Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2011
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2011. Η παρουσίαση περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις. Δεν υπάρχει διαδικασία «catch the eye».

Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους που περιμένουν για το θέμα αυτό εδώ και ώρα. Υπήρξαν ορισμένες μακροσκελείς ομιλίες σήμερα το απόγευμα.

 
  
MPphoto
 

  Melchior Wathelet, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι γεγονός ότι το Σώμα αυτό πρεσβεύει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και, ως εκ τούτου, είμαι συγκινημένος που παίρνω σήμερα τον λόγο σε ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο η προετοιμασία του προϋπολογισμού για το 2011· και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια καινούρια διαδικασία στην οποία ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι σαφώς ενισχυμένος. Μαζί, επομένως, πρόκειται να εγκαινιάσουμε τη διαδικασία που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά την προετοιμασία του προϋπολογισμού για το 2011. Για τον λόγο αυτό, είναι ακόμη σημαντικότερο για μένα το γεγονός ότι είμαι παρών σήμερα και πραγματοποιώ αυτή την ομιλία σε αυτό το Σώμα.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και των συζητήσεων που πρέπει να πραγματοποιούμε σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας, είχαμε ορισμένες καλές πρώτες επαφές. Ο αρχικός τριμερής διάλογος πήγε πολύ καλά και αυτό αποτελεί έναν καλό οιωνό για το μέλλον.

Το Συμβούλιο γνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο λυπάται για την απουσία πολιτικής συζήτησης κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη της θέσης του Συμβουλίου. Είναι γεγονός ότι οι εργασίες διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι διεξήχθησαν στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες είχαν οριστεί ρητά από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) στις 16 Μαρτίου 2010 και προκειμένου να συμμορφωθούν με το πρώτο πρωτόκολλο σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, το Συμβούλιο ενέκρινε επισήμως τη θέση του στο πλαίσιο γραπτής διαδικασίας στις 12 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Αυτό, ως εκ τούτου, δεν σχετίζεται με τις πολιτικές βλέψεις της θέσης του Συμβουλίου. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2011, με τους νέους κανόνες της, είναι κάτι καινούργιο για όλους μας, και θα πρέπει προφανώς να διδαχθούμε από αυτή στο μέλλον.

Προφανώς, το Συμβούλιο έχει καταρτίσει αυτόν τον προϋπολογισμό, με βάση ορισμένες αρχές: την ανάγκη σεβασμού των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 και διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και –και αυτή είναι μια δεύτερη σημαντική αρχή– την ανάγκη να διασφαλιστούν επαρκή περιθώρια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποσπάσει τις διάφορες πολιτικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις καταστήσει πραγματικές και αξιόπιστες.

Η προετοιμασία αυτού του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεξεταστεί στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σύνεσης που απαιτείται σε καθένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά το 2009, και αυτή η δημοσιονομική σύνεση θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμού του 2011.

Θα ήθελα, εάν μου επιτρέπετε, να εξετάσω τις διάφορες κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2011 με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και στη συνέχεια να δω επιγραμματικά ορισμένους από τους τομείς που πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ σήμερα.

Προτείνουμε έναν προϋπολογισμό ύψους 142 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων· πρόκειται για μείωση ύψους 788 εκατομμυρίων σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, το Συμβούλιο τις έχει προσαρμόσει κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τις πιστώσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιό της, γεγονός που συνιστά μείωση κατά 2,8%.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο έλαβε επίσης υπόψη τις υποδείξεις της Επιτροπής για τις πληρωμές για τα προγράμματα πολιτικής συνοχής για το 2007 και 2013 και, κυρίως, τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την ταχύτητα πλεύσης που προβλέπεται για τα μεγάλα έργα. Όπως έχουμε δει στην πραγματικότητα, υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποίηση ορισμένων εξ αυτών.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι, παρά τη μείωση που πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο, οι συνολικές πιστώσεις πληρωμών έχουν αυξηθεί σημαντικά, κατά 2,91% σε σύγκριση με το 2010. Πρόκειται περίπου για 1% πάνω από τη μηδενική ανάπτυξη ή τον στόχο για τον πληθωρισμό που τέθηκε στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στη μεθοδολογία που ακολούθησε το Συμβούλιο, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού· το σύνολο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών σαφώς αυξάνεται, τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και ως ποσοστό.

Δεν σκοπεύω να εξετάσω όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού ανά τομέα. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι, στο πλαίσιο του τομέα 1A, γνωρίζουμε ότι, για το Κοινοβούλιο, η πολιτική για τους νέους αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό περιλαμβάνεται σε όλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου. Είναι αλήθεια ότι απέχουμε ελαφρά από την πρόταση της Επιτροπής, αλλά αυτοί οι προϋπολογισμοί εξακολουθούν να είναι σαφώς υψηλότεροι σε σχέση με το 2010.

Όσον αφορά τον τομέα 1Β, όλα τα ποσά που εισήλθαν σε αυτόν τον προϋπολογισμό έχουν όντως καθοριστεί με βάση την τρέχουσα εφαρμογή τους, με την προσεκτική υιοθέτηση του τρόπου εφαρμογής τους σήμερα.

Ας μην ξεχνάμε ότι, στο πλαίσιο του τομέα 4, το Συμβούλιο επιθυμεί διακαώς να διατηρήσει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσει αποτελεσματικά στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, ιδίως σε διεθνές επίπεδο, και γνωρίζουμε καλά ότι μπορεί να προκύψουν νέες δημοσιονομικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας προϋπολογισμού.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι, στο πλαίσιο του τομέα 5, δεν έχουμε αλλάξει προφανώς τα αιτήματα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον διοικητικό προϋπολογισμό του, αλλά πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για κάθε ένα από τα θεσμικά μας όργανα να καταβάλουν προσπάθεια να παραμείνουν εντός του δημοσιονομικού πλαισίου και να τηρήσουν τον τρέχοντα χάρτη πορείας μας.

Εν κατακλείδι, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή σας σε αυτή την παρουσίαση, ήταν εξαιρετικής σημασίας για το Συμβούλιο να είναι παρόν σήμερα και να καταδείξει ποιες ήταν οι σκέψεις μας στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προϋπολογισμού. Αντιλαμβάνομαι ότι η άποψη του Κοινοβουλίου μπορεί να διαφέρει από τη θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο αλλά περιμένω οι διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο να είναι εποικοδομητικές και καρποφόρες και ευχαριστώ επίσης την Επιτροπή για την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία φαίνεται να είναι γεμάτη προκλήσεις.

Η παρέμβασή μου δεν θα ήταν πλήρης αν δεν αναφερόμουν στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού την οποία η Επιτροπή θα δημοσιεύσει στα τέλη του τρέχοντος μηνός. Στην πραγματικότητα, οι προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011, ιδιαίτερα η στρατηγική της ΕΕ για το 2020, θα είναι, χωρίς αμφιβολία, οι προτεραιότητες για τα επόμενα έτη. Έχοντας αυτό υπόψη, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αρχίσουν να ψάχνουν πιο βαθιά, από τώρα, για τη μελλοντική αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και για το πώς πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η βελγική Προεδρία θα διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο θα αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού.

Τέλος, για να επανέλθω στον ίδιο τον προϋπολογισμό του 2011, σας διαβεβαιώνω ότι η βελγική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην πορεία προς αυτόν τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι ο πρώτος που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να δείξουμε ότι αυτή η εξέλιξη, όσον αφορά τη διαδικασία, θα είναι επιτυχημένη. Το Συμβούλιο δεν θα φεισθεί κόπων προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός είναι προς όφελος της πλειοψηφίας των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι είναι οι φορολογούμενοι που χρηματοδοτούν εντέλει τον προϋπολογισμό μας.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, με την ανάγνωση του Συμβουλίου βρισκόμαστε τώρα στο αποφασιστικό στάδιο της ετήσιας διαδικασίας, η οποία, ωστόσο, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μια διαδικασία ρουτίνας, καθώς, για πρώτη φορά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενώ έρχεται μια καυτή δημοσιονομική περίοδος.

Κατά τον τελευταίο τριμερή διάλογο μας, ούτε συμφωνήθηκαν πολλά, ούτε προχώρησαν πολλά, αλλά τουλάχιστον συμφωνήθηκαν οι ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής συνδιαλλαγής το 2010. Έτσι τώρα το χρονοδιάγραμμα έχει καθοριστεί, η ανάγνωση του Συμβουλίου έχει ολοκληρωθεί, το Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει τη θέση του έως τις 20 Οκτωβρίου και η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις αναδυόμενες απόψεις και τις ευαισθησίες των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Ωστόσο, μαζί με τον προϋπολογισμό –και αυτό είναι πολύ σημαντικό– εξακολουθούμε να έχουμε στην ημερήσια διάταξη μια ολόκληρη δέσμη προσαρμογών στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, απαιτείται πραγματική καλή θέληση και από τις δύο πλευρές προκειμένου να συμφωνήσουν, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δύσκολων θεμάτων που πρέπει να επιλυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον Νοέμβριο, οπότε η διαδικασία συνδιαλλαγής του Νοεμβρίου θα είναι πολυδιάστατη.

Επί της ουσίας, όπως αναφέρθηκε από τον υπουργό, γίνονται περικοπές στις πληρωμές κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή, κατά την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού, είχε πλήρη επίγνωση των περιορισμών και της λιτότητας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και του μέτρου των ευθυνών μας, και, ως εκ τούτου, καταρτίσαμε τον προϋπολογισμό 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο των δημοσιονομικών προοπτικών και, επιπλέον, συγκεντρώσαμε όλες τις αυξήσεις στον τομέα 1. Αυτό είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη και την απασχόληση και θα πρέπει να το εκλάβουμε ως μικρά πακέτα κατά της κρίσης σε τοπικό ή τομεακό επίπεδο.

Το 96% των αυξήσεων έχουν συγκεντρωθεί στον τομέα 1, ως μέτρο της ευθύνης μας. Είναι αρκετά σύνηθες για τη συνοχή να προχωρά με σταθερή ταχύτητα στο μέσο των δημοσιονομικών προοπτικών, μετά από ένα αργό ξεκίνημα.

Όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν θα περικόψει τις λειτουργικές δαπάνες αλλά θα προβεί σε περικοπή των προενταξιακών προγραμμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μήνυμα για τις υποψήφιες χώρες και να προκαλέσει ένα μέτρο επανεκκίνησης της διαδικασίας προγραμματισμού και την αναθεώρηση της κατανομής των κονδυλίων μεταξύ των χωρών.

Ένα μικρό σχόλιο για τη διοίκηση: θα είμαι πολύ σκληρός σε αυτό το ζήτημα και αυτό δεν πρόκειται να αρέσει πολύ στους συναδέλφους μου. Αλλά αυτό που περικόπτεται είναι οι αποκαλούμενες γραμμές διοικητικής υποστήριξης και το κύριο θύμα είναι ο τομέας 4. Αυτός αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων έκτακτης ανάγκης σε φυσικές καταστροφές, το οποίο αποτελεί πλέον μια πραγματική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε με μεγάλη ταχύτητα στην καταστροφή στο Πακιστάν. Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και τα αποθέματα έκτακτης βοήθειας, ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία την περασμένη εβδομάδα, αλλά χρειάζεται διαχείριση. Πρόκειται για τις δαπάνες διοικητικής διαχείρισης για επιχειρησιακά προγράμματα.

Ένας άλλος τομέας που υπέστη περικοπές ήταν η αύξηση για τους εκτελεστικούς οργανισμούς έρευνας, οι οποίοι εισάγονται σταδιακά, και οι εκτελεστικοί οργανισμοί έρευνας διαχειρίζονται το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο αυξάνεται κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ το 2010 και θα έπρεπε να αυξηθεί και θα αυξηθεί κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ το 2011.

Όσο για τα συμπεράσματα, θα ήθελα να ζητήσω και από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να λάβουν προσεκτικά υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασα κατά τη διαπραγμάτευση της τελικής πολυδιάστατης συμφωνίας και να μην εξετάσουν μόνο τα στοιχεία για το 2011.

Ως συνήθως, εμείς στην Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε ως έντιμος διαμεσολαβητής, ως ενδιάμεσος, να διαδραματίσουμε έναν εποικοδομητικό ρόλο για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα για το 2011.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, εισηγήτρια.(PL) Κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός του 2011 δεν είναι μόνο ο πρώτος προϋπολογισμός που θα τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπως επεσήμαναν ορθώς όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, αλλά είναι επίσης ο πρώτος προϋπολογισμός που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάληψη δράσης πάνω στις νέες πολιτικές ιδέες που εισήγαγε η Λισαβόνα. Επίσης, είναι ο πέμπτος προϋπολογισμός που θα καταρτιστεί με βάση το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, και επειδή είναι ο πέμπτος προϋπολογισμός, θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουμε αρκετά για τα δυνατά και τα αδύναμά του σημεία.

Εκτιμώ τις προσπάθειες που κατέβαλε η βελγική Προεδρία για να τον προετοιμάσει για ανάγνωση στο Συμβούλιο, αλλά με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι επτά κράτη μέλη ψήφισαν κατά της ανάγνωσης του Συμβουλίου. Μερικές φορές, έχω την αδιαφιλονίκητη και δυσάρεστη εντύπωση ότι, όταν οι Υπουργοί Οικονομικών συγκεκριμένων κρατών μελών εξετάζουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους και βλέπουν «συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αρχίζουν να σκέφτονται πώς μπορούν να τη μειώσουν ή ακόμα και να απαλλαγούν από αυτήν, χωρίς να σκέφτονται τι πραγματικά συμβαίνει με την εν λόγω συνεισφορά ή ποια είναι η χρήση της, ούτε σκέφτονται ή θέλουν να συζητήσουν τις συνέπειες μιας τέτοιας μείωσης. Λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν γίνεται μια τέτοια συζήτηση, και αυτό έλειπε, κατά τη γνώμη μου, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την ψηφοφορία επί της πρότασης. Πιστεύω επίσης ότι οι επεξηγηματικές παρατηρήσεις στην πρόταση του Συμβουλίου δεν περιέχουν αρκετές λεπτομέρειες. Γιατί, ακριβώς, ορισμένα κονδύλια του προϋπολογισμού μειώθηκαν και άλλα όχι; Γιατί μειώθηκαν κατά το ποσό που αποφασίστηκε, και όχι περισσότερο ή λιγότερο; Ελπίζω ότι στο επόμενο στάδιο των εργασιών μας, θα είμαστε σε θέση να είμαστε πιο ακριβείς και να διασαφηνίσουμε αυτή την έλλειψη λεπτομέρειας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ότι η επακόλουθη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2011 θα είναι λεπτομερής και ακριβής και ότι θα εξετάσουμε προσεκτικά κάθε γραμμή του προϋπολογισμού με υπεύθυνο τρόπο, που σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να σκεφτόμαστε ποσοστά, αλλά και το τι είναι σημαντικό, σε τι θέλουμε να δαπανούμε περισσότερα και τι θέλουμε να θυσιάσουμε στο πλαίσιο της εξοικονόμησης.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω την προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δεν εκπλήσσει πλέον κανέναν, και δεν είναι η μόνη προτεραιότητα. Πρόκειται για μια προτεραιότητα που αφορά τους νέους, την κινητικότητα και την εκπαίδευση. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτείνει περικοπές ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ στην κύρια γραμμή του προϋπολογισμού για την προτεραιότητα αυτή, δηλαδή στη γραμμή που σχετίζεται με τη διά βίου μάθηση, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για διάλογο εδώ. Ελπίζω, ωστόσο, ότι θα επιστρέψουμε στον σοβαρό διάλογο στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής, γιατί εκφράζουμε τις προτεραιότητές μας με τόση σαφήνεια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο αντί να προταθούν οι εν λόγω περικοπές. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρισκόμαστε επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας για την ανάγνωση. Ήδη βρισκόμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο, και ελπίζω ότι η ανάγνωσή μας θα γίνει δεκτή από την Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν από το τέλος του μήνα και ότι, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις αρχές Οκτωβρίου, θα δείξουμε ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε έναν καλό και εποικοδομητικό προϋπολογισμό βάσει των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία, τόσο με τη βελγική Προεδρία όσο και με την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, εισηγήτρια.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Wathelet, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, γνωρίζω πολύ καλά –όπως όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες μάλλον, και ελπίζουμε ότι και οι πολιτικοί– ότι ζούμε σε καιρούς πολιτικών λιτότητας και ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις απαραίτητες πολιτικές για τη μείωση του χρέους στα κράτη μέλη.

Είμαι της γνώμης ότι είναι σημαντικό να αγωνιστούμε για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Είναι, αν μη τι άλλο, ζήτημα δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών και η δυνατότητα να εξακολουθούμε να είμαστε σε θέση να ασκούμε πραγματικές πολιτικές κατά τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκαζόμασταν να βάλουμε όλα τα χρήματά μας για την αποπληρωμή των τόκων και, κατά συνέπεια, θα πνιγόμασταν πολιτικά.

Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έξω από την κατάσταση στα κράτη μέλη. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής ως τροφή για σκέψη όσον αφορά το γιατί δεν βρισκόμαστε κι εμείς σε πανομοιότυπη θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δημιουργήσει καθόλου χρέη, διότι οι κανόνες μας δεν επιτρέπουν να συμβεί αυτό. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση –και αυτό είναι κάτι που τα κράτη μέλη θέλησαν– απέκτησε νέα καθήκοντα λόγω της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ενεργειακή πολιτική, στην εξωτερική πολιτική και σε άλλους τομείς που πρέπει επίσης να εκπληρωθούν. Πρέπει, βέβαια, να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε δεόντως αυτά τα νέα καθήκοντα που μας εκχωρήθηκαν από τη Συνθήκη.

Ως εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων, πρέπει να πω ότι ακόμα δεν έχουμε βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των νέων καθηκόντων και μιας υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης μιας πολιτικής λιτότητας. Το Συμβούλιο απέρριψε όλες τις νέες διοικητικές θέσεις, ωστόσο όχι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά για τα άλλα, κυρίως μικρότερα θεσμικά όργανα, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο και ανακριβές. Τα μικρότερα θεσμικά όργανα ιδιαίτερα, όπως ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, τον οποίο θέλουμε να είναι σε θέση να λειτουργήσει, πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τη δουλειά τους. Αν θέλουμε ορθό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι υπάλληλοί του θα πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδεύουν και να πραγματοποιούν ελέγχους. Για τον λόγο αυτόν, χρειάζονται περισσότερο προσωπικό. Πιστεύω ότι η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας είναι πολιτικό καθήκον και είναι επίσης ένα σημαντικό μήνυμα προς τα κράτη μέλη και τους πολίτες μας.

Κάτι άλλο για το οποίο δεν είμαι βέβαιη είναι το θέμα του κόστους της διεύρυνσης. Η χρηματοδότηση έχει μειωθεί από το Συμβούλιο. Η ημερομηνία προσχώρησης δεν έχει αλλάξει, ωστόσο. Παρακαλώ εξηγήστε μου πώς υποτίθεται ότι θα λειτουργήσει αυτό.

Το επόμενο πρόβλημα είναι η μισθολογική αύξηση της τάξης του 1,85%. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ακόμη την απόφαση του δικαστηρίου. Ωστόσο, αν θέλουμε να παράγουμε ένα σωστό σχέδιο προϋπολογισμού, θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε προετοιμασμένοι, τουλάχιστον, για το ενδεχόμενο αυτό. Από περιβαλλοντική άποψη, υπάρχουν σίγουρα ευκαιρίες για την εξοικονόμηση, δηλαδή το τεράστιο έργο ITER το οποίο περιλαμβάνει πυρηνικό αντιδραστήρα σύντηξης. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε το πολιτικό θάρρος να αγωνιστούμε κατά αυτών των δαπανών.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Wathelet, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δύο εισηγητές μας έχουν ήδη δώσει μια αξιολόγηση της θέσης του Συμβουλίου, και τώρα είναι σειρά μου να μιλήσω εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θα ήθελα να πω ευθύς εξαρχής ότι είμαι βέβαιη ότι η βελγική Προεδρία θα κάνει όσο το δυνατό καλύτερη δουλειά. Ωστόσο, μπορεί μόνο να κάνει τη δουλειά της στο βαθμό που της επιτρέπει το Συμβούλιο στο σύνολό του. Δυστυχώς, οφείλω να ομολογήσω ότι, όσον αφορά αυτό το ζήτημα, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό. Το Συμβούλιο, ως συνήθως – και δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι διαφορετικό– είναι απασχολημένο διαγράφοντας και περικόπτοντας τμήματα του σχεδίου της Επιτροπής, όσον αφορά τόσο τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και τις πληρωμές. Το κάνει αυτό παντού και με τυχαίο τρόπο – και αυτή είναι επίσης η συνήθης διαδικασία. Δεν βλέπει πού θα μπορούσε να έχει νόημα, ενδεχομένως, και πού όχι. Το αποτέλεσμα είναι να περικόπτονται κάτι περισσότερο από 780 εκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές.

Αν δούμε ποιον βλάπτει κυρίως αυτή η μείωση, βλέπουμε ότι, για άλλη μια φορά, είναι οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Δημιουργήσαμε μαζί αυτές τις υπηρεσίες μέσω της νομοθεσίας. Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο συμμετείχαν, διαφορετικά δεν θα υπήρχαν υπηρεσίες. Ωστόσο, αν δεν τους διαθέσουμε τα κονδύλια που χρειάζονται προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν ακριβώς ό,τι τους αναθέσαμε να κάνουν, θα έπρεπε να τις κλείσουμε. Διαφορετικά, κάθε ευρώ που τους δίνουμε είναι πραγματικά χρήματα που σπαταλούμε αδίκως.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Η Επιτροπή το έχει ήδη αναφέρει αυτό. Αν κάνουμε αφαίμαξη στους εκτελεστικούς οργανισμούς, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα υλοποιήσουν τα πολυετή προγράμματα που έχουν αποφασιστεί διά νόμου, τα προγράμματα αυτά έχουν τελειώσει. Θέλουμε πραγματικά να συμβεί αυτό;

Στελέχη του Συμβουλίου πραγματοποιούν κηρύγματα σχετικά με το πώς η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να είναι, ή να γίνει, ανταγωνιστική. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού, ωστόσο, αυτά που περικόπτονται είναι ακριβώς αυτά τα τμήματα του προϋπολογισμού που προορίζονται για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, με άλλα λόγια, η κατηγορία Ια.

Τα αριθμητικά μεγέθη της διαρθρωτικής πολιτικής επηρεάζονται με παρόμοιο τρόπο. Όπου τώρα υπάρχουν πραγματικές απαιτήσεις για κεφάλαια από τις περιφέρειες, η χρηματοδότηση μειώνεται κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεωρηθεί λογικό, και σίγουρα δεν είναι σώφρον.

Θα θέλαμε πραγματικά τα πρόσωπα που έχουν την πολιτική ευθύνη να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο του προϋπολογισμού μας –το περιεχόμενο!– και, με τον τρόπο αυτό, να έχουν την Ευρώπη και την προστιθέμενη αξία της για τους πολίτες στο μυαλό και στις βλέψεις τους. Κατόπιν, πράγματι θα βρουν στο πρόσωπό μας έναν κατάλληλο εταίρο για συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Melchior Wathelet, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να απαντήσω σε ορισμένα ζητήματα που τέθηκαν.

Πρώτον, όσον αφορά το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατό να συζητήσουμε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που προτείνει το Συμβούλιο, υποθέτω ότι αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν. Νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις είναι αναγκαίες και ότι πρέπει να συζητήσουμε ποιες προτεραιότητες πρέπει να τεθούν εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού για το 2011. Πράγματι, η επίτευξη συμφωνίας εντός του Συμβουλίου δεν ήταν εύκολη. Αρκεί να πούμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός, σε επίπεδο Συμβουλίου, υπεβλήθη σε μια ψηφοφορία χωρίς βέβαιη έκβαση. Ωστόσο, αυτό οφείλεται επίσης στη δημοσιονομική κατάσταση της κάθε χώρας. Οι καιροί είναι δύσκολοι.

Θα ήθελα, ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι, παρά το δύσκολο πλαίσιο, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο εσωτερικό των κρατών μελών μας, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2010. Υπήρξε μια αύξηση της τάξεως του 2,91%. Εν κατακλείδι, όπως είπα, ορισμένοι άνθρωποι ήθελαν περισσότερα, αλλά εξακολουθεί να είναι μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2010.

Η κ. Haug έθεσε νωρίτερα το ζήτημα του τομέα 1Β. Θα ήθελα μόνο να σας υπενθυμίσω ότι αυτός ο τομέας έχει αυξηθεί κατά 14% σε σύγκριση με το 2010. Επομένως, δεν είναι σωστό να πούμε ότι το Συμβούλιο δεν αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες περιστάσεις της κατηγορίας 1Β, όταν έχει αυξηθεί κατά 14% σε σύγκριση με το 2010. Νομίζω ότι υπήρξε αύξηση της ευαισθητοποίησης στο Συμβούλιο, που ίσως δεν περιγράφηκε ή σχολιάστηκε επαρκώς.

Θα ήθελα επίσης να πω στον εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2011 ότι, στην ομιλία που έκανα εδώ, θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή στο έργο που επιτέλεσε το Κοινοβούλιο· αναφερθήκατε στην κατηγορία 1Α στον προϋπολογισμό την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμούσε να βελτιώσει. Ήθελα να τονίσω στην ομιλία μου ότι το Συμβούλιο έλαβε γνώση και προσπάθησε να δείξει, κατά τη διάρκεια των εργασιών του, ότι ήταν ανοικτό σε συζήτηση, ειδικότερα όσον αφορά την πολιτική για τους νέους. Βεβαίως, η συζήτηση άνοιξε για αυτή την πολιτική, διότι το Κοινοβούλιο την όρισε ρητά ως μία από τις προτεραιότητές του.

Επιπλέον, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τον τομέα 5 και τη θεσμική πτυχή του, είναι γεγονός ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να καταβάλουν μια προσπάθεια, αλλά είναι εξίσου αληθές, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε το Συμβούλιο, ότι δεν αγγίξαμε τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου αυτόν καθαυτόν. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι σημαντικό κάθε θεσμικό όργανο να κάνει εξοικονόμηση και όλοι εμείς να δώσουμε το παράδειγμα, ας πούμε, σε μια χρονιά δύσκολη από την άποψη του προϋπολογισμού.

Ολοκληρώνοντας να πω ότι θα πρέπει, χωρίς αμφιβολία, να κάνουμε περισσότερες εποικοδομητικές συναντήσεις και συζητήσεις κατά τις επόμενες εβδομάδες. Ευελπιστώ ότι θα είναι επαρκώς καρποφόρες ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2011 και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μόνο ότι αυτός δεν θα είναι ένας εύκολος προϋπολογισμός, διότι πρέπει να εφαρμοστεί μια νέα διαδικασία, διότι υπάρχουν όλες αυτές οι νέες πολιτικές που πρέπει να υλοποιηθούν –όπως είπατε– και επειδή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε επίσης τη δύσκολη οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση στα κράτη μέλη μας, καθένα από τα οποία πρέπει να πληροί τους δημοσιονομικούς στόχους.

Επίσης, ελπίζω ότι, καθόσον είμαστε όλοι ενήμεροι για αυτές τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τους περιορισμούς, θα πρέπει μαζί να καταρτίσουμε έναν προϋπολογισμό για το 2011 ο οποίος να είναι αποδεκτός από όλους και, μαζί, να δείξουμε ότι αυτή η νέα διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς, και με αυτό εννοώ την έγκριση ενός προϋπολογισμού για το 2011.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου