Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0211(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0230/2010

Predkladané texty :

A7-0230/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0308

Rozpravy
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.1. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (hlasovanie)
PV
 

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, podľa článku 175 rokovacieho poriadku Parlamentu žiadam, aby bol tento dokument vrátený späť výboru.

Na túto smernicu čakáme dlhé roky, ale ako sa zdôrazňovalo vo viacerých ďalších vystúpeniach, sú tu niektoré body, ktoré treba úplne zmeniť a doplniť, aby sa zabezpečila primeraná ochrana zvierat. Prijatie tohto právneho predpisu umožní pokusy na vzdelávacie účely a opakované použitie rovnakého zvieraťa, a to dokonca aj v postupoch, ktoré mu spôsobia utrpenie. Nijako nepodporí alternatívne postupy, ktoré sa považujú za vedecky prijateľné.

Nejde tu o prijatie nejakej extrémnej pozície, ale o rešpektovanie článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý vyžaduje, aby sme venovali plnú pozornosť požiadavkám na dobré životné podmienky zvierat, keďže sú to cítiace bytosti. Nechceme brzdiť výskum, len ho chceme podporovať na eticky udržateľnej ceste.

Tvrdenie, že teraz môžeme smernicu prijať a v nadchádzajúcich rokoch ju môžeme zmeniť a doplniť, je neprijateľné. Mali by sme prijať zodpovednosť a vykonať potrebné opravy hneď teraz. Toto nie je politické či ideologické stanovisko, ale zdravý rozum a ten nemá žiadne politické odtiene.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážená pani Alfanová, ďakujem vám za návrh. Nájde sa 40 kolegov poslancov, ktorí chcú tento návrh podporiť? Prosím, vstaňte, ak návrh podporujete. Myslím, že máme 40 poslancov, poprosím preto jedného rečníka, aby vystúpil s prejavom v prospech tohto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia podporuje vrátenie dokumentu do výboru, pretože tiež máme vážne obavy týkajúce sa súčasného znenia tohto textu. Členské štáty majú teraz právo prijať prísnejšie opatrenia na ochranu zvierat, ak chcú. Nový právny predpis by tomu v budúcnosti zabránil. Odrádzalo by to od zlepšení a je to v rozpore s tým, na čom sa Parlament dohodol v prvom čítaní.

Treba tiež absolútne jasne vyhlásiť, že alternatívy sa majú využívať všade, kde sa dá, znenie tohto textu však oslabuje súčasné právne predpisy. Potrebujeme aj veľmi jasné vymedzenie podmienok na používanie primátov. V texte to opäť chýba.

Mnoho problémov týkajúcich sa súčasných právnych predpisov vyplýva z rôzneho výkladu v jednotlivých členských štátoch. O tomto a o ďalších bodoch musíme viac diskutovať, aby sme zabezpečili absolútne jednoznačné a účinné právne predpisy.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ako predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorý je príslušným výborom pre túto tému, som proti vráteniu správy pani Jeggleovej do výboru. Po viac ako roku a pol intenzívnej diskusie náš výbor už vyjadril celkom jasnú podporu kompromisu, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti so spoločnou pozíciou, pričom neboli žiadne hlasy proti a len niekoľkí sa zdržali hlasovania.

Nevidím preto žiadny dôvod na opätovné preskúmanie textu. Máme už všetko potrebné na to, aby sme o ňom dnes mohli hlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tento návrh ma prekvapil. Pani poslankyňa nebola dnes dopoludnia prítomná na plenárnej rozprave.

Tento návrh ma prekvapil. Pani Evansová, tieňová spravodajkyňa Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, sa zúčastňovala na všetkých trojstranných rokovaniach a podporila výsledky trojstranného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 7. apríla. Zelení predložili vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré dnes znova predkladajú. To je úplne legitímne a práve o týchto zmenách sa diskutuje. Predseda výboru už vysvetlil, že tieto návrhy odmietli všetky skupiny s výnimkou zelených.

Dámy a páni, žiadam vás, aby ste hlasovali za tento kompromis. Nie som s ním úplne spokojná a som si istá, že určite tu nikoho nepotešia všetky body, pretože je to prosto kompromis. Napriek tomu ho prijmime a odmietnime všetky výzvy, ktoré sa tu teraz objavujú, pretože inak budeme musieť žiť so starou smernicou z roku 1986 a s testovaním na zvieratách. Urobme krok k zlepšeniu životných podmienok zvierat.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, na objasnenie stanoviska našej skupiny by som v tejto chvíli rada zopakovala, že pre celú skupinu je často veľmi zložité sledovať trojstranné rokovania. Keď si uvedomíte, že spravodajkyňa neakceptuje, že na základe tohto nariadenia sa zvýši počet pokusov na zvieratách,

(protesty)

že sa zvýši počet testov na primátoch a že členské štáty už nebudú môcť zavádzať prísnejšie pravidlá ako tie, ktoré obsahuje toto nariadenie, potom máte právo navrhnúť, aby sa nariadenie vrátilo výboru. Ak to nebude možné, Parlament nefunguje správne. Ďakujem vám za pozornosť.

(potlesk od skupiny Verts/ALE)

 
  
 

(Návrh na vrátenie dokumentu do výboru bol zamietnutý.)

Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). – Vážený pán predsedajúci, za posledné dva dni sme boli zaplavení viac ako 400 e-mailami na túto tému. Môžu služby niečo urobiť, aby sme nemuseli strácať čas ich vymazávaním?

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – V programe Outlook máte mechanizmus, ktorý vám umožní automatické vymazávanie, ale je to medzi vami a vašimi voličmi.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Aké strašné to musí byť pre vašich voličov, keď sa chcú na vás obrátiť. To je hanba! Vaši voliči majú mať možnosť obrátiť sa na vás. Čo ste zač, keď žiadate, aby sa vaši voliči nemohli obrátiť priamo na vás?

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážená pani Sinclairová, ďakujem vám za zdôraznenie môjho stanoviska.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia