Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
PV
 

(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.05.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy