Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0211(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0230/2010

Predkladané texty :

A7-0230/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0308

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je odporúčanie do druhého čítania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o pozícii Rady v prvom čítaní k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)) (Spravodajkyňa: pani Jeggleová) (A7-0230/2010).

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, spravodajkyňa.(EL) Vážená pani predsedajúca, pán Dalli, dámy a páni, po takmer dvoch rokoch intenzívnych diskusií sme dospeli k dohode s Radou a Komisiou týkajúcej sa ochrany zvierat používaných na vedecké účely. Dosiahli sme významnú rovnováhu medzi záujmami súvisiacimi so životnými podmienkami zvierat a tými, ktoré súvisia s výskumom.

Z tohto dôvodu by som chcela vyjadriť svoju vďaku všetkým, ktorí sa zapojili, za vynikajúcu spoluprácu v tejto oblasti. Rada by som poďakovala nášmu bývalému kolegovi Neilovi Parishovi za to, že pre Parlament vytvoril dobrú východiskovú pozíciu počas prvého čítania v máji minulého roku. Chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, predstaviteľom Komisie a predstaviteľom švédskeho a španielskeho predsedníctva. V neposlednom rade by som rada poďakovala aj pracovníkom politických skupín a sekretariátu výboru. Všetci sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme dosiahli tento kompromis.

Keď porovnáme túto novú smernicu s existujúcou smernicou o pokusoch na zvieratách, ktorá vznikla už v roku 1986, zistíme, že predstavuje obrovský skok v oblasti životných podmienok zvierat. Ak nebudú k dispozícii alternatívy, bude i naďalej možný lekársky výskum, pri ktorom sa používajú zvieratá, ale tento druh výskumu bude predmetom veľmi prísnych pravidiel. Princípy, ktoré sú základom novej smernice, presadzujú nahrádzanie a obmedzovanie testovania na zvieratách a zlepšovanie životných podmienok zvierat. Smernica stanovuje rozsiahle nariadenia v oblasti ochrany a kritéria kontroly, ktorých účelom je zlepšenie životných podmienok. Zavedením povinnosti vykonávať etické hodnotenie, ktoré obsahuje analýzu pomeru škôd a prínosov, ako aj zavedením autorizačného procesu pre projekty a tým, že zjednotíme a zaručíme odbornosť ľudí, ktorí pracujú so zvieratami, položíme nové a zásadné základné kamene.

Pokusy, pri ktorých sa používajú zvieratá, sa nesmú vykonávať bez predchádzajúcej autorizácie, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektu na základe etických hľadísk. Je potrebné urobiť podrobné hodnotenia, na základe ktorých sa zistí, či je konkrétny pokus na zvieratách potrebný, či ho možno nahradiť alternatívnym postupom a či sa zvážili všetky požiadavky na životné podmienky zvierat týkajúce sa miery krutosti testu. Výskumní pracovníci nesmú zvieratám nikdy spôsobovať strach, utrpenie a bolesť.

Okrem toho vďaka naliehaniu delegácie z Parlamentu sa nám podarilo vyžadovať veľmi prísnu kontrolu a systém inšpekcií. Príslušný orgán upraví pravidelnosť inšpekcií, ktoré zahŕňajú aj neohlásené kontroly na pracovisku a zodpovedajú očakávanej úrovni rizika. Som presvedčená, že sa nám podarilo nájsť rovnováhu medzi vysokou úrovňou životných podmienok zvierat a možnosťou pokračovať s výskumom v Európe. Na rozdiel od normy z roku 1986 táto rovnováha zohľadňuje požiadavky výskumu vo vzťahu k ľudskej dôstojnosti a zdraviu, pričom neprehliada oprávnené záujmy chorých ľudí a predstavuje obrovské zlepšenie o oblasti životných podmienok zvierat.

V rámci trialógu sme dosiahli kompromis, ktorý bol prijatý 3. júna 2010. Dámy a páni, bola by som rada, keby ste tento kompromis podporili a zamietli všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie.(DE) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel v mene pána komisára Potočnika vyjadriť sklamanie z toho, že tu dnes nemôže byť. Je momentálne v Gente na neformálnom stretnutí ministrov týkajúcom sa stanoviska EÚ na 10. schôdzi konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite, ktoré sa bude konať tento október v Nagoji.

Rád by som poďakoval Parlamentu a najmä spravodajcom, a to pani Elisabeth Jeggleovej a bývalému poslancovi Európskeho parlamentu pánovi Neilovi Parishovi, tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí rovnako usilovne pracovali na príprave tohto veľmi dôležitého právneho predpisu. Som rád, že sa môžem zmieniť o výbornej spolupráci medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Rokovanie medzi inštitúciami a konzultácie pred spolurozhodovacím postupom, ako aj počas neho boli naozaj náročné, pretože bolo nutné zohľadniť a v čo najväčšej možnej miere preniesť do textu veľmi rôznorodé a často výrazne odlišné názory a potreby členských štátov, priemyslu, akademickej obce a zástancov dobrých životných podmienok zvierat. Som presvedčený, že výsledok predstavuje primeraný a použiteľný právny predpis, ktorý úspešne vytvára rovnováhu medzi podporou európskeho výskumu a konkurencieschopnosti, ako aj istotou, že sa v plnej miere venuje pozornosť životným podmienkam zvierat.

Revízia bola naozaj potrebná, pretože bolo nevyhnutné výrazne zlepšiť podmienky pokusných zvierat, ako aj objasniť právne záväzky a zabezpečiť rovnaké podmienky v rámci EÚ. Po zavedení nových právnych predpisov a vďaka sprísneniu noriem vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie bude môcť Európska únia oprávnene tvrdiť, že má najvyššiu úroveň životných podmienok pokusných zvierat na svete, pričom neohrozí, ale posilní konkurencieschopnosť svojho výskumu a priemyslu.

Domnievame sa, že text, o ktorom budete dnes hlasovať, si zachová všetky zásadné prvky pôvodného návrhu Komisie. Verím preto, že ak budete hlasovať za, Komisia tým splní svoje ambiciózne ciele v súvislosti s touto revíziou.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, všetky zvieratá vyžadujú našu ochranu, a to bez ohľadu na to, či sa používajú na pokusy, alebo poľnohospodárske účely, či ich chováme ako domácich miláčikov, alebo žijú vo voľnej prírode.

Pokiaľ však ide o môj hodnotový systém, zviera je zviera a človek je človek. Existuje jasná hierarchia hodnôt. Posledných pár dní sme napríklad diskutovali o tom, že v súčasnosti je údajne možné robiť pokusy na zvieratách bez toho, aby ich bolo potrebné najprv anestézovať. Je pravda, že môžete zobrať vzorku krvi zo zvieraťa bez toho, aby ste ho uspali. To isté však platí aj o ľuďoch. Nemyslím si, že by kohokoľvek z nás pred odobraním vzorky krvi uspali. Pokrok dosiahnutý v oblasti medicíny je pre ľudstvo veľmi osožný, pokusy na zvieratách sú preto, bohužiaľ, nevyhnutné. Pri mnohých chorobách, z ktorých niektoré sa vyskytujú naozaj zriedkavo, si veľmi želáme, aby sa dosiahol pokrok v oblasti medicíny, vedy a výskumu. V týchto oblastiach budú i naďalej potrebné pokusy na zvieratách.

Som proti pokusom na zvieratách, ak sú k dispozícii iné rovnocenné metódy. Návrh, ktorý máme pred sebou, túto podmienku zaručuje až na jednu výnimku, a to, že pri týchto alternatívnych metódach sa nesmú použiť ľudia ani ľudské reprodukčné bunky.

Dosiahli sme dobrý kompromis, ktorý poskytuje ochranu pre výskum, pre Európu ako výskumné miesto a najmä pre zvieratá. Dnes by sme mali za tento kompromis hlasovať, aby sme zabezpečili väčšiu ochranu pre zvieratá a pre potrebný výskum v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). (RO) Rada by som najprv poďakovala pani Jeggleovej, ako aj našim ďalším kolegom poslancom, tieňovým spravodajcom, za dobrú spoluprácu, ktorú sme ocenili počas rokovaní s Radou s cieľom dosiahnuť tento kompromis.

Každoročne sa v Európskej únii použije na vedecké pokusy približne 12 miliónov zvierat. Široká verejnosť sa už niekoľkokrát dotkla otázky potreby poskytnúť zvieratám lepšiu ochranu.

Keby to bolo možné, všetci by sme chceli skončiť s testovaním na zvieratách. Musíme ich však naďalej využívať na ochranu životného prostredia, ako aj zdravia ľudí a zvierat.

Nové ustanovenia, ktoré boli k tejto smernici pridané, zahŕňajú povinnosť vykonávať oveľa častejšie inšpekcie ako v minulosti, pričom pri mnohých z nich nie je vôbec nutné ich vopred ohlásiť. Predchádzajúca autorizácia sa vyžaduje aj pre postupy, pri ktorých sa používajú zvieratá, a to najmä primáty (okrem človeka).

V skutočnosti sa stanovil limit v súvislosti s utrpením, ktorému je vystavené zviera používané pri vedeckých postupoch, a navrhlo sa obmedzenie používania primátov (okrem človeka). Znamená to, že ich možno v súčasnosti využívať iba pri postupoch zameraných na zabránenie, predchádzanie, diagnostikovanie a liečenie chorôb, ktoré môžu byť pre človeka smrteľné.

Som rada, že konečné znenie naďalej obsahuje povinnosť vykonávať pravidelnú revíziu smernice, pri ktorej sa zohľadní dosiahnutý vedecký pokrok. Rada by som zdôraznila význam uprednostňovania alternatívnych metód pred testovaním na zvieratách, ako je to uvedené v tomto návrhu smernice.

Sme si všetci vedomí toho, že súčasný legislatívny návrh sa chystal už veľmi dlho. Verím, že po rokovaniach s Radou počas švédskeho a španielskeho predsedníctva sme dosiahli vyváženú a spoločnú pozíciu, ktorá spĺňa tak potrebu chrániť zvieratá používané pri vedeckých postupoch, ako aj potreby vedeckej obce.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, v mene skupiny ALDE.(SV) Vážená pani predsedajúca, pokúsim sa priblížiť vám trochu histórie. Najprv by som rád poďakoval pani Jeggleovej za jej výnimočné vedenie v tejto veľmi náročnej veci.

Ujali sme sa práce v súvislosti s vecou, pri ktorej by sa, stručne povedané, dal návrh Komisie opísať takmer ako nesmierne ohľaduplný k zvieratám a prvé čítanie v Parlamente do tej istej miery ako nesmierne ohľaduplné k priemyslu. Za posledné roky sme sa v Parlamente pod vedením pani Jeggleovej spolu s Komisiou, Radou, úradníkmi z výborov a so skupinami strán a vďaka výbornej podpore od švédskeho a španielskeho predsedníctva postupne, kúsok po kúsku, slovo po slove, prepracovali k súčasnej pomerne vyváženej smernici.

Ak ide v prvom rade o ochranu zvierat, osobne by som rád upozornil na štruktúry, ktoré v súčasnosti vytvárame pre zvieratá, ktoré jeme. V tejto súvislosti nás čaká obrovské množstvo práce. Veci sa majú tak, že tieto zvieratá majú horšiu úroveň ochrany ako zvieratá používané na pokusy. Len sa pozrite na dlhé prepravné trasy v Európe, ktoré vedú k miestam porážky. Čo ich na diaľnici nevidíte?

Už som sa v minulosti zaoberal zložitými správami a zapájal som sa do zložitých rokovaní, ale v podstate som ešte nikdy nevidel Parlament meniť svoje názory a rozhodnutia podľa pozície určitých lobistických skupín, ktoré sú tu prítomné. To by som od Parlamentu nečakal.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, v mene skupiny Verts/ALE. Vážená pani predsedajúca, tiež by som chcela poďakovať pani Jeggleovej za jej usilovnú prácu na tejto správe. V kompromisnom texte došlo k niekoľkým výrazným zlepšeniam, a to hlavne pokiaľ ide o inšpekcie, nový autorizačný proces pre pokusy a riadny systém klasifikácie, čo oceňujeme. Na aktualizáciu tohto zákona sme však čakali niekoľko rokov a našu skupinu i naďalej značne znepokojujú tri oblasti, preto sme aj predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Veríme, že členské štáty by si mali ponechať právo zaviesť prísnejšie pravidlá v oblasti ochrany zvierat, aké majú v súčasnosti a ako to bolo dohodnuté v prvom čítaní. Sme toho názoru, že vždy, keď je to možné, musia sa namiesto zvierat použiť alternatívy. V súčasnom znení sa požiadavka na povinné používanie alternatív vzťahuje len na zanedbateľné množstvo vykonaných testov, čím sa oslabujú existujúce zákony a o tom sme v prvom čítaní nehlasovali.

Myslíme si, že pokiaľ ide o primáty (okrem človeka), dal by sa výraz „oslabujúci stav“ bez opisného slova „výrazne“ chápať skôr ako takmer ktorákoľvek triviálna ľudská choroba a nie ako vážne zhoršenie ľudského zdravia, o ktoré tu išlo.

Zo skúseností s právnymi predpismi v tejto oblasti vieme, že vykonávanie a presadzovanie sú kľúčom k vytvoreniu účinných právnych predpisov. Tieto otázky sú rozhodujúce. Keďže chce naša skupina dosiahnuť jasnosť pomocou diskusie, požiada o vrátenie tohto návrhu výboru.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, v mene skupiny ECR.(PL) Vážená pani predsedajúca, som rád, že vznikla táto smernica. Chcel by som zablahoželať pani Jeggleovej, pretože práca potrebná na dosiahnutie tohto kompromisu bola veľmi ťažká. Je dobré, že Európska únia upravuje ďalšiu dôležitú oblasť súvisiacu so zaobchádzaním so zvieratami a že prijímame riešenia, ktorých cieľom je predchádzanie krutosti voči zvieratám. V predchádzajúcom systéme nevyhnutných pokusov vykonávaných na zvieratách existovalo veľa krutosti. Mieru krutosti možno znížiť a smernica sa to snaží dosiahnuť. Krutosť spôsobuje zvieratám utrpenie a ubližuje im. Krutosť však škodí predovšetkým človeku. Je urážkou ľudskej dôstojnosti. Tí, ktorí sú krutí k zvieratám, konajú proti svojej vlastnej ľudskosti a dôstojnosti. Som rád, že uznesenie, ktoré dnes Parlament prijal, je krokom týmto smerom. Obsahuje síce jedno ustanovenie, voči ktorému mám určité výhrady, ale o tom budem hovoriť vo svojom vyhlásení po hlasovaní.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL.(PT) Vážená pani predsedajúca, Európa má povinnosť presadzovať ochranu zvierat, ale to, o čom tu diskutujeme, siaha ďaleko za tento základný bod a predstavuje pre nás niekoľko zložitých otázok. Žiadne presvedčenie by sa nemalo chápať ako niečo s absolútnou hodnotou. Sprevádza nás však mnoho možností a rozporov, ktoré môžeme vyriešiť len vďaka vyváženým právnym predpisom.

Malo by byť blaho zvierat na nižšom stupni rebríčka hodnôt ako hodnota ľudského zdravia alebo nie? Aká je v skutočnosti európska výskumná stratégia, keď ide napríklad o ľudské zdravie a základný výskum? Ako môžeme zabrániť zrušeniu európskeho lekárskeho výskumu, pretože by to mohlo nakoniec viesť k jeho zničeniu?

Odstránením týchto problémov možno uľavujeme svojmu európskemu svedomiu, lekársky výskum však presúvame napríklad do iných krajín, v ktorých monitorovanie životných podmienok zvierat nemusí existovať. Musíme byť schopní vyvíjať a presadzovať alternatívne metódy namiesto používania zvierat na vedecké účely, ale je ešte stále o čom diskutovať a naozaj dúfam, že sa táto záležitosť preskúma podrobnejšie.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, v mene skupiny EFD.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, je nevyhnutné i potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou dosahovať pokroky vo vedeckom výskume a potrebou chrániť životné podmienky zvierat.

Ochrana zvierat používaných vo vedeckých postupoch je v súčasnosti nepostačujúca. Nové vedecké poznatky znamenajú, že s cieľom nahradiť alebo znížiť mieru používania zvierat môžeme presadzovať alternatívy. Musia sa používať také metódy alebo postupy, ktoré spôsobia čo najmenej bolesti a utrpenia, pričom sa však neobmedzí vedecký výskum zameraný na boj proti chorobám.

Je preto správne, že sa robí revízia európskych právnych predpisov v oblasti ochrany zvierat s cieľom dosiahnuť uspokojivé výsledky, ktoré spĺňajú požiadavky výskumného odvetvia vzhľadom na potrebu venovať sa takému vedeckému výskumu osožnému pre človeka a ktoré sa zároveň starajú o životné podmienky zvierat ešte stále potrebných na vedecké účely.

 
  
  

PREDSEDÁ: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI). – Vážený pán predsedajúci, Komisia navrhla túto smernicu v roku 2008 a existovali isté obavy, že smernica nadmerne zaťaží odvetvie vedy a výskumu. Návrh zmierni určité obmedzenia a všimol som si, že bola odstránená požiadavka poskytovať údaje z výskumu na zvieratách.

V EÚ sa každoročne použije na pokusy okolo 12 miliónov zvierat a tento návrh by mohol zväčšiť ich utrpenie. Musíme znížiť potrebu vykonávať pokusy na zvieratách.

Civilizované ľudské bytosti sa snažia dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou robiť výskum a povinnosťou vážiť si život ostatných tvorov na tejto planéte. Tieto rozhodnutia vyžadujú múdrosť Šalamúna. Je mi ľúto, pripúšťam, že sa musím spýtať, či je Európsky parlament natoľko múdry.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, robíme nový a dôležitý krok vpred v oblasti životných podmienok zvierat tým, že zvyšujeme ochranu zvierat používaných na vedecký výskum.

O životných podmienkach zvierat sme už toho počuli mnoho. Počuli sme aj to, že Európa je významným miestom priemyselného výskumu a inovácií. O jednej záležitosti sme však nehovorili dosť veľa. Týka sa základnej hodnoty Európskej únie, a to konkrétne ľudskej dôstojnosti a otázky, ako sa k nej staviame. Som presvedčený, že nesmieme na jednej strane zlepšovať životné podmienky zvierat a na druhej strane sa vystavovať rizikám v oblasti, ktorá je ak nie úplne, tak minimálne čiastočne v rozpore s našimi európskymi hodnotami.

Prečo to hovorím? Európska Komisia sa vo svojich dokumentoch odvoláva na alternatívne metódy. Medzi ne patrí päť metód súvisiacich s výskumom a využitím embryonálnych kmeňových buniek, a to najmä ľudských kmeňových buniek. Podľa mňa je to nemorálne. Je to niečo, čo nemôžem ignorovať, keď ide o dnešné hlasovanie o navrhovanom kompromise medzi Parlamentom, Radou a Komisiou. Preto chcem vyzvať vás a najmä Radu, členské štáty a Komisiu v podobne takzvaného regulačného výboru, aby ste zaujali veľmi citlivý prístup. Ak prejavujeme záujem o ľudskú dôstojnosť, neznamená to, že máme výhrady voči životným podmienkam zvierat. Práve naopak, my chceme obe tieto veci. Chceme spoluprácu, aby sme mohli chrániť dôstojnosť živých tvorov, či už ide o zvieratá alebo ľudí, a to spôsobom, ktorý zodpovedá našej európskej predstave o dôstojnosti, aby sme ju mohli spoločne brániť a podporovať.

Jednou z typických čŕt Európy je ochota bojovať za ľudskú slobodu a dôstojnosť. Z tohto dôvodu sa nebudem môcť zúčastniť dnešného hlasovania, pretože z morálneho hľadiska nie je pre mňa možné, aby som robil jednu vec a ignoroval druhú. Je dobré, že sme dnes o tejto téme diskutovali, ale tretí rozmer ľudskej dôstojnosti bol dosť neúspešný.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). - (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, po jeden aj pol roku náročných rokovaní medzi Parlamentom, Radou a Komisiou sme dospeli aspoň ku kompromisnému zneniu citlivého dokumentu týkajúceho sa pokusov na zvieratách. Bola to ťažká práca a rád by som poďakoval našej spravodajkyni pani Jeggleovej a tieňovým spravodajcom za účasť na takých intenzívnych rokovaniach.

Text bol prijatý bez výhrad Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorého mám česť byť predsedom. Len 4 poslanci sa zdržali hlasovania. Dosiahla sa v ňom dobrá rovnováha medzi potrebou zlepšiť životné podmienky zvierat používaných na pokusy a tým, že je potrebné počítať s pokrokom v lekárskom výskume. Cieľom návrhu je preskúmať a zlepšiť smernicu z roku 1986, ktorá je v súčasnosti už zastaraná, ako aj zharmonizovať európske nariadenia s touto tematikou.

Pokusy na zvieratách sú pre nás všetkých, ako aj širokú verejnosť, mimoriadne citlivá téma. Som však presvedčený, dámy a páni, že text, o ktorom sa chystáme hlasovať, je primeraný a je výsledkom vážnej a dôslednej práce. Predstavuje rozhodné vylepšenie existujúcich právnych predpisov vzhľadom na ochranu zvierat, pričom zároveň nezabúda na našu morálnu povinnosť dosahovať pokrok v lekárskom výskume.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, je zrejmé, že na oboch stranách tejto polemiky sú silné názory. Rozpor je celkom jasný. Týka sa tých, ktorí veria, že práva zvierat by mali mať prednosť, a tých z nás, ktorí veria v práva spoločnosti vidieť pokrok vo vývoji liečiv, liečebných postupov a liekov pre slabých, chorých a trpiacich. Musíme v tejto oblasti dosiahnuť primeranú rovnováhu. Áno, musíme chrániť zvieratá, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby mali vedci nástroje, ktoré im umožnia vyvíjať nové liečivá, ktoré v budúcnosti vyliečia niektoré z najvážnejších chorôb, ktorým ako spoločnosť čelíme.

Myslím si, že pokiaľ ide o rozpor medzi týmito dvomi uhlami pohľadu, text, ktorý máme pred sebou, je primerane vyvážený. Som presvedčený, že tento text sa venuje náležite ochrane zvierat a právam spoločnosti a že rovnováha je primeraná. Chcel by som oceniť prácu, ktorú vykonali pani Jeggleová a všetci tieňoví spravodajcovia.

Rád by som požiadal v tomto pokročilom čase Zelených, aby dobre zvážili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú. Dnes sme už o tom diskutovali. Rokovanie už prebehlo. Som presvedčený, že text v skutočnosti zohľadňuje ich obavy a venuje sa im. Táto problematika má priveľký význam na to, aby sa tu robili politické intrigy, a rád by som takto neskoro Zelených požiadal, aby zvážili stiahnutie pred tým, ako pristúpime k hlasovaniu.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Vážený pán predsedajúci, boj v mene zvierat ide ruka v ruke s bojom za lepší výskum. Každý, kto je zástancom pokusov na zvieratách, oslabuje výskum. Existuje tu tradícia, falošná viera v účinnosť pokusov na zvieratách. Čoraz viac liečiv zahŕňa reakcie typické len pre ľudí, pri ktorých sú pokusy na zvieratách úplne zbytočné. Alternatívy sú však účinné, ako aj rýchlejšie a lacnejšie. Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Skupina zelených/Európskej slobodnej aliancie, je pomôcť zvieratám a výskumu, a preto vám odporúčam, aby ste namiesto toho hlasovali za tieto návrhy.

Okrem toho tu existuje diera v zákone, ktorá umožňuje použitie opíc. Túto dieru by sme mali zaplátať pomocou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložili Zelení. Opice možno použiť len pri tých najhorších symptómoch vážnych ľudských chorôb – tu žiadne diery v zákone neexistujú.

Na záver, pokiaľ ide o ochranu zvierat a testovanie nových metód, krajiny musia dostať šancu byť na čele. Len vtedy môže Európa získať vedúce postavenie na svete v oblasti ochrany zvierat a lekárskeho výskumu.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Vážený pán predsedajúci, ako poľnohospodár som vždy chcel, aby sa so zvieratami zaobchádzalo primerane, a domnievam sa, že v Spojenom kráľovstve sa s nimi takto zaobchádza, aspoň teda vo vedeckej obci.

Navštívil som spoločnosť Huntingdon Life Sciences v mojom volebnom obvode a viem, že tu zanietení ľudia robia len to nevyhnutné, aby sa dosiahol vedecký pokrok. Táto inštitúcia vykonáva dôležité testy liekov, ktoré by mohli o pár rokov zachrániť život niekoho v rokovacej sále. Všetci zamestnanci majú povinnosť oznámiť, ak majú dôkazy, že sa so zvieratami zle zaobchádza.

Nemôžeme a nesmieme zaviesť zbytočné kontroly, ktoré svojvoľne obmedzia určité prístupy. Tieto tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nezlepšia životné podmienky zvierat, ale ak ich uvedieme do platnosti, oslabíme výskum. Sú okrem iného návodom na právny konflikt, ktorý neurobí nič pre pokrok v medicíne, ale môže naplniť vrecká právnikov.

Úprimne povedané, EÚ musí začať omnoho viac používať myšlienku „ak to nie je pokazené, neopravuj to“. V Spojenom kráľovstve máme rozumný režim, zodpovednú vedeckú obec – aj v mojom volebnom obvode, v ktorom univerzita Cambridge poháňa vpred svetový vedecký pokrok – a vyvážené zákony, ktoré prakticky riešia problémy tak v oblasti vedy, ako aj životných podmienok zvierat. Táto obozretná rovnováha sa musí udržať. Môj odkaz pre EÚ je v tejto veci jasný: aspoň teraz nechajte dobré veci na pokoji.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – Vážený pán predsedajúci, smernica, o ktorej diskutujeme, má za cieľ obmedziť testovanie na zvieratách a zlepšiť podmienky zvierat používaných na výskum.

V Európe máme už teraz najvyššiu úroveň životných podmienok zvierat na svete a táto smernica ešte viac zvýši túto úroveň. To je veľmi chvályhodné. Ale aj tak musíme mať na pamäti, že ľudské bytosti a ich blaho znamenajú viac ako blaho zvierat a že je zásadný rozdiel v dôstojnosti medzi zvieratami a ľudskými bytosťami.

Oceňujem rovnováhu medzi prísnejšími pravidlami v oblasti životných podmienok zvierat a používaním zvierat, pričom výskum je povolený za prísnych podmienok. Podporujem zásadu, ktorá hovorí, že je potrebné v čo najväčšej možnej miere nahrádzať testovanie na zvieratách inými metódami, znížiť na minimum počet používaných zvierat a zlepšiť normy pre chov, chovné zariadenia a starostlivosť.

Testy na zvieratách budú povolené iba vtedy, ak nebude k dispozícii žiadna alternatívna metóda. Lekársky výskum bude zároveň naďalej možný. Zabezpečí sa tým rovnováha medzi etickou nevyhnutnosťou znížiť objem testovania na zvieratách a požiadavkami moderného lekárskeho výskumu.

V tejto záležitosti by som sa chcel vyjadriť rozhodne proti takým alternatívnym metódam k testovaniu na zvieratách, medzi ktorými by mohli byť aj testy založené na využití ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Znepokojujú ma tie členské štáty, ktorých domáce zákony explicitne nevylučujú z povinného alternatívneho testovania metódy používajúce ľudské embryá. Keď táto smernica nadobudne účinnosť, môže sa stať, že členské štáty budú musieť používať tieto alternatívne metódy bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú založené na kmeňových bunkách z embryí.

V záverečnom hlasovaní sa preto zdržím a požiadam členské štáty, aby zabezpečili iné alternatívy, ako sú tie, ktoré predstavujú zničenie ľudského života.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, tiež by som chcel najprv zablahoželať pani Jeggleovej k vynikajúcej práci, ktorú vykonala v mene Parlamentu a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v súčinnosti s Komisiou a Radou. Po jeden a pol roku priebežných rokovaní za švédskeho, španielskeho a belgického predsedníctva sa podarilo dosiahnuť vyvážený kompromis medzi požiadavkami vedeckej obce a tým, čo sa za daných okolností dá nazvať „životnými podmienkami zvierat“.

Väčšina potrebná na dosiahnutie tohto výsledku sa zabezpečila v priebehu veľmi emotívnej a intenzívnej diskusie, v ktorej všetky strany urobili ústupky. V širokej miere sa angažovala aj verejnosť, ako sa dá očakávať v takejto citlivej záležitosti. Tvorcovia politiky však musia prijímať rozhodnutia a hoci by nám nemal chýbať cit voči zvieraciemu utrpeniu, musíme si dokázať vybrať a poznať svoj rebríček hodnôt. Pozícia, ktorú dnes zastupuje pani Jeggleová, sa orientuje na rebríček hodnôt, o ktorom sa dá povedať, že udržiava rovnováhu medzi prínosmi pre ľudské zdravie a minimalizovaním utrpenia zvierat. Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente preto bude hlasovať za túto správu a odmietneme každý pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som rád vyjadril svoju vďaku a rešpekt voči pani Jeggleovej, ktorá na tejto správe pracovala niekoľko rokov. Avšak, pani Jeggleová, musím povedať jednu vec: ako Európania nemôžeme byť na túto správu hrdí. Je príliš vágna a povoľuje priveľa vecí, ktoré by krajina a kontinent celosvetovo zohrávajúce vedúcu rolu v oblasti ochrany životných podmienok zvierat, povoľovať nemali.

Predpokladám zhoršenie situácie, najmä pokiaľ ide o opakované používanie pokusných zvierat. Toto bolo kedysi sťažené, ale domnievam sa, že terajšie predpisy budú značne oslabené. Krútite hlavou, ale je pravda, že keď si vec pozorne preskúmate, sú to práve drobnosti a jemné rozdiely v znení, ktoré zavážia. Prísnosť testov je takisto oblasť, kde sa v mnohých členských štátoch situácia pravdepodobne zhorší. Niektoré členské štáty, napríklad Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko, už zašli ďalej. Zaviedli sme prah bolesti a Rada ho znova oslabila tým, že povolila výnimky. Okrem toho sa zúžili právomoci Komisie vo vzťahu k inšpekciám.

Budem však hlasovať za túto správu, pani Jeggleová, pretože predstavuje zlepšenie smernice z roku 1986, ktorá má dnes už 24 rokov. Autorizačné mechanizmy sú zavedené. Vopred sa požaduje licencia na tri etapy testovania, čo je dobrá vec. Procedúry sa zjednodušili, čo je takisto pozitívny krok. Osobne som hrdý na to, že sa nám podarilo zachrániť tému alternatívnych metód testovania z predošlého parlamentného obdobia. Na túto vec však budeme musieť poskytnúť viac finančných prostriedkov.

Túto smernicu bude treba v najbližších siedmich rokoch zrevidovať. Predstavuje celkom dobrý základ, o sedem rokov ju však budeme musieť vylepšiť, aby sme potvrdili svoju reputáciu tu v Európe, že v celosvetovom kontexte zabezpečujeme najvyššiu úroveň životných podmienok zvierat.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) . – (PT) Vážený pán predsedajúci, správu, ktorá je dnes predkladaná tomuto Parlamentu, pripravila naša kolegyňa pani Jeggleová. Cieľom správy je zakončiť proces, ktorý bol taký dlhý, aký bol zložitý, a mohol sa uskutočniť len vďaka usilovnej práci a obratnému dialógu, za čo by sme sa pani kolegyni chceli poďakovať.

Vždy, keď vec, o ktorej sa uvažuje, zahŕňa nielen rozličné záujmy, ale aj morálne hodnoty, má to za následok nielen vyjadrovanie solídnych, racionálnych argumentov, ale aj emocionálne reakcie. To nám nepomáha dosiahnuť ten konsenzus, v ktorý tu dúfame, aby sme mohli slúžiť európskej verejnosti a zároveň rešpektovať pohľady rôznych politických skupín a členských štátov. Umožnilo by nám to prispieť k európskej integrácii prípravou a prezentáciou spoločných štandardov. Presne o túto štandardizáciu kritérií, v ktorú dúfame, ide v tejto správe, a to v prístupe, ktorý prijíma vyššiu úroveň ochrany života zvierat.

Znamená to, že v priebehu dvoch rokov po rozhodnutí zrevidovať smernicu Rady 86/609/EHS o ochrane zvierat používaných na vedecké účely – a s ohľadom na rozdiely medzi členskými štátmi v tejto oblasti – sa uskutočnil pokus sformulovať detailnejšie pravidlá k tejto záležitosti, a to s cieľom zredukovať procedurálne rozdiely. Bolo pritom dôležité nájsť rovnováhu medzi vyššou úrovňou ochrany zvierat používaných na vedecké účely a potrebou zaručiť nevyhnutné podmienky pre biomedicínsky výskum, vďaka ktorým sa môže v Európskej únii rozvíjať. Túto rovnováhu sa podarilo dosiahnuť v texte, o ktorom budeme o chvíľu hlasovať.

Prospeje to zvieratám, ktoré ochraňujeme, a je to tiež v súlade s našou ľudskou zodpovednosťou voči zvieratám, avšak bez negatívneho vplyvu na kvalitu a pokrok biomedicínskeho výskumu, ktorý každodenne pomáha nám všetkým.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, mali by sme hlasovať za túto správu o smernici o pokusoch na zvieratách. V rokovaniach s Komisiou a Radou dosiahol Parlament veľmi veľa: a to nahradenie, obmedzenie a zmiernenie.

Je pravda, že z hľadiska životných podmienok zvierat stále robíme primálo. Rada však nebola pripravená urobiť viac a dala najavo, že žiadna nová smernica nebude, ak neprijmeme tieto výsledky. To neznamená, že v tejto oblasti nemôžeme dosiahnuť pokrok v budúcnosti. Životným podmienkam zvierat a výskumu na zvieratách treba v našej politike dať vysokú prioritu. Bola by som veľmi šťastná, keby sa nám pokusy na zvieratách podarilo úplne zastaviť už dnes. Žiaľ, od tohto cieľa sme ešte veľmi vzdialení, a preto musíme zabezpečiť, aby sme zvieratám poskytli čo najvyššiu ochranu.

Kompromis, ktorý sa podarilo vyjednať, na to poskytuje oveľa lepšie predpoklady. Jedinou dôležitou vecou je, aby sme zaistili, že všetky členské štáty novú smernicu zavedú jednotne. Chcem sa pani spravodajkyni a všetkým tieňovým spravodajcom za ich usilovnú prácu úprimne poďakovať.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni! Pani spravodajkyňa a tí, ktorí s ňou spolupracovali, skutočne odviedli náročnú prácu, za ktorú im ďakujeme.

Osobne však nemôžem skryť fakt, že spolu s viacerými členmi talianskej vlády, ktorú podporujem, ma zaráža problém, ktorý sme – zdá sa –, dokonca ani po 24 rokoch stále nedokázali vyriešiť podľa svojich predstáv.

Niektorí poslanci poukázali na to, že citlivosť zvierat je iná ako citlivosť ľudí. A skutočne, žiadne zviera by nespáchalo to, čo sa už udialo a ešte sa iba má udiať v Iráne. Vo všeobecnosti sa zvieratá navzájom nemučia, nekameňujú na smrť ani si nerozprávajú tie klamstvá, ktoré sú také typické pre náš vlastný politický svet.

Oprávnene smieme požadovať, aby nám zvieratá boli užitočné pri napredovaní vedeckého výskumu a zveľaďovaní ľudského zdravia, avšak nemáme právo požadovať, aby boli naďalej vystavované zbytočným, veľakrát opakovaným pokusom, ktorými si iba mastia vrecká niektorí takzvaní výskumníci.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že experimenty in vitro či počítačové simulácie ľudského metabolizmu dnes umožňujú zber presnejších výsledkov, než sú výsledky z pokusov na zvieratách, pretože výsledky z takýchto pokusov často nemožno prenášať z jedného živočíšneho druhu na iný – a to ani medzi rôznymi zvieratami, ani zo zvieraťa na človeka.

Z týchto príčin dúfame, že táto smernica bude zrevidovaná tak, aby viac zodpovedala dnešným trendom a vzájomnému rešpektu.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za výsledok, ktorý dosiahli. Myslím si, že sme dosiahli najlepší možný kompromis medzi potrebami výskumu a zabezpečením životných podmienok zvierat používaných na vedecké účely.

Žiaľ, výskum na báze zvierat je naďalej nevyhnutný, keďže neexistujú žiadne alternatívy. Počítačové simulácie a bunkové kultúry nestačia, pričom toto netvrdia politici, ale výskumníci. Chcela by som Parlamentu pripomenúť, že lieky na viaceré veľmi závažné choroby sa podarilo vyvinúť práve vďaka pokusom vykonaným na živých zvieratách. Deväťdesiatosem percent týchto zvierat sú hlodavce, čo znamená, že väčšie živočíšne druhy sa používajú len vo veľmi malej miere. Musím tiež poukázať na to, že práve vďaka týmto pokusom dnes máme lieky na leukémiu, cukrovku a niektoré druhy tumorov. Na záver by som chcela podotknúť, že výskumníci sú tí prví, ktorí chcú zabrániť utrpeniu, ak nie je nevyhnutné, a myslím si, že by stačilo, keby ste ich pozorovali pri práci, aby ste si to uvedomili.

Je pravda, že je tu naďalej niekoľko častí, ktoré vzbudzujú obavy. Rada by som uviedla jednu, ktorá ešte nebola spomenutá: z článku 49 zmizli všetky zmienky o etických výboroch a boli nahradené všeobecnejšími národnými výbormi na ochranu zvierat. Toto zaznelo pre mnohých, ktorí pracujú v danej oblasti, ako varovný signál, pretože etické výbory už v mnohých laboratóriách existujú a v iných sa práve zakladajú. Existujú preto obavy, že úloha spomínaných výborov by sa určitým spôsobom mohla zredukovať, ba dokonca by sa mohli nahradiť všeobecnejšími výbormi, ktoré sú na danú úlohu eticky i vedecky menej dobre pripravené.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Najskôr by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni Jeggleovej za dobre vykonanú prácu. Podporujem tiež kolegov poslancov, ktorí sa dnes vyjadrili proti trom návrhom pozmeňujúcim a doplňujúcim spoločnú pozíciu.

Toto nie je dokonalý kompromis, hoci pre danú chvíľu je to najlepšie možné znenie.

Obsah návrhu bol vytvorený po konzultácii s poprednými vedcami, ktorí vedia, čo potrebujú na to, aby mohli vo svojich výskumoch pokračovať.

Akékoľvek úpravy tohto kompromisu povedú k obnove zvyčajného postupu, čo podľa môjho názoru nie je v nikoho záujme. Preto vyzývam všetkých kolegov poslancov, ktorí sa zúčastňujú dnešného hlasovania, aby odmietli všetky tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a umožnili tak európskemu výskumu, aby podával čo najlepšie výkony.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vyzývam Radu a Komisiu, aby zaručili zákaz používania embryonálnych alebo dospelých ľudských buniek na účel ochrany zvierat.

Faktom je, že dnešná situácia umožňuje používanie ľudských materiálov počas nevyhnutných pokusov preto, aby boli ochránené zvieratá. Vždy rozprávame o kompromise, ale výsledkom tejto kultúry kompromisu je to, že už ani nevieme, čo je alebo nie je eticky prijateľné. Existujú však určité etické oblasti, pri ktorých nie je možný žiaden kompromis. Ak Komisia a Rada nebudú schopné zaručiť tento zákaz, bude to faktickým dôkazom toho, ako EÚ zaobchádza s ľudskými bytosťami.

Je mi ľúto, ale bez tejto záruky nemôžem podporiť text navrhovanej smernice.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, vo veľkej miere sme sa zhodli na tom, že európskym občanom máme poskytovať najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Tá zahŕňa spoľahlivé lieky s čo najmenšími vedľajšími účinkami, ako aj najnovšiu modernú liečbu. Žiaľ, vzhľadom na súčasný stav vedeckého pokroku to bez pokusov na zvieratách nedokážeme.

Predkladanú správu preto vnímam ako nanajvýš úspešný pokus docieliť rovnováhu medzi životnými podmienkami zvierat a poskytovaním zdravotnej starostlivosti občanom. Spomínané tri ciele – nahradenie, obmedzenie a zmiernenie – sú základnými požiadavkami na to, aby sa nám to skutočne podarilo, keďže sme dnes tak často spomínali ľudskú dôstojnosť, ktorá podľa mňa zahŕňa aj úctu voči zvieratám.

Potrebné je získavať povolenia vopred, nutné sú tiež prísne kontroly a účinné systémy inšpekcií. Právne predpisy samy osebe nestačia. Musíme zostať ostražití a zaistiť, že sa obsah správ skutočne zavedie do praxe.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). Vážený pán predsedajúci, myslím si, že sa všetci zhodujeme na tomto bode: v ideálnom svete by žiadny výskum na zvieratách nebol potrebný. Realita je však taká, že žijeme vo svete utrpenia, kde chorí muži, ženy a deti čakajú na liečbu, a teda aj na výsledky týchto výskumov, ktoré sú nevyhnutné a životne dôležité. Preto musíme podporiť vynikajúci kompromis, ktorý dosiahla pani Jeggleová, medzi Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Radou.

Ako sme uviedli, dohoda minimalizuje utrpenie zvierat, avšak neobmedzuje výskumy, ktoré sú životne dôležité pre milióny pacientov v Európe a na celom svete. Vedeli ste, že 70 % Nobelových cien za medicínu bolo udelených za prácu na základe pokusov na zvieratách?

Tento text od nás nežiada, aby sme si vybrali medzi myšami a ľuďmi – táto smernica ochraňuje pacientov i zvieratá. Táto smernica ochraňuje našu budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tieto predpisy sú lepšie ako tie, ktoré sme mali doteraz. Na tom sa hádam všetci zhodneme. Od vás, pani Jeggleová, je však veľmi unáhlené tvrdiť, že pre tento kompromis neexistuje žiadna alternatíva. Myslím si, že sme z tejto situácie mohli vyťažiť viac.

Samozrejme, je pravda, že zo strany výskumu bol vo forme lobingu vyvinutý veľký tlak. Všetci sme si ho dobre uvedomovali. Dosiahli sme však svoj hlavný cieľ, ktorým je zníženie počtu pokusov na zvieratách? Nad tým stále visí veľký otáznik. Ďalším problémom je, samozrejme, že využívanie primátov (okrem človeka) sa v skutočnosti nezredukovalo.

My v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii to považujeme za veľmi znepokojujúce; zároveň si myslíme, že ide o závažné porušenie európskych princípov, keď členským štátom nedovolíme prijať predpisy, ktoré by boli prísnejšie v porovnaní so súčasnými právnymi predpismi. Táto situácia sa musí zmeniť. Treba sa nad ňou znova vážne zamyslieť. To je prvý bod spomedzi pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov podaných Zelenými a z tohto dôvodu tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sťahovať nebudeme. Žiadame, aby sa návrh vrátil naspäť do výboru.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, rozvoj techník a metód, ktoré odstránia potrebu pokusov na zvieratách a zminimalizujú utrpenie, ktorému sú vystavené zvieratá v prípadoch, keď je to nevyhnutné, by mal byť dôležitým cieľom vedeckého výskumu, ako aj experimentálneho a technického rozvoja, ktorý je dôležité stimulovať. Popri takomto vývoji treba zohľadniť aj potrebu šírenia týchto techník a metód, spolu s ich aplikovaním v inštitúciách výskumu a rozvoja, ako aj vo vnútroštátnych vedeckých a technologických systémoch na rôznych stupňoch rozvoja.

Európska únia musí v tejto oblasti prevziať dôležitú úlohu podporou spolupráce medzi vedeckými a technologickými inštitúciami a systémami v rôznych krajinách vrátane tretích krajín. Domnievame sa – pochopiteľne, v tejto oblasti podobne ako v iných oblastiach –, že zavedenie spoločnej minimálnej úrovne ochrany v právnych predpisoch by nemalo znemožniť jednotlivému členskému štátu prijať vyššiu úroveň ochrany, ak si to bude želať.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Vážený pán predsedajúci, skvalitnenie smernice o ochrane zvierat používaných na vedecké účely je vecou, ktorú môžem iba podporiť. Je to však trochu paradoxné, keďže v skutočnosti odmietam pokusy na zvieratách. Alternatívne metódy pokusov existujú a revízia smernice, našťastie, zahŕňa túto oblasť. Za to som veľmi vďačná. Dúfam, že rýchlejší spád dostane väčší rozvoj alternatívnych metód pokusov. EÚ však tu a teraz musí zaviesť humánne a bezpečné pravidlá pre zvieratá používané v pokusoch. Konečne uznávame, že zvieratá sú cítiace bytosti, a preto teraz zavádzame limity bolesti. Prečo však nezavedieme tiež sekciu, ktorá by zakázala opakované používanie tých istých zvierat? Prečo nezakážeme aj používanie opíc na výskum mozgu? Hnevá ma, že do takej miery dávame prednosť záujmom zainteresovaných organizácií pred životnými podmienkami zvierat. Tiež ma frustruje, že v tomto Parlamente sme schopní prijímať právne predpisy iba pre EÚ, pretože ako sa k pokusom na zvieratách pristupuje mimo EÚ?

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, vítam iniciatívu Komisie. Myslím si, že ide o významný úspech, keď sme sa dokázali zhodnúť na harmonizácii praktík v oblasti pokusov na zvieratách v EÚ.

Táto smernica je dôležitým krokom, ktorý zabezpečuje, že pokusy na živých zvieratách na vedecké účely budú nahradené ihneď, ako to bude z vedeckého hľadiska uskutočniteľné. Táto smernica najskôr členské štáty zaviaže k tomu, aby podporovali vývin alternatívnych metód. Dôrazne vyzývam členské štáty, aby zaistili, že bude poskytnuté adekvátne financovanie na školenia, výskumy, rozvoj a aplikáciu vedecky uspokojivých metód alebo stratégií pokusov, ktoré nebudú zahŕňať používanie zvierat.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, ako člen Výboru pre priemysel, výskum a energetiku prirodzene vítam tieto predpisy a dohodu, ktorú sa tu podarilo dosiahnuť. Viem, že je vždy ťažké dosiahnuť kompromis, avšak potrebujeme vhodné etické štandardy pre pokusy na zvieratách, ale aj na ľuďoch, pričom do praxe môžeme zaviesť len tie najvyššie štandardy, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Samozrejme, je tiež dôležité, aby sme vyvíjali alternatívy. Ôsmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj sa musí výrazne zamerať na alternatívne metódy pokusov. Ďalej tiež potrebujeme jednoduchšie procedúry a práve toto je ustanovené v týchto predpisoch. Vyhodnotenie po siedmich rokoch bude pre priemyselné odvetvie mimoriadne prínosné, pretože bezpečnosť procesov a jasné, štandardizované európske predpisy zároveň priemyselnému odvetviu prinesú právne bezpečie.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcem jasne povedať, že Európa má celosvetovo najvyššie štandardy ochrany životných podmienok zvierat. Táto správa predstavuje ďalší dôležitý krok smerom k ešte intenzívnejšiemu skvalitňovaniu životných podmienok zvierat. Naším spoločným cieľom je obmedziť pokusy na zvieratách a skvalitňovať životné podmienky zvierat používaných na vedecké účely. Vítam skutočnosť, že pokusy na zvieratách sa budú nahrádzať inými metódami vždy, keď to bude možné, a že sa zvýšia štandardy chovu, bývania a starostlivosti o tieto zvieratá. Chcela by som sa však odvolať na niektoré skúsenosti z poľnohospodárskeho sektora a vyjadriť svoju kritiku niektorých bodov správy.

Nemali by sme predpokladať, že viac byrokracie v oblasti výskumu zlepší životné podmienky zvierat. Výskum a z neho čerpajúce hospodárske sektory v Európe nesmú byť postavené do nevýhodnej pozície v medzinárodnom meradle ani v rámci iných priemyselných odvetví. Je pravda, že tu i v poľnohospodárskom odvetví, keď spoločnosť volá po vyšších štandardoch životných podmienok zvierat, musíme zvážiť štandardy, ktoré sa uplatňujú na dovážané produkty. Vysoká európska kvalita a štandardy životných podmienok zvierat musia získať primerané uznanie s ohľadom na spravodlivú hospodársku súťaž. Spravodajkyňa, pani Jeggleová, odviedla v tejto mimoriadne citlivej správe vynikajúcu prácu a zaslúži si našu podporu.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, predovšetkým sa vám chcem poďakovať za vaše postrehy a všeobecnú podporu ustanovení zahrnutých v tejto smernici.

Máme pred sebou ambicióznu smernicu, ktorá – ak ju prijmeme – významne ovplyvní životné podmienky zvierat v EÚ. Súhlasím s pani Sârbovou, že úplná a verná implementácia bude pre túto smernicu kľúčovou, ak má naplniť svoj potenciál. Tejto úlohe ešte iba začíname čeliť. Dnes môžeme byť spokojní s tým, že sa podarilo dosiahnuť dobrý kompromis na zložitom, ale dôležitom texte, a že môžeme urobiť veľký krok vpred pri skvalitňovaní života tých zvierat, ktoré sú ešte stále potrebné vo vedeckých procedúrach.

Sprostredkujem vám teraz svoje reakcie na niektoré z vyjadrení, ktoré tu zazneli dnes predpoludním. Pokiaľ ide o vystúpenie pani Evansovej, treba si uvedomiť, že táto smernica v dnešnej situácii poskytne zvýšenú mieru právnej jednoznačnosti. Okrem toho pre základný a aplikovaný výskum, ak preň nie sú predpísané žiadne metódy zo strany EÚ, článok 4 veľmi jasne vyžaduje použitie alternatívnych metód vždy, keď je to možné. Požiadavka využívania alternatívnych metód sa preto nezoslabila – naopak, ešte sa posilnila.

Pokiaľ ide o vyjadrenia pána Kastlera a pána Mikolášika o ľudských embryonálnych kmeňových bunkách, na túto záležitosť sa v diskusiách nezabudlo. Veľmi obšírne sme o nej počas rokovaní diskutovali a nájdené riešenia odrážajú skutočnosť, že v EÚ neexistuje zhoda v otázke, či majú používať ľudské embryonálne kmeňové bunky. Komisia sa preto domnieva, že to bude najlepšie regulovať na vnútroštátnej úrovni.

Dohodnutý text reaguje na spomínané obavy tým, že rozhodnutie, či povoliť takéto použitie, prenecháva každému jednotlivému členskému štátu. Treba dodať, že v členských štátoch, kde neexistujú explicitné právne predpisy zakazujúce využívanie embryonálnych kmeňových buniek, by využívanie tejto metódy pokusov podľa revidovanej smernice bolo povinné iba vtedy, keby takúto metódu testov uznávali právne predpisy EÚ. Avšak žiadne právne predpisy tohto druhu na úrovni EÚ neexistujú a každý podobný právny predpis by si vyžadoval súhlas členského štátu, aby mohol vstúpiť do platnosti.

Pokiaľ ide o etické hodnotenie spomenuté pani Gardiniovou, koncept etického hodnotenia a výborov, ktoré ho realizujú, zostáva pevne zakotvený v článku 38. Avšak slovo „etické“ sa muselo počas diskusií v Rade vypustiť. Samotná požiadavka zostáva v plnej platnosti.

Dúfam, že svojím hlasom vyšlete jasný signál, že Európsky parlament stojí za výsledkom, ktorý vyrokovali inštitúcie pod kompetentným vedením pani Jeggleovej a švédskeho predsedníctva. Dnes máme šancu dostať EÚ do popredia vďaka kombinácii vysokej úrovne životných podmienok zvierat a kvalitnej vedy. Konajme v súlade s naším sloganom: „EÚ – staráme sa o zvieratá, podporujeme lepšiu vedu.“

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, dámy a páni, chcela by som vyjadriť úprimnú vďaku vám, pán Dalli, za vaše slová, ktoré vyjasnili viaceré otázky a ktoré preto nemusím opakovať. Úprimne chcem poďakovať aj svojim kolegom poslancom za ich príspevky.

Je jasné, že ide o nanajvýš citlivú tému, ktorá zahŕňa viacero rôznych záujmov, o ktorých zjednotenie sme sa museli pokúsiť. Všetkých vyzývam, aby hlasovali za správu, ktorú máme teraz pred sebou. Priznávam, že v nej išlo o hľadanie rovnováhy.

Pán Häusling, ak túto správu teraz zamietneme, smernica z roku 1986 bude naďalej platiť ešte dlhý čas, čo situáciu laboratórnych zvierat nezlepší. V blízkej budúcnosti sa nám nepodarí prijať žiadne nové právne predpisy. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré ste opätovne predložili, boli zamietnuté Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pre vaše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa nenašla podpora. Teraz ste ich znova predložili. Máte na to právo a ja ho rešpektujem.

Načo nám bude najvyšší štandard životných podmienok zvierat v Európskej únii, ak ten istý štandard nedokážeme aplikovať na celom svete? Dôležitá vec, do ktorej sa teraz musíme pustiť my všetci, je zaistiť, že právne predpisy, ktoré – dúfajme – prijmeme v priebehu dnešného dňa, budú v členských štátoch v nasledujúcich rokoch uvedené do praxe. Tak znie naša úloha. V prvom rade musíme zabezpečiť, že všetky členské štáty v tejto oblasti dosiahnu rovnako vysoký štandard. To je naša prvoradá úloha a nemali by sme ihneď vyzývať jednotlivé členské štáty, aby prijímali ešte vyššie štandardy.

Tam, kde vyššie štandardy už majú, a tu sa vyjadrujem ako Nemka o Nemecku, tieto štandardy zostanú v platnosti. Žiadny štát nežiadame, aby urobil krok nazad. Naopak, rešpektujeme suverenitu členských štátov, tým istým spôsobom, ako to robíme v otázke výskumu využívajúceho embryonálne kmeňové bunky. Taký je podľa nás správny postup a je to dôležitý bod.

Ak si skutočne želáte vyššie štandardy životných podmienok zvierat, potom, prosím, hlasujte za túto správu a zamietnite všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 8. septembra 2010.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písomne.(CS) Vítam a podporujem smernicu Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely od spravodajkyne pani Jeggleovej, pretože dosiahnutý kompromis je pokrokom v porovnaní s dnešnou situáciou. Zároveň ma však znepokojuje, že sa v konečnom návrhu nepodarilo do rozsahu smernice zahrnúť všetky bezstavovce. Európsky parlament požiadal, aby rozsah smernice aspoň zahrnul tie druhy bezstavovcov, o ktorých sa vedecky preukázalo, že majú potenciál registrovať bolesť, utrpenie, strach a trvalú ujmu. Návrh túto požiadavku ani len nespomína. Hoci uznávam potrebu používania zvierat na vedecký výskum, som pevne presvedčený, že smernica mala zájsť ďalej a zahrnúť do svojho rozsahu všetky živočíchy bez výnimky. Nezabúdajme, že naše porozumenie stále rozširuje spektrum živočíchov, pri ktorých oficiálna veda uznáva schopnosť cítiť bolesť, utrpenie a strach a utrpieť trvalú ujmu. Môžeme preto vyvodiť záver, že schopnosť cítiť strach, utrpenie a bolesť je rozšírená v celej živočíšnej ríši. Uznanie tejto skutočnosti je skôr vecou morálky ako vedy. Prijatým kompromisom sme, žiaľ, preukázali, že európska kultúra sa stále ešte iba musí zbaviť descartovského vnímania zvieraťa ako veci a že v tomto smere je ešte pred nami dlhá cesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), písomne.(PL) V súvislosti s postupom druhého čítania poslanci nedostali možnosť vyjadriť svoje názory na konečné znenie smernice o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (správa pani Jeggleovej). Chcel by som teraz využiť túto príležitosť a vyjadriť svoje zásadné odmietnutie súhlasu, ktorý smernica dáva používaniu embryonálnych kmeňových buniek ako alternatívy pokusov na zvieratách na vedecké účely. Toto je dôsledok pomýlenej antropológie, ktorá pripúšťa možnosť zničenia ľudského života v najskoršom štádiu vývoja s cieľom skvalitniť životné podmienky zvierat. Záruky navrhnuté Európskym parlamentom v prvom čítaní boli v tomto smere oveľa explicitnejšie. Nejednoznačné ustanovenia smernice predstavujú reálnu hrozbu pre existujúce zákony v krajinách ako Nemecko, kde sú embryá do určitej miery chránené. Skutočnosť, že tieto výskumné metódy neboli vylúčené, je výslovným vnucovaním ich legálnosti v krajinách ako Poľsko, Írsko a Malta.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia