Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0211(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0230/2010

Ingivna texter :

A7-0230/2010

Debatter :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Omröstningar :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0308

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

6.1. Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (omröstning)
PV
 

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Enligt artikel 175 i parlamentets arbetsordning kräver jag att detta dokument återförvisas till utskottet.

Vi har väntat på detta direktiv i många år men det finns, vilket också har betonats i flera andra inlägg, några frågor som behöver ändras väldigt mycket för att säkra ett lämpligt skydd för djuren. Om den här lagstiftningen antas blir det tillåtet med djurförsök i undervisningssyfte och att använda samma djur flera gånger, även när det orsakar lidande för djuret. Det kommer i vilket fall som helst inte att uppmuntra några alternativa metoder som anses vetenskapligt giltiga.

Detta är inte en fråga om att anta en extrem ståndpunkt, utan snarare om att följa artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det krävs att man ska ta fullständig hänsyn till djurens välbefinnande eftersom de är kännande varelser. Vi vill inte motarbeta forskningen, utan snarare uppmuntra den enligt en etiskt hållbar väg.

Det är oacceptabelt att säga att vi kan anta detta direktiv nu och ändra det under kommande år. Vi bör ta ansvar för att göra nödvändiga ändringar i det nu. Detta är inte en politisk eller ideologisk ställning. Det handlar om sunt förnuft och det har ingen politisk färg.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Tack för ert förslag, fru Alfano. Har vi 40 ledamöter som vill stödja förslaget? Kan ni vara vänliga och resa er upp om ni stöder det. Jag anser att vi har 40 ledamöter som stöder det och jag kommer att utse en talare för förslaget.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, för Verts/ALE-gruppen. –.(EN) Herr talman! Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen stöder återförvisningen eftersom vi också är allvarligt oroade över texten i dess nuvarande form. För närvarande har medlemsstaterna rätt att anta strängare åtgärder för djurskydd om de vill. Den nya lagen skulle hindra det i framtiden. Det skulle inte bidra till förbättringar och det strider dessutom mot vad parlamentet instämde i vid den första behandlingen.

Vi bör också slå fast mycket tydligt att alternativ ska användas närhelst det är möjligt, men textens lydelse försvagar den befintliga lagen. På samma sätt behöver vi en mycket tydlig definition av villkoren för användning av icke-mänskliga primater. Återigen, detta är inte fallet i texten.

Många av problemen med den nuvarande lagstiftningen beror på att den tolkas olika i olika medlemsstater. Vi behöver diskutera detta mer och även andra punkter för att det verkligen ska bli tydligt och att lagstiftningen blir effektiv.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, jordbruksutskottets ordförande. (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Som ordförande för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, som är behörig utskott i ärendet, är jag emot att Elisabeth Jeggles betänkande ska återförvisas. Efter mer än ett och ett halvt år av intensiva debatter är vårt utskott redan mycket tydligt positivt till den kompromiss som uppnåtts om den gemensamma ståndpunkten, utan några röster mot och endast några som avstod från att rösta.

Jag ser därför ingen anledning till att på nytt granska texten: vi har redan allt vi behöver för att rösta om den i dag.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, föredragande. (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag är förvånad över detta förslag. Parlamentsledamoten var inte här i förmiddags när vi diskuterade betänkandet.

Jag är förvånad över förslaget. Jill Evans, skuggföredragande för gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen, var närvarande under alla trepartsförhandingar och stödde resultatet av trepartsmötet den 7 april. De gröna lade fram ändringsförslag i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och de lägger återigen fram dem i dag. Detta är helt legitimt och dessa ändringar är de som diskuteras. Såsom utskottets ordförande redan har förklarat avvisades de av alla grupper utom den gröna.

Mina damer och herrar! Jag ber er att rösta för denna kompromiss. Jag är inte helt nöjd med den och jag är säker på att ingen här kan vara fullständigt nöjd med alla punkter, helt enkelt för att det handlar om en kompromiss. Låt oss ändå godta den och avvisa alla krav som nu ställs, annars måste vi leva med det gamla direktivet från 1986 och med djurförsök. Låt oss ta ett steg i riktning mot att förbättra djurens välbefinnande.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen.(DE) Herr talman! För att klargöra min grupps ståndpunkt skulle jag ännu en gång vilja säga att det ofta är mycket svårt för hela gruppen att följa trepartsförhandlingarna. När man inser att föredraganden inte kommer att acceptera att antalet djurförsök kommer att öka på grundval av

(Protester)

Att antalet primattester kommer att öka och att medlemsstaterna inte längre får införa regler som är strängare än förordningen då har man rätt att föreslå att förordningen återförvisas till utskottet. Om det inte är möjligt så fungerar inte parlamentet som det ska. Tack för er uppmärksamhet.

(Applåder från Verts/ALE-gruppen)

 
  
 

(Förslaget om återförvisning till utskottet avvisades)

Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE).(EN) Herr talman! De senaste två dagarna har vi översvämmats av över 400 e-brev i frågan. Kan enheterna göra något så att vi inte behöver slösa bort tiden med att ta bort dem?

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Det finns en mekanism i er Outlook som gör att ni kan ta bort dem automatiskt, men det är en fråga mellan er och era väljare.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Vad hemskt det måste vara för era väljare att kunna kontakta er! Ni är en skam. Era väljare ska kunna kontakta er. Om ni ber att era väljare inte ska kunna kontakta er direkt, vem är ni då?

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Tack, fru Sinclaire, för att ni förtydligade min uppfattning.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy