Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2010. gada 8. septembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

 Balsojumu skaidrojumi
MPphoto
 
 

Iesniegtais teksts : A7-0235/2010

  Robert Rochefort (ALDE), rakstiski. (FR) Lai gan joprojām pilnībā nav jūtama ekonomikas krīzes ietekme uz bezdarba rādītājiem, vērienīgas Eiropas stratēģijas īstenošanai nodarbinātības jomā ir ļoti liela nozīme.

Es atbalstu Padomes noteikto mērķi laikposmā no šodienas līdz 2020. gadam palielināt Eiropas iedzīvotāju līdzdalību darba tirgū līdz 75 %, taču vēl ir daudz darāmā. Mēs varētu, piemēram, noteikt mērķi palielināt mazāk aizsargātu grupu, piemēram, jauniešu vecumā no 15 līdz 25 gadiem, gados vecāku darba ņēmēju, nekvalificētu ekonomiski aktīvo sieviešu vai cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības līmeni. Vai arī mēs varētu vēl vairāk samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo audzēkņu skaitu, lai šis rādītājs būtu zem 10 %.

Turklāt es uzskatu, ka īpašai politikai jābūt vērstai uz grūtībām, ar kurām saskaras ilgstoši bezdarbnieki, iesaistoties darba tirgū, un es aicinu Padomi rast nepieciešamos resursus, lai turpmākajos 10 gados vismaz par 10 % samazinātu ilgstošu bezdarbnieku skaitu. Lai to panāktu, kā ierosināts Őry kunga ziņojumā, vismaz 25 % ilgtermiņa bezdarbnieku būtu jāpiedalās aktīvā darba tirgus pasākumā, piemēram, padziļinātā apmācībā, izglītībā un/vai jāmaina darbs.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika