Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0211(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0230/2010

Pateikti tekstai :

A7-0230/2010

Debatai :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Balsavimas :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0308

Diskusijos
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 8 d. - Strasbūras Tekstas OL

6.1. Mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (balsavimas)
PV
 

Prieš balsavimą:

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, remdamasis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 175 straipsniu, prašau grąžinti šį dokumentą persvarstyti komitetui.

Laukėme šios direktyvos ilgus metus, bet, kaip pabrėžė keli kiti kalbėtojai, yra keletas dalykų, kuriuos reikia iš pagrindų pakeisti, kad būtų užtikrinta pakankama gyvūnų apsauga. Priėmus šį teisės aktą, bus galima atlikti eksperimentus mokymo tikslais ir naudoti tą patį gyvūną keletą kartų, netgi procedūrose, kuriose jam sukeliamas skausmas. Tai jokiais būdais neskatins taikyti alternatyvių metodų, kurie laikomi moksliškai pagrįstais.

Kalbu ne apie kraštutinį požiūrį, o apie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, kurios 13 straipsnyje reikalaujama visapusiškai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus, nes jie yra juslūs padarai, laikymąsi. Nenorime apriboti mokslinių tyrimų, tačiau siekiame paskatinti žengti etikos principais grindžiamu keliu.

Nepriimtina teigti, kad galime priimti šią direktyvą dabar ir pakeisti ją per ateinančius keletą metų. Turime prisiimti atsakomybę ir atlikti reikiamus pakeitimus dabar. Tai ne politinis ar ideologinis požiūris; tai sveikas protas, o sveikas protas neturi politinio atspalvio.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Dėkoju, S. Alfano, už šį pasiūlymą. Ar turime keturiasdešimt kolegų, kurie norėtų paremti šį pasiūlymą? Gal galėtumėte atsistoti, jei pritariate? Manau, kad turime keturiasdešimt kolegų, ir vienas kalbėtojas, palaikantis šį pasiūlymą, gali tarti žodį.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, Verts/ALE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas pritaria, kad šis klausimas būtų grąžintas persvarstyti, nes dabartinis tekstas ir mums kelia didelį susirūpinimą. Šiuo metu valstybės narės turi teisę priimti griežtesnes gyvūnų apsaugos priemones, jeigu to pageidauja. Naujajame teisės akte tai būtų draudžiama. Tai užkerta kelią patobulinimams ir prieštarauja tam, dėl ko Parlamentas sutarė per pirmąjį svarstymą.

Taip pat turėtume labai aiškiai išdėstyti, kad alternatyvos turi būti naudojamos visada, kai tai įmanoma, tačiau teksto formuluotėje šios nuostatos galia susilpnėja. Be to, reikia labai aiškiai apibrėžti nežmoginių primatų naudojimo sąlygas. Vėlgi šiame tekste to trūksta.

Daugelis problemų, susijusių su galiojančiu teisės aktu, atsirado dėl skirtingo jo aiškinimo valstybėse narėse. Reikia toliau diskutuoti šiuo ir kitais klausimais, kad užtikrintume visišką aiškumą ir šio teisės akto veiksmingumą.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kaip Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, kuriam ir derėtų spręsti šį klausimą, pirmininkas nepritariu, kad E. Jeggle pranešimas būtų grąžintas persvarstyti. Po daugiau nei pusantrų metų vykusių intensyvių diskusijų mūsų komitetas gana aiškiai pritarė kompromisui, kuris buvo pasiektas dėl bendrosios pozicijos, niekam nebalsavus prieš ir tik keletui susilaikius.

Todėl nematau priežasčių dar kartą nagrinėti tekstą: jame yra viskas, ko reikia, kad galėtume šiandien dėl jo balsuoti.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, pranešėja.(DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, mane nustebino šis pasiūlymas. Šįryt kolegė narė šio plenarinio posėdžio diskusijose nedalyvavo.

Mane iš tiesų nustebino šis pasiūlymas. J. Evans, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso šešėlinė pranešėja, dalyvavo visose trišalėse derybose ir pritarė trišalio susitikimo, vykusio balandžio 7 d., rezultatams. Žaliųjų frakcijos atstovai Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete siūlė pakeitimus, kuriuos pateikė ir šiandien. Viskas vyksta teisėtai, ir tai yra pakeitimai, apie kuriuos diskutuojame. Kaip komiteto pirmininkas jau paaiškino, šiems pakeitimams nepritarė nė viena frakcija, išskyrus Žaliųjų frakciją.

Ponios ir ponai, maldauju balsuoti už šį kompromisą. Nesu juo visiškai patenkinta, tačiau esu tikra, kad nė vienas iš čia esančių narių negali būti visiškai patenkintas visais klausimais paprasčiausiai dėl to, jog tai yra kompromisas. Nepaisant to, pritarkime jam ir atmeskime visus šiuo metu keliamus reikalavimus, nes kitaip turėsime ir toliau gyventi su sena 1986 m. direktyva ir leisime atlikti bandymus su gyvūnais. Ženkime žingsnį į priekį, kad pagerintume gyvūnų gerovę.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, Verts/ALE frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, siekdama paaiškinti savo frakcijos poziciją, dar kartą pabrėžiu, kad dažnai labai sunku visai frakcijai stebėti trišales derybas. Kai suprantate, jog pranešėja nesutiks, kad pagal šį reglamentą eksperimentų su gyvūnais daugėtų,

(Protestai)

kad bandymų su primatais daugėtų, kad valstybėms narėms nebūtų leidžiama nustatyti taisyklių, griežtesnių už reglamente esančias taisykles, tada turite teisę siūlyti, kad reglamentas būtų grąžintas persvarstyti komitetui. Jeigu tai neįmanoma, vadinasi, Europos Parlamentas veikia netinkamai. Dėkoju už dėmesį.

(Verts/ALE frakcijos narių plojimai)

 
  
 

(Pasiūlymas grąžinti persvarstyti komitetui buvo atmestas)

Po balsavimo:

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). – Pone pirmininke, per pastarąsias dvi dienas mus užplūdo daugiau nei keturi šimtai elektroninių laiškų šia tema. Ar tarnybos galėtų ką nors padaryti, kad mums nereikėtų gaišti laiko juos naikinant?

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Programoje „Outlook“ yra automatinė laiškų naikinimo funkcija, bet tai jūsų ir jūsų rinkėjų reikalas.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Kaip siaubingai sunku jūsų rinkėjams turėtų būti su jumis susisiekti! Darote sau gėdą. Jūsų rinkėjai turi turėti galimybę su jumis susisiekti. Jei prašote, kad jūsų rinkėjai negalėtų susisiekti su jumis tiesiogiai, tai kas jūs toks esate?

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Ponia N. Sinclaire, ačiū, kad išplėtojote mano požiūrį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika