Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0230/2010

Συζήτηση :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0308

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Η πρόοδος της επιστήμης αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και η καινοτόμος έρευνα αποτελεί, συνεπώς, τη βάση νέων και καλύτερων μεθόδων, οι οποίες ωφελούν την οικονομία γενικά και τους ανθρώπους ειδικότερα. Ωστόσο, δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί επιπόλαια το κόστος που σχετίζεται με αυτό. Η καλή διαβίωση των ζώντων οργανισμών θα πρέπει να είναι το σημαντικότερο πράγμα στην οικονομία. Αν οι άνθρωποι δεν σέβονται τους νόμους της φύσης, ή αν παρεμβαίνουν υπερβολικά σε αυτούς, η φύση μπορεί να αντιδράσει. Αυτός είναι ο λόγος που οι συστάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα είναι τόσο σημαντικές. Υπερψήφισα την έγκρισή τους, διότι αποτελούν έναν καλό συμβιβασμό. Αφενός, η οδηγία καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή σημαντικής επιστημονικής έρευνας ενώ, αφετέρου, μειώνει, κατά το δυνατόν, την ταλαιπωρία των ζώων που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις δοκιμές σε ζώα του 1986 πραγματικά χρήζει επικαιροποίησης. Δεν είμαι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι η νέα νομοθετική πρόταση εξακολουθεί να επιτρέπει τις δοκιμές και την ταλαιπωρία των ζώων, αλλά, παρ’ όλα αυτά, υπερψήφισα την οδηγία. Για ποιον λόγο;

Κυρίως για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η πρόταση επιτρέπει τις δοκιμές σε ζώα μόνο σε περιπτώσεις όπου η καλή διαβίωση των ανθρώπων υπερτερεί σε βάρος της καλής διαβίωσης των ζώων. Αυτό αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη, το ανθρώπινο δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή θεραπεία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, βάσει της νέας οδηγίας, θα χρησιμοποιηθεί σημαντικά μικρότερος αριθμός ζώων για δοκιμές απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ο τρίτος λόγος είναι ότι τα ζώα που θα εξακολουθήσουν να υφίστανται δοκιμές θα έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και θα λαμβάνουν καλύτερη φροντίδα.

Φυσικά, θα ήθελα να καταστούν οι δοκιμές σε ζώα τελείως περιττές στο εγγύς μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η καλή διαβίωση των ζώων αποτελεί ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τους πολίτες της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είμαι πολύ ικανοποιημένος που η εισηγήτριά μας, η κ. Jeggle, κατόρθωσε κατά τη διάρκεια μακρών διαπραγματεύσεων να επιφέρει μια σημαντική βελτίωση στην καλή διαβίωση των πειραματόζωων.

Ο στόχος της νέας οδηγίας είναι να διασφαλισθεί ότι τα πειράματα σε ζώα θα αντικατασταθούν και θα μειωθούν στο απολύτως ελάχιστο που είναι αναγκαίο. Οι δοκιμές αυτές θα επιτρέπονται μόνο αν δεν υπάρχουν καθόλου εναλλακτικές, αλλά θα υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς κανονισμούς. Αυτό αποτελεί έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ της καλής διαβίωσης των ζώων και της ελευθερίας της έρευνας. Για πρώτη φορά, θα έχουμε ένα υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε την άμεση εφαρμογή της νέας οδηγίας από όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το εν λόγω ευαίσθητο θέμα της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, θεωρώ ότι έχουμε κατορθώσει να επιτύχουμε έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ των απαιτήσεων εκείνων που διεξάγουν έρευνες χρησιμοποιώντας ζώα και των προτύπων καλής διαβίωσης για τα ζώα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς σκοπούς.

Αυτός είναι ο λόγος που υπερψήφισα την έκθεση της κ. Jeggle. Παράλληλα, υπερθεματίζω την υποχρέωση των κρατών μελών να μην χρησιμοποιούν ζώα όποτε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει άλλες πειραματικές μεθόδους ή στρατηγικές για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την Elizabeth Jeggle για το έργο της σχετικά με το εν λόγω ζήτημα των δοκιμών και της χρησιμοποίησης των ζώων.

Το υπερψήφισα, διότι θεωρώ ότι αποτελεί την πιο ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την επικαιροποίηση της νομοθεσίας του 1986.

Μπορώ να πω ότι αυτό είναι σημαντικό για την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και για τη συνέχιση της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρισκάρουμε ωθώντας τους επιστήμονες και την έρευνα σχετικά με ιατρικές παθήσεις εκτός των συνόρων μας όπου υπάρχει λιγότερη ρύθμιση. Έτσι, ενώ πρέπει να βελτιώσουμε τη ρύθμιση και μάλιστα την καλή διαβίωση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε δοκιμές σε ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η έρευνα μπορεί να συνεχισθεί.

Μιλάμε συνέχεια για την προώθηση της ενασχόλησης των νέων με την επιστήμη και για τη διάθεση περισσότερων δαπανών για την έρευνα και την καινοτομία, και αυτό όντως περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση ζώων. Αλλά ας τα προστατεύσουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό, και αυτό θα το επιτύχουμε με αυτήν τη νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, το δανικό Φιλελεύθερο Κόμμα υπερψήφισε την έκθεση σχετικά με τα πειράματα σε ζώα. Δεν είναι κρυφό ότι έχουν προβληθεί πολύ ισχυρά επιχειρήματα και για τις δύο πλευρές αυτού του θέματος. Υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν ότι τα δικαιώματα των ζώων έχουν προτεραιότητα. Εμείς, από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι και η κοινωνία επίσης έχει το δικαίωμα να σημειώσει πρόοδο στην ανάπτυξη φαρμάκων και στη θεραπεία ασθενειών. Καθήκον μας είναι, φυσικά, να διασφαλίσουμε την επίτευξη της σωστής ισορροπίας. Τα ζώα πρέπει να έχουν τη δέουσα μεταχείριση, αλλά οι ερευνητές μας πρέπει να έχουν τα μέσα που χρειάζονται προκειμένου να αναπτύξουν νέες μορφές θεραπείας και να θεραπεύσουν σοβαρές ασθένειες. Η έκθεση που συνέταξε η κ. Jeggle επιτυγχάνει μια σαφή ισορροπία και είμαστε, συνεπώς, της γνώμης ότι αξίζει να υπερψηφισθεί. Επίσης, κατά βάση πιστεύουμε ότι είναι καλό που μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε πέραν της νομοθεσίας που χρονολογείται πίσω στο 1986.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, (…) επετεύχθη συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση όσον αφορά την εν λόγω αμφιλεγόμενη έκθεση σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Υπερψήφισα τη συμφωνία, διότι φαίνεται να είναι ένα ισορροπημένο κείμενο που προστατεύει τα ζώα χωρίς να απειλεί την επιστημονική έρευνα.

Η συμφωνία τονίζει το γεγονός ότι η έρευνα που χρησιμοποιεί ζώα θα πρέπει να επιτρέπεται όπου δεν καθίσταται δυνατή η πρόοδος μέσω διενέργειας πειραμάτων που να είναι ικανοποιητική από επιστημονικής πλευράς. Η νομοθεσία είναι σαφής: καθορίζει κριτήρια για τη μεταχείριση των ζώων για επιστημονική χρήση και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα μειώνεται στο ελάχιστο.

Χωρίς αυτήν την έκθεση, δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται όλο και περισσότερη επιστημονική έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την Elizabeth Jeggle, και όλους όσοι συμμετείχαν, για την επίτευξη αυτού του ισορροπημένου συμβιβασμού σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Πράγματι, το ευρωπαϊκό κίνημα για την καλή διαβίωση των ζώων επιδοκιμάζει την ταχεία έγκριση του συμφωνηθέντος συμβιβασμού. Θεωρώ ότι το εγκριθέν κείμενο θα αποφέρει άμεσα και απτά οφέλη καλής διαβίωσης των ζώων ενώ, ταυτοχρόνως, θα επιτρέψει να συνεχισθεί η απαραίτητη ιατρική έρευνα στην Ευρώπη, η οποία ας ελπίσουμε ότι θα επιφέρει νέες, καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες.

Ο συμβιβασμός που επετεύχθη σήμερα αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα για την εναρμόνιση των κοινοτικών ρυθμίσεων σχετικά με τα πειράματα σε ζώα και αυτό καθαυτό, πιστεύω, είναι πολύ σημαντικό.

Τέλος, αποτελεί μια ανθρωπιστική αντίδραση η οποία έχει θεσπίσει τα ανώτερα όρια για τον πόνο, και αναθέτει στην Επιτροπή την υποχρέωση να εποπτεύει τα ιδρύματα στα οποία διεξάγονται δοκιμές σε ζώα όπου συντρέχουν δέοντες λόγοι ανησυχίας.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης υπερψήφισα την οδηγία της κ. Jeggle σχετικά με την προστασία των ζώων, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχουμε σημαντική υποστήριξη στην προστασία των ζώων.

Σε σχέση με αυτό, ωστόσο, αξίζει να θυμόμαστε επίσης ότι η εν λόγω πρόταση αποτελεί έναν καλό συμβιβασμό που συνδυάζει την προστασία των ζώων με την επιστημονική έρευνα. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ως κάποιον βαθμό τα πειράματα σε ζώα, διότι δεν έχουν ανακαλυφθεί τυχόν εναλλακτικές αυτών. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, να διασφαλισθεί ότι διεξάγονται στις κατάλληλες συνθήκες και ότι προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερη βλάβη, πόνο και ταλαιπωρία.

Αποτελεί ένα εξαιρετικό βήμα προόδου, καθώς γνωρίζουμε ότι η προηγούμενη οδηγία χρονολογείται πίσω στο 1986. Ευελπιστώ ότι θα εφαρμοσθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, θα υιοθετήσουμε μια εναρμονισμένη πρακτική η οποία θα προωθεί την προστασία των ζώων, αλλά θα παρέχει επίσης ευκαιρίες προόδου της επιστημονικής έρευνας.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Εκτιμώ πάρα πολύ το έργο της κ. Jeggle, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω το κείμενο της οδηγίας, διότι ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή έχουν εγγυηθεί την απαγόρευση της χρήσης κυττάρων ανθρώπινων εμβρύων προκειμένου να σωθούν ζώα. Η οδηγία αποτελεί απόδειξη του γεγονότος ότι, ως άνθρωποι, αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τα άλλα ζωντανά πλάσματα στη Γη, αλλά αποτελεί επίσης θλιβερή μαρτυρία του γεγονότος ότι δεν αποδίδουμε μεγάλη αξία στην ανθρώπινη ζωή. Είμαστε πρόθυμοι να περιορίσουμε τη χρησιμοποίηση πιθήκων για έρευνα μόνο σε περιπτώσεις διατήρησης ενός είδους ή απειλής για την ανθρώπινη ζωή. Ακόμη και τότε, η έρευνα επιτρέπεται μόνο εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι καμία άλλη μέθοδος δεν είναι κατάλληλη. Ωστόσο, αδυνατούμε να παράσχουμε ομοίως αυστηρή προστασία στα ανθρώπινα έμβρυα, τα αγέννητα παιδιά ή ακόμα και στις γενετικές πληροφορίες. Δυστυχώς, αυτή η έκθεση με έκανε να νιώθω σαν να ζω στον πλανήτη των πιθήκων.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Επιδοκιμάζω τα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Πιστεύω ότι είναι λογικά και ισορροπημένα μέτρα, τα οποία αρμόζουν στην εποχή μας και στις προσδοκίες του πολιτισμού μας. Πρέπει, ωστόσο, να παραδεχθώ ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας έκανα λάθος. Εκ παραδρομής, υπερψήφισα την πρώτη τροπολογία, ενώ ήμουν υπέρ της απόρριψης όλων των τροπολογιών, εξού και η δήλωσή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπερψήφισα την αναπομπή στην επιτροπή της νομοθεσίας σχετικά με τα πειράματα σε ζώα, διότι δεν θεωρώ ότι το μετέπειτα αποτέλεσμα θα ήταν κάπως καλύτερο. Υπερψήφισα, ωστόσο, τις τρεις προτεινόμενες τροπολογίες.

Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ανησυχητικό ότι στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα, κάνουμε ουσιαστικά ένα βήμα πίσω στο ζήτημα της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειράματα. Σε αρκετά κράτη μέλη επί του παρόντος, ισχύουν ήδη καλύτερες μέθοδοι για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της έρευνας, χωρίς τη χρησιμοποίηση ζώων για πειράματα. Η εν λόγω πρακτική στην πραγματικότητα θα επιβράδυνε την ανάπτυξη εναλλακτικών.

Ομοίως, μελέτες καταδεικνύουν ότι η χρησιμοποίηση πρωτευόντων, ακόμη και σε ακραίες περιστάσεις, δεν παράγει το αποτέλεσμα για την ανθρώπινη υγεία που εικάζεται στα επιχειρήματα που προβάλλονται στην πρόταση.

 
  
  

Έκθεση Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση σχετικά με τις νέες κατευθυντήριες αρχές για την απασχόληση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» λαμβάνει χώρα εν μέσω οικονομικής κρίσης, η οποία θα έχει αναμφίβολα βαθύ αντίκτυπο στην αγορά εργασίας για αρκετά ακόμη χρόνια.

Η τρέχουσα κρίση αποκάλυψε την απουσία τυχόν αποτελεσματικών μηχανισμών για την άμεση αντίδραση στα σημάδια της κρίσης. Αποδεικνύει, συνεπώς, πόσο απαραίτητος είναι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενισχυμένος και αποτελεσματικός. Η κρίση τόνισε επίσης τη στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών όσον αφορά τις αγορές και την απασχόληση. Θα ισχυριζόμουν, συνεπώς, ότι οι προσπάθειες που κατέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» απαιτούν ισχυρή δέσμευση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη διευκολύνουν επίσης τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Η στρατηγική θα πρέπει να αποτρέπει τυχόν περαιτέρω οικονομική και κοινωνική κατάρρευση μέσω του στενού συντονισμού με τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Πράγματι, αν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική είναι αποτελεσματικές, πρέπει να δοθεί η ενδεδειγμένη προσοχή προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών υπερνικούνται. Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού και οποιαδήποτε μελλοντικά κοινοτικά μέσα χρηματοδότησης θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ διότι είμαι πεπεισμένη ότι αυτή είναι συνολικά η σωστή απόφαση. Παρ’ όλα αυτά, δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένη, διότι σίγουρα θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης των νέων και των γυναικών στην εργασία και την υιοθέτηση της ευελισφάλειας ως μέσο καταπολέμησης της εργασιακής ανασφάλειας, η οποία αποτελεί μάστιγα σε όλη την Ευρώπη. Θαυμάζω το έργο που επιτελέστηκε από την εισηγήτρια, παρά τον περιορισμένο χρόνο που είχε στη διάθεσή της.

Η απόπειρα απλούστευσης αποτελεί σαφώς θετικό σημείο, καθώς προτείνεται μια νέα, απλούστερη μορφή για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και επί του παρόντος υπάρχουν τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της μορφής, οι οποίες προσδιορίζουν με σαφήνεια τους στόχους που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Εξίσου θετική, κατά τη γνώμη μου, είναι η απόπειρα να ληφθούν υπόψη τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν σε μερική αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ένα ακόμη θετικό σημείο στο εν λόγω έγγραφο είναι ότι περιέχει ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ανάπτυξη της ιδέας της εκ νέου ανάθεσης στην εργασία της εκπροσώπησης του δικαιώματος της ανθρωπότητας στην πρόοδο, αντί να αποτελεί απλώς ένα μέσο επιβίωσης.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς το όνομά μου εξαιτίας της μετάφρασης. Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι οικονομίες αρκετών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ευάλωτες. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχυθούν οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας των ευρωπαϊκών οικονομιών. Επιπλέον, πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου τις δημογραφικές αλλαγές, την παγκοσμιοποίηση, και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την προσεχή στρατηγική απασχόλησης να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των άμεσων ζητημάτων που προκύπτουν από την κρίση και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων. Η πολιτική απασχόλησης της Ευρώπης διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην υπέρβαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση μπορούν να έχουν στρατηγική σημασία στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Δεν μπορώ παρά να στηρίξω την εν λόγω πρόταση και θα ήθελα να συγχαρώ τον Csaba Őry για την εξαιρετική έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Mészáros (Meh-tsά-rosh), έχουμε την προφορά του ονόματός σας με τον τρόπο που μόλις το ανακοίνωσα. Εάν είναι λάθος, παρακαλώ να μας πείτε πώς θέλετε να προφέρεται.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(EN) «Mészáros» (Méh-sαh-rosh) «Alajos Mészáros». Δεν είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Στηρίζω πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, όπως εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εργασία και η απασχόληση πρέπει να αποτελούν τα βασικά παράγωγα κάθε επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Η διασύνδεση της ανάπτυξης και της διατήρησης των θέσεων εργασίας με την ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας θα θέσει επίσης, ταυτοχρόνως, τις προϋποθέσεις για την πρόληψη κλιματικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι φυσικές καταστροφές που λαμβάνουν χώρα επί πολλά έτη, ιδίως οι πλημμύρες σε διάφορα τμήματα της Ευρώπης, καταδεικνύουν ότι μπορούν επίσης να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας στον τομέα της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων. Τα ποσά που δαπανώνται για τη διατήρηση των υδάτινων ρευμάτων, τη συντήρηση και κατασκευή δημόσιων αποχετεύσεων, καναλιών άρδευσης και έργων για τη συγκράτηση των υδάτων θα είναι, ασφαλώς, σημαντικά μικρότερα από το κόστος της αντιμετώπισης των συνεπειών των πλημμύρων.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, η έξοδός μας από τη χρηματοπιστωτική κρίση και η έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι πραγματοποιούνται με διαφορετικές ταχύτητες, δυστυχώς λαμβάνουν χώρα εις βάρος των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων.

Η τάση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρόγραμμα της Επιτροπής, το οποίο έχει εγκρίνει το εν λόγω Σώμα, και με τον τρόπο προσέγγισης του ειδικού προγράμματος «Ευρώπη 2020», το οποίο προβλέπει ότι η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη θα συνοδεύεται απαραιτήτως από σημάδια απουσίας αποκλεισμού. Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίναμε σήμερα αποτελούν ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, το έβδομο, το οποίο καλεί τα κράτη μέλη της Ένωσης να μειώσουν τη διαρθρωτική ανεργία μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη ότι η εργασία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο ολόκληρων νομοθετικών κωδίκων, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα της Ιταλίας, στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται ότι «η Ιταλία είναι μια Λαϊκή Δημοκρατία που στηρίζεται στην εργασία», και ότι η εργασία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας στα κράτη μέλη.

Παράλληλα, όλες οι λύσεις θα πρέπει να ενσωματώνουν μια ποιοτική διάσταση. Όπως επεσήμανε χθες ο Πρόεδρος Barroso, σήμερα υπάρχουν τέσσερα εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Κατά κύριο λόγο, οι εν λόγω κενές θέσεις εργασίας απαιτούν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Προτρέπω την Επιτροπή, συνεπώς, να εισαγάγει χωρίς καθυστέρηση το προτεινόμενο ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβει επίσης ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων.

Ο πανευρωπαϊκός στόχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στην ήπειρό μας. Επιπλέον, πρέπει να επιδείξουμε το αναγκαίο θάρρος προκειμένου να μειώσουμε δραστικά τους διοικητικούς και τους μη δασμολογικούς φραγμούς για τις ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση καθώς συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή. Αφενός, υποστηρίζει τη μείωση του αριθμού των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών που προτάθηκαν από την Επιτροπή ενώ, αφετέρου, διευκρινίζει ότι αυτές οι μειωμένες σε αριθμό κατευθυντήριες γραμμές και οι μειωμένοι κοινοί στόχοι για την Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να καθοδηγούν τις πολιτικές των κρατών μελών εξαιτίας της σαφήνειας και της λειτουργικής χρησιμότητάς τους.

Επιπλέον, συμφωνώ με το τμήμα στο οποίο ο εισηγητής αναφέρει ότι, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αποδοτικές οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί επίσης η ενδεδειγμένη προσοχή, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης υπερνικούνται, κυρίως μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το πραγματικό ζήτημα όσον αφορά την εξαιρετική έκθεση του κ. Őry σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση είναι εάν το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τις συστάσεις.

Χθες το βράδυ, άκουσα με χαρά τη δέσμευση της βελγικής Προεδρίας να εξετάσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου. Θα έλεγα στο Συμβούλιο ότι είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετήσει πολλές από τις πραγματικά εξαιρετικές συστάσεις στην έκθεση του κ. Őry, ιδίως, θεωρώ, εκείνες που αναφέρονται στη βελτίωση της διακυβέρνησης. Όλοι συμφωνούν ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού σίγουρα δεν ήταν αποτελεσματική σε σχέση με την ατζέντα της Λισαβόνας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι προβλεπόμενοι κύριοι και επιμέρους στόχοι παρακολουθούνται και αξιολογούνται έναντι των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020».

Είμαι ικανοποιημένη που εγκρίθηκε η τροπολογία 62, καθώς πιστεύω ότι θα βοηθήσει, εάν εφαρμοσθεί, να διασφαλισθεί η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τέλος, υποστηρίζω πλήρως τη συλλογιστική ότι η ανάπτυξη που αυξάνει την απασχόληση θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιοπρεπή εργασία, όπως προωθήθηκε από τη ΔΟΕ.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Πρέπει να επικροτηθεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» την οποία εγκρίναμε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Δεδομένης της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, αποτελεί θετικό βήμα, το οποίο καταδεικνύει τη δέσμευση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και την ανάληψη από μέρους τους της ευθύνης για την οικονομία και την απασχόληση. Πρέπει επίσης να επικροτηθεί το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία θέσπισης των κατευθυντήριων γραμμών, δεν λησμονήθηκε η ανάγκη διατήρησης της συνεκτικότητας και της διαφάνειας. Πρέπει να τεθούν σε ισχύ επειγόντως μέτρα όπως αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, ανάπτυξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της διά βίου μάθησης, αύξηση του αριθμού των ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διότι διασφαλίζουν μια βιώσιμη οικονομία και ενισχύουν το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας. Είναι σωστό αυτό που αναφέρεται στην έκθεση, ότι πρέπει δηλαδή να διευκολυνθεί η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας όταν πραγματοποιούνται επενδύσεις στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, και επίσης να διασφαλισθεί ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών υπερνικούνται. Συνοπτικά, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ελπίδα ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ιδίως στον τομέα της πολιτικής της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από τριάντα χρόνια, οι χώρες της, ας την ονομάσουμε, «παλαιάς Ευρώπης», τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ ως είχε πριν από τη διεύρυνση προς τις χώρες της πρώην COMECON, αντιπροσώπευαν το 36% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ. Σήμερα, το ποσοστό αυτό είναι στο 25% και σε 10 χρόνια προδιαγράφεται να είναι στο 15%.

Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό; Δεν μπορούμε να τα αποδίδουμε όλα στην άνοδο της Ασίας. Το ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕγχΠ που κατέχουν ο Καναδάς και οι ΗΠΑ παρέμεινε τελείως σταθερό κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιβαρυνθεί με υψηλότερους φόρους, με πιο περιοριστικές ρυθμίσεις, με πιο παρεμβατικούς ρυθμιστικούς φορείς και άδειες και επιθεωρητές και γραφειοκράτες και γραφιάδες. Μπορεί να είχε νόημα όταν ο κύριος ανταγωνισμός προερχόταν από το εσωτερικό αυτής της ηπείρου. Δεν έχει νόημα σε έναν κόσμο όπου ανταγωνιζόμαστε την Κίνα και την Ινδία.

Υπάρχουν ακόμη περισσότεροι λόγοι για τους οποίους οι δικοί σας και οι δικοί μου πολίτες πρέπει να στρέψουν τη ματιά τους προς άλλους ορίζοντες, να εγκαταλείψουν αυτήν την περιορισμένη και φθίνουσα περιφερειακή τελωνειακή ένωση και να ανακαλύψουν εκ νέου την παγκόσμια αγορά την οποία οι πατέρες μας θεωρούσαν δεδομένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ας αρχίσουμε με τις θετικές πτυχές της εν λόγω έκθεσης. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όλοι την ιδέα της διά βίου μάθησης. Επί μακρό διάστημα και επί πολλά έτη, είχε κανείς μία ευκαιρία στις εξετάσεις, και αυτό καθόριζε –σε μια συγκεκριμένη ηλικία, στην ηλικία των 11 ή των 18– το μέλλον του.

Βοηθάει πολύ που, σε μια εποχή διαρκώς μεταβαλλόμενων οικονομιών όπου ορισμένοι τομείς μπορούν να εξαφανισθούν εν μία νυκτί, οι πολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να επιδοθούν στη διά βίου μάθηση. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να εστιάσουμε στη γενικότερη εικόνα.

Αρκετά συχνά σε αυτό το Σώμα, συζητάμε σχετικά με την ιδέα της κοινωνικής Ευρώπης. Αλλά αυτή η φράση «κοινωνική Ευρώπη» συχνά επικαλύπτει πολιτικές που στην πραγματικότητα αποτρέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας –—που επιβαρύνουν τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη– και δυσχεραίνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ας μην εμπλέκεται το κράτος στις δραστηριότητες των μικρών επιχειρήσεων. Ας τους επιτρέψουμε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για όλους.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα την επίσπευση της ψηφοφορίας επί της εν λόγω πρότασης ψηφίσματος, την υπέγραψα μαζί με άλλους συναδέλφους και την υπερψήφισα. Πρέπει να παραδεχθώ, ωστόσο, ότι προσδοκούσα και ήλπιζα σε κάτι περισσότερο από αυτό το Κοινοβούλιο.

Συμφωνώ ότι ήταν μια επείγουσα απόφαση, αλλά ήταν επίσης και μια πολύ σημαντική απόφαση. Ήταν επείγουσα προκειμένου να σωθεί η ζωή της Sakineh Mohammadi-Ashtiani, και ήταν πολύ σημαντική για αυτό το Κοινοβούλιο, διότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να καταδικάζουμε, να καταγγέλλουμε, να αποδοκιμάζουμε και να στιγματίζουμε και, παρ’ όλα αυτά, να εξακολουθούμε να συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο και να τηρούμε την ίδια στάση απέναντι σε χώρες όπως το Ιράν. Αυτήν τη φορά, θεωρώ ότι το Ιράν επέδειξε μεγαλύτερη αλαζονεία προς τη διεθνή κοινότητα, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Αδιαφορεί για κάθε καταγγελία ή κάθε έκκληση.

Η κατάσταση σήμερα έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο σοβαρή, διότι κατά τον τελευταίο χρόνο, η συμπεριφορά του Ιράν επιδεινώθηκε σημαντικά και συνέβησαν γεγονότα που αντιβαίνουν στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ιρανική κυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο.

Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα και κυρώσεις στη χώρα αυτή τόσο από τα μεμονωμένα κράτη μέλη όσο και από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε διπλωματικές σχέσεις με ένα κράτος που δεν δέχεται ή ούτε καν ακούει τις εκκλήσεις που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Στη μακρά εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχω δει ποτέ μια τόσο συντριπτική πλειοψηφία υπέρ ενός ψηφίσματος αυτού του τύπου, με μία ψήφο κατά, 22 αποχές και περισσότερες από 600 ψήφους υπέρ. Νομίζω ότι καταφέρατε να στείλετε το μήνυμα που επιθυμούσατε. Σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εγώ, φυσικά, υποστηρίζω το εν λόγω ψήφισμα. Αποτελεί μία ακόμη δήλωση υπέρ της διάσωσης της ζωής της κυρίας Sakineh Ashtiani.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Έως και 300 γυναίκες έχουν λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου από τότε που το υφιστάμενο κληρικό τρομοκρατικό καθεστώς ανέλαβε την εξουσία πριν από 31 χρόνια. Συνεχίζει επίσης με δημόσιους απαγχονισμούς, συμπεριλαμβανομένων απαγχονισμών ανηλίκων. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να σώσουμε τη ζωή της κ. Ashtiani αλλά, ακόμα και αν το επιτύχουμε, η φύση του εν λόγω καθεστώτος, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα αλλάξει. Ως εκ τούτου, πρέπει να υποστηρίξουμε χωρίς επιφύλαξη εκείνους τους γενναίους ανθρώπους στο Ιράν –και υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιοι από πέρυσι το καλοκαίρι— οι οποίοι επιχειρούν να αντικαταστήσουν το υφιστάμενο καθεστώς με ένα ανοικτό, μη στρατιωτικό και δημοκρατικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να το επιχειρήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι τα λόγια σας και επαινώ την κ. Mazzoni για το έργο της σχετικά με το εν λόγω ψήφισμα, το οποίο υποστηρίζω πλήρως.

Μέσα στην όλη κινητικότητα αυτής της εβδομάδας στο Στρασβούργο, η μόνη συνεδρίαση η οποία ήταν η πιο σημαντική ήταν, δυστυχώς, εκείνη για την οποία είχα τον λιγότερο χρόνο. Ήταν οι γυναίκες από το Ιράν, οι οποίες βρίσκονται εδώ επιζητώντας τη στήριξη για τους συμπολίτες τους και για αυτό το ψήφισμα.

Αλλά χάρηκα πολύ που τις συνάντησα και ανέλαβα δέσμευση στήριξης. Προκαλεί έκπληξη –αλλά ίσως αξίζει να σημειωθεί– ότι λάβαμε πολλά περισσότερα ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με το ζήτημα της καλής διαβίωσης των ζώων από όσα λάβαμε σχετικά με το εν λόγω ζήτημα για την ανθρώπινη ζωή. Απλώς διατυπώνω αυτήν την παρατήρηση ό,τι και να σημαίνει αυτό.

Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφέρουμε, διότι μας ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη λέξη συγκεκριμένα, ότι πολλές από τις γυναίκες οι οποίες καταδικάστηκαν σε θάνατο διά λιθοβολισμού και με άλλους τρόπους καταδικάστηκαν για το έγκλημα mohareb, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει «αυτός που κηρύττει τον πόλεμο στον Θεό». Αλλά στην πραγματικότητα, το μόνο που κάνουν αυτές οι γυναίκες είναι να διαμαρτύρονται κατά της δικτατορίας στη χώρα τους και να επιθυμούν να επιφέρουν αλλαγή προς το καλύτερο για τις ίδιες και να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτήν τη συγκεκριμένη χώρα.

Βρίσκομαι, λοιπόν, εδώ υποστηρίζοντας εκείνες τις γυναίκες. Υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που μπορώ να κάνω, αλλά θεωρώ ότι αυτό το Κοινοβούλιο, με τη σημαντικότατη ψηφοφορία του σήμερα, αποδεικνύει πολλά, και ευελπιστώ ότι θα κάνει τη διαφορά.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, το εν λόγω ψήφισμα αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα προκειμένου να μάθει το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιεί κάθε νόμο χωριστά σε κάθε συνεδρίαση για τη συνέχιση αυτής της μάχης, η οποία σήμερα συνίσταται στη διάσωση της ζωής της Sakineh Mohammadi-Ashtiani, αλλά, κυρίως, συνεπάγεται την καταπολέμηση ενός, καταπιεστικού, τελείως απάνθρωπου καθεστώτος.

Θεωρώ, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να καταστούν πιο δραστήρια και αποφασιστικά όργανα στο μέλλον, και κάθε λέξη που λέγεται σε αυτό το Σώμα θα πρέπει να είναι σαν ένας λίθος που τοποθετείται στα πόδια εκείνων που πραγματοποιούν τον λιθοβολισμό, προκειμένου να χτιστεί ένα τείχος ντροπής γύρω τους και να τους αφανίσει από την ανθρώπινη κοινωνία. Η Sakineh πρέπει να σωθεί, και μαζί με αυτήν οι γυναίκες και οι άνδρες σε όλον τον κόσμο που εξακολουθούν να πέφτουν θύματα αυτής της βάρβαρης σκληρότητας, η οποία είναι ανήκουστη ακόμη και μεταξύ των αγριότερων και πιο πρωτόγονων ζώων.

Είναι το τέρας, εννοώντας τον διάβολο, που υποκινεί σήμερα τις πράξεις και τα λόγια ανάξιων αρχηγών και δήθεν ευσεβών ανθρώπων, τους οποίους ο Παντοδύναμος έχει ήδη καταδικάσει χωρίς καμία περαιτέρω επιείκεια. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι, αν δεν σταματήσουν τώρα, η περίοδος της διακυβέρνησής τους θα στιγματισθεί για πάντα, και η δική μας επίσης αν δεν φροντίζουμε να βοηθάμε πάντα τα θύματα μιας βάρβαρης κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση και ευελπιστώ πραγματικά ότι θα συμβάλει στη διάσωση της ζωής της Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Είμαι λίγο επιφυλακτικός, όπως και πολλοί άλλοι εδώ, διότι, δυστυχώς, γνωρίζουμε ότι τα κράτη με ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως το Ιράν, για παράδειγμα, απλά δεν ακούνε τις εκκλήσεις μας.

Με απασχολεί επίσης το γεγονός ότι , για να επαναλάβω τα λόγια ενός άλλου ομιλητή, δεν έχει λεχθεί σχεδόν τίποτα εδώ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά έχουν λεχθεί πολλά σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων. Φυσικά, αυτό αποτελεί επίσης ένα σημαντικό θέμα, αλλά αυτά τα πράγματα θα πρέπει να εξετασθούν υπό την κατάλληλη προοπτική. Ένα σημαντικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών.

Ευελπιστώ πραγματικά ότι η εν λόγω έκθεση θα συνεισφέρει στην προώθηση της δέσμευσής μας να εγείρουμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επισημάνουμε τη σημασία τους, ακόμη και σε χώρες με ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως το Ιράν, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο οριστικό τέλος σε αυτές τις βάρβαρες θανατικές καταδίκες.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως ορθώς επισημάνατε, η πραγματική ομοφωνία της ψηφοφορίας εδώ σήμερα είναι πολύ σημαντική. Αισθάνομαι ευτυχής που ήμουν ένας από αυτούς που υπερψήφισαν το ψήφισμα.

Θα ήθελα να δηλώσω, καταρχάς, ότι δεν είμαι ο τύπος του ανθρώπου που διαδηλώνει. Σίγουρα δεν έχω φορέσει ποτέ πριν τέτοιου είδους μπλουζάκι, αλλά η δυσανάλογη πρόταση να επιβάλλεται ποινή σε κάποιον και να τιμωρείται με θάνατο για ένα υποτιθέμενο αδίκημα είναι τόσο απαράδεκτο, τόσο απεχθές, τόσο βάρβαρο, τόσο δυσανάλογο και τόσο αηδιαστικό που ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι. Ας ελπίσουμε ότι το μήνυμα πως αυτή η πρακτική είναι αναχρονιστική και πρέπει να τερματισθεί θα περάσει στις ιρανικές αρχές.

Οι πολιτικές πιέσεις και οι δημόσιες διαμαρτυρίες έθεσαν τέλος στη θανατική ποινή σε πολλές χώρες. Ας ελπίσουμε ότι η διαμαρτυρία μας εδώ σήμερα θα τερματίσει αυτήν τη φρικτή κατάσταση. Όπως είπε ο κ. Kelam, 300 άνθρωποι έχουν ήδη λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου, το οποίο είναι φρικτό. Αυτό πρέπει να τερματισθεί και πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όντως θα τερματισθεί.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την πρόταση για το Ιράν. Όλοι συμμεριζόμαστε την ίδια ανησυχία, και όπως προαναφέρατε εσείς, κύριε Πρόεδρε, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την κυρίαρχη αίσθηση εδώ σε αυτό το Σώμα, σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Η ανησυχία μας συνίσταται στο γεγονός ότι όχι μόνο δεν προσφέρεται η ορθή δικονομική διαδικασία σε αυτές τις δύο γυναίκες, αλλά και όταν επιχειρούν να προσλάβουν δικηγόρους, οι ίδιοι οι δικηγόροι διώκονται και οδηγούνται εκτός χώρας.

Παρακολουθούμε μια κυβέρνηση που αδιαφορεί παντελώς για τη δημοκρατία, μια κυβέρνηση που αγνοεί τα αποτελέσματα των εκλογών και έπειτα ξυλοκοπά τους πολίτες και σκοτώνει τους διαδηλωτές οι οποίοι επιθυμούν να επέλθει περισσότερη δημοκρατία.

Παρακολουθούμε επίσης τη δίωξη όσων έχουν ασπασθεί άλλες θρησκείες, τη χριστιανική πίστη, την μπαχάι πίστη.

Αλλά θα ήθελα επίσης να επισημάνω πολύ γρήγορα ένα άλλο άτομο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε και αυτό είναι ο Ibrahim Hamidi, ο οποίος κατηγορήθηκε για ομοφυλοφιλία. Το γεγονός ότι ένα άτομο μπορεί να διώκεται για τη σεξουαλική του ταυτότητα δίνει ένα στίγμα του χαρακτήρα αυτής της χώρας.

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα το εν λόγω καθεστώς θα ανατραπεί.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Ως Αντιπρόεδρος αρμόδιος για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, επιδοκιμάζω πλήρως τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν. Έχοντας καταστεί ο ίδιος μάρτυρας της αποκαλούμενης ιρανικής δικαιοσύνης πριν από λίγα χρόνια, μπορώ μόνο να εκφράσω την απέχθειά μου για τη σημερινή κατάσταση στο Ιράν και ευελπιστώ, όπως όλοι εσείς, ότι θα τερματισθεί σύντομα. Ευελπιστώ επίσης ότι η μία και μοναδική καταψήφιση του ψηφίσματος ήταν ένα λάθος και ότι, στην πραγματικότητα, ψηφίσαμε ομόφωνα.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η ιρανική επανάσταση του 1979 θα θεωρείται μια μέρα ιστορικό γεγονός, αντίστοιχο με τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και τη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Όπως εκείνες, επεκτάθηκε άμεσα πέραν των συνόρων της και επεδίωξε να αναπαραχθεί σε όλον τον κόσμο. Όπως εκείνες, δεν αναγνώριζε τις αρχές της κυριαρχίας ή της εδαφικής δικαιοδοσίας.

Η χαρακτηριστικότερη ενέργεια των Αγιατολαχ ήταν η πολιορκία της αμερικανικής πρεσβείας. Ακόμη και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι αμοιβαία αντιτιθέμενες ιδεολογίες μάχονταν προκειμένου να εξαλείψει η μία την άλλη, το απαραβίαστο των διπλωματικών αντιπροσωπειών καθίστατο σεβαστό. Αυτό που έκαναν οι Αγιατολαχ ήταν να γνωστοποιήσουν ότι οι παλιοί κανόνες δεν εφαρμόζονται σε αυτούς και ότι απαντούν με μια διαφορετική αρχή. Συνεχίζουν με την ίδια τακτική που ξεκίνησαν, παραβλέποντας κάθε έννοια εδαφικής δικαιοδοσίας, χρηματοδοτώντας τις πολιτοφυλακές τους και τις τρομοκρατικές τους οργανώσεις. Από τον Κόλπο στον Λίβανο, στις «khanates» (πολιτικές οντότητες που κυβερνώνται από τους Χαν) του δρόμου του μεταξιού, στα Βαλκάνια, έχουν πλήξει πολιτικούς στόχους έως το Λονδίνο και το Μπουένος Άιρες.

Δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι θα βρισκόμασταν σε ισχυρότερη θέση να τους καταδικάσουμε εάν εμείς οι ίδιοι είχαμε σε μεγαλύτερη εκτίμηση την αρχή της εδαφικής δικαιοδοσίας και, βεβαίως, τη δημοκρατία. Ευελπιστώ ότι εκείνοι οι βουλευτές που μίλησαν με άκρως ειλικρινή και συγκινητικά λόγια σχετικά με την απουσία αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης στο Ιράν θα επιβάλουν εξίσου αυστηρά κριτήρια την επόμενη φορά που θα διεξαχθεί δημοψήφισμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς πιστεύω ότι θα επικαιροποιήσει την υφιστάμενη οδηγία, που χρονολογείται από το 1986, επιπλέον δε επειδή στοχεύει στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων του τομέα της έρευνας και της μεγαλύτερης προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, πιστεύω επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό, που έχει στόχο να προάγει την πρόοδο εναλλακτικών μεθόδων έναντι της χρήσης ζώων και διασφαλίζει την καλύτερη διαβίωσή τους χωρίς να υπονομεύεται η πρόοδος του κλάδου.

Τα πλέον σημαντικά σημεία για τα οποία υπάρχει συμφωνία σε αυτήν την έκθεση αφορούν πτυχές της καλής διαβίωσης των ζώων, οι οποίες αντικαθίστανται με στόχο την προώθηση εναλλακτικών προσεγγίσεων, που δεν θα περιλαμβάνουν τη χρήση ζώντων ζώων. Στοχεύει επίσης στη θέσπιση διαδικασίας για την ταξινόμηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα ζώα με βάση τα επίπεδα πόνου, καθορίζοντας μέγιστο όριο πόνου και εφαρμόζοντας την οδηγία μέσω ενός αποτελεσματικότερου συστήματος ελέγχου. Η έλλειψη παρακολούθησης είχε ενίοτε ως συνέπεια την ύπαρξη πειραμάτων για τα οποία υπήρχαν εναλλακτικές έναντι της χρήσης ζώων, ωστόσο συνεχιζόταν η χρήση ζώων, ιδίως σε βασικά πειράματα, που δεν είχαν στόχο την επαλήθευση επιστημονικών υποθέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Δεδομένης της ποικιλομορφίας των εθνικών νομοθεσιών και του χαμηλού επιπέδου της προστασίας των ζώων σε ορισμένα κράτη μέλη, απαιτείται τώρα μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων για τη χρησιμοποίηση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς. Όπως υπογράμμισε η εισηγήτριά μας κ. Jeggle, επιτεύχθηκε ένας ισορροπημένος συμβιβασμός με το Συμβούλιο. Πράγματι, παράλληλα με την προστασία των ζώων είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η έρευνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην καταπολέμηση των ασθενειών. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση και, όπως οι συνάδελφοί μου στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), απέρριψα τις τροπολογίες της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα αυτήν τη σημαντική συμφωνία. Η προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, καθώς απαιτείται να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα αρκετών ομάδων διαφορετικών παραγόντων, που ορισμένες φορές έχουν αντίθετες απόψεις και ανάγκες. Θεωρώ ότι στη συμφωνία επιτεύχθηκε μια σωστή ισορροπία. Στη συμφωνία δόθηκε μεγάλη προσοχή στην προαγωγή των εναλλακτικών λύσεων αντί των πειραμάτων σε ζώα και στη βελτίωση των συνθηκών στις οποίες ζουν και χρησιμοποιούνται τα ζώα. Επίσης, επιτύχαμε να διατηρήσουμε τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και σχετικά με το ότι η συνέχεια και η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής έρευνας και βιομηχανίας εξακολουθεί να στηρίζεται στη χρησιμοποίηση ζώων. Απαιτείται περαιτέρω προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί των δοκιμών σε ζώα. Ως αντίδραση σε αυτό σχεδιάζεται ένα εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τον έλεγχο εγκυρότητας των εναλλακτικών μεθόδων το οποίο θα υποστηρίζεται από τις προσπάθειες των κρατών μελών για εύρεση περαιτέρω πόρων όσον αφορά κατάλληλα εξειδικευμένα εργαστήρια. Νομίζω ότι αυτό το ψήφισμα επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των αναγκών της βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας εναρμονίζοντας και αναβαθμίζοντας παράλληλα τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Επικροτώ το έντονο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων γενικά, ιδιαίτερα δε εκείνων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική πρόοδο που επιτεύχθηκε, χρειαζόταν να εγκριθεί μια νέα οδηγία, με την οποία θα επιχειρούνταν η τυποποίηση των πρακτικών που άπτονται της μεταχείρισης των ζώων. Η προστασία των ζώων και η διασφάλιση της ορθής μεταχείρισής τους συνιστούν κοινοτική αξία και έχει αφιερωθεί σε αυτήν πρωτόκολλο, το οποίο έχει εγκριθεί ομόφωνα. Η οδηγία ΕΚ του 1985 επιχειρεί να άρει τις αποκλίσεις μεταξύ των διατάξεων των κρατών μελών που θεσπίζονται διά νόμου και με διοικητικές πράξεις που αφορούν την προστασία των ζώων, τα οποία χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών διευρύνθηκαν αφότου εγκρίθηκε η σχετική οδηγία, ιδιαίτερα καθώς η ΕΕ ενέταξε έκτοτε νέα μέλη.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο θα περιορίσει τις διαφορές όσον αφορά το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στα ζώα, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς στα κράτη μέλη, σε μια στιγμή κατά την οποία έχουμε όλοι μας επίγνωση ότι αυτή η πρακτική αποτελεί αναγκαιότητα για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για το περιβάλλον. Αυτό το ψήφισμα σηματοδοτεί ένα βήμα προς την επίτευξη του ομόφωνου στόχου της καθ’ ολοκληρίαν παύσης πειραμάτων σε ζώντα ζώα για επιστημονικούς σκοπούς, αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό χάρη στις ανακαλύψεις που θα γίνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η χρησιμοποίηση ζώων στην επιστημονική έρευνα συνδέεται με ανακαλύψεις που είχαν μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, με αύξηση της μακροβιότητας και με την ανθρώπινη ευημερία. Με την επιστήμη στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, είναι αδύνατη η πλήρης κατάργηση των δοκιμών σε ζώα. Ως εκ τούτου, πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε στα ζώα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τη μέγιστη δυνατή προστασία και καλή διαβίωση, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του πειράματος.

Θεωρώ ότι αυτή η αναθεώρηση της νομοθεσίας καθιστά αναγκαία υψηλότερα πρότυπα τα οποία θα ενισχύουν την προστασία των ζώων. Με την οδηγία αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιώσει τα πρότυπα που εφαρμόζει για την καλή διαβίωση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά πειράματα, εφόσον η οδηγία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη μείωση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και απαιτεί τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων όπου αυτό είναι δυνατό, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει δίκαιους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία της ΕΕ και ενισχύει την ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στην ΕΕ. Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας κατέστησε φανερή μια γενική συμφωνία ως προς την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών για τα ζώα που χρειάζονται για την επιστημονική έρευνα και τις δοκιμές ασφαλείας με παράλληλη διατήρηση υψηλού επιπέδου έρευνας και εντατικοποίηση των προσπαθειών ανεύρεσης εναλλακτικών λύσεων αντί των δοκιμών σε ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Κάθε πολιτισμένη κοινωνία αναγνωρίζει τα ζώα ως έμβια όντα, με τα οποία συμβιώνουμε, και ότι κάθε πόνος και βάσανο που αυτά υφίστανται θα πρέπει να αποτρέπεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ωστόσο, αναγνωρίζω την ανάγκη χρησιμοποίησης των ζώων σε επιστημονικά πειράματα, προκειμένου να γίνεται δοκιμή νέων φαρμάκων και θεραπειών ή προκειμένου να επιτραπεί στην επιστημονική έρευνα να οδηγηθεί σε ανακαλύψεις που βοηθούν την ίαση ασθενειών ή την άμβλυνση του πόνου και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων.

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στη νομοθεσία και η έλλειψη επαρκούς προστασίας σε ορισμένα κράτη μέλη επέτασσαν την έγκριση μιας οδηγίας, η οποία θεσπίζει ελάχιστες προδιαγραφές, χωρίς να θίγονται τα κράτη μέλη που κατοχυρώνουν μεγαλύτερη προστασία για τα πειραματόζωα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή δεν ήταν εύκολες, κατάφεραν όμως να οδηγήσουν στην εκπόνηση ενός κειμένου, που πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές είναι ισορροπημένο και αξίζει να το στηρίξουμε. Αυτό είναι ένα βήμα προόδου που θα πρέπει να επικροτηθεί, παρόλο που υπάρχουν μερικά σημεία για τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει πιο αίσια έκβαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Χαίρομαι που εγκρίθηκε αυτή η έκθεση, διότι στο εξής θα απαγορεύονται αυστηρά τα πειράματα σε μεγάλους πιθήκους όπως οι χιμπαντζήδες, οι γορίλες και οι ουρακοτάγκοι. Το κείμενο ορίζει επίσης ότι η πρακτική των πειραμάτων με ζώα θα πρέπει να αντικατασταθεί, κατά το δυνατόν, από επιστημονικώς ικανοποιητικές εναλλακτικές μεθόδους. Τέλος, το κείμενο ζητεί την ελαχιστοποίηση του όποιου πόνου και βασάνου υφίστανται τα ζώα. Στο εξής, ζώα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε πειράματα που στόχο έχουν να προάγουν την έρευνα στους ανθρώπους, τα ζώα και τα νοσήματα (καρκίνος, πολλαπλή σκλήρυνση, νόσος Αλτσχάιμερ και νόσος του Πάρκινσον). Η έγκριση αυτής της έκθεσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της διασφάλισης της προστασίας και της καλής διαβίωσης των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς πιστεύω ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη δυνατή εξισορρόπηση ανάμεσα στις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και της καλής διαβίωσης και των δικαιωμάτων των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως ήδη αναφέρθηκε από τα εμπλεκόμενα μέρη, το κείμενο που πρόκειται να εγκρίνουμε σήμερα αποτελεί έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό ανάμεσα στα διάφορα συμφέροντα που διακυβεύονται, επιτεύχθηκε δε μετά από μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων: του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Πιστεύω πως στις πολιτισμένες κοινωνίες δεν χωρεί αμφιβολία ότι η χρησιμοποίηση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς θα πρέπει να ρυθμιστεί επαρκώς, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την προσήκουσα ρύθμιση της χρήσης τους, η οποία είναι κρίσιμη για την επιστημονική πρόοδο και την ανακάλυψη νέων διαδικασιών, θεραπειών και φαρμάκων, τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμο κεφάλαιο για τον πολιτισμό μας και όφελος για τον καθένα στο μέλλον.

Φαίνεται ότι αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να είναι υπερβολική σε ό,τι αφορά την προστασία που παρέχει στα ζώα· ειδάλλως, αυτό θα υπονομεύσει την επιστημονική μελέτη και έρευνα. Όταν κάνω την επιλογή μου, επιλέγω τα άτομα που θα ωφεληθούν στο μέλλον από τα αποτελέσματα, τη μελέτη και την έρευνα των οποίων επιτρέπουμε, και τα οποία επιτεύχθηκαν με τη συνδρομή των ζώων στις μέρες μας. Αν η πρόταση που εγκρίνουμε σήμερα επιτρέπει πρόοδο στη μελέτη νευρολογικών ασθενειών, αυτοάνοσων διαταραχών ή καρκίνου, πιστεύω ότι όλοι θα επωφεληθούμε από αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. − (PT) Κάθε χρόνο, σχεδόν 12 εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες στα 27 κράτη μέλη. Είναι σημαντικό να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μειωθεί ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε τέτοια πειράματα στο απολύτως αναγκαίο. Η πιο ρεαλιστική προσέγγιση για να επιτευχθεί αυτό είναι η χρήση εναλλακτικών μεθόδων, εφόσον με τη σημερινή κατάσταση της επιστήμης δεν είναι δυνατή η πλήρης κατάργηση των δοκιμών σε ζώα.

Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς εγκρίθηκε με στόχο την εναρμόνιση των πρακτικών που αφορούν τις δοκιμές σε ζώα στην ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη έθεσαν φιλόδοξους στόχους, ενώ άλλα περιορίστηκαν στην εφαρμογή των ελάχιστων δυνατών κανόνων. Ως εκ τούτου, στόχος αυτού του ψηφίσματος είναι να διορθώσει αυτήν την ανισότητα. Πρέπει να εξασφαλιστούν δίκαιοι όροι για τη βιομηχανία της ΕΕ και την επιστημονική της κοινότητα, με παράλληλη ενίσχυση της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται ακόμα για επιστημονικούς σκοπούς σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα των δοκιμών σε ζώα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προώθηση της ανάπτυξης, του ελέγχου εγκυρότητας, της αποδοχής και της εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων και πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή των τριών R των δοκιμών σε ζώα – replace, reduce και refine (αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση).

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πιστεύουμε ότι σε αυτό το πεδίο, όπως και σε άλλα, η θέσπιση κοινών ελάχιστων επιπέδων προστασίας στη νομοθεσία δεν θα πρέπει να αποτρέπει ένα κράτος μέλος από την έγκριση πιο προωθημένων και αυστηρότερων μέτρων προστασίας, εφόσον το επιθυμεί. Για τον λόγο αυτόν, ψηφίσαμε υπέρ της προτεινόμενης τροπολογίας όσον αφορά το εν λόγω θέμα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε, περαιτέρω, τεχνικές και μεθόδους, που επιτρέπουν την αποφυγή της χρήσης πειραματόζωων, όπως δηλώσαμε στη συζήτηση, αλλά απαιτούνται περισσότερα.

Είναι επίσης σημαντικό να διαχέουμε τέτοιες τεχνικές και να δώσουμε τη δυνατότητα να υιοθετηθούν από την πλειονότητα των ιδρυμάτων έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των εθνικών επιστημονικών και τεχνολογικών συστημάτων με συγκριτικώς υποδεέστερα επίπεδα ανάπτυξης. Κάθε νομοθετικό πλαίσιο σε αυτό το πεδίο πρέπει να λάβει υπόψη αυτήν την προϋπόθεση, δεν πιστεύουμε όμως ότι η προτεινόμενη αλλαγή μπορεί να το κατοχυρώσει πλήρως αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πεδίο με στόχο την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα επιστημονικά και τεχνολογικά ιδρύματα και συστήματα στις διάφορες χώρες, περιλαμβανομένων των τρίτων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ του συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Οι ανάγκες υγείας των ανθρώπων επιτάσσουν ενίοτε τη θυσία ζώων. Η χρήση ζώων θα πρέπει να ρυθμίζεται αυστηρά. Ωστόσο, είναι υποκριτικό να ζητάμε η θανάτωση ζώων να γίνεται με την πρόκληση ελάχιστου πόνου, βασάνου και αγωνίας. Αυτές είναι ανθρώπινες έννοιες που μεταφέρονται στα ζώα τα οποία, στο φυσικό τους περιβάλλον, σκοτώνονται από άλλα σαρκοβόρα ζώα ή σφαγιάζονται στα σφαγεία για την παροχή τροφής στους ανθρώπους. Αυτός ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος· θα πλανάται πάντοτε η σκιά του θανάτου.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς.(FR) Υποστήριξα αυτήν τη συμφωνία για δεύτερη ανάγνωση, διότι πρέπει να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα της βιοϊατρικής έρευνας και στις ανάγκες των ασθενών ενώ, ταυτόχρονα, θα βελτιώνουμε την καλή διαβίωση των ζώων.

Ευτυχώς, ο αριθμός των πειραμάτων με ζώα μειώθηκε δραστικά τα τελευταία χρόνια, διότι η ευρωπαϊκή έρευνα στρέφεται προς την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Δυστυχώς, ξέρουμε ότι αυτές οι λύσεις δεν είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεπώς θα πρέπει να προσφύγουμε στα πειραματόζωα, ιδιαίτερα στα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, με όλες τις νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως είναι η νόσος του Πάρκινσον και η νόσος του Αλτσχάιμερ.

Το να διασφαλίσουμε ότι αυτή η έρευνα διεξάγεται στην Ευρώπη είναι το μόνο εχέγγυο που διαθέτουμε για μια υψηλού επιπέδου προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων. Το έντονο ενδιαφέρον για τον πόνο που βιώνει ένα ζώο κατά τη διάρκεια ενός πειράματος διασφαλίζει την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο μεταφοράς, εκτός Ευρώπης, της πρακτικής των πειραμάτων με ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE), γραπτώς. (DE) Δεν μπορώ να υποστηρίξω την οδηγία για τα πειράματα με ζώα στην τρέχουσα μορφή της. Είναι γεγονός ότι αυτή η εκδοχή είναι πιο προοδευτική σε σύγκριση με την παλαιά οδηγία που χρονολογείται από το 1986. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 24 χρόνια, τα μέτρα για την αντικατάσταση των δοκιμών που διενεργούνται με τη χρήση πειραματόζωων φαίνονται ανεπαρκέστατα. Υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός εξαιρέσεων. Επιπλέον, η διατύπωση είναι ασαφής και επιδέχεται σε υπερβολικό βαθμό πολλαπλές ερμηνείες και εφαρμογή. Είναι επίσης παράλογο το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να θεσπίσουν μέτρα για την καλή διαβίωση των ζώων, τα οποία είναι αυστηρότερα σε σύγκριση με εκείνα που απαιτεί η ΕΕ. Οι στρεβλώσεις της αγοράς προτάσσονται ως δικαιολογία γι’ αυτό.

Αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στους πολίτες της Ευρώπης, στην ερευνητική κοινότητα και στη βιομηχανία. Αφενός, το κράτος πρέπει να συνεκτιμήσει τις αλλαγές στη δεοντολογική ευαισθησία των πολιτών. Αφετέρου, πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον τομέα της έρευνας και στη βιομηχανία. Κανείς δεν θέλει να διακινδυνεύσει το καθεστώς της Γερμανίας ή της Ευρώπης ως τόπος έρευνας, τα επενδυτικά όμως κόστη δεν αποτελούν τεκμηριωμένο επιχείρημα για την αναβολή της περαιτέρω ανάπτυξης και χρήσης μεθόδων που δεν περιλαμβάνουν εργαστηριακά ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς. (FI) Ψήφισα υπέρ της οδηγίας για τα πειράματα με ζώα, διότι η έκβαση θα μπορούσε να ήταν πολύ δυσμενέστερη όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Η οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα συνιστά ένα βήμα προόδου για την καλή διαβίωση των ζώων.

Η οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί τώρα στην εθνική νομοθεσία και να εφαρμοστεί με συνέπεια όσο το δυνατόν ταχύτερα στα διάφορα κράτη μέλη. Η παλαιά οδηγία χρονολογείται από το 1986, επομένως είναι πλέον καιρός τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των πειραματόζωων να επικαιροποιηθούν σε όλη την Ευρώπη.

Στο μέλλον, θα είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι επενδύσεις για τη διερεύνηση εναλλακτικών έναντι των πειραμάτων με ζώα. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Jeggle, διότι αποτελεί προϊόν εντατικού και πολύχρονου έργου, στη διάρκεια του οποίου η εισηγήτρια κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικούς συμβιβασμούς σε ένα τόσο δύσκολο θέμα όσο αυτό, σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση πειραματόζωων.

Δεν τάχθηκα υπέρ της αναπομπής της στην αρμόδια μόνιμη επιτροπή, διότι αυτή ακριβώς η επιτροπή, της οποίας είμαι μέλος, εκτίμησε ιδιαίτερα και συμφώνησε με το έργο της συναδέλφου, της κ. Jeggle. Η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί· είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των φαρμάκων και της υγείας και για την πρόληψη πολλών ασθενειών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Είμαι απογοητευμένος με το τελικό κείμενο αυτής της έκθεσης και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν για να ενισχυθούν οι διατάξεις που διέπουν την καλή διαβίωση των ζώων. Είναι πλέον καιρός να θεσπιστούν σαφείς ρυθμίσεις με στόχο τον περιορισμό της χρησιμοποίησης μη ανθρώπινων πρωτευόντων, την απαγόρευση της χρήσης άγριων ζώων, την ρητή υποχρέωση χρήσης μη ζωικών εναλλακτικών μεθόδων όταν αυτό είναι επιστημονικά εφικτό και την απαγόρευση των πειραμάτων που προκαλούν σοβαρούς και παρατεταμένους πόνους. Τουλάχιστον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υπερβούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕ και να εφαρμόσουν αυστηρότερους νόμους για την καλή διαβίωση των ζώων. Παρ’ όλο που αυτή η έκθεση θα βελτιώσει την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν προχώρησε στον ευκταίο βαθμό, και για τον λόγο αυτόν απείχα της τελικής ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ αυτού του συμβιβασμού, διότι διασφαλίζει μια καλή ισορροπία μεταξύ της καλύτερης προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και της επιδίωξης της επιστημονικής έρευνας. Τα πειράματα με ζώα συμβάλλουν στην καταπολέμηση πολυάριθμων σοβαρών ασθενειών· παρά ταύτα, θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση κατά τέτοιον τρόπο που να αποφεύγονται τα περιττά βάσανα των ζώων. Η τρέχουσα οδηγία χρονολογείται από το 1986 και, επομένως, χρειαζόταν αισθητές βελτιώσεις.

Το νέο κείμενο περιλαμβάνει τώρα μια απαίτηση για την εκ των προτέρων εξασφάλιση εξουσιοδότησης για τη διεξαγωγή πειραμάτων με ζώα, πράγμα που θα περιλαμβάνει εκτίμηση έργου και ανάλυση βλάβης-οφέλους, θεσπίζει δε αυστηρό σύστημα επιθεώρησης και επαλήθευσης. Η σημερινή ψηφοφορία είναι η έκβαση επίπονων προσπαθειών των εισηγητών, της συναδέλφου μου, της κ. Jeggle, και του πρώην συναδέλφου μου, του κ. Parish, που επεξεργάστηκαν το κείμενο στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αντικατόπτριζαν ήδη την ποιότητα του τελικού κειμένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η έγκριση αυτής της έκθεσης, αποτέλεσμα σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, αποτελεί έναν ισορροπημένο συμβιβασμό που προστατεύει και τα ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και την ανάγκη χρησιμοποίησής τους, προκειμένου να γίνονται σημαντικές ανακαλύψεις και να επιτυγχάνονται εξελίξεις σχετικά με τις τεχνολογίες και τις θεραπείες που θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον για τη θεραπεία πολλών ασθενειών οι οποίες πλήττουν τον πολιτισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Η διάδραση επιστημών και φύσης για το καλό της ανάπτυξης αποτελούσε ανέκαθεν το αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα σημαντικό έγγραφο, που ρυθμίζει την επιστημονική έρευνα που γίνεται με τα πειραματόζωα. Αυτό το έγγραφο θα διασφαλίσει μια θετική ισορροπία μεταξύ προστασίας των ζώων και επιστημονικής έρευνας και θα μεριμνήσει για αρκετές σημαντικές πτυχές, διασφαλίζοντας την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονική έρευνα. Οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι αυτή η οδηγία αντιβαίνει στις αρχές για την προστασία των ζώων και ότι υπάρχουν πολλές αμφιβολίες όσον αφορά τη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς. Ωστόσο, βάσει της τελευταίας οδηγίας, είναι υποχρεωτικό να εκτιμάται η ανάγκη χρησιμοποίησης ζώων και να εξετάζονται πιθανές εναλλακτικές λύσεις πριν από κάθε δοκιμή. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται επίσης να συγκροτήσει εθνικές επιτροπές, οι οποίες θα μεριμνούν για την καλή διαβίωση των ζώων και τις δεοντολογικές πτυχές. Ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου, διότι πιστεύω πως τα πειράματα με ζώα θα πρέπει να ελέγχονται πιο αυστηρά, παρόλο που δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την αναπόφευκτη επιστημονική πρόοδο σε διάφορους τομείς και τη συνέχιση της επιστημονικής έρευνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα αντίθετα με τις συστάσεις της Ομάδας μου για την οδηγία για τα πειράματα σε ζώα μολονότι βρέθηκα στη θέση να υποστηρίζω την επιστημονική έρευνα, πράγμα που κάνω. Η οδηγία αυτή δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για τα ζώα. «Διευρύνει» το όριο του αποδεκτού πόνου στη διάρκεια πειραμάτων από το «ελαφρός» στο «μέτριος», επιτρέπει τα πειράματα σε αδέσποτους σκύλους και γάτες αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια των ερευνητών το εάν θα διεξάγουν πειράματα σε ζώα χωρίς να χορηγούν αναισθητικά ή παυσίπονα, επιτρέπει τη χρήση του ίδιου ζώου περισσότερες της μίας φορές ακόμα και σε επώδυνες διαδικασίες, επιτρέπει να κρατούνται σε απομόνωση κοινωνικά ζώα όπως οι σκύλοι και τα πρωτεύοντα θηλαστικά και επιτρέπει το χειρουργικό άνοιγμα του θώρακα χωρίς τη χορήγηση αναλγητικών και τα πειράματα σε ζώντα ζώα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έχω την ανθρώπινη ευαισθησία να θεωρώ απαράδεκτη την αναίτια βαναυσότητα και την πολιτική ευαισθησία να κατανοώ ότι αν η Ευρώπη δεν ενέκρινε αυτήν την οδηγία, μέρος της επιστημονικής έρευνας θα μεταφερόταν αναπόφευκτα αλλού. Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία συνιστά μια σημαντική οπισθοδρόμηση, στην οποία τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να προσαρμόσουν τους εθνικούς τους κανονισμούς. Θεωρώ ότι η πραγματική λύση για μια κοινωνία που αρέσκεται να αυτοαποκαλείται πολιτισμένη θα ήταν μια τροποποιημένη εκδοχή, ευνοϊκή για το βασίλειο των ζώων, που θα συμπληρωνόταν από μεγαλύτερα κίνητρα για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς. (IT) Η οδηγία για την προστασία των ζώων διασφαλίζει ισότιμους όρους για τις εταιρείες και τους ερευνητές μέσω της εναρμόνισης των διαδικασιών μεταξύ των χωρών, δεν επιχειρεί όμως να εξασφαλίσει πραγματική προστασία των ζώων. Μάλιστα, μειώθηκαν οι λίγοι κανόνες που επιτάσσουν την έγκριση μεθόδων αντικατάστασης.

Υπάρχουν πολυάριθμα κενά και πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση πιο προηγμένων πειραματικών μεθόδων, που μπορούν να αντικαταστήσουν τα πειράματα με ζώα: εργαστηριακές μέθοδοι in vitro, εξομοιώσεις του ανθρώπινου μεταβολισμού στον υπολογιστή κ.λπ. Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί το γεγονός ότι συχνά δεν είναι δυνατόν από το ένα είδος να γίνουν εικασίες για αποτελέσματα στο άλλο, όπως αποφάνθηκαν εξέχοντες επιστήμονες.

Για προφανείς λόγους, δεν είναι δυνατόν να προτείνουμε την πλήρη κατάργηση της ζωοτομίας, ζητώ όμως να γίνουν τροποποιήσεις στο κείμενο, προκειμένου να συμπεριληφθούν μη επεμβατικές πρακτικές και να απαγορευθεί η χρήση ζώων για ιατρονομικές έρευνες και για διδασκαλία, παράλληλα με την αποτροπή εξαιρέσεων από τη φιλεύσπλαχνη μέθοδο θανάτωσης και την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ζώων που κινδυνεύουν ή άγριων ζώων μέσω της συγκρότησης μιας ευρωπαϊκής επιτροπής κατοχύρωσης.

Η Ευρώπη θα πρέπει να πει «όχι» στα περιττά πειράματα. Υπερβολικά συχνά, τα ίδια πειράματα που έχουν ήδη διεξαχθεί και χρηματοδοτηθεί, προτείνονται και πάλι αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση περαιτέρω χρηματοδότησης. Λάβαμε επιβεβαιωμένες εκθέσεις για πειράματα που διεξήχθησαν σε ζώα, στα οποία έκοψαν τις φωνητικές τους χορδές. Η επιστήμη μας λέει ότι μεγάλη αναλογία των πειραμάτων που διεξάγονται σε ζώα δεν μπορούν να προταθούν εκ νέου για τη θεραπεία ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιους αυτή η νέα οδηγία δεν είναι αρκούντως τολμηρή. Πιστεύω, ωστόσο, ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των ζώων, αφενός, και της παροχής δυνατότητας συνέχισης της επιστημονικής έρευνας, αφετέρου. Η καταψήφιση αυτής της έκθεσης θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να επανέλθουμε στην προηγούμενη οδηγία του 1986, που αδιαμφισβήτητα δεν παρέχει την ίδια προστασία για τα ζώα. Η υφιστάμενη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αυστηρών στον κόσμο και ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα δύναται να νομοθετεί πρόσθετα σε αυτόν τον τομέα, θα μας επιτραπεί να παραμείνουν σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο τα πρότυπά μας, αντί να χαμηλώσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Ως αποτέλεσμα της νέας γνώσης που ήλθε στο φως σε σχέση με τις δεοντολογικές πτυχές της στέγασης εργαστηριακών ζώων και των νέων εφαρμογών για τη χρήση ζώων, ιδιαίτερα στον τομέα της γενετικής μηχανικής, η αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ έχει καταστεί επείγουσα προτεραιότητα, παρόλο που η έγκρισή της αποτέλεσε ιστορικό επίτευγμα την εποχή εκείνη. Αξιοσημείωτη πρόοδος σημειώθηκε έκτοτε, ιδιαίτερα όσον αφορά τη θέσπιση των αρχών του τρίπτυχου αντικατάσταση-μείωση- εκλέπτυνση.

Επικροτώ τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας όσον αφορά τις ακόλουθες πτυχές: συμπερίληψη των εμβρυακών μορφών ευαίσθητων ζώων και ασπόνδυλων ειδών, παράλληλα με τη θεμελιώδη βιολογική έρευνα· θέσπιση φιλεύσπλαχνων μεθόδων θανάτωσης και διατάξεις για εθνικές επιθεωρήσεις ως σκέλος της οδηγίας· αξιολόγηση και έγκριση προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων, καθώς και την εκ των υστέρων αξιολόγησή τους· διαφάνεια μέσω της δημοσίευσης μη τεχνικών πληροφοριών για τα έργα, πρότυπα εφαρμογής και καθοδήγηση σε εθνικό επίπεδο, καθώς και εφαρμογή και στατιστικές εκθέσεις. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς περιέχει μια πρόταση που στοχεύει στη διασφάλιση ισότιμων συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ για τη βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα, ενώ παράλληλα ενισχύει την προστασία των ζώων που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), γραπτώς. (ES) Ως συντονίστρια της Ομάδας μου, της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έγκριση εκ μέρους του Κοινοβουλίου της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση αυτής της σημαντικής οδηγίας, που ρυθμίζει τη μεταχείριση που θα πρέπει να επιφυλάσσεται σε ζώα τα οποία εξ ανάγκης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς σκοπούς προκειμένου να προοδεύσει η επιστήμη σε διάφορα γνωστικά πεδία.

Πρόκειται για μια ισορροπημένη συμφωνία, η οποία είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ των αναπόφευκτων αναγκών του επιστημονικού κόσμου για την προαγωγή της γνώσης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι επιστήμες της υγείας, έναντι των οποίων η επιτροπή μας επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, και της ανάγκης για την προστασία των ζώων. Οφείλω να πω ότι αμφότερα τα μέρη ενισχύονται περαιτέρω από τη μεταρρύθμιση αυτή, την οποία εγκρίναμε. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε καλύπτει επίσης τη δέσμευση να εργαστούμε για να βρούμε και να προωθήσουμε άλλες κατευθύνσεις έρευνας και εναλλακτικές μεθόδους, που θα επιτρέψουν την πλήρη αντικατάσταση της χρησιμοποίησης ζώντων ζώων στα εργαστήρια στο μέλλον, χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος της αναγκαίας προόδου της επιστήμης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , γραπτώς. (CS) Υποστηρίζω το μέτρο που περιορίζει ή μετριάζει τον πόνο ζώων, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Θα πρέπει να προτιμούνται μέθοδοι διαφορετικές από τα πειράματα με ζώα για την επαλήθευση των συνεπειών νέων φαρμάκων, καθώς και για επιστημονικές μελέτες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτρέπουμε στα ανθρώπινα έμβρυα να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική μέθοδος στο όνομα της προστασίας των ζώων. Εκφράζω τη λύπη μου που το Συμβούλιο απάλειψε από το σχέδιο που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τόσο περιορισμένης εμβέλειας ρήτρα για εναλλακτικές μεθόδους. Η λήψη αποφάσεων σε αυτά τα ευαίσθητα από ηθικής άποψης πεδία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, το δε ρυθμιστικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο ποικίλλει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, η χρήση εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων για επιστημονικούς σκοπούς επιτρέπεται με νόμο από το 2006, παρά το γεγονός ότι, στον αντίποδα, τα επιτυχή βιοϊατρικά αποτελέσματα κατέστησαν δυνατά μέσω της έρευνας με τη χρήση βλαστοκυττάρων από εμβρυογενή ιστό και όχι από έμβρυα. Το γεγονός ότι δεν ψηφίσαμε επί του σχεδίου οδηγίας του Συμβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση σήμερα στο Στρασβούργο ή ότι δεν εγκρίναμε κανένα ψήφισμα σημαίνει ότι το σχέδιο του Συμβουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχέτως της θέσης της πλειοψηφίας των βουλευτών του ΕΚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Παρόλο που η αναθεωρημένη νομοθεσία θα επιφέρει μερικές βελτιώσεις στους τρέχοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα πειράματα με ζώα, απλά δεν είναι αρκούντως τολμηρή και, ενίοτε, αποδυναμώνει τους ισχύοντες νόμους. Αγνοήθηκαν οι σοβαρές ανησυχίες που αναδείχθηκαν κατά τη συζήτηση από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, εκφράζουμε δε τη λύπη μας που σήμερα οι βουλευτές του ΕΚ παρέλειψαν να υποστηρίξουν τις προσπάθειές μας να διασκεδάσουμε αυτές τις ανησυχίες. Το κομβικής σημασίας γεγονός είναι ότι οι νέοι νόμοι δεν θα καταφέρουν να διασφαλίσουν ότι οι εναλλακτικές μέθοδοι έναντι των πειραμάτων με ζώα θα χρησιμοποιούνται όπου αυτό είναι εφικτό.

Αυτό σημαίνει ότι τα ζώα θα υποφέρουν χωρίς λόγο στο πλαίσιο επιστημονικών δοκιμών, παρόλο που υπάρχουν εναλλακτικές. Το ανησυχητικό είναι ότι οι νέοι νόμοι θα αποτρέψουν επίσης τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξους κανόνες σε σχέση με τα πειράματα με ζώα σε εθνικό επίπεδο. Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ήθελε να διασφαλίσει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα διατηρήσουν αυτό το δικαίωμα. Εκφράζουμε επίσης τη βαθιά μας λύπη για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν αυστηρότεροι κανόνες σε σχέση με τη χρήση μη ανθρώπινων πρωτευόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είναι εύκολο να τάσσεται κάποιος κατά των πειραμάτων με ζώα, διότι σε κανέναν δεν αρέσει να βλέπει ζώα να υποφέρουν ή να υποβάλλονται σε ζωοτομία για επιστημονικούς σκοπούς, είμαστε όμως νομοθέτες και δεν μπορούμε να παρασυρόμαστε από τη φόρτιση της στιγμής. Αν πρόκειται να περιορίσουμε τη χρήση ζώων σε επιστημονικά πειράματα σε υπερβολικό βαθμό, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτά τα πειράματα θα πρέπει να γίνονται σε ανθρώπους.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ένα νέο ενεργό συστατικό, φάρμακο ή σύστημα χημειοθεραπείας δεν θα δοκιμαζόταν πρώτα σε ζώα, διότι όπως προανέφερα η εναλλακτική θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε ασθενείς ως πειραματόζωα. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν κανένα συμφέρον να χρησιμοποιούν πειραματόζωα, ιδιαίτερα δε πρωτεύοντα, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο, δεδομένου του υψηλού κόστους που ενέχουν τέτοια πειράματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), γραπτώς. (IT) Ψήφισα κατά της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σε δεύτερη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για τη χρησιμοποίηση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς.

Δεν λέω «όχι» στην πρόοδο της έρευνας, ζητώ όμως τη μείωση του πόνου των ζώων, αφού η αναθεωρημένη οδηγία προτείνει μερικές πρακτικές που αντιβαίνουν σε αυτόν τον στόχο, όπως είναι η δυνατότητα διεξαγωγής επαναλαμβανόμενων πειραμάτων στο ίδιο ζώο. Επιπλέον, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η χρήση άλλων ικανοποιητικών επιστημονικών μεθόδων, που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), γραπτώς. (FR) Επικροτώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του κειμένου το οποίο αφορά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Ενδεχομένως να μην είναι τέλειο, αλλά κατ’ εμέ τουλάχιστον η έκθεση Jeggle φαίνεται να προσφέρει έναν καλό συμβιβασμό· επιπλέον, έναν συμβιβασμό που κέρδισε την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ομάδας για τα ζώα.

Η διατύπωση μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα να περιορίσουμε τις δοκιμές που προκαλούν πόνο σε ζώα, αποφεύγοντας παράλληλα την εκτροπή της έρευνας και, συνακόλουθα, της καινοτομίας, έξω από τα σύνορα της Ένωσης, με την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας που αυτό θα συνεπαγόταν. Ως αντιπρόεδρος της διακομματικής ομάδας για την καλή διαβίωση και διατήρηση των ζώων, είμαι μάλιστα πεπεισμένη ότι είναι πολυτιμότερο να διατηρήσουμε τα πειράματα με ζώα στην επικράτειά μας, όπου υπόκεινται σε αυστηρή ρύθμιση, αντί να τα αφήσουμε σε τρίτες χώρες, όπου οι υγειονομικές συνθήκες και ο σεβασμός της ζωής των ζώων υπολείπονται κατά πολύ του επιθυμητού.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Λυπούμαι που στην πλειονότητά τους τα μέλη απέρριψαν τις τρεις προτάσεις που κατέθεσαν οι Πράσινοι για τροποποίηση της οδηγίας και αυστηρότερους εθνικούς κανόνες, για ένα κίνητρο με στόχο εναλλακτικές πειραματικές μεθόδους και την περαιτέρω μείωση της χρησιμοποίησης πρωτευόντων. Η νέα νομοθεσία που διέπει τα πειράματα με ζώα πάσχει από σοβαρές ελλείψεις. Τα κράτη μέλη δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες για τα πειράματα με ζώα. Αυτός ο περιορισμός της εθνικής διακριτικής ευχέρειας δεν εξυπηρετεί κανέναν χρήσιμο σκοπό. Τα ζώα θα πέσουν θύματα του δόγματος της συμμόρφωσης προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να τεθούν πρωτοπόρα. Χωρίς εθνικούς πρωτοπόρους, πολλοί ευρωπαϊκοί κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, όπως είναι η απαγόρευση των πειραμάτων με ζώα στη βιομηχανία καλλυντικών, δεν θα είχαν γίνει ποτέ πραγματικότητα.

Η νέα οδηγία βελτιώνει τον έλεγχο των εταιρειών και των φορέων που εκτρέφουν, εμπορεύονται ή χρησιμοποιούν ζώα εργαστηρίου. Ωστόσο, η διατύπωση της απαίτησης ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές πειραματικές μέθοδοι όπου αυτές είναι διαθέσιμες, υπολείπεται του καταναγκαστικού χαρακτήρα που διαλαμβάνει μια εντολή σε σύγκριση με εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη οδηγία. Αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία για τον περιορισμό του πόνου των ζώων και για τη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας. Οι νέοι κανόνες παραλείπουν να αναγνωρίσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων έναντι των πειραμάτων με ζώα, εναλλακτικών που παρεμπιπτόντως συχνά είναι πιο αξιόπιστες από τα πειράματα με ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Εκφράζω την απογοήτευσή μου που δεν υπήρξαν πιο τολμηρά μέτρα για την ενίσχυση των κανόνων όσον αφορά τα πειράματα με ζώα. Καίρια μέτρα, που θα είχαν δεσμεύσει την Ευρώπη για τη μείωση και την αντικατάσταση της χρησιμοποίησης πειραμάτων δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν τη νομοθεσία. Αυτή υπήρξε μια χαμένη ευκαιρία, θα μπορούσαν δε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα για την προστασία των ζώων, μεταξύ άλλων αν επιτρεπόταν στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης σε σύγκριση με άλλες χώρες. Με ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή η οδηγία θα απαγορεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο να θεσπίσει υψηλότερες προδιαγραφές στο μέλλον. Πέραν αυτού, δεν συμπεριελήφθησαν διαδικασίες τακτικής αναθεώρησης της χρησιμοποίησης ζώων για επιστημονικά πειράματα. Ωστόσο, χαίρομαι που μπορεί να συνεχιστεί η ζωτική έρευνα για νέα φάρμακα και νοσήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR), γραπτώς.(PL) Εκφράζω τη λύπη μου που η οδηγία του Συμβουλίου εγκρίθηκε στην τελική της μορφή χωρίς τη διάταξη που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2009, σύμφωνα με την οποία τα πειράματα σε βλαστοκύτταρα και ανθρώπινα έμβρυα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά έναντι των πειραμάτων με ζώα. Αφήνοντας κατά μέρος τη διατύπωση της οδηγίας, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτού του είδους η προσέγγιση, εννοώ η υποκατάσταση των πειραμάτων με ζώα με πειράματα σε ανθρώπινους οργανισμούς.

 
  
  

Έκθεση Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης στα κράτη μέλη με βάση την παραδοχή ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουν τη σημασία της ανάγκης για ένα υψηλό επίπεδο προσόντων με στόχο την αποτελεσματική προώθηση ενός καλού επιπέδου απασχόλησης και εισοδήματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νέα οικονομία, όπου θα υπάρχει ισχυρή εστίαση σε νέους τομείς και νέες δεξιότητες.

Ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης θα πρέπει να είναι δυνατό τόσο για άτομα με υψηλά προσόντα, τα οποία μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη, όσο και για άτομα με εκπαιδευτικά επίπεδα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν, συνεπώς, σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην επανεκπαίδευση, στην προώθηση της εκπαίδευσης και στην παροχή νέων ευκαιριών για διά βίου εκπαίδευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για ένα καλό επίπεδο απασχόλησης και πλήρη πρόοδο σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι σε εκείνους που πασχίζουν να βελτιώσουν τα προσόντα τους δίνονται πραγματικές εργασιακές ευκαιρίες και τους παρέχεται η δυνατότητα να επανεκπαιδευτούν, αν παραστεί ανάγκη. Μια ισχυρή επικέντρωση στον επαγγελματικό προσανατολισμό σύμφωνα με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες ίσως αποτελέσει τον τρόπο να επανέλθουμε σε υψηλά επίπεδα απασχολησιμότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Παρόλο που το οικονομικό κλίμα παραμένει εύθραυστο στην πλειονότητα των κρατών μελών, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια για την ανάκαμψη της οικονομικής μεγέθυνσης. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουμε την εδραίωση του δυναμικού για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την παροχή υποστήριξης στον πληθυσμό ώστε να βρει θέσεις εργασίας και να εργαστεί. Τον Απρίλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα σειρά βασικών κατευθύνσεων πολιτικής για την απασχόληση στα κράτη μέλη. Αυτές, μαζί με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής, παρέχουν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» με στόχο την έξυπνη, βιώσιμη μεγέθυνση, πρόσφορη για την ενσωμάτωση.

Οι τέσσερις βασικές κατευθύνσεις για την απασχόληση είναι: η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η καταπολέμηση της φτώχειας, η βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα και η ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η έκθεση του κ. Őry υποστηρίζει την προσέγγιση που προτείνεται από την Επιτροπή, παρέχει όμως μερικές αποσαφηνίσεις και μερικές πρόσθετες πληροφορίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Τον Απρίλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στην έκθεσή του, ο κ. Őry, μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), στηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής και προσθέτει ορισμένα στοιχεία που θεωρώ αναγκαία. Έτσι η πολιτική συνοχής, την οποία είχε παραμελήσει η Επιτροπή, πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις πολιτικές για την απασχόληση. Μολονότι η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα σε θέματα απασχόλησης είναι ακόμα περιορισμένη, η ΕΕ δεν πρέπει να αρκεσθεί σε έναν παθητικό ρόλο, και πρέπει να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των μέσων που διαθέτει (της πολιτικής συνοχής, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού). Ως εκ τούτου, στηρίζω πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Βρισκόμενοι αντιμέτωποι με το ραγδαία εξαπλωνόμενο φαινόμενο μιας γηράσκουσας κοινωνίας, πρέπει να λάβουμε μέτρα τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ για να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό των πιο ηλικιωμένων και τις διακρίσεις βάσει της ηλικίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη παρέχουν συνολική στήριξη σε πιο ηλικιωμένους, πρωτίστως δε μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων για την εγκαθίδρυση ενός υψηλής ποιότητας συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην παροχή μακροπρόθεσμων υπηρεσιών μέριμνας και εφαρμόζουν την πολιτική ενημέρωσης και πρόληψης για τα πιο ηλικιωμένα άτομα, με ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή. Για να διασφαλίσουμε την επιτυχή υλοποίηση των σχεδιαζόμενων στόχων, είναι βασικό να θεσπίσουμε ένα βιώσιμο, μακροπρόθεσμο σύστημα χρηματοδότησης υπηρεσιών πρόνοιας. Με τη σειρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει αποδεκτά πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ασχέτως της υλικής τους κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προορίζεται να χαράξει την πορεία της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία.

Μολονότι δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενεπλάκη στην εκπόνηση της στρατηγικής, η οποία αποτέλεσε έργο του κ. Barroso και μόνο, υπάρχει ένας τομέας όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει λόγο: οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Οι 10 κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας και τη βελτίωση των συστημάτων παιδείας και εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτόν, μαζί με την πλειονότητα των συναδέλφων βουλευτών του ΕΚ, ψήφισα σήμερα Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010, υπέρ μιας έκθεσης που καθορίζει αυτούς τους στόχους και μέσω της οποίας μπορούμε ιδιαίτερα να ζητήσουμε να γίνει καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και να επιμείνουμε στην ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στους εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας και των διαθέσιμων δημόσιων υπηρεσιών. Τέλος, αν θέλουμε αυτή η στρατηγική να έχει πραγματικά καθολικό χαρακτήρα, πρέπει να εξασφαλίσουμε συνάφεια μεταξύ αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής της συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής 2020 για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών της ΕΕ θα έχουν μείζονα αντίκτυπο στην αγορά εργασίας στα αμέσως επόμενα χρόνια. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, μέσω των τροπολογιών που προτάθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατέστη δυνατό να καθοριστούν σαφείς στόχοι και να θεσπιστούν ειδικά μέτρα στις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης της Επιτροπής. Βέβαια, η μείωση της ανεργίας, η διασφάλιση ελάχιστων μισθών και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού παραμένουν οι πλέον σημαντικές προτεραιότητες στην πολιτική απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη. Συμφωνώ επίσης ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς είναι η επίτευξη ίσης αμοιβής για ίση εργασία και η διασφάλιση ισότιμων συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζομένους.

Συμφωνώ με τις προτάσεις του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να θεσπίσουμε μέτρα για την πολιτική απασχόλησης, τα οποία θα απευθύνονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες, διότι η φτώχεια πλήττει αυτά τα άτομα πρώτα και κύρια. Καλώ επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερη προσοχή, στις κατευθυντήριες πολιτικές απασχόλησης, σε νέους ανθρώπους και πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η τρέχουσα οικονομική κρίση θα έχει αναμφίβολα σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά απασχόλησης τα προσεχή χρόνια. Υπάρχουν αρχικά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης και διαπιστώνεται αναζωογόνηση της οικονομικής μεγέθυνσης. Ωστόσο, αναμένεται ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση δεν έχουν φθάσει ακόμα στο απόγειό τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επικροτώ τις προσπάθειες που καταβάλλονται τώρα ώστε να εγγυηθούμε τη βιώσιμη ανάκαμψη και να ενισχύσουμε το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των ευρωπαϊκών οικονομιών και να βοηθήσουμε τον κόσμο να βρει δουλειά. Τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις που συνδέονται με αξιοσημείωτες δημογραφικές αλλαγές, οι οποίες επιδεινώνονται από τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης, ενώ το σενάριο βάσει του οποίου ο αριθμός των φορολογούμενων που συνεισφέρουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς βαίνει σταθερά μειούμενος δεν φαντάζει πολλά υποσχόμενο.

Με το πρόγραμμα δράσης 2020 επί τάπητος, με τους στόχους του για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η στρατηγική για την απασχόληση θα πρέπει να εκπονηθεί όχι μόνο σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, αλλά και σε μεσομακροχρόνια βάση. Αυτή η στρατηγική πρέπει προφανώς να εκπονηθεί μαζί με μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των νέων κάτω των 25, της ηλικιακής ομάδας στην οποία επί του παρόντος σημειώνονται άνευ προηγουμένου ποσοστά ανεργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να αιτιολογήσω την ψήφο μου σε σχέση με αυτήν την έκθεση, διότι πιστεύω ότι το θέμα αυτής της έκθεσης είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη.

Αυτή η πρόταση περιέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για την απασχόληση, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική κρίση δεν έληξε και σέρνεται πίσω από την κρίση απασχόλησης.

Ενώ είναι γεγονός ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα ανάκαμψης, η αγορά εργασίας παραμένει κατά βάση κλειστή και ο αριθμός ανέργων εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός. Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ισπανία και την Ελλάδα, για παράδειγμα, ο αριθμός των ατόμων εκτός εργασίας είναι ανησυχητικός και κατά κύριο λόγο αφορά νέους. Στη χώρα μου, όμως, χάρη στην εύνοια της τύχης, αλλά και χάρη στα καλά μέτρα που ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση, ο αριθμός των ανέργων δεν ανέβηκε σε τόσο δραματικό βαθμό. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ιταλική κυβέρνηση υπήρξε πρωτοπόρα στην προώθηση της ευελιξίας και του δυναμισμού στην αγορά εργασίας, αυτή δε η συνταγή φαίνεται να λειτουργεί.

Μερικές κυβερνήσεις που ρέπουν ιδιαίτερα στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων οδήγησαν τους ίδιους τους εργαζομένους τους στην απώλεια των θέσεων εργασίας τους. Αντιθέτως, η επίδειξη μεγαλύτερης ευελιξίας και η διάθεση για μια ανταγωνιστική νέα αγορά εργασίας σώζει θέσεις εργασίας και δημιουργεί οικονομικές συνθήκες που ενθαρρύνουν την εμφάνιση νέων θέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Όρι, παρά το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει ορισμένες σημαντικές τροπολογίες της ευρωομάδας της Αριστεράς, όπως για παράδειγμα την υποχρέωση εξασφάλισης της ισότητας των φύλων, και παρά το ότι επιφέρει βελτιώσεις στο κείμενο της Επιτροπής. Την καταψήφισα διότι η έκθεση δεν ξεφεύγει από τη λογική της ευελιξίας της αγοράς και μάλιστα καλεί για ακόμη περισσότερη καθώς και για στρατηγική χρήση της flexicurity στην αγορά εργασίας, η οποία είναι γνωστό ότι βάλλει ευθέως κατά των εργαζομένων.

Επιπλέον η έκθεση θεωρεί πως για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών, θα χρειαστούν αναδιαρθρώσεις βασισμένες στην πλήρη αξιοποίηση της εσωτερικής αγοράς και την άρση διάφορων «νομικών εμποδίων». Πίσω όμως από αυτήν την ασαφή διατύπωση μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο της μη προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω την έκθεση Őry και επικροτώ την ευκαιρία που αυτή παρέχει. Εντός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος δράσης 2020, η θέσπιση γενικών κατευθυντήριων γραμμών επιτασσόταν οπωσδήποτε σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική (άρθρο 121 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά και την πολιτική απασχόλησης (άρθρο 148). Η οικονομική κρίση που βιώνουμε επί του παρόντος επιδεινώνει τα κοινωνικά προβλήματα και καθιστά ακόμα πιο αδήριτη την ανάγκη καθιέρωσης αποτελεσματικών και σταθερών πολιτικών απασχόλησης. Συμφωνώ με τον εισηγητή για τις προτάσεις να λάβουμε ισχυρότερα μέτρα για να αυξήσουμε το επίπεδο απασχόλησης για τους άνδρες και τις γυναίκες στην Ευρώπη.

Η έκθεση συνέβαλε στην ανάδειξη ζητημάτων, στα οποία δεν είχε δοθεί αρκούντως έμφαση, όπως είναι: 1. η μείωση της ανεργίας όσον αφορά τις πλέον ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των νέων, αυξάνοντας τα επίπεδα εκπαίδευσης, μειώνοντας τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και γλιτώνοντας τα άτομα από τη φτώχεια· 2. η διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης και αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο εργασιακό χώρο· και 3. η ενεργός συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων, ιδιαίτερα με τη θέσπιση στόχων και δεικτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η στρατηγική της Λισαβόνας αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσω του εργατικού της δυναμικού.

Αυτός ο στόχος δεν έχει ακόμα επιτευχθεί πλήρως με βάση τη διαπίστωση ότι το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό. Είναι σημαντικό να αναλύσουμε τα προβλήματα που συνέτειναν στην επιβράδυνση της πλήρους απασχόλησης. Η απάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή και τη θρησκεία θα αποτελούσε αξιοσημείωτο βήμα προόδου, το οποίο θα επιτρέψει ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους και στις γυναίκες να καταστούν ανταγωνιστικότεροι στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμη τη δυσκολία να συνταιριάξουν τη μητρότητα με την εργασία: η βελτίωση των εταιρικών βρεφονηπιακών σταθμών, η χορήγηση καθεστώτος μερικής απασχόλησης κατόπιν σχετικού αιτήματος και η παροχή δυνατότητας στις γυναίκες να φροντίζουν τα άρρωστα παιδιά τους χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν αν θα χάσουν τη δουλειά τους θα ήταν χρήσιμα μέτρα για να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ανταποκριθούν στον διττό τους ρόλο.

Μια άλλη ομάδα που χρήζει προστασίας είναι οι νέοι άνθρωποι, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουν διασφαλισμένη θέση εργασίας για χρόνια: έχουν πολλές ικανότητες και θεωρητική γνώση, τους λείπει όμως η πρακτική εμπειρία. Τα σχολεία θα πρέπει να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι θέλουν οι εταιρείες και να ετοιμάσουν τους φοιτητές για τον κόσμο της εργασίας. Οι εταιρείες, με τη σειρά τους, πρέπει να επενδύσουν στις νέες γενιές παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εξελίξουν τις σταδιοδρομίες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic και Alf Svensson (PPE), γραπτώς. (SV) Ψηφίσαμε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2010, υπέρ της έκθεσης (A7-0235/2010) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 (2010/0115(NLE)). Ωστόσο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν τμήματα της έκθεσης με τα οποία δεν συμφωνούμε, για παράδειγμα, προτάσεις που στοχεύουν στη λεπτομερή ρύθμιση της πολιτικής των κρατών μελών όσον αφορά την αγορά εργασίας, τον υπερεθνικό έλεγχο του εμπορίου και της βιομηχανίας των κρατών μελών και τη ρύθμιση από πλευράς ΕΕ των κατώτατων αμοιβών. Με αυτή μας την πράξη, θέλουμε να προασπιστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πολλά από εκείνα που περιέχονται στην έκθεση είναι θετικά. Για παράδειγμα, προφανώς υποστηρίζουμε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Οι 10 κατευθυντήριες γραμμές έχουν στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της αξιοπρεπούς απασχόλησης και τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Κοινοβούλιο παρενέβη για να εξασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα χρησιμοποιείται αποτελεσματικότερα, ότι θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους φτωχούς εργαζομένους και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι αναμφίβολα ο κύριος λόγος ανησυχίας μεταξύ των πολιτών μας. Η αγορά εργασίας συνεχίζει να επιδεινώνεται, με ένα ποσοστό ανεργίας που ανέρχεται σήμερα στο 9,8%.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αντιπροσωπεύουν ένα βασικό μέσο τόνωσης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και ένα μέσο υπολογισμού του αντίκτυπου των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν· όλα δε αυτά τόσο στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 όσο και στο πλαίσιο του νέου συντονισμού οικονομικών πολιτικών που καθιερώνεται. Συνεπώς, είναι κρίσιμο να καταπιαστούμε με αυτά τα ζητήματα, το ίδιο κρίσιμο όμως είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι όσο το δυνατόν καταλληλότερες.

Είναι ένα πράγμα το να έχει κανείς κατευθυντήριες γραμμές. Είναι εντελώς άλλο πράγμα, όμως, να δει κανείς την ορθή υλοποίησή τους από τα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, μου φαίνεται ιδιαίτερα ουσιώδες να επαναβεβαιωθεί ο ρόλος του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στη στρατηγική 2020 και στην οικονομική διακυβέρνηση, και να διασφαλιστεί ότι το EPSCO συμμετέχει πλήρως στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κοινωνικού μας μοντέλου και του μοντέλου της καλύτερης οικονομικής διακυβέρνησης για την ΕΕ. Είμαι πεπεισμένη για την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η ισορροπία του πυλώνα απασχόλησης και κοινωνικού πυλώνα στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι συνηγορεί υπέρ πολιτικών που προωθούν την ενεργό γήρανση, την ισότητα των φύλων, την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και την πρόσβαση στην προστασία και στα κοινωνικά και επαγγελματικά κίνητρα για γυναίκες. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες δυσχέρειες στην ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας, καθίσταται αναγκαίο να υλοποιηθούν πολιτικές που προωθούν επίσης το συνταίριασμα του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson και Marita Ulvskog (S&D), γραπτώς.(SV) Ψηφίσαμε σήμερα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι σημειώσαμε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις διαφορετικές γλωσσικές αποδόσεις. Ψηφίσαμε υπέρ του να διασφαλίσουν τα κράτη μέλη επαρκή κατώτατα εισοδήματα, όπως αναφέρεται στην αγγλική μετάφραση της τροπολογίας. Δυστυχώς, αυτό αποδόθηκε ως «minimilön» στη σουηδική μετάφραση, που σημαίνει «ελάχιστος μισθός».

Τα επίπεδα μισθών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ και, επομένως, υποθέσαμε ότι η σουηδική μετάφραση είναι λάθος. Επιλέξαμε επίσης να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης παρά τις αναφορές στους «υψηλούς φόρους» ως εμπόδια στη μεγέθυνση, χωρίς να δίνεται κανένας ορισμός για το «υψηλοί φόροι». Οι φόροι δεν εμπίπτουν επίσης στην αρμοδιότητα της ΕΕ, και πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από φόρους, οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στη μεγέθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως είπα για την έκθεση της συναδέλφου μου, της κ. Gruny, για την οποία διεξήχθη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η κοινωνία εξελίχθηκε, ο κόσμος άλλαξε και οι εργασιακές σχέσεις πρέπει και αυτές να αλλάξουν. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό ισχύει και, συνεπώς, χαίρομαι που το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ πιο ευέλικτων εργασιακών προτύπων ως μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Επιπλέον, καθώς είχα κυβερνητικές ευθύνες στον τομέα της παιδείας, χαίρομαι που βλέπω ότι αυτή η πρόταση δίνει ειδική έμφαση στην εκπαίδευση και στα προσόντα των εργαζομένων. Μάλιστα, αυτή είναι μια δέσμευση που θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Δεδομένου ότι η κρίση σήμανε ότι ο αριθμός των ανέργων στην Ευρώπη αυξήθηκε από 16 εκατομμύρια το 2008 σε 23 εκατομμύρια το 2010, κάθε στρατηγική εξόδου πρέπει να περιλαμβάνει την εκ νέου δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο εφόσον υπάρξει σαφής εστίαση στην καινοτομία, στις ευέλικτες μορφές εργασίας και σε νέα εργασιακά πρότυπα και κατάρτιση για περισσότερους νέους ανθρώπους για μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική κρίση, της οποίας τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, αποτελεί το σκηνικό χάραξης των νέων κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση το 2020. Αντιμετωπίζουμε άμεσα προβλήματα με την ανεργία και ταυτόχρονα μακροπρόθεσμες προκλήσεις, συγκεκριμένα: τη δημογραφική αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση και την καθιέρωση νέων τεχνολογιών με μειωμένες εκπομπές άνθρακα. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση η οποία θα λύσει τα πιο επείγοντα προβλήματα που προκαλεί η κρίση, καθώς και εκείνα που θα προκύψουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η εφαρμογή των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια, της ποιοτικής εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και της καταπολέμησης της διαρθρωτικής ανεργίας συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη κοινών στόχων και σκοπών που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να αρχίσει τώρα. Τα διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να αρχίσουν ήδη να εφαρμόζουν αυτήν τη στρατηγική. Για τη γεωργία και τον αγροτικό κόσμο είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη στρατηγική αυτή. Οι στόχοι της συνοχής πρέπει να επιδιωχθούν και πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ της πολιτικής συνοχής και άλλων τομεακών πολιτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε κατά αυτού του ψηφίσματος, καθώς αγνοεί τις βασικές αιτίες της απασχόλησης, της εργασιακής ανασφάλειας και της φτώχειας και διότι απορρίφθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν εκ νέου σε αυτό το Σώμα. Αυτές περιελάμβαναν τα ακόλουθα:

- Η Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι ανάγκη να αλλάξουν οι υφιστάμενες μακροοικονομικές πολιτικές μέσω της αναστολής του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και της παύσης των διαδικασιών ιδιωτικοποιήσεων και απελευθέρωσης, με στόχο να τεθεί ως προτεραιότητα η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους και καλύτερους μισθούς, μειώνοντας τα επίπεδα φτώχειας και αυξάνοντας την κοινωνική ένταξη και πρόοδο.

- Η αδήλωτη εργασία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω αυστηρότερων ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας, παράλληλα με φορολογικά μέτρα για άτομα με χαμηλά εισοδήματα.

- Το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει σε έναν συμβιβασμό σε επίπεδο ΕΕ για να τεθεί ένα τέλος στο φαινόμενο των αστέγων έως το 2015 και να ετοιμαστούν ολοκληρωμένα μέτρα πολιτικής, που διασφαλίζουν προσιτή πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση με επαρκή ενεργειακό εφοδιασμό για όλους.

Απορρίφθηκε επίσης η πρότασή μας για τη συμπερίληψη μιας νέας οδηγίας σχετικά με την ισότητα των φύλων. Αυτή υποστήριζε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την απασχόληση των γυναικών, παράλληλα με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και την απάλειψη όλων των ανισοτήτων μέσω συγκεκριμένων στόχων για την ισότητα των φύλων, την ενσωμάτωση βάσει της διάστασης του φύλου και συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς.(FR) Σε μια περίοδο που το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρώπη φθάνει το 9,8%, σε μια περίοδο που η κατάσταση στην αγορά εργασίας συνεχίζει να επιδεινώνεται, σε μια περίοδο που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα όλα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση: δέκα κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την ανεργία των νέων, την απασχόληση προσώπων που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη σημασία της βέλτιστης χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ φιλόδοξοι, είναι όμως πρώτα απ’ όλα κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να εφαρμόζονται, και τώρα και μελλοντικά, από τα κράτη μέλη, και είναι επίσης ένα ισχυρό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα κράτη μέλη σε μια περίοδο που η απασχόληση είναι το σημαντικότερο μέλημα και η σημαντικότερη ανησυχία των συμπολιτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την έκθεση Őry σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο κείμενο αυτό δίνεται σημαντική έμφαση στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσα σε ένα σκηνικό οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Το κείμενο εστιάζεται σε διάφορα σημεία: το ποσοστό απασχόλησης πρέπει να γίνει 75% σε ολόκληρη την Ένωση μέσα στην επόμενη δεκαετία και πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για τις πιο ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας: τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις ανειδίκευτες γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και τους ανθρώπους από περιβάλλον μεταναστών, καθώς αυτοί είναι πιθανότερο να υποστούν διάκριση σχετικά με την πρόσληψη και την απασχόληση. Στο κείμενο υπενθυμίζονται επίσης οι θεμελιώδεις έννοιες της αξιοπρεπούς απασχόλησης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς.(PL) Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης τα επόμενα 10 χρόνια δείχνουν ότι ο τομέας των υπηρεσιών θα είναι ένας από τους τομείς όπου θα δημιουργηθεί η πλειονότητα των θέσεων εργασίας. Για να δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας, πρέπει να υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν και αυτό περιλαμβάνει τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Συνεπώς, θα ήθελα να τονίσω ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες μπορεί να υποστηρίξει την πολιτική απασχόλησης, έστω και μόνο εφόσον βελτιωθεί η ενσωμάτωσή της από τα κράτη μέλη.

Η οδηγία δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, αν όμως εφαρμοστεί καλά, θα έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στις αγορές εργασίας. Επομένως, προσυπογράφω τις προτάσεις που εγκρίθηκαν στην έκθεση. Ο τομέας των υπηρεσιών θα χρειαστεί μετακινούμενους εργαζόμενους που είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και ειδικευμένοι, και για να ισχύσει αυτό χρειαζόμαστε αλλαγές στα συστήματα παιδείας και εκπαίδευσης και στην πολιτική απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Ως ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος μιας υπερπόντιας περιφέρειας, είμαι εξοικειωμένος και με το παραπάνω με πολιτικές που ενθαρρύνουν την απασχόληση και καταπολεμούν τη φτώχεια, καθώς τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στη Γαλλία (για παράδειγμα, 43,9% στη Ρεουνιόν σε σύγκριση με το 62,3% σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ).

Το να πάρουμε αυτόν τον αριθμό του 10% το 2014 και να τον αυξήσουμε στο 75% το 2020 είναι κάτι για το οποίο ανέκαθεν αγωνιζόμουνα, ιδιαίτερα επειδή έχει κυρίως στόχο τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, γυναίκες και ανθρώπους με αναπηρία. Η πρόταση εξετάζει επίσης τη φτώχεια και στοχεύει στη μείωση του αριθμού πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας κατά 25%. Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να κινητοποιήσουν όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, τόσο τις γαλλικές όσο και τις ευρωπαϊκές, ούτως ώστε το κράτος να μπορέσει να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για να τους επιτύχει στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Στήριξα αυτήν τη διαβούλευση επειδή θεωρώ πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ πως θα επιτευχθούν ικανοποιητικά ελάχιστα εισοδήματα πάνω από το όριο της φτώχειας. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η ρήτρα για την ίση μεταχείριση και την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας όποτε είναι αυτό δυνατό.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική κρίση είναι η σημαντικότερη μεταβλητή που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όταν μιλάμε για νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση το 2020, καθώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια. Μολονότι έχουμε κάποιες ενδείξεις ανάκαμψης ορισμένων δραστηριοτήτων στην ΕΕ, στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών η οικονομική κατάσταση παραμένει ακόμα πολύ εύθραυστη.

Από την άλλη, δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως αισθητά τα αποτελέσματα της σημερινής κρίσης όσον αφορά την ανεργία και έτσι πολλές ακόμα χιλιάδες εργαζομένων θα χάσουν τις θέσεις τους εξαιτίας της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η δημογραφική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και η καθιέρωση νέων τεχνολογιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επομένως, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση για την επόμενη δεκαετία πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο τα πιο επείγοντα προβλήματα που απορρέουν από την κρίση, αλλά και εκείνα που θα εμφανιστούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Συμφωνώ πλήρως με τον εισηγητή, τον κ. Őry και, επομένως, υποστήριξα αυτό το νομοθετικό ψήφισμα. Επικρότησα ιδιαίτερα την τροπολογία αριθ. 12 του Συμβουλίου, η οποία σημειώνει ότι είναι σημαντικό να καταπολεμούμε γεγονότα που επιβραδύνουν την οικονομική μεγέθυνση, μεταξύ άλλων το γραφειοκρατικό βάρος και τους υψηλούς φόρους. Δεν θυμάμαι προηγούμενη ευκαιρία που να μίλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γραφειοκρατικό βάρος και υψηλούς φόρους.

Λίγοι είναι οι άνθρωποι που λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι παράλογοι και εξωφρενικοί φόροι μπορούν να καταστήσουν αναποτελεσματικό το οποιοδήποτε οικονομικό σύστημα. Σήμερα, σε μια χώρα όπως η Λετονία, το φορολογικό σύστημα οδήγησε σε κρίση. Χάρη σε ένα γραφειοκρατικό και στρεβλό φορολογικό σύστημα, η Λετονία απώλεσε άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υποστήριξα αυτό το νομοθετικό ψήφισμα με την ελπίδα ότι θα αναλάβει τη σπουδαία αποστολή της βελτιστοποίησης των φόρων στην επικράτεια της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η πολιτική απασχόλησης είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική ειρήνη. Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον κάθε έθνους να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις για ενδεδειγμένα μέτρα. Ωστόσο, ο τεράστιος βαθμός διακύμανσης στα μεμονωμένα κράτη μέλη καθιστά αδύνατη μια τυποποιημένη δέσμη μέτρων. Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 75%, σε μερικά κράτη μέλη όπως η Πολωνία, η Μάλτα και η Ουγγαρία, τα οποία επί του παρόντος έχουν ένα επίπεδο κάτω από το 60%, αποτελεί καθαρή φαντασίωση. Επίσης, όσον αφορά την Αυστρία, που έχει ένα επίπεδο περίπου στο 70%, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ένα υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής στην αγορά εργασίας είναι συμβατό με την ελευθερία επιλογής που παρέχεται σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών ή την προστασία οικιακών εργαζομένων κατά του μισθολογικού ντάμπινγκ από φθηνούς ξένους εργαζόμενους. Για τους λόγους αυτούς, αποφάσισα να καταψηφίσω αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. − (DE) Η ιδέα ότι είναι δυνατό να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η ανεργία σε μια υπερφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ψευδαίσθηση. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Öry.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Öry διότι συμφωνώ με την προσέγγιση που ακολουθεί και το τελικό της μήνυμα.

Η πρόταση υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης του αριθμού των ενεργών ανθρώπων στην αγορά εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διά βίου μάθηση. Καίριος ρόλος επιφυλάσσεται στην εκπαίδευση μέσω βελτιώσεων των υφισταμένων εκπαιδευτικών συστημάτων που θα ενθαρρύνουν τους νέους να επιδιώξουν ανώτερη εκπαίδευση. Τα επόμενα χρόνια θα γίνουν πολλές νέες προσπάθειες για την αποτελεσματικότερη προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Στις 27 Απριλίου 2010, η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την «Ευρώπη 2020», καθορίζοντας το πλαίσιο για τη νέα στρατηγική και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να αναληφθούν από τα κράτη μέλη.

Η συζήτηση για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 2020 πραγματοποιείται εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης, που αναμφίβολα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας τα προσεχή χρόνια. Παρά κάποια ενθαρρυντικά σημάδια ότι επιστρέφει η μεγέθυνση, η οικονομία παραμένει εύθραυστη στα περισσότερα κράτη μέλη. Επομένως, οι άμεσες συνέπειες της κρίσης στην ανεργία δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως αισθητές. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάκαμψη και για να ενισχυθεί το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των ευρωπαϊκών οικονομικών, καθώς και για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους στην εύρεση απασχόλησης.

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό μια ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης για την επόμενη δεκαετία να αντιμετωπίσει και να βρει ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ των πιεστικών άμεσων προκλήσεων που απορρέουν από την κρίση και εκείνων σε έναν μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Ως σκέλος της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία έχει δεσμευτεί, μαζί με άλλα κράτη μέλη, να επιτύχει ένα ποσοστό απασχόλησης 75% έως το 2020. Ως αποτέλεσμα αυτού του συνολικού στόχου, θα πρέπει να επιτευχθεί στη Ρουμανία ένα ποσοστό απασχόλησης της τάξης του 69-70% έως το 2020. Πρέπει να αναφέρω ότι το ποσοστό απασχόλησης στη Ρουμανία το 2010 είναι 63,6%, με μέσο ευρωπαϊκό όρο το 67,4%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλώ τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μεταρρυθμιστικά προγράμματα, που θα συμβάλουν στα ακόλουθα:

- στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μέσω πολιτικών που προάγουν την ισότητα των φύλων και τις ίσες αμοιβές, με στόχο να περιοριστεί το μισθολογικό χάσμα των φύλων στο 0-5% έως το 2020·

- στην ώθηση του ποσοστού απασχόλησης μέσω μέτρων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον εργασιακό βίο, ιδιαίτερα για εθνοτικές μειονότητες, περιλαμβανομένων των Ρομά·

- στην έγκριση αυστηρών μέτρων που στοχεύουν στην αποθάρρυνση μιας οικονομίας που βασίζεται στην αδήλωτη εργασία, η οποία επιφέρει πολυάριθμες αρνητικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αντί της προώθησης μέτρων που στοχεύουν μόνο στην προστασία της εργασίας στις εσωτερικές αγορές των κρατών μελών·

- στο πλήρες άνοιγμα των αγορών εργασίας στους εργαζόμενους που προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Παρόλο που ο πλήρης αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στα ποσοστά ανεργίας δεν έχει γίνει ακόμα αισθητός, η εφαρμογή μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση είναι ουσιώδης.

Εγκρίνω τον στόχο που έθεσε το Συμβούλιο για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας στο 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού από τώρα έως το 2020, πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να θέσουμε έναν στόχο αύξησης των ποσοστών απασχόλησης στις πλέον ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι νέοι ηλικίας από 15 έως 25, οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι ανειδίκευτες ενεργές γυναίκες, ή τα άτομα με αναπηρία. Ή θα μπορούσαμε να μειώσουμε περαιτέρω τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κάτω του 10%.

Θεωρώ μάλιστα ότι συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να καταπιαστούν με τις δυσχέρειες που βιώνουν οι μακροχρόνια άνεργοι για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καλώ δε το Συμβούλιο να εφοδιαστεί με τους πόρους για να προβεί σε μείωση τουλάχιστον κατά 10% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως προτάθηκε στην έκθεση του κ. Őry, τουλάχιστον το 25% όλων των μακροχρόνια ανέργων θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα μέτρο ενεργοποίησης στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας υπό τη μορφή της προωθημένης εκπαίδευσης, παιδείας και/ή επαγγελματικού αναπροσανατολισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ορόσημο για τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης της ΕΕ. Οι βουλευτές του ΕΚ ψήφισαν για να συμπεριλάβουν μια κατάλληλη κοινωνική συνιστώσα στις κατευθυντήριες γραμμές για πρώτη φορά, μεταξύ άλλων μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των εργαζόμενων φτωχών, καθώς και για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την ένταξη των περιθωριοποιημένων και ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ και η βελγική Προεδρία της ΕΕ πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το μήνυμα που εξέπεμψε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δεσμευτούν να προσδώσουν πιο καθολικό από κοινωνική άποψη χαρακτήρα στις πολιτικές τους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκριθούν στο αίτημα του Κοινοβουλίου για τη λήψη μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ισορροπίας του εργασιακού βίου και της ισότητας των φύλων. Απαιτούνται τεράστιες προσπάθειες σε σχέση με αυτό για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στο 75% έως το 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση νέων πολιτικών απασχόλησης βάσει της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το κείμενο καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα απασχόλησης και ιδιαίτερα να προωθήσουν την κινητικότητα των νέων ανθρώπων. Ο στόχος της δημιουργίας νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η μείωση της ανεργίας και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του ενεργού πληθυσμού στο 75% πρέπει να είναι ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί τα προσεχή χρόνια. Ο ενεργός πληθυσμός πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο κάθε πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς δουλειά, κάθε είδος σχεδίου για το μέλλον –όπως τα ταξίδια, η αγορά σπιτιού ή η απόκτηση παιδιού– γίνεται όνειρο θερινής νυκτός, που είναι απίθανο να εκπληρωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτήν την έκθεση, διότι επιδιώκει να ενθαρρύνει την εφαρμογή μέτρων που στόχο έχουν να διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση ορισμένων ομάδων, ιδιαίτερα των Ρομά.

Δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό, αντί να προασπιζόμαστε τα δικαιώματα εκείνων που ζουν στη δική τους χώρα, θα πρέπει να διευκολύνουμε τα πράγματα για ανθρώπους που, σε πολλές καταστάσεις, είναι απλά φιλοξενούμενοι. Είναι σαφές ότι, σε περιόδους κρίσης, κάθε κράτος πρέπει να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για τους πολίτες του, ίσως με σχέδια που στοχεύουν σε εκείνους που περιέρχονται σε δυσχέρειες ή είναι εκτός εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Υποστήριξα την έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020. Ενόψει του γεγονότος ότι το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ είναι 9,6%, καθίσταται επιτακτική ανάγκη να εντατικοποιηθεί και να εξορθολογιστεί η πολιτική απασχόλησης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Στην Πολωνία, η στήριξη της ΕΕ ωφέλησε χιλιάδες ανθρώπους, που τώρα έχουν βρει απασχόληση. Τα διαθέσιμα προς τούτο χρήματα δεν δαπανώνται πάντοτε συνετά. Η έλλειψη κατάλληλα εξειδικευμένων κατευθυντήριων γραμμών σημαίνει ότι πολλά έργα διεξάγονται σε ad hoc βάση. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια δεν είναι πάντοτε προσαρμοσμένα στην πραγματική κατάσταση, οι ίδιοι δε άνθρωποι συχνά τα παρακολουθούν επανειλημμένα. Κατά συνέπεια, προσυπογράφω την πρωτοβουλία της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, που πήραν τη μορφή που πήραν στη διάρκεια της κρίσης, θα τεθούν σε δοκιμασία στα αμέσως επόμενα χρόνια. Από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές θα εξαρτηθεί αν η Ένωση θα αντιπαρέλθει την κρίση και αν οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα των κατευθυντήριων γραμμών συλλέγοντας συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα μέτρων που λαμβάνονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσουμε την πραγματική επιρροή των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ σε σχέση με τη μείωση της ανεργίας στην Ένωση. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιτρέψει να γίνουν οι όποιες αλλαγές, που ενδέχεται να είναι αναγκαίες σε αυτόν τον τομέα. Απευθύνω επίσης έκκληση να δοθεί ειδική έμφαση στη στήριξη της κινητικότητας και της απασχόλησης γυναικών, νέων, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Παρά μερικά ενθαρρυντικά σημάδια που υποδεικνύουν ανάκαμψη της μεγέθυνσης, η οικονομική κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Η Ευρώπη πρέπει, επομένως, να διασφαλίσει βιώσιμη ανάκαμψη, να ενισχύσει το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των ευρωπαϊκών οικονομιών και να βοηθήσει τους ανθρώπους να εισέλθουν στην εργασία. Η συμβουλή της έκθεσης για τις κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης είναι σαφής: περισσότερες γυναίκες, πιο ηλικιωμένοι και νέοι άνθρωποι στην εργασία, λιγότερη φτώχεια και καλύτερη εκπαίδευση. Αυτό ακριβώς θέλει να έχει επιτύχει η ΕΕ έως το 2020. Για τους λόγους αυτούς, παρέχω τη στήριξή μου στην έκθεση. Περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να συνδυάσουν καλύτερα την εργασία με τη φροντίδα της οικογένειας, λόγου χάρη μέσω των ευέλικτων ωρών εργασίας και της δυνατότητας παροχής φροντίδας στα παιδιά. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία θα βοηθήσει τις γυναίκες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Το Κοινοβούλιο επιδιώκει επίσης να βελτιώσουν οι χώρες της ΕΕ τα συστήματα κοινωνικής τους προστασίας και να διασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, ούτως ώστε να είναι δυνατό να υπάρξει μείωση της φτώχειας και οι άνθρωποι να διαπιστώσουν ότι είναι αποδοτικό να εργάζεται κανείς. Τέλος, η συνεχιζόμενη επιδίωξη των στόχων της πολιτικής της συνοχής θα εξαλείψει της κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών. Αν η Επιτροπή τώρα διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη πραγματικά βασίζουν τις πολιτικές τους στις κατευθυντήριες γραμμές, τα σχέδια της Ευρώπης για το 2020 δεν θα είναι απλώς λόγια κενά περιεχομένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η συζήτηση για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση το 2020 γίνεται σε μια στιγμή κατά την οποία χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι αντιμέτωπες με την τραγωδία της ανεργίας ως μέρος της οικονομικής κρίσης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, ως τμήμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», περιλαμβάνουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές τόσο για την οικονομική πολιτική όσο και για την πολιτική απασχόλησης.

Η έκθεση την οποία ψηφίσαμε σήμερα και την οποία υποστήριξα είναι σύμφωνη με το πνεύμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρόλο που ο εισηγητής μερίμνησε να διασφαλίσει ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σαφείς και χρήσιμες ώστε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν πολιτική. Η προώθηση της απασχόλησης θα προκύψει αυτόματα μέσω της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων σε νέες καταστάσεις, της επίτευξης υψηλών επιπέδων παιδείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εταιρειών και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε όλες αυτές τις διαδικασίες.

Αυτό είναι εκείνο το οποίο ο εισηγητής επιχείρησε να κάνει καθορίζοντας στόχους προκειμένου να αυξηθεί και να βελτιωθεί η απασχόληση, να αυξηθούν τα επίπεδα εκπαίδευσης, να υπάρξει συνδυασμός του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο και να μειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, παράλληλα με το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την απασχόληση και η σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντάσσονται στη αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» και τις «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές» της. Αποτελούν το ενιαίο πλαίσιο της αντεργατικής πολιτικής της ΕΕ που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να προωθηθεί με ακόμη πιο αποφασιστικό και συντονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο επίκεντρό τους βρίσκεται η προσπάθεια του μονοπωλιακού κεφαλαίου να φτηνύνει στα κατώτερα δυνατά όρια η εργατική δύναμη, προϋπόθεση για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του στις συνθήκες της εξελισσόμενης καπιταλιστικής κρίσης. Για τον στόχο αυτό ΕΕ, αστικές κυβερνήσεις και οι πολιτικές δυνάμεις του κεφαλαίου στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούν απερίφραστα τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση: Αύξηση του χρόνου παραμονής στη δουλειά, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με πρόσχημα τη δημογραφική γήρανση και τη «βιωσιμότητα» των δημόσιων ασφαλιστικών συστημάτων. Κυριαρχία της «ευελισφάλειας», των ελαστικών, προσωρινών, μερικών μορφών και σχέσεων εργασίας, σάρωμα κάθε εργατικής κατάκτησης. Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στην κατάρτιση απασχολήσιμων εργατών για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Εξασφάλιση φτηνού εργατικού επιστημονικού δυναμικού – μισθωτής διανόησης για τις επιχειρήσεις. Διαμόρφωση ενός διχτύου στα όρια της εξαθλίωσης για τις ακραίες περιπτώσεις φτώχειας, ώστε να αποτρέπονται οι κοινωνικές εκρήξεις που γεννάει η αγριότητα της εκμετάλλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Κυρίες και κύριοι, αυτή η έκθεση ορθά παρατηρεί ότι είναι σημαντικό να ανυψωθεί το επίπεδο απασχόλησης και να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό τόσο για την οικονομία μας όσο και για την κοινωνία μας. Είναι επίσης σημαντικό να μην θυσιάσουμε την ποιότητα για την ποσότητα, παραλείποντας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των εργαζόμενων φτωχών, είτε σε εθνικό είτε σε ενωσιακό επίπεδο. Υπάρχει μια υπολογίσιμη ομάδα ανθρώπων που εργάζονται, των οποίων όμως το διαθέσιμο εισόδημα είναι ανεπαρκές για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Η οικονομική ύφεση το μετέτρεψε αυτό σε πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη, η δε κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσχερής στη Λιθουανία.

Αυτές οι τάσεις αποτυπώνονται πολύ καλά στους ελάχιστους μισθούς που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και στην ευρεία μείωση των μισθών ως αυστηρό μέτρο λιτότητας. Οι άνθρωποι χωρίς ανώτατη εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, ο κίνδυνος της φτώχειας για ένα εργαζόμενο άτομο χωρίς ανώτατη εκπαίδευση είναι 16% – διπλάσιο από τον μέσο όρο στη Λιθουανία και οκταπλάσιο σε σύγκριση με έναν εργαζόμενο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δυστυχώς, αυτό το χάσμα είναι πολύ μεγαλύτερο στη Λιθουανία σε σύγκριση με οπουδήποτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα της φτώχειας που πλήττει εργαζόμενους δεν συζητήθηκε επαρκώς από τα κράτη μέλη, της χώρας μου περιλαμβανομένης. Χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες σε σχέση με αυτό το πρόβλημα και συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της φτώχειας των εργαζομένων.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Το έπραξα αυτό διότι πιστεύω πως η ποινή του θανάτου διά λιθοβολισμού, η οποία επιβλήθηκε στη Sakineh Ashtiani, συνιστά κατάφωρη παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων του Ιράν. Ασχέτως των γεγονότων, αυτού του είδους η ποινή δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί ή να γίνει αποδεκτή. Τα βασανιστήρια, η παράνομη κράτηση, η σωματική και σεξουαλική βία και η ατιμωρησία των οργάνων του κράτους εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένα σε πολλές χώρες. Αυτό εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σε σχέση με την αμεροληψία και τη διαφάνεια των δικαστικών διαδικασιών σε αυτά τα μέρη. Η συνεχιζόμενη δίωξη εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, μαζί με την εξακολούθηση της ποινικοποίησης των ελεύθερων σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ενηλίκων, είναι απαράδεκτη.

Σε αυτήν την κατάσταση, εναπόκειται σε εμάς, ως ευρωπαίοι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών που αποτελούν τη βάση των θεσμικών μας οργάνων, να ασκήσουμε κάθε δυνατή πίεση στις ιρανικές αρχές για να επανεκτιμήσουν διαδικασίες όπως αυτή. Αυτή η πίεση απέδωσε ήδη καρπούς, καθώς η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τη διά λιθοβολισμού θανατική ποινή της Sakineh Ashtiani. Πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής στο θάρρος όλων των ιρανών ανδρών και γυναικών, που αγωνίζονται για την προάσπιση των βασικών τους ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ευρωκοινοβούλιο σπεύδει να δηλώσει τη στήριξή του στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή, στις απροκάλυπτες στρατιωτικές απειλές του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε βάρος του Ιράν. Με πρόσχημα τη βάρβαρη καταδίκη σε θάνατο διά λιθοβολισμού της Σακιμέχ-Μοχαμαντί-Αστιανί και τις απαράδεκτες διώξεις σε βάρος του λαϊκού κινήματος, το σύνολο των πολιτικών Ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου σε μια σπάνια ομοφωνία υιοθέτησαν ένα ψήφισμα που κλιμακώνει την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη χώρα αυτή. Το ΚΚΕ δεν στήριξε το ψήφισμα γιατί δεν έχει καμία σχέση με την απαιτούμενη αλληλεγγύη στην πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στο αντιδραστικό και σκοταδιστικό καθεστώς το οποίο, αντιθέτως, ενισχύεται από κυρώσεις και τέτοια ψηφίσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αποφασίστηκε αμέσως μετά από διάβημα της πρεσβείας του Ισραήλ στις Βρυξέλλες που το καλούσε να μην ασχολείται με την παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων στο Ισραήλ, αλλά να στρέψει την προσοχή του στο Ιράν.

Η ευαισθησία του Ευρωκοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το φύλο συκής για την επιθετική εξωτερική πολιτική της ΕΕ, για τα εγκλήματά της σε βάρος των εργαζομένων, των μεταναστών και των λαών. Η πάλη εναντία στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις γίνεται όλο και πιο αναγκαία για να κατακτήσουν οι λαοί δικαιώματα και ελευθερίες, για να καθορίζουν αυτοί τις τύχες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Η Sakineh Mohammadi Ashtiani, μια 43 ετών Ιρανή, κινδυνεύει να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου λόγω μοιχείας και συνωμοσίας με σκοπό τη δολοφονία του πρώην συζύγου της. Ως βουλευτής του ΕΚ και πρόεδρος της ένωσης Femmes au Centre (Οι Γυναίκες στο Επίκεντρο) είμαι εξοργισμένη με αυτήν την καταδίκη, την οποία όλοι θεωρούν αυθαίρετη. Στην πραγματικότητα, η απόφαση αυτή παραβιάζει τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα: δεν σέβεται το δικαίωμα της υπεράσπισης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σήμερα, σε ορισμένες χώρες εξακολουθούν να συνυπάρχουν δύο είδη δικαιοσύνης: οι γυναίκες καταδικάζονται και βασανίζονται, πράγμα που συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, και μάλιστα από τους άντρες, που κατέχουν όλες τις εξουσίες. Χαίρομαι διότι εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που καλεί το ιρανικό καθεστώς να αλλάξει άποψη για την ποινή αυτή, καθώς αυτό του δίνει μεγάλη βαρύτητα. Τώρα περιμένουμε να σημειωθεί πραγματική πρόοδος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Το Ιράν εξακολουθεί να είναι η χώρα όπου διεξάγεται ο μεγαλύτερος αριθμός εκτελέσεων ετησίως. Επομένως, υποστηρίζω κατηγορηματικά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδικάζει αυστηρά τη θανατική ποινή και καλεί τις ιρανικές αρχές να καταργήσουν τη χρήση της, να απαγορεύσουν όλες τις μορφές βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και να σταματήσουν τη δίωξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στηρίζω τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προαγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων στήριξης όπως το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Το μέσο αυτό, που έχει προϋπολογισμό 1,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς, πρέπει επομένως να συνεχίσουν να προετοιμάζουν ενεργά επιπλέον μέσα βοηθείας προκειμένου να υπερασπιστούν ενεργά τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιράν.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Παρέχω την πλήρη στήριξή μου στο κοινό ψήφισμα, ως πολιτικός εκπρόσωπος, ακόμη όμως περισσότερο ως γυναίκα. Το Ιράν σήμερα είναι μια χώρα που συμβολίζει τη βία του ριζοσπαστικού Ισλάμ και του φανατισμού κατά των γυναικών και των βασικών τους δικαιωμάτων.

Με αυτό το ψήφισμα, ορθά καλούμε την Ισλαμική Δημοκρατία και τους ηγέτες της να σεβαστούν τις διεθνές συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που το Ιράν είναι νομικά δεσμευμένο να τηρεί. Η περίπτωση της Sakineh, μαζί με τις άλλες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο υπέρ του οποίου ψηφίσαμε, επιβεβαιώνει ότι σήμερα η Τεχεράνη ενδέχεται όχι μόνο να βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση προς τις σύγχρονες πολιτικές και πολιτιστικές αξίες, αλλά θέτει εαυτήν εκτός νομιμότητας σε ό,τι αφορά τους διεθνείς κανόνες, καθώς παραλείπει να συμμορφωθεί με δεσμευτικές συμφωνίες όσον αφορά την επικύρωση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Το ψήφισμα είναι σθεναρό, ορθά σθεναρό, σε μια στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να αναγκάσουμε το Ιράν να αισθανθεί όλη την ισχύ και την πίεση που δύναται να ασκήσει το θεσμικό μας όργανο, ούτως ώστε το διεθνές κίνημα για να σταματήσουμε το έργου του δήμιου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Συνεπώς, ψήφισα αποφασιστικά υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η διεθνής κοινότητα κέρδισε μια μικρή νίκη, η οποία εξακολουθεί να προσφέρει μια αχτίδα φωτός στην περίπτωση της γυναίκας στο Ιράν που έχει καταδικαστεί σε θάνατο διά της βάρβαρης μεθόδου του λιθοβολισμού. Η ποινή έχει ανασταλεί προς το παρόν, αυτό τελικά όμως δεν σημαίνει τίποτα. Αυτός είναι ο λόγος που οι προσπάθειες όλων των μελών της διεθνούς κοινότητας πρέπει να συνεχιστούν, με στόχο την απαγόρευση της θανατικής ποινής σε κράτη όπως το Ιράν, όπου οι ζωές των ανθρώπων ορίζονται από αρχαϊκούς νόμους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να καταδικάζει και να ασκεί πίεση σε κράτη όπου δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν σημαίνουν τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι στο Ιράν, που διακινδυνεύουν τη ζωή τους και την προσωπική τους ασφάλεια καθημερινά, αγωνιζόμενοι για μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερα δημοκρατικά δικαιώματα. Οι διεθνείς ενώσεις και φορείς παρέχουν τη στήριξή τους προς αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα καταπιεστικό καθεστώς που έχει εγκλωβιστεί σε άλλες εποχές, όπως αυτό στην Τεχεράνη, η μάχη πρόκειται να είναι δύσκολη και διαρκείας. Κανείς δεν θα πρέπει να καταβάλει ως τίμημα την ελευθερία του, επειδή εξέφρασε την άποψή του ανοικτά εναντίον ενός καθεστώτος ή μερικών ηγετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στο πλαίσιο του ρόλου της ως εξαγωγέα ελευθερίας και σεβασμού στους ανθρώπους και στα δικαιώματά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), γραπτώς. (EN) Απείχα της ψηφοφορίας σε σχέση με αυτήν την πρόταση ψηφίσματος. Ωστόσο, θα είχα ψηφίσει υπέρ της πρότασης ψηφίσματος (ECR) B7-0499/2010. Βέβαια, συμμερίζομαι τα αισθήματα ότι ο θάνατος διά λιθοβολισμού (ή κάθε άλλη μορφή θανατικής ποινής) για μοιχεία είναι εντελώς απαράδεκτος, ακόμη και για μουσουλμανικές χώρες που ενδέχεται να επιθυμούν να απαγορεύσουν διά νόμου τέτοια συμπεριφορά. Μολονότι δεν είμαι υπέρ της χρήσης του ποινικού νόμου για την επιβολή ηθικής διαγωγής μεταξύ συναινούντων ενηλίκων, σέβομαι το δικαίωμα άλλων χωρών να υιοθετούν άλλη άποψη, στο μέτρο που δεν χρησιμοποιούν δυσανάλογες και βάρβαρες ποινές. Με ανησυχεί επίσης ιδιαίτερα η χρήση του ποινικού νόμου κατά των πολιτικών αντιφρονούντων, είτε στο Ιράν είτε σε εκείνες τις χώρες στην ΕΕ, που είναι ένοχες σε σχέση με αυτό.

Όλοι οι κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές κατηγορίες θα πρέπει να δικαιούνται νομική εκπροσώπηση και θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες έναντι αθέμιτων αστυνομικών πρακτικών πριν από τη δίκη. Δεν πιστεύω ότι λειτουργεί υπέρ της ΕΕ το να λέει στο Ιράν ότι δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Αν θέλουμε αυτή η πρόταση ψηφίσματος να μην αποδειχθεί αντιπαραγωγική, θα πρέπει να είναι μετριοπαθής και να απευθύνεται στους υποστηρικτές των μεταρρυθμίσεων που είναι μέλη μιας πολύ συντηρητικής κοινωνίας. Αυτή η πρόταση ψηφίσματος θα προσβάλει ακόμη και τους Ιρανούς που τάσσονται υπέρ των μεταρρυθμίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η Sakineh Ashtiani είναι το πρόσωπο των εκτελέσεων στο Ιράν και σύμβολο της αδικίας των δικαστικών διαδικασιών της χώρας και των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων που διαπράττει. Θέλω να ενώσω τη φωνή μου με εκείνα τα κινήματα διεθνούς αλληλεγγύης που ζητούν να ακυρωθεί η ποινή και να απελευθερωθεί άμεσα η Sakineh Ashtiani: το αίτημα για την απελευθέρωσή της είναι και αγώνας για ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες, για ελευθερία έκφρασης και για ενεργό συμμετοχή σε μια ελεύθερη κοινωνία. Υποστηρίζω θερμά την καταπολέμηση των διακρίσεων και ειδικότερα την υπόθεση των ιρανών γυναικών και θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ρόλο της Sakineh Ashtiani στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη δημοκρατία, την ισότητα και τα δικαιώματα στο Ιράν. Το θάρρος και η αποφασιστικότητα των ιρανών γυναικών αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η θεοκρατική δικτατορία στο Ιράν σπείρει μίσος και κηρύσσει τη μισαλλοδοξία. Η εμπρηστική της ρητορική υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ και του πυρηνικού του προγράμματος, που επιμένει χωρίς έλεγχο ή διεθνή εποπτεία, αποτελούν απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Τα ισλαμικά δικαστήρια εφαρμόζουν βάρβαρους νόμους που συνιστούν εγγενώς αρνησιδικία, καθώς θέτουν τις γυναίκες σε καθεστώς ουσιαστικής δουλείας.

Δυστυχώς, η υπόθεση της Sakineh Mohammadi-Ashtiani δεν είναι μοναδική, και πρέπει να υποστηρίξουμε όλες τις άλλες γυναίκες που καταδικάζονται σε θάνατο χωρίς να γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να επαναβεβαιώσω την αντίθεσή μου στη θανατική ποινή και να καλέσω τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 62/149 και 63/138 του ΟΗΕ, να κηρύξουν αναστολή των εκτελέσεων, ενόψει της κατάργησης της θανατικής ποινής. Καταδικάζω τη σύλληψη και παρωθώ για την άμεση απελευθέρωση της Zahra Bahrami, μιας πολίτου των Κάτω Χωρών, η οποία ταξίδευε στο Ιράν για να επισκεφθεί την οικογένειά της και η οποία κρατήθηκε στη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Achoura στις 27 Δεκεμβρίου 2009 και υποχρεώθηκε να προβεί σε τηλεοπτικές εξομολογήσεις, παραδεχόμενη τους σε βάρος της ισχυρισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του κοινού ψηφίσματος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, το οποίο προσυπέγραψα, καθώς θεωρώ ότι αποτελεί ηθική επιταγή να ασκηθεί πίεση στις ιρανικές αρχές να απόσχουν από τη διάπραξη του απεχθούς αυτού εγκλήματος. Είμαι υπερήφανη που γεννήθηκα στη χώρα που υπήρξε πρωτοπόρα στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Η Sakineh Mohammadi-Ashtiani δεν διέπραξε κανένα έγκλημα, εντούτοις συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο διά λιθοβολισμού και συνεχώς υφίσταται εξευτελισμούς και μαστιγώνεται. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για τις συνεχείς εκθέσεις σχετικά με τις διώξεις που ασκούν οι ιρανικές αρχές σε βάρος πολιτικών αντιφρονούντων και προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε βάρος γυναικών και νεαρών φοιτητών. Αυτό αποτελεί σαφή παραβίαση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών και κατάχρηση των δικαστικών εξουσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η αδικαιολόγητη και δυσανάλογη βία όχι μόνο προσβάλλει τις ευρωπαϊκές μας ευαισθησίες, καθώς αντίκειται εντελώς στο σώμα των αξιών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Δύση και σήμερα αποτελούν, ευτυχώς, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς. Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων ξεπροβάλλουν εκείνες της βίας κατά των γυναικών που, σε ορισμένες κοινωνίες, χρησιμοποιούνται συχνά ως όπλο ή λάφυρο, ως διακοσμητικά αντικείμενα ή ως όντα χωρίς δικαιώματα ή την ικανότητα να ενεργούν αυτόνομα, καταδικαζόμενα να είναι μια διεστραμμένη και ανυπεράσπιστη μειονότητα.

Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη και χώρες που επιμένουν να υιοθετούν αποτρόπαιες πρακτικές σε βάρος γυναικών και να επιβάλλουν ωμές, βίαιες και σαφώς δυσανάλογες τιμωρίες σε βάρος τους. Αυτά εκτρέφουν νοοτροπίες που καταπιέζουν, υποβαθμίζουν και εξευτελίζουν τις γυναίκες απλά και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Ακριβώς επειδή πιστεύω στη συμπληρωματική φύση των φύλων βάσει των φυσικών τους διαφορών και στα ίσα δικαιώματα, δεν μπορώ παρά να καταδικάσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις αποτρόπαιες πρακτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε αντίθετοι στη θανατική ποινή σε κάθε χώρα, είτε πρόκειται για τις ΗΠΑ, είτε για το Ιράν, είτε για οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Είμαστε επίσης εναντίον κάθε μορφής βασανιστηρίων, οπουδήποτε και αν πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, στο Ιράν και σε φυλακές που ελέγχονται από τη CIA. Συνεπώς, παρωθούμε το Ιράν να χαρίσει τη ζωή στη Sakineh Ashtiani και να σταματήσει τον λιθοβολισμό των γυναικών, των νέων και άλλων. Κατά συνέπεια, ψηφίσαμε υπέρ αυτού του ψηφίσματος.

Ωστόσο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε για να γίνει σεβαστή η δημοκρατία στο Ιράν, η προάσπιση των δικαιωμάτων εκείνων που εξακολουθούν να αγωνίζονται για κοινωνική δικαιοσύνη, πρόοδο και δημοκρατία σε αυτήν τη χώρα δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιηθεί σε βάρος της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν και της εξουσίας του να αποφασίσει για το μέλλον του. Πολύ δε λιγότερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει την επέμβαση και την ανάμειξη που δεν σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Ο θάνατος διά λιθοβολισμού δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτός ή να υποστηρίζεται σε καμία περίπτωση. Καλώ τις ιρανικές αρχές να ανακαλέσουν την ποινή που επιβλήθηκε στη Sakineh Mohammadi-Ashtiani και να αναθεωρήσουν την υπόθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς.(PL) Μένουν ακόμη τρεις μήνες έως το τέλος του 2010, και το δικαστικό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατάφερε να εκδώσει φέτος ήδη 2.000 θανατικές ποινές. Με βάση την αισιόδοξη υπόθεση εργασίας ότι το τελευταίο τρίμηνο δεν θα εκδοθεί ούτε μία ακόμη τέτοια ποινή και αν υποθέσουμε, επίσης, ότι έχουμε λάβει γνώση όλων των θανατικών ποινών, αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα, πέντε ιρανοί πολίτες μαθαίνουν ότι προσεχώς θα χάσουν τη ζωή τους. Το πρωί, ενδέχεται να είναι η Sakineh Mohammadi-Ashtiani που, το 2006, καταδικάστηκε σε θάνατο διά λιθοβολισμού για μοιχεία. Το μεσημέρι, μπορεί να είναι η σειρά του Mohammad Mostafaei, του δικηγόρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διέφυγε από το Ιράν από φόβο μήπως συλληφθεί και υποστεί διώξεις. Το απόγευμα, το επόμενο θύμα του ιρανικού καθεστώτος μπορεί να είναι η Nasrin Sotoudeh, που αγωνίζεται για τη μείωση του αριθμού θανατικών ποινών που εκδίδονται σε βάρος ανηλίκων, ενώ πιο αργά το απόγευμα, το επόμενο άτομο που πρόκειται να συλληφθεί εξαιτίας της συμμετοχής του σε διαδήλωση θα είναι η ολλανδή πολίτης Zahra Bahrami.

Τέλος, και πέμπτον κατά σειρά, οι ιρανικές αρχές αρπάζουν το επόμενο θύμα τους –χωρίς να το γνωρίζουμε– στη διάρκεια της νύχτας στο πλαίσιο μυστικής επιδρομής.

Συνεπώς, ζητούμε κατηγορηματικά την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν, την άρση της διά λιθοβολισμού θανατικής ποινής σε βάρος της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και την απελευθέρωση από τις φυλακές της Zahra Bahrami. Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε ότι το Ιράν έχει υπογράψει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το άρθρο 18 του οποίου ορίζει: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας».

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα για τις υποθέσεις της Sakineh Mohammadi Ashtiani και της Zahra Bahrami, διότι η κατάσταση αυτών των δύο γυναικών είναι τραγική. Η Sakineh Mohammadi Ashtiani, που καταδικάστηκε σε θάνατο από την ιρανική κυβέρνηση, απειλείται από μέρα σε μέρα να εκτελεστεί με το άκρως βάρβαρο έθιμο του λιθοβολισμού. Ποια χώρα μπορεί τον 21ο αιώνα να καταγράφει στον ποινικό της κώδικα το μέγεθος που πρέπει να έχουν οι πέτρες που θα ριχτούν σε έναν καταδικασμένο φυλακισμένο ώστε να τον σκοτώσουν; Το Ιράν είναι αυτή η χώρα. Μόνο η παρέμβαση της διεθνούς και της πολιτικής κοινότητας κατόρθωσε να εμποδίσει λιθοβολισμούς τα τελευταία χρόνια και μόνο αυτή θα μπορέσει να κάνει την ιρανική κυβέρνηση να υποχωρήσει. Έχουμε καθήκον ως πολιτικοί, ως πολίτες, ως άνθρωποι, να προλάβουμε κάτι που δεν είναι τίποτα άλλο παρά φόνος.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς. (FI) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος RC­B7­0494/2010 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι μια ύπαρξη που αρμόζει στον άνθρωπο, τα πολιτικά δικαιώματα και η δίκαιη μεταχείριση αποτελούν τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλους, ασχέτως της χώρας στην οποία έτυχε να γεννηθούν. Αφού διαβάσει το ψήφισμα, κάθε άνθρωπος με υγιή συνείδηση θα είναι σε θέση να δει γιατί το θέμα δημιουργεί έντονη φόρτιση στην Ευρώπη, επομένως δεν θεωρώ αναγκαίο να αναδείξω επιμέρους πτυχές του σε αυτήν την αναθεώρηση.

Μολονότι, επί του παρόντος, αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα χαμηλού επιπέδου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση προς άπαντες, η κατάσταση στο Ιράν δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχουν παρόμοια ή και ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα σχεδόν παντού στον Τρίτο Κόσμο. Υπάρχει ιδιαίτερα συστηματική καταπίεση σε μείζονα κλίμακα σε περιοχές όπου ισχύει ο νόμος της Σαρία.

Γνωρίζω καλά ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ευρέως γνωστή εδώ και καιρό, χωρίς όμως να έχει σημειωθεί καμία αξιοσημείωτη πρόοδος στο θέμα. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω πως είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκεί πίεση στο Ιράν και σε άλλες προβληματικές χώρες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απόλυτα κατακριτέο και η ΕΕ, ως υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη, αλλά πρέπει να δείξει πόσο πολύ απεχθάνεται τις διάφορες καταδίκες σε θάνατο διά λιθοβολισμού που επιβάλλονται στη χώρα επί σειρά ετών. Η ΕΕ πρέπει να στείλει το σαφές μήνυμα ότι αυτού του είδους πρακτικές δεν είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε μια χώρα που θέλει να τη σέβονται και επιδιώκει τη διατήρηση φυσιολογικών διπλωματικών σχέσεων με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Ψήφισα υπέρ του κοινού ψηφίσματος για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, διότι υποστηρίζω ολόθερμα την ουσία του. Η δικτατορία του Ahmadinejad συμπαρέσυρε εκ νέου το κρατικό σύστημα και την κρατική εξουσία του Ιράν πίσω στον Μεσαίωνα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στο ιρανικό καθεστώς ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν είναι μόνο βαρύγδουπα λόγια. Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι οι φανατικοί ισλαμιστές δεν θέλουν να καταλάβουν το νόημα του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να πετύχουμε την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν και να σώσουμε τη Sakineh Mohammadi-Ashtiani και τη Zahra Bahrami από τα χέρια των θρησκευτικών τρομοκρατών, που διέστρεψαν τον νόμο σε εργαλείο τρόμου σε βάρους των ίδιων τους των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος με την ελπίδα ότι αυτή η βαρβαρότητα θα σταματήσει και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των γυναικών και των ανδρών στην κατάσταση που αφορά τη Sakineh Mohammadi-Ashtiani θα γίνουν σεβαστά. Θα ήθελα να τονίσω ότι γινόμαστε μάρτυρες των συνεπειών εφαρμογής του φονταμενταλιστικού ισλαμικού νόμου, τον οποίο μερικοί άνθρωποι θα ήθελαν να θεσπίσουν επίσης και στη δημοκρατική μας Ευρώπη.

Η ποινή του θανάτου διά λιθοβολισμού είναι στην πραγματικότητα μορφή βασανιστηρίων. Τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες γυναίκες θανατώθηκαν διά λιθοβολισμού στο Ιράν για το έγκλημα της μοιχείας, τουλάχιστον δε 40 ακόμη άτομα βρίσκονται στη φυλακή εν αναμονή της ίδιας μοίρας. Για να μην αναφερθούμε στις χιλιάδες γυναίκες που συλλαμβάνονται για πολιτικούς λόγους, οι οποίες συχνά βασανίζονται και εκτελούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς. (IT) Κάθε λέξη που εκστομίστηκε σε τούτη την Αίθουσα θα πρέπει να είναι σαν λιθάρι που τίθεται στα πόδια εκείνων που διαπράττουν τον λιθοβολισμό, ούτως ώστε να κτίσουμε ολόγυρά τους ένα τείχος του αίσχους και να τους εξολοθρεύσουμε από την ανθρώπινη εξουσία.

Η Sakineh πρέπει να διασωθεί και μαζί της οι γυναίκες και οι άντρες σε ολόκληρο τον κόσμο που εξακολουθούν να είναι θύματα αυτής της βάρβαρης ωμότητας, η οποία είναι ανήκουστη ακόμη και στα πλέον άγρια και πρωτόγονα ζώα. Είναι το κτήνος, ο διάβολος δηλαδή, που σήμερα κινεί τα χέρια και τα χείλη ανάξιων ηγετών και ψευδεπίγραφων αγίων, τους οποίους ο Παντοδύναμος έχει ήδη καταδικάσει χωρίς καμία πιθανότητα χάρης. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αν δεν σταματήσουν τώρα, ο χρόνος τους θα είναι μετρημένος και γι’ αυτούς δεν θα υπάρξει ειρήνη ούτε τώρα ούτε ποτέ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα το σχέδιο ψηφίσματος και χαίρομαι διότι το Σώμα το υπερψήφισε σχεδόν ομόφωνα. Τέτοιες περιπτώσεις καταδεικνύουν την δύναμη της πειθούς της δημοκρατίας.

Η κινητοποίηση ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδίως στην Ιταλία, για τη στήριξη της Sakineh θα πρέπει να υποστηριχθεί ένθερμα και ελπίζω ότι η κατάσταση στο Ιράν θα βελτιωθεί. Πιστεύω ότι ένας από τους κύριους ρόλους του Κοινοβουλίου είναι να αποτελεί φάρο ελπίδας για όλα τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι το ιρανικό καθεστώς θα επανεξετάσει την πολιτική του, θα δείξει μεγαλύτερο σεβασμό στις γυναίκες και θα θεσπίσει ένα διαφανέστερο και λιγότερο μεσαιωνικό δικαστικό σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Οι λέξεις ενίοτε δεν αρκούν όταν κανείς έρχεται αντιμέτωπος με τη βαρβαρότητα, την ατίμωση και την πλήρη περιφρόνηση των πλέον θεμελιωδών ανθρώπινων αξιών. Όντας αντιμέτωποι με τις κοτρόνες των σκοταδιστών, εναπόκειται πλέον στους δημοκράτες του κόσμου να σώσουν τη Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

Αφότου οι μουλάδες επανέφεραν τον λιθοβολισμό το 1979, 300 άνθρωποι σφαγιάστηκαν –δεν υπάρχει άλλη λέξη για να το περιγράψουμε– ως αποτέλεσμα εικονικών δικών, για να μην αναφερθούμε στον απαγχονισμό ανηλίκων, ομοφυλοφίλων και πολιτικών αντιφρονούντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οπαδοί της Μπαχάι πίστης, το μοναδικό έγκλημα των οποίων είναι ότι δεν ασπάζονται την ίδια θρησκεία με εκείνους που κατέχουν την εξουσία στην Τεχεράνη.

Ιδού λοιπόν το βάρος των λέξεών μας, το βάρος αυτής της διεθνούς κινητοποίησης στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις προσέθεσε τη φωνή του τούτο το απόγευμα. Το όμορφο πρόσωπο της Sakineh τώρα ενσαρκώνει τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν και, επιπλέον, την προάσπιση όλων των θυμάτων της καταστολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (ES) Το ψήφισμα που μόλις εγκρίναμε καθιστά σαφή την κατηγορηματική μας εναντίωση στην επιβολή της διά λιθοβολισμού θανατικής ποινής σε βάρος της ιρανής πολίτου Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Ασχέτως των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται, είναι αδύνατον να δικαιολογείται ή να γίνεται αποδεκτή η διά λιθοβολισμού θανατική ποινή. Επιπλέον, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν από τις ιρανικές αρχές να άρουν την ποινή και να αναθεωρήσουν την υπόθεση.

Το κείμενο, που εγκρίθηκε με 658 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 22 αποχές, ζητεί επίσης από την ιρανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει την υπόθεση της Zahra Bahrami και «να της χορηγήσει αμέσως πρόσβαση σε νομική αρωγή και προξενική συνδρομή, να την αποφυλακίσει ή να της εξασφαλίσει τη δέουσα διαδικασία». Ομοίως, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούν την Τεχεράνη να σταματήσει την εκτέλεση του Ebrahim Hamidi, ενός δεκαοκτάχρονου που κατηγορείται για σοδομισμό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι μαζί με το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, τη Σαουδική Αραβία, το Σουδάν και τη Νιγηρία, «το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ελάχιστες χώρες που εφαρμόζουν ακόμη τον λιθοβολισμό». Υπ’ αυτήν την έννοια, καλεί το ιρανικό κοινοβούλιο να εγκρίνει νομοθεσία που θα απαγορεύει «τη βάναυση και απάνθρωπη πρακτική του λιθοβολισμού». Επιπλέον, η ιρανική κυβέρνηση θα πρέπει να κηρύξει αναστολή των εκτελέσεων ενόψει της κατάργησης της θανατικής ποινής.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου