Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 7. září 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Stav Unie (rozprava)
 5.Slavnostní zasedání - Mali
 6.Hlasování
  6.1.Volný pohyb pracovníků uvnitř Unie – kodifikované znění (A7-0222/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasování)
  6.2.Ověřování pravosti euromincí a manipulace s euromincemi nezpůsobilými k oběhu (A7-0212/2010, Slavi Binev) (hlasování)
  6.3.Poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice (A7-0242/2010, Iuliu Winkler) (hlasování)
  6.4.Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Madeiru a na Azory (A7-0232/2010, Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010 BEREC (úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) (A7-0240/2010, László Surján) (hlasování)
  6.6.Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (A7-0244/2010, Bernhard Rapkay) (hlasování)
  6.7.Dohoda mezi EU a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (A7-0209/2010, Salvatore Iacolino) (hlasování)
  6.8.Propojení obchodních rejstříků (A7-0218/2010, Kurt Lechner) (hlasování)
  6.9.Rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství (A7-0234/2010, Elisabeth Schroedter) (hlasování)
  6.10.EHP–Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu (A7-0216/2010, Rafał Trzaskowski) (hlasování)
  6.11.Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (hlasování)
  6.12.Spravedlivé příjmy zemědělců: lepší fungování potravinového řetězce v Evropě (A7-0225/2010, José Bové) (hlasování)
  6.13.Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (A7-0236/2010, Miguel Portas) (hlasování)
  6.14.Provádění a přezkum nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) (A7-0219/2010, Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  6.15.Zařazení žen patřících k etnickým menšinám do společnosti (A7-0221/2010, Antonyia Parvanova) (hlasování)
  6.16.Úloha žen ve stárnoucí společnosti (A7-0237/2010, Sirpa Pietikäinen) (hlasování)
  6.17.Žurnalistika a nová média – vytváření evropské veřejné sféry (A7-0223/2010, Morten Løkkegaard) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 11.Situace Romů v Evropě (rozprava)
 12.Humanitární situace po záplavách v Pákistánu (rozprava)
 13.Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států (rozprava)
 14.Přednesení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2011
 15.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 16.Svoboda projevu a svoboda tisku v Evropské unii (rozprava)
 17.Diskriminace párů stejného pohlaví, které uzavřely manželství nebo registrované partnerství (rozprava)
 18.Dlouhodobá péče o starší osoby (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1321 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (5076 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí