Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0211(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0230/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0230/2010

Viták :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Szavazatok :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0308

Viták
2010. szeptember 8., Szerda - Strasbourg HL kiadás

4. A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében előterjesztett, a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, második olvasatra adott ajánlása (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)) (előadó: Elisabeth Jeggle) (A7-0230/2010).

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle , előadó. – (DE) Elnök asszony, Dalli úr, hölgyeim és uraim, majdnem két évig tartó intenzív tárgyalások után megállapodásra jutottunk a Tanáccsal és a Bizottsággal a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló irányelv kérdésében. Figyelemre méltó egyensúlyt alakítottunk ki az állatjóllét érdekei és a kutatás érdekei között.

Ez okból szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek a munka során megvalósított kiváló együttműködésért. Szeretnék köszönetet mondani egykori kollégánknak, Neil Parish-nek is, aki jó kiindulási pozíciót alakított ki a Parlament számára a tavaly májusi első olvasat során. Szeretnék köszönetet mondani minden árnyékelőadónak, valamint a Bizottság és a svéd és a spanyol elnökség képviselőinek. Nem utolsósorban pedig megköszönöm a képviselőcsoportok és a bizottság titkárságának munkáját. A saját hatáskörünkben mindannyian mindent megtettünk annak érdekében, hogy létrejöhessen ez a kompromisszum.

A meglévő irányelvhez képest, amely még 1986-ban készült, az állatkísérletekkel kapcsolatos új irányelv radikális változásokat hoz az állatjóllét ügyében. Az orvosi kutatásokhoz továbbra is fel lehet majd használni állatokat, ha nincs más alternatíva, de nagyon szigorú szabályokat kell majd betartani. Az új irányelv arra az alapelvre épül, hogy váltsuk fel és csökkentsük az állatkísérleteket, és javítsuk az állatok jóllétét. Az irányelv átfogó védelmi szabályokat és ellenőrzési kritériumokat határoz meg az állatjóllét javítása érdekében. Azzal, hogy bevezetjük a kötelező etikai értékelést, amely az ártalom és a haszon elemzését is magában foglalja, és bevezetjük a projektek engedélyeztetési eljárását, valamint szabványosítjuk és garantáljuk azoknak a szakértelmét, akik állatokkal dolgoznak, új és alapvető sarkköveket fektetünk le.

Állatokat felhasználó kísérleteket nem lehet előzetes jóváhagyás nélkül végezni. Ez magában foglalja a projekt etikai szempontok alapján történő elbírálását is. Részletes értékeléseket kell végezni annak megállapítása érdekében, hogy egy konkrét állatkísérlet szükséges-e, fel lehet-e váltani alternatív eljárással, és hogy figyelembe vettek-e minden állatjólléti követelményt a kísérlet súlyosságának megfelelően. Ahol csak lehetséges, a kutatóknak el kell kerülniük azt, hogy stresszt, szenvedést és fájdalmat okozzanak az állatoknak.

A parlamenti delegáció kifejezett kérésére ezen felül sikerült nagyon szigorú ellenőrzési és vizsgálati rendszert előírnunk. Az illetékes hatóság fogja beállítani a vizsgálatok gyakoriságát, amelyek között lesznek előre be nem jelentett helyszíni szemlék is, a várható kockázati szintnek megfelelően. Biztos vagyok abban, hogy sikerült megtalálnunk az egyensúlyt a magas szintű állatjóllét és az európai kutatások folytatásának lehetősége között. Ez az egyensúly figyelembe veszi a kutatás igényeit az emberi méltósággal és egészséggel összefüggésben, nem hagyja figyelmen kívül a betegek jogos érdekeit, ugyanakkor az 1986-ban bevezetett szabványhoz képest gyökeres javulást jelent az állatok jóllétében.

A háromoldalú tárgyalásokon kompromisszumra jutottunk, amelyet 2010. június 3-án fogadtunk el. Hölgyeim és uraim, kérem önöket, hogy támogassák ezt a kompromisszumot, és utasítsák el a javasolt módosításokat.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli , a Bizottság tagja. – Elnök asszony, először is szeretném elmondani, hogy Potočnik biztos úr rendkívül sajnálja, hogy nem lehet ma jelen. Jelenleg Ghentben tartózkodik, ahol azon a nem hivatalos miniszteri találkozón vesz részt, amelyen az EU-nak a biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes feleinek októberben Nagojában tartandó 10. konferenciáján képviselendő álláspontját vitatják meg.

Szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek, és különösen az előadóknak, Elisabeth Jeggle asszonynak és Neil Parish volt európai parlamenti képviselőnek, az árnyékelőadóknak és mindenkinek, aki ugyanilyen keményen dolgozott ennek a nagyon fontos jogszabálynak a kidolgozásán. Örömmel hívom fel a figyelmet arra, hogy milyen kiváló együttműködésnek lehettünk tanúi a Parlament, a Tanács és a Bizottság között.

Az intézmények közötti tárgyalások, valamint az együttdöntési folyamat előtt és alatt tartott konzultációk igen nehéznek bizonyultak, mivel a szövegben a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kellett venni és tükrözni a tagállamok, az ipar, a tudomány és az állatjóllétet képviselő felek sokféle és gyakran egymástól homlokegyenest eltérő nézeteit és igényeit. Úgy gondolom, hogy az eredmény korrekt és végrehajtható jogszabály lett, amely sikeresen megtalálta az egyensúlyt az európai kutatások és versenyképesség előmozdítása és az állatok jóllétének teljes körű figyelembevétele között.

A felülvizsgálatra már igen nagy szükség volt, mert feltétlenül javítani kellett a kísérleti állatok helyzetén, tisztázni kellett a jogi kötelezettségeket, és biztosítani kellett az egyenlő feltételeket az EU-n belül. Az új jogszabály végrehajtását követően az Európai Unió elmondhatja majd magáról, hogy a kísérleti állatok szempontjából a világ legmagasabb szintű állatjóllétével rendelkezik, és az Európai Unió 27 tagállamában ezt úgy éri el, hogy közben nem korlátozza, hanem inkább elősegíti a kutatások és az ipar versenyképességét.

Véleményünk szerint a ma szavazásra bocsátott szöveg megőrizte a Bizottság eredeti javaslatának valamennyi lényeges elemét. Úgy vélem tehát, hogy ha önök igennel szavaznak, akkor elértük a Bizottságnak a felülvizsgálattal kapcsolatos ambiciózus céljait.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann , a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, minden állatnak szüksége van a védelmünkre, akár állatkísérletekhez használják őket, akár mezőgazdasági célokra, és akár házi kedvencek, akár vadon élők.

Az én értékrendszerem szerint azonban egy állat csak állat, az ember pedig ember. Az értékeknek világos hierarchiája áll fenn. Az elmúlt napokban például arról beszéltünk, hogy most mégis lehetőség lesz az állatokon altatás nélkül is kísérletezni. Valóban igaz, hogy vérmintát anélkül is vehetünk egy állattól, hogy ehhez elaltatnánk, de az emberekre is ugyanez vonatkozik. Szerintem vérvétel előtt még egyikünket sem altatták el. Az orvostudomány eredményei rendkívül hasznosak az emberiség számára, és ehhez sajnos talán állatkísérletekre is szükség van. Még ma is sok olyan betegség létezik – ritka betegségek is –, amelyek esetében nagyon várjuk, hogy az orvostudomány, a természettudomány és a kutatások előrelépjenek. Ezeken a területeken továbbra is szükség lesz állatkísérletekre.

Támogatom azt, hogy ne alkalmazzunk állatkísérleteket olyan esetekben, amikor rendelkezésre állnak egyéb, ezzel egyenértékű módszerek. Az előttünk álló javaslat ezt garantálja is egy kikötéssel, mégpedig azzal, hogy sem embereket, sem emberi reproduktív sejteket nem lehet használni ezeknek az alternatív módszereknek az esetében.

Jó kompromisszumot kötöttünk, amely védelmet nyújt a kutatások, Európa mint kutatási hely, és mindenekfelett az állatok számára. Szavazzuk meg ma ezt a kompromisszumot, és biztosítsuk, hogy mind az állatok, mind az értékes európai kutatások nagyobb védelmet élvezzenek.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D) . – (RO) Először is szeretnék köszönetet mondani Jeggle asszonynak és képviselőtársainknak, az árnyékelőadóknak azért a kiváló együttműködésért, amelyet a Tanáccsal folytatott tárgyalások során tanúsítottak a kompromisszum elérése érdekében.

Az Európai Unióban évente körülbelül 12 millió állatot használnak fel tudományos kísérletekhez. A közvélemény már többször felvetette azt a kérdést, hogy biztosítsunk az állatok számára nagyobb védelmet.

Ha lehetne, mindannyian legszívesebben leállítanánk az állatkísérleteket. Továbbra is szükségünk van azonban ezekre a kísérletekre az emberek és az állatok egészségének védelme, valamint a környezetvédelem érdekében.

Az irányelvbe beépített új rendelkezések sokkal gyakoribb vizsgálatokat írnak elő, mint a múltban, és sok esetben ezeket nem is kell előre bejelenteni. Az állatokat, elsősorban a főemlősöket felhasználó eljárásokhoz pedig előzetes engedély szükséges.

Lényegében határt szabtak annak a szenvedésnek, amelynek egy tudományos kísérletben részt vevő állatot alá lehet vetni, és javasolták a főemlős állatok használatának korlátozását. Ez azt jelenti, hogy ezentúl kizárólag olyan eljárásokban lehet őket alkalmazni, amelyek célja az emberre nézve halálos betegségek elkerülése, megelőzése, diagnosztizálása és kezelése.

Örülök, hogy a végleges szövegben benne maradt az irányelv rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség, figyelembe véve a tudomány fejlődését. Szeretném hangsúlyozni az alternatív módszerek fontosságát is, amelyeket az irányelvtervezet le is ír.

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a jogszabályra irányuló jelenlegi javaslat már nagyon régóta napirenden van. A svéd és a spanyol elnökség alatt a Tanáccsal folytatott tárgyalások alapján úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott közös álláspontot alakítottunk ki, amely alkalmas arra, hogy megvédjük mind a tudományos munkában használt állatokat, mind pedig a tudományos közösség érdekeit.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen , az ALDE képviselőcsoport nevében. – (SV) Elnök asszony, megpróbálok egy kis történelmi áttekintést adni először. Először is szeretném megköszönni Jeggle asszonynak az elsőrangú irányító munkáját ebben a nagyon nehéz ügyben.

Olyan kérdésben vettük át a munkát, amelyben a Bizottság álláspontját tömören fogalmazva nevezhetnénk akár rendkívül állatbarátnak is, a Parlament első olvasatát pedig rendkívül iparbarátnak. Az elmúlt években a svéd és a spanyol elnökségtől és a Parlamenttől kapott értékes támogatás mellett és Jeggle asszony, a Bizottság és a Tanács irányítása alatt a képviselőcsoportok és a bizottsági tisztviselők elejétől a végéig áttanulmányozták a témát, lépésről lépésre és szóról szóra, és így mára létrejöhetett egy meglehetősen kiegyensúlyozott irányelv.

Ha mindenekelőtt az állatokat kívánjuk védeni, akkor én személy szerint szeretném felhívni a figyelmet azokra a struktúrákra, amelyeket most dolgozunk ki azokra az állatokra, amelyeket megeszünk. Ebben a tekintetben még rengeteg feladat áll előttünk. A dolgok jelenlegi állása szerint ezek az állatok kevesebb védelmet élveznek, mint a kutatásokban használt állatok. Nézzék csak meg a hosszú szállítási útvonalakat az európai vágóhidakig. Ugye látták őket az autópályán?

Korábban is részt vettem már nehéz jelentések elkészítésében és nehéz tárgyalásokon, de azt még soha nem tapasztaltam korábban, hogy a Parlament a jelenlévő konkrét lobbicsoportok álláspontja szerint váltogatta volna a véleményét és a döntéseit. Ettől a Parlamenttől nem ezt vártam volna.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans , a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, én is szeretném megköszönni Jeggle asszonynak a jelentéssel kapcsolatban végzett odaadó munkáját. A kompromisszum szövegében jelentős javítások történtek, különösen a vizsgálatokkal, a kutatások új engedélyeztetési folyamatával és a megfelelő minősítési rendszerrel kapcsolatban, amelyeket üdvözlünk. Ennek a jogszabálynak az aktualizálására azonban évek óta várunk, és az én képviselőcsoportomnak még mindig van három aggálya, ezért nyújtottuk be a módosításokat.

Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok őrizzék meg azt a jogukat, hogy szigorúbb állatvédelmi szabályokat vezessenek be, ahogyan jelenleg is joguk van erre, és ahogyan az első olvasatnál ebben megállapodtunk. Úgy gondoljuk, hogy ahol csak lehetséges, alternatív megoldásokat kell használni az állatok helyett. A jelenlegi szövegezés a kísérleteknek csak a kisebb hányadára korlátozza a kötelező alternatíva követelményét, és ez gyengíti a meglévő jogszabályokat, ráadásul nem is erre szavaztunk az első olvasatban.

Ami a főemlős állatokat illeti, úgy gondoljuk, hogy a „súlyos” jelző nélkül az „egészségkárosodás” szinte bármilyen emberi betegségként értelmezhető, és nem csak a súlyos egészségkárosodás esetei tartoznak ide, ami a szerzők szándéka volt.

A hasonló jogszabályokkal kapcsolatos tapasztalatainkból tudjuk, hogy a hatékony jogszabályok kulcsa a végrehajtás és az érvényesítés, és itt most valóban fontos kérdésekről van szó. Annak érdekében, hogy további tárgyalások segítségével minden egyértelművé váljon, a képviselőcsoportom kérni fogja a bizottsághoz történő visszautalást.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski , az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök asszony, örülök, hogy megszületett ez az irányelv. Szeretnék gratulálni Jeggle asszonynak, mert nagyon nehéz munkát kellett elvégeznie a kompromisszum elérése érdekében. Örvendetes, hogy az Európai Unió egy újabb fontos területet szabályoz az állatok kezelésével kapcsolatban, és hogy olyan megoldásokat fogadunk el, amelyek célja az állatok ellen elkövetett kegyetlenkedés megelőzése. Az állatokon végzett kísérletek előző rendszerében sok kegyetlenség volt. Ezt lehet csökkenteni, és ez az irányelv ebbe az irányba mutat. Az állatokkal szemben elkövetett kegyetlenség kárt és szenvedést okoz az állatoknak, de elsősorban az embert sérti, mert az emberi méltóságon ejt csorbát. Aki az állatokkal kegyetlen, az a saját embersége és méltósága ellen cselekszik. Jó, hogy a Parlament által ma elfogadott állásfoglalás ebbe az irányba tesz egy lépést előre. Tartalmaz ugyan egy rendelkezést, amellyel kapcsolatban fenntartásaim vannak, de erről majd a szavazás után fogok beszélni.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias , a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök asszony, Európának kötelessége elősegíteni az állatok védelmét, de amiről most beszélünk, az jóval több ennél az alapelvnél, és nehéz kérdéseket vet fel. Önmagában egyetlen véleménynek sincs abszolút értéke. Mi most egy sereg választási lehetőséggel és ellentmondással állunk szemben, és ezek között csakis kiegyensúlyozott jogszabályokkal tudunk rendet tenni.

Egy értékskálán az állatok jóllétét vajon az emberi egészség értéke alá kell-e helyezni vagy sem? Amikor például az emberi egészség és az alapvető kutatások forognak kockán, akkor tulajdonképpen mi is az európai kutatási stratégia? Hogyan előzhetjük meg az európai orvosi kutatások megrekedését, hiszen ez a teljes összeomlásukhoz vezethet?

E kérdések megoldásával megnyugtathatjuk az európai lelkiismeretünket, de azt fogjuk elérni, hogy az orvosi kutatások színtere áthelyeződik más országokba, ahol esetleg nem fordítanak olyan nagy figyelmet az állatok jóllétére. Képeseknek kell lennünk arra, hogy alternatív módszereket dolgozzunk ki és terjesszünk el az állatok tudományos célokra történő használata helyett, de sok megbeszélni való maradt még, és remélem, hogy ezeket a kérdéseket is közelebbről meg fogjuk vizsgálni.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà , az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, fontos és szükséges, hogy egyensúlyt teremtsünk a tudományos kutatások fejlődésének szükségessége és az állatok jóllétének védelme között.

A tudományos eljárásokban használt állatok védelme jelenleg nem megfelelő. Az új tudományos ismeretek azt is lehetővé teszik, hogy olyan módszereket alkalmazzunk, amelyekkel kiválthatjuk vagy csökkenthetjük az állatok felhasználását. Olyan módszereket és eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a lehető legkisebb fájdalmat és szenvedést okozzák, de nem korlátozzák a tudományos kutatást a betegségek elleni harcban.

Helyes tehát, hogy felülvizsgáljuk az európai állatvédelmi jogszabályokat annak érdekében, hogy megfelelő eredményeket érjünk el, amelyek kielégítik a kutatási iparág igényeit – hiszen folytatni kell az emberi egészség számára fontos kutatásokat –, és egyben odafigyelnek azoknak az állatoknak a körülményeire is, amelyekre továbbra is szükség van a tudományos munkához.

 
  
  

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI) . – Elnök úr, a Bizottság 2008-ban javasolta ezt az irányelvet, és akkor olyan aggályok merültek fel, hogy túlságosan megnehezítjük a tudományos kutatás helyzetét. A jelenlegi javaslat enyhít bizonyos korlátozásokat, és látom, hogy kivették az állatok felhasználásával végzett kutatások adatainak a megosztására vonatkozó követelményt is.

Az EU-ban évente kb. 12 millió állatot használnak fel kísérletekben, és ez a javaslat fokozhatja a szenvedéseiket. El kell érnünk, hogy kevesebb állatkísérletre legyen szükség.

Mint civilizált emberi lényeknek meg kell próbálnunk egyensúlyt találni a kutatási igények és a bolygó egyéb élőlényei életének a tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség között. Az ilyen döntésekhez salamoni bölcsességre van szükség. Sajnálom, de meg kell kérdeznem, hogy az EU Parlament rendelkezik-e ilyen bölcsességgel?

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE) . – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, új és fontos lépést teszünk előre az állatok jólléte terén azzal, hogy nagyobb védelmet biztosítunk a tudományos kutatásokban használt állatoknak.

Elég sokat hallottunk már az állatok jóllétéről. Azt is hallottuk, hogy Európa az ipari kutatások és innováció fontos helyszíne. Egy dologról azonban még nem beszéltünk eleget. Ez pedig az Európai Unió egyik alapvető értékére vonatkozik, nevezetesen az emberi méltóságra, és arra, hogy hogyan kezeljük ezt. Szerintem nem tehetjük meg, hogy egyrészt javítjuk az állatok jóllétét, másrészt pedig kockázatoknak tesszük ki magunkat egy olyan területen, amely legalábbis részben ellentétes az európai értékekkel.

Miért mondom ezt? Az Európai Bizottság alternatív módszerekre hivatkozik a dokumentumaiban. Ezek között öt olyan módszer szerepel, amely embrionális őssejtek, egészen konkrétan emberi őssejtek kutatásával és használatával kapcsolatos. Véleményem szerint ez erkölcstelen, és nem is tudom figyelmen kívül hagyni akkor, amikor a mai nap folyamán majd a Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött kompromisszumról fogunk szavazni. Kérem tehát önöket, és különösen a Tanácsot, a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az úgynevezett Szabályozási Bizottság keretében legyenek nagyon körültekintőek. Amikor aggódunk az emberi méltóság miatt, az nem azt jelenti, hogy ellenezzük az állatok jóllétét. Éppen ellenkezőleg, mindkettőt meg akarjuk valósítani. Együtt akarunk működni abban, hogy megvédjük az élőlények méltóságát, legyenek azok akár emberek, akár állatok, olyan módon, amely megfelel a méltóságról alkotott európai koncepciónknak, hogy együtt meg tudjuk azt védeni és támogatni.

Európa egyik védjegye, hogy készek vagyunk harcolni az emberi szabadságért és méltóságért. Ennélfogva nem tudok részt venni a mai szavazásban, mert erkölcsi értelemben nem tudom megtenni, hogy egy dolgot megteszek, de figyelmen kívül hagyom a másikat. Helyes, hogy megvitattuk ma ezt a kérdést, de az emberi méltóság harmadik dimenziója nem sokat nyert vele.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D) . – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, a Parlament, a Tanács és a Bizottság között másfél éven keresztül folytatott nehéz tárgyalások után végre kompromisszumra jutottunk az állatkísérletek érzékeny témájában. Nehéz munka volt, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Jeggle asszonynak és az árnyékelőadóknak az intenzív tárgyalások lefolytatásáért.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, amelynek van szerencsém az elnöke lenni, ellenszavazat nélkül, mindössze négy tartózkodással fogadta el a szöveget, amely jó egyensúlyt teremt a kísérletekben használt állatok jóllétének javítása és az orvosi kutatások előrehaladásának igénye között. A javaslat célja az elavulttá vált 1986-os irányelv vizsgálata és javítása, valamint a témával kapcsolatos európai jogszabályok harmonizálása.

Az állatkísérletek különösen érzékeny témát jelentenek mindannyiunk számára és a közvélemény számára is, de meggyőződéssel állíthatom, hölgyeim és uraim, hogy a szavazásra előttünk álló szöveg megfelelő, és komoly és alapos munka előzte meg. Határozott előrelépést jelent a jelenlegi jogszabályhoz képest az állatvédelemben, miközben nem téveszti szem elől azt az erkölcsi kötelességünket sem, hogy folytassuk az orvosi kutatásokat.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE) . – Elnök úr, látható, hogy ebben a vitában mindkét oldal erős érveket tud felsorakoztatni. A vita teljesen világos. Arról szól, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy az állatok jogai élvezzenek elsőbbséget, és vagyunk mi, akik úgy látjuk, hogy a társadalomnak joga van előrelépni a gyógyszerek, a kezelések és a gyógyítás fejlesztésében a betegek és a szenvedők érdekében. Meg kell találnunk a helyes egyensúlyt. Igen, védenünk kell az állatokat, de arról is gondoskodnunk kell, hogy a tudósaink rendelkezzenek a megfelelő eszközökkel azoknak az új gyógyszereknek a kifejlesztéséhez, amelyek a jövőben gyógyírt jelentenek majd a társadalmat sújtó legszörnyűbb betegségekre.

Véleményem szerint ebben a vitában az előttünk lévő szöveg megtalálta az egyensúlyt a két nézőpont között. Úgy gondolom, hogy megfelelően kezeli az állatok védelmét és a társadalom jogait, így valóban tartalmazza a keresett egyensúlyt. Szeretnék elismeréssel adózni Jeggle asszony és az árnyékelőadók munkája előtt.

Ebben a késői órában arra szeretném kérni a zöldeket, hogy gondolják át még egyszer az általuk előterjesztett módosításokat. Ezeket a gondolatokat már megbeszéltük a vita során, és tárgyalást is folytattunk róluk. Véleményem szerint a szöveg figyelembe veszi és kezeli ezeket az aggályokat. Ez a téma most fontosabb annál, hogy politikai kérdést kovácsoljunk belőle, ezért ebben a késői órában azt kérem, hogy vonják vissza a módosításokat még a szavazás előtt.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE) . – (SV) Elnök úr, az állatok érdekében vívott harc egyet jelent a jobb kutatásért vívott harccal. Aki az állatkísérleteket védi, az a kutatást gyengíti. Az állatkísérletek hatékonysága csak hagyomány és tévhit. Egyre több gyógyszernél kifejezetten az emberi reakciókat kell mérni, így ezeknél teljesen értelmetlen állatkísérleteket végezni. Az alternatívák azonban hatékonyak, és egyben gyorsabbak és olcsóbbak is. A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport által előterjesztett módosítások célja az állatok és a kutatás segítése, ezért azt javaslom, hogy szavazzák meg azokat.

Ráadásul maradt egy kiskapu, amely lehetővé teszi a majmok alkalmazását. Ezt a kiskaput be kellene zárnunk a zöldek által javasolt módosításokkal. A majmok használatát – kiskapuk nélkül – csak a legvégső esetben szabadna megengednünk a súlyos emberi betegségek tünetei esetében.

Végül pedig az egyes országoknak legyen lehetőségük saját döntéseket hozni, amikor az állatok védelméről és új módszerek teszteléséről van szó. Csakis így válhat Európa világelsővé ezen a területen, vagyis az állatok védelmében és az orvosi kutatásokban.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD) . – Elnök úr, mint mezőgazdasági termelő, mindig arra törekedtem, hogy megfelelően bánjunk az állatokkal, és úgy hiszem, hogy Nagy-Britanniában így is teszünk, legalábbis a tudományos közösségben.

Meglátogattam a választókerületemben működő Huntingdon Life Sciences intézetet, ezért tudom, hogy az elkötelezett dolgozók csak azt teszik, ami feltétlenül szükséges a tudományos haladáshoz. Ez az intézet nélkülözhetetlen kutatásokat végez olyan gyógyszerekkel kapcsolatban, amelyek néhány év múlva akár az itt ülők életét is megmenthetik. Az intézet minden dolgozója köteles jelezni, ha az állatok helytelen kezelésére utaló bizonyítékot talál.

Nem vezethetünk be, és nem is szabad bevezetnünk olyan szükségtelen ellenőrzéseket, amelyek önkényesen korlátoznak bizonyos módszereket. Ez a három módosítás nem javítja az állatok jóllétét, inkább csak akadályozza a kutatást. Jó példái az olyan jogi konfliktusnak, amely nem tesz semmit az orvostudomány érdekében, de jól megtömi az ügyvédek zsebeit.

Őszintén mondjuk ki, hogy az EU-nak inkább a „ha nem romlott el, ne javítsuk meg" elvét kellene követnie. Nagy-Britanniában ésszerű rendszerrel és felelősségteljes tudományos közösséggel rendelkezünk – többek között az én választókerületemben működő cambridge-i egyetemmel, amely a globális tudományos fejlődés egyik fellegvára –, és olyan kiegyensúlyozott törvényekkel, amelyek megfelelően biztosítják mind a tudomány, mind az állatok érdekeit. Ezt a kényes egyensúlyt meg kell őriznünk. A mondanivalóm tehát az EU számára egyértelmű: most az egyszer ne avatkozzanak bele.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) . – Elnök úr, a tárgyalt irányelvnek az a célja, hogy korlátozza az állatkísérleteket, és javítsa a kutatásokhoz használt állatok körülményeit.

Európa már így is a világ legmagasabb szintű állatjólléti rendszerével rendelkezik, és ez az irányelv még tovább fogja ezt javítani. Ez nagyon helyes. Mindazonáltal azt is szem előtt kell tartanunk, hogy az emberek és az ő jólétük még az állatok jólléténél is fontosabbak, és alapvető különbség van az emberek és az állatok méltósága között.

Nagyra értékelem az állatok jóllétét védő szigorúbb szabályok és az állatok felhasználása között kialakított egyensúlyt, mert így a kutatás is folytatódhat, noha szigorú feltételek között. Támogatom a „három R” elvét (replacement – reduction – refinement, vagyis helyettesítés – csökkentés – tökéletesítés): ahol csak lehet, helyettesítsük az állatkísérleteket más módszerekkel; a felhasznált állatok számát csökkentsük a minimumra; végül pedig tökéletesítsük a tenyésztési, elhelyezési és gondozási szabványokat.

Az állatkísérleteket csak olyan esetekben fogjuk megengedni, amikor nincs más alternatív módszer, de az orvosi kutatások továbbra is lehetségesek lesznek. Így egyensúly teremthető az állatkísérletek csökkentésének etikai igénye és a modern orvosi kutatások követelményei között.

Egyúttal szeretném határozottan ellenezni azokat az állatkísérleteket felváltó alternatív módszereket, amelyek emberi embrionális őssejtek felhasználására épülnek. Aggódom azon tagállamok miatt, amelyeknek a nemzeti törvényei nem zárják ki egyértelműen a kötelező alternatív kísérletek közül azokat a módszereket, amelyek emberi embriókat alkalmaznak. Az irányelv életbe lépését követően a tagállamok számára lehet, hogy kötelező lesz az alternatív módszerek alkalmazása, akár embriók őssejtjeinek a használatára épülnek, akár nem.

A végső szavazásnál tehát tartózkodni fogok, és kérem a tagállamokat, hogy olyan alternatívákat biztosítsanak, amelyek nem igénylik emberéletek kioltását.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D) . – (PT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, én is azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok Jeggle asszonynak a Parlament és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság megbízásából végzett kiváló munkájához, amelyet a Bizottsággal és a Tanáccsal egyetértésben végzett el. A svéd, a spanyol és a belga elnökség alatt folytatott másfél éves tárgyalássorozat eredményeképpen sikerült kiegyensúlyozott kompromisszumot kötnünk a tudományos közösség igényei és a között, amit az állatok jóllétének is hívhatunk a jelen összefüggésben.

Az eredmény eléréséhez szükséges többséget meglehetősen szenvedélyes és parázs vita során értük el, amelyben mindegyik fél tett engedményeket. A közvéleményt is széles körben bevontuk, ahogyan az el is várható egy ilyen érzékeny kérdésben. A döntéshozóknak azonban döntéseket kell hozniuk, és miközben nem lehetünk érzéketlenek az állatok szenvedései iránt, választanunk kell az adott lehetőségek közül és rangsorolnunk kell az értékeket. A Jeggle asszony által ma kifejtett álláspont az értékek olyan rangsorolására épül, amely jó egyensúlyt teremt az emberi egészség számára elérhető előnyök és az állatok szenvedései között. Ezért az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport a jelentés mellett fog szavazni, és elutasít minden módosítást.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) . – (DE) Elnök úr, először is szeretném köszönetemet és tiszteletemet kifejezni Jeggle asszonynak, aki évekig dolgozott ezen a jelentésen. Jeggle asszony, egy dolgot azonban meg kell mondanom. Mint európaiak, nem lehetünk büszkék erre a jelentésre. Túlságosan homályos, és túl sok olyan dolgot megenged, amelyet egy olyan ország vagy kontinens, amely az egész világon vezető szerepet játszik az állatok jóllétének biztosításában, nem engedhetne meg.

Elsősorban a kísérleti állatok ismételt felhasználásával kapcsolatban érzem úgy, hogy rosszabbodhat a helyzet. Azelőtt ez nehezebb volt, de úgy látom, hogy most enyhültek a szabályok. Ön most rázza a fejét, de akkor is igaz, hogy ha alaposabban megnézzük a szöveget, akkor láthatjuk, hogy az apró betűs részek és a szövegben rejlő finom árnyalatok döntenek el mindent. A kísérletek súlyossága is olyan terület, ahol sok tagállamban valószínűleg romlani fog a helyzet. Néhány tagállam, például Németország, Nagy-Britannia és Svédország már előbbre tartottak ebben kérdésben. Bevezettünk egy fájdalomküszöböt, mire a Tanács megengedte a kivételeket. Ezenkívül a Bizottság hatáskörét is csökkentették a vizsgálatokkal kapcsolatban.

Mindazonáltal a jelentés mellett fogok szavazni, Jeggle asszony, mert javulást jelent az 1986-os irányelvhez képest, ami már 24 éves. Az engedélyezési mechanizmusok a helyükön vannak. A kísérletek három fázisához előzetes engedély kell, ami jó dolog. Az eljárásokat egyszerűsítették, ami szintén pozitív lépés. Személy szerint én büszke vagyok arra, hogy át tudtuk menteni az alternatív kísérleti módszerek témáját az előző parlamenti ciklusból. Mindezekhez azonban bőségesebb finanszírozást kell majd biztosítanunk.

Ezt az irányelvet az elkövetkező hét éven belül felül kell majd vizsgálnunk. Meglehetősen jó alapot jelent, de hét éven belül tovább kell majd fejlesztenünk, hogy méltóak maradhassunk ahhoz a hírnevünkhöz, hogy mi biztosítjuk a világ legmagasabb szintű állatjóllétét.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrăo Neves (PPE) . – (PT) Elnök úr, a ma előterjesztett jelentés képviselőtársunk, Jeggle asszony munkája. Az a célja, hogy lezárjon egy olyan folyamatot, amely legalább olyan hosszú volt, mint amilyen bonyolult, és csak áldozatos munkával és szakszerű párbeszéddel lehetett a végére érni, és ezért szeretnénk köszönetet mondani Jeggle asszonynak.

Amikor egy eldöntendő ügy nemcsak különböző érdekeket, hanem erkölcsi értékeket is érint, akkor nemcsak a rideg észérvek ütköznek, hanem az érzelmek is szerepet kapnak. Ez pedig nem segíti elő az általunk remélt konszenzus elérését, amelynek az lenne a célja, hogy ki tudjuk szolgálni az európai közvélemény igényeit, miközben tiszteletben tartjuk a különböző képviselőcsoportok és a tagállamok véleményét is. Így közös szabványok kidolgozásával és előterjesztésével hozzá tudnánk járulni az európai integrációhoz. A tárgyalt jelentésben pontosan a kritériumok remélt szabványosítása a fő kérdés, olyan megközelítésben, amely magasabb szintű védelmet feltételez az állatok számára.

Ez azt jelenti, hogy a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 86/609/EGK tanácsi irányelv felülvizsgálatáról hozott döntést követő két év alatt – elismerve a tagállamok között ezen a téren fennálló különbségeket – arra törekedtünk, hogy részletesebb szabályokat határozzunk meg ebben a kérdésben, és így csökkentsük az eljárásbeli különbségeket. Ennek során egyensúlyt kellett teremtenünk a tudományos célokra felhasznált állatok magasabb szintű védelme és az orvosbiológiai kutatások szükséges feltételeinek biztosítása között, hogy a kutatások tovább fejlődhessenek az Európai Unión belül. Ezt az egyensúlyt sikerült elérnünk azzal a szöveggel, amelyről hamarosan szavazni fogunk.

A megoldás előnyére fog szolgálni a védelmünk alatt álló állatoknak, és teljesíti az állatok felé fennálló emberi kötelességünket is, anélkül hogy kompromisszumot kellene kötnünk a mindannyiunkat minden nap segítő orvosbiológiai kutatások minőségét és előrehaladását illetően.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D) . – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szavazzunk az állatkísérletekkel kapcsolatos irányelvről szóló jelentés mellett. A Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott tárgyalások során a Parlament sokat elért: helyettesítést, csökkentést és tökéletesítést.

Való igaz, hogy az állatok jólléte szempontjából még mindig túl keveset teszünk. A Tanács azonban nem volt hajlandó többet engedni, és világossá tette, hogy nem lesz új irányelv, ha nem fogadjuk el ezeket az eredményeket. Ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem tudunk további előrehaladást elérni ezen a területen. Az állatok jóllétének és a kutatásnak nagy fontosságot kell tulajdonítanunk politikánkban. Nagyon örülnék, ha most azonnal teljesen le tudnánk állítani az állatkísérleteket. Ettől azonban sajnos még nagyon messze vagyunk, ezért biztosítanunk kell azt, hogy a lehető legnagyobb védelmet nyújtsuk az állatok számára.

Márpedig a megtárgyalt kompromisszum a jelenleginél sokkal jobb alapot kínál erre. Arra kell csak odafigyelnünk, hogy minden tagállam következetesen végrehajtsa az irányelvet. Szeretném megköszönni az előadó és az árnyékelőadók odaadó munkáját.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE) . – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az előadó és mindazok, akik együtt dolgoztak vele, mindenképpen nehéz feladatot hajtottak végre, és ezért köszönettel tartozunk nekik.

Személy szerint én azonban nem tudok nem említést tenni arról, hogy az általam támogatott olasz kormány számos tagjával együtt értetlenül állok az előtt, hogy 24 év után még mindig nem tűnik megoldottnak ez a kérdés, bármennyire szeretnénk is.

Néhány képviselő rámutatott arra, hogy az állatok érzékenysége eltér az emberekétől. Hát az igaz, hogy egyetlen állat sem tenné azt, ami most történik vagy történt, illetve még történni fog Iránban. Általában véve az állatok nem kínoznak és nem köveznek halálra senkit, és nem mondanak olyan hazugságokat, amelyek oly jellemzőek a politikai életünkre.

A tudományos kutatások fejlődése és az emberek egészségének javítása érdekében kénytelenek vagyunk állatokat is igénybe venni, de ahhoz nincs jogunk, hogy továbbra is olyan fölösleges ismétlődő kísérleteknek vessük alá őket, amelyek csak egyes kutatóknak nevezett személyek zsebét tömik tele.

Nagyon jól tudjuk, hogy az in vitro kísérletek vagy az emberi anyagcsere számítógépes szimulációi lehetővé teszik, hogy pontosabb eredményeket kapjunk, mint az állatkísérletekből, mert egy kísérlet eredményét gyakran nem lehet egyik fajról a másikra kivetíteni, sem állatok között, sem pedig állat és ember között.

Ezen okoknál fogva reméljük, hogy ezt az irányelvet felül fogják vizsgálni, hogy jobban megfeleljen az aktuális trendeknek és a kölcsönös tisztelet követelményeinek.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE) . – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni az előadónak és az árnyékelőadóknak az általuk elért eredményt. Úgy gondolom, hogy a lehető legjobb kompromisszumot értük el a kutatás igényei és a tudományos célokra használt állatok jóllétének biztosítása között.

Az állatok felhasználásával végzett kutatások sajnos még mindig nélkülözhetetlenek, mert nem léteznek alternatívák. A számítógépes szimulációk és a sejtkultúrák nem elegendőek, és ezt nem a politikusok mondják, hanem maguk a kutatók. Szeretném emlékeztetni a tisztelt Házat arra, hogy néhány nagyon súlyos betegség gyógymódját pontosan az élő állatokon végzett kísérletekkel tudták kifejleszteni. A felhasznált állatok 98%-a rágcsáló, ami azt jelenti, hogy nagyobb fajokat csak igen kis mértékben használnak. Arra is rá kell mutatnom, hogy ezeknek a kísérleteknek köszönhető az, hogy ma már gyógyítani tudjuk a leukémiát, a cukorbetegséget és a daganatok néhány fajtáját. Végül pedig szeretnék rámutatni arra, hogy a kutatók az elsők, akik csökkenteni szeretnék az állatok fölösleges szenvedését, és ha valaki ezt nem hiszi, nézze meg őket munka közben.

Valóban van még néhány szakasz, amely aggodalomra adhat okot. Ezek közül egy olyat szeretnék most kiemelni, amit még nem említettünk: a 49. cikkből eltűnt minden hivatkozás az etikai bizottságokra, és helyettük megjelentek a sokkal általánosabb nemzeti állatvédő bizottságok. Ez megkongatta a vészharangot a területen dolgozók körében, mert etikai bizottságok már sok laboratóriumban léteznek, és a számuk egyre nő. Félő azonban, hogy ezeknek a bizottságoknak a szerepe most csökkenhet, sőt akár az is előfordulhat, hogy olyan általánosabb jellegű bizottságok veszik át a helyüket, amelyek kevésbé felkészültek akár etikai, akár tudományos szempontból.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE) . – (RO) Először is szeretném megköszönni az előadónak, Jeggle asszonynak az általa végzett kiváló munkát. Azokat a képviselőtársaimat is támogatom, akik ma a közös álláspontra vonatkozó három módosítás ellen szólaltak fel.

A kompromisszum nem tökéletes, de jelenleg ez a lehető legjobb megfogalmazás.

A tervezet tartalmát olyan kiváló tudósokkal folyatott konzultációkat követően állították össze, akik tudják, hogy mire van szükségük a kutatások folytatásához.

A kompromisszum bármilyen módosítása a szokásos eljárás újrakezdéséhez vezetne, ami véleményem szerint senkinek nem érdeke. Ezért arra kérem a mai vitában részt vevő képviselőtársaimat, hogy utasítsák el a három módosítást, és tegyék lehetővé, hogy az európai kutatás a lehető legjobb eredményeket érje el.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) . – (FR) Elnök úr, biztos úr, kérem a Tanácsot és a Bizottságot, hogy garantálja az emberi eredetű embrionális vagy felnőtt őssejteknek az állatok védelme érdekében történő használatának betiltását.

A jelenlegi helyzet ugyanis megengedi emberi anyag felhasználását az állatok védelme érdekében a szükséges kísérletek folyamán. Mindig a kompromisszumokról beszélünk, és ennek a kompromisszumkultúrának az lett az eredménye, hogy már magunk sem tudjuk, hogy etikailag mi az elfogadható, és mi nem. Létezik azonban néhány olyan etikai kérdés, amelyben nem lehet kompromisszumot kötni. Ha a Bizottság és a Tanács nem tudja garantálni az őssejtek használatának betiltását, akkor ez tényszerű bizonyítéka lesz annak, hogy az EU hogyan kezeli az emberi lényeket.

Sajnos e garancia nélkül nem tudom támogatni a javasolt irányelv szövegét.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D) . – (DE) Elnök úr, Dalli úr, mindannyian egyetértünk abban, hogy a legjobb egészségügyi ellátást kell biztosítanunk az európai polgárok számára. Ez magában foglalja a lehető legkevesebb mellékhatással járó megbízható gyógyszereket és a legújabb, korszerű kezelési módokat is. Sajnos a tudomány jelenlegi állása szerint ezeket állatkísérletek nélkül nem tudjuk biztosítani.

Ezért én ezt a jelentést rendkívül sikeres kísérletnek tartom arra, hogy egyensúlyt találjunk az állatok jólléte és az emberi egészségügyi ellátás biztosítása között. Ennek az alapkövetelménye a „három R” (replacement – reduction – refinement), vagyis a helyettesítés, a csökkentés és a tökéletesítés, tekintettel arra, hogy ma oly sokat beszéltünk az emberi méltóságról, amely fogalom számomra az állatok iránti tiszteletet is magában foglalja.

Előzetes engedélyezésre, szigorú ellenőrzésekre és hatékony vizsgálati rendszerekre van szükségünk. A jogalkotás önmagában nem elegendő. Ébernek kell maradnunk, és biztosítanunk kell, hogy a jelentések tartalma a gyakorlatban is megvalósuljon.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE) . – (FR) Elnök úr, szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy egy ideális világban nem lenne szükség állatokon végzett kutatásra. A realitás azonban az, hogy szenvedő világban élünk, olyanban, amelyben beteg férfiak, nők és gyermekek várják a kezelést, így a létfontosságú és nélkülözhetetlen kutatások eredményét is. Ezért kell támogatnunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot képviselő Jeggle asszony és a Tanács által elért kitűnő kompromisszumot.

Ahogyan az már elhangzott, a megállapodás minimalizálja az állatok szenvedéseit, de nem korlátozza azt a kutatást, ami létfontosságú több millió európai és a világ más részein elő beteg számára. Tudták, hogy az orvosi Nobel-díjasok 70%-a állatkísérleteken alapuló munkáért kapta a díjat?

Ez a szöveg nem arra kér minket, hogy válasszunk egerek és emberek között; az irányelv mind a betegeket, mind az állatokat védi. Ez az irányelv a jövőnket védi.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE) . – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, ez a jogszabály jobb a korábbinál. Ebben, azt hiszem, mindannyian egyetértünk. Úgy gondolom azonban, hogy igen elhamarkodott az ön részéről, Jeggle asszony, az a kijelentés, hogy a kompromisszumnak nincs alternatívája. Szerintem ebből a helyzetből többet is kihozhattunk volna.

Természetesen igaz, hogy a kutatási lobbi nagy nyomást gyakorolt ránk. Ezt mindannyian tudtuk. Elértük-e azonban a fő célunkat, vagyis az állatkísérletek számának a csökkentését? Ez továbbra is az egyik legnagyobb kérdés. A másik probléma pedig természetesen az, hogy a főemlős állatok használata lényegében nem csökken.

Mi, a Zöldek/ Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport rendkívül nyugtalanítónak találjuk ezt, és az európai alapelvek súlyos megsértésének tartjuk azt, hogy a tagállamok nem hozhatnak olyan szabályokat, amelyek szigorúbbak a meglévő jogszabályoknál. Ezen a helyzeten változtatni kell. Alaposan át kell gondolni. Ez az első pontja a zöldek által benyújtott módosításoknak, és ezért nem vonjuk vissza a módosításainkat. Kérjük, hogy a javaslatot utalják vissza a bizottságnak.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL) . – (PT) Elnök úr, jó lenne, ha azoknak a technikáknak és módszereknek a kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az állatkísérletek mellőzését, és amelyek minimalizálják az állatoknak okozott szenvedéseket olyan esetekben, amikor ez lehetséges, az egyik fő célját képezné a tudományos kutatásnak és a kívánatos kísérleti és technológiai fejlődésnek. A fejlesztés mellett figyelembe kell venni azt is, hogy el is kell terjeszteni ezeket a technikákat és módszereket, és be kell vezetni őket a különböző fejlettségi szinten álló kutatási és fejlesztési intézményekben, valamint a nemzeti tudományos és technológiai rendszerekben.

Az Európai Uniónak fontos szerepet kell vállalnia ezen a téren azzal, hogy elősegíti az együttműködést a tudományos és technológiai intézmények és rendszerek között a különböző országokban, beleértve harmadik országokat is. Úgy gondoljuk – és ez természetesen nem csak ezen a téren igaz –, hogy egy közös minimális védelmi szintnek a jogszabályban történő meghatározása nem zárhatja ki azt, hogy az egyes tagállamok magasabb védelmi szintet alkalmazzanak, ha úgy kívánják.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD) . – (DA) Elnök úr, a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló irányelv javítását csakis támogatni tudom. Kicsit ellentmondásos azonban a helyzet, mert valójában én ellenzem az állatkísérleteket. Léteznek ugyanis alternatív kísérleti módszerek, és szerencsére az irányelv újabb verziója ki is tér ezekre. Ezért nagyon hálás vagyok. Remélem, hogy nagyobb lendületet fog venni az alternatív kísérleti módszerek fejlesztése. Itt és most azonban az EU-nak az a feladata, hogy humánus és biztonságos szabályokat vezessen be a kísérletekben felhasznált állatokkal kapcsolatban. Végre elismertük, hogy az állatok is érző lények, ezért most bevezetjük a fájdalomhatárokat. Miért nem építünk be azonban egy szakaszt arról, hogy megtiltjuk ugyanazon állatok ismételt felhasználását? Miért nem tiltjuk meg a majmok használatát az agykutatásban? Bosszantónak találom, hogy sokkal nagyobb figyelmet fordítunk az érintett szervezetek igényeire, mint az állatok igényeire. Az is zavaró ráadásul, hogy itt most csak az EU-n belül folytatott kísérletekre hozhatunk szabályokat, de vajon hogyan kezelik az állatkísérleteket az EU-n kívül?

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE) . – Elnök úr, üdvözlöm a Bizottság kezdeményezését. Fontos eredménynek tartom, hogy sikerült megállapodnunk az EU-ban végzett állatkísérletek során alkalmazott gyakorlatok harmonizálásában.

Ez az irányelv fontos előrelépést jelent annak biztosításában, hogy az élő állatokon tudományos célokból folytatott kísérleteket a lehető leghamarabb kiváltsuk, amint ez tudományosan megvalósítható lesz. Ez az irányelv először is arra kötelezi a tagállamokat, hogy segítsék elő az alternatív módszerek kifejlesztését. Kérem a tagállamokat, hogy biztosítsák a megfelelő finanszírozást azoknak a tudományos szempontból megfelelő módszereknek vagy kísérleti stratégiáknak az oktatásához, kutatásához, fejlesztéséhez és megvalósításához, amelyek nem igénylik állatok alkalmazását.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE) . – (DE) Elnök úr, mint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság tagja, természetesen üdvözlöm ezeket a szabályokat és az elért megállapodást. Tudom, hogy mindig nehéz kompromisszumot kötni, de akkor is megfelelő etikai szabványokra van szükségünk mind az állatokon, mind az embereken végzett kísérletekhez, és csakis a jelenleg rendelkezésre álló legjobb szabványokat vezethetjük be.

Természetesen az alternatívák kifejlesztése is nagyon fontos. A nyolcadik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramnak nagy figyelmet kell fordítania az alternatív kísérleti módszerekre. Ezen felül egyszerűbb eljárásokra van szükségünk, és ez a jogszabály ezt is tartalmazza. A hét év elteltével elvégzett értékelés nagyon előnyös lesz az ipar számára a folyamatok biztonsága miatt, emellett a világos és szabványosított európai szabályok jogbiztonságot is hoznak majd az ipar számára.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE) . – (DE) Elnök úr, szeretném világosan leszögezni, hogy Európa rendelkezik a világ legmagasabb szintű állatvédelmi szabványaival. Ez a jelentés újabb fontos lépés az állatok jóllétének további javítása irányában. A közös célunk az, hogy korlátozzuk az állatkísérleteket, és javítsuk a kutatási célokra felhasznált állatok életkörülményeit. Üdvözlöm azt, hogy az állatkísérleteket más módszerekkel fogják helyettesíteni, ahol csak lehetséges, és javítani fogják az állatok tenyésztésének, elhelyezésének és gondozásának a körülményeit. Szeretnék azonban utalni a mezőgazdasági ágazat néhány tapasztalatára, és szeretném bírálni a jelentés néhány pontját.

Nem szabad azt hinnünk, hogy ha fokozzuk a bürokráciát a kutatásban, akkor javul az állatok jólléte. Az európai kutatást és a kapcsolódó gazdasági ágazatokat nem szabad nemzetközileg, illetve más iparágakhoz képest hátrányos helyzetbe hozni. Mind itt, mind a mezőgazdasági ágazatban igaz, hogy amikor a társadalom magasabb szintű állatjóllétet követel, figyelembe kell vennünk az importált termékekre vonatkozó szabványokat is. A magas európai minőségnek és állatjólléti szabványoknak megfelelő elismerést kell kapniuk a tisztességes versenyben. Az előadó, Jeggle asszony kiváló munkát végzett ezzel a rendkívül érzékeny jelentéssel, ezért megérdemli a támogatásunkat.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli , a Bizottság tagja. – Elnök úr, először is szeretném megköszönni az észrevételeit és az irányelvben szereplő rendelkezésekhez nyújtott általános támogatását.

Igen ambiciózus irányelvet tettek le elénk az asztalra, amely elfogadása esetén jelentősen javítani fogja az állatok jóllétét az EU-ban. Egyetértek Sârbu asszonnyal abban, hogy a teljes és pontos megvalósítás lesz a kulcsa annak, hogy az irányelv eléri-e majd a céljait. Ez a kihívás még előttünk áll. Ma annak örülhetünk, hogy jó kompromisszumot értünk el egy nehéz, de fontos ügyben, és nagy lépést tehetünk előre a tudományos célokra továbbra is szükséges állatok életének jobbá tételében.

Szeretnék most reagálni néhány ma délelőtt elhangzott észrevételre. Ami az Evans asszony által tett észrevételeket illeti, látnunk kell, hogy ez az irányelv a mainál jogilag tisztább helyzetet eredményez. Ezen felül az alapvető és alkalmazott kutatásban, amelyhez nincsenek előírt EU-s módszerek, a 4. cikk nagyon világosan megfogalmazza, hogy ahol csak lehetséges, alternatív módszereket kell használni. Az alternatív módszerek használatára vonatkozó követelmény tehát nem gyengült, hanem éppen ellenkezőleg, tovább erősödött.

Kastler és Mikolášik uraknak az embrionális őssejtekkel kapcsolatos észrevételeit illetően azt tudom mondani, hogy ezt a kérdést sem hagytuk figyelmen kívül a tárgyalásokon. Hosszasan megvitattuk ezt is a tárgyalások során, és a kialakult megoldások jól tükrözik, hogy nincs konszenzus az EU-ban azzal kapcsolatban, hogy használjunk-e emberi embrionális őssejteket. A Bizottság ezért úgy gondolja, hogy ezt legjobb nemzeti szinten szabályozni.

A jóváhagyott szöveg úgy válaszolja meg ezeket az aggályokat, hogy az egyes tagállamokra bízza annak eldöntését, hogy megengedik-e az ilyen őssejtek használatát. Hozzá kell tenni, hogy azokban a tagállamokban, amelyekben a jogszabályok nem tiltják egyértelműen az embrionális őssejtek alkalmazását, az ilyen kísérleti módszer használata a módosított irányelv szerint csak akkor lenne kötelező, ha az EU jogszabályai is elismernék ezt a kísérleti módszert. Uniós szinten nem léteznek ilyen jogszabályok, és ilyen jogszabályokat csakis a tagállamok egyetértésével lehet hozni.

A Gardini asszony által említett etikai értékelést illetően az etikai értékelés koncepciója és az értékelést végző bizottság határozottan a 38. cikkben maradnak. Az „etikai” szót azonban ki kellett vennünk a Tanáccsal folytatott megbeszélések során. A teljes követelmény azonban marad.

Remélem, hogy a szavazatukkal egyértelműen jelezni fogják, hogy az Európai Parlament támogatja a Jeggle asszony és a svéd elnökség szakszerű vezetése alatt az intézmények tárgyalásain létrejött eredményt. Ma lehetőségünk nyílik arra, hogy az EU számára vezető szerepet biztosítsunk a magas szintű állatjóllét és a színvonalas tudományos kutatások kombinációjával. Váltsuk valóra a szlogenünket: „EU = gondoskodás az állatokról, fejlettebb tudomány”.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle , előadó. – (DE) Elnök úr, Dalli úr, hölgyeim és uraim, szeretnék őszinte köszönetet mondani Dalli úrnak az észrevételeiért, amelyek tisztáztak bizonyos kérdéseket, és amelyeket most nem szükséges elismételnem. Szeretnék őszinte köszönetet mondani a képviselőtársaimnak is az észrevételeikért.

Egyértelmű, hogy rendkívül érzékeny témáról van szó, amely sok eltérő érdeket foglal magában, és nekünk ezeket össze kellett hangolnunk. Kérek mindenkit, hogy szavazza meg az immár a kezünkben lévő jelentést, amely, beismerem, kompromisszumos megoldás.

Häusling úr, ha most elutasítjuk ezt a jelentést, továbbra is az 1986-os irányelv marad érvényben jó darabig, ami nem fogja javítani a laboratóriumi állatok helyzetét. A közeljövőben nem tudunk majd újabb jogszabályt bevezetni. Azokat a módosításokat, amelyeket önök ismét benyújtottak, már elutasította a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Az önök módosításai nem kaptak támogatást. Most mégis ismét előterjesztették őket. Ez önöknek jogukban áll, és én tiszteletben tartom ezt a jogot.

Mi a haszna a legmagasabb szintű állatjóllétnek az Európai Unióban, ha nem tudjuk ugyanezt a szintet megvalósítani az egész világon? Most az a legfontosabb feladatunk, hogy gondoskodjunk arról, hogy azt a jogszabályt, amelyet remélhetőleg ma el fogunk fogadni, az elkövetkező években végrehajtsák a tagállamokban. Ez az előttünk álló kihívás. Először is biztosítanunk kell azt, hogy minden tagállam azonos szintet érjen el ezen a téren. Ez az első feladatunk, és nem kellene máris arra buzdítanunk az egyes tagállamokat, hogy vezessenek be magasabb szintű szabványokat.

Ahol már most magasabb szintű szabályokat alkalmaznak, és ezt németként mondom, Németországról, ott azok meg is maradnak. Nem kérjük azt, hogy egyes államok haladjanak visszafelé. Ellenkezőleg, tiszteletben tartjuk a tagállamok szuverenitását, ugyanúgy, mint ahogyan az embrionális őssejteket alkalmazó kutatásban is. Ez a helyes út számunkra, és ez nagyon fontos.

Ha tényleg magasabb szintű állatjóllétet szeretnének, akkor kérem, hogy szavazzák meg ezt a jelentést, és utasítsák el a módosításokat.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. szeptember 8-án, szerdán kerül sor.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), írásban. – (CS) Üdvözlöm és támogatom a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvet, amelyet Jeggle asszony készített mint előadó, mert az elért kompromisszum előrehaladást jelent a jelenlegi helyzethez képest. Ugyanakkor nem örülök annak, hogy nem sikerült felvenni az összes gerinctelen állatot az irányelvbe a végleges tervezetben. Az Európai Parlament azt kérte, hogy az irányelv terjedjen ki legalább azokra a gerinctelen fajokra, amelyekről tudományosan már kimutatták, hogy érzékelik a fájdalmat, stresszt, félelmet és tartós károsodást. A tervezet meg sem említi ezt a kérést. Bár elismerem, hogy szükség van állatok használatára a tudományos kutatásban, meggyőződésem, hogy az irányelvnek ennél tovább kellett volna mennie, és minden élőlényre ki kellett volna terjednie. Ne felejtsük el, hogy folyamatosan bővül azoknak a fajoknak a köre, amelyekről a hivatalos tudományos szervek elismerik, hogy képesek fájdalmat, stresszt és félelmet érezni, és tartós károsodást szenvedhetnek. Ebből arra következtethetünk, hogy az egész állatvilágra jellemző a félelem, a fájdalom és a stressz érzete. Ennek a ténynek az elismerése inkább erkölcsi, mint tudományos kérdés. Az elfogadott kompromisszummal sajnos azt bizonyítottuk, hogy az európai kultúra még nem szabadult meg attól a kartéziánus eszmétől, hogy az állat csak egy „dolog”, és nagy utat kell még megtennünk ebben a vonatkozásban.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), írásban. – (PL) A második olvasat során a képviselők nem tudták elmondani a véleményüket a tudományos célokra használt állatok védelméről szóló irányelv végleges formájáról (a Jeggle-jelentésről). Szeretném most megragadni az alkalmat, és közölni, hogy alapvetően nem értek egyet azzal, hogy az irányelv beleegyezik embrionális őssejtek alkalmazásába mint az állatokon tudományos célokból végzett kísérletek alternatívájába. Ez annak a hibás antropológiának a megnyilvánulása, amely lehetővé teszi az emberélet kioltását a fejlődésének korai fázisában azért, hogy javítsuk az állatok jóllétét. Az Európai Parlament által az első olvasatban javasolt garanciák sokkal világosabbak voltak ebben a vonatkozásban. Az irányelv kétértelmű rendelkezései valódi fenyegetést jelentenek a meglévő jogszabályokra olyan országokban, mint például Németország, ahol az embriók élveznek bizonyos fokú védelmet. Az a tény, hogy ezeket a kutatási módszereket nem zárták ki, leplezetlen kinyilvánítása jogszerűségüknek olyan országokban, mint például Lengyelország, Írország és Málta.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat