Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

Skôr než pristúpime k hlasovaniu, rád by som vysvetlil, že elektronický systém spracovania výsledkov má možno poruchu, a v tom prípade budete vidieť len dva grafy, ktorým hovoríme „camembert“, ale neuvidíte výsledky. Tie však možno uvidíte na svojich obrazovkách. Systém o chvíľu skontrolujeme, buďte preto, prosím, trpezliví.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia