Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2140(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0219/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 22
CRE 06/09/2010 - 22

Hlasovanie :

PV 07/09/2010 - 6.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0304

Rozpravy
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Ďakujem veľmi pekne pán prezident, prihlásila som sa na vysvetlenie hlasovania k iniciatívnej správe Lechner, pretože ju považujem za mimoriadne dôležitú, takže predpokladám, že teraz nasleduje vysvetlenie hlasovania pre správu Lechner, keď ste ma oslovili. Ďakujem veľmi pekne.

Kolegyne a kolegovia, veľmi krátko: iniciatívnu správu Lechner považujem za mimoriadne dôležitú, diskutovali sme tu včera o nej večer. Táto správa navrhuje prepojenie obchodných registrov alebo obdobných registrov právnických a fyzických osôb v jednotlivých členských štátoch s cieľom zabezpečiť dôveryhodný a spoľahlivý zdroj informácií o subjekte pre jeho prípadných obchodných partnerov, spotrebiteľov alebo veriteľov, a tak dosiahnuť transparentnosť a právnu istotu v rámci obchodno-právnych vzťahov.

Predpokladom fungovania jednotného trhu je stanovenie základného súboru údajov a dát o každej registrovanej entite, a tým aj prepojenie obchodných registrov. Podporila som preto túto správu aj z dôvodu, že navrhuje integrovať systém európskych obchodných registrov do tzv. projektu e-Justice, ktorý môže zabezpečiť lepšiu vykonateľnosť tohto opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, som si istý, že si pamätáte krásnu scénu z filmu Dr. Živago, v ktorej si buržoázia a aristokrati užívajú šampanské v teplom zlatom svetle reštaurácie, zatiaľ čo vonku v okolitej tme vypuklo povstanie. Keď som počúval našu rozpravu dnes predpoludním, nie po prvý raz som si spomenul na tento filmový moment.

Prieskum Eurobarometra nám práve ukázal, že dôvera v EÚ je na historickom minime. Menšina občanov EÚ teraz verí, že Európska únia je prospešná. Ale od pánov Verhofstadta, Daula a iných sme počuli, že je to preto, lebo nerobíme dosť, lebo chcú, aby Európa robila viac. Počuli sme od predsedu Komisie, že to všetko je vina národných štátov. No, domnievam sa, že je v ľudskej povahe nehľadať za vlastnú neobľúbenosť chybu v sebe, ale bolo by dobré, keby sa objavili nejaké náznaky, že táto kríza možno súvisí s eurom, s finančnými injekciami, s absolútnou nespravodlivosťou, s akou sa narába s verejnými peniazmi, s aroganciou, s ktorou ignorujeme výsledky volieb.

Dovoľte mi, aby som zakončil slovami Edmunda Burka, ktoré sa zdajú nezvyčajne výstižné pre naše súčasné spory: „Pretože pol tucta lúčnych koníkov skrytých v papradí zapĺňa pole svojím dotieravým cvrlikaním, zatiaľ čo tisícky kráv oddychujú v tieni stromov a sú ticho, nemyslite si, prosím, že tí, čo robia všetok ten hluk, sú jedinými obyvateľmi tohto poľa.“

 
  
  

Správa: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Achillovou pätou dohody s Kóreou je vrátenie cla alebo oslobodenie od cla, najmä za výrobky dovážané do Kórey z Číny, ktorá je ťažko kontrolovateľná, a očakáva sa, že spôsobí škody európskemu priemyslu. Ide o bezprecedentné uvoľnenie trhu, ktoré navyše nemá recipročnú výhodu pre EÚ. Preto nepodporujem uzavretie takejto dohody s Kóreou. Správa Výboru pre medzinárodný obchod sa snaží na problémy upozorniť a zabezpečiť jednoduchšie zavedenie ochranných opatrení. Dohoda by mala byť v tomto článku upravená ešte predtým, než ju ratifikujeme. Inak podpílime konár, na ktorom sedí európsky priemysel, a to nielen automobilový. Vítam odloženie hlasovania, je to krok správnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, chcel by som s istotou vedieť, že poslanci, ktorí budú chcieť hovoriť počas vysvetlení hlasovania o dvoch správach, budú mať túto možnosť.

Poukazujem na správu pána Bineva a správu pána Winklera. Keďže sme začali s ďalšími správami, chcel by som sa uistiť, že budem môcť hovoriť, inak...

(Predsedajúci informoval rečníka, že v súlade s článkom 170 ods. 3 rokovacieho poriadku nie je možné podať vysvetlenie k dvom uvedeným správam.)

Tak potom nebude vysvetlenie hlasovania k týmto dvom správam.

 
  
  

Správa: José Bové (A7-0225/2010)

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Ďakujem vám, pán predsedajúci, a prepáčte mi. Svojím príspevkom by som chcel poukázať na to, ako pokračujúca erózia príjmov európskych poľnohospodárov napriek rastúcim ziskom potravinárskeho priemyslu spôsobuje hospodársku marginalizáciu pracovníkov v poľnohospodárstve, čo vyvoláva obavy a čoho dôsledkom je zastavenie poľnohospodárskej činnosti.

To si preto vyžaduje zmenu smerovania, čo uznáva aj samotná Európska komisia a čo správa, o ktorej diskutujeme a ktorá bola predložená dnes predpoludním v Parlamente na hlasovanie – a ktorej by som chcel vyjadriť svoju podporu –, zdôrazňuje s rozsiahlym vysvetlením a návrhmi na legislatívnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých oddelení.

Musíme naozaj bojovať proti globálnym špekuláciám s komoditami a zaručiť bezpečnosť dodávok. Okrem toho musí byť zaručená aj väčšia transparentnosť cien, a to nielen na zaistenie spravodlivosti a dôstojnosti pre poľnohospodárov, ale aj preto, aby sa napravila závažná nerovnováha, ktorá existuje vzhľadom na vyjednávaciu pozíciu, a aby sa zabránilo zneužívaniu medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi.

Poľnohospodárstvo musí byť potvrdené ako odvetvie hospodárskej a sociálnej stability a musí opäť nadobudnúť silu v európskom a globalizovanom obchodnom kontexte.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, myslím, že sme dnes prijali dobré rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré je dobré pre poľnohospodárov, dobré pre spotrebiteľov, ale dobré aj pre európske hospodárstvo ako celok. Najdôležitejším aspektom tejto správy z vlastnej iniciatívy je politický signál, ktorý vysiela. Je to signál celému hospodárskemu reťazcu, že aj poľnohospodári, ba predovšetkým práve poľnohospodári, majú nárok na primeranú odmenu za svoju prácu. Súčasná situácia sa musí zmeniť.

Nemám vôbec nič proti tomu, aby sa ponúkali a kupovali cenovo výhodné a primerane kvalitné potraviny, ale dôraz je tu na „primerane kvalitné“. No každý, kto predáva potraviny pod ich energetickú hodnotu, inými slovami, keď termické využitie potravín prinesie viac peňazí než ich predaj, tak je v systéme niečo nastavené zle. V tomto prípade nebude hospodárska súťaž spravodlivá. Ak hospodárska súťaž nie je spravodlivá, musia zakročiť politici. Presne to je obsahom návrhu, ktorý sme dnes prijali.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, aj ja som podporila správu pána Bového a môžem podporiť pripomienky kolegu Jahra.

Toto vysiela veľmi silný signál každému v politike i v hospodárskej oblasti, že Parlament tu má na mysli hospodárstvo. Včera večer sme viedli intenzívnu rozpravu. Nie každý súhlasí s celým obsahom tejto správy, ale všetci sa zhodneme na tom, že poľnohospodárov nemožno naďalej žmýkať. Momentálne z nich doslova žmýkajú krv. Dostávajú čoraz menej z konečnej ceny, ktorú my všetci platíme za potraviny v supermarketoch, a tento trend treba zastaviť.

Musíme sa pozrieť na úlohu dominantných hráčov. Potrebujeme ombudsmana pre potravinárske odvetvie a musíme preskúmať, čo globálny trh robí s našimi výrobcami potravín. Musíme preskúmať právne predpisy o hospodárskej súťaži. Som rada, že tejto správe sa venovala rozprava a podpora, ktorú si tu v Parlamente zaslúžila. Ide o dôležitý krok na podporu súčasných vyjadrení.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Podporila som správu o spravodlivých príjmoch poľnohospodárov a som rada, že Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa zaoberal zlým fungovaním potravinového reťazca, resp. rozpormi medzi nízkymi výkupnými cenami poľnohospodárov a vysokými cenami pre spotrebiteľa. Dovoľte mi, aby som tu opäť zdôraznila, že existuje neprípustná diskriminácia a nerovná hospodárska súťaž pre poľnohospodárov z EÚ 12 z dôvodu vyšších dotácií pre EÚ 15. K českým zákazníkom sa ťažko dostáva napr. mlieko, zelenina, vajcia a iné komodity od českých poľnohospodárov, pretože nadnárodné reťazce uprednostňujú lepšie dotované, a preto lacnejšie potraviny z krajín EÚ 15. To sa musí čo najskôr zmeniť.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Myslím si, že táto správa, ktorá hovorí o spravodlivých príjmoch poľnohospodárov, je veľmi podstatná najmä preto, lebo ceny poľnohospodárskych výrobkov, ako aj náklady vzrástli oveľa viac než príjmy, ktoré poľnohospodári dostávajú za svoje výrobky. V tejto situácii práve veľké maloobchodné reťazce v tomto procese v podstate nič nestrácajú. Chcela by som povedať, že cieľom Európskej únie bolo vždy zlepšiť príjmy poľnohospodárov, ale vidíme, že je nemožné splniť tieto kritériá pre rozvoj vidieka. Zdroje v oblasti poľnohospodárstva neprestajne narastajú, ale nič sa nedosiahlo. Poľnohospodári z viacerých nových členských štátov EÚ vrátane Lotyšska ťahajú jednoznačne za kratší koniec v porovnaní s priemyselnými výrobcami a svojimi kolegami v hospodársky silnejších európskych krajinách, ktoré si môžu dovoliť poskytnúť im dodatočnú podporu. Takto sa významne sťažuje aj realizácia zásady súdržnosti Európskej únie. Osobitne vítam aj vyjadrenie v správe, že je potrebné jasné uvedenie ziskov vznikajúcich v zásobovacom reťazci a u veľkoobchodníkov na úkor poľnohospodárov. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, rád túto správu podporím. Názov „Spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov“ vyjadruje všetko a naznačuje, že príjmy, a to v súčasnosti a už dlho v minulosti, sú nespravodlivé.

Robíme, našťastie, krok správnym smerom. Zisky sa musia spravodlivo rozdeliť medzi výrobcov, spracovateľov a maloobchodníkov, čo sa v súčasnosti nedeje. Táto správa aspoň vyšle primeraný signál a môžeme pokročiť ďalej.

Keď to dosiahneme, dúfam, že sa nám podarí presadiť silnú a finančne zabezpečenú spoločnú poľnohospodársku politiku, aby sme zaistili životaschopnosť rodinných fariem a bezpečnosť dodávok potravín v budúcnosti. Dnes sme urobili dobrý začiatok. Dúfam, že to v primeranom čase dokážeme presadiť.

 
  
  

Správa: Miguel Portas (A7-0236/2010)

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Hlasovala som za správu o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Pre mnohých je európska solidarita abstraktná koncepcia, ale je to mechanizmus, ktorý by mal byť priamo prospešný jednotlivým európskym občanom najmä teraz, keď sú v úzkych a v ťažkej situácii.

Ukázalo sa však, že tento fond nefunguje riadne, a preto očakávam, že Komisia zoberie vážne žiadosť o hodnotenie fungovania fondu v polovici obdobia a revíziu nariadenia.

Mám výhrady týkajúce sa nezávislosti fondu, ktoré sa vzťahujú na neobmedzené trvanie. Myslím si, že fond je politickou odpoveďou na súčasnú situáciu a že v budúcnosti by mala Európska únia presadzovať zamestnanosť prostredníctvom iných nástrojov. Musíme zachovať konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Musíme byť opatrní, aby sme nezaviedli mechanizmus, ktorý by vyhovoval tým, čo sa nedokážu prispôsobiť meniacim sa globálnym podmienkam. Práve v tomto kontexte odovzdávam svoj hlas.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, ako tieňová spravodajkyňa za Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) tejto správy z vlastnej iniciatívy by som sa chcela najprv poďakovať spravodajcovi za dôležitú prácu, ktorú vykonal na začiatku, najmä spolu so všetkými politickými skupinami.

Myslím si, že táto správa obsahuje niekoľko dôležitých bodov týkajúcich sa zlepšenia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s jeho hodnotením v polovici obdobia. Tieto návrhy na realizáciu sú v súlade s mojimi vlastnými zisteniami v prípadoch, ktoré som skúmala v priebehu roka 2010 v rámci Výboru pre rozpočet, a podporujú potrebu zjednodušiť a zrýchliť procesy týkajúce sa fondu.

Vzhľadom na osobitne ťažkú hospodársku situáciu európskych podnikov a rastúci počet žiadostí z členských štátov o podporu si myslím, že v správe bolo veľmi dôležité zdôrazniť, že fungovanie fondu sa musí predĺžiť do roku 2013 v prospech pracovníkov, ktorí v dôsledku hospodárskej krízy stratia pracovné miesta.

Na záver chcem uviesť, že európske inštitúcie majú vyslať silný signál na stimulovanie hospodárskej obnovy a že EGF predstavuje významné posolstvo našim občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ak zohľadníme skutočnosť, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom znížiť hrozbu nezamestnanosti a zvýšiť ponuku nových pracovných príležitostí ľuďom, ktorých zasiahla globalizácia, aj naďalej pretrváva obava, že 500 miliónov EUR vyhradených každoročne na podporu na účely EGF sa využíva tak málo a že je tu až deväť krajín, ktoré nepredložili ani jednu žiadosť. Je jasné, že je potrebné pokračovať v tomto smere, ktorým sa vydala Komisia, keď sa po vypuknutí krízy rozhodla uľahčiť a zjednodušiť mechanizmus vyplácania peňazí z fondu a zlepšiť ho. Táto práca však musí pokračovať. Myslím si, že toto sa týka najmä nových členských štátov, ktoré majú veľa malých a stredných podnikov, kde nestráca pracovné miesto veľa ľudí v jednom podniku, ale veľa ľudí stráca prácu v mnohých podnikoch. Práve tento aspekt sa musí ďalej zlepšiť, aby bolo možné uplatniť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii v tých krajinách, ktorých hrubý domáci produkt je nižší než priemer Európskej únie. Ďakujem.

 
  
  

Správa: José Bové (A7-0225/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Dnes sme prijali dôležitú správu o spravodlivých príjmoch pre poľnohospodárov a lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe. Efektívne fungovanie potravinového reťazca nie je len výsledkom dlhej cesty, ktorú prekonávajú poľnohospodárske výrobky z poľa cez spracovanie, veľkoobchod, maloobchod a na stôl spotrebiteľa, ale aj jeho špecifického charakteru a zložitosti. Poľnohospodárska výroba je vo veľkej miere závislá od prírodných a klimatických podmienok, na ktoré majú poľnohospodári veľmi obmedzený vplyv. Odvetvie spracovania potravín diktuje poľnohospodárom ceny, zatiaľ čo distribútori robia to isté so spracovateľmi a spotrebiteľmi. Preto je dôležité analyzovať ceny a kontrolovať ich transparentnosť. To neznamená porušovanie pravidiel slobodného trhu, ale obmedzuje to monopolizujúci účinok sprostredkovateľov. Na finančných trhoch sa momentálne zavádzajú inštitúcie dohľadu a kontroly. Niektorí ľudia chcú, aby z poľnohospodárskeho trhu boli odstránené dohľad a kontrola. Títo ľudia nechcú zohľadniť skutočnosť, že výrobcovia sú malí a nezávislí a že prehrávajú v súboji s mocnými obchodnými záujmami a majú obrovské straty.

 
  
  

Správa: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, správa pána Zwiefku odráža množstvo poznatkov a značný objem práce pri prieskume existujúcich právnych predpisov, medzinárodných dohovorov, najmä Haagskeho dohovoru, a judikatúry, ktorej niektoré aspekty – to treba naozaj povedať – sú niekedy rozporuplné.

Správa však v skutočnosti rieši len časť problému. Ak existuje nejaká oblasť, v ktorej majú európske právne predpisy úplnú legitímnosť, tak to nie je harmonizácia hmotného práva, čo by viedlo k štandardizácii práva vo všetkých členských štátoch, ale harmonizácia pravidiel vzťahujúcich sa na rozpory judikatúry – primárne to, ktorý súd je právne príslušný –, a po druhé, harmonizácia pravidiel vzťahujúcich sa na právne rozpory, teda inými slovami stanovenie, ktoré právo platí.

Ktoré právo platí v prípade zmlúv vrátane situácií, keď sú ľudia na rôznych miestach? V prípade majetku, či už nehnuteľného, hnuteľného alebo nehmotného – čo je priemyselný majetok? V prípade zmlúv aj vtedy, keď zmluvné strany sú na rôznych miestach?

To všetko je potrebné upraviť európskymi pravidlami, pán predsedajúci. Kým nebudeme mať tieto európske pravidlá v oblasti súkromného medzinárodného práva, budeme mať značné problémy. Táto správa ich dokázala vyriešiť čiastočne, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí.

 
  
  

Správa: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Súhlasím s autorkou správy, že ženy z etnických menšín v rámci EÚ trpia rôznymi formami diskriminácie a že je našou povinnosťou snažiť sa zlepšiť ich podmienky, najmä čo sa týka prístupu k vzdelávaniu, na pracovný trh, k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti. Správa však tiež požaduje, aby Komisia zhromažďovala štatistické údaje členené podľa etnickej príslušnosti. Ale Charta základných práv výslovne nedovoľuje zhromažďovať údaje členené podľa rasy.

Chcela by som teda položiť dve otázky: je Komisia schopná zabezpečiť takúto analýzu bez porušenia medzinárodného práva, alebo tu ide o snahu zmeniť príslušný článok charty, aby sa takéto analýzy mohli zrealizovať? Je si autorka a celá táto snemovňa vôbec vedomá tejto rozporuplnej situácie? Napriek tomu som hlasovala za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som opäť proti správe pani Parvanovovej o sociálnom začlenení žien patriacich k etnickým menšinám, pretože táto správa – spolu takmer so všetkými iniciatívami politickej korektnosti tohto druhu – je kontraproduktívna. Napríklad konštrukcie, ktoré používa spravodajkyňa, aby sa vyhla uvedeniu termínu „islam“, hraničia s absurdnosťou. Ďalším príkladom je uznanie, že ženy patriace k etnickým menšinám sú diskriminované mužmi z rovnakých menšín. Správa uvádza, že pre násilie na základe zvykov, tradícií alebo náboženských dôvodov neexistuje žiadne ospravedlnenie, ale neodváži sa jasne na to poukázať a priamo to pomenovať: že mnohé zásady, ktoré presadzuje islam, nemožno začleniť do našej európskej spoločnosti. Kým to my v Európskom parlamente budeme popierať, všetky opatrenia zamerané na integráciu žien z islamských krajín budú od samého začiatku odsúdené na neúspech.

 
  
  

Správa: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Starší ľudia sú dnes veľmi často neprávom považovaní za neefektívnych a neschopných vykonávať prácu, hoci právo EÚ sa stavia proti diskriminácii na základe veku. Obrovská pridaná hodnota, ktorou prispievajú do národných hospodárstiev vďaka mnohým rokom skúseností, je zabudnutá. V tejto súvislosti, v dôsledku pretrvávajúcej diskriminácie založenej na pohlaví, sa ženy nachádzajú na pracovnom trhu vo veľmi ťažkej situácii. Okrem toho podľa štatistík žijú ženy dlhšie než muži, to znamená, že sú vo väčšej miere vystavené problému chudoby a že dostávajú nižší dôchodok v dôsledku toho, že dostávali nižšiu mzdu než muži v rovnakom postavení. Všetky tieto problémy sa prejavujú najmä vo vidieckych oblastiach. V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami som rád, že sa pripravujú uznesenia, ktoré nám tento problém pripomínajú a mobilizujú nás, aby sme sa ďalej usilovali zlepšiť súčasnú situáciu.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, podporujem túto správu a chcela by som upozorniť najmä na tri odseky, o ktorých si myslím, že sú skutočne dôležité vzhľadom na náhlivosť, s akou sú starší ľudia presúvaní do opatrovateľských ústavov namiesto toho, aby sa im venovala starostlivosť v spoločenstve alebo v ich vlastných domovoch. Odseky 17, 19 a 25 sú v tejto súvislosti osobitne povzbudzujúce. Musíme zabezpečiť, aby existoval prístup k starostlivosti o starších ľudí založený na právach. Musíme zabezpečiť, aby starší ľudia mohli žiť nezávisle vo svojich domovoch a aby existovala podpora tohto spôsobu života. Nesmieme dovoliť, aby sa na starších ľuďoch zarábalo tým, že budú presúvaní do sektora súkromnej opatery.

Chcem upozorniť aj na odsek 13 týkajúci sa zosúladenia práce a opatery. Rada by som navrhla tomuto Parlamentu a mnohým parlamentom v Európe – ba i mimo nej –, aby sme sa snažili o zosúladenie politickej práce s opaterou. Veľmi rada by som urobila prieskum, koľko ľudí v tomto Parlamente vykonáva opatrovateľskú činnosť, ako aj politickú prácu. Veľmi málo.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za túto správu, pretože obsahuje niekoľko veľmi dôležitých, zásadných vyjadrení.

Prvým z nich je to, že zatiaľ čo starnutie sa zvyčajne vníma negatívne, starší ľudia predstavujú hospodársky a sociálny zdroj, ktorý využívame, ale neuznávame; ďalej to, že hospodárska kríza má vážnejšie dôsledky pre ženy a najmä pre staršie ženy, že diskriminácia na základe veku by nemala existovať vo vzťahu k začleneniu a že ženy sú viac ohrozené chudobou a predovšetkým obmedzenými dôchodkami napriek tomu, že sú piliermi opatery.

Táto správa navrhuje dôležitý spôsob, ako pomôcť vdýchnuť život Európe národov, a teda Európe ľudí, všetkých ľudí. Táto metóda zahŕňa vývoj prístupu definovania hodnotení, štatistík a údajov na základe uvedomovania si rodovej nerovnosti vo vyššom veku, čo vyplýva hlavne z naakumulovaných nevýhod na základe pohlavia počas celého života. To predpokladá aj prijatie prístupu priebehu života, v rámci ktorého sa zohľadňujú súvislosti medzi starnutím a pohlavím ako smer vývoja politík týkajúcich sa starnutia.

Toto uznesenie vyžaduje tri základné a dôležité aspekty: mechanizmus na zabezpečenie akumulácie dôchodkových práv počas obdobia, keď osoba vykonáva opatrovanie, zohľadnenie rodového rozmeru pri reforme dôchodkových systémov a úpravách veku odchodu do dôchodku a poskytnutie odmeny za opatrovanie.

To je veľmi dôležitá informácia, pretože jednotlivé členské štáty, najmä Taliansko, prispôsobujú národné dôchodkové systémy s cieľom splniť európske usmernenia. To sú skutočné európske usmernenia.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Hlasovala som proti tejto správe, pretože prešiel návrh, že štáty by mali zohľadniť špecifickú situáciu starších lesbických, bisexuálnych a transsexuálnych žien. Znamená to, že by mali mať výsostnejšie postavenie než ostatné staršie ženy? Včera som v rozprave zdôraznila, že príčinou vyššieho rizika chudoby u žien vyššieho veku je to, že sa starali o rodinu, vychovali deti, a preto sú ich zárobky celoživotne priemerne nižšie než zárobky mužov, a že sa to musí zmeniť. To však nemá nič spoločné s ich sexuálnou orientáciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, rád som túto správu podporil. Bol som jediný, kto sa včera večer zúčastnil na rozprave a kto vlastne nehovoril. Nehovoril som preto, lebo som mal pocit, že názov je istým spôsobom nesprávny. Namiesto diskusie o úlohe žien v starnúcej spoločnosti sme diskutovali skôr o zaobchádzaní so staršími ženami v spoločnosti, ktorá starne.

Niektoré predložené body boli, samozrejme, absolútne správne, najmä rozdiely vo vyplácaných dôchodkoch medzi mužmi a ženami, čo v demokratickej spoločnosti nie je prijateľné. Existuje však veľká a naliehavá potreba ďalšej diskusie o úlohe mužov a žien v starnúcej spoločnosti. Musí sa to zohľadniť, najmä čo sa týka tvorby rozpočtu. Myslím, že v minulosti sa to nestalo. Zatiaľ sa nereagovalo primerane na hospodárske dosahy starnúcej spoločnosti. Treba to naliehavo urobiť, ak tieto plány nemajú stroskotať.

 
  
  

Správa: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, zostali sme vy, ja a zopár ďalších. Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že je dôležitá pre vzťah medzi politikmi, v ich postavení, s ktorým je spojená zodpovednosť, a voličmi, a to všetko môže poslúžiť ako hlavný prvok našej zastupiteľskej demokracie. Myslím si, že to všetko je dôležitá požiadavka, aby sme zabezpečili plnú, vedomú a demokratickú účasť na integračnom procese EÚ.

Treba, žiaľ, konštatovať, že percento voličov, ktorí sa nezúčastnili na posledných európskych voľbách, bolo vysoké a to je dosť bežné vo všetkých európskych krajinách – a nielen európskych. Jasne to preukazuje, ako málo informácií dostávajú občania o európskych politikách a záležitostiach a ako sa, žiaľ, cítia odtrhnutí od našej inštitúcie.

Vzhľadom na skutočnosť, že Lisabonská zmluva zavádza novú formu účasti občanov na rozhodovacom procese Európskej únie, je dôležité, aby sme sa snažili preklenúť túto priepasť. Inštitúcia sa vlastne musí snažiť zaručiť neobmedzený bezplatný prístup ku všetkým verejným informáciám vydaným Európskou komisiou.

Na záver musím poukázať na to, aké dôležité je zabezpečiť, aby európske inštitúcie pracovali spolu s občanmi a aby zodpovedné vnútroštátne orgány zlepšili komunikáciu. To všetko sa okrem toho musí dosiahnuť prostredníctvom podpory členských štátov pri preberaní aktívnejšej úlohy pri informovaní občanov o záležitostiach týkajúcich sa našej Európy.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE).(DA) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým som rád, že sme dnes prijali správu o lepšej komunikácii v EÚ. Hlasoval som aj za spoločné uznesenie spolu s Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu, pretože je to správa, ktorá nám vytvára pevný základ. Táto správa v podstate zahŕňa všetky návrhy, ktoré boli prijaté v marci vo Výbore pre kultúrne veci. Chcel by som však povedať, že medzitým sa na stôl dostalo viac kompromisov, v súvislosti s čím som, samozrejme, dúfal, že sa dostanú až do záverečného hlasovania. To nebolo možné, pretože silné lobistické skupiny v poslednej chvíli oslabili rozhodnosť určitých zúčastnených strán. Beriem to však na vedomie a vidím a som rád, že tieto návrhy viedli k dobrej rozprave, na základe čoho teraz môžeme predložiť 46 návrhov týkajúcich sa lepšej komunikácie v EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, ako bývalá novinárka som veľmi rada podporila túto správu. Poznám obe strany tohto sporu – predtým ako novinárka a teraz ako politička – a podľa môjho názoru existuje nebezpečenstvo, že medzi informovanie a žurnalistiku sa kladie znamienko rovnosti. Na to si musíme dať veľký pozor.

Momentálne sa obávam, že hospodárska kríza spôsobuje nezamestnanosť obrovského počtu novinárov. Deje sa to v Írsku. Miestne noviny a miestne rozhlasové stanice prepúšťajú zamestnancov a existuje tlak, aby sa zbavovali ľudí. To znamená, že utrpí kvalita novinárskej práce, pretože ľudia nebudú mať čas a zdroje na rešerš jednotlivých tém a na kvalitné spravodajstvo o nich.

Obávam sa, že Európa má tendenciu zaostávať, pretože miestne udalosti sú v spravodajstve prezentované a európske záležitosti nie, iba ak sú podstatné pre ľudí v našich členských štátoch. To je úloha pre volených členov tohto Parlamentu – dosiahnuť, aby práca, ktorú robíme, bola relevantná v našich krajinách, pretože je veľmi relevantná.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) Pozitívom tejto správy je určite fakt, že opakovane uznáva rastúcu úlohu národných parlamentov a zdôrazňuje zásadu subsidiarity. Obsahuje aj rôzne návrhy, ako je zvýšenie transparentnosti, zverejňovanie informácií, uľahčenie akreditácie novinárov a tak ďalej, ktoré sú určite hodné podpory. Na druhej strane sú jej súčasťou tézy, ktoré sú viac než sporné. Správa navrhuje vytvoriť skupinu korešpondentov, ktorých úlohou by malo byť informovať o problematike Európskej únie výchovnejším spôsobom. Požaduje tiež, aby každý členský štát mal špecializovaný úrad pre záležitosti EÚ, ktorého úlohou bude vysvetľovať dosah politík EÚ. Zároveň navrhuje zvýšiť rozpočtové položky pre informačné kancelárie Parlamentu. Myslím si, že lepší výsledok možno dosiahnuť vyššou účinnosťou a novými metódami, a nie zvyšovaním rozpočtu. Preto som túto správu zamietol.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Vítam najmä skutočnosť, že táto správa nám pripomína povinnosť masmédií informovať ľudí o tom, čo sa deje v Európskej únii, a že problémy, pred ktorými stojí Európska únia, by mali byť zahrnuté do školských učebných osnov. V situácii, v ktorej existuje obrovské množstvo informácií o Európskej únii, je úloha informačných kancelárií Parlamentu v členských štátoch čoraz dôležitejšia. Chcela by som zdôrazniť aj nevyhnutnosť kontroly toho, čo sa v týchto kanceláriách deje a ako efektívne sú vynakladané prostriedky, ktoré Európska únia týmto kanceláriám poskytuje. Dôraz, ktorý správa kladie na úlohu televízneho kanálu Euronews, je takisto osobitne vítaný. Chcela by som zdôrazniť, že tento kanál by mal vysielať presne tak, ako uvádza správa – vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Napríklad v Lotyšsku dostávame informácie z tohto kanálu v ruštine, ale nepodávajú sa žiadne informácie v lotyštine, úradnom jazyku. Nezávislá žurnalistika má osobitnú úlohu. Chcela by som tiež navrhnúť, aby sme zaviedli nadriadené právne predpisy Európskej únie, ktoré by nám umožnili identifikovať skutočné masmédiá aj v tých štátoch, kde jednoducho chýba politická schopnosť zaviesť vnútroštátne právne predpisy tohto typu. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). – Vážený pán predsedajúci, táto správa a uznesenie, o ktorých sme dnes hlasovali, teda o nových médiách a žurnalistike, mala preskúmať spôsoby, ako nové médiá menia žurnalistiku. Namiesto toho sa stali zoznamom želaní poslancov EP, ktorí chcú mať väčšiu prezentáciu v médiách a chceli by určovať, koľko správ sa má písať či vysielať o EÚ. Medzi návrhy patria európske školiace programy pre novinárov, viac peňazí pre informačné kancelárie Parlamentu a ešte viac peňazí na európsku komunikačnú politiku.

Verím v slobodu prejavu. Verím aj v nezávislú dôveryhodnú žurnalistiku. Nútenie a financovanie novinárov a nezávislých vysielateľov, aby podávali spravodajstvo o EÚ s cieľom presadzovať európsky ideál, je jasná propaganda, a preto som hlasovala proti tejto správe a uzneseniu. Na rozdiel od tohto zbytočného cvičenia sa premeškala príležitosť preskúmať spôsoby na podporu demokratického zapojenia prostredníctvom sociálnych médií.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne.(FR) Hlasoval som za správu našej kolegyne poslankyne z Poľska pani Geringerovej de Oedenbergovej o návrhu na kodifikáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Európskej únie, ktoré bolo zmenené a doplnené v rokoch 1968, 1976 a 1992 a dvakrát v roku 2004. V apríli 1987 Komisia dala svojim útvarom pokyn, aby pristúpili ku kodifikácii všetkých právnych aktov najneskôr po ich desiatej zmene a doplnení, pričom zároveň zdôraznila, že ide o minimálnu požiadavku a že v záujme zrozumiteľnosti a správneho pochopenia ustanovení sa útvary Komisie majú usilovať o kodifikáciu textov, za ktoré sú zodpovedné, v ešte kratších intervaloch. Hoci sa v medziinštitucionálnej dohode z 20. decembra 1994 ustanovila zrýchlená pracovná metóda, dochádza, bohužiaľ, k oneskoreniam pri kodifikácii európskych právnych predpisov. Tieto oneskorenia ovplyvňujú našich občanov aj členské štáty, predovšetkým verejné správy, právnické profesie, študentov práva a profesorov a tak ďalej. Príliš veľa ustanovení bolo opakovane zmenených a doplnených a teraz ich nachádzame roztrúsené v pôvodných textoch a nadväzujúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich právnych aktoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) V úsilí podporiť svoj medzivládny a územný náhľad na politiku EÚ stále plne obhajujem zásadu subsidiarity a namietam proti nákladnej byrokracii a administratíve, ktorou EÚ často zaťažuje členské štáty, občanov a podniky.

Z tohto dôvodu môžem hlasovať len v prospech správy pani Geringerovej de Oedenbergovej, ktorá nám pripomína dôležitosť „lepšej tvorby právnych predpisov“. Tú možno sčasti dosiahnuť dôkladnejším posúdením vplyvu právnych postupov predtým, než Komisia návrh príslušného aktu predloží ako oficiálny legislatívny návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Tento nový návrh obsahuje kodifikáciu nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva. Tento návrh zachováva obsah kodifikovaných právnych aktov a snaží sa objasniť uplatňovanie právnych noriem týkajúcich sa slobody pohybu pracovníkov. Európska únia musí dosiahnuť dlhodobý cieľ a zabezpečiť slobodu pohybu pracovníkov vo všetkých členských štátoch. Všetci pracovníci musia mať právo slobodne sa pohybovať a získať zamestnanie v členských štátoch.

Európska únia musí zabezpečiť, aby mobilita pracovnej sily bola transparentnejšia, musí pomôcť pracovníkom zlepšiť ich životné podmienky a získať riadnu oporu v spoločnosti, a preto musí byť bez výnimky odstránená diskriminácia na základe štátnej príslušnosti a podmienok zamestnávania. Musí existovať lepšia koordinácia medzi členskými štátmi týkajúca sa zavádzania flexibilnejších foriem zamestnávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Sloboda pohybu je základné právo a prostriedok, ako zvýšiť možnosti zlepšenia pracovných a životných podmienok. Toto právo musia mať stáli pracovníci, sezónni pracovníci aj cezhraniční pracovníci a tí, ktorí vykonávajú činnosť s cieľom poskytovať služby, v ktoromkoľvek členskom štáte. Hlasujem za toto uznesenie, pretože uznávam jeho prínos k podpore štátnych príslušníkov iných členských štátov, ktorú poskytujú úrady práce, k rovnakému zaobchádzaniu a k právu na všeobecnovzdelávacie, učňovské a odborné štúdium detí štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí sú alebo boli zamestnaní na území iného členského štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Toto nariadenie má nahradiť nariadenie z roku 1968 o slobode pohybu pracovníkov a aj viaceré akty, ktoré doň boli včlenené. Ide teda o kodifikačný proces, v rámci ktorého sa neurobili žiadne podstatné zmeny, ako to vyjadruje stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Bez výhrad podporujem túto iniciatívu, ktorej cieľom je zjednodušiť a ujasniť právne predpisy Únie, ktoré boli predmetom častých zmien a doplnkov a ktoré sú rozptýlené vo viacerých aktoch. Len tak budeme môcť zaručiť väčšiu transparentnosť právnych predpisov Únie, zaručiť ich lepšiu prístupnosť a zrozumiteľnosť pre bežných Európanov, pričom im poskytnú nové príležitosti a možnosť profitovať zo špecifických práv, ktoré majú, a vytvárať tak Európu občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu s cieľom zabezpečiť, aby sa s občanmi jedného členského štátu pracujúcimi na území iného členského štátu zaobchádzalo rovnako ako s pracovníkmi pochádzajúcimi z tejto krajiny, a to v otázkach zamestnanosti a pracovných podmienok a v neposlednom rade vzhľadom na odmeňovanie, prepúšťanie a opätovný vstup na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Toto uznesenie sa obmedzuje len a len na kodifikáciu existujúcich textov o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie bez podstatných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, preto som hlasoval za jeho prijatie. Chcel by som však spomenúť, že z tejto slobody pohybu plynie zvýšená politická integrácia. Iba nová koncepcia sociálnosti v Európskej únii, ktorá dokáže zaručiť každému európskemu občanovi minimálne sociálne práva, umožní voľný pohyb pracovníkov bez sociálnych problémov, v neposlednom rade bez sociálneho dampingu.

Domnievam sa, že z dôvodu tejto slobody pohybu je nevyhnutné uplatňovanie minimálnych noriem v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a sociálnych dôchodkov, čo by malo byť zaručené na úrovni EÚ. Z hľadiska sociálnych práv zavedenie týchto minimálnych noriem zvyšuje rovnorodosť podmienok zamestnania a má regulačný vplyv na pohyb podnikov, ktoré využívajú manuálnu prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Vítam túto správu, ktorá správne uvádza význam Švajčiarska a EHP pre obchodné záležitosti EÚ. Správa výslovne uvádza, že tento Parlament plne rešpektuje špecifický charakter vzťahov medzi Švajčiarskom a EÚ. Išiel by som ešte ďalej a vyzval na plné rešpektovanie občanov všetkých štyroch krajín EZVO, aby rozhodli o tom, aké vzťahy má mať ich krajina s EÚ.

Oblasť vzájomných záujmov krajín EÚ a EZVO, ktorá je mimo rozsahu dohody o vnútornom trhu, je rybné hospodárstvo. V uplynulých mesiacoch Island jednostranne stanovil kvóty populácie makrely, ktoré môžu ohroziť samotnú udržateľnosť tohto druhu. Na jednej strane jednoznačne podporujem koncepciu národnej kontroly nad rybným hospodárstvom, ale na druhej strane to musí fungovať na základe regionálnej spolupráce a medzinárodného práva. Vyzývam islandskú vládu, aby si so svojimi susedmi sadla za rokovací stôl s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé a zodpovedné riešenie tejto situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Tento postup zachováva slobodu pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva, ktorá je jedným z najväčších úspechov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Voľný pohyb pracovníkov v rámci Únie je jedným z hlavných cieľov všetkých členských štátov a vedie k rozvoju hospodárstiev všetkých štátov EÚ. Preto v tejto oblasti nesmie existovať diskriminácia žiadneho druhu. Z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby boli všetky nariadenia, ktoré umožňujú dosiahnuť tento cieľ, presne ustanovené a kodifikované. Prijatie tohto nariadenia umožňuje nasmerovať všetky členské štáty na koordináciu politík v oblasti zamestnanosti. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), písomne.(HU) Európska komisia prisudzuje veľký význam zjednodušeniu a zvýšeniu transparentnosti práva EÚ, aby bolo lepšie a ľahšie prístupné občanom členských štátov. Tento cieľ však nemožno dosiahnuť, kým sú mnohé značne pozmenené a doplnené nariadenia veľmi rozptýlené. V súčasnosti je niekedy potrebné vynaložiť veľké úsilie pri zisťovaní toho, ktorý právny predpis je platný. Keďže rozhodnutie Rady o zamestnanosti v rámci Európskej únie bolo takisto niekoľkokrát menené a dopĺňané, musí byť kodifikovaný aj tento text. Myslím si, že je dôležité, aby sme čo najskôr kodifikovali tento predpis a podobné právne predpisy EÚ. Preto som hlasoval za toto nariadenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Bulharsko a Rumunsko sa stali členmi Európskej únie príliš skoro. Závažné sociálno-hospodárske rozdiely medzi starými a novými členskými štátmi, predovšetkým Bulharskom a Rumunskom, vedú v rámci EÚ k enormnému sťahovaniu za prácou z východu na západ. Odôvodňovanie tejto skutočnosti na základe voľného pohybu pracovníkov nie je v tomto prípade opodstatnené, pretože rozdiely sú také veľké, že spôsobujú vznik lacnej pracovnej sily a problémy s integráciou na trhu práce v starých členských štátoch. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. – (PT) Hlasoval som za, pretože ide o vec najvyššieho významu, predovšetkým v čase, keď sa diskutuje o mobilite rómskych občanov v rámci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE), písomne. (CS) Hlasovala som za nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o slobode pohybu pracovníkov v rámci EÚ, a to v znení, ktoré zohľadnilo právne námietky Európskeho parlamentu. Prijatie už v prvom čítaní urýchli platnosť tohto nariadenia, čo je dôležité. Napriek tomu musím konštatovať, že niektoré členské štáty stále vytvárajú rôzne prekážky pre slobodný pohyb ľudí v EÚ, a to na rôznych úrovniach a pod rôznymi zámienkami, a porušujú tak Zmluvu o fungovaní EÚ. Chcem tu upozorniť na aktuálne neodôvodnené šikanovanie českých vodičov zo strany nemeckej polície v pohraničí. Včerajšie pracovné stretnutie vedúcich predstaviteľov polície oboch krajín veľa nevyriešilo a dokonca skončilo slovnou roztržkou, ktorú si všimli aj médiá. Žiadam Komisiu, aby sa tejto veci začala venovať s plnou vážnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Toto bola dosť odborná, ale nekontroverzná správa. My v Skupine zelených sme ju preto podporili.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorá bude chrániť slobodu pohybu pracovníkov v rámci EÚ. Vnútorný trh závisí od mobility kvalifikovaných pracovníkov medzi členskými štátmi bez prekážok, preto som podporila túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Zjednodušenie a objasnenie európskych právnych predpisov patrí medzi najvyššie priority, aby sa právne predpisy stali zrozumiteľnejšie a prístupnejšie verejnosti. Ľahké pochopenie právnych predpisov môže dať ľuďom lepšiu znalosť práv, z ktorých môžu profitovať a ktoré preto môžu poskytnúť nové príležitosti.

Kodifikácia ustanovení, ktoré sú rozptýlené a ktoré sú predmetom častých zmien a doplnkov, je potrebná, aby sme dokázali zabezpečiť jasnosť a transparentnosť európskych právnych predpisov a priblížili ich verejnosti.

Toto je ešte dôležitejšie v oblasti slobodného pohybu pracovníkov: je to vec, ktorá sa stala jednou z najdôležitejších oblastí budovania európskej integrácie a poskytla občanom členských štátov nové príležitosti, pretože majú právo pracovať slobodne v inom členskom štáte s rovnakým zaobchádzaním a so zákazom akejkoľvek diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o slobode pohybu pracovníkov v rámci EÚ, pretože si myslím, že sloboda pohybu je základný princíp EÚ a vnútorného trhu. Európsku komisiu a Radu vyzývam, aby využili túto príležitosť a prijali toto nariadenie, a žiadam členské štáty, aby odstránili súčasné prekážky pre rumunských a bulharských pracovníkov. Súčasné prekážky brániace slobodnému pohybu pracovníkov z členských štátov, ktoré sa pripojili k EÚ po 1. máji 2004, predstavujú obmedzenie práv občanov týchto krajín. Môžu viesť aj k nelegálnej práci a sociálnemu dampingu. Zrušenie týchto prekážok bude chrániť rovnako migrujúcich a miestnych pracovníkov. Dosiahnutie tohto cieľa zabezpečí aj ochranu a rešpektovanie základných princípov EÚ. Dúfam, že Komisia i členské štáty prejavia potrebnú politickú vôľu.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, voľný pohyb je základné právo pracovníkov a ich rodín. Táto správa správne uvádza, že pohyb pracovných síl v Európskej únii by mal byť jedným z prostriedkov, pomocou ktorého si občania EÚ môžu zlepšiť život a pracovné podmienky. Je to vec slobody a dôstojnosti. V tejto súvislosti mal vstup do EÚ obrovský vplyv na našu krajinu – Litvu. S výnimkou niektorých krajín môžeme teoreticky slobodne pracovať v každom členskom štáte EÚ.

Teraz zažívame zlatý vek nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair, čo uľahčuje cestovanie. Ľudia môžu lietať z troch najväčších litovských letísk do vyše 40 európskych miest. Je to požehnanie a zároveň prekliatie. Existujú veľké obavy, pretože v dôsledku neprestajnej migrácie zažíva Litva únik mozgov. Takmer 60 000 Litovčanov žije v Spojenom kráľovstve, pričom v roku 2001 ich bolo necelých 5 000.

Približne 90 000 Litovčanov žije v Írsku. Sme malý národ a teraz strácame najaktívnejších ľudí vo veku 20 až 30 rokov, ktorým sme poskytli vzdelanie a investovali do ich štúdia. My v Litve a v niektorých členských štátoch EÚ musíme vyvinúť väčšie úsilie, ak chceme zastaviť tento nebezpečný trend.

 
  
  

Správa: Slavi Binev (A7-0212/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Ako predmetná správa jasne uvádza, falšovanie eura je reálne a významné nebezpečenstvo.

Práve z tohto dôvodu by mohlo prijatie špecifického nariadenia významne pomôcť znížiť obeh sfalšovaných mincí prostredníctvom uplatnenia spoločných postupov na overovanie pravosti mincí v obehu a mechanizmov na kontrolu týchto postupov zo strany úradov. Preto som hlasoval za správu pána Bineva a chcel by som mu poďakovať za prácu, ktorú vykonal.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Tento návrh nariadenia definuje opatrenia potrebné na ochranu eura pred falšovaním. Okrem iného návrh vyžaduje, aby úverové inštitúcie a niektoré iné hospodárske subjekty, ako sú prepravcovia finančnej hotovosti, overovali pravosť eurobankoviek a euromincí, ktoré im doručia a ktoré chcú vrátiť späť do obehu. Vyžaduje od nich aj identifikáciu falšovaných peňazí. V dôsledku chýbajúcej spoločnej záväznej normy na overovanie pravosti euromincí sa však v jednotlivých členských štátoch používajú rôzne postupy, čo znamená, že nie sme schopní zabezpečiť dôslednú ochranu meny v celej Únii. Ako spravodajkyňa za náš klub som na tomto návrhu nariadenia veľmi úzko spolupracovala s pánom Binevom. Tak ako pán Binev, aj ja podporujem tento návrh Európskej komisie a v súlade s tým som hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Existencia mechanizmov a legislatívneho rámca, ktoré zabezpečia, že akúkoľvek menu v obehu budú overovať príslušné orgány, je veľmi dôležitá pri ochrane finančných inštitúcií a trhov proti podvodom. Záruka platnosti meny a jej obeh si vyžadujú príslušné opatrenia, ktoré sa musia zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni. Vzhľadom na to je dôležité zaviesť záväzné pravidlá, ktoré zjednotia uskutočňovanie procesu overovania pravosti eura s kontrolou týchto postupov. Tieto záležitosti by mali vykonávať primerane kvalifikovaní odborníci, ktorí sú v tejto veci vyškolení, aby sa zabezpečila účinnosť procesov. Okrem toho si myslím, že toto zjednotenie je veľmi dôležité, ak sa má presadiť väčšia dôvera v eurozónu zo strany spotrebiteľov a trhu ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Falšovanie euromincí je významnou hrozbou najmä v prípade mincí s najvyššou nominálnou hodnotou. Chýbajúci povinný spoločný rámec na overovanie pravosti euromincí môže predstavovať prekážku pri ochrane kovových mincí. Nariadenie, ktoré bolo práve prijaté, predstavuje právne záväzný nástroj, ktorý umožňuje vytvorenie spoločnej metódy overovania pravosti euromincí.

Jedným zo základných cieľov nariadenia je zabezpečiť, aby inštitúcie zaručili, že vrátenie euromincí do obehu bude podliehať procesu overovania pravosti. Overovanie pravosti by sa malo vykonávať prostredníctvom zariadení na triedenie mincí uvedených na zozname, na ktorý odkazuje článok 5 odsek 3, alebo by ho mali vykonávať riadne vyškolení pracovníci, a to v súlade s metódami určenými členskými štátmi. Okrem toho vzhľadom na to, že z overovania pravosti euromincí nevyhnutne vznikajú náklady inštitúciám zapojeným do tohto procesu, ako sú úverové inštitúcie a mnoho ďalších inštitúcií, ako sú prepravcovia finančnej hotovosti, navrhujem zahrnúť do nariadenia právo inštitúcií ponechať si manipulačný poplatok.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Boj proti falšovaniu eurobankoviek a euromincí, ako aj postupy na overovanie pravosti euromincí sú dôvodom na prijatie tohto nariadenia, aby sa mohol zaviesť povinný spoločný rámec na overovanie pravosti euromincí. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Správa sa zaoberá problémom obehu sfalšovaných mincí.

Členské štáty doteraz uplatňovali rôzne postupy na sťahovanie sfalšovaných mincí z obehu. V tejto súvislosti je cieľom návrhu zaručiť účinné uplatňovanie spoločných postupov overovania pravosti euromincí v obehu v celej eurozóne a kontrolných mechanizmov pre tieto postupy zo strany orgánov. Hlasoval som za, pretože si myslím, že jednotné postupy v celej Európe sú veľmi dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Ako člen Výboru pre hospodárske a menové veci som sa aktívne zúčastnil na legislatívnom procese tejto správy, ktorú som podporil, a aktívne som ho sledoval.

Široká uniformita systémov používaných v Európe na boj proti falšovaniu mincí je vec, ktorú si veľmi želáme najmä preto, lebo sme dosiahli vynikajúcu úroveň bezpečnosti v rámci boja proti sfalšovaným bankovkám. V rámci návrhu, ktorý máme prijať, bude možné kontrolovať a monitorovať obeh a množstvo sfalšovaných mincí v jednotlivých členských štátoch, ktoré doteraz nezjednotili dostatočne bezpečné systémy na tento účel. Musíme rozhodne bojovať proti problému falšovania účinnými modernými nástrojmi s cieľom zabrániť, aby sa na našich občanov, naše hospodárske subjekty a v konečnom dôsledku aj na naše vnútroštátne rozpočty nepreniesla veľká ťarcha.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Falšovanie euromincí je významnou hrozbou najmä v prípade mincí s najvyššou nominálnou hodnotou.

Chýbajúci povinný spoločný rámec na overovanie pravosti mincí môže v niektorých členských štátoch pre príslušné inštitúcie predstavovať prekážku pri aktívnom vyhľadávaní falzifikátov. To vytvára rozdiely v rámci EÚ v úrovni ochrany meny.

Navrhnuté nariadenie predstavuje právne záväzný nástroj, ktorý je teraz potrebný na vytvorenie spoločnej metódy overovania pravosti euromincí, ktorú by mali uplatňovať príslušné inštitúcie, a metódy potrebných kontrol zo strany členských štátov. V tejto súvislosti je cieľom súčasného návrhu zabezpečiť účinné uplatňovanie spoločných postupov na zlepšenie kontroly a odstránenie falšovania mincí v celej eurozóne.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Všetky sfalšované mince a mince nevhodné na obeh sa musia stiahnuť z obehu a zaslať príslušným vnútroštátnym orgánom na likvidáciu.

Hlasovali sme za tento text napriek tomu, že neobsahuje opatrenia na ochranu občanov, ktorí vlastnia sfalšované peniaze v dobrej viere a ktorí sa musia len prizerať, ako ich banka tieto peniaze sťahuje z obehu, keď si ich chcú uložiť na účet. Často ide o starších ľudí, ktorých podvádzajú osoby uvádzajúce sfalšované mince do obehu, a preto musíme zaviesť systém, ktorý im vykompenzuje aspoň časť peňazí, ktoré sú im odobraté. Je tiež potrebné zaviesť tvrdšie opatrenia voči falšovateľom peňazí a osobám, ktoré uvádzajú sfalšované mince do obehu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorá navrhuje zavedenie spoločných opatrení na zabezpečenie účinných postupov proti falšovaniu v krajinách eurozóny. V súčasnosti neexistujú žiadne harmonizované pravidlá na overenie pravosti euromincí a stiahnutie nevhodných mincí z obehu. Také pravidlá by pomohli chrániť spotrebiteľov pred sfalšovanými mincami, a preto som podporila túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za správu pána Bineva, ktorej cieľom je zaviesť spoločné postupy na overovanie pravosti euromincí a na zaobchádzanie s mincami nevhodnými pre obeh.

Banky a inštitúcie zodpovedné za dodávky peňazí sú v súčasnosti povinné vykonávať overovanie pravosti bankoviek a mincí, ktoré dostanú, pred ich opätovným uvedením do obehu. Ak sú identifikované sfalšované mince, musia sa stiahnuť z obehu. Postupy pri identifikácii falošných mincí sú však v každej krajine Európskej únie odlišné. Preto si myslím, že je správne podporiť túto iniciatívu, ktorej cieľom je zaručiť jednotnú ochranu meny v celej eurozóne.

 
  
  

Správa: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Som za to, aby sa poskytla makrofinančná pomoc Moldavskej republike, pretože to je jedna z krajín, ktoré dôsledky globálnej hospodárskej krízy zasiahli najviac. Ako sa uvádza v správe, toto opatrenie by vlastne malo pomôcť pokryť potreby vonkajšieho financovania krajiny v rokoch 2010 a 2011, ale predovšetkým posilniť dynamiku reforiem prostredníctvom podpory hospodárskeho programu vlády a jej úsilia smerujúceho k integrácii do EÚ. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporujem tento návrh na poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike. Moldavsko je jednou z krajín Východného partnerstva, ktoré boli veľmi vážne zasiahnuté globálnou krízou s výrazným znižovaním produkcie, zhoršovaním fiškálnej pozície a rastúcimi potrebami vonkajšieho financovania. Preto si myslím, že ak sa pomoc poskytne včas, pomôže tejto krajine pri rýchlejšom a účinnejšom riešení dôsledkov finančnej krízy a zlepší situáciu platobnej bilancie a rozpočtu.

Vytvoria sa aj podmienky na posilnenie realizácie reforiem v krajine prostredníctvom podpory vládneho programu hospodárskej stabilizácie a jej úsilia smerujúceho k integrácii do EÚ. Aby sa však zabezpečila účinnosť a transparentnosť poskytnutej pomoci, je potrebné posilniť dohľad a kontrolnú úlohu Európskej komisie v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. (RO) Globálna hospodárska kríza má výrazný vplyv na hospodárstvo Moldavskej republiky. Spomedzi krajín Východného partnerstva Európskej únie má táto krajina jeden z najnižších príjmov na obyvateľa. Vzhľadom na to, že EÚ sa rozhodla podporiť krajiny Východného partnerstva a že nová vláda Moldavskej republiky prejavila jasnú orientáciu na Európsku úniu, myslím si, že poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike vo forme grantu v maximálnej výške 90 miliónov EUR je viac než potrebná iniciatíva.

Musím uviesť, že navrhovaná pomoc je veľmi prospešná, pretože nepriaznivá hospodárska situácia Moldavskej republiky sa ešte viac zhoršila po rozsiahlych záplavách počas tohto leta. Je dôležité spomenúť, že v apríli bola podpísaná medzivládna dohoda, na základe ktorej Rumunsko ponúklo Moldavskej republike nenávratnú finančnú pomoc v hodnote 100 miliónov EÚ určenú na rozvoj infraštruktúry Moldavskej republiky. Na záver by som chcela uviesť, že finančná pomoc EÚ sa využije na pomoc Moldavskej republike na jej ceste politickej a hospodárskej integrácie do EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Hlasujem proti tejto správe, hlavne z realistického a praktického hľadiska. Myšlienka poskytnutia pomoci Moldavskej republike sa môže ako všeobecná zásada zdať ako dobrá v tom zmysle, že podpora krajín v blízkosti Európy nám môže pomôcť aj pri predchádzaní problémom v dôsledku chudoby a následného prisťahovalectva na našom kontinente. Napriek tomu som z dvoch dôvodov hlasovala proti návrhu. Po prvé, mám vážne pochybnosti týkajúce sa podstatného a skutočného využitia prostriedkov, ktoré by mali byť poskytnuté EÚ. Napriek slovám a uisteniam zo strany moldavských orgánov vieme, že táto krajina trpí rozšírenou korupciou a jej hospodársky a finančný systém je stále veľmi zastaraný. Preto neexistuje dostatočná záruka, že európske prostriedky sa využijú racionálne a svedomito. Okrem toho, aj keby sme mali dostatočné záruky na efektívne využitie prostriedkov, navrhovaná suma sa zdá byť stále nedostatočná. Nerozumiem, ako suma 90 miliónov EUR uvedená v správe môže skutočne pomôcť krajine, aby sa vydala na cestu vnútornej modernizácie a hospodárskej a politickej obnovy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Moldavská republika patrí medzi európske štáty, ktoré boli najväčšmi zasiahnuté hospodárskou krízou. Orgány v Kišiňove boli okrem toho vyše roka konfrontované s politickou neistotou, ktorá len prehĺbila účinky hospodárskej krízy nielen na obyvateľstvo, ale aj na štátne financie. Poskytnutie grantu vo výške približne 90 miliónov EUR Moldavsku, ktoré sa majú využiť výlučne na pokrytie platobnej bilancie a financovanie štátneho rozpočtu a ktorých využitie bude kontrolované, pomôže Moldavsku dosiahnuť makroekonomické ciele stanovené Medzinárodným menovým fondom a zároveň zvýšia v strednodobom a dlhodobom horizonte dôveryhodnosť krajiny na globálnych finančných trhoch.

Vítam skutočnosť, že Parlament a Komisia plánujú zaviesť kontrolné mechanizmy, aby sa zabezpečilo, že grant EÚ sa využije na stanovený cieľ. Moldavsko je v ťažkej politickej situácii a môže vzniknúť pokušenie urobiť nejaké populistické politické gestá s výhľadom na blížiace sa predčasné voľby. Vítam aj uistenia predsedu vlády Filata a jeho rozhodnosť pri dodržiavaní záväzkov, čo by malo len pozitívny vplyv na moldavské hospodárstvo. Moldavsko potrebuje prejav dobrej vôle zo strany medzinárodného spoločenstva, pretože zažíva ťažké obdobie. Je v záujme Európskej únie podať Moldavsku pomocnú ruku, aby mala na svojej východnej hranici hospodársky a politicky stabilný štát.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Zdržal som sa hlasovania o tejto správe o finančnej pomoci Moldavsku napriek tomu, že si myslím, že EÚ by mala poskytnúť finančnú pomoc, aby Moldavsko mohlo splniť svoje hospodárske záväzky. Žiaľ, prostriedky sú však závislé od dodržania podmienok, ktoré stanovil pre túto krajinu Medzinárodný menový fond (MMF). Skutočnosť, že EÚ spojila poskytnutie finančnej pomoci s povinnosťou krajiny dodržať politiky diktované MMF, je morálne a politicky neprijateľná. Katastrofálne dôsledky MMF vidno v Grécku a iných krajinách, cez ktoré prechádzal, alebo v ktorých je stále prítomný, a my vystupujeme proti tomu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike. Ako tieňový spravodajca za našu politickú skupinu som vyzval na to, aby bola finančná pomoc v maximálnej výške 90 miliónov EUR poskytnutá čo najskôr. Moldavskú republiku zapojenú do Východného partnerstva vážne zasiahla finančná a hospodárska kríza. Krajina zároveň uskutočňuje dôležité politické reformy, ktoré sa musia skonsolidovať a doplniť praktickým uplatňovaním európskych noriem. Preto považujem poskytnutie tejto finančnej pomoci za prostriedok na zrýchlenie tempa reformného procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na dosah, ktorý má súčasná hospodárska a finančná kríza na Moldavsko a cestu smerom k integrácii do EÚ, po ktorej sa krajina snaží kráčať, si myslím, že by bolo múdre, keby sa EÚ rozhodla poskytnúť krajine makrofinančnú pomoc. Solidarita s krajinami v rámci Európskej susedskej politiky by sa nemala využívať ako spôsob, ako hodiť cez palubu potrebu riadnej kontroly zo strany EÚ nad využívaním tejto pomoci, a mali by sme očakávať zodpovednosť od miestnych orgánov, ktoré pomoc dostanú.

Ak nebude pomoc prísne kontrolovaná, neprinesie nič dobré a mohla by mať dokonca škodlivý účinok v krajinách ako Moldavsko, ktoré sa snažia stabilizovať svoje inštitúcie a posilniť demokraciu a právny štát.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Makrofinančná pomoc Moldavsku navrhovaná v súčasnosti nepredstavuje skutočnú, nezaujatú pomoc. Práve naopak: táto pomoc je podmieňovaná požiadavkami a dohľadom Medzinárodného menového fondu (MMF) a základnými zásadami a cieľmi hospodárskej reformy uvedenými v Memorande hospodárskych a finančných politík, ktorými sú najmä: prepúšťanie a zmrazenie pracovných miest vo verejnom sektore, zavedenie opatrení na ďalšie oslabovanie pracovných vzťahov, obmedzovanie práv zamestnancov, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, vyššie ceny energií, privatizácia, zmrazenie platov vo verejnom sektore, zníženie pomoci poľnohospodárom, zvýšenie priameho a nepriameho zdanenia, zatváranie škôl a podriadenie univerzít súkromnému financovaniu a deregulácia a ďalšia liberalizácia vnútorných a vonkajších investícií.

Tieto dôvody sú pre nás viac než dostatočné, aby sme nepodporili poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavsku. Tento balík opatrení ešte viac prehĺbi chudobu krajiny, ktorá už v súčasnosti patrí medzi najchudobnejšie v regióne. Keďže EÚ a MMF presadzujú takýto brutálny útok na práva moldavských občanov, platí príslovie, že kto má takých „priateľov“, nepotrebuje nepriateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), písomne.(PL) Podporil som správu o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike. Pomoc Moldavsku je dôležitá vec, pretože môže mať významný vplyv na budúcnosť tejto krajiny ako časti Európy. Počas návštevy v Európskom parlamente minulý týždeň povedal poľský prezident Bronisław Komorowski, že spolupráca s Moldavskom by sa mala stať prioritou našej zahraničnej politiky.

Mnohí poslanci boli týmto vyhlásením trocha prekvapení, ale Moldavsko je v konečnom dôsledku európskym štátom a jedného dňa sa možno stane členským štátom Európskej únie. Práve preto by sme mali s Moldavskom spolupracovať a vážne sa zamyslieť nad jeho budúcnosťou. Dúfam, že súčasná ústavná kríza v Moldavsku bude čoskoro prekonaná a že nové voľby povedú k parlamentu, ktorý bude schopný urobiť historické zmeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Európska únia udržiava dobré politické a hospodárske vzťahy s Moldavskou republikou a je dôležité, aby sa tieto vzťahy naďalej udržiavali a rozvíjali. Z tohto dôvodu je potrebné podporiť makrofinančnú pomoc pre Moldavskú republiku, ktorú vážne zasiahla hospodárska kríza. Peniaze, ktoré sľúbila EÚ, sú spojené s jasnými podmienkami a dostanú sa do správnych oblastí. Táto finančná pomoc prispeje spolu s pomocou Medzinárodného menového fondu k stabilizácii štátneho rozpočtu Moldavskej republiky a bude mať priaznivý účinok na rokovania o dohode o pridružení s touto krajinou. Podporujem balík makrofinančnej pomoci, ktorý prispeje k posilneniu politických a hospodárskych vzťahov a z ktorého bude mať prospech nielen Moldavsko, ale aj celá EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Hospodárstvo Moldavskej republiky vážne zasiahla globálna finančná kríza, čo sa prejavilo zhoršovaním jej fiškálnej pozície a rastúcimi potrebami vonkajšieho financovania. Vzhľadom na pokles hospodárstva požiadala Moldavská republika o makrofinančnú pomoc z Európskej únie. Hlasoval som za poskytnutie pomoci, pretože podľa mňa sa musí Európska únia spolu s Medzinárodným menovým fondom, Svetovou bankou a inými medzinárodnými inštitúciami zapojiť do riešenia ťažkej situácie, v ktorej sa nachádza Moldavská republika. Táto pomoc poskytne primeranú podporu vláde v Kišiňove z hľadiska financovania deficitu platobnej bilancie a iných rozpočtových potrieb. Toto opatrenie zároveň posilní bilaterálne vzťahy medzi týmto štátom a Európskou úniou a umožní EÚ, aby prejavila solidaritu so štátom, ktorý je signatárom Východného partnerstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu, ktorú predložil náš kolega Iuliu Winkler, pretože som za poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike s cieľom pomôcť jej bojovať proti hospodárskej kríze. Európska komisia navrhuje poskytnúť 90 miliónov EUR najmenej v troch tranžách. Prostriedky EÚ doplnia finančnú podporu Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, o ktorú táto krajina požiadala. Európska makrofinančná pomoc má posilniť tempo reformného procesu v Moldavskej republike podporou vládneho hospodárskeho programu a jej úsilia vstúpiť do EÚ.

Aliancia za európsku integráciu na čele s úradujúcim prezidentom Mihaiom Ghimpuom a predsedom vlády Vladom Filatom opakovane potvrdila svoj záväzok presadzovať demokratické reformy a zaviesť európske normy. Ako člen parlamentného zhromaždenia Euronest a ako Rumun pevne verím, že je v záujme celej Európskej únie mať ako východných susedov stabilné, prosperujúce, priateľské krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Proces hospodárskej stabilizácie a obnovy Moldavska je finančne podporovaný z Medzinárodného menového fondu. Vzhľadom na svoje zhoršujúce sa hospodárske vyhliadky požiadalo Moldavsko Úniu o makrofinančnú pomoc. Program makrofinančnej pomoci je nevyhnutný aj pre zlepšenie finančnej stability európskych národov, ktoré zápasia s globálnou krízou a ktoré pocítili jej následky vo vzťahoch so svojimi hlavnými obchodnými partnermi. Finančná nerovnováha sa týka rozpočtu a platobnej bilancie. Táto pomoc je pre Moldavsko dôležitá, ak má riešiť túto krízu čo najkoherentnejšie. EÚ preto musí byť priestorom solidarity. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Hospodárstvo Moldavskej republiky je vážne zasiahnuté medzinárodnou finančnou krízou s výrazným znižovaním produkcie, zhoršovaním fiškálnej pozície a rastúcimi potrebami vonkajšieho financovania. Keďže táto krajina je bezprostredný sused EÚ a má silné vzťahy s členským štátom EÚ – Rumunskom, je aj vo veľkom záujme EÚ stabilizovať situáciu v regióne a rýchle ukončiť masovú migráciu z hospodárskych dôvodov.

Hospodárska stabilizácia a obnova v Moldavskej republike sú podporované aj finančnou pomocou Medzinárodného menového fondu (MMF). Európska komisia musí zabezpečiť, aby bola makrofinančná pomoc právne a vecne v súlade s opatreniami prijatými v rôznych oblastiach vonkajšej činnosti a iných podstatných politík Únie. Makrofinančnú pomoc Únie by mala riadiť Komisia. S cieľom zaručiť, aby Európsky parlament a Hospodársky a finančný výbor mohli sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, by ich mala Komisia pravidelne informovať o napredovaní poskytovania pomoci a predkladať im príslušné dokumenty. To by malo zabezpečiť korektnú realizáciu rozhodnutia a obozretné narábanie s peniazmi daňových poplatníkov. Z tohto dôvodu som hlasoval za toto rozhodnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), písomne.(PL) S veľkým zadosťučinením sledujem dnešné prijatie správy pána Winklera o makrofinančnej pomoc pre Moldavskú republiku. Jedna zo základných úloh členských štátov Európskej únie je podporiť s využitím všetkých možných prostriedkov tie krajiny, ktoré od nás potrebujú pomoc. Táto vec je dôležitá v tom, že sa zdá byť podstatné venovať viac pozornosti našim partnerom na východe vrátane Moldavska.

Silná Európa je Európa, ktorá hovorí jedným hlasom, kde solidarita chápaná v širokom zmysle slova a zahŕňajúca hospodársku solidaritu je základným princípom. Podľa môjho názoru bude stabilné hospodárstvo v Moldavsku určite dôležitým faktorom, ktorý pomôže zlepšiť politické vzťahy v krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Cieľom politiky Skupiny zelených vzhľadom na makrofinančnú pomoc je preskúmať, či existujú skutočné politické dôvody, prečo by sa makrofinančná pomoc nemala poskytnúť. Keďže v súčasnosti nie sú v súvislosti s Moldavskou republikou žiadne mimoriadne problémy, neexistuje dôvod zadržiavať makrofinančnú pomoc. Zelení preto vo výbore hlasovali za a urobili dnes to isté na plenárnom zasadnutí. Zelení však naďalej zdôrazňujú, že očakávame, že Komisia konečne stanoví rámec pre svoju politiku makrofinančnej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Sme veľmi skeptickí vzhľadom na to, že Európa preberá ťarchu finančných príspevkov určených krajinám mimo EÚ.

Jedna vec je konať podľa milovaného motta politickej strany Lega Nord – „Pomôžme ľuďom v ich vlastných domovoch“ – s projektmi, ktoré sú navrhnuté na pomoc obyvateľstvu prostredníctvom využívania humanitárnych opatrení, na boj proti chudobe a financovanie mechanizmov na ochranu detí, no celkom iná vec je poskytovať makrofinančnú pomoc národnému štátu. Je jasné, že opatrenie tohto druhu neposkytuje priamu pomoc chudobným, ale štátnemu systému, ktorý nebol schopný riadiť vlastné financie. Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), písomne.(PL) Podpora politiky zblíženia medzi členskými štátmi EÚ a Moldavskom si vyžaduje úsilie celej Únie. Únia by mala prinútiť Rusko, aby Moldavsku umožnilo prijať nezávislé rozhodnutie o Podnestersku, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Moldavskej republiky. Je potrebné vytvoriť podmienky na to, aby mohla byť pomoc Európskej únie v regióne efektívne využitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), písomne. – Ako tieňový spravodajca za poslanecký klub PPE k správe o dohode o pridružení s Moldavskou republikou vítam prijatie balíka makrofinančnej pomoci Moldavskej republike prevažnou väčšinou hlasov. Proeurópska vláda Moldavskej republiky naliehavo potrebuje túto pomoc, pričom hlasovanie Európskeho parlamentu je silný signál podpory EÚ pre súčasné moldavské orgány a ich úsilie zmierniť negatívne dôsledky viacnásobnej krízy.

Dúfam, že týmto spôsobom sa podpora EÚ pre európske sily a európsku cestu Moldavskej republiky stane viditeľnejšou pre jej obyvateľstvo a zopakuje posolstvo, že Moldavská republika bude aj naďalej využívať konkrétnu podporu EÚ vo všetkých jej snahách priblížiť sa k normám a hodnotám EÚ, akými sú dobré riadenie vecí verejných a posilnenie demokratických inštitúcií.

Na záver opätovne vyjadrujem svoju ľútosť v súvislosti s neprijateľne zdĺhavým rozhodovacím procesom EÚ pri poskytovaní makrofinančnej pomoci Moldavskej republike a vyzývam inštitúcie EÚ, aby využili skúsenosti z tohto roka a zabránili v budúcnosti ďalšiemu meškaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), písomne. – Ako spravodajca návrhu mikrofinančnej pomoci Moldavskej republike vítam hladké prijatie na plenárnom zasadnutí s veľkou väčšinou odrážajúcou jednomyseľnú podporu politickej skupiny v Európskom parlamente. Moldavská republika je jednou z krajín Východného partnerstva, ktoré veľmi vážne zasiahla globálna kríza. Pomoc prispeje k úsiliu o zotavenie sa z krízy a zachová financovanie vonkajších finančných potrieb krajiny. Okrem toho som presvedčený o tom, že to prispeje k posilneniu moldavských reforiem a úsiliu susednej krajiny zameranému na integráciu do EÚ. V súlade s hlavnými zásadami a cieľmi poslaneckého klubu PPE som predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom posilniť účinnosť, transparentnosť a kontrolu pomoci najmä vrátane systémov riadenia verejných financií v Moldavskej republike.

Správa stanovuje povinnosť Európskej komisie pravidelne informovať Európsky parlament o vývoji pri riadení pomoci a predložiť nám relevantné dokumenty. Hlasovanie na plenárnom zasadnutí EP je charakteristické skutočným európskym duchom. Chcel by som zdôrazniť jednomyseľný výsledok hlasovania v prospech tejto správy vo Výbore pre medzinárodný obchod. Chcel by som sa tiež poďakovať Výboru pre zahraničné veci za jeho podporu rýchlemu prijatiu tejto správy.

 
  
  

Správa: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, ktorá sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti hospodárskych subjektov na Azorách s cieľom zabezpečiť stabilnejšiu zamestnanosť a prekonať tak hospodárske nevýhody vyplývajúce z ich zemepisnej polohy.

Toto dočasné pozastavenie ciel umožní miestnym hospodárskym subjektom na Azorách a Madeire dovážať bez cla určité množstvo surovín, dielov, súčiastok a hotových výrobkov a bude sa vzťahovať na také oblasti, ako sú rybolov, poľnohospodárstvo, priemysel a služby. V nepriaznivej hospodárskej situácii to umožní rast konkurencieschopnosti a z dlhodobého hľadiska priaznivejší rámec pre investorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy Európsky parlament zohráva skutočnú úlohu v európskom legislatívnom procese. Na základe prijatia tejto správy bude teraz Európsky parlament vždy informovaný o návrhu na zmenu a doplnenie stavu delegovaných aktov (článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Je to dôležitý prvok, pretože Parlament musí byť schopný prispieť k diskusii o prípadných potrebných technických úpravách zoznamu tovaru, na ktorý sa vzťahuje dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) S nadšením hlasujem za obsah tejto správy. Prijatie potrebných opatrení na reagovanie na špecifické problémy najodľahlejších regiónov Únie sa v čase hospodárskej krízy stáva osobitne dôležité. Zemepisná izolácia autonómnych oblastí Madeira a Azory vytvára hospodárskym subjektom, ktoré tam pôsobia, výrazné obchodné nevýhody. Tieto nevýhody majú negatívny dosah na demografické trendy, na zamestnanosť a hospodársky a sociálny rozvoj.

Regionálne hospodárstva Madeiry a Azor sú očividne závislé od cestovného ruchu, dosť premenlivého hospodárskeho odvetvia, ktoré je podmienené mnohými faktormi nachádzajúcimi sa mimo pôsobnosti príslušných miestnych orgánov a portugalskej vlády, ktoré ho nemôžu kontrolovať a oživiť. Hospodársky vývoj Madeiry a Azor preto trpí obmedzeniami, ktoré z toho vyplývajú.

Za týchto okolností je jednoznačne dôležité podporiť hospodárske odvetvia, ktoré sú menej závislé od cestovného ruchu s cieľom vykompenzovať jeho fluktuácie a stabilizovať tak zamestnanosť v regióne. Konkrétne je potrebná podpora pre miestne malé a stredné podniky a poľnohospodárov vo forme investícií a vytváraní stabilnej zamestnanosti v regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o dočasnom pozastavení autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory, pretože v súvislosti s medzinárodnou krízou je veľmi dôležité posilniť konkurencieschopnosť miestnych hospodárskych subjektov a zabezpečiť stabilnú zamestnanosť v týchto najodľahlejších regiónoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som v januári o tej istej veci povedal, myslím si, že dočasné pozastavenie autonómnych ciel je nevyhnutné na posilnenie konkurencieschopnosti hospodárskych subjektov v portugalských autonómnych oblastiach Madeira a Azory s cieľom zabezpečiť stabilnejšiu zamestnanosť na týchto ostrovoch.

Prijatie tejto výnimky je kľúčové pre rozvoj oboch portugalských autonómnych oblastí, ktoré do veľkej miery závisia od odvetvia cestovného ruchu, a preto sú veľmi ohrozené jeho nestálosťou. To znamená, že ich celkový hospodársky rozvoj je obmedzený povahou miestneho hospodárstva a ich zemepisnou polohou. Vzhľadom na to každý stimul určený miestnemu priemyslu v každom prípade poskytuje podporu potrebnú na zlepšenie životných podmienok miestnych obyvateľov a otvára na ostrovoch cestu pre vznik pracovných miest, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie obyvateľstva a vytvorenie podmienok pre rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Na žiadosť regionálnych orgánov na Madeire a Azorách z augusta a decembra 2007 o dočasnom pozastavení autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov od 1. januára 2010 do 31. decembra 2019 prijíma Parlament nariadenie Rady, pričom zavádza potrebu oznámiť Parlamentu a informovať ho, ak sa prijme delegovaný akt alebo ak sa Rada rozhodne vzniesť námietky.

Súhlasíme s pozastavením, o ktoré žiadali tieto dva regióny, pretože to predstavuje dôležité opatrenie pre ich rozvoj, ako aj pre malé a stredné podniky a miestnych poľnohospodárov a výrobcov týchto regiónov. Je to uznanie prekážok vyplývajúcich z toho, že ide o jeden z najodľahlejších regiónov. Preto sme hlasovali za.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Vítam prijatie tejto správy, ktorá sa zameriava na podmienky najodľahlejších regiónov. Tieto regióny majú krehké hospodárstvo v dôsledku ich samotnej povahy a veľmi špecifické vlastnosti, ktoré si vyžadujú osobitný prístup prispôsobený týmto vlastnostiam. Opatrenia, ktoré teraz boli prijaté, sa zameriavajú na posilnenie konkurencieschopnosti miestnych hospodárskych subjektov, čo by malo pomôcť malým a stredným podnikom a miestnym poľnohospodárom investovať a vytvárať pracovné miesta. To podporí stabilnejšiu zamestnanosť v autonómnych oblastiach Madeira a Azory. V súvislosti s rozšírenou hospodárskou krízou je to špecifické opatrenie na stimuláciu hospodárskej činnosti a zamestnanosti v strednodobom horizonte a významný príspevok k súdržnosti a konvergencii v Európe. Pozastavenie ciel potrvá desať rokov a vzťahuje sa na široké spektrum výrobkov, ako sú napríklad hotové výrobky na priemyselné použitie, suroviny, diely a súčiastky na použitie v poľnohospodárstve, vo výrobe alebo pri priemyselnej údržbe. Hoci nie je možné urobiť presné vyhodnotenie dosahu týchto oparení, pretože sú súčasťou série opatrení prispôsobených špecifickým problémom týchto autonómnych oblastí, Európska komisia predpokladá, že tieto dohodnuté opatrenia budú mať dosah na vlastné zdroje a príjmy vo výške približne 0,12 % za rok počas obdobia rokov 2010 – 2019.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za, pretože ide o životné záujmy dvoch portugalských regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE), písomne. (CS) Dámy a páni, chcela by som využiť túto príležitosť a poukázať na to, že Komisia vo svojom návrhu nariadenia zabudla, že po Lisabonskej zmluve nemôže obchádzať Európsky parlament, pokiaľ ide o súčinnosť pri prenášaní právomocí pri prijímaní aktov tohto charakteru. Zdá sa, že zabudla, že už platí Lisabonská zmluva. Ďakujem spravodajcom, že doplnili potrebné články tak, že pred prijatím aktov v prenesenej právomoci v oblasti ciel musí Komisia vopred informovať Európsky parlament a zohľadniť naše názory. Verím, že to Komisiu poučí aj v iných prípadoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Regionálne orgány na Madeire a Azorách požiadali o dočasné pozastavenie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka s cieľom posilniť konkurenčné postavenie miestnych hospodárskych subjektov a stabilizovať zamestnanosť v týchto najodľahlejších regiónoch Únie. Účinky tohto navrhovaného pozastavenia sa obmedzia na dotknuté regióny a pomôžu miestnym malým a stredným podnikom a poľnohospodárom investovať a vytvoriť pracovné miesta v týchto najodľahlejších regiónoch. V úvodnej správe Výbor pre regionálne veci podporil tento návrh. Boli predložené a prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy (zjednodušený postup – článok 46 ods. 2 rokovacieho poriadku), ktoré navrhli začlenenie výrobkov nad rámec úvodného návrhu (doplnený nový kód CN) a nový dátum vstupu nariadenia do platnosti (1. februára 2010 namiesto 1. januára 2010) a dĺžka platnosti do 31. decembra 2019. Na dnešnom hlasovaní sme v Skupine zelených hlasovali za, pretože podporujeme opätovné konzultácie a začlenenie povinnosti informovať Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Dočasné pozastavenie autonómnych ciel na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Madeiru a Azory je opatrenie, ktorého cieľom je posilniť konkurencieschopnosť miestneho hospodárstva, a teda zabezpečiť zamestnanosť v týchto dvoch najodľahlejších regiónoch Európskej únie. Pozastavenie závisí od konečného využitia výrobkov a pomáha len hospodárskym subjektom týchto regiónov s cieľom prilákať investície poskytnutím dlhodobej perspektívy, ktorá umožní vytvorenie stabilného hospodárskeho a sociálneho prostredia v týchto regiónoch.

Návrh neumožní len pozastavenie v prospech odvetví nachádzajúcich sa v zónach voľného obchodu, ale prinesie prospech všetkým typom hospodárskych subjektov pôsobiacich v týchto regiónoch. Rozšírilo sa aj spektrum výrobkov a zahrnuli sa hotové výrobky na priemyselné použitie, suroviny a iné materiály, ako aj diely a súčiastky na použitie v poľnohospodárstve, výrobe alebo priemyselnej údržbe.

Hospodárstva najvzdialenejších regiónov sú krehké a majú veľmi špecifické vlastnosti, ktoré si vyžadujú osobitný prístup prispôsobený špecifikám regiónov. Hoci je poľutovaniahodné, že dokument sa nezameral na väčší počet výrobkov, vytvára pozitívny stimul pre hospodárstva najvzdialenejších regiónov, a preto hlasujem za.

 
  
  

Správa: László Surján (A7-0240/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Keďže s týmto návrhom nie sú spojené žiadne ďalšie náklady, ale ide len o objasnenie rozpočtových prostriedkov na administratívne a prevádzkové výdavky, čím sa oddiel III rozpočtu stáva konkrétnejší a presnejší, pripájam sa k spravodajcovi a vyjadrujem svoj súhlas s rozhodnutím Rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Lisabonská zmluva pridelila Parlamentu nové úlohy. Znamená to ďalšiu administratívnu prácu, a preto poslanci potrebujú kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú pôsobiť ako poradcovia. Táto nová situácia má za následok dva problémy: zvýšené náklady súvisiace s potrebou ďalších asistentov a ďalšie priestory potrebné na to, aby asistenti mohli plniť svoje úlohy v dobrých pracovných podmienkach. Táto situácia vedie k zvýšeným nákladom. Je ťažké vysvetliť to v čase krízy, ale ak má byť práca Parlamentu prvotriedna, musí mať potrebné finančné a ľudské zdroje.

 
  
  

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Za ochranu nezávislosti mandátu poslanca tohto Parlamentu zodpovedá Parlament a táto nezávislosť nesmie byť ohrozená. V tomto prípade, keďže poslanec čelí obvineniam z nepravdivého účtovníctva v súvislosti s financovaním politickej strany v období pred jeho zvolením do Európskeho parlamentu, obvinenia nesúvisia s jeho činnosťou poslanca tohto Parlamentu. V tomto prípade budeme preto musieť postupovať tak, že ho zbavíme imunity. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Zdržal som sa hlasovania o imunite nášho kolegu poslanca Viktora Uspaskicha, pretože imunitu nepovažujem za nejakú „malú zmenu“. Imunitu buď máte, alebo nemáte. Imunita poslancom umožňuje, aby si vykonávali svoju prácu, a chráni ich pred možným tlakom. Podľa môjho názoru nemožno poslanca zbaviť imunity bez rozhodnutia Európskeho súdneho dvora.

Nie som presvedčený o tom, že súd v Litve postupoval spravodlivo, pretože vláda a prezident Litvy často poukazovali na vysokú úroveň korupcie v Litve. Aké máme záruky, že rozhodnutie sa dosiahlo objektívne? Ak sa dnes rozhodneme zbaviť Viktora Uspaskicha imunity, tak musíme odstrániť koncepciu imunity z rokovacieho poriadku Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Hlasoval som proti žiadosti o zbavenie pána Uspaskicha imunity, pretože pri podrobnejšom preskúmaní dokumentov je jasné, že proti pánovi Uspaskichovi sa podnikajú kroky so straníckou motiváciou. Ako príslušník ruskej menšiny boli on a jeho strana v Litve terčom opakovaných verejných útokov zo strany vlády. Teraz je obvinený, že počas troch rokov nesprávne účtoval financie strany. Je zaujímavé, že proti pokladníkovi sa nevedie žiadne konanie. Pán Uspaskich bol okrem toho predsedom strany a niesol teda zodpovednosť len počas prvého roka. Nekorektný spôsob, akým sa Európsky parlament zaoberal touto záležitosťou, keď bolo pánovi Uspaskichovi odmietnuté predniesť svoj názor alebo vyhlásenie vo Výbore pre právne veci, len dokresľuje celkový obraz. Zdá sa, že socialistický spravodajca sa jasne zapája do tohto politického procesu. Toto treba odmietnuť, pretože každý prípad treba preskúmať v súlade s kritériami právneho štátu, čo sa minimálne v tomto prípade nestalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Tento bod bol pridaný do programu na prvé septembrové zasadnutie na poslednú chvíľu. Výbor pre právne veci sa minulý týždeň rozhodol zbaviť pána Uspaskicha imunity. Naša skupina bola za rozhodnutie tohto výboru, pretože ide o prípad, ktorý súvisí s nesprávnym účtovníctvom v súvislosti s politickou skupinou a nesúvisí s vyjadrenými názormi alebo hlasovaním pri výkone jeho povinností ako poslanca Európskeho parlamentu. Tento názor sme vyjadrili dnes na plenárnej schôdzi hlasovaním za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Správa pána Rapkaya je nezákonná. Európsky parlament porušil moje právo na obhajobu. Poskytol som spravodajcovi závažné dôkazy o politickom prenasledovaní, ale on so zlým úmyslom odmietol poskytnúť moje dôkazy iným členom Výboru pre právne veci.

Odmietli mi prístup k návrhu rozhodnutia a k pripomienkam k nemu počas schôdze výboru. Nedovolili mi hovoriť o skutočnosti, že som oficiálne uznaný ako obeť politického prenasledovania v Rusku, ani predložiť pripomienky k precedensom Európskeho parlamentu. V návrhu rozhodnutia spravodajca poskytol nesprávnu verziu a interpretáciu ústavy Litvy – poslanci litovského parlamentu majú tiež imunitu v súvislosti s konaním pred voľbami. Nedovolili mi hovoriť o tejto veci na schôdzi.

Európsky parlament okrem toho porušil svoje právo o povinnom precedense. Nikdy v dejinách EÚ nebola imunita odňatá v situácii, ako je moja: po prvé, mám oficiálne postavenie ako obeť politického prenasledovania; po druhé, ako uznal samotný litovský parlament, ministerstvo pre štátnu bezpečnosť, ktoré začalo útok, je spolitizované, ako dosvedčil jeden z vedúcich predstaviteľov ministerstva; po tretie, prokurátori mi zakazujú stretávať sa s voličmi – cestovať do iného mesta v Litve, ale počas samotných volieb mi dovolili ísť na dovolenku, navštevovať športové podujatia a miesta s náboženským významom; po štvrté, v súlade s precedensmi, ktoré sa stanovili v prípadoch Herkotz, Blumenfeld, Venelzi, Amadei, Gaibisso, Marchiani, nemôže byť vedúci politický predstaviteľ braný na zodpovednosť za účtovníctvo.

Podám sťažnosť na Európsky súdny dvor pre toto nezákonné rozhodnutie a to bude anulované.

 
  
  

Odporúčanie: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Na tejto osobitnej križovatke dejín sa globalizácia prejavuje vo všetkých oblastiach každodenného života, a to sa, žiaľ, vzťahuje aj na kriminalitu. Ako správa správne uvádza, štatistiky o kriminálno-súdnej spolupráci medzi jednotlivými členskými štátmi a Japonskom preukazujú, že európske a japonské orgány musia vzájomne spolupracovať, aj keď chýba právny rámec.

Preto som považoval za svoju povinnosť hlasovať za túto správu a vítam túto príležitosť poďakovať sa pánovi Iacolinovi za vynikajúcu prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Medzinárodná spolupráca v trestných veciach je dnes cieľom, ktorý by mala EÚ presadzovať s maximálnym nasadením. Súčasný nárast organizovaného zločinu, ktorý pôsobí v medzinárodnom kontexte, núti štátne, národné a medzinárodné organizácie vytvoriť dohody, ktoré uľahčia byrokratické a administratívne formality, vyšetrovanie trestných činov a trestné konanie. Dohoda medzi Európou a Japonskom, o ktorej máme hlasovať, ponúka dostatočné záruky rešpektovania zákona a individuálnych práv. Okrem toho je to historická príležitosť, pretože po prvýkrát zákonne umožňuje, aby vôľa dvoch subjektov dosiahla formy spolupráce v trestných veciach a v boji proti kriminalite. Preto som hlasovala za správu pána Iacolina.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Cieľom tejto dohody je vytvoriť efektívnejšiu spoluprácu na úrovni vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ a Japonskom. Myslím si, že podpísanie tejto dohody je dôležité nielen preto, lebo umožňuje vytvorenie jasného a jednotného právneho rámca na úpravu tejto spolupráce, ale aj preto, lebo doposiaľ v tejto oblasti neexistovali žiadne dvojstranné dohody medzi členskými štátmi a Japonskom. Problémy súvisiace v súčasnosti s globalizáciou vedú čoraz viac k potrebe zavedenia nadnárodných opatrení. Boj proti kriminalite je toho jasným príkladom a spolupráca a pomoc medzi rôznymi štátmi medzinárodného spoločenstva zohrávajú podstatnú úlohu.

Na základe tejto zmluvy je možné predložiť formálnu žiadosť alebo jednoducho uskutočniť spontánnu výmenu informácií, napríklad svedeckých výpovedí a vyhlásení, podkladov, výpisov z bankových účtov alebo pri lokalizovaní a identifikácii osôb. Štát požiadaný o pomoc má vždy možnosť odmietnuť túto žiadosť z niektorého z „tradičných“ dôvodov pre odmietnutie, ale zúčastnené štáty musia pred odmietnutím pomoci vykonať vzájomné konzultácie.

Preto podporujem túto dohodu, ktorá umožní efektívnejšiu právnu pomoc a zaručí primeranú úroveň záruk.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Organizovaný zločin sa už dávno rozšíril za hranice jednotlivých krajín a teraz sa šíri mnohými oblasťami sveta. Táto situácia, ktorá je realitou našej epochy, si vyžaduje koordinovanú, jednotnú reakciu zo strany medzinárodných organizácií a ľudí, ktorí sa stali obeťou trestných činov. Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach je ďalším krokom týmto smerom. Krajiny rešpektujúce zásady právneho štátu sú povinné zabezpečiť, aby zločinci nevyužívali hranice, ktoré ich oddeľujú na základe medzinárodného práva, ako spôsob úniku pred spravodlivosťou, vyhýbania sa odsúdeniu a odopierania spravodlivej kompenzácie obetiam.

Čím efektívnejšie budú polícia a súdne orgány jednotlivých krajín, tým viac výsledkov prinesú každému výmeny informácií a prijatie osvedčených postupov a tým viac budeme mať my všetci prospech zo vzájomnej právnej pomoci. Dúfam, že sa to podarí.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vo februári 2009 Rada schválila začatie rokovaní s cieľom vytvoriť dohodu o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi Európskou úniou a Japonskom. Rada 30. novembra 2009 prijala rozhodnutie, ktorým schválila podpísanie tejto dohody na základe článkov 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy bol Parlament požiadaný, aby prijal rozhodnutie Rady podľa ustanovení článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Dohody sú vypracované na základe ďalších dohôd o právnej spolupráci, ktoré sa uzavreli už v minulosti a ktoré sa týkajú najmä spolupráce zameranej na vedenie vyšetrovania alebo na získavanie dôkazov, ako aj na ďalšie činnosti, ako je podávanie správ krajine, ktorá o to požiada. Medzi najdôležitejšie ustanovenia dohody patrí výsluch svedkov (svedecké výpovede) alebo iných osôb (vyjadrenia), možnosť využiť videokonferenciu, získavanie záznamov, písomností alebo výpisov z bankových účtov, ďalej lokalizovanie či identifikovanie osôb, ako aj poskytovanie dôkazov, ktoré sa nachádzajú v držbe zákonodarných, správnych alebo justičných orgánov dožiadaného štátu alebo jeho miestnych orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Úprava právnej spolupráce v trestných veciach s cieľom uľahčiť vyšetrovanie a účinne bojovať proti cezhraničnej kriminalite: to sú ciele a zámer medzinárodných dohôd o vzájomnej právnej pomoci a v tomto prípade tejto dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej spolupráci v trestných veciach. Je ľahké predstaviť si ťažkosti, ktoré by mal európsky vyšetrovateľ (právny, policajný alebo colný orgán) pri získavaní dôkazných prostriedkov v tretej krajine, a globalizácia a cezhraničná kriminalita v súčasnosti znamenajú, že spolupráca medzi štátmi, právny rámec a operatívne rozhranie medzi Európskou úniou a tretími krajinami sú v trestných veciach veľmi dôležité. Pridaná hodnota tejto dohody je nad všetky pochybnosti. Vedenie vyšetrovania, získavanie dôkazných prostriedkov, predkladanie svedeckých výpovedí, získavanie dokumentov z bánk a identifikácia a lokalizovanie ľudí sú všetko oblasti, v ktorých sa odteraz plánuje formálna spolupráca medzi Európskou úniou a Japonskom s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť a rýchlosť. Parlament preto ochotne prijal závery tejto medzinárodnej dohody a ja to veľmi vítam.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Predovšetkým by som chcel zablahoželať pánovi Iacolinovi k vynikajúcej práci.

Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že veľké množstvo postupov právnej spolupráce v trestných veciach medzi jednotlivými členskými štátmi a Japonskom v posledných rokoch odráža potrebu jednotného právneho a legislatívneho rámca, predovšetkým v dôsledku nepochopiteľnej absencie bilaterálnych zmlúv medzi členskými štátmi EÚ a Japonskom.

Dohoda je vypracovaná na základe ďalších dohôd o právnej spolupráci, ktoré sa už uzavreli v minulosti a ktoré sa týkajú najmä spolupráce zameranej na vedenie vyšetrovania alebo na získavanie dôkazných prostriedkov, ako aj na ďalšie činnosti, ako je podávanie správ krajine, ktorá o to požiada. Ustanovenia obsiahnuté v dohode sú vypracované tak, aby poskytli čo najúčinnejšiu právnu pomoc a aby dokázali riešiť každodenné problémy, ktoré môžu vzniknúť, a pritom zabezpečiť primerané záruky.

Čo sa týka dôvodov odmietnutia, chcel by som uviesť dôležitosť ustanovenia chrániaceho členské štáty pred možným využívaním dohody v prípade trestných činov, ktoré sú postihované trestom smrti. To je v plnej miere v súlade so stanoviskom, ktoré Európska únia často vyjadruje výzvou na zrušenie trestu smrti alebo aspoň moratórium jeho vykonávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Globalizácia, ktorá je charakteristická pre našu dobu, sa neprejavuje len v hospodárskej oblasti, ale v súčasnosti sa rozširuje aj na ostatné oblasti, v neposlednom rade na trestnú činnosť. Preto je vždy na programe súdna spolupráca medzi štátmi týkajúca sa trestnej činnosti. V prípade Japonska európske a japonské súdne orgány vzájomne spolupracujú aj napriek chýbajúcemu právnemu rámcu. Preto je mimoriadne dôležité začať rokovania o vypracovaní dohody o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach medzi Európskou úniou a Japonskom. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Chcem poďakovať pánovi Iacolinovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal na tejto správe. Súdny a procesný základ správy je vynikajúci a predstavuje rozhodujúci krok vpred v súdnej spolupráci – nielen s Japonskom – a dúfam, že sa použije ako vzor pre budúce dohody o pomoci s inými tretími krajinami. Európski občania počas pobytu v zahraničí často páchajú trestnú činnosť, niekedy bez toho, aby si uvedomili, že porušujú zákony svojej hostiteľskej krajiny. V každom prípade je dôležité zaručiť právnu a súdnu pomoc, ktorá začína prekladom, možnosťou vyjadriť sa vo vlastnom jazyku a možnosťou získať pomoc a podporu vo vlastnom jazyku. Jednoznačne musíme vziať do úvahy určité ťažkosti týkajúce sa rôznych právnych systémov, ale som presvedčený, že určité záruky sa musia zachovávať a dodržiavať vo všetkých prípadoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Globalizácia, ktorá charakterizuje našu súčasnosť, sa prejavuje vo všetkých oblastiach každodenného života vrátane kriminality.

Štatistiky o postupoch právnej spolupráce v trestných veciach medzi jednotlivými členskými štátmi a Japonskom preukazujú, že európske a japonské právne orgány sú povinné vzájomne spolupracovať.

Vo februári 2009, vzhľadom na to, že chýbajú dvojstranné zmluvy medzi členskými štátmi Európskej únie a Japonskom, a vzhľadom na výhody harmonizovaného a jednotného právneho rámca schválila Rada otvorenie rokovaní o uzatvorení dohody o právnej pomoci v trestných veciach medzi Európskou úniou a Japonskom.

Na záver, zdá sa, že normy ochrany, ktoré zavádza táto dohoda, sú vyššie než normy vyplývajúce z podobných dohôd vrátane dohôd uzavretých nedávno. Vzhľadom na uvedené nie sú žiadne konkrétne dôvody na odmietnutie prijatia dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Toto je ďalší mimoriadne dôležitý krok smerom k vytvoreniu širokej právnej spolupráce s tretími krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Je správne snažiť sa nadviazať spoluprácu medzi Európskou úniou a krajinami mimo EÚ v rámci boja proti kriminalite, pretože globalizácia vedie k rozširovaniu sietí vnútroštátneho zločinu. Treba si len pripomenúť mafiu a triády.

Posilnenie a rozšírenie týchto dohôd na krajiny s vysokou mierou kriminality by tiež mohli viesť k obmedzeniu šírenia kriminality v Európskej únii. Preto sme hlasovali za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rui Tavares (GUE/NGL), písomne. (FR) V správe Medzinárodnej federácie pre ľudské práva (FIDH) z roku 2008 sa uvádza, že Japonsko naďalej odsudzuje zločincov na trest smrti a väzní ich celé desaťročia vo väzniciach, kde je bežné utajovanie a izolácia. Miera popráv v posledných rokoch vzrástla, najmä v roku 2008. Od roku 1986 nebol obnovený ani jeden súdny proces s osobou odsúdenou na trest smrti. Dohoda, ktorú chce EÚ uzavrieť, neumožňuje vydávanie osôb.

Umožňuje však získavanie rôznych dôkazných prostriedkov na použitie pri vynášaní prípadných rozsudkov. Patrí sem aj dočasný transfer zadržanej osoby na svedeckú výpoveď. Článok 11 umožňuje členským štátom EÚ odmietnuť žiadosť o pomoc za určitých podmienok, ale nezakazuje vykonávanie žiadostí, ak by výsledkom súdneho konania mohol byť trest smrti.

Som za právnu spoluprácu v trestných veciach, ak sa rešpektujú právo na obhajobu, procesné záruky a ľudské práva. V prípade Japonska je situácia prinajmenšom nejasná. Z tohto dôvodu nemôžem podporiť túto novú zmluvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za text, ktorý predložil pán Iacolino, pretože predstavuje veľmi dôležitú dohodu o právnej spolupráci a skutočný krok smerom k modernizácii medzinárodného právneho systému, cieľom ktorého je boj proti organizovanému zločinu.

Európske a japonské orgány sú často povinné spolupracovať v boji proti organizovanému zločinu a táto medzinárodná zmluva nepochybne zaručuje výhody rozvoja harmonizovaného a jednotného právneho rámca pre vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach medzi Európskou úniou a Japonskom.

Chcela by som zdôrazniť, že dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom zaručuje vyššiu úroveň ochrany než úroveň ochrany stanovenú v podobných zmluvách, ktoré boli podpísané v oblasti súdnej spolupráce.

 
  
  

Správa: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Túto správu som podporil. Prepojenie obchodných registrov predstavuje vhodný spôsob ako podporiť integráciu hospodárskeho priestoru v rámci EÚ a zlepšiť právnu istotu spoločností a spotrebiteľov. Obchodné registre sa zvyčajne spravujú na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. V dôsledku nárastu cezhraničných hospodárskych činností je však z dôvodov právnej istoty a transparentnosti nevyhnutné zabezpečiť lepšie prepojenie obchodných registrov. Tiež by to ušetrilo čas a peniaze.

Začiatok súčasnej finančnej krízy znovu poukázal na význam transparentnosti na všetkých finančných trhoch. Čo sa týka opatrení na obnovu finančného postavenia, nárast možností využívať najaktuálnejšie oficiálne informácie o spoločnostiach by umožnil obnoviť dôveru na všetkých európskych trhoch.

V tomto ohľade sú obchodné registre veľmi dôležité – evidujú, preverujú a uchovávajú také informácie o spoločnostiach, ako sú právna forma spoločnosti, sídlo, základné imanie a právni zástupcovia, a sprístupňujú tieto informácie verejnosti. Tým sa vytvoria podmienky na to, aby veritelia, obchodní partneri a spotrebitelia mohli získavať oficiálne a spoľahlivé informácie o spoločnostiach na cezhraničnom základe, čo zabezpečí potrebnú transparentnosť a právnu istotu na všetkých trhoch EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), písomne. (PT) Prepojenie obchodných registrov je nevyhnutné, keďže súčasná rozdrobenosť nielenže škodí svetu obchodu, ale vedie tiež k nedostatku dôvery spotrebiteľa. Osobitný význam majú problémy, ktoré táto rozdrobenosť spôsobuje malým a stredným podnikom tvoriacim súčasť základného piliera európskeho hospodárstva, problémy vytvárania pracovných miest, hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti v EÚ a v rámci cezhraničných vzťahov. Tieto spôsobujú jednotnému trhu EÚ očividné problémy.

Plne súhlasím s vytvorením jednotného prístupového miesta k informáciám, ktoré musí byť dostupné vo všetkých jazykoch EÚ a náležite spropagované, ktoré zabezpečí prístup ku kvalitným, spoľahlivým a aktuálnym informáciám v súvislosti s obchodným registrom EÚ.

V súčasnom kontexte, keď sa prijímajú ďalekosiahle opatrenia na únik z krízy, môže tento nástroj priniesť pridanú hodnotu vo forme posilnenia dôvery 500 miliónov Európanov v jednotný trh a zlepšenia cezhraničných obchodných vzťahov. Preto vítam správu, o ktorej sa dnes hlasuje v rokovacej sále.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Keď hovoríme o vnútornom trhu, musíme si uvedomiť, že jedným z jeho dôsledkov je nárast cezhraničného obchodu. To je žiaduce a je potrebné podporiť to, no prináša to so sebou potrebu poskytovať verejnosti oficiálne a spoľahlivé informácie o spoločnostiach, ktoré v EÚ pôsobia. Nedostatok jednotnosti medzi údajmi obsiahnutými v rôznych obchodných registroch znamená právnu neistotu. Tá neprospieva podnikom ani spotrebiteľom v EÚ. Preto je nevyhnutné vytvoriť ústredný európsky portál, ktorý bude obsahovať štandardizované záznamy o všetkých členských štátoch.

Tým sa zvýši transparentnosť, účinnosť a právna istota a posilní sa dôvera 500 miliónov európskych spotrebiteľov, ktorá je pre obnovu Európy po kríze kľúčová. Na záver a na základe pozorného sledovania Výboru pre hospodárske a menové záležitosti by som chcel zdôrazniť, že je potrebné, aby sa nový systém alebo portál nestal pre európske podniky ďalšou administratívnou záťažou. Tento systém by mal uľahčovať život všetkým aktérom na trhu a nie predstavovať ďalšiu byrokratickú prekážku, ktorú je potrebné preskočiť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) V dôsledku nárastu cezhraničnej hospodárskej aktivity je z dôvodu právnej istoty a transparentnosti nevyhnutné zabezpečiť lepšie prepojenie obchodných registrov. Tiež by to znížilo náklady a zvýšilo efektívnosť. Prepojenie obchodných registrov predstavuje vhodný spôsob, ako ešte viac podporiť integráciu hospodárskeho priestoru v rámci EÚ a zlepšiť právnu istotu spoločností a spotrebiteľov.

Registre sa vedú na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a uchovávajú iba informácie o podnikoch, ktoré sú registrované v oblasti – krajine alebo regióne –, za ktorú sú zodpovedné. V súčasnosti už existujú rôzne mechanizmy prepojenia obchodných registrov: iniciatíva Európsky obchodný register (EBR) a projekt Interoperabilita obchodných registrov v Európe (BRITE). Iniciatíva EBR a projekt BRITE sú dobrovoľné a BRITE je len výskumným projektom. Jednotné prístupové miesto k obchodným informáciám týkajúcim sa všetkých európskych podnikov by šetrilo čas a náklady. Preto by sa mala účasť v tomto systéme považovať za povinnú pre všetky členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písomne. – (CS) Podporujem iniciatívu Európskej komisie na prepojenie obchodných registrov. Verím, že možnosť cezhraničného odovzdávania informácií je cestou, ako nielen oživiť vnútorný trh, ale hlavne zvýšiť dôveryhodnosť trhu a posilniť právnu istotu všetkých strán pôsobiacich na vnútornom trhu. Nemali by sme zabúdať ani na dramatický účinok vo forme znižovania administratívnej záťaže podnikov. Podľa skupiny na znižovanie administratívnej záťaže vedenej Edmundom Stoiberom by umožnenie cezhraničného elektronického prístupu k obchodným informáciám každoročne podnikom ušetrilo administratívne náklady vo výške až 160 miliónov EUR.

Predsa chcem však Komisiu vyzvať, aby pri zavádzaní tohto plánu venovala veľkú pozornosť interoperabilite a technickej neutralite celkového riešenia. Bol by som nerád, aby sme na jednej strane ušetrili 160 miliónov EUR na administratívnej záťaži a na druhej strane potom rovnakú sumu utratili za technické riešenia a realizáciu prepojenia obchodných registrov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Niet pochýb o tom, že hospodárska globalizácia vedie k potrebe prepojenia obchodných registrov. V súčasnosti sa všetky informácie o podnikoch vedú len na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, takže v dôsledku rastúcej potreby prístupu k informáciám o podnikoch v cezhraničnom kontexte je nevyhnutné, aby sa systém prepojenia rozšíril do všetkých členských štátov. Prepojenie obchodných registrov je veľmi dôležité, aby sa zabránilo hospodárskym stratám a problémom, ktoré ovplyvňujú všetky zainteresované strany, či už sú to samotné podniky, ich zamestnanci, spotrebitelia alebo široká verejnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Vo svete obchodu zvlášť platí, že je nevyhnutné, aby boli určité údaje verejne dostupné. Z tohto hľadiska je rozumné spravovať obchodné registre na vnútroštátnej a regionálnej úrovni – na jednej strane sa tým zaistí právna istota a na druhej strane dodržiavanie zásady subsidiarity –, no umožniť cezhraničný prístup k údajom. Musí sa zaistiť interoperabilita, a to najmä pre spoločnosti s cezhraničným pôsobením, ktoré je napríklad výsledkom presunu sídla spoločnosti alebo fúzie. Administratívna spolupráca nesmie za žiadnych okolností viesť k byrokratickým prekážkam a je potrebné zvážiť aj problémy súvisiace s jazykom a kvalitou. Toto by malo z tohto hľadiska pripraviť cestu pre smernicu o službách. Čo sa však týka najmä odborných predpokladov, cezhraničná spolupráca nie je úplne uspokojivá.

Napríklad v Rakúsku sú na prácu komerčného turistického sprievodcu potrebné intenzívna odborná príprava a skúšky, kým v iných krajinách to tak nie je. Sľubované ekvivalencie a kontroly, ktoré mali tento typ problému riešiť, sú veľmi nedostatočné. Vzhľadom na vysokú kvalitu odbornej prípravy v Rakúsku som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za predloženú správu.

Prepojenie obchodných registrov predstavuje vhodný spôsob, ako podporiť integráciu hospodárskeho priestoru v rámci EÚ a zlepšiť právnu istotu spoločností a spotrebiteľov. Informácie, ktoré poskytuje obchodný register, nie je možné porovnávať s inými informáciami dostupnými v hospodárstve. Ich výpovedná hodnota a právny význam v členských štátoch sa líšia a používatelia pristupujúci k týmto údajom na to musia byť bezpodmienečne upozornení.

Vzhľadom na výnimočný stav vecí by sa malo prepojenie registrov a sprístupnenie údajov uskutočniť v špecifickom kontexte, ktorý by bol jednoducho použiteľný a ľahko prístupný. Na záver chcem vysloviť názor, že ak má byť tento projekt skutočne úspešný, bude si vyžadovať účasť všetkých členských štátov, ktorá by preto mala byť povinná od okamihu, keď budú v plnej miere vypracované technické normy.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za správu o prepojení obchodných registrov, pretože ako tieňovej spravodajkyni za Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente sa mi podarilo dosiahnuť s pánom spravodajcom Lechnerom dobrý kompromis. Ide mi najmä o nasledovné:

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Správa pána Lechnera je správa z nekontroverznej iniciatívy, a preto sme ju radi podporili.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Myšlienka prepojiť obchodné registre, a tým umožniť zainteresovaným stranám prístup k nim, je v súlade s požiadavkami transparentnosti, ktoré predložili profesijné združenia.

Globalizácia vedie k tomu, že podniky sa neustále presúvajú v rámci EÚ aj mimo nej, a skutočnosť, že akákoľvek zainteresovaná strana môže slobodne nazrieť do týchto registrov, je dobrá vec. Tzv. nastrčené spoločnosti až príliš často podvádzajú presne vďaka tomu, že nie je možné s určitosťou zistiť, či ide o spoločnosť, a preto môžeme túto iniciatívu vnímať len priaznivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), písomne. (FR) Chcela by som spravodajcovi zablahoželať k tomuto veľmi rozumnému textu, ktorý prijala veľká väčšina tohto Parlamentu. Ako spravodajkyňa Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného o stanovisko k obchodným registrom by som chcela zdôrazniť význam tejto správy. Údaje o obchode v rámci Európskej únie sú nevyhnutné pre pozitívny rozvoj a rast nášho jednotného trhu a ja sa teším na legislatívne návrhy Komisie k tejto záležitosti.

Povinná účasť všetkých členských štátov v spoločnom obchodnom registri by prospela celej Únii. To je však možné len vtedy, ak sa bude dbať na to, aby sa na naše podniky nekládla dodatočná administratívna záťaž, a ak súkromné údaje zostanú súkromnými, a tým sa zachová atmosféra dôvery.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za túto správu, pretože som presvedčená, že prepojenie obchodných registrov môže zlepšiť transparentnosť právnych a obchodných transakcií. Celkovým cieľom tohto projektu bolo uľahčiť subjektom na trhu prístup k informáciám. Jeho zámerom bolo, aby mal každý možnosť zistiť, kto v skutočnosti stojí za konkrétnou spoločnosťou, a to bez ohľadu na právnu formu. Toto prepojenie by teda bolo aj v záujme ochrany spotrebiteľov a veriteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za správu pána Portasa o prepojení obchodných registrov, lebo si myslím, že je dobré uvažovať o povinnej integrácii európskych obchodných registrov všetkých európskych štátov s cieľom odstrániť súčasné prekážky mobility podnikov v rámci EÚ.

Zavedenie jednotného európskeho portálu, ktorý by bol bránou k obchodným registrom, účelného a prístupného portálu 27 členských štátov Európy, ktorý by všetkým občanom umožnil prístup k informáciám o európskych podnikoch, jednoznačne predstavuje dobrý spôsob zefektívnenia rozvoja spoločností v rámci Únie.

 
  
  

Správa: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že nové udržateľné hospodárstvo musí byť založené na dostupnosti odbornej zamestnanosti, ktorá podporuje inováciu v odvetviach strategicky výhodných pre budúcnosť Európy, najmä v energetike a výskume. Väčšia hodnota týchto oblastí poznania, možnosti presídlenia, ktoré ponúkajú, a spôsob, akým môžu fungovať v okrajových aj centrálnych regiónoch Európy, ponúkajú obrovský potenciál v súvislosti s novými technológiami a ich schopnosťou prispôsobiť sa novej environmentálnej a ľudskej situácii.

Dôležité bude investovať do odvetví, ktoré podporujú predchádzanie dôsledkom zmeny klímy a ich zmierňovanie. V tom budú zohrávať významnú úlohu prímorské regióny a tiež alternatívne spôsoby výroby energie, ktoré využívajú prírodné zdroje nachádzajúce sa v jednotlivých regiónoch Európy.

Poznatky spojené s environmentálnou inováciou predstavujú budúcnosť nového hospodárstva, ktoré sa bude musieť dôrazne zamerať na uplatňovanie poznatkov s cieľom nového hospodárskeho využitia. To znamená, že poznatky môžu priniesť pridanú hodnotu, no vytvárať zamestnanosť dokážu len prostredníctvom súčinnosti výskumných, výrobných a distribučných centier, ktoré poskytujú zamestnanosť v najrozličnejších oblastiach, od výskumu až po služby a obchod.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Súčasná neistota zamestnania na trhu práce má výrazný vplyv na pracovnú situáciu mladých ľudí v Únii. Teší ma, že táto správa kladie dôraz na prístup na trh práce, na zlepšovanie možností mladých ľudí zamestnať sa a na zlepšovanie programov odbornej prípravy z našej strany.

Mladí ľudia musia mať možnosť využívať trh práce a zvlášť vítam zlepšenia vo vzťahoch medzi strediskami odbornej prípravy, univerzitami a odvetvím obchodu. Tieto vzťahy pomôžu mladým ľuďom vstupujúcim prvýkrát na trh práce a vytvoria pracovné príležitosti pre absolventov a vyučených mladých ľudí.

Po druhé podporujem to, čo správa hovorí o vytvorení viacúrovňovej koordinácie medzi európskymi, vnútroštátnymi a regionálnymi programami financovania.

Nepodporujem však jej opatrenie týkajúce sa zmeny priamych mechanizmov podpory rozvoja vidieka a rozvoja environmentálne udržateľného poľnohospodárstva, pretože priame mechanizmy sú najlepším spôsobom poskytovania podpory príjmov poľnohospodárom.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Túto správu som podporil. Aby sme v EÚ dosiahli udržateľné hospodárstvo, musíme zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj. Je nevyhnutné, aby sa hospodársky rast stal menej závislým od spotreby zdrojov a energie, aby sa znížili emisie poškodzujúce klímu, a tým sa podnikli kroky proti globálnemu otepľovaniu. Musíme sa tiež zamerať na využívanie potenciálu vytvárať ekologické pracovné miesta v odvetví služieb a sociálneho hospodárstva. Aby sme to mohli dosiahnuť, Komisia by mala vypracovať stratégiu vytvárania ekologických pracovných miest, ktorej sa budú pridržiavať regionálne orgány pri prijímaní regionálnych rozvojových stratégií. Uplatňovanie tejto stratégie by sa malo financovať z európskych, vnútroštátnych a regionálnych fondov a ich rozdelenie by sa malo starostlivo koordinovať. Pomoc by sa použila na vykonávanie výskumu a vývoja, na prispôsobovanie inovácií a infraštruktúry a vytváranie nových technológií napríklad v oblastiach obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Finančná kríza naďalej ponára Európu a mnohé regióny sveta do stagnácie, no politici si nekladú otázku, ako to riešiť. Mnohí z nich si navyše dokonca myslia, že stačí chvíľu prežiť a situácia sa vráti do svojho stavu spred septembra 2008.

S takýmto názorom nesúhlasím. Ak zo svojich diskusií vylúčime životné prostredie, rovnaké príčiny prinesú rovnaké dôsledky. Životné prostredie ponúka možnosť vytvoriť nový rozvojový model. Ak sa vybavíme prostriedkami, ktoré povedú k udržateľnému hospodárstvu, potenciál vzniku nových pracovných miest bude značný.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Súhlasím s touto správou, pretože podporuje vytváranie udržateľných pracovných miest, inak povedané pracovných miest, ktoré zohľadňujú potreby súčasnej generácie takým spôsobom, aby neohrozili príležitosti budúcich generácií. Zdôrazňuje tiež to, že tieto pracovné miesta musia vytvárať sociálne blaho, musia teda slúžiť človeku a prírode. Cieľom nového udržateľného hospodárstva by mala byť spoločná ekologická a sociálna udržateľnosť, ktorá vytvára dlhodobé vyhliadky na zvyšovanie konkurencieschopnosti, sociálneho blaha a lepšej ochrany životného prostredia. S nárastom nestabilných pracovných zmlúv v prípade pracovných miest s nízkou kvalifikáciou sa stáva zvlášť dôležitou aj otázka kvality práce, a preto táto správa presadzuje aj vytváranie dobrých pracovných miest.

Tieto pracovné miesta musia zaisťovať stabilnú a sociálne zameranú prácu, osobitne dbať na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, na požiadavky dôstojnej práce a zručností. Vyzývam preto členské štáty, aby nevytvárali len pracovné miesta s vyššou kvalifikáciou, ale posilnili tiež pozíciu pracovných miest so strednou a nižšou kvalifikáciou tým, že budú vytvárať dobré pracovné podmienky. Súhlasím tiež s iniciatívou prispôsobiť stratégie v oblasti celoživotného vzdelávania požiadavkám starších zamestnancov, čím by sa zaistila vysoká miera účasti aj zo strany pracovníkov starších ako 55 rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Politika súdržnosti EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri rozvíjaní potenciálu zamestnanosti v udržateľnom hospodárstve, napomáha odstraňovať regionálne rozdiely a posilniť hospodárstvo. Z tohto hľadiska by sa mali na regionálnej a miestnej úrovni na uskutočňovanie iniciatív v oblasti vytvárania nových, udržateľných a trvalých pracovných miest viac využívať európske štrukturálne fondy. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) pomáha vytvárať regionálne zoskupenia tým, že na miestnej úrovni spája výskum, inovácie a infraštruktúru v kontexte nových technológií.

Regionálne a miestne orgány majú najlepšie postavenie a najlepšie schopnosti vytvárať podmienky nevyhnutné pre vznik takýchto zoskupení, ktoré môžu pôsobiť ako rozhodujúci stimul pre miestny hospodársky rozvoj a môžu v regiónoch vytvárať nové pracovné miesta. Malé a stredné podniky tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní inovácií v Európe. Bolo by potrebné povzbudiť ich, aby využívali Európsky sociálny fond ako prostriedok presadzovania podnikateľských postojov a zručností.

Nedostatočná koordinácia medzi európskymi, vnútroštátnymi a regionálnymi programami financovania však predstavuje prekážku dosahovania týchto cieľov. Ak teda chceme dosiahnuť väčšiu súčinnosť medzi rôznymi spoločnými politikami, bude potrebná lepšia viacúrovňová koordinácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu, pretože si uvedomujem význam, ktorý má vytvorenie ekologických pracovných miest pre hospodárstvo zamerané na udržateľnosť. Ekologické pracovné miesto by tiež malo prispievať šetrením energie a prírodných zdrojov, využívaním obnoviteľných zdrojov energie, ochranou ekosystémov a znížením vplyvu spôsobeného tvorbou odpadu a znečistením ovzdušia. Pozitívne vedľajšie účinky podpory týchto odvetví sú skutočne pozoruhodné a mali by sa rozvíjať. Zároveň sa musia zaručiť primerané pracovné podmienky spolu s odborným vzdelávaním a odbornou prípravou občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som za túto správu, pretože kritizuje stratégiu EÚ 2020, ktorá nijako nerieši nezamestnanosť a sociálnu súdržnosť, a pretože vyzýva zmeniť Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond tak, aby skutočne presadzovali zamestnanosť a spravodlivú sociálnu integráciu. Správa sa tiež snaží začať diskusiu o konkrétnych opatreniach na vytváranie kvalitných pracovných miest s plnou mzdou a sociálnym poistením a prijať tieto opatrenia, a to prostredníctvom presadzovania environmentálne a sociálne udržateľného rastu.

V tejto súvislosti správa obhajuje silnú úlohu verejného sektora a presadzuje jeho trvalo udržateľný rozvoj v oblasti verejných služieb a infraštruktúry, ktoré spĺňajú environmentálne a sociálne normy. Obhajuje novú politiku v oblasti priemyslu, vzdelávania a zručností, ktorá prostredníctvom presadzovania rodovej rovnosti a silnej úlohy zástupcov pracovníkov vytvorí životaschopné hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. Podporujem túto správu, v ktorej sa uvádza, že popri optimalizácii potenciálu zamestnanosti sa musí osobitne dbať na dôstojnú prácu a zdravie a bezpečnosť zamestnancov. S cieľom predvídať zmeny a zabrániť nezamestnanosti je dôležité podporovať sociálny dialóg a kolektívne zmluvy (ktoré často v nových odvetviach neexistujú) spolu s posilnením sociálneho zabezpečenia, systémov podpory príjmu a aktívnych odvetvových iniciatív týkajúcich sa odborného vzdelávania, rodovej rovnosti a sociálne začleňujúceho trhu práce. Správa vychádza z definície ekologických pracovných miest podľa Medzinárodnej organizácie práce (MOP), podľa ktorej sú všetky pracovné miesta, ktoré podporujú udržateľný rozvoj, ekologickými pracovnými miestami. Pracovníci by sa mali na tomto procese zúčastniť ako partneri, aby sa zabezpečila sociálne spravodlivá zmena. Správa požaduje zapojenie zástupcov zamestnancov zodpovedných za ekologizáciu pracovísk podľa definície MOP, aby sa pracoviská, podniky a odvetvia stali udržateľnejšími. Zvýšená udržateľnosť by sa ako jeden z podporovaných cieľov mala zahrnúť do finančného výhľadu rôznych fondov vrátane štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Vytváranie udržateľných pracovných miest musíme zaradiť medzi najdôležitejšie body programu EÚ s postupným prechodom na kvalitné a ekologické pracovné miesta a investíciami v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o rozvoji potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve, pretože presadzuje názor, že vytváranie ekologických pracovných miest sa nemôže hodnotiť len v číslach. Dôležité je vedieť aj to, ako zabezpečiť dobré pracovné podmienky a ako je možné zmenu smerom k udržateľnému hospodárstvu uskutočniť sociálne spravodlivým spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Počet parlamentných výborov zapojených do prípravy správy – bolo ich šesť – poukazuje na to, aký veľký význam má dnes otázka zamestnanosti, a na to, že pojmu udržateľnosti sa teraz v politickej diskusii nedá vyhnúť. Udržateľnosť hospodárstva a jeho potenciál vytvárať pracovné miesta sú problémy, ktoré spájajú pracovníkov, podnikateľov a politikov, odborných pracovníkov a laikov, environmentalistov a zástupcov priemyslu a mnohých ďalších. Jedným z hlavných problémov v tejto oblasti sú konkrétne náklady na udržateľnosť a to, ako sú rozdelené.

Pýtame sa, do akej miery táto potreba, ktorá nie je vždy zrejmá či dostatočne dosiahnuteľná, negatívne vplýva na schopnosť trhu v oblasti iniciatívy a organizácie a či prináša ďalšie ťažkosti do hospodárstva, ktoré už teraz bičuje kríza a neistota. Dnes čoraz viac narastá potreba, aby udržateľnosť bola viac než len zastrešujúcim pojmom, a teda niečím ťažko dosiahnuteľným. Mala by byť skôr uskutočniteľným predpokladom zmeny ľudského konania vo svete, a to vrátane hospodárskeho hľadiska, aby mohla prinášať osoh všetkým a nielen malému počtu radikálov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Rozvoj je udržateľný, ak uspokojovanie potrieb súčasnej generácie neohrozuje schopnosť uspokojiť potreby budúcich generácií. Potrebujeme prístup, v ktorom sa spája zohľadnenie hospodárskych, sociálnych a ekologických záujmov, intenzívnejší sociálny dialóg, väčšia sociálna zodpovednosť za podniky a prijatie zásady prevencie a zásady, podľa ktorej platí znečisťovateľ. Uvažovanie musí byť dlhodobé a ciele musia zahŕňať konkurencieschopnosť a sociálnu, hospodársku, územnú a environmentálnu súdržnosť. Podporujeme preto investície do ľudského, sociálneho a environmentálneho kapitálu, technologických inovácií a nových ekologických služieb.

S prijatím tohto záväzku sa zúčastňujeme na boji proti zmene klímy. EÚ sa sama zaviazala znížiť úroveň emisií skleníkových plynov do roku 2020 aspoň o 20 %, pokryť 20 % svojej energetickej spotreby používaním obnoviteľných zdrojov energie a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %. Podľa štúdie Medzivládneho panelu pre zmenu klímy sa globálne otepľovanie môže obmedziť na 2 °C len vtedy, ak priemyselne rozvinuté krajiny znížia do roku 2050 úroveň svojich emisií skleníkových plynov o 80 – 90 % v porovnaní s úrovňou emisií v roku 1990. Sme preto zástancami vytvárania ekologických pracovných miest, ktoré prispejú k udržateľnému rastu založenému na sociálnej spravodlivosti a ekologickej účinnosti, ako aj podpory zamestnanosti vo vidieckych oblastiach s cieľom zabrániť rozširovaniu púští.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa z vlastnej iniciatívy je pozitívna z viacerých hľadísk a preberá časť stanoviska, za ktoré som zodpovedala vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku, hoci nezdôrazňuje potrebu venovať väčšiu pozornosť špecifikám jednotlivých členských štátov, tak ako by mala. Poukážem na niekoľko pozitívnych stránok:

– Vyslovuje názor, že nové udržateľné hospodárstvo v EÚ musí zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj, a trvá na význame verejného sektora.

– Žiada ambicióznu udržateľnú priemyselnú politiku s dôrazom na účinnosť využívania zdrojov a zdôrazňuje, že ekologické hospodárstvo musí ponúkať vyhliadky na dôstojné, dobre platené pracovné miesta, ktoré sa zameriavajú na energetickú účinnosť alebo samy prispievajú k priemyselnej diverzifikácii.

– Poukazuje na to, že prechod na nové udržateľné hospodárstvo je veľmi zložitý, a preto vyzýva, aby sa osobitná pozornosť venovala oblastiam ovplyvneným deindustrializáciou, a to prostredníctvom zavádzania vhodných mechanizmov finančnej podpory, ako aj integrovaných zásahov zameraných na trvalo udržateľný rozvoj a hospodárstvo, ktoré je viac založené na inováciách a ktoré je na základe konzultácií so sociálnymi partnermi schopné vytvárať dôstojné, dobre platené pracovné miesta s právami a zároveň znižovať sociálnu nerovnosť a regionálne asymetrie, a za zvlášť dôležitú považuje podporu malých a stredných podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Je príhodné, že o tejto správe hlasujeme dnes, v deň, keď škótska vláda vyhlásila, že Škótsko je na polceste k dosiahnutiu svojich cieľov do roku 2020 v oblasti emisií skleníkových plynov. Nedávna správa poukázala na to, že pobrežná veterná energia by sama osebe v Škótsku dokázala vytvoriť okolo 48 000 pracovných miest, a škótska vláda sa zaviazala stáť na čele snáh EÚ o vytvorenie nových pracovných miest v udržateľnom hospodárstve. Je škoda, že vláda vo Westminsteri naďalej diskriminuje škótskych dodávateľov energie prostredníctvom represívnych poplatkov za pripojenie do rozvodnej siete, čím brzdí rozvoj celoeurópskeho významu. Hlasoval som za výzvy uvedené v tejto správe a žiadam vládu Veľkej Británie, aby tomu venovala pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Nárast počtu krátkodobých zmlúv za horších pracovných podmienok je dnes zvlášť zjavný najmä medzi mladými ľuďmi. Toto predstavuje vážnu prekážku na ceste k stabilnému životu občanov, a tým aj k udržateľnému hospodárstvu. Ekologické trendy v oblasti vývoja a priemyselných inovácií majú pomôcť dosiahnuť rast zamestnanosti a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sa domnieva, že technológie ohľaduplné k životnému prostrediu vyžadované v poľnohospodárstve prispejú k rastu zamestnanosti a k príjmom poľnohospodárov. Toto je zaujímavé tvrdenie, ktoré si nepochybne zaslúži, aby sa o ňom diskutovalo a aby sa podrobnejšie rozobralo. Návrh viesť informačné kampane, ktoré občanov upozornia na dôležitosť ekológie, si tiež zaslúži podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. Udržateľnosť energie je jedným z hlavných problémov, ktorým dnes čelia európske spoločnosti, a v ďalších rokoch má tiež potenciál stať sa hlavným zdrojom zamestnanosti. Podporujem túto iniciatívu, lebo presadzuje vytváranie pracovných miest a chráni práva pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Pomaly ustupujúca hospodárska kríza by mala Európsku úniu podnietiť k opatrnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu riadeniu zdrojov. To je možné len prostredníctvom udržateľného prístupu k podnikaniu, ktorý so sebou prináša rôzne pozitívne okrajové výhody pre životné prostredie a pre našich občanov. Musíme vytvoriť celkové stabilné podmienky, v ktorých bude môcť v rámci ekologického hospodárstva EÚ prekvitať potenciál zamestnanosti a zaistí sa trvalo udržateľný rozvoj podnikania. Hlasujem za túto správu, pretože hospodársky rast, ochrana životného prostredia a sociálna súdržnosť idú ruka v ruke a navzájom sa dopĺňajú. Cieľom by nemalo byť len vytvoriť nové, udržateľné ekologické pracovné miesta, ale tiež podnietiť podnikateľskú komunitu a spoločnosť ako celok k tomu, aby sa zapojili do tohto nového spôsobu podnikania. Musíme v plnej miere využiť potenciál ekologického hospodárstva a zároveň prispieť k tomu, aby bola Európa v celosvetovom meradle vnímaná ako vzor pokrokovej, udržateľnej a ekologicky zmýšľajúcej hospodárskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) V dôsledku krízy sa hospodársky rast a zamestnanosť stali v Európskej únii bezodkladnou prioritou. Hlasoval som za túto správu, lebo som presvedčený, že je dôležité vyvinúť dobre nasmerované snahy na zvýšenie úrovne zamestnanosti prostredníctvom politík presadzujúcich aktívne starnutie a začleňovanie mladých ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, legálnych migrantov a iných zraniteľných skupín na trh práce. Tieto politiky spolu s kvalitným vzdelaním a odbornou prípravou je potrebné doplniť o účinné stimuly podporujúce celoživotné vzdelávanie a poskytujúce príležitosti na zlepšenie kvalifikácie.

Ďalšia skupina, ktorú nesmieme prehliadnuť, sú mladí absolventi. Musíme podporiť silné partnerstvo medzi členskými štátmi a sociálnymi partnermi, ktoré týmto mladým ľuďom pomôže pri hľadaní prvého pracovného miesta alebo pri získaní ponuky nových možností ďalšej odbornej prípravy vrátane stáží. V tejto súvislosti musia členské štáty mobilizovať a v plnej miere využívať dostupné fondy EÚ, najmä Európsky sociálny fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), písomne. (RO) Potrebujeme opatrenia zamerané na vytváranie nových pracovných miest, a to najmä teraz, keď členské štáty čelia vážnej hospodárskej a sociálnej kríze. Vzhľadom na túto situáciu má politika súdržnosti EÚ dôležitú úlohu pri rozvíjaní potenciálu vytvárať nové pracovné miesta v udržateľnom hospodárstve, a to znižovaním regionálnym rozdielov a vytváraním spoločnosti s plnou zamestnanosťou. Musíme povzbudiť regióny, aby na financovanie vnútroštátnych, miestnych a regionálnych projektov využívali štrukturálne fondy, ako aj Európsky sociálny fond, a vďaka nim vytvárali lepšie možnosti vzdelávať a zamestnať sa.

Európsky sociálny fond ponúka riešenie tým členským štátom, ktoré chcú investovať do zvyšovania zručností, poskytovania zamestnanosti a činností v oblasti odbornej prípravy, odbornej rekvalifikácie a pracovného poradenstva pre nezamestnaných s cieľom vytvoriť viac pracovných miest a lepšie pracovné miesta. V snahe podporiť spoločenstvá a regióny v členských štátoch som Európsku komisiu požiadala, aby financovala pilotný projekt zameraný na poskytovanie odbornej prípravy a uľahčovanie výmeny modelov osvedčených postupov medzi tými, ktorí sa priamo podieľajú na riadení a uplatňovaní európskych fondov na miestnej a regionálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), písomne. (DE) Hlasoval som dnes za správu z vlastnej iniciatívy o rozvíjaní potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve, ktorú predložila pani Schroedterová. Ústredným bodom správy sú ekologické pracovné miesta. Ide o pracovné miesta takmer vo všetkých príslušných priemyselných odvetviach a v odvetví služieb, ktoré prispievajú k udržateľnému hospodárstvu. Ochrana životného prostredia sa môže stať hnacou silou hospodárstva, ak dostatočne skoro vytvoríme predvídateľné rámcové podmienky, ktoré podporujú investície. Zavádzanie množstva ďalších kritérií verejného obstarávania ide proti neodkladnému obmedzeniu byrokracie, ktoré EÚ stanovila ako svoj cieľ. Teší ma, že sa nám podarilo dohodnúť, že zvyšovanie počtu týchto kritérií sa obmedzí na minimálne sociálne normy. Väčšina európskych spoločností je bezpochyby celosvetovými priekopníkmi úspešnej politiky v oblasti ochrany životného prostredia. Aby sme im mohli zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž, musíme zabrániť tomu, aby sa výroba premiestnila z EÚ do tretích krajín s nízkymi normami v oblasti ochrany životného prostredia. Európska komisia a členské štáty musia proti tejto tendencii podniknúť rýchle a rázne opatrenia. Môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tejto problematike sa dnes stretol s podporou väčšiny.

Na pracovisku sa musí presadzovať antidiskriminácia a rovnaké zaobchádzanie. Sankčné mechanizmy a kvóty na to nie sú vhodným prostriedkom. Povinných 40 % žien v správnej rade spoločností je nereálna požiadavka, a preto tento návrh nezískal podporu. Ženy nepotrebujú kvóty. Potrebujú lepšie príležitosti na budovanie kariéry. Na to je potrebné odstrániť prekážky, ktoré bránia profesijnému rozvoju žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Koncepcia zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve vytvára nový model, pokiaľ ide o hospodárske rozpočty, ktoré sa doteraz považovali za základ hospodárskeho rozvoja a vytvárania pracovných miest. Udržateľné hospodárstvo je predpokladom veľkých zmien v súvislosti s potenciálom zamestnanosti, keďže podniky z energeticky efektívneho odvetvia budú zohrávať hlavnú úlohu pri vytváraní nových pracovných miest na celom svete. Nemecko je z tohto hľadiska veľmi názorným príkladom úspechu podnikov z tohto odvetvia pri vytváraní nových pracovných miest. Preto je veľmi dôležité, aby ostatné štáty EÚ nasledovali príklad Nemecka, aby vznikol multiplikačný efekt na zamestnanosť v udržateľnom hospodárstve v celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Znovu vidíme v správe EÚ pekné slová. Hovorí napríklad o optimálnom potenciáli pracovných miest pre mužov a ženy v novom udržateľnom hospodárstve, o dôstojnej práci, sociálne spravodlivom prechode a o pokrývaní kvalifikačných požiadaviek. EÚ si však zároveň musí uvedomiť, že práve pre rozširovanie na východ sa v niektorých odvetviach výrazne zvýšil tlak na trh práce bez známky akéhokoľvek zlepšenia. Navyše sme najmä v posledných rokoch zaznamenali značný nárast neistých pracovných podmienok, ako sú dočasná práca pre agentúry, práca na čiastočný úväzok, krátkodobé pracovné miesta a zdanlivá samostatná zárobková činnosť. V týchto dňoch už ani kvalitná odborná príprava nezaručuje pracovné miesto.

Kým budú pokračovať rozhovory o zelených kartách pre pracovníkov z tretích krajín, ktorí majú do obchodu a priemyslu priniesť lacnú pracovnú silu, a nebudeme sa snažiť poskytnúť miestnym pracovníkom primeranú kvalifikáciu, všetky tieto slová zostanú pravdepodobne prázdne. Tie požiadavky vyzerajú dobre, no papier toho znesie veľa. Keďže nemôžeme očakávať, že po správe budú nasledovať primerané opatrenia, ktoré ju skutočne dokážu aj uplatniť, zdržal som sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Schroedterovej, pretože súhlasím s jej obsahom a prístupom.

Trvalo udržateľný rozvoj zohľadňuje potreby súčasnej generácie takým spôsobom, aby neohrozil schopnosť budúcich generácií uspokojiť ich potreby. Okrem zohľadnenia hospodárskych a ekologických záujmov zaisťujú závery Rady investície do ľudského a sociálneho kapitálu, ako aj do inovácií s cieľom vytvárať podmienky pre konkurencieschopnosť, bohatstvo a sociálnu súdržnosť.

Ďalší veľmi dôležitý bod v tomto dokumente sa týka definície ekologických pracovných miest. Tieto pracovné miesta sa neobmedzujú na odvetvia zamestnanosti, ktoré priamo súvisia s ochranou životného prostredia. Zahŕňajú všetky odvetvia, ktoré prispievajú k zmene smerom k udržateľnému riadeniu pomocou úspor energie, využívania obnoviteľnej energie a minimalizácie produkcie odpadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Trvalo udržateľný rast musí byť založený na sociálnej spravodlivosti a ekologickej účinnosti. Prechod európskeho hospodárstva na ekologicky účinné hospodárstvo na každej úrovni – miestnej, vnútroštátnej, regionálnej a európskej – povedie k výrazným zmenám vo výrobe, distribúcii a spotrebe. Podporujem snahy o usporiadanie verejných informačných a osvetových kampaní, ktoré poukážu na to, že naša stratégia prechodu na ekologické, udržateľné hospodárstvo je sociálne spravodlivá a že pomôže zvýšiť mieru zamestnanosti.

Chcela by som zdôrazniť potrebu venovať osobitnú pozornosť biodiverzite v kontexte vytvárania nových ekologických pracovných miest v Európe, a to najmä prostredníctvom vytvárania sietí Natura 2000. Vyzývam Komisiu, aby do roku 2011 navrhla stratégiu, ktorá bude zahŕňať legislatívne aj nelegislatívne opatrenia na podporu vytvárania ekologických pracovných miest, ktoré predstavujú zdroj rastu a prosperity pre všetkých.

Komisiu a členské štáty žiadam, aby do všetkých ostatných politík EÚ zahrnuli politiky zamerané na rekvalifikáciu pracovníkov pre ekologické pracovné miesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Vytváranie ekologických pracovných miest v Európe má kľúčový význam. Na jednej strane tieto pracovné miesta umožňujú podporiť udržateľný rast a na druhej strane sa podieľajú na dosahovaní ambicióznych kvantifikovaných cieľov, ktoré si EÚ stanovila v súvislosti s bojom proti zmene klímy. Hlasoval som za správu pani poslankyne Schroedterovej, ktorá obhajuje zavádzanie opatrení zameraných na ich presadzovanie. Aby sa mohol zvýšiť počet ekologických pracovných miest, mali by sme predovšetkým podnietiť podniky k investíciám do čistých technológií. Mám na mysli najmä zavedenie daňových úľav pre malé a stredné podniky. Zároveň by sme mali podnietiť regióny k využívaniu európskych štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na vytváranie nových, udržateľných a trvalých pracovných miest. Musíme však zaistiť, aby vnútroštátne systémy odbornej prípravy a vzdelávania boli prispôsobené na uspokojenie dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch, a tiež zaistiť, že tí, ktorých pracovné miesta sú ohrozené v dôsledku týchto štrukturálnych zmien v hospodárstve, prejdú rekvalifikáciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE), písomne. – (CS) Zdržala som sa hlasovania o správe o rozvoji potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve, pretože nezastávam názor spravodajkyne, že zníženie emisií o 90 % za 40 rokov vyrieši nezamestnanosť. Správa iste podporuje zavádzanie nových technológií, ale to nemusí znamenať pracovné miesta pre európskych občanov. Sme súčasťou liberalizovaného globálneho trhu, ktorý ponúka podnikom, spoločenstvám a spotrebiteľom nové technológie z Ázie, ktoré konkurujú európskej technológii najmä nízkymi cenami. To neznamená, že by sme nemali zavádzať normy na zlepšenie životného prostredia, no netvárme sa, že to je liek na nezamestnanosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Teším sa z toho, že Európsky parlament dnes prijal správu o potenciáli zamestnanosti v udržateľnom hospodárstve, ktorú vypracovala nemecká kolegyňa zo Skupiny zelených, pani Elisabeth Schroedterová. Ako povedala po hlasovaní, Zelení už dlho zastávajú názor, že Európa by sa mala zaviazať k skutočne novému ekologickému dohovoru, a tým urýchliť prechod na ekologické hospodárstvo, ktoré predstavuje jediné schodné riešenie súčasnej hospodárskej krízy. Preto je veľmi vítané, že veľká väčšina poslancov z rôznych politických skupín podporila túto správu, ktorá zdôrazňuje obrovský potenciál vytvárať nové ekologické pracovné miesta a premenu súčasných pracovných miest na ekologické v celej Európe a ktorá s týmto cieľom ponúka odporúčania.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Hoci podporujeme určité zásady obsiahnuté v tejto správe, hlasovali sme proti nej.

Vytváranie nových pracovných miest v ekologických odvetviach, využívanie obnoviteľných zdrojov, obnova ekosystému a úspora energie sú žiaduce a je potrebné podporiť ich. Nemôžeme však dovoliť, aby sa náklady na prechod na udržateľné pracovné miesta preniesli na naše podniky, a to predovšetkým v tomto období krízy.

Zdroje financovania by sa mali sprístupniť spoločnostiam, ktoré majú záujem v plnej či čiastočnej miere prejsť do ekologicky udržateľného odvetvia. Postupy nahrádzania systémov, ktoré produkujú veľké množstvo znečistenia, systémami, ktoré majú len malý vplyv na životné prostredie, je tiež potrebné zjednodušiť, pretože ľudia sa proti nim stavajú, ako to môžeme často vidieť v Taliansku.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D), písomne. – Rád túto správu podporím. Je dôležité, aby hospodárska a sociálna kríza neodradila členské štáty od posunu smerom k udržateľnejšiemu, nízkouhlíkovému a z hľadiska zdrojov efektívnemu hospodárstvu. Vďaka tomu bude naše hospodárstvo odolnejšie, konkurencieschopnejšie a menej závislé od čoraz drahšieho dovozu. Komisia by mala klásť na ekologické pracovné miesta osobitný dôraz, a to najmä preto, že Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ukázala, že odvetvie environmentálnych tovarov a služieb má potenciál poskytnúť pracovné miesta ľuďom so širokou škálou zručností a schopností vrátane pracovných síl s nízkou kvalifikáciou. Bol by som tiež rád, keby členské štáty zriadili systémy financovania a fiškálne stimuly, ktoré by malé a stredné podniky nasmerovali k ekologickým politikám zamestnanosti. Zatiaľ čo nová európska stratégia zamestnanosti bude definovať ekologické pracovné miesta v širokom zmysle slova, bolo by potrebné určiť rozdiely medzi oblasťami, ako sú kontrola znečisťovania, recyklácia, hospodárenie s vodnými zdrojmi, ochrana prírody, vytváranie environmentálnych technológií a technológií obnoviteľných zdrojov a výskum a vývoj v oblasti životného prostredia. Ekologické hospodárstvo má potenciál dosiahnuť hospodársky rast a bojovať proti narastajúcej neistote zamestnania, ktorá sa v Európe rozvinula v priebehu posledných desaťročí, a to predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Na to potrebujeme vhodné programy odbornej prípravy a vzdelávania. Len vtedy sa nám podarí rozvíjať potenciál zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Európska rada definuje rozvoj ako trvalo udržateľný, ak zohľadňuje potreby súčasnej generácie takým spôsobom, aby neohrozil schopnosť budúcich generácií uspokojiť ich potreby. V správe sa veľa hovorí o vytváraní ekologických pracovných miest. Veľmi dôležitým faktom je to, že v oblasti obnoviteľných zdrojov energie existuje veľký potenciál vytvárať nové pracovné miesta. V Európe je dobrým príkladom zodpovedného úsilia o takúto politiku Nemecko. Pri prechode na udržateľné hospodárstvo musíme dbať aj na sociálnu spravodlivosť, pretože tým zaistíme, že občania túto zmenu prijmú. Vhodná odborná príprava a systematické zlepšovanie kvalifikácie pracovníkov sú v tejto súvislosti tiež dôležité. Trvalo udržateľný rozvoj si vyžaduje dodržiavanie nielen environmentálnych noriem, ale aj noriem zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Správa a rozvoji potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve má moju plnú podporu. Pani Schroedterová sa odvoláva na definíciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP), v ktorej sa uvádza, že pracovné miesto je ekologické vtedy, ak prispieva k udržateľnému hospodáreniu a sociálnej Európe, čo znamená, že táto definícia zahŕňa viac ako len špičkové pracovné miesta v energetike a sektore environmentálneho riadenia, ktoré spomína Komisia. Jedným z cieľov je napríklad ambiciózna, udržateľná priemyselná politika zdôrazňujúca účinné využívanie zdrojov a tiež dôstojné, dobre platené pracovné miesta. Odporúča sa zvýšiť účasť priemyslu, podnietiť regionálne orgány, aby s týmto cieľom zosúladili podmienky právneho rámca, kontrolné nástroje trhového hospodárstva, dotácie a verejné obstarávanie, a vypracovať lepšie cielené riešenie, a to nielen v oblasti potreby nových zručností, ale aj nadväzovania sociálneho dialógu či uzavierania kolektívnych pracovných dohôd v nových odvetviach.

V nových odvetviach sa vyvíja veľký tlak na produktivitu, no je tam malá ochota zaručiť dobré pracovné podmienky. V dôsledku toho nie je ľahké presvedčiť pracovníkov z tradičných odvetví s tradíciou pevnej sociálnej ochrany, aby zmenili odvetvie. Povinnosťou Únie je bojovať proti globálnemu otepľovaniu, a preto potrebuje dobrú stratégiu sociálne spravodlivého prechodu na ekologickejšie hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorá vyzýva na vypracovanie európskej stratégie zamestnanosti v udržateľnom hospodárstve. Podporuje tiež výzvy zo strany Rady na revíziu dotácií, ktoré majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a zdôrazňuje potrebu dôstojnej práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za správu o rozvoji potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve, pretože si myslím, že členské štáty sa musia posunúť smerom ku konkurencieschopnému, účinnému, nízkouhlíkovému hospodárstvu. Preto EÚ vyzývam, aby vypracovala udržateľnú priemyselnú politiku, zapojila odvetvie priemyslu do ekologickej inovácie, a tým zabezpečila, že hospodársky rast bude menej závislý od spotreby zdrojov a energie a znížia sa znečisťujúce emisie. Myslím si, že aby sme dokázali v ekologicky účinnom hospodárstve vytvárať pracovné miesta, musíme investovať do energetickej účinnosti a do využívania obnoviteľných zdrojov energie a ekologických technológií v budovách, v dopravnom sektore a v poľnohospodárstve. Vyzývam na vypracovanie európskej stratégie zamestnanosti, ktorá by v rámci stratégie EÚ 2020 dosiahla udržateľné hospodárstvo a zároveň zdôraznila úlohu, ktorú v tom zohrávajú regionálne orgány.

Okrem toho vyzývam na vytvorenie účinných systémov financovania a fiškálnych stimulov, ktoré malým a stredným podnikom pomôžu zabezpečovať ekologické inovácie a výrobné procesy. Na záver chcem povedať, že verím, že politika zamestnanosti môže zohrať dôležitú úlohu v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, a vyzývam členské štáty, aby na presadzovanie nových zručností potrebných na ekologicky účinný hospodársky rozvoj využívali Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, snaha o udržateľné hospodárstvo nie je nevyhnutná len z ekologického hľadiska. Je tiež jedným zo základných pilierov našej stratégie pre sociálnu Európu. Takéto zmeny však prinesú ovocie len vtedy, ak budú sociálne spravodlivé a v konečnom dôsledku zvýšia zamestnanosť, zlepšia pracovné podmienky a zvýšia sociálne poistenie.

Udržateľné hospodárstvo preto musí zahŕňať nielen sociálnu a ekologickú, ale aj technologickú a hospodársku udržateľnosť. To by si nemalo protirečiť. Potrebujeme tvorivejšie opatrenia.

Vezmime si napríklad energetickú účinnosť. V Litve bolo stavebníctvo jedným z odvetví, ktoré najviac postihla hospodárska kríza. Väčšina starých budov v Litve je veľmi nehospodárna – ako vidieť z obrovských účtov obyvateľov za plyn, dovezená energia sa využíva neefektívne.

Možno predpokladať, že vnútroštátne projekty na zatepľovanie a zvyšovanie energetickej účinnosti budov prinesú prostredníctvom miezd a investícií v stavebníctve peniaze späť na trh. Zároveň to Litve umožní stať sa menej závislou od dovezenej energie.

Toto je, samozrejme, len jeden príklad a nemusí platiť pre všetky členské štáty. Ukazuje však, že najmä počas krízy musíme rozmýšľať tvorivejšie a spojiť sily tam, kde je potrebné položiť základy udržateľnej budúcnosti.

 
  
  

Správa: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písomne. (CS) Podporila som správu s názvom EHP – Švajčiarsko: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu, a to najmä preto, že upozorňuje a povzbudzuje Európsku komisiu k celej sérii krokov smerujúcich k uľahčovaniu a prehlbovaniu hospodárskej spolupráce medzi Európskou úniou a Švajčiarskom. Správa predovšetkým celkom správne poukazuje na zbytočne zložitý systém 120 dvojstranných dohôd v jednotlivých hospodárskych odvetviach medzi Švajčiarskom a EÚ. Snaha urobiť, čo je v našich silách, aby sme zjednodušili a priblížili právne predpisy, je správna, najmä pokiaľ ide o odstraňovanie prekážok prístupu na švajčiarsky trh podnikom z EÚ a naopak. Správa napríklad poukazuje na celkom zbytočnú právnu požiadavku pre podniky vstupujúce na švajčiarsky trh, ktorou je predloženie finančnej záruky. Podľa môjho názoru ide o zbytočnú prekážku, ktorá by sa mala odstrániť a na ktorú správa oprávnene poukazuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasujem za túto správu, pretože úplná realizácia vnútorného trhu a jeho účinné fungovanie sú rovnako dôležité pre EÚ, ako aj pre jej obchodných partnerov, konkrétne pre členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Švajčiarsko – štvrtý najdôležitejší obchodný partner EÚ z hľadiska objemu – má vlastný model hospodárskej integrácie bez pristúpenia založený na dvojstranných odvetvových dohodách. Táto skutočnosť preň predstavuje dodatočné problémy, pretože na rozdiel od dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) tieto dvojstranné dohody neustanovujú žiaden automatický mechanizmus na prispôsobenie ich obsahu neskoršiemu vývoju príslušného acquis communautaire.

Napriek pozitívnemu vývoju v súvislosti s dohodou o voľnom pohybe osôb medzi členskými štátmi EÚ a Švajčiarskom sa ešte stále v súvislosti s uplatňovaním tejto dohody vyskytujú otázky, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť. Som preto presvedčený, že je potrebné určiť všetky možnosti, ktoré povedú k zlepšeniu uplatňovania dohody o voľnom pohybe osôb, v neposlednom rade väčší súlad v jej uplatňovaní a väčšiu súdržnosť medzi právnymi predpismi Únie a Švajčiarska týkajúcimi sa vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Dejiny a špecifické črty Švajčiarska sa odrážajú nielen v jeho vnútornom riadení, ale aj v tom, ako sa správa k iným štátom a v námietkach a výhradách, ktoré v týchto vzťahoch uplatňuje. Švajčiarska neochota začleniť sa do veľkých medzinárodných organizácií či vstúpiť do často trvale záväzných zmlúv, ktoré ovplyvňujú jeho domáci právny systém, trvá už dlho a žiadnou novinkou nie je ani jeho preferenčné zaobchádzanie s vlastnými občanmi a spoločnosťami so sídlom v tejto krajine na úkor zahraničnej konkurencie, ktorá v dôsledku toho často neopodstatnene znáša právne či administratívne prekážky.

Švajčiarsko však napriek tomu bolo a je dôležitým partnerom Európskej únie a už podpísalo viac ako sto dvojstranných dohôd upravujúcich ich vzájomný vzťah. Hoci rozhodnutie Švajčiarska zostať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nenapomohlo urýchliť a uľahčiť hospodárske vzťahy EÚ s touto krajinou, rovnako nezabránilo vcelku pozitívnemu nadviazaniu týchto vzťahov. Dúfam, že tieto vzťahy budú silnieť a rásť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Štyri členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) predstavujú hlavných obchodných partnerov Európskej únie, pričom Švajčiarsko je štvrtý a Nórsko piaty najdôležitejší obchodný partner EÚ z hľadiska objemu, a patria do spoločnej kultúrnej oblasti z hľadiska spoločných základných hodnôt a kultúrneho a historického dedičstva.

Vzhľadom na to, že nové nariadenia vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy by mohli viesť k spomaleniu vykonávania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a EZVO, súhlasím s tým, že Komisia musí formalizovať proces oznamovania nových pravidiel a právnych predpisov EÚ, ktoré patria do pôsobnosti Dohody o EHP, s cieľom skrátiť časový rozdiel medzi prijatím nových právnych predpisov a ich možným prevzatím štátmi EHP/EZVO.

Súhlasím tiež s tým, že parlamenty v štátoch EHP/EZVO by mali byť viac prepojené s legislatívnym procesom EÚ týkajúcim sa návrhov s významom pre EHP. Navrhujem preto, aby Komisia poskytla národným parlamentom štátov EHP/EZVO na konzultáciu legislatívne návrhy, ktoré sa zasielajú národným parlamentom členských štátov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Ako predsedajúci európskej parlamentnej delegácie pre vzťahy so Švajčiarskom a EHP dobre chápem záležitosti, o ktorých hovorí táto správa. V Európskom združení voľného obchodu sú štyri členské štáty: Švajčiarsko, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko. V roku 1994 sa po podpísaní Dohody o EHP tri z týchto štyroch krajín stali súčasťou vnútorného trhu. Švajčiarsko sa v referende, v ktorom 50,3 % bolo proti a 49,7 % za, rozhodlo nevstúpiť do EHP. Švajčiarsko sa teda rozhodlo udržiavať so zvyškom Európy osobitný vzťah. Švajčiarsko s EÚ uzavrelo približne 120 dvojstranných dohôd.

Tieto dohody sa týkajú voľného pohybu osôb, cestnej a leteckej dopravy, vedeckého výskumu, technických prekážok obchodu, trhov verejného obstarávania a poľnohospodárskych záležitostí. Švajčiarsko je druhý najdôležitejší hospodársky partner EÚ a švajčiarske spoločnosti zamestnávajú v rámci EÚ viac ako jeden milión ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, keďže vítam pokrok dosiahnutý v oblasti liberalizácie poskytovania cezhraničných služieb medzi EÚ a Švajčiarskom a najmä pozitívny vplyv dohody o voľnom pohybe osôb. Neustály nárast počtu vyslaných pracovníkov a samostatne zárobkovo činných poskytovateľov služieb z EÚ pôsobiacich vo Švajčiarsku v rokoch 2005 až 2009 (podľa štatistík do Švajčiarska každodenne dochádza za prácou približne 200 000 cezhraničných pracovníkov z EÚ alebo krajín EZVO) sa ukazuje ako vzájomne prospešný. Myslím si, že v nadchádzajúcom období budú švajčiarska vláda a orgány kantónov musieť čerpať zo skúseností EÚ a EHP s dereguláciou sektora služieb prostredníctvom transpozície smernice o službách.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Švajčiarsko je spolu s Islandom, Nórskom a Lichtenštajnskom súčasťou Európskeho združenia voľného obchodu a dôležitým obchodným partnerom EÚ. Island, Nórsko a Lichtenštajnsko však ešte viac upevnili svoje obchodné vzťahy s EÚ, keď prijali Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Keďže Švajčiarsko je štvrtý najdôležitejší obchodný partner EÚ z hľadiska objemu, prijatie Dohody o EHP je mimoriadne dôležité. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Táto správa nevenuje dostatočnú pozornosť zvrchovanosti Švajčiarska. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Je absolútne nevyhnutné, aby sme vytvorili skutočný Európsky hospodársky priestor, aký sa uvádza v Portskej dohode.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – My Zelení sme podporili túto správu, ktorá zahŕňa niekoľko pripomienok k prekážkam uplatňovania pravidiel vnútorného trhu zo strany Švajčiarska a štátov EHP. Formuluje predovšetkým tieto myšlienky: po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti by mala Európska komisia poskytnúť národným parlamentom všetkých štátov EHP/EZVO na konzultáciu legislatívne návrhy, ktoré sú zaslané národným parlamentom členských štátov EÚ. Štáty EEA/EZVO by mali na uplatňovanie smernice o službách vyčleniť primerané prostriedky, predovšetkým na zriadenie jednotných vnútroštátnych kontaktných miest a štáty EEA/EZVO by sa mali, okrem diskusie o iných návrhoch, vo väčšej miere zapájať do diskusií o smernici o právach spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Hlasovali sme za túto správu, pretože odstraňuje prekážky voľného obchodu medzi krajinami EÚ a dôležitými európskymi obchodnými partnermi.

Veríme, že čo sa týka predovšetkým Talianska, dôslednejšie uplatňovanie pravidiel vnútorného trhu zo strany Švajčiarska by mohlo mať pozitívny dosah na naše spoločnosti a našich pracovníkov. Musíme uvítať rozhodnutie, ktoré už Švajčiarsko prijalo, že výrazne obmedzí bankové tajomstvo, a tým naplní potrebu transparentnosti, ktorú vyžaduje Európska únia.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorá odporúča lepšiu spoluprácu a výmenu osvedčených postupov spolu s odporúčaniami o zmenách, ktoré je potrebné vykonať po Lisabonskej zmluve. V správe sa uvádza priaznivý údaj: priemerný transpozičný deficit vo výške 0,7 %, čo je približne na rovnakej úrovni ako v členských štátoch EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), písomne.(PL) Veľmi ma teší, že túto správu prijala taká veľká väčšina tohto Parlamentu. Dúfam, že vaše hlasy za jej prijatie znamenajú, že tak ako ja podporujete aj dva základné ciele správy. Po prvé, spolu s Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sme do programu výboru, ktorý rieši kľúčovú otázku EÚ – vnútorný trh –, chceli zahrnúť aj štáty, ktoré nie sú členmi EÚ, ale patria do Európskeho hospodárskeho priestoru, a tiež Švajčiarsko. Dúfam, že títo partneri, a sú to koniec koncov najväčší hospodárski partneri Únie, tam zostanú natrvalo. Druhým cieľom bolo konečne sa venovať konkrétnym prekážkam dosahovania tejto spolupráce, najmä tým, ktoré existujú medzi Bruselom a Bernom. Dúfam, že hlasovanie Parlamentu o tejto veci presvedčí obidve strany – Európsku komisiu aj orgány Švajčiarskej konfederácie –, aby revidovali mechanizmy, ktoré v súčasnosti upravujú ich spoluprácu.

 
  
  

Správa: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Dohody o voľnom obchode umožňujú signatárskym krajinám využívať výhody obchodovania s množstvom rozličných výrobkov a stavať na svojich relatívne silných stránkach. Preto ma teší, že Európska únia čoskoro podpíše dohodu o voľnom obchode s Južnou Kóreou. Musíme však byť vždy mimoriadne opatrní, pokiaľ ide o podmienky navrhnutých obchodných dohôd. V tomto prípade musíme zabrániť rýchlym zmenám, ktoré by mohli destabilizovať obchodné toky. Preto sú potrebné ochranné doložky, prinajmenšom na ochranu nášho automobilového priemyslu. Z praktického hľadiska ma teší, že správa bola prijatá, pretože obsahuje výzvu poslancov EP, aby sa na žiadosť členských štátov, Európskeho parlamentu, domácej poradnej skupiny, právnickej osoby, združenia, ktoré vykonáva svoju činnosť v mene priemyslu Únie a zastupuje minimálne 25 % priemyslu, alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, umožnilo začatie skúmania prílevu dovozu. Ak sa ukáže, že európski výrobcovia sú vážne ovplyvnení dramatickým zvýšením dovozu určitých výrobkov, potom sa môžu zaviesť ochranné opatrenia vo forme ochranných ciel.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne.(RO) Hlasoval som za správu o vykonávaní dvojstrannej ochrannej doložky dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou. Ochranná doložka bude chrániť európske priemyselné odvetvia a pracovné miesta pred škodami spôsobenými dovozom z Kórey. Mimoriadne dôležitými hľadiskami sú prísne sledovanie toku vývozu a okamžitá náprava všetkých nezrovnalostí v dodržiavaní zásady spravodlivej hospodárskej súťaže. Myslím si preto, že Parlament musí Rade a Komisii dať najavo, že toto nariadenie chce prijať čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Parlament schválil zahrnutie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k ochrannej doložke do dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou. To je však len prvé hlasovanie. Konečné hlasovanie je preložené na schôdzu, ktorá sa bude konať 18. – 21. októbra, aby sme si ponechali priestor na dosiahnutie dohody s Radou v prvom čítaní. Všetky hodnotenia vplyvu, ktoré uskutočnila Európska komisia, potvrdili, že Južná Kórea bude mať väčšie obchodné výhody ako EÚ. Poskytnutie dôveryhodnej ochrannej doložky je to najmenej, čo môže pre nás Komisia urobiť. Domnievame sa, že naša požiadavka na regionálne ochranné opatrenia je oprávnená, lebo vplyv otvorenia trhu EÚ výrobkom z Južnej Kórey sa môže v jednotlivých členských štátoch výrazne líšiť. Oveľa jednoduchšie je predvídať vplyv európskeho vývozu do krajiny, ktorá má 50 miliónov obyvateľov (v porovnaní s krajinou s 500 miliónmi obyvateľov). Veľmi dôležité je aj to, že Parlament a príslušné priemyselné odvetvia majú právo začať skúmanie na účely ochrany a že Parlament má väčšie slovo pri schvaľovaní alebo zamietnutí ochranných opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Dúfam, že dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Južnou Kóreou bude vzájomne prospešná a že obmedzenia voľného obchodu môžu byť pre obe strany minimálne. Cieľom ochranných opatrení je riešiť vážne škody spôsobené priemyselným odvetviam EÚ. Dvojstranná ochranná doložka, ktorú obsahuje dohoda uzavretá s Južnou Kóreou v októbri, by mala byť podrobnejšie rozpracovaná, aby sa náležite určili rôzne hľadiská jej uplatňovania a aby bola v súlade s transparentným procesom a zahŕňala druhú stranu.

Keďže tieto doložky predstavujú bariéry voľného obchodu, mali by sa obmedziť na to, čo je potrebné na zabránenie väčšej škode, a mali by byť vhodné a primerané vzhľadom na situáciu, pre ktorú boli určené. Dúfam, že európsky priemysel dokáže, že je čoraz silnejší a tvorivejší, takže sa nebudeme musieť uchyľovať k tejto možnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ustanovuje právny nástroj potrebný na vykonávanie ochrannej doložky v dohode o voľnom obchode (DVO) medzi EÚ a Kóreou. Dňa 15. októbra 2009 bola uzatvorená dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou. Dohoda obsahuje dvojstrannú ochrannú doložku, ktorá ustanovuje možnosť opätovného zavedenia sadzby podľa doložky najvyšších výhod, ak sa v dôsledku liberalizácie obchodu dovoz zvýši do takej miery a uskutoční sa za takých podmienok, že spôsobí vážnu ujmu odvetviu EÚ, v ktorom sa vyrába podobný či priamo konkurujúci výrobok, alebo hrozí spôsobením takejto ujmy. Aby boli tieto opatrenia funkčné, musí sa ochranná doložka začleniť do právnych predpisov EÚ, lebo je potrebné konkretizovať procesné hľadiská uloženia ochranných opatrení, ale aj práva zainteresovaných strán.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Prijatie tejto ochrannej doložky, ktorá je uznaním tragických dôsledkov liberalizácie a deregulácie svetového obchodu, neodstraňuje riziká a obavy, ktoré so sebou prináša voľný obchod medzi EÚ a Južnou Kóreou, pokiaľ ide o budúcnosť rôznych odvetví hospodárskej činnosti. Platí to najmä v niektorých členských štátoch, napríklad v Portugalsku, a regiónoch, ktoré sú najviac závislé od týchto odvetví.

Spomeňme si na textilný a odevný priemysel, ktorého sa táto dohoda osobitne týka. Spomeňme si na štúdiu Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a nadácie Eurofund, v ktorej sa uvádzajú scenáre, podľa ktorých príde v Únii do roku 2020 k zníženiu počtu pracovných miest v tomto odvetví o 20 až 25 %, pričom sa dokonca uvádza aj scenár, podľa ktorého sa počet súčasných pracovných miest v Európskej únii zníži o 50 %. Spomeňme si tiež na také odvetvia, ako je elektronika, a odvetvie výroby automobilových súčiastok.

Neoliberálny fundamentalizmus EÚ neustále obetúva pracovné miesta a výrobnú kapacitu na oltár voľného obchodu v prospech ziskov jej nadnárodných spoločností, neustále zhoršuje deficit a presadzuje vonkajšiu závislosť od zahraničných trhov, ako aj trvalú a rastúcu nerovnováhu v oblasti obchodu. Táto ideológia neustále ospravedlňuje útoky na práva zamestnancov, sociálny damping a ničenie miliónov malých výrobcov a mnohých malých a stredných podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) Táto dohoda je prvá obchodná dohoda uzatvorená po ratifikácii Lisabonskej zmluvy, prvá dohoda, ktorú schváli Európsky parlament, preto je dôležité, aby Parlament vyjadril svoj názor. S cieľom potvrdiť nové právomoci Parlamentu v určovaní obchodnej politiky EÚ sme preto hlasovali za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil parlamentný Výbor pre medzinárodný obchod (INTA), ale rozhodli sme sa nehlasovať za text uznesenia ako celku, aby sme sa pokúsili dosiahnuť lepšiu dohodu s Radou. Lepšiu dohodu, pri ktorej treba prehodnotiť viacero hlavných bodov: chceme skutočnú ochrannú doložku, účinnú doložku, ktorá umožní zohľadnenie regionálnych deformácií medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a ktorá predovšetkým umožní zabrániť situáciám, v ktorých by výrobcom v Európskej únii mohla vzniknúť „vážna ujma“. Potom nasleduje otázka práva Parlamentu iniciovať vyšetrovanie podľa ochrannej doložky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou má pre hospodársky rozvoj členských štátov EÚ veľký význam. Aby sa však zabránilo narušeniam hospodárskej súťaže a aby sa zaručila vyváženosť dovozu a vývozu obidvoch zmluvných strán, sú potrebné dvojstranné ochranné doložky. Tieto doložky umožňujú zabrániť vážnym škodám, ktoré by v prípade prehnaného zvýšenia dovozu niektorých výrobkov mohli vzniknúť odvetviu EÚ. Na to, aby boli tieto opatrenia funkčné, musí sa uvedená ochranná doložka zahrnúť do právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) V porovnaní s inými krajinami, s ktorými Európska únia rokovala o dohodách o voľnom obchode alebo s ktorými už takého dohody uzavrela, má bývalá japonská kolónia Južná Kórea vyššie sociálne a pracovnoprávne normy. V tomto prípade je dôležité a naozaj primerané, aby sa na regionálnej úrovni v jednotlivých členských štátoch EÚ mohli zaviesť ochranné doložky na dobu určitú. Z minulých skúseností vyplýva, že najmä v spojení s dovozom a vývozom tovaru je potrebná možnosť zasahovať tak, aby sa mohli prijať všetky potrebné štrukturálne úpravy či podobné opatrenia.

Nevyhnutné je aj to, aby sa sledoval vývoz a dovoz v tých oblastiach, kde existuje najväčší potenciálny dosah, s cieľom zabrániť značným škodám priemyselných odvetví v Únii. Uzatváranie obchodných dohôd v zásade podporuje hospodársky rast v rámci EÚ, preto som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písomne.(IT) Plne podporujem text uznesenia o zavedení nariadenia, ktoré ponúka možnosť vykonávania ochrannej doložky v prípadoch, keď hrozí, že dovoz z Južnej Kórey spôsobí vážnu ujmu európskym výrobcom a výrobnému odvetviu v dôsledku uplatňovania dohody o voľnom obchode.

Regionálne uplatňovanie tejto doložky je nevyhnutné, aby sa členským štátom, ako aj odvetviu a Parlamentu umožnilo požiadať v krátkom časovom rámci o začatie vyšetrovania s cieľom ochrániť európsky vývoz. Hlasovanie za uznesenie pána Zalbu nám umožňuje zaujať jasný a rozhodný postoj voči Rade s cieľom potvrdiť úlohu Parlamentu, ktorý je účastníkom a nielen vykonávateľom európskych obchodných politík.

Veľmi nás prekvapilo, že belgické predsedníctvo zaradilo návrh rozhodnutia o podpísaní a dočasnom uplatňovaní zmluvy do programu nasledujúceho zasadnutia Rady pre zahraničné veci skôr než Parlament začal diskutovať o zmluve a skôr než bol známy výsledok parlamentného hlasovania o ochrannej doložke, a to bez oficiálneho trialógu napriek tomu, že si uvedomuje nejasnosti okolo konečného obsahu. Preto je zjavne potrebné vyzvať všetky inštitúcie, aby sa navzájom viac rešpektovali, tak ako je to ustanovené v Lisabonskej zmluve.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Európska únia je najnáročnejšou výrobnou oblasťou vo svete a najpriepustnejším trhom na svete. Táto situácia spôsobuje mimoriadne vážne problémy najmä našim výrobcom, ktorí musia dodržiavať široké spektrum zákonov, ktoré na nich ťažko doliehajú, a preto majú niekedy vyššie výrobné náklady ako ich konkurenti v iných častiach sveta. Keď títo konkurenti získajú voľný prístup na naše trhy, vznikne systém nespravodlivej hospodárskej súťaže, ktorý výrobcovia, spracovatelia, priemysel či obchodníci nedokážu znášať. V strednodobom horizonte bude táto situácia pre európsku spoločnosť veľmi škodlivá.

V tejto súvislosti s nadšením vítam túto správu o obchode medzi Európskou úniou a Južnou Kóreou. Správa obsahuje ustanovenie o dvojstrannej ochrannej doložke s cieľom zabrániť významnému poškodeniu európskeho priemyslu v prípade veľkého objemu dovozu, čiže uznáva tento trvalý problém a prináša primerané opatrenia na jeho obmedzenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, 23. apríla 2007 Rada poverila Komisiu začatím rokovaní s Kórejskou republikou so zámerom uzavrieť dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou.

Dohoda, ktorá bola podpísaná 15. októbra 2009, obsahuje dvojstrannú ochrannú doložku, ktorá ustanovuje možnosť opätovného zavedenia sadzby podľa doložky najvyšších výhod, ak sa v dôsledku liberalizácie obchodu dovoz zvýši do takej miery – v absolútnom vyjadrení alebo vo vzťahu k domácej výrobe – a uskutoční sa za takých podmienok, že spôsobí vážnu ujmu odvetviu EÚ, v ktorom sa vyrába podobný či priamo konkurujúci výrobok, alebo hrozí spôsobením takejto ujmy.

Aby boli tieto opatrenia funkčné, musí sa ochranná doložka začleniť do právnych predpisov EÚ, minimálne s cieľom konkretizovať procesné hľadiská uloženia ochranných opatrení, ako aj práva zainteresovaných strán. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorý máme pred sebou, ustanovuje právny nástroj potrebný na vykonávanie ochrannej doložky v dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou.

 
  
MPphoto
 
 

  Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne.(SV) Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou je pre EÚ veľmi dôležitá. Ako liberáli vnímame dohody o voľnom obchode veľmi priaznivo a sme presvedčení o ich priaznivom účinku na európske hospodárstvo a obchod. Sme preto veľmi skeptickí voči regionálnym ochranným doložkám, ktoré chce Európsky parlament zahrnúť do dohody ako prostriedok obmedzenia voľného obchodu. Namiesto toho by sme chceli zdôrazniť význam voľného obchodu pre rozvoj EÚ. Európsky parlament by mal prijať opatrenia na uľahčenie obchodu a na vytváranie príležitostí pre obchod so zvyškom sveta prostredníctvom dohôd o voľnom obchode bez obmedzení, aby EÚ umožnil stať sa konkurencieschopným aktérom na poli svetového obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Zelení nepredložili k návrhu správy pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, keďže vychádzame z návrhu, že v nadchádzajúcom schvaľovacom postupe budeme hlasovať proti dohode o voľnom obchode s Kóreou ako takej, pretože máme námietky voči situácii, v ktorej sa priemyselné prostredie EÚ svojvoľne vymedzuje jedinou dohodou o voľnom obchode. Máme tiež námietky voči ústupku v dohode o voľnom obchode, ktorý dosiahla EÚ a na základe ktorého bude možné vyvážať do Kórey automobily s vysokou spotrebou, ktoré nespĺňajú prísnejšie kórejské limity emisií CO2 a časové rozvrhy. Stratégiu EÚ 2020 okrem toho vnímame ako pokus naštartovať priemyselnú politiku na úrovni EÚ, ktorú by malo sprevádzať dočasné moratórium na dohody o voľnom obchode, ktoré sú v procese rokovaní a ktoré môžu byť v rozpore so zavedením takejto politiky.

V tejto situácii však podporujeme formuláciu prísnych ochranných opatrení, pričom toto konkrétne ochranné opatrenie bude vzorom pre ďalšie dohody o voľnom obchode. Podporili sme tiež spravodajcu, ktorý bol proti tomu, aby sa kórejské ochranné opatrenie vzťahovalo výlučne na automobilový priemysel, v úsilí zabezpečiť zohľadnenie celého spektra obchodných vzťahov a možnej potreby mechanizmov na ochranu obchodu.

 
  
  

Správa: José Bové (A7-0225/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za túto správu, za ktorú som bol zodpovedný v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, pretože sa domnievam, že je potrebná s cieľom znovu nastoliť rovnováhu vzťahov, ktoré vznikli v potravinovom reťazci, a sprehľadniť tieto vzťahy, aby sa zabezpečil spravodlivý a konkurencieschopný rámec osvedčených postupov a systém dohľadu, ktorý zabezpečí ich plynulé fungovanie. Teraz dúfam, že Komisia zohľadní usmernenia, ktoré tu dnes Parlament prijal, a že tieto usmernenia sa odzrkadlia v legislatívnom návrhu, ktorý nám Komisia predloží do konca roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne.(EL) Správa sa obmedzuje na vyhlásenia o tragickej situácii v potravinovom reťazci, ktorá sa deň čo deň zhoršuje, a kritizuje Komisiu za nedostatky v jej oznámení. Akceptuje však komercializáciu potravín a navrhuje riešenia v rámci lepšej konkurencieschopnosti, transparentnosti a informácií na potravinárskom trhu bez toho, aby sa dotkla základnej príčiny problému, ktorá spočíva v kapitalistickom spôsobe výroby, ktorý okráda malé a stredné poľnohospodárske podniky o plody ich práce a pracujúcich spotrebiteľov o príjmy. V Grécku protiľudová politika EÚ a vládnych strán PASOK a Nová demokracia podporuje nadvládu monopolov nad potravinárskym trhom a vznik kartelov v oblasti potravinárskych výrobkov, ako sú mliečne výrobky a múka. Maloobchodné ceny preto neustále rastú a ďalej zvyšujú ohromné zisky potravinárskeho odvetvia, pričom pracujúce a obyčajné rodiny si ich jednoducho nemôžu dovoliť.

Potreby ľudí v oblasti potravín budú uspokojené, len ak pracujúca trieda, vlastníci malých a stredných poľnohospodárskych podnikov a radoví občania budú spoločne bojovať proti monopolom v boji za zrušenie a zvrhnutie protiľudovej politiky a jej vykonávateľov, odovzdajú moc do rúk ľudu, z výrobných prostriedkov urobia spoločenské vlastníctvo a zorganizujú plánovanú poľnohospodársku výrobu na základe potrieb pracujúcich a obyčajných rodín v rámci ľudového hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som za správu, pretože ako sa správne uvádza v bode 3 tejto správy, dosiahnuté boli všetky ciele v oblasti poľnohospodárstva stanovené v Rímskej zmluve (nárast produktivity, dostatočné zásobovanie potravinami, primerané spotrebiteľské ceny, stabilizácia trhov) okrem zaistenia primeraných príjmov v poľnohospodárstve. Komisia by to preto mala primerane zohľadniť vo všetkých rozpočtových návrhoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Naši poľnohospodári by mali byť schopní dostávať za svoju prácu slušný príjem a zároveň produkovať potraviny spĺňajúce náročné normy kvality za ceny dostupné pre zákazníkov. Vďaka práci, ktorú vykonal Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, je správa pána Bového vyvážená a navrhuje viacero riešení v tejto oblasti. Posilnenie organizácií výrobcov, ponúkanie štandardných zmlúv v určitých sektoroch a podpora samoregulácie: tieto možnosti treba podľa mňa preskúmať. Preto som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne.(GA) Príjmy poľnohospodárov sa v roku 2009 znížili v priemere o 12 % a prevádzkové náklady sa zvýšili o 3,6 %. Vec sa má tak, že poľnohospodári už veľmi dlho nebudú schopní ďalej fungovať v rámci potravinového reťazca, pričom ceny, ktoré platia spotrebitelia, sa od roku 1996 zvyšujú o 3,3 % ročne.

Potravinový reťazec je zložitá štruktúra, ktorá v súčasnosti účinne nefunguje. Poľnohospodári nedostávajú náležitú odmenu za čas a investície, ktoré vkladajú do výroby kvalitných potravín. Ak sa máme spoliehať na poľnohospodárov, že zaistia bezpečnosť dodávky potravín v Európe, musíme riešiť nestálosť trhu a deformácie v potravinovom reťazci. Treba zabezpečiť spravodlivý príjem pre poľnohospodárov.

Musia sa zaručiť primerané ceny pre poľnohospodárov, náležitá transparentnosť trhu a primerané maloobchodné ceny pre spotrebiteľov. Komisia musí prešetriť potravinový reťazec. Osobitne podporujem tých, ktorí chcú kontrolu rozloženia ziskových rozpätí, aby sa presne určil bod v potravinovom reťazci, kde deformácie nepriaznivo ovplyvňujú hospodársku súťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu a záujem, ktorý vyjadruje v súvislosti so situáciou, ktorej čelia poľnohospodári EÚ. Globálna hospodárska a finančná kríza a kolísanie cien potravín a komodít spôsobili značné ťažkosti poľnohospodárskym výrobcom, čo znemožňuje spravodlivé zaobchádzanie so spotrebiteľmi. Napriek tomu, že ceny potravín sa od roku 1996 ročne zvyšujú o 3,3 %, ceny poľnohospodárov sa zvýšili len o 2,1 % a ich prevádzkové náklady sa zvýšili o 3,6 %, čo dokazuje, že potravinový reťazec nefunguje správne. Okrem toho sa priemerný príjem poľnohospodárov v 27 členských krajinách EÚ v roku 2009 znížil o viac ako 12 %, čo znamená, že poľnohospodári už zo svojej práce nedokážu vytvárať potrebný príjem. Napriek tomu však naši poľnohospodári a agropotravinárske odvetvie musia stále produkovať potraviny spĺňajúce náročné normy kvality za ceny dostupné pre zákazníkov. Súhlasím s tým, že v odvetví poľnohospodárstva je potrebná väčšia transparentnosť a že Európska komisia musí zohrávať vedúcu úlohu a navrhnúť, aby hlavní európski obchodníci, spracovatelia, veľkoobchodníci a maloobchodníci povinne podávali ročné správy o svojich podieloch na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) S každou poľnohospodárskou krízou vznášajú poľnohospodári a spotrebitelia túto naliehavú požiadavku: sprehľadnite raz a navždy ceny a príjmy poľnohospodárov v celom reťazci poľnohospodárskej výroby. Táto správa je presne v súlade s touto požiadavkou, a preto máme všetky dôvody na to, aby sme ju uvítali. Je mi však ľúto, že len niekoľkými hlasmi bol zamietnutý návrh na zvýhodnenie družstiev, malých a stredných podnikov a organizácií výrobcov pri uzatváraní zmlúv v rámci verejného obstarávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Transparentnosť, hospodárska súťaž a zásobovanie sú len niektoré aspekty, ktorými sa zaberá pán Bové. Vyzýva Komisiu a Radu, aby zasiahli s cieľom zlepšiť fungovanie potravinového reťazca v Európe.

Rozhodla som sa hlasovať za správu pána Bového, lebo som pevne presvedčená, že kroky na zlepšenie účinnosti potravinového reťazca musia zahŕňať odstránenie nespravodlivých obchodných praktík, monitorovanie cien a väčšie zapojenie výrobcov a spotrebiteľov do vypracovania kritérií kvality a miestneho hospodárskeho rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne. (CS) Hlasoval som za správu s názvom Spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe, pretože som presvedčený, že tejto otázke treba v kontexte EÚ venovať väčšiu pozornosť. Mám však voči správe aj jednu výhradu. Považujem za chybu, že nevenuje väčšiu pozornosť nerovnakej vyjednávacej sile poľnohospodárov v porovnaní so spracovateľmi. Kým potravinársky priemysel je integrovaný a hospodársky silný, poľnohospodári sú často rozdrobení a nevyhnutne sa nachádzajú v slabšej pozícii, pokiaľ ide o obchodné rokovania. Komisia chce napriek tomu v rámci podpory hospodárskej súťaže v európskom potravinovom reťazci podporiť väčšiu integráciu potravinárskeho priemyslu na vnútornom trhu.

Správa nehovorí takmer nič o tom, ako urobiť z poľnohospodárov rovnocenných partnerov potravinárskeho priemyslu a obchodných reťazcov. Zarazila ma tiež požiadavka zastaviť rozvoj vnútroštátnych a regionálnych režimov označovania pôvodu, ktoré majú byť nahradené novým rámcom pre zemepisné označenia v rámci politiky kvality. Podľa môjho názoru môžu byť regionálne režimy označovania vhodným doplnkom európskeho systému označovania, pokiaľ neobmedzujú voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne.(FR) Európsky parlament prijal správu o cenách potravín a príjmoch poľnohospodárov v Európe dnes, v utorok 7. septembra. Táto správa je výsledkom rozsiahlej spolupráce všetkých politických skupín s významným príspevkom Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

Vítam návrhy určené Európskej komisii, ktorých cieľom je posilniť postavenie výrobcov v ich rokovaniach s distribútormi. Pripájam sa k výzve spravodajcu na úpravu európskych právnych predpisov o hospodárskej súťaži s cieľom zabrániť zneužívaniu dominantného postavenia.

Podľa môjho názoru je návrh na vytvorenie štandardných zmlúv zahŕňajúcich doložky o objeme a cene, ktoré poľnohospodárom umožnia získavať spravodlivé príjmy, primeraný. Potrebujeme nové trhové nariadenie, ktoré spoločnej poľnohospodárskej politike poskytne nástroje na účinnejší boj proti krízam.

Podobne ako v prípade produktov rybolovu a akvakultúry prikladám veľký význam presadzovaniu kvality výrobkov a trvalo udržateľnej výrobe. Preto je nevyhnutné, aby výrobky dovážané z tretích krajín spĺňali rovnaké požiadavky ako európske výrobky s cieľom zabrániť akejkoľvek nespravodlivej hospodárskej súťaži.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Urýchlene je potrebné nájsť riešenia, pretože problémy s potravinovým reťazcom sa zistili na európskej a svetovej úrovni. Táto správa predkladá niektoré riešenia, z ktorých by som chcela zdôrazniť potrebu podporiť zvýšenie pridanej hodnoty európskej agropotravinárskej výroby; význam posúdenia opatrení na zabránenie nedovoleným postupom, ako sú zavádzanie trestov a označovanie a pranierovanie spoločností, ktoré nedodržujú postupy; a vytvorenie Európskeho orgánu dohľadu nad výstupnými cenami a maržami poľnohospodárov. Za dôležité tiež považujem podporovať racionalizáciu potravinového reťazca s cieľom znížiť vplyv dopravy potravín na životné prostredie, podporovať uvádzanie miestnych výrobkov na trh a udržateľným spôsobom rozvíjať vidiecke hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne.(EL) Hlasoval som za správu pána Bového, a to nielen preto, že ide správnou cestou a obsahuje veľmi dôležité informácie, ale aj preto, že prináša množstvo dôležitých zmien veľmi slabého pôvodného textu Komisie. Správa presadzuje rozmanitosť produktov, kultúrne dedičstvo v poľnohospodárstve, maloobchodné predajne a nástroj pre priamy predaj produktov poľnohospodármi, ako aj pracovné miesta a financovanie pre malé a stredné poľnohospodárske podniky a družstvá spôsobom, ktorý zaručí potravinovú sebestačnosť a ochranu životného prostredia. Zdôrazňuje potrebu zabezpečiť spravodlivý príjem pre poľnohospodárov, a preto žiada Komisiu, aby dbala na všetky rozpočtové návrhy. Správa nalieha na zlepšenie právneho rámca pre súkromné značky kvality s cieľom zabrániť ich množeniu a s cieľom poskytnúť spotrebiteľom väčšiu transparentnosť a výrobcom jednoduchší prístup na trh.

Správa tiež považuje za potrebné zakázať na úrovni Spoločenstva predaj za ceny nižšie než nákupná cena a naliehavo žiada Komisiu, aby prehodnotila kritériá, ktoré sa v súčasnosti používajú na posudzovanie správania narúšajúceho hospodársku súťaž, pretože hoci Herfindahlov index môže byť užitočný pri posudzovaní rizika vzniku monopolu, nedokáže poskytnúť skutočný obraz o rozsahu praktík narúšajúcich hospodársku súťaž, ktoré majú povahu koluzívneho správania alebo oligopolu a ku ktorým zjavne prichádza v maloobchodnej činnosti veľkého rozsahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Hlavným cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) vždy bolo zaručiť spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov. Po revízii, ktorú vykonala Komisia, vyšlo najavo množstvo nezrovnalostí vzhľadom na pôvodnú zásadu, ktoré nemôžeme prehliadať. Naši poľnohospodári sú presvedčení, že ich práca je z hospodárskeho hľadiska podhodnotená.

Ich posun z prvého stupňa v zásobovacom reťazci k dnešnej významnej úlohe na druhom stupni sa už nevníma ako rozhodujúci činiteľ na stabilizovanie konečnej ceny, ktorú majú platiť spotrebitelia. Treba kontrolovať kolísanie cien komodít, ktoré poškodzuje jedine spotrebiteľa. Domnievam sa, že je užitočné preskúmať pohyb tovaru v zásobovacom reťazci s cieľom zabrániť zvýšeniu cien tovaru, ktoré nie je zlučiteľné so spravodlivým rozdelením nákladov podľa vykonanej práce.

Treba overiť, či asymetria v cene výrobku medzi prvým a posledným stupňom zásobovacieho reťazca rastie, a tým poškodzuje spotrebiteľov. Hrozilo by, že na trh sa umiestnia výrobky za vyššie ceny, ktoré by neodrážali zvýšenie kvality. Pri záruke spravodlivých príjmov pre všetky subjekty zásobovacieho reťazca musia spotrebitelia zohrávať vedúcu úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne.(RO) So zreteľom na to, že poľnohospodárstvo je jedným z odvetví, ktoré boli najviac zasiahnuté hospodárskou krízou, sa domnievam, že Európska komisia musí zabezpečiť a zaručiť opatrenia zamerané na podporu poľnohospodárov pri dosahovaní trvalo udržateľnej a etickej výroby a zároveň kompenzovať vynaložené investície. Vytvorilo by to rovnováhu, ktorá by pomohla zlepšiť fungovanie európskeho potravinového reťazca.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne.(PT) Potravinová kríza a následná nestabilita cien potravín a základných výrobkov odhalili existujúce obavy vo vzťahu k spôsobu fungovania potravinových reťazcov na európskej a celosvetovej úrovni. Poukázali tiež na rozdiel medzi ročným nárastom cien potravín, ktorý predstavuje 3,3 %, a zvýšením platieb poľnohospodárom, ktoré predstavuje 2,1 %, pričom ich výdavky vykazujú nárast o 3,6 %. Tento stav je odrazom nedostatočnej transparentnosti cien v celom zásobovacom reťazci. Keďže sa domnievam, že vyvážené obchodné vzťahy by priniesli nielen lepšie fungovanie dodávky potravín, ale aj prospech samotným poľnohospodárom, hlasoval som za obsah tejto správy.

Zopakujem preto, že základným cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky by malo byť zachovanie konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva a podpora poľnohospodárstva v EÚ s cieľom zabezpečiť výrobu potravín na miestnej úrovni a vyvážený územný rozvoj. Musí sa to však uskutočniť bez zanedbávania schopnosti zabezpečiť spravodlivý príjem v poľnohospodárskom odvetví. Podpora udržateľných a etických systémov výroby je preto možná, len ak sa poľnohospodárom poskytnú riadne kompenzácie za investície a záväzky, ktoré prijali v týchto oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Európsky parlament žiadal spravodlivejšie príjmy pre poľnohospodárov v súvislosti s lepším fungovaním potravinového reťazca. Nie je prijateľné, aby príjmy poľnohospodárov sústavne klesali, zatiaľ čo zisky potravinárskeho priemyslu, nadnárodných veľkoobchodníkov a maloobchodníkov rastú. Vyzývame preto Európsku komisiu, aby zaviedla niektoré praktické opatrenia (na boj proti dominantnému postaveniu, nedovoleným obchodným a zmluvným postupom, oneskoreným platbám a tak ďalej) s cieľom vytvoriť transparentné, efektívne hospodárstvo, v ktorom sa tovar predáva za spravodlivé ceny a poľnohospodári si dokážu zarobiť na živobytie.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za túto správu, pretože rieši problém nespravodlivého rozdelenia ziskov v rámci potravinového reťazca, a to najmä vzhľadom na spravodlivé príjmy poľnohospodárov.

Priemerný príjem poľnohospodárov v EÚ klesol v roku 2009 o viac než 12 %, pričom spotrebitelia platia za koncové výrobky rovnaké alebo vyššie ceny, čo je príkladom nedostatočnej transparentnosti cien v celom potravinovom reťazci, ako aj čoraz väčšieho kolísania cien komodít. V potravinovom reťazci sa preto treba usilovať o väčšiu transparentnosť s cieľom zastaviť nečestné praktiky veľkých supermarketov a spracovateľského priemyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), písomne. – V zásade podporujem túto správu, pretože sa domnievam, že bojuje proti najvýznamnejším problémom v rámci potravinového reťazca. Musíme sa zaoberať skutočnosťou, že v rámci systému v súčasnosti existuje deformácia moci. Maloobchodníci majú priveľkú moc, v dôsledku čoho primárni výrobcovia nie sú tvorcami, ale prijímateľmi cien. Hoci súhlasím so zásadami tejto správy, mám vážne výhrady voči riešeniam, ktoré spravodajca predkladá. Neverím v prílišnú reguláciu. Viac byrokracie predsa poslúži len na zvýšenie tlaku a spôsobí ďalšie výdavky v súčasnom systéme. Nesúhlasím ani s orgánom na úrovni EÚ, ktorý má sledovať všetky transakcie na trhu. Náklady spojené s takýmto orgánom by boli neúnosné.

Túto úlohu môže vykonávať ombudsman pre supermarkety na úrovni členských štátov. Hoci súhlasím s niektorými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi skupiny ECR, mám obavy, že rýchle smerovanie k voľnejšiemu trhu by poškodilo výrobcov v mojom volebnom obvode. Ich neochota riešiť moc maloobchodníkov v zásobovacom reťazci ohrozí zabezpečenie trvalej dodávky potravín od primárnych výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu s názvom Spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe, pretože potrebujeme opatrenia, ktoré zaručia spravodlivejšie príjmy pre poľnohospodárov, väčšiu transparentnosť cien pre spotrebiteľov a lepšie fungovanie potravinového reťazca, najmä prostredníctvom legislatívnych návrhov, ktorých cieľom bude náprava nespravodlivého rozdelenia ziskov v rámci potravinového reťazca a ktoré budú reagovať na kolísanie cien a znížia bezbrannosť poľnohospodárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Všetci sa zhodneme na tom, že poľnohospodári sú osobitne postihnutí kolísaním cien vzhľadom na osobitné vlastnosti ich práce. Správa prináša niekoľko dobrých myšlienok na ich ochranu, iné však len vzbudzujú pochybnosti. Po prvé, povinné oznamovanie podielov na trhu nesie riziko, že bude len byrokratickým opatrením. Mám tiež určité pochybnosti o zdôrazňovaní výskytu zneužívania dominantného postavenia a nečestných praktík v potravinovom reťazci, pretože ak skutočne prichádza k zneužívaniu a nečestným praktikám, treba na potrestanie vinníkov uplatniť súčasné právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže.

Práve z tohto dôvodu nevidím žiadnu skutočnú potrebu nového vzťahu medzi pravidlami v oblasti konkurencieschopnosti a spoločnou poľnohospodárskou politikou. Pokiaľ ide o súkromné značky, vieme už, že spotrebiteľom dávajú väčšiu slobodu výberu, a zo štúdií vyplýva, že spotrebitelia tieto výrobky uprednostňujú. Tak funguje trh. V tejto správe je preto množstvo otázok, ktoré si zaslúžia ďalšiu úvahu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Poľnohospodári by mali mať spravodlivé príjmy. Nie je prijateľné, že od roku 1996 sa ceny poľnohospodárov zvýšili len o 2,1 % a ich prevádzkové náklady sa zvýšili o 3,6 %. Ceny potravín sa však za rok zvýšili o 3,3 %, čo znamená, že trestaní sú práve poľnohospodári. Pozoruhodné je to, že v roku 2009 sa priemerný príjem poľnohospodárov v 27 členských štátoch EÚ znížil o viac ako 12 %.

Všetky ciele v oblasti poľnohospodárstva stanovené v Rímskej zmluve – nárast produktivity, dostatočné zásobovanie potravinami, primerané spotrebiteľské ceny, stabilizácia trhov – boli dosiahnuté, s výnimkou zaistenia spravodlivých príjmov v poľnohospodárstve. Žiadame preto Komisiu, aby zlepšila európsky nástroj na monitorovanie cien potravín s cieľom vyhovieť potrebe spotrebiteľov a poľnohospodárov zabezpečiť väčšiu transparentnosť pri tvorbe cien potravín. Komisiu tiež žiadam, aby rýchlo uskutočnila pilotný projekt týkajúci sa vytvorenia Európskeho orgánu dohľadu nad výstupnými cenami a maržami poľnohospodárov doplnený údajmi o cenách, maržiach a objemoch, pre ktorý Parlament a Rada schválili v rámci rozpočtu na rok 2010 finančné prostriedky vo výške 1,5 milióna EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Správa nespĺňa cieľ, ktorý môže naznačovať jej názov. Text napokon navrhuje veľmi málo, ba takmer nič konkrétneho na dosiahnutie spravodlivých príjmov pre poľnohospodárov, uspokojuje sa s vágnymi až nejednoznačnými vyjadreniami, ponecháva na Komisii, aby predložila návrhy, ktorých predloženie je povinnosťou Európskeho parlamentu.

Na dosiahnutie spravodlivých príjmov pre poľnohospodárov je predovšetkým potrebné jasne skoncovať s politikami liberalizácie poľnohospodárskych trhov, o ktorej bolo rozhodnuté v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, a zároveň vyňať poľnohospodárstvo z pôsobnosti Svetovej obchodnej organizácie a „dohôd o voľnom obchode“, ktorých procesy sú priaznivé pre niektoré veľké korporácie zapojené do tohto reťazca a katastrofálne pre malých a stredných poľnohospodárov. Potrebná je cenová politika, ktorá zohľadní citlivú povahu tejto činnosti a ktorá, okrem iných opatrení, určí primerané minimálne sumy, ktoré sa majú vyplácať poľnohospodárom.

Potrebné je kvantitatívne sledovanie dovozu, musí sa zaviesť preferovanie výrobkov EÚ uprednostňovaním vlastnej výroby a potravinovej sebestačnosti každej krajiny. Supermarkety musia mať povinnosť predávať významný podiel domácej výroby príslušnej krajiny, pričom osobitná pozornosť sa musí venovať miere závislosti agropotravinárstva, ako aj obchodnej a agropotravinárskej bilancii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne.(IT) Správa pána Bového o lepšom fungovaní potravinárskeho reťazca v Európe predstavuje prvý významný krok k spravodlivejšiemu prerozdeleniu príjmov a uznaniu skutočnej hodnoty výrobcov, ktorí boli v posledných rokoch najťažšie postihnutí nečestnými obchodnými praktikami. Domnievam sa, že je potrebné v tomto odvetví zasiahnuť a zaviesť opatrenia zamerané na zvýšenie vyjednávacej sily výrobcov.

Tak ako väčšina európskych výrobcov, aj výrobcovia v našom regióne boli ťažko zasiahnutí nerovnováhou príjmov v potravinovom reťazci a pádom cien poľnohospodárskych výrobkov, ktorý postihol množstvo plodín a stád. Počet viac ako 91 000 podnikov registrovaných v regióne Veneto v roku 2005 sa znížil o 14 %, pričom v praxi sa toto zníženie týkalo najmä malých výrobcov s menším významom na trhu. Budem preto hlasovať za túto správu z vlastnej iniciatívy v nádeji, že po nej bude nasledovať návrh Rady, ktorý bude rovnako naladený voči núdzovej situácii postihujúcej množstvo výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Vítam túto správu o lepšom fungovaní potravinového reťazca, ktorá bola dnes prijatá.

Niet pochýb o tom, že v potravinovom reťazci existujú problémy, v dôsledku ktorých najviac trpia práve poľnohospodári. Ceny, ktoré dostanú poľnohospodári, musia byť určované jasne a otvorene. Žiadam Európsku komisiu, aby odporúčania tejto správy začlenila do oznámenia o spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2013, ktoré sa má uverejniť koncom tohto roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, ide o dlhoročný problém a situácia sa zhoršuje s rastúcou mocou a koncentráciou zásobovacieho reťazca.

Malí a strední poľnohospodárski výrobcovia bojujú o dosiahnutie dôstojného príjmu a spotrebitelia musia čeliť sústavnému zvyšovaniu cien. Niet pochýb o tom, že pravidlá zásobovacieho reťazca diktuje maloobchod veľkého rozsahu, ktorý je partnerom so všetkou vyjednávacou silou. Preto je dôležité vykonať priame opatrenia na boj proti nečestným obchodným praktikám a zaviesť mechanizmy na zabezpečenie transparentnosti cien ustanovené v tejto smernici, za ktorú som s nadšením hlasovala. To však stále nestačí na to, aby sa poľnohospodárom zaručili spravodlivé marže, ktoré sú cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Musíme lepšie nastaviť mechanizmy na kontrolu cien, zabezpečiť stimuly na zakladanie organizácií výrobcov s cieľom zvýšiť vyjednávaciu silu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov a zlepšiť organizáciu potravinového reťazca s prihliadnutím na rozmanitú veľkosť poľnohospodárskych podnikov a osobitné vlastnosti jednotlivých trhov.

Slovom, na zaručenie spravodlivých príjmov každého ohnivka zásobovacieho reťazca musíme vec riešiť účinnejšie a globálne, najmä ak chceme zaručiť kvalitu a chrániť spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Cieľom poľnohospodárskej politiky nesmie byť len zaručenie dostupných či nízkych cien pre spotrebiteľov. Malo by to byť aj zaručenie spravodlivého príjmu za prácu poľnohospodárov, presadzovanie krátkych zásobovacích reťazcov, podpora spotrebiteľov, výrobcov, spracovateľov a distribútorov, aby mysleli „lokálne a sezónne“ – vzhľadom na kvalitu výrobkov atď. –, a zastavenie určitých praktík, ktoré využíva odvetvie distribúcie veľkého rozsahu alebo sprostredkovatelia.

V tomto Parlamente už bolo viackrát povedané, že poľnohospodárstvo sa líši od všetkých ostatných hospodárskych činností, pretože dáva ľuďom potravu, stará sa o krajinu a je základom civilizácií.

Ako také by nemalo podliehať pravidlám hospodárskej súťaže a už vôbec nie medzinárodným pravidlám hospodárskej súťaže. Škandálom je, že k poľnohospodárskym komoditám, od ktorých závisia ľudské životy, sa pristupuje ako k finančným produktom na vysoko špekulatívnych trhoch. Správa pána Bového ide správnym smerom. Škoda však, že vzhľadom na proeurópsku väčšinu v tomto Parlamente do veľkej miery patrí do chybného koncepčného rámca Európskej únie a jej dogiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) Rozhodne som hlasovala za tento text, ktorý vyzýva Európsku komisiu na prijatie konkrétnych opatrení, aby poľnohospodári získali výhodu spravodlivých príjmov a aby potravinový reťazec v Európe lepšie fungoval. Ide o dôležité hlasovanie, pretože poľnohospodári nedostávajú spravodlivú odmenu za to, čo vyrobia, a často sú prvými obeťami obchodných praktík, ktoré sú niekedy nečestné. Tento text predstavuje pokrok, pretože tvrdí, že rokovacia pozícia všetkých strán musí byť vyvážená a že na všetkých trhoch s potravinami sa musí zaviesť spravodlivá hospodárska súťaž s cieľom zaručiť spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov a zabezpečiť transparentnosť cien pre spotrebiteľov. Vítam preto prijatie tohto textu, ktorý je pre poľnohospodárov a spotrebiteľov veľkým krokom vpred. Ak chceme zachovať dynamické poľnohospodárstvo a ak chceme mať v Európe kvalitný potravinový reťazec, ktorý prináša výhody spotrebiteľom, poľnohospodári musia dostať viac za to, čo vyrábajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za tento text, pretože účinky „zmluvného“ poľnohospodárstva, ktoré zavádzajú nákupcovia, by mohli oslabiť vyjednávaciu pozíciu poľnohospodárov.

Na užšiu integráciu primárnych výrobcov s ďalšími ohnivkami reťazca a na zaručenie transparentnosti cien pre spotrebiteľov sú preto potrebné nové právne predpisy.

Návrh na vytvorenie štandardných zmlúv zahŕňajúcich doložky o objeme a cene by výrobcom umožnil posilniť ich vyjednávaciu pozíciu voči ostatným odvetviam reťazca. Tieto štandardné zmluvy by mohli pomôcť pri predchádzaní takým praktikám ako zmena zmluvných podmienok, pozdržanie platieb a opätovný predaj so stratou. V niektorých odvetviach by tieto zmluvy mali byť dokonca povinné.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za správu pána Bového o cenách potravín, pretože musíme zabezpečiť stabilné príjmy pre poľnohospodárov, pričom musíme zároveň chrániť spotrebiteľské ceny. Nedávne prípady kolísania cien potravinárskych komodít, ako napríklad v prípade mlieka, upozornili na zúfalú situáciu, ktorej v súčasnosti čelí veľmi veľa poľnohospodárov. Predajné ceny klesajú a výrobcovia si už nedokážu zarobiť na dôstojné živobytie. Spotrebitelia, ktorí sú na druhom konci reťazca, nemajú nikdy osoh z poklesu cien, keď alebo ak vôbec k nemu dôjde. Ale na druhej strane, keď sa ceny najmä v dôsledku špekulácií zvýšia, okamžite sa to odrazí na konečnej cene. Pokiaľ ide o úlohu sprostredkovateľov, a to hlavne veľkých distribútorov, je naliehavo potrebné zabezpečiť väčšiu transparentnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. Hlasoval som za túto správu, pretože mi je zle, keď vidím, ako poľnohospodárov vo veľkom zdierajú väčšie reťazce. Bohatstvo by malo byť spravodlivo prerozdelené v celom potravinovom reťazci. Dúfam, že Komisia bude konať rýchlo a navrhne mechanizmus na riešenie problémov, ktoré to prináša. Ak sa táto iniciatíva presadí, zlepší sa vďaka nej vo veľkej miere živobytie spoločenstva poľnohospodárov v Írsku, preto ju podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Podporujem správu pána Bového o lepšom fungovaní potravinového reťazca. Správa sa zaoberá kľúčovými otázkami budúceho vývoja odvetvia poľnohospodárstva, teda zabezpečením dodávok zdravých a čerstvých potravín pre obyvateľstvo Európy a dohľadom nad nimi. Medzi hlavné záujmy poľnohospodárov patrí transparentnosť cien, spravodlivá hospodárska súťaž, zabránenie zneužívania nákupnej sily, zlepšenie zmlúv, posilnenie postavenia skupín výrobcov a obmedzenie špekulácií v oblasti poľnohospodárskych surovín. Táto správa vysiela v časoch svetovej hospodárskej krízy z Parlamentu jasný signál malým rodinným poľnohospodárskym podnikom. Správa je namierená aj proti všetkým účastníkom potravinového reťazca, ktorí prispievajú k problémom s cenotvorbou. Musíme vyriešiť problém spojený s vysokými maržami, ktoré sa uplatňujú iba v posledných častiach potravinového reťazca. Nesmieme dopustiť, aby sa poľnohospodárom platili výrobné ceny, ktoré sú nižšie ako výrobné náklady.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ sa podarí vybudovať silné odvetvie poľnohospodárstva, ktoré jej umožní byť sebestačnou, len vtedy, ak budú mať poľnohospodári spravodlivé príjmy a ak to, čo vyprodukujú, sa bude predávať za spravodlivú cenu. Veľký tlak, ktorý vyvíjajú hlavné potravinové reťazce, však viedol k tomu, že ceny vyplácané poľnohospodárom sa znížili a ceny výrobkov sa pre spotrebiteľov zvýšili. Je nevyhnutné, aby sa nárast spotrebiteľských cien odrazil na cene vyplácanej poľnohospodárom, pretože iba takto sa dosiahne vyvážený obchodný vzťah. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písomne.(FR) Na jednej strane vítam závery tejto správy týkajúce sa katastrofálnej situácie európskeho poľnohospodárstva, na druhej strane je mi však ľúto, že jediný návrh, ktorý sa nám predkladá, prináša viac a viac Európy, viac európskych zákonov a viac proeurópskeho byrokratického zasahovania.

Vzhľadom na našu odlišnú miestnu, regionálnu a národnú identitu a tradície a vzhľadom na hlboké rozdiely v postupoch a potrebách rôznych hospodárskych a sociologických svetov poľnohospodárov EÚ sa to, čo vykonali zástancovia Európy, musí okamžite spochybniť. Máme politiku, ktorá zlyhala a ktorá zhoršila vyľudňovanie vidieka, kvázimonopolné a nečestné praktiky veľkých distribútorov a nákupcov, ako aj rôzne formy špekulácií, ktoré ničia našich poľnohospodárov.

Hoci poľnohospodárov treba absolútne podporiť v tom, aby mohli získať spravodlivé príjmy v rámci bezpečného, lepšie fungujúceho a kvalitného potravinového reťazca, zdravý rozum tiež káže, aby sa to uskutočnilo na vnútroštátnej úrovni. Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) musíme znovu preniesť na vnútroštátnu úroveň a nesmieme prikladať váhu liberálnym internacionalistickým argumentom Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písomne. (DE) Vzhľadom na skutočnosť, že mi bolo zabránené vystúpiť v rozprave o správe pána Bového a nemohla som uviesť dôvody, prečo nebudem hlasovať za túto správu, chcela by som tu ešte raz jasne zopakovať, že zatiaľ ešte stále žijeme v Európskej únii a nie v Sovietskom zväze.

Odmietam preto všetky riešenia pána Bového, ktoré nie sú zlučiteľné s naším systémom sociálneho trhového hospodárstva.

Súhlasím s určením vážnych príčin problémov, ku ktorým patrí zneužívanie dominantnej nákupnej sily, oneskorené platby, obmedzený prístup na trh a mnoho ďalších, ktoré stoja v pozadí chybného fungovania potravinového reťazca.

Musíme preto konať a skutočne sme na to pripravení. Musíme zabezpečiť spravodlivý príjem pre poľnohospodárov bez zneváženia svetového spracovateľského priemyslu či obchodu. Na rozdiel od vnútroštátnych orgánov sa spracovateľský priemysel a obchod musia zaoberať reálnym hospodárstvom. Ak sa však pomoc, na ktorú majú poľnohospodári nárok a na ktorú sa rozhodne spoliehajú, vypláca s viac než 12-mesačným oneskorením, táto trestuhodná prax bude mať na príjem poľnohospodárov práve taký negatívny vplyv ako určité praktiky využívané spracovateľským priemyslom a obchodom, ktoré čakajú na revíziu.

Nebudem preto hlasovať za túto správu, ak sa úspešne neodstránia rozpory, ktoré pôsobia proti systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias a Miguel Portas (GUE/NGL), písomne.(PT) Hlasovali sme za toto uznesenie, pretože obsahuje množstvo návrhov na vyváženie mocenských vzťahov medzi rôznymi subjektmi, ktoré pôsobia v reťazci výroby a dodávky potravín. Malí a strední poľnohospodári sú dnes v tomto reťazci slabým ohnivkom a bez spravodlivých príjmov nebude možné úspešne bojovať proti vyľudňovaniu vidieka a zároveň prebudovať malé poľnohospodárske podniky a príslušný spracovateľský priemysel z hľadiska životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne.(LV) Súhlasím so všetkými bodmi v správe pána Bového. Neproduktívny postoj Európskej komisie k poľnohospodárom a jej sústavná túžba zvyšovať dane z výroby a zásobovania, predaja a uskladnenia môže viesť k poklesu podielu poľnohospodárskej výroby v Európe o 30 % až 50 % oproti dnešnej úrovni.

Európania by potom boli úplne závislí od dodávok z Číny, Indie, Južnej Ameriky a Ruska, kde sú náklady v tomto odvetví neporovnateľne nižšie. Správa pána Bového dáva Európskej komisii jasne najavo, že poslanci Európskeho parlamentu pánovi Barrosovi a jeho komisárom nedovolia, aby vyvíjali tlak na poľnohospodárov a zbavovali ich príjmu v prospech verejných financií EÚ. Všetkým tým, ktorí chcú poľnohospodárom sťažiť a skomplikovať život, musíme dať riadne po prstoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) V potravinovom reťazci niečo nie je v poriadku. A to z toho dôvodu, že cena v obchodoch nemá žiadny vzťah k tomu, čo za svoju ťažkú prácu dostanú drobní poľnohospodári. Zas a znova sme svedkami zneužívania dominantnej nákupnej sily a nečestných praktík. Keď napríklad obchodné reťazce oslavujú výročie alebo zavádzajú plán reštrukturalizácie, distribútori musia siahnuť do vlastných vreciek. Malé podniky sú nemilosrdne pritlačené k múru a spoločnosti potom používajú odsúdeniahodné praktiky podvodného označovania výrobkov po dátume spotreby, ktoré vyvrcholili v prípade spoločnosti Gammelfleisch & Co.

Ak nechceme, aby naše poľnohospodárske regióny naďalej upadali a aby naďalej klesal počet poľnohospodárov, je najvyšší čas, aby sme prestali vyplácať poľnohospodárske dotácie veľkým nadnárodným poľnohospodárskym koncernom a milionárom, a namiesto toho ich dali tým, ktorí ich potrebujú na prežitie. Ak to nebude možné uprostred centralizmu EÚ a bruselského mechanizmu odvracania viny, jediným schodným riešením zostane návrat poľnohospodárskych dotácií na vnútroštátnu úroveň. Táto správa nedokáže priniesť žiadne skutočné zlepšenie situácie, hoci niektoré jej prístupy sú správne. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne.(IT) Hlasoval som za túto správu, pretože ju považujem za priaznivú pre taliansky potravinársky priemysel.

Za nevyhnutné považujem najmä prijatie nástrojov na podporu rozvoja krátkych zásobovacích reťazcov a trhov riadených priamo poľnohospodármi, čím sa zníži počet sprostredkovateľov. Pomôže to spotrebiteľom, pretože budú môcť kupovať výrobky za primeranejšiu cenu. Vyzývam tiež Komisiu, aby prijala seriózne opatrenia proti nečestnej hospodárskej súťaži, ktorá má negatívny dosah na malých výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne.(LT) Európski poľnohospodári zasiahnutí hospodárskou recesiou a vrtochmi klímy čelia nevyhnutným ťažkostiam. Významné problémy vznikajú v súvislosti s kolísaním cien základných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Oznámenie Európskej komisie sa zmieňuje o transparentnosti cien, hospodárskej súťaži a vyššej kvalite výrobkov, chýbajú v ňom však niektoré dôležité prvky. Preto má taký obrovský význam uznesenie, ktoré bolo dnes prijaté a v ktorom Európsky parlament vyjadruje svoj názor a upozorňuje na nerovnú vyjednávaciu silu poľnohospodárov, ktorá vedie rôzne subjekty na poľnohospodárskom trhu k zneužívaniu súčasnej situácie, a tým k deformácii príjmov poľnohospodárov a uzatváraniu nečestných zmlúv a kartelových dohôd. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že musíme zabezpečiť lepšie fungovanie potravinového reťazca a usilovať sa o spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov, presadzovanie transparentnosti cien v celom potravinovom reťazci, hospodársku súťaž, boj proti kolísaniu cien a lepšiu výmenu informácií medzi partnermi na trhu vzhľadom na nové problémy ako zmena klímy a strata biodiverzity.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne.(RO) Hlasoval som za správu pána Bového, ktorá sa zaoberá vážnym súčasným problémom a navrhuje užitočné opatrenia na jeho zmiernenie. Hlasoval som však proti článkom s návrhmi opatrení, ktorých cieľom je všetko možné, len nie podpora hospodárskej slobody a konkurencieschopnosti. Nesmieme nikdy zabudnúť na to, že k spravodlivej hospodárskej politike nejestvuje žiadna alternatíva. Túto zásadu treba dodržiavať aj v poľnohospodárstve, a to aj napriek osobitnej povahe tohto odvetvia. Chcel by som ešte raz vyjadriť údiv nad tým, že v správe sa nenachádza žiadna zmienka o politikách rozvoja vidieka. Dúfam však, že v ďalších legislatívnych návrhoch Komisie si spravodlivé a užitočné opatrenia nájdu svoje pravé miesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. − (DE) Správa obsahuje niekoľko veľmi pozitívnych a dôležitých prvkov, ako napríklad snahu bojovať proti monopolom v odvetví poľnohospodárstva, s cieľom zabezpečiť istý príjem pre malých poľnohospodárov. Som však proti prístupu uvedenému v správe, ktorý zahŕňa riešenie problémov v odvetví poľnohospodárstva tým, že sa zavedie väčší počet nariadení EÚ. Je to nesprávna cesta. Potrebujeme rozsiahly presun moci spať na národnú a regionálnu úroveň, kde sú problémy, ktoré treba riešiť, najnaliehavejšie. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne.(LT) Hlasoval som za správu EÚ o spravodlivých príjmoch pre poľnohospodárov, pretože jeden z kľúčových cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ – zabezpečenie primeraných príjmov pre poľnohospodárov – ešte nebol dosiahnutý. Ceny potravín v EÚ rástli od roku 1996 o 3,3 % ročne, ceny ponúkané poľnohospodárom však vzrástli len o 2,1 %, pričom prevádzkové náklady sa zvýšili o 3,6 %, čo dokazuje nerovnováhu v potravinovom reťazci z dôvodu dominantného postavenia agropodnikateľských obchodníkov, podnikov zabezpečujúcich vstupy, spracovateľov a maloobchodných predajcov. Domnievam sa preto, že je potrebné presadzovať rozvoj hospodárskych organizácií poľnohospodárov a vytváranie družstiev, pretože zvyšujú vplyv poľnohospodárov a ich vyjednávaciu silu. Súhlasím s návrhmi, ktoré boli v správe predložené s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť cien v potravinárskom odvetví, najmä s návrhmi, ktorých cieľom je boj proti celosvetovým špekuláciám s potravinárskymi komoditami, kontrola kolísania ich cien a zabezpečenie lepšieho toku informácií o cenách a uzatváraní zmlúv medzi partnermi na trhu. Dôležité je zabrániť najmä zneužívaniu nákupnej sily v potravinovom reťazci. Vyjadrujem zásadný súhlas s návrhom prijatým vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorého cieľom je zaviesť programy na podporu predaja výrobkov na miestnych trhoch a na zabezpečenie zvýhodnenia organizácií výrobcov, poľnohospodárskych družstiev a malých a stredných podnikov pri uzatváraní zmlúv vo verejnom obstarávaní v rámci potravinového reťazca. Poľutovaniahodné je, že Parlament zamietol tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som za správu z dôvodu uvedeného v jej názve: zaručiť spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov. Aj keď ide o jeden z cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky, pútal vždy menšiu pozornosť ako ostatné ciele, napríklad vyššia produktivita a svetová konkurencieschopnosť európskeho potravinárskeho priemyslu. Poznám činitele, ktoré majú vplyv na správne fungovanie potravinového reťazca v Európe. Odhalilo ich veľké kolísanie cien komodít v agropotravinárskom odvetví.

Zdá sa, že tieto problémy sú úzko spojené so zvýšenou koncentráciou v odvetviach spracovateľského priemyslu, veľkoobchodu, maloobchodu a obchodných reťazcov, ich rastúcou trhovou silou a rôznymi praktikami zneužívania dominantnej nákupnej sily v potravinovom reťazci. Súhlasím so spravodajcom v tom, že najlepší spôsob, ako reagovať na tieto problémy, je zabezpečiť väčšiu transparentnosť cien v celom potravinovom reťazci s cieľom zvýšiť konkurenciu a bojovať proti kolísaniu a zároveň zlepšiť tok informácií o ponuke a dopyte medzi partnermi na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu, pretože obsahuje konkrétne návrhy na zlepšenie fungovania potravinového reťazca a zabezpečenie spravodlivých príjmov pre poľnohospodárov.

Zlepšenie fungovania potravinového reťazca by malo zahŕňať tieto prvky: odlíšenie a preskúmanie predpisov týkajúcich sa hygieny; decentralizáciu a zjednodušenie systémov osvedčovania a kontroly; presadzovanie priamych vzťahov medzi výrobcami a spotrebiteľmi a krátkych potravinových reťazcov; účasť výrobcov a spotrebiteľov na vypracovaní kritérií kvality a spravodlivého obchodu, ako aj kritérií environmentálnej udržateľnosti postupov verejného obstarávania potravín (služby spoločného stravovania) ako prostriedku zvýšenia kvality potravín a miestneho hospodárskeho rozvoja a zároveň zníženia počtu tzv. potravinových míľ a závislosti od poľnohospodárskych chemikálií; obrovské straty potravín v celom potravinovom reťazci, ktoré vo väčšine členských štátov predstavujú až 30 % vyrobených a predávaných potravín; význam európskeho programu potravinovej pomoci pre potravinový reťazec, ktorý živí 43 miliónov chudobných ľudí v Európe a ktorý treba revidovať s cieľom vytvoriť lepšie prepojenie miestnych výrobcov a spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Vítam prijatie správy pána Bového, ktorá síce oceňuje návrh Komisie na podporu vytvárania organizácií poľnohospodárskych výrobcov, zároveň sa v nej však hovorí, že výbor napriek tomu zdôrazňuje, že revízia právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže má odzrkadľovať rôznu úroveň konkurencieschopnosti vo vzťahu k trhom a zásobovacím reťazcom. Preto by sa malo prihliadať na veľkosť nezávislých miestnych maloobchodných predajcov, trhov, miestnych potravinových reťazcov a polosamozásobiteľských potravinových systémov. Európske predpisy v oblasti hospodárskej súťaže by mali zlepšiť vyjednávaciu silu organizácií výrobcov a umožniť im dosiahnuť spravodlivú cenu za ich výrobky.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne.(RO) Hlasovala som za správu pána Bového, pretože na európskom potravinovom trhu je potrebná väčšia transparentnosť. Zásobovací reťazec naozaj riadne nefunguje a z jeho nedostatkov najviac získavajú špekulanti. Európski poľnohospodári potrebujú spravodlivé a isté príjmy. Preto musíme zabezpečiť, aby v potravinovom reťazci stále neprehrávali. Na úspešné dosiahnutie tohto cieľa im musíme zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), písomne.(DA) V mene dánskych sociálnych demokratov v Európskom parlamente (Dan Jørgensen, Christel Schaldemoseová, Britta Thomsenová a Ole Christensen). Dánski sociálni demokrati sú presvedčení, že v súvislosti s cenami potravín v EÚ je potrebné zabezpečiť jasnosť a transparentnosť. Domnievame sa však, že táto správa má iný cieľ, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu súčasnej poľnohospodárskej pomoci a k ďalšej centralizovanej kontrole cien potravín. Hlasovali sme preto proti konečnému zneniu uznesenia, aj keď podporujeme potrebu transparentnosti v súvislosti s cenami potravín a rozdelením príjmu v rámci potravinárskeho odvetvia.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písomne. (CS) Vítam túto správu ako iniciatívu, ktorá konečne prinesie otázku, čo sa skutočne deje v súvislosti s fungovaním potravinového reťazca v Európe. Poľnohospodári musia čeliť nemilosrdnému poklesu cien v poľnohospodárstve vo väčšine výrobných odvetví, pričom spotrebitelia platia za finálne výrobky v maloobchodnej sieti rovnaké či dokonca vyššie spotrebiteľské ceny. Nepochybne treba posilniť vyjednávaciu pozíciu výrobcov a spotrebiteľov a vo všeobecnosti odstrániť nerovnováhu vyjednávacej sily medzi jednotlivými prvkami potravinového reťazca. Táto téma by mala byť tiež súčasťou diskusií o novej spoločnej poľnohospodárskej politike. Hlasovala som za prijatie tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne.(NL) S nadšením som podporil správu pána Bového o spravodlivých príjmoch pre poľnohospodárov a lepšom fungovaní potravinového reťazca. Medzi cenou, ktorú dostávajú poľnohospodári za svoje výrobky, a konečnou cenou, ktorú za ne platia spotrebitelia, existuje obrovský rozdiel. Môžeme len hádať, čo sa deje s týmto rozdielom. Z hľadiska poľnohospodárov i spotrebiteľov je preto dobré obhajovať väčšiu transparentnosť tvorby cien. Správa vyzýva Komisiu, aby v záujme transparentnosti ziskových rozpätí všetkých ohniviek potravinového reťazca zistila skutočné výrobné náklady poľnohospodárov a cenu, akú dostávajú za svoje výrobky. Poľnohospodári nesmú byť obeťami netransparentného určovania cien medzi obchodnými reťazcami.

Jasnosť pokiaľ ide o sumu, ktorú na určitom výrobku zarobia sprostredkovatelia a obchodné reťazce, poskytne poľnohospodárom silnejšiu vyjednávaciu pozíciu. Väčšia transparentnosť v systéme okrem toho umožní zabrániť obchodným reťazcom v zneužívaní ich moci pri určovaní cien. Transparentnosť a spravodlivá hospodárska súťaž navyše prispejú k udržateľnejšiemu potravinovému reťazcu. V súčasnosti sme svedkami toho, že Flámsko dováža paradajky zo Španielska a Španielsko dováža paradajky z Flámska. Väčšia transparentnosť cien a ziskových rozpätí umožní predchádzať týmto bezúčelným postupom poškodzujúcim životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. – (FR) Vítam prijatie vynikajúcej správy pána Bového, v ktorej žiadame spravodlivejšie príjmy pre našich poľnohospodárov a transparentnejší a lepšie fungujúci potravinový reťazec v Európe. Je mi však ľúto väčšinovej pozície prijatej Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu, ktoré nepodporili kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy dohodnuté pred niekoľkými mesiacmi, a tým zamietli určité zásadné odseky tejto správy. Napríklad zamietnutie odseku 52, v ktorom sa požadovalo zvýhodnenie organizácií výrobcov, poľnohospodárskych družstiev a malých a stredných podnikov pri uzatváraní zmlúv v rámci verejného obstarávania, skutočne nenecháva priestor na pochybnosti. Teraz je jasné, že na škodu našich výrobcov prednosť dostali záujmy distribúcie a spracovateľského priemyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne. (PL) Výsledky dnešného hlasovania som si vypočul s radosťou. Z hospodárskeho hľadiska sú dobrovoľnícke združenia výrobcov najúčinnejším spôsobom spolupráce poľnohospodárov. Tieto organizácie posilňujú vyjednávaciu silu poľnohospodárov na trhu, vyrovnávajú možnosti pri rokovaniach s potravinárskym priemyslom a umožňujú optimalizáciu výroby bez potreby nadmernej vonkajšej pomoci. Aby poľnohospodári obstáli v hospodárskej súťaži, musia užšie spolupracovať. Spolupráca a koordinácia v rámci organizácie výrobcov umožňuje prijímať mnohé iniciatívy, ako sú napríklad podpora regionálnych výrobkov a riadenie informačnej kampane pre spotrebiteľov a zároveň zabezpečenie rôznorodosti výroby na trhu EÚ.

Skupiny okrem toho môžu najlepšie určovať potreby v oblastiach strategického plánovania, optimalizácie nákladov, zvyšovania poľnohospodárskej výnosnosti a organizácie predaja poľnohospodárskych výrobkov. Finančné prostriedky vynaložené na skupiny výrobcov budú mať priaznivý účinok na využívanie ľudského a investičného potenciálu, a teda aj na príjmy a postavenie poľnohospodárskych podnikov na trhu.

 
  
  

Správa: Miguel Portas (A7-0236/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), keďže v plnej miere podporujem stanovisko o potrebe rýchlejšej mobilizácie tohto fondu. Platí to najmä v období, keď je nevyhnutné reagovať na rastúcu nezamestnanosť v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a vytvoriť z EGF pružný a trvalý nástroj podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) EGF sa ukázal byť účinným nástrojom na riešenie dôsledkov finančnej krízy na úrovni EÚ, najmä pokiaľ ide o otázku zamestnanosti. Rastúci počet žiadostí o pomoc a ťažkosti pri uplatňovaní postupu jeho aktivácie a využívania si vyžadujú rýchle zmeny jeho procesných a rozpočtových postupov. Hlasoval som za túto správu v nádeji, že k zmenám dôjde rýchlo a bezodkladne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) sa zameriava na podporu pracovníkov, a to najmä v regiónoch a odvetviach, ktoré sú znevýhodnené v dôsledku nového globalizovaného hospodárstva. Ročne môže dostať finančné prostriedky vo výške 500 miliónov EUR, ktoré sú určené na to, aby umožnili ľuďom znovu si nájsť zamestnanie. Je nevyhnutné, aby sa financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii zlepšili. Musia sa zjednodušiť, aby sa mohol tento fond mobilizovať rýchlejšie a jednoduchšie. To je dôvod, prečo som vo Výbore pre hospodárske a menové veci predložil k tejto správe tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. EGF sa musí stať efektívnym nástrojom európskej sociálnej politiky, ktorá má niekedy nedostatky. Myslím si preto, že by sa mal zachovať, hoci aj v zjednodušenej podobe. Z tohto dôvodu podporujem správu pána Portasa.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) V plnej miere podporujem tvrdenia v tejto správe o skrátení času na poskytnutie finančnej pomoci z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktorá má byť vyplatená pracovníkom, ktorí stratili prácu v dôsledku globalizácie alebo hospodárskej krízy. Pomoc z tohto fondu sa musí poskytovať bezodkladne a účinným spôsobom v prospech týchto pracovníkov.

Jasne povedané, oneskorenie vo využívaní tohto fondu by sa malo značne obmedziť. V správe sa jasne uvádza spôsob skrátenia časového posunu medzi predložením žiadosti a čerpaním finančných prostriedkov, ktorý by zvýšil výkonnosť fondu.

Okrem toho vítam vyjadrenia v správe o zriadení komunikačnej a administratívnej štruktúry fondu na vnútroštátnej úrovni, v dôsledku čoho by boli zúčastnené strany lepšie informované o stave a výsledku žiadosti a o procese, ktorý nasleduje po vyplatení finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Podporil som túto správu. Pôvodným a jediným zámerom v súvislosti s Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii bolo vytvoriť z neho prostriedok na riešenie negatívneho vplyvu globalizácie na najzraniteľnejších a najmenej kvalifikovaných pracovníkov v určitých odvetviach, ktorí prichádzajú o zamestnanie v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu, ktoré spôsobujú vážne narušenie hospodárstva. Jeho pôsobnosť sa od 1. júna 2009 rozšírila na pracovníkov, ktorí prichádzajú o prácu priamo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, a v súvislosti s nimi možno podávať žiadosti o podporu od 1. mája 2009 do 31. decembra 2011. I napriek tomu, že sa v poslednej dobe zvýšil počet žiadostí, využívanie EGF je naďalej obmedzené v najchudobnejších regiónoch EÚ, kde prepustení pracovníci potrebujú pomoc najviac. Takéto nevyvážené využívanie EGF sa spája s odlišnými stratégiami členských štátov. Podporujem ustanovenia uvedené v dokumente o tom, že finančná pomoc z EGF by sa mala poskytovať čo najrýchlejšie a najúčinnejšie, aby sa ňou mohlo podporiť čo najviac pracovníkov. Je nevyhnutné pripraviť a schváliť nové opatrenia, aby mohli členské štáty vypracovať žiadosti na mobilizáciu EGF, a to hneď po oznámení hromadného prepúšťania, nie až po jeho uskutočnení, a aby mohli skrátiť čas potrebný na prijatie rozhodnutia o udelení finančnej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože negatívny vplyv hospodárskej a finančnej krízy na zamestnanosť a trh práce v Európe je stále obrovský a v rôznych hospodárskych odvetviach neustále dochádza k hromadnému prepúšťaniu, takže sa dramaticky zvyšuje aj počet členských štátov EÚ, ktoré predkladajú žiadosti o finančnú podporu z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Súčasné postupy finančnej podpory sú príliš zložité a získanie financovania trvá príliš dlho. Poskytnutie finančnej podpory z EGF členskému štátu trvá v súčasnosti 12 až 17 mesiacov, čo znamená, že väčšina prepustených pracovníkov nedostáva finančnú podporu načas a stávajú sa rukojemníkmi dôsledkov globalizácie a krízy. Musíme preto naliehavo zjednodušiť postupy v rámci tohto fondu, pretože len tak bude možné skrátiť obdobie na poskytnutie finančnej podpory o polovicu. Okrem toho je veľmi dôležité, aby inštitúcie EÚ zabezpečili plynulé a rýchle prijímanie rozhodnutí o otázkach, ktoré sa týkajú poskytovania finančnej podpory, pretože oneskorené prijímanie týchto rozhodnutí môže súčasnú zložitú situáciu, v ktorej sa pracovníci nachádzajú, iba zhoršiť.

Vyzývam tiež členské štáty, aby si navzájom vymieňali príklady osvedčených postupov a najmä aby získavali informácie od tých členských štátov, ktoré už zaviedli informačné siete o EGF na vnútroštátnej úrovni a zapojili sociálnych partnerov a zúčastnené strany na miestnej úrovni s cieľom vytvoriť vhodný systém pomoci v prípade hromadného prepúšťania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Cieľom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je odstrániť nepriaznivý vplyv globalizácie na najzraniteľnejších pracovníkov s najnižšou kvalifikáciou, ktorí stratili svoje pracovné miesta z hospodárskych dôvodov. V súčasnom kontexte hospodárskej krízy je to stále nevyhnutnejšie. Pridaná hodnota EGF spočíva v poskytovaní viditeľnej, osobitnej a dočasnej finančnej podpory personalizovaných programov opätovného začlenenia pracovníkov do zamestnania.

Je nevyhnutné, aby bola odchýlka zavedená v júni 2009 s cieľom pomôcť pracovníkom, ktorí stratia svoje pracovné miesta v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, predĺžená až do konca súčasného viacročného finančného rámca. V záujme urýchlenia a zjednodušenia postupov sa musí zabezpečiť účinnejšia koordinácia medzi Komisiou a Európskym parlamentom, aby sa mohla skrátiť lehota pre rozhodovacie postupy.

Komisia by preto mala zohľadniť kalendár Parlamentu a včas informovať Parlament o ťažkostiach pri hodnotení žiadostí členských štátov. Napokon dúfame, že Komisia zlepší podávanie správ o čerpaní prostriedkov EGF tým, že bude Parlamentu pravidelne poskytovať informácie o tom, ako členské štáty využívajú tieto finančné príspevky.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie, pretože žiada Európsku komisiu, aby zefektívnila Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), okrem iných vecí vrátane analýzy poskytnutých príspevkov, ktorá zohľadňuje vplyv EGF na sieť jeho príjemcov a na malé a stredné podniky, ktoré by mohli postihnúť plány prepúšťania a ktorých zamestnanci by mohli mať prospech z využitia fondu. Rovnako súhlasím s návrhmi Komisie, ktorých cieľom je zníženie času požadovaného na mobilizáciu EGF o polovicu. Ide konkrétne o to, že Komisia by mala získať potrebné ľudské a technické kapacity a pritom neustále dodržiavať zásady rozpočtovej neutrality, aby sa mohli účinne a rýchlo spracovať žiadosti predložené členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. – (FR) V súvislosti s hodnotením finančných nástrojov Únie v polovici obdobia som hlasovala za toto uznesenie, pretože Výbor pre rozpočet vypracoval správu o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorá je opatrením zameraným na podporu preškoľovania a opätovného začlenenia do trhu práce pracovníkov, v prípade ktorých je jasne stanovená súvislosť medzi prepúšťaním a globalizáciou alebo hospodárskou krízou.

My socialisti sme po preskúmaní tejto správy zistili, že pravica a ľavica vnímajú situáciu veľmi rozdielne. Podľa socialistov je nevyhnutné, aby činnosť fondu pokračovala, keďže okrem krízy má nepriaznivý vplyv na našu priemyselnú štruktúru ako celok aj globalizácia. Pravica je, naopak, presvedčená, že tento fond by mal mať stanovenú lehotu do roku 2013, pretože sa domnieva, že globalizácia môže byť prínosom iba v opätovne vyrovnanej hospodárskej situácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som za správu pána Miguela Portasa, poslanca Európskeho parlamentu za Konfederatívnu skupinu Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice, ktorý správne zhodnotil význam a úlohu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a zároveň naznačil a navrhol spôsoby jeho plného využitia s cieľom poskytovať podporu prepusteným „obetiam“ neoliberálnej globalizácie a hospodárskej krízy, ktorá má mimoriadne nepriaznivý vplyv na pracovníkov v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Rastúci počet žiadostí o využitie tohto fondu a ťažkosti spojené s uplatňovaním postupu mobilizácie fondu a čerpania prostriedkov si vyžadujú rýchle úpravy jeho procesných a rozpočtových ustanovení. Vzhľadom na rozdiely medzi prípadmi by Európska komisia mala vypracovať návrh s cieľom dosiahnuť väčšiu pružnosť intervenčných kritérií, ktoré sa týkajú každého členského štátu a vyhnúť sa tak rozdielom v prístupe k tomuto nástroju.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (S&D), písomne.(SV) My švédski sociálni demokrati sme sa dnes rozhodli hlasovať za správu o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Fond na prispôsobenie sa globalizácii podporuje jednotlivých pracovníkov, ktorých postihlo prepúšťanie v dôsledku vplyvu globalizácie, a poskytuje finančnú pomoc na preškoľovanie a ďalšie odborné vzdelávanie, aby sa pracovníci mohli jednoduchšie opätovne začleniť do trhu práce.

Správa obsahuje konkrétne návrhy na skrátenie času potrebného na mobilizáciu fondu na prispôsobenie sa globalizácii na vnútroštátnej a európskej úrovni na polovicu. Obsahuje aj návrhy na zapojenie sociálnych partnerov počas procesu vybavovania žiadostí a v súvislosti s vykonávaním financovaných opatrení. Okrem toho sa v správe navrhuje predĺženie platnosti odchýlky, ktorá umožňuje, aby pomoc prijímali aj pracovníci, ktorí prídu o prácu v dôsledku finančnej krízy. Považujeme to za veľmi dôležitý nástroj na boj proti dôsledkom finančnej krízy a pri predchádzaní neustáleho vylučovania pracovníkov z trhu práce.

V odseku 16 správy sa tiež navrhuje, aby Komisia preskúmala možnosť vytvorenia trvalého fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Radi by sme však zdôraznili, že znenie nenaznačuje žiadne konečné stanovisko v tejto otázke. Uvádza sa iba to, že Komisia by mala preskúmať a zhodnotiť prínos trvalého fondu. Radi by sme tiež upozornili na to, že za politiku trhu práce sú zodpovedné členské štáty. Fond na prispôsobenie sa globalizácii sa preto nikdy nesmie stať náhradou opatrení na vnútroštátnej úrovni, ale mal by sa považovať za doplnkový nástroj k opatreniam prijatým členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Nestály charakter Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) odkrýva nesúlad a pomerne nízky počet žiadostí o pomoc z EGF spolu s nedostatkami tohto nástroja pri podpore opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí boli prepustení, do trhu práce. Je dôležité podrobne preskúmať dôvody nedostatočného využívania fondu a zároveň určiť spôsoby zefektívnenia jeho využitia zo strany členských štátov, a to najmä tých, ktoré sú najviac postihnuté nezamestnanosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Európska únia vytvorila Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom riešiť negatívny vplyv globalizácie na pracovníkov zasiahnutých hromadným prepúšťaním a preukázať týmto pracovníkom svoju solidaritu a jeho prostredníctvom poskytovať finančnú podporu na personalizované programy opätovného začleňovania prepustených pracovníkov do pracovného trhu. Maximálna ročná výška prostriedkov v EGF je 500 miliónov EUR.

Vzhľadom na hospodársku a sociálnu krízu ma udivuje, ako málo sa EGF využíva. V skutočnosti od roku 2007 do prvého polroka roku 2009 bolo zmobilizovaných iba 80 miliónov EUR prostriedkov z celkovej výšky 1,5 miliardy EUR, ktoré boli k dispozícii, a to na 18 žiadostí predložených ôsmimi členskými štátmi v mene 24 431 pracovníkov. Od zmien, ktoré sa v súvislosti s EGF vykonali v máji 2009, vrástol počet predložených žiadostí z 18 na 46, celkové požadované príspevky stúpli z 80 miliónov EUR na 197 miliónov EUR a počet členských štátov, ktoré predložili žiadosti, sa zvýšil z 8 na 18. Deväť členských štátov sa však ešte stále neobrátilo na EGF.

Navyše z EGF majú najväčší osoh regióny EÚ s najvyšším hrubým domácim produktom. Je potrebné dôvody týchto skutočností vyhodnotiť, aby sa mohol EGF mobilizovať rýchlejšie a častejšie a aby sa mohol zmeniť na nezávislý fond s vlastnými viazanými a výdavkovými rozpočtovými prostriedkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Využívanie tohto fondu ukázalo, že sme sa nemýlili, keď sme v jeho prvej fáze okamžite kritizovali niekoľko hľadísk jeho riadenia. Na ne sme čiastočne opäť nadviazali počas následného preskúmania, ktoré musela Komisia navrhnúť, pričom uznala niektoré naše kritické postrehy v súvislosti s pôvodnou verziou.

Z uvedeného dôvodu súhlasíme s tým, aby bola Komisia požiadaná o urýchlené predloženie hodnotenia v polovici obdobia do 30. júna 2011 a zároveň o predloženie návrhu na revíziu nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom zmierniť najvypuklejšie nedostatky fondu.

Ako som však uviedla vo svojom prejave v tomto Parlamente, je nevyhnutné mať na pamäti preventívne opatrenia, ktoré je potrebné prijať s cieľom zabrániť nadnárodným spoločnostiam pri premiestňovaní svojej výroby, bojovať proti nezamestnanosti a zvyšovať úrovne zamestnanosti s právami. Je tiež nevyhnutné zabezpečiť, aby sa tento fond nevyužíval na to, aby nejakým spôsobom zakrýval alebo uľahčoval prepúšťanie z dôvodu reštrukturalizácie spoločnosti alebo premiestnenia nadnárodných spoločností.

Na záver, trváme na potrebe zvýšiť mieru spolufinancovania EÚ zo 65 % na minimálne 80 % s cieľom sprístupniť fond členským štátom s najväčšími finančnými ťažkosťami, aby sme tak rýchlo a účinne podporili nezamestnaných v najväčšej núdzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) dosahuje vo svojom úsilí reagovať na dôsledky rozsiahlej nezamestnanosti v Írsku a Európe úspechy. EGF bol vytvorený v roku 2007 ako reakcia na ťažkosti a problémy spojené s globalizáciou.

Táto iniciatíva stojí 500 miliónov EUR ročne. V rámci nej sa poskytuje pomoc a podpora regiónom, v ktorých bolo prepustených viac než 1 000 pracovníkov v dôsledku presídľovania spoločností z dôvodu zmien celosvetovej situácie. Ešte raz uvediem, že Európska únia rieši problém nezamestnanosti v Írsku. V tejto súvislosti majú EGF a Európsky sociálny fond zásadný význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu pána Portasa. Podporujem jej hlavný cieľ, ktorý spočíva v ďalšom fungovaní EGF, keďže okrem krízy, ktorou prechádzame, má globalizácia dlhodobý nepriaznivý vplyv na naše pracovné miesta v priemysle. Európska pravica to odmieta uznať. Okrem toho som pomáhala pri zmene a doplnení tohto textu, aby sa pri prideľovaní zdrojov z EGF zohľadňovali aj malé a stredné podniky a subdodávatelia. Ich zamestnanci sú mimoriadne zraniteľní z dôvodu svojej závislosti od nadnárodných spoločností. Je teda nevyhnutné, aby im EGF poskytol v prípade prepustenia skutočnú perspektívu odborného preškolenia. Mám radosť aj z toho, že sa uznala potreba vykonania štúdií o štátnych orgánoch, ktoré sú zodpovedné za vypracovávanie dokumentácie, s cieľom optimalizovať využívanie EGF, ktorý je často málo známy alebo nedostatočne využívaný najmä vo Francúzsku. Vzhľadom na to, že európska pravica odmietla, aby EGF fungoval aj po roku 2013, budem v rámci rozpravy o nasledujúcom finančnom výhľade bojovať za to, aby sa zachoval natrvalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Keďže financovanie pre pracovníkov, ktorí prišli o pracovné miesta z dôvodu globalizácie alebo finančnej krízy, by sa malo mobilizovať rýchlejšie, hlasovala som za súbor odporúčaní zameraných na zlepšenie procesných a rozpočtových ustanovení Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Tento fond bol vytvorený v roku 2006, ale bolo predložených málo žiadostí, čiastočne z dôvodu zložitosti intervencií a kritérií spolufinancovania. Z uvedeného dôvodu som spolu so svojimi kolegami chcela zmeniť a doplniť tento mechanizmus. Keďže tento text vyzýva Komisiu na ďalšie zjednodušenie postupu s cieľom zmierniť najviditeľnejšie slabé miesta a vyzýva na skrátenie lehôt, predstavuje značný pokrok. Financovanie tohto fondu navyše doteraz pochádza z rôznych rozpočtových riadkov. V texte sa navrhuje vytvorenie osobitného riadku na tento účel v rámci rozpočtu na rok 2011, čo je významný pokrok. Vítam preto prijatie týchto odporúčaní, ktoré sú nevyhnutné v období, keď na našich spoluobčanov vplýva hospodárska kríza.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. V súvislosti s nedávnymi otrasmi, ku ktorým došlo vo finančnom svete, a so stratami pracovných miest, ktoré boli toho dôsledkom, je oblasť rekvalifikácie a opätovného začlenenia do trhu práce nevyhnutná pre oblasť tvorby pracovných miest. Vítam prehodnotenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii ako nástroja sociálnej politiky EÚ. Požadoval by som však väčšiu pružnosť procesu po vypracovaní žiadosti a viac konzultácií so samotnými pracovníkmi v priebehu tvorenia plánov EGF. Udalosti, ku ktorým došlo v Írsku v súvislosti so zamestnancami spoločností Dell a Waterford Crystal, by sa nemali opakovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Fond na prispôsobenie sa globalizácii nie je len dôležitý nástroj určený na pomoc tým, ktorí sa nedokážu prispôsobiť otvoreniu trhov. Predstavuje aj spôsob posilnenia dôvery voči Európskej únii a som presvedčená, že je veľmi dôležité tento bod zdôrazniť. Umožňuje nám ukázať, že ani napriek hospodárskej kríze sme si neprestali všímať tých, ktorí nie sú schopní dostatočne rýchlo reagovať na novú situáciu. Za dôležité však považujem aj to, že dôvera by mala byť založená na zásade vzájomnosti. Prostriedky vyčlenené pre ľudí, ktorí sa napriek svojmu najväčšiemu úsiliu stali obeťou trhových zmien, sa v skutočnosti musia dostať k svojim cieľovým príjemcom. Je dôležité, aby bolo prideľovanie prostriedkov transparentné a zrozumiteľné a aby neboli jednoducho rozdeľované bez rozmyslu. Situácia týchto ľudí si vyžaduje cezhraničný prístup špecifický pre jednotlivé regióny, a preto musí k prideľovaniu dochádzať rýchlo. Je to jediný spôsob, ako môže fond na prispôsobenie sa globalizácii splniť svoj cieľ a posilniť dôveru voči EÚ prostredníctvom rýchlej pomoci. Preto túto správu podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, podporil som správu o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), pretože som presvedčený, že tento nástroj je účinným zdrojom podpory pracovníkov, ktorí sa v dôsledku finančnej krízy ocitli v zložitej situácii.

Fond bol vytvorený, aby ponúkol skutočnú podporu pre pracovníkov, ktorí boli prepustení z dôvodov súvisiacich s premiestnením spoločností, v ktorých pracovali, alebo v dôsledku krízy s cieľom pomôcť im opätovne sa začleniť do trhu práce. Správa z vlastnej iniciatívy, o ktorej sme dnes hlasovali, odkrýva niektoré kritické oblasti vo fungovaní fondu a predkladá isté návrhy Komisii a členským štátom s cieľom preskúmať fungovanie fondu a pomôcť tak zefektívniť a urýchliť postupy pri prístupe k nemu.

Základný bod, na ktorý by som vás rád upozornil, sa týka návrhu predĺženia platnosti odchýlky zavedenej v roku 2009, čo umožnilo rozšíriť oblasť činnosti fondu zahrnutím hospodárskej krízy medzi požiadavky do konca roku 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Úloha Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii spočíva v ponuke podpory pracovníkom prepusteným v dôsledku transformácií, ku ktorým dochádza na úrovni svetového hospodárstva. Od roku 2009 sa tento fond navyše využíval na podporu tých, ktorých postihla hospodárska kríza, s cieľom znížiť mieru nezamestnanosti. Osobne sa domnievam, že je vhodné, aby sa fond zmenil na trvalý nástroj určený na podporu uchádzačov o zamestnanie a doplnenie sociálnych politík členských štátov.

Týmto opatrením by sa presunul dôraz na využitie potenciálu každého pracovníka a zároveň by sa poskytla protiváha k opatreniam zavedeným na podporu spoločností. Nesmieme zabúdať ani na to, že v súčasnosti pretrvávajú ťažkosti v súvislosti s postupmi mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a vykonávacími lehotami.

Vzhľadom na to, že hlavné otázky, ktoré riešia prepustení pracovníci, spočívajú v odbornom preškoľovaní a dočasnej pomoci, opatrenia na zjednodušenie postupov v rámci fondu sú absolútnou nevyhnutnosťou s cieľom mobilizovať pomoc čo najskôr a čo najúčinnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je veľmi významným nástrojom, pretože pomáha miliónom nezamestnaných ľudí v EÚ, ktorí sa do tejto situácie dostali pre premiestňovanie priemyselných odvetví na iné kontinenty. V súvislosti s touto krízou, ktorú prežívame, a pre zvýšený počet hromadných prepúšťaní je nevyhnutné, aby sa tento nástroj vylepšil a zároveň aby sa našli nové zdroje financovania. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) V Európe sme svedkami štrukturálneho zvýšenia nezamestnanosti z dôvodu hospodárskeho kolapsu a politík premiestnenia podnikov.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) predstavuje užitočný nástroj, ktorý môže EÚ využiť na to, aby ponúkla podporu a solidaritu pracovníkom, ktorí prišli o prácu. Do roku 2009 sa fond z byrokratických dôvodov využíval v malej miere a som presvedčený, že požiadavka Komisie na zavedenie opatrení na skrátenie dĺžky postupu mobilizácie fondu má zásadný význam. Ak sa zvýši pružnosť a prístupnosť, EGF sa stane veľmi dôležitým nástrojom sociálnych politík členských štátov.

Z týchto dôvodov som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Rád by som vyjadril svoju podporu správe pána Portasa. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je nevyhnutný nástroj na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí boli prepustení z práce v dôsledku premiestnenia ich spoločností. Fond sa ukázal byť ešte dôležitejším nástrojom pre pracovníkov, pretože im v súčasnej kríze pomáha opätovne vstúpiť na trh práce.

Správa pána Portasa predstavuje zásadný bod, ktorý je zameraný na zlepšenie a zjednodušenie významného zdroja pre európskych občanov. Je aj konkrétnym dôkazom spôsobu, akým sa EÚ snaží pomôcť riešiť nejasnú finančnú situáciu, bojovať proti nezamestnanosti a podporovať občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s požiadavkami predloženými Európskej komisii s cieľom zefektívniť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Uvedené požiadavky zahŕňajú posúdenie uskutočnených príspevkov, pričom sa zohľadňuje úspešnosť opätovného začlenenia a zvýšenie odbornej kvalifikácie príjemcov, ďalej porovnávaciu analýzu opatrení financovaných v súvislosti s každou žiadosťou o využitie EGF, výsledky založené na opätovnom začlenení a dosah EGF na sieť príjemcov pomoci a malé a stredné podniky, na ktoré by mohol mať plán prepúšťania potenciálny dosah a ktorých zamestnanci by mohli mať prospech z využitia fondu.

Súhlasím aj s požiadavkou Komisie na poskytnutie súboru usmernení zameraných na vypracovanie a realizáciu žiadostí o finančné prostriedky EGF pre členské štáty. Cieľom uvedených usmernení by mal byť rýchly postup vybavovania žiadostí a čo najširší konsenzus zúčastnených strán v otázkach, ktoré súvisia s fázami postupu vybavovania žiadostí a opatreniami, ktoré sa majú prijať s cieľom dosiahnuť účinné opätovné začlenenie pracovníkov do trhu práce.

Na záver súhlasím s požiadavkou, aby členské štáty zaviedli komunikačnú a administratívnu štruktúru EGF na vnútroštátnej úrovni v spojení so všetkými zúčastnenými stranami vrátane sociálnych partnerov a aby si navzájom vymieňali osvedčené postupy na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Pomoc poskytovaná z EGF musí byť dynamická a prispôsobiteľná stále sa meniacim a často neočakávaným situáciám, ktoré na trhu vznikajú. Cieľom tohto fondu je ponúknuť osobitnú a rýchlu pomoc s cieľom zjednodušiť odborné preškoľovanie pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku tvrdého hospodárskeho otrasu na trhu práce.

Vyzývam členské štáty, aby zapojili sociálnych partnerov a podporili dialóg so sociálnymi partnermi a podnikateľmi hneď na začiatku pri vypracovávaní žiadostí o príspevok z EGF. Zároveň naliehavo vyzývam členské štáty, aby využili tento fond na presadzovanie nových kompetencií na zmenu existujúcich pracovných miest na ekologické a vytvorili nové ekologické zamestnania, ako aj podporili celoživotné vzdelávanie s cieľom umožniť pracovníkom rozvíjať svoju kariéru a pomôcť podporiť konkurencieschopnosť EÚ v globalizovanom prostredí.

Podporujem aj fungovanie tohto fondu po roku 2013 v nezávislej podobe s vlastným rozpočtom. Komisia a členské štáty musia úzko spolupracovať pri účinnom monitorovaní podpory poskytovanej nadnárodným spoločnostiam a prijať pevný záväzok v súvislosti s vytváraním pracovných miest, ktoré podporujú práva pracovníkov s cieľom zabrániť sociálnemu dampingu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za uznesenie, pretože súhlasím s jeho výzvou, aby Európska komisia zefektívnila Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vrátane analýzy poskytnutých príspevkov, ktorá zohľadňuje mieru úspešnosti opätovného začleňovania a hodnotenie zvyšovania kvalifikácie príjemcov. Rovnako súhlasím s návrhmi Komisie, ktorých cieľom je zníženie času požadovaného na mobilizáciu EGF o polovicu. Ide konkrétne o to, že v tomto procese by mali byť k dispozícii všetky prostriedky na zaistenie rýchlej a intenzívnejšej komunikácie s dotknutým členským štátom.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Rozprava o tejto otázke nebola vôbec jednoduchá. V priebehu niekoľkých uplynulých mesiacov boli predložené otázky o „reakcieschopnosti“ fondu (zároveň bez väčšieho dôrazu na zmiernenie príčin prostredníctvom zdokonalenia všeobecných stratégií na inováciu a vzdelávanie v globalizovanom svete, lepšieho zamerania a využívania ESF zo strany členských štátov a v nich); o obmedzenom počte odvetví, ktorým sa poskytuje pomoc (najmä v uvedenom období), ide predovšetkým o automobilové a textilné odvetvie (15 žiadostí v automobilovom a 13 v textilnom odvetví), v súvislosti s ktorými je napríklad možné klásť otázky o tom, či prepúšťanie je dôsledkom globalizácie alebo nedostatku inovácií v príslušnom odvetví; ďalej o tom či a v akom rozsahu sa prijímajú/prijali opatrenia vnútroštátnej pomoci; o paradoxe, kde sa na jednej strane fondu každoročne sprístupňuje (iba) 500 miliónov EUR (z nevyčerpaných viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte EÚ), kým v zásade možno predložiť neobmedzený počet žiadostí pri splnení potrebných kritérií („kto prv príde, ten prv melie“); o skutočnosti, že pre malé a stredné podniky je zložitejšie využiť tento fond; o súvislosti so štátnou pomocou a daňami. Na záver chcem uviesť, že aj napriek tomu sa prijala kompromisná pozícia, správa sa schválila a podporili sme ju aj my v Skupine zelených.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som uznesenie o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Je nevyhnutné zlepšiť pravidlá fungovania EGF, aby sa mohol využívať účinnejšie. Dúfam, že Komisia využije návrhy Parlamentu, ktoré umožnia skrátenie postupu poskytovania pomoci o polovicu. Nárast nezamestnanosti spôsobený krízou znamená to, že finančné zdroje z EGF nadobudli mimoriadny význam, pretože zabezpečujú individuálnu podporu pre ľudí, ktorí boli prepustení z práce a pre ich návrat do zamestnania. Prísne kritériá podpory a súvisiace zdĺhavé postupy znamenajú, že členské štáty nevyužívajú v plnej miere príležitosti, ktoré majú k dispozícii pri prijímaní podpory EGF. V našej krajine, Poľsku, boli napríklad predložené iba tri žiadosti o finančnú podporu z EGF. Hlavným dôvodom tohto malého záujmu je práve zdĺhavosť súvisiacich postupov.

Okrem zlepšenia pravidiel o fungovaní fondu je potrebné predĺžiť, a to minimálne do konca platnosti súčasného finančného rámca, účinok kritéria podpory pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku súčasnej krízy, a zachovať mieru spolufinancovania na úrovni 65 %. Dôsledky krízy na trhu práce budeme pociťovať mnoho rokov, takže táto pomoc je a bude potrebná. Rada by som tiež upozornila Komisiu a členské štáty na koordináciu vzájomnej výmeny osvedčených postupov na európskej úrovni, ktorá umožní rýchlu a účinnú intervenciu EGF v prípadoch hromadného prepúšťania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Ukazuje sa, že štrukturálne fondy sú pri znižovaní nerovnováhy v Európe nástroje neoceniteľnej hodnoty v neposlednom rade vďaka podpore najzraniteľnejších a najvzdialenejších regiónov. Vytvorenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii predstavuje zo strany Európskej únie uznanie toho, že jav globalizácie priniesol veľké a nie vždy pozitívne zmeny a že mal v Európe nerovnomerný vplyv, keďže existujú regióny, ktoré majú úžitok z tohto procesu, a iné zaznamenali značné straty.

Napriek tomu sa tento fond nezviditeľnil tak, ako si zaslúži. Som presvedčený, že je to dôsledok obrovského množstva času, ktorý uplynie medzi žiadosťou členského štátu o pomoc a skutočným prijatím finančných prostriedkov. Toto oneskorenie má vážne dôsledky pre postihnuté rodiny a súvisí so základnou zložitosťou procesu predkladania žiadostí o finančné prostriedky, ich mobilizáciou a čerpaním. Je preto naliehavé a je absolútnou prioritou tento proces zjednodušiť. Iba týmto spôsobom bude možné dosiahnuť ciele tohto fondu prostredníctvom účinného opätovného začlenenia všetkých pracovníkov, ktorí boli prepustení z práce v dôsledku významných zmien v oblasti medzinárodného obchodu. Správa, o ktorej sme dnes hlasovali, predstavuje úsilie o kompromis medzi rôznymi politickými skupinami a z tohto dôvodu som ju podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Podľa posledných štatistických údajov EÚ vzrástol počet nezamestnaných v EÚ-27 v minulom roku o 1,1 milióna z dôvodu hospodárskej a finančnej krízy. Táto informácia vysvetľuje, prečo v období od mája 2009 do apríla 2010 počet žiadostí o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii stúpol z 18 na 46. Okrem toho, hoci sa počet členských štátov, ktoré žiadajú o pomoc, zvýšil z 8 na 18, deväť členských štátov sa na Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii stále neobrátilo.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti som hlasovala za uznesenie Európskeho parlamentu o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, keďže hospodárska kríza môže aj naďalej vplývať na pracovné miesta. Práve z tohto dôvodu je pre nás dôležité požiadať Komisiu, aby predložila svoje finančné hodnotenie využitia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v polovici obdobia a revíziu príslušného nariadenia s cieľom značne znížiť trvanie postupu pri mobilizácii fondu.

Tiež by som rada Komisiu upozornila na prepúšťanie vo verejnom sektore, ktorý nemá k dispozícii podobný nástroj, aj keď je toto prepúšťanie priamym dôsledkom znížení verejného rozpočtu v dôsledku súčasnej hospodárskej a finančnej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – V plnej miere podporujem správu pána Portasa o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Zaoberá sa mnohými otázkami, ktoré zahŕňajú otázku zvýšenia efektívnosti procesu vybavovania žiadostí, ako aj otázku rýchlejšej mobilizácie fondu s cieľom poskytovať pomoc tým, ktorí prišli o prácu. Aj keď Spojené kráľovstvo v súčasnosti z dôvodu svojej úľavy nežiada o finančné prostriedky z fondu, vidíme, aký je tento fond užitočný pre ostatné členské štáty v zložitom hospodárskom období.

Súhlasím s vytvorením trvalého fondu po roku 2013 s cieľom pomôcť tým, ktorých postihli zmeny spôsobené globalizáciou alebo finančnou a hospodárskou krízou, a som presvedčený, že je nevyhnutné, aby Komisia preskúmala možnosť vytvorenia EGF ako nezávislého fondu s jeho vlastnými výdavkovými a viazanými rozpočtovými prostriedkami v rámci nového viacročného finančného rámca (2013 – 2020).

 
  
  

Správa: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Podporil som túto správu. Základom nariadenia, o ktorom sme dnes hlasovali, je Bruselský dohovor, teda jeden z najúspešnejších právnych predpisov EÚ, ktorý položil základy európskeho justičného priestoru. Uplatňovanie jednotných európskych pravidiel založených na judikatúre podporuje väčšiu právnu istotu a predvídateľnosť rozhodnutí, pričom zabraňuje súbežným konaniam. Jednou zo základných podmienok fungovania európskeho justičného priestoru je voľný obeh súdnych rozhodnutí. Súhlasím preto s pozíciou, ktorá v tomto dokumente hovorí o tom, že je nevyhnutné toto nariadenie prehodnotiť s cieľom zabezpečiť efektívny obeh súdnych rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Nariadenie Brusel I slúži ako základ pre európsku justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach. Ide o jeden z najúspešnejších legislatívnych aktov EÚ, ktorý položil základy európskeho justičného priestoru. Bol veľmi účinný pri hľadaní riešenia cezhraničných súdnych sporov prostredníctvom systému justičnej spolupráce založenom na globálnych pravidlách o právomoci, ako aj pri koordinácii súbežných konaní a voľnom pohybe rozsudkov. Súhlasím s potrebou zaviesť zlepšenia, ako napríklad zrušenie doložky vykonateľnosti vo všetkých oblastiach, ktorých sa týka nariadenie, čím sa umožní urýchliť voľný pohyb rozsudkov za predpokladu, že budú zabezpečené všetky potrebné záruky.

Som tiež presvedčený, že je dôležité vytvárať európsku justičnú kultúru prostredníctvom vzdelávania a využitia sietí, ako napríklad Európskej siete odbornej justičnej prípravy a Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, ktoré by mali pomôcť zlepšiť komunikáciu medzi sudcami. Je nevyhnutné vytvoriť právny rámec, ktorý je pevne štruktúrovaný a ľahko dostupný a ktorý musí Komisia preskúmať v súvislosti so vzájomným vzťahom medzi jednotlivými nariadeniami zaoberajúcimi sa súdnou právomocou, vykonávaním súdnych rozhodnutí a platnými právnymi predpismi.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic a Alf Svensson (PPE), písomne.(SV) Hlasovali sme za zjednodušenie súdnych konaní pre čoraz mobilnejších občanov Európy. Neznamená to, že súhlasíme so všetkými podrobnosťami reforiem a že bezvýhradne podporujeme reformy, ktoré by mohli vyplynúť zo správy pána Zwiefku z dlhodobého hľadiska. Máme napríklad kritický postoj k úsiliu zaviesť kolektívnu nápravu a radi by sme tiež zdôraznili to, že žiadne zmeny občianskej spolupráce, o ktorej diskutujeme, nemôžu nadobudnúť taký rozmer, aby ovplyvnili slobodu tlače vo Švédsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Keďže si uvedomujem mimoriadny význam nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o medzinárodnom práve súkromnom a potrebu primeraného právneho rámca, ktorý umožňuje uznávanie a výkon právnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, rovnako ako spravodajca uznávam, že z revízie tohto nariadenia vyplývajú mimoriadne dôležité technické a právne otázky. Prikláňam sa k zrušeniu doložky vykonateľnosti, ako sa to navrhuje v správe, a mnoho návrhov, ktoré obsahuje, považujem za zaujímavé a pragmatické. Túto diskusiu bude potrebné pozorne sledovať.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Uznesenie sa týka vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I) v súvislosti so zelenou knihou Komisie. Toto nariadenie, ktorému predchádzal Bruselský dohovor, je jedným z najúspešnejších právnych predpisov EÚ, pretože položilo základy európskeho justičného priestoru a dobre poslúžilo občanom a podnikom. Podporilo to väčšiu právnu istotu a predvídateľnosť rozhodnutí prostredníctvom jednotných európskych pravidiel.

Je však potrebné ho aktualizovať. Súhlasím so zrušením exequatur (doložky vykonateľnosti), pretože to zrýchli voľný obeh súdnych rozhodnutí a vytvorí kľúčové míľniky pri budovaní európskeho justičného priestoru. Toto zrušenie však musia vyvážiť primerané záruky vytvorené na ochranu práv strany, v súvislosti s ktorou sa požaduje vykonateľnosť. Som presvedčený, že Komisia by mala preskúmať vzájomné vzťahy medzi jednotlivými nariadeniami zaoberajúcimi sa súdnou právomocou, vykonávaním súdnych rozhodnutí a platnými právnymi predpismi a že všeobecným cieľom by mal byť právny rámec, ktorý je dôsledne štruktúrovaný a ľahko dostupný.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Správa pána Zwiefku, o ktorej sme dnes hlasovali, súvisí so Zelenou knihou Komisie o preskúmaní nariadenia Brusel I o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Diskusia o zelenej knihe nám do určitej miery umožňuje pripraviť sa na skutočné preskúmanie nariadenia, ktorú očakávame v krátkom čase. Bude to obrovská výzva pre Parlament z dôvodu mimoriadne zložitého, technického charakteru nariadenia. Parlament bude navyše prijímať rozhodnutie o tomto zložitom a citlivom dokumente spolu s Radou prvýkrát v rámci riadneho legislatívneho postupu. V tejto fáze vznikajú rôzne názorové rozdiely medzi politickými skupinami, ktoré sa týkajú predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Súvisia napríklad s doložkou vykonateľnosti a konkrétnou právomocou v otázkach spojených s problematikou zamestnania.

Z uvedeného dôvodu sa Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente rozhodla nepodporiť správu v jej aktuálnej podobe. Som však naozaj presvedčená, že v budúcnosti sa všetky politické skupiny zapoja do konštruktívnej spolupráce v tejto otázke, pretože nariadenie Brusel I má zásadný význam pre spoločný trh. Účinné preskúmanie nariadenia Brusel I ukáže to, ako Parlament uplatňuje svoje nové právomoci, o ktorých dosiahnutie sa, napokon, tak dlho snažil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) Správa, ktorú sme včera prijali počas rokovania Európskeho parlamentu, má i napriek svojmu pomerne technickému charakteru veľký význam v rámci neustále väčšej integrácie európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, európskeho justičného priestoru, a tým i v rámci konsolidácie európskeho vnútorného trhu. Nariadenie Brusel I prinieslo do oblasti súdnictva značné zlepšenia. Určuje súdne systémy s právomocami v občianskych a obchodných veciach, pokiaľ ide o cezhraničné právne spory, a riadi uznávanie a vykonávanie súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach od iných členských štátov. Teraz je to otázka revízie tohto nariadenia, ak chceme aktualizovať jeho ustanovenia a zlepšiť určité postupy, ako napríklad komunikáciu medzi sudcami, vydávanie verejných listín a rozhodcovských doložiek, ale najmä doložiek vykonateľnosti. Nebudem zachádzať do podrobností v týchto zložitých právnych záležitostiach. S nadšením očakávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh tohto nariadenia, návrh, ktorý poskytne európskym občanom lepšiu právnu ochranu, a to lepší „voľný obeh“ rozsudkov a právnych rozhodnutí, väčšiu „vzájomnú dôveru“ medzi jurisdikciami a právnymi systémami rôznych členských štátov, teda posilnenie právnej istoty v Európe a práv európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. Táto iniciatíva bola nápomocná pri budovaní súdnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Podporil som túto správu, pretože sa domnievam, že predstavuje krok vpred v oblasti medzinárodného práva súkromného. Tento odbor práva si vyžaduje aktualizáciu, pretože miera vzájomného prepojenia právnych systémov sa zvýšila.

Ak sa mám vyjadriť presnejšie, presadzujem myšlienku zrušenia doložky vykonateľnosti, no i napriek tomu som presvedčený, že prvým krokom budú musieť byť mimoriadny postup spolu s primeranými zárukami pre dlžníkov podľa rozsudku. Som aj proti zrušeniu vylúčenia rozhodcovských doložiek z rozsahu pôsobnosti nariadenia, ale myslím si, že je potrebné venovať omnoho väčšiu pozornosť vzťahu medzi rozhodcovskými a súdnymi konaniami a že dovtedy, kým sa nevykonajú úplné preskúmanie a dôkladné konzultácie, by sme sa nemali venovať myšlienke výhradnej hlavy jurisdikcie pre súdne konania podporujúcej arbitráže na civilných súdoch členských štátov.

Rovnako súhlasím s požiadavkou spravodajcu, aby sa uskutočnili rozsiahle konzultácie a politické rozpravy ešte predtým, ako sa v tejto záležitosti podniknú nejaké kroky nad rámec vecí, ktoré sa uvádzajú v návrhu jeho správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som proti správe o nariadení Brusel I, pretože som presvedčená, že v uznesení chýbajú niektoré dôležité body. Považujem za dôležité zaujať pri zdokonalení nariadenia holistický prístup. Ten zahŕňa ochranu slabšej strany prostredníctvom nariadení o právomoci v procese, ktoré sú im priaznivejšie naklonené. Týka sa to pracovníkov aj spotrebiteľov, čo je výslovným zámerom nariadenia. Žiadny z mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na posilnenie pozície slabšej strany sa do správy nedostal. Som presvedčená, že je dôležité vytvoriť jurisdikciu pre pracovné spory s cieľom dosiahnuť súlad nariadení Brusel I a Rím II. V nariadení Rím II sa už ustanovuje, ktorý zákon by sa mal uplatňovať pri škodách s cezhraničnými dôsledkami v súvislosti so štrajkami. Nerozumiem, prečo prípad nemôže pokračovať v členskom štáte, v ktorom došlo k štrajku. Zachovala by sa tým možnosť najvýhodnejšieho právneho postavenia, tzv. „forum shopping“. Mojím cieľom je uzatvoriť túto cestu v širšom legislatívnom procese.

Som tiež proti zavedeniu forum non conveniens a súdnych zákazov viesť konanie v tej istej veci na inom súde, keďže ide o právne nástroje zvykového práva, ktoré, ako sa už ukázalo v niekoľkých rozhodnutiach prijatých Európskym súdnym dvorom, nie sú v súlade s európskym rozdelením právomocí.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – V súvislosti so správou pána Zwiefku o vykonávaní a preskúmaní nariadenia Brusel I, skupina PSE predložila alternatívne uznesenie, ktoré sme sa my v Skupine zelených rozhodli nepodporiť, pretože ide o správu o vykonávaní, o ktorej v rozsiahlej miere diskutovali všetci tieňoví spravodajcovia vo Výbore pre právne veci. V alternatívnom návrhu uznesenia sa kladie dôraz na dôležité otázky, ktoré však s touto správou priamo nesúvisia. Z tohto dôvodu sme dnes jednoducho hlasovali za uznesenie tak, ako bolo prijaté vo Výbore pre právne veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Nariadenie, ktoré sme schválili, je vyvážené a navrhnuté tak, aby ponúklo istotu napríklad pri určovaní toho, ktorý sudca v rámci európskeho súdnictva má právomoc rozhodovať o občianskych a obchodných sporoch počas cezhraničných konfliktov.

Európsky parlament bude konať ako spoločný zákonodarca v prípade akýchkoľvek budúcich zmien a doplnení tohto nariadenia. Zmeny a doplnenia budú v skutočnosti predložené v rámci riadneho legislatívneho postupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorá odporúča, aby bola platnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) predĺžená do roku 2013, a ktorá obsahuje dôrazné odporúčania, aby sa po uplynutí tohto obdobia stal fond trvalým nástrojom. EGF poskytuje finančnú podporu na preškoľovanie pracovníkov prepustených z práce. Táto pomoc je v súčasnosti mimoriadne dôležitá z dôvodu hlbokej hospodárskej krízy, ktorou Európa prechádza. Z uvedeného dôvodu som túto správu podporila na rozdiel od kolegov konzervatívcov a liberálov, ktorí chcú toto financovanie zrušiť.

 
  
  

Správa: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Hlasovaním dnes v utorok 7. septembra 2010 za správu z vlastnej iniciatívy o sociálnom začlenení žien patriacich k etnickým menšinám sa Európsky parlament dostáva do centra súčasnej politickej rozpravy. Otázka začlenenia menšín do členských štátov má v skutočnosti zásadný význam a zaslúži si podporu európskych inštitúcií o to viac, že do konca Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu nám stále zostáva niekoľko mesiacov. Vítam preto prijatie tejto správy, ktorá oživuje rozpravu na úrovni EÚ a v ktorej sa zlučujú otázky začleňovania menšín a boja za rovnosť medzi mužmi a ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Mnohé menšiny v EÚ, predovšetkým ženy a dievčatá v nich, sa stretávajú s viacnásobnou diskrimináciou a sú tak zraniteľnejšie voči sociálnemu vylúčeniu a chudobe než miestne ženy. Byť ženou v konkrétnej etnickej skupine nie je v demokratickej spoločnosti hendikep. Cieľom Európskej únie je preto poskytovať ženám stále viac práv a rozširovať inovačné spôsoby zvyšovania informovanosti o právach žien. Komisia aj členské štáty musia zabezpečiť dôsledné uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti rodovej rovnosti a antidiskriminačných právnych predpisov, aby mali etnické menšiny prístup k podporným službám a mohli sa zúčastňovať na rôznych vzdelávacích programoch. Otázky súvisiace so sociálnym začleňovaním žien patriacich k etnickým menšinám v Európskej únii však zostávajú nevyriešené.

Súdržná politika EÚ v oblasti začleňovania migrantov sa ešte nevytvorila, a preto vyzývam Komisiu, aby urýchlene vypracovala usmernenia EÚ a pomohla tak členským štátom poskytovať ženám patriacim k etnickým menšinám ľahší a rýchlejší prístup k vzdelávaciemu systému, zamestnaniu, systému zdravotnej starostlivosti, sociálnym výhodám a finančnej pomoci. Súhlasím so stanoviskom Parlamentu v tom, že právne predpisy v oblasti rodovej rovnosti sa musia v plnej miere uplatňovať aj v prípade etnických menšín.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Táto správa analyzuje sociálne začleňovanie žien v súvislosti s politikou Európskej únie. Rovnako analyzuje úlohu žien v etnických menšinách. Tento súhrn poznatkov je nevyhnutný na to, aby sme pochopili problémy, ktorým čelia tieto ženy pri začleňovaní, vrátane usadených či tradičných menšín a novovytvorených menšín, ako napríklad prisťahovalcov.

Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že je potrebná na to, aby sme uspokojili oprávnené nároky žien patriacich k menšinovým skupinám. Na úrovni EÚ musíme urobiť konkrétne opatrenia, a to najmä pri prijímaní politík zameraných na sociálne začleňovanie. Ako tvrdí spravodajkyňa, okrem iného je nevyhnutné podporovať politickú a sociálnu účasť týchto žien v takých oblastiach, ako sú vedúce politické pozície, vzdelávanie a kultúra. Prispeje to k boju proti súčasnému nedostatočnému zastúpeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu, pretože je zameraná na význam preskúmania politík EÚ v oblasti sociálneho začleňovania žien patriacich k etnickým menšinám a na určenie oblastí, v ktorých tieto politiky fungujú, a oblastí, v ktorých je vymedzenie riešení problematické.

Žijeme v multikultúrnej spoločnosti, ktorá zahŕňa rôzne kultúrne, etnické a náboženské spoločenstvá. Z tohto dôvodu je vhodné, aby politiky v oblasti začleňovania v prípade príslušníkov tretích krajín zahŕňali výraznejšiu rodovú perspektívu, ktorá je potrebná na zabezpečenie toho, aby sa zohľadňovali osobitné potreby žien patriacich k etnickým menšinám.

Na odstránenie viacnásobnej diskriminácie, stereotypov, stigmatizácie a etnickej segregácie je potrebný cielený prístup k sociálnemu začleneniu žien patriacich k etnickým menšinám.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že ženy patriace k etnickým menšinám sa stretávajú s viacnásobnou diskrimináciou. Je preto potrebné zvýšiť informovanosť o právach žien, posilniť postavenie žien a nabádať ich k tomu, aby vo svojich spoločenstvách prevzali vedúcu úlohu. Je to aj spôsob presadzovania ľudských práv. Napriek tomu, že problematika sociálneho začlenenia je výlučná zodpovednosť členských štátov, Európska komisia musí pri rozhodovaní o politikách a opatreniach zameraných na túto oblasť zohľadňovať rodovú otázku.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V spoločnosti, ktorá je čoraz viac multikultúrna, sú politiky zamerané na začlenenie menšín zvlášť vhodné ako spôsob boja proti diskriminácii, rasizmu, násiliu, vylúčeniu a marginalizácii menšín, javom, ktoré ich vytláčajú na okraj spoločnosti. Vieme, že stigmatizácia a vylúčenie menšín vyvolávajú iba nespokojnosť a revoltu, čo v konečnom dôsledku vedie k páchaniu priestupkov a násiliu.

Je zodpovednosťou našej spoločnosti poznať spôsob, akým môže začleňovať bez diskriminácie a prijímať bez vylúčenia. Neznamená to však, že by sme mali bez pochýb súhlasiť so všetkými hľadiskami kultúry, tradície alebo náboženského presvedčenia etnických menšín. Týka sa to najmä zvykov, ktoré súvisia so ženami. Mali by sme preto intenzívne bojovať proti všetkým kultúrnym praktikám, ktoré sú založené na sexuálnej diskriminácii, a všetkým formám násilia, ktoré je stále páchané na ženách patriacich k niektorým etnickým menšinám. Začlenenie znamená tiež ochranu a v tomto prípade ide o ochranu žien, najmä dievčat, ktoré sú tak často tichými obeťami praktík a tradícií, s ktorými jednoducho nemôžeme súhlasiť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Toto uznesenie sa zaoberá politikami Európskej únie v oblasti sociálneho začleňovania určenými pre ženy patriace k etnickým menšinám. V tejto oblasti by som zdôraznil potrebu presadzovať medzi týmito ženami výučbu, vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj podporiť ich prístup na trh práce, čím by sa predišlo sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii.

Jedine prostredníctvom začleňovania môžeme bojovať proti stigmatizácii a predsudkom spôsobeným etnickou segregáciou. Za pozornosť stojí skutočnosť, že v súvislosti so sociálnym začleňovaním neexistuje v Európskej únii žiadna právne záväzná politika, a to najmä preto, lebo začleňovanie je zodpovednosťou členských štátov. Politika začleňovania má na úrovni EÚ čoraz väčší význam a začleňovanie sa stáva ešte dôležitejším, pretože základné hospodárske a sociálne aspekty starnutia obyvateľstva sú čím ďalej výraznejšie. Pravidlá a zásady EÚ sa vo väčšine prípadov vzťahujú len na občanov EÚ, ktorí sú zároveň občanmi členských štátov. Príslušníkov menšín, ktorí sú usadení a získali právne postavenie občanov, chránia pravidlá a zásady Európskej únie. Táto ochrana by sa však mala rozšíriť aj na migrantov, ktorí ešte nie sú občanmi žiadneho členského štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Sociálne začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám predstavuje dôležitú otázku, keďže tieto ženy sú zraniteľnejšie, pokiaľ ide o sociálne vylúčenie. Dobrým príkladom je, koniec koncov, súčasná situácia v súvislosti s neprijateľným hromadným vyhostením rómskeho obyvateľstva zo strany Francúzska.

Je nevyhnutné, aby bol boj proti všetkým druhom diskriminácie v centre pozornosti politiky Únie bez ohľadu na to, či je založená na pohlaví, etnickom pôvode alebo farbe pleti.

Preto nastal čas skoncovať s makroekonomickými politikami, ktoré zvyšujú nezamestnanosť a prehlbujú sociálne nerovnosti a diskrimináciu. Ako sa uvádza v správe, je potrebné bojovať za skutočné sociálne začlenenie a zároveň prijať záväzok v súvislosti s kvalitnými verejnými službami, ktoré sú univerzálne, prístupné všetkým ľuďom oboch pohlaví vrátane rodín prisťahovalcov a detí. Ide konkrétne o služby v oblasti vzdelávania, zdravia, bývania a sociálnej ochrany.

Mali sme dosť bezvýznamných vyhlásení a prázdnych slov. Naliehavo potrebujeme opatrenia, ktoré podporujú dôstojnosť a rovnosť, poskytujú jasné reakcie na sociálne problémy a nemenia sa na xenofóbne a diskriminačné konanie. Je ešte hanebnejšie, ak je jeho pôvodcom vláda.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Nemôžeme obhajovať „akceptáciu odlišných kultúr“ a komunikáciu zo strany ženských alebo iných menšín v ich rodnom jazyku a zároveň tvrdiť, že chceme podporovať sociálne začlenenie týchto menšín.

Ide o základný rozpor, pretože minimálna požiadavka na takéto „začlenenie“ spočíva v minimálnom spoločnom základe s hostiteľskou spoločnosťou, ktorým sú spoločný jazyk a základné kódexy „spolunažívania“, ktoré začínajú dodržiavaním sociálnych zákonov a praktík hostiteľskej krajiny.

Jediná výnimka, ktorú je možné v súvislosti s úplne proeurópskou logikou tejto správy váhavo a nepriamo uznať, spočíva v tom, že nie je možné ospravedlňovať násilie alebo diskrimináciu zvykmi, tradíciami alebo náboženskými dôvodmi.

Otvorte oči. Európania nie sú zodpovední za najnásilnejšie a najdiskriminujúcejšie praktiky. Polygamia, excízia, infibulácia, zaobchádzanie so ženami ako s horšími bytosťami a tak ďalej sú praktiky spoločenstiev, ktoré odmietajú dodržiavať naše zákony a zvyky a ktoré chcú dokonca v súvislosti s nami uplatňovať svoje vlastné zákony a zvyky. Toto je dôsledok hromadných prisťahovaleckých politík, ktoré desaťročia zavádzate pre našich spoluobčanov. Je čas toto všetko zastaviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za správu pani Parvanovovej o sociálnom začlenení žien patriacich k etnickým menšinám. Diskriminácia je, žiaľ, kumulatívny proces a o to viac sa dotýka žien patriacich k etnickým menšinám. Text žiada o to, aby politiky Únie dôslednejšie preskúmali diskrimináciu týchto žien na základe rodovej príslušnosti. Mali by mať možnosť zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti. Ak to chcú dosiahnuť, musia získať prístup k vzdelávaniu a trhu práce, pretože sú kľúčom k ich emancipácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písomne. – Ako jedna z tieňových spravodajkýň správy by som rada zablahoželala Dr. Parvanovovej k prijatiu jej správy, ktorej cieľom je ponúknuť riešenia s cieľom minimalizovať znevýhodnenie žien patriacich k menšinám v dôsledku etnickej príslušnosti, ktoré je podporované rodovo podmienenými štruktúrami. Hoci sa rodová rovnosť vo väčšinovej spoločnosti zďaleka neuplatňuje, rómske ženy majú v porovnaní so svojimi nerómskymi náprotivkami nižšiu priemernú dĺžku života, nižšiu úroveň vzdelania, omnoho nižšiu mieru zamestnanosti a vyššiu mieru chudoby. Ak chceme správne zhodnotiť pokrok a dosiahnuť plnohodnotné začlenenie, zásadné a nevyhnutné nástroje predstavujú rodové štatistiky, ukazovatele a referenčné kritériá, ako aj štatistické údaje rozdelené okrem iného na základe pohlavia a etnickej príslušnosti.

Zber rozlíšených údajov je nevyhnutnou podmienkou na ochranu a presadzovanie práv etnických menšín a musí byť v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov členských štátov. Medzi úrovňou vzdelávania, rozsahom hospodárskej činnosti a pravdepodobnosťou, že sa celá rodina vyhne chudobe, je úzka súvislosť. Z toho dôvodu sa vyžadujú v prvom rade cielené politické opatrenia na zlepšenie prístupu rómskych žien k vzdelávaniu a registrovanej zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias a Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme za toto uznesenie, pretože sa okrem iného domnievame, že v tejto oblasti existuje potreba štruktúrovanejšej koordinácie európskych politík s cieľom zvýšiť sociálne začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám a trvať na význame vzdelávania hostiteľskej spoločnosti, aby prijala rozdielne kultúry a zároveň upozornila na vplyv rasizmu a predsudkov. Za túto správu sme hlasovali tiež preto, lebo vyzýva ženy patriace k etnickým menšinám na to, aby zohrávali aktívnu politickú a spoločenskú úlohu vo všetkých oblastiach spoločnosti vrátane politického vedenia, vzdelania a kultúry a bojovali tak proti svojmu súčasnému nedostatočnému zastúpeniu v týchto oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Európa dáva priestor na začlenenie a nesmie v nej existovať žiadna forma diskriminácie, a to najmä pokiaľ ide o diskrimináciu etnických menšín a pokiaľ sa táto diskriminácia najintenzívnejšie dotýka žien patriacich do týchto menšín. Cieľom politiky v oblasti rodovej rovnosti v EÚ je presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami, čo sa čoraz viac darí dosahovať vo väčšinovej spoločnosti. Ženy z určitých etnických menšín však postihujú všetky druhy diskriminácie. Je preto potrebné zvýšiť informovanosť verejnosti o tom, že sa to deje, aby sa ženy patriace do etnických menšín mohli plne začleniť. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − (SK) Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, sociálne začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám považujem za nesmierne dôležitú a citlivú oblasť, v ktorej by členské štáty Európskej únie mali preukázať svoju vyspelosť a skutočnú odhodlanosť šíriť hodnoty tolerancie a rovnosti v každodennom živote.

Považujem za neprípustné, aby príslušníčky etnických menšín boli vystavené diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu, stigmatizácii a dokonca segregácii. Preto sa pripájam k výzve, aby Komisia a predovšetkým členské štáty, ktoré nesú plnú zodpovednosť za politiku sociálneho začleňovania, zabezpečili plné vykonávanie existujúcich právnych predpisov v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie.

Právne nástroje by mali byť doplnené administratívnymi opatreniami ale aj osvetovými kampaňami zameranými na odstránenie stereotypov a na poskytnutie alternatívy k sociálnemu vylúčeniu a chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Začlenenie etnických menšín do spoločenského života má rozhodujúci význam pre sociálny mier vo všetkých krajinách. Na rozdiel od tejto správy som však presvedčený, že zodpovednosť nesú tí, ktorí sa snažia o začlenenie. Z dôvodu zložitej rozpočtovej situácie v celej Európe nemôžem podporiť správu, ktorá, zdá sa, obsahuje návrh na nákladné a neúčinné opatrenia. Z uvedených dôvodov som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Táto správa upozorňuje na problematiku, ktorú si, zdá sa, európska verejnosť čoraz viac uvedomuje nielen z dôvodu tragických udalostí mimo Európskej únie, ktoré oslovujú naše morálne svedomie, ale z dôvodu uznania toho, že problémy na tejto úrovni sa vyskytujú aj medzi nami a vyžadujú si našu politickú a občiansku intervenciu.

Ženy patriace k etnickým menšinám sú často vystavené tlaku zo strany rodinných príslušníkov s väčšou autoritou uprednostňujúcich zachovávanie tradícií, ktoré ženy zotročujú. Majú spravidla nižšiu úroveň vzdelania a málo informácií o možných spôsoboch svojho presadzovania voči autorite v rodine a v spoločnostiach, do ktorých sa začleňujú a/alebo v hostiteľskej spoločnosti. Na tejto úrovni sa môžu stretávať aj so xenofóbnymi postojmi.

Vývoj a zavádzanie európskej politiky rodovej rovnosti by mali pomôcť navždy zminimalizovať závažnú nespravodlivosť, ktorej sú tieto ženy na celom svete a v Európskej únii vystavené.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Dobre vieme, že v Európe sú stále rozšírené protirómske postoje a že Rómovia sú pravidelným cieľom rasistických útokov, nenávistných prejavov, nezákonných vysťahovaní a vyhostení, ktoré uskutočňujú miestne a centrálne orgány. Musím spomenúť predovšetkým nedávne kroky francúzskych orgánov pri vyhostení rómskeho obyvateľstva.

Vzhľadom na to, že EÚ má k dispozícii mnohé mechanizmy a nástroje, ktoré je možné využiť na zabezpečenie dodržiavania základných práv európskych občanov rómskeho pôvodu na zlepšenie ich prístupu ku kvalitnému vzdelaniu v rámci bežného vzdelávacieho systému, ako aj k pracovným miestam, bývaniu, službám zdravotnej starostlivosti a sociálnym a verejným službám, pomocou ktorých môže zlepšiť ich sociálne začlenenie, vyzývam členské štáty, aby

– odstránili stereotypné postoje a diskrimináciu voči rómskym ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami mnohých foriem diskriminácie založenej na etnickom pôvode a pohlaví, najmä pokiaľ ide o ich právo na vzdelanie, zamestnanie a služby zdravotnej starostlivosti;

– v plnej miere uplatňovali smernice EÚ o boji proti diskriminácii a o slobode pohybu a podporovali opatrenia a aktívne programy na podporu začlenenia rómskeho obyvateľstva do spoločenských, politických, hospodárskych a vzdelávacích oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Mám veľkú radosť z prijatia tejto správy, ktorá vyzýva konkrétne na to, aby členské štáty dodržiavali základné práva etnických menšín a prisťahovalkýň bez ohľadu na to, či je ich postavenie v súlade so zákonom (odsek 11); členské štáty zabezpečili prístup k podporným službám, ktorých cieľom je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť ženy pred týmto násilím bez ohľadu na ich právne postavenie (odsek 17); Agentúra pre základné práva začlenila hľadisko transverzálnej rodovej rovnosti a práv žien do všetkých aspektov vrátane činností v oblasti etnickej diskriminácie a základných práv Rómov (odsek 22); Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zhromažďoval rodovo a etnicky rozlíšené údaje; vnútroštátne orgány zodpovedné za rovnosť vypracovali nástroje a školenia, pokiaľ ide o viacnásobnú diskrimináciu; a na záver, aby sa prijal cielený prístup na odstránenie viacnásobnej diskriminácie, stereotypov, stigmatizácie a etnickej segregácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Táto správa v nás vyvoláva veľké rozpaky, a preto hlasujeme proti nej. Dôvodom je to, že je síce správne, aby sa zvyšovala informovanosť žien z krajín mimo EÚ o ich právach v rámci rodiny, v ktorej často žijú segregovane, na druhej strane však nemôžeme pristupovať k zaobchádzaniu s tými, ktorí v našej krajine žijú ako hostia, lepšie ako s našimi vlastnými občanmi, ktorí vždy žili a platili dane v členských štátoch.

Dokonca aj v súčasnom období, keď posudzujeme percentuálne zastúpenie obyvateľov z krajín mimo EÚ v porovnaní s európskymi občanmi, ktorí využívajú bezplatné sociálne služby, ako sú zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a bývanie, zisťujeme, že je vyššie jednoznačne v prospech prvej skupiny. Znamená to, že ľudia, ktorí žijú, pracujú a platia dane vo svojej krajine, sú v zozname na nižších priečkach ako tí, ktorí do Európy prišli len nedávno.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. Hlasovala som za túto správu, ktorá je zameraná na vyhodnotenie politík EÚ v oblasti sociálneho začleňovania žien patriacich k etnickým menšinám. Umožnilo by to prijať osobitné opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v rámci etnických menšín a zabezpečiť plné vykonávanie existujúcich antidiskriminačných právnych predpisov v členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) V tejto správe sa predkladá otázka, či sú ženy, ktoré patria k etnickým menšinám, skutočne vylúčené z opatrení EÚ zameraných na rodovú rovnosť z dôvodu nedostatočného sociálneho začlenenia. Ženy patriace k etnickým menšinám boli dlhé roky do veľkej miery neviditeľné aj napriek tomu, že väčšina z nich je znevýhodnená dvojakým spôsobom, sociálne a hospodársky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), písomne. – Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) bezvýhradne podporuje zásadu rovnakého zaobchádzania so všetkými, a teda, samozrejme, aj so ženami patriacimi k etnickým menšinám. Z niekoľkých veľmi konkrétnych dôvodov sme však proti tejto správe.

Po prvé, sme proti akémukoľvek ďalšiemu zvyšovaniu prostriedkov EÚ na sociálne veci. Národné vlády v celej Európe znižujú výdavky vo verejnom sektore a skupina ECR je presvedčená, že EÚ by mala postupovať rovnako. Po druhé, sme zásadne proti akémukoľvek kroku smerom k spoločnej prisťahovaleckej politike a azylovej politike a domnievame sa, že časti tejto správy sa zaoberajú prisťahovaleckou a azylovou politikou, ktoré je najlepšie tvoriť a vykonávať na vnútroštátnej úrovni. Po tretie, otázky ako starostlivosť o dieťa, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť vrátane starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie zostávajú v právomoci členských štátov, nie v právomoci EÚ.

 
  
  

Správa: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o úlohe žien v starnúcej spoločnosti, pretože som presvedčený, že nastal čas na zvýšenie informovanosti verejnosti o rodovej nerovnosti v starších generáciách, ktorá je predovšetkým dôsledkom nevýhod vyplývajúcich z rodovej príslušnosti nahromadených v priebehu celého života. V súčasnosti je každému zrejmé, že starším ženám hrozí väčšie riziko chudoby, pretože poberajú nižší dôchodok z dôvodu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov alebo často z dôvodu ukončenia alebo prerušenia kariéry, aby sa venovali svojej rodine bez akéhokoľvek odmeňovania alebo oprávnenosti na sociálne zabezpečenie. V období hospodárskej recesie je riziko chudoby v prípade žien dokonca ešte väčšie.

Je najvyšší čas, aby naše inštitúcie zaujali pozitívnejší prístup k otázke starnutia. Z uvedeného dôvodu s nadšením vítam iniciatívu Komisie vyhlásiť rok 2012 za rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Vytvorenie prístupu založeného na vzťahu medzi starnutím a príslušnosťou k pohlaviu by sa malo stať nevyhnutným nástrojom pri vytváraní politiky vo všetkých príslušných oblastiach: v oblastiach hospodárskych a sociálnych záležitostí, v oblasti verejného zdravia, práv spotrebiteľov, digitálneho programu, v oblasti rozvoja vidieka a miest atď.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Pani Pietikäinenová nám v tejto správe pripomína, že ženy sú už tradične viac ohrozené chudobou a nedostatočnými dôchodkami, a to z rôznych dôvodov, ako napríklad z dôvodu veľkých rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, pretože prerušili zamestnanie alebo prestali pracovať a prevzali zodpovednosť za rodinu alebo preto, lebo pracovali v podnikoch svojich manželov – hlavne v oblasti obchodu a poľnohospodárstva, a to bez odmeny a bez registrácie v systéme sociálneho zabezpečenia. S týmto zistením môžem jedine súhlasiť. Ako predsedníčka združenia Ženy v centre (Femmes au Centre) sa neustále usilujem upozorňovať na sociálne nerovnosti, ktoré sa niekedy prehliadajú, a toto je podľa mňa jedna z nich. Dnes, keď diskutujeme o reforme našich dôchodkových systémov, je nevyhnutné zohľadniť rozdiely v zaobchádzaní s mužmi a ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa stal zákaz diskriminácie na akomkoľvek základe súčasťou legislatívnej právomoci Európskej únie. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozširovať pozitívny prístup k starobe a vytvárať príležitosti na to, aby mohli starší ľudia viesť plnohodnotný život.

Som rada, že Parlament predložil správu, ktorá podporuje prijímanie opatrení zameraných na starnúcu spoločnosť. Predovšetkým je dôležité venovať značnú pozornosť starším ženám žijúcim v chudobe, pretože ich dôchodok je obyčajne nižší z dôvodu nižších miezd v odvetviach, v ktorých sú ženy zamestnávané. Okrem toho starší ľudia predstavujú veľkú skupinu spotrebiteľov, a preto dopyt po službách pre starších ľudí veľmi rýchlo rastie a bude rásť aj v budúcnosti. Existujú však prekážky, pokiaľ ide o využívanie ľahko dostupných, kvalitných a cenovo dostupných verejných a súkromných služieb.

Preto je dôležité, aby Komisia prijala opatrenia s cieľom regulovať dostupnosť mnohých základných služieb a zaručiť kvalitu života a zabrániť tak zlému fyzickému, psychickému a ekonomickému zaobchádzaniu. Na starnutie spoločnosti sa často pozerá negatívne v zmysle problémov vekovej štruktúry pracovnej sily a udržateľnosti sociálnej ochrany a zdravotnej starostlivosti. Starší ľudia sú skutočne prínosom a poskytujú dôležitú spoločenskú a rodinnú podporu, preto je potrebné, aby sme zaručili ich právo na dôstojný a nezávislý život.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) V porovnaní s mužmi čelia ženy väčším problémom vo svete práce. Nutne musíme odstrániť diskrimináciu, ktorej sú vystavené pri získavaní pracovného miesta, napredovaní v kariére a uplatňovaní práva na spravodlivú odmenu. Zdravotná starostlivosť a sociálne služby sa tiež musia zameriavať na konkrétne potreby žien. Všetky tieto ťažkosti sa vekom zhoršujú, čo dokazuje význam tejto správy. Predovšetkým zastávam názor, že by sa mali využívať vedomosti a skúsenosti starších žien. Napokon mechanizmy monitorovania, ktorými sa správa zaoberá, sú dôvodom, prečo som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic a Alf Svensson (PPE), písomne. (SV) Včera 7. septembra 2010 sme hlasovali proti správe (A7-0237/2010) o úlohe žien v starnúcej spoločnosti (2009/2205(INI)). Hlavným dôvodom nášho hlasovania je skutočnosť, že nepodporujeme návrh systému, v rámci ktorého sa všetkým občanom v EÚ zaručuje právo na základný príjem, či požiadavku na opatrenia pozitívnej diskriminácie v prospech žien, ktorú správa obsahuje. Správa obsahuje aj návrh, aby Európsky parlament vyzval členské štáty na zavedenie nových typov dovolenky, ktoré umožnia vziať si okrem rodičovskej dovolenky aj inú platenú dovolenku na opatrovanie. V tejto súvislosti chceme presadzovať zásadu subsidiarity. Zároveň by sme však chceli zdôrazniť, že s určitými časťami správy súhlasíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu, pretože na starnutie našich spoločností sa príliš často pozerá negatívne, hoci aj starší ľudia predstavujú hospodársky zdroj a majú dôležité skúsenosti. Navyše, starší ľudia čelia vyššiemu riziku chudoby ako ostatní obyvatelia vo všeobecnosti: v roku 2008 dosiahla v EÚ miera rizika chudoby u ľudí vo veku 65 rokov a starších približne 19 %, kým v roku 2000 bola na úrovni 17 %.

Súhlasím s tým, že k otázke starnutia, ako aj k vytváraniu príležitostí, predovšetkým v oblasti marketingu výrobkov a služieb zameraných na potreby starších ľudí a potreby neformálnych opatrovateľov závislých osôb je potrebné zaujať komplexný a multidisciplinárny prístup. Z uvedeného dôvodu je potrebné požiadať Komisiu, aby do konca roku 2011 predložila akčný plán, ktorého súčasťou by boli tieto jednotlivé opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) O nerovnom postavení žien v spoločnosti sa už hovorilo veľa. Ženy sú neustále diskriminované na pracovisku prostredníctvom nižšej odmeny za rovnakú prácu a nútené okolnosťami prerušiť svoju kariéru alebo si vybrať horšie platené zamestnanie v tesnej blízkosti bydliska rodiny. Dôvodom je najskôr pôrod a starostlivosť o deti a potom starostlivosť o starnúcich rodičov alebo chorých členov rodiny. Vo väčšine prípadov sa pri starostlivosti o rodinu a deti na úkor vlastnej práce a kariéry „obetujú“ práve ženy. Je potrebné povedať, že spoločnosť to od nich stereotypne očakáva. Dôsledkom toho je finančná závislosť od partnerov, nižšie alebo žiadne sociálne zabezpečenie a poskytovanie dôchodku v starobe. Z uvedených dôvodov podstupujú ženy v starobe oveľa väčšie riziko ako muži a z hľadiska chudoby predstavujú najrizikovejšiu skupinu spoločnosti.

Túto situáciu zhoršuje skutočnosť, že ženy sa v období staroby často starajú aj o svojich rodičov a vnúčatá, za čo nedostávajú žiadnu odmenu, a na túto činnosť vydávajú celý svoj príjem alebo úspory. Potenciál starších ľudí sa nevyužíva. K uvedenej skutočnosti prispieva aj spôsob života spoločnosti, pretože mladí a starší ľudia žijú oddelene. Vo „viacgeneračných rodinách“ v minulosti mal každý svoju funkciu a úlohu a starší ľudia neboli vylúčení a odsúdení na život v chudobe. Správu pani Pietikäinenovej podporujem a budem hlasovať za jej prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o úlohe žien v starnúcej spoločnosti. Medzi platmi mužov a žien v Európskej únii je rozdiel vo výške viac ako 17 %. Rozdiel v príjmoch žien a mužov sa v dôchodkovom veku zvyšuje čiastočne z uvedeného dôvodu a čiastočne preto, že ženy často počas svojho aktívneho života zostávajú doma, aby sa starali o deti alebo iných závislých členov rodiny, a často sa rozhodnú pre prácu na čiastočný úväzok. Členské štáty potrebujú naliehavo prijať opatrenia na zohľadnenie rodového hľadiska pri reforme dôchodkových systémov a úprave veku odchodu do dôchodku vzhľadom na rozdiely medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o formy práce, a vzhľadom na vyššie riziko diskriminácie starších žien na trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, ako sa uvádza v správe, že „pohlavie je významným faktorom starnutia, pretože predpokladaná dĺžka života žien je o šesť rokov vyššia než v prípade mužov“, a vzhľadom na to, že Európa má starnúcu spoločnosť, je pravda, že v našej spoločnosti sa počet starších žien bude zvyšovať. Budeme musieť zabezpečiť, aby tieto ženy mali primerané životné podmienky a v mnohých prípadoch aj aktívny život.

Ako nám správa správne pripomína, nesmieme zabúdať na to, že staršie ženy sú najzraniteľnejšie, pokiaľ ide o chudobu, a preto je potrebné venovať im osobitnú pozornosť. Som však presvedčený, že týmto ženám je potrebné poskytnúť skôr aktívnu úlohu v spoločnosti ako riešenia založené na blahobyte alebo sociálnom štáte. Mnohé z nich sú odborníčky s obrovskými skúsenosťami, ktoré možno využiť v prospech mladších ľudí. Ďalšie z nich sú staré a prastaré mamy a môžu prevziať kľúčovú úlohu v starostlivosti o rodinu a poskytnúť tak mladým matkám lepšiu príležitosť na zosúladenie svojho rodinného a pracovného života. Tieto úlohy sú neoceniteľné a pomôžu nám ich podporiť a ochrániť a vytvoriť tak spoločnosť so skutočnou solidaritou medzi generáciami.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Toto uznesenie sa zaoberá zraniteľnosťou starších žien vzhľadom na starnutie obyvateľstva v EÚ, teda jav, ktorý sa považuje za bremeno pre národné hospodárstva v budúcnosti, pričom sa potenciál starších ľudí často ignoruje, pretože sú omnoho častejšie vnímaní skôr ako pasívne objekty než aktívne subjekty. Rád by som upozornil na konkrétne riziko chudoby, ktorej sú vystavené staršie ženy, preto súhlasím so stimulmi zameranými na zamestnávanie starších ľudí napríklad prostredníctvom kompenzovania zamestnávateľov. Nesúhlasím však s osobitnými opatreniami pre staršie lesbické, bisexuálne a transsexuálne ženy.

S nadobudnutím platnosti Charty základných práv EÚ sa zákaz akejkoľvek diskriminácie stal súčasťou legislatívnej právomoci Európskej únie. V článku 21 Charty základných práv Európskej únie sa uvádza, že sa zakazuje akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie; pričom článok 25 hovorí o tom, že Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote. Som presvedčený, že vykonávanie týchto smerníc poslúži na boj proti akejkoľvek forme diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hoci je táto správa celkovo pozitívna, v mnohých oblastiach mohla zájsť ešte ďalej, konkrétne pokiaľ ide o analýzu príčin dvojitej diskriminácie, ktorej obeťami sú milióny žien v Európskej únii a ktorá sa s ich rastúcim vekom zhoršuje. Ide o prisťahovalkyne, ženy so zdravotným postihnutím, ženy patriace k menšinám a ženy s nízkou kvalifikáciou.

Pracujúce ženy, ktoré sú obeťami diskriminácie na základe nízkych miezd a znehodnocovania ich práce, ku ktorej sa v mnohých prípadoch pridáva aj diskriminácia materstva, poberajú nižší dôchodok a žijú pod hranicou chudoby. Je načase skoncovať s touto situáciou a zmeniť politiky Európskej únie, skoncovať s neoliberálnymi politikami a zaviazať sa k zvýšeniu hodnoty práce, dodržiavaniu ľudských práv a zaručeniu prístupu ku kvalitným verejným službám, konkrétne k zdravotnej starostlivosti a sociálnej ochrane, a k dôchodkom, ktoré umožnia ženám dôstojný život.

Z uvedených dôvodov budeme aj naďalej bojovať za politiky, v ktorých sa cení úloha žien a ich práva sa dodržiavajú v plnej miere.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za správu pani Pietikäinenovej o úlohe žien v starnúcej spoločnosti, pretože pokým priemerná dĺžka života je u žien vyššia ako u mužov, ženám v staršom veku hrozí väčšie riziko spojené s neistotou. V súčasnosti to môžeme vidieť vo Francúzsku, kde sa diskutuje o dôchodkoch, rozdieloch v odmeňovaní a ženách, ktoré prerušia zamestnanie alebo prestanú pracovať a prevezmú zodpovednosť za rodinu, čomu zodpovedá primerané zníženie dôchodkov. Text správy nás upozorňuje na to, že rozsiahlu antidiskriminačnú smernicu potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Nadobudnutím platnosti Charty základných práv EÚ a Lisabonskej zmluvy v decembri 2009 respektíve na jar 2010 sa Európska únia zaviazala zakázať v rámci EÚ diskrimináciu akéhokoľvek druhu, či už z dôvodu sociálneho pôvodu, rasy, farby pleti alebo pohlavia. Občania EÚ, predovšetkým staršie ženy, sú však naďalej obeťami diskriminácie. Podporujem túto správu, pretože si myslím, že je mimoriadne dôležité, aby sa ženy všetkých vekových skupín dostali na rovnakú úroveň ako mladí ľudia. Staršie ženy sú znevýhodnené v mnohých oblastiach verejného života. Jedným zo závažných príkladov je ich závislosť od verejných služieb, pretože ich zlá štruktúra má na ženy priamy vplyv. Navyše, keďže muži majú vo všeobecnosti vyšší príjem, ďalšiu nevýhodu súvisiacu s výškou platu predstavuje nárok na nízky dôchodok. Staršie ženy by sa nemali vnímať ako záťaž, ale skôr ako aktívne členky našej spoločnosti, a ako také by ich mala uznávať aj Európska únia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias a Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme za toto uznesenie, pretože súhlasíme s jeho prístupom k otázke starnutia založenom na právach, predovšetkým s názorom na starších ľudí ako na subjekty disponujúce určitými právami, ktorý sa v ňom vyjadruje. Ženy sa stále stretávajú s prekážkami pri budovaní svojej kariéry, čo vedie k nadmernému zastúpeniu mužov na lepších pracovných miestach s vyšším príjmom. Tento jav možno pozorovať najmä medzi staršími ženami a mužmi. Navyše, keď si staršie ženy hľadajú prácu, stretávajú sa s neprekonateľnými prekážkami, pretože v očiach zamestnávateľov nemajú žiadnu hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Starnutie obyvateľstva a spomalenie demografického rastu, ktoré pozorujeme v EÚ, spôsobujú znepokojenie v súvislosti s udržateľnosťou systémov sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti. V prípade žien to však platí dvojnásobne, pretože staršie ženy pociťujú rodovú nerovnosť omnoho intenzívnejšie. Táto situácia nás zvlášť zaujíma, pretože ženy zohrávajú v spoločnosti veľmi významnú úlohu, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú podporu, ktorú poskytujú v spoločenstve a v rodine ako opatrovateľky ľudí, ktorí sú od ich pomoci závislí. Je preto naozaj potrebné bojovať proti diskriminácii na základe veku, ktorá najviac postihuje ženy. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Za toto uznesenie som hlasoval najmä preto, aby sa pozornosť spoločnosti upriamila na staršie ženy. Ich dôchodky sú zvyčajne podstatne nižšie ako dôchodky mužov. Ženy žijú zvyčajne dlhšie ako muži a v starobe zostávajú samy. Len málo politikov sa zamýšľa nad tým, že okrem práce, počas ktorej akumulujú svoj nárok na dôchodok, prakticky všetky ženy pracujú v rodine, vychovávajú deti a vnúčatá a ich práca v tejto oblasti je oveľa významnejšia ako prínos mužov.

Vzhľadom na to, že ženy sú po fyzickej stránke krehkejšie ako muži, je so staršími osamelými ženami potrebné zaobchádzať mimoriadne starostlivo. Je našou povinnosťou iniciovať diskusiu o tejto otázke, aby bolo možné upriamiť pozornosť spoločnosti na nespravodlivý a občas aj ľahostajný prístup k „nežnému pohlaviu“. Hlasoval som za to, aby sme venovali pozornosť našim matkám a starým matkám – ženám, ktoré venovali celý svoj život deťom a vnúčatám. Nesmieme ich nechať žiť v samote, nesmieme na ne zabúdať.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Správa o úlohe žien v starnúcej spoločnosti sa zaoberá mnohými dôležitými otázkami, ktoré by sa podľa mňa nemali zvažovať na základe rodového hľadiska. Rámcové podmienky je potrebné vypracovať pre obyvateľstvo ako celok, čo v prípade záujmu umožní zamestnancom pracovať dlhšie a viesť čo najdlhšie nezávislý život. Som však viac ako skeptický, pokiaľ ide o využitie pozitívnej diskriminácie. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. – Z humanitárneho hľadiska by sme mali zlepšiť služby a zdravotnú starostlivosť pre staršie ženy a čoraz viac posilňovať túto prudko rastúcu skupinu nášho obyvateľstva, pretože rovnako ako všetci ostatní Európania majú právo na zdravý, dôstojný a nezávislý život. Z hospodárskeho hľadiska by sme sa mali usilovať o dosiahnutie vyšších úrovní zamestnanosti a pružnejšie pracovné príležitosti na čiastočný úväzok pre starnúce ženy. Využitie tohto často zanedbávaného potenciálu a skúseností podnieti hospodársky rast, zníži mieru chudoby starnúceho obyvateľstva, zlepší celkovú životnú úroveň dôchodcov a posilní súdržnosť spoločnosti. Za toto uznesenie som hlasoval v nádeji, že riešenie týchto otázok dvojitým prístupom bude viesť k riešeniu základnejších, avšak nemenej významných problémov v oblasti rodovej a vekovej nerovnosti na pracovisku, problémov podhodnocovaných a nedostatočne kompenzovaných opatrovateľov, a nakoniec aj k riešeniu zakoreneného uprednostňovania štýlu pred podstatou zo strany našej spoločnosti, keď ide o riešenie otázok súvisiacich s rodovým a vekovým hľadiskom. K veku, rodu a starnúcim ľuďom, ktorých máme radi, by sme mali vždy pristupovať ako k výhode, nie ako k záväzku.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Správu pani Pietikäinenovej podporujem z mnohých dôvodov. Obyvateľstvo Európskej únie starne. Podľa štatistík ženy žijú dlhšie ako muži. Pokiaľ ide o pracovný život, je diskriminácia na základe veku podľa právnych predpisov EÚ zakázaná. Platné právne predpisy však nevedú priamo k tomu, aby veková diskriminácia už viac na pracovisku neexistovala.

Ženy vo všeobecnosti stále čelia ťažkostiam pri napredovaní v kariére. Vedie to k veľkej nerovnováhe – muži sú nadmieru zastúpení v pozíciách na vyššej úrovni manažmentu. Týka sa to najmä starších žien a mužov. Okrem toho je pre ženy často zložité znovu sa zamestnať. Zvyčajne, čím je žena staršia, tým menej pridanej hodnoty poskytuje v očiach zamestnávateľa. Staršie ženy musíme chrániť nielen na pracovisku, ale aj vo všetkých oblastiach života, pretože diskrimináciou na základe veku a pohlavia sa porušujú základné práva.

Ak chceme bojovať proti dvojnásobnej diskriminácii, ktorej sú často vystavené staršie ženy, musíme uznať aspekty uvedené v správe a je potrebné konať.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) V tejto správe sa zdôrazňuje otázka, v rámci ktorej je v západných krajinách čoraz viac potrebné zvažovať dodatočnú prácu, ktorú ženy v spoločnosti tradične vykonávajú, a skutočnosť, že v kontexte obrátenej demografickej pyramídy sa situácia môže zhoršiť. Okrem týchto otázok je potrebné zvážiť aj to, že priemerná dĺžka života žien je vyššia ako v prípade mužov a že sa aj naďalej zvyšuje. Aj keď je táto informácia sama osebe pozitívna, často znamená, že na vlastnú starostlivosť je vo vyššom veku odkázaných stále viac žien.

V súčasnosti je bežné, že dospelá žena sa stará o svoje deti, rodičov a svokrovcov. Neskôr sa stará o vnúčatá, vlastnú matku a svokru a ešte neskôr zostane sama ako vdova s deťmi, ktoré sú od nej ďaleko z dôvodu mimoriadnej mobility charakteristickej pre súčasné spoločnosti, a žena, ktorá sa starala o všetkých, nemá nikoho, kto by sa postaral o ňu.

Hlasovala som za túto správu, pretože upozorňuje na túto otázku, pretože poukazuje na spôsoby monitorovania tejto situácie a pretože obhajuje zásah v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Starnúce obyvateľstvo sa považuje za budúcu záťaž národných hospodárstiev. Potenciál, ktorý ponúkajú starší ľudia, sa skutočne často zaznáva. Vzhľadom na starnutie obyvateľstva sú ženy, ktoré žijú dlhšie ako muži aj v Rumunsku (priemerná dĺžka života bola v roku 2008 76 rokov v prípade žien a 69 rokov v prípade mužov), zraniteľnejšie, predovšetkým v súvislosti s poklesom príjmov vo viacgeneračných rodinách. Príjem starších žien by pomohli zvýšiť lepšie príležitosti práce na čiastočný úväzok.

Staršie ženy sú vo väčšej miere závislé od verejných a súkromných služieb, ako aj od systému zdravotnej starostlivosti. Vyzývam členské štáty, aby rozvinuli služby, ktoré by uľahčili dlhodobú domácu starostlivosť, pretože by to neovplyvnilo len ženy, ktoré starostlivosť poskytujú, ale aj osoby, ktorým sa poskytuje.

Kvalitu starostlivosti by bolo možné zaručiť prostredníctvom primeraných zdrojov a odbornej prípravy v odvetví zdravotnej starostlivosti. Naliehavo žiadam členské štáty, aby presadzovali verejné politiky, ktoré by venovali osobitnú pozornosť týmto otázkam a poskytovali primerané zdroje, ktoré znížia dlhodobý vplyv. Po politických iniciatívach by mali nasledovať návrhy účinných programov a ich uplatňovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Rovnováha vnútroštátnych dôchodkových systémov a preberanie zodpovednosti za závislosť predstavujú vzhľadom na starnutie európskeho obyvateľstva pre EÚ závažné problémy. Európa musí konať rýchlo a rozhodne, aby sa vyhla rýchlemu oslabovaniu svojho sociálneho modelu a zvyšovaniu ochudobňovania svojho staršieho obyvateľstva, predovšetkým žien, pretože podľa štatistík je ich život v chudobe pravdepodobnejší ako v prípade mužov.

Podporujem správu pani Pietikäinenovej, ktorá obsahuje najmä výzvy na prijatie opatrení zameraných na účinnejší boj proti diskriminácii na pracovisku, predovšetkým proti diskriminácii žien. Navyše, som za podporu medzigeneračnej solidarity napríklad prostredníctvom plánov na podporu žien, ktoré sa starajú o vnúčatá v neprítomnosti rodičov z dôvodu ich pracovnej zaneprázdnenosti. Na záver, podporujem myšlienku zvýšenia súdržnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane systémov dôchodkového zabezpečenia, dovolenky na opateru a práce na čiastočný úväzok.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Vítam prijatie tejto správy, ktorej súčasťou sú konkrétne návrhy Zelených, ako napríklad: opatrenia zamerané na zohľadňovanie rodového hľadiska pri reforme dôchodkových systémov, opatrenia na podporu spravodlivejšieho rozdelenia neplatenej opatery medzi ženy a mužov, venovanie zvýšenej pozornosti chorobám, ktoré postihujú osobitne staršie ženy, ako napríklad reumatoidná artritída, a začlenenie perspektívy starších prisťahovalcov, lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov a mnohé ďalšie hľadiská.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. – (IT) Prijatá správa sa zmieňuje o dôležitej téme, ktorá sa však často prehliada.

Európski občania žijú stále dlhšie a v niektorých prípadoch sa obdobie „tretieho veku“ predlžuje v porovnaní s minulosťou o mnoho rokov. Toto obdobie života sa však až príliš často vníma negatívne, pretože je ovplyvnené predsudkami spoločnosti, ktorá zaznáva skúsenosti starších ľudí a starnutie považuje za skutočnú záťaž, ktorá mení aktívnych jednotlivcov na pasívne objekty.

Tento nebezpečný jav sa týka predovšetkým žien, ktoré žijú v priemere dlhšie ako muži a ktoré výrazne zasiahla súčasná hospodárska kríza a obmedzila služby, ktoré sa im poskytujú. Mnohým z nich stále hrozí riziko chudoby a sú odsúdené na život s neprimeraným dôchodkom. V záujme všetkých európskych žien, mladých aj starých, dúfam, že dnešné hlasovanie určitým spôsobom zdôrazní ich rozhodujúcu úlohu v súčasnej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Hoci v plnej miere podporujem výzvu na rovnaké zamestnanie a rovnakú odmenu mužov a žien, som presvedčený, že sme mali klásť väčší dôraz na služby starostlivosti o rodinu, pretože vo veľkej väčšine prípadov práve ženy preberajú väčšiu zodpovednosť v prípadoch, keď sú členmi rodiny deti alebo staršie invalidné osoby.

Zlepšenie hospodárskych a štrukturálnych služieb na pomoc rodinám, ako sú napríklad materské školy, účinná verejná doprava, domáca starostlivosť o staršie a choré osoby, by odbremenila ženy, predovšetkým pracujúce, od zodpovednosti, ktorú sú bežne nútené niesť. Sme proti tejto správe, pretože obsahuje výzvu na akčný plán, ktorý výslovne zahŕňa integráciu lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporujem správu pani Pietikäinenovej, pretože starnutie spoločnosti ukazuje v novom svetle. Tento proces sa obyčajne nespravodlivým spôsobom predstavuje výhradne z pesimistického hľadiska. Diskusie sú zamerané na náklady a zaťaženie. Dôsledkom je diskriminácia starších ľudí, najmä žien, ktoré žijú dlhšie, sú viac ohrozené chudobou, poberajú nižšie dôchodky a majú ťažkosti s prístupom k verejným a súkromným službám. Podľa štatistík sa podiel obyvateľstva v Európskej únii vo veku 65 rokov a viac zvýši zo 17,1 % v roku 2008 na 30 % v roku 2060 a podiel obyvateľstva vo veku 80 rokov a viac sa zvýši zo 4,4 % na 12,1 %. Podľa Ústredného štatistického úradu budú v Poľsku starší ľudia v roku 2030 tvoriť 26 % obyvateľstva, čo je 10 miliónov ľudí.

Je najvyšší čas, aby sa zmenil spôsob zaobchádzania so staršími ľuďmi. Predstavujú obrovský potenciál, ktorý čaká na svoje využitie. Tento potenciál okrem iného zahŕňa obrovské skúsenosti, duševný kapitál, vedomosti a sociálne zručnosti. Čím skôr si tieto kvality uvedomíme a začneme ich využívať, tým lepšie pre nás, pre naše hospodárstva a stratégie EÚ. Z uvedeného dôvodu vítam iniciatívu Komisie vyhlásiť rok 2012 za rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Presadzujme takzvané strieborné hospodárstvo, investujme do starších ľudí a bojujme proti stereotypom. To, že starší ľudia chcú pracovať, by pre nás malo byť dôležité. Úroveň, spoločenskú kultúru a múdrosť spoločnosti možno posudzovať podľa jej prístupu k starším ľuďom.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Ženy sú počas hospodárskej krízy jednou zo skupín, ktoré jej následky zasahujú najvýraznejšie. V tejto zložitej situácii je predovšetkým na nich, aby rodina zo svojho rozpočtu vyžila. Počet pracujúcich ľudí klesá a pomer počtu pracujúcich a dôchodcov sa zmenšuje. Politika zameraná na rodinu by sa mala stať prioritou členských štátov EÚ. Pre ženy je zložité zosúladiť výchovu detí a rodinný život s pracovným životom. Často počúvame o diskriminácii žien z dôvodu povinností súvisiacich s výchovou detí. S touto diskrimináciou sa stretávame počas procesu prijímania na konkrétne pracovné miesto a pri možnosti povýšenia. Väčšina pracovníkov vo vedúcich pozíciách na pracovisku sú muži. V neskoršom období tento rozdiel ovplyvňuje aj výšku dôchodku, ktorá následne vplýva na kvalitu života. Ďalšiu dôležitú otázku predstavuje aj vek odchodu do dôchodku. Ak ženy pracujú kratšie, akumulácia ich nároku na dávky sociálneho zabezpečenia je automaticky nižšia a tento jav sa odráža v ich životnej úrovni a môže viesť k chudobe.

Rozdiel vo veku odchodu do dôchodku má nepriaznivý vplyv na ich príležitosti na trhu práce – zamestnávatelia vnímajú ženy a mužov v rovnakom veku odlišne, pretože zamestnávatelia nemajú záujem prijať ženy, ktoré v blízkej budúcnosti dosiahnu dôchodkový vek. K rozdielom vo výške dôchodku dochádza aj z dôvodu rozdielov úrovní príjmov a je potrebné odstrániť aj tento jav.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorej cieľom je chrániť základné práva starších žien v rámci EÚ. Starším ženám hrozí väčšie riziko života v chudobe z dôvodu nižšej akumulácie nárokov na dôchodok a času, ktorý pre povinnosti týkajúce sa starostlivosti strávia mimo pracoviska. Z týchto dôvodov som správu podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Termín „starnúca spoločnosť“ vo všeobecnosti znamená nepredvídateľnú budúcu záťaž pre ekonomiky členských štátov. Táto rozprava je zameraná len na dôchodkové systémy a systémy starostlivosti. Ako je zrejmé zo správy, ženy majú z dôvodu záväzkov voči rodine nárok na nižší dôchodok a hrozí im tak vyššie riziko chudoby v starobe. Túto špirálu je potrebné narušiť prostredníctvom riešenia tejto prebiehajúcej zmeny v našej spoločnosti pomocou komplexného prístupu, ktorého súčasťou bude vzdelávanie a predovšetkým politika trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), písomne. – Hoci táto správa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť upriamuje pozornosť na praktické problémy, ktorým čelia ženy poskytujúce starostlivosť starnúcemu obyvateľstvu Európy, Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) ju nemôže podporiť, pretože sme presvedčení, že sa v nej riešia otázky, za ktoré nie je zodpovedná EÚ, ale naše národné parlamenty. Sme predovšetkým proti akémukoľvek zásahu zo strany EÚ, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, odbornej prípravy, dôchodku, veku odchodu do dôchodku a opatrovateľských ústavov.

 
  
  

Správa: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. (EL) Európsky parlament prijíma iniciatívy v období zhoršovania kapitalistickej krízy, aby tak manipuloval s vedomím pracovníkov a organizoval propagandu EÚ v súkromných a verejnoprávnych médiách s cieľom umlčať v záujme kapitálu akýkoľvek prejav opozície a vytvoriť predstavu umelého súhlasu s imperialistickými plánmi. V správe sa presadzujú ciele úplného ovládnutia verejnoprávnych mediálnych agentúr propagandou za zjednotenie Európy a ich prepojenia so súkromnými mediálnymi monopolmi. Aby sa tieto ciele dosiahli, súčasťou návrhov je zvyšovanie prostriedkov Spoločenstva na verejné a súkromné médiá, vytváranie a posilňovanie štruktúr centrálneho dohľadu a „filtrovanie“ správ. Presadzujú sa v nej vzdelávanie novinárov s cieľom slúžiť záujmom kapitálu, zásahy do činnosti médií v členských štátoch prostredníctvom Európskeho audiovizuálneho úradu, podpora plánov EÚ prostredníctvom posilňovania informačných kancelárií – kancelárií na propagandu a zintenzívnenie ideologických/politických zásahov v prospech EÚ a prehnitého vykorisťovateľského systému, čím sa znova dokazuje, že nezávislosť médií, ako aj ich pluralizmus a mnohorakosť sú očividným pokusom o zavádzanie pracovníkov, ktorý však nedokáže odstrániť jediný spôsob postupu v záujme jednoduchých občanov: boj za jeho zvrátenie a narušenie s cieľom zaručiť uspokojenie súčasných potrieb jednoduchých občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Vytvorenie verejnej sféry v Európe je podľa mňa veľmi dôležité. V žiadnom prípade toto nie je len čisto teoretická rozprava, ale skôr otázka demokracie, v ktorej ide o legitimitu Európskej únie. Médiá a tiež nové sociálne siete sú kľúčom k prosperujúcej európskej verejnej sfére: my poslanci EP musíme informovať európsku verejnosť o našej práci prostredníctvom novinárov a tiež prostredníctvom našich internetových stránok, sietí Facebook a Twitter a tak ďalej. Lepšia komunikácia o Európe je dnes prioritou a jednoznačne podporujem túto správu, ktorá upozorňuje na zodpovednosť médií v tejto oblasti a tiež na zodpovednosť európskych inštitúcií, ktoré musia urobiť všetko pre to, aby uľahčili prístup k svojej práci a rozšírili ho prostredníctvom médií.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Parlament je na základe Lisabonskej zmluvy v každodennom živote Európanov v súčasnosti dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Preto je nevyhnutné zlepšiť existujúce vzťahy medzi Parlamentom, poslancami Európskeho parlamentu, európskymi inštitúciami a občanmi Únie. Niekoľko po sebe nasledujúcich prieskumov verejnej mienky Eurobarometra ukázalo, že obyvatelia EÚ sa chcú o záležitostiach EÚ dozvedieť viac a chcú byť lepšie informovaní o Európe.

Ako sa tvrdí v správe, ak majú byť európski občania viac zapojení do európskych záležitostí, je potrebné, aby sa prostredníctvom médií a komunikačných centier poskytovali jasné a podstatné informácie. Vítam najmä vyjadrenie v správe, ktoré sa týka obmedzenia eurožargónu a nadmerného množstva technických výrazov.

Informácie, ktoré inštitúcie občanom EÚ poskytujú, musia byť jasné, zrozumiteľné a podstatné. Preto podporujem požiadavku uvedenú v správe, aby Komisia pokračovala vo svojom súčasnom prístupe a orientovala sa na „miestnu“ úroveň s cieľom lepšie zviditeľniť EÚ na miestnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Vysvetliť, ako funguje Európa, znamená narušiť veľmi zjednodušený a systematický proces obľúbenej zábavy, ktorá spočíva vo večnom opakovaní slov: „Môže za to Brusel.“ Na tejto úrovni bude úsilie o vysvetľovanie záležitostí veľmi užitočné. Musia sa zapojiť aj vlády, politické strany, vzdelávacie inštitúcie a prevádzkovatelia verejnoprávneho vysielania a vo väčšej miere tak prispieť k objasňovaniu európskych otázok verejnosti. Nové komunikačné médiá majú potenciál spôsobiť v európskej demokracii revolúciu. Pusťme sa do práce!

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Európskym otázkam sa nedarí dostať do vnútroštátnej tlače. Prevládajú viac v medzinárodných médiách, ktoré sleduje len malá časť verejnosti. Táto ľahostajnosť k dianiu v Bruseli a Štrasburgu je zrejmá aj z nižšej účasti v európskych voľbách.

K tomuto javu dochádza v období, v ktorom neprevláda názor namierený proti Európskej únii. Postoj Európanov voči Európskej únii zrejme možno najlepšie opísať ako ľahostajný. Nachádzame sa v paradoxnej situácii, v ktorej majú všetky rozhodnutia prijímané v Bruseli a Štrasburgu priamy vplyv na život každého občana Európy.

Lisabonská zmluva postavila európskych občanov do centra záujmu EÚ a rozhodla sa ich zapojiť do rozhodovacieho procesu na úrovni EÚ, hoci len prostredníctvom udelenia väčších právomocí Parlamentu, jedinému orgánu, ktorý sa volí priamo. Okrem návrhov predložených v tejto správe, o ktorej sa rokovalo na legislatívnej schôdzi, má každý poslanec Európskeho parlamentu a každý vnútroštátny politik zodpovedný za tieto otázky, samozrejme, právo jasným a zrozumiteľným spôsobom podporiť a vysvetliť vplyv rozhodnutí prijatých na úrovni EÚ v krajinách pôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som za tento alternatívny návrh uznesenia, pretože po prvé, uznáva sa v ňom nedostatok transparentnosti a demokracie v európskych inštitúciách, a teda aj potreba vytvoriť nové formy on-line médií a žurnalistiky s cieľom poskytovať občanom kvalitnejšie informácie o EÚ a po druhé, uznáva sa v ňom význam zaručenia nezávislosti médií a slobody prejavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Európska únia nadobudla po prijatí Lisabonskej zmluvy rozsiahlejšie právomoci predovšetkým na legislatívnej úrovni.

Z rozhodnutí prijatých Európskym parlamentom vychádza 80 % vnútroštátnych právnych predpisov, občania však nevedia o ich vplyve na svoj každodenný život. Miestne médiá zmenu tejto situácie neuľahčujú, pretože poskytujú príliš veľa priestoru vnútroštátnym udalostiam. Je dôležité zlepšiť výmenu informácií o Európe medzi novinármi, rozšíriť škálu jazykov, v ktorých vysiela stanica Euronews, a zintenzívniť komunikáciu medzi poslancami Európskeho parlamentu a voličmi.

Ak sa budú nové technológie využívať správne a rozumne, výrazne pomôžu pri šírení správ. Internet pomáha šíriť správy najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí následne nadobúdajú pocit, že sú vo väčšej miere zapojení do spoločenského života. Mnohí z nich vytvárajú blogy, diskusné fóra a internetové stránky o Európskej únii, a to podnecuje konštruktívnu diskusiu. Kritika je právo a povinnosť občanov za predpokladu, že sa zakladá na faktoch, nie na klebetách.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Prístup verejnosti k informáciám a komunikácia medzi voličmi a politickými subjektmi s rozhodovacou právomocou sú dôležitými faktormi v každej demokratickej spoločnosti a sú základnou podmienkou toho, aby si občania uplatňovali právo účasti na verejnom živote. Keďže si uvedomujem význam vytvorenia základu pre európsku verejnú sféru ako „zvýšenie miery [prítomnosti sociálnych médií v členských štátoch] európskych otázok v národných sférach“, jednoznačne hlasujem za túto správu (alternatívu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré navrhla naša skupina a iné skupiny v Parlamente). Transparentná a nezávislá „verejná sféra“ by sa nemala zamieňať s „manipuláciou sociálnych médií“ alebo „skrytým“ monitoringom, o čom sa domnievam, že sa opakovane deje v našej krajine: chcel by som vám pripomenúť prípad televíznej stanice TVI, s ktorým som predstúpil pred tento Parlament.

Z tejto správy by som zdôraznil, že Európsky audiovizuálny informačný úrad má monitorovať obsah verejného a súkromného vysielania členských štátov a následne predkladať svoje správy Parlamentu, ako aj návrh účinnejšie zapojiť internetovú televíziu EuroParlTV do internetovej komunikačnej stratégie Európskeho parlamentu. Prvý návrh preto, lebo je to vynikajúci vklad do politického opatrenia, a druhý ako dôležitý prvok komunikácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o žurnalistike a nových médiách – vytváraní verejnej sféry v Európe, pretože som presvedčená, že je nevyhnutné stanoviť stratégie s cieľom priblížiť európsku verejnosť k zákonodarcom v Európskej únii. Je potrebné zlepšiť komunikáciu európskych inštitúcií s cieľom presadzovať väčšiu transparentnosť a väčšie zapojenie verejnosti do politickej rozpravy, pretože rozhodnutia prijímané na európskej úrovni majú priamy vplyv na život verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Hoci je vytvorenie európskej verejnej sféry vo všeobecnosti pozitívne a veľmi potrebné, zo strany mienky vnútroštátnej verejnosti skĺzlo do ľahostajnosti a nezáujmu, ktorý pravdepodobne nie je v súlade s obrovskými investíciami do informácií a ich sprístupňovania zo strany inštitúcií a ktorý sa, naopak, znepokojivo vzďaľuje od európskeho projektu. Ako tvrdí spravodajca, podobná verejná informačná sféra bude musieť vychádzať zdola, zo skutočnej angažovanosti jednotlivcov a verejnosti v súvislosti s budovaním reality, ktorá sa týka nás všetkých. V uznesení by sa napriek tomuto presvedčeniu malo venovať viac pozornosti posilňovaniu spôsobov dosiahnutia tohto cieľa ako účinnému porozumeniu základu nespokojnosti a nezáujmu zo strany verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Táto správa predkladá niekoľko návrhov na zvýšenie zapojenia európskej verejnosti do záležitostí týkajúcich sa Európskej únie. Dôležité je podporovať účasť verejnosti v procese európskej integrácie a snažiť sa s ňou komunikovať a nielen ju jednoducho informovať. Informovanie iba sprístupnením obsahu nie je zárukou toho, že vzbudíme záujem občanov v členských štátoch. Preto je nutné, aby „odosielateľ“ dodržiaval zásady komunikácie a vytvoril tak dialóg s občanmi.

Občania EÚ majú k dispozícii programy, fondy a pomoc, väčšina z nich však o nich nevie. Preto chcem zdôrazniť potrebu zabezpečiť prítomnosť korešpondentov z členských štátov, ktorí by mohli vybudovať most medzi tým, čo sa urobí v Bruseli, a následným vplyvom na ich krajiny a regióny. EÚ sama osebe je zložitý subjekt, ktorý nie je jednoduché vysvetliť. Neexistuje jedno jednoduché riešenie na vytvorenie verejnej sféry v Európe. Napriek tomu je teraz inštitucionálny a technologický rámec lepší ako kedykoľvek predtým. Lisabonská zmluva je dôležitým krokom v procese demokratizácie EÚ a nové sociálne médiá predstavujú verejnosti nové možnosti účasti v procese európskej integrácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Klesajúci trend v účasti na posledných voľbách do Európskeho parlamentu znovu ukázal, aké naliehavé je znásobiť úsilie na prekonanie priepasti medzi EÚ a jej občanmi. Hospodárska kríza, ktorej v súčasnosti čelia štáty Únie, si takisto vyžaduje od svojich občanov skutočnú podporu a zachovanie dôvery v európske inštitúcie. Vzhľadom na tento klesajúci trend Lisabonská zmluva, najmä začatím občianskej iniciatívy, podporuje demokratickejšiu Úniu, o čom sa ale nedá uvažovať bez zavedenia komplexnej komunikačnej politiky. Preto som hlasovala za toto uznesenie, ktoré podporuje vytvorenie verejnej sféry v Európe. Je to, samozrejme, zodpovednosť nás všetkých: poslancov Európskeho parlamentu, poslancov národných parlamentov, politických strán, vzdelávacích inštitúcií a prevádzkovateľov verejnoprávneho vysielania. Treba však opatrnosť, lebo komunikovať viac skutočne znamená komunikovať lepšie. Vytvorenie európskej verejnej sféry musí byť založené na informáciách, ktoré sú spoľahlivé, vecné a nezávislé. Okrem tohto kritéria kvality sa tiež musí zvoliť pedagogický prístup k odovzdávaným informáciám, aby sa fungovanie európskych inštitúcií stalo zrozumiteľnejším a následne atraktívnejším.

 
  
MPphoto
 
 

  Cǎtǎlin Sorin Ivan (S&D), písomne.(RO) Napriek tomu, že správa Mortena Løkkegaarda je len správou z vlastnej iniciatívy, úlohe žurnalistiky a masmédií dala novú perspektívu v stále sa meniacej spoločnosti.

Naša skupina podporovaná Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu a Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente predložila alternatívne riešenie, ktoré odstránilo niektoré ustanovenia zahrnuté v počiatočnej správe, ako monitorovanie správ o EÚ vysielaných verejnými alebo súkromnými stanicami v členských štátoch Európskym audiovizuálnym informačným úradom a vytvorenie skupiny nezávislých novinárov v Bruseli. Konečná verzia správy, aj keď je menej ambiciózna ako počiatočný návrh, je realistická a vyvážená, a preto som ju spolu so svojimi ďalšími kolegami poslancami podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), písomne. (RO) Rada by som pánovi Løkkegaardovi zablahoželala k vypracovaniu tejto presvedčivej správy. Komunikácia v rámci Európskej únie predstavuje v súčasnosti najdôležitejšie hľadisko integrovanej európskej politiky. Bohužiaľ, aj naďalej zostáva problémom európskych inštitúcií. Európski občania musia byť naozaj priamo informovaní o skutočnom vplyve rozhodnutí prijímaných zo strany európskych inštitúcií. Aby to však bolo možné, musia mať prístup k dostatočným informáciám o dôsledkoch európskych rozhodnutí na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, pretože práve na týchto úrovniach zohrávajú prevádzkovatelia verejnoprávnych médií mimoriadne dôležitú úlohu.

Navyše, miestne informačné kancelárie európskych inštitúcií musia uplatňovať aktívnejší a koordinovanejší prístup na presadzovanie komunikácie. Z uvedeného dôvodu som presvedčená, že je dôležité, aby Európska komisia na inštitucionálnej úrovni podporovala a presadzovala také formy európskej komunikácie, ktoré už existujú na vnútroštátnej úrovni. Navyše, Komisia musí vytvoriť užšie prepojenie s prevádzkovateľmi verejnoprávnych médií s cieľom zaručiť účinnejšie využitie prostriedkov vyhradených prostredníctvom európskej komunikačnej stratégie. Všetci vieme, že zodpovednosť za komunikáciu nesú členské štáty. Zo strany európskych inštitúcií je však v tejto súvislosti potrebné intenzívnejšie zapojenie a koordinácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Rozvoj v oblasti technológií v posledných rokoch núti odborníkov v mnohých oblastiach prispôsobiť sa situácii z hľadiska svojich schopností a zručností, ako aj z hľadiska svojej práce. Masová komunikácia predstavuje jednu z oblastí, na ktorú majú výrazný vplyv technické inovácie. Znamená to, že hranica medzi novinármi a ich čitateľmi už nie je určená až tak zreteľne, pretože ich úlohy sú vzájomne zameniteľné. A práve preto vítam návrh správy o žurnalistike a nových médiách.

Navyše, zdôrazňuje sa v nej cieľ Európskeho parlamentu prispievať k vytváraniu verejnej sféry na európskej úrovni a povzbudiť ducha spoluúčasti. Som pevne presvedčený, že musíme podporovať novinárov, aby poskytovali pravidelné informácie o inštitúciách EÚ a zároveň musíme pravidelne hodnotiť spôsob, akým nové médiá podporujú vytváranie európskej verejnej sféry. Vzhľadom na príchod nových komunikačných nástrojov a technológií je potrebné vypracovať aj európsky etický kódex žurnalistiky.

Zároveň je potrebné klásť v rámci učebných osnov väčší dôraz na prednášky, ktoré môžu pripraviť na tento nový druh žurnalistiky. A na znak uznania zo strany Európskeho parlamentu podporujem zahrnutie nových médií do kategórií na cenu Európskeho parlamentu za žurnalistiku, ktorú každoročne udeľujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Pre inštitúcie EÚ je zložité komunikovať s európskou verejnosťou, pretože väčšina ľudí nechápe účelnosť rôznych inštitúcií, ktoré sú súčasťou EÚ. Je preto čas predložiť návrhy na zvýšenie zapojenia európskej verejnosti do záležitostí týkajúcich sa EÚ. Musíme nájsť spôsoby komunikácie, ktorá dokáže iniciovať, podnietiť a rozvinúť európsku diskusiu a tok informácií, či už prostredníctvom intenzívnejšej diskusie o európskych záležitostiach vo vnútroštátnych médiách, alebo prostredníctvom európskej verejnej sféry. Vytvorenie verejnej sféry v Európe je preto veľmi dôležitým krokom k tomu, aby všetci obyvatelia členských štátov lepšie chápali európske udalosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Henryk Migalski (ECR), písomne. – (PL) Podľa môjho názoru obsahuje správa pána Løkkegaarda o žurnalistike a nových médiách – vytváraní verejnej sféry v Európe veľa znepokojujúcich ustanovení, ktoré obmedzujú slobodu médií. Konkrétne považujem za neprijateľné odseky 8, 14, 20, 23, 31 a 39 a odôvodnenia N a O. Podľa môjho názoru je správa pána Løkkegaarda v rozpore s novinárskou slobodou. V správe sa okrem iného zdôrazňuje, že prevádzkovatelia verejnoprávneho vysielania sú povinní poskytovať informácie o Európskej únii. Chcel by som upriamiť pozornosť aj na skutočnosť, že táto správa obsahuje okrem iného aj návrh na zvýšenie rozpočtových položiek pre informačné kancelárie Parlamentu a kladie tak na Európsku úniu nové finančné záväzky.

Správa o žurnalistike a nových médiách navrhuje aj zahrnutie EÚ ako predmetu do učebných osnov. Podľa môjho názoru by sa inštitúcie EÚ nemali zapájať do vypracovania učebných osnov, pretože by to malo byť zodpovednosťou členských štátov. Nesúhlasím so spravodajcom, pokiaľ ide o úlohu médií v Európskej únii, ani s uložením dodatočných finančných záťaží na Úniu a členské štáty, a preto som sa rozhodol hlasovať proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o účinnejšom informovaní verejnosti o Európskej únii. Obyvatelia Lotyšska si neuvedomujú rozdiel medzi Radou EÚ, Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Deväťdesiatdeväť percent obyvateľov Lotyšska nerozumie funkciám a významu inštitúcií Európskej únie. Zmysel činnosti EÚ musíme vysvetliť každému občanovi EÚ. Ak sa nám to v krátkom čase nepodarí, účasť v európskych voľbách bude minimálna a ľudia prestanú dôverovať rozhodnutiam a právnym predpisom, ktoré prijímajú inštitúcie EÚ.

Hlasoval som za to, aby sa venovalo viac pozornosti komunikačnej politike EÚ, a teda aj za to, aby boli občania čo najviac informovaní o tom, ako a na aký účel sa vynakladajú finančné prostriedky z rozpočtu EÚ. Ak sa nám v tomto smere podarí dosiahnuť čo najväčší pokrok, môžeme len vzbudiť v ľuďoch väčšiu dôveru, aby tak občania EÚ zaujali v súvislosti s európskymi voľbami uváženejší postoj. Keby sa nám to podarilo, členstvo v Európskom parlamente by bolo oveľa profesionálnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Dňa 7. septembra som hlasoval za prijatie návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o žurnalistike a nových médiách – vytváraní verejnej sféry v Európe (A7-0223/2010). Podľa výsledkov jednotlivých prieskumov verejnej mienky Eurobarometra sú občania nedostatočne informovaní o politikách a otázkach EÚ. Tie isté prieskumy však ukazujú, že tieto informácie sú pre spoločnosť podstatné. Respondenti prieskumov verejnej mienky tiež tvrdia, že táto nedostatočná informovanosť je jednou z hlavných príčin toho, že ľudia sa rozhodujú nevoliť a nie sú ochotní dôverovať inštitúciám EÚ. Som presvedčený, že na to, aby bola komunikácia účinná, je potrebné dať jasne najavo, že politické rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ sú priamo spojené s každodenným životom občanov EÚ, ktorí ešte vždy považujú EÚ za príliš vzdialenú a ktorá má príliš malý vplyv na riešenie ich skutočných problémov. Navyše, súhlasím s tým, že na zlepšenie vedomostí ľudí o EÚ je potrebné začleniť štúdium o EÚ do učebných osnov.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože ponúka spôsoby aktívnejšej účasti občanov EÚ a spoločnosti na živote jednotlivých krajín a na verejnom živote v celej EÚ. Až doteraz nebolo občanom EÚ dostatočne zrejmé, že politické rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ sú priamo spojené s ich každodenným životom. Chýbajú odôvodnené a podrobné informácie o EÚ v médiách členských štátov. Súhlasím so spravodajcom v tom, že členské štáty by mali zvýšiť počet novinárov akreditovaných inštitúciami EÚ. Napríklad Litva v súčasnosti nemá ani jediného novinára akreditovaného inštitúciami EÚ. Aj naďalej by sme mali odborne pripravovať novinárov a rozvíjať ich vedomosti o komplexnom rozhodovacom procese EÚ. Televízna stanica Euronews by mohla začať vysielať v jazykoch väčšiny členských štátov EÚ a inštitúcie EÚ by mohli pripravovať správy v sociálnych médiách, ktoré sú medzi mladými ľuďmi čoraz obľúbenejšie. Podporujem predovšetkým požiadavku spravodajcu na rešpektovanie slobody a redaktorskej nezávislosti médií, a najmä autonómie programovania verejných rozhlasových a televíznych služieb. Vlády niektorých členských štátov však obmedzujú financovanie prevádzkovateľov verejnoprávneho vysielania, čím sa snažia ovplyvniť výber pracovníkov a obsah programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Komunikácia je v politike absolútne nevyhnutná. Ak sa teda o politike neinformuje dostatočne, máme problém. Európska únia práve v tejto súvislosti čelí namáhavej a náročnej úlohe. Nastal čas nájsť nové systémy, pomocou ktorých sa občania budú môcť zapojiť do záležitostí EÚ vo väčšej miere.

V správe sa zvažujú spôsoby, ktorými môže komunikácia iniciovať a podnietiť európsku diskusiu a tok informácií prostredníctvom intenzívnejšej diskusie o európskych záležitostiach vo vnútroštátnych médiách alebo prostredníctvom európskej verejnej sféry. Hoci podporujem povahu správy, niektoré body a požiadavky považujem za azda prehnané.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Od zavedenia eura sa zaviedol ucelený súbor opatrení na ochranu jednotnej meny proti falšovaniu, do ktorého patria legislatívne iniciatívy, technické nástroje a inštitucionálne zmeny z dôrazom na úzku spoluprácu medzi všetkými agentúrami zapojenými na vnútroštátnej a európskej úrovni. Komisia v súlade so svojou nedávnou odpoveďou (E-0107/10) na moju otázku poznamenáva, že počet falzifikátov mincí je ešte vždy mimoriadne nízky a predstavuje menej ako 0,2 promile všetkých mincí v obehu. Navyše, v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 sa uvádza, že technické a štatistické údaje týkajúce sa sfalšovaných bankoviek a sfalšovaných mincí, ktoré boli odhalené v členských štátoch, zhromaždia a zaregistrujú príslušné štátne orgány. Súčasný návrh nariadenia však napriek všetkému kladie ešte väčší dôraz na nástroje na boj proti falšovaniu prostredníctvom objasnenia postupov na overovanie pravosti a na manipuláciu s euromincami, ktoré sú nevhodné do obehu.

Zároveň sa prijalo ustanovenie s cieľom uplatňovať spoločné postupy overovania pravosti a kontrolné mechanizmy týchto postupov vnútroštátnymi orgánmi. Návrhy, o ktorých je reč, posilňujú boj proti falšovaniu, a preto som hlasoval za príslušné ustanovenia a za správu ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu pána Løkkegaarda o úlohe žurnalistiky a nových médií pri vytváraní skutočnej verejnej sféry v Európe. Ako neustále tvrdíme, je naliehavo potrebné preklenúť priepasť medzi európskymi inštitúciami a verejnosťou. Spomeňme si v tejto súvislosti na skľučujúco nízku účasť v európskych voľbách. Uvedomme si aj to, že všetky ukazovatele úrovne dôvery Európanov v európsku integráciu v súčasnosti vydávajú výstražný signál. V tejto súvislosti predstavuje jasný príklad posledný prieskum verejnej mienky Eurobarometra, v ktorom viac ako polovica respondentov uviedla, že má na členstvo svojej krajiny v EÚ negatívny názor. Zaujímavá je však skutočnosť, že zároveň existujú veľké očakávania, pretože viac ako 80 % respondentov tvrdí, že EÚ je tým pravým, opakujem, pravým riešením súčasných problémov.

Aby sme lepšie vysvetlili činnosť Európy a to, ako a akými prostriedkami ju vykonáva, a spôsobili tak menšie sklamanie, prioritou sa musí stať lepšia komunikácia a intenzívnejšie poskytovanie európskych správ. Trvám však na tom, ako sa zdôrazňuje v texte, ktorý sme prijali, že túto úlohu je potrebné plniť v atmosfére dôvery a s rešpektom voči redaktorskej nezávislosti a novinárskej slobode.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Väčšina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Skupina zelených/Európskej slobodnej aliancie (Verts/ALE), sa prijala vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie, kde bola správa prijatá 24 hlasmi za, 3 proti a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Väčšina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov skupiny Verts/ALE sa začlenila medzi kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Bolo to tak aj v prípade odseku 33, v ktorom sa uvádza, že inštitúcie EÚ by mali decentralizovať komunikačnú politiku EÚ s cieľom dať jej miestny a regionálny rozmer, a v prípade odseku 36, v ktorom sa zdôrazňuje preskúmanie riešení na vytvorenie medziparlamentných vzťahov medzi národnými parlamentmi alebo regionálnymi parlamentmi a Európskym parlamentom.

Dnes sme museli hlasovať o alternatívnom uznesení, ktoré predložila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a ktoré podporili Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Skupina Verts/ALE podporila vykonané úpravy, takže nakoniec sme správu podporili.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Úsilie o vysvetľovanie činností Európskej únie a všetkých jej orgánov a toho, na čo slúžia, európskym občanom je správne.

Mali by sme sa zamerať najmä na zaručenie toho, aby občania zohrávali ústrednú úlohu, čo tiež znamená, aby sme im umožnili vybrať si svojich zástupcov. Najdôležitejšie funkcie, ako sú vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci, predseda Komisie a predseda Rady, sú aj v súčasnosti prideľované bez akéhokoľvek zapojenia občanov. Mali by sme podporiť vnútroštátne médiá, aby uverejňovali správy o činnostiach poslancov Európskeho parlamentu, ktorých Európania volia priamo a ktorí ich zastupujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorá obsahuje návrhy na spôsoby zvýšenia informovanosti občanov o politikách EÚ a o rozhodovaní prostredníctvom rozličných dostupných mediálnych nástrojov. Ako zvolená zástupkyňa som presvedčená o tom, že pre verejnosť je dôležité vedieť, ako politika ovplyvňuje ich každodenný život. Práve preto som podporila túto správu.

 
  
  

Správy: Slavi Binev (A7-0212/2010), László Surján (A7-0240/2010), Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Táto správa bola technická a nekontroverzná a my v Skupine zelených sme ju podporili.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia