Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Sreda, 8. september 2010 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitev glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A7-0235/2010

  Robert Rochefort (ALDE), v pisni obliki. (FR) Čeprav popoln vpliv gospodarske krize na stopnjo brezposelnosti še ni bil občuten, je ključnega pomena izvajanje ambiciozne evropske strategije za zaposlovanje.

Strinjam se s ciljem povečanja udeležbe na trgu dela na 75 % evropskega prebivalstva od danes do leta 2020, ki ga je določil Svet, vendar pa je treba storiti več. Lahko bi na primer določili cilj povečanja stopnje zaposlenosti med najbolj ranljivimi skupinami, kot so mladi ljudje v starosti od 15 do 25 let, starejši delavci, nekvalificirane aktivne ženske ali invalidi. Ali pa bi lahko še dodatno zmanjšali stopnjo osipa v šolah pod 10 %.

Poleg tega menim, da bi morale posebne politike obravnavati težave, s katerimi se srečujejo dolgoročno brezposelni pri vstopu na trg dela, in Svet pozivam, naj si zagotovi sredstva za njihovo zmanjšanje za vsaj 10 % v naslednjih 10 letih. Da bi dosegli to, kot navaja poročilo gospoda Őryja, mora vsaj 25 % dolgoročno brezposelnih biti udeleženih v ukrepih aktivnega trga dela v obliki naprednega usposabljanja, izobraževanja in/ali poklicne prerazporeditve.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov