Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

Explicații privind votul
MPphoto
 
 

Text depus : A7-0235/2010

  Robert Rochefort (ALDE), în scris. (FR) Deși nu s-a simțit încă impactul complet al crizei economice asupra ratelor șomajului, este esențială implementarea unei strategii europene ambițioase în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.

Aprob obiectivul stabilit de către Consiliu de a crește participarea pe piața muncii la 75 % din populația europeană de acum până în 2020, dar trebuie făcut mai mult decât atât. Am putea, de exemplu, să stabilim un obiectiv de creștere a ratelor de ocupare a forței de muncă în rândul grupurilor mai vulnerabile precum tinerii cu vârste între 15 și 25 de ani, lucrătorii în vârstă, femeile active necalificate sau persoanele cu handicap. Sau am putea scădea și mai mult ratele abandonului școlar până sub 10 %.

Mai mult decât atât, consider că politicile specifice ar trebui să vizeze dificultățile întâmpinate de către șomerii de lungă durată la intrarea pe piața forței de muncă și solicit Consiliului să se echipeze cu resursele necesare pentru a le reduce cu cel puțin 10 % în următorii 10 ani. Pentru a realiza acest lucru, așa cum este sugerat în raportul domnului Őry, cel puțin 25 % dintre șomerii de lungă durată ar trebui să ia parte la o măsură activă privind piața forței de muncă sub formă de instruire avansată, reprofilare educațională și/sau profesională.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate