Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0115(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0235/2010

Rozpravy :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Hlasování :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0309

Rozpravy
Středa, 8. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

Doporučení pro druhé čtení: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Pokrok vědy je podmínkou hospodářského rozvoj a inovační výzkum je proto základem nových a lepších metod prospěšných ekonomice jako celku a lidem zejména. Nelze však brát na lehkou váhu náklady s tím spojené. Dobré životní podmínky živých bytostí by měly být v hospodářství tím nejdůležitějším. Jestliže lidé nerespektují přírodní zákony nebo do nich příliš zasahují, může se příroda postavit na odpor. A proto jsou dnes přijatá doporučení tak důležitá. Hlasoval jsem pro jejich přijetí, protože se jedná o dobrý kompromis. Na jedné straně směrnice umožňuje provádění nezbytného vědeckého výzkumu, zatímco na straně druhé v maximální možné míře snižuje utrpení zvířat používaných v takovém výzkumu.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Evropskou směrnici o zkouškách na zvířatech z roku 1986 je skutečně třeba aktualizovat. Nejsem potěšena tím, že nový legislativní návrh stále povoluje testování a utrpení zvířat, ale přesto jsem pro směrnici hlasovala. Proč?

Zejména ze tří důvodů. Prvním důvodem je to, že návrh povoluje zkoušky na zvířatech pouze v situacích, kdy blaho lidstva převažuje nad blahem zvířat. Jde o lidskou důstojnost a právo člověka na zdraví a lékařskou péči, o právo člověka na nejlepší možnou léčbu. Druhým důvodem je to, že podle nové směrnice bude ke zkouškám používáno podstatně méně zvířat než předtím. Třetím důvodem je to, že zvířata, která budou přesto použita ke zkouškám, budou mít lepší životní podmínky a lepší péči.

Přirozeně bych byla ráda, kdyby byly v blízké budoucnosti zkoušky na zvířatech zcela zbytečné.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Pane předsedající, dobré životní podmínky zvířat jsou tématem, které obyvatele Evropy velmi zajímá. Proto mě velmi těší, že se naší zpravodajce paní Jeggleové během dlouhých jednání podařilo zajistit významné zlepšení dobrých životních podmínek zvířat používaných při pokusech.

Cílem nové směrnice je zajistit, aby byly pokusy na zvířatech nahrazeny a aby byly omezeny na zcela nezbytné minimum. Tyto zkoušky budou povoleny pouze v případě, že neexistují žádné alternativy, budou však podléhat velmi přísným předpisům. To znamená dobrý kompromis mezi dobrými životními podmínkami zvířat a svobodou výzkumu. Poprvé budeme mít v celé Evropě vysokou úroveň životních podmínek zvířat. To je velký úspěch. Nyní musíme zajistit, aby všechny členské státy novou směrnici neprodleně provedly.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Pane předsedající, ve věci tohoto citlivého tématu ochrany zvířat používaných pro vědecké účely jsem přesvědčen, že se nám podařilo nalézt dobrý kompromis mezi požadavky těch, kdo provádějí výzkum za pomoci zvířat, a standardy dobrých životních podmínek pro zvířata používaná nebo určená k použití pro vědecké účely.

Proto jsem hlasoval pro zprávu paní Jeggleové. Současně souhlasím s povinností členských států zdržet se využívání zvířat ve všech případech, kdy právní předpisy Evropské unie uznávají jiné pokusné metody či strategie pro dosažení stejného výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Pane předsedající, chci poblahopřát Elizabeth Jeggleové k její práci na tomto tématu týkajícího se zkoušek a používání zvířat.

Hlasovala jsem pro, protože jsem přesvědčena, že je to nejpragmatičtější řešení našeho problému s aktualizací právní úpravy z roku 1986.

Ráda bych řekla, že toto řešení je důležité pro dobré životní podmínky zvířat, ale i pro pokračování výzkumu v Evropské unii. Riskujeme, že vytlačíme vědce a výzkum do zdravotnického prostředí mimo naše hranice, kde existuje méně regulace. Jestliže tedy potřebujeme zlepšit regulaci a skutečně i dobré životní podmínky zvířat používaných při zkouškách ve výzkumných institucích a univerzitách, potřebujeme také zaručit, že výzkum bude moci pokračovat.

Stále hovoříme o povzbuzování mladých lidí k účasti ve vědě a o vyšších výdajích na výzkum a inovace, a to znamená i využití zvířat. Chraňme je však v nejvyšší možné míře – tento právní předpis k tomu budeme moci využít.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Pane předsedající, dánská Liberální strana hlasovala pro zprávu o pokusech na zvířatech. Není tajemstvím, že na obou stranách této problematiky byly předloženy velmi silné argumenty. Existují lidé, kteří věří, že práva zvířat mají přednost. My jsme na druhé straně přesvědčeni, že i společnost má právo dosáhnout pokroku ve vývoji léků a léčbě chorob. Naším úkolem je samozřejmě dosáhnout správné rovnováhy. Zvířatům se musí dostat správného zacházení, naši výzkumníci však musí mít nástroje, které potřebují pro vývoj nových forem léčby a pro léčbu závažných onemocnění. Zpráva, kterou připravila paní Jeggleová, dosahuje velmi přesné rovnováhy, a proto jsme toho názoru, že stojí za to pro ni hlasovat. Rovněž jsme hluboce přesvědčeni o tom, že je dobře, že se nyní můžeme konečně pohnout od právní úpravy, jež se datuje až do roku 1986.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Pane předsedající, (...) dosáhnout dohody na druhém čtení této kontroverzní zprávy o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Hlasoval jsem pro dohodu, protože se mi jeví jako vyvážený text, který chrání zvířata, aniž by ohrožoval vědecký výzkum.

Dohoda zdůrazňuje skutečnost, že výzkum používající zvířata by měl být povolen, pokud není možné postupovat pomocí vědecky dostačujících pokusů. Právní předpis je jasný: stanoví kritéria pro zacházení se zvířaty pro vědecké použití a vyžaduje, aby členské státy zajistily snížení počtu zvířat používaných v projektech na minimum.

Bez této zprávy nemá cenu opakovat, že Evropa potřebuje více a více vědeckého výzkumu.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Pane předsedající, ráda bych poblahopřála Elizabeth Jeggleové a všem zúčastněným k dosažení tohoto vyváženého kompromisu o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.

Evropské hnutí za dobré životní podmínky zvířat vítá rychlé přijetí dohodnutého kompromisu. Jsem přesvědčena, že přijatý text přinese přímé a hmatatelné přínosy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a současně umožní, aby v Evropě pokračoval nezbytný lékařský výzkum, který, doufejme, přinese nové, inovační a efektivní druhy léčby.

Kompromis, jehož jsme dnes dosáhli, je také důležitým krokem k harmonizaci evropských předpisů o pokusech na zvířatech, což je podle mě samo o sobě velmi významné.

A konečně je to humánní reakce, která stanovila horní meze bolesti a zavazuje Komisi ke kontrolám institucí provádějící zkoušky na zvířatech, pokud bude existovat důvod k obavám.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Pane předsedající, i já jsem hlasoval pro směrnici o ochraně zvířat paní Jeggleové a jsem přesvědčen, že je velice důležité, abychom i v Evropském parlamentu poskytli svou vážnou podporu ochraně zvířat.

V této souvislosti je však třeba připomenout, že tento návrh je dobrým kompromisem, který kombinuje ochranu zvířat a vědecký výzkum. Přesto stále do jisté míry potřebujeme pokusy na zvířatech, protože nebyly objeveny žádné jejich alternativy. Je však velice důležité zajistit, aby probíhaly za řádných podmínek a aby působily co nejméně újmy, bolesti a utrpení.

Je to vynikající krok kupředu, protože jak víme, předešlá směrnice se datuje až do roku 1986. Doufám, že směrnice bude provedena ve všech členských státech EU a že tedy přijmeme harmonizovaný postup, který prosazuje ochranu zvířat, ale poskytuje i příležitosti k pokroku ve vědeckém výzkumu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Velmi si vážím práce paní Jeggleové, ale jestliže ani Rada, ani Komise nedokázaly zaručit zákaz používání lidských embryonálních buněk pro ochranu zvířat, nemohu text předložené směrnice podpořit. Směrnice je důkazem toho, že jako lidé pociťujeme odpovědnost za ostatní živé tvory na Zemi, ale zároveň je i smutným svědectvím toho, jak málo si vážíme lidského života. Jsme připraveni omezit využívání opic ve výzkumu jen pro účely zachování druhu a v případě ohrožení lidského života. I to jen tehdy, pokud se dokáže, že žádná jiná metoda není vhodná. Ale nejsme schopni poskytnout stejně přísnou ochranu lidskému plodu, nenarozeným dětem ani genetické informaci. Bohužel jsem se při této zprávě cítila tak trochu jako na Planetě opic.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Podporuji opatření navrhovaná k ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Myslím, že jsou to rozumná a vyvážená opatření, která odpovídají naší době a aspiracím naší civilizace. Musím však přiznat, že během hlasování jsem udělal chybu. Omylem jsem hlasoval pro první pozměňovací návrh, ačkoli jsem byl pro zamítnutí všech pozměňovacích návrhů, proto vystupuji se svým prohlášením.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Pane předsedající, nehlasovala jsem pro vrácení právního předpisu o pokusech na zvířatech zpět výboru, protože nevěřím, že by výsledek byl později jakkoli lepší. Hlasovala jsem však pro tři předložené pozměňovací návrhy.

Podle mého názoru je velmi znepokojivé, že v Evropě vlastně ustupujeme ve věci ochrany zvířat používaných k pokusům o krok zpět. V několika členských státech v současnosti existují lepší metody pro získání výsledků výzkumu bez využití zvířat k pokusům. Tato praxe by vlastně zpomalila vývoj alternativ.

Podobě také studie ukazují, že využívání primátů, i za mimořádných okolností, nepřináší takový výsledek pro lidské zdraví, jaký předpokládají argumenty uvedené v návrhu.

 
  
  

Zpráva: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Pane předsedající, rozprava o nových hlavních zásadách politiky zaměstnanosti Evropa 2020 probíhá uprostřed hospodářské krize, která bude mít v několika příštích letech nepochybně hluboký dopad na trh práce.

Současná krize odhalila, že neexistují žádné účinné mechanismy rychlé reakce na projevy krize. Proto se jako nezbytná jeví koordinace hospodářských politik Evropské unie, pokud bude posílena a bude účinná. Krize upozornila i na úzkou provázanost ekonomik členských států z hlediska trhů a zaměstnanosti. Proto bych řekl, že snaha Evropské unie a členských států o dosažení cílů strategie Evropa 2020 vyžaduje velké úsilí k zajištění toho, aby investice do udržitelného hospodářského růstu usnadňovaly i tvorbu udržitelných pracovních míst.

Strategie by měla předcházet jakémukoli dalšímu hospodářskému a sociálními kolapsu pomocí těsné koordinace se strukturální politikou a politikou soudržnosti. Pokud chceme zabezpečit, aby tyto nové hlavní zásady politiky byly účinné, je třeba skutečně odpovídajícím způsobem zvážit tu skutečnost, že by měly být odstraněny sociální a ekonomické rozdíly mezi členskými státy a mezi regiony. Strukturální fondy a Fond soudržnosti EU pro stávající programové období a veškeré budoucí nástroje financování EU musí v tomto ohledu hrát zásadní úlohu.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasovala jsem pro, neboť jsem přesvědčena, že jde o zcela správné rozhodnutí. Přesto však nejsem úplně spokojena, protože jsme jistě mohli mít vyšší cíle, zejména v otázce přístupu mladých lidí a žen k práci a k přijetí flexikurity jako prostředku boje s nejistotou pracovních míst, která sužuje celou Evropu. Obdivuji práci, kterou zpravodaj odvedl i přes nedostatek času, který měl k dispozici.

Pokus o zjednodušení je jistě pozitivním prvkem, protože se navrhuje nový a jednodušší formát pro hlavní zásady politiky zaměstnanosti, které jsou nyní čtyři a které jasně určují cíle stanovené ve strategii Evropa 2020. Stejně pozitivní je podle mého názoru i pokus zohlednit chyby učiněné v minulosti, které vedly k částečnému selhání při plnění cílů strategie Evropa 2010.

Dalším kladným prvkem tohoto dokumentu je to, že obsahuje zajímavé návrhy rozvíjející myšlenku vrátit práci její funkci reprezentující právo člověka na pokrok, namísto aby práce sloužila jen jako prostředek pro přežití.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Velice vám děkuji, pane předsedající, kvůli překladu jsem však nerozuměl zřetelně svému jménu. V důsledku finanční krize jsou ekonomiky několika členských států nadále zranitelné. Proto je třeba učinit vše pro zajištění udržitelného růstu a posílení potenciálu evropských ekonomik k tvorbě pracovních míst. Kromě toho musíme mít na paměti i demografické změny, globalizaci a zavádění nových technologií. Podle mě je velice důležité, aby nová strategie zaměstnanosti vytvořila rovnováhu mezi bezprostředními problémy vyplývajícími z krize a dlouhodobými úkoly. Politika zaměstnanosti Evropy hraje klíčovou úlohu při překonávání obtíží, před nimiž stojíme. Rovněž souhlasím se zpravodajem v tom, že kvalitní vzdělávání a celoživotní učení mohou mít při zvládání nezaměstnanosti strategický význam. Mohu tento návrh jen podpořit a rád bych Csabovi Őrymu k jeho vynikající zprávě poblahopřál.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Pane Mészárosi (Meh-tsá-rosh), máme tu výslovnost vašeho jména tak, jak jsem ji právě uvedl, pokud je to špatně, řekněte nám prosím, jak správně vyslovovat vaše jméno.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – „Mészáros“ (Méh-sah-rosh) „Alajos Mészáros“. Není to snadné. Velice vám děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Plně podporuji zásady politiky zaměstnanosti členských států tak, jak je přijal Evropský parlament. Práce a zaměstnanost musí být klíčovými výstupy každé úspěšné hospodářské politiky. Propojení růstu a udržení zaměstnanosti společně s rozvojem zelené ekonomiky zároveň vytváří předpoklady k prevenci klimatických a ekologických problémů. Již několik let opakovaně vyskytující se přírodní katastrofy, zejména v různých částech Evropy, naznačují, že část nových udržitelných pracovních míst lze vytvořit i v oblasti preventivní ochrany území proti povodním. Náklady vynaložené na údržbu vodních toků, údržbu a dostavbu veřejné kanalizace, odvodňovacích kanálů a záchytných staveb budou jistě nižší než náklady na odstraňování následků povodní.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Pane předsedající, naše vymaňování z finanční krize a nástup hospodářské obnovy charakterizující Evropskou unii, i když s rozdílnou rychlostí, probíhá bohužel na úkor pracovních míst a pracujících.

Tento trend je v příkrém rozporu s programem Komise a přístupem specifického programu Evropa 2020, který předpokládá, že hospodářský růst budou muset nutně doprovázet známky otevřenosti. Integrované hlavní směry, které jsme dnes přijali, jsou vysoce pozitivním krokem tímto směrem včetně směru sedmého, který požaduje, aby členské státy Unie pomocí konkrétních opatření snížily strukturální nezaměstnanost.

Musíme mít vždy na paměti, že práce je základem všech právních kodexů, včetně toho italského, jehož článek 1 uvádí, že „Itálie je demokratickou republikou založenou na práci“, a že práce je také základem lidské důstojnosti.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Pane předsedající, podporuji integrované hlavní směry, které se zabývají problémy v oblasti nezaměstnanosti v členských státech.

Současně by veškerá řešení měla obsahovat i kvalitativní rozměr. Jak včera upozornil pan předseda Barroso, v Evropě dnes existují čtyři miliony volných pracovních míst. Tato volná pracovní místa většinou vyžadují kvalifikovanou pracovní sílu. Naléhavě proto žádám Komisi, aby neprodleně zavedla navrhovaný evropský systém sledování volných pracovních míst, který by měl zahrnovat i evropský pas osobních dovedností.

Celoevropský cíl by měl našemu kontinentu zaručit kvalifikované pracovní síly. Kromě toho potřebujeme odvahu k drastickému snížení správních a necelních překážek pro malé a střední podniky.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože souhlasím s přístupem zpravodaje. Na jedné straně podporuje snižování počtu integrovaných hlavních směrů, který navrhuje Komise, a současně na straně druhé upřesňuje, že tento nižší počet hlavních směrů a společných cílů pro Evropu nemohou a nesmí řídit politiky členských států na úkor jejich jasnosti a operativní užitečnosti.

Kromě toho souhlasím s částí, v níž zpravodaj uvádí, že má-li být Evropa 2020 a s ní související hlavní zásady politiky zaměstnanosti účinná, je nezbytné odpovídajícím způsobem zvážit také skutečnost, že by měly být odstraněny sociálně-ekonomické rozdíly mezi členskými státy a mezi regiony Evropy, zejména prostřednictvím využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Pane předsedající, jako skutečný problém se ve vynikající zprávě pana Őryho o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti jeví to, zda bude Rada brát tato doporučení v úvahu.

Včera večer jsem byla potěšena tím, že se belgické předsednictví zavázalo prozkoumat doporučení Parlamentu. Chtěla bych Radě vzkázat, že je velmi důležité, aby zohlednila mnohá ze skutečně vynikajících doporučení ve zprávě pana Őryho – zvláště mám na mysli doporučení, která hovoří o lepší správě věcí veřejných. Všichni souhlasí s tím, že otevřená metoda koordinace rozhodně nebyla efektivní, pokud jde o lisabonskou agendu. Potřebujeme zajistit, že cíle a dílčí cíle budou sledovány a vyhodnocovány v porovnání s cíli EU 2020.

Jsem potěšena tím, že byl přijat pozměňovací návrh 62, protože pokud bude uskutečněn, pomůže podle mého názoru zajistit snížení rozdílů mezi regiony. A konečně také plně podporuji koncepci, podle níž by růst zvyšující zaměstnanost měl být založen na důstojné práci, kterou prosazuje MOP.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Je třeba přivítat, že Evropská komise předložila návrh integrovaných hlavních směrů Evropa 2020, který jsme dnes v Parlamentu přijali. S ohledem na současnou celosvětovou hospodářskou situaci je to dobrý krok, který odráží snahu orgánů EU a také to, že přejímají odpovědnost za hospodářství a zaměstnanost. Je také třeba uvítat, že při určování hlavních směrů nebyla opomenuta potřeba důslednosti a transparentnosti. Opatření, jako je zvyšování účasti na trhu práce, snižování strukturální nezaměstnanosti, rozvoj kvalifikovaných pracovních sil, prosazování kvality pracovních míst a celoživotního učení, zvyšování počtu lidí v terciárním vzdělávání a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, musí být neprodleně realizována, protože zajišťují udržitelné hospodářství a posilují potenciál tvorby pracovních míst. Zpráva správně uvádí, že při investicích do udržitelného hospodářského růstu je nutné usnadnit tvorbu udržitelných pracovních míst a rovněž zajistit, aby byly odstraněny sociálně-ekonomické rozdíly mezi členskými státy a mezi regiony. Souhrnně bych chtěl vyjádřit hlubokou naději v to, že strategie Evropa 2020 přinese výsledky, které jsou od ní očekávány, zejména v oblasti politiky zaměstnanosti.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Pane předsedající, před třiceti lety připadalo na země řekněme „staré Evropy“, která zahrnovala před rozšířením o bývalé země RVHP 15 členských států EU, 36 % světového HDP. Dnes toto číslo činí 25 % a za 10 let má spadnout na15 %.

Proč k tomu dochází? Nemůžeme to všechno svádět na vzestup Asie. Podíl Kanady a Spojených států amerických na světovém HDP ve stejném období zůstal celkem stabilní.

Pravda je, že jsme se zatížili vyššími daněmi, restriktivními předpisy a dotěrnějšími regulačními orgány a licencemi a inspektory a byrokraty a úředníky. Mohlo to mít smysl v době, kdy hlavní konkurence pocházela z tohoto kontinentu. Nemá to žádný smysl ve světě, kde jsou našimi konkurenty Čína a Indie.

Tím více existuje důvodů, aby vaši i moji voliči upřeli oči k budoucnosti, opustili tuto přecpanou a skomírající regionální celní unii a znovu objevili globální poslání, které naši otcové považovali za zřejmé.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Pane předsedající, začněme pozitivními aspekty této zprávy. Myslím, že je velice důležité, abychom všichni podpořili myšlenku celoživotního učení. Po příliš dlouhou dobu a příliš mnoho let jste měli u zkoušek jednu šanci a ta, v konkrétném věku, ve věku 11 nebo 18 let, rozhodla o naší budoucnosti.

V  době stále se měnících ekonomik, kdy některá odvětví mohou přes noc zmizet, je velmi důležité, aby se naši občané byli schopni do celoživotního učení zapojit. Současně však musíme mít širší úhel pohledu.

Dosti často v této sněmovně hovoříme o myšlence sociální Evropy. Avšak slovní spojení „sociální Evropa“ je často zástěrkou pro provádění politik, které vlastně brání tvorbě pracovních míst – protože zatěžují malé a střední podniky, tedy motory růstu v celé Evropě – a ztěžují tvorbu pracovních míst.

Ať vláda ustoupí malým a středním podnikům z cesty. Ať mohou vytvářet pracovní místa, bohatství a prosperitu pro všechny.

 
  
  

Návrh usnesení RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Pane předsedající, požádala jsem o hlasování o tomto návrhu usnesení; patřím k jeho signatářům a hlasovala jsem pro něj. Musím však přiznat, že jsem od tohoto Parlamentu očekávala víc a doufala jsem ve víc.

Souhlasím s tím, že to bylo velmi naléhavé rozhodnutí, ale i rozhodnutí velmi důležité. Naléhavé pro záchranu života Sakíne Muhammadí Aštíáníové a velmi důležité pro tento Parlament, protože nemůžeme nadále odsuzovat, odmítat, zavrhovat a stigmatizovat a přitom nezměnit naše chování a postoje k zemím jako je Írán. Tentokrát podle mě projevil Írán velkou aroganci k mezinárodnímu společenství, členským státům a orgánům Evropy. Je netečný k jakýmkoli stížnostem či výzvám.

Situace se dnes změnila a je závažnější, protože v posledním roce se chování Íránu značně zhoršilo a došlo k událostem, které jsou v rozporu se závazky přijatými íránskou vládou na mezinárodní úrovni.

Dle mého názoru by vůči této zemi měla být přijata přísnější opatření a měly by být zavedeny sankce jak ze strany členských států, tak ze strany evropských orgánů. Nemůžeme mít nadále diplomatické vztahy se státem, který neakceptuje, a dokonce ani nevyslechne výzvy Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Za celou dlouhou dobu své práce v Evropském parlamentu jsem nezažil tak obrovskou většinu ve prospěch usnesení tohoto druhu, jeden hlas byl proti, 22 poslanců se zdrželo hlasování a více než 600 hlasů bylo pro. Myslím, že jste dosáhli toho, že vámi zamýšlené sdělení bude vysláno. V každém případě vám děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Pane předsedající, samozřejmě jsem toto usnesení podpořil. Je to jen další prohlášení na podporu záchrany života paní Sakíne Aštíáníové.

Bohužel to není ojedinělý případ. Až 300 žen bylo ukamenováno od doby, kdy se současný nábožensko-teroristický režim před 31 lety chopil moci. Režim pokračuje i v provádění veřejných poprav oběšením, i mladistvých. Měli bychom učinit vše, co je v našich silách, pro záchranu života paní Aštíáníové, ale i pokud se nám to podaří, povaha tohoto režimu se s největší pravděpodobností nezmění. Proto musíme bezvýhradně podpořit statečné obyvatele Íránu – a od loňského léta jich jsou miliony – kteří se pokoušejí nahradit stávající režim otevřeným, antimilitantním a demokratickým. Neměli bychom se bát se o to pokusit.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Pane předsedající, připojuji se k vašim slovům a blahopřeji paní Mazzoniové k její práci na tomto usnesení, které plně podporuji.

V celém tom shonu, který tento týden ve Štrasburku panuje, bylo toto tím nejdůležitějším zasedáním, na nějž jsem měla bohužel nejméně času. Šlo o ženy z Íránu, které jsou zde, aby hledaly podporu pro své kolegyně a pro toto usnesení.

Velmi ráda jsem se s nimi však setkala a přislíbila jim podporu. Je šokující, ale snad pozoruhodné, že jsme obdrželi víc e-mailů na téma dobrých životních podmínek zvířat než ve věci záchrany lidského života. Tato poznámka stojí za to být zmíněna.

Myslím, že bychom měli nechat zaznít tato slova, která jsou od nás i požadována, a sice že mnoho žen odsouzených k popravě ukamenováním a jiným trestům, je odsouzeno za trestný čin zvaný mohareb, který doslova znamená něco jako válku s Bohem. Ale vše, co tyto ženy vlastně udělaly, je jen protest proti diktatuře v jejich zemi a touha dosáhnout pro sebe změny k lepšímu a znovu v této zemi nastolit svá práva.

Vyjadřuji zde tedy těmto ženám podporu. Je to to nejmenší, co mohu udělat, ale myslím, že Parlament se dnes svým velkým počtem hlasů vyjádřil jasně a doufám, že to přinese změnu.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Pane předsedající, toto usnesení je pro Parlament prvním důležitým krokem k tomu, aby se naučil využívat každý jednotlivý krok na každém zasedání k pokračování boje, který dnes spočívá v záchraně života Sakíne Muhammadí Aštíáníové, ale především znamená boj proti utlačovatelskému a mimořádně nelidskému režimu.

Jsem však přesvědčena, že Komise a Rada by měly být v budoucnosti aktivnější a rozhodnější a každé slovo pronesené v této sněmovně by mělo být jako kámen položený k nohám těch, kdo provádějí ukamenování, aby kolem nich byla postavena zeď, která by je vykázala z lidské společnosti. Sakíne musí být zachráněna a s ní i ženy a muži na celém světě, kteří se stále stávají obětí této barbarské krutosti, která je neslýchaná dokonce i mezi těmi nejdivočejšími a nejprimitivnějšími zvířaty.

V činech a slovech nehodných vůdců a falešných světců, které již Všemohoucí zatratil bez šance na milost, se dnes projevuje stvůra, tedy ďábel. Měli by si uvědomit, že pokud nyní nepřestanou, jejich čas bude navždy poznamenán, stejně jako náš, pokud se nebudeme stále snažit pomáhat obětem barbarské společnosti.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Pane předsedající, Hlasoval jsem pro tuto zprávu a skutečně doufám, že pomůže k záchraně života Sakíne Muhammadí Aštíáníové. Stejně jako mnozí další jsem trochu skeptický, protože bohužel víme, že totalitní státy, jako je například Írán, našim výzvám prostě nenaslouchají.

Rovněž mě dosti znepokojuje, abych zopakoval slova jiné řečnice, že zde nebylo řečeno téměř nic o lidských právech, zatímco o právech zvířat se mluvilo hodně. I to je samozřejmě důležité téma, ale tyto věci by se měly posuzovat ze správné perspektivy. Zásadním úkolem Evropské unie je hájit lidská práva a základní svobody.

Skutečně doufám, že tato zpráva může přispět k prosazování našeho závazku nastolit otázku lidských práv a upozorňovat na jejich význam i v totalitních zemích, jako je Írán, a tak jednou provždy ukončit tyto brutální tresty smrti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pane předsedající, jak jste správně podotkl, dnešní prakticky jednomyslné hlasování je velmi významné. Byl jsem rád, že jsem byl jedním z těch, kdo hlasovali pro usnesení.

Dovolte mi nejprve říci, že nepatřím k typu protestujících rebelů. Určitě jsem předtím nikdy nenosil podobná trička, ale neúměrný návrh na trestání člověka a jeho odsouzení k smrti za údajný trestný čin je tak zavrženíhodný, tak nechutný, tak barbarský, tak nepřiměřený a hnusný, že jsem měl pocit, že musím něco udělat. Snad pronikne sdělení že tato praxe je zastaralá a musí skončit, až k íránským orgánům.

Politický tlak a veřejné protesty ukončily tresty smrti v mnoha zemích. Snad i náš dnešní protest ukončí tento otřesný stav. Jak řekl pan Kelam, již 300 lidí bylo ukamenováno, což je hrozné. Musí to skončit a my musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom to zajistili.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Pane předsedající, k návrhu týkajícímu se Íránu. Všichni sdílíme stejné obavy, a jak jste, pane předsedající, právě řekl, výsledek odráží převažující mínění v této sněmovně napříč politickým spektrem.

Máme obavy z toho, že se oběma těmto dámám nedostalo řádného právního procesu, a nejen to, když se pokusily najmout si právníky, jsou tito právníci sami pronásledováni a vyháněni ze země.

Vidíme vládu, která zcela pohrdá demokracií, vládu, která ignoruje výsledky voleb a která bije lidi a zabíjí ty, kdo protestují a požadují více demokracie.

Jsme také svědky pronásledování vyznavačů jiných náboženství, křesťanství nebo víry Bahá´í.

Chtěl bych však velmi stručně připomenout jednu osobu, o níž bychom měli přemýšlet, a tou je Ibrahim Hamidi, který byl obviněn z homosexuality. Skutečnost, že osoba může být pronásledována za svou sexualitu, značí poskvrněný charakter dané země.

Doufejme, že jednoho brzkého dne bude tento režim svržen.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Chtěl bych vám všem poděkovat. Jako místopředseda pro lidská práva a demokracii plně souhlasím s přednesenými poznámkami. Poté, co jsem před několika lety zažil takzvanou íránskou spravedlnost na vlastní kůži, mohou jen vyjádřit své zděšení nad současnou situací v Íránu a jako vy všichni doufat, že brzy skončí. Doufám také, že jediný hlas proti usnesení byl omyl a že jsme ve skutečnosti hlasovali jednomyslně.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Pane předsedající, íránská revoluce z roku 1979 bude jednoho dne považována za epochální událost rozměru francouzské revoluce v roce 1789 a ruské revoluce v roce 1917. Stejně jako tyto dvě se okamžitě rozšířila za své hranice a začala se opakovat po celém světě. Stejně jako tyto dvě nijak neuznávala zásady svrchovanosti nebo územní pravomoci.

Aktem podpisu ajatolláhů bylo obléhání amerického velvyslanectví. I za druhé světové války, kdy se protichůdné ideologie snažily jedna druhou vyhladit, byla respektována nenarušitelnost diplomatických budov. Kroky ajatolláhů naznačovaly, že pro ně stará pravidla neplatí a že se odpovídají jiné autoritě. Pokračovali tak, jak začali, pohrdáním jakoukoli známou územní pravomocí, podporou svých milicí a svých teroristických organizací. Od Perského zálivu po Libanon, chanáty Hedvábné stezky a Balkán útočili proti civilním cílům až v Londýně a Buenos Aires.

Nemohu si pomoci, ale mám dojem, že bychom je mohli odsuzovat daleko důrazněji, pokud bychom sami více respektovali zásadu územní pravomoci a skutečné demokracie. Doufám, že ti poslanci, kteří velmi upřímně a dojemně hovořili o nedostatku zastupitelské vlády v Íránu, budou stejně náročné standardy uplatňovat příště při konání referenda v rámci Evropské unie.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

Doporučení pro druhé čtení: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že bude aktualizovat stávající směrnici, která se datuje do roku 1986, a protože je jejím cílem také zlepšení rovnováhy mezi zájmy odvětví výzkumu a větší ochranou zvířat používaných pro vědecké účely. S ohledem na to jsem rovněž přesvědčen, že je nezbytné dojít ke kompromisu, jehož cílem bude prosazovat zlepšení alternativních metod k využívání zvířat a zajistit jejich lepší životní podmínky, aniž by byl oslaben pokrok v rámci odvětví.

Nejdůležitější body schválené v této zprávě se týkají aspektů dobrých životních podmínek zvířat, která jsou nahrazována s cílem podpořit alternativní přístupy, které nezahrnují používání živých zvířat. Cílem bylo i zavedení postupu klasifikace metod používaných na zvířata podle míry bolesti, stanovení maximální meze bolesti, a uplatňování směrnice prostřednictvím účinnějšího systému kontroly. Nedostatečné sledování někdy znamenalo, že docházelo k pokusům, u nichž existovaly alternativy za použití zvířat, zvířata však byla používána nadále, zejména v základních pokusech, které nebyly určeny k prokázání vědeckých hypotéz.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. – (FR) Vzhledem k odlišnostem mezi vnitrostátními předpisy a nízké úrovni ochrany zvířat v některých členských státech je nyní třeba více sjednotit pravidla pro používání zvířat k vědeckým účelům. Jak zdůraznila naše zpravodajka paní Jeggleová, bylo s Radou dosaženo vyváženého kompromisu. Současně s ochranou zvířat je skutečně velmi důležité zajistit, aby výzkum hrál i nadále zásadní úlohu v boji proti nemocem. Proto jsem hlasovala pro tuto zprávu a podobně jako moji kolegové ve skupině Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) jsem zamítla pozměňovací návrhy předložené skupinou Zelených/Evropské svobodné aliance.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Podpořil jsem tuto významnou dohodu. Ochrana zvířat používaných k vědeckým účelům je opravdu velice složité téma a je nezbytné zohlednit zájmy mnoha různých skupin zúčastněných stran, jež mají někdy protichůdné názory a potřeby. Domnívám se, že dohoda je přiměřeně vyvážená. Nejvíce pozornosti se v ní věnovalo prosazování alternativ ke zkouškám na zvířatech a zlepšování podmínek držených a používaných zvířat. Rovněž se nám podařilo zachovat připomínky, jež Parlament učinil v prvním čtení, týkající se snížení administrativní zátěže a dále kontinuity a životaschopnosti evropského výzkumu a průmyslu, které dosud na využívání zvířat závisejí. Je nutno dále podporovat alternativy ke zkouškám na zvířatech. Vzhledem k tomu je plánováno zřízení referenční laboratoře EU pro validaci alternativních metod, za podpory členských států usilujících poskytnout další zdroje v podobě specializovaných laboratoří. Domnívám se, že toto usnesení dosáhlo té správné rovnováhy mezi potřebami průmyslu a výzkumné obce a zároveň zvyšuje a sjednocuje normy pro dobré životní podmínky zvířat používaných k vědeckým účelům či zvířat, která k těmto účelům mají být využita.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Tleskám zájmu Evropské unie o dobré životní podmínky zvířat obecně a zvířat používaných pro vědecké účely zejména. S ohledem na velké rozšíření Evropské unie a učiněný technický pokrok však bylo nutné přijmout novou směrnici, která se pokusí standardizovat postupy spojené se zacházením se zvířaty. Ochrana zvířat a zajištění správného zacházení s nimi jsou hodnotou společenství, které byl věnován jednomyslně schválený protokol. Směrnice EK z roku 1985 se snažila odstranit rozpory mezi zákonnými ustanoveními a správními akty členských států týkajícími se ochrany zvířat používaných pro pokusy a k jiným vědeckým účelům. Rozpory mezi členskými státy se však od přijetí příslušné směrnice prohloubily, zvláště poté, co EU přijala nové členy.

Usnesení, které Parlament přijal, zmenší rozdíly v úrovni ochrany poskytované zvířatům používaným pro vědecké účely v členských státech v době, kdy jsme si všichni vědomi toho, že tento postup je nezbytný pro ochranu zdraví lidí a zvířat i životního prostředí. Toto usnesení znamená krok k dosažení jednotného cíle plně skoncovat s pokusy na živých zvířatech pro vědecké účely, jakmile to bude jen možné díky budoucím objevům.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Používání zvířat k vědeckému výzkumu je dáváno do souvislosti s objevy, které mají obrovský dopad na společnost, s prodlužováním délky života a dobrými životními podmínkami zvířat. Při současném stavu vědy není úplné odstranění zkoušek na zvířatech možné. Proto je nutné zajistit zvířatům, která jsou dosud takto využívána, co nejvyšší možnou ochranu a co nejlepší životní podmínky s ohledem na cíle pokusu.

Domnívám se, že tato revize právní úpravy přináší vyšší normy, které nutně posílí ochranu zvířat. Evropská unie touto směrnicí zvýší své normy uplatňované na životní podmínky zvířat používaných k vědeckým pokusům, protože hraje významnou úlohu při snižování počtu zvířat používaných k těmto pokusům a požaduje, aby byly alternativní metody využívány, kdykoli je to možné. Zároveň zajišťuje spravedlivé podmínky soutěže průmyslu Evropské unie a zkvalitňuje výzkum prováděný v EU. Výsledek dnešního hlasování ukázal, že panuje všeobecná shoda ohledně potřeby zlepšit podmínky zvířat potřebných k vědeckému výzkumu a zkouškám bezpečnosti a zároveň zachovat vysokou úroveň výzkumu a zvýšit úsilí při hledání alternativ ke zkouškám na zvířatech.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Každá civilizovaná společnost uznává zvířata jako živé bytosti, které sdílí naši existenci, a to, že by v nejvyšší možné míře mělo být zabráněno jakékoli jejich bolesti a utrpení. Připouštím však, že je nutné, aby byla zvířata používána pro vědecké pokusy při zkouškách nových léků a způsobů léčby nebo aby bylo možné převést vědecký výzkum do objevů, které pomohou léčit nemoci či snižovat utrpení a prodlouží předpokládanou délku života lidských bytostí.

Velká různorodost právních předpisů a nedostatečná vhodná ochrana v některých členských státech si vyžádaly přijetí směrnice, která stanoví minimální standardy, aniž by byly dotčeny členské státy, které zajišťují vyšší míru ochrany příslušných zvířat. Jednání mezi Parlamentem, Radou a Komisí nebyla snadná, ale podařilo se při nich vypracovat text, který považuji za obecně vyvážený a který si zasluhuje naši podporu. Je to krok vpřed, který je třeba přivítat, jakkoli v některých bodech bylo možné dosáhnout lepšího výsledku.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písemně. (FR) Jsem potěšena tím, že tato zpráva byla schválena, protože pokusy na lidoopech, jako jsou šimpanzi, gorily a orangutani, budou od nynějška přísně zakázány. Text rovněž stanoví, že pokusy na zvířatech by měly být v co největší míře nahrazeny vědecky uspokojivými alternativními metodami. A konečně také text požaduje minimalizaci veškeré bolesti a utrpení způsobeného zvířatům. Zvířata mohou být nadále používána jen při pokusech určených ke zlepšení výzkumu lidí, zvířat a nemocí (rakovina, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba). Přijetí této zprávy je dalším krokem k zajištění ochrany a dobrých životních podmínek zvířat používaných pro vědecké účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, protože jsem přesvědčena, že kompromis dosažený s Radou představuje nejlepší možnou rovnováhu mezi potřebami vědeckého výzkumu z hlediska ochrany lidského zdraví a dobrých životních podmínek a práv zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jak již zúčastněné strany zmínily, text, který máme dnes přijmout, je uspokojivým kompromisem mezi jednotlivými zájmy, které jsou ve hře, a byl dosažen po dlouhých jednáních zúčastěných orgánů: Parlamentu, Komise a Rady. Jsem přesvědčen, že v civilizovaných společnostech není pochyb o tom, že používání zvířat pro vědecké účely musí být vhodným způsobem regulováno tak jako v Evropě. Jsme tu, abychom projednali přiměřenou regulaci jejich používání, která má zásadní význam pro vědecký pokrok a objevy nových postupů, způsobů léčeb, léků, které budou velkým přínosem pro naši civilizaci a v budoucnosti přinesou prospěch všem.

Zdá se, že tato regulace nemůže znamenat přílišnou míru ochrany poskytované zvířatům, jinak by bylo ohroženo vědecké studium a výzkum. Při svém rozhodování jsem zvolil lidi, kteří budou mít v budoucnosti prospěch z výsledků, pro které povolujeme studium a výzkum za pomoci dnešních zvířat. Jestliže návrh, který dnes schvalujeme, umožní dosažení pokroků při studiu neurologických chorob, autoimunitních poruch nebo rakoviny, jsem přesvědčen, že z toho budeme mít prospěch všichni.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. − (PT) Každým rokem se při vědeckých postupech v 27 členských státech použije téměř 12 milionů zvířat. Je důležité, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí v zájmu snížení počtu zvířat používaných při těchto pokusech na nevyhnutelné minimum. Nejpragmatičtější přístup, jak toho dosáhnout, je používání alternativních metod, protože vzhledem k současnému stavu vědy není úplné zrušení zkoušek na zvířatech možné.

Směrnice 86/609/EHS týkající se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely byla přijata s cílem sjednotit postupy provádění zkoušek na zvířatech v Evropské unii. Některé členské státy si však stanovily ambiciózní cíle, zatímco jiné se omezily na dodržování minimálních pravidel. Cílem tohoto usnesení je proto napravit tuto nerovnost. Je nutno zajistit spravedlivé podmínky pro průmysl Evropské unie a jeho vědeckou obec a zároveň posílit ochranu zvířat, která jsou dosud používána k vědeckým účelům, podle Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat připojenému ke Smlouvě o fungování Evropské unie. V oblasti zkoušek na zvířatech je nutno lépe prosazovat vývoj, validaci, přijímání a používání alternativních metod a uplatňovat zásadu tří R: „replacement, reduction and refinement“ – nahrazení, snížení a zdokonalení používání zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Věříme, že v této oblasti stejně jako v jiných by stanovení společných minimálních úrovní ochrany v právních předpisech nemělo členskému státu bránit v přijímání pokročilejších a přísnějších ochranných opatření, bude-li to daný stát zamýšlet. Z toho důvodu jsme hlasovali pro předložený pozměňovací návrh v této věci. Jsme přesvědčeni, že je důležité dále rozvíjet techniky a metody, které umožňují vyhnout se pokusům na zvířatech, jak zaznělo v rozpravě, je však třeba i něco více.

Je také důležité takové techniky šířit a umožnit, aby je převzala většina výzkumných a vývojových institucí, včetně národních vědeckých a technologických systémů s relativně nižší úrovní rozvoje. Jakýkoli legislativní rámec v této oblasti musí k tomuto požadavku přihlížet, nejsme však přesvědčeni, že to navrhované změny mohou plně zaručit. Evropská unie bude muset hrát v této oblasti důležitou úlohu při prosazování spolupráce mezi vědeckými a technologickými institucemi v jednotlivých zemích, včetně třetích zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písemně.(FR) Hlasoval jsem pro kompromis mezi Parlamentem a Radou o posílení ochrany zvířat používaných k vědeckým účelům. Potřeby zdraví lidí někdy vyžadují obětování zvířat. Používání zvířat bude muset být přísně regulováno. Je však pokrytecké požadovat, aby „zvířata byla usmrcována s minimem bolesti, utrpení a stresu“. To jsou lidské pojmy přenesené na zvířata, která jsou ve svém přirozeném prostředí usmrcována jinými masožravými zvířaty nebo jsou porážena na jatkách, aby poskytla lidem potravu. Tento svět není ráj; vždy se tu bude vznášet smrt.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písemně.(FR) Podpořila jsem tuto dohodu pro druhé čtení, protože musíme reagovat na realitu biomedicínského výzkumu a na potřeby pacientů a současně zlepšovat dobré životní podmínky zvířat.

Počet pokusů na zvířatech naštěstí v několika posledních letech značně poklesl, protože evropský výzkum se přibližuje cíli, kterým je nalézt alternativní řešení. Bohužel víme, že tato řešení nejsou v některých případech k dispozici a musíme se uchýlit k pokusům na zvířatech, zejména na subhumánních primátech. Je tomu tak například u všech neurodegenerativních onemocnění, jako je Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba.

Zajištění toho, aby tento výzkum probíhal v Evropě, je naší jedinou zárukou vysoké úrovně ochrany dobrých životních podmínek zvířat. Zájem o bolest zvířat při pokusech zajišťuje dosažení dobrých výsledků. A proto musíme zabránit přesunu provádění pokusů na zvířatech mimo Evropu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE), písemně. (DE) Nemohu podpořit směrnici o pokusech na zvířatech v její předložené podobě. Je pravda, že toto znění je pokrokovější než stará směrnice z roku 1986. Ve srovnání s obrovským vědeckým a technickým pokrokem dosaženým za posledních 24 let se však opatření k náhradě zkoušek na zvířatech zdají velmi chabá. Je zde příliš mnoho výjimek. Kromě toho je formulace nevýrazná a dává příliš velký prostor pro výklad a provádění. Je také absurdní, že členské státy nemohou zavést opatření pro dobré životní podmínky zvířat, která by byla přísnější než opatření, která vyžaduje EU. To je zdůvodňováno narušením trhu.

Vysílá to špatný signál občanům Evropy, výzkumnému společenství a průmyslu. Na jedné straně musí stát brát v úvahu změny etického povědomí občanů. Na druhé straně je třeba vyvíjet větší tlak na odvětví výzkumu a na průmysl. Nikdo nechce ohrozit postavení Německa či Evropy jako místa výzkumu, ale investiční náklady nejsou platným argumentem pro odklad dalšího rozvoje a používání metod nezahrnujících využití laboratorních zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písemně. (FI) Hlasovala jsem pro směrnici o pokusech na zvířatech, protože výsledek mohl být pro dobré životní podmínky zvířat daleko horší. Dnes přijatá směrnice je jedním krokem vpřed k dobrým životním podmínkám zvířat.

Směrnice se nyní musí stát součástí vnitrostátních právních předpisů a musí být v jednotlivých členských státech prováděna důsledně a co nejrychleji. Stará směrnice je z roku 1986, je tedy nejvyšší čas na aktualizaci norem pro dobré životní podmínky zvířat používaných pro pokusy v celé Evropě.

V budoucnosti bude důležité zvýšit investice do rozvoje alternativ k pokusům na zvířatech. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro podporu zprávy paní Jeggleové, protože je výsledkem intenzivní a zdlouhavé práce, během níž byla zpravodajka schopna dosáhnout významného kompromisu ve věci tak složitého tématu, jakým je používání zvířat při pokusech.

Nebyl jsem pro vrácení návrhu do příslušného stálého výboru, protože právě výbor, jehož jsem členem, velmi ocenil a potvrdil práci kolegyně Jeggleové. Výzkum musí pokračovat, je důležitý pro rozvoj lékařství a zdraví a pro prevenci mnoha chorob.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. – Konečným zněním této zprávy jsem zklamán, zejména tím, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy předložené s cílem posílit ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat. Je čas stanovit jasné předpisy pro posun k zákazům používání subhhumánních primátů, zákazu používání zvířat odchycených ve volné přírodě, jednoznačnou povinnost používat alternativní metody bez zvířat tam, kde je to z vědeckého hlediska možné, a pro zákaz pokusů, které způsobují závažné a dlouhé utrpení. Členské státy by přinejmenším měly mít možnost překročit minimální požadavky EU a provádět přísnější právní předpisy pro dobré životní podmínky zvířat. Ačkoli tato zpráva zlepší stávající právní předpisy, nešla dosti daleko, a z toho důvodu jsem se při závěrečném hlasování zdržel.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro tento kompromis, protože zajišťuje dobrou rovnováhu mezi lepší ochranou zvířat používaných při pokusech a prováděním vědeckého výzkumu. Pokusy na zvířatech pomáhají v boji s četnými závažnými onemocněními; přesto však musí být regulovány, aby se předešlo zbytečnému utrpení zvířat. Stávající směrnice je z roku 1986, a proto si vyžaduje významného zdokonalení.

Nový text nyní obsahuje požadavek získat pro pokusy na zvířatech předem povolení, což bude znamenat posouzení projektu a analýzu újmy a přínosů, a stanoví systém přísných kontrol a ověřování. Dnešní hlasování je výsledkem rozsáhlé snahy zpravodajů, mé kolegyně paní Jeggleové a mého bývalého kolegy pana Parishe, který na textu pracoval během předešlého funkčního období Parlamentu. Kvalitu konečného textu odrážely již výsledky hlasování ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Přijetí této zprávy po důkladných vyjednáváních mezi zúčastněnými stranami je vyváženým kompromisem, který chrání jak zvířata používaná k vědeckým účelům, tak i potřebu je používat, aby bylo možné činit významné objevy a dosahovat pokroku při vývoji technologií a terapií, které budou v budoucnosti využívány při léčbě mnoha nemocí postihujících civilizaci. Proto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písemně. (LT) Vzájemný vztah vědy a přírody pro dobro rozvoje je vždy předmětem velkých debat. Dnes Evropský parlament přijal důležitý dokument, kterým reguluje vědecký výzkum na zvířatech. Tento dokument zajistí pozitivní vyváženost ochrany zvířat a vědeckého výzkumu a zabezpečí několik významných aspektů, které zaručí ochranu zvířat používaných pro vědecký výzkum. Skeptici tvrdí, že tato směrnice je v rozporu se zásadami ochrany zvířat a že existuje mnoho pochyb o využívání zvířat pro vědecké účely. Podle poslední směrnice však je před každou zkouškou povinné hodnotit potřebu využití zvířat a možné alternativy. Každý členský stát je také povinen zřídit vnitrostátní výbory pro dobré životní podmínky zvířat a otázky etiky. Hlasovala jsem pro tento dokument, protože jsem přesvědčena, že zkoušky na zvířatech by měly být kontrolovány přísněji, ačkoli bychom neměli zapomínat na nezbytný vědecký pokrok v různých oblastech a kontinuitu vědeckého výzkumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), písemně.(IT) Hlasoval jsem o směrnici týkající se pokusů na zvířatech v rozporu s pokyny své skupiny, i když vědecký výzkum opravdu podporuji. Tato směrnice je výrazně v neprospěch zvířat. „Zvyšuje“ práh přijatelné bolesti při pokusech ze stupně „zanedbatelný“ na „umírněný“; umožňuje provádět pokusy na toulavých psech a kočkách; ponechává na uvážení výzkumných pracovníků, zda budou na zvířatech experimentovat bez podání anestetik či utišujících léků; povoluje používat stejné zvíře více než jednou, dokonce i u bolestivých postupů; povoluje, aby byla společenská zvířata jako psi a primáti držena v izolaci; a dovoluje také rozříznutí hrudníku bez analgetik a pokusy na živých zvířatech pro účely výuky. Mám dost lidské citlivosti, abych tuto zbytečnou krutost považoval za nepřijatelnou, a dost politické vnímavosti, aby mi bylo jasné, že pokud Evropa tuto směrnici nepřijme, část vědeckého výzkumu se nevyhnutelně přestěhuje někam jinam. Tato evropská směrnice představuje závažný krok zpět, kterému budou členské muset přizpůsobit své vnitrostátní předpisy. Domnívám se, že reálným řešením pro společnost, která sama sebe ráda nazývá civilizovanou, by bylo změnit znění směrnice ve prospěch světa zvířat a doplnit jej většími pobídkami pro vědecký výzkum prováděný v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písemně. (IT) Směrnice o ochraně zvířat zajišťuje rovné podmínky pro podniky i výzkumných pracovníků tím, že harmonizuje postupy mezi zeměmi, nepokouší se však dosáhnout skutečné ochrany zvířat. Těch několik málo pravidel vyžadujících přijetí náhradních metod bylo vlastně omezeno.

Směrnice obsahuje četné mezery a měla by povzbuzovat používání pokročilejších pokusných metod, které mohou nahradit pokusy na zvířatech: metody in vitro, počítačové simulace lidského metabolismu atd. Měla by rovněž uznat skutečnost, že často není možné výsledky extrapolovat z jednoho živočišného druhu na jiný, jak uvedli významní vědci.

Ze zjevných důvodů není možné navrhnout úplný zákaz vivisekce, požaduji však pozměňovací návrhy k textu, aby zahrnul neinvazivní postupy a zakázal používání zvířat pro lékařsko-právní vyšetřování a výuku a současně předcházel výjimkám k bezbolestnému usmrcování a stanovil zákaz používání ohrožených nebo volně žijících zvířat prostřednictvím zřízení evropského záručního výboru.

Evropa by měla říci NE zbytečným pokusům. Příliš často jsou pokusy, které již byly provedeny i financovány, znovu navrhovány jen za účelem získání dalších finančních prostředků. Obdrželi jsme potvrzené zprávy o pokusech prováděných na zvířatech, která měla vyříznuté hlasivky. Věda nám říká, že velkou část pokusů prováděných na zvířatech nelze znovu navrhnout pro léčbu lidí.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), písemně. – Hlasoval jsem pro tuto zprávu, ačkoli si uvědomuji, že z hlediska některých lidí nejde nová směrnice dost daleko. Jsem však přesvědčen, že kompromis dosažený mezi Parlamentem a Radou představuje nejlepší možnou rovnováhu mezi ochranou zvířat na jedné straně a umožněním pokračování vědeckého výzkumu na straně druhé. Hlasování proti této zprávě by znamenalo, že se musíme vrátit k předešlé směrnici z roku 1986, která rozhodně nenabízí stejnou ochranu zvířat. Stávající právní předpisy Spojeného království v oblasti dobrých životních podmínek zvířat patří k nejpřísnějším na světě, a jestliže nebude Spojené království moci přijímat další právní předpisy v této oblasti, naše normy budou moci zůstat na výjimečně vysoké úrovni a nebudou sníženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. (RO) V důsledku nových poznatků o etologických aspektech obydlí laboratorních zvířat a nových aplikací pro využívání zvířat, zvláště v oblasti genetického inženýrství, se revize směrnice 86/609/EHS stala naléhavou prioritou, přestože přijetí směrnice bylo ve své době historickým úspěchem. Od té doby bylo dosaženo značného pokroku, zvláště pokud jde o zavádění zásad „tří R“ (replace, reduce, refine, tedy nahradit, snížit a zdokonalit).

Vítám rozšíření oblasti působnosti směrnice v těchto ohledech: zařazení embryí a plodů vnímavých zvířat a druhů bezobratlých spolu se základním biologickým výzkumem; zavedení humánních jatečních metod a ustanovení o vnitrostátních inspekcích v rámci směrnice; hodnocení a povolování projektů používajících zvířata, včetně jejich zpětného hodnocení; transparentnost prostřednictvím zveřejňování netechnických informací o projektech, prováděcí standardy a pokyny na vnitrostátní úrovni i zprávy o provádění a statistické zprávy. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože obsahuje návrh, jehož cílem je zajistit v celé EU rovné podmínky pro průmysl a výzkumné společenství, a přitom současně posílit ochranu zvířat stále používaných pro vědecké účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písemně. (ES) Jako koordinátorka své skupiny, skupiny Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bych chtěla vyjádřit svou spokojenost s tím, že Parlament přijal dohodu dosaženou během španělského předsednictví Rady ve věci aktualizace této důležité směrnice, která upravuje zacházení se zvířaty, jež musí být nutně používána pro vědecké účely a pro pokrok vědy v různých oblastech vědění.

Je to vyvážená dohoda, která je výsledkem procesu rozsáhlých jednání mezi nevyhnutelnými potřebami vědeckého světa pro pokrok vědění, zvláště v oblastech, jako jsou lékařské vědy, k nimž je náš výbor obzvláště vnímavý, a potřebou chránit zvířata. Musím říci, že obě strany jsou reformou, kterou jsme přijaly, ještě posíleny. Je důležité upozornit na to, že dosažená dohoda zahrnuje i závazek k úsilí o nalezení a prosazování jiných výzkumných směrů a alternativních metod, které v budoucnosti umožní úplnou náhradu používání živých zvířat v laboratořích, aniž by byl narušen nezbytný pokrok vědy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , písemně. (CS) Podporuji opatření, která zamezí nebo zmírní utrpení zvířat při jejich používání pro vědecké účely. Přednost by měly mít jiné způsoby pro ověřování účinků nových léků a pro vědecké studie, než jsou pokusy na zvířatech. To ale neznamená, že v zájmu ochrany zvířat bychom měli připustit jako alternativní metodu využívání lidských embryí. Je mi líto, že Rada z návrhu Evropského parlamentu přijatého v prvním čtení vypustila takto omezující klauzuli pro alternativní metody. Rozhodování v těchto eticky citlivých oblastech patří do kompetencí členských států a regulace na národní úrovni se velmi liší v jednotlivých zemích.

V ČR používání embryonálních kmenových buněk z embryí pro vědecké účely povoluje zákon již od roku 2006, a to přesto, že úspěšné výsledky v biomedicíně umožnily naopak výzkum využívající kmenové buňky z nezárodečných tkání, a nikoli z embryí. To, že jsme o návrhu směrnice Rady pro druhé čtení dnes ve Štrasburku nehlasovali, resp. nepřijali žádné usnesení, znamená, že návrh Rady začne platit po jeho zveřejnění v Úředním věstníku bez ohledu na postoj většiny poslanců.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Ačkoli revidovaný právní předpis zavede některá zlepšení stávajících pravidel EU pro zkoušky na zvířatech, nejde prostě dost daleko a v některých případech i oslabuje současné právní předpisy. Vážné problémy, na něž upozorňovala skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, byly ignorovány, a my vyjadřujeme politování nad tím, že dnes poslanci Evropského parlamentu nepodpořili naše pokusy o nápravu těchto problémů. Nové právní předpisy především nezajistí, aby byly alternativy ke zkouškám na zvířatech používány vždy, kdy to bude možné.

To bude znamenat, že zvířata budou zbytečně trpět při vědeckých zkouškách i v případě, že alternativy existují. Varující je, že nové právní předpisy rovněž zabrání členským státům přijímat ambicióznější pravidla pro zkoušky na zvířatech na vnitrostátní úrovni. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance chtěla zajistit, aby si národní vlády toto právo zachovaly. Rovněž velmi litujeme toho, že nebyla přijata přísnější pravidla pro používání subhumánních primátů.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) Je snadné zaujmout postoj proti pokusům na zvířatech, protože nikdo rád nevidí, jak zvířata trpí nebo jsou podrobována vivisekci pro vědecké účely, ale jsme zákonodárci a nemůžeme se poddat emocím okamžiku. Pokud bychom měli omezit používání zvířat při vědeckých zkouškách příliš, měli bychom si uvědomit, že tyto zkoušky by musely být prováděny na lidech.

Nelze si představit, že nová účinná látka, lék nebo systém chemoterapie by nejprve nebyla zkoušena na zvířatech, protože, jak jsem již řekl, alternativou by bylo používat pacienty jako morčata. Také bychom neměli zapomínat, že farmaceutické společnosti nemají žádný zájem na používání morčat, a zejména primátů, pokud to není naprosto nezbytné, vzhledem k vysokým nákladům spojenými s takovými pokusy.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písemně. (IT) Hlasovala jsem proti dohodě dosažené ve druhém čtení mezi Parlamentem a Radou o návrhu směrnice o používání zvířat pro vědecké pokusy.

Neříkám NE pokroku ve výzkumu, ale požaduji, aby bylo omezeno utrpení zvířat, protože revidovaná směrnice navrhuje některé postupy, které jsou s tímto cílem v rozporu, například možnost provádění více než jednoho pokusu na stejném zvířeti. Kromě toho jsem přesvědčena, že by mělo být dále rozvíjeno používání jiných uspokojivých vědeckých metod, které nevyžadují používání zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), písemně. (FR) Schvaluji výsledek hlasování o textu týkajícím se ochrany zvířat používaných pro vědecké účely. Možná není dokonalý, ale zpráva paní Jeggleové podle mě nabízí přinejmenším dobrý kompromis; navíc kompromis, který získal podporu Euroskupiny pro zvířata.

Znění textu nám umožňuje účinně omezit zkoušky působící zvířatům bolest a vyhnout se přitom odklonu výzkumu a tedy i inovací mimo Unii s následnou ztrátou mnoha pracovních míst. Jako místopředsedkyně meziskupiny pro dobré životní podmínky a ochranu zvířat jsem navíc přesvědčena, že je cennější provádět pokusy na zvířatech na našem území než je přenechat třetím zemím, kde jsou hygienické podmínky a respektování života zvířat často daleko od ideálního stavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. (NL) Lituji, že většina poslanců zamítla tři návrhy, které předložili Zelení ve věci úpravy směrnice a přísnějších vnitrostátních předpisů, pobídky k alternativním metodám zkoušek a dalšího omezení používání primátů. Nové právní předpisy pro zkoušky na zvířatech vykazují závažné chyby. Členské státy již nebudou mít možnost přijmout přísnější předpisy pro zkoušky na zvířatech. Toto omezení vnitrostátních pravomocí neslouží žádnému užitečnému účelu. Zvířata se stanou obětí dogmatu dodržování pravidel vnitřního trhu. Je nicméně důležité, aby se členské státy odvážily jít příkladem. Bez národních průkopníků by nikdy nevzniklo mnoho evropských předpisů pro dobré životní podmínky zvířat, například zákaz zkoušek na zvířatech pro kosmetické účely.

Nová směrnice zlepšuje kontrolu společností a institucí, které chovají, dodávají nebo používají laboratorní zvířata. Formulace požadavku na používání alternativních zkušebních metod v případech, kdy jsou k dispozici, má menší závaznou sílu nežli ustanovení v předešlé směrnici. Je to ztracená příležitost ke snížení utrpení zvířat a zlepšení kvality výzkumu. Nový pravidla neuznávají pokrok, který byl dosažen ve vývoji alternativ ke zkouškám na zvířatech, které jsou mimochodem často spolehlivější než zkoušky na zvířatech.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písemně. – Jsem zklamán tím, že opatření, která měla posílit účinek předpisů pro zkoušky na zvířatech, nezašla dále. Klíčová opatření, která by Evropu zavázala k omezování a nahrazování použití zvířat při pokusech, nebyla do tohoto právního předpisu zahrnuta. Byla to ztracená příležitost a bylo možné učinit pro ochranu zvířat mnohem více, včetně toho, že by členské státy směly přijímat ambicióznější normy pro dobré životní podmínky oproti jiným zemím. Mám obavy, že tato směrnice bude Spojenému království v budoucnosti bránit v přijímání ambicióznějších norem. Kromě toho nebyly zavedeny postupy pro pravidelný přezkum používání zvířat při vědeckých pokusech. Jsem však potěšen tím, že nepostradatelný výzkum nových léků a chorob může pokračovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR), písemně.(PL) Vyjadřuji politování nad tím, že směrnice Rady byla přijata ve své konečné podobě bez ustanovení, které Evropský parlament přijal v květnu 2009 a které uvádělo, že pokusy na kmenových buňkách a lidských embryích nelze používat jako alternativy k pokusům na zvířatech. Zcela nezávisle na znění směrnice si myslím, že tento druh přístupu, mám na mysli nahrazení pokusů na zvířatech pokusy na lidských organismech, by se neměl používat.

 
  
  

Zpráva: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro hlavní zásady politiky zaměstnanosti v členských státech s tím, že by měly zdůrazňovat důležitost potřeby vysoké úrovně kvalifikace pro účinné prosazování dobré úrovně zaměstnanosti a příjmu, zvláště pokud jde o novou ekonomiku, která bude silně zaměřena na nová odvětví a nové dovednosti.

Vysoká úroveň zaměstnanosti by měla být možná jak pro vysoce kvalifikované lidi, kteří mohou být klíčovým nástrojem výzkumu a rozvoje, ale i pro lidi s úrovní vzdělání nižší nežli je průměr v EU. Členské státy tedy musí hrát důležitou úlohu při rekvalifikaci, podpoře vzdělávání a zajišťování nových příležitostí k celoživotnímu vzdělávání.

Je třeba poznamenat, že pro dobrou úroveň zaměstnanosti a plný pokrok na úrovni EU musí být zajištěno, aby se těm, kdo se snaží zlepšit svou kvalifikaci, dostalo skutečné pracovní příležitosti a mohli se v případě potřeby rekvalifikovat. Silné zaměření na profesní poradenství v souladu se současnými i budoucími potřebami by možná mohlo být naší cestou zpět k vysokým mírám zaměstnatelnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Ačkoli je hospodářské klima ve většině členských států nadále křehké, objevují se povzbudivé známky oživení hospodářského růstu. A proto je třeba zaměřit úsilí k tomu, aby byla zaručena konsolidace potenciálu k tvorbě pracovních míst a podpora obyvatel při jejich vyhledávání a naplňování. V dubnu 2010 Evropská komise navrhla nový soubor hlavních zásad politiky zaměstnanosti v členských státech. Ty spolu s obecnými hlavními zásadami politiky zaměstnanosti stanoví integrované hlavní směry provádění strategie EU 2020 zaměřené na chytrý a udržitelný růst, který podporuje začlenění.

Čtyři hlavní zásady politiky zaměstnanosti jsou následující: zvyšování účasti na trhu práce a snižování strukturální nezaměstnanosti, prosazování sociálního začlenění a boj proti chudobě, zlepšování výsledků systémů vzdělávání na všech úrovních a rozvoj kvalifikovaných pracovních sil. Zpráva pana Őryho podporuje přístup navržený Komisí, poskytuje však řadu vyjasnění a některé další informace. Proto jsem pro ni hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. – (FR) V dubnu roku 2010 představila Evropská komise návrh hlavních zásad politiky zaměstnanosti členských států jako součást provádění strategie Evropa 2020. Pan Őry, člen skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), ve své zprávě podporuje návrhy Komise a připojuje některé prvky, které považuji za potřebné. Do politik zaměstnanosti totiž musí být plně začleněna politika soudržnosti, kterou Komise opomenula. I když jsou pravomoci Evropy v otázkách zaměstnanosti dosud omezené, nesmí se Evropská unie spokojit s pasivní úlohou a musí co nejlépe využívat nástroje, které má k dispozici (politika soudržnosti, Fond pro přizpůsobení se globalizaci, otevřená metoda koordinace). Proto plně podporuji zásady této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro toto usnesení. Tváří v tvář rychle se šířícímu fenoménu stárnoucí společnosti musíme na úrovni členských států i na úrovni EU přijmout opatření bojující proti sociálnímu vyloučení seniorů a diskriminaci na základě věku. Musíme zajistit, aby členské státy poskytovaly seniorům komplexní podporu, především vytvářením podmínek pro budování vysoce kvalitního systému zdravotní a sociální péče. Musíme také zajistit, aby členské státy přispívaly k zajišťování služeb dlouhodobé péče a prováděly informační a preventivní politiku zaměřenou na seniory, se zvláštní pozorností věnovanou potravinám. Pro zajištění úspěšné realizace plánovaných cílů je nezbytné vybudovat systém financování služeb dlouhodobé péče. Evropská komise by se pak měla snažit zajistit přijatelné standardy zdravotní péče pro všechny evropské občany bez ohledu na jejich hmotnou situaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písemně. (FR) Strategie Evropa 2020, kterou v březnu 2010 představila Evropská komise, má vytyčit směřování Evropské unie pro příští desetiletí.

Ačkoli můžeme jen litovat toho, že Evropský parlament nebyl zapojen do přípravy strategie, což byla práce jen pana Barrosa, existuje oblast, v níž může mít Parlament své slovo: integrované hlavní směry pro zaměstnanost. Deset hlavních směrů se týká tvorby většího počtu pracovních míst v lepší kvalitě, posilování důstojné práce a zlepšování systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Z toho důvodu jsem spolu s většinou svých kolegů dnes, ve středu 8. září 2010, hlasoval pro zprávu, která tyto cíle definuje a jejímž prostřednictvím můžeme zejména požadovat lepší využívání Evropského sociálního fondu a trvat na tom, že je nutné věnovat větší pozornost pracovníkům s nízkými příjmy a boji proti sociálnímu vyloučení, jakož i zaručit přístup ke kvalitním a cenově dostupným veřejným službám. A konečně, pokud chceme, aby tato strategie byla skutečně otevřená, musíme zajistit soulad mezi těmito hlavními směry a politikou soudržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně.(LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože nové hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států EU pro rok 2020 budou mít v příštích několika letech zásadní dopad na trh práce. Jsem ráda, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které předložil Evropský parlament, bylo možné stanovit jasné cíle a zajistit konkrétní opatření v souvislosti s hlavními zásadami politiky zaměstnanosti, které navrhla Komise. Samozřejmě, že snížení nezaměstnanosti, zajištění minimálních mezd a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení zůstávají nejdůležitějšími prioritami politiky zaměstnanosti ve všech členských státech. Rovněž souhlasím s tím, že jedním z hlavních cílů je dosáhnout stejné odměny za stejnou práci a zajistit rovné pracovní podmínky pro všechny pracovníky.

Souhlasím s návrhy Parlamentu, že musíme iniciovat opatření politiky zaměstnanosti věnované nejzranitelnějším skupinám, protože tyto lidi postihuje chudoba nejdříve a nejzávažněji. Rovněž vyzývám Komisi a členské státy, aby v hlavních zásadách politiky zaměstnanosti věnovaly větší pozornost mladým lidem a starším pracovníkům, kteří se na trhu práce potýkají s diskriminací.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Současná hospodářská krize bude mít v nadcházejících letech rozhodně dalekosáhlý dopad na trh práce. Jsou zde počáteční známky hospodářské obnovy a oživení hospodářského růstu. Očekává se však, že dopad hospodářské krize na zaměstnanost dosud nedosáhl svého vrcholu. Proto vítám nynější snahy směřující k zaručení udržitelné obnovy a posílení potenciálu evropských ekonomik pro tvorbu pracovních míst a k pomoci lidem při hledání práce. Evropské státy také čelí výzvám spojeným s významnými demografickými změnami, které zhoršuje proces globalizace, přičemž scénář, v němž počet daňových poplatníků přispívajících do státních rozpočtů trvale klesá, nevypadá příliš slibně.

S agendou 2020 na stole a s jejími cíli týkajícími se přijímání nových technologií pro omezování emisí uhlíku by strategie zaměstnanosti měla být vypracována nikoli jen na krátké období, ale i ve střednědobém i dlouhodobém výhledu. Tato strategie musí být rozhodně připravena spolu s opatřeními pro zvýšení zaměstnanosti mladých lidí pod 25 lety věku, tedy věkové skupiny, která v současné době čelí nebývalým mírám nezaměstnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písemně. (IT) Chci vysvětlit své hlasování o této zprávě, protože jsem přesvědčen, že předmět této zprávy má pro budoucnost trhu práce v Evropě zásadní význam.

Tento návrh obsahuje všeobecné hospodářské hlavní zásady politiky zaměstnanosti, které mají být prováděny v rámci Evropské unie. Hospodářská krize ještě neskončila a vleče se za krizí zaměstnanosti.

Ačkoli je pravda, že se objevují povzbudivé známky obnovy, trh práce zůstává do značné míry uzavřen a počet nezaměstnaných je stále velmi vysoký. V rámci Evropy však existují rozdíly. Například ve Španělsku a v Řecku je počet lidí, kteří nemají práci, hrozivý a zasahuje hlavně mladé lidi. V mé zemi však díky štěstí a také díky dobrým opatřením, která přijala italská vláda, počet lidí bez práce tak dramaticky nevzrostl. Je třeba uznat, že italská vláda patřila k těm, kdo na trhu práce nejvíce prosazovali flexibilitu a dynamiku, a tento recept funguje, jak se zdá.

Některé vlády, které mají přílišný sklon chránit práva pracovníků, dovolily, aby jejich vlastní pracovníci přišli o svá pracovní místa. Větší pružnost a připravenost na konkurenční trh práce však pracovní místa zachraňuje a vytváří ekonomické podmínky, které povzbuzují vznik dalších.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písemně. (EL) Hlasoval jsem proti Őryho zprávě, přestože obsahuje některé důležité pozměňovací návrhy levice, jako je nutnost chránit rovnost žen a mužů, a přestože zlepšuje text, který připravila Komise. Hlasoval jsem proti zprávě, protože se drží filosofie pružného trhu a dokonce volá po větší flexibilitě a strategickém využívání flexikurity na trhu práce, což, jak víme, působí přímo proti pracujícím.

Zpráva rovněž soudí, že pro vymanění z finanční krize a uplatnění politik růstu je nezbytná restrukturalizace na základě plného využití vnitřního trhu a odstranění „právních překážek“. Tato nejasná formulace však skrývá možnost nedostatečné ochrany pracovních práv pracujících.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Podporuji Őryho zprávu a vítám příležitost, kterou přináší. V rámci agendy 2020 bylo stanovení obecných směrů naléhavě nutné v oblasti hospodářské politiky (článek 121, Smlouva o fungování Evropské unie) i politiky zaměstnanosti (článek 148). Hospodářská krize, kterou v současné době zažíváme, zostřuje sociální problémy a propůjčuje velkou naléhavost potřebě stanovit účinné a trvalé politiky zaměstnanosti. Souhlasím se zpravodajem ve věci návrhů na přijetí důraznějších opatření pro zvýšení míry zaměstnanosti pro muže a ženy v Evropě.

Zpráva napomohla ke zvýraznění otázek, na něž nebyl kladen dostatečný důraz, například: 1. snížení nezaměstnanosti nejzranitelnějších skupin, včetně mladých lidí, pomocí zvýšení úrovně vzdělávání, snížení míry předčasného ukončování školní docházky a vymanění lidí z chudoby; 2. zajištění rovného zacházení a stejné odměny za stejnou práci na stejném pracovišti; a 3. zapojení regionálních a místních orgánů, parlamentů a sociálních partnerů do přípravy, provádění, sledování a vyhodnocování těchto programů, zejména pokud jde o stanovování cílů a ukazatelů.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Lisabonská strategie stanoví, že Evropská unie musí zlepšit svou produktivitu a konkurenceschopnost prostřednictvím svých pracovních sil.

Tohoto cíle dosud nebylo plně dosaženo, protože míra nezaměstnanosti je stále vysoká. Je důležité analyzovat problémy, které způsobily zpomalení plné zaměstnanosti. Odstranění diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu a náboženského vyznání by bylo významným krokem vpřed, který by zejména mladým lidem a ženám umožnil zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce. Ženy se rovněž potýkají s problémy při slaďování mateřství a práce: pokud by došlo ke zlepšení situace s poskytováním firemních jeslí, práce na částečný úvazek dle požadavku a pokud by ženy mohly ošetřovat své nemocné děti, aniž by se musely obávat ztráty zaměstnání, byla by to užitečná opatření, která by pomohla ženám plnit jejich dvojí úlohu.

Další skupinou, která potřebuje ochranu, jsou mladí lidé, kteří nemohou mít jistotu zaměstnání po celé léta: mají mnoho schopností a teoretických znalostí, ale chybí jim praktické zkušenosti. Školy se musí více zajímat o to, co podniky chtějí, a musí studenty připravovat na svět práce. Společnosti pak musí investovat do nových generací tím, že jim poskytnou šanci rozvíjet kariéru.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic a Alf Svensson (PPE), písemně. (SV) Dnes, 8. září 2010, jsme hlasovali pro zprávu (A7-0235/2010) o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států: Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 (2010/0115(NLE)). Chtěli bychom však upozornit, že ve zprávě jsou části, s nimiž nesouhlasíme, například návrhy, které mají dosáhnout podrobné regulace politiky trhu práce členských států, nadnárodní kontroly obchodu a průmyslu členských států a regulace minimálních mezd v rámci EU. Chceme se tak postavit za princip subsidiarity. Chtěli bychom však zdůraznit, že mnohé části obsažené ve zprávě jsou dobré. Například samozřejmě podporujeme zásady rovného zacházení s muži a ženami a stejné odměny mužů a žen za stejnou práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně.(FR) Parlament vyjádřil své stanovisko k integrovaným hlavním zásadám zaměstnanosti. Těchto 10 zásad je zaměřeno na vytvoření více a lepších pracovních míst, podporu důstojné práce a zlepšení systémů vzdělávání a odborné přípravy. Parlament zasáhl tak, aby zajistil účinnější využívání Evropského sociálního fondu, aby se věnovala větší pozornost chudým pracujícím a boji proti sociálnímu vyloučení a aby byl zaručen přístup k finančně dostupným a vysoce kvalitním veřejným službám.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písemně. (FR) Situace na trhu práce je nepochybně hlavní příčinou obav našich občanů. Trh práce se nadále zhoršuje a míra nezaměstnanosti dnes dosáhla svého vrcholu ve výši 9,8 %.

Hlavní zásady politiky zaměstnanosti představují nezbytný prostředek stimulace strukturálních reforem, stejně jako prostředek posouzení dopadu reforem, které mají být provedeny; to vše v rámci strategie 2020, jakož i v rámci nové koordinace hospodářských politik, která je nyní zaváděna. Proto je naprosto zásadní se těchto otázek chopit, stejně jako je zásadní zajistit, aby byly reformy co nejpřiměřenější.

Mít hlavní zásady je jedna věc. Je však zcela jiná věc dohlédnout na to, aby je členské státy prováděly správně. Proto se mi zdá mimořádně potřebné znovu ve strategii 2020 a v hospodářské správě věcí veřejných potvrdit úlohu Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) a zajistit, aby tato Rada byla plně zapojena do reforem, které mají být provedeny, aby byla zajištěna životaschopnost našeho sociálního modelu a nejlepší model hospodářské správy věcí veřejných pro EU. Jsem přesvědčena o tom, že je naprosto nezbytné v rámci evropského rozhodování znovu vyvážit pilíř zaměstnanosti a sociálních záležitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože hájí politiky podporující aktivní stárnutí, rovnost žen a mužů, stejnou odměnu pro muže a ženy a přístup k ochraně a sociálním a profesním výhodám pro ženy. S ohledem na vyšší obtíže při začleňování většího počtu žen na trh práce se stává nezbytným provádět politiky, které rovněž prosazují slaďování pracovního a rodinného života.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písemně.(SV) Dnes jsme hlasovali pro zprávu o hlavních zásadách pro zaměstnanost, ale chtěli bychom upozornit, že v jednotlivých jazykových verzích jsme zaznamenali důležité nesrovnalosti. Hlasovali jsme pro to, aby členské státy zajišťovaly přiměřené minimální příjmy, jak uvádí anglické znění pozměňovacího návrhu. Tento výraz byl však do švédštiny přeložen jako „minimilön“, což znamená „minimální mzdu“.

Úrovně mezd nespadají do pravomocí EU, a proto jsme předpokládali, že švédské znění je chybné. Také jsme se rozhodli hlasovat pro zprávu i přes zmínku o „vysokých daních“ jako překážce růstu, přičemž není uvedena žádné definice „vysokých daní“. Ani daně nespadají do pravomocí EU a my věříme, že existuje mnoho příkladů činností financovaných z daní, které jsou značným přínosem pro růst.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jak jsem řekl o zprávě své kolegyně paní Grunyové, o které se hlasovalo loni v červenci, společnost se vyvíjí, svět se mění a změnou musí procházet i pracovní vztahy. Jsem pevně přesvědčen, že tomu tak je a proto mě těší, že Parlament hájí pružnější vzorce práce jako způsob boje proti nezaměstnanosti. Kromě toho, protože jsem vládě odpovídal za oblast vzdělávání, jsem potěšen tím, že tento návrh klade zvláštní důraz na vzdělávání a kvalifikaci pracovníků. Toto je skutečně závazek, který by v kontextu strategie EU 2020 měl být brán velmi vážně. Vzhledem k tomu, že krize znamenala nárůst počtu nezaměstnaných lidí v Evropě z 16 milionů v roce 2008 na 23 milionů v roce 2010, musí každá strategie řešení obsahovat obnovu pracovních míst. To je možné pouze v případě, že se bude jasně zaměřovat na inovace, pružnou práci a nové modely pro práci a vzdělávání většího počtu mladých lidí na stále více konkurenčním trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Nové hlavní zásady zaměstnanosti do roku 2020 vznikají na pozadí hospodářské krize, jejíž dopady budou i v nadcházejících letech nepříznivě ovlivňovat trh práce. Máme bezprostřední problémy s nezaměstnaností a zároveň čelíme dlouhodobým výzvám: zejména demografické změně, globalizaci a přijímání nových nízkouhlíkových technologií. Proto je velmi důležité, abychom měli evropskou strategii zaměstnanosti, jež bude řešit většinu naléhavých problémů plynoucích z krize, stejně jako problémy vznikající ve střednědobém a dlouhodobém výhledu.

Uplatňování zásad flexikurity, kvality vzdělávání, celoživotního vzdělávání a boje se strukturální nezaměstnaností představuje nezbytné podmínky pro dosažení společných cílů a cílů v souvislosti s hospodářským růstem a dobrým stavem společnosti. Proto by se s prováděním strategie Evropa 2020 mělo začít právě teď. Strukturální fondy Evropské unie a Fond soudržnosti pro stávající programové období by již měly zahájit její sledování. Důležité je, aby v ní byl položen důraz na zemědělství a venkov. Je třeba usilovat o dosažení cílů v oblasti soudržnosti a vytvářet součinnost mezi politikou soudržnosti a ostatními odvětvovými politikami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasovali jsme proti tomuto usnesení, protože opomíjí hlavní příčiny zaměstnanosti, nejistoty pracovních míst a chudoby, a protože návrhy znovu předložené v této sněmovně byly zamítnuty. K těmto návrhům patřily následující:

- Komise by měla uznat, že je nutné změnit stávající makroekonomické politiky pozastavením Paktu o stabilitě a růstu a ukončením procesů privatizace a liberalizace s cílem upřednostnit tvorbu kvalitních pracovních míst s právy pro všechny pracující a s lepšími mzdovými podmínkami, snížit míru chudoby a zvýšit sociální začlenění a pokrok.

- Nehlášená práce by měla být řešena pomocí přísnějších kontrol inspekce práce a daňových opatření pro osoby s nízkými příjmy.

- Rada by se měla dohodnout na kompromisu na úrovni EU, který by do roku 2015 odstranil bezdomovectví a připravil integrovaná opatření politiky zajišťující cenově přijatelný přístup ke kvalitnímu bydlení a přiměřenou dodávku energie pro všechny.

Zamítnut byl i náš návrh na začlenění nové směrnice o rovnosti žen a mužů. Tento návrh uváděl, že členské státy by při plném dodržování práv žen a odstraňování veškerých nerovností měly zvýšit zaměstnanost žen prostřednictvím konkrétních cílů rovnosti žen a mužů, začleňování zohledňující rovnost žen a mužů a konkrétních opatření politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písemně.(FR) V době, kdy míra nezaměstnanosti v Evropě dosahuje 9,8 %, v době, kdy se situace na trhu práce stále zhoršuje, v době, kdy se ještě neprojevily všechny dopady hospodářské krize, musí Evropská unie provádět ambiciózní evropskou strategii zaměstnanosti. Evropský parlament proto přijal jako součást strategie EU 2020 hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států: 10 zásad týkajících se vytváření pracovních míst, kvality pracovních míst, zaměstnanosti mladých osob, zaměstnanosti osob patřících ke zranitelným skupinám, boje proti sociálnímu vyloučení a významu co nejlepšího využívání Evropského sociálního fondu. Možná to jsou velmi ambiciózní cíle, ale v prvé řadě to jsou hlavní zásady, které musí členské státy nyní i v budoucnosti provádět. Stejně tak je to silný vzkaz od Evropského parlamentu členským státům v době, kdy je zaměstnanost největším zdrojem obav a znepokojení našich spoluobčanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro zprávu pana Őryho o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států v souvislosti se strategií Evropa 2020. Tento text klade značný důraz na potřebu upřednostnit boj proti nezaměstnanosti v době hospodářské a sociální krize. Soustředí se na několik bodů: míra zaměstnanosti musí být v celé Evropské unii do 10 let zvýšena na 75 % a mělo by se vynaložit zvláštní úsilí ve prospěch nejzranitelnějších skupin na trhu práce: mladých lidí, starších osob, nekvalifikovaných žen, zdravotně postižených osob a osob pocházejících z prostředí přistěhovalců. Tyto osoby jsou totiž velmi pravděpodobně vystaveny diskriminaci při náboru zaměstnanců a v souvislosti se zaměstnáváním vůbec. Text rovněž připomíná zásadní koncepce důstojné práce a boje proti chudobě.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), písemně.(PL) Hlavní zásady politiky zaměstnanosti pro příštích 10 let ukazují, že odvětví služeb bude jednou z oblastí, v nichž bude vytvářeno nejvíce pracovních míst. Aby tato pracovní místa vznikala, musí existovat příznivé podmínky pro podniky, pokud jde o služby, které nabízejí, což zahrnuje přeshraniční služby. Proto bych chtěla zdůraznit, že směrnice o službách může politiku zaměstnanosti podpořit pouze v případě, že se její provádění ze strany členských států zlepší.

Směrnice vytváří nové možnosti pro podniky, pokud však bude prováděna správně, bude mít příznivý účinek i na trhy práce. Proto podporuji návrhy přijaté ve zprávě. Odvětví služeb bude potřeboval mobilní pracovníky, kteří budou vhodným způsobem připraveni a kvalifikováni, a k tomu potřebujeme změny systémů vzdělávání a odborné přípravy a politiky zaměstnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Jako volený zástupce zámořského regionu jsem více než obeznámen s politikami prosazujícími zaměstnanost a boj proti chudobě, protože francouzské zámořské departmenty mají nejnižší míru zaměstnanosti ve Francii (například 43,9 % na Réunionu oproti 62,3 % ve všech členských státech EU).

Toto číslo 10 % v roce 2014 se zvýšením na 75 % v roce 2020 je to, za co jsem vždy bojoval, zejména z toho důvodu, že cílem jsou zejména mladí lidé v obtížné situaci, ženy a lidé se zdravotním postižením. Návrh se zabývá i chudobou a jeho cílem je snížit počet občanů žijících pod hranicí chudoby o 25 %. Tyto cíle by měly mobilizovat všechny sociální a politické síly, francouzské i evropské, aby stát mohl realizovat potřebné zdroje pro dosažení uvedených cílů ve stanoveném časovém rámci.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. Podpořil jsem tuto konzultaci, protože považuji za velmi důležité, aby členské státy Evropské unie zajistily přiměřené minimální příjmy, které budou nad hranicí chudoby. Také je zásadní posílit ustanovení o rovném zacházení a stejné mzdě za stejnou práci, kdekoli je to možné.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Nynější hospodářská krize je tou největší proměnnou, kterou je třeba zvážit, když hovoříme o nových hlavních zásadách politiky zaměstnanosti do roku 2020. Bude mít totiž v nadcházejících letech velice významný vliv na trh práce. I když máme jisté údaje, které svědčí o obnově některých činností v Evropské unii, hospodářská situace ve většině členských států je i nadále nestabilní.

Na druhou stranu jsme doposud nepocítili celý dopad nynější krize, pokud jde o nezaměstnanost. V jejím důsledku ztratí pracovní místo ještě další tisíce lidí. To znamená, že našimi velkými výzvami jsou demografická změna, globalizace a přijímání nových technologií, včetně nízkouhlíkových technologií. Evropská strategie zaměstnanosti pro příští desetiletí se proto nesmí zabývat jenom nejnaléhavějšími problémy, které přinesla krize, ale i těmi problémy, které se objevují ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Proto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. (LV) Plně souhlasím se zpravodajem panem Őrym, a proto jsem podpořil toto legislativní usnesení. Zvláště jsem uvítal pozměňovací návrh Rady č. 12, který uvádí, že je důležité bojovat proti událostem, které zpomalují hospodářský růst, včetně byrokratické zátěže a vysokých daní. Nevzpomínám si na dřívější příležitost, kdy by Evropský parlament hovořil o byrokratické zátěži a vysokých daních.

Jen málo lidí věnuje pozornost tomu, že iracionální a nelogické daně mohou učinit jakýkoli hospodářský systém neefektivním. V zemi, jako je Lotyšsko, dnes daňový systém vedl ke krizi. Díky byrokratickému a špatnému daňovému systému ztratilo Lotyšsko více než 10 miliard EUR. Podpořil jsem toto legislativní usnesení v naději, že bude počátkem velkého úkolu spočívajícího v optimalizaci daní na území EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Politika zaměstnanosti je nezbytná pro ekonomiku i pro sociální smír. Je proto v zájmu každého národa činit svá vlastní rozhodnutí o vhodných opatřeních. Velká míra rozdílů v jednotlivých členských státech však znemožňuje standardizovaný balíček opatření. Účast na trhu práce ve výši 75 % je v některých členských státech, jako je Polsko, Malta a Maďarsko, které mají nyní úroveň pod 60 %, úplnou fantazií. I pro Rakousko, které má úroveň okolo 70 %, je vysoce sporné, zda je vysoká míra účasti na trhu práce slučitelná se svobodou volby v souvislosti s výchovou dětí nebo ochranou domácích pracovníků proti mzdovému dumpingu levných zahraničních pracovníků. Z těchto důvodů jsem se rozhodl hlasovat proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. – (DE) Myšlenka, že je možné v ultraliberální Evropské unii účinně bojovat s nezaměstnaností, je iluzí. Proto jsem hlasoval proti zprávě pana Öryho.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu pana Öryho, protože souhlasím s jejím přístupem a výsledným sdělením.

Návrh zdůrazňuje význam zvýšení počtu lidí, kteří jsou aktivní na trhu práce, aby se přispělo ke snížení strukturální nezaměstnanosti a aby se věnovala obzvláštní pozornost celoživotnímu vzdělávání. Klíčová úloha je vyhrazena vzdělávání, a to prostřednictvím zlepšení stávajících vzdělávacích systémů a povzbuzování mladých lidí, aby získali vyšší vzdělání. V příštích letech se vynaloží hodně dalšího úsilí na podporu sociálního začleňování a účinnější boj proti chudobě.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písemně. (IT) Dne 27. dubna 2010 Komise předložila návrh integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020, které stanoví rámec nové strategie a reforem, které mají členské státy provádět.

Rozprava o nových hlavních zásadách politiky zaměstnanosti pro rok 2020 probíhá uprostřed hospodářské krize, která bude mít v nadcházejících letech nepochybně zásadní dopad na trh práce. I přes některé povzbudivé známky návratu růstu je hospodářství ve většině členských států nadále křehké. Proto dosud nebyly plně pocítěny plný dopad krize na nezaměstnanost. V důsledku toho je třeba vynaložit veškeré úsilí na zajištění udržitelné obnovy a posílení potenciálu tvorby pracovních míst evropských ekonomik a na pomoc lidem při zajištění zaměstnanosti.

Je proto velice důležité, aby se evropská strategie zaměstnanosti pro příští desetiletí zabývala bezprostředními výzvami vyplývajícími z krize a úkoly střednědobé až dlouhodobé povahy a aby dosáhla jejich vyváženosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. (RO) V rámci strategie Evropské unie pro rok 2020 se Rumunsko spolu s ostatními členskými státy zavázalo dosáhnout 75% míry zaměstnanosti do roku 2020. V důsledku tohoto obecného cíle bude třeba v Rumunsku do roku 2020 dosáhnout míry zaměstnanosti ve výši 69–70 %. Musím připomenout, že míra zaměstnanosti v Rumunsku v roce 2010 činí 63,6 %, přičemž evropský průměr je 67,4 %.

Za této situace vyzývám členské státy, aby připravily reformní programy, které přispějí ke splnění těchto cílů:

- zvýšení účasti na trhu práce prostřednictvím politik prosazujících rovnost žen a mužů a rovnou odměnu, s cílem zmenšit rozdíl v odměnách žen a mužů do roku 2020 o 0 – 5 %,

- zvýšení míry zaměstnanosti prostřednictvím opatření povzbuzujících účast na pracovním životě, zvláště pro etnické menšiny včetně Romů,

- přijetí přísných opatření s cílem odrazovat od ekonomiky založené na nehlášené práci, která způsobuje četné negativní dopady na evropský trh práce, namísto prosazování opatření zaměřených pouze na ochranu pracovních sil na vnitřních trzích členských států;

- úplné otevření trhů práce pracovníkům z nových členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písemně. (FR) Ačkoli plný dopad hospodářské krize na míry nezaměstnanosti dosud nebyl pocítěn, je provádění náročné evropské strategie pro zaměstnanost nezbytné.

Schvaluji cíl, který stanovila Rada pro zvýšení účasti na trhu práce na 75 % evropského obyvatelstva v období od současnosti do roku 2020, je však třeba udělat víc. Mohli bychom například stanovit cíl spočívající ve zvýšení míry zaměstnanosti zranitelnějších skupin, jako jsou mladí lidé ve věku 15 až 25 let, starší pracovníci, nekvalifikované aktivní ženy nebo lidé se zdravotním postižením. Nebo bychom dokonce mohli snížit podíl předčasně ukončené školní docházky pod 10 %.

A co víc, myslím, že by se konkrétní politiky měly zaměřovat na problémy, s nimiž se střetávají dlouhodobě nezaměstnaní při vstupu na trh práce, a žádám Radu, aby se vybavila zdroji pro omezení těchto problémů nejméně o 10 % za příštích 10 let. K dosažení tohoto cíle, jak navrhuje zpráva pana Őryho, by nejméně 25 % všech dlouhodobě nezaměstnaných mělo být zapojeno do aktivních opatření trhu práce v podobě pokročilého odborného vzdělávání, obecného vzdělávání nebo přechodu do jiného zaměstnání.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Dnes přijatá zpráva představuje pro hlavní zásady zaměstnanosti EU zásadní prvek. Poslanci Evropského parlamentu hlasovali, aby do zásad poprvé začlenili řádnou sociální složku, včetně opatření zabývajících se chudobou a pracujícími chudými, a aby řešili nezaměstnanost mladých lidí a začleňovali diskriminované a zranitelné skupiny na trh práce. Vlády států EU a belgické předsednictví EU musí věnovat pozornost sdělení, které dnes Evropský parlament vydal, a musí se snažit učinit své politiky zaměstnanosti více sociálně otevřené.

Konkrétně se vnitrostátní vlády musí řídit požadavkem Parlamentu, aby přijímaly opatření ke zlepšení rovnováhy pracovního a soukromého života a rovnosti žen a mužů. V této souvislosti je potřebné obrovské úsilí pro zvýšení účasti žen na trhu práce na 75 % do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnes přijatá zpráva je důležitým nástrojem prosazování nových politik zaměstnanosti v rámci strategie Evropa 2020.

Je důležité zdůraznit, že text vyzývá členské státy, aby přijaly zásadní opatření ke zvýšení míry zaměstnanosti, a zejména k podpoře mobility mezi mladými lidmi. Pro nadcházející roky musí být stanoven cíl spočívající v tvorbě nových pracovních míst, v lepší kvalitě, ve snížení nezaměstnanosti a zvýšení míry zaměstnanosti obyvatelstva v produktivním věku na 75 %. Obyvatelstvo v produktivním věku se musí stát středem každé hospodářské rozvojové politiky Evropské unie. Bez práce se každý druh plánu do budoucnosti – jako je cestování, nákup domu nebo narození dítěte – stává jen vzdušným zámkem a pravděpodobně se nesplní.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) Nemůžeme souhlasit s touto zprávou, protože se snaží prosazovat provádění opatření určených k usnadnění přístupu určitých skupin k zaměstnanosti, zejména Romů.

Nemůžeme přistoupit na to, že namísto obhajoby práv těch, kdo žijí ve své vlastní zemi, bychom měli usnadňovat život těm, kdo jsou v mnoha případech pouhými hosty. Je jasné, že během krize musí každý stát usnadnit situaci svým vlastním občanům, možná s projekty zaměřenými na ty, kdo mají potíže nebo jsou nezaměstnaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písemně.(PL) Schválila jsem zprávu o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států: Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa. S ohledem na skutečnost, že míra nezaměstnanosti v EU činí 9,6 %, je naprosto nezbytné politiku zaměstnanosti zintenzivnit a racionalizovat s cílem vytvářet nová pracovní místa. V Polsku přinesla podpora EU prospěch tisícům lidí, kteří jsou nyní zaměstnaní. Peníze určené k tomuto účelu nejsou vždy vynakládány rozumě. Nedostatek řádně specifikovaných hlavních zásad znamená, že mnoho projektů se provádí ad hoc. V důsledku toho nejsou školení vždy přizpůsobena skutečné situaci a titíž lidé se jich účastní několikrát. Proto schvaluji iniciativu Komise v této oblasti. Tyto hlavní zásady, vypracované během krize, projdou v několika příštích letech zkouškou. Na těchto hlavních zásad bude záviset, zda Unie krizi překoná a zda vytvořená nová pracovní místa splní současné i budoucí potřeby trhu práce.

Je také důležité sledovat účinnost hlavních zásad pomocí sběru konkrétních statistických údajů o účinnosti opatření přijatých na základě hlavních zásad. Pouze tak zjistíme skutečný vliv finančních zdrojů EU na snižování nezaměstnanosti v Unii. To pak umožní případné změny, které bude v této oblasti nutné provést. Rovněž vyzývám k tomu, aby byl zvláštní důraz kladen na podporu mobility a zaměstnanosti žen, mladých lidí, seniorů a zdravotně postižených osob.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. (NL) I přes určité povzbuzující signály, které naznačují obnovený růst, je hospodářská situace nadále nejistá. Evropa proto musí zajistit udržitelnou obnovu, posílit potenciál tvorby pracovních míst evropských ekonomik a pomoci lidem nalézt práci. Sdělení zprávy o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti je jasné: více žen, seniorů a mladých lidí v zaměstnání, méně chudoby a lepší vzdělávání. Toho chce EU dosáhnout do roku 2020. Z těchto důvodů vyjadřuji zprávě svou podporu. Obsahuje hlavní zásady, které lidem umožní například lépe kombinovat práci a povinnosti péče pomocí pružné pracovní doby a přístupné péče o děti. To je konkrétní politika, která ženám pomůže dostat se na trh práce. Parlament rovněž chce, aby země EU zlepšily své systémy sociálního zabezpečení a zajistily důstojný příjem, aby mohlo dojít ke snížení chudoby a lidé zjistili, že práce se vyplácí. A konečně trvalé prosazování cílů politiky soudržnosti odstraní sociálně-ekonomické rozdíly mezi členskými státy a mezi regiony. Jestliže nyní Komise bude důsledně zajišťovat, aby členské státy skutečně odvozovaly své politiky od hlavních zásad, nebudou plány Evropy do roku 2020 pouze prázdnými slovy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Diskuse o nových o hlavních zásadách pro zaměstnanost v roce 2020 přichází v době, kdy tisíce rodin v celé Evropě čelí tragédii nezaměstnanosti v rámci hospodářské krize. Tyto hlavní zásady jako součást strategie Evropa 2020 obsahují obecné hlavní směry hospodářské politiky i politiky zaměstnanosti.

Zpráva, o níž jsme dnes hlasovali a kterou jsem podpořil, je přizpůsobena návrhu Evropské komise, zpravodaj se však snažil zajistit, aby byly tyto hlavní zásady jasné a pro členské státy při stanovování politiky užitečné. Podpora zaměstnanosti nastane automaticky s udržitelným hospodářským růstem, adaptabilitou společností a pracovníků vůči novým situacím, dosažením vyšších úrovní vzdělávání, zvláště u mladých lidí, průběžnou odbornou přípravou splňující potřeby podniků a účastí sociálních partnerů na všech těchto procesech.

To se zpravodaj pokusil zajistit při stanovování cílů pro zvýšení a zlepšení zaměstnanosti, zvýšení úrovně vzdělávání, sladění pracovního a rodinného života, snížení míry předčasného ukončování školní docházky a podílu obyvatel žijících v chudobě.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. (EL) Hlavní zásady Komise pro zaměstnanost a související zpráva Evropského parlamentu tvoří část strategie EU orientované proti lidem na nejnižší úrovni, to je strategie EU 2020 a její „integrované hlavní směry“. Ty tvoří jednotný rámec politiky EU směřující proti pracovním silám, která je již realizována a je třeba ji rozhodněji a koordinovaněji prosazovat ve všech členských státech EU.

Zásady se soustředí okolo snahy monopolního kapitálu zlevnit pracovní síly na nejnižší možnou míru, což je nezbytný předpoklad zajištění zisků během současné kapitalistické krize. V zájmu dosažení tohoto cíle EU prosazují buržoazní vlády a politické síly kapitálu v členských státech a v Evropském parlamentu bez obalu v hlavních zásadách zaměstnanosti následující: delší pracovní život, zvýšení věku pro odchod do důchodu, používání demografického stárnutí a „životaschopnosti“ vnitrostátních pojistných systémů jako záminky, „flexikuritu“ a pružnou, dočasnou a na částečný úvazek prováděnou práci jako normu, což odstraňuje veškerá zavedená pracovní práva, přizpůsobení systémů vzdělávání odborné přípravě zaměstnatelných pracovníků pro naplnění potřeb kapitálu, společný fond levných vědeckých pracovníků/duševních pracovníků pro podnikání a novou síť pro omezení bídy v extrémních případech chudoby, aby se zabránilo sociálním nepokojům vzešlým z brutálního vykořisťování.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) Dámy a pánové, tato zpráva správně zjišťuje, že je důležité zvýšit míru zaměstnanosti a účasti na trhu práce. Je to důležité pro naši ekonomiku i pro naši společnost. Je také důležité neobětovat kvalitu ve prospěch kvantity tím, že by nebyla řešena situace pracujících chudých na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU. Existuje významná skupina osob, kteří pracují, ale jejichž disponibilní příjem jim nestačí k tomu, aby unikli chudobě. Hospodářská recese tento stav změnila v problém celé Evropy a zvláště obtížná je situace v Litvě.

Tyto tendence se velmi dobře odrážejí v minimální mzdě, kterou pracovníci dostávají, a ve všudypřítomném snižování mezd, které představuje závažné úsporné opatření. Zvláště zranitelní jsou lidé bez vyššího vzdělání. Podle statistických údajů EU činí riziko chudoby pracujícího člověka bez vyššího vzdělání 16 %, což představuje dvojnásobek průměru v Litvě a osminásobek rizika zaměstnance s vysokoškolským vzděláním. Tento rozdíl je bohužel v Litvě mnohem větší než kdekoli jinde v Evropské unii. Otázkou chudoby pracujících lidí se členské státy včetně mé země nezabývaly dostatečně. Potřebujeme více studií věnujících se tomuto problému a konkrétní opatření pro snížení chudoby pracujících lidí.

 
  
  

Návrh usnesení RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro společný návrh usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Íránu. Udělal jsem to, protože jsem přesvědčen, že trest smrti ukamenováním vynesený nad Sakíne Aštíáníovou je jasným porušením mezinárodních závazků ze strany Íránu. Bez ohlasu na skutkovou podstatu nelze tento druh trestu nikdy odůvodnit nebo přijmout. Mučení, nezákonné věznění, fyzické a sexuální násilí, beztrestnost státních činitelů jsou nadále v mnoha zemích rozšířenou praxí. To vyvolává závažné pochyby o nestrannosti a transparentnosti tamějších soudních řízení. Pokračující pronásledování etnických a náboženských menšin a přetrvávající kriminalizace svobodných sexuálních vztahů mezi dospělými jsou nepřijatelné.

Za tohoto stavu je na nás, jako na evropských obhájcích lidských práv a demokratických hodnot, které jsou základem našich institucí, abychom na íránské orgány vyvinuli veškerý možný tlak k přehodnocení podobných postupů. Tento tlak již přinesl své plody, protože íránská vláda oznámila odklad trestu smrti ukamenováním pro Sakíne Aštíáníovou. Musím složit hold odvaze všech íránských mužů a žen, kteří bojují za obhajobu svých základních svobod.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písemně. (EL) Evropský parlament spěchal s prohlášením své podpory imperialistickým plánům na Středním Východě a otevřených vojenských hrozeb Izraele, Spojených států amerických a NATO vůči Íránu. Pod záminkou barbarského trestu smrti ukamenováním, který byl vynesen nad Sakíne Muhammadí Aštíáníovou, a nepřijatelného pronásledování lidového hnutí přijaly všechny politické skupiny v Evropském parlamentu ve vzácném projevu jednomyslnosti usnesení o zesílení imperialistických zásahů v Íránu. Řecká komunistická strana usnesení nepodpořila, protože nemá nic společného se solidaritou potřebnou v boji pracující třídy proti reakcionářskému a zpátečnickému režimu, který sankce a podobná usnesení naopak posilují. Je výmluvné, že o rozpravě v Evropském parlamentu bylo rozhodnuto ihned po prohlášeních izraelského vyslanectví v Bruselu, který Evropský parlament vyzýval, aby se nezabýval porušováním lidských práv v Izraeli a obrátil svou pozornost k Íránu.

Citlivost Evropského parlamentu k otázce lidských práv je fíkovým listem zakrývajícím agresivní zahraniční politiku EU a její zločiny na pracujících, přistěhovalcích a národech. Boj proti NATO, EU a imperialistickým svazům se stává stále nezbytnější, mají-li lidé získat práva a svobody a určovat svůj vlastní osud.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně.(FR) Sakíne Muhammadí Aštíáníové, 43leté íránské ženě, hrozí smrt ukamenováním jako trest za cizoložství a plánování vraždy bývalého manžela. Jako poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně sdružení Ženy v centru pozornosti (Femmes au Centre) jsem pobouřena tímto rozsudkem, který všichni považují za svévolný. Toto rozhodnutí skutečně opovrhuje nejzákladnějšími lidskými právy: nerespektuje právo na obhajobu ani lidskou důstojnost. Ještě i dnes v některých zemích vedle sebe existují dva druhy spravedlnosti: ženy jsou trestány a mučeny a jejich základní práva jsou porušována, a to muži, kteří mají veškerou moc. Těší mě, že usnesení Parlamentu vyzývající íránský režim, aby změnil názor ohledně tohoto rozsudku, bylo přijato téměř jednomyslně; dodává mu to podstatně na významu. Nyní očekáváme, že bude s ohledem na lidská práva v Íránu dosaženo skutečného pokroku.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro toto usnesení. Írán je i nadále zemí, která každým rokem vykoná nejvíce poprav. Proto důrazně podporuji stanovisko Evropského parlamentu, které vážně odsuzuje trest smrti a naléhavě vyzývá íránské orgány, aby zrušily jeho uplatňování, aby odstranily všechny druhy mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a aby ukončily pronásledování obhájců lidských práv. Podporuji cíl Evropské unie, jímž je podpora lidských práv na celém světě a provádění souvisejících podpůrných programů, jako je Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva financovaný Evropskou unií. Účelem tohoto nástroje s rozpočtem 1,1 miliard EUR na období 2007–2013 je zajišťovat dodržování lidských práv a demokracie na celém světě. Komise a Rada společně s ostatními mezinárodními organizacemi by proto měly pokračovat v aktivní přípravě dalších nástrojů pomoci a aktivně tak bránit íránské aktivisty za lidská práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písemně. (IT) Společné usnesení má mou plnou podporu jako politické zástupkyně, a především jako ženy. Írán je dnes zemí, která symbolizuje násilí radikálního islámu a fanatismu vůči ženám a jejich základním právům. Tímto usnesením oprávněně vyzýváme Íránskou islámskou republiku a její vůdce, aby dodržovali mezinárodní úmluvy o lidských právech, které je Írán právně vázán dodržovat. Případ Sakíne spolu s dalšími případy uvedenými v textu, o němž jsme hlasovali, potvrzuje, že dnes lze o Teheránu říci, že je v naprosté opozici vůči moderním politickým a kulturním hodnotám, ale také že vstupuje do sféry ilegality, pokud jde o mezinárodní normy, protože nedodržuje závazné dohody o ratifikaci Úmluvy o právech dítěte a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Usnesení je důrazné, správně důrazné v době, kdy bychom měli dát Íránu najevo veškerou moc a vyvinout tlak, kterého je tento orgán schopen, aby mezinárodní hnutí za zastavení poprav prováděných Íránskou islámskou republikou dosáhlo svého kýženého účinku. Proto jsem rozhodně hlasovala pro.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Mezinárodní společenství dosáhlo malého vítězství, které nabízí záblesk naděje v případě ženy, která byla v Íránu odsouzena k smrti barbarskou metodou ukamenování. Trest byl prozatím odložen, což však nic neznamená. Právě proto je třeba pokračovat v úsilí všech členů mezinárodního společenství s cílem dosáhnout zákazu trestu smrti ve státech, jako je Írán, kde jsou životy lidí vydány na milost zvrhlým archaickým zákonům.

Evropská unie musí nadále odsuzovat státy, které nerespektují lidský život a v nichž lidská práva nic neznamenají, a musí na tyto státy vyvíjet tlak. V Íránu jsou lidé, kteří denně riskují svůj život a osobní bezpečnost v boji za větší svobodu a demokratičtější práva. Mezinárodní sdružení a orgány těmto lidem projevují svou podporu. S utlačovatelským režimem, který ustrnul v čase, tak jako režim v Teheránu, však bude bitva obtížná a dlouhá. Nikdo by neměl platit svou svobodou za to, že otevřeně vyjádří své názory proti režimu nebo některým vůdcům. Evropská unie se musí aktivně chopit své úlohy vývozce svobody a respektu k lidem a jejich právům.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), písemně. – Zdržel jsem se hlasování o tomto návrhu. Hlasoval bych však pro návrh B7-0499/2010 (ECR). Samozřejmě souhlasím s názory, že ukamenování (nebo jakýkoli jiný trest smrti) za cizoložství je zcela nepřijatelný i pro muslimské země, které takové chování mohou chtít zakázat zákonem. Ačkoli nejsem pro využívání trestního práva pro vymáhání morálního chování mezi dospělými jednajícími po vzájemné dohodě, respektuji právo jiných zemí na odlišný názor, pokud nebudou používat neúměrné a brutální tresty. Jsem rovněž znepokojen používáním trestního práva proti politickému disentu v Íránu či v jiných zemích v EU, které se toho dopouštějí.

Všichni obžalovaní, kteří čelí závažným trestním obviněním, by měli mít nárok na právní zastoupení a měla by existovat ochranná ustanovení proti nepřiměřenému chování policie před soudním řízením. Nevěřím, že je na Evropské unii, aby říkala Íránu, že za žádných okolností nesmí používat trest smrti. Nemá-li být tento návrh kontraproduktivní, musí být úměrný a musí se obracet na reformně naladěné příslušníky velmi konzervativní společnosti. Tento návrh urazí i proreformní Íránce.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Sakíne Aštíáníová je tváří poprav v Íránu, symbolem nespravedlnosti soudních řízení v této zemi a tamních porušování základních práv. Chci připojit svůj hlas k mezinárodním hnutím solidarity, která požadují, aby byl rozsudek zrušen a Sakíne Aštíáníová ihned osvobozena: požadovat její svobodu znamená rovněž bojovat za rovná práva žen, za svobodu projevu a aktivní účast ve svobodné společnosti. Důrazně podporuji antidiskriminační kauzy, zejména tento případ íránských žen, a ráda bych zdůraznila úlohu, kterou hraje Sakíne Aštíáníová v první linii boje za demokracii, rovnoprávnost a práva v Íránu. Odvaha a odhodlání íránských žen jsou inspirací pro nás všechny.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Teokratická diktatura v Íránu seje nenávist a káže nesnášenlivost. Její pobuřující rétorika prosazující zničení Izraele a její jaderný program, který je stále bez kontroly nebo mezinárodního dohledu, představují hrozbu pro světový mír. Islámské soudy používají barbarské zákony, které jsou samy o sobě popřením spravedlnosti a staví ženy do pozice faktických otroků.

Bohužel případ Sakíne Muhammadí Aštíáníové není ojedinělý a my musíme podpořit všechny ostatní ženy odsouzené k smrti bez respektování lidské důstojnosti, práv žen a lidských práv. Chtěl bych znovu zopakovat svůj protest proti trestu smrti a vyzvat íránské orgány v souladu s rezolucemi OSN č. 62/149 a 63/138, aby vyhlásily moratorium na popravy do zákazu trestu smrti. Odsuzuji uvěznění a požaduji okamžité propuštění Zahry Bahrámíové, občanky Nizozemska, která cestovala do Íránu na návštěvu své rodiny a byla zatčena v souvislosti s protesty při příležitosti svátku Ášúrá dne 27. prosince 2009 a byla přinucena učinit televizní přiznání a uznat obvinění, která vůči ní byla vznesena.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro společné usnesení o lidských právech v Íránu, k němuž jsme připojila své jméno, protože si myslím, že je z etického hlediska naprosto nezbytné vyvinout tlak na íránské orgány, aby přestaly páchat své odporné zločiny. Jsem hrdá na to, že jsem se narodila v zemi, která stála v čela zákazů trestu smrti. Sakíne Muhammadí Aštíáníová nespáchala žádný trestný čin, přesto však byla uvězněna a odsouzena k smrti ukamenováním a je trvale ponižována a bičována. Chtěla bych vyjádřit své nejhlubší znepokojení nad soustavnými zprávami o pronásledování, kterého se íránské orgány dopouští na politických protivnících a obhájcích lidských práv, zvláště na ženách a mladých studentech. Jedná se o jasné porušení Všeobecné deklarace lidských práv OSN a zneužívání soudní pravomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Nejen, že bezdůvodné a neúměrné násilí uráží naše evropské cítění, protože je v přímém rozporu s hlavními hodnotami a právy, která se zrodila na západě a jsou dnes naštěstí součástí světového dědictví. Mezi těmito případy vystupují do popředí případy násilí na ženách, které jsou v některých společnostech často používány jako zbraň nebo válečná kořist, jako dekorativní předměty nebo bytosti bez práv nebo schopnosti jednat autonomně a které jsou odsouzené být jen zvláštní a nehájenou menšinou.

Bohužel stále existují státy a země, které nadále schvalují hrozné praktiky na ženách a ukládají jim kruté, brutální a očividně neúměrné tresty. Živí kultury, které utlačují, degradují a ponižují ženy jen za to, co jsou. Právě proto, že věřím ve vzájemně se doplňující povahu obou pohlaví založenou na jejich přirozených rozdílech a rovných právech, nemohu jinak než co nejdůrazněji odsoudit tyto zavrženíhodné praktiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Jsme proti trestu smrti v každé zemi, ať ve Spojených státech amerických, Íránu, či v kterékoli jiné zemi světa. Jsme také proti všem formám mučení bez ohledu na to, kde k němu dochází, včetně Íránu a věznic ovládaných CIA. Proto naléhavě žádáme Írán, aby ušetřil život Sakíne Aštíáníové a zastavil kamenování žen, mladých lidí i ostatních. Proto jsme hlasovali pro toto usnesení.

Chtěli bychom však zdůraznit, že otázku boje za respektování demokracie v Íránu, obhajoby práv těch, kdo nadále bojují za sociální spravedlnost, pokrok a demokracii v této zemi, nelze za žádných okolností používat proti svrchovanosti Íránu, jeho územní celistvosti a pravomoci rozhodovat o své budoucnosti. Stejně tak ji nelze používat ani k odůvodnění vměšování se a zásahů, které nerespektují územní svrchovanost země.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písemně. (GA) Smrt ukamenováním by nikdy neměla být akceptována či podporována. Vyzývám íránské orgány, aby zrušily trest vynesený nad Sakíne Muhammadí Aštíáníovou a Zahrou Bahrámíovou a aby jejich případ znovu přezkoumaly.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písemně.(PL) Do konce roku 2010 zbývají ještě tři měsíce a soudnímu systému Íránské islámské republiky se letos podařilo nařídit 2 000 trestů smrti. Při optimistickém předpokladu, že poslední čtvrtletí nepřinese ani jediný další takový trest a také že o všech podobných trestech víme, to znamená, že se každý den pět íránských občanů dozví, že brzy přijdou o život. Dnes ráno to může být Sakíne Muhammadí Aštíáníová, která byla v roce 2006 odsouzena k smrti ukamenováním za cizoložství. V poledne to může být naopak Muhammad Mustafáí, právník hájící lidská práva, který uprchl z Íránu ve strachu z uvěznění a represe. Odpoledne může být další obětí íránského režimu Nasrín Sotúdeová, která bojuje za snížení počtu trestů smrti ukládaných mladistvým, přičemž večer bude za účast na pouličním protestu další uvězněnou osobou nizozemská občanka Zahra Bahrámíová.

A nakonec získají íránské orgány svou další, již pátou oběť v noci při tajné razii.

Proto kategoricky požadujeme zrušení trestu smrti v Íránu, odvolání trestu ukamenování pro Sakíne Muhammadí Aštíáníovou a propuštění Zahry Bahrámíové. Také bychom chtěli připomenout, že Írán je signatářem Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož článek 18 uvádí: „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.“

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro usnesení o lidských právech v Íránu, zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové, protože situace těchto dvou žen je tragická. Sakíne Muhammadí Aštíáníové, kterou odsoudila íránská vláda k smrti, hrozí každým dnem poprava naprosto barbarským rituálem kamenování. Která země může v 21. století napsat černé na bílém do svého trestního zákoníku, jak velké mají být kameny, které se mají házet na odsouzeného vězně, aby ho zabily? Írán je takovou zemí. Jedině zapojení mezinárodního a politického společenství dokázalo v několika posledních letech zabránit kamenování a jedině toto dokáže přimět íránskou vládu, aby ustoupila. Jako politikové, jako občané i jako lidské bytosti máme povinnost zabránit něčemu, co není ničím menším než vraždou.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písemně. (FI) Hlasovala jsem pro návrh usnesení RC­B7­0494/2010 o situaci v oblasti lidských práv v Íránu protože jsem přesvědčena, že Evropská unie musí světu jasně říci, že život přiměřený lidské bytosti, politická práva a spravedlivé zacházení jsou základní práva každého bez ohledu na zemi, kde se narodil. Po přečtení usnesení bude každý s čistým svědomím moci zjistit, proč toto téma vyvolává v Evropě silné emoce, nemyslím si tedy, že je nutné začít je v tomto přehledu rozebírat.

Ačkoli je to v současné době jasný příklad poškozování lidských práv, který by měl sloužit jako varování pro každého, situace v Íránu by nám neměla umožnit přehlížet skutečnost, že podobné a ještě vážnější problémy existují téměř všude ve třetím světě. V oblastech, kde existuje právo šaría, dochází ke zvláště systematickému útlaku v obrovském měřítku.

Jsem si vědoma toho, že stanovisko Evropské unie a západního světa ve věci lidských práv je již dobře známé, ačkoli v této oblasti nebylo dosaženo žádného významného pokroku. Z toho důvodu si myslím, že je důležité, aby Evropská unie v budoucnosti nadále vyvíjela ve věci lidských práv na Írán a ostatní problémové země tlak.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) To, co se děje v Íránu v souvislosti s lidskými právy, je zcela hanebné. Evropská unie nemůže jakožto obhájce lidských práv na celém světě zůstávat lhostejná a musí v plné míře projevit svůj odpor k různým rozsudkům smrti ukamenováním, které byly během několika let v této zemi provedeny. Evropská unie musí vyslat jednoznačný signál, že takto nelze postupovat v zemi, která chce být respektována a jejímž cílem je udržování normálních diplomatických vztahů se všemi členskými státy EU. Proto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. (LV) Hlasoval jsem pro společné usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, protože bezvýhradně podporuji jeho obsah. Ahmadínežádova diktatura zatáhla státní zřízení a státní moc v Íránu zpět do středověku. Musíme íránskému režimu připomenout, že Všeobecná deklarace lidských práv neznamená jen hezká slova. Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože islamističtí fanatici nechtějí pochopit význam mezinárodního práva. Musíme dosáhnout zrušení trestu smrti v Íránu a osvobodit Sakíne Muhammadí Aštíáníovou a Zahru Bahrámíovou z rukou náboženských teroristů, který znetvořili právo v nástroj teroru vůči svým vlastním lidem.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro usnesení v naději, že toto barbarství ustane a že lidská práva všech žen a mužů v situaci, která se dotýká Sakíne Muhammadí Aštíáníové, budou dodržována. Chtěl bych zdůraznit, že to, čeho jsme svědky, se odvozuje od uplatnění fundamentalistického islamistického práva, které by někteří lidé chtěli zavést i do demokratické Evropy.

Trest smrti ukamenováním je vlastně formou mučení. V posledních letech byly stovky žen v Íránu ukamenovány za trestný čin cizoložství a nejméně 40 dalších lidí na stejný osud čeká ve vězení. Nemluvě o tisících žen uvězněných z politických důvodů, které jsou často mučeny a popravovány.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písemně. (IT) Každé slovo pronesené v této sněmovně by mělo být jako kámen položený k nohám těch, kdo provádějí ukamenování, aby kolem nich byla postavena zeď, která by je vykázala z lidské společnosti.

Sakíne musí být zachráněna a s ní i ženy a muži na celém světě, kteří se stále stávají obětí této barbarské krutosti, která je neslýchaná dokonce i mezi těmi nejdivočejšími a nejprimitivnějšími zvířaty. V činech a slovech nehodných vůdců a falešných světců, které již Všemohoucí zatratil bez šance na milost, se dnes projevuje stvůra, tedy ďábel. Měli by si uvědomit, že pokud nyní nepřestanou, jejich čas bude poznamenán, a ani teď ani nikdy v budoucnosti nedosáhnou klidu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro návrh usnesení a těší mě, že tato sněmovna pro něj hlasovala téměř jednomyslně. Při takovýchto příležitostech se ukazuje přesvědčivá síla demokracie.

Burcování lidí v celé Evropě a zejména v Itálii na podporu Sakíne je třeba důrazně podpořit a já doufám, že se situace v Íránu zlepší. Domnívám se, že k primárním úlohám Evropského parlamentu patří být světlem naděje pro všechny oběti porušování lidských práv. Doufám, že íránský režim svou politiku přehodnotí, bude si více vážit žen a zavede transparentnější a méně středověký soudní systém.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně. (FR) Slova někdy nestačí, čelíme-li barbarství, hanbě a naprostému pohrdání těmi nejzákladnějšími lidskými hodnotami. Proto tváří v tvář těžkým tmářů je na demokratech světa, aby zachránili Sakíne Muhammadí Aštíáníovou.

Od doby, kdy v roce 1979 mulláhové znovu zavedli ukamenování, bylo 300 lidí zmasakrováno – jiné slovo pro to není – v důsledku falešných soudních řízení, nemluvě o popravách oběšením vykonaných nad nezletilými, homosexuály a politickými odpůrci. Patří k nim i vyznavači víry Bahá´í, jejichž jediným zločinem je to, že nemají stejnou víru jako mocní v Teheránu.

Zde je tíha našich slov, tíha mezinárodní mobilizace, k níž Evropský parlament dnes odpoledne jen přidal svůj hlas. Krásná tvář Sakíne nyní zosobňuje boj za práva žen v Íránu i obhajobu všech obětí útlaku.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. (ES) Usnesení, které jsme právě přijali, jasně formuluje náš empatický zamítavý postoj k trestu smrti ukamenováním pro íránskou občanku Sakíne Muhammadí Aštíáníovou. Bez ohledu na činy, z nichž je obviněna, nelze trest smrti ukamenováním odůvodnit či akceptovat. Kromě toho poslanci tohoto Parlamentu žádají íránské orgány, aby trest odložily a případ přezkoumaly.

Tento text, který byl přijat 658 hlasy pro a 1 proti, přičemž 22 poslanců se zdrželo hlasování, rovněž žádá íránskou vládu, aby znovu zvážila případ Zahry Bahrámíové a „aby jí ihned umožnila přístup k právní a konzulární pomoci, propustila ji nebo jí zajistila řádný proces“. Stejně tak poslanci tohoto Parlamentu vyzývají Teherán, aby zastavil popravu Íbráhíma Hamídího, osmnáctiletého mladíka obviněného ze sodomie.

Evropský parlament vyjadřuje své znepokojení nad tím, že spolu s Afghánistánem, Somálskem, Saudskou Arábií, Súdánem a Nigérií „Írán patří … ke skupině velmi malého počtu zemí, které nadále vykonávají trest ukamenováním“. V tomto smyslu vyzývá íránský parlament, aby přijal právní předpis, který by postavil „krutý a nelidský trest ukamenováním“ mimo zákon. Íránská vláda by též měla uvalit moratorium na výkon trestu smrti v očekávání jeho zrušení.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí