Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0211(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0230/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0230/2010

Keskustelut :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Äänestykset :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0308

Puheenvuorot
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

6.1. Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (äänestys)
PV
 

Ennen äänestystä.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, pyydän suosituksen palauttamista valiokuntakäsittelyyn parlamentin työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti.

Olemme odottaneet tätä direktiiviä jo monen vuoden ajan, mutta jotkin kohdat vaativat perusteellisia muutoksia eläinten riittävän suojelun varmistamiseksi, kuten moni muu puhuja on korostanut. Tämän direktiivin antaminen mahdollistaa eläinkokeet opetustarkoituksissa sekä saman eläimen käytön useaan kertaan myös kokeissa, jotka aiheuttavat sille kärsimystä. Direktiivissä ei kannusteta millään tavoin käyttämään tieteellisesti pätevinä pidettäviä vaihtoehtoisia menetelmiä.

Kyse ei ole äärimmäisen kannan omaksumisesta vaan pikemminkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan noudattamisesta. Tuossa artiklassa meitä vaaditaan ottamaan täysimääräisesti huomioon eläinten hyvinvoinnin vaatimukset, koska eläimet ovat tuntevia olentoja. Emme halua jarruttaa tutkimusta vaan pikemminkin kannustaa sen kehittämistä eettisesti kestävään suuntaan.

Ei ole hyväksyttävää sanoa, että hyväksymme tämän direktiivin nyt, ja sitten muuttaa sitä tulevina vuosina. Meidän on oltava vastuullisia ja tehtävä tarvittavat muutokset heti. Tämä ei ole poliittinen tai ideologinen kanta, vaan kyse on terveestä järjestä, jolla ei ole poliittista väriä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Arvoisa Sonia Alfano, kiitos ehdotuksesta. Onko meillä 40 kollegaa, jotka haluavat antaa tukensa ehdotukselle? Ehdotusta kannattavat, olkaa hyvät ja nouskaa ylös. Nuo 40 kollegaa käsittääkseni löytyvät, joten annan yhden esitystä tukevan puheenvuoron.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, Verts/ALE-ryhmä kannattaa suosituksen palauttamista valiokuntaan, sillä olemme vakavasti huolissamme myös tekstistä nykyisessä muodossaan. Jäsenvaltioilla on nykyisin oikeus toteuttaa halutessaan nykyistä tiukempia eläintensuojelutoimenpiteitä. Uusi laki estäisi tämän tulevaisuudessa. Laki estäisi parannukset ja on vastoin sitä, mistä parlamentti sopi ensimmäisessä käsittelyssä.

Meidän on myös todettava ehdottoman selkeästi, että vaihtoehtoihin olisi turvauduttava aina mahdollisuuden tullen, mutta tekstin sanamuoto heikentää nykyistä lakia. Kädellisten eläinten käytön edellytykset on niin ikään määriteltävä hyvin selkeästi. Tämäkin puuttuu tekstistä.

Monet nykyisen lainsäädännön ongelmat johtuvat erilaisista tulkinnoista jäsenvaltioiden välillä. Tästä ja muista kohdista on keskusteltava enemmän, jotta voimme varmistaa ehdottoman selkeyden ja lainsäädännön tehokkuuden.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tässä asiassa toimivaltaisen maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtajana vastustan Jegglen mietinnön palauttamista valiokuntaan. Valiokuntamme on yli puolentoista vuoden tiiviin keskustelun jälkeen jo varsin selkeästi ilmoittanut kannattavansa yhteisestä kannasta löytynyttä kompromissia: yksikään ei äänestänyt vastaan ja vain muutama äänesti tyhjää.

En siis näe syytä tekstin tarkistamiselle: meillä on jo kaikki, mitä tarvitsemme äänestääksemme siitä tänään.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen hämmästynyt tästä ehdotuksesta. Kollega ei ollut paikalla tänä aamuna täysistuntokeskustelussa.

Olen siis hämmästynyt tästä ehdotuksesta. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän varjoesittelijä Jill Evans toimi puheenjohtajana kaikissa kolmikantaneuvotteluissa ja kannatti 7. huhtikuuta pidetyn kolmikantakokouksen tuloksia. Vihreät esittivät tarkistuksia maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa ja tänään he esittävät niitä uudelleen. Tämä kaikki on oikeutettua, ja juuri näistä muutoksista nyt keskustellaan. Kuten valiokunnan puheenjohtaja jo selvitti, tarkistukset hylättiin kaikissa ryhmissä vihreitä lukuun ottamatta.

Hyvät jäsenet, pyydän hartaasi teitä äänestämään tämän kompromissin puolesta. En ole täysin tyytyväinen siihen ja olen varma, ettei kukaan täällä voi olla täysin tyytyväinen kaikkiin kohtiin yksinkertaisesti siksi, että kyse on kompromissista. Hyväksykäämme se kuitenkin ja hylätkäämme kaikki nyt esitetyt vaatimukset, sillä muutoin joudumme elämään vuodelta 1986 peräisin olevan vanhan direktiivin ja eläinkokeiden kanssa. Ottakaamme askel kohti eläinten hyvinvoinnin parantamista.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, voidakseni selventää ryhmäni kantaa haluaisin tässä yhteydessä toistaa, että koko ryhmän on usein vaikeaa seurata kolmikantaneuvotteluja. Kun tajuaa, ettei esittelijä hyväksy eläinkokeiden määrän nousua tämän asetuksen takia,

(Vastalauseita)

että kädellisillä eläimillä tehtävät kokeet lisääntyvät ja että jäsenvaltioilta viedään oikeus määrätä sääntöjä, jotka ovat tiukempia kuin tässä asetuksessa, on oikeutettua ehdottaa asetuksen käsittelyn palauttamista valiokuntaan. Jos tämä ei ole mahdollista, parlamentti ei toimi asianmukaisesti. Kiitos tarkkaavaisuudestanne.

(Suosionosoituksia Verts/ALE-ryhmältä)

 
  
 

(Asian palauttamista valiokuntaan koskeva pyyntö hylättiin.)

– Äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, olemme kahden päivän aikana saaneet tulvimalla sähköpostia tästä aiheesta, yli 400. Voisivatko parlamentin yksiköt tehdä jotakin, ettei meidän tarvitsisi hukata aikaamme viestien poistamiseen?

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Outlookissa on järjestelmä, jonka avulla voitte poistaa viestejä automaattisesti, mutta tämä on teidän ja valitsijoidenne välinen asia.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). (EN) Kuinka kauheaa valitsijoillenne onkaan, että he voivat ottaa yhteyttä teihin! Olette häpeäksi. Valitsijoillanne on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä teihin. Jos vaaditte, ettei valitsijoillanne pidä olla mahdollisuutta ottaa suoraan yhteyttä teihin, mikä te oikein olette?

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Jäsen Nicole Sinclaire, kiitoksia näkemykseni täsmentämisestä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö