Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0211(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0230/2010

Разисквания :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Гласувания :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0308

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Препоръка за второ четене: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Напредъкът на науката е условие за икономическо развитие, а иновативните изследвания са следователно основата на нови и по-добри методи, които носят полза за икономиката като цяло, и по-конкретно за хората. Въпреки това разходите във връзка с това не трябва да бъдат третирани несериозно. Хуманното отношение към живите същества следва да бъде най-важно в икономиката. Ако хората не зачитат естествените закони, или ако се месят в тях твърде много, природата може да окаже съпротива. Ето защо приетите днес препоръки са толкова важни. Гласувах в подкрепа на приемането им, тъй като това е добър компромис. От една страна, директивата позволява да се провеждат основни научни изследвания, докато, от друга страна, намалява, във възможно най-голяма степен, страданието на животните, използвани при тези изследвания.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Европейската директива относно изпитванията върху животни от 1986 г. наистина се нуждае от актуализиране. Не ме радва фактът, че новото законодателно предложение все още позволява изпитванията и страданието на животните, но гласувах в подкрепа на директивата, независимо от това. Защо?

Главно поради три причини. Първата причина е, че предложението разрешава изпитвания върху животни единствено в положения, в които хуманното отношение към хората надделява над хуманното отношение към животните. Става дума за човешкото достойнство и правото на човека на здраве и медицинско лечение, за правото на човека на възможно най-доброто лечение. Втората причина е, че съгласно новата директива значително по-малко животни ще бъдат използвани за изпитвания, отколкото преди. Третата причина е, че животните, които все пак ще бъдат подложени на изпитвания, ще имат по-добри условия на живот и ще получават по-добри грижи.

Естествено, бих искала изпитванията върху животни да станат напълно ненужни в близко бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, хуманното отношение към животните е въпрос, който се ползва със значителна подкрепа сред хората в Европа. Следователно изразявам голямо задоволство, че докладчикът ни, г-жа Jeggle, е успяла в хода на продължителни преговори да стигне до значително подобрение в хуманното отношение към животните, използвани при опити.

Целта на новата директива е да се гарантира, че опитите с животни се заместват и намаляват до абсолютния минимум, който е необходим. Изпитванията ще бъдат разрешени единствено ако няма алтернативи, но ще бъдат предмет на много строги правила. Това представлява добър компромис между хуманното отношение към животните и свободата на научните изследвания. За първи път ще имаме високо равнище на хуманно отношение към животните в Европа. Това е голям успех. Сега трябва да се уверим, че всички държави-членки прилагат новата директива незабавно.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-н председател, относно чувствителния въпрос за защитата на животните, използвани за научни цели, считам, че успяхме да намерим добър компромис между исканията на тези, които провеждат научни изследвания, като използват животни, и стандартите за хуманно отношение към животните, използвани или предназначени за използване за научни цели.

Ето защо гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Jeggle. Същевременно одобрявам задължаването на държавите-членки да се въздържат от използване на животни, когато законодателството на Европейския съюз признава други експериментални методи или стратегии за постигане на същия резултат.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-н председател, искам да поздравя Elizabeth Jeggle за работата й по въпроса за изпитванията и използването на животни.

Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като считам, че е най-прагматичното решение на проблем, който имаме при актуализирането на законодателството от 1986 г.

Позволете ми да кажа, че това е важно за хуманното отношение към животните, но също така и за продължаването на научните изследвания в Европейския съюз. Рискуваме да тласнем учените и изследователската дейност в медицински условия извън границите ни, където има по-малко регулиране, така че макар да трябва да подобрим регулирането и, действително, хуманното отношение към животните, използвани при изпитвания в научноизследователски институции и университети, също така трябва да гарантираме, че научните изследвания могат да продължат.

През цялото време говорим за насърчаване на младите хора да се занимават с наука и по-голямо изразходване на средства за научни изследвания и иновации, а това включва използването на животни. Но нека да ги защитим във възможно най-голяма степен и ще направим това с настоящото законодателство.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-н председател, Датската либерална партия гласува в подкрепа на доклада относно опитите с животни. Не е тайна, че бяха изтъкнати много силни аргументи и от двете страни по този въпрос. Има хора, които считат, че правата на животните имат приоритет. Ние, от друга страна, считаме, че обществото също така има правото да постига напредък в разработването на лекарства и лечението на заболявания. Задачата ни, разбира се, е да се гарантира, че ще постигнем правилния баланс. Животните трябва да бъдат третирани подходящо, но изследователите ни трябва да имат инструментите, които са им необходими, за да разработват нови форми на лечение и да лекуват сериозни заболявания. Изготвеният от г-жа Jeggle доклад постига много точен баланс и следователно считаме, че си заслужава да се гласува за него. Също така основно считаме, че е добре, че сега най-накрая можем да отбележим напредък от законодателството, което датира от далечната 1986 г.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-н председател, (...) постигна споразумение на второ четене относно този спорен доклад относно защитата на животните, използвани за научни цели. Гласувах в подкрепа на споразумението, тъй като то изглежда е балансиран текст, който защитава животните, без да застрашава научните изследвания.

Споразумението подчертава факта, че научните изследвания, при които се използват животни, следва да бъдат позволени, когато не е възможно да се действа посредством опити, които са задоволителни от научна гледна точка. Законодателството е ясно: установява критерии за третирането на животни, използвани за научни цели, и изисква от държавите-членки да гарантират, че броят на животните, използвани при проекти, е намален до минимум.

Без този доклад няма смисъл да се повтаря, че Европа се нуждае от повече и повече научни изследвания.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Г-н председател, бих искала да поздравя Elizabeth Jeggle и всички участници за постигането на този балансиран компромис относно защитата на животните, използвани за научни цели.

В действителност Европейското движение за хуманно отношение към животните приветства незабавното приемане на одобрения компромис. Считам, че приетият текст ще доведе до преки и осезаеми ползи за хуманното отношение към животните, като същевременно ще позволи основните медицински изследвания да продължат в Европа, които, да се надяваме, ще предоставят нови, иновативни и ефективни лечения.

Компромисът, който постигнахме днес, е също важна стъпка напред към хармонизиране на европейските разпоредби относно опитите с животни, а това, само по себе си, е много важно.

В заключение това е хуманен отговор, който установи по-високи прагове на болка и действително задължава Комисията да проверява институциите за изпитвания върху животни при основания за загриженост.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, аз също гласувах в подкрепа на директивата на г-жа Jeggle относно защитата на животните и считам, че е много важно ние в Европейския парламент също да оказваме сериозна подкрепа на защитата на животните.

Във връзка с това обаче си заслужава да се помни също, че това предложение е добър компромис, който обединява защитата на животните с научните изследвания. Въпреки това все още се нуждаем от опитите върху животни до известна степен, тъй като не са открити алтернативи за тях. Много е важно обаче да се гарантира, че те се извършват при правилните условия и че причиняват възможно най-малко вреда, болка и страдание.

Това е отлична стъпка напред, тъй като знаем, че предишната директива датира от 1986 г. Надявам се да бъде приложена във всички държави-членки на ЕС и следователно приемаме хармонизирана практика, която насърчава защитата на животните, но също така предоставя възможности за напредък в научните изследвания.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Високо оценявам работата на г-жа Jeggle, но не мога да подкрепя текста на директивата, тъй като нито Съветът, нито Комисията са гарантирали забрана относно използването на човешки ембрионални клетки с оглед на хуманното отношение към животните. Директивата е доказателство за факта, че като хора се чувстваме отговорни за други живи същества на Земята, но също така е свидетелство за тъжния факт, че не ценим високо човешкия живот. Готови сме да ограничим използването на маймуни за изследвания единствено до случаи, включващи запазването на вид или заплаха за човешки живот. Дори тогава научните изследвания са разрешени, единствено ако може да се докаже, че никой друг метод няма бъде неподходящ. Въпреки това не можем да предоставим подобна строга защита на човешки зародиши, неродени деца или дори генетична информация. Докладът, за съжаление, ме накара да се чувствам така, че все едно живея на Планетата на маймуните.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Одобрявам мерките, предложени за защитата на животните, използвани за научни цели. Считам, че това са разумни и балансирани мерки, които са подходящи за времето ни и стремежа на цивилизацията ни. Трябва въпреки това да призная, че по време на гласуването допуснах грешка. Погрешка гласувах в подкрепа на първото изменение, макар че подкрепях отхвърлянето на всички изменения, оттук и изявлението ми.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Г-н председател, не гласувах в подкрепа на връщане на законодателството в областта на опитите с животни обратно в комисията, тъй като не считам, че резултатът ще бъде по-добър впоследствие. Въпреки това гласувах в подкрепа на трите предложения за изменения.

Считам за много обезпокоително, че всъщност в Европа практически правим стъпка назад в областта на защитата на животните, използвани за опити. Понастоящем в няколко държави-членки има вече въведени по-добри методи за получаване на резултатите от изследвания, без да се използват животни за опити. Тази практика всъщност ще забави разработването на алтернативи.

По същия начин проучванията показват, че използването на примати, дори при екстремни обстоятелства, не постига резултата за човешкото здраве, който се предполага в представените в предложението аргументи.

 
  
  

Доклад: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Г-н председател, разискването относно новите насоки за заетостта, които са част от „Европа 2020“, се провеждат в разгара на икономическата криза, която несъмнено ще окаже силно въздействие върху пазара на труда за много години напред.

Настоящата криза разкри липсата на ефективни механизми за незабавно реагиране при признаци на криза. Ето защо това показва необходимостта от координация на икономическите политики на Европейския съюз, при условие че тя бъде засилена и направена по-ефективна. Също така кризата подчерта тясната зависимост между икономиките на държавите-членки по отношение на пазарите и заетостта. Затова бих казал, че усилията, положени от Европейския съюз и държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“, изискват сериозен ангажимент, за да се гарантира, че инвестициите в устойчив икономически растеж допринасят също и за създаването на устойчиви работни места.

Стратегията би трябвало да предотврати по-нататъшен икономически и социален крах чрез тясна координация със структурната политика и политиката на сближаване. Всъщност, ако искаме да гарантираме ефективността на тези нови насоки на политиката, трябва да се отдели достатъчно внимание, за да се гарантира, че социално-икономическите различия между държавите-членки и между регионите са преодолени. Структурните фондове на Европейския съюз и Кохезионния фонд на текущия програмен период и всички бъдещи инструменти за финансиране на Европейския съюз играят решаваща роля в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа, защото съм убедена, че в крайна сметка това е правилното решение. Въпреки това аз не съм напълно удовлетворена, защото със сигурност можехме да бъдем по-амбициозни, особено по въпроса за достъпа до работа на млади мъже и жени и за приемането на гъвкавата сигурност като средство за борба с несигурността на работното място, което представлява голям проблем в цяла Европа. Възхищавам се на работата на докладчика, въпреки малкото време, с което е разполагала.

Опитът за опростяване със сигурност е положителен елемент, а именно, че се предлага нов, по-опростен формат за насоките за заетостта, които вече са четири на брой и които определят целите, заложени в стратегията „Европа 2020“. Според мен също толкова положителен е и опитът да се вземат предвид грешките, направени в миналото, които доведоха до частично неизпълнение на целите от „Европа 2020“.

Друг положителен елемент в този документ е, че той съдържа интересни предложения за развитие на идеята за реинвестиране на работата с функцията й за представяне на правото на напредък на човечеството, а не просто като средство за оцеляване.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Много Ви благодаря, г-н председател, но не разбрах името си ясно заради превода. Вследствие на финансовата криза икономиките на няколко държави-членки на Европейския съюз продължават да бъдат уязвими. Ето защо следва да бъдат положени всички усилия, за да се гарантира устойчив растеж и да се укрепи потенциалът за създаване на работни места на европейските икономики. Също така трябва да вземем предвид и демографските промени, глобализацията и въвеждането на нови технологии. Смятам, че е много важно следващата стратегия за заетост да създаде баланс между непосредствените проблеми вследствие на кризата и дългосрочните предизвикателства. Европейската политика на заетост играе съществена роля за преодоляване на трудностите, пред които сме изправени. Също така споделям мнението на докладчика, че качественото образование и ученето през целия живот могат да бъдат от стратегическо значение в борбата с безработицата. Мога единствено да подкрепя това предложение и да поздравя Csaba Őry за отличния му доклад.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Mészáros (Ме-цá-рош), разполагаме с произношението на името Ви, както го произнесох току-що. Ако е грешно, моля, кажете ни как искате да се произнася.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(EN) „Mészáros“ (Мé-са-рош) „Алайос Месарош“. Не е лесно. Много ви благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Напълно подкрепям насоките за политиките по заетостта на държавите-членки, както са приети от Европейския парламент. Трудът и заетостта трябва да бъдат основните резултати от всяка успешна икономическа политика. Свързването на растежа и запазването на работните места с развитието на екологосъобразна икономика същевременно ще създаде предпоставки за предотвратяване на климатични и екологични проблеми. Природните бедствия, които се случваха в продължение на много години, и по-специално наводненията и различни части на Европа, показват, че някои нови устойчиви работни места могат да бъдат създадени и в областта на изграждането на защита срещу наводнения. Средствата, изразходвани за поддръжката на речните корита, поддръжката и изграждането на обществени канализации, отводнителни канали и структури за задържане със сигурност ще бъдат много по-ниски от разходите за справяне с последиците от наводнения.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Г-н председател, излизането ни от финансовата криза и началото на икономическото възстановяване, с което се характеризира Европейският съюз, макар и с различна скорост, за съжаление, се случват в ущърб на работните места и работниците.

Тази тенденция е в абсолютно противоречие на програмата на Комисията, приета от Парламента, и подхода на конкретната програма „Европа 2020“, която предвижда необходимостта икономическият растеж задължително да бъде придружен от елементи на приобщаване. Интегрираните насоки, които приехме днес, представляват сериозна положителна стъпка в тази посока, включително седмата, която призовава държавите-членки на Европейския съюз да намалят структурната безработица чрез конкретни действия.

Винаги трябва да имаме предвид, че трудът е в основата на цели правни кодекси, включително на този на Италия, чийто член 1 гласи, че „Италия е демократична република, основана на труда“, както и че трудът е в основата на човешкото достойнство.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Г-н председател, подкрепям интегрираните насоки, които се отнасят до проблемите, свързани с безработицата в държавите-членки.

В същото време всяко решение следва да включва и качествено измерение. Както г-н Барозу посочи вчера, днес в Европа съществуват четири милиона свободни работни места. В повечето случи тези незаети работни места изискват висококвалифицирана работна ръка. Ето защо призовавам Комисията незабавно да въведе предложената европейска система за наблюдение на свободни работни места, която трябва да включва и „европейски паспорт на знанията и уменията“.

Общоевропейската цел следва да гарантира квалифицирана работна ръка на континента. Също така е необходима смелост за драстично намаляване на административните и нетарифните пречки пред малките и средните предприятия.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада, защото съм съгласен с подхода на докладчика. От една страна, той подкрепя намаляването на броя интегрирани насоки, предложени от Комисията, като същевременно, от друга страна, уточнява, че този по-малък брой насоки и общи цели за Европа не могат и не трябва да ръководят политиките на държавите-членки поради тяхната яснота и оперативна ефективност.

Освен това съм съгласен и с частта, в която докладчикът заявява, че, ако искаме „Европа 2020“ да бъде ефективна, а насоките за заетост в това отношение да бъдат ефикасни, трябва да се обърне подходящо внимание на гарантирането, че социално-икономическите различия между държавите-членки и между европейските региони ще бъдат преодолени, не на последно място, чрез усвояване на структурните фондове и Кохезионния фонд.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Г-н председател, истинският въпрос, свързан с отличния доклад на г-н Őry за насоките за заетост, е дали Съветът ще вземе предвид препоръките.

Снощи бях доволен да чуя, че белгийското председателство се ангажира да разгледа препоръките на Парламента. Бих заявил на Съвета, че е от съществено значение да вземат предвид много от наистина отличните препоръки, включени в доклада на г-н Őry – и по-специално, според мен тези, свързани с по-доброто управление. Всички са съгласни, че откритият метод на координация със сигурност не беше ефективен по отношение на Лисабонската програма. Трябва да гарантираме, че съдържащите се в него цели и подцели биват наблюдавани и оценявани въз основата на целите на „ЕС 2020“.

Със задоволство отбелязвам, че изменение 62 беше одобрено, тъй като смятам, че, ако бъде приложено, то ще спомогне да се гарантира, че регионалните различия ще бъдат намалени. И накрая, напълно подкрепям идеята, че растежът на заетостта следва да се основава на достойни условия на труд, както насърчава МОТ.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Трябва да се приветства, че Европейската комисия внесе предложението за интегрираните насоки относно „Европа 2020“, които приехме в Парламента днес. С оглед на настоящата световна икономическа ситуация това е добра стъпка, която показва ангажимента на институциите на ЕС и поемането на отговорност от тяхна страна за икономиката и заетостта. Също така трябва да се приветства, че при определянето на насоките не беше забравена необходимостта да се запази съгласуваност и прозрачност. Мерки като увеличаване на участието на пазара на труда, намаляване на структурната безработица, развитие на квалифицирана работна ръка, насърчаване на качество на работните места и учене през целия живот, увеличаване на броя на хората в областта на висшето образование и борбата с бедността и социалното изключване трябва спешно да бъдат приложени, защото те гарантират една устойчива икономика и укрепват потенциала за създаване на работни места. Докладът с право посочва, че е необходимо да се улесни създаването на устойчиви работни места при осъществяването на инвестиции в устойчив икономически растеж, както и да се гарантира, че социално-икономическите различия между държавите-членки и между регионите ще бъдат преодолени. В обобщение, бих искал да изразя дълбоката надежда, че „Европа 2020“ ще постигне резултатите, които се очакват от нея, особено в областта на политиката по заетостта.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, преди тридесет години държавите от – нека я наречем „стара Европа“, 15-те държави-членки на Европейския съюз преди присъединяването на бившите държави от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) представляваха 36% от световния БВП. Днес тази цифра е 25%, а след 10 години се очаква да бъде 15%.

А защо се случва това? Не можем да отдаваме всичко на възхода на Азия. Делът от световния БВП, зает от Канада и САЩ, остана сравнително устойчив през същия период.

Истината е, че сме обременени от по-високи данъци, по-ограничителни разпоредби, по-натрапчиви регулатори, лицензи, инспектори, бюрократи и чиновници. Това вероятно би имало смисъл, ако основната конкуренция идваше от рамките на континента. Това няма смисъл в един свят, в който се конкурираме с Китай и Индия.

Това е още една причина нашите избиратели да отправят поглед към по-далечни хоризонти, да се откажат от този пренаселен и постоянно смаляващ се регионален митнически съюз и да преоткрият световното призвание, което предците ни са смятали за даденост.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, нека започнем с положителните аспекти на този доклад. Смятам, че е много важно всички да подкрепим идеята за учене през целия живот. Твърде дълго, в продължение на твърде много години имахте една възможност на изпитите и това решаваше – на една особена възраст, на 11 или 18 годишна възраст – вашето бъдеще.

Много е полезно в една епоха на постоянно променящи се икономики, в които определени сектори могат да изчезнат за един ден, нашите граждани да бъдат в състояние да се включат в учене през целия живот. В същото време обаче следва да разгледаме и по-общото положение.

Много често в Парламента говорим за идеята за социална Европа. Но изразът „социална Европа“ често е прикритие за политики, които в действителност възпрепятстват създаването на работни места – които добавят още тежести на малките и средните предприятия, двигателите на растежа в цяла Европа – и затрудняват създаването на работни места.

Нека правителството да не се пречка на малките предприятия. Оставете ги да създават работни места, богатство и благоденствие за всички.

 
  
  

Предложение за резолюция RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Г-н председател, аз поисках гласуването на това предложение за резолюция да бъде изтеглено по-напред. Аз съм една от тези, които го подписаха, и го подкрепих с гласа си. Трябва да призная обаче, че очаквах и се надявах на повече от Парламента.

Съгласна съм, че това беше неотложно решение, но беше също и много важно. Беше неотложно за спасяване на живота на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и много важно за Парламента, защото ние не можем да продължаваме да осъждаме, изобличаваме, да се възмущаваме и да заклеймяваме, и въпреки това да продължаваме да се държим по същия начин и да имаме същото отношение към държави като Иран. Считам, че този път Иран се отнесе по-арогантно към международната общност, държавите-членки и европейските институции. Иран е безучастна към всяка жалба или призив.

Днес положението се е променило и е станало по-сериозно, защото през последната година поведението на Иран значително се влоши и се случиха събития, които противоречат на ангажиментите, поети от иранското правителство на международно равнище.

По мое мнение отделните държави-членки, както и европейските институции следва да приемат по-строги мерки и санкции по отношение на тази държава. Ние не можем да продължаваме да поддържаме дипломатически отношения с държава, която не приема или дори не се вслушва в призивите, отправяни от Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – През дългия си опит в Европейския парламент аз никога не съм виждал резолюция от този вид да бъде подкрепена от такова огромно мнозинство – само с един глас против, 22 отсъствали и повече от 600 гласа „за“. Считам, че посланието Ви е достигнало до целта, която сте си поставили. Благодаря ви все пак.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Г-н председател, аз, разбира се, подкрепих резолюцията, която е просто още едно изявление в подкрепа на спасяването на живота на г-жа Sakineh Ashtiani.

За съжаление, това не е изолиран случай. Откакто сегашният клерикален терористичен режим завзе властта преди 31 години, не по-малко от 300 жени са били убити с камъни. Продължава се и с публичното обесване, включително на малолетни и непълнолетни. Ние следва да направим всичко по силите си, за да спасим живота на г-жа Ashtiani, но дори да успеем, характерът на този режим по всяка вероятност няма да се промени. Ето защо трябва безрезервно да подкрепяме онези смели хора в Иран – те са милиони от миналото лято насам, – които се опитват да сменят настоящия режим с открит, не войнствен и демократичен режим. Ние не следва да се страхуваме да правим това.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-н председател, повтарям Вашите думи и поздравявам г-жа Mazzoni за нейната работа по настоящата резолюция, която аз напълно подкрепям.

В цялото ни бързане и суматоха тази седмица в Страсбург, най-важното заседание, за съжаление, беше това, за което имах най-малко време. Това беше, когато жените от Иран търсеха тук подкрепа за техните колеги и за резолюцията.

Аз много се зарадвах, че се срещнах с тях и поех ангажимент за подкрепа. Изумително е, но може би достойно да се отбележи, че ние получихме много повече писма по електронната поща по въпроса за хуманното отношение към животните, отколкото по въпроса относно човешкия живот. Просто отбелязвам каква му е цената.

Считам, че следва да кажем, тъй като беше поискано да използваме специално тази дума, че много от жените, които са осъдени на смърт чрез убиване с камъни и по друг начин, са осъдени за престъплението „мохареб“, което означава буквално някой, който е във война с Бога. Всъщност всичко, което тези жени са направили, е че са протестирали срещу диктатурата в тяхната страна, че са поискали да постигнат промяна за тяхно добро и да възстановят правата си в тази държава.

И така, аз се обявявам в подкрепа на тези жени. Това, което мога да направя, е много малко, но считам, че огромното мнозинство, с което Парламентът днес гласува „за“, говори красноречиво и се надявам това да бъде от значение.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Г-н председател, настоящата резолюция е първата важна стъпка за Парламента към това да се научи да използва всяко отделно действие на всяко заседание, за да продължи с битката, която сега се състои в спасяването на живота на Sakineh Mohammadi-Ashtiani, но преди всичко означава борба срещу един потиснически и крайно нечовешки режим.

Считам обаче, че в бъдеще Комисията и Съветът трябва да бъдат по-активни и решителни и всяка дума, изречена в Парламента, да бъде като камък в краката на онези, които извършват убийството с камъни, така че около тях да изникне стена на срама и те да бъдат зачеркнати от човешкото общество. Sakineh трябва да бъде спасена, а заедно с нея и жените и мъжете по света, които все още са жертва на варварска жестокост, нечувана дори и сред най-дивите и свирепи животни.

Днес звярът, с други думи Дяволът, е този, който движи ръцете и устните на недостойните лидери и привидно светите мъже, които Всевишният вече е проклел в ада без никакъв шанс за милост. Те следва да разберат, че ако не спрат сега, тяхното време ще бъде белязано завинаги. Нашето също, ако не сме винаги внимателни, за да помагаме на жертвите на едно варварско общество.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада и наистина се надявам, че той ще помогне за спасяването на живота на Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Малко съм скептичен, както и много други тук, защото за съжаление, ние знаем, че тоталитарни държави като Иран например просто не се вслушват в нашите призиви.

Аз също така съм доста загрижен за това, нека да повторя думите на друг оратор, че тук почти нищо не се каза за правата на човека, но се говори прекалено много за правата на животните. Това също е важен въпрос, разбира се, но тези неща трябва да се поставят в правилна перспектива. Задача от решаващо значение за Европейския съюз е да защитава правата на човека и основните ценности.

Искрено се надявам, че докладът може да допринесе за насърчаване на нашия ангажимент да повдигнем въпроса за правата на човека и да изтъкнем тяхното значение дори в тоталитарни държави като Иран и по такъв начин веднъж за винаги да се сложи край на бруталните смъртни присъди.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, както правилно посочихте, истинското единодушие при гласуването днес е много важно. Аз имах удоволствието да бъда един от тези, които гласуваха в подкрепа на резолюцията.

Нека първо да кажа, че аз не съм от протестиращия тип хора. Със сигурност никога не съм носил такъв вид тениска, но налудничавото предложение за наказване на някого, и то със смърт, за предполагаемо престъпление е толкова жалко, възмутително, варварско и отвратително, че аз реших, че трябва да направя нещо. Надявам се, че до иранските органи ще достигне ясното послание, че това е отживяло времето си и трябва да свърши.

Политическият натиск и публичният протест доведоха до премахване на смъртното наказание в много държави. Да се надяваме, че нашият протест сега ще сложи край на това ужасно положение. Както каза г-н Kelam, 300 души вече са били убити с камъни, което е страшно. Това трябва да свърши и ние следва да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че наистина ще свърши.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, по предложението относно Иран. Всички ние сме еднакво загрижени и както Вие, г-н председател, казахте преди малко, резултатът показва непреодолимото чувство, което е обзело членовете на Парламента от целия политически спектър.

Загрижени сме относно факта, че на две дами не е бил предоставен справедлив правен процес и не е само това, защото когато са се опитали да наемат адвокати, самите адвокати са били подложени на преследване и са били прогонени от страната.

Пред нас е правителство, което напълно пренебрегва демокрацията, правителство, което не зачита резултатите от изборите и след това пребива хората и убива протестиращите, които искат да видят повече демокрация.

Ние също така сме свидетели на преследване на хора от други религии, които изповядват християнската вяра, бахайската вяра.

Аз обаче искам също така съвсем набързо да посоча и още едно лице, за което трябва да помислим, и това е Ibrahim Hamidi, обвинен в хомосексуалност. Фактът, че човек може да бъде преследван заради сексуалната си ориентация петни тази държава.

Нека се надяваме, че няма да е далеч денят, когато този режим ще бъде свален.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Бих искал да благодаря на всички ви. Като заместник-председател, отговарящ за правата на човека и демокрацията, аз напълно подкрепям направените забележки. След като преди няколко години станах лично свидетел на така наречената иранска справедливост, аз мога единствено да изразя ужаса си от сегашното положение в Иран и се надявам, както всички вас, че то скоро ще свърши. Надявам се също така, че единственият глас против резолюцията е бил грешка и че всъщност ние сме били единодушни.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, един ден на Иранската революция от 1979 г. ще се гледа като на епохално събитие, равно на Френската революция от 1789 г. и Руската революция от 1917 г. И тя като останалите веднага се разрасна и надскочи границите си в опит да направи свое точно копие по света. И тя като останалите не призна принципите на суверенитета или териториалната компетентност.

Сигнал за началото на аятоласите беше обсадата на американското посолство. Дори през Втората световна война, когато противоположни идеологии са водили битка за взаимното си унищожение, неприкосновеността на дипломатическите легации се е зачитала. Това, което вършеха аятоласите, беше сигнал, че старите правила не се отнасят за тях и че те отговарят пред различна власт. Те продължиха така, както и започнаха, с незачитане на каквато и да било идея за териториална компетентност, като подпомагаха с пари тяхната милиция и терористичните си организации. От Залива до Ливан, до ханствата по „Пътя на коприната“, до Балканите, те поразиха граждански цели чак в Лондон и Буенос Айрес.

Не мога да не мисля, че щяхме да бъдем дори в по-силна позиция да ги осъдим, ако ние самите зачитахме повече принципа на териториалната компетентност и определено демокрацията. Надявам се, че тези колеги, които се изказаха много искрено и развълнувано относно липсата на представително правителство в Иран, ще приложат същите високи стандарти следващия път, когато провеждаме референдум в Европейския съюз.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Препоръка за второ четене: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като считам, че той ще актуализира съществуващата директива, която датира от 1986 г., и тъй като има за цел да подобри равновесието между интересите на научноизследователския сектор и по-голямата защита на животните, използвани за научни цели. С оглед на това считам също така, че e от съществено значение да постигнем компромис, който има за цел да насърчи напредъка на алтернативните методи за използване на животните и да гарантира хуманното отношение към тях, без да се компрометира напредъка в сектора.

Най-важните точки от този доклад, по които беше постигнато споразумение, са свързани с аспектите на хуманното отношение към животните, заменени с целта за усъвършенстване на алтернативни подходи, които не включват използването на живи животни. Също така се цели въвеждане на процес на класифициране на методи, използвани върху животни, основан на праговете на болка и определящ максимален праг на болката, както и прилагане на директивата посредством по-ефективна система за контрол. Липсата на контрол понякога е означавала, че е имало опити, за които са съществували алтернативи на използването на животни, но въпреки това използването на тези животни е продължило, по-специално в основните опити, чиято цел не е да докажат научна хипотеза.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Предвид различията в националните закони и ниското ниво на защита на животните в някои държави-членки, вече е необходимо по-голямо хармонизиране на правилата за използването на животни за научни цели. Както посочва докладчикът ни, г-жа Jeggle, беше достигнат балансиран компромис със Съвета. В действителност, успоредно със защитата на животните, е много важно да се гарантира, че научните изследвания продължават да играят жизненоважна роля в борбата срещу заболяванията. Ето защо гласувах в подкрепа на този доклад и подобно на колегите ми от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) отхвърлих измененията, внесени от групата на Зелените/Европейски свободен алианс.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Аз подкрепих това важно споразумение. Защитата на животните, използвани за научни цели, е наистина една много трудна тема, защото е необходимо да се вземат предвид интересите на голям брой различни заинтересовани групи, понякога с противоположни възгледи и нужди. Считам, че в споразумението е постигнат един подходящ баланс. В него се обръща най-много внимание на насърчаването на алтернативите на изпитванията върху животни и подобряването на условията, в които се държат или използват животните. Успяхме да запазим забележките, направени от Европейския парламент на първо четене, относно намаляването на административната тежест и приемствеността и жизнеспособността на европейските изследвания и производства, които все още разчитат на използването на животни. Налице е необходимост от по-нататъшно насърчаване на алтернативите на опитите върху животни. В отговор на това се предвижда референтна лаборатория на Европейския съюз за валидация на алтернативни методи, наред с усилията от страна на държавите-членки за осигуряване на допълнителни ресурси по отношение на подходящи специализирани лаборатории. Считам, че в резолюцията е постигнат правилният баланс между нуждите на промишлеността и научната общност, като същевременно се повишават и хармонизират стандартите за хуманно отношение към животните, използвани или предназначени да бъдат използвани за научни цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Приветствам загрижеността на Европейския съюз относно хуманното отношение към животните, и по-специално относно животните, използвани за научни цели. При все това в светлината на огромното разширяване на Европейския съюз и осъществения технически напредък, трябва да се приеме нова директива, с която ще се направи опит да се стандартизират практиките, включени в третирането на животни. Защитата на животните и осигуряването на тяхното подходящо третиране са ценност на Общността, залегнала в посветен на нея протокол, който е одобрен единодушно. Директивата на ЕО от 1985 г. се опитва да отстрани различията между разпоредбите на държавите-членки, предвидени в законови и административни актове относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели. Различията между държавите-членки обаче са се увеличили от приемането на съответната директива, по-специално поради приемането на нови членове в ЕС оттогава.

Приетата от Парламента резолюция ще намали разликите между осигуреното равнище на защита на животните, използвани за научни цели, в държавите-членки, когато всички бъдем наясно, че тази практика е необходимост за защита на здравето на хората и животните, както и за защита на околната среда. Резолюцията отбелязва стъпка напред за постигане на единната цел да премахне напълно опитите върху живи животни за научни цели, възможно най-скоро, когато това е възможно, благодарение на откритията, които ще бъдат направени.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Използването на животни за научни изследвания се свързва с открития с голямо обществено въздействие, с увеличена продължителност на живота, както и с благосъстоянието на човека. Предвид настоящото положение на науката пълната забрана на изпитванията върху животни е невъзможна. Ето защо е наложително да се гарантира възможно най-добрата защита и хуманно отношение на животните, които все още се използват, като се вземат предвид целите на опита.

Считам, че този преглед на законодателството води до необходимост от по-високи стандарти в подкрепа на защитата на животните. С тази директива Европейският съюз ще подобри стандартите си за хуманно отношение към животните, използвани за научни опити, защото играе важна роля за намаляването на броя животни, използвани за опити, и налага използването на алтернативни методи, където това е възможно, като същевременно гарантира условия на лоялна конкуренция за промишления сектор на Европейския съюз и повишава качеството на разследванията, провеждани в Европейския съюз. Резултатът от днешното гласуване разкрива общ консенсус за необходимостта от подобряване на условията за животните, използвани за научни изследвания и изпитвания за безопасност, като в същото време се запазва висок стандарт на изследвания и засилване на усилията за намиране на алтернативи на изпитванията върху животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Всяко цивилизовано общество признава животните за живи същества, които споделят нашето съществуване и всяка тяхна болка или страдание следва да се предотвратят, доколкото е възможно. Признавам обаче необходимостта животните да бъдат използвани за научни опити с цел да се изпитват нови лекарства и лечения или за да се позволи на научните изследвания да се превърнат в открития, които подпомагат лекуване на болестта или намаляване на страданието и увеличаване на продължителността на живота на хората.

Голямото разнообразие в законодателството и липсата на адекватна защита в някои държави-членки изискаха приемането на директива, която определя минимални стандарти, без да е в ущърб на държавите-членки, които осигуряват по-голяма защита за засегнатите животни. Преговорите между Парламента, Съвета и Комисията не бяха лесни, но постигнаха успех при изготвянето на текст, който, считам, е широко балансиран и заслужава нашата подкрепа. Това е стъпка напред, която следва да приветстваме, въпреки че някои въпроси биха имали по-добър резултат.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Доволна съм, че този доклад беше одобрен, тъй като експериментите върху човекоподобни маймуни като шимпанзета, горили и орангутани ще бъдат забранени отсега нататък. Текстът предвижда също, че опитите върху животни следва да се заместят, доколкото е възможно, с други задоволителни научни методи. Накрая, текстът призовава всяка болка и страдание на животните да се сведат до минимум. Отсега нататък животните могат да се използват единствено в опити, предназначени за напредък в научните изследвания за хора, животни и заболявания (рак, множествена склероза, болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон). Приемането на този доклад е още една стъпка към осигуряване на защита и хуманно отношение към животните, използвани за научни цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно защитата на животните, използвани за научни цели, тъй като считам, че постигнатият със Съвета компромис представлява възможно най-доброто равновесие между необходимостта от научни изследвания по отношение на защитата на здравето на човека и хуманното отношение към животните и техните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както вече беше споменато от засегнатите страни, текстът, който следва да приемем днес, е задоволителен компромис между разглежданите тук интереси и е постигнат след дълги преговори между засегнатите институции, Парламента, Комисията и Съвета. Считам, че в цивилизованите общества няма съмнение, че използването на животни за научни цели трябва да се регламентира адекватно, какъвто е случаят в Европа. Ние сме тук, за да обсъдим съответното регламентиране на тяхното използване, което е от решаващо значение за научния напредък и откриването на нови процедури, лечения и лекарства, които ще представляват голямо предимство за нашата цивилизация и ще са от полза за всеки в бъдеще.

Ясно е, че това законодателство не може да осигурява прекомерна защита за животните; в противен случай това би изложило на риск научните изследвания. Когато правя своя избор, избирам хората, които в бъдеще ще се възползват от резултатите, които ние позволяваме да бъдат проучвани и изследвани с помощта на днешните животни. Ако предложението, което одобряваме днес, позволява напредък в изследването на неврологичните заболявания, автоимунни нарушения или рак, считам, че всички ние ще се възползваме от него.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. − (PT) Всяка година близо 12 милиона животни се използват при научни процедури в 27-те държави-членки. Важно е да бъдат положени всички усилия за намаляване на броя на животните, използвани за такива опити, до необходимия минимум. Най-прагматичният подход за постигане на това се състои от използване на алтернативни методи, тъй като при сегашното състояние на науката пълната забрана на изпитванията върху животни не е възможна.

Директива 86/609/ЕИО относно защитата на животните, използвани за експериментални и други научни цели, беше приета, с цел да се хармонизират практиките на изпитванията върху животни в Европейския съюз. Някои държави-членки обаче са си поставили амбициозни цели, докато други са се ограничили до прилагането на минимални правила. Ето защо целта на резолюцията е да се коригира това неравенство. Трябва да бъдат гарантирани справедливи условия за промишлеността и научната общност на Европейския съюз, като същевременно се подобри защитата на животните, които все още се използват за научни цели, по силата на Протокола за защита и хуманно отношение към животните, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз. В областта на изпитванията върху животни трябва да има по-добро насърчаване на развитието, валидацията, приемането и прилагането на алтернативни методи, и трябва да бъде приложен принципът на „трите R-а“ на изпитванията върху животни – заместване, намаляване и облекчаване.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Считаме, че в тази област, както и в други, определянето на минимални равнища на защита в законодателството не следва да възпрепятства държавите-членки да приемат по-съвременни и по-строги мерки за защита, ако това е тяхното желание. Поради тази причина гласувахме в подкрепа на предложеното изменение по този въпрос. Считаме, че е важно, да се разработят по-нататъшни техники и методи, които позволяват да се избегнат опитите върху животни, както посочихме по време на разискването, но е необходимо да се направи повече.

Също е важно да се разпространят такива техники, както и да се позволи тяхното приемане от повечето институции в областта на научноизследователската и развойната дейност, включително национални научни и технологични системи със сравнително по-ниски равнища на развитие. При всяка законодателна рамка в тази област трябва да се вземе предвид това изискване, но ние не считаме, че предложената промяна може да гарантира това напълно. Европейският съюз ще трябва да играе важна роля в тази област, като насърчава сътрудничеството между научните и технологичните институции и системи в различните държави, включително в трети държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах за компромиса между Парламента и Съвета относно укрепването на защитата на животни, използвани за научни цели. Свързаните със здравето потребности на хората понякога налагат да се жертват животни. Използването на животни ще трябва да се регламентира строго. Лицемерно е обаче да се иска „животните да бъдат убивани с минимална болка, страдание и мъчение“. Това са човешки концепции, прехвърлени върху животните, които в тяхната естествена среда са убивани от други месоядни животни или се колят в кланиците, за да предоставят храна за хората. Този свят не е рай; винаги ще има дебнеща смърт.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), в писмена форма.(FR) Подкрепих това споразумение за второ четене, тъй като трябва да отговорим на действителността на биомедицинското изследване и на потребностите на пациентите, като същевременно подобряваме хуманното отношение към животните.

За щастие, броят на опитите с животни е спаднал значително през последните няколко години, тъй като европейските научни изследвания се движат към целта за намиране на алтернативни решения. За съжаление, сме наясно, че тези решения не са налични в някои случаи и трябва да прибегнем до опити с животни, по-специално върху нечовекоподобни примати. Такъв е случаят например с невродегенеративните заболявания като болестта на Паркинсон и болестта на Алцхаймер.

Чрез осигуряване на провеждането на това изследване в Европа, ние гарантираме единствено високо равнище на защита на хуманното отношение към животните. Загрижеността за болката на животните по време на опита гарантира получаването на добри резултати. Поради тази причина трябва да предотвратим всяко преместване на опитите с животни извън Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE), в писмена форма. (DE) Не мога да подкрепя директивата за опитите с животни в настоящата й форма. Вярно е, че този вариант е по-напредничав от предишната директива от 1986 г. При все това обаче в сравнение с огромния научен и технически напредък, постигнат през последните 24 години, мерките за заместване на опитите с животни изглеждат много неубедителни. Има твърде много изключения. Освен това формулировката е слаба и позволява твърде широк обхват за тълкуване и прилагане. Също така е абсурдно, че държавите-членки не могат да въвеждат мерки за хуманно отношение към животните, които са по-строги от изискваните от ЕС. Като обосновка на това се дават нарушенията на пазара.

Това изпраща погрешно послание до гражданите на Европа, научноизследователската общност и промишления сектор. От една страна, държавата трябва да вземе предвид промените в етичната нагласа на гражданите. От друга страна, трябва да се упражни повече натиск върху научноизследователския сектор и промишлеността. Никой не желае да изложи на риск статута на Германия или Европа на научноизследователска зона, а разходите за инвестиции не са валиден довод за отлагане на по-нататъшното развитие и използването на методи, които не включват лабораторни животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), в писмена форма. (FI) Гласувах в подкрепа на директивата относно опитите с животни, тъй като резултатът би могъл да е много по-лош за хуманното отношение към животните. Приетата днес директива е една стъпка напред за хуманното отношение към животните.

Сега директивата трябва да се направи част от националното законодателство и да се приложи последователно възможно най-бързо в различните държави-членки. Предишната директива датира от 1986 г. така че е крайно време стандартите за хуманно отношение към използваните за опити животни да се актуализират на територията на цяла Европа.

В бъдеще ще е важно да се увеличат инвестициите за разработването на алтернативи за опити с животни. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада Jeggle, тъй като той е продукт от напрегната и продължителна работа, по време на която докладчикът е могъл да постигне важни компромиси по тази така трудна тема относно използването на животни за опити.

Не подкрепих връщането му в компетентния постоянен комитет, тъй като точно този комитет, на който съм член, оцени високо и се съгласи с работата на колегата, г-жа Jeggle. Научните изследвания трябва да продължат; това е важно за развитието на медицината и здравето и за предотвратяването на много заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Разочарован съм от окончателния текст на този доклад, и по-специално, че внесените изменения за подсилване на разпоредбите за хуманното отношение към животните не бяха приети. Време е да се определят ясни разпоредби за напредък към ограничения на използването на нечовекоподобни примати, забрана за използването на заловени диви животни, недвусмислено задължение за използване на алтернативни методи без животни, когато са научно налични, и забрана за опити, които включват силно и продължително страдание. Най-малкото държавите-членки следва да са в състояние да излязат извън минималните изисквания на ЕС и да приложат по-строги закони за хуманно отношение към животните. Макар че този доклад ще подобри съществуващото законодателство, в него съвсем не е постигнато много и поради тази причина се въздържах при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на този компромис, тъй като той осигурява добър баланс между по-добрата защита на животните, използвани за опити, и заниманията с научни изследвания. Опитите с животни подпомагат борбата срещу множество сериозни заболявания; въпреки това те трябва да се регламентират, за да се избегне ненужното страдание на животните. Настоящата директива датира от 1986 г. и поради това трябва да се подобри значително.

Понастоящем новият текст съдържа изискване за получаване на предварително разрешение за опити с животни, което ще включва оценка на проекта и анализ на вредите и ползите от него и създава строги системи на проверка и контрол. Днешното гласуване е резултат от значителни усилия от страна на докладчиците, колегата, г-жа Jeggle и бившият колега, г-н Parish, който работи по текста по време на предишния парламентарен мандат. Резултатите от гласуването в комисията по земеделие и развитие на селските райони вече се отразиха на качеството на окончателния текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Приемането на този доклад след трудни преговори между заинтересованите страни представлява един балансиран компромис, който защитава както животните, използвани за научни цели, така и необходимостта от използването им, за да бъдат направени важни открития и да бъде постигнато развитие във връзка с технологиите и терапиите, които в бъдеще ще се използват за лечение на множество заболявания, които засягат цивилизацията. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), в писмена форма. (LT) Взаимодействието между наука и природа за доброто на развитието винаги е било предмет на много разисквания. Днес Европейският парламент прие важен документ за регламентиране на научните изследвания с животни. Този документ ще осигури положителен баланс между защитата на животните и научните изследвания и ще гарантира за няколко важни аспекти на защитата на животните, използвани за научни изследвания. Скептиците твърдят, че директивата противоречи на принципите за защита на животните и че съществуват много съмнения за използването на животни за научни цели. Съгласно посочената по-горе директива обаче е задължително да се оцени необходимостта за използване на животни и възможните алтернативи преди всяко изпитване. Всяка държава-членка също е задължена да създаде национални комитети, които да се грижат за аспектите на хуманното отношение към животните и етиката. Гласувах в подкрепа на документа, тъй като считам, че върху опитите с животни трябва да се осъществява по-строг контрол, въпреки че не следва да забравяме неизбежния научен напредък в различни области и непрекъснатостта на научните изследвания.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), в писмена форма.(IT) Гласувах противно на указанията на моята група относно Директивата за опитите с животни, въпреки че се оказах на страната на подкрепата на научните изследвания, които действително подкрепям. Директивата е силно неблагосклонна към животните. Тя „разширява“ прага на приемливата болка по време на опити от „лека“ до „умерена“; тя позволява опити с бездомни кучета и котки, като оставя на преценката на изследователите дали да извършват опити с животни без анестезия или болкоуспокояващи; тя позволява използването на едно и също животно повече от веднъж, дори при болезнени процедури; тя позволява социални животни като кучета и примати да бъдат държани в изолация; и позволява отваряне на гръдния кош без аналгетици и опити с живи животни за образователни цели. Имам човешката чувствителност да считам ненужната жестокост за неприемлива и политическата чувствителност да разбера, че ако Европа не беше одобрила тази директива, част от научните изследвания неизбежно щяха да бъдат преместени другаде. Тази европейска директива представлява сериозна крачка назад, спрямо която държавите-членки ще бъдат задължени да адаптират националните си разпоредби. Считам, че един изменен вариант, благоприятен за животинския свят, допълнен от по-големи стимули за научни изследвания, извършвани в Европа, щеше да бъде реалното решение за едно общество, което се определя като цивилизовано.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), в писмена форма. (IT) Директивата относно защитата на животните осигурява равни условия за предприятията и изследователите чрез хармонизиране на процедурите сред държавите, но не се опитва да постигне истинска защита за животните. Всъщност, няколкото правила, които изискват приемане на методи за заместване, са ограничени.

Съществуват много празноти и трябва да се насърчи използването на по-усъвършенствани методи за опити, които могат да заместят опитите с животни: in vitro методи, компютърно симулиране на човешкия метаболизъм и т.н. Също така следва да се признае факта, че често не е възможно да се екстраполират резултатите от един вид до друг, както посочиха изтъкнати учени.

Поради очевидни причини не е възможно да се предложи пълно премахване на вивисекция, но призовавам за изменения на текста, за да се включат неинвазивни практики и да се забрани използването на животни за медицинско-правни разследвания и за обучение, като същевременно се избягват изключения за хуманните методи на умъртвяване и забраната за използване на застрашени и диви животни чрез създаването на европейски гаранционен комитет.

Европа следва да каже „не“ на безсмислените опити. Твърде често същите опити, които вече са били извършени и финансирани, са предложени отново само за да бъде спечелено допълнително финансиране. Получихме потвърдени доклади за извършени опити с животни, на които са прерязани гласните струни. Науката ни казва, че голям дял от опитите, извършени с животни. не могат да се предложат отново за лечението на хората.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на този доклад, въпреки че осъзнах, че за някои тази нова директива не е постигнала достатъчно. Считам обаче, че постигнатият компромис между Парламента и Съвета представлява възможно най-добрият баланс между защитата на животните, от една страна, и позволяване на продължението на научните изследвания, от друга. Гласуването против този доклад би означавало, че трябва да се върнем към предишната директива от 1986 г., която определено не предлага същата защита за животните. Съществуващото законодателство в Обединеното кралство относно хуманното отношение към животните е сред най-строгите в света и въпреки че няма да сме в състояние да законодателстваме повече в тази област, на стандартите ни ще бъде позволено да останат изключително високи, вместо да се понижат.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) В резултат от новостите, които научихме относно поведенческите аспекти на настаняването на лабораторни животни и на новите приложения за използването на животни, по-специално в областта на генетичното инженерство, преразглеждането на Директива 86/609/ЕИО се превърна в неотложен приоритет, въпреки че тогава приемането й беше историческо постижение. Оттогава е отбелязан значителен напредък, особено по отношение на въвеждането на принципите на „Трите R-а“ (заместване, намаляване и облекчаване).

Приветствам разширяването на приложното поле на директивата в следните аспекти: включване на фетални форми на възприемчиви животни и на безгръбначни видове, заедно с фундаментално биологично изследване; въвеждане на хуманни методи за убиване и разпоредби за националните проверки като част от директивата; оценка и разрешение за проекти, използващи животни, включително тяхната ретроспективна оценка; прозрачност чрез публикуване на нетехническа информация относно проектите, стандартите за прилагане и насоките на национално равнище, както и прилагане и статистически доклади. Гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като съдържа предложение, целящо да осигури равни условия на територията на целия Европейски съюз за промишлеността и изследователската общност, както и да засили защитата на животните, които все още се използват за научни цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), в писмена форма. (ES) Като координатор на моята група, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент, в комисията по промишленост, изследвания и енергетика, бих искала да изразя задоволството си относно приемането от Парламента на постигнатото споразумение по време на испанското председателство на Съвета по отношение на актуализирането на тази важна директива, която регламентира третирането на животните, които по необходимост трябва да се използват за научни цели, за да се подпомогне напредъкът на науката в различните области на знанието.

Споразумението е балансирано в резултат от широк процес на преговори, между неизбежната потребност на научния свят от напредък на знанието, особено в области като здравните науки, към които нашата комисия е особено чувствителна, и необходимостта от защита на животните. Трябва да кажа, че и двата аспекта са допълнително засилени от реформата, която приехме. Важно е да се посочи, че постигнатото споразумение обхваща също така ангажимента да се работи, за да се открият и насърчат други видове изследвания и алтернативни методи, които ще позволят да се замести изцяло използването на живи животни в лабораториите в бъдеще, без това да е в ущърб на необходимия за науката напредък.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , в писмена форма. (CS) Подкрепям мярката, която ограничава или намалява страданието на животните, използвани за научни цели. Следва да се даде приоритет на методи, различни от опитите с животни, за проверяване на въздействието от нови лекарства и за научни изследвания. Все пак това не означава, че ние следва да позволим да се използват човешки ембриони като алтернативен метод в интерес на защитата на животните. Съжалявам, че Съветът заличи точно такава ограничителна клауза за алтернативни методи от приетия от Европейския парламент проект на първо четене. Вземането на решения в тези чувствителни от етична гледна точка области е от компетентността на държавите-членки и регламентирането на национално равнище изключително се различава в отделните държави.

В Чешката република използването на стволови клетки от човешки ембриони за научни цели е разрешено със закон от 2006 г., въпреки факта, че успешните биомедицински резултати, напротив, са били възможни чрез изследване, което използва стволови клетки от зародишна тъкан, а не от ембриони. Фактът, че не сме гласували относно проекта на директива на Съвета на второ четене днес в Страсбург или не сме приели никаква резолюция, означава, че проектът на Съвета ще влезе в сила след публикуването му в Официален вестник, независимо от позицията на мнозинството от членовете на ЕП.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Въпреки че преразгледаното законодателство ще въведе някои подобрения в настоящите правила на ЕС относно опитите с животни, то просто не постига достатъчно и в някои случаи отслабва действащите закони. Сериозните опасения, изтъкнати изцяло от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, бяха пренебрегнати и изразяваме съжаление, че членовете на ЕП днес не успяха да подкрепят опитите ни да възстановим тези опасения. Най-важното е, че новите закони няма да успеят да гарантират, че алтернативите на опитите с животни ще се използват винаги, когато е възможно.

Това ще означава, че животните ще страдат ненужно при научните изпитвания, въпреки че съществуват алтернативи. Обезпокояващо е, че новите закони също биха възпрепятствали държавите-членки да приемат по-амбициозни правила относно изпитванията върху животни на национално равнище. Групата на Зелените/Европейски свободен алианс поиска да се гарантира, че националните правителства са защитили това право. Също така сериозно изразяваме съжаление, че по-строгите правила относно използването на нечовекоподобни примати не бяха приети.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Лесно е да се заеме позиция против опитите с животни, тъй като никой не харесва да вижда как животните страдат или са подложени на вивисекция за научни цели, но ние сме законодатели и не можем да се поддадем на емоцията в момента. Ако искаме да ограничим твърде много използването на животни за научни опити, следва да разберем, че тези опити ще трябва да се извършват върху хората.

Не можем да си представим, че нов активен принцип, лекарство или система за хемотерапия няма да бъде изпитана първо върху животни, тъй като, както вече посочих, алтернативния метод би бил да се използват пациентите като морски свинчета. Също така следва да имаме предвид, че фармацевтичните предприятия нямат интерес от използването на морски свинчета, и по-специално примати, освен ако не е строго необходимо, като се имат предвид високите разходи за тези опити.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), в писмена форма. (IT) Гласувах против постигнатото от Парламента и Съвета споразумение на второ четене за проект на директива относно използването на животни за научни опити.

Не казвам „не“ на напредъка на научните изследвания, но призовавам за намаляване на страданието на животните, тъй като преразгледаната директива предлага някои практики, които противоречат на тази цел, като възможността за нееднократно извършване на опит със същото животно. Освен това считам, че следва да бъде допълнително развито използването на други задоволителни научни методи, които не изискват използването на животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), в писмена форма. (FR) Одобрявам резултата от гласуването на текста относно защитата на животните, използвани за научни цели. Може да не е идеален, но поне ми изглежда, че докладът на г-жа Jeggle предлага добър компромис; компромис, който освен това е спечелил подкрепата на организацията за хуманно отношение към животните „Eurogroup for Animals“.

Формулировката ни позволява да ограничим ефективно опитите, които причиняват болка на животните, като избягваме отклоняване на научните изследвания и следователно също на иновациите извън Съюза, което ще причини загуба на много работни места. Като заместник-председател на Междупарламентарната група за хуманно отношение към животните и опазване на животните, съм убедена още повече, че е по ценно да се запазят опитите с животни на наша територия, където са строго регламентирани, отколкото да преминат в трети държави, където санитарните условия и зачитането на живота на животното често са твърде незадоволителни.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Изразявам съжаление, че мнозинството от членовете отхвърлиха трите предложения, направени от групата на Зелените, за изменение на директивата и по-строги национални правила, за стимул за алтернативни методи за изпитвания и за по-нататъшно ограничаване на използването на примати. Новото законодателство относно опитите с животни има сериозни недостатъци. Държавите-членки вече няма да разполагат със свободата да приемат по-строги правила относно опитите с животни. Няма полза от ограничаването на националната преценка. Животните ще станат жертви на догмата за строго придържане към правилата на вътрешния пазар. Въпреки това е важно, че държавите-членки се осмеляват да поведат. Без националните поддръжници, много европейски правила за хуманно отношение към животните, като забрана за опитите върху животни за козметични цели, никога нямаше да бъдат въведени.

Новата директива подобрява контрола на предприятията и институциите, които развъждат, доставят или използват лабораторни животни. Все пак формулировката на изискването, че алтернативните методи за провеждане на опити следва да се провеждат там, където са налични, не носи силата на предписание като използваната в предишната директива. Това е пропусната възможност да се намали страданието на животните и да се подобри качеството на научните изследвания. Новите правила не успяват да признаят напредъка, който е постигнат при развитието на алтернативи на изпитванията върху животни, които, между другото, често са по-надеждни от изпитванията върху животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Разочарован съм, че мерките за засилване на правилата относно изпитванията върху животни не постигнаха много. Основните мерки, които биха ангажирали Европа с намаляване и заместване на използването животни при опити, не бяха включени в настоящото законодателство. Това беше пропусната възможност и можеше да се направи много повече, за да се защитят животните, включително, като се позволи на държавите-членки да приемат по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, отколкото в другите държави. Изразявам загриженост, че настоящата директива ще възпрепятства приемането на по-високи стандарти в бъдеще в Обединеното кралство. Освен това не бяха включени процедури за редовно преразглеждане на използването на животни за научни опити. Доволен съм обаче, че жизненоважното изследване за нови лекарства и заболявания може да продължи.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR), в писмена форма.(PL) Съжалявам, че директивата на Съвета беше приета окончателно без разпоредбата, приета от Европейския парламент през май 2009 г., която постановява, че опитите със стволови клетки и човешки ембриони не могат да се използват като алтернативи на опитите с животни. Независимо от формулировката на директивата, считам, че този вид подход, имам предвид заместването на опитите с животни с опити с човешки организми, не следва да се използва.

 
  
  

Доклад: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на насоките за политиките по заетостта в държавите-членки при условие че те трябва да подчертаят значението на необходимостта от високо ниво на квалификация за ефективно насърчаване на добро равнище на заетост и доходи, особено по-отношение на новата икономика, където ще има силен акцент върху нови сектори и нови умения.

Едно високо ниво на заетост следва да бъде възможно както за висококвалифицирани хора, които могат да бъдат важен инструмент за научноизследователска и развойна дейност, така и за хора с по-ниско ниво на образование от средното за Европейския съюз. По този начин държавите-членки играят важна роля в областта на преквалифицирането, насърчаването на образованието и предоставянето на нови възможности за учене през целия живот.

Заслужава си да се отбележи, че за да се постигне едно добро равнище на заетост и цялостен напредък на равнището на Европейския съюз, трябва да се гарантира, че онези, които се стремят да подобрят квалификациите си, ще получат реални възможности за труд и ще могат да се преквалифицират при необходимост. Един силен акцент върху кариерното ориентиране в съответствие с настоящите и бъдещите потребности може да бъде начин отново да постигнем високи нива на заетост.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Въпреки че икономическият климат продължава да бъде нестабилен в повечето държави-членки, налице са окуражаващи признаци на съживяване на икономическия растеж. Ето защо усилията трябва да бъдат насочени, за да се гарантира укрепването на потенциала за създаване на работни места и да се подпомогне населението при тяхното намиране и извършване. През април 2010 г. Европейската комисия предложи нова поредица от насоки за политиката по заетостта в държавите-членки. Заедно с общите насоки на икономическата политика те предоставят интегрираните насоки за изпълнение на стратегията „ЕС 2020“, насочени към интелигентен, устойчив растеж, който да води към приобщаване.

Четирите насоки за заетостта са: увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на структурната безработица, насърчаване на социалното приобщаване и борбата с бедността, подобряване на работата на образователните системи на всички равнища и развитие на квалифицирана работна ръка. В доклада на г-н Őry е подкрепен подходът, предложен от Комисията, но са предоставени редица разяснения и известна допълнителна информация. Ето защо гласувах за него.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) През април 2010 г. Европейската комисия представи предложение за насоки за политиките по заетостта на държавите-членки като част от прилагането на стратегията „Европа 2020“. В доклада си г-н Őry, член на групата на Европейската народна партия (Християндемократи), подкрепя предложенията на Комисията и добавя някои елементи, които според мен са необходими. По този начин политиката на сближаване, която се пренебрегва от Комисията, трябва да бъде напълно интегрирана в политиките по заетостта. Въпреки че европейските правомощия по въпросите на заетостта са все още ограничени, Европейският съюз не трябва да се задоволява с пасивна роля и трябва да се възползва максимално от инструментите, с които разполага (политиката на сближаване, Фонда за приспособяване към глобализацията, открития метод на координация). Ето защо напълно подкрепям насоките на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Аз гласувах „за“ резолюцията. Изправени пред бързо разпространяващото се явление на едно застаряващо общество, трябва да предприемем мерки както на равнището на държавите-членки, така и на равнището на Европейския съюз, за борба със социалното изключване на възрастните хора и с дискриминацията, основана на възраст. Трябва да гарантираме, че държавите-членки предлагат цялостна подкрепа на по-възрастните хора най-вече чрез създаване на условия за установяване на една висококачествена система на здравеопазване и социални грижи. Също така трябва да гарантираме, че държавите-членки допринасят за предоставянето на дългосрочни грижи и прилагане на политика на осведомяване и превенция за по-възрастните хора, като специално внимание се обърне на хранителните продукти. За да се гарантира успешното изпълнение на планираните цели, от съществено значение е да се създаде устойчива система за финансиране на дългосрочни грижи. От своя страна Европейската комисия следва да положи усилия, за да се гарантират приемливи здравни стандарти за всички европейски граждани, независимо от материалното им положение.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Стратегията „Европа 2020“, представена през март 2010 г. от Европейската комисия, има за цел да определи курса на Европейския съюз през следващото десетилетие.

Въпреки че може единствено да съжаляваме за факта, че Европейският парламент не взе участие в изготвянето на стратегията, която е дело само на г-н Барозу, има една област, в която Парламентът може да изрази мнение: интегрираните насоки по заетостта. Десетте насоки се отнасят до създаването на повече и по-добри работни места, укрепване на достойните условия на труд и подобряване на образованието и системите за обучение.

По тази причина заедно с по-голямата част от моите колеги аз гласувах днес, сряда, 8 септември 2010 г. за един доклад, който определя тези цели и посредством който ние можем, по-специално, да поискаме по-добро усвояване на Европейския социален фонд и да настояваме за необходимостта да се обърне по-голямо внимание на работниците с ниски доходи и на борбата срещу социалното изключване, както и за необходимостта да се гарантира достъп до качествени и достъпни обществени услуги. И накрая, ако искаме тази стратегия да бъде наистина приобщаваща, трябва да гарантираме съгласуваност между тези насоки и политиката на сближаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма.(LT) Аз гласувах „за“ този доклад, защото новите насоки за политиките по заетостта на държавите-членки на Европейския съюз за 2020 г. ще имат значително въздействие върху пазара на труда през следващите няколко години. Радвам се, че чрез измененията, предложени на Европейския парламент, стана възможно да се определят ясни цели и да се предвидят конкретни мерки в предложните насоки по заетостта на Комисията. Разбира се, намаляването на безработицата, гарантирането на минимални работни заплати и борбата с бедността и социалното изключване продължават да бъдат най-важните приоритети в политиката по заетостта на всички държави-членки. Също така споделям мнението, че една от основните цели е да се постигне равно заплащане за еднакъв труд и да се гарантират равни условия на труд за всички работници.

Съгласна съм с предложенията на Парламента, че трябва да дадем началото на мерки от политиката по заетостта, предназначени за най-уязвимите групи, защото бедността засяга най-тежко преди всичко именно тези хора. Също така призовавам Комисията и държавите-членки при определяне на насоките по заетостта да обърнат по-голямо внимание на младите хора и по-възрастните работници, които се сблъскват с дискриминация на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Настоящата икономическа криза със сигурност ще окаже голямо въздействие върху пазара на труда през следващите години. Налице са първоначални признаци за икономическо възстановяване и съживяване на икономическия растеж. Смята се обаче, че въздействието на икономическата криза върху заетостта все още не е достигнало своя връх. Ето защо приветствам усилията, които се полагат в момента за гарантиране на устойчиво възстановяване и укрепване на потенциала за създаване на работни места на европейските икономики, както и в помощ на хората да си намерят работа. Европейските държави също са изправени пред предизвикателства, свързани със сериозни демографски промени, задълбочени от процеса на глобализация, а сценарият, при който броят на данъкоплатците, които допринасят за националния бюджет, е в постоянен спад, не изглежда много обещаващо.

Предвид програмата за 2020 г. с нейните цели за въвеждане на нови технологии за намаляване на въглеродните емисии, стратегията за заетост следва да бъде изготвена не само в краткосрочен план, но и в средносрочен и дългосрочен план. Тази стратегия очевидно трябва да бъде изготвена заедно с мерки за повишаване на заетостта сред младите хора под 25-годишна възраст, възрастовата група, която в момента е изправена пред безпрецедентни нива на безработица.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да обясня гласуването си по този доклад, защото считам, че темата на доклада е от съществено значение за бъдещето на пазара на труда в Европа.

Това предложение съдържа общи насоки на икономическата политика по заетостта, които ще бъдат приложени в рамките на Европейския съюз. Икономическата криза не е приключила и следва кризата в областта на заетостта.

Въпреки че е вярно, че са налице окуражаващи признаци на възстановяване, пазарът на труда практически си остава затворен и броят на безработните е все още много висок. В Европа обаче има различия. В Испания и Гърция например броят на безработните е тревожен и засяга предимно младите хора. В моята страна обаче, по някаква случайност, но и благодарение на добрите мерки, приети от италианското правителство, броят на безработните не се е увеличил драстично. Трябва да се признае, че италианското правителство стоеше начело при насърчаването на гъвкавостта и динамиката на пазара на труда и изглежда, че това води със себе си резултати.

Някои правителства, които са прекалено склонни да защитават правата на работниците, позволиха собствените им работници да загубят работата си. По-голямата гъвкавост и готовност за един конкурентен нов пазар на труда спасява работни места и създава икономически условия, които насърчават появата на нови такива.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах против доклада Őry, въпреки факта, че съдържа някои важни изменения от левицата като необходимостта от защита на равенството между половете и въпреки факта, че подобрява текста на Комисията. Гласувах против доклада, защото той се придържа към философията на гъвкав пазар и дори призовава за повече гъвкавост и стратегическо използване на гъвкава сигурност на пазара на труда, което, както знаем, работи пряко срещу работниците.

Докладът също така счита, че за да се излезе от финансовата криза и да се приложат политики на растеж, е необходимо преструктуриране въз основа на пълното оползотворяване на вътрешния пазар и премахването на „правните пречки“. Зад тази неясна формулировка обаче остава като възможност липсата на защита на трудовите права на работниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям доклада Őry и приветствам възможността, която води със себе си. В рамките на програмата за 2020 г. спешно е необходимо създаването на общи насоки за икономическата политика (член 121, Договор за функционирането на Европейския съюз), но и за политиката по заетостта (член 148). Икономическата криза, пред която сме изправени, понастоящем изостря социалните проблеми и придава по-голяма спешност на необходимостта от създаване на ефективни и устойчиви политики на заетост. Споделям мнението на докладчика по отношение на предложенията за предприемане на по-сериозни мерки за повишаване на нивото на заетост за мъжете и жените в Европа.

Докладът спомогна за укрепването на въпроси, на които не е било обърнато достатъчно внимание, като: 1. намаляваме на безработицата сред най-уязвимите групи, включително младите хора, чрез увеличаване на равнищата на образование, намаляване на процента на отпадане и измъкване на хората от бедността; 2. гарантиране на равно третиране и заплащане за еднакъв труд на едно и също работно място; и 3. участие на регионалните и местни органи, парламенти и социални партньори в разработката, прилагането, наблюдението и оценката на тези програми, особено при определянето на цели и показатели.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) В Лисабонската стратегия е посочено, че Европейският съюз трябва да подобри своята производителност и конкурентоспособност чрез работната си сила.

Тази цел все още не е напълно постигната, защото безработицата продължава да е висока. Важно е да се анализират проблемите, които са спомогнали за забавянето на пълната заетост. Премахването на дискриминацията, основана на пол, раса, етнически произход и религия, би представлявала забележителна стъпка напред, която би позволила най-вече на младите хора и жените да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Жените са изправени и пред трудното съчетаване на майчинството и работата: подобряване на детските ясли в дружествата, предоставяне на непълно работно време при поискване и позволяване на жените да се грижат за болните си деца, без да се притесняват, че ще загубят работата си – това биха били полезни мерки, които да помогнат на жените да изпълняват двойните си роли.

Друга група, която се нуждае от защита, са младите хора, за които е възможно да нямат сигурност на работното място в продължение на години: те притежават изобилие от способности и теоретични знания, но им липсва практически опит. Учебните заведения трябва да разгледат по-сериозно какво се търси от дружествата и да подготвят студентите за пазара на труда. Дружествата, от своя страна, трябва да инвестират в новите поколения, като им дадат възможност да развият своята кариера.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic и Alf Svensson (PPE), в писмена форма. (SV) Днес, 8 септември 2010 г., гласувахме в подкрепа на доклада (A7-0235/2010) относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки: част II на Интегрирани насоки „Европа 2020“ (2010/0115(NLE)). Бихме искали обаче да подчертаем, че не сме съгласни с някои части на доклада, като например предложенията, насочени към подробна регулация на политиката за пазара на труда на държавите-членки, наднационалния контрол на търговията и промишлеността на държавите-членки и регулацията на минималните работни заплати от страна на Европейския съюз. По този начин ние искаме да се застъпим за принципа на субсидиарност. Бихме искали обаче да подчертаем, че голяма част от това, което се съдържа в доклада, е добро. Например ние очевидно подкрепяме принципите на равно третиране на мъжете и жените и равно заплащане за равен труд.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Парламентът даде своето становище относно интегрираните насоки за заетостта. Десетте насоки са насочени към създаване на по-голям брой и по-добри работни места, укрепване на достойните условия на труд и подобряване на системите за образование и обучение. Парламентът се намеси, за да се гарантира по-доброто използване на Европейския социален фонд, както и да се обърне по-голямо внимание на бедните работници и на борбата срещу социалното изключване и да се гарантира достъп до висококачествени обществени услуги, които хората могат да си позволят.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Положението на пазара на труда е безспорно основната причина за тревога сред гражданите ни. Пазарът на труда продължава да се влошава, като равнището на безработица днес достига 9,8%.

Насоките за заетостта представляват съществено средство за стимулиране на структурните реформи, особено като средство за измерване на въздействието от реформите, които трябва да се направят; и всичко това в същата степен в рамките на стратегията за 2020 г., както в контекста на новата координация на икономическите политики, която ще влезе в сила. Затова е от съществено значение да се разгледат тези въпроси, но е също толкова важно да се гарантира, че реформите са възможно най-подходящи.

Едно е да се създадат насоки. Съвсем друго е обаче те да бъдат приложени правилно от държавите-членки. За тази цел ми се струва, че е от особено значение да се потвърди ролята на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) в стратегията за 2020 г. и в икономическото управление, както и да се гарантира, че EPSCO е напълно ангажиран в реформите, които ще бъдат предприети, така че да се гарантира жизнеспособността на нашия социален модел и най-добрия модел за икономическо управление за Европейския съюз. Убедена съм в неотложната необходимост да се възстанови баланса на заетостта и социалния стълб във връзка с европейската процедура за вземане на решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото той препоръчва политики, които насърчават активното стареене, равенството на половете, равното заплащане на мъжете и жените, както и достъп до закрила и социални и професионални ползи за жените. Като се имат предвид повишените трудности при интегрирането на повече жени на пазара на труда, става необходимо да се прилагат политики, които насърчават и съчетаването на професионалния и семейния живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson и Marita Ulvskog (S&D), в писмена форма.(SV) Днес гласувахме в подкрепа на доклада относно насоките за заетостта, но бихме искали да посочим, че забелязахме важни несъответствия в различните езикови варианти. Гласувахме в подкрепа на гарантирането на подходящи минимални доходи от страна на държавите-членки, както се посочва в английския вариант на изменението. За съжаление, на шведски това е преведено като „minimilön“, което означава „минимална заплата“.

Равнището на заплатите не е от компетентността на Европейския съюз и затова предположихме, че шведският вариант е грешен. Също така решихме да гласуваме в подкрепа на доклада, въпреки препратките към „високи данъци“ като пречки пред растежа, без да е дадено определение на „високи данъци“. Данъците също не са от компетентностите на Европейския съюз и ние смятаме, че са налице много примери за финансирани от данъците дейности, които имат значителен принос за растежа.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както казах за доклада на моята колега, г-жа Gruny, за който гласувахме през юли миналата година, обществото се е развило, светът се е променил и трудовите отношения също трябва да се променят. Изразявам твърдо убеждение, че това е така и затова съм доволен, че Парламентът се застъпи за по-гъвкави режими на труд като начин за борба с безработицата. Освен това, понеже съм имал отговорности в правителството в областта на образованието, съм доволен, че това предложение поставя специален акцент върху образованието и квалификацията на работниците. В действителност това е ангажимент, към който трябва да се подходи много сериозно по отношение на стратегията „ЕС 2020“. Като се има предвид, че вследствие на кризата броят на безработните хора в Европа се е увеличил от 16 милиона през 2008 г. до 23 милиона през 2010 г., всяка една изходна стратегия трябва да включва възстановяване на работните места. Това е възможно единствено ако има ясен фокус върху иновациите, гъвкавото работно време и новите модели на труд и обучение за повече млади хора на един все по-конкурентен пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) На фона на новите насоки за заетостта през 2020 г. е икономическата криза, чиито последици ще продължат да оказват отрицателно въздействие върху пазара на труда през следващите години. Налице са непосредствени проблеми с безработицата и същевременно дългосрочни предизвикателства: по-конкретно, демографски промени, глобализация и приемане на нови нисковъглеродни технологии. Ето защо е важно да разполагаме с европейска стратегия за заетостта, която решава най-неотложните проблеми, произтичащи от кризата, както и тези, които се появяват в средносрочен и дългосрочен план.

Прилагането на принципите на гъвкава сигурност, качественото образование, ученето през целия живот и борбата със структурната безработица представляват необходими предпоставки за постигането на общите цели и целите, свързани с икономическия растеж и социалното благополучие. Ето защо прилагането на стратегията „Европа 2020“ следва да започне веднага. Структурните фондове на Европейския съюз и Кохезионния фонд за текущия програмен период следва вече да започват да следват стратегията. Важно е в стратегията да бъде поставен акцент върху селскостопанските и селските райони. Трябва да се преследват целите на сближаване и да бъде създадено взаимодействие между политиката на сближаване и другите секторни политики.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме против резолюцията, защото тя пренебрегва основните причини за безработицата, несигурността на работните места и бедността, както и защото предложенията, които внесохме отново в Парламента, бяха отхвърлени. Те включваха:

- Комисията следва да признае, че е необходимо да се променят съществуващите макроикономически политики чрез преустановяване на Пакта за стабилност и растеж и се сложи край на процесите на приватизация и либерализация, с оглед да се даде приоритет на създаването на качествени работни места с права за всички работници и по-добри заплати, намаляване на равнищата на бедност и увеличаване на социалното приобщаване и напредък.

- Следва да се обърне внимание на недекларирания труд посредством по-строг контрол от службите по инспекция на труда, както и с помощта на данъчни мерки за хора с ниски доходи.

- Съветът следва да постигне компромис на равнището на Европейския съюз за премахване на бездомността до 2015 г. и изготвяне на интегрирани политически мерки, които да гарантират лесен достъп до качествени жилища с достатъчно доставки на енергия за всички.

Нашето предложение за включването на нова директива за равенство между половете също беше отхвърлено. В него се посочваше, че държавите-членки трябва да увеличат заетостта сред жените при пълно зачитане на правата на жените и премахване на всички неравенства, с помощта на конкретни цели за равенство между половете, интеграция, свързана с пола, и конкретни политически действия.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма.(FR) Във време, когато нивото на безработицата достига 9,8% в Европа, във време, когато положението на пазара на труда продължава да се влошава, във време, когато не всички последици от икономическата криза са се проявили, Европейският съюз трябва да приложи една амбициозна европейска стратегия за заетостта. Ето защо Европейският парламент прие, като част от стратегията „ЕС 2020“, насоки за политиките по заетостта на държавите-членки: 10 насоки относно на създаването на работни места, качеството на работните места, заетостта сред младите хора, заетостта сред хората, принадлежащи към уязвими групи, борбата срещу социалното изключване и значението на доброто използване на Европейския социален фонд. Това може би са много амбициозни цели, но те са преди всичко насоки, които трябва да бъдат приложени, сега и в бъдеще, от държавите-членки, както и силно послание от Европейския парламент към държавите-членки, в момент, когато заетостта е най-важната грижа и тревога за нашите съграждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Аз гласувах в подкрепа на доклада Őry относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки във връзка със стратегията „Европа 2020“. В текста е поставен значителен акцент върху необходимостта да се даде приоритет на борбата срещу безработицата на фона на икономическата и социална криза. Текстът се съсредоточава върху няколко точки: нивото на заетостта трябва да достигне 75% в целия Съюз през следващите 10 години и трябва да се положат особени усилия по отношение на най-уязвимите групи на пазара на труда: млади хора, възрастни хора, неквалифицирани жени, хора с увреждания и имигранти, защото е най-вероятно те да бъдат подложени на дискриминация във връзка с наемането на работа и заетостта. Текстът също така припомня основните понятия на достойни условия на труд и борбата срещу бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), в писмена форма.(PL) Насоките за политиката за заетостта за следващите 10 години показват, че секторът на услугите ще бъде една от основните области, в която ще бъдат създадени повечето работни места. За да могат тези работни места да бъдат създадени, трябва да съществуват благоприятни условия за предприятията във връзка с услугите, които те предлагат, като това включва трансграничните услуги. Ето защо бих искала да подчертая, че Директивата за услугите може да подпомогне политиката по заетостта, дори само ако се подобри нейното транспониране от страна на държавите-членки.

Директивата създава нови възможности за бизнеса, но ако бъде приложена добре, тя ще има благоприятен ефект и върху пазарите на труда. Ето защо подкрепям предложенията, приети в този доклад. Секторът на услугите ще се нуждае от мобилни работници, които са подходящо подготвени и квалифицирани, и за това са необходими промени в областта на образованието и системите на обучение и в политиката по заетостта.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Аз гласувах за този доклад. Като избран представител на отвъдморски регион, аз съм повече от запознат с политиките за насърчаване на заетостта и борба с бедността, защото френските отвъдморски департаменти имат най-ниските нива на заетост във Франция (43,9% в Реюнион например в сравнение с 62,3% във всички държави-членки на Европейския съюз).

Да се вземе тази стойност от 10% през 2014 г. и да се увеличи до 75% през 2020 г. е нещо, за което винаги съм се борил, особено защото е насочено към младите хора в затруднено положение, жените и хората с увреждания. Предложението разглежда и бедността и цели да намали броя на гражданите, които живеят под прага на бедността от 25%. Тези цели трябва да мобилизират всички социални и политически сили както френски, така и европейски, така че държавата да може да приложи необходимите ресурси, за да ги постигне в зададените срокове.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих тази консултация, защото смятам, че е важно държавите-членки и Европейският съюз да гарантират постигането на подходящи минимални доходи над прага на бедността. Също така е от жизненоважно значение да се укрепи клаузата за равното третиране и равното заплащане за еднакъв труд, когато е възможно.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящата икономическа криза е основната променлива, която трябва да се вземе предвид, когато става дума за нови насоки за заетостта през 2020 г., тъй като тя ще има много съществено влияние върху пазара на труда през следващите години. Въпреки че разполагаме с данни, сочещи към възстановяване на някои дейности в Европейския съюз, икономическото положение в по-голямата част от държавите-членки продължава да бъде много деликатно.

От друга страна, все още не са усетени всички последици от настоящата криза по отношение на безработицата и затова още хиляди души ще загубят работата си в резултат на нея. Това означава, че големите предизвикателства, които се пораждат в момента, са демографските промени, глобализацията и прилагането на нови технологии, включително нисковъглеродни технологии. Ето защо европейската стратегия по заетостта за следващото десетилетие трябва да се занимае не само с най-неотложните проблеми, произтичащи от кризата, но и с тези, които се появяват в средносрочен и дългосрочен план. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Напълно съм съгласен с докладчика, г-н Őry, и затова подкрепих тази законодателна резолюция. Аз най-вече приветствах изменение 12 на Съвета, в което се посочва, че е важно да се противопоставим на събития, които забавят икономическия растеж, включително бюрократичните тежести и високите данъци. Не си спомням друг такъв случай, при който в Европейския парламент да е ставало дума за бюрократични тежести и високи данъци.

Малко са хората, които обръщат внимание на факта, че неразумните и нелогични данъци могат да направят всяка икономическа система неефективна. Днес, в държава като Латвия, данъчната система доведе до криза. Благодарение на една бюрократична и нескопосана данъчна система, Латвия загуби над 10 млрд. евро. Подкрепих тази законодателна резолюция с надеждата, че тя ще даде началото на голямата задача на оптимизиране на данъците на територията на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Политиката за заетостта е от жизненоважно значение както за икономиката, така и за социалния мир. Затова е в интерес на всяка нация да вземе самостоятелни решения относно необходимите мерки. Голямата степен на различията между отделните държави-членки обаче прави изготвянето на един стандартизиран пакет от мерки невъзможно. 75-процентно участие на пазара на труда в някои държави-членки като Полша, Малта или Унгария, които понастоящем имат ниво под 60%, е пълна фантазия. Също така за Австрия, която има ниво от около 70%, е доста съмнително дали едно по-високо ниво на участие на пазара на труда е съвместимо със предлаганата свобода на избор във връзка с отглеждането на деца или защитата на местните работници срещу дъмпинг от страна на евтини чуждестранни работници. По тези причини реших да гласувам против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) Идеята, че ефикасната борба с безработицата е възможна в един ултралиберален Европейски съюз е илюзия. Ето защо гласувах против доклада на г-н Öry.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Őry, защото съм съгласен с подхода и окончателното му послание.

Предложението подчертава значението на увеличаването на броя на активните хора на пазара на труда с цел да се намали структурната безработица и да се обърне специално внимание на обучението през целия живот. Основна роля е запазена за образованието чрез подобрения на настоящите образователни системи, които да насърчат младите хора да продължат висшето си образование. През следващите години ще има много нови усилия за по-ефикасно насърчаване на социалното приобщаване и борбата срещу бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) На 27 април 2010 г. Комисията внесе предложение за интегрирани насоки „Европа 2020“ за определяне на рамката за новата стратегия и реформи, които ще бъдат предприети от държавите-членки.

Новите насоки за заетостта за 2020 г. се обсъждат в разгара на икономическата криза, която несъмнено ще окаже силно въздействие върху пазара на труда за много години напред. Въпреки някои насърчителни признаци за връщането на растежа, в повечето държави-членки икономиката е все още нестабилна. Следователно преките последици от кризата върху заетостта все още не се усещат напълно. Затова трябва да се положат всички възможни усилия, за да се гарантира устойчиво възстановяване и да се подобри потенциалът на европейските икономики за създаване на работни места, както и да се помогне на хората да си намерят работа.

За тази цел в много важно изготвянето на европейска стратегия за заетостта за следващото десетилетие, която да бъде насочена към справяне с предизвикателствата и установяване на баланс между непосредствените предизвикателства, произтичащи от кризата, и тези в средносрочен и дългосрочен план.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Като част от стратегията за 2020 г. на Европейския съюз Румъния се ангажира, заедно с други държави-членки, да постигне 75-процентна заетост до 2020 г. Вследствие на тази обща цел в Румъния ще трябва да се постигне ниво на заетост от 69-70% до 2020 г. Трябва да спомена, че нивото на заетост в Румъния през 2010 г. беше 63,6%, като средната стойност за Европа беше 67,4%.

В това отношение, призовавам държавите-членки да изготвят програми за реформи, които ще допринесат за:

- Участие на работната сила чрез политики, които насърчават равенството между половете и равното заплащане, с цел намаляване на разликите в заплащането до 0-5% до 2020 г.;

- Увеличаване на нивото на заетост чрез мерки, които насърчават участието в трудовия живот, особено сред етническите малцинства, включително ромите;

- Приемане на строги мерки за обезсърчаване на икономика, основаната на недеклариран труд, което води до множество нежелани ефекти върху европейския пазар на труда, вместо насърчаване на мерки, насочени изключително към защитата на труда във вътрешните пазари на държавите-членки;

- Отваряне на пазарите на труда напълно за работници от новите държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Въпреки че пълното въздействие на икономическата криза върху нивото на безработица все още не е усетено, осъществяването на една амбициозна европейска стратегия за заетостта е от съществено значение.

Одобрявам целта, определена от Съвета, за увеличаване на участието на пазара на труда до 75% от населението на Европа до 2020 г., но е необходимо да се направи повече. Бихме могли например да определим цел за повишаване на заетостта сред най-уязвимите групи, като младите хора между 15 и 25 години, възрастните работници, неквалифицираните активни жени или хората с увреждания. Или дори бихме могли да намалим отпадането от училище до под 10%.

Нещо повече, смятам, че конкретните политики следва да са насочени към трудностите, срещани от продължително безработните лица при навлизането на пазара на труда, и аз призовавам Съвета да се снабди със средствата за намаляване на този процес с най-малко 10% през следващите 10 години. Както се предлага в доклада на г-н Őry, за да се постигне това, най-малко 25% от всички продължително безработни лица трябва да участват в някоя от активните мерки на пазара на труда под формата на специализирано обучение, образование и/или професионална преквалификация.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Приетият днес доклад представлява повратна точки за насоките за заетостта на Европейския съюз. Членовете на Европейския парламент гласуваха за включване на подходящ социален компонент в насоките за пръв път, включително мерки за борба с бедността и бедните работници, както и за справяне с младежката безработица и интегриране на маргинализираните и уязвимите групи на пазара на труда. Правителствата на Европейския съюз и белгийското председателство трябва да вземат предвид посланието, представено днес от Европейския парламент, и да се ангажират да направят своите политики за заетостта по-социално приобщаващи.

По-конкретно, националните правителства трябва да отговорят на искането на Парламента за предприемане на мерки за подобряване на баланса между професионалния и личния живот и равенството между половете. Необходими са огромни усилия в тази връзка, за да се повиши участието на жените на пазара на труда до 75% до 2020 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Приетият днес доклад е важен инструмент за насърчаване на нови политики по заетостта в рамките на стратегията „Европа 2020“.

Важно е да се подчертае, че текстът призовава държавите-членки да предприемат решителни действия за повишаване на нивата на заетост, и по-специално за насърчаване на мобилността сред младите хора. Целта за създаване на нови и по-добри работни места, намаляване на безработицата и повишаване на нивата на заетост на активното население до 75% трябва да представлява целта, която трябва да се постигне през следващите години. Активното население трябва да е в основата на всички политики за икономическо развитие на Европейския съюз. Без работа, какъвто и да било план за бъдещето – като пътуване, купуване на къща или отглеждане на дете – се превръща в една мечта, която е малко вероятно да бъде изпълнена.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Не можем да се съгласим с доклада, защото той има за цел да насърчи прилагането на мерки, насочени към улесняване на достъпа до заетост сред определени групи, и по-специално ромите.

Не можем да приемем, че вместо да се защитават правата на тези, които живеят в собствената си страна, следва да улесняваме живота на хора, които в много случаи са само гости. Ясно е, че при условия на криза всяка държава трябва да помага на собствените си граждани, може би с проекти, насочени към тези, които се намират в затруднено положение или без работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Аз подкрепих доклада за насоките за политиките по заетостта на държавите-членки: част II от Интегрираните насоки „Европа 2020“. С оглед на факта, че нивото на безработицата в Европейския съюз е 9,6% е наложително да се засили и оптимизира политиката по заетостта, за да се създават нови работни места. В Полша от подкрепата на Европейския съюз са се възползвали хиляди души, които вече не са безработни. Средствата, отделени за тази цел, не винаги биват изразходвани разумно. Липсата на правилно определени насоки означава, че много проекти се извършват за конкретна цел. Вследствие на това обученията не винаги са съобразени с действителното положение и едни и същи хора често пъти присъстват няколко пъти. Затова подкрепям инициативата на Комисията в тази област. Тези насоки, разработени по време на кризата, ще бъдат поставени на изпитание през следващите няколко години. От тези насоки ще зависи дали Съюзът ще преодолее кризата и дали създадените нови работни места ще отговорят на настоящите и бъдещите потребности на пазара на труда.

Също така е важно да се наблюдава ефективността на насоките чрез събиране на конкретни статистически данни за ефективността на мерките, предприети въз основа на насоките. Единствено по този начин ще разберем действителното въздействие на финансовите ресурси на Европейския съюз за намаляване на безработицата в Съюза. Това, от своя страна, ще даде възможност да се направят определени промени, които могат да са необходими в тази област. Аз също така отправям призив да се постави специален акцент на подкрепата на мобилността и заетостта сред жените, младите хора, възрастните хора и хората с увреждания.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Въпреки някои окуражителни сигнали, които предполагат възобновен растеж, икономическото положение продължава да бъде нестабилно. Затова Европа трябва да гарантира устойчиво възстановяване, засилване на потенциала на европейските икономики за създаване на работни места и за подпомагане на хората да си намерят работа. Съветите на доклада за насоките за заетостта са ясни: повече жени, възрастни и млади хора с работни места, по-малко бедност и по-добро образование. Именно това иска да постигне Европейският съюз до 2020 г. По тези причини дадох подкрепата си за доклада. В него се съдържат насоки, които ще позволят на хората по-добре да съчетаят професионалния си живот и грижите за други хора например чрез гъвкаво работно време и достъпни детски грижи. Това е една конкретна политика, която ще помогне на жените да влязат на пазара на труда. Също така Парламентът иска държавите в рамките на Европейския съюз да подобрят системите си за социална сигурност и да гарантират прилични доходи, така че да се постигне намаляване на бедността и хората да разберат, че има смисъл да се работи. И накрая, продължителното преследване на целите на политиката на сближаване ще премахне социално-икономическите различия между държавите-членки и регионите. Ако сега Комисията недвусмислено гарантира, че държавите-членки ще създадат политиките си въз основа на насоките, плановете на Европа за 2020 г. няма да бъдат само празни думи.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Обсъждането на новите насоки за заетостта през 2020 г. се провежда в момент, когато хиляди семейства в цяла Европа са изправени пред трагедията на безработицата като част от икономическата криза. Тези насоки, като част от стратегията „Европа 2020“, обхващат общи насоки както за икономическата политика, така и за политиката по заетостта.

Докладът, за който гласувахме днес и който аз подкрепих, е приведен в съответствие с предложението на Европейската комисия, въпреки че докладчикът се е погрижил да се гарантира, че насоките са ясни и полезни при създаването на политики от страна на държавите-членки. Насърчаването на заетостта ще се появи автоматично чрез устойчивия икономически растеж, приспособимостта на дружествата и работниците към нови ситуации, постигането на високи нива на образование, особено сред по-младите хора, продължаващо обучение, което отговаря на потребностите на дружествата и участието на социалните партньори във всички тези процеси.

Именно това се е опитал да постигне докладчикът при определянето на целите, за да се увеличи и подобри заетостта, да се увеличат нивата на образование, да се съчетае професионалният и семейният живот и да се намали процентът на отпадането от училище, както и процентът на населението, живеещо в бедност.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Насоките за заетостта на Комисията и свързаният с тях доклад от Европейския парламент са част насочената срещу обикновените хора стратегия на Европейския съюз „ЕС 2020“ и нейните „интегрирани насоки“. Те са част от единна рамка за политиката на Европейския съюз, насочена против труда, на която вече е дадено началото и която трябва да бъде насърчавана по един още по-решителен и координиран начин във всички държави-членки на Европейския съюз.

Те са съсредоточени около усилията на монополни капитали да обезценят труда до възможно най-ниската граница, като предпоставка за осигуряване на печалби по време на настоящата капиталистическа криза. За да се постигне тази цел, Европейският съюз, буржоазните правителства и политическите сили на капитала в държавите-членки и в Европейския парламент енергично насърчават следното в насоките за заетостта: по-дълъг трудов живот, увеличение на възрастта за пенсиониране, използване на демографското стареене и „жизнеспособността“ на националните осигурителни системи като претекст, „гъвкава сигурност“ и гъвкав, временен труд на непълен работен ден като норма, като по този начин се потъпкват всички законни трудови права, приспособяването на образователните системи към обучението на трудоспособни работници, за да се отговори на потребностите на капитала, евтин научен труд и платени интелектуалци за бизнеса и нова мрежа на границите на нищетата за крайни случаи на бедност, за да се предотвратят социални въстания, породени от брутална експлоатация.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Госпожи и господа, в доклада с право се отбелязва, че е важно да се повиши нивото на заетостта и да се увеличи участието на пазара на труда. Това е важно както за нашата икономика, така и за нашето общество. Също така е важно да не се жертва качеството за сметка на количеството, като не се обърне внимание на положението на работещите бедни на национално равнище или на равнището на Европейския съюз. Налице е една голяма група от хора, които работят, но чиито разполагаеми доходи не са достатъчни, за да се измъкнат от бедността. Икономическата рецесия превърна това в проблем за цяла Европа и положението е особено тежко в Литва.

Тези тенденции се отразяват в голяма степен в минималните работни заплати, изплащани на работниците, и сериозното намаление на работните заплати като мярка за строги икономии. Хората без висше образование са особено уязвими. Според статистиката на Европейския съюз, рискът от бедност за работещо лице без висше образование е 16% – два пъти над нормата в Литва и осем пъти повече за служител с университетско образование. За съжаление, тази разлика е много по-голяма в Литва, отколкото където и да е другаде в Европейския съюз. Проблемът с бедността сред работещото население не е бил обсъждан достатъчно от държавите-членки, включително моята страна. Необходими са повече изследвания на проблема и конкретни мерки за намаляване на бедността сред работещото население.

 
  
  

Предложение за резолюция RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно състоянието на правата на човека в Иран. Направих това, защото считам, че смъртната присъда чрез убиване с камъни, произнесена срещу Sakineh Ashtian, е очевидно нарушаване на международните задължения на Иран. Независимо от фактите, такъв вид наказание никога не може да бъде оправдано или приемливо. Изтезанията, незаконното задържане, психическото и сексуалното насилие, и безнаказаността на държавните служители продължава да бъде широко разпространена практика в много държави. Това буди сериозни съмнения относно безпристрастността и прозрачността на съдебните процедури по тези места. Непрекъснатото преследване на етническите и религиозните малцинства, заедно с постоянното инкриминиране на свободните сексуални отношения между възрастните, е неприемливо.

При това положение от нас, като европейски защитници на правата на човека и демократичните ценности, които формират основата на нашите институции, зависи да упражним възможно най-голям натиск върху иранските органи да направят преоценка на тези процеси. Оказаният натиск вече даде резултати, тъй като иранското правителство съобщи, че е отложило смъртната присъда за екзекуция с камъни срещу Sakineh Ashtiani. Аз трябва да отдам дължимото уважение на куража на всички ирански мъже и жени, които се борят да защитят техните основни свободи.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Европейският парламент побърза да обяви своята подкрепа за империалистическите планове в Близкия изток и за откритите военни заплахи от страна на Израел, САЩ и НАТО срещу Иран. Под претекста за варварската смъртна присъда чрез убиване с камъни, произнесена срещу Sakineh Mohammad-Ashtiani, и за неприемливото преследване на движението на обикновените хора, всички политически групи в Европейския парламент с рядко срещана проява на единство приеха резолюция за ускоряване на империалистическата интервенция в Иран. Гръцката комунистическа партия не подкрепи резолюцията, защото тя няма нищо общо със солидарността, необходима в борбата на работническата класа срещу реакционния ретрограден режим, който, напротив, става по-силен от санкциите и от подобни резолюции. Тя казва, че Европейският парламент е взел решението за разискването веднага след като представителствата на израелското посолство в Брюксел са го призовали да не се насочва към нарушенията на правата на човека в Израел, а вместо това да насочи вниманието си към Иран.

Чувствителността на Европейския парламент по въпроса за правата на човека е параван за агресивната външна политика на ЕС и за неговите престъпления срещу работниците, имигрантите и народите. Борбата срещу НАТО, ЕС и империалистическите съюзи ще става все по-необходима, ако хората искат да извоюват своите права и свободи и да определят собствената си съдба.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Sakineh Mohammadi Ashtiani, 43-годишна иранка, е изложена на риск да бъде убита с камъни за прелюбодейство и за заговор за убийството на бившия й съпруг. Като член на Европейския парламент и председател на асоциацията „Femmes au Centre“ (Жени в центъра), аз съм разгневена от тази присъда, която е считана от всички за тиранична. В действителност това решение се подиграва с най-основното право на човека: то не зачита правото на защита и човешко достойнство. Дори днес в някои държави паралелно съществуват два вида правосъдие: жените биват осъждани и изтезавани, като се нарушават основните им права, и то от мъже, които държат цялата власт. Изразявам задоволство, че резолюцията на Парламента, която призовава режимът в Иран да промени становището си относно тази присъда, беше приета почти единодушно, тъй като това придава съществено влияние. Сега се очаква да бъде постигнат реален напредък по отношение на правата на човека в Иран.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция. Иран продължава да бъде държавата, която извършва най-голям брой екзекуции всяка година. Ето защо решително подкрепям позицията на Европейския парламент, който силно осъжда смъртното наказание и настоява иранските органи да забранят използването на смъртно наказание, да се премахнат всички форми на изтезания и друго жестоко, нехуманно или унизително отношение, и да се спре преследването на защитниците на правата на човека. Подкрепям целта на Европейския съюз за насърчаване на правата на човека по света и прилагането на свързаните с това програми за подпомагане, като финансирания от Европейския съюз Европейски инструмент за демокрация и права на човека. Този инструмент, който разполага с бюджет от 1,1 млрд. евро за периода 2007-2013, има за цел да гарантира зачитане на правата на човека и демокрацията в целия свят. Ето защо Комисията и Съвета, заедно с други международни организации, трябва да продължат активно да изготвят допълнителни инструменти за подпомагане, за да се защитават ефикасно активистите за правата на човека в Иран.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Общата резолюция има моята пълна подкрепа като политически представител и още по-голямата ми подкрепа като жена. Днес Иран е държава, която символизира насилието на радикалния ислям и фанатизма срещу жените и техните основни права.

С настоящата резолюция ние с право призоваваме Ислямската република и нейните лидери да зачитат международните конвенции за правата на човека, с които Иран е правно обвързан. Случаят на Sakineh, заедно с другите случаи, съдържащи се в текста, който гласувахме, потвърждава, че Техеран може не само да се окаже в пълна опозиция на съвременните политически и културни ценности, но също така да изпадне в беззаконие по отношение на международните норми, поради неспазване на обвързващите споразумения за ратифициране на Конвенцията за правата на детето и Международния пакт за граждански и политически права.

Резолюцията е твърда, и с право твърда в момент, когато следва да накараме Иран да усети цялата сила на натиска, който е способна да упражни тази институция, така че международното движение за спиране на екзекуцията в Ислямската република да постигне желания ефект. Ето защо, аз решително гласувах „за“.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Международната общност извоюва малка победа, предлагайки проблясък надежда в случая на жената в Иран, която е осъдена на смърт чрез варварско убиване с камъни. За момента присъдата е отложена, но това не означава абсолютно нищо. Ето защо, усилията на всички членове на международната общност трябва да продължат, с цел да се постигне забрана върху смъртната присъда в държави като Иран, в които животът на хората е подчинен на произвола на извратени, архаични закони.

Европейският съюз трябва да продължи да осъжда и да упражнява натиск върху държави, в които човешкият живот не се зачита и правата на човека не означават нищо. В Иран има хора, които всеки ден рискуват живота и личната си свобода, борейки се за по-голяма свобода и повече демократични права. Международни асоциации и организации показват подкрепата си за тези хора. Въпреки това, с потиснически режим „от друго измерение“ като този в Техеран, борбата ще бъде трудна и продължителна. Никой не трябва да плаща със свободата си за това, че е изразил открито мнението си срещу даден режим или някои лидери. Европейският съюз трябва активно да се включи в ролята си на износител на свобода и зачитане на хората и техните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), в писмена форма. (EN) Аз се въздържах от гласуване по предложението. Щях обаче да гласувам в подкрепа на предложението за резолюция (на групата ECR) B7-0499/2010. Разбира се, аз съм съгласен с мнението, че убиването с камъни (или каквато и да било друга смъртна присъда) за прелюбодейство е напълно неприемливо дори за мюсюлманските държави, които може би искат да забранят такъв вид поведение със закон. Въпреки че не подкрепям използването на наказателното право за налагане на морално поведение между възрастни, аз зачитам правото на другите държави да застават на различни позиции, при положение че не използват несъразмерни и варварски присъди. Аз също съм разтревожен от прилагането на наказателното право срещу политически разногласия, било то в Иран или онези държави в ЕС, които са виновни за това.

Всички подсъдими, изправени пред сериозно наказателно обвинение, трябва да имат право на правно представителство и са необходими мерки за защита срещу неуместно поведение от страна на полицията преди съдебния процес. Считам, че ЕС не е този, който да казва на Иран, че никога, при никакви обстоятелства не трябва да използва смъртната присъда. Ако това предложение не се окаже повече пречка, отколкото полза, то трябва да бъде добре обмислено и насочено към реформистки настроените членове на едно много консервативно общество. Предложението ще обиди дори прореформистки настроените иранци.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма.(PT) Sakineh Ashtiani е лицето на екзекуциите в Иран и символ на несправедливостта на съдебното производство в страната и нарушаването на основните права там. Искам да се присъединя към международните движения за солидарност, които настояват присъдата да бъде отменена и Sakineh Ashtiani да бъде освободена незабавно: настояването за нейното освобождаване представлява и борба за равноправие на жените, за свобода на изразяване и за активно участие в едно свободно общество. Решително подкрепям антидискриминационните каузи, и по-конкретно каузата на иранските жени, и бих искала да подчертая ролята на Sakineh Ashtiani начело на борбата за демокрация, равенство и права в Иран. Смелостта и решимостта на иранските жени са вдъхновение за всички нас.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Теократичната диктатура в Иран сее омраза и проповядва нетърпимост. Нейната подстрекателска реторика, подкрепяща унищожението на Израел, и нейната ядрена програма, която остава без контрол или международно наблюдение, са заплаха за световния мир. Ислямските съдилища прилагат варварски закони, които сами по себе си представляват отказ от справедливостта като поставят жените в истинско робско положение.

За съжаление, случаят на Sakineh Mohammadi-Ashtiani не е единствен и ние трябва да подкрепим всички други жени, осъдени на смърт, без зачитане на човешкото достойнство, на техните права на жени и човешки права. Бих искал да потвърдя своето противопоставяне на смъртната присъда и да призова иранските органи, в съответствие с резолюции № 62/149 и 63/138 на Общото събрание на ООН, да обявят мораториум върху екзекуциите, в очакване на премахване на смъртното наказание. Аз осъждам задържането на Zahra Bahrami и призовавам за незабавното освобождаване на тази нидерландска гражданка, която е задържана по време на протестите през Ашура на 27 декември 2009 г., докато е на посещение при семейството си в Иран, и е била принудена да направи самопризнания по телевизията като потвърди отправените срещу нея обвинения.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на общата резолюция относно състоянието на правата на човека в Иран, към която поставих името си, тъй като считам за етично задължение да се окаже натиск върху иранските органи да се откажат от извършването на това ужасно престъпление. Гордея се, че съм се родила в държавата, която застана начело в отменянето на смъртната присъда. Sakineh Mohammadi-Ashtiani не е извършила никакво престъпление, но въпреки това е арестувана и осъдена на смърт чрез убиване с камъни, постоянно е подлагана на унижения и на наказание с бой с камшик. Искам да изразя дълбоката си загриженост от постоянно постъпващите съобщения за преследвания, които иранските органи извършват срещу политическите противници и защитниците на правата на човека, особено срещу жени и млади студенти. Това е очевидно нарушаване на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и злоупотреба със съдебни правомощия.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Неоправданото и прекомерно насилие не само обижда нашата европейска чувствителност, но е в пълен разрез с основните ценности и права, които произлизат от Запада и днес, за щастие, са част от световното наследство. Сред случаите изпъкват тези на насилие срещу жени, които в някои общества често се използват като бойно оръжие или военен трофей, като декоративни предмети или като същества без права или способност да действат самостоятелно, осъдени да бъдат своеобразно и незащитено малцинство.

За съжаление, все още има държави, в които продължават да се подкрепят ужасяващи практики срещу жените и да им се налагат жестоки, брутални и очевидно несъразмерни наказания. Тези практики подхранват култури на потискане, опозоряване и унижаване на жените само заради това, че са такива. Именно защото вярвам в допълващия се характер на половете на основата на техните естествени различия и равни права, аз не мога да не осъдя възможно най-силно тези презрени практики.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ние се противопоставяме на смъртното наказание във всяка една държава, било то САЩ, Иран или която и да е друга държава в света. Ние също така сме против всички форми на изтезание, независимо от това, къде се извършва, включително в Иран и в затворите под контрола на ЦРУ. Затова призоваваме Иран да пощади живота на Sakineh Ashtiani и да спре с убийството с камъни на жени, младежи и всякакви други лица. Ето защо гласувахме в подкрепа на резолюцията.

Искаме обаче да подчертаем, че когато става въпрос за борба за зачитане на демокрацията в Иран, защитаването на правата на тези, които продължават да се борят за социална справедливост, напредък и демокрация в тази държава, не може при никакви обстоятелства да се използва срещу суверенитета и териториалната цялост на Иран, и неговото правомощие да определя своето бъдеще. Още по-малко те могат да се използват за оправдаване на намеса и вмешателство, при което не се зачита териториалния суверенитет на държавата.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Смъртна присъда чрез убиване с камъни не трябва никога да бъде приемана или подкрепяна. Аз призовавам иранските органи да отменят присъдата, наложена на Sakineh Mohammadi-Ashtiani, и да преразгледат случая.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) До края на 2010 г. все още остават три месеца, а за тази година съдебната система на Ислямска република Иран вече успя да произнесе 2 000 присъди за смъртно наказание. Ако направим оптимистичното предположение, че през последното тримесечие няма да има нито една такава присъда, и също така, ако допуснем, че знаем за всичките присъди, това означава, че всеки ден петима ирански граждани са информирани, че скоро ще загубят живота си. Сутринта това може да бъде Sakineh Mohammadi-Ashtiani, която през 2006 г. беше осъдена на смърт чрез убиване с камъни за прелюбодеяние. На обяд може да дойде редът на Mohammad Mostafaei – адвокат за правата на човека, който избяга от Иран поради страх от задържане и репресиране. Следобед следващата жертва на иранския режим може да бъде Nasrin Sotoudeh, който се бори за намаляване на броя на смъртните присъди срещу малолетни и непълнолетни, а следващото лице, което ще бъде задържано за участие в уличен протест вечерта, е нидерландската гражданка Zahra Bahrami.

Накрая, на пето място, иранските органи вземат следващата си, неизвестна за нас жертва през нощта, с тайно нахлуване.

Ето защо ние категорично изискваме премахване на смъртното наказание в Иран, отменяне на присъдата с убиване с камъни на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и освобождаване от ареста на Zahra Bahrami. Искаме също така да отбележим, че Иран е страна по Международния пакт за граждански и политически права, в член 18 от който се казва: „Всяко лице има право на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието“.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно правата на човека в Иран, по-специално случаите на Sakineh Mohammadi Ashtiani и Zahra Bahrami, защото положението на тези две жени е трагично. Sakineh Mohammadi Ashtiani, която е осъдена на смърт от иранското правителство, всеки ден е застрашена от екзекуция посредством напълно варварския ритуал на пребиването на камъни. Коя държава, през XXI век, може да напише черно на бяло в наказателния си кодекс какъв размер трябва да бъдат камъните, които се хвърлят по осъден затворник, за да го убият? Тази държава е Иран. Единствено намесата на международната и политическа общност беше в състояние да предотврати убиването с камъни през последните няколко години и само тя ще бъде в състояние да накара иранското правителство да отстъпи. Длъжни сме като политици, като човешки същества, да предотвратим това, което не е нищо друго, освен убийство.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), в писмена форма. (FI) Гласувах в подкрепа за предложението за обща резолюция RC­B7­0494/2010 относно състоянието на правата на човека в Иран, защото считам, че Европейският съюз трябва да покаже ясно на света, че всяко лице, независимо от държавата, в която е родено, има право на подобаващо за човека съществувание, политически права и справедливо третиране. След като прочете резолюцията, всеки, който има чиста съвест и трезво мислене, ще може да разбере защо тази тема предизвиква силни чувства в Европа. Затова в този преглед не считам за необходимо да я разбия на отделни части.

Въпреки, че в момента е очевиден пример за лошо състояние на правата на човека и такова, което може да послужи като предупреждение за всеки, положението в Иран не може да ни позволява да пренебрегваме факта, че почти навсякъде в Третия свят съществуват подобни и дори по-сериозни проблеми. В региони, засегнати от закона Шариат, съществува потисничество в големи мащаби.

Аз зная, че от известно време насам позицията на Европейския съюз и на целия западен свят относно правата на човека е общо достояние, въпреки че по въпроса не е постигнат значителен напредък. По тази причина считам за важно Европейският съюз и в бъдеще да продължи да оказва натиск върху Иран и други проблемни държави по отношение на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Случващото се в Иран по отношение на правата на човека е абсолютно осъдително и Европейският съюз, като защитник на правата на човека по света, не може да остане безразличен и трябва да покаже в пълна степен своето отвращение към различните присъди чрез убиване с камъни, които се извършват в страната от няколко години. Европейският съюз трябва да изпрати ясен сигнал, че тази практика не може да се провежда в една държава, която иска да бъде уважавана и цели да запази нормални дипломатически отношения с всички държави-членки на Европейския съюз. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Гласувах в подкрепа на общата резолюция относно състоянието на правата на човека в Иран, защото с цялото си сърце подкрепям нейното съдържание. Диктатурата на Ахмадинаджад върна държавната система и държавната власт в Иран обратно в средновековието. Ние трябва да напомним на иранския режим, че Всеобщата декларация за правата на човека не представлява само красиви думи. Аз дадох гласа си за резолюцията, защото ислямските фанатици не искат да разберат значението на международното право. Ние трябва да постигнем премахване на смъртното наказание в Иран и да спасим Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami от ръцете на религиозните терористи, които са изопачили правото, превръщайки го в инструмент за терор срещу собствения им народ.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията, с надеждата че това варварство ще спре и че правата на всички жени и мъже, които са в положението на Sakineh Mohammadi-Ashtiani, ще бъдат зачитани. Искам да подчертая, че това, на което сме свидетели, произлиза от прилагането на фундаменталисткия ислямски закон, който някои лица биха искали да въведат в нашата демократична Европа.

Всъщност смъртното наказание чрез убиване с камъни е форма на изтезание. През последните години стотици жени са били пребити с камъни в Иран заради престъплението прелюбодеяние и най-малко още 40 души, които ги очаква същата съдба, се намират в затвора. А да не говорим за хилядите жени, задържани по политически причини, които са подлагани на изтезания и екзекутирани.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), в писмена форма. (IT) Всяка дума, произнесена в Парламента, трябва да бъде като камък, поставен в краката на онези, които извършват убийството с камъни, така че около тях да изникне стена на срама и те да бъдат зачеркнати от човешкото общество.

Sakineh трябва да бъде спасена, а заедно с нея и жените и мъжете по света, които все още са жертва на варварска жестокост, нечувана дори и сред най-дивите и свирепи животни. Днес звярът, с други думи Дяволът, е този, който движи ръцете и устните на недостойните лидери и привидно светите мъже, които Всевишният вече е проклел в ада без никакъв шанс за милост. Те трябва да разберат, че ако не спрат сега, тяхното време ще бъде белязано и за тях повече няма да има покой, сега или когато и да било.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на проекта на резолюция и съм доволен, че Парламентът гласува почти единодушно в нейна подкрепа. При такива поводи излиза наяве убедителната сила на демокрацията.

Мобилизирането на хора в цяла Европа, и особено в Италия, в подкрепа на Sakineh следва решително да се одобри и аз се надявам, че положението в Иран ще се подобри. Смятам, че основната роля на Парламента е да бъде символ на надежда за всички жертви на нарушения на правата на човека. Надявам се, че режимът в Иран ще преразгледа политиката си, ще зачита повече жените и ще създаде една по-прозрачна и не толкова средновековна съдебна система.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Понякога думите не са достатъчни, когато сме изправени пред варварство, унижение и пълно неуважение на най-основните човешки ценности. Изправени срещу тежките камъни на мракобесниците, на демократите в света се пада да спасят Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

Откакто моллите въведоха отново убийството с камъни през 1979 г., 300 души бяха избити, няма друга дума за това, в резултат на съдебен фарс, а да не говорим за обесването на малолетни и непълнолетни, хомосексуалисти и политически противници. Сред тях са и последователите на бахаите, чието единствено престъпление е, че не изповядват същата религия като тази на управляващите в Техеран.

Ето я тежестта на нашите думи, след това тежестта на международното мобилизиране, към което Европейският парламент току-що добави гласа си този следобед. Сега красивото лице на Sakineh въплъщава борбата за правата на жените в Иран, а освен това и защитата на всички жертви на потисничеството.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (ES) Резолюцията, която приехме преди малко, дава ясен израз на острото ни порицание на осъждането на смърт чрез убиване с камъни на иранската гражданка Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Независимо от деянията, за които е обвинена, невъзможно е да бъде оправдана или приета смъртна присъда чрез убиване с камъни. Освен това членовете на Парламента изискаха от иранските органи да отхвърлят присъдата и да преразгледат случая.

В текста, който беше приет с 658 гласа „за“, 1 глас „против“ и 22 „въздържали се“, от иранското правителство също така се иска да преразгледа случая на Zahra Bahrami и незабавно да й осигури достъп до адвокат и до консулска помощ, да я пусне на свобода и да й гарантира справедлив процес. Също така членовете на Парламента призовават Техеран да спре екзекуцията на 18-годишния Ebrahim Hamidi, обвинен в содомия.

Европейският парламент изразява своето изумление от факта, че наред с Афганистан, Сомалия, Саудитска Арабия, Судан и Нигерия, Иран продължава да бъде една от малкото държави, в които все още се практикува убиване с камъни. В този смисъл той призовава Иранския парламент да приеме законодателство, което да обяви за незаконна жестоката и нечовешка практика на убиването с камъни. Освен това иранското правителство следва да обяви мораториум върху екзекуциите в очакване на премахване на смъртното наказание.

 
Правна информация - Политика за поверителност