Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης(ACTA) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA).

 
  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα την προσοχή σας για ένα λεπτό. Η ημερήσια διάταξη, όπως εγκρίθηκε, δεν προβλέπει διαδικασία «catch-the-eye» για αυτήν τη συζήτηση. Εάν, ωστόσο, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, προτείνω, αν οι ομιλητές στον κατάλογο τηρήσουν τον χρόνο τους και υπάρχει διαθέσιμος χρόνος στο τέλος, να ξεκινήσει σύντομη συνεδρίαση «catch-the-eye». Υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς αυτό; Πολύ καλά.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht , μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε, για μία ακόμη φορά, την ευκαιρία να εξετάσω μαζί σας το θέμα των διαπραγματεύσεων της ACTA.

Από την άποψη αυτή, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω το πλαίσιο των εν λόγω διαπραγματεύσεων: η ACTA είναι συμφωνία που θα είναι σημαντική για τη διατήρηση της κοινοτικής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στην παγκόσμια αγορά.

Πράγματι, αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστική οικονομία, θα πρέπει να βασιζόμαστε στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αποκλειστικότητα του σήματος. Αυτά είναι μερικά από τα κύρια συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά. Χρειαζόμαστε, συνεπώς, τα εργαλεία προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία τους στις κύριες εξαγωγικές αγορές μας.

Και αφορά θέματα που απασχολούν τους πολίτες της ΕΕ: όχι μόνο τις θέσεις εργασίας, αλλά και την ασφάλεια των καταναλωτών, την ασφάλεια γενικά και την υγεία.

Αυτό που στοχεύουμε είναι απλά η ρύθμιση ενός διεθνούς προτύπου για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που θα είναι λογικό, ισορροπημένο και αποτελεσματικό και, κατά συνέπεια, θα υπερβαίνει τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: τη συμφωνία TRIPS. Αυτός είναι ο απώτερος στόχος, για τον οποίο είμαι βέβαιος ότι όλοι συμφωνούμε.

Τον περασμένο Μάρτιο, ήρθα εδώ προκειμένου να σκιαγραφήσω τις κύριες αρχές επί των οποίων βασίζεται η συμμετοχή της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις αυτές, και δεσμεύθηκα προσωπικά για την ενίσχυση της διαφάνειας έναντι του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Όπως μπορείτε να δείτε από τα σχέδια κειμένων που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν από τον Μάρτιο, τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας, η Επιτροπή κράτησε τον λόγο της και επανειλημμένα επέμεινε σε αυτές τις αρχές. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω τις αρχές αυτές:

Πρώτον, στόχος της ACTA είναι να αντιμετωπίσει τις μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίες έχουν σημαντικό εμπορικό αντίκτυπο, και δεν αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των φορητών υπολογιστών των ταξιδιωτών. Δεν θα οδηγήσει σε περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών ή παρενόχληση των καταναλωτών. Αν κάποιοι από εσάς έχουν αμφιβολίες σχετικά με αυτό, θα χαρώ πολύ να ακούσω τα επιχειρήματά σας.

Δεύτερον, η ACTA αφορά μόνο την επιβολή των υφιστάμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν θα περιλαμβάνει διατάξεις που τροποποιούν την ουσία του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να καθοριστούν ελάχιστοι κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο οι καινοτόμοι ερευνητές μπορούν να επιβάλουν τα δικαιώματά τους στα δικαστήρια, στα σύνορα ή στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, η ACTA θα διασφαλίσει την επαρκή κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων σχεδιαστών μόδας, καλλιτεχνών ή κατασκευαστών αυτοκινήτων όταν έρχονται αντιμέτωποι με παραποίηση/απομίμηση των δημιουργιών τους εκτός Ευρώπης.

Τρίτον, η ACTA πρέπει να παραμείνει σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού επιπέδου εναρμόνισης της επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, του ρυθμιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών και, τέλος, της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η ACTA δεν θα αλλάξει καμία νομοθεσία της ΕΕ από την πίσω πόρτα. Ποια είναι τότε, θα με ρωτήσετε, η προστιθέμενη αξία; Η απάντηση είναι ότι η νομοθεσία μας είναι από τις πιο αποτελεσματικές και, εφόσον και άλλες χώρες την υιοθετήσουν, αυτό θα βοηθήσει τους καινοτόμους ερευνητές μας.

Τέταρτον, θα εξασφαλίσουμε ότι η ACTA δεν παρεμποδίζει την πρόσβαση σε γενόσημα φάρμακα. Υπάρχει πλέον σαφής διατύπωση στο σχέδιο κειμένου που διασφαλίζει ότι η ACTA δεν θα χρησιμεύσει ως βάση ώστε να παρεμποδιστεί το εμπόριο των γενόσημων φαρμάκων.

Επιπλέον, η ACTA θα συνάδει με τη δήλωση σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία του 2001, ενώ οι υποχρεώσεις σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, που αποτελεί το πλέον ευαίσθητο ζήτημα όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα, δεν θα ισχύει για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Όσον αφορά τη διαφάνεια, τηρήσαμε τον λόγο μας να ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω ειδικών συνόδων, μετά από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Σύμφωνα δε με τις δεσμεύσεις μας με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο, μοιραζόμαστε, βεβαίως, τα σχέδια κειμένων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας για να αναφέρω συνοπτικά τα αποτελέσματα του 10ου γύρου διαπραγματεύσεων της ACTA που έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον μεταξύ 16 και 20 Αυγούστου 2010.

Στα κεφάλαια που αφορούν αστικά, τελωνειακά και ποινικά θέματα, τα συμβαλλόμενα μέρη σημείωσαν κάποια πρόοδο, δεν υπήρξε όμως ακόμη επαρκής ευελιξία από τα συμβαλλόμενα μέρη για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα. Εκπονήθηκε επίσης εκτεταμένο έργο σχετικά με τα γενικά και οριζόντια κεφάλαια (προοίμιο, γενικές διατάξεις, ορισμοί, πρακτικές επιβολής, διεθνής συνεργασία και θεσμικές διατάξεις), τα οποία έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Δυστυχώς, όμως, κατά τους δύο τελευταίους γύρους, κατέστη ολοένα και πιο σαφές ότι συναίνεση που θα περιλαμβάνει όλα τα σημερινά συμβαλλόμενα μέρη της ACTA θα επιτευχθεί μόνο με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, δεδομένης της ποικιλίας των απόψεων και πρακτικών ως προς το θέμα αυτό από τους διάφορους συμμετέχοντες της ACTA. Αυτό θα αποβεί εις βάρος του επιπέδου της φιλοδοξίας –και της αποτελεσματικότητας– της συμφωνίας.

Σχετικά με το ψηφιακό περιβάλλον (διαδίκτυο), το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα αλλά και το πιο «καινοτόμο» κεφάλαιο της ACTA, σημειώθηκε ένα σημαντικό βήμα οπισθοδρόμησης κατά τον τελευταίο γύρο, καθώς τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σε κοινό καθεστώς απαλλαγής ευθύνης για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Το ίδιο συμβαίνει και με το πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τα τελωνειακά μέτρα, όπου αρκετά μέρη διατυπώνουν αντιρρήσεις για τη διενέργεια ελέγχων στις εξαγωγές και τη διέλευση παράνομων εμπορευμάτων, μη αντιδρώντας έτσι κατά της διαδεδομένης διεθνούς διακίνησης παραποιημένων προϊόντων.

Ένας άλλος τομέας όπου οι συζητήσεις είναι απογοητευτικές για τα συμφέροντα της ΕΕ συνδέεται με το ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα καλύπτονται από τη συμφωνία. Η ΕΕ διαθέτει ευρεία και διαφοροποιημένη βάση κατόχων δικαιωμάτων. Ένας αγρότης που παράγει προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις, ή μια κλωστοϋφαντουργική εταιρεία που δημιουργεί σχέδια, αποτελούν επίσης θύματα της παραποίησης/απομίμησης και πρέπει, επίσης, να καλυφθούν από καλύτερους κανόνες επιβολής. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί από τους εταίρους μας επιμένουν ότι μόνο τα δικαιώματα δημιουργού και τα εμπορικά σήματα «αξίζει» να συμπεριληφθούν στην ACTA. Διαφωνούμε κάθετα και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε σταθερά ώστε να γίνουν σεβαστά τα ευπρόσβλητα αυτά συμφέροντα της ΕΕ.

Ο επόμενος γύρος θα διεξαχθεί στο Τόκιο στο τέλος του μήνα (από τις 23 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2010). Φαίνεται ότι πλησιάζουμε στον τελικό και τα συμβαλλόμενα μέρη ενδιαφέρονται για την επίλυση των ζητημάτων ουσίας που απομένουν στον Γύρο του Τόκιο.

Εξακολουθώ να είμαι απόλυτα πεπεισμένος για τη σημασία της αντιμετώπισης της συστηματικής και διαδεδομένης κατάχρησης των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο τον κόσμο και για την ουσιώδη συμβολή που μπορεί να έχει η ACTA προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθώ να ενδιαφέρομαι για την επιτυχία των εν λόγω διαπραγματεύσεων.

Εάν, ωστόσο, στο τέλος της διαδικασίας, η ΕΕ βρεθεί αντιμέτωπη με μια συνθήκη χωρίς μεγάλη συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία για τους κατόχους δικαιωμάτων μας, ή με μια συνθήκη που προσπαθεί να αποδείξει ότι υπάρχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 1ης και 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επανεξετάσουμε τη συμμετοχή μας στη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 2008 κατασχέθηκαν 178 εκατομμύρια αντικείμενα από υπαλλήλους των τελωνειακών αρχών της ΕΕ. Από αυτά, 20 εκατομμύρια αντικείμενα ήταν επικίνδυνα. Το 54% συνολικά των παραποιημένων προϊόντων προέρχονταν από την Κίνα, ενώ η Ινδία ήταν ο κύριος ένοχος όσον αφορά τα φάρμακα.

Τα παραποιημένα προϊόντα προκαλούν μεγάλη ζημία στην ευρωπαϊκή οικονομία, πλήττονται όμως εξίσου σοβαρά και όσοι αγοράζουν πλαστά προϊόντα. Σκέφτομαι τα φάρμακα, για παράδειγμα. Θα ήταν εφιάλτης για εμένα και για όλους τους γονείς εάν πέθαινε ένα άρρωστο παιδί μετά τη χορήγηση φαρμάκου, απλώς και μόνο επειδή δεν είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε την κυκλοφορία στην αγορά πλαστών προϊόντων και φαρμάκων. Πρέπει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα.

Η πειρατεία προϊόντων αποτελεί κεντρικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προστατεύσουμε τις βιομηχανίες και τους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο έναντι των προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία και να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, επιδοκιμάζω τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) ως σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την καταπολέμηση της πειρατείας προϊόντων. Γνωρίζουμε ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι η μόνη λύση για την πειρατεία, είναι όμως η πρώτη διεθνής συμφωνία σε αυτόν τον τομέα, η οποία συνεπάγεται ότι ορισμένα κράτη αναλαμβάνουν τον αγώνα κατά της πειρατείας προϊόντων. Θα ήθελα να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη ακόμη.

Η Ομάδα μας επικροτεί τη θετική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου μετά από το ψήφισμά μας την άνοιξη. Μας λυπεί το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε στην έγκριση αυτού του ψηφίσματος. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των τακτικών εκθέσεων εκ μέρους της Επιτροπής, ήμασταν σε θέση να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα των διαπραγματεύσεων κατά τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διαπραγματευτές για τις τελευταίες τους επιτυχίες. Καθίσταται ολοένα και δυσκολότερο, ακόμα και για τους επικριτές της ACTA, να βρουν αρνητικά σημεία στη συμφωνία. Το ζήτημα των μέτρων συνοριακού ελέγχου στην περίπτωση των παραβάσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας και, ως εκ τούτου, η ανησυχία σχετικά με το εμπόριο γενόσημων φαρμάκων, έχει αφαιρεθεί. Οι τρεις προειδοποιήσεις για το διαδίκτυο και η έρευνα των ιδιωτικών αποσκευών έχουν αφαιρεθεί. Η υποχρεωτική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου έχει επίσης αφαιρεθεί, και η συμφωνία φαίνεται να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο. Πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο.

Ωστόσο, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να διατηρήσει την ισχυρή της θέση ώστε να μπορεί να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζω την πρόταση να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, οι γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης και οι παραβάσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο τμήμα της συμφωνίας σχετικά με το αστικό δίκαιο. Είμαι σίγουρα της γνώμης ότι το ζαμπόν Parma, το Tiroler Almkäse και η σαμπάνια αξίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως η Coca-Cola ή τα Kellogg’s Corn Flakes. Ως εκ τούτου, καλώ τις ΗΠΑ να σταματήσουν να παρακωλύουν τη δημοσίευση των εγγράφων. Η δημοσίευση των εγγράφων μετά τον γύρο της Νέας Ζηλανδίας κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια και έκανε να σιγήσουν σε μεγάλο βαθμό οι επικρίσεις της συμφωνίας.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τη δημοσίευση των εγγράφων διαπραγμάτευσης, το αργότερο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Εύχομαι στην Επιτροπή κάθε επιτυχία κατά τον επόμενο γύρο στην Ιαπωνία και ελπίζω να συνεχιστούν οι έγκαιρες και λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Μετά τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων, η Ομάδα μας θα ασχοληθεί με ηρεμία και ησυχία με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση το τελικό κείμενο και, στη συνέχεια, θα αποφασίσει σχετικά με τη θέση της όσον αφορά την επικύρωση. Εύχομαι στους διαπραγματευτές καλή επιτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε αναφέρατε μόλις κάποια καθησυχαστικά πράγματα, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι οι ανησυχίες που συμμερίζονται πολλοί βουλευτές σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) έχουν πλήρως διασκεδαστεί.

Τον περασμένο Μάρτιο πρότεινα ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία σε αυτήν την Αίθουσα και το οποίο επέτρεπε τη δημοσίευση του κειμένου διαπραγμάτευσης. Κατά τη συζήτηση, απευθύναμε έκκληση για το κοινοτικό κεκτημένο –στο οποίο αναφερθήκατε– ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η προμήθεια γενόσημων φαρμάκων και να γίνουν σεβαστές οι θεμελιώδεις ελευθερίες των συμπολιτών μας. Αναφερθήκαμε επίσης σε γεωγραφικές ενδείξεις, και το πράξαμε αυτό για να σας γνωρίσουμε τις προτεραιότητές μας, τις οποίες εγώ θα συνεχίσω να σας επαναλαμβάνω έτσι ώστε η θέση που θα υπερασπιστείτε σε λίγες εβδομάδες στην Ιαπωνία να βασίζεται στην κοινοβουλευτική συζήτηση την οποία καταφέραμε να ξεκινήσουμε.

Εχθές, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το κράτος της Ένωσης, πολλοί ομιλητές επεσήμαναν πολύ σωστά ότι εμείς οι βουλευτές του ΕΚ είμαστε οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας και ότι, χωρίς αυτόν τον σύνδεσμο, η Επιτροπή διατρέχει κίνδυνο εμπλοκής σε στείρα αντιπαράθεση με το Κοινοβούλιο. Σας ζητώ, ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, να λάβετε υπόψη κατά προτεραιότητα ότι οι βουλευτές του ΕΚ ενώπιόν σας είναι πρώτα και κύρια συνεργάτες σας και δεν βρίσκονται εδώ απλά για να σας αντικρούουν.

Η εταιρική σχέση που θέλουμε δεν πρέπει να βασίζεται στη δέσμευση, που οι υπηρεσίες σας μερικές φορές μοιάζει να επιθυμούν, με τον όρκο του απορρήτου. Οι υπηρεσίες σας μόλις απάντησαν στα ερωτήματά μας πίσω από κλειστές πόρτες. Μας δόθηκε η τελευταία έκδοση του κειμένου ACTA, μας απαγορεύεται όμως να αποστέλλουμε μηνύματα όταν φεύγουμε από τις συναντήσεις αυτές ή αφού διαβάσουμε τη συμφωνία, ενώ ο ρόλος μας είναι να προειδοποιούμε, να εξηγούμε και να διασφαλίζουμε ότι τα πράγματα έχουν γίνει κατανοητά. Αυτή είναι, συνεπώς, η δεύτερη παράκλησή μου προς εσάς, να θεωρείτε τη διαφάνεια των συζητήσεων ως στοιχείο που εμπλουτίζει τις αποφάσεις σας και όχι ως κλονισμό της εμπιστοσύνης.

Εκτός από αυτά τα δύο βασικά θέματα, και επειδή έχω αρχίσει να εξοικειώνομαι με αυτόν τον τύπο άσκησης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις ανησυχίες μου. Πρώτα απ’ όλα, είναι η πρόσβαση σε φάρμακα. Έχει ήδη αναφερθεί. Μας δηλώνετε ότι η προστασία της πρόσβασης σε φάρμακα είναι μία από τις προτεραιότητές σας, ότι πράττετε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να διασφαλιστεί πως τίποτα στην παρούσα συμφωνία δεν θα παρεμποδίζει την παρασκευή ή την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Γιατί θέλετε να συμπεριληφθούν στην εν λόγω συμφωνία; Η επιθυμία να ενταθεί η νόμιμη καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης δεν πρέπει να αποτελεί πρόφαση για τη χρήση της ACTA ως μέσο για την επέκταση των δικαιωμάτων των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πέραν των όσων ορίζονται στη συμφωνία TRIPS. Ας μην συγχέουμε τα γενόσημα φάρμακα με τα παραποιημένα φάρμακα.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι οι διασφαλίσεις. Τα κείμενα δεν μπορεί να είναι πολύ αυστηρά ώστε να διασφαλίζεται πραγματική ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των χρηστών και εκείνων των κατόχων δικαιωμάτων. Σας παραπέμπω στις διάφορες διατυπώσεις που περιέχονται στη συμφωνία TRIPS.

Επιδοκιμάζω τα σχόλιά σας σχετικά με το διαδίκτυο και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ιδέα ότι η ACTA δεν θα χρησιμεύσει στην αποδυνάμωση της θέσης της ΕΕ που εκφράζεται σαφώς στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν σίγουρα και άλλα θέματα που θα έπρεπε να εγείρω σήμερα το πρωί, όμως το πρώτο καθήκον που θέτω για τον εαυτό μου είναι να διασφαλιστεί ότι, χάρη σε αυτήν τη συζήτηση, είμαστε σε θέση να παράσχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω συμφωνία σε όλους μας τους συμπολίτες, και να σας δηλώσω ότι βασικό στοιχείο για μένα είναι η προστασία των δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών ελευθεριών τους. Για τον λόγο αυτόν, αναμένω να λάβετε υπόψη τα σημεία που έθεσαν οι βουλευτές και να τα υπερασπιστείτε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σας καλώ επίσης να τιμήσετε τη δέσμευσή σας για τη δημοσίευση του κειμένου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, είτε συμβεί αυτό στο τέλος του γύρου στην Ιαπωνία είτε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να λάβει χώρα, για παράδειγμα, σε αυτήν την Αίθουσα. Θα ζητήσω, συνεπώς, την έγκριση ψηφίσματος, αναμένουμε δε να λάβετε την άποψή μας υπόψη προτού υπογραφεί η συμφωνία ACTA, ακόμη και αν αυτό σημαίνει επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, «acta est fabula, plaudite!» –«η παράσταση τελείωσε, χειροκροτήστε!» – όπως συνήθιζαν να λένε οι ηθοποιοί στη Ρώμη στο τέλος της παράστασης. Η παράσταση τελείωσε και ίσως βρισκόμαστε στις παραμονές της ολοκλήρωσής της, αν και ενδεχομένως δεν είναι ακόμα καιρός για να χειροκροτήσουμε.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης μας δόθηκαν σημαντικές διαβεβαιώσεις από τον κ. De Gucht, γνωρίζουμε όμως ότι το 64% των παραποιημένων προϊόντων προέρχεται από την Κίνα, η οποία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA). Θα χρειαστεί, συνεπώς, να εκτιμήσουμε κατά πόσον όλα αυτά αξίζουν τον κόπο – με άλλα λόγια, κατά πόσον πρέπει να υπογράψουμε τη συμφωνία εάν δεν αποφέρει πραγματικά οφέλη, όπως κατέληξε ο Επίτροπος. Δεν απομένουν πολλοί λόγοι ανησυχίας, είναι όμως σημαντικοί. Πολλά ειπώθηκαν για το διαδίκτυο, και εκτιμούμε τις προσπάθειες της Επιτροπής, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα, επαναλαμβάνω αυτό που έχουν ήδη ζητήσει άλλοι βουλευτές: δεν μπορούν επ’ ουδενί να συγχέονται παραποιημένα φάρμακα, αφενός, και γενόσημα φάρμακα, αφετέρου. Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε φάρμακα σε ανταγωνιστικές τιμές, φάρμακα που είναι εξαιρετικά σημαντικά για ασθενείς σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι κατά πόσον η δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS (συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου) και τη δημόσια υγεία θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον στο προοίμιο του κειμένου της ACTA.

Τέλος, όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, βρισκόμαστε σε μια ενδεχομένως παράδοξη κατάσταση, διότι τα κατατεθέντα σήματα που ενδέχεται να παραβιάζουν τις γεωγραφικές ενδείξεις απολαμβάνουν μεγαλύτερη προστασία από τις ίδιες τις γεωγραφικές ενδείξεις. Και στο σημείο αυτό, η συμφωνία TRIPS παρέχει μια ορθολογικότερη βάση, από πολλές απόψεις, για τον λόγο δε αυτόν απευθύνουμε έκκληση για επαγρύπνηση και αποφασιστική στάση.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς χαίρομαι που η γραπτή δήλωση 12 σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία εχθές στο Κοινοβούλιο. Αυτό αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να στηρίζει τη σαφή θέση που έλαβε στο ψήφισμά του τον Μάρτιο.

Επιπλέον, η γραπτή δήλωση ενισχύει ένα σημαντικό σημείο. Δεν θέλουμε η άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες. Το κράτος δικαίου και οι αρχές της δημοκρατίας απαιτούν κάθε παρέμβαση που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, να προέρχεται από νόμιμους εκπροσώπους του κράτους, καθώς και ότι τα υψηλά πρότυπα του συντάγματός μας, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Συνθήκη της Λισαβόνας θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Δεν πρέπει να επιτραπεί να τεθεί σε ισχύ συμφωνία που θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικές συμπράξεις κατόχων διανοητικών δικαιωμάτων να κανονίζουν τα πάντα στα μέτρα των επιχειρηματικών τους συμφερόντων, όπως γίνεται με το τρέχον σχέδιο ACTA. Η συμπεριφορά της Επιτροπής της ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις της ACTA αγγίζει τα όρια της παραβίασης των συνθηκών μας. Αντί να αφαιρεθούν τα μέτρα που επικρίθηκαν από το Κοινοβούλιο, απλώς έγινε ακόμη πιο ασαφής η διατύπωση του σχεδίου συμφωνίας. Φαίνεται όλο και πιο απίθανο ότι θα τηρηθεί το κοινοτικό κεκτημένο.

Ευτυχώς, οι συνεχείς διαμαρτυρίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται πλέον ότι έφεραν αποτέλεσμα. Για να λάβει, ωστόσο, η ACTA την πλειοψηφία των ψήφων στο παρόν Σώμα, πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Αυτό θα πρέπει να έγινε σαφές σε εσάς εχθές το αργότερο.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω επιδοκιμάζοντας τρία πράγματα που ειπώθηκαν στην αρχή: πρώτον, ότι δεν θα υπάρξουν νέα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· δεύτερον, ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία από την πίσω πόρτα· και, τρίτον, την αυξημένη διαφάνεια που επέδειξε η Επιτροπή, ιδίως έναντι ορισμένων από τους λοιπούς εταίρους των διαπραγματεύσεων.

Πρέπει επίσης να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ του ψηφιακού κόσμου και του κόσμου των ατόμων. Όπως είπε κάποτε ο Chris Anderson, ο εκδότης του περιοδικού Wired, σε έναν κόσμο με αυξημένο εύρος ζώνης, φθηνότερη αποθήκευση και φθηνότερη επεξεργαστική ισχύ, τα ψηφιακά προϊόντα τείνουν με την πάροδο του χρόνου προς δωρεάν διάθεση ή προς εξαφάνιση. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από τους κλάδους που διαμαρτύρονται για τον ψηφιακό κόσμο οφείλουν να καταλάβουν ότι πρέπει να εξετάσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Ειδικότερα, ο φωνογραφικός και οι παρόμοιοι κλάδοι δεν μπορούν να στηρίζονται σε παλαιά επιχειρηματικά μοντέλα.

Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στον κόσμο των ατόμων – στον κόσμο της κατασκευής προϊόντων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, ενώ η ΕΕ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε όρους κόστους εργασίας, οι χώρες της ΕΕ και οι εταιρείες είναι ανταγωνιστικές όσον αφορά την έρευνα και τον σχεδιασμό. Πρέπει να είναι ενοχλητικό για τις εταιρείες που επενδύουν εκατομμύρια –μερικές φορές δισεκατομμύρια– σε νέα προϊόντα και νέα σχέδια, να βλέπουν τα εν λόγω προϊόντα να υποσκελίζονται αλλού λόγω χαμηλότερων τιμών από παραποιημένα προϊόντα. Είμαστε ηγέτες παγκοσμίως στον τομέα των υψηλής αξίας αυτοκινήτων και σε προϊόντα όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, πρέπει δε να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε, αφού επενδύθηκαν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια στα εν λόγω προϊόντα, να μην επιτρέψουμε απλά να υποσκελίζονται λόγω χαμηλότερων τιμών.

Επικροτώ τη δήλωση της Επιτροπής, πρέπει όμως να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ του κόσμου των ατόμων και του ψηφιακού κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε De Gucht, κυρίες και κύριοι, η προστασία των εφευρετών και των επιχειρήσεων από την κλοπή των ιδεών τους είναι σημαντικό ζήτημα, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω για μία ακόμη φορά κατά πόσον η πειρατεία προϊόντων μπορεί πραγματικά να περιοριστεί από μια μικρή ομάδα χωρών που υπογράφουν μια συμφωνία, ειδικά όταν οι χώρες αυτές είναι περισσότερο γνωστές για τις εφευρέσεις τους και όχι για τις απομιμήσεις τους. Κατά τη γνώμη μου, οι διαπραγματεύσεις αυτές θα έπρεπε να λαμβάνουν χώρα εντός ενός διεθνούς πλαισίου, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για νέο πλαίσιο και νέα δέσμευση. Κύριε De Gucht, οι τελικές παρατηρήσεις σας σήμερα δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Γνωρίζω ότι οι διαπραγματευτές της Επιτροπής και του Συμβουλίου είναι ενήμεροι ως προς αυτό το δίλημμα. Η λύση έγκειται στο να δοθούν στις εταιρείες πλήρη δικαιώματα για την ανάληψη νομικής δράσης στις αγορές όπου πωλούν όσοι δυνητικά κάνουν χρήση παραποιημένων προϊόντων. Θέλουν να είναι σε θέση να συλλαμβάνουν τους εισαγωγείς και, σύμφωνα με το σχέδιο κειμένου, ακόμα και τελικούς πελάτες στα σύνορα, εκτός αν μεμονωμένα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας προβούν σε εξαιρέσεις. Στο κείμενο αναφέρεται ότι:

«Τα μέρη μπορούν να εξαιρούν από τα μέτρα στα σύνορα μικρές ποσότητες αγαθών μη εμπορικού χαρακτήρα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών».

(DE) Θέλουν την επιβολή νομοθεσίας στην Ευρώπη που θα επιτρέπει σε μια εταιρεία να ζητήσει αγαθά ή προϊόντα λογισμικού που έχουν εισαχθεί από χώρα που έχει υπογράψει την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) να κατάσχονται ή ακόμη και να καταστρέφονται με διαταγή των δικαστηρίων. Αυτό μπορεί, εάν χρειαστεί, να συμβεί χωρίς το άλλο μέρος να εκφράσει την άποψή του. Στην περίπτωση ενός εμπορευματοκιβωτίου πλαστών αλυσοπρίονων, αυτό μπορεί να φαίνεται απλή διαδικασία. Ωστόσο, η συμφωνία αποσκοπεί στην επέκταση αυτής της διαδικασίας ώστε να καλύπτει τομείς όπως τα εξαρτήματα λογισμικού.

Θα είναι δυνατόν οι γίγαντες του λογισμικού, όπως η Microsoft, να κυνηγήσουν και να καταστρέψουν τους μικρότερους ανταγωνιστές τους διά της δικαστικής διαδικασίας; Οι γίγαντες της βιομηχανίας του θεάματος πέτυχαν και αυτοί να συμπεριληφθούν οι ανησυχίες τους στις διαπραγματεύσεις της ACTA. Νομική δράση θα πρέπει να αναληφθεί όχι μόνο κατά της λήψης δεδομένων και της αντιγραφής, αλλά και κατά της παραγωγής και διανομής τεχνολογιών οι οποίες, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν την παράκαμψη της προστασίας αντιγραφής.

Αναφέρατε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και είναι αλήθεια ότι οι ΗΠΑ παραιτήθηκαν του αιτήματός τους για καταλογισμό ευθυνών στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Ωστόσο, στο τμήμα της συμφωνίας σχετικά με το ποινικό δίκαιο, εξακολουθεί να υπάρχει παράγραφος για τη βοήθεια και την υποκίνηση. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που υπάρχουν υποψίες ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων δημιουργού κατόπιν νόμιμου αιτήματος από κάποια εταιρεία. Έχουμε διαπιστώσει σε αυτό το Σώμα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων SWIFT, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δεν διαθέτουν νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία; Η συμφωνία δεν πρέπει να επηρεάζει το κοινοτικό κεκτημένο. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά των εκστρατειών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τους γίγαντες του λογισμικού και να εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου είναι ασφαλή.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Επίτροπο και το Συμβούλιο για τη συζήτηση αυτή, αν και λυπάμαι που θα πω ότι είναι δύσκολο να μιλάμε για οτιδήποτε χωρίς τα κατάλληλα έγγραφα.

Δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με το διαδίκτυο, και οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου με τις οποίες επικοινώνησα δεν απάντησαν, διότι η Επιτροπή δεν μας παρέχει όλα τα κείμενα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, λοιπόν, παρά να μιλάμε γενικά. Παρ’ όλα αυτά, είναι χρήσιμο να εξετασθεί το θέμα, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος της Ευρώπης για την προστασία των προϊόντων μας και, κατά συνέπεια, των εταιρειών και των εργαζομένων μας. Ακόμα και έτσι, υπάρχει κάποια αντίσταση, για παράδειγμα, όσον αφορά τη ρύθμιση των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων.

Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας ελέγχοντας κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού ή ανταγωνισμού που βασίζεται στην εκμετάλλευση των εργαζομένων και, στην περίπτωση αυτή, ανταγωνισμού που βασίζεται στην απομίμηση και την παραποίηση. Πρέπει, λοιπόν, να καταπολεμήσουμε τέτοια είδη απαράδεκτου ανταγωνισμού ακριβώς για να προστατεύσουμε τους ευρωπαίους παραγωγούς και τους εργαζομένους οι οποίοι κερδίζουν τα προς το ζην από τις προσπάθειές τους, τη δύναμη του εγκεφάλου τους και τη συμμετοχή τους, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της ηπείρου μας.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σχεδιαζόμενη πολυμερής Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) στοχεύει να καταστήσει την καταπολέμηση της πειρατείας προϊόντων και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων δημιουργού πιο αποτελεσματική με τη βοήθεια της διεθνούς συνεργασίας, συντονίζοντας την επιβολή της νομοθεσίας και νέους νόμους για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε συνεχή διαφάνεια. Μέτρα που θα έχουν ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η κοινοτική οδηγία για την προστασία δεδομένων ή που θα μπορούσαν ακόμη και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο επί της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελούν υπερβολική απάντηση στο πρόβλημα της καταπολέμησης της πειρατείας προϊόντων και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων δημιουργού, και δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας. Δυστυχώς, η αξιολόγηση αυτή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Κατά τη γνώμη μου, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας, όμως η προστασία των δεδομένων και η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι εξίσου σημαντικές. Ο Peter Hustinx, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, δήλωσε για το θέμα αυτό, και παραθέτω:

(EN) «Αν και είναι σημαντική για την κοινωνία και πρέπει να προστατεύεται, η διανοητική ιδιοκτησία δεν πρέπει να υπερέχει των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των δεδομένων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων» Εδώ τελειώνει το παράθεμα. Ας εργαστούμε για τη συμφωνία αυτή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη όλη την ισχύουσα νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών και νόμων για την καταπολέμηση της πειρατείας προϊόντων και την ενίσχυση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι σίγουρα πολύ ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, υπάρχει δυστυχώς μεγάλη άγνοια και αβεβαιότητα στον τομέα αυτόν στο ευρύ κοινό. Λαμβάνω τακτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την έλλειψη διαφάνειας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) και θεωρούν την ACTA ως μείζονα εισβολή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους. Είναι σημαντικό να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες στον τομέα αυτόν και να επισημάνουμε το γεγονός ότι το πρόβλημα δεν προκαλείται από την ACTA, αλλά εν μέρει από το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ.

Η προκαταρκτική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Φεβρουαρίου 2009 αναφέρει σαφώς ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου μπορεί να κληθούν να λογοδοτήσουν για παραβιάσεις των δικαιωμάτων δημιουργού εκ μέρους των πελατών τους. Ως εκ τούτου, οι υπάρχουσες συνθήκες επιτρέπουν τη φραγή πρόσβασης στο διαδίκτυο πολιτών της ΕΕ. Το πρόβλημα δεν έγκειται στην ACTA, αλλά στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να περιορίσουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων στο διεθνές εμπόριο αυξάνει το ενδεχόμενο απειλής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, προκαλώντας όχι μόνο οικονομικές απώλειες στους νόμιμους παραγωγούς, αλλά και παραβιάζοντας τα δικαιώματα των ιδιοκτητών διανοητικής ιδιοκτησίας και των φορέων που συμμετέχουν στην κατασκευή και παραγωγή, συνιστώντας επιπλέον απειλή για τους καταναλωτές και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Η ιδέα της πολυμερούς συμφωνίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της παραποίησης θα αποτελέσει ενδεχομένως αποτελεσματικό μηχανισμό για την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων αυτών, εγώ όμως υποστηρίζω και τους βουλευτές εκείνους οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη για διαφάνεια και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις εν λόγω διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων που έχουμε συμφέρον να προστατεύσουμε και των δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την κοινωνία. Η άσκηση ή η προστασία των δικαιωμάτων μίας ομάδας δεν πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα κάποιας άλλης ομάδας.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος σχετικά με την εξαίρεση των γενόσημων φαρμάκων. Εάν χορηγήσουμε εξαίρεση σε αυτά θα πρέπει, σε τέτοιες περιπτώσεις, να χορηγούμε εξαίρεση και σε όλες τις διελεύσεις, αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια. Αναφέρετε ότι θα ισχύει μόνο για μεγάλης κλίμακας εμπορικές υποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσατε να αναφέρετε ότι τα άτομα εξαιρούνται και όχι ότι θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τους κανόνες, έτσι δεν είναι;

Ανησυχώ επίσης για το ψηφιακό περιβάλλον, όταν γίνεται λόγος για τεχνολογικά εμπόδια. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται ότι οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη των τεχνικών μέτρων προστασίας πρέπει να θεωρούνται παράνομες εφόσον έχουν περιορισμένη εμπορική χρήση.

Θα μπορούσαν, όμως, να διαδίδονται χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό συμφέρον, χωρίς κάποιος να έχει οικονομικό συμφέρον αλλά, αντίθετα, επειδή επιθυμεί να υποστηρίξει τη χρήση εκ μέρους ανθρώπων τεχνολογιών που θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως «τεχνολογίες παράκαμψης». Πώς το βλέπετε αυτό;

Δεν είμαι, επίσης, καθόλου ικανοποιημένος με το γεγονός ότι περιλαμβάνετε εδώ αμφιλεγόμενες πτυχές από την οδηγία για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε σχέση με την αποθήκευση δεδομένων. Εάν θελήσουμε να το αλλάξουμε αυτό μετά τις αξιολογήσεις, είναι ανόητο να το καθιερώνουμε εδώ γραπτώς.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να κάνω μια νέα συμβολή στη συζήτηση για την ACTA και, μαζί με τους συνυπογράφοντες τη δήλωση 12, έχω την τιμή να σας ενημερώσω ότι η δήλωση αυτή έλαβε πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και ότι ξεπεράστηκε ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών.

Χαίρομαι που η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε εσάς πριν από τον τελικό γύρο των διαπραγματεύσεων της ACTA και πιστεύω ότι μπορείτε να την θεωρήσετε ως διαπραγματευτική εντολή που σας δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε τι συνίσταται: το Κοινοβούλιο δεν ζητεί μόνο, όπως είναι φυσικό, διαφάνεια και την ευκαιρία να βλέπει τα κείμενα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προτού τα κυρώσει· ζητεί επίσης να μην εναρμονισθούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας με την παρούσα διεθνή συνθήκη και να διατηρηθούν και κατοχυρωθούν η ελευθερία των πολιτών, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η ουδετερότητα του διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αναρωτηθούμε σε ποιον βαθμό οι εμπορικές συμφωνίες για την καταπολέμηση της παραποίησης αποτελούν απλά προστασία για τις μεγάλες επιχειρήσεις και σε ποιον βαθμό προστατεύουν πραγματικά τους απλούς ανθρώπους. Στην περίπτωση των φαρμάκων, τα παραποιημένα φάρμακα ενδέχεται να είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αναποτελεσματικά και να στερούν από τους ανθρώπους τη θεραπεία· στη χειρότερη περίπτωση, ενδέχεται να είναι ζημιογόνα και να τους στερούν την υγεία τους ή ακόμα και τη ζωή τους.

Τα παραποιημένα προϊόντα παράγονται σχεδόν πάντα σε χώρες χαμηλών αποδοχών και συναγωνίζονται λόγω χαμηλότερων τιμών γνήσια βιομηχανικά προϊόντα που παράγονται στις χώρες μας, εις βάρος των θέσεων εργασίας των πολιτών των κρατών μελών μας. Πρέπει να ληφθούν κυρώσεις κατά των χωρών που επιτρέπουν την πρακτική αυτή.

Χάρηκα που άκουσα τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι στόχος θα είναι οι μεγάλης κλίμακας παραβάσεις και όχι οι καταναλωτές. Ωστόσο, ορισμένοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που στηρίζουν φορείς εκμετάλλευσης θέλουν πράγματι η πρόσβαση στο διαδίκτυο να μπορεί να απαγορευθεί σε άτομα που είναι ύποπτα για επαναλαμβανόμενη παράνομη λήψη δεδομένων, τα ίδια δε άτομα θα επιθυμούσαν σε βάθος επιθεώρηση των μέτρων όσον αφορά τις επικοινωνίες των πελατών. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι οι διατάξεις αυτές δεν θα ενσωματωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν θα υπερισχύσουν των αντιρρήσεών σας;

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Επιδοκιμάζω τη σημερινή συζήτηση σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης. Κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να ζητείται η γνώμη του από την Επιτροπή για τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών και τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η σημερινή συζήτηση δίνει υπόσταση στο δικαίωμα αυτό και θα αποτελέσει, ελπίζω, τον κανόνα για την Επιτροπή και στο μέλλον. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των διαπραγματεύσεων της Επιτροπής σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης οδήγησε σε έντονα επικριτική τάση εκ μέρους των χρηστών του διαδικτύου. Το αίσθημα αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η Επιτροπή ήταν πρόθυμη να μας ενημερώσει πολύ πληρέστερα σχετικά με τις προσπάθειές της σε αυτό το θέμα από την αρχή.

Σε γραπτή ερώτηση που υπέβαλα στην Επιτροπή εγείρω το ζήτημα της σχέσης μεταξύ της Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της Παραποίησης και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κοινωνία της πληροφορίας και τις εξωδικαστικές της επιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε De Gucht, μας διαβεβαιώσατε ότι η εν λόγω Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) δεν θα αλλάξει τίποτα επί του παρόντος. Ωστόσο, δεν μας δίδεται η ευκαιρία να σχηματίσουμε προσωπική γνώμη, να αποκτήσουμε προσωπική αντίληψη και να εφαρμόσουμε την προσωπική μας νομική τεχνογνωσία προκειμένου να καθοριστεί εάν οι παράπλευρες απώλειες όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρώπη που απορρέουν από τη συμφωνία αυτή δεν θα είναι σημαντικά μεγαλύτερες από ό,τι ισχυρίζεστε. Πρέπει να στηριχθούμε στον λόγο σας για αυτό. Εφόσον έτσι συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια; Γνωρίζω ότι αυτό οφείλεται στους διαπραγματευτές των ΗΠΑ, μπορεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πλήρη συνείδηση, απλά να ενδώσει; Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι όχι.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τις γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης. Θα είχα καταστήσει σαφές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι οι εν λόγω ονομασίες προέλευσης είναι το ισοδύναμο των εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, το σημείο αυτό πρέπει να εξετασθεί εκ νέου στις διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, φυσικά, θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπνευστές της γραπτής δήλωσης σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA). Έχει πλέον εγκριθεί.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τη διαφάνεια και θα ήθελα να θέσω στον κ. De Gucht ένα ερώτημα. Πώς μπορείτε να λέτε σε εμάς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι πρέπει να βασιστούμε σε μια αμερικανική οργάνωση πολιτικών ελευθεριών, προκειμένου να λάβουμε αντίγραφο του κειμένου; Έχω το κείμενο εδώ μπροστά μου. Θα σας το δώσω έπειτα και σας ζητώ να με βεβαιώσετε ότι είναι η πρωτότυπη έκδοση.

Η τρίτη παρατήρησή μου σχετίζεται με την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το θέμα της ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου δεν θα εισαχθεί εκ νέου από την πίσω πόρτα;

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όλοι συμφωνούμε ότι η παραποίηση είναι κακό και η καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων καλό. Είναι καλό για τους ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες, είναι δε σημαντικό επίσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως έχει επισημανθεί. Είναι θετικό το γεγονός ότι προστατεύουμε τα εμπορικά σήματα και το κεκτημένο των εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων.

Μέχρι στιγμής, όλα καλά. Όμως, όπως επεσήμανε ο κ. Kamall, υπάρχει διαφορά μεταξύ του κόσμου των ατόμων και του κόσμου των δυαδικών ψηφίων. Όσον αφορά το ζήτημα του διαδικτύου, έχουν εγερθεί θεμιτές ανησυχίες από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον εν λόγω τομέα. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η συμφωνία ενδέχεται, στην πραγματικότητα, να βλάψει την ανάπτυξη, να βλάψει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να βλάψει τον τρόπο με τον οποίο επωφελούμαστε από αυτήν τη νέα τεχνολογία.

Θα ήθελα, συνεπώς, να καλέσω την Επιτροπή να προχωρήσει, με κάθε τρόπο, με το τμήμα για την καταπολέμηση της παραποίησης, να καταργήσει όμως το κεφάλαιο για το διαδίκτυο. Αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση για όλους.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht , μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου που έκαναν παρεμβάσεις. Αποτελούν πολύτιμες πληροφορίες για εμάς μία-δύο εβδομάδες πριν από τον «τελικό», κατά πάσα πιθανότητα, στο Τόκιο, και θα τις λάβουμε ασφαλώς υπόψη.

Προτού μιλήσω σχετικά με την εμπιστευτικότητα, θα απαντήσω σε μερικά τεχνικά ερωτήματα. Το ένα αφορά τη συμφωνία TRIPS για τη δημόσια υγεία, και κατά πόσον θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη συμφωνία. Αναφέρεται ρητά, ως εξής: «αναγνωρίζοντας τις αρχές που ορίζονται στη δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 από τον ΠΟΕ κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ».

Υπήρξαν επίσης ορισμένα ερωτήματα για την ιδιωτική ζωή. Και πάλι, εάν κοιτάξετε το κείμενο που συζητείται σήμερα, αναφέρει «τίποτα στην παρούσα συμφωνία δεν απαιτεί οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος να αποκαλύψει πληροφορίες (...) που θα ήταν αντίθετες προς το δίκαιο ή τις διεθνείς του συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που προστατεύουν το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής». Επιπλέον αναφορά γίνεται στο σχέδιο κειμένου που συζητείται υπό την έννοια ότι, όσον αφορά την εκτέλεση σε ψηφιακά περιβάλλοντα, οι διαδικασίες εκτέλεσης θα εφαρμοστούν κατά τρόπο ώστε, «σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε συμβαλλόμενου μέρους, διατηρεί αρχές που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, τη δίκαιη διαδικασία και την ιδιωτική ζωή». Γίνεται, συνεπώς, ρητή αναφορά σε όλα αυτά στις συμφωνίες.

Επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια σχετικά με τα φάρμακα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα φάρμακα – όχι μόνο λόγω της ACTA, αλλά και επειδή βρισκόμαστε επί του παρόντος σε συζητήσεις με την Ινδία σχετικά. Έχουν καταθέσει αίτηση στον ΠΟΕ για τα φάρμακα. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις μαζί τους και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα σύντομα, συμπέρασμα που πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι αυτά τα είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν καλύπτονται από το κεφάλαιο περί τελωνείων στην ACTA. Υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρεωτική πρακτική χορήγησης αδειών, η οποία είναι πολύ σημαντική από την άποψη αυτή.

Τέλος, όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γνωστοποιούνται τα κείμενα που συζητάμε, όμως δεν είμαστε μόνοι. Πρόκειται για πολυεθνική διαπραγμάτευση, γεγονός που σημαίνει ότι και τα άλλα μέρη που συμμετέχουν πρέπει να συμφωνήσουν για το τι θα δημοσιοποιηθεί και τι όχι. Το ρητό ερώτημα που τέθηκε ήταν κατά πόσον θα έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε την ενδεχόμενη συμφωνία προτού υπογραφεί.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία, αν όμως καταλήξουμε, έχουμε διασφαλίσει ότι θα είμαστε σε θέση να το συζητήσουμε πριν από την υπογραφή, δεδομένου ότι η Επιτροπή έλαβε τη διαβεβαίωση αυτή κατά τη διαπραγμάτευση. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στο τέλος του Γύρου της Ουάσιγκτον αναφέρει ρητά ότι τα «συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να δημοσιοποιήσουν το κείμενο πριν αποφασίσουν να το υπογράψουν». Νομίζω ότι είναι δύσκολο να είναι κανείς σαφέστερος ως προς αυτό.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος – Η συζήτηση έληξε.

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ψηφοφορίες.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου