Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0211(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0230/2010

Předložené texty :

A7-0230/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Hlasování :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0308

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 8. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

6.1. Ochrana zvířat používaných pro vědecké účely (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (hlasování)
PV
 

Před hlasováním:

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, podle článku 175 jednacího řádu Parlamentu žádám o vrácení tohoto dokumentu zpět výboru.

Čekáme na tuto směrnici velmi mnoho let, ale jak bylo zdůrazněno v několika dalších vystoupeních, existují některé body, které je třeba důkladně upravit, aby byla zajištěna přiměřená ochrana zvířat. Přijetí tohoto právního předpisu umožní pokusy pro výukové účely a opakované používání stejných zvířat i v postupech, které jim způsobují utrpení. Nebude nijak povzbuzovat k používání alternativních metod, které jsou považovány za vědecky platné.

Nejde o zaujímání extrémního stanoviska, ale spíše o dodržování článku 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, který vyžaduje, abychom brali plně v úvahu požadavky na dobré životní podmínky zvířat, protože jsou to vnímající bytosti. Nechceme zdržovat výzkum, spíše jej povzbudit k eticky udržitelné cestě.

Je nepřijatelné říkat, že tuto směrnici nyní můžeme přijmout a v následujících letech ji pozměnit. Měli bychom odpovědnost za provedení nutných oprav převzít nyní. Nejde o politický či ideologický postoj; jde o zdravý rozum, a zdravý rozum nenese žádné politické barvy.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Paní Alfanová, děkuji vám za návrh. Je zde 40 kolegů, kteří by se postavili za tento návrh? Můžete prosím povstat, pokud jej podporujete? Myslím, že 40 takových kolegů zde je a eviduji jednoho řečníka ve prospěch návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, za skupinu Verts/ALE Verts/ALE).. – Pane předsedající, skupina Verts/ALE podporuje vrácení, protože ohledně stávající podoby textu máme také závažné pochyby. V současné době mají členské státy právo přijmout přísnější opatření na ochranu zvířat, pokud chtějí. Tento nový právní předpis by tomu v budoucnosti zabránil. To by odrazovalo od zlepšování a je to v rozporu s tím, na čem se Parlament dohodl na prvním čtení.

Rovněž bychom měli naprosto jasně říci, že kdykoli je to možné, měly by být využity alternativy, formulace textu však stávající právní předpisy oslabuje. Podobně také potřebujeme velmi jasnou definici podmínek využití subhumánních primátů. Ani v tomto případě tomu tak v textu není.

Mnoho problémů, které se stávající právní úpravou máme, vzniklo z rozdílných výkladů v jednotlivých členských státech. Potřebujeme další rozpravu o tomto tématu i o jiných otázkách, abychom zajistili, že budeme mít zcela jasná ustanovení a že tento právní předpis bude efektivní.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jako předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, který je k tomuto tématu příslušným výborem, jsem proti vrácení zprávy paní Jeggleové. Po více než roce a půl intenzivních debat se náš výbor zcela jasně vyjádřil pro kompromis dosažený ve věci společného postoje – nikdo nebyl proti a pouze několik členů se zdrželo hlasování.

Proto nevidím žádný důvod k novému zkoumání textu: již máme vše, co potřebujeme, abychom o něm dnes hlasovali.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, zpravodajka.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem tímto návrhem překvapena. Kolegyně poslankyně zde dnes dopoledne při rozpravě v plénu nebyla.

Jsem tímto návrhem překvapena. Paní Evansová, stínová zpravodajka za skupinu Zelených / Evropské svobodné aliance, byla přítomna při všech jednáních trialogu a podpořila výsledky zasedání trialogu dne 7. dubna. Zelení ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova předložili pozměňovací návrhy, které znovu předkládají dnes. To je vše legitimní a tyto změny jsou předmětem jednání. Jak již předseda výboru vysvětlil, tyto změny odmítly všechny skupiny kromě Zelených.

Dámy a pánové, prosím vás o hlasování ve prospěch tohoto kompromisního návrhu. Nejsem s ním zcela spokojena a jsem si jista, že nikdo zde nemůže být spokojen se všemi body, prostě proto, že se jedná o kompromis. Přesto jej však přijměme a odmítněme všechny nynější výzvy, jinak budeme muset nadále žít se starou směrnicí z roku 1986 a se zkouškami na zvířatech. Učiňme krok kupředu ke zlepšení životních podmínek zvířat.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, za skupinur Verts/ALE-.(DE) Pane předsedající, abych vyjasnila stanovisko své skupiny, chtěla bych zde ještě jednou říci, že často je velmi obtížné, aby jednání trialogu sledovala celá skupina. Když si uvědomíte, že zpravodajka neakceptuje, že na základě tohoto právního předpisu se zvýší počet pokusů na zvířatech,

(Protesty)

že vzroste počet zkoušek na primátech a že členské státy již nebudou smět provádět pravidla přísnější než pravidla v tomto předpisu, máte právo navrhnout vrácení tohoto právního předpisu výboru. Pokud to není možné, pak Parlament nefunguje správně. Děkuji vám za pozornost.

(Potlesk skupiny Verts/ALE)

 
  
 

(Návrh na vrácení výboru byl zamítnut)

Po hlasování:

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). – Pane předsedající, za poslední dva dny jsme byli zaplaveni více než 400 e-maily na toto téma. Nemohou služby udělat něco pro to, abychom nemuseli ztrácet čas mazáním těchto zpráv?

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Ve vašem Outlooku existuje mechanismus, který vám umožňuje automatické mazání, toto je však věc mezi vámi a vašimi voliči.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Jak hrozná musí pro vaše voliče být možnost kontaktu s vámi. Jste ostuda. Vaši voliči by měli mít možnost se s vámi spojit. Pokud požadujete, aby se vaši voliči na vás nemohli obrátit přímo, co jste zač?

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Paní Sinclairová, děkuji vám za dodatek k mému stanovisku.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí