монополизиране от посредниците. В момента е в ход създаването на институции за надзор и мониторинг на финансовите пазари. Някои се обявиха за премахване на надзора и мониторинга върху селскостопанския пазар. Те не взимат под внимание факта, че производителите са малки и независими и че губят битката с мощните търговски интереси, като трупат огромни загуби.

 
  
  

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, докладът на г-н Zwiefka е показателен за големи умения и значителна по обем работа по проучването на действащото законодателство, на международните конвенции, по-специално на Хагската конвенция, и на съдебната практика, някои аспекти от която, това наистина трябва да се каже, са на места противоречиви.

В действителност обаче този доклад решава само част от проблема. Ако има област, в която европейското законодателство има пълна легитимност, то това е хармонизацията не на материалното право, което би довело до стандартизация на правото във всички държави-членки, а на правилата, регламентиращи споровете за компетентност – главно, за да се знае кой е компетентният съд – и, на второ място, на правилата, регламентиращи стълкновителните правни норми; с други думи, установяването на приложимото право.

Кое право се прилага по отношение на договорите, включително в случаите, когато хората се намират на различни места? По отношение на собствеността, било то недвижима, движима или нематериална, каквато е индустриалната собственост? По отношение на договорите, дори когато договарящите се страни се намират на различни места?

Всичко това трябва да се регламентира, г-н председател, в европейски кодекс. Докато не се сдобием с такъв европейски кодекс на международното частно право, ще се натъкваме на значителни трудности. Достойнството на този доклад е, че частично ги разрешава, що се отнася до екзекватурата.

 
  
  

Доклад: Антония Първанова (A7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Съгласна съм с автора на доклада, че жените от етническите малцинства в рамките на ЕС са изложени на различни форми на дискриминация и е наш дълг да се опитаме да подобрим условията за тях, особено по отношение на достъпа до образование, пазара на труда, социалната сигурност и здравеопазването. Докладът обаче също така настоява Комисията да събере статистически данни, категоризирани по етнически групи. Хартата на основните права и свободи изрично забранява събиране на данни, групирани по раса.

Затова искам да задам два въпроса: може ли Комисията да направи такъв анализ, без да нарушава международното право, или имаме опит за изменение на съответния член от Хартата, така че извършването на такива анализи да стане възможно? Дали авторът, или членовете на Парламента изобщо си дават сметка за това противоречие? Въпреки това гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, гласувах против доклада на г-жа Първанова относно социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства, тъй като той, подобно на почти всички политически коректни инициативи от този вид, не води до желаните резултати. Например неимоверните усилия, които докладчикът полага, само за да избегне употребата на термина „ислям“, са почти комични. Друг пример е признанието, че жените от етническите малцинства са дискриминирани от мъжете от същите тези малцинства. Докладчикът твърди, че няма оправдание за насилието на основание обичаи, традиции или религиозни съображения, но не се решава ясно да посочи и открито да каже, че много от принципите, поддържани от исляма, не могат да бъдат приобщени към нашето европейско общество. Докато ние, Европейският парламент, не излезем от фазата на отрицанието, всички мерки, целящи приобщаването на жените от ислямските държави, ще бъдат обречени на провал от самото начало.

 
  
  

Доклад: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Твърде често възрастните хора неправомерно се считат за неефективни и негодни за работа, въпреки че законът на ЕС не допуска дискриминация, основана на възраст. Огромната добавена стойност, която те внасят в националните икономики, благодарение на многогодишния си опит, е забравен. Във връзка с това, поради продължаващата дискриминация, основана на пола, жените се намират в особено тежко положение на пазара на труда. В допълнение, според статистиките, жените живеят по-дълго от мъжете, което означава, че те в по-голяма степен са изложени на риск от бедност и на по-ниски пенсии, тъй като са получавали по-ниски заплати в сравнение с мъжете на същите длъжности. Всички тези проблеми най-отчетливо се забелязват в селските райони. Във връзка с горното, доволен съм, че ще бъдат взети решения, които ни напомнят за този проблем и ни мобилизират да полагаме постоянни усилия, за да подобрим настоящата ситуация.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-н председател, подкрепям доклада, и по-специално искам да привлека вниманието ви към три параграфа, които наистина считам за важни, като имаме предвид трескавото желание грижите за възрастните хора да бъдат прехвърлени на социалните институции, вместо да бъдат предоставяни в общността, където те живеят, или в дома им. Параграфи 17, 19 и 25 са особено обнадеждаващи в това отношение. Трябва да гарантираме, че има основаващ се на правата подход към грижите за възрастните хора. Трябва да гарантираме, че възрастните хора могат да водят независим живот в собствените си домове и че получават помощ, за да могат да правят това. Не трябва да позволяваме да се извличат печалби от насочването на възрастните хора към частния сектор в социалните грижи.

Също така искам да обърна вниманието ви към параграф 13, който съчетава работата и полагането на грижи. Иска ми се да предложа на Парламента това, както и на другите парламенти в Европа и извън нея, че е необходимо да видим как можем да съчетаваме политическата работа с полагането на грижи. С голямо удоволствие ще проведа проучване за това колко хора в Парламента изпълняват политическата си роля и едновременно полагат грижи за някого. Твърде малко, предполагам.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада, защото той съдържа някои много важни принципни положения.

Първо: въпреки че стареенето обикновено се разглежда в негативна светлина, възрастните хора представляват икономически и социален ресурс, на който разчитаме, но не признаваме; икономическата криза има по-сериозни последици за жените, особено за по-възрастните; дискриминацията, основана на възраст, не трябва да съществува във връзка с приобщаването; жените са изложени на по-голям риск от бедност и преди всичко от перспективата да получават по-ниски пенсии, независимо че са стълбовете на социалните грижи.

Докладът предлага важен начин да се вдъхне живот в Европа на нациите и следователно Европа на народите, на всички народи. Подходът включва разработване на метод за дефиниране на оценки, статистически и други данни, основаващи се на съзнанието за неравенство между половете в по-напреднала възраст, което произтича преди всичко от натрупване през целия живот на недостатъци, основаващи се на пола. Също така счита, че възприемането на подход, който се основава на целия цикъл на живота и който взема предвид взаимовръзките между стареенето и пола, ще осигури напредък на политиките по отношение на стареенето.

Резолюцията настоява на три основни и важни неща: да се разработят механизми, с които да се гарантира, че натрупването на пенсионни права е достатъчно, дори когато едно лице изпълнява задължения по полагане на грижи за друго; да се вземе предвид измерението, свързано с равенството между половете, при извършването на реформи на пенсионните системи и приспособяването на пенсионната възраст; да се предоставя възнаграждение за изпълнение на задължения по оказване на грижи.

Това е важна информация, тъй като отделните държави-членки, и в частност Италия, приспособяват националните си пенсионни системи, за да отговорят на европейските насоки. Това са истинските европейски насоки.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Гласувах против доклада, защото беше прието предложение държавите да вземат предвид специфичното положение на възрастните лесбийки, бисексуални и транссексуални жени. Това означава ли, че те ще се радват на по-висок статус от другите възрастни жени? По време на разискването вчера, подчертах, че по-големият риск от бедност при жените в пенсионна възраст се дължи на факта, че те се грижат за семействата си и отглеждат деца, че средните доходи през живота им са по-ниски от тези на мъжете и че това трябва да се промени. Това обаче изобщо не е свързано със сексуалната им ориентация.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, с удоволствие подкрепих доклада. Аз бях единственият човек, който присъства на разискването снощи и всъщност не се изказа. Причината за това беше, че ми се стори, че в някакво отношение заглавието му е неподходящо. Вместо да говорим за ролята на жените в едно застаряващо общество, ние всъщност обсъждахме отношението към възрастните жени в едно застаряващо общество.

Очевидно някои от изказаните мнения бяха напълно правилни, особено по отношение на разликата в пенсиите на мъжете и жените, което не е приемливо в едно демократично общество. Съществува обаче голяма и неотложна необходимост да се продължи обсъждането на ролята на мъжете и жените в едно застаряващо общество. Това трябва да се отчете, особено когато става въпрос за бюджетиране. Мисля, че това не е правено в миналото. Икономическите последици от едно застаряващо общество не са достатъчно добре оценени, а това трябва да се направи спешно, ако не искаме да провалим начертаните планове.

 
  
  

Доклад: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Г-н председател, останахме Вие, аз и още неколцина. Гласувах в подкрепа на този доклад, защото считам, че е важен за отношенията между политиците, предвид отговорността, която носят, и избирателите и всичко това може да служи като основен елемент за представителната ни демокрация. Считам, че това е важно изискване за осигуряване на пълноценно, разумно и демократично участие на гражданите в процеса на интеграция на ЕС.

За съжаление, трябва да се отбележи, че последните европейски избори също се характеризираха с висок процент на въздържали се и това е често срещано явление във всички европейски държави и не само в Европа. Това ясно показва колко малко информация получават гражданите за европейските политики и проблеми и за съжаление, колко отдалечени се чувстват от нашата институция.

С оглед на факта, че Договорът от Лисабон въвежда нова форма на участие на гражданите в процеса на вземане на решения на Европейския съюз е важно да положим усилия, за да отстраним този пропуск. Всъщност институциите трябва да се борят да осигурят безплатен неограничен достъп до цялата публична информация, публикувана от Европейската комисия.

Накрая трябва да отбележа колко важно е да се гарантира, че европейските институции работят съвместно с хората и отговорните национални органи за подобряване на комуникацията. В допълнение всичко това трябва да се постигне, като се насърчават държавите-членки да вземат по-активна роля при предоставяне на информация на гражданите за проблемите, засягащи нашата Европа.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE) . – (DA) Г-н председател, преди всичко бих искал да кажа, че се радвам, че днес приехме доклад относно подобряване на комуникацията в ЕС. Аз също гласувах в подкрепа на съвместната резолюция с групата на Европейската народна партия (Християндемократи), групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, тъй като това е доклад, който ни осигурява добра основа. По същество той включва всички предложения, приети през март в Комитета по културни въпроси. Въпреки това бих искал да кажа, че междувременно бяха предложени допълнителни компромиси, които, естествено, се надявах да запазим до окончателното гласуване. Това беше невъзможно, тъй като определени лобистки сили отслабиха решителността на някои от заинтересованите страни в последния момент. Все пак ще го имам предвид и виждам, и съм доволен, че резултатът от тези предложения е едно добро разискване, което сега имаме възможност да представим и съдържа 46 предложения за по-добра комуникация в ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-н председател, като бивш журналист с особена радост подкрепих доклада. Познавайки и двете страни на спора – преди това като журналист, а сега като политик – считам, че съществува опасност да се сложи знак за равенство между информация и журналистика. Трябва много да внимаваме с това.

В момента моята загриженост е свързана с факта, че в резултат от икономическата криза много журналисти остават без работа. Това се случва в Ирландия. Местните вестници и радиостанции губят персонал и има натиск за освобождаване на хората. Това означава, че качеството на журналистиката ще пострада, защото хората няма да имат време и ресурси да проучват историите, а проблемите няма да бъдат отразявани качествено.

Опасявам се, че Европа е непопулярна, защото се отразяват местните истории, а европейските не, освен ако не се отнасят до хората в нашите държави-членки. Това е предизвикателството за избраните членове на Парламента – работата, която вършим, да бъде от практическо значение за родните ни места, защото тя наистина е важна.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) Положителното в този доклад е, че със сигурност той многократно признава все по-голямата роля на националните парламенти и поставя акцент върху принципа на субсидиарност. Той също така включва различни предложения, като по-голяма прозрачност, публикуване на информация, по-лесна акредитация за журналисти и т.н., които определено заслужават подкрепа. От друга страна, той включва идеи, които меко казано са противоречиви. В доклада се предлага да бъде създадена група кореспонденти, чиято задача да бъде отразяването на темата за Европейския съюз по един по-обяснителен начин. В него също така се призовава всяка държава-членка да има специализирана служба по въпросите на ЕС, чиято роля да бъде разясняване на влиянието на политиките на ЕС. В същото време се предлага повишаване на бюджетните кредити за информационното бюро на Парламента. Според мен по-добър резултат би могъл да се постигне чрез повишаване на ефективността и нови методи, а не чрез увеличаване на бюджета. Ето защо отхвърлих този доклад.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Благодаря Ви, г­н председател. Одобрявам най-вече факта, че този доклад ни напомня за задължението на масмедиите да информират хората за случващото се в Европейския съюз и че въпросите, с които се занимава Европейският съюз, следва да бъдат включени в учебната програма. В ситуация, при която като цяло има огромно количество информация за Европейския съюз, ролята на информационните бюра на Парламента в държавите-членки става все по-голяма. Бих искала да подчертая необходимостта от контрол върху дейността на тези бюра, както и въпроса доколко ефективно се използват средствата, които Европейският съюз им предоставя. Приветствам и акцента, който докладът поставя върху ролята на телевизионния канал „Euronews“. Искам да отбележа, че този канал следва да излъчва точно както е посочено в доклада, да излъчва на всички езици на Европейския съюз. Например в Латвия получаваме информация от въпросния канал на руски език, но няма достъпна информация на латвийски език – на официалния език. Независимата журналистика има специална роля. Бих желала също така да предложа да въведем законодателство „чадър“ на Европейския съюз, което ще ни позволи да учредим истински масмедии и в онези държави, където просто липсва политически капацитет за въвеждане на такъв вид национално законодателство. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR).(EN) Г-н председател, този доклад и резолюцията относно журналистиката и новите медии, която гласувахме, днес трябваше да разглежда начините, по които новите медии променят журналистиката. Вместо това всъщност той се превърна в списък от желания на членовете на Европейския парламент, които искат да се увеличи размерът на колонките за тях във вестниците и да манипулират до каква степен се отразява информацията за ЕС. Предложенията включват европейски програми за обучение на журналисти, повече средства за информационните бюра на Парламента и още средства за комуникационната политика на ЕС.

Вярвам в свободата на словото. Вярвам и в независимата надеждна журналистика. Притискането и финансирането на журналисти и обществените независими медии, за да отразяват въпроси, засягащи ЕС, с цел рекламиране на европейския идеал е чиста пропаганда и поради това гласувах против доклада и резолюцията. Заради самолюбието си пропуснахме една възможност да потърсим начини за насърчаване на демократичното участие чрез социални медии.

 
  
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада на моята колега от Полша, г-жа Geringer de Oedenberg, относно предложението за кодифициране на регламент на Европейския парламент и на Съвета от октомври 1968 г. относно свободното движение на работници в Съюза, който беше изменен през 1968 г., 1976 г., 1992 г. и два пъти през 2004 г. През април 1987 г. Комисията инструктира своите служби да преминат към кодифицирането на всички законодателни актове не по-късно от десетото им изменение, като същевременно подчерта, че това е минимално правило, както и че в интерес на яснотата и правилното разбиране на разпоредбите службите на Комисията ще трябва да положат усилия, за да кодифицират текстовете, за които отговарят, на още по-кратки интервали. Въпреки че в Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. беше установен ускорен метод на работа, за съжаление, имаше забавяния в кодифицирането на европейското законодателство. Те оказаха влияние както на нашите граждани, така и на държавите-членки, особено на публичните администрации, юридическите професии, студентите и професорите по право, и така нататък. Бяха правени неколкократни изменения на твърде много разпоредби, които сега са разпръснати в оригиналния текст и в следващите актове за изменение.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) В стремежа си да затвърдя междуправителствените и териториалните си възгледи относно политиката на ЕС винаги категорично защитавам принципа на субсидиарност и оспорвам скъпоструващите бюрократични и административни тежести, които ЕС често налага на държавите-членки, гражданите и предприятията.

Затова мога да гласувам единствено в подкрепа на доклада на г-жа Geringer de Oedenberg, който ни припомня значението на „по-доброто законотворчество“. Отчасти това може да бъде постигнато чрез по-строга оценка на въздействието на правните процедури, преди даден проект на законодателен акт да бъде представен като официално законодателно предложение от страна на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) В това ново предложение се съдържа кодификация на Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета относно свободното движение на работниците на територията на Общността. Предложението запазва съдържанието на кодифицираните актове и се стреми към изясняване на прилагането на правните норми относно свободното движение на работници. Европейският съюз трябва да постигне дългосрочна цел и да гарантира свободното движение на работниците във всички държави-членки. Всички работници трябва да имат правото да се движат свободно и да получат работа в държавите-членки.

Европейският съюз трябва да гарантира, че мобилността на работната сила е по-прозрачна, трябва да помогне на работниците да подобрят условията си на живот и да получат подходяща опора в обществото, ето защо дискриминацията, основана на национална принадлежност и условия на труд, трябва да бъде премахната без изключение. Трябва да има по-добро сътрудничество между държавите-членки по отношение на въвеждането на по-гъвкави условия на работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Свободното движение е основно право и средство за увеличаване на възможностите за подобряване на условията на работа и живот. Това желание трябва да може да бъде възможно за работниците на постоянен договор, сезонните работници и пограничните работници, както и за тези, които преследват своите дейности с цел предоставяне на услуги във всяка държава-членка. Гласувам в подкрепа на настоящата резолюция, защото признавам нейния принос за подкрепата, осигурена от службите за заетост на граждани на други държави-членки, за равното третиране и за правото на общо образование, стажове и обучение за децата на граждани на държава-членка, които са или са били наети в друга държава-членка.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящият регламент има за цел да замени регламента от 1968 г. относно свободното движение на работници, както и различните актове, които се съдържат в него. Следователно това е процес на кодификация, в който според становището на консултативната работна група, състояща се от представители на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, промени по същество не са извършени. Безрезервно подкрепям инициативата, чиято цел е опростяване и изясняване на законодателството на Съюза, което е било обект на чести изменения и обхваща няколко акта. Само по такъв начин ще сме в състояние да гарантираме по-голяма прозрачност на законодателството на Съюза, като го направим по-достъпно и лесно за разбиране от обикновените европейци, с което те ще получат нови възможности и ще могат да се възползват от специалните права, които им се дават, формирайки по този начин Европа на гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах за доклада, за да гарантирам, че гражданите на една държава-членка, работещи на територията на друга държава, ще бъдат третирани еднакво като работниците, произхождащи от тази държава, по отношение на заетостта и условията на труд и не на последно място по отношение на заплащането, съкращенията от работа и връщането им на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящата резолюция се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове относно свободното движение на работниците в Съюза без промяна по същество, така че гласувах в подкрепа на нейното приемане. Искам да спомена обаче, че свободното движение означава повишаване на политическата интеграция. Само една нова концепция за социалност в Европейския съюз, която е в състояние да гарантира на всеки европеец минимални социални права, ще способства за свободното движение на работници, без да възникнат социални проблеми, не на последно място социален дъмпинг.

Считам, че от свободата на движение произтича необходимостта да се прилагат минимални стандарти в областта на здравеопазването, образованието и социалните пенсии, които следва да бъдат гарантирани на равнище на ЕС. По отношение на социалните права, установяването на тези минимални стандарти води до увеличение на хомогенността на условията на заетост и регулира движенията на предприятията, осъществяващи дейност в областта на ръчния труд.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) Приветствам доклада, който правилно отбелязва значението на Швейцария и ЕИП за търговските въпроси на ЕС. В доклада изрично се посочва, че Парламентът изцяло зачита причините за специфичния характер на отношенията между Швейцария и ЕС. Ще отида по-далеч и ще настоявам за пълно зачитане на гражданите на всичките четири държави от ЕАСТ при вземането на решения относно връзките на собствените им държави с ЕС.

Една област от взаимен интерес за ЕС и държавите от ЕИП, която не попада в обхвата на споразуменията на вътрешния пазар, е рибарството. През последните месеци Исландия едностранно определи квота за запаси от скумрия, която може да застраши цялата устойчивост на този вид риболов. Макар че силно подкрепям идеята за национален контрол на риболова, това трябва да се осъществява на основата на регионалното сътрудничество и международното право. Настоятелно призовавам правителството на Исландия да дойде до масата за преговори на своите съседи, за да се постигне взаимно приемливо и отговорно решение на това положение.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Процедурата запазва свободното движение на работници в рамките на Общността, което е едно от великите постижение на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Свободното движение на работници в Съюза е една от основните цели на държавите-членки и води до развитие на икономиките на всички държави в Европейския съюз. Следователно не може да има каквато и да било дискриминация. Оттук следва, че е много важно всички регламенти, спомагащи за постигането на тази цел, да бъдат отлично предвидени и кодифицирани. Приемането на този регламент дава възможност да бъдат насочени държавите-членки в посока към координиране на техните политики по заетостта. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), в писмена форма.(HU) Европейската комисия отдава голямо значение на опростяването и повишаването на прозрачността на правото на ЕС, за да го направи по-бързо и по-лесно достъпно за гражданите на държавите-членки. Въпреки това тази цел не може да бъде постигната, докато съществуват множество разпокъсани регулации със значителни изменения. При това положение в някои случаи е необходимо сериозно проучване, за да се определи кое законодателство е в сила. Тъй като решението на Съвета относно заетостта в рамките на ЕС също е претърпявало няколко изменения, и този текст трябва да бъде кодифициран. Считам, че е важно да се систематизират този и други подобни закони на ЕС колкото е възможно по-скоро. Ето защо гласувах в подкрепа на регламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз твърде рано. Големите социално-икономически разлики между старите и новите държави-членки, по-конкретно България и Румъния, водят до огромна миграция на работна ръка от изток на запад в рамките на ЕС. Оправдаването на този факт въз основа на свободното движение на работници в случая не е валиден аргумент, защото различията са толкова големи, че пораждат проблеми, свързани с евтината работна ръка и интеграцията на пазарите на труда в старите държави-членки. Затова гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото това е въпрос от първостепенна важност, особено в момент, когато в ЕС се обсъжда мобилността на граждани от ромски произход.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , в писмена форма. (CS) Гласувах в подкрепа на регламента на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в ЕС във варианта, който взема под внимание правните възражения на ЕП. Приемането на първо четене ще ускори въвеждането на регламента, което е важно. Независимо от това трябва да кажа, че някои държави-членки все още поставят различни препятствия по пътя на свободното движение на хора в ЕС и вършат това на различни равнища и под различни предлози, нарушавайки по този начин Договора за функционирането на Европейския съюз. Тук искам да обърна внимание на текущия, неоправдан тормоз, упражняван върху чешките шофьори от немската полиция в пограничните райони. Вчерашната работна среща между висши полицейски служители от двете страни не постигна много за решаването на проблема и дори завърши със словесна битка, която стигна и до медиите. Искам настоятелно да призова Комисията да се заеме с решаването на въпроса в цялата му сериозност.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Това беше един доста специализиран, но недвусмислен доклад. Затова ние, Зелените, го подкрепихме.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, който ще защити свободното движение на работници в ЕС. Вътрешният пазар разчита на квалифицирани работници, които могат безпрепятствено да преминават от една държава-членка в друга, поради което подкрепих доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Опростяването и изясняването на европейското законодателство е от много голямо значение, за да станат законите по-разбираеми и по-достъпни за обществеността. Разбирането на законите може да даде на хората по-добро познаване на правата, от които те се възползват и които следователно създават нови възможности.

Кодифицирането на разпоредбите, които са разпокъсани и предмет на чести изменения, е необходимо, за да се гарантира, че европейското законодателство е ясно и прозрачно, и за да го приближи до обществеността.

Това е още по-важно в областта на свободното движение на работници: въпрос, превърнал се в един от най-важните форуми за изграждане на европейската интеграция и предоставил на гражданите на държавите-членки нови възможности, защото те имат право да работят свободно в друга държава-членка при равно третиране и при забрана на всякаква дискриминация.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза, защото считам, че свободата на движение е основен принцип на ЕС и вътрешния пазар. Призовавам Европейската комисия и Съветът да използват възможността за приемане на този регламент и да поискат от държавите-членки да премахнат съществуващите понастоящем бариери пред румънските и българските работници. Настоящите бариери, възпрепятстващи свободното движение на работници от държавите-членки, присъединили се към ЕС след 1 май 2004 г., налагат ограничения на правата на гражданите от тези страни. Те могат също така да доведат до нелегална работа и социален дъмпинг. Премахването на тези бариери ще защити еднакво както мигрантите, така и местните работници. Постигането на тази цел ще гарантира още защитата и зачитането на основните принципи на ЕС. Надявам се, че Комисията и държавите-членки ще покажат необходимата политическа воля.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Госпожи и господа, свободното движение е основно право на работниците и техните семейства. Докладът уместно отбелязва, че движението на работната сила в ЕС трябва да бъде едно от средствата, чрез които европейските граждани могат да подобрят своя живот и условия на труд. Това е въпрос както на свобода, така и на достойнство. В този смисъл присъединяването към ЕС оказа голямо влияние върху моята страна — Литва. С изключение на няколко страни на теория ние можем да работим свободно във всяка държава-членка.

Сега сме свидетели на златната епоха на нискобюджетната авиокомпания „Ryanair“, която прави пътуването още по-лесно. Хората могат да летят от трите най-големи летища на Литва до повече от 40 европейски градове. Това е едновременно благословия и проклятие. Съществуват много опасения, че поради непрекъснатата миграция Литва претърпява изтичане на мозъци. Почти 60 000 литовци живеят в Обединеното кралство, докато през 2001 г. те бяха по-малко от 5 000.

Приблизително 90 000 литовци живеят в Ирландия. Ние сме малък народ и след като сме осигурили и инвестирали в тяхното образование, сега губим най-активната част от населението на 20 и 30-годишна възраст. Ние, Литва и някои държави-членки на ЕС, трябва да положим повече усилия, за да спрем тази опасна тенденция.

 
  
  

Доклад: Слави Бинев (A7-0212/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Както категорично се посочва в разглеждания доклад, фалшифицирането на еврото е реална и огромна заплаха.

Точно поради тази причина приемането на конкретен регламент би могло в голяма степен да ограничи обращението на фалшиви монети чрез прилагане на общи процедури за удостоверяване на истинността на монетите в обращение и на механизми за контрол на тези процедури от органите. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада на г-н Бинев и бих искал да му благодаря за свършената работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. – (FR) Това предложение за регламент определя мерките, необходими за защита на еврото от фалшифициране. Наред с другото то изисква кредитните институции и някои други икономически агенти като фирмите за превоз на пари да проверят истинността на евробанкотите и евромонетите, които получават и възнамеряват да пуснат отново в обращение. Предложението също така предвижда те да установят наличието на фалшиви евробанкноти или евромонети. Липсата на правнообвързващ общ стандарт за установяване на истинността на монетите доведе до използването на различни практики в отделните държави-членки, което означава, че ние не можем да осигурим последователна защита за валутата в Съюза. Като докладчик за моята група аз работих в тясно сътрудничество с г-н Бинев по предложението за регламент. И аз като него подкрепям предложението на Европейската комисия и гласувах в съответствие с това.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Съществуването на механизми и на законодателна рамка, която да гарантира, че всяка валута в обращение се проверява от съответните органи, е от изключително значение за предпазване на финансовите институции и на пазарите от измами. За гарантиране на валидността на валутата и обращението й също е необходимо целесъобразно третиране, което ще трябва да се осигури на национално равнище. С оглед на това е важно да въведем обвързващи правила, които да определят прилагането на процеса на установяване на истинността на еврото наред с контрол за тези процедури. Подобни въпроси следва да се решават от професионалисти с необходимата квалификация, които имат достатъчно познания в областта, за да се гарантира, че процедурите са ефективни. Освен това считам, че това оптимизиране е изключително важно за повишаване на доверието в еврозоната от страна на потребителите и на пазара като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Фалшифицирането на евромонети представлява значителна опасност, особено за монетите с най-голяма стойност. Липсата на задължителна обща рамка за установяване на автентичността на монетите може да представлява пречка за защитата на металните монети. Приетият току-що регламент представлява правнообвързващ инструмент, който дава възможност да се създаде общ метод за установяване на истинността на евромонетите.

Една от основните цели на регламента е да е сигурно, че институциите гарантират, че евромонетите, които се връщат в обращение, подлежат на процес за проверка на истинността. Проверката на истинността трябва да се извършва чрез машините за обработка на монети, включени в списъка по член 5, параграф 3, или чрез надлежно обучен персонал в съответствие с методи, разработени от държавите-членки. Освен това поради факта, че проверката на истинността на евромонетите неизбежно води до разходи за институциите, участващи в този процес, като кредитни институции и определен брой други институции, като дружествата за превоз на пари, предлагам да се включи правото институциите да удържат такси за обработка.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Борбата с фалшифицирането на евробанкноти и евромонети, както и процедурите за проверка на истинността на евромонетите, са причината за приемането на този регламент, за да може да се въведе задължителна обща рамка за проверка на истинността на монетите. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), в писмена форма. (IT) Докладът разглежда проблема за пускането на фалшиви монети в обращение.

Досега държавите-членки имаха различни практики за изтегляне от обращение на фалшивите монети. В този контекст с предложението се цели гарантиране на ефективното прилагане в еврозоната на общи процедури за установяване на истинността на евро монетите в обращение и на контролните механизми за тези процедури от страна на органите. Гласувах „за“, тъй като считам, че е важно да има единни процедури в цяла Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Като член на комисията по икономически и парични въпроси активно участвах и следих законодателния процес при този доклад, който одобрих.

Високата степен на уеднаквяване на системите, използвани в Европа за борба с фалшифицирането на монети, е нещо, което силно желаем, особено след като постигнахме отлични равнища на защитеност в борбата срещу фалшифицирането на банкноти. Съгласно предложението, което предстои да приемем, ще бъде възможно да контролираме и наблюдаваме обращението и количеството на фалшивите монети в отделните държави-членки, които понастоящем нямат стандартизирани, достатъчно сигурни системи за тази цел. Всъщност трябва убедително да се справим с проблема с фалшифицирането с ефективни, най-съвременни инструменти, за да предотвратим натоварването на гражданите, търговските оператори и, в крайна сметка, нашите собствени национални бюджети с огромни тежести.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Фалшифицирането на евро монети представлява значителна опасност особено за монетите с най-голяма стойност.

Липсата на задължителна обща рамка за установяване на истинността на монетите може да бъде пречка за заинтересованите институции в някои държави-членки при активното издирване на фалшификати. Това създава различия в степента на защита на валутата в рамките на ЕС.

Предложеният регламент представлява правно обвързващ инструмент, станал необходим за определянето на общ метод за установяване на истинността на евро монетите, който да се прилага от заинтересованите институции и при извършването на необходимите проверки от държавите-членки. Във връзка с това с настоящото предложение се цели гарантиране на ефективното прилагане в еврозоната на общи процедури за подобряване на контрола и премахване на фалшифицирането на монети.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Всички фалшиви монети и монети, които са негодни за обращение, трябва да бъдат изтеглени от обращение и изпратени на съответните национални органи за унищожаване.

Гласувахме в подкрепа на този текст въпреки факта, че не съдържа мерки за защита на гражданите, които добросъвестно притежават фалшиви пари и които трябва да стоят и да гледат как банката им ги взема, когато внасят депозитите си. Възрастните хора често са жертва на измама от страна на тези, които вкарват фалшива валута в обращение. Ето защо трябва да бъде въведена система, която да възстановява поне част от средствата, които им се изземат. Необходимо е също така да се въведат по-строги мерки за фалшификаторите и за тези, които вкарват фалшиви монети в обращение.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма.(EN) Гласувах в подкрепа на този доклад, който предлага създаването на общи мерки с цел гарантиране на ефективни действия срещу фалшифицирането на еврото в държавите от еврозоната. В момента няма хармонизирани правила за установяване на истинността и изтеглянето от обращение на евро монети, които са негодни за обращение. Подобни правила ще служат за защита на потребителите от фалшиви монети, поради което подкрепих доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-н Бинев, който цели въвеждане на общи процедури за установяване на истинността на монетите и за обработка на негодни за обращение монети.

Банките и институциите, които са отговорни за разпространението на парите, понастоящем са задължени да извършват проверки за установяване на истинността на банкнотите и монетите, които получават, преди отново да ги пуснат в обращение. При установяване на наличие на фалшиви монети, последните трябва да бъдат изтеглени от обращение. Все пак държавите от Европейския съюз имат различни практики за проследяване на фалшивите монети. Ето защо считам, че е редно да подкрепим тази инициатива, която цели да се осигури уеднаквена защита на валутата в еврозоната.

 
  
  

Доклад: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепям предоставянето на макрофинансова помощ на Република Молдова, защото това е една от държавите, която беше най-сериозно засегната от последиците от световната икономическа криза. Както се посочва в доклада, всъщност тази мярка следва да спомогне за покриване на външните финансови потребности на държавата през 2010 г. и 2011 г., но преди всичко следва да засили инерцията за провеждане на реформи, като подкрепи икономическата програма на правителството и усилията, които полага за интегриране в ЕС. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепям предложението за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова. Молдова е една от държавите от Източното партньорство, която е най-силно засегната от световната криза, като производството отчете силен спад, фискалната позиция се влоши и потребностите от външно финансиране се повишиха. Ето защо считам, че ако се предостави навреме, помощта ще помогне на държавата да се справи с последиците от финансовата криза по-бързо и ефективно и ще облекчи платежния й баланс и потребностите, свързани с бюджета.

Също така ще се създадат условия за укрепване на реформите, които се провеждат в държавата, като се подкрепи програмата на правителството за икономическо стабилизиране и усилията му за интегриране на страната в ЕС. Въпреки това, за да се гарантира ефективността и прозрачността на предоставената помощ, е необходимо да се засилят надзорът и контролната роля на Европейската комисия в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. (RO) Световната икономическа криза оказа сериозно неблагоприятно влияние върху икономиката на Република Молдова. Тази държава има един от най-ниските доходи на глава от населението сред държавите от Източното партньорство на Европейския съюз. Предвид факта, че ЕС подкрепя държавите от Източното партньорство и че новото правителство на Република Молдова ясно е заявило благоразположението си към Европейския съюз, считам, че предоставянето на макрофинансова помощ на Република Молдова под формата на безвъзмездна помощ в размер 90 млн. евро е инициатива, която е повече от необходима.

Трябва да отбележа, че предлаганата помощ ще бъде от голяма полза, тъй като несигурното икономическо положение на Република Молдова се влоши допълнително от тежките наводнения, които сполетяха страната през това лято. Важно е да се спомене, че през април беше подписано междуправителственото споразумение, на базата на което Румъния предложи да предостави на Република Молдова неподлежаща на връщане финансова помощ на стойност 100 млн. евро, предназначена за подпомагане на инфраструктурата на държавата. В заключение бих искала да кажа, че финансовата помощ от ЕС ще бъде използвана за подпомагане на процеса на политическа и икономическа интеграция на Република Молдова в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Гласувах против доклада главно по причини от прагматично и практическо естество. Идеята да се предлага финансова помощ на Република Молдова може по принцип да изглежда добра, в смисъл че подпомагането на съседни на Европа държави може да ни помогне да избегнем проблеми, дължащи се на бедност и произтичащата от нея имиграция, която засяга нашия континент. Въпреки това гласувах против предложението по две причини. Първо, изпитвам силни съмнения във връзка с реалното и сериозното използване на средствата, които следва да бъдат отпуснати за ЕС. Въпреки думите и уверенията, които получихме от молдовските органи, знаем, че в тази държава има широко разпространена корупция и нейната икономическа и финансова система все още е много остаряла. Ето защо няма достатъчни гаранции, че европейските средства ще бъдат използвани рационално и добросъвестно. Освен това, дори да имахме достатъчно гаранции за ефективното изразходване на средствата, предложената сума изглежда недостатъчна. Просто не разбирам как обсъжданите в доклада 90 млн. евро биха могли да помогнат на държавата да тръгне по пътя на вътрешно модернизиране и икономическо и политическо възстановяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Република Молдова е една от европейските държави, която беше най-сериозно ударена от икономическата криза. Освен това органите в Кишинев са изправени пред политическа несигурност в продължение на повече от една година, което само може да влоши въздействието на икономическата криза не само върху населението, но също така върху държавните финанси. Предоставянето на Молдова на безвъзмездна помощ от приблизително 90 млн. евро, чието усвояване ще бъде наблюдавано, има за цел най-вече да покрие платежния баланс и да финансира държавния бюджет. То ще помогне на Молдова да постигне макроикономическите цели, определени от МВФ, като в същото време ще повиши надеждността на страната на световните финансови пазари в средно- и дългосрочна перспектива.

Приветствам факта, че Парламентът и Комисията ще наложат механизми за контрол, за да гарантират, че безвъзмездната помощ от ЕС ще достигне желаната дестинация. Молдова се намира в трудно политическо положение и е възможно да се появи изкушение за популистки жестове с оглед на наближаващите предсрочни избори. Приветствам също така уверенията от страна на министър-председателя Филат и решителността му да спазва своите ангажименти, което само би могло да повлияе положително върху икономиката на Молдова. Молдова се нуждае от знак за добрите намерения на международната общност, защото преживява тежки времена. В интерес на Европейския съюз е да подаде ръка на Молдова, за да има за свой съсед на изток една икономически и политически стабилна държава.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Въздържах се от гласуване по този доклад за финансова помощ за Молдова макар да считам, че ЕС следва да предостави финансова помощ, за да може Молдова да изпълни икономическите си задължения. За съжаление обаче финансирането зависи от спазването на условията, поставени за тази държава от МВФ. Фактът, че ЕС обвързва разпоредбата за финансова помощ с необходимостта държавата да постигне съответствие с политики, диктувани от МВФ, е морално и политически неприемлив. Пагубните последици от МВФ се виждат в Гърция и в други държави, през които е минал или в които все още присъства, и ние се противопоставяме на това.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на проекта на законодателна резолюция на Европейския парламент за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова. Като докладчик в сянка за моята политическа група аз призовах да бъде предоставена финансова помощ до 90 млн. евро възможно най-бързо. Република Молдова, държава, която е част от Източното партньорство, беше ударена тежко от финансовата и икономическа криза. В същото време тя предприе важни политически реформи, които трябва да бъдат консолидирани и придружени от прилагането на практика на европейските стандарти. Ето защо считам, че предоставянето на тази финансова подкрепа е средство, с което може да се ускори темпът на реформите.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид въздействието, което сегашната икономическа и финансова криза оказва върху Молдова и пътя за интеграция в ЕС, по който страната иска да поеме, считам, че би било разумно ЕС да избере да предостави на страната макрофинансова помощ. Солидарността с онези, които попадат в полето на европейската политика за съседство, не следва да се използва като средство за отхвърляне на необходимостта ЕС да упражнява необходимия контрол върху начина, по който се усвояват предоставените от него средства, или да очаква отчетност от страна на местните органи, които получават помощта.

Ако помощта не се контролира строго, тя няма да бъде от полза и дори би могла да окаже разрушително влияние в държави като Молдова, които се опитват да стабилизират институциите си и да укрепят демокрацията и принципите на правовата държава.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Предлаганата в момента макрофинансова помощ за Молдова не е форма на истинска безкористна помощ. Напротив, тази помощ е подчинена на изискванията и надзора на Международния валутен фонд (МВФ) и на основните принципи и цели на икономическата реформа, определени в Меморандума за икономическа и финансова политик, и по-специално съкращения и замразяване на работни места в публичния сектор; въвеждане на мерки за допълнително отслабване на трудовите правоотношения; намаляване на правата на работниците; повишаване на пенсионната възраст; увеличаване на цената на енергията; приватизация; замразяване на заплатите в публичния сектор; намаляване на помощта за земеделските стопани; повишаване на преките и косвените данъци; закриване на училища и подчиняване на университетите на частно финансиране; и дерегулиране и допълнително либерализиране на вътрешните и външните инвестиции.

Тези причини са повече от достатъчни, за да не подкрепим предоставянето на макрофинансова помощ за Молдова. Този пакет от мерки ще допринесе за допълнителното обедняване на държавата, която днес вече е една от най-бедните в региона. Предвид факта, че ЕС и МВФ насърчават подобно брутално нарушаване на правата на молдовския народ, бихме могли да кажем, че с такива „приятели“ не са му нужни врагове.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), в писмена форма.(PL) Одобрих доклада за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова. Помощта за Молдова е важен въпрос, тъй като може да окаже съществено влияние за бъдещето на тази държава като част от Европа. По време на посещението си в Европейския парламент през миналата седмица президентът на Полша, Бронислав Коморовски, каза, че сътрудничеството с Молдова следва да се превърне в приоритет на външната ни политика.

Много от членовете на ЕП бяха малко изненадани от това изявление, но Молдова в крайна сметка е европейска държава и един ден може да стане държава-членка на Европейския съюз. Точно поради тази причина следва да си сътрудничим с Молдова и сериозно да помислим върху идеи за нейното бъдеще. Надявам се, че сегашната конституционна криза в Молдова скоро ще бъде преодоляна и че новите избори ще доведат до съставяне на парламент, способен да направи исторически промени.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Европейският съюз се радва на добри политически и икономически отношения с Република Молдова и е важно те да бъдат поддържани и разширени. Поради тази причина макрофинансовата помощ за Република Молдова, която беше тежко ударена от икономическата криза, е нещо, което, разбира се, трябва да бъде одобрено. Обещаните от ЕС средства са обвързани с ясно определени условия и ще достигнат областите, за които са предназначени. Тази финансова помощ, наред с финансирането от МВФ, ще допринесе за стабилизирането на националния бюджет на Република Молдова и ще повлияе положително на преговорите за споразумението за присъединяване на страната. Подкрепям пакета с макрофинансова помощ, който ще спомогне за заздравяване на политическите и икономическите връзки и който в крайна сметка ще бъде от полза не само за Молдова, но и за целия ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма (RO) Икономиката на Република Молдова беше сериозно засегната от световната финансова криза, което ясно личи от влошаването на бюджетната позиция и все по-голямата необходимост от външно финансиране. Поради неблагоприятното състояние, в което се намира икономиката й, Република Молдова поиска макрофинансова помощ от Европейския съюз. Гласувах за предоставяне на тази помощ, тъй като вярвам, че Европейският съюз трябва да участва наред с Международния валутен фонд, Световната банка и другите международни институции в облекчаването на трудното положение, в което се намира Република Молдова. Тази помощ ще помогне на правителството в Кишинев да финансира дефицита на платежния баланс и други потребности във връзка с бюджета. В същото време тази мярка ще укрепи двустранните отношения между тази държава и Европейския съюз и ще даде възможност на ЕС да засвидетелства своята солидарност към една държава – страна в Източното партньорство.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада, представен от нашия колега Iuliu Winkler, тъй като подкрепям предоставянето на макрофинансова помощ за Република Молдова, която да й помогне в борбата с икономическата криза. Европейската комисия предлага 90 млн. евро да се предоставят най-малко на три транша. Финансирането от ЕС ще допълни поисканата от тази държава финансовата подкрепа от МВФ и Световната банка. Европейската макрофинансова помощ има за цел да ускори процеса на провеждане на реформи в Република Молдова, като подкрепи икономическата програма на правителството и усилията му за присъединяване към ЕС.

Алиансът за европейска интеграция, оглавяван от изпълняващия длъжността президент Михай Гимпу и министър-председателя Влад Филат, потвърди ангажимента си за провеждане на демократични реформи и въвеждане на европейски стандарти. Като член на Парламентарната асамблея Евронест и румънски гражданин категорично считам, че е в интерес на целия Европейски съюз да има стабилни, преуспели и приятелски настроени държави за съседи на изток.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Процесът на стабилизиране и възстановяване на икономиката в Молдова се подпомага чрез финансова помощ от Международния валутен фонд. На фона на влошаващите се икономически прогнози Молдова поиска макрофинансова помощ от Съюза. Програмата за макрофинансова помощ е от жизненоважно значение и за повишаване на финансовата стабилност на европейските държави, които се борят с последната световна криза и бяха засегнати от последиците от нея върху основните им търговски партньори. Финансовите дисбаланси са свързани с бюджетите и платежния баланс. Тази помощ е важна, за да може Молдова да се справи с кризата възможно най-последователно. Следователно ЕС трябва да бъде пространство на солидарност. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Икономиката на Република Молдова бе силно засегната от международната финансова криза, като производството отчете силен спад, фискалната позиция се влоши и потребностите от външно финансиране нараснаха. Тъй като страната граничи непосредствено с ЕС и има силни връзки с държавата-членка на ЕС Румъния, Европейският съюз е изключително заинтересован положението в региона да се стабилизира и бързо да се сложи край на мащабната икономическа имиграция.

Икономическото стабилизиране и процесът на възстановяване в Република Молдова са подкрепени също така от предоставената от Международния валутен фонд (МВФ) финансова помощ. Европейската комисия трябва да гарантира, че макрофинансовата помощ от Съюза съответства правно и по същество на мерките, предприети в различните области на външната дейност и други съответни политики на Съюза. Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде управлявана от Комисията. За да се гарантира, че Европейският парламент и Икономическият и финансов комитет могат да следят изпълнението на настоящото решение, Комисията следва редовно да ги информира за развитието на събитията във връзка с помощта и да им предоставя съответните документи. Това следва да гарантира правилното прилагане на решението и внимателното използване на парите на данъкоплатците. Поради тази причина гласувах в подкрепа на решението.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), в писмена форма.(PL) С огромно задоволство отбелязвам днешното одобрение на доклада Winkler за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова. Една от основните ни роли като държави-членки на Европейския съюз е да подкрепяме с всички възможни средства онези държави, които се нуждаят от помощта ни. Този въпрос е актуален, тъй като е важно да обръщаме по-голямо внимание на нашите партньори на изток, включително на Молдова.

Силна Европа е Европа, която е единодушна, в която солидарността, разбирана в широкия смисъл и включваща икономическата солидарност, е основен принцип. Според мен стабилната икономика в Молдова със сигурност ще бъде важен фактор, който ще спомогне за подобряване на политическите отношения в държавата.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) До този момент политиката на Зелените по отношение на макрофинансова помощ е била да се проверява дали има реални политически причини, поради които тази помощ да не бъде предоставяна. Тъй като в момента няма конкретни проблеми по отношение на Република Молдова, няма причини да отказваме предоставянето на макрофинансова помощ. Ето защо Зелените гласуваха в подкрепа на доклада в комисията и направиха същото по време на днешното пленарно заседание. Въпреки това ние, Зелените, отново подчертаваме, че очакваме Комисията най-накрая да определи рамка за нейната политика за предоставяне на макрофинансова помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. – (IT) Ние сме много скептично настроени към това Европа да поема тежестта на финансовото участие за държави извън ЕС.

Едно е да предприемаме действия в унисон с така популярното мото на „Северната лига“ „Да помогнем на хората в собствените им домове“ с проекти, насочени към подпомагане на населението чрез използване на хуманитарни мерки, да се борим с бедността и да финансираме схеми за защита на деца; съвсем различно е обаче да предоставяме макрофинансова помощ на национална държава. Ясно е, че подобни действия не осигуряват директна помощ за бедните, а за една държавна система, която не е успяла да управлява собствените си финанси. Ето защо гласувахме против.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), в писмена форма.(PL) Подкрепата за политиката на сближаване между държавите-членки на ЕС и Молдова изисква усилия от страна на целия Съюз. Съюзът следва да убеди Русия да позволи на Молдова да вземе независимо решение за Транснистрия, която е неразделна част от Република Молдова. Следва да се създадат условия за ефективното използване на помощта от Европейския съюз в региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), в писмена форма.(EN) В качеството си на докладчик в сянка от групата PPE по доклада относно споразумението за асоцииране с Република Молдова приветствам приемането с преобладаващо мнозинство на пакета на ЕС за макрофинансова помощ за Република Молдова. Проевропейското правителство на Република Молдова спешно се нуждае от тази помощ, а вотът на Европейския парламент по този въпрос е силен сигнал за подкрепата на ЕС на сегашната власт в Молдова и на опитите й да смекчи неблагоприятните последици от множеството кризи.

Надявам се, че по този начин подкрепата на ЕС за европейските сили и пътят, по който е поела Република Молдова, ще станат по-видими за хората и ще потвърдят посланието, че Република Молдова ще продължи да се радва на конкретна подкрепа от страна на ЕС при всичките си опити да достигне стандартите на ЕС и ценности като доброто управление и укрепване на демократичните институции.

Накрая бих искал да изразя отново разочарованието си от неприемливо дългия процес на вземане на решение от страна на ЕС за предоставяне на макрофинансова помощ за Молдова и настоятелно призовавам институциите на ЕС да се позоват на опита си от тази година, за да избегнат подобни закъснения в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), в писмена форма.(EN) Като докладчик по предложението за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова приветствам безпроблемното приемане на доклада на пленарно заседание с необходимото мнозинство, отразяващо единодушната подкрепа на политическите групи в Европейския парламент. Република Молдова е една от държавите от Източното партньорство, която беше най-сериозно засегната от световната криза. Помощта ще подпомогне опитите за възстановяване от кризата и ще отговори на потребностите на държавата от външно финансиране. Освен това съм убеден, че допринася за укрепване на реформите в Молдова и подкрепя усилията на съседската държава да се интегрира в ЕС. В съответствие с основните принципи и цели на групата на Европейската народна партия внесох изменения с цел повишаване на ефикасността, прозрачността и отчетността във връзка с помощта, в това число по-специално на системите за управление на публичните финанси в Молдова.

Докладът определя задължението на Европейската комисия редовно да информира ЕП за развитието на събитията във връзка с управлението на помощта и да ни предоставя съответните документи. Вотът на пленарното заседание на ЕП се характеризира с изключителен европейски дух. Бих искал да подчертая постигнатото при гласуването в рамките на комисията по международна търговия единодушие. Искам също така да благодаря на комисията по външни работи за подкрепата й за бързото приемане на доклада.

 
  
  

Доклад: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, който има за цел да увеличи конкурентоспособността на икономическите субекти на Азорските острови и по този начин да гарантира по-стабилна заетост и съответно преодоляване на икономическите недостатъци, дължащи се на географското им положение.

Това временно суспендиране на митата ще позволи на местните икономически субекти на Азорските острови и в Мадейра да внасят определено количество суровини, части, компоненти и готови продукти без мито и ще обхване области като риболов, селско стопанство, промишленост и услуги. При влошена икономическа ситуация това ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността, а в дългосрочна перспектива за една по-благоприятна рамка за инвеститорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) След влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент играе истинска роля в европейския законодателен процес. Сега, след като докладът беше приет, Европейският парламент ще получава уведомление всеки път, когато има предложение за изменение на статуса на делегирани актове (член 290 от Договора за функциониране на Европейския съюз). Това е важна характеристика, защото Парламентът трябва да бъде в позиция да допринася за разискването относно това какви са понякога необходимите технически корекции на списъка от стоки, за които ще важи временното суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) С радост гласувам в подкрепа на съдържанието на този доклад. Във време на икономическа криза е изключително важно да се предприемат необходимите мерки, за да се реагира на конкретните проблеми на най-отдалечените региони на Съюза. Географската изолираност на автономните региони Мадейра и Азорските острови създава значителни неудобства за развитието на търговията на икономическите агенти, които осъществяват дейността си там. Тези недостатъци влияят отрицателно върху демократичните тенденции, безработицата и икономическото и социалното развитие.

Регионалните икономики на Мадейра и Азорските острови зависят в огромна степен от туризма – сравнително колеблив икономически ресурс, който зависи от редица фактори и който не може да се контролира или стимулира от съответните местни органи и от португалското правителство. Ето защо икономическото развитие на Мадейра и на Азорските острови страда от произтичащите ограничения.

При тези обстоятелства е наистина важно да подкрепим икономическите сектори, които зависят в по-малка степен от туристическата индустрия, за да компенсираме колебанията в нея и по този начин да стабилизираме заетостта в региона. По-специално, необходимо е да се подкрепят местните малки и средни предприятия и земеделските стопани, за да могат да инвестират и да се създаде стабилна заетост в региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада за „временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови“, тъй като в условията на международна криза е наложително да се укрепи конкурентоспособността на местните икономически субекти и да се осигури по-стабилна заетост в тези най-отдалечени региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както казах през януари по същия въпрос, считам, че временното суспендиране на автономните мита е важно за укрепване на конкурентоспособността на икономическите субекти в автономните португалски региони Мадейра и Азорските острови и следователно за гарантиране на по-стабилна заетост на тези острови.

Приемането на това изключение е от съществено значение за развитието на тези автономни португалски региони, които в голяма степен зависят от туристическата индустрия и следователно са изключително уязвими от колебливостта в този сектор. Това означава, че цялостното им икономическо развитие е ограничено от характеристиките на местната им икономика и от географското им положение. На този фон всеки стимул за местната промишленост определено осигурява необходимата подкрепа за подобряване на условията на живот на хората и отваря пътя за създаване на работни места на островите, а това е от решаващо значение, за да се задържат хората и да се създадат условия за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) По искане на местните органи в Мадейра и Азорските острови, отправено съответно през август и декември 2007 г. за разрешаване на временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2019 г., Парламентът приема регламента на Съвета, като въвежда необходимостта Парламентът да бъде нотифициран и информиран в случай на приемане на делегиран акт или в случай, че Съветът възнамерява да внесе възражение.

Съгласни сме с поисканото от тези два региона суспендиране, тъй като то е важна мярка за развитието им, както и за малките и средните предприятия в тях и за местните земеделски стопани и други производители. Това е признание за ограниченията, произтичащи от това, че са едни от най-отдалечените региони. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Приветствам приемането на този доклад, съобразен с действителността в най-отдалечените региони. Тези региони имат крехки икономики, което се дължи на природните особености и твърде специфичните характеристики, които налагат предприемане на конкретни мерки, съобразени с тези характеристики. Мерките, които бяха одобрени сега, са насочени към укрепване на конкурентоспособността на местните икономически субекти. Това би трябвало да помогне на малките и средните предприятия и местните земеделски стопани да инвестират и да създават работни места. Това ще насърчи по-стабилната заетост в автономните региони Мадейра и Азорски острови. В условията на мащабната икономическа криза това е конкретна мярка за стимулиране на икономическата активност и заетостта в средносрочна перспектива и е важен принос за сближаването и конвергенцията в Европа. Суспендирането на митата ще продължи десет години и обхваща широк спектър от продукти като крайни продукти за промишлена употреба, суровини, части и компоненти за употреба в селското стопанство, за преработка или за промишлена поддръжка. Макар да е невъзможно да се изготви точна оценка на въздействието на тези мерки, тъй като те са част от редица други мерки, предназначени за специфичните проблеми на тези автономни региони, Европейската комисия предвижда, че договорените мерки ще окажат въздействие върху собствените й ресурси и приходи от близо 0,12% на година за периода 2010–2019 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма.(PT) Подкрепих доклада, тъй като са заложени жизненоважни интереси на двата португалски региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , в писмена форма. (CS) Госпожи и господа, бих искала да се възползвам от възможността да отбележа, че в проекта на регламент Комисията е забравила, че съгласно Договора от Лисабон не може да заобикаля Европейския парламент, когато става въпрос за сътрудничество при прехвърляне на правомощия за приемане на такъв вид актове. Изглежда е забравила, че Договорът от Лисабон вече е в сила. Бих искала да благодаря на докладчиците, че внесоха изменения във важни членове, като тези, че Комисията трябва да информира Европейския парламент преди приемането на актове за прехвърляне на правомощия в областта на митата и да взема предвид нашите становища. Считам, че това също така ще служи за урок на Комисията при други случаи.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) Регионалните органи в Мадейра и Азорските острови са поискали разрешение за временно суспендиране на митата от Общата митническа тарифа с цел укрепване на конкурентната позиция на местните икономически субекти и осигуряване на по-стабилна заетост в тези най-отдалечени региони на Съюза. Резултатът от предложеното суспендиране ще се ограничи само до въпросните региони и ще подпомогне местните МСП и земеделски стопани да инвестират и създават работни места в тези от най-отдалечени региони. В първоначалния доклад комисията по регионални въпроси подкрепи предложението. Бяха внесени и приети изменения (опростена процедура – член 46, параграф 2 от Правилника за дейността) за: включването на допълнителни продукти към първоначалното предложение (добавен е нов код по КН) и нова начална дата на влизане в сила на регламента (1 февруари 2010 г. вместо 1 януари 2010 г.), който ще се прилага до 31 декември 2019 г. При днешното гласуване ние, Зелените, гласувахме „за“, тъй като подкрепяме повторната консултация и включването на задължението за предоставяне на информация на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Временното суспендиране на автономни мита за определени промишлени продукти, внасяни в Мадейра и на Азорските острови, е мярка, насочена към засилване на конкурентоспособността на местните икономики и следователно към осигуряване на заетост в тези два от най-отдалечените региони на Европейския съюз. Суспендирането зависи от крайната употреба на продуктите и е от полза за икономическите субекти в тези региони, като цели да привлече инвестиции чрез осигуряване на дългосрочна перспектива, която ще позволи да се постигне стабилна икономическа и социална среда в тези региони.

Предложението не само ще даде възможност суспендирането да се прилага за отраслите, разположени в зоните за свободна търговия, но от него ще могат да се възползват всички видове икономически субекти в тези региони. Спектърът от продукти също беше разширен, за да включи крайни продукти за промишлена употреба, суровини и други материали, както и части и компоненти, използвани в селското стопанство, преработката или промишлената поддръжка.

Икономиките на най-отдалечените региони са крехки и имат твърде специфичните характеристики, налагащи конкретни мерки, които трябва да бъдат адаптирани към специфичните особености на тези региони. Макар, за съжаление, документът да не обхваща голям брой продукти, той осигурява положителен стимул за икономиките на най-отдалечените региони и поради тази причина гласувам „за“.

 
  
  

Доклад: László Surján (A7-0240/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Тъй като от предложението не произтичат допълнителни разходи, а само се уточняват бюджетните кредити за административни и оперативни разходи, като по този начин раздел III от бюджета става по-конкретен и точен, и аз като докладчика подкрепям решението на Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Договорът от Лисабон даде на Парламента нови отговорности. Това означава допълнителна административна работа, в резултат на което членовете на ЕП се нуждаят от квалифицирани служители, които да изпълняват ролята на съветници. Това ново положение води след себе си два проблема: повишаване на разходите във връзка с необходимостта от повече сътрудници и допълнително пространство, за да могат те да изпълняват задълженията си при добри условия на труд. Това положение води до повишаване на разходите. Трудно е да се обясни това по време на криза, но за да може Парламентът да върши работата си отлично, той трябва да разполага с необходимите финансови и човешки ресурси.

 
  
  

Доклад: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Отговорност на Парламента е да защитава независимостта на мандата на своите членове и тази независимост не може да бъде застрашавана. В този случай, тъй като се отправят обвинения към член на ЕП за фалшиво счетоводство във връзка с финансиране на политическа партия за период преди избирането му за член на Европейския парламент, те не са свързани с дейността му като такъв. Следователно в този случай ще трябва да снемем неговия имунитет. Затова гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Въздържах се от гласуване относно имунитета на нашия колега Viktor Uspaskich, защото не считам, че имунитетът е нещо като „малка промяна“. Или имате имунитет, или нямате. Имунитетът дава на членовете на ЕП възможност да вършат работата си и ги предпазва от евентуален натиск. Считам, че имунитетът не може да бъде вдигнат без решение на Европейския съд.

Не съм сигурен, че съдът в Литва е бил справедлив, тъй като правителството и президентът на Литва често са споменавани във връзка с корупцията на високо равнище в държавата. Каква гаранция имаме, че решението е взето обективно? Ако днес решим да вдигнем имунитета на Viktor Uspaskich, тогава трябва да премахнем понятието имунитет от Правилника за дейността на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Гласувах против снемането на имунитета на г-н Uspaskich, защото при по-внимателен преглед на документите става ясно, че зад предприетите действия срещу г-н Uspaskich се крият партийно-политически подбуди. Като член на руското малцинство той и неговата партия в Литва са подлагани на непрекъснати публични нападки от страна на правителството. Сега го обвиняват в неправилно изчисляване на партийните финанси за период от три години. Интересното обаче е, че няма заведено дело срещу лицето, отговорно за плащанията. Освен това г-н Uspaskich е бил координатор на партията и следователно носи отговорност само през първата година. Картината се допълва и от некоректния начин, по който въпросът беше разглеждан в Европейския парламент, където на г-н Uspaskich дори не му беше дадена възможността да изложи своето становище или да направи изявление пред комисията по правни въпроси. Ето защо докладчикът – представител на социалистите – изглежда също е въвлечен в този политически процес. Докладът следва да бъде отхвърлен, защото всеки случай трябва да се разглежда в съответствие с принципите на правовата държава, което поне в този случай не е станало.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Тази точка беше добавена към дневния ред за първата месечна сесия през септември в последния момент. Миналата седмица комисията по правни въпроси взе решение да снеме имунитета на г-н Uspaskich. Нашата група подкрепи решението на същата комисия, тъй като това е случай, свързан с фалшиво счетоводство във връзка с финансиране на политическа група, а не с изразени мнения или с подадените гласове при изпълнение на задълженията му като член на Европейския парламент. Изразихме това становище на днешното пленарно заседание като гласувахме в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Докладът на г-н Rapkay е незаконен. Европейският парламент наруши правото ми на защита. Представих на докладчика съществени доказателства за политическо преследване, но той умишлено отказваше да предаде моите доказателства на останалите членове на комисията по правни въпроси.

Не ми беше даден достъп до проекта на решение, нито възможност да го коментирам по време на заседанието на комисията. Не ми беше позволено да говоря за факта, че в Русия официално съм признат за жертва на политическо преследване, нито да коментирам прецедентите в Европейския парламент. В проекта на решение докладчикът представя погрешна версия и интерпретация на конституцията на Литва – членовете на Сейма (Литовския парламент) имат имунитет също така за дейността, която са извършвали преди изборите. Не ми беше позволено да се спра на въпроса по време на заседанието.

Освен това Европейският парламент наруши собственото си задължително прецедентно право. Никога в историята на ЕС не е снеман имунитет в ситуация като моята: първо, имам официален статут на жертва на политическо преследване; второ, както Сеймът сам признава, отдел Държавна сигурност, който започна атаката, е политизиран – според показанията на един от началниците на отдела заповедта за започване на атаката е издадена от говорителя на Сейма; трето, прокурорите ми забраняват да се срещам с избирателите си – да пътувам до друг град в Литва, но по време на самите избори ми дават разрешение да отида на почивка, да посещавам спортни събития и да посещавам места с религиозно значение; четвърто, според прецедентите, изложени от Herkotz, Blumenfeld, Venelzi, Amadei, Gaibisso, Marchiani от политически лидер не може да се търси отговорност за счетоводство.

Ще обжалвам това незаконно решение в Съда на Европейския съюз и то ще бъде отменено.

 
  
  

Препоръка: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, на този конкретен етап от историята, глобализацията характеризира всички области на ежедневието ни и за съжаление, това важи и за престъпността. Както компетентно е обяснено в доклада, статистическите данни за процедурите на сътрудничество по наказателноправни въпроси между отделните държави-членки и Япония показват, че въпреки липсата на правна рамка, европейските и японските съдебни органи са задължени да си сътрудничат помежду си.

Ето защо считам за свое задължение да гласувам в подкрепа на доклада и ще се възползвам от възможността да благодаря на г-н Iacolino за отлично свършената работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Международното сътрудничество по наказателноправни въпроси днес е цел, която ЕС трябва да следва възможно най-отговорно. Предвид наблюдаваното в момента нарастване на организираната престъпност в международен мащаб, настъпва етап, на който държавните, националните и международните организации трябва да установят споразумения за облекчаване на бюрократичните и административни формалности и улесняване на разследването на престъпления и производствата по наказателното преследване. Споразумението между Европа и Япония, по което трябва да гласуваме, предлага достатъчно гаранции за зачитане на закона и индивидуалните права. Преди всичко това е историческа възможност, тъй като за първи път се дава законен израз на желанието на двете страни да установят някакви форми на сътрудничество по наказателноправни въпроси и въпроси за борба с престъпността. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада Iacolino.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Това споразумение има за цел да установи по-ефективно сътрудничество на равнището на правната взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на ЕС и Япония. Считам, че подписването на споразумението е важно не само защото дава възможност да се създаде ясна и съгласувана правна рамка за регулиране на това сътрудничество, но също така, защото до сега не са съществували дори двустранни споразумения между държавите-членки и Япония в тази област. Предизвикателствата в момента, дължащи се на глобализацията, все повече налагат необходимостта от предприемане на ответни мерки на транснационално равнище. Ясен пример за това е борбата с престъпността, при която сътрудничеството и взаимопомощта между отделните държави от международната общност играят огромна роля.

Съгласно това споразумение може да се подаде официално искане или може да има основание само за спонтанен обмен на информация например свидетелски показания и обяснения, записи, банкови извлечения или установяване на местонахождението и самоличността на лица. Замолената държава винаги има правото да отхвърли това искане на базата на едно от „класическите“ основания за отказ, но преди да откажат помощ, въпросните държави трябва да проведат консултации помежду си.

Ето защо подкрепих това споразумение, което дава възможност за по-ефективна правна взаимопомощ, като в същото време осигурява подходящи гаранции.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Организираната престъпност отдавна се разпространява извън границите на отделните държави, а сега и в много други региони на света. Това положение, което е реалността на нашето време, изисква хармонизиран, единен отговор от националните организации, държавите и народите, които са жертви на престъпни деяния. Споразумението между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси е поредната стъпка в тази посока. Държавите съгласно принципите на правовата държава имат задължението да гарантират, че границите, които ги делят по отношение на международното право, не се използват от престъпници като начин да избегнат правосъдие, изпълнение на присъда или да бъдат отказани справедливи компенсации на техните жертви.

Колкото по-ефективни са полицията и съдебните органи на отделните държави, толкова по-полезни ще бъдат обменът на информация и приемането на най-добри практики за всички и толкова по-голяма ще бъде ползата за всички ни от правната взаимопомощ. Надявам се това да се случи.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) През февруари 2009 г. Съветът даде разрешение за започване на преговори с цел създаване на споразумение за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси между Европейския съюз и Япония. Съветът разреши подписването на това споразумение с решение от 30 ноември 2009 г. въз основа на членове 24 и 38 от Договора за Европейския съюз. След влизането в сила на Договора от Лисабон от Парламента беше поискано да приеме решението на Съвета, както е предвидено в член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Споразуменията се изготвят въз основа на други споразумения за правно сътрудничество, сключени в миналото и отнасящи се по-специално до сътрудничеството при провеждане на разследвания или събиране на доказателствени средства, както и други дейности като уведомяване за предаване на данни в замолената държава. Най-важните разпоредби на споразумението включват снемане на свидетелски показания или обяснения, което ще позволи провеждането на изслушвания чрез видеоконференция, получаването на записи, документи или банкови извлечения или дори установяването на местонахождението или самоличността на лица, или предоставянето на доказателствени средства, притежавани от законодателните, административните или съдебните органи на замолената държава или нейните местни органи.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Регулиране на правното сътрудничество в областта на наказателноправните въпроси с цел улесняване на разследването, ефективна борба срещу престъпленията в международен план: това е целта на международните споразумения за правна взаимопомощ, а в конкретния случай на споразумението между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси. Лесно е да си представим трудностите, с които ще трябва да се сблъска един европейски следовател (съдебен, полицейски или митнически орган) при събиране на доказателства в трета държава, а днес глобализацията и международната престъпност означават, че сътрудничеството между държавите, правната рамка и оперативното взаимодействие между Европейския съюз и трети държави са изключително важни за наказателноправните въпроси. Добавената стойност на това споразумение е извън всякакво съмнение: провеждане на разследвания, събиране на доказателства, снемане на показания, получаване на банкови документи и установяване на самоличността или местонахождението на лица – всичко това са области, в които от този момент нататък се установява сътрудничество между Европейския съюз и Япония с цел по-голяма ефективност и бързина. Ето защо Парламентът с готовност одобри сключването на това международно споразумение и аз наистина приветствам този факт.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма. (IT) Преди всичко бих желал да поздравя г-н Iacolino за отличната му работа.

Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че огромният брой процедури за правно сътрудничество в областта на наказателноправните въпроси между отделните държави-членки и Япония през последните години отразява необходимостта от единна правна и законодателна рамка най-вече заради необяснимата липса на двустранни споразумения между държавите-членки на ЕС и Япония.

Споразумението е изготвено въз основа на други споразумения за съдебно сътрудничество, сключени в миналото и отнасящи се по-специално до сътрудничеството при провеждане на разследвания или събиране на доказателствени средства, както и други дейности като уведомяване за предаване на данни в замолената държава. Разпоредбите, предмет на настоящото споразумение, имат за цел постигането на възможно най-ефикасна и способна да преодолее съвременните предизвикателства правна взаимопомощ, като се признаят подходящи равнища на гаранции.

Що се отнася до основанието за отказ, бих искал да отбележа значението на разпоредбата, която предпазва държавите-членки от евентуално използване на споразумението в случай на съдебно преследване за престъпления, които се наказват със смърт. Ето защо то е изцяло в унисон с неотдавна заявеното от Европейския съюз становище, с което призовава за премахване на смъртното наказание или поне за налагане на мораториум върху него.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Характерната за наши дни глобализация се наблюдава не само в икономиката, но сега също така се разпростира и в други области, не на последно място при престъпността. Ето защо съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси между държавите винаги присъства в дневния ред. В случая на Япония, въпреки липсата на правна рамка, европейските и японските законодателни органи си сътрудничат помежду си. Следователно е изключително важно да започнем преговори за създаването на споразумение за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси между Европейския съюз и Япония. Затова гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Бих искал да благодаря на г-н Iacolino за отличната работа, която е свършил по този доклад. Съдебната и процедурна основна на доклада е отлична и той представлява решителна стъпка напред при правното сътрудничество – не само с Япония – и се надявам, че ще бъде използван и като модел за бъдещи доклади за подпомагане с трети страни.

Европейските граждани често извършват закононарушения в чужбина, като понякога не знаят, че нарушават законите на приемащата държава. Във всеки случай е важно да се гарантира правна и съдебна помощ, като се започне с превода – възможността да изразиш себе си на собствения си език и възможността да получиш помощ и подкрепа на собствения си език. Несъмнено трябва да вземем предвид някои трудности, свързани с различните правни системи, но аз считам, че във всички случаи трябва да се спазват определени гаранции.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Глобализацията, която характеризира историческия момент, в който живеем, се проявява във всички области на ежедневния живот, включително и в престъпността.

Статистическите данни за процедурите на сътрудничество по наказателноправни въпроси между отделните държави-членки и Япония показват, че въпреки липсата на правна рамка, европейските и японските съдебни органи са задължени да си сътрудничат помежду си.

Като отбелязва липсата на двустранни договори между държавите-членки на Европейския съюз и Япония и осъзнава предимствата на една хармонизирана и съгласувана правна рамка, през февруари 2009 г. Съветът разреши започването на преговори за сключване на споразумение за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси между Европейския съюз и Япония.

В заключение изглежда, че предвидените в настоящето споразумение стандарти за защита надвишават стандартите, гарантирани в аналогични споразумения, включително в тези, сключени неотдавна. Предвид на гореизложеното, споразумението не съдържа особени елементи, даващи основание за критика.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Това е друга важна стъпка напред при установяването на широкобазирано правно сътрудничество с трети държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Правилно е да се търси сътрудничество между Европейския съюз и държави извън него в борбата срещу престъпността, защото глобализацията води до разширяване на националните престъпни мрежи – представете си само мафията или Триадата.

Укрепването и разширяването на тези споразумения с държави с високо равнище на престъпност също би могло да спомогне за намаляване на разпространението на престъпността в Европейския съюз. Ето защо гласувахме в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Rui Tavares (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Съгласно доклад на Международната федерация по правата на човека от 2008 г. Япония продължава да прилага смъртно наказание и да държи престъпници в карцер в продължение на десетилетия в затвори, в които тайната и изолацията са ежедневие. През последните години броят на екзекуциите се е увеличил, най-вече през 2008 г. Няма нито едно преразглеждане на смъртно наказание от 1986 г. насам. Споразумението, което ЕС предстои да подпише, не включва процедури за екстрадиране.

Все пак то позволява да бъдат приети различни видове доказателства, които да се използват за справяне с някои възможни присъди. Сред тях са временното прехвърляне на задържаното лице с цел снемане на свидетелски показания. Член 11 позволява на държавите-членки на ЕС да откажат искане за предоставяне на помощ при определени условия, но не забранява удовлетворяване на исканията, когато изходът от делото може да бъде смъртно наказание.

Подкрепям правното сътрудничество по наказателноправни въпроси, когато се зачитат правата на защита, процедурните гаранции и правата на човека. В случая с Япония положението меко казано е смущаващо. Ето защо не мога да подкрепя този нов договор.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на внесения от г-н Iacolino текст, защото представя много важно споразумение за правно сътрудничество и е реална стъпка към модернизиране на международната правна система, чиято цел е борбата с организираната престъпност.

Европейските и японските органи често са длъжни да си сътрудничат в борбата срещу организираната престъпност и това международно споразумение без съмнение гарантира ползите от разработването на хармонизирана и съгласувана правна рамка за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между Европейския съюз и Япония.

Бих желала да отбележа, че споразумението между Европейския съюз и Япония гарантира по-високи стандарти за защита от тези, гарантирани в аналогични сключени споразумения относно правното сътрудничество.

 
  
  

Доклад: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепям доклада. Взаимното свързване на търговските регистри е подходящ начин за насърчаване на по-нататъшната интеграция на икономическата област в рамките на ЕС и за подобряване на правната сигурност за търговските дружества и потребителите. Търговските регистри обикновено се управляват на национално и регионално равнище. Въпреки това увеличаването на трансграничната икономическа дейност налага по-добро взаимно свързване на търговските регистри с оглед на правната сигурност и прозрачността; това също ще спести време и пари.

Появата на съществуващата финансова криза разкри още веднъж важността от прозрачност на всички финансови пазари. Като се имат предвид мерките за възстановяване на финансовото състояние, увеличаването на възможностите за възползване от най-актуалната официална информация за дружествата, това ще помогне за възстановяването на доверието във всички европейски пазари.

В тази връзка търговските регистри са много важни; те проверяват, регистрират и съхраняват информация за дружествата по такива въпроси като правна форма на дружеството, седалище, капитал и законно представителство, като правят информацията достъпна за обществеността. Така ще бъдат създадени условия, при които кредиторите, партньорите на стопанските субекти и потребителите да получават официална и надеждна информация за дружествата на трансгранична основа, с цел да се гарантира необходимата прозрачност и правна сигурност във всички европейски пазари.

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), в писмена форма. (PT) Взаимното свързване на търговските регистри е от съществено значение, тъй като съществуващата в момента разпокъсаност не само вреди на света на бизнеса, но и води до липса на доверие у потребителите. От особено значение са проблемите, които тази разпокъсаност създава за малките и средните предприятия, които са част от гръбнака на европейската икономика, за създаването на работни места, за икономическия растеж, както и за социалното сближаване в ЕС и трансграничните отношения; тези неща са причина за очевидните проблеми на единния европейски пазар.

Напълно одобрявам създаването на единен пункт за достъп до информация, която трябва да бъде предоставяна на всички езици на ЕС и надлежно оповестена, за да се осигури достъп до висококачествена, надеждна и актуална информация относно търговския регистър на ЕС.

В настоящия контекст, в който се приемат широкообхватни мерки за излизане от кризата, този инструмент може да бъде добавена стойност в укрепването на доверието на 500 млн. европейци в единния пазар и за подобряване на трансграничните търговски отношения. Ето защо приветствам доклада, който се гласува днес в залата.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Когато говорим за вътрешния пазар, трябва да разберем, че една от неговите последици е повишената трансгранична търговия. Това е желателно и трябва да се насърчава, но търговията е свързана с необходимостта от предоставяне на обществеността на официална и надеждна информация за дружествата, които развиват дейност в рамките на ЕС. Липсата на съгласуваност между данните, включени в различните търговски регистри, означава, че е налице и правна несигурност. Това не е от полза нито за търговските дружества, нито за потребителите в ЕС. Ето защо е необходимо да се създаде централизиран европейски портал, който да съдържа архива с данните на всички държави-членки по стандартизиран начин.

Това ще увеличи прозрачността, ефективността и правната сигурност и ще засили доверието на 500 млн. европейски потребители, което е жизнено важно, ако Европа иска да се възстанови от кризата. Накрая, тясно следвайки комисията по икономически и парични въпроси, искам отново да повторя, че новата система или портал не трябва да се превърне в допълнителна административна тежест за европейските търговски предприятия. Тази система трябва да облекчи живота на всички участници на пазара, а не да представлява още една бюрократична пречка за преодоляване.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Увеличението на трансграничните икономически дейности създава необходимост от по-добро взаимно свързване между търговските регистри за целите на сигурността и прозрачността. Също така, това би намалило разходите и би увеличило ефективността. Взаимното свързване на търговските регистри е подходящ начин за насърчаване на по-нататъшна интеграция на икономическото пространство в рамките на ЕС и за подобряване на правната сигурност за предприятията и потребителите.

Регистрите се управляват на национално и регионално равнище и в тях се съхранява информация само за дружества, които са регистрирани в зоната – държава или регион – за която отговарят. Понастоящем вече съществуват различни механизми за взаимно свързване на търговски регистри: инициативата за Европейския търговски регистър (ЕТР) и проекта „Оперативна съвместимост на търговските регистри в цяла Европа“ (BRITE). Инициативата ЕТР и проекта BRITE са на доброволни начала, а BRITE е само научноизследователски проект. Една обща точка за достъп до делова информация, свързана с всички европейски дружества, би спестила време и разходи. Затова следва участието на всички държави-членки да бъде разглеждано като задължително.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), в писмена форма. (CS) Подкрепям инициативата на Европейската комисия относно взаимното свързване на търговските регистри. Считам, че възможността за предаване на информация през границите е не само начин за съживяване на вътрешния пазар, но най-вече за увеличаване на доверието в пазара и укрепване на правната сигурност за всички страни, участващи във вътрешния пазар. Не бива също да забравяме значителния ефект по отношение намаляването на административната тежест върху дружествата. Според групата за намаляване на административната тежест, водена от Edmund Stoiber, възможността за трансграничен електронен достъп до бизнес информация ще спести на търговските дружества административни разходи в размер на повече от 160 млн. евро годишно.

Въпреки това настоятелно призовавам Комисията да обърне специално внимание на оперативната съвместимост и техническия неутралитет на цялостното решение при прилагането на този план. Няма да бъда удовлетворен, ако, от една страна, от административни тежести бъдат спестени 160 млн. евро, но от друга страна, същата сума бъде заделена за технически решения и изпълнението на взаимното свързване на търговските регистри.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Няма съмнение, че икономическата глобализация води до необходимостта от взаимното свързване на търговските регистри. В момента цялата информация за предприятията се управлява само на национално и регионално равнище, така че поради увеличаващото се търсене на достъп до информация за дружества в трансграничен аспект е необходимо в обхвата да бъдат включени всички държави-членки. Много е важно търговските регистри да бъдат взаимно свързани, за да спрат икономическите загуби и проблемите, които засягат всички заинтересовани страни, независимо дали това ще са самите дружества, техните служители, потребителите или широката общественост.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) В света на бизнеса от съществено значение е някои данни да са публично достъпни. В тази връзка има смисъл търговските регистри да се управляват на национално и на регионално ниво — от една страна, за да се гарантира правната сигурност, а от друга страна, за да се спази принципът на субсидиарност — за да е възможен трансграничният достъп до данните. Трябва да бъде гарантирана оперативната съвместимост, особено за дружествата със задгранична дейност в резултат на прехвърляне на седалището на дружеството или на сливане например. Административното сътрудничество не трябва при никакви обстоятелства да доведе до бюрократични пречки, като проблемите, свързани със езика и качеството, също трябва да бъдат взети предвид. Това трябва да проправи пътя за директивата за услугите. Въпреки това, по отношение по-специално на професионалните предпоставки, трансграничното сътрудничество не е напълно задоволително.

В Австрия например, за да се работи като екскурзовод, е необходимо интензивно обучение и полагане на изпити, докато в други страни това не е така. Обещаните съответствия и проверки за решаването на подобен проблем са твърде незадоволителни. С оглед на високото качество на професионалното обучение в Австрия, аз се въздържах от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на разглеждания доклад.

Взаимното свързване на търговските регистри е подходящ начин за насърчаване на по-нататъшната интеграция на икономическата област в рамките на ЕС и за подобряване на правната сигурност за търговските дружества и за потребителите. Данните, предоставени от търговския регистър, не може да се съпоставят с друга информация в икономиката. Техният смисъл и правна значимост са различни за различните държави-членки и потребителите трябва категорично да бъдат информирани за това при достъп до данните.

Като се има предвид тази специална ситуация, взаимното свързване на регистрите и достъпът до данни трябва да се извършва в определен контекст, който е лесен за използване и достъп. И накрая, истинският успех на проекта предполага участието на всички държави-членки, така че това би следвало да бъде предвидено като задължително веднага щом се появят необходимите- технически стандарти.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на доклада относно взаимното свързване на търговските регистри, защото като докладчик в сянка за групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП имах възможност да постигна добър компромис с докладчика г-н Lechner. Основните ми опасения са както следва -<BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Докладът Lechner е доклад по недвусмислена инициатива, който не ни беше трудно да подкрепим.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Идеята за взаимното свързване на търговските регистри, така че заинтересованите страни да имат достъп до тях, е в съответствие с исканията за прозрачност, предложени от професионалните сдружения.

Глобализацията води до постоянно движение на търговските дружества в рамките и извън ЕС и фактът, че всяка заинтересована страна може свободно да се консултира с тези регистри, е нещо добро. Твърде често фирми-фантоми извършват измами, именно като се възползват от възможността да не бъдат идентифицирани със сигурност като търговско дружество и затова можем да гледаме на тази инициатива единствено благоприятно.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), в писмена форма. (FR) Искам да поздравя докладчика за много добре обоснования текст, който беше приет с голямо мнозинство в Парламента. Като докладчик по становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите относно търговските регистри искам да подчертая важността на доклада. Данните за търговията в рамките на ЕС са от решаващо значение за положителното развитие и растеж на нашия единен пазар и очаквам с нетърпение законодателните предложения на Комисията по този въпрос.

Задължителното участие на всички държави-членки в общ търговски регистър ще бъде от полза за целия Съюз. Това обаче е възможно само ако се вземат мерки да не се налагат допълнителни административни тежести на дружествата и ако личните данни са запазени в тайна, за да се поддържа климат на доверие.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на доклада, защото съм убедена, че взаимното свързване на търговските регистри може да спомогне за подобряване на прозрачността в правните и търговски трансакции. Главната цел на проекта е да бъде улеснен достъпът до информация за участниците на пазара. Целта му беше да даде възможност на всеки да разбере кой всъщност стои зад дадено търговско дружество независимо от правната форма, която може да е приело. Взаимното свързване ще бъде също в интерес на защитата на потребителите и кредиторите.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-н Portas относно взаимното свързване на търговските регистри, защото е добра идеята да се разгледа задължителната интеграция на европейските търговски регистри за всички европейски държави с цел премахване на съществуващите пречки пред мобилността на дружествата в рамките на ЕС.

Въвеждането на единен европейски портал като вход към търговските регистри — валиден и достъпен портал в 27-те европейски държави-членки — който позволява на всички граждани достъп до информация за европейските търговски дружества, е определено добър начин за оптимизиране развитието на дружествата в Съюза.

 
  
  

Доклад: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като считам, че новата устойчива икономика трябва да бъде основана на наличието на квалифицирани работни места, които насърчават иновацията в сектори, които са стратегически благоприятни за бъдещето на Европа — по-специално енергията и научно-изследователската дейност. По-голямото значение на тези сфери на познанието, възможностите за мобилност, които те предлагат, и начинът, по който могат да бъдат базирани както в крайните, така и в централните региони на Европа, предполагат огромен потенциал на новите технологии и тяхната способност да се приспособяват към промените в околната среда и човека.

Жизненоважно е да инвестираме в сектори, които насърчават предотвратяването и смекчаването на последствията от изменението на климата. Морските райони следва да изиграят изключително важна роля в този смисъл, наравно с алтернативните начини за производство на енергия, които използват природните ресурси, открити във всеки европейски регион.

Познанията, свързани с иновации в сферата на опазването на околната среда, са бъдещето на новата икономика, като трябва да поставим силен акцент върху прилагането на тези познания към нови икономически употреби. Така тези познания могат да генерират добавена стойност, но те могат да създадат заетост единствено чрез взаимодействие между центровете за научни изследвания, производство и разпространение, създавайки заетост в най-разнообразни сфери — от научните изследвания до услугите и търговията.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Несигурността на работните места на сегашния пазар на труда оказва изключително въздействие върху трудовата заетост на младите хора в ЕС. Приветствам акцентите в доклада относно достъпа до пазара на труда, подобряването на възможностите за заетост за младите хора и накрая усъвършенстването на програмите за обучение.

Младите хора трябва да имат възможност да се възползват от пазара на труда и аз специално приветствам напредъка във взаимоотношенията между центровете за обучение, университетите и стопанските субекти. Тези взаимоотношения ще помогнат на младите хора да излязат за пръв път на пазара на труда и ще създадат възможности за заетост за завършващи и квалифицирани млади хора.

Второ, подкрепям мнението, изразено в доклада, за създаването на многостепенно съгласуване между схемите за финансиране на ЕС, националните и регионалните схеми за финансиране.

Но не подкрепям разпоредбата за промяна от изплащането на преки помощи към развитие на селските райони и развитие на екологично устойчиво селско стопанство, тъй като преките помощи са най-добрият начин за предоставяне на подкрепа и приходи на селските стопани.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепих доклада. За да постигнем устойчива икономика за ЕС, трябва да осигурим балансирано икономическо и социално развитие. От първостепенно значение е намаляването зависимостта на икономическия растеж от използването на ресурси и енергия, ограничаването на парниковите емисии и съответно противодействие на глобалното затопляне. Трябва също да изследваме потенциала за създаване на „зелени“ работни места в сферата на услугите и социалната икономика. За да постигнем това, Комисията трябва да състави стратегия за създаване на „зелени“ работни места, която да бъде последвана от регионалните органи, когато приемат регионалните стратегии за развитие. Прилагането на тази стратегия трябва да бъде финансирано от ЕС, от национални и регионални фондове, разпределението на които трябва да бъде внимателно координирано. Помощта би могла да се използва за развитие на научна и развойна дейност, за адаптиране на иновации и инфраструктура и за създаване на нови технологии в сферите на възобновяемата енергия и енергийната ефективност например.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Европа все още се намира във финансова криза и много части от света са в стагнация, без политиците да се запитат как могат да разрешат това. Нещо повече, много от тях дори мислят, че единствено оцеляването по време на бурята е достатъчно, за да се върнем във времето преди септември 2008 г.

Аз не споделям този възглед. Ако изключим oколната среда от нашите обсъждания, същите причини ще доведат до същите последствия. Околната среда представлява възможност за създаване на нов модел на развитие. Потенциалът за нови работни места е значителен, при условие че се сдобием с необходимите инструменти за създаване на устойчива икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Съгласна съм с доклада, тъй като той насърчава създаването на устойчиви работни места, с други думи – работни места, които отчитат потребностите на съвременното поколение по начин, който не застрашава способността на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности. Той също така подчертава, че тези работни места трябва да подпомагат социалните грижи, така че те трябва да бъдат в служба на човека и природата. Целта на една нова устойчива икономика трябва да бъде общата екологична и социална устойчивост, създаването на дългосрочни перспективи за увеличаване на конкурентоспособността, социалните грижи и по-добра екологична защита. С увеличаването на несигурните трудови правоотношения при слабо квалифицирани работници въпросът за качеството на работата става особено важен, така че докладът насърчава и създаването на добри работни места.

Тези работни места трябва да осигурят стабилна и социално-ориентирана работа, при което особено внимание се обръща на здравето и безопасността на служителите, достойния труд и изискванията към техните умения. Следователно призовавам държавите-членки не само да създават работни места с високо равнище на квалификация, но и да разширят обхвата от дейности със средно и ниско равнище на квалификация чрез създаването на добри условия на труд. Съгласна съм и с инициативата стратегиите за учене през целия живот да се приспособят към изискванията на по-възрастните служители, за да се осигури висока степен на участие от страна на работниците над 55 години.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма. (FR) Политиката на сближаване на ЕС играе решаваща роля за развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в една устойчива икономика, тъй като спомага за премахването на регионалните различия и за стимулирането на икономиката. От тази гледна точка, на регионално и местно ниво европейските структурни фондове трябва да се използват повече за предприемане на инициативи за създаване на нови, устойчиви и трайни работни места. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) подпомага регионалното групиране чрез свързването на научноизследователската дейност, иновациите и инфраструктурата на местно равнище в контекста на новите технологии.

Регионалните и местни органи са в най-добра позиция и с най-големи възможности за създаване на необходимите условия за развитието на тези групи, което може да даде решаващ импулс за икономическото развитие на местно равнище и да създаде нови работни места в регионите. Малките и средни предприятия (МСП) също играят основна роля за насърчаването на иновациите в Европа. Те трябва да бъдат подтиквани да използват Европейския социален фонд като средство за насърчаване на предприемаческите нагласи и умения.

Но липсата на координация между схемите за финансиране на ЕС и националните и регионални схеми за финансиране е пречка, която възпрепятства постигането на тези цели. Поради това е необходимо много по-добро многостепенно съгласуване за постигане на по-добро взаимодействие между различните общи политики.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото признавам значението на създаването на „зелени“ работни места за икономиката с цел да се постигне устойчивост. „Зелено“ работно място би трябвало да бъде също така работно място, което допринася за спестяване на енергия и природни ресурси чрез използване на възобновяеми източници на енергия, чрез запазване на екосистемите и чрез намаляване на вредното влияние от производството на отпадъци и замърсяването на въздуха. Всъщност положителният страничен ефект от насърчаването на тези сектори е съществен и следва да се развие. В същото време трябва да бъдат гарантирани подходящи условия за труд, наред с професионално обучение и повишаване на квалификацията на хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като той критикува стратегията „ЕС 2020“, която не предвижда нищо по проблемите на безработицата и социалното сближаване, а и защото докладът призовава към промени Регионалния фонд за развитие и Европейския социален фонд, така че те наистина да насърчат заетостта и справедливата социална интеграция. Докладът също така цели да постави началото на разискване и последващото приемане на специални мерки за разкриване на висококачествени работни места на пълен работен ден и със социални осигуровки чрез насърчаване на екологосъобразен и социално устойчив растеж.

С тези основни акценти, докладът се произнася в подкрепа на силната роля на публичния сектор чрез насърчаване на неговото устойчиво развитие с обществени услуги и развитие на инфраструктури, които да отговарят на екологичните и социални стандарти. Докладът застава в подкрепа на разработването на нова индустриална, образователна и квалификационна политика, която ще създаде жизнеспособна икономика чрез насърчаване на равенството между половете и засилване ролята на представителите на работещите.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепям този доклад, в който се казва, че при оптимизиране на работния потенциал трябва да се отдели специално внимание на достойните условия на труд и здравето и безопасността на работниците. За да сме подготвени за промяна и да избегнем безработица, е важно да насърчаваме социалния диалог и колективните споразумения (които често не съществуват в новите сектори), наред с увеличаването на социалната сигурност, системите за подкрепа на доходите и проактивни секторни инициативи за обучение, равенството между половете и социално ориентиран пазар на труда. Докладът допълва определението на Международната организация на труда (MOT) за „зелени“ работни места, в съответствие с което всички работни места, насърчаващи устойчивото развитие, са „зелени“ работни места. За да се гарантира социално справедлива промяна, работниците трябва да играят ролята на участници и партньори в процеса. В доклада се призовава за участието на представители на служителите, отговарящи за „екологизирането“ на работните места, определени от МОТ, за постигане на по-голяма устойчивост на работните места, дружествата и промишлените предприятия. Повишената устойчивост следва да бъде включена във финансовите перспективи на различните фондове, включително структурните фондове и Кохезионния фонд, като една от насърчаваните цели. Трябва да поставим създаването на устойчиви работни места на челно място в дневния ред на ЕС с постепенно преминаване към и инвестиции в качество и екологосъобразни работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика, защото той застъпва схващането, че създаването на „зелени“ работни места не трябва да се възприема само в цифров аспект. Важно е и да се знае как да се осигурят добри условия на труд и как промяната към устойчива икономика може да бъде прилагана по социално справедлив начин

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Броят на парламентарните комисии, участвали в съставянето на доклада — шест — показва голямата значимост на проблемите на заетостта днес и начинът, по който понятието за устойчивост се превърна в термин, който неизбежно присъства при всяко политическо обсъждане. Устойчивостта на икономиката и нейният потенциал за създаване на работни места са проблеми, споделени от работещи, предприемачи и политици, технически работници и обикновените хора, природозащитници и индустриалци, както и много други. Един от основните проблеми тук засяга разходите, свързани със създаването на устойчива икономика, и начина на тяхното разпределяне.

Интересуваме се до каква степен тази потребност, която не винаги е забележима или задоволително постижима, не се отразява неблагоприятно върху способността на пазарите за инициативност и организираност или не носи още повече проблеми на една икономика, която вече е била поразена от кризата и несигурността. Днес възниква нарастваща необходимост да превърнем думата „устойчивост“ в нещо повече от общо понятие, което в този си вид изглежда трудно постижимо. По-скоро би трябвало да го схващаме като вероятна възможност за промяна на човешката дейност в света, включително в икономически план, така че от тази промяна да можем да се възползваме всички, а не само някои отделни лица.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Развитието е устойчиво, когато задоволяването на потребностите на днешното поколение не застрашава задоволяването на потребностите на бъдещите поколения. Нуждаем се от подход, който включва разглеждане на икономически, социални и екологични въпроси, задълбочаване на социалния диалог, увеличаване на корпоративната социална отговорност, предохранителния принцип и принципа „замърсителят плаща“. Мисленето трябва да е дългосрочно, а целите да бъдат конкурентоспособност, както и социално, икономическо, териториално и екологично сближаване. Следователно ние подкрепяме инвестициите в човешки, социален и екологичен капитал, технологичните иновации и новите екологични услуги.

С този ангажимент ние вземаме участие в борбата с измененията на климата. ЕС се е ангажирал да намали емисиите от парникови газове най-малко с 20% до 2020 г., да покрие 20% от своите енергийни нужди с възобновяеми източници на енергия и да повиши енергийната ефективност с 20%. Според проучване на Междуправителствения комитет по изменение на климата глобалното затопляне може да се ограничи до 2°C, само ако до 2050 г. индустриализираните държави намалят емисиите си от парникови газове с 80-90% от нивото на същите през 1990 г. Следователно одобряваме създаването на „зелени“ работни места, които допринасят за устойчив растеж, основан на социална справедливост и екологична ефективност, както и насърчаването на заетостта в селските райони с цел да се предотврати опустиняването им.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Докладът по собствена инициатива има положителни аспекти в множество сфери и допринесе за оформянето на становището, за което бях отговорна в комисията по промишленост, изследвания и енергетика, макар че докладът не подчертава така, както би трябвало, необходимостта от по-голямо внимание към характерните особености на всяка държава-членка. Желая да откроя няколко положителни аспекта:

- Докладът отчита, че една нова устойчива икономика за ЕС трябва да осигури балансирано икономическо и социално развитие, като настоява на важността на публичния сектор.

- Призовава за амбициозна устойчива индустриална политика, като подчертава ефективността на ресурсите и настоява, че „зелената“ икономика трябва да предложи перспективи за достойни, добре платени работни места, които допринасят за енергийната ефективност или сами по себе си спомагат за индустриалната диверсификация.

- Посочва, че преходът към нова устойчива икономика е много сложен, и затова призовава да се обърне специално внимание на тези области, които са засегнати от деиндустриализацията чрез прилагане на подходящи механизми за финансова подкрепа, както и интегрирана намеса, насочени към устойчиво развитие и икономика, основана на иновации, способна да създава достойни, добре платени работни места с необходимите права, като в същото време намалява социалните неравенства и регионалните несъответствия, съгласува действията си със социалните партньори, оказва подкрепа на малките и средни стопански субекти, които са особено важни.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Добре е, че гласуваме по доклада днес — денят, в който шотландското правителство обяви, че Шотландия е постигнала наполовина своите цели за 2020 г. за емисиите на парникови газове. Скорошен доклад подчерта, че офшорната вятърна енергия сама по себе си може да осигури приблизително 48 000 работни места в Шотландия и шотландското правителство се ангажира да заеме челно място в усилията на ЕС да създаде нови работни места в една устойчива икономика. За съжаление правителството в Уестминстър продължава да дискриминира шотландските доставчици на енергия чрез наказателни такси за националната мрежа, с което задържа значително развитието на целия ЕС. Гласувах в подкрепа на призивите, отправени с доклада, и настоятелно призовавам правителството на Обединеното кралство също да обърне внимание на тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Увеличаването на броя на краткосрочните договори при по-лоши условия на труд днес е особено характерно за младите хора. Това е сериозна бариера, възпрепятстваща стабилния живот на гражданите и съответно създаването на устойчива икономика. Екологичните насоки в развитието и индустриалните иновации са предвидени да помогнат за постигане увеличаване на заетостта, като в същото време съдействат за опазването на околната среда.

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните предлага екологосъобразни технологии да бъдат наложени като изискване в селското стопанство, което ще съдейства за увеличаване на заетостта и приходите на селските стопани. Това е интересна теза, която със сигурност си струва да се дискутира и анализира по-задълбочено. Предложението да се проведат информационни кампании, за да бъдат запознати гражданите с важността на екологията, също заслужава да бъде подкрепено.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Устойчивостта на енергията е един от основните въпроси, пред които са изправени обществата в Европа днес, и има потенциал да стане един от основните източници на заетост в бъдеще. Подкрепям тази инициатива, защото тя насърчава създаването на работни места и защитава правата на работниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Бавно отминаващата икономическа криза трябва да насърчи ЕС да управлява ресурсите по-разумно и конкурентно. Това е възможно единствено с помощта на устойчив подход към стопанските субекти, който носи със себе си широк обхват от положителни социални придобивки за околната среда и за нашите граждани. Трябва да създадем стабилни общи условия, при които потенциалът за заетост в „зелената“ икономика на ЕС ще може да бъде реализиран, осигурявайки устойчиво развитие на стопанските субекти. Гласувам в подкрепа на доклада, защото икономическият растеж, опазването на околната среда и социалното сближаване вървят ръка за ръка и взаимно се допълват. Целта ни трябва да бъде не само да създадем нови, устойчиви „зелени“ работни места, но също така да окуражим бизнес общностите и обществото като цяло да участват в този нов начин за правене на бизнес. Трябва напълно да оползотворим потенциала на „зелената“ икономика, като по този начин допринасяме за глобалния имидж на Европа като пример за подражание в качеството си на прогресивен, устойчив и екологосъобразен икономически съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) В резултат от кризата икономическият растеж и заетостта се превърнаха в основен приоритет за Европейския съюз. Гласувах за доклада, тъй като считам, че е жизненоважно да положим усилия с добре определена цел за повишаване нивото на заетостта чрез политики за насърчаване на активното застаряващо население и за интегриране на младите хора, хората с увреждания, законните мигранти и други уязвими групи на пазара на труда. Тези политики, наред с добро качество на образованието и професионалното обучение, трябва да бъдат подкрепени с ефективни стимули, подкрепящи ученето през целия живот и предоставящи възможност за усъвършенстване на квалификациите.

Друг елемент, който не можем да пренебрегнем, са младите дипломанти. Трябва да насърчим силно партньорство между държавите-членки и социалните партньори, което ще подпомогне младите хора да намерят своята първа работа или ще им предложи нови възможности за допълнително обучение, включително стаж. В това отношение държавите-членки трябва да мобилизират и да се възползват докрай от наличните фондове на ЕС, особено от Европейския социален фонд.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), в писмена форма.(RO) Нуждаем се от мерки, съставени с цел да създадат нови работни места, особено сега, когато държавите-членки са изправени пред тежка икономическа и социална криза. При тези обстоятелства политиката на сближаване на ЕС играе жизненоважна роля за развитието на потенциала за създаване на нови работни места в една устойчива икономика чрез намаляване на регионалните разлики и създаване на общество с пълна работна заетост. Трябва да насърчим регионите да оползотворяват структурните фондове за финансиране на национални, местни и регионални проекти, както и Европейския социален фонд да създава по-добри образователни възможности и възможности за осигуряване на заетост.

Европейският социален фонд е налично решение за държавите-членки, които желаят да инвестират в усъвършенстването на уменията, предоставянето на трудови дейности и дейности по обучение, професионална преквалификация и професионална ориентация за безработните с цел създаване на повече и по-добри работни места. За да подпомогнем общностите и регионите в държавите-членки, помолих Европейската комисия да финансира пилотен проект, насочен към предоставянето на обучение и съдействие за обмен на модели на добри практики за тези държави, които пряко участват в управлението и прилагането на европейските фондове на местно и регионално ниво.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), в писмена форма. (DE) Днес гласувах в подкрепа на доклада по собствена инициатива на г-жа Schroedter относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика. Докладът се основава на „зелените“ работни места. Това са работни места в почти всички важни индустриални сектори, както и в сферата на услугите, които допринасят за устойчива икономика. Опазването на околната среда може да се превърне в движеща сила за икономиката, ако ние създадем условията на предвидима, благоприятстваща инвестирането рамка на достатъчно ранен етап. Въвеждането на многобройни допълнителни критерии за доставка противоречи на обявената цел на ЕС за незабавно намаляване на бюрокрацията. Доволен съм, че успяхме да се споразумеем да ограничим увеличаването на критериите до минималните социални стандарти. Повечето европейски дружества без съмнение са глобални пионери на успешната политика за опазване на околната среда. За да им гарантираме честна конкуренция, трябва да предотвратим преместването на производство извън ЕС в трети държави с ниски стандарти за опазване на околната среда. Европейската комисия и държавите-членки трябва да предприемат незабавни и решителни мерки за борба с тази тенденция. Моето изменение в този смисъл получи подкрепата на мнозинството днес.

На работното място трябва да бъдат насърчавани анти-дискриминацията и равното третиране. Механизмите за санкциониране и квотите са грешен начин за решаване на проблема. Задължителен дял от 40% жени в управителния съвет на фирми е нереалистично изискване, затова предложението не получи подкрепа. Жените не се нуждаят от квоти. Те се нуждаят от по-добри възможности за кариерно развитие. Затова трябва да бъдат премахнати пречките, които възпрепятстват професионалното развитие на жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Концепцията за заетост в нова устойчива икономика създава нова парадигма във връзка с икономическите бюджети, които досега бяха разглеждани като основополагащи за икономическото развитие и създаването на работни места. Устойчивата икономика предполага големи промени по отношение на потенциала за заетост, тъй като дружествата от сектора на енергийната ефективност ще играят основна роля при създаване на нови работни места в световен мащаб. Примерът на Германия в това отношение е много показателен за успеха на дружествата в този сектор при създаване на нови работни места. Следователно е важно другите държави от ЕС да последват примера на Германия, за да има мултиплициращо въздействие върху заетостта на устойчивата икономика в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Още веднъж виждаме красиви думи в доклад на ЕС. Например докладът говори за оптималния работен потенциал за мъжете и жените в една нова, устойчива икономика, достоен труд, социално справедлива трансформация и покриване на квалификационни изисквания. В същото време обаче ЕС трябва да бъде наясно, че точно поради разширението на изток натискът върху пазара на труда значително е нараснал в някои сектори без ни най-малък знак за подобрение. Освен това през последните няколко години значително се увеличиха работните места с несигурни условия на труд като работа чрез агенции за временна заетост, работа на непълен работен ден, „MacJobs“ и привидна самозаетост. Сега дори висококачественото обучение не дава гаранция за осигуряване на работа.

Докато продължава разговорът за зелени карти за работници от трети държави, за да снабдяваме търговията и индустрията с евтина работна ръка, вместо да се опитаме да снабдим местното население с подходящите квалификации, всичко това вероятно ще останат само празни думи. Изискванията звучат добре, но вие можете да изложите всичко, което ви харесва на хартия. Тъй като не можем да приемем, че това ще бъде последвано от подходящите мерки, с каквито наистина бихме могли да приложим тези изисквания, аз се въздържах при гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Schroedter, тъй като съм съгласен с неговото послание и подход.

Устойчивото развитие взема предвид потребностите на съвременното поколение по такъв начин, че да не застраши възможностите на бъдещите поколения да удовлетворяват своите потребности. Освен че вземат предвид икономическите и екологични интереси, решението на Съвета предвижда инвестиции в човешки и социални ресурси, както и в иновации с цел да се създадат предпоставки за конкурентоспособност, благоденствие и социално сближаване.

Освен това друга много важна точка в документа е свързана с определението за „зелени“ работни места. Тези работни места не се ограничават до секторите на заетостта, които са пряко свързани с опазването на околната среда. Те включват всички онези сектори, които имат принос за промяната към устойчива икономика, допринасят за пестенето на енергия, използвайки възобновяема енергия и избягвайки производството на опасни отпадъци.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Устойчивият растеж трябва да бъде основан на социална справедливост и екологична ефективност. Превръщането на европейските икономики в ефикасни в екологично отношение икономики на всяко ниво — местно, национално, регионално и европейско — ще доведе до значителни промени в производството, разпределението и потреблението. Подкрепям усилията за организиране на обществени информационни кампании, които трябва да подчертаят, че нашата стратегия за преминаване към „зелена“, устойчива икономика е социално справедлива и цели да подпомогне повишаване нивото на заетост.

Искам да подчертая необходимостта да обърнем специално внимание на биологичното разнообразие в контекста на създаването на нови „зелени“ работни места в Европа по-специално при прилагането на мрежите на Натура 2000. Призовавам Комисията до 2011 г да предложи стратегия, която включва както законодателни, така и незаконодателни мерки за насърчаване създаването на „зелени“ работни места, които да бъдат източник на растеж и просперитет за всички.

Моля Комисията и държавите-членки да включат политики, насочени към преквалифициране на работници за „зелени“ работни места във всички други политики на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Разкриването на „зелени“ работни места в Европа е жизненоважно. От една страна, тези работни места правят възможно поддържането на устойчив растеж, а от друга страна – те спомагат за постигането на амбициозните количествени цели, които ЕС си постави във връзка с борбата против изменението на климата. Гласувах за доклада на моя колега г–жа Schroedter, който защитава прилагането на мерки, които целят да насърчат гореизброените цели. За да увеличим броя на „зелените“ работни места, предприятията трябва да бъдат специално насърчавани да инвестират в чисти технологии, по-точно мисля си за прилагането на данъчни облекчения за малките и средните предприятия. Регионите трябва да бъдат насърчавани да използват европейските структурни фондове и Кохезионния фонд за създаване на нови, устойчиви и трайни работни места. Трябва да осигурим, че националните квалификационни и образователни системи са подготвени да отговорят на изискването за квалифицирана работна ръка, както и да гарантират, че лицата, чиито работни места са застрашени от тези структурни промени в икономиката, могат да бъдат преквалифицирани.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , в писмена форма. (CS) Въздържах се от гласуване относно доклада за развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика, тъй като не споделям гледната точка на докладчика, че ще премахнем безработицата чрез намаляване на вредните емисии с 90% за 40 години. Докладът със сигурност подкрепя въвеждането на нови технологии, но това не означава непременно работа за европейските граждани. Ние сме част от свободния глобален пазар, който предлага на стопанските субекти, общностите и потребителите нови технологии от Азия, които се конкурират с европейските технологии основно със своите ниски цени. Това не означава, че не трябва да внедряваме стандарти за подобряване на околната среда, но нека не се преструваме, че така ще се справим с безработицата.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Приветствам факта, че Европейският парламент днес прие доклад върху развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в една устойчива икономика, подготвен от моя немски колега от Зелените — Elisabeth Schroedter. Както тя каза след гласуването, Зелените отдавна подкрепят становището, че Европа трябва да се ангажира с истински „зелен нов курс“, ускорявайки прехода към „зелена“ икономика, като единствен жизнеспособен отговор на сегашната икономическа криза. Затова е много добре, че голямото мнозинство членове на Парламента от различни политически групи подкрепиха доклада, който разкрива огромния потенциал за създаване на нови „зелени“ работни места и за превръщане на съществуващите работни места в Европа в „зелени“ и който дава препоръки в този дух.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Макар да подкрепяме определени принципи, представени в доклада, гласувахме против него.

Разкриването на нови работни места в „зелените“ сектори, употребата на възобновяеми източници, възстановяването на екосистемите и спестяването на енергия са желателни и трябва да бъдат подкрепени. Обаче не можем да си позволим разходите, свързани с прехода към устойчиви работни места, които трябва да бъдат понесени от нашите стопански субекти, и то в тези времена на криза.

Източниците на финансиране трябва да бъдат направени достъпни за фирмите, които са заинтересовани в пълното или частично преминаване към екологично устойчивия сектор. Процедурите за замяна на системите, които произвеждат високи нива на замърсяване със системи, които имат ниско екологично въздействие, също трябва да бъдат опростени, тъй като, както често се случва в Италия, хората възразяват против тяхната сложност.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D), в писмена форма. (EN) Щастлив съм да подкрепя доклада. Важно е, че икономическата и социална криза не възпрепятства държавите-членки в тяхното движение към по-устойчива, нисковъглеродна, ефективна по отношение на използването на ресурсите икономика. Това ще направи нашите икономики по-издръжливи, по-конкурентоспособни и по-малко зависими от нарастващия скъп внос на продукти. Комисията трябва да постави специален акцент върху „зелените“ работни места, особено откакто Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показа, че стоките и услугите от екологичния сектор имат потенциал да предоставят работни места, за които е нужна квалификация и умения с широк обхват, включително пригодени за нискоквалифицирани работници. Желая също да видя как държавите-членки създават системи за финансиране и данъчни стимули за насочване на малките и средните предприятия към „зелени“ политики за заетост. Новата европейска стратегия за заетостта дава възможно най-широко определение на „зелени работни места“, но трябва да установим разграничения между средствата за контрол на замърсяването, рециклирането, управлението на водния ресурс, опазването на природата, производството на екологични технологии и технологии за производство на енергия от възобновяеми източници и екологосъобразна научна и развойна дейност. „Зелената“ икономика има потенциал да доведе до икономически растеж и да се пребори с нарастващата несигурност на работните места, която се появи в ЕС през последните десетилетия, особено сред младите хора. За да постигнем това, имаме нужда от подходящи квалификационни и образователни програми. Само тогава ще сме способни да разгърнем потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Европейският съвет определи развитието като устойчиво, в случай че то отчита потребностите на съвременното поколение по начин, който не застрашава способността на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности. В доклада се казва много за създаването на „зелени“ работни места. Изключително важен факт е, че има голям потенциал за създаване на нови работни места в сферата на възобновяемите енергийни източници. В Европа Германия е добър пример за отговорно следване на такава политика. В прехода към устойчива икономика трябва да обърнем внимание и на социалната справедливост, тъй като това ще гарантира, че гражданите ще приемат промяната. Подходящото обучение и системното подобряване на квалификациите на работниците са също важни в този смисъл. Устойчивото развитие изисква спазване не само на екологичните стандарти, но и на стандартите в заетостта.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Докладът върху развитието на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика получава моята пълна подкрепа. Г-жа Schroedter се позова на определението на Международната организация на труда (МОТ), което гласи, че едно работно място е „зелено“, ако допринася за устойчиво управление и социална Европа, така че тази дефиниция обхваща повече дейности от високотехнологичните работни места в енергийния и екологичния сектор, на които се позова Комисията. Една от целите е разработването на амбициозна, устойчива индустриална политика, която се фокусира върху ефективността на ресурсите, както и разкриването на достойни, добре платени работни места. Препоръчва се да бъде увеличено участието на индустрията, регионалните органи да бъдат насърчени да приведат в съответствие с тези цели нормативните уредби, инструментите за управляване на пазарната икономика, субсидиите и възлагането на обществени поръчки и да се отговори по-целесъобразно не само на необходимостта от развиване на нови умения, но и за установяването на социален диалог или колективни трудови споразумения в новите сектори.

Има много силен натиск за продуктивност в новите сектори и много малко желание да се гарантират добри условия на труд. В резултат от това, не е лесно да се убедят работниците в традиционните индустрии с традиционно стабилна социална защита да сменят своята сфера на дейност. Съюзът е задължен да се бори срещу глобалното затопляне, затова има нужда от добра стратегия за социално справедлива трансформация към по-зелена икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, който призовава за развиване на европейска стратегия за разкриване на работни места за устойчива икономика. Той също така призовава Съвета за преглед на субсидиите, които оказват неблагоприятно въздействие върху околната среда, и настоява върху необходимостта от достоен труд.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах за доклада относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика, защото смятам, че държавите-членки трябва да осъществят преход към конкурентоспособна, ефективна, нисковъглеродна икономика. Затова призовавам ЕС да разработи устойчива индустриална политика и да включи индустриалния сектор в екологичните иновации, за да направи икономическия растеж по-малко зависим от потреблението на ресурси и енергия и да намали замърсяващите емисии. Смятам, че за да можем да разкриваме работни места в ефикасна в екологично отношение икономика, трябва да инвестираме в енергийната ефективност и в употребата на възобновяеми източници на енергия и „зелени“ технологии в сградите, транспортния сектор и селското стопанство. Настоявам за разработването на европейска стратегия за заетостта за постигане на устойчива икономика като част от стратегията „ЕС 2020“, като подчертаем ролята на регионалните органи в този процес.

Освен това призовавам за създаването на ефективни системи за финансиране и данъчни стимули, за да се помогне на МСП да се насочат към „зелени“ иновации и производствени процеси. Накрая, считам, че политиката за заетостта играе централна роля в борбата с бедността и социалното изключване, и настоявам държавите-членки да използват Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да насърчат необходимите нови умения, които се изискват за развитието на ефикасна в екологично отношение икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Госпожи и господа, стремежът към устойчива икономика е не само екологична необходимост, а също така е един от основните стълбове на нашата стратегия за социална Европа. Но такива промени ще дадат положителни резултати, единствено ако са социално справедливи и ако има вероятност да доведат до увеличаване на заетостта, подобряване условията на труд и увеличаване на социалните осигуровки.

Следователно една устойчива икономика трябва да включва не само социална и екологична, но също така и технологична и икономическа устойчивост. Това не е противоречие. Налага се да предприемем по-творчески мерки.

Да вземем за пример енергийната ефективност. В Литва строителният сектор беше един от най-лошо засегнатите от икономическата криза. Повечето стари сгради са много неикономични, поради което вносната енергия се използва неефективно, което лесно се вижда от огромните сметки за отопление на живущите.

Национални проекти за осигуряване на изолация и повишаване на енергийната ефективност на сградите ще върнат парите обратно на пазара чрез заплатите и инвестициите в строителния сектор. В същото време това ще позволи на Литва да бъде по-малко зависима от вносна енергия.

Разбира се, това е само един пример и не е задължително да бъде приложим към всички държави-членки. Обаче той показва, че особено по време на криза трябва да мислим по-креативно и да обединяваме силите си, когато се налага да поставим основите на устойчиво бъдеще.

 
  
  

Доклад: Rafal Trzaskowski (A7-0216/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), в писмена форма. (CS) Подкрепих доклада относно ЕИП-Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар, главно защото той поставя на преден план и насърчава Европейската комисия във връзка с цял пакет от мерки, насочени към улесняване и задълбочаване на икономическото сътрудничество между Европейския съюз и Швейцария. Преди всичко докладът много правилно отбелязва необходимостта от сложна система от 120 двустранни споразумения в отделните икономически сектори между Швейцария и ЕС. Желанието да направим всичко възможно, за да опростим и сближим законодателството, е правилно особено по отношение на премахването на пречките, блокиращи швейцарския пазар за предприятията в ЕС и обратно. Например докладът посочва напълно излишното правно изискване да се представя финансова гаранция за влизане на предприятията на швейцарския пазар. Според мен това е ненужна пречка, която може да бъде премахната и която правилно е посочена в доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувам в подкрепа на доклада, тъй като пълното въвеждане на вътрешния пазар и ефективното му функциониране са важни за ЕС, както и за търговските му партньори – по-специално за държавите-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Швейцария – четвъртият най-важен търговски партньор на ЕС по отношение на обема на търговията – има свой модел на икономическо интегриране, без да се присъединява към Съюза, базиран на двустранни секторни споразумения. Този факт й създава допълнителни проблеми, тъй като за разлика от споразумението относно Европейското икономическо пространство, тези двустранни споразумения не съдържат разпоредба за автоматични механизми, с които съдържанието им да се актуализира спрямо съответните достижения на правото на ЕС.

Въпреки положителните тенденции по отношение на Споразумението за свободно движение на хора, сключено между държавите-членки на ЕС и Швейцария, съществуват проблеми относно прилагането на споразумението, които заслужават допълнително внимание. Ето защо считам, че трябва да се очертаят всички възможности, които целят по-успешно прилагане на Споразумението за свободно движение на хора, по-голяма степен на хармонизиране при прилагането му и по-успешно сближаване между правото на Съюза и швейцарското право по отношение на вътрешния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Швейцария има история и редица конкретни характеристики, които се отразяват не само във вътрешното управление на страната, но също и в начина, по който е избрала да се свърже с останалите държави и във уговорките и резервите, които налага при тези взаимоотношения. Нежеланието на Швейцария да се интегрира в големи международни организации или да се ангажира като страна по многогодишни договори, които засягат вътрешната й правна система, е дългогодишна практика. Не е ново и преференциалното третиране на собствените й граждани и на компаниите, разположени в нея, което е в ущърб на конкуренцията от чужбина, която често страда неоснователно от пораждащите се от това правни или административни пречки.

Независимо от това Швейцария е важен партньор на Европейския съюз и вече е подписала над сто двустранни споразумения, уреждащи отношенията й с него. Макар решението на Швейцария да остане извън Европейското икономическо пространство да не помогна особено за ускоряване и улесняване на икономическите отношения на ЕС с тази страна, то не попречи те да бъдат установени по един като цяло положителен начин. Надявам се тези отношения да се укрепят и задълбочат.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Четирите държави-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) са основните търговски партньори на Европейския съюз, като Швейцария и Норвегия са съответно четвъртият и петият най-важни търговски партньори по обем и принадлежат към обща културна зона по отношение на споделяне на основни ценности и културно и историческо наследство.

Като се има предвид, че новите разпоредби на Договора от Лисабон биха могли да доведат до по-бавното прилагане на законодателството за вътрешния пазар в държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), съм съгласен, че Комисията трябва да формализира процеса на уведомяване за нови правила и законодателство на ЕС, които попадат в приложното поле на Споразумението за ЕИП, за да се намалят несъответствията между приемането на новото законодателство и потенциалното му възприемане от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП.

Съгласен съм също така, че парламентите на държавите от ЕАСТ/ЕИП, следва да бъдат по-тясно приобщени към законодателния процес в ЕС по отношение на предложенията от значение за ЕИП. Следователно предлагам Комисията да представи на националните парламенти на държавите от ЕАСТ/ЕИП законодателните предложения, изпратени за консултация до националните парламенти на държавите-членки на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Като председател на делегацията на Европейския парламент за връзки с Швейцария и ЕИП добре разбирам същността на въпросите, които се разглеждат в доклада. В Европейската асоциация за свободна търговия членуват четири държави: Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. С подписването на споразумението за Европейското икономическо пространство през 1994 г. три от тези четири държави станаха част от вътрешния пазар. С референдум Швейцария избра да не участва в Европейското икономическо пространство с 50,3% „против“ и 49,7% „за“. Ето защо Швейцария взе решение да изгради отделни отношения с останалата част от Европа. Швейцария е подписала приблизително 120 двустранни споразумения с ЕС.

Тези споразумения са свързани със свободното движение на хора, сухопътен транспорт, цивилна авиация, научноизследователска дейност, технически пречки пред търговията, пазари за обществени поръчки и селскостопански въпроси. Швейцария е вторият по важност икономически партньор на ЕС, като швейцарските компании наемат над един милион души от целия ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма (RO) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като приветствам постигнатия напредък по отношение на либерализиране предоставянето на презгранични услуги между ЕС и Швейцария, и по-конкретно положителните ефекти от Споразумението за свободно движение на хора. Постоянно нарастващият брой на командированите работниците и самостоятелно заетите доставчици на услуги от ЕС, осъществяващи дейност в Швейцария между 2005 г. и 2009 г. (според статистическите данни има приблизително 200 000 трансгранични работници от държавите от ЕС или ЕАСТ, които всекидневно пътуват до Швейцария, за да работят), се оказва взаимно изгоден. Считам, че за в бъдеще швейцарското правителство и органите в кантоните ще трябва да се позоват на опита на ЕС и ЕИП по отношение на дерегулирането на сектора на услугите като транспонират Директивата за услугите.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Швейцария, наред с Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, е част от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и е важен търговски партньор на ЕС. Исландия, Норвегия и Лихтенщайн обаче допълнително консолидираха търговските си отношения с ЕС, когато приеха споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тъй като Швейцария е четвъртият най-важен търговски партньор на ЕС по обем на търговията, приемането на Споразумението за ЕИП е изключително важно. Затова гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) В настоящия доклад не е отделено достатъчно внимание на суверенитета на Швейцария. Поради тази причина гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Изграждането на Европейско икономическо пространство, както е посочено в Договора от Порто, е изключително важно.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Ние – Зелените – подкрепихме доклада, който включва редица примери за пречки пред прилагането на правилата на вътрешния пазар от Швейцария и държавите от ЕИП. По-конкретно той формулира следните идеи: след влизането в сила на Договора от Лисабон Европейската комисия да изпраща до националните парламенти на държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, законодателните предложения, изпратени за консултация до националните парламенти на държавите в ЕС. Държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, трябва да предоставят необходимите ресурси за прилагането на Директивата за услугите, и по-конкретно за създаване на национални единични звена за контакт, както и да участват по-активно в обсъжданията относно Директивата за правата на потребителите, наред с другите предложения.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Гласувахме за доклада, защото премахва пречки пред свободната търговия между държавите от ЕС и важни европейски търговски партньори.

Вярваме, че особено когато става въпрос за Италия, по-доброто прилагане на правилата на вътрешния пазар от страна на Швейцария може да окаже положително въздействие върху нашите предприятия и работници. Трябва да приветстваме взетото от Швейцария решение да намали значително банковата сигурност, за да отговори на нуждата от прозрачност, за която призовава Европейският съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, който съдържа препоръки за по-тясно сътрудничество и споделяне на най-добрите практики, наред със съвети относно промените, които трябва да бъдат въведени след влизане в сила на Договора от Лисабон. Докладът предлага обещаващо четиво, като отчита среден дефицит по транспонирането от 0,7%, който се приближава до този на държавите-членки на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), в писмена форма.(PL) Много съм доволен, че докладът беше приет от Парламента с такова огромно мнозинство. Надявам се, вашите гласове в полза на приемането му също така да означават, че и вие като мен подкрепяте двете цели на доклада. Първо, аз и комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите искахме да включим държавите от Европейското икономическо пространство, които не са членове на ЕС, и Швейцария в дневния ред на комисията, която се занимава със същината на ЕС – вътрешния пазар. Надявам се, тези партньори, а те в крайна сметка са най-големите икономически партньори на Съюза, да останат там постоянно. Втората цел е най-накрая да се обърне внимание на конкретните пречки за постигане на това сътрудничество, особено на онези, които съществуват между Брюксел и Берн. Надявам се вотът на Парламента по въпроса да убеди и двете страни – и Европейската комисия, и органите на Швейцарската конфедерация – да преразгледат механизмите, които в момента регулират сътрудничеството помежду им.

 
  
  

Доклад: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Споразуменията за свободна търговия позволяват на страните по тях да се възползват от широко разнообразие от продукти и да разчитат на съответните си силни страни. Следователно се радвам, че Европейският съюз скоро ще подпише споразумение за свободна търговия с Южна Корея. Ние обаче наистина трябва да останем изключително бдителни по отношение на условията в предлаганите търговски споразумения. В този случай трябва да избегнем бързите промени, които биха могли да дестабилизират търговските потоци. Следователно трябва да има предпазни клаузи и не на последно място да защитим нашата автомобилна промишленост. От практична гледна точка съм доволна, че докладът беше приет, тъй като той съдържа призив от страна на членовете на Европейския парламент да се даде възможност за започване на разследване във връзка с потока от вносни стоки по искане на държава-членка, на Европейския парламент, на вътрешната консултативна група, юридическо лице, сдружение, действащо от името на промишлеността на Съюза и представляващо най-малко 25% от нея, или по собствена инициатива на Комисията. Ако се окаже, че европейските производители са сериозно засегнати от драстично повишаване на вноса на определен продукт, тогава може да се въведат предпазни мерки под формата на защитни мита.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно прилагане на двустранната защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея. Предпазната клауза ще защити европейската промишленост и работни места от вредата, която нанася вносът от Корея. Непосредственият мониторинг на потока на износ и своевременното отстраняване на всяка нередност във връзка със спазването на принципа за справедлива конкуренция са особено важни аспекти. Следователно считам, че Парламентът трябва да даде знак на Съвета и Комисията, че иска да приеме регламента възможно най-бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Парламентът одобри измененията за предпазната клауза, която следва да се включи в Споразумението за свободна търговия с Южна Корея. Това обаче е едва първото гласуване: окончателното гласуване беше отложено до следващата месечна сесия на 18-21 октомври, за да осигурим възможност за постигане на споразумение със Съвета на първо четене. Всички изготвени от Европейската комисия оценки на въздействието показват, че за Южна Корея търговската полза ще бъде по-голяма, отколкото за ЕС. Най-малкото, което Комисията може да направи, е да ни осигури надеждна предпазна клауза. Считаме нашето искане за регионални предпазни мерки за легитимно, тъй като отварянето на пазара на ЕС за продукти от Южна Корея може да окаже различно влияние в отделните държави-членки. Много по-лесно е да се предвиди въздействието на европейския износ в държава с 50 милиона жители (отколкото в такава с 500 милиона). От съществено значение също така е Парламентът и съответните промишлени сектори да имат право да започват разследване с предпазна цел и Парламентът да има по-голяма роля при одобряване или отхвърляне на предпазните мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Надявам се, че Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Южна Корея ще бъде взаимно изгодно и че ограниченията пред свободната търговия могат да се сведат до минимум и за двете страни. Целта на предпазните мерки е предотвратяване нанасянето на сериозни вреди върху промишлеността в ЕС. След като включва подписаното през октомври споразумение с Южна Корея, двустранната предпазна клауза трябва да съдържа повече подробности, за да се определят различните аспекти на прилагането й, да е съобразена с изискването за прозрачен процес и да включва контрагента.

Като пречки пред свободната търговия клаузите трябва да се ограничат до това какво е необходимо, за да се избегнат по-големи вреди. Клаузите трябва да бъдат подходящи и да съответстват на ситуациите, за които са разработени. Надявам се европейската промишленост да се окаже все по-силна и изобретателна, за да не трябва в крайна сметка да ги използваме.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Това предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета представлява правен инструмент за прилагане на защитната клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея. Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея беше подписано на 15 октомври 2009 г. То включва двустранна предпазна клауза, която дава възможност за повторно налагане на ставката за най-облагодетелствана нация, когато в резултат на търговската либерализация вносът се осъществява при толкова увеличен обем и по такъв начин, че причинява или е възможно да причини сериозна вреда на промишлеността на Съюза, която произвежда сходен или пряко конкурентен продукт. За да бъдат ефективни мерките, тази защитна клауза трябва да бъде включена в законодателството на ЕС, тъй като е необходимо тя да определя не само процедурните аспекти на прилагането на предпазни мерки, но и правата на заинтересованите страни.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Приемането на предпазна клауза, която е признание за трагичните последици от либерализирането и дерегулирането на световната търговия, не отстранява опасностите и безпокойството, които носи свободната търговия между ЕС и Южна Корея по отношение на бъдещето на редица сектори на икономическа активност. Това важи с особена сила в някои държави-членки като Португалия и в регионите, които са най-зависими от тези сектори.

Нека си припомним текстилната промишленост и производството на облекла, които са в центъра на това споразумение; нека си припомним проучването на Генерална дирекция „Трудова заетост“ и Еврофонда, които представиха сценарии, включващи понижение от 20 до 25% на работните места в Съюза до 2020 г., като дори представи по-сериозен сценарий, при който ще загубим 50% от съществуващите в момента работни места в Европейския съюз. Нека също така си припомним сектори като тези на електрониката и на производството на компоненти за автомобилната промишленост.

Неолибералният фундаментализъм на ЕС продължава да принася в жертва на олтара на свободната търговия работни места и производствен капацитет в името на печалбата на своите многонационални компании; продължава да влошава дефицитите и да насърчава външната зависимост на чуждестранните пазари, както и хроничните и нарастващи дисбаланси в търговията. Тази идеология продължава да оправдава нарушаването на правата на работниците, социалния дъмпинг и съсипването на милиони производители на дребно и на множество малки и средни предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Това споразумение е първото търговско споразумение, постигнато след влизането в сила на Договора от Лисабон, първото споразумение, което Европейският парламент одобрява, следователно е важно гласът на Парламента да бъде чут. Ето защо, за да утвърдим новите правомощия на Парламента при определяне на търговската политика на ЕС, гласувахме в подкрепа на внесените от парламентарната комисия по международна търговия изменения, но решихме да не подкрепим цялостния текст на резолюцията, за да се опитаме да постигнем по-добро споразумение със Съвета. По-добро споразумение, в което трябва да бъдат преразгледани няколко основни точки: искаме истинска предпазна клауза, ефективна клауза, която ще даде възможност да обхванем регионалните несъответствия между отделните държави-членки на ЕС и която преди всичко ще даде възможност да предотвратим ситуации, при които производителите от Европейския съюз биха могли да понесат „сериозна вреда“. След това идва въпросът за правото на Парламента на инициатива за провеждане на запитване по предпазната клауза.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея е от изключително значение за икономическото развитие на държавите-членки на ЕС. За да няма нарушения и да има баланс между вноса и износа и на двете страни обаче, трябва да има двустранни предпазни клаузи. Тези клаузи дават възможност да се предотврати евентуално причиняване на сериозна вреда върху промишлеността на ЕС в случай на прекомерно повишен внос на определени продукти. Следователно, за да бъдат ефективни тези мерки, споменатите по-горе предпазни клаузи трябва да бъдат включени в законодателството на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) В сравнение с други държави, с които Европейският съюз е водил преговори или вече е подписал споразумения за свободна търговия, бившата японска колония Южна Корея има по-високи стандарти за социално и трудово законодателство. Възможността за въвеждане на предпазни клаузи за ограничен период от време на регионално равнище в отделните държави-членки е важна и всъщност много пропорционална. Предишният опит ни показва, че е важно, особено във връзка с вноса и износа на стоки, да можем да се намесим така, че да е възможно да се предприемат необходимите структурни корекции или други подобни мерки.

От изключително значение също така е износът и вносът в тези области с най-голям потенциал за евентуално неблагоприятно влияние да бъдат наблюдавани, за да се избегне нанасянето на значителни вреди на промишлеността в Съюза. По принцип сключването на търговски споразумения стимулира икономическия растеж в рамките на ЕС и поради това гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), в писмена форма. (IT) Напълно подкрепям текста на резолюцията, с който се установява регламент, предлагащ възможността за въвеждане на предпазна клауза в случаите, при които съществува опасност вносът от Южна Корея да нанесе сериозни вреди на европейските производители и на производствената промишленост в резултат от прилагането на Споразумението за свободна търговия.

Регионалното прилагане на тази клауза е важно, за да може не само държавите-членки, но също и промишлеността и Парламентът да поискат да бъдат проведени разследвания, за да може в кратък период от време да се защити европейският износ. Гласуването в подкрепа на резолюцията „Zalba“ ни дава възможност да възприемем ясна и решителна позиция спрямо Съвета, за да потвърдим ролята на Парламента, който е участник във, а не просто изпълнител на европейската политика в областта на търговията.

Много сме изненадани, че белгийското председателство е включило предложението за решение и подписването и условното приложение на договора в дневния ред на следващия Съвет по външни работи преди Парламентът да е започнал обсъждането на договора и преди изходът от парламентарния вот относно предпазната клауза, без официални тристранни преговори, въпреки че е запознат с неяснотите около окончателното му съдържание. Ето защо очевидно има нужда да призовем всички институции да спазват повече принципа за взаимно зачитане, както е посочено в Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз е най-взискателната производствена област в света и най-лесно достъпният пазар в света. Тази ситуация създава изключително сериозни проблеми най-вече за нашите производители, които, тъй като са задължени да спазват широк набор от закони, които тегнат над тях, понякога имат по-високи производствени разходи от тези на своите конкуренти в други части на света. Ако тези конкуренти получат свободен достъп до нашите пазари, това ще създаде система с несправедлива конкуренция, която не може да бъде понесена от производителите, нито пък от преработващата промишленост, промишлеността и търговците, и ще нанесе съществени вреди върху европейското общество в средносрочна перспектива.

На този фон с готовност приветствам доклада за търговията между Европейския съюз и Южна Корея. Тъй като включва разпоредба за двустранна предпазна клауза за предотвратяване на съществени вреди за европейската промишленост в случай на голям обем на вноса, докладът признава хроничния проблем и се опитва да предложи подходящи мерки за минимизирането му.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, на 23 април 2007 г. Съветът оправомощи Комисията да започне преговори с Република Корея с цел сключване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Корея.

Споразумението беше подписано на 15 октомври 2009 г. и съдържа двустранна защитна клауза, която дава възможност за повторно налагане на ставката за най-облагодетелствана нация, когато в резултат на търговската либерализация вносът се осъществява при дотолкова увеличен обем, в абсолютно изражение или спрямо производството на вътрешния пазар, и по такъв начин, че причинява или е възможно да причини сериозна вреда на промишлеността на Съюза, която произвежда сходен или пряко конкурентен продукт.

За да бъдат ефективни мерките, тази защитна клауза трябва да бъде включена в законодателството на Европейския съюз не само поради съображения, свързани с процедурните аспекти на прилагането й, но и поради необходимостта от уточняване на правата на заинтересованите страни. Приложеното предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета представлява правен инструмент за прилагане на защитната клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея.

 
  
MPphoto
 
 

  Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма. (SV) Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея е много важно споразумение за ЕС. Като либерали ние имаме много положително отношение към споразуменията за свободна търговия и вярваме в благоприятното им влияние върху европейската икономика и търговия. Ето защо сме скептично настроени към регионалните предпазни клаузи, които Европейският парламент иска да включи в споразумението като начин за ограничаване на свободната търговия. Вместо това бихме искали да подчертаем значението на свободната търговия за развитието на ЕС. За да даде възможност на ЕС да бъде конкурентен партньор в областта на световната търговия, Европейският парламент трябва да предприеме действия за улесняване и да създаде възможности за развитие на търговията с останалия свят чрез споразумения за свободна търговия без ограничения.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Зелените не внесоха изменения в проектодоклада, тъй като ние се разграничаваме от предложението, и при предстоящата процедура по одобрение ще гласуваме срещу споразумението за свободна търговия с Корея в този му вид, защото се противопоставяме на ситуация, при която промишлеността в ЕС ще се определя произволно от едно споразумение за свободна търговия. Освен това се противопоставяме на договорената от ЕС възможност в Споразумението за свободна търговия, която позволява износа за Корея на големи автомобили с висок разход на гориво, които не отговарят на по-строгите стандарти и срокове на Корея за ограничения на емисиите на CO2. Освен това за нас стратегията „Европа 2020“ е опит да се стимулира промишлената политика на равнище ЕС, която трябва да бъде съпроводена от временен мораториум върху предстоящи споразумения за свободна търговия, които са в противоречие с установяването на такава политика.

Въпреки това в този случай подкрепяме формулирането на строги предпазни клаузи, а конкретната предпазна клауза ще се превърне в концепция, която ще се използва при други споразумения за свободна търговия. Ние също така подкрепяме докладчика, тъй като той овладя ситуация, при която предпазната клауза за Корея беше изготвена само в интерес на автомобилната промишленост, както и за това, че взе предвид целият спектър от търговски отношения и необходимостта от евентуални защитни механизми в областта на търговията.

 
  
  

Доклад: José Bové (A7-0225/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, за който отговарях от името на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, защото считам, че той е необходим с цел да се намери нов баланс в отношенията, създадени по цялата верига на предлагането на храни, и да ги направи прозрачни, запазвайки справедлива и конкурентна рамка на добра практика и система за надзор, за да гарантира доброто й функциониране. Надявам се, че Комисията ще вземе под внимание насоките, приети днес от Парламента, и че те намерят отражение в законодателното предложение, което ще ни бъде представено до края на годината.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Докладът се ограничава до декларации относно трагичното положение във веригата на предлагането на храни, което се влошава ежедневно, и критикува Комисията за недостатъците в съобщението й. Той обаче приема комерсиализацията на хранителните продукти и предлага решения в рамките на подобрена конкурентоспособност, прозрачност и информация на пазара на хранителни стоки, без да засяга основната причина за проблема, която се крие в капиталистическия метод на производство, който лишава малките и средните стопанства от плодовете на техния труд и работещите потребители от техните доходи. В Гърция антисоциалната политика на Европейския съюз и на правителствата на ПАСОК и Нова демокрация подкрепи контрола, който имат монополистите на пазара на хранителни стоки и създаването на картели за хранителни стоки, като например млечни продукти и брашно. В резултат на това цените на дребно се повишиха неимоверно, като по този начин допълнително увеличиха огромните печалби на хранително-вкусовия сектор и семействата на работниците и обикновените хора просто не могат да си ги позволят.

Хранителните нужди на народа ще бъдат задоволени единствено ако работническите класи, собствениците на малките и средните стопанства, и обикновените хора се обединят срещу монополистите, борейки се за прекратяването и премахването на антисоциалната политика и нейните представители, като дадат властта на народа, направят средствата за производство обществена собственост и организират планово селскостопанско производство според нуждите на семействата на работниците и обикновените хора в рамките на социална икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада, защото – както компетентно се посочва в параграф 3 от доклада – всички цели, свързани със селското стопанство, посочени в Договорите от Рим (увеличена производителност, разумни потребителски цени, стабилизиране на пазара), са били постигнати, с изключение на целта да се осигурят справедливи доходи за земеделските производители. Следователно Комисията следва надлежно да отчете това във всички бюджетни предложения.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Нашите земеделски производители трябва да бъдат в състояние да печелят прилични доходи за труда си, като същевременно произвеждат хранителни продукти, които отговарят на строги стандарти за качество и са достъпни за потребителите. Благодарение на работата в комисията по земеделие и развитие на селските райони докладът на г-н Bové е балансиран и предлага редица решения на тези предизвикателства. Укрепването на организациите на производителите, предлагането на стандартни договори в определени сектори и насърчаването на саморегулацията: според мен това са аспекти, които си заслужава да бъдат разгледани. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) През 2009 г. доходите на земеделските производители са спаднали средно с 12%, а оперативните разходи са се увеличили с 3,6%. При това положение земеделските производители няма още дълго да могат да продължат да извършват дейност в рамките на веригата на предлагането на храни – в която цените, заплащани от потребителите, са се повишили с 3,3% на година от 1996 г. насам.

Веригата на предлагането на храни е сложна структура, която в момента не функционира правилно. Земеделските производители не получават подходящо възнаграждение за времето и инвестициите, които са вложили в производството на качествена храна. За да можем действително да разчитаме на земеделските производители да гарантират продоволствена сигурност в Европа, трябва да вземем мерки за нестабилността на пазара и нарушаването на веригата на предлагането на храни. Трябва да се гарантират справедливи доходи за земеделските производители.

Трябва да се гарантират справедливи цени за земеделските производители, съответна прозрачност на пазара и справедливи цени на дребно за потребителите. Комисията трябва да проучи веригата на предлагането на храни, като по-специално подкрепям онези, които желаят да бъде извършен задълбочен преглед на разпределението на маржовете на печалба, така че да бъде точно посочено звеното от веригата на предлагането на храни, в което нарушението влияе негативно на конкуренцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Аз подкрепих доклада и изразената в него загриженост относно положението, пред което са изправени земеделските производители в Европейския съюз. Световната икономическа и финансова криза и нестабилността на цените на храните и стоките доведе до значителни затруднения за земеделските производители и затова потребителите също не получават полагащото им се. Въпреки че цените на храните се увеличават с 3,3% годишно от 1996 г. насам, цените, които земеделските производители получават, са се увеличили едва с 2,1%, като същевременно оперативните разходи са се увеличили с 3,6%, което свидетелства за неправилното функциониране на веригата на предлагане. Освен това средният доход на земеделските производители е намалял с над 12% в 27-те държави-членки на Европейския съюз през 2009 г., което означава, че земеделските производители вече не могат да генерират необходимите приходи от работата си. Въпреки това земеделските производителите и хранително-вкусовият сектор все още трябва да произвеждат хранителни продукти, които да отговарят на изключително високи стандарти за качество, на цени, които са достъпни за потребителите. Съгласен съм, че е налице необходимост от повече прозрачност в селскостопанския сектор и че Европейската комисия трябва да играе водеща роля и да предложи въвеждане на задължителни годишни отчети от най-големите европейски търговци, преработватели, търговци на едро и на дребно относно техните пазарни дялове.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) При всяка криза в селското стопанство земеделските производители и потребителите отправят следното настойчиво искане: направете веднъж завинаги цените и доходите на земеделските производители прозрачни по цялата верига на селскостопанското производство. Този доклад е насочен именно в тази посока и това ни дава всички основания да го подкрепим. Изразявам съжалението си обаче от това, че беше отхвърлено, с едва няколко гласа, предложението да се предостави преференциално третиране на кооперациите, малките и средните предприятия и организациите на производителите при възлагането на обществените поръчки.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Прозрачността, конкуренцията и предлагането са само някои от аспектите, разгледани от г-н Bové, който призовава Комисията и Съвета да се намесят с цел подобряване на функционирането на веригата на предлагане на храни в Европа.

Реших да гласувам в подкрепа на доклада Bové, защото твърдо считам, че стъпките за подобряване на ефективността на веригата на предлагането на храни трябва да включва премахването на нелоялните търговски практики, наблюдение на цените и по-голямо участие от страна на производителите и потребителите при изготвянето на критерии за качество и местно икономическо развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), в писмена форма. (CS) Гласувах в подкрепа на доклада „Справедливи доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“, защото считам, че на този въпрос следва да бъде обърнато по-голямо внимание в контекста на Европейския съюз. Имам обаче едно съображение по доклада. Считам за грешка това, че в него не се обръща по-голямо внимание на различната сила на позициите при договарянето на земеделските производители в сравнение с преработвателите. Макар хранително-преработвателният сектор да е интегриран и икономически силен, земеделските производители често работят поотделно и в неизбежно по-слаба позиция, що се отнася до търговски преговори. Комисията все пак желае да подкрепи по-голяма степен на интегрираност на хранително-преработвателния сектор на вътрешния пазар, в рамките на по-силна конкуренция в европейската верига на предлагането на храни.

В доклада не се казва почти нищо за това, как да станат земеделските производители равностойни партньори с хранителната промишленост и търговските вериги. Интересно ми се стори и искането да се спре разработването на национални и регионални правила за отбелязване на произхода върху етикетите и да бъдат заменени от нова рамка за географските указания съгласно политиката за качеството. Считам, че регионалните правила за отбелязване на произхода може да са подходящо допълнение към европейската система на етикетиране, при условие че не ограничават свободното движение на стоки на вътрешния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма. (FR) Докладът относно цените на храните и доходите на земеделските производители в Европа беше приет от Европейския парламент днес, вторник, 7 септември. Той е резултат от широко сътрудничество между всички политически групи, със значителен принос от страна на групата на Европейската народна партия (Християндемократи).

Приветствам предложенията, отправени към Европейската комисия, насочени към укрепване на позицията на производителите в преговорите с дистрибуторите. Присъединявам се към призива на докладчика европейското законодателство в областта на конкуренцията да бъде адаптирано, за да се предотвратят злоупотребите с господстващо положение.

Предложението за създаване на стандартни договори, в които да бъдат включени клаузи за обеми и цени, които ще дадат възможност на земеделските производители да получават справедливи доходи, според мен е съвсем уместно. Необходима ни е нова нормативна уредба за пазара, която ще осигури на общата селскостопанска политика инструменти, с които по-добре да преодолява кризи.

Както и с продуктите от рибарство и аквакултури, считам за изключително важно насърчаването на качествените продукти и устойчивото производство. Именно поради тази причина е от ключово значение продуктите, внасяни от трети страни, да отговарят на същите изисквания, на които отговарят и европейските, за да се предотврати нелоялната конкуренция.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Тъй като проблемите с веригата на предлагане на храни са установени на европейско и световно равнище, трябва спешно да бъдат намерени решения. В настоящия доклад са предложени някои решения, сред които бих подчертала необходимостта от насърчаване на увеличение на добавената стойност на европейското производство на храни; значението на обмислянето на мерки за предотвратяване на злоупотреби, като въвеждането на санкции и „посочване и порицаване“ на дружествата, които не ги изпълняват; и създаването на Европейска обсерватория на цените и маржовете на земеделските продукти. Също така според мен е от съществено значение да се насърчи рационализацията на веригата на предлагане на храни, за да се намали въздействието на превоза на храни върху околната среда, да се насърчи пускането на пазара на местни хранителни продукти и устойчиво да се развие икономиката в селските райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Подкрепих доклада Bové не само защото е в правилната насока и съдържа цялата важна информация, но и защото прави важни промени в първоначалния доста слаб текст на Комисията. Докладът насърчава разнообразието на продукти, културното наследство в селското стопанство, магазините за търговия на дребно и възможността за директна продажба на продукти от земеделските производители, както и работни места и финансиране за малките и средните стопанства и кооперации, по начини, които ще гарантират задоволяване на собствените нужди и опазване на околната среда. Той подчертава необходимостта за защита на справедливите доходи на земеделските производители и поради тази причина призовава Комисията да вземе предвид всички бюджетни предложения. Докладът настоява за подобряване на правната рамка за индивидуалните етикети за качество с цел да се предотврати тяхното увеличаване и да се гарантира по-голяма прозрачност за потребителите, и по-лесен достъп до пазара за производителите.

Докладът също така счита за необходимо да бъде забранена продажбата под изкупната цена на общностно равнище и настоятелно призовава Комисията да преразгледа критериите, които се използват понастоящем за оценка на нарушаващото конкуренцията поведение, защото макар че индексът на Херфиндал може да се използва за оценка на риска от възникване на монопол, той не е в състояние да отрази действителния размер на нарушаващите конкуренцията практики, характеризиращи се с тайни споразумения или господстващо положение на малък брой дружества, каквито изглежда се прилагат при търговията на дребно от голям мащаб.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) Основната цел на общата селскостопанска политика (ОСП) винаги е била да гарантира справедливи доходи за земеделските производители. След преразглеждането, извършено от Комисията, се откроиха няколко различия спрямо първоначалния принцип, които не можем да подминем. Земеделските ни производители са убедени, че работата им е подценена в икономическо отношение.

Преместването им от първия етап на веригата на предлагане към превръщането им във важни участници от втория етап днес вече не се счита за определящ фактор за стабилизиране на крайната цена, която да бъде заплатена от потребителите. Трябва да контролираме промените в цените на стоките, които са единствено в ущърб на потребителя. Считам, че би било добре да се направи преглед на това, как артикулите се движат по веригата на предлагането, с цел да не се допуска увеличаване на цените на стоките, което е несъвместимо със справедливо разпределение на разходите според извършената работа.

Важно е да се провери дали несиметричността в стойността на даден продукт между първия и последните етапи от веригата на предлагането се повишава и така ощетява потребителите. Би било опасно на пазара да се предлагат продукти на по-високи цени, които не са резултат от повишено качество. Потребителите трябва да играят водеща роля, за да се гарантират справедливи доходи за всички оператори от веригата на предлагането.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Като се има предвид, че селското стопанство е един от секторите, които бяха засегнати най-тежко от икономическата криза, считам, че Европейската комисия трябва да предвиди и да гарантира мерки, насочени към насърчаване на земеделските производители да постигат устойчиво и етично производство, както и да получат компенсации за направените инвестиции. Това ще установи равновесие, което ще спомогне за подобряването на веригата на предлагането на храни в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Продоволствената криза и възникналата като резултат от нея нестабилност на цените на храните и основните продукти разкри съществуващите опасения относно начина, по който функционират веригите на предлагането на храни на европейско и световно равнища. Те също така загатнаха за разликата между годишното увеличение от 3,3% на цените на храните и увеличението от 2,1% на цените, които получават земеделските производители, спрямо увеличение от 3,6% на техните разходи. Това отразява липсата на прозрачност на цените по цялата верига на предлагането. Тъй като считам, че балансираните търговски отношения могат не само да подобрят функционирането на веригата на предлагането на храни, но да бъдат и в полза на самите земеделски производители, гласувах в подкрепа на съдържащото се в доклада.

Ето защо ще повторя, че основната цел на общата селскостопанска политика следва да е запазване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство и подкрепа за земеделието в Европейския съюз, за да бъде гарантирано производство на храни на местно равнище и балансирано териториално развитие. Това обаче трябва да се постигне, без да се пренебрегва възможността за осигуряване на справедливи доходи в селскостопанския сектор. Следователно насърчаването на устойчиви и етични производствени системи е възможно единствено ако на земеделските производители бъдат осигурени компенсации за техните инвестиции и ангажименти в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Европейският парламент призова за по-справедливи доходи за земеделските производители във връзка с по-доброто функциониране на веригата на предлагане на храни. Неприемливо е приходите на земеделските стопани да спадат постоянно, докато печалбата на хранително-вкусовата промишленост, мултинационалните търговци на едро и на дребно се увеличава. Ето защо призоваваме Европейската комисия да въведе някои практически мерки (за борба с господстващото положение, нелоялните търговски и договорни практики, забавените плащания и така нататък), за да се създаде прозрачна, ефективна икономика, в която стоките се продават на справедлива цена и земеделските производители могат да си изкарват прехраната.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Подкрепих този доклад, защото в него се разглежда предприемането на действия, по отношение на проблема, свързан с несправедливото разпределение на печалби в рамките на веригата на предлагането на храни, по-специално по отношение на справедливите доходи за земеделските производители.

Средният доход на земеделските производители през 2009 г. е намалял с повече от 12% в 27-те държави-членки на Европейския съюз, а потребителите продължават да са изправени пред непроменени или увеличаващи се цени на крайните продукти, които закупуват, което е пример за липсата на прозрачност по веригата на предлагането на храни, както и за нарастващата нестабилност на цените на стоките. Ето защо трябва да се стремим към по-голяма прозрачност във веригата на предлагането на храни, за да бъдат прекратени нелоялните практики на големите супермаркети и на преработвателната промишленост.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), в писмена форма. (EN) Подкрепям по принцип този доклад, защото считам, че той се противопоставя на най-съществените проблеми във веригата на предлагането на храни. Трябва да вземем мерки спрямо сегашното положение в системата, при което е налице злоупотреба с пазарна мощ. Търговците на дребно са твърде силни, което принуждава производителите на суровини да бъдат просто приемници на цената, а не страна, която определя цената. Макар да съм съгласна с принципите на доклада, имам силни резерви по отношение на решенията, предложени от докладчика. Не съм привърженик на свърхрегулирането. Допълнителната бюрокрация ще доведе единствено до повече натиск и допълнителни разходи в сега съществуващата система. Не съм съгласна също така да бъде създадена структура за целия Европейски съюз, която да следи всички сделки на пазара. Разходите, свързани с такава структура, ще бъдат твърде високи.

Тази роля може да се изпълнява от омбудсман за супермаркетите на равнище държава-членка. Макар да съм съгласна с някои от измененията на групата на Европейските консерватори и реформисти, се опасявам, че бързият преход към по-свободен пазар би бил в ущърб на производителите в моя избирателен район. Тяхната неохота да се борят срещу мощта на търговците на дребно от веригата на предлагането няма да спомогне по никакъв начин да се гарантира постоянството на хранителните доставки от производителите на суровини.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно „справедливи доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“, защото са необходими мерки, които да гарантират по-справедливи доходи за земеделските производители, по-голяма прозрачност на потребителските цени и по-добре функционираща верига на предлагането на храни, по-специално посредством законодателни предложения, които да променят несправедливото разпределение на печалби в рамките на веригата на предлагането на храни и за да се реагира на нестабилността на цените, и да се намали уязвимостта на земеделските производители.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Всички сме съгласни, че земеделските производители са изложени в значителна степен на нестабилността на цените поради естеството на работата им. Докладът предлага някои добри идеи, за да бъдат те защитени, но други предизвикват единствено съмнение. На първо място, задължителното докладване на пазарния дял създава опасност от това да се превърне просто в една бюрократична мярка. Имам известни съмнения и относно акцента, който се поставя върху случаите на злоупотреба с господстващо положение и нелоялните практики във веригата на предлагането на храни, защото ако действително има злоупотреби и нелоялна практика, следва да бъде приложено действащото законодателство в областта на конкуренцията, за да се накажат нарушителите.

Именно поради тази причина не виждам реална необходимост за ново обвързване между правилата в областта на конкуренцията и общата селскостопанска политика. Що се отнася до собствените марки, вече знаем, че те дават възможност за по-голяма свобода на избор на потребителите, а проучванията показват, че впоследствие те ги предпочитат. Така функционира пазарът. Следователно в доклада има много въпроси, които изискват по-нататъшно обсъждане.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Земеделските производители трябва да получават справедливи приходи. Неприемливо е, че от 1996 г. насам цените, получавани от земеделските производители, са се увеличили едва с 2,1%, докато оперативните разходи са се увеличили с 3,6%. Цените на храните обаче се увеличават с 3,3% годишно, което означава, че ощетени са именно земеделските производители. Прави впечатление, че доходите на средния земеделски производител са намалели с над 12% в 27-те държави-членки на Европейския съюз през 2009 г.

Всички цели, свързани със селското стопанство, които се посочват в Договора от Рим – увеличена производителност, адекватно предлагане на храни, разумни цени за потребителите, стабилизация на пазара – са постигнати, с изключение на целта за справедливите доходи в областта на селското стопанство. Ето защо призоваваме Комисията да подобри европейския инструмент за наблюдение на цените на храните с цел да се отговори на необходимостта на потребителите и земеделските производители от по-голяма прозрачност по отношение на ценообразуването за храните. Също така призовавам Комисията незабавно да осъществи пилотния проект, свързан със създаването на Европейска обсерватория за цените и маржовете на земеделските продукти, който да се допълни с данни за цените, маржовете и обемите, за които Парламентът и Съветът приеха бюджетни кредити на стойност 1,5 млн. евро в бюджета за 2010 г.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Докладът не отговаря на амбициите, които предполага заглавието му. Текстът в крайна сметка предлага съвсем малко – почти нищо – конкретно по въпроса, как да бъдат постигнати справедливи доходи за земеделските производители, като се ограничава с неясни и дори двузначни изрази. Той оставя на Комисията задачата по представянето на предложения, която е задължение на Европейския парламент.

На първо място, за да се постигнат справедливи доходи за земеделските производители, е необходимо да се прекратят категорично политиките на либерализиране на селскостопанските пазари, които са приети като част от реформата на общата селскостопанска политика, както и да бъде извадено селското стопанство от Световната търговска организация и „споразуменията за свободна търговия“, чието действие донесе ползи за някои големи корпорации, участващи във веригата, и се оказа пагубно за малките и средните земеделски производители. Необходима е политика на ценообразуване, която взема под внимание деликатната същност на тази дейност и която, наред с други мерки, установява справедливи минимални суми, които да бъдат заплащани на земеделските производители.

Необходимо е количествено наблюдение на вноса; трябва да бъдат въведени преференции за продукти от Европейския съюз, като се отдаде приоритетно значение на собственото производство на всяка държава и нейната продоволствена независимост. Супермаркетите трябва да бъдат задължени да продават значителни квоти от националното производство на всяка държава, като особено внимание трябва да бъде обърнато на равнищата на зависимост в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, както и на неговия търговски баланс и равновесието в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) Докладът на г-н Bové относно по-доброто функциониране на веригата на предлагането на храни в Европа представлява първа важна крачка в посока към по-справедливо разпределение на доходите и признаване на истински важната роля на производителите, които в последните години пострадаха най-тежко от нелоялни търговски практики. Считам, че е необходимо да се намесим в сектора, за да въведем мерки, насочени към подобряване на възможностите за преговори на производителите.

Както повечето европейски производители, тези от моя район също бяха засегнати тежко от дисбаланса на доходите във веригата на предлагането на храни и понижението на цените на селскостопанските продукти, което повлия много култури и стада. Регистрираните през 2005 г. в областта Венето 91 000 холдинга са намалели с 14% и на практика това намаление включва предимно малки производители. Тези, които имат най-малко значение за пазара. Ето защо ще подкрепя доклада по собствена инициатива, като се надявам, че той ще бъде последван от предложение на Съвета, което е също толкова в съзвучие с бедственото положение, в което се намират много производители.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Приветствам приетия днес доклад относно по-доброто функциониране на веригата на предлагането на храни.

Няма съмнение, че във веригата на предлагането на храни съществуват проблеми, и именно земеделските производители са тези, които търпят най-големи загуби от това. Цените, които получават земеделските производители, трябва да бъдат категорично и прозрачно определени. Искам Европейската комисия да включи препоръките на този доклад в съобщението относно общата селскостопанска политика за периода след 2013 г., което предстои да бъде публикувано тази година.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, проблемът е налице от дълги години и положението се влошава поради повишената сила и концентрация във веригата на предлагане.

Малките и средните селскостопански производители се борят за достойни доходи, а потребителите продължават да са изправени пред постоянни повишения на цените. Няма съмнение, че правилата на веригата на предлагането се диктуват от големите вериги за търговия на дребно, участникът с най-силни позиции при воденето на преговори. Ето защо е важно да бъдат приложени преки мерки за борба срещу нелоялните търговски практики и да бъдат въведени механизмите за прозрачност на цените, предвидени в тази директива, която подкрепям изцяло. Това обаче съвсем не е достатъчно, за да се гарантират справедливите маржове на печалба, към които се стреми ОСП.

Трябва да направим механизма за контрол на цените още по-прецизен, да предоставим стимули за създаване на организации на производителите с цел да увеличим възможностите за преговаряне на отделните стопанства и да подобрим организацията на веригата на предлагането на храни, като вземем под внимание разнообразието в мащабите на стопанствата и характерните особености на различните пазари.

И в обобщение, за да гарантираме справедливи доходи за всеки участник във веригата на предлагането, по-специално за да гарантираме качеството и да защитим потребителите, трябва да предприемем по-ефективни мерки по въпроса, и то на глобално равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Целта на една селскостопанска политика трябва да бъде не само да гарантира достъпни или евтини цени за потребителите. Тя трябва също така да гарантира справедлив доход за работата на земеделските производители, да насърчава къси вериги на предлагане, да насърчава потребителите, производителите, преработвателите и дистрибуторите да се насочат към местните и сезонните продукти – качествените продукти и т.н. – и да прекрати определени практики, прилагани от едромащабни дистрибутори или посредници.

Както споменахме вече няколко пъти в Парламента, селското стопанство – поради това, че осигурява храна за хората – запазва ландшафта, то е в основата на цивилизациите и се различава от всички други икономически дейности.

Като такова, спрямо него не следва да се прилагат правила за конкуренция и категорично не трябва да се прилагат международни правила за конкуренция. Скандално е, когато виждаме селскостопански стоки, от които зависи животът на човешки същества, да бъдат третирани като финансови продукти на силно спекулативни пазари. Докладът на г-н Bové е ориентиран в правилната посока. Жалко е, че благодарение на проевропейското мнозинство в Парламента, докладът си остава до голяма степен ограничен в погрешната концептуална рамка на Европейския съюз и нейните догми.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Подкрепих категорично този текст, който призовава Европейската комисия да предприеме конкретни мерки, така че земеделските производители да се възползват от справедливи доходи и за да функционира по-добре веригата на предлагането на храни в Европа. Това е важно гласуване, защото земеделските производители не получават справедливо възнаграждение за произведеното от тях и често са първите жертви на нелолялни търговски практики. Текстът представлява напредък, защото заявява, че преговорните позиции на всички страни трябва да бъдат балансирани и че трябва да бъде установена лоялна конкуренция в рамките на пазарите на хранителни продукти, с цел да се гарантират справедливи доходи за земеделските производители и прозрачност на цените за потребителите. Поради тези причини приветствам приемането на този текст, което представлява важна стъпка напред за земеделските производители и потребителите. За да запазим динамично селското стопанство и за да имаме качествена верига на предлагането на храни в Европа, която е в полза на потребителите, земеделските производители трябва да получават повече за произведеното от тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на този текст, защото последиците от земеделското производство при предварително сключени договори с изкупвачи може да подкопаят позициите на земеделските производители при воденето на преговори.

Следователно е необходимо ново законодателство, което да интегрира производителите на суровини по-тясно с останалите участници от веригата и да гарантира прозрачност на цените за потребителите.

Предложението за създаване на стандартни договори, които да включват клаузи за обеми и цени, би дало възможност на производителите да имат по-силни позиции при воденето на преговори в долните звена на веригата на предлагането на храни. Тези стандартни договори могат да служат като инструменти за предотвратяване на определени практики, като например промени на договорните условия, забавяне на плащания и препродажба на стоки на цени под тяхната себестойност. В някои сектори тези договори дори следва да бъдат въведени като задължителни.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Bové относно цените на храните, защото трябва действително да гарантираме стабилни доходи на земеделските производители, като същевременно защитаваме и потребителските цени. Няколко неотдавнашни колебания на цените на хранителните стоки, като случая с млякото, привлякоха вниманието към тежкото положение, пред което в момента са изправени голям брой земеделски производители. Изкупните цени намаляват и производителите вече не са в състояние да изкарват прехраната си. В другия край на веригата потребителите никога не се възползват от намаляването на цените, ако и когато те се появят. В същото време обаче, когато цените се вдигнат, не на последно място вследствие на спекула, увеличението веднага преминава към крайната цена. Налице е неотложна необходимост от по-голяма прозрачност по отношение на ролята на посредниците, особено големите дистрибутори.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, защото е ужасно да ставаме свидетели как земеделските производители биват ограбени от големите мултинационални компании. Богатството трябва да бъде преразпределено справедливо по веригата на предлагането на храни. Надявам се, че Комисията ще действа бързо и ще предложи механизъм за справяне с повдигнатите въпроси. Ако бъде приложена, тази инициатива ще спомогне значително за препитанието на земеделската общност в Ирландия и затова я подкрепям.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. − (DE) Подкрепям доклада Bové относно по-добре функционираща верига на предлагането на храни. В доклада са разгледани основни въпроси за бъдещото развитие на селскостопанския сектор, а оттам и осигуряването на контролирано предлагане на здравословни, пресни хранителни продукти за европейското население. Главните тревоги на земеделските производители включват ценовата прозрачност, лоялната конкуренция, ограничаването на злоупотребата с покупателната способност, подобряване на договорите, повишаване на статута на групите от производители и ограничаване на спекулата със селскостопански суровини. Докладът изпраща ясен сигнал от Парламента към малките семейни земеделски стопанства в момент на световна икономическа криза. Докладът също така е насочен срещу всички участници във веригата на предлагане на храни, които допринасят за проблемите, свързани с цените. Трябва да решим въпроса с високите маржове на печалбата, реализирана само в долната част на веригата на предлагане на храни. Не трябва да позволяваме на земеделските производители да се заплащат изкупни цени, които са под нивото на разходите им за производство.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз ще съумее да разполага със силен селскостопански сектор, който му позволява да бъде самостоятелен само ако земеделските производители са в състояние да получават справедливи приходи и ако произведеното от тях се продава на справедливи цени. Големият натиск от страна на основните вериги на предлагането на храни обаче доведе до намаляване на цените, изплащани на земеделските производители, и до увеличение на цените на продуктите за потребителите. Необходимо е увеличението в потребителските цени да бъде отразено в цената, плащана на земеделските производители, тъй като само по този начин могат да се постигнат балансирани търговски отношения. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), в писмена форма. (FR) Макар, от една страна, да приветствам изводите, направени в този доклад относно катастрофалното положение на европейското селско стопанство, от друга, изразявам съжаление, че единственото, което ни се предлага, е да има още по-мащабна европейска вмешателство, повече европейски закони и повече проейвропейска, бюрократична намеса.

Предвид разнообразието на нашата местна, регионална и национална идентичност и традиции и предвид дълбоките разлики по отношение на практики и нужди на различните икономически и социални условия на земеделските производители в Европейския съюз, направеното от проевропейски настроените трябва незабавно да бъде поставено под въпрос. Имаме политика, която се провали и която засили опустиняването на селските райони, увеличи почти пълните монополисти и нелоялните практики на едромащабните дистрибутори и изкупвачи, както и различните форми на спекулация, които вредят на земеделските ни производители.

Макар че на земеделските производители трябва категорично да бъде оказана подкрепа, за да могат да получават справедливи доходи в рамките на сигурна, по-добре функционираща и качествена верига на предлагането на храни, логиката диктува също така, че това трябва да се извърши на национално равнище. Трябва да върнем общата селскостопанска политика (ОСП) отново на национално равнище и да не придаваме значение на либералните, интернационалистичните доводи на Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), в писмена форма. (DE) Поради факта, че не ми беше дадена възможност да направя изказване по време на разискването по доклада Bové и не успях за изложа основанията, поради които гласувам против него, бих искала отново ясно да заявя, че поне към момента продължаваме да живеем в Европейския съюз, а не в съветски съюз.

Поради тази причини отхвърлям всички решения на г-н Bové, които не са съвместими с нашата система на социална пазарна икономика.

Съгласна съм с посочените сериозни причини за проблемите, като например злоупотребата с господстващо положение от страна на изкупвачи, забавени плащания, ограничен достъп до пазара и много други, които са в основата на лошото функциониране на веригата на предлагането на храни.

Ето защо трябва да предприемем действия и действително имаме тази готовност. Трябва да гарантираме справедливи доходи за земеделските производители, без да пренебрегваме преработвателната промишленост или търговците в световен мащаб. За разлика от националните органи, преработвателната промишленост и търговците имат пряк контакт с реалната икономика. Ако обаче помощта, на която имат право земеделските производители, и на която определено разчитат, бъде предоставяна с повече от 12 месеца закъснение, то тази порочна практика ще има също толкова отрицателни последствия върху доходите на земеделските производители, колкото и определени практики, прилагани от преработвателната промишленост и търговците, които предстои да бъдат проверени.

Ето защо няма да подкрепя този доклад, ако противоречията, които са в разрез със системата, не бъдат успешно отстранени.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias и Miguel Portas (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Подкрепихме тази резолюция, защото включва множество предложения, насочени към балансиране на силите между различните участници във веригата на производство и предлагане на храни. В момента малките и средните земеделски производители са слабите участници в тази верига и без справедливи доходи ще бъде невъзможно да бъде постигнат успех в борбата срещу опустиняването на селските райони и в същото време да се реорганизира от екологична гледна точка дребномащабното селско стопанство и свързаната с него преработвателна промишленост.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Съгласен съм с всички становища, изразени в доклада на г-н Bové. Безрезултатният подход на Европейската комисия спрямо земеделските производители и несекващото й желание да увеличава данъците върху производството и предлагането, продажбата и съхранението, могат да доведат до положение, при което съотношението на селскостопанска продукция в Европа може да спадне с 30% до 50% в сравнение с днешното равнище.

След това европейците ще изпаднат в пълна зависимост от доставки от Китай, Индия, Южна Америка и Русия, където разходите в този сектор са значително по-ниски. Докладът на г-н Bové ясно заявява на Европейската комисия, че членовете на Европейския парламент няма да позволят на г-н Барозу и членовете на неговата Комисия да упражняват натиск върху земеделските производители и да ги лишават от доходи в полза на публичните финанси на Европейския съюз. Трябва да отправим сериозно предупреждение към всички онези, които искат да направят живота на земеделските производители по-тежък и по-сложен.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Има нещо дълбоко погрешно във веригата на предлагането на храни. Например продажбените цени в магазините нямат нищо общо с това, което получават малките производители за тежкия си труд. За пореден път ставаме свидетели на злоупотреба с господстващо положение на изкупвачи и нелоялни практики. Дистрибуторите трябва да извадят пари от собствения си джоб, когато веригите от супермаркети празнуват годишнини или въвеждат планове за реструктуриране например. Малките предприятия биват подложени на безжалостен натиск, след което дружествата прилагат скандални измамни практики на етикетиране за продукти с изтекъл срок на годност, кулминация на което представлява делото Gammelfleisch & Co.

За да не позволим селскостопанските ни региони да продължат да западат и броят на земеделските производители да намалява, крайно време е да спрем да изплащаме субсидии за селското стопанство на големите многонационални селскостопански концерни и на милионерите, а вместо това да ги предоставим на онези, които се нуждаят от тях, за да оцелеят. Ако това не е възможно в условията на централизма в Европейския съюз и механизма на Брюксел за отклоняване на вината, връщането на субсидиите за селското стопанство на национално равнище ще се окаже единственото жизнеспособно решение. Този доклад не може по никакъв начин да подобри реално сегашното положение, въпреки че някои от подходите в него са правилни. Ето защо гласувах „въздържал се“.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че той е от полза за италианската хранителна промишленост.

По-специално считам, че е от ключово значение да приемем инструменти, с които да подкрепим развитието на къси вериги на предлагане, и на пазари, които са пряко управлявани от земеделски производители, като по този начин ще намалим броя на посредниците. Това ще бъде в полза на потребителите, защото ще имат възможност да закупуват продукти на по-справедливи цени. Призовавам също така Комисията да предприеме сериозни мерки срещу нелоялната конкуренция, която оказва отрицателно въздействие върху малките производители.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), в писмена форма. (LT) Изправени пред предизвикателствата както на икономическата рецесия, така и на прищевките на климата, пред европейските земеделски производители стоят неизбежни проблеми. Значителни проблеми произтичат по отношение на нестабилните цени на основните продукти от селскостопанския и хранително-вкусовия сектор. В съобщението на Европейската комисия се споменават прозрачност на цените, конкуренция и повишено качество на продуктите, но отсъстват някои основни елементи, което прави особено важна приетата днес резолюция, в която Европейският парламент, изразявайки своето становище, насочва вниманието към изключително неравностойните възможности на земеделските производители за водене на преговори, в резултат на което различни участници за селскостопанския пазар злоупотребяват със сегашното положение, вредят на доходите на земеделските производители и сключват нелоялни договори и картелни споразумения. Подкрепих тази резолюция, защото считам, че трябва да гарантираме по-добро функциониране на веригата на предлагането на храни и да стимулираме справедливи доходи на земеделските производители, да насърчаваме прозрачност на цените по цялата верига на предлагането на храни, конкуренция, борба срещу нестабилността на цените и по-добър обмен на информация между пазарните партньори, предвид новите предизвикателства, като например изменението на климата и загубата на биоразнообразие.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. (RO) Подкрепих доклада Bové, в който се разглежда много сериозен текущ проблем и се предлагат полезни мерки за неговото отстраняване. Аз обаче гласувах против параграфите, предлагащи мерки, които не постигат нищо освен насърчаване на икономическата свобода и конкурентоспособността. Не трябва да забравяме, че няма алтернатива на справедливата икономическа политика. Този принцип трябва да се спазва и в селското стопанство, въпреки характерните особености на този сектор. Отново бих искал да изразя тревогата си, че този доклад не споменава политиките за развитие на селските райони. Все пак се надявам, че справедливите, полезните мерки ще намерят своето подходящо място в бъдещите законодателни предложения на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) Докладът съдържа някои много положителни и важни елементи, като опита за борба с монополистите в селскостопанския сектор, с цел да се гарантира сигурен доход на дребните земеделски производители. Аз обаче съм против подхода, използван в доклада, който включва решаване на проблемите в селскостопанския сектор чрез въвеждане на повече разпоредби на Европейския съюз. Това е грешен начин да се подходи към въпроса. Това, от което се нуждаем, е мащабен преход обратно към национално и регионално равнище, където предизвикателствата, пред които сме изправени, са най-непосредствени. Ето защо се въздържах от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада на Европейския съюз относно справедливи доходи за земеделските производители, защото една от ключовите цели на общата селскостопанска политика на Европейския съюз – да гарантира достатъчни доходи за земеделските производители – все още не е постигната. Макар цените на храните да са се повишавали с 3,3% на година от 1996 г. насам, цените, които се предлагат на земеделските производители, са се повишавали само с 2,1%, като същевременно оперативните разходи са нараствали с 3,6%, което доказва дисбаланса във веригата на предлагането на храни, дължащ се на господстващото положение на търговците от селскостопанския сектор, снабдителните дружества, преработвателите и търговците на дребно. Поради тези причини считам, че е необходимо да насърчаваме развитието на икономически организации на земеделски производители и създаването на кооперации, тъй като те увеличават влиянието на земеделските производители и тяхната сила при водене на преговори. Съгласен съм с предложенията, съдържащи се в доклада, които целят да гарантират по-голяма прозрачност на цените в хранителния сектор, по-специално с онези, насочени към борбата срещу спекулацията с хранителни стоки в световен мащаб, контрола на нестабилността на цените на тези стоки и гарантиране на по-добър обмен на информация между пазарните партньори. От ключово значение е да предотвратим злоупотребата с пазарна мощ от страна на изкупвачите във веригата на предлагането на храни. Изразявам категоричното си съгласие с предложението, прието от комисията по земеделие, за въвеждане на програми, които да насърчат продажбата на продукти на местните пазари и да гарантират преференциално третиране на организациите на производителите, земеделските кооперации и малките и средните предприятия при възлагането на обществени поръчки в рамките на веригата на предлагането на храни. За съжаление, Парламентът отхвърли това предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепих доклада поради причините, посочени в заглавието му: да се гарантират справедливи доходи на земеделските производители. Макар това да е една от целите на общата селскостопанска политика, тя винаги е привличала по-малко внимание, отколкото други цели, като например повишена производителност и конкурентоспособност на европейската хранителна промишленост в световен мащаб. Известни са ми факторите, които оказват влияние на правилното функциониране на веригата на предлагането на храни в Европа. Те станаха ясни вследствие на огромната нестабилност на цените на стоките в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор.

Тези проблеми изглежда са тясно свързани с повишената концентрация в секторите на преработвателната промишленост, търговията на едро и дребно и веригите супермаркети, тяхната увеличаваща се пазарна мощ и различни практики на злоупотреба с господстващо положение от страна на изкупвачи във веригата на предлагането на храни. Съгласен съм посоченото от докладчика, че най-добрият начин да се отговори на тези проблеми е да има по-прозрачни цени по цялата верига на предлагането на храни с цел да се повиши конкуренцията и да се преодолее нестабилността, както и да се подобри обменът на информация между пазарните партньори по отношение на търсенето и предлагането.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Подкрепих този доклад, защото той съдържа конкретни предложения, които да подобрят функционирането на веригата на предлагането на храни и да гарантират справедливи доходи за земеделските производители.

Подобряването на функционирането на веригите на предлагане на храни следва да включва следните елементи: диференциране и преразглеждане на хигиенните нормативи; децентрализиране и опростяване на системите за сертифициране и контрол; насърчаване на преки отношения между производители и потребители и къси вериги на предлагане на храни; участие на производители и потребители в създаването на критерии за качество и лоялна търговия, както и на критерии за устойчиво развитие на доставките на храни (услуги за обществено хранене) като средство за повишаване на качеството на храните и засилване на местното икономическо развитие, като в същото време се ограничават разстоянието, което изминават продуктите от мястото на производство до потребителите, и зависимостта от агрохимията; високите загуби на храни по веригата на предлагането на храни, което в повечето държави-членки достига до 30% от произведените и предложени на пазара храни; важното влияние на Европейската програма за хранителни помощи върху веригата на предлагането на храни, която изхранва 43 милиона нуждаещи се в Европа и която трябва да бъде преразгледана с цел по-добра връзка на местно равнище между производителите и потребители.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Изказвам задоволството си от приемането на доклада Bové, който, макар да приветства предложенията на Комисията за насърчаване на създаването на организации на селскостопанските производители, посочва също така, че комисията все пак подчертава, че преразглеждането на законите в областта на конкуренцията следва да отразява различните равнища на конкурентоспособност по отношение на пазарите и веригите на предлагането. Следователно трябва да бъдат взети под внимание размерът на независимите местни търговци на дребно, пазарите, местните вериги на предлагане на храни и полупазарните системи за предлагане на храни. Европейските правила в областта на конкуренцията следва да подобрят възможностите за преговаряне на организациите на производителите, така че да им позволят да постигат справедлива цена за своята продукция.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (RO) Подкрепям доклада Bové, защото е необходима по-голяма прозрачност на европейския пазар на храни. Веригата на предлагането на практика не функционира правилно и от това печелят най-много спекулантите. Европейските земеделски производители се нуждаят от справедливи и сигурни доходи. Именно поради тази причина трябва да гарантираме, че не те са вечните губещи във веригата на предлагане на храни. За да постигнем това, трябва да им гарантираме лоялна конкуренция.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), в писмена форма.(DA) От името на датските социалдемократи в Европейския парламент (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen и Ole Christensen). Датските социалдемократи считат, че е необходимо да бъде осигурена яснота и прозрачност по отношение на цените на храните в Европейския съюз. Ние обаче считаме, че този доклад има различна цел, която би могла да доведе до увеличаване на предоставяната в момента селскостопанска помощ и допълнителен централизиран контрол на цените на храните. Ето защо гласувахме против окончателната резолюция, макар че подкрепяме необходимостта от прозрачност по отношение на цените на храните и разпределението на доходите в рамките на хранително-вкусовата промишленост.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), в писмена форма. (CS) Приветствам този доклад, тъй като това е инициатива, която най-сетне ще постави въпроса за това, какво действително се случва по отношение на функционирането на веригата на предлагането на храни в Европа. Земеделските производители са изправени пред непрекъснато понижаване на цените на селскостопанските продукти в повечето продуктови сектори, но в същото време потребителите плащат или същите, или дори по-високи крайни потребителски цени за крайните продукти в мрежата за търговия на дребно. Без съмнение е необходимо да бъде укрепена позицията на производителите при водене на преговори и като цяло да бъде премахнат дисбалансът във възможностите за водене на преговори между отделните елементи на веригата на предлагането на храни. Тази тема трябва също да бъде включена в разискванията по нова обща селскостопанска политика. Гласувах в подкрепа на приемането на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Подкрепих с готовност доклада на г-н Bové относно справедливи доходи за земеделски производители и по-добро функциониране на веригата на предлагането на храни. Съществува огромна разлика между цените, които земеделските производители получават за своите продукти, и тези, които в крайна сметка потребителите плащат за тях. Никой не знае какво се случва с разликата. Поради тези причини е добре да се гарантира по-голяма прозрачност както за земеделските производители, така и за потребителите, за начина, по който се формират цените на храните. Докладът призовава Комисията да посочи реалните производствени разходи на земеделските производители и цената, която те получават за продуктите си, в интерес на прозрачността на маржовете на печалба на всички участници във веригата на предлагането на храни. Земеделските производители не трябва да бъдат жертва на непрозрачно ценообразуване между веригите супермаркети.

Яснотата по отношение на размера на печалбата на посредниците и веригите супермаркети от определен продукт ще постави земеделските производители в по-силни позиции при воденето на преговори. Също така по-голямата прозрачност в системата ще даде възможност да бъде ограничена злоупотребата с господстващо положение на веригите супермаркети при определянето на цени. Прозрачността и лоялната конкуренция ще допринесат за по-устойчива верига на предлагането на храни. В момента сме свидетели как Фландрия внася домати от Испания, а Испания внася домати от Фландрия. По-голямата прозрачност на цените и маржовете на печалба ще дадат възможност за предотвратяване на тези неефективни и вредни за околната среда практики.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), в писмена форма. (FR) Приветствам приемането на отличния доклад на г-н Bové, в който призоваваме за по-справедливи доходи за нашите земеделски производители и по-прозрачна и по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа. Изразявам съжаление обаче за това, че становището на мнозинството, прието от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, които, отказвайки се от компромисните изменения, договорени преди няколко месеца, отхвърлиха определени основни параграфи от този доклад. Всъщност отхвърлянето, наред с други параграфи, и на параграф 52, призоваващ към преференциално третиране на организациите на производителите, земеделските кооперации и малките и средните предприятия при възлагането на обществени поръчки, не оставя място за съмнение. Сега вече е ясно, че се отдава приоритет на интересите на дистрибуторския и преработвателния сектори за сметка на нашите производители.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма.(PL) Със задоволство научих резултатите от днешното гласуване. От икономическа гледна точка доброволните сдружения на производители са най-ефективният начин за съвместни действия на земеделските производители. Тези организации подобряват възможностите за преговаряне на земеделските производители на пазара, изравняват възможностите им при воденето на преговори с хранително-преработвателния сектор и дават възможност да бъде оптимизирано производството, без да е необходима прекомерна външна подкрепа. За да се преборят с конкуренцията, земеделските производители трябва да работят заедно много по-активно. Сътрудничеството и координацията като организация на производители дава възможност да бъдат предприети набор от инициативи, като например насърчаването на регионални продукти и провеждането на информационни кампании за потребителите, като в същото време се гарантира разнообразието на продукти на пазара на Европейския съюз.

Също така тези организации най-добре могат да определят нуждите в областите на стратегическо планиране, рационализация на разходите, повишаване на ефективността на селскостопанското производство и организацията на продажби на селскостопански продукти. Средствата, насочени към организации на производители, ще имат благоприятен ефект върху използването на човешкия и инвестиционен капитал, а оттук и върху доходите и пазарната позиция на стопанствата.

 
  
  

Доклад: Miguel Portas (A7-0236/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писменa форма (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно финансирането и функционирането на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), тъй като напълно подкрепям виждането, че този фонд трябва по-бързо да бъде мобилизиран. Това е вярно още повече в момент, в който е необходимо да се отговори на увеличението на безработица в резултат на икономическата и финансова криза, като ЕФПГ стане едно гъвкаво и постоянно действащо средство за подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, ЕФПГ се доказа като един ефективен инструмент за справяне с последиците от финансовата криза на равнище на ЕС, по-конкретно, що се отнася до последиците за заетостта. Увеличението на броя на подадените заявления за подпомагане от ЕФПГ и трудностите при прилагането на процедурите по неговото активиране и функциониране изискват бързи промени в неговите процедурни и бюджетни разпоредби. Гласувах в подкрепа на този доклад с надеждата, че промените ще се въведат бързо и енергично.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да окаже подкрепа на работниците, особено в регионите и секторите, които се намират в неравностойно положение в новата глобализирана икономика. Фондът получава потенциално годишно финансиране в размер на 500 млн. евро, чието предназначение е да се помогне на хората да се върнат на работа. Наложително е да се подобри финансирането и функционирането на ЕФПГ: тези процеси трябва да бъдат опростени, което да позволи по-бързо и по-лесно мобилизиране на ЕФПГ. Това е залегнало в измененията на доклада, които внесох в комисията по икономически и парични въпроси. ЕФПГ трябва да бъде ефикасен инструмент на европейската социална политика, която понякога има недостатъци. Поради това считам, че той следва да бъде запазен, макар и в опростен вид, и затова подкрепих доклада на г-н Portas.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Напълно одобрявам това, което се казва в този доклад за съкращаването на времето, което отнема изплащането на финансовата помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията на работниците, които са изгубили работата си в резултат на глобализацията или икономическата криза. Помощта от този фонд трябва да бъде предоставена бързо и ефективно в полза на тези работници.

Ясно е, че е необходимо забавянето при използването на този фонд да се намали значително. В доклада е описано ясно, как може да бъде намалено забавянето между подаването на заявлението и плащането на парите, което ще подобри резултата от действието на фонда.

В допълнение приветствам това, което се казва в доклада относно изграждането на комуникационна и административна структура за фонда на национално равнище, нещо, което ще позволи заинтересованите лица да бъдат по-добре информирани за статуса на заявленията и резултата от тях, както и за последващата процедура след предоставянето на парите.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепих доклада. Първоначално Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден единствено като средство за противодействие на отрицателното въздействие на глобализацията върху най-уязвимите и най-ниско квалифицирани работници в някои сектори, които губят работните си места вследствие на значителни промени в моделите на световна търговия, водещи до тежки икономически сътресения. На 1 юни 2009 г. неговият обхват беше разширен, като бяха обхванати работниците, които губят работните си места като пряко следствие от икономическата и финансова криза. По отношение на тях, заявления за подпомагане могат да бъдат подавани през периода 1 май 2009 г. – 31 декември 2011 г. Въпреки неотдавнашното увеличение в броя на заявленията, използването на ЕФПГ остава ограничено в най-бедните региони на ЕС, където съкратените работници се нуждаят най-много от помощ. Това неравномерно използване на ЕФПГ е свързано с различните стратегии на държавите-членки. Подкрепям предвидените в документа разпоредби, че финансовата помощ от ЕФПГ следва да се предоставя колкото се може по-бързо и ефективно, така че той да може да подкрепи възможно най-много работници. Необходимо е да се подготвят и одобрят нови мерки, така че държавите-членки да могат да изготвят заявления за мобилизиране на средства от ЕФПГ веднага след обявяването на колективни съкращения, а не след тяхното осъществяване, и да се съкрати периодът до произнасянето на решение за отпускане на помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах за този доклад, защото отрицателното въздействие на икономическата и финансова криза върху заетостта и пазара на труда в Европа все още е огромно. Продължават масови съкращения в различни сектори на икономиката, така че броят на държави-членки, които подават заявления за финансова помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, също драстично се увеличава. Действащите в момента процедури за получаване на финансова подкрепа обаче са твърде сложни и получаването на средства отнема твърде много време. Предоставянето на финансовата подкрепа от ЕФПГ на държава-членка понастоящем отнема от 12 до 17 месеца, а това означава, че болшинството съкратени работници не получават финансова подкрепа навреме и стават заложници на последиците от глобализацията и кризата. Затова трябва неотложно да опростим процедурите на този фонд, защото само тогава ще стане възможно да съкратим наполовина времето, необходимо за получаване на финансова помощ. За европейските институции освен това е много важно да осигурят гладко и бързо приемане на решения по въпросите относно осигуряването на финансовата помощ, тъй като отлагането на такива решения може само да утежни сегашното трудно положение, в което са работниците.

Аз също така призовавам държавите-членки да обменят примери на добра практика и, по-конкретно, да се учат от държавите, които вече са въвели национални информационни мрежи за ЕФПГ, ангажирайки социалните партньори и заинтересованите страни на местно равнище, и имат изградена подходяща система за помощ в случай че възникнат масови съкращения.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма. (FR) Целта на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е да се противопостави на неблагоприятното въздействие на глобализацията върху най-уязвимите и най-ниско квалифицираните работници, загубили работата си по икономически причини. Това още по-необходимо в условията на настоящата икономическа криза. Добавената стойност на ЕФПГ се състои в това, че той предоставя видима, специфична и временна финансова помощ за индивидуални програми за реинтеграция на съкратени работници в заетостта.

От решаващо значение е дерогацията, включена през юни 2009 г. с оглед на подпомагане на работниците, които са си загубили работата вследствие на финансовата криза, да бъде продължена до приключването на настоящата многогодишна финансова рамка. За да се ускорят и опростят процедурите, трябва да се осигури по-ефективна координация между Комисията и Европейския парламент, така че да може да се намали времевото ограничение за взимане на решение.

Затова Комисията следва да има предвид графика на парламентарната работа и да информира своевременно Парламента за трудностите, срещани при оценяването на заявленията на държавите-членки. Накрая следва да се надяваме, че Комисията ще подобри отчитането на използването на ЕФПГ, като предоставя редовно информация на Парламента за изпълнението на финансовите вноски от страна на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с призивите на Европейската комисия за подобряване на ефективността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), включително, наред с другото, да бъде направен анализ на отпуснатите вноски, при който да бъде взето под внимание въздействието на ЕФПГ върху мрежата от бенефициери и върху потенциално засегнатите от планове за съкращения малки и средни предприятия, чийто работници биха могли да се възползват от фонда. Съгласна съм и с предложенията на Комисията, които имат за цел да бъде намалено наполовина времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, по-специално, че Комисията следва да разполага с необходимия човешки и технически капацитет, като се зачитат принципите на бюджетна неутралност, за да обработва бързо и ефективно подадените от държавите-членки заявления.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма. (FR) Във връзка със средносрочния преглед на финансовите инструменти на Съюза аз гласувах в подкрепа на тази резолюция, защото комисията по бюджети изготви проект на доклад относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Това е една мярка, насочена да подкрепи преквалификацията и реинтегрирането на работници на пазара на труда, за които връзката между тяхното съкращение и глобализацията или икономическата криза е ясно установена.

Проучването на този доклад разкри за нас, социалистите, че левицата и десницата виждат нещата много различно. Според социалистите е жизненоважно да се продължи с този фонд, след като, отделно от кризата, глобализацията има отрицателно въздействие върху промишлената ни мрежа като цяло. Обратното, десницата счита, че този фонд следва да бъде ограничен във времето, до 2013 г., защото според тях глобализацията може има само положително въздействие при един икономически климат, който отново се е стабилизирал.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на доклада на Miguel Portas, член на ЕП от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, който направи правилна оценка на важността и ролята на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и същевременно подсказа и предложи начини за пълното му използване, така че да се осигури подкрепа за уволнените „жертви“ на неолибералната глобализация и икономическата криза, която има особено сурово въздействие върху работниците в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах за доклада относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Увеличението на броя на заявленията за финансиране от ЕФПГ и трудностите при прилагането на неговата процедура за мобилизиране и изпълнение изискват да се направят бързи изменения в процедурните и бюджетни разпоредби. Предвид несъразмерността между различните случаи Европейската комисия трябва да изготви предложение за постигане на по-голяма гъвкавост на критериите за намеса, които се прилагат към всяка държава-членка, така че да се избегне неравнопоставеността при достъпа към този инструмент.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (S&D), в писмена форма.(SV) Ние, шведските социалдемократи, направихме днес своя избор да гласуваме в подкрепа на доклада относно финансирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Фондът за приспособяване към глобализацията подкрепя отделните работници, които са били засегнати от съкращенията, дължащи се на въздействието на глобализацията, и осигурява финансова помощ за преквалификация и придобиване на допълнителна квалификация, за да могат работниците по-лесно да се ре-интегрират на пазаря на труда.

Докладът съдържа конкретни предложения за намаляване наполовина на времето, което се изисква за мобилизирането на фонда за приспособяване към глобализацията както на национално, така и на европейско равнище. Предлага се също да се включат и социалните партньори както по време на процеса на подаване на заявленията, така и във връзка с изпълнението на осигурените с финанси средства. В допълнение на това докладът предлага да се удължи периода на действие на дерогацията, която дава възможност на работниците, загубили работата си в резултат на финансовата криза, също да получат помощ. Разглеждаме това като много важен инструмент за борбата с последиците от финансовата криза и за предотвратяване на изключването на работници от пазара на труда за постоянно.

В параграф 16 от доклада се предлага също Комисията да проучи възможността за създаване на постоянен фонд за приспособяване към глобализацията. Бихме искали обаче да подчертаем, че текстът не показва някаква определена позиция по този въпрос. В него се казва единствено, че Комисията трябва да проучи и оцени ползата от един постоянен фонд. Бихме желали да изтъкнем, че политиката по пазара на труда е в компетентностите на държавите-членки. Следователно Европейският фонд за приспособяване към глобализацията не трябва никога да става заместител на мерките на национално равнище, а следва да се възприема като допълнение към мерките, предприемани от държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Превратностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията разкриват както неравенството, така и относително малкия брой заявления за помощи от ЕФПГ, едновременно с недостатъците на това средство по отношение на подкрепата на реинтеграцията на съкратените работниците на пазара на труда. Важно е да се проучат подробно причините за недостатъчното използване на фонда, както и да се идентифицират начините за рационализиране на използването му от държавите-членки, по-конкретно от тези, които са най-засегнати от безработицата.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) За да противодейства на отрицателното въздействие на глобализацията върху засегнатите от колективни съкращения работници и за да покаже своята солидарност към тези работници, Европейският съюз създаде Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), който предоставя финансова подкрепа за индивидуални програми за реинтегриране на съкратените работници на пазара на труда. Максималният годишен размер на ЕФПГ е 500 млн. евро.

Като се има предвид икономическата и социална криза, изненадващо е колко малко е бил използван ЕФПГ. Всъщност от 2007 г. до първите шест месеца на 2009 г. са мобилизирани само 80 млн. евро финансиране от наличните общо 1,5 млрд. евро за 18 заявления, подадени от името на 24 431 работници от осем държави-членки. След направените през май 2009 г. промени в ЕФПГ броят на подадените заявления нарасна от 18 на 46, общият размер на поисканите вноски – от 80 млн. евро на 197 млн. евро, а броят на подалите заявления държави-членки от 8 достигна 18. Въпреки това 9 държави-членки все още не са се възползвали от ЕФПГ.

Освен това от ЕФПГ са се възползвали в най-голяма степен регионите на ЕС с най-голям брутен вътрешен продукт. За да може ЕФПГ да се мобилизира по-бързо и по-често и за да се превърне той в независим фонд със собствени бюджетни кредити за поети задължения и плащания, е необходимо да се направи оценка на причините за тези факти.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Осъществявянето на този фонд показа, че бяхме прави, когато още на първия му етап ние веднага разкритикувахме няколко аспекта на наредбите за него, които тогава пак подехме частично по време на последвалия преглед, който Комисията трябваше да предложи, приемайки част от критиките ни по отношение на първоначалния вариант.

Ето защо ние сме съгласни, че следва да се поиска от Комисията да изтегли напред за 30 юни 2011 г. внасянето на междинната си оценка и по същото време да внесе предложение за преразглеждане на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел да се поправят „най-явните недостатъци“ на фонда.

Както вече казах в речта си в залата обаче, от съществено значение e да не се забравят превантивните мерки, които трябва да се предприемат за предотвратяване на преместването на многонационални дружества, да се води борба с безработицата и да се увеличават нивата на трудова заетост с права. Също така е много важно да гарантираме, че фондът няма да бъде използван за някакъв вид прикриване или улесняване на съкращения, мотивирани от преструктуриране на дружества или преместване на многонационални дружества.

В заключение настояваме за необходимостта да се увеличи съфинансирането на фонда от ЕС от 65% на най-малко 80%, за да бъде той на разположение на държавите-членки с най-големи финансови затруднения, така че да може безработните, които се нуждаят най-много, да получат бърза и ефективна помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) постига добри резултати в усилията си да се справи с въздействието на широко-мащабната безработица в Ирландия и Европа. ЕФПГ беше основан през 2007 г. в отговор на проблемите и предизвикателствата на глобализацията.

Инициативата е еквивалентна на 500 милиона евро на година. Тя осигурява помощ и подкрепа на региони, където има повече от 1 000 съкращения в резултат на преместване на дружества поради промяна на глобалните обстоятелства. И отново Европейският съюз се е заел с проблема, свързан с безработицата в Ирландия. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията и Европейският социален фонд са от решаващо значение в това отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах за доклада Portas. Подкрепям основната му цел, която е да се продължи с ЕФПГ, тъй като, отделно от кризата, през която минаваме, глобализацията има неблагоприятно въздействие върху заетостта в нашата промишленост, което Европейската десница отказва да приеме. Освен това аз помогнах да се измени този текст така, че при отпускане на ЕФПГ да се взимат предвид малките и средните предприятия и подизпълнителите. Техните служители са особено уязвими поради зависимостта им от многонационалните дружества, така че за тях е от жизненоважно значение ЕФПГ да им даде реална перспектива за професионална преквалификация в случай на съкращения. Изразявам задоволство, също така, че се оцени необходимостта от провеждане на проучване на държавните органи, които отговарят за изготвянето на досиета, за да се оптимизира използването на ЕФПГ, който често не е добре познат и не достатъчно използван, по-специално във Франция. Предвид това, че Европейската десница отказва да продължи действието на ЕФПГ след 2013 г., по време на разискванията относно следващата финансова перспектива на ЕС аз ще се боря фондът да бъде запазен за постоянно.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Тъй като средствата за работниците, които са загубили работата си поради глобализацията или финансовата криза, следва да бъдат мобилизирани по-бързо, аз гласувах за набор от препоръки, насочени към подобряване на процедурните и бюджетни разпоредби на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Този фонд беше създаден през 2006 г., но много малко заявления бяха подадени, отчасти поради сложната процедура за намеса и критериите за съфинансиране. Ето защо моите колеги и аз искахме да се направят изменения на този механизъм. За това този текст представлява значителен напредък, тъй като в него се иска от Комисията да опрости още повече процедурата, за да се поправят най-явните слабости, и призовава да се намалят сроковете. Освен това финансирането на този фонд досега се осъществяваше по различни бюджетни редове. В текста се предлага в бюджета за 2011 г. да се определи отделен бюджетен ред за това, което е значително развитие. Затова приветствам приемането на тези препоръки, които са от жизненоважно значение в момент, когато нашите съграждани са засегнати от икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Предвид неотдавнашните промени във финансовия свят и произтеклото от това закриване на работни места сферата на преквалификацията и реинтеграцията в работната сила е от изключително значение за сектора на създаване на работни места и аз приветствам преоценката на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията като инструмент на социалната политика на ЕС. Бих искал обаче да призова за по-голяма гъвкавост в процеса след попълването на заявлението и за повече консултации със самите работници, когато се съставят планове за ЕФПГ. Това, което се случи в Ирландия с работниците на „Дел“ (Dell) и „Уотърфорд кристъл“ (Waterford Crystal), не трябва да се повтаря.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Фондът за приспособяване към глобализацията не е само важен инструмент за подпомагане на тези, които не са могли да се приспособят към отварянето на пазарите. Това също е начин да се засили доверието в Европейския съюз, и считам, че е много важно да се подчертае това. Това ни дава възможност да покажем, че, изправени пред лицето на икономическите промени, не сме изгубили от погледа си онези, които не могат да реагират достатъчно бързо на новата ситуация. Считам обаче, че е важно доверието да се основава на принципа на взаимността. Средствата, предназначени за хора, които, въпреки най-големите си усилия, се оказват жертви на промените на пазара, трябва действително да стигнат до получателите, за които са предназначени. Важно е разпределението на средствата да бъде прозрачно и разбираемо, и тези средства да не бъдат разпределени напосоки без конкретна насоченост. Положението, в което са тези хора, изисква трансграничен и специфичен за всеки регион подход, поради което отпускането на средства трябва да се осъществява бързо. Единствено по този начин Европейският фонд за приспособяване към глобализацията може да изпълни своята мисия и да увеличи доверието в ЕС чрез възможността за незабавно отпускане на помощ. Затова подкрепям този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, дами и господа, подкрепих доклада относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), защото считам, че този инструмент е ефективен източник за подпомагане на работниците, попаднали в затруднение в резултат на финансовата криза.

Фондът беше създаден, за да предлага действителна помощ на работниците, съкратени поради причини, свързани с преместването на дружествата, в които работят, или в резултат на кризата, с цел да им се помогне да се върнат на пазара на труда. Докладът, изготвен по инициатива, който гласувахме днес, разкрива определени критични области във функционирането на фонда и насочва определени предложния както към Комисията, така и към държавите-членки, с цел да се преразгледа функционирането на този фонд, за да се оптимизират и ускорят процедурите за достъп до него.

Един основен въпрос, към който искам да привлека вниманието ви, се отнася до предложението за удължаване срока на дерогацията, въведена през 2009 г. – с което стана възможно да се разшири областта за действие на фонда, включвайки икономическата криза сред изискванията – до края на 2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), в писмена форма. (RO) Ролята на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е да подкрепя работниците, съкратени в резултат на трансформациите на равнище на глобална икономика. Освен това от 2009 г. насам този фонд беше ангажиран за подпомагане на засегнатите от кризата с оглед намаляване на нивото на безработицата. Аз лично считам, че е много подходящо този фонд да бъде превърнат в постоянен инструмент за подкрепа на лицата, търсещи работа, и допълване на социалните политики на държавите-членки.

Тази мярка би трябвало да измести фокуса към използването на потенциала на всеки работник като противовес на мерките, въведени в подкрепа на дружествата. Не трябва също да забравяме, че в момента продължават трудностите по отношение на процедурите за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и сроковете за изпълнение.

Имайки предвид, че основните проблеми, с които се сблъскват съкратените работници, са професионалната преквалификация и временната помощ, мерките за опростяване на процедурите на фонда са абсолютно задължителни, за да бъде мобилизирана помощта колкото е възможно по-бързо и ефективно.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е много важен инструмент за оказване на помощ на милионите безработни хора в ЕС, които се намират в това положение заради преместването на производства на други континенти. Във връзка с настоящата криза и поради нарасналия брой на колективните съкращения е необходимо този инструмент да бъде подобрен и да се намерят нови източници на финансиране. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), в писмена форма. (IT) Наблюдаваме структурно увеличение на безработицата в Европа, дължащо се на икономическия срив и политиките на преместване.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е един полезен инструмент, който ЕС може да използва, за да предлага помощ и солидарност на работниците, загубили работата си. До 2009 г., по бюрократични причини, фондът беше малко използван и считам, че искането на Комисията да въведе мерки за намаляване срока на мобилизационните процедури на фонда е от основно значение. ЕФПГ би могъл да стане много съществен инструмент за социалните политики на държавите-членки, ако се подобри неговата гъвкавост и достъпност.

Поради тези причини гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Бих желал да изразя подкрепата си за доклада на г-н Portas. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е съществен инструмент за осигуряване на допълнителна помощ за работниците, съкратени вследствие на преместване на дружества. Това средство се доказа като дори по-важно за работниците, помагайки им да се върнат на пазара на труда по време на неотдавнашната криза.

Докладът на г-н Portas е решаваща стъпка, която цели да подобри и опрости един важен ресурс за европейските граждани. Той представлява и осезаемо свидетелство за начина, по който ЕС се стреми да помогне за справянето с мрачната финансова ситуация, да се бори с безработицата и да подкрепя своите граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах за резолюцията, защото съм съгласна с исканията, адресирани към Европейската комисия да оптимизира Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Тези искания включват оценка на направения принос, взимайки предвид процента на успеха при реинтеграцията и повишаването на професионалните квалификации сред бенефициерите, което е един сравнителен анализ на финансово осигурените мерки в отговор на всяко заявление за ЕФПГ и резултатите, основани на реинтеграцията, както и въздействието на ЕФПГ върху мрежата от бенефициери и малките и средните предприятия, които могат да бъдат потенциално засегнати от планове за съкращения и чиито служители биха могли да се възползват от фонда.

Съгласна съм също с искането на Комисията да предостави поредица от насоки за проектиране и изпълнение на заявления за финансиране от ЕФПГ за държавите-членки. Тези насоки ще целят кратка процедура по кандидатстване и широк консенсус между страните, участващи във въпросите, свързани със стъпките по кандидатстването и необходимите мерки за ефективното реитегриране на работниците на пазара на труда.

На последно място, съгласна съм с искането към държавите-членки да въведат комуникационна и административна структура за ЕФПГ на национално равнище, свързващи всички засегнати страни, включително и социалните партньори, и да обменят най-добри практики на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Помощта, която предоставя ЕФПГ, трябва да бъде динамична и да може да се приспособява към непрекъснато променящите се и често неочаквани ситуации, възникващи на пазара. Целта на фонда е да предложи специфична бърза помощ за улесняване на професионалната преквалификация на работници, загубили работата си в резултат на суровите икономически катаклизми на пазара на труда.

Призовавам държавите членки да ангажират социалните партньори и да съдействат за диалог между социалните партньори и предприемачите още от самото начало при подаването на заявленията за средства от ЕФПГ. Едновременно с това настоятелно призовавам държавите-членки да използват този фонд, за да насърчават нови умения за превръщането на съществуващите работни места в „зелени“ и за отриване на нови „зелени“ работни места, както и за насърчаване на ученето през целия живот, за да се даде възможност на работниците да развият личен път в кариерата и да се помогне за процъфтяването на конкурентоспособността в глобализираната среда.

Подкрепям също функционирането на този фонд след 2013 г. като независим фонд със собствен бюджет. Комисията и държавите-членки трябва да работят заедно в тясно сътрудничество, за да наблюдават ефективно помощта, предоставяна на многонационалните дружества, и твърдо да се ангажират със създаването на работни места, подкрепящи правата на работника, за да се попречи на социалния дъмпинг.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен със съдържащите се в нея призиви към Европейската комисия да се повиши ефективността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), включително да се направи анализ на отпуснатите вноски, като се вземе под внимание процентът на успех в реинтеграцията и се направи оценка на повишаването на уменията на бенефициерите. Съгласен съм и с предложенията на Комисията, които имат за цел да бъде намалено наполовина времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, по-специално, че следва да бъдат предоставени всички средства, за да се гарантира бърза и интензивна комуникация със съответната държава-членка, участваща в процеса.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) в писмена форма. (EN) Разискването по този въпрос изобщо не беше лесно. През последните месеци бяха повдигнати въпроси за способността за „реагиране“ на фонда (без същевременно да се фокусира много върху противодействието на причините чрез подобряване на основните стратегии за иновация и обучение в условията на глобализиран свят, по-добра целева насоченост и използване на ЕФПГ в или от държавите-членки); ограниченият брой на подпомогнати сектори (особено по това време), по-конкретно автомобилният и текстилният сектор (съответно 15 и 13 заявления), където могат да бъдат повдигнати въпроси, като например дали съкращенията са резултат от глобализацията или липсата на иновации в сектора; дали/до каква степен мерките заемат/са заели мястото на националната помощ; парадоксът, че, от една страна, (само) 500 милиона евро са на разположение за фонда всяка година (от неизразходваните задължения на бюджета на ЕС), а, от друга, по принцип могат да се подадат неограничен брой заявления, ако са изпълнени критериите за заявление (първите подадени); фактът, че е по-трудно за малките и средните предприятия да извличат полза от такъв фонд; връзката с държавната помощ/данъци. Накрая все пак беше приета консенсусна позиция и докладът беше одобрен, включително и от нас като Зелени.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Подкрепих резолюцията по финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Важно е да се подобрят правилата, които регулират функционирането на ЕФПГ, така че той да може да се използва по-ефективно. Надявам се, че Комисията ще използва предложенията на Парламента, което ще способства за намаляване поне на половина на процедурите по одобряване на помощите. Увеличението на безработицата, причинено от кризата, означава, че финансовите средства от ЕФПГ са от особено значение, защото те осигуряват отделна подкрепа на хора, които са били съкратени, за връщането им към трудова заетост. Строгите критерии за подпомагане и продължителната същност на участващите процедури означава, че държавите-членки не използват напълно предоставените им възможности за получаване на подкрепа от ЕФПГ. Например в моята страна, Полша, са изготвени само три заявления за финансова подкрепа от ЕФПГ. Главната причина за този слаб интерес определено е продължителността на необходимите процедури.

Заедно с подобряването на правилата, които регулират функционирането на фонда, е необходимо да се продължи, най-малко до края на сегашната финансова рамка, въздействието на критерия за подкрепа на работниците, които са си загубили работата в резултат на настоящата криза, и запазване на размера на съфинансиране на ниво от 65%. Ще усещаме последиците от кризата за трудовия пазар още доста години, така че тази подкрепа е и ще бъде необходима. Бих искала да обърна внимание на Комисията и държавите-членки върху координацията и обмяната на най-добри практики на европейско равнище, което ще позволи бърза и ефективна намеса на ЕФПГ в случаи на масови съкращения.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Структурните фондове се проявиха като инструменти с неоценима стойност при намаляването на дисбаланса в Европа, не на последно място, като подкрепят най-уязвимите от най-отдалечените региони. Създаването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията представя признаването на Европейския съюз, че явлението глобализация е довело до големи и не винаги положителни промени и има неравномерно въздействие в Европа, тъй като има региони, които са спечелили от процеса, и други, които са загубили значително.

Въпреки всичко този фонд не се радва на популярността, която заслужава, което считам, че е в резултат от огромния период на време, който минава между искането за помощ от държавата-членка и действителното получаване на средства. Това забавяне има сериозни последици за засегнатите семейства и е свързано със сложността в основата на процеса на кандидатстване, мобилизиране и прилагане на фондовете; така че е много належащо и с абсолютно предимство той да бъде опростен. Само по този начин ще бъде възможно постигането на целите на фонда чрез ефективно реинтегриране на всички работници, които са съкратени в резултат на значителните промени в моделите на международната търговия. Докладът, който гласуваме днес, представлява опит за компромис между различните политически групи и поради тази причина го подкрепям.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Съгласно последните статистики на ЕС броят на безработните в ЕС-27 се е повишил с 1,1 милион за последната година в резултат на икономическата и финансова криза. Това обяснява защо броят на исканията за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията са се увеличили от 18 на 46 за периода от май 2009 г. до април 2010 г. В допълнение, въпреки че броят на държавите-членки, подали заявление за помощ, се е увеличил от 8 на 18, има девет държави-членки, които все още не са прибягнали до Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

Като се има предвид всичко това, гласувах за предложението за резолюция на Европейския парламент относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, тъй като икономическата криза може да продължи да оказва въздействие върху трудовата заетост. Именно поради тази причина е важно да поискаме Комисията да предостави своята междинна оценка за използването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и прегледа на съответния регламент, за да се намали значително продължителността на процедурата за мобилизиране на фонда.

Бих искала също да привлека вниманието на Комисията към съкращенията в публичния сектор, които не се облагодетелстват от наличието на подобен инструмент, въпреки че тези съкращения са пряка последица от намаляване на бюджета в публичния сектор в резултат на сегашната икономическа и финансова криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Изцяло подкрепям доклада на г-н Portas относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. В него са разгледани много въпроси, които включват ефективността на процеса на подаване на заявление, както и по-бързото мобилизиране на фонда, за да се осигури помощ за тези, които са си загубили работата. Въпреки че Обединеното кралство в момента не кандидатства за пари от фонда (заради отстъпката за него), можем да видим колко полезен е бил този фонд за други държави-членки по време на трудни икономически времена.

Аз подкрепям създаването на постоянен фонд след 2013 г., за да се помогне на тези, които са засегнати от промените, причинени от глобализацията или финансовата и икономическа криза, и считам, че е от жизненоважно значение Комисията да проучи възможността за установяване на ЕФПГ като независим фонд, с негови собствени бюджетни кредити за поети задължения и плащания съгласно новата многогодишна финансова рамка (2013-2020 г.)

 
  
  

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепих доклада. Гласуваният днес регламент се основава на Брюкселската конвенция, един от най-успешните законодателни актове на ЕС, полагащ основите на европейското съдебно пространство. Прилагането на единни европейски правила, основаващи се на съдебната практика, способства за постигането на по-голяма правна сигурност и предсказуемост на решенията и избягване на паралелни производства. Едно от основните условия за функционирането на европейското съдебно пространство е свободното движение на съдебни решения. Затова съм съгласен с изразената в документа позиция, че е необходимо регламентът да бъде преразгледан, за да се гарантира ефикасното движение на съдебни решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Регламентът Брюксел I служи за основа на европейското съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси. Той е един най-успешните законодателни актове на ЕС, който постави основите на Европейското съдебно пространство. Показал е своята ефективност в съдействието за решение за трансгранични съдебни спорове чрез система от съдебно сътрудничество, основано на глобални правила относно съдебната компетентност, както и при координиране на паралелни производства и движение на съдебни решения. Съгласен съм с необходимостта да се въведат подобрения, като отменянето на процедурата на екзекватура във всички области, обхванати от този регламент, чрез което да стане възможно ускоряването на свободното движение на съдебни решения, при условие че всички необходими гаранции са защитени.

Считам също, че е важно да се създаде европейска съдебна култура чрез обучение и прибягване до помощ от системи като Европейската мрежа за съдебно обучение и Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, което следва да спомогне за подобряване на комуникацията между съдиите. От съществено значение е да се създаде правна мрежа, която е логично структурирана и лесно достъпна и която трябва да бъде преразгледана от Комисията по отношение на взаимовръзката между различните регламенти, които се отнасят за съдебна компетентност, привеждане в действие и приложимо право.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic и Alf Svensson (PPE), в писмена форма.(SV) Гласувахме в подкрепа на облекчаване на съдебните производства за все по-мобилните граждани на Европа. Това не означава, че сме съгласни с всички детайли и безрезервно подкрепяме реформите, които могат да произтекат от доклада Zwiefka в дългосрочна перспектива. Например оставаме критични към амбициите да се въведе колективно обезщетяване и също бихме искали да изтъкнем позицията, че промените на гражданското сътрудничество, което се обсъжда, не могат да са от такова естество, че да засегнат свободата на печата в Швеция.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Тъй като съм запознат с огромното значение на Регламент (ЕО) № 44/2001 относно международното частно право и необходимостта от адекватна правна рамка, която позволява признаването и изпълнението на правни решения относно граждански и търговски въпроси, също като докладчика признавам, че преразглеждането на този регламент повдига изключително важни технически и правни въпроси. Склонен съм да се съглася с отменянето на процедурата на екзекватура, както е предложено в доклада, и намирам много от предложенията, които се съдържат там, за интересни и прагматични. Обсъждането ще си заслужава да се следи отблизо.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Резолюцията разглежда прилагането на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Брюксел I) в светлината на Зелената книга на Комисията. Този регламент, както и неговият предшественик – Брюкселската конвенция, е един от най-успешните законодателни актове на ЕС, тъй като полага основите на европейското съдебно пространство и служи както на гражданите, така и на бизнеса. Той насърчава правната сигурност и предвидимостта на решенията чрез единни европейски правила.

Въпреки това регламентът трябва да бъде актуализиран. Съгласен съм с премахването на екзекватурата (заповед за изпълнение), тъй като това би ускорило свободното движение на съдебни решения и би представлявало важен етап от изграждането на европейското съдебно пространство. Тази отмяна обаче трябва да бъде балансирана с подходящи предпазни мерки, предназначени да защитят правата на страната, срещу която се иска изпълнение. Считам, че Комисията следва да преразгледа взаимните връзки между различните регламенти, които третират компетентността, изпълнението и приложимото право, като основната цел следва да бъде създаването на правна рамка, която е последователно структурирана и лесно достъпна.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма. (PL) Докладът Zwiefka, който беше гласуван днес, се отнася за Зелената книга на Комисията за преразглеждането на Регламент Брюксел I относно компетентността и признаването на съдебни решения по граждански и търговски дела. Обсъждането на Зелената книга ни позволява, до известна степен, да се подготвим за действителното преразглеждане на регламента, което очакваме скоро. Това ще е огромно предизвикателство за Парламента, поради изключително сложната техническа същност на регламента. Освен това по този толкова труден и чувствителен материал Парламентът ще изготви решение заедно със Съвета за първи път съгласно обикновената законодателна процедура. На сегашния етап между политическите групи има много различия в становищата относно предложените изменения, например тези, които се отнасят за екзекватурата, и по-конкретно компетентността, свързана с трудовата заетост.

По тази причина групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент реши да не подкрепи доклада в сегашната му форма. Считам обаче, че в бъдеще всички политически групи ще се ангажират с конструктивно сътрудничество в тази област, защото Брюксел I е регламент от основно значение за общия пазар. Един ефикасен преглед на Брюксел I ще покаже как Парламентът използва новите си компетентности, за които, в крайна сметка, се бори толкова дълго.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма.(FR) Приетият вчера доклад на заседанието на Европейския парламент, макар и доста технически, е много важен предвид все по-голямата интеграция на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие, на европейското съдебно пространство и следователно предвид консолидацията на европейския вътрешен пазар. Регламентът „Брюксел I“ доведе до значителен напредък в съдебната област: той определя компетентните съдебни органи по граждански и търговски дела в случай на трансгранични съдебни спорове и урежда признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела от други държави-членки. Сега следва този регламент да бъде преразгледан и неговите разпоредби да бъдат модернизирани, а някои процедури да бъдат „подобрени“: комуникациите между съдиите, въпросът за автентичните актове, въпросът за арбитража и най-вече въпросът за екзекватурата. Без да навлизам в подробности по тези сложни правни въпроси, очаквам с нетърпение изменението на регламента, изменение, което ще осигури по-добра правна защита на европейските граждани: по-добро „свободно движение“ на съдебните и правните решения, по-голямо „взаимно доверие“ между юрисдикциите и правните системи на различните държави-членки, а именно, укрепване на правната сигурност в Европа и правата на гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Тази инициатива послужи като средство за установяване на юридическо сътрудничество по граждански и търговски дела.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепих доклада, защото смятам, че той е стъпка напред в областта на международното частно право. Този клон на правото трябва да бъде актуализиран поради по-голямата степен на взаимосвързаност между правните системи.

По-конкретно, подкрепям идеята за премахване на екзекватурата, но въпреки това считам, че тази стъпка трябва да бъде предприета в рамките на извънредна процедура, придружена с подходящи гаранции за длъжниците, срещу които е постановено съдебно решение. Също така съм против премахването на изключването на арбитража от обхвата на регламента, но считам, че трябва да бъде обмислено много по-добре отношението между арбитражното и съдебното производство и че докато не бъде осъществен цялостен преглед и задълбочени консултации, идеята за изключителна компетентност за съдебните арбитражни производства по граждански дела в държавите-членки не следва да се прилага.

Съгласен съм и с настояването на докладчика за обширни консултации и политически дебат преди предприемането на каквото и да било действие в тази област, преминаващо отвъд предложенията в неговия проектодоклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), в писмена форма. (DE) Реших да гласувам против доклада за Регламента Брюксел I, защото считам, че липсват някои важни позиции от резолюцията. Считам, че е важно да се възприеме холистичен подход за подобряване на регламента. Това включва защита на по-слабата страна чрез по-изгодни за нея правила за компетентността в рамките на производството. Това важи както за работниците, така и за потребителите, което е изричното намерение на регламента. Нито едно от моите предложения за изменения, насочени към заздравяване на позицията на по-слабата страна не са намерили своето място в доклада. Считам, че е важно да се създаде отделен съдебен окръг за трудови спорове, за да се постигне съгласуваност в регламентите Брюксел I и Рим II. В Рим II вече е формулирано кой закон следва да се прилага относно вредите с трансгранично въздействие, свързани със стачки. Не разбирам защо не може да се заведе дело в държавата-членка, където се е провела стачката. Това би оставило възможност за търсене на най-благоприятния съд (т.нар. „forum shopping“). Целта ми е да изключа тази възможност в рамките на законодателния процес.

Също така съм против и въвеждането на правилото „forum non conveniens“ и забрани за водене на съдебни производства в други съдилища („anti-suit injunctions“), тъй като те са правни инструменти на общото право, за които вече е установено, че са несъвместими с европейското разпределение на областите на компетентност в няколко постановления на Съдa на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Групата на социалистите в Европейския парламент представи алтернативна резолюция относно доклада на г-н Zwiefka относно прилагането и преразглеждането на „Брюксел I“, която ние, Зелените, решихме да не подкрепим, защото докладът е доклад относно прилагането, което беше предмет на широко обсъждане сред всички докладчици в сянка в комисията по правни въпроси. Алтернативното предложение за резолюция подчертава едни справедливи въпроси, които въпреки това не са пряко свързани с този доклад. Ето защо днес ние просто гласувахме в подкрепа на резолюцията, такава, каквато беше приета в комисията по правни въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Регламентът, който одобрихме, е балансиран и предназначен да предлага сигурност например при установяване кой съдия в рамките на европейската съдебна система е компетентен, когато възникнат граждански или търговски спорове по време на трансгранични конфликти.

Европейският парламент ще действа като съзаконодател за всякакви бъдещи изменения на регламента. На практика измененията ще се правят съгласно обикновената законодателна процедура.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на този доклад, в който се препоръчва валидността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) да бъде продължена до 2013 г. и настоятелно предлага след това той да стане постоянен. ЕФПГ осигурява финансова подкрепа за преквалификация на работници, засегнати от съкращения. Това е необходимо особено сега поради дълбоката икономическа криза, пред която е изправена Европа, и аз подкрепям този доклад, за разлика от моите колеги консерватори и либерали, които искат да отменят този фонд.

 
  
  

Доклад: Антония Първанова (A7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) С днешното гласуване, вторник, 7 септември 2010 г., за доклада по собствено инициатива относно социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства, Европейският парламент стига до сърцевината на актуалния политически дебат. Приобщаването на етническите малцинства в държавите-членки е всъщност въпрос от изключителна важност и заслужава подкрепата на европейските институции, още повече като се има предвид, че остават няколко месеца до края на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване. Ето защо приветствам приемането на доклада, който ще съживи разискването на ниво ЕС и който цели решаването на въпроса с приобщаването на етническите малцинства и борбата за равенство между мъжете и жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Редица общности на етнически малцинства, които живеят в ЕС, особено жените и момичетата сред тях, се сблъскват с различни форми на дискриминация и са по-уязвими по отношение на социалното изключване и бедността отколкото местните жени. Да бъдеш жена в определено етническо малцинство не е недостатък в едно демократично общество. По тази причина Европейският съюз си поставя за цел да предостави на жените още повече права и да разработи новаторски подходи за повишаване на осведомеността относно правата на жените. Както Комисията, така и държавите-членки трябва да гарантират пълното прилагане на съществуващото законодателство относно равенството между половете и за борба с дискриминацията, така че етническите малцинства да имат достъп до услугите по оказване на помощ и възможност да участват в различни образователни програми. Въпреки това проблемите, свързани със социалното приобщаване на жените от етническите малцинства в Европейския съюз, остават неразрешени.

Все още не е разработена последователна политика на ЕС относно приобщаването на мигрантите и затова призовавам Комисията спешно да изработи насоки на ЕС, за да се помогне на държавите-членки да предоставят на жените от етническите малцинства по-добър и по-бърз достъп до системата на образование, системата на здравеопазване, заетост, социални помощи и финансова помощ. Съгласна съм с позицията на Парламента относно пълното приложение на законодателството в областта на равенството между половете сред етническите малцинства.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящият доклад анализира социалното приобщаване на жените в областта на политиката на Европейския съюз. Той също така анализира ролята на жените в етническите малцинства. Тази база от знания е от съществено значение, за да бъдат разбрани трудностите, с които се сблъскват жените при интегрирането, включително установени или традиционни малцинства, както и новосъздадени малцинства като имигрантите.

Гласувах в подкрепа на доклада, защото мисля, че е важно да бъдат задоволени легитимните стремежи на жените, принадлеждащи към малцинства. Трябва да бъдат взети конкретни мерки на равнище на ЕС, най-малкото когато се приемат политики, насочени към социалното приобщаване. Освен това, както твърди докладчикът, е важно да се насърчава политическото и социалното участие на тези жени в области като политическото ръководство, образованието и културата. Това ще допринесе за борбата срещу сегашното им слабо представителство.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах за доклада, защото той посочва важността от изследването на политиките на ЕС за социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства, и установяване на областите, където то работи, и областите, където намирането на решения е проблематично.

Живеем в мултикултурно общество, съставено от различни културни, етнически и религиозни общности. Във връзка с това е уместно политиките за приобщаване за граждани на трети страни да включват допълнителна, специфична за пола гледна точка, което е необходимо, за да се гарантира, че специфичните потребности на жените, принадлежащи към етническите малцинства, са взети под внимание.

Целенасоченият подход към социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства, е необходим, за да се избегне многостранната дискриминация, стереотипите, стигматизацията и етническата сегрегация.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото мисля, че жените, принадлежащи към етнически малцинства, се сблъскват с различни форми на дискриминация. Затова е необходимо да се повиши осведомеността относно правата на жените, да се предоставят повече права на жените и да се окуражат жените да поемат ръководни роли в техните общности, като това е и начин за насърчаване на правата на човека. Въпреки че социалното приобщаване е изключителна отговорност на държавите-членки, Европейската комисия трябва да вземе предвид проблема с равенството между половете, когато взема решения относно политиките и мерките, насочени към социалното приобщаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) В едно все по-мултикултурно общество политиките за приобщаване на етническите малцинства са приложими преди всичко като начин за борба с дискриминацията, расизма, насилието, изключването и маргинализацията на етническите малцинства, което ги поставя в периферията на обществото. Знаем, че стигматизацията и изключването на етническите малцинства води единствено до недоволство и бунт, което в крайна сметка поражда закононарушенията и насилието.

От нашето общество зависи да се научи как да приобщава, без да дискриминира, да приема, без да изключва. Това обаче не означава, че следва безкритично да приемаме всички страни от културата, традициите или вярванията на етническите малцинства. Това особено важи за обичаите, свързани с жените. Следователно е необходимо твърдо да се противопоставяме на всички културни практики, свързани с дискриминацията, основана на пола, както и на всички форми на насилие, все още съществуващи по отношение на жените, принадлежащи към етническите малцинства. Приобщаването означава и защита и в този случай защитата на жените, особено на децата от женски пол, които твърде често са мълчаливи жертви на практики и традиции, които ние просто не можем да приемем.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Резолюцията обхваща политиките на Европейския съюз за жените, принадлежащи към етнически малцинства. В тази област аз бих подчертал необходимостта да се насърчава образованието и обучението сред тези жени, както и да се подкрепя достъпа им на пазара на труда, така че да се предотвратят социалното изключване и дискриминацията.

Само чрез социално приобщаване можем да се справим със заклеймяването и предубежденията, причинени от етническото разделение. Важно е да се отбележи, че в това отношение няма правнообвързваща политика относно социалното приобщаване в Европейския съюз главно поради това, че интеграцията е отговорност на държавите-членки. Интеграционната политика обаче става все по-важна на равнище на ЕС, а интеграцията става дори по-важна, тъй като значението на основните икономически и социални аспекти на демографското застаряване се повишава. Правилата и принципите на ЕС, в множеството случаи, се прилагат само за граждани на ЕС, които едновременно с това са и граждани на държавите-членки. Членовете на малцинства, които са установени и са придобили правен статус на граждани, са защитени от правилата и принципите на Европейския съюз. Тази защита обаче следва да обхване и мигрантите, които все още не са граждани на държава-членка.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена фирма.(PT) Социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства, е важен въпрос, тъй като тези жени са по-застрашени от социално изключване; всъщност положението в момента, свързано с недопустимото колективно експулсиране на роми от страна на Франция, е добър пример в това отношение.

От изключителна важност е борбата с всички форми на дискриминация да бъде в центъра на вниманието и на политиката на Съюза независимо дали е основана на пол, етнически произход или цвят на кожата.

Ето защо е време да скъсаме с макроикономическите политики, които задълбочават безработицата, социалното неравенство и дискриминацията. Както се отбелязва в доклада, необходима е борба за истинското социално приобщаване, като поемем ангажимент за създаване на качествени обществени услуги, които са универсални и достъпни за всички хора от двата пола, включително за семействата на имигрантите и децата, по-специално става въпрос за образование, здравеопазване, жилищно настаняване и социална защита.

Достатъчно безсмислени декларации са приети и безсъдържателни думи са изречени: неотложни мерки са необходими за насърчаването на достойнството и равенството, мерки, които дават ясни отговори на социалните проблеми и не се израждат в ксенофобски или дискриминационни действия. Подобни действия стават още по-отвратителни, когато се предприемат от самото правителство.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Не може да пледираш за „приемане на различните култури“ и за общуване на етническите малцинства, независимо дали са от женски пол, или не, на родния им език и в същото време да твърдиш, че искаш да насърчиш социалното приобщаване на същите тези малцинства.

Тук наблюдаваме основно противоречие, защото минималното изискване за подобно „приобщаване“ е наличието на минимален набор от общи неща с приемащата страна, като например общ език и основни кодове на „съвместно съществуване“, като се започне със зачитането на социалните закони и практики на приемащата страна.

Единственото изключение от тази изцяло проевропейска логика на доклада е признанието (и то направено по колеблив и заобиколен начин), че няма оправдание за насилието или дискриминацията на основание обичаи, традиции или религиозни съображения.

Отворете си очите: европейците не са отговорни за повечето практики на насилие и дискриминация. Полигамията, ексцизията, инфибулацията, третирането на жените като непълноценни човешки същества и т.н. са практики на общностите, които отказват да зачитат нашите закони и нашите обичаи и които дори се опитват да ни наложат техните собствени закони и обичаи. Това е резултатът от политиките на масова имиграция, които налагате на съгражданите си от десетилетия. Време е да се сложи край на всичко това.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада Първанова относно социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етнически малцинства. За съжаление, дискриминацията е кумулативен процес и жените, принадлежащи към етнически малцинства, биват все по-засегнати от него. Текстът изисква политиките на Съюза да контролират по-строго дискриминацията на основание на пола срещу тези жени. Те трябва да бъдат в състояние да участват по-активно в обществото и за да направят това, трябва да имат достъп до образование и до пазара на труда, тъй като това са основните фактори за еманципирането на тези жени.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), в писмена форма. (EN) Като един от докладчиците в сянка по доклада, искам да поздравя д-р Първанова с приемането на доклада й, който има за цел да предложи решения, за да се минимизира неравностойното положение на жените от етническите малцинства, произтичащо от етническия им произход и подсилено от специфичните за половете структури. Въпреки че равенството между половете далеч не е постигнато в обществото като цяло, жените от ромски произход, сравнени с останалите жени, се характеризират с по-ниска продължителност на живота, по-ниско образование, значително по-висок процент на безработица и по-високо равнище на бедност. За да се постигне пълно приобщаване, статистическите данни, свързани с равенството между половете, показателите и критериите за сравнение, както и разбивка на статистическите данни, наред с другите, по пол и етнически произход, са незаменими инструменти и изключително необходими, ако искаме напредъкът да се измерва достоверно.

Събирането на категоризирани данни е предпоставка за защитата и насърчаването на правата на етническите малцинства и трябва да се извършва в съответствие с правилата на държавите-членки, свързани със защитата на личните данни. Съществува силна зависимост между равнището на образование, степента на икономическа активност и вероятността за избягване на бедността за цялото семейство. Ето защо, преди всичко са необходими целенасочени политики, за да се подобри достъпът на жените от ромски произход до образование и декларирана заетост.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias и Miguel Portas (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме за резолюцията, защото, наред с другите неща, смятаме, че има нужда от по-структурирано координиране на европейските политики в тази област с цел да се подобри социалното приобщаване на жените от етническите малцинства и че следва да се подчертае важността да се информира приемащата общност, за да може да приеме различните култури, като се предупреди за въздействието на расизма и предразсъдъците. Гласувахме за доклада и защото той призовава жените, принадлежащи към етнически малцинства, да играят активна политическа и социална роля във всички сфери на обществения живот, включително ръководни роли в политиката, образованието и културата, с цел да се преодолее съществуващото в момента ограничено представителство.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европа е пространство на интеграция и в нея не може да има каквато и да било форма на дискриминация, особено когато тя се практикува срещу етнически малцинства и е най-силно проявена към жените, принадлежащи към тези малцинства. Целта на политиката на равенство между половете в ЕС е да насърчава равенството между мъжете и жените, като това се постига във все по-голяма степен в основната част от обществото. Въпреки това жени от определени етнически малцинства са подложени на всякакви видове дискриминация. Затова е необходимо да се повиши обществената осведоменост относно тези практики, за да могат жените, принадлежащи към етнически малцинства, да бъдат напълно интегрирани. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), в писмена форма.(SK) Г-н председател, госпожи и господа, смятам, че социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства, е изключително важна и чувствителна област, в която държавите-членки на Европейския съюз трябва да покажат зрелост и истинска решимост да се разпространяват ценностите толерантност и равенство в ежедневния живот.

Смятам, че е неприемливо членове на етническите малцинства да бъдат изложени на дискриминация, социално изключване, стигматизация и дори сегрегация. Затова подкрепям призива към Комисията и преди всичко към държавите-членки, които носят пълната отговорност за политиката на социалното приобщаване, за да се гарантира пълното прилагане на съществуващото законодателство в областта на равенството между половете и недискриминацията.

Правните инструменти трябва да се допълват от административни мерки, както и културни кампании, целящи преодоляването на стереотипите и осигуряване на алтернативи на социалното изключване и бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) За социалния мир във всички държави е изключително важно етническите малцинства да се приобщят към обществения живот. За разлика обаче от доклада смятам, че отговорността за това носят онези, които се стремят да се приобщят. С оглед на трудната финансова ситуация в цяла Европа, не мога да одобря доклад, който изглежда предлага разходоинтензивни и неефективни мерки. По тези причини гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Докладът акцентира върху проблем, който обществеността показва, че все повече осъзнава не само поради трагичните ситуации, случващи се извън Европейския съюз, които въздействат върху нашия морал и съвест, но и поради признанието, че подобни проблеми съществуват и сред нас и изискват нашата политическа и гражданска намеса.

Жените, принадлежащи към етническите групи, често са подложени на натиск от страна на членове на семейството с по-висок авторитет, които предпочитат да съхраняват традициите, заробващи жените. Обикновено те имат ниско равнище на образование и малко информация за възможните средства, с помощта на които могат да се противопоставят на авторитета на семейството и да се утвърдят в обществата, към които се приобщават или приемащите общества. В тези общества могат да се сблъскат с ксенофобско отношение.

Разработването и осъществяването на европейската политика за равенството между половете трябва да помогне, веднъж завинаги, да се минимизират сериозните несправедливости по отношение на жените по целия свят и в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Известно е, че антиромските настроения са все още широко разпространени в Европа, като ромите са постоянна цел на расистки атаки, на изказвания, подбуждащи омраза, незаконни евакуации и експулсирания, извършвани от местни и централни органи. Трябва да спомена по-специално последните действия на френските органи, свързани с експулсирането на роми.

Като имаме предвид, че ЕС разполага с редица механизми и инструменти, които могат да бъдат използвани, за да се гарантира зачитането на основните права на европейските граждани от ромски произход с цел да се подобри достъпът им до качествено образование в рамките на конвенционалната образователна система, както и до работни места, жилищно настаняване, здравеопазване и социални и частни услуги, като по-този начин се подпомогне социалното им приобщаване; призовавам държавите-членки:

- за отстраняване на стереотипното отношение и дискриминацията против жени и момичета от ромски произход, които са жертви на различни форми на дискриминация, основана на етнически произход и пол, особено що се отнася до правото им на образование, заетост и здравеопазване;

- за пълно приложение на директивите на ЕС за борба с дискриминацията и свободата на движение и да се предложат мерки и активни програми за подкрепа на приобщаването на ромското население в социалната, политическа, икономическа и образователна среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Много съм доволен, че беше приет докладът, който по-специално призовава: държавите-членки да зачитат основните права на етническите малцинства и жените имигранти независимо от тяхното правно положение (P. 11); държавите-членки да гарантират достъп до услугите по оказване на помощ, насочени към превенцията на основаното на пола насилие и защитата на жените от подобно насилие независимо от тяхното правно положение (P. 17); Агенцията за основните права да включи напречен подход, свързан с равенството на половете и правата на жените, във всички аспекти, включително онези, свързани с дискриминацията, основана на етнически произход, и основните права на ромите (P. 22); Европейският институт за равенство между половете системно да събира данни с разбивка по пол и етническа група; националните органи, занимаващи се с проблемите на равенството, да създадат инструменти и да развият форми на обучение относно множествената дискриминация; и накрая, за целенасочен подход, за да се избегнат многостранната дискриминация, стереотипите, стигматизацията и етническата сегрегация.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Ние сме изключително смутени от доклада и затова гласуваме против, защото, докато е правилно да информираме жените от държави извън ЕС за техните права в рамките на семействата им, където те често са сегрегирани, от друга страна, не можем да третираме онези, които живеят като гости в нашата държава по-добре от собствените ни граждани, които винаги са живели и са плащали данъци в държавите-членки.

Дори сега, ако сравним процента на жители на държави извън ЕС и процента на европейските граждани, които използват безплатни социални услуги като здравеопазване, образование, жилищно настаняване, ще видим, че той е в полза на първите. Това означава, че хората, които живеят, работят и плащат данъци в собствените си държави, ще получават по-малко услуги, отколкото онези, които са пристигнали неотдавна в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, чиято цел е да направи оценка на политиките в рамките на ЕС за социално приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства. Това ще позволи да се приемат специфични мерки за насърчаване на равенството между половете сред етническите малцинства и за пълното прилагане в държавите-членки на съществуващото законодателство за борба с дискриминацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Докладът поставя въпроса за това дали жените, принадлежащи към етническите малцинства, са всъщност изключени от мерките на ЕС за постигане на равенство между половете поради липсата на социално приобщаване. Жените от националните малцинства бяха незабележими в течение на много години, въпреки че повечето от тях са в неравностойно положение както в социално, така и в икономическо отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), в писмена форма. (EN) Групата ECR изцяло подкрепя принципа за равно третиране за всички, което, разбира се, включва и жените, принадлежащи към етнически малцинства. При все това ние не подкрепяме доклада поради някои конкретни причини.

Първо, не сме съгласни с каквото и да било допълнително увеличаване на финансирането на социални дейности в ЕС. В цяла Европа националните правителства намаляват публичните разходи и групата ECR смята, че ЕС трябва да направи същото. Второ, твърдо се противопоставяме на всяко действие в посока на установяване на обща политика в областта на имиграцията и убежището и считаме, че части от доклада се отнасят именно до политиката в областта на имиграцията и убежището, която най-добре се изработва и осъществява на национално равнище. Трето, проблеми като грижите за децата, образованието и здравеопазването, включително сексуалното и репродуктивното здраве, остават в правомощията на държавите-членки, а не на ЕС.

 
  
  

Доклад: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно ролята на жените в едно застаряващо общество, защото смятам, че е време да се повиши осведомеността за неравенство между половете в по-напреднала възраст, което произтича преди всичко от натрупване през целия живот на недостатъци, основаващи се на пола. Днес е ясно за всички, че възрастните жени са изложени на по-голям риск от бедност, тъй като получават по-ниски пенсии поради голямата разлика в заплатите между мъжете и жените или често защото са прекратили временно или изцяло професионалното си развитие, за да се посветят на семействата си, без заплащане или право на социално осигуряване. Във време на икономическа рецесия жените са в по-голям риск от изпадане в бедност.

Крайно време е нашите институции да приемат по-положително отношение към стареенето. Ето защо горещо приветствам инициативата на Комисията 2012 г. да стане година на активното стареене и солидарността между поколенията. Възприемането на подход, който взема предвид взаимовръзките между стареенето и пола, трябва да се превърне в крайно необходим инструмент при определянето на политиките във всички съответни области (икономика, социални въпроси, обществено здраве, права на потребителите, цифрови технологии, развитие на селските и градските райони и др.).

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) В настоящия доклад г-жа Pietikäinen ни припомня, че жените по традиция са изложени на по-висок риск от бедност и ограничени пенсии поради различни причини като голямата разлика в заплащането между мъжете и жените, фактът, че са си взели почивка или са спрели работа, за да се заемат със семейни отговорности, или фактът, че са работили в предприятието на съпруга си, главно в сектора на бизнеса и селското стопанство, без да получават заплащане и без да са включени в системата за социално осигуряване. Мога само да се съглася с това наблюдение. В качеството си на председател на сдружението „Femmes au Centre“ (Жени в центъра), аз постоянно се боря да привлека вниманието към социалните неравенства, които понякога се пренебрегват, и според мен това е едно от тях. Във време, когато разискваме реформата на нашите пенсионни системи, е от жизненоважно значение да се вземат предвид различията в отношението между мъжете и жените.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) С влизането в сила на Договора от Лисабон, забраната на дискриминацията по всякакъв признак стана част от законодателната компетентност на Европейския съюз. Затова е необходимо да се наложи положителното отношение към по-напредналата възраст и да се създадат възможности за възрастните хора да водят пълноценен живот.

Доволна съм, че Парламентът представи доклад, който призовава да се предприемат действия по отношение на застаряващото общество. Преди всичко важно е да се обърне сериозно внимание на възрастните жени, живеещи в бедност, защото техните пенсии обикновено са по-малки поради по-ниските заплати в секторите, където те са наети на работа. В допълнение, възрастните хора представляват голяма потребителска група, като търсенето на услуги за хората в по-напреднала възраст нараства с бързи темпове и ще продължи да нараства и в бъдеще. При все това съществуват пречки за получаването на лесно достъпни и качествени обществени и частни услуги, които да са и на достъпни цени.

Ето защо е важно за Комисията да предприеме действия за регулиране на достъпа до много основни услуги и да гарантира качеството на живота, за да се избегнат физическите, психологически и икономически злоупотреби. На застаряването на обществото прекалено често се гледа като на нещо отрицателно, т.е. като на предизвикателство към възрастовата структура на работната сила и устойчивостта на социалната защита и здравеопазването. Възрастните хора наистина са актив, предоставят важна подкрепа на обществото и семейството следователно трябва да гарантираме правото им да водят достоен и независим живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) В сравнение с мъжете жените са изправени пред по-големи трудности в света на работата. Ние спешно трябва да премахнем дискриминацията, на която те са подложени, когато започват работа, в професионалното си развитие и във връзка с правото им на справедливо заплащане. Здравните и социалните услуги също трябва да са насочени към конкретните потребности на жените. Всички тези трудности се задълбочават с напредването на възрастта, което показва важността на този доклад. По-конкретно, бих посочила, че трябва да се използват знанията на по-възрастните жени. Накрая, механизмите за наблюдение, предвидени в доклада, обосновават гласуването ми в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic и Alf Svensson (PPE), в писмена форма. (SV) Вчера, 7 септември 2010 г., гласувахме против доклада (A7-0237/2010) относно ролята на жените в едно застаряващо общество (2009/2205(INI)). Главната причина за това е фактът, че не подкрепяме предложението за система, в която всички граждани на ЕС имат право на основни доходи, нито призива на доклада за прилагането на мерки за положителна дискриминация в полза на жените. Също така има предложение Европейският парламент да призове държавите-членки да въведат нови видове отпуск, които да дават възможност за вземане на платен отпуск за полагане на грижи, различен от отпуск за отглеждане на дете. Във връзка с това, искаме да подкрепим принципа на субсидиарност. В същото време обаче искаме да подчертаем, че има части от доклада, с които сме съгласни.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада, защото на застаряването на обществото прекалено често се гледа като на нещо отрицателно, въпреки че възрастните хора представляват и икономически ресурс, и резерв с незаменим опит. Освен това възрастните хора са изправени пред по-висок риск от бедност, отколкото населението като цяло, като през 2008 г. в ЕС-27 делът на изложените на риск от изпадане в бедност над 65-годишна възраст достигна около 19%, докато през 2000 г. той е бил 17%.

Съгласна съм, че е необходим цялостен и мултидисциплинарен подход по отношение на стареенето и създаването на възможности, особено в областта на пазарите за продукти и услуги, насочени към потребностите на възрастните хора, както и към потребностите на лицата, които неофициално полагат грижи за зависими лица. Ето защо трябва да се настоява, до края на 2011 г., Комисията да предложи план за действие, съдържащ различни мерки във връзка с това.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), в писмена форма.(CS) Много беше вече казано за неравната позиция на жените в обществото. Жените са непрекъснато дискриминирани на работното място чрез по-ниско заплащане за равен труд и са принуждавани от обстоятелствата да прекъсват професионалното си развитие или да избират работа с по-ниско заплащане в близост до дома. Причините за това са преди всичко раждането и отглеждането на деца, а след това грижата за възрастни родители или болни членове от семейството. В повечето случаи именно жените се „жертват“ при полагане на грижи за семейството и децата за сметка на работата и професионалното развитие. Трябва да се каже, че обществото обикновено очаква това от тях. Оттук произтича финансовата зависимост от партньора, с малко или никакви социални осигуровки и пенсии в по-напреднала възраст. По тези причини жените много повече са изложени на риск в по-напреднала възраст, отколкото мъжете, и са най-застрашената от бедност група в обществото.

Положението се задълбочава от факта, че жените все още често се грижат за родителите си, както и за внуците си, когато са в напреднала възраст, за което не им се заплаща, но за което те изразходват целия си доход и спестявания. Потенциалът на възрастните хора не е достатъчно използван. Моделът на социален живот допринася за това, тъй като младите и възрастните хора живеят отделно. В „разширените семейства“ в миналото всеки имаше собствена роля и функция, а възрастните хора не бяха изключвани и осъдени да живеят в бедност. Подкрепям доклада на г-жа Pietikäinen и ще гласувам в подкрепа на неговото приемане.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах за доклада относно ролята на жените в едно застаряващо общество. Има разлика от повече от 17% между заплатите на мъжете и жените в Европейския съюз. Отчасти поради това и отчасти защото жените често остават вкъщи, когато са в активна възраст, за да се грижат за деца или други зависими членове от семейството, и често предпочитат да работят на непълно работно време, разликата в заплатите между жените и мъжете се увеличава, когато достигнат пенсионна възраст. Държавите-членки трябва спешно да приемат мерки, като вземат предвид измерението, свързано с равенството между половете, при извършването на реформи на пенсионните системи и приспособяването на пенсионната възраст, като се отчитат различията между жените и мъжете по отношение на моделите на трудова дейност и по-високия риск за възрастните жени от дискриминация на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) С оглед на това че, както се твърди в доклада, „полът е важен фактор за застаряването, тъй като продължителността на живота при жените е с около шест години повече, отколкото при мъжете“, и че в Европа населението застарява, ние сме изправени пред факта, че броят на възрастните жени в нашето общество ще се увеличава. Налага се да гарантираме, че тези жени ще имат адекватни условия на живот и в много случаи активен живот.

Не трябва да забравяме, както докладът справедливо ни припомня, че възрастните жени са най-застрашени от бедност и затова следва да им се отдели особено внимание. Все пак, освен решенията, свързани със социалните помощи или социалната държава, смятам, че тези жени трябва да имат активна роля в обществото. Много от тях са професионалисти с огромен опит, който може да бъде използват в интерес на младите хора. Други са баби и прабаби и могат да поемат основната роля за полагане на грижи в семейството, като дадат възможност на младите майки по-добре да съчетават семейството с професионалното си развитие. Тези роли са много ценни и ще ни помогнат да насърчим и защитим възрастните жени, като създадем общество на истинска солидарност между поколенията.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящата резолюция разглежда уязвимостта на по-възрастните жени във връзка с явлението на застаряващото население в ЕС, което се възприема като бъдеща тежест за националните икономики, а потенциалът на възрастните хора често бива пренебрегван, тъй като на тях по-често се гледа като на пасивни „обекти“, отколкото на активни „субекти“. Бих подчертал особения риск от бедност, на който са изложени по-възрастните жени, затова съм съгласен с предоставянето на стимули за наемане на по-възрастни хора, например чрез обезщетяване на работодателите. Не съм съгласен обаче с конкретните договорености за по-възрастните жени ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални и трансексуални).

С влизането в сила на Хартата на основните права на ЕС забраната за дискриминация на каквото и да било основание премина в обхвата на законодателната компетентност на Европейския съюз. Съгласно член 21 от Хартата: „Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация“; междувременно, член 25 постановява, че „Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот“. Считам, че прилагането на тези директиви ще послужи в борбата срещу всяка форма на дискриминация.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Въпреки че докладът като цяло е положителен, той можеше да стигне по-далеч в много отношения, особено относно анализа на причините за двойната дискриминация, чиито жертви са милиони жени в Европейския съюз, като положението става по-лошо, когато те са в по-напреднала възраст: жени мигранти, жени с увреждания, жени, принадлежащи към етническите малцинства, и жени, притежаващи ниска квалификация.

Работещите жени, които са били жертви на дискриминация поради ниските заплати и обезценяването на труда им, към което в много случаи се прибавя дискриминацията на майчинството, получават по-малки пенсии и живеят под прага на бедността. Време е да сложим край на това положение като променим политиките на Европейския съюз и скъсаме с неолибералните политики и като се ангажираме с повишаването на цената на труда, със спазването на правата на човека и с гарантирането на достъп до качествени обществени услуги, по-специално в здравеопазването и социалната защита, както и с осигуряването на пенсии, които дават възможност на жените да водят достоен живот.

По тази причина ще продължим да се борим за политики, които оценяват ролята на жените и напълно зачитат правата им.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада Pietikäinen относно ролята на жените в едно застаряващо общество, защото макар че продължителността на живота при жените да е по-голяма, отколкото при мъжете, жените са изложени на по-голям риск от несигурност с напредване на възрастта. Можем да видим това сега във Франция, където се провежда дебат относно пенсиите, разликата в заплащането и жените, които си взимат почивка или спират работа, за да се заемат със семейни отговорности, като съответно се намаляват техните пенсии. Текстът ни припомня, че сега повече от всякога ни е необходима широкообхватна директива относно недопускането на дискриминация.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) С влизането в сила на Хартата на основните права на Европейския съюз през декември 2009 г. и на Договора от Лисабон в началото на 2010 г. Европейският съюз предприе мерки за забраната на дискриминацията, основана на каквито и да е характеристики, в рамките на ЕС, независимо дали тя се основава на социален произход, раса, цвят на кожата или пол. Въпреки това граждани на ЕС, по-специално възрастни жени, все още са жертви на дискриминация. Одобрявам доклада, защото мисля, че е особено необходимо да се поставят жените от всички възрастови групи на равни начала с младите хора. Възрастните жени са в неравностойно положение в много области на обществения живот. Сериозен пример в това отношение е зависимостта им от обществените услуги, тъй като, ако услугите са зле организирани, това пряко се отразява върху жените. В допълнение, ниските пенсии, свързани с равнището на заплатата, са друг отрицателен фактор, защото мъжете като цяло имат по-високи доходи. Възрастните жени не трябва да се възприемат като бреме, а като активни участници в нашето общество и трябва да се признават като такива в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias и Miguel Portas (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме в подкрепа на резолюцията, защото сме съгласни с подхода към стареенето, основаващ се на повече права, така че възрастните хора да могат да действат като личности, разполагащи с права, а не като обекти. Жените продължават да страдат от пречки в професионалното си развитие, което води до свръхпредставителство на мъжете на по-добрите работни места с по-висока заплата; това е особено забележимо при възрастните мъже и жени. Тук можем да прибавим, че възрастните жени се натъкват на непреодолими препятствия, когато търсят нова работа, тъй като са напълно дискредитирани в очите на работодателите.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Застаряването на населението и намаляването на демографския растеж, които се случват в ЕС, са причини за безпокойство по отношение на устойчивостта на социалната сигурност и системите на здравеопазване. Горепосоченото обаче важи дори повече за жените, тъй като по-възрастните жени усещат неравенството между половете в много по-голяма степен. Това положение е повод за особена загриженост, защото жените играят изключително важна роля в обществото, особено по отношение на съществената подкрепа за общностите и семействата, която оказват като лица, полагащи грижи за хора, нуждаещи се от помощ. Затова е много важно да се борим с дискриминацията, основана на възраст, която засяга най-вече жените. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Гласувах за резолюцията, по-точно специално да се привлече вниманието към по-възрастните жени. Техните пенсии обикновено са значително по-ниски от тези на мъжете. Обичайно жените живеят по-дълго от мъжете и остават самотни в по-напреднала възраст. Малко политици си дават сметка, че извън работното място, където те заработват пенсиите си, практически всички жени работят в семейството си, отглеждайки деца и внуци, и че техният принос в тази област на живота е много по-голям от този на мъжете.

Като имаме предвид, че жените физически са по-слаби от мъжете, трябва да се отнасяме към самотните възрастни жени с особена грижа. Наше задължение е да инициираме обсъждане по въпроса, така че вниманието на обществото да бъде привлечено към несправедливото, а понякога и безразлично отношение към „слабия пол“. Гласувах за оказване на по-голямо внимание към нашите майки и баби, към жените, които са посветили целия си живот на децата и внуците си. Не бива да ги оставяме сами, не бива да ги забравяме.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Докладът относно ролята на жените в едно застаряващо общество поставя много важни въпроси, които според мен не трябва да се разглеждат на специфична за пола основа. Рамковите условия трябва да се определят за населението като цяло, което ще даде възможност на наетите да работят, докато имат желание за това, и да водят независим живот, докато е възможно. Все пак съм малко скептичен относно използването на положителната дискриминация. По тази причина се въздържах при гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (EN) От хуманитарна гледна точка трябва да подобряваме услугите и здравеопазването, както и да предоставяме все повече права на един бързо растящ сектор от нашето население, а именно, възрастните жени, тъй като те, като всички останали европейци, имат право да водят здравословен, достоен и независим живот. От икономическа гледна точка трябва да се стремим към по-високи равнища на заетост и възможности за по-гъвкава работа на непълен работен ден за възрастните жени. Използването на този често пренебрегван източник на потенциал и опит ще стимулира икономически растеж, ще намали бедността в по-напреднала възраст, ще подобри общия стандарт на живот на пенсионерите и ще насърчи социалното сближаване. Гласувах за резолюцията с надежда, че справянето с тези проблеми чрез двоен подход, ще проправи път към решаването на по-основните, но не по-малко важни въпроси за неравенството, основано на възраст и пол на работното място, на подценените и недостатъчно компенсирани полагащи грижи лица и, накрая, присъщото за нашето общество предпочитание на формата пред съдържанието, когато става въпрос за решаването на проблеми, свързани с пола и възрастта. Възрастта, полът и стареещите близки хора трябва винаги да се възприемат като актив, а не като задължение.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. – (IT) Подкрепям доклада на г-жа Pietikäinen по ред причини. Населението на Европейския съюз е застаряващо. Според статистиката жените живеят по-дълго от мъжете. Дискриминацията, основана на възраст, е забранена в законодателството на ЕС що се отнася до работния живот. Действащото законодателство обаче не води пряко до положение, в което дискриминацията, основана на възраст, вече не съществува на работното място.

Като цяло, жените все още се сблъскват с трудности при професионалното си развитие, което води до ситуация, характеризираща се със силна липса на равновесие и непропорционалност, в която висшите ръководни длъжности се заемат предимно от мъже, като това важи по-специално за възрастните жени и мъже. Освен това жените по-често се сблъскват със затруднения при опитите си да се върнат на пазара на труда и колкото една жена е по-възрастна, толкова по-ниска в очите на работодателите е добавената стойност, която тя предлага. Успоредно със защитата на работното място, възрастните жени трябва да бъдат защитени във всички сфери на живота, тъй като дискриминацията, основана на възраст или пол, е в разрез с основните права.

С оглед на борбата срещу двойната дискриминация, с която възрастните жени често се сблъскват, следва да се отчетат изложените в доклада аспекти, както и да предприемат действия в това отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Докладът акцентира върху проблем, който става все по-важен в западните държави, като се има предвид допълнителната работа, която жените традиционно извършват в обществото, и факта, че положението може да стане по-лошо във връзка с обърнатата демографска пирамида. Освен тези въпроси също така е важно да се отчита и по-високата средна продължителност на живота при жените от тази при мъжете и това, че тя продължава да расте. Само по себе си това е положителен факт, но то означава и че все по-голям брой жени трябва да се грижат за себе си в по-напреднала възраст.

Често срещано явление днес е една жена да се грижи за децата си, родителите си и роднините на съпруга си, по-късно тя се грижи за внуците си, за майка си, за свекърва си; още по-късно тя е сама, вдовица и с деца, които са далеч поради голямата мобилност, която характеризира съвременните общества, като няма кой да се грижи за жената, която се е грижила за всички.

Гласувах в подкрепа на доклада, защото той призовава за внимание към проблема, посочва средствата за мониторинг на положението и предлага намеса в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Застаряващото население са смята за бъдещо бреме за националните икономики. Всъщност потенциалът, предлаган от възрастните хора, често се пренебрегва. Със застаряването на населението, жените, които живеят по-дълго от мъжете и в Румъния (средната продължителност на живота през 2008 г. беше 76 г. за жените и 69 г. за мъжете), стават по-уязвими, особено с намаляването на доходите на разширените семейства. По-големите възможности за работа на непълен работен ден ще помогнат за увеличаване на доходите на възрастните жени.

Възрастните жени в по-голяма степен са зависими от обществените и частните услуги, както и от системата на здравеопазване. Призовавам държавите-членки да разработят услуги, които улесняват дългосрочната грижа в дома, което ще има въздействие не само върху жените, които полагат грижи, но и върху лицата, за които се полагат грижи.

Качеството на грижите може да се гарантира чрез достатъчно средства и обучение в сектора на здравеопазването. Призовавам държавите-членки да предложат публични политики, които обръщат сериозно внимание на тези проблеми и предоставят достатъчно средства, които ще намалят дългосрочното въздействие. Политическите инициативи трябва да бъдат последвани от изработването на ефективни програми и тяхното осъществяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Като имаме предвид застаряващото население в Европа, баланса на националните пенсионни системи и поемането на отговорност за зависимите хора са значителни предизвикателства за ЕС. Европа трябва да действа бърдо и решително, за да се предотврати бързото отслабване на нейния социален модел и увеличаващата се бедност сред възрастните хора, особено жените, тъй като според статистиките съществува по-голяма вероятност жените да живеят в бедност, отколкото мъжете.

Подкрепям доклада на г-жа Pietikäinen, който по-специално призовава за мерки за по-ефективна борба срещу дискриминацията, основана на възраст, на работното място, особено по отношение на жените. Освен това одобрявам подкрепата за солидарността между поколенията например с планове за подкрепа на жените, които се грижат за внуците си, докато родителите са на работа. И последно, подкрепям идеята за увеличаване на последователността в областта на социалната сигурност, включително пенсионни системи, отпуски за полагане на грижи и условия за работа на непълно работно време.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Поздравявам приемането на доклада, който включва специфични „зелени“ предложения като: да се вземе предвид измерението, свързано с равенството между половете, при извършването на реформи на пенсионните системи; да се вземат мерки за насърчаване на по-равното разпределение между жените и мъжете на грижите, полагани без трудово възнаграждение; да се отдели по-голямо внимание на болести, които се срещат най-вече сред възрастните жени, например ревматоиден артрит и интегриране на принципа на недискриминация по отношение на възрастните мигранти и на лесбийките и хомо-, би- и транссексуалните лица, наред с другите въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Приетият доклад засяга една важна тема, която въпреки всичко често се пренебрегва.

Европейските граждани живеят все по-дълго, като понякога „третата възраст“ продължава с много повече години, отколкото в миналото. На този етап от живота обаче често се гледа като на нещо отрицателно, като това е обусловено от предубежденията на едно общество, което пренебрегва този източник на опит на възрастните хора и разглежда стареенето като истинско бреме, което преобразува активните личности в пасивни обекти.

Това опасно явление засяга главно жените, които средно живеят по-дълго от мъжете и които бяха жестоко засегнати от настоящата икономическа криза, която драстично намали услугите, предназначени за тях. Много жени все още са изложени на риск от бедност и са обречени да живеят с недостатъчни пенсии. В интерес на всички жени в Европа и млади, и възрастни, аз се надявам, че днешното гласуване ще спомогне за подчертаване на основната им роля в днешното общество.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Въпреки че напълно подкрепям призива за равен достъп до заетост и равно заплащане на мъжете и жените, смятам, че трябва да поставим по-голям акцент върху семейните услуги, защото в по-голямата част от случаите, именно жените поемат по-голяма отговорност, когато в семейството има деца и болни възрастни.

Подобряването на услугите за оказване на помощ на семействата (например, детски ясли и градини, ефикасен обществен транспорт, грижи в дома за възрастни и болни хора), както в икономическо, така и в структурно отношение, би освободило жените, най-вече работещите жени, от много от отговорностите, които са принудени да поемат. Ние сме против доклада, защото той призовава за план за действие, който специално включва приобщаването на лесбийките, хомо-, би-, и транссексуалните лица.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Одобрявам доклада на г-жа Pietikäinen, защото той показва застаряващото общество в нова светлина. Обикновено процесът се представя по несправедлив начин и доста песимистично. Обсъждането се съсредоточава върху разходи и бреме. Резултатът е дискриминация на възрастните хора и особено на жените, които живеят по-дълго, изложени се на по-голям риск от бедност, получават по-ниски пенсии и имат трудности при достъпа до обществени и частни услуги. Според статистиката делът на населението в ЕС на възраст 65 и над 65 години ще се повиши от 17,1% през 2008 г. на 30% през 2060 г., а при лица на 80 и над 80 години от 4,4% на 12,1% за същия период. В Полша, според Централното статистическо управление, възрастните хора ще съставляват 26% от населението през 2030 г., което представлява 10 млн. души.

Крайно време е да се промени отношението към възрастните хора. Те представляват огромен потенциал, очакващ да бъде използван. Този потенциал включва, наред с другите неща, огромен опит, интелектуален капитал, знания и социални умения. Колкото по-рано осъзнаем тези качества и започнем да ги използваме, толкова по-добре ще бъде за нас, за нашите икономики и за стратегиите на ЕС. Ето защо приветствам инициативата на Комисията да обяви 2012 година за година на активното стареене и солидарността между поколенията. Предлагам да насърчим сребърната икономика, да инвестираме във възрастните хора, да се борим със стереотипите. Важно е за нас, че възрастните хора желаят да работят. За стандарта, обществената култура и мъдростта на едно общество може да се съди по отношението към възрастните хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) По време на икономическа криза, жените са една от най-силно засегнатите групи от последиците от кризата. На тях се пада отговорността да свързват двата края на семейния бюджет в трудната ситуация. Броят на икономически активното население намалява, като съотношението му спрямо един пенсионер също намалява. Ориентираната към семейството политика трябва да стане приоритет за държавите-членки на ЕС. Трудно е за жените да съчетават отглеждането на децата и семейния живот с живота на работното място. Често научаваме за дискриминация на жените, защото имат задължения по отглеждане на деца, като подобна дискриминация се проявява както в процеса на подбор за наемане на определено работно място, така и когато има възможност за повишение. По-голямата част от хората на ръководни позиции на работното място са мъже. По-късно в живота тази разлика се отразява и на пенсиите. Друг важен момент е възрастта за пенсиониране. Като работят по-кратко време, жените автоматично натрупват по-малко престации и това се отразява на стандарта им на живот и може да доведе до бедност.

Разликата във възрастта за пенсиониране има неблагоприятен ефект върху шансовете им на пазара на труда, защото на жените и мъжете на една и съща възраст се гледа различно от работодателите, които не желаят да наемат жени, на които им предстои да навършат възраст за пенсия в близко бъдеще. Появява се и разлика в пенсиите поради разликата в доходите и това също трябва да се преодолее.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, който се стреми да защити основните права на възрастните жени в рамките на ЕС. Възрастните жени са изложени на по-голям риск от бедност като резултат от по-ниски натрупвания за пенсия и отсъствието от работа, за да се полагат грижи за други лица. По тази причина гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Като цяло, терминът „застаряващо общество“ се разбира като непредвидимо бъдещо бреме върху националните икономики. Разискването се фокусира върху пенсионните системи и системите за социални грижи. Както показва докладът, поради семейните им ангажименти, жените имат по-малки пенсии, което ги излага на по-голям риск от бедност в по-напреднала възраст. Това е спирала, която трябва да се пречупи, като се справим със съществуващата промяна в нашето общество посредством цялостен подход, който в частност ще включва образование и политика в областта на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), в писмена форма. (EN) Докато докладът на комисията по правата на жените и равенството между половете обръща внимание на трудностите, с които се сблъскват жените, полагащи грижи за застаряващото население на Европа, групата ECR не може да подкрепи доклада, тъй като смятаме, че той се занимава с проблеми, които не са отговорност на ЕС, а на нашите национални парламенти. По-конкретно ние се противопоставяме на намесата на ЕС във въпроси, свързани със здравеопазване, образование, обучение, пенсии, възраст за пенсиониране и домове за възрастни хора.

 
  
  

Доклад: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)