Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0211(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0230/2010

Teksty złożone :

A7-0230/2010

Debaty :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Głosowanie :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0308

Debaty
Środa, 8 września 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

6.1. Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (głosowanie)
PV
 

Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Na mocy art. 175 Regulaminu Parlamentu wnioskuję o zwrócenie tego dokumentu do komisji.

Przez wiele lat czekaliśmy na tę dyrektywę, ale – jak podkreślono w kilku wystąpieniach – pewne kwestie muszą zostać gruntownie zmienione, aby zapewnić zwierzętom odpowiednią ochronę. Przyjęcie tych przepisów umożliwi prowadzenie badań w celach edukacyjnych i wielokrotne wykorzystywanie tego samego zwierzęcia, nawet w przypadku procedur powodujących jego cierpienie. Dyrektywa w żaden sposób nie zachęci do wykorzystywania metod alternatywnych uznawanych za sprawdzone naukowo.

Tu nie chodzi o przyjęcie skrajnego stanowiska, lecz raczej o przestrzeganie postanowień art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zawierającego obowiązek pełnego uwzględnienia wymogów dobrostanu zwierząt, ponieważ są one istotami obdarzonymi czuciem. Nie chcemy powstrzymywać badań, lecz raczej zachęcić do prowadzenia ich w etycznie zrównoważonym kierunku.

Niedopuszczalne jest twierdzenie, że możemy teraz przyjąć tę dyrektywę, a następnie zmienić ją w najbliższych latach. Musimy przyjąć odpowiedzialność za dokonanie w niej już teraz niezbędnych zmian. To nie jest stanowisko polityczne czy ideologiczne, to zdrowy rozsądek, a zdrowy rozsądek nie ma zabarwienia politycznego.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Pani poseł Alfano! Dziękuję pani za ten wniosek. Czy mamy na sali 40 koleżanek i kolegów chcących poprzeć ten wniosek? Czy osoby go popierające mogą, proszę, wstać? Wydaje mi się, że mamy 40 koleżanek i kolegów i udzielę głosu jednej osobie popierającej wniosek.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans (Verts/ALE). – Panie przewodniczący! Grupa Verts/ALE popiera wniosek dotyczący zwrotu do komisji, ponieważ mamy poważne wątpliwości dotyczące tekstu w jego obecnym brzmieniu. Obecnie państwa członkowskie mają prawo przyjąć bardziej restrykcyjne środki ochrony zwierząt, jeżeli taka jest ich decyzja. Nowe przepisy uniemożliwiłyby to w przyszłości. To zniechęciłoby do poprawiania sytuacji i jest sprzeczne z uzgodnieniami Parlamentu z pierwszego czytania.

Musimy również stwierdzić z całkowitą jasnością, że zawsze tam, gdzie dostępne są alternatywne rozwiązania, powinny być one wykorzystywane, ale brzmienie tekstu osłabia istniejące przepisy. Analogicznie potrzebujemy bardzo jasnej definicji warunków wykorzystywania zwierząt z rzędu ssaków naczelnych. Tego również przedmiotowy tekst nie zapewnia.

Wiele problemów, które mamy z obowiązującymi przepisami, wynika ze zróżnicowanych interpretacji w poszczególnych państwach członkowskich. Potrzebujemy dalszej dyskusji w tej dziedzinie, podobnie jak w wielu innych, aby zapewnić całkowitą jasność i skuteczność przedmiotowego prawodawstwa.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jako przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będącej właściwą komisją w tej sprawie, jestem przeciwny zwróceniu sprawozdania pani poseł Jeggle do komisji. Po ponad półtora roku ożywionej dyskusji nasza komisja już dość jasno wyraziła swoje poparcie dla kompromisu uzyskanego w formie wspólnego stanowiska, bez żadnych głosów sprzeciwu i przy zaledwie kilku wstrzymujących się od głosu.

Dlatego nie widzę powodu do ponownego analizowania tekstu; mamy już wszystko, co jest nam potrzebne, aby dziś zagłosować w sprawie jego przyjęcia.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, sprawozdawczyni.(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jestem zaskoczona tym wnioskiem. Koleżanka nie była obecna dziś rano w trakcie debaty na sesji plenarnej.

Jestem zaskoczona tym wnioskiem. Pani poseł Evans, kontrsprawozdawczyni Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego, brała udział we wszystkich negocjacjach w ramach rozmów trójstronnych i poparła wyniki spotkania trójstronnego, które odbyło się 7 kwietnia. Zieloni zgłosili poprawki na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dzisiaj ponownie przedkładają. Mają do tego prawo, a ich poprawki są przedmiotem dyskusji. Jak wyjaśnił już przewodniczący komisji, zostały odrzucone przez wszystkie grupy za wyjątkiem Zielonych.

Panie i panowie! Zwracam się o głosowanie za przyjęciem przedmiotowego kompromisu. Nie jestem z niego całkowicie zadowolona i jestem pewna, że nikt spośród tu obecnych nie może być całkowicie zadowolony ze wszystkich punktów, po prostu dlatego, że to jest kompromis. Powinniśmy go jednak zaakceptować i odrzucić wszystkie zgłaszane teraz wnioski, w przeciwnym razie będziemy musieli pogodzić się ze starą dyrektywą z 1986 roku i z badaniami na zwierzętach. Powinniśmy uczynić krok naprzód ku poprawie dobrostanu zwierząt.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE.(DE) Panie przewodniczący! Aby wyjaśnić stanowisko mojej grupy chciałabym w tym miejscu ponownie stwierdzić, że często bardzo trudno jest całej grupie nadążać za negocjacjami trójstronnymi. Jeśli uświadamiają sobie państwo, że sprawozdawczyni nie zaakceptuje zwiększenia liczby badań na zwierzętach na mocy przedmiotowego uregulowania,

(Protesty)

że liczba badań przeprowadzanych na zwierzętach z rzędu ssaków naczelnych wzrośnie, a państwa członkowskie nie będą już mogły ustanawiać przepisów bardziej restrykcyjnych, niż zawarte w tym akcie prawnym, to mają państwo prawo zaproponować zwrócenie tego uregulowania do komisji. Jeżeli to nie jest możliwe, to Parlament nie funkcjonuje prawidłowo. Dziękuję za uwagę.

(Oklaski ze strony grupy Verts/ALE)

 
  
 

(Odrzucono propozycję dotyczącą zwrócenia wniosku do komisji)

Po głosowaniu:

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). – Panie przewodniczący! W ciągu ostatnich dwu dni zostaliśmy zasypani ponad 400 wiadomościami elektronicznymi w tej sprawie. Czy służby mogą coś uczynić, abyśmy nie musieli tracić czasu na ich kasowanie?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – W pańskim Outlooku istnieje mechanizm umożliwiający ich automatyczne kasowanie, ale to sprawa między panem a pańskimi wyborcami.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Jak okropna dla pańskich wyborców musi być możliwość kontaktowania się z panem! Pan nas kompromituje. Pańscy wyborcy powinni mieć możliwość skontaktowania się z panem. Jeżeli domaga się pan od swoich wyborców, aby nie mieli możliwości bezpośredniego skontaktowania się z panem, to co pan sobą reprezentuje?

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Pani poseł Sinclaire! Dziękuję pani za rozwinięcie mojego punktu widzenia.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności