Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0235/2010

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Въпреки че пълното въздействие на икономическата криза върху нивото на безработица все още не е усетено, осъществяването на една амбициозна европейска стратегия за заетостта е от съществено значение.

Одобрявам целта, определена от Съвета, за увеличаване на участието на пазара на труда до 75% от населението на Европа до 2020 г., но е необходимо да се направи повече. Бихме могли например да определим цел за повишаване на заетостта сред най-уязвимите групи, като младите хора между 15 и 25 години, възрастните работници, неквалифицираните активни жени или хората с увреждания. Или дори бихме могли да намалим отпадането от училище до под 10%.

Нещо повече, смятам, че конкретните политики следва да са насочени към трудностите, срещани от продължително безработните лица при навлизането на пазара на труда, и аз призовавам Съвета да се снабди със средствата за намаляване на този процес с най-малко 10% през следващите 10 години. Както се предлага в доклада на г-н Őry, за да се постигне това, най-малко 25% от всички продължително безработни лица трябва да участват в някоя от активните мерки на пазара на труда под формата на специализирано обучение, образование и/или професионална преквалификация.

 
Правна информация - Политика за поверителност