Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0235/2010

  Robert Rochefort (ALDE), kirjallinen. (FR) Talouskriisin vaikutukset työttömyyden tasoon eivät näy vielä kokonaan, minkä vuoksi on hyvin tärkeää panna täytäntöön kunnianhimoinen EU:n työllisyysstrategia.

Kannatan neuvoston asettamaa tavoitetta nostaa Euroopan kansalaisten työmarkkinoille osallistumisastetta 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mutta tämä ei vielä riitä. Voisimme esimerkiksi asettaa tavoitteeksi nostaa haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten 15–25-vuotiaiden nuorten, iäkkäiden työntekijöiden, työikäisten kouluttamattomien naisten tai vammaisten, työllisyysastetta. Tai voisimme jopa vähentää entisestään koulunkäynnin keskeyttäneiden määrää alle 10 prosentin.

Lisäksi erityisiä poliittisia toimia olisi mielestäni syytä kohdistaa vaikeuksiin, joita pitkäaikaistyöttömät kohtaavat työelämään palaamisessa, joten kehotankin neuvostoa hankkimaan varat pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ainakin 10 prosentilla 10 vuoden kuluessa. Kuten kollegani Őryn mietinnössä esitetään, tämä edellyttää, että vähintään 25 prosenttia kaikista pitkäaikaistyöttömistä olisi voitava osallistua työllistämistoimiin, jotka voisivat olla täydennyskoulutusta, ammattikoulutusta ja/tai uuteen ammattiin kouluttautumista.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö