Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0115(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0235/2010

Rozpravy :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0309

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vedecký pokrok je podmienkou hospodárskeho rozvoja a inovatívny výskum je preto základom nových a lepších postupov, ktoré prinášajú úžitok hospodárstvu ako takému a najmä ľuďom. Náklady, ktoré sú s tým spojené, však nesmieme brať na ľahkú váhu. Dobré životné podmienky živých bytostí by mali byť v hospodárstve tou najdôležitejšou vecou. Ak ľudia nerešpektujú prírodné zákony alebo ak do nich príliš zasahujú, príroda sa môže postaviť na odpor. Preto sú odporúčania, ktoré boli dnes prijaté, také dôležité. Hlasoval som za ich prijatie, pretože ide o dobrý kompromis. Smernica na jednej strane umožňuje vykonávanie základného vedeckého výskumu, zároveň však na najmenšiu možnú mieru znižuje utrpenie zvierat používaných na výskum.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Európsku smernicu o ochrane zvierat používaných na vedecké účely z roku 1986 je skutočne potrebné aktualizovať. Neteší ma skutočnosť, že nový legislatívny návrh stále umožňuje testovanie na zvieratách a utrpenie zvierat, napriek tomu som však hlasovala za smernicu. Prečo?

Najmä z troch dôvodov. Prvým dôvodom je, že návrh povoľuje testovanie na zvieratách len v situáciách, keď ľudské dobro preváži nad dobrom zvierat. Týka sa to ľudskej dôstojnosti a ľudského práva na zdravie a zdravotnú starostlivosť, ľudského práva na najlepšiu možnú starostlivosť. Druhým dôvodom je, že podľa novej smernice sa na testovanie bude používať omnoho menej zvierat ako doteraz. Tretím dôvodom je, že zvieratá, ktoré sa budú používať na testovanie, budú mať lepšie životné podmienky a bude o ne lepšie postarané.

Chcela by som sa, prirodzene, dočkať toho, že testovanie na zvieratách sa v blízkej budúcnosti stane úplne zbytočným.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, životné podmienky zvierat sú témou, o ktorú sa ľudia v Európe veľmi zaujímajú. Preto ma veľmi potešilo, že našej spravodajkyni pani Jeggleovej sa v priebehu dlhých rokovaní podarilo dosiahnuť výrazné zlepšenie životných podmienok pokusných zvierat.

Zámerom novej smernice je nahradiť pokusy na zvieratách a obmedziť ich na absolútne minimum, ktoré je potrebné. Tieto testy budú povolené, len ak nebudú existovať žiadne alternatívy, budú však podliehať veľmi prísnym predpisom. Tento stav predstavuje vhodný kompromis medzi dobrými životnými podmienkami zvierat a slobodným výskumom. Po prvýkrát budeme mať v celej Európe životné podmienky zvierat na vysokej úrovni. To je veľký úspech. Teraz musíme zabezpečiť, aby všetky členské štáty novú smernicu okamžite vykonávali.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, domnievam sa, že v citlivej téme ochrany zvierat používaných na vedecké účely sa nám podarilo nájsť vhodný kompromis medzi požiadavkami tých, ktorí vykonávajú výskum s použitím zvierat, a úrovňou životných podmienok zvierat používaných alebo určených na vedecké účely.

Hlasoval som preto za správu pani Jeggleovej. Súhlasím tiež s povinnosťou členských štátov nepoužívať zvieratá v prípadoch, keď právne predpisy Európskej únie uznávajú iné experimentálne postupy a stratégie na dosiahnutie rovnakého výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, chcem zablahoželať pani Elizabeth Jeggleovej k práci, ktorú vykonala v otázke používania zvierat na testovanie.

Hlasovala som za tento dokument, pretože sa domnievam, že ide o najpragmatickejšie riešenie problému, ktorý spočíva v aktualizácii predpisov z roku 1986.

Rada by som povedala, že je to dôležité pre životné podmienky zvierat, ale aj pre pokračovanie výskumu v Európskej únii. Hrozí, že vedci a výskum sa presunú do zdravotného prostredia mimo našich hraníc, kde je menej predpisov, takže na jednej strane musíme zlepšiť právnu úpravu a skutočne aj životné podmienky zvierat používaných na testovanie vo vedeckých inštitúciách a univerzitách, zároveň však musíme zaručiť pokračovanie výskumu.

Celý čas hovoríme o podpore mladých, aby sa dali na vedeckú dráhu, a o vyšších výdavkoch na výskum a inovácie, a to sa týka aj používania zvierat. Chráňme ich však, ako sa len dá, čo dosiahneme týmto právnym predpisom.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Vážený pán predsedajúci, Dánska liberálna strana hlasovala za správu o pokusoch na zvieratách. Nie je tajomstvom, že v súvislosti s touto otázkou boli na oboch stranách predložené veľmi silné argumenty. Niektorí sa domnievajú, že prednosť majú práva zvierat. My si naopak myslíme, že aj spoločnosť má právo na pokrok vo vývoji liekov a liečbe ochorení. Našou úlohou je, samozrejme, zabezpečiť, aby sme dosiahli správnu rovnováhu. So zvieratami sa musí primerane zaobchádzať, ale naši vedci musia mať nástroje, ktoré potrebujú na vývoj nových liečebných postupov a na liečbu vážnych ochorení. Správa, ktorú vypracovala pani Jeggleová, zabezpečuje veľmi presnú rovnováhu, a preto zastávame názor, že sa oplatí za ňu hlasovať. V zásade tiež považujeme za dobré, že teraz sa konečne pohneme od právnych predpisov, ktoré pochádzajú až z roku 1986.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, (...) dosiahnuť dohodu v druhom čítaní o tejto spornej správe o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Hlasoval som za dohodu, pretože ide o vyvážený text, ktorý chráni zvieratá bez ohrozenia vedeckého výskumu.

V dohode sa zdôrazňuje, že výskum s použitím zvierat má byť povolený len vtedy, keď nie je možné pokračovať prostredníctvom vedecky uspokojivých pokusov. Právny predpis hovorí jasnou rečou. Ustanovuje kritériá pre zaobchádzanie so zvieratami používanými na vedecké účely a vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili zníženie počtu zvierat používaných v projektoch na minimum.

Bez tejto správy nemá zmysel opakovať, že Európa potrebuje stále viac vedeckého výskumu.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, rada by som zablahoželala pani Elizabeth Jeggleovej a všetkým tým, ktorí sa podieľali na dosiahnutí tohto vyváženého kompromisu o ochrane zvierat používaných na vedecké účely.

Európske hnutie za dobré životné podmienky zvierat skutočne víta rýchle prijatie dohodnutého kompromisu. Som presvedčená, že prijatý text priamo a hmatateľne prispeje k dobrým životným podmienkam zvierat a zároveň umožní pokračovanie základného lekárskeho výskumu v Európe, ktorý, dúfajme, prinesie nové, inovatívne a účinné liečebné postupy.

Kompromis, ktorý sme dnes dosiahli, je tiež významným krokom k harmonizácii európskych predpisov týkajúcich sa pokusov na zvieratách a myslím si, že to je samo osebe veľmi dôležité.

Na záver chcem povedať, že to bol ľudský prístup, ktorý viedol k ustanoveniu hornej hranice bolesti a ktorý Komisii určil povinnosť v odôvodnených prípadoch preveriť inštitúcie, ktoré vykonávajú testovanie na zvieratách.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, tiež som hlasoval za smernicu pani Jeggleovej o ochrane zvierat a domnievam sa, že je veľmi dôležité, že ochranu zvierat skutočne podporuje aj Európsky parlament.

V tejto súvislosti však treba pripomenúť aj to, že tento návrh predstavuje vhodný kompromis medzi ochranou zvierat a vedeckým výskumom. Napriek tomu sú však pokusy na zvieratách v určitej miere stále potrebné, pretože sa k nim nenašli žiadne alternatívy. Veľmi dôležité je však dosiahnuť, aby sa uskutočňovali v správnych podmienkach a aby spôsobovali čo najmenej škody, bolesti a utrpenia.

Ide o vynikajúci krok vpred, pretože ako vieme, predchádzajúca smernica pochádza z roku 1986. Dúfam, že tento predpis sa bude vykonávať vo všetkých členských štátoch EÚ a že preto prijímame harmonizovaný postup, ktorý presadzuje ochranu zvierat a zároveň zabezpečuje možnosť pokroku v oblasti vedeckého výskumu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Veľmi si vážim prácu pani Jeggle, ale keďže ani Rada, ani Komisia nedokázali garantovať zákaz používania ľudských embryonálnych buniek pre ochranu zvierat, nemôžem podporiť text predloženej smernice. Smernica je dôkazom toho, že ako ľudia cítime zodpovednosť za ostatné živé tvory na zemi, ale zároveň je aj smutným svedectvom toho, ako málo si vážime ľudský život. Sme pripravení obmedziť využívanie opíc na výskum len na účely zachovania druhu a v prípade ohrozenia ľudského života. Aj to len vtedy, ak sa dokáže, že žiadna iná metóda nie je vhodná. Ale nie sme schopní poskytnúť rovnako prísnu ochranu ľudskému plodu, nenarodeným deťom ani genetickej informácii. Bohužiaľ pri tejto správe som sa cítila tak trochu ako na Planéte opíc.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Schvaľujem opatrenia navrhnuté na ochranu zvierat používaných na vedecké účely. Myslím si, že sú to rozumné a vyvážené opatrenia, ktoré sú primerané našej dobe a úsiliu našej civilizácie. Musím sa však priznať, že počas hlasovania som sa dopustil chyby. Omylom som hlasoval za prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, hoci som bol za odmietnutie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, takže tu je moje vyhlásenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, nehlasovala som za vrátenie právneho predpisu o pokusoch na zvieratách späť do výboru, pretože si nemyslím, že by sme tým dosiahli lepší výsledok. Hlasovala som však za tri predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Podľa môjho názoru je veľmi znepokojujúce, že v Európe v skutočnosti robíme v oblasti ochrany zvierat používaných na pokusy krok späť. Vo viacerých členských štátoch už v súčasnosti existujú lepšie postupy na získanie výsledkov výskumu bez používania pokusných zvierat. Táto prax by v skutočnosti spomalila vývoj alternatív.

Zo štúdií tiež vyplýva, že používanie primátov, hoci len za mimoriadnych okolností, nevedie k takému výsledku pre ľudské zdravie, aký sa predpokladá v argumentoch predložených v návrhu.

 
  
  

Správa: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, rozprava o nových usmerneniach pre oblasť zamestnanosti, ktoré obsahuje stratégia Európa 2020, sa odohráva uprostred hospodárskej krízy, ktorá nepochybne bude mať v nadchádzajúcich rokoch hlboký dosah na trh práce.

Súčasná kríza odhalila, že nám chýbajú účinné mechanizmy pohotovej reakcie na príznaky krízy. Ukazuje nám tým, aká potrebná je koordinácia hospodárskych politík Európskej únie za predpokladu, že sa posilní a bude účinnejšia. Kríza tiež zdôraznila veľkú vzájomnú závislosť hospodárstiev členských štátov vzhľadom na trhy a zamestnanosť. Domnievam sa preto, že úsilie Európskej únie a členských štátov vynaložené na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 si vyžaduje dôrazné odhodlanie zabezpečiť, aby investície určené na trvalo udržateľný hospodársky rozvoj napomáhali aj vytváranie trvalo udržateľných pracovných miest.

Táto stratégia by mala zabrániť každému ďalšiemu hospodárskemu a sociálnemu kolapsu prostredníctvom úzkej koordinácie so štrukturálnou politikou a politikou súdržnosti. Ak chceme skutočne zabezpečiť, aby boli tieto nové usmernenia politík účinné, treba sa riadne zaoberať prekonaním spoločensko-hospodárskych rozdielov medzi členskými štátmi a medzi regiónmi. V tejto súvislosti zohrávajú rozhodujúcu úlohu štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond súčasného programového obdobia, ako aj všetky budúce finančné nástroje EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasovala som za správu, pretože som presvedčená, že celkovo ide o správne rozhodnutie. Napriek tomu nie som úplne spokojná, pretože sme určite mohli byť náročnejší, najmä pokiaľ ide o otázku dostupnosti práce pre mladých ľudí a ženy a o prijatie flexiistoty ako prostriedku na boj proti neistote zamestnania, ktorá zachvátila celú Európu. Obdivujem prácu spravodajkyne napriek krátkemu času, ktorý mala k dispozícii.

Pokus o zjednodušenie je celkom určite pozitívny v tom zmysle, že navrhuje nový jednoduchší formát usmernení pre oblasť zamestnanosti, z ktorých štyri teraz jasne určujú ciele stanovené v stratégii Európa 2020. Rovnako pozitívny je, podľa mňa, aj pokus zohľadniť chyby minulosti, ktoré viedli k čiastočnému neúspechu v plnení cieľov stratégie Európa 2010.

Ďalším pozitívom tohto dokumentu sú zaujímavé návrhy rozvíjajúce myšlienku, že práca by mala znovu zosobňovať právo ľudstva na pokrok a nemala by byť len prostriedkom na prežitie.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, ale vzhľadom na preklad som dobre nepočul svoje meno. V dôsledku finančnej krízy zostávajú hospodárstva viacerých členských štátov Európskej únie zraniteľné. Preto treba vynaložiť všetko úsilie na zabezpečenie trvalo udržateľného rastu a posilnenie potenciálu európskych hospodárstiev vytvárať pracovné miesta. Okrem toho musíme mať na zreteli aj demografické zmeny, globalizáciu a zavádzanie nových technológií. Považujem za veľmi dôležité, aby budúca stratégia zamestnanosti vytvorila rovnováhu medzi bezprostrednými otázkami vyplývajúcimi z krízy a dlhodobými problémami. Európska politika zamestnanosti zohráva rozhodujúcu úlohu v prekonávaní ťažkostí, s ktorými sa stretávame. So spravodajcom súhlasím aj v tom, že pri riešení nezamestnanosti môže mať strategický význam kvalita vzdelávania a celoživotné vzdelávanie. Tento návrh môžem jedine podporiť a chcel by som pánovi Csabovi Őrymu zablahoželať k jeho vynikajúcej správe.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán Mészáros (Mé-cá-roš), výslovnosť vášho mena máme uvedenú tak, ako som to práve povedal. Ak to nie je správne, prosím, povedzte nám, ako máme vaše meno vyslovovať.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – „Mészáros“ (Mé-sá-roš), „Alajos Mészáros“. Nie je to jednoduché. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE).(SK) Plne podporujem usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, ako ich prijal Európsky parlament. Práca a zamestnanosť musia byť kľúčovými výstupmi každej úspešnej hospodárskej politiky. Naviazanie rastu a udržania zamestnanosti na rozvoj zelenej ekonomiky zároveň vytvára aj predpoklady na prevenciu klimatických a ekologických problémov. Viac rokov opakujúce sa prírodné katastrofy, najmä záplavy v rôznych častiach Európy, naznačujú, že časť nových udržateľných pracovných miest je možné vytvoriť aj v oblasti preventívnej ochrany územia proti povodniam. Náklady vynaložené na údržbu vodných tokov, údržbu a dostavbu verejnej kanalizácie, odvodňovacích kanálov a záchytných foldrov budú určite podstatne nižšie než náklady na odstraňovanie následkov povodní.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, to, že sme sa vymanili z finančnej krízy a že v Európskej únii nastáva oživenie hospodárstva, aj keď s meniacou sa rýchlosťou, sa, žiaľ, deje na úkor pracovných miest a zamestnancov.

Tento trend je v príkrom rozpore s programom Komisie, ktorý prijal tento Parlament, a s prístupom osobitného programu Európa 2020, ktorý predpokladá, že potrebu hospodárskeho rastu musia nevyhnutne sprevádzať znaky komplexnosti. Integrované usmernenia, ktoré sme dnes prijali, sú veľmi pozitívnym krokom týmto smerom vrátane siedmeho usmernenia, ktoré vyzýva členské štáty Únie, aby konkrétnymi opatreniami znížili štrukturálnu nezamestnanosť.

Stále musíme mať na pamäti, že práca je základom celých zákonníkov vrátane toho talianskeho, ktorého článok 1 hovorí, že Taliansko je demokratická republika postavená na práci, a že práca je tiež základom ľudskej dôstojnosti.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážený pán predsedajúci, podporujem integrované usmernenia, ktoré riešia problémy nezamestnanosti v členských štátoch.

Zároveň je potrebné, aby sa do všetkých riešení začlenil rozmer kvality. Ako včera upozornil pán predseda Barroso, v Európe sú dnes štyri milióny voľných pracovných miest. Tieto voľné pracovné miesta si väčšinou vyžadujú kvalifikovanú pracovnú silu. Preto naliehavo žiadam Komisiu, aby bezodkladne zaviedla navrhovaný európsky systém sledovania voľných pracovných miest, ktorý by mal zahŕňať aj európsky pas zručností.

Celoeurópskym cieľom by malo byť zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre náš kontinent. Okrem toho potrebujeme odvahu na výrazné zníženie administratívnych a necolných prekážok pre malé a stredné podniky.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu, keďže súhlasím s prístupom spravodajcu. Na jednej strane podporuje zníženie počtu integrovaných usmernení, ktoré navrhla Komisia, a na druhej strane uvádza, že tento menší počet usmernení a spoločných cieľov pre Európu nemôže a nesmie usmerňovať politiky členských štátov na úkor ich jasnosti a prevádzkovej užitočnosti.

Súhlasím tiež s tou časťou, kde spravodajca tvrdí, že ak má byť stratégia Európa 2020 účinná a usmernenia pre oblasť zamestnanosti v tejto súvislosti účelné, treba sa riadne zaoberať aj prekonaním spoločensko-hospodárskych rozdielov medzi členskými štátmi a medzi regiónmi Európy prinajmenšom prostredníctvom využitia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, skutočná otázka spojená s vynikajúcou správou pána Őryho o usmerneniach pre oblasť zamestnanosti znie, či Rada bude prihliadať na tieto odporúčania.

Včera večer ma potešilo, že belgické predsedníctvo sa zaviazalo prihliadať na odporúčania Parlamentu. Chcela by som Rade povedať, že je nevyhnutné, aby prijala viaceré zo skutočne vynikajúcich odporúčaní, ktoré obsahuje správa pána Őryho. Mám na mysli najmä odporúčania, ktoré sa týkajú lepšieho riadenia. Každý bude súhlasiť s tým, že otvorená metóda koordinácie určite nebola vo vzťahu k lisabonskému programu účinná. Musíme zabezpečiť, aby sa ciele a čiastkové ciele, ktoré obsahuje, sledovali a hodnotili vo vzťahu k cieľom stratégie EÚ 2020.

Som rada, že bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62, pretože ak sa bude vykonávať, myslím si, že pomôže zabezpečiť zníženie regionálnych rozdielov. Na záver vyjadrujem svoju plnú podporu koncepcii, že rast podporujúci zamestnanosť by mal byť založený na dôstojnej práci, ktorú presadzuje Medzinárodná organizácia práce.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Treba privítať, že Európska komisia predložila návrh integrovaných usmernení stratégie Európa 2020, ktorý sme dnes v Parlamente prijali. Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu vo svete ide o dobrý krok, ktorý dokazuje záväzok inštitúcií EÚ a prevzatie ich zodpovednosti za hospodárstvo a zamestnanosť. Treba tiež privítať, že pri vypracovaní usmernení sa nezabudlo na potrebu zachovania súdržnosti a transparentnosti. Naliehavo sa musia zaviesť také opatrenia ako zvýšenie účasti na trhu práce, zníženie štrukturálnej nezamestnanosti, rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily, presadzovanie kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania, zvýšenie počtu ľudí s vyšším vzdelaním a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, pretože zabezpečia trvalo udržateľné hospodárstvo a posilnia potenciál tvorby pracovných miest. V správe sa oprávnene hovorí o tom, že pri investovaní do udržateľného hospodárskeho rastu je potrebné napomôcť vytváranie udržateľných pracovných miest a tiež zabezpečiť prekonanie spoločensko-hospodárskych rozdielov medzi členskými štátmi a medzi regiónmi. Na záver by som chcel vyjadriť hlbokú nádej, že stratégia Európa 2020 prinesie výsledky, ktoré sa od nej očakávajú, a to najmä v oblasti politiky zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, pred tridsiatimi rokmi krajiny tzv. „starej Európy“, 15 členských štátov EÚ spred rozšírenia o bývalé krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP), predstavovali 36 % svetového HDP. Dnes je to 25 % a predpokladá sa, že o desať rokov to bude 15 %.

Prečo je to tak? Nemôžeme to všetko pripísať vzostupu Ázie. Podiel Kanady a USA na svetovom HDP bol za rovnaké obdobie pomerne stály.

Pravda je, že sme sa sami zaťažili bremenom vyšších daní, obmedzujúcejších predpisov, dotieravejších regulačných orgánov a licencií, inšpektorov, byrokratov a úradníkov. Možno to dávalo zmysel, keď hlavná konkurencia pochádzala z tohto kontinentu. Nedáva to zmysel vo svete, kde súťažíme s Čínou a Indiou.

O to viac je to dôvod pre našich voličov, aby pozdvihli oči k vzdialenejším horizontom, zabudli na túto preplnenú a zmenšujúcu sa regionálnu colnú úniu a znovu objavili celosvetové volanie, ktoré naši otcovia považovali za samozrejmé.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, začnime pozitívnymi hľadiskami tejto správy. Myslím si, že je veľmi dôležité, že všetci podporujeme myšlienku celoživotného vzdelávania. Príliš dlho a priveľa rokov ste mali jednu šancu na skúškach a v tom konkrétnom veku, vo veku 11 či 18 rokov, sa rozhodlo o vašej budúcnosti.

V dobe neustále sa meniacich hospodárstiev, keď niektoré odvetvia môžu zmiznúť zo dňa na deň, je veľmi užitočné, že naši občania majú možnosť zapojiť sa do celoživotného vzdelávania. Zároveň by sme sa však mali pozrieť na širší obraz.

V tejto rokovacej sále sa dosť často hovorí o myšlienke sociálnej Európy. Slovné spojenie „sociálna Európa“ je však často pláštikom pre politiky, ktoré v skutočnosti bránia vzniku pracovných miest, pretože zvyšujú zaťaženie malých a stredných podnikov, ktoré sú v celej Európe motorom rastu, a tým sťažujú tvorbu pracovných miest.

Nech vláda prestane prekážať malým podnikom. Tie nech vytvárajú pracovné miesta, bohatstvo a prosperitu pre všetkých.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, žiadala som, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia, ktorého som jednou zo signatárok a za ktorý som hlasovala. Musím sa však priznať, že som čakala a dúfala, že tento Parlament dokáže viac.

Súhlasím s tým, že išlo o naliehavé rozhodnutie, bolo to však zároveň aj veľmi dôležité rozhodnutie. Naliehavé bolo pre záchranu života Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej a bolo veľmi dôležité pre tento Parlament, pretože nemôžeme neustále odsudzovať, karhať, odmietať a stigmatizovať a zároveň sa ku krajinám ako Irán správať stále rovnako a mať k nim rovnaký postoj. Myslím si, že Irán tentokrát prejavil voči medzinárodnému spoločenstvu, členským štátom a európskym inštitúciám väčšiu aroganciu. Je ľahostajný voči všetkým sťažnostiam či výzvam.

Dnes sa situácia zmenila a je vážnejšia, pretože za minulý rok sa správanie Iránu výrazne zhoršilo a vyskytli sa udalosti, ktoré sú v rozpore so záväzkami, ktoré iránska vláda prijala na medzinárodnej úrovni.

Podľa môjho názoru by jednotlivé členské štáty aj európske inštitúcie mali voči tejto krajine prijať prísnejšie opatrenia a sankcie. Nemôžeme udržiavať diplomatické vzťahy so štátom, ktorý neakceptuje, ba dokonca ani nepočúva výzvy Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Počas svojho dlhého pôsobenia v Európskom parlamente som ešte nikdy nebol svedkom takej obrovskej väčšiny za uznesenie tohto druhu – jeden hlas proti, 22 sa zdržalo hlasovania a viac než 600 hlasovalo za. Myslím si, že odkaz, ktorý ste sa snažili vyslať, bol vypočutý. Aj tak vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážený pán predsedajúci, samozrejme, že som podporil toto uznesenie. Ide o ďalšie vyhlásenie na podporu záchrany života pani Sakíne Áštíáníovej.

Žiaľ, nejde o ojedinelý prípad. Od nástupu súčasného klerikálneho teroristického režimu k moci, ku ktorému prišlo pred 31 rokmi, bolo na smrť ukameňovaných až 300 žien. Režim pokračuje aj vo verejných popravách vrátane popráv detí. Pre záchranu života pani Áštíáníovej by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, ale aj keď sa nám to podarí, povaha tohto režimu sa so všetkou pravdepodobnosťou nezmení. Bez výhrad preto musíme podporiť tých odvážnych ľudí v Iráne, ktorých sú od minulého leta milióny a ktorí sa pokúšajú nahradiť súčasný režim otvoreným, nemilitantným a demokratickým zriadením. Nemali by sme sa báť a mali by sme sa o to pokúsiť.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, pridávam sa k vašim slovám a skladám poklonu pani Mazzoniovej za jej prácu na tomto uznesení, ktoré plne podporujem.

V celom tom zhone, ktorý v Štrasburgu tento týždeň vládol, som, žiaľ, na tú najdôležitejšiu schôdzku mala najmenej času. Išlo o ženy z Iránu, ktoré tu hľadajú podporu pre svoje kolegyne a pre toto uznesenie.

Bola som však veľmi rada, že som sa s nimi stretla a že som sa zaviazala k podpore. Zarážajúca, ale zároveň možno pozoruhodná je skutočnosť, že sme dostali omnoho viac e-mailov v súvislosti s otázkou životných podmienok zvierat ako v súvislosti s touto otázkou ľudského života. Pripomínam to, pretože si myslím, že je to dôležité.

Myslím, že by sme mali povedať, pretože nás požiadali, aby sme použili toto konkrétne slovo, že mnoho žien, ktoré odsúdia na popravu ukameňovaním alebo iným spôsobom, odsúdia za zločin muháraba, čo doslova označuje niekoho, kto je vo vojne s Bohom. Ale jediné, čo tieto ženy skutočne urobili bolo, že protestovali proti diktatúre vo svojej krajine a chceli v tejto krajine dosiahnuť pre seba zmenu k lepšiemu a obnoviť svoje práva.

Preto tu stojím a podporujem tieto ženy. Sama môžem urobiť len veľmi málo, ale myslím si, že dnešné veľké hlasovanie Parlamentu je veľavravné, a dúfam, že prinesie zmenu.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, toto uznesenie je prvým dôležitým krokom k tomu, aby sa Parlament naučil využívať každý jeden úkon na každom rokovaní na pokračovanie tohto boja, ktorého cieľom je dnes záchrana života Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej, ale ktorý väčšinou znamená boj proti tyranskému a doslova neľudskému režimu.

Domnievam sa však, že Komisia a Rada by mali byť v budúcnosti aktívnejšie a rozhodnejšie, a každé slovo vyslovené v tejto rokovacej sále by malo byť ako kameň položený k nohám tých, ktorí kameňujú, aby sa okolo nich vystaval múr hanby a aby boli vylúčení z ľudskej spoločnosti. Sakíne musíme zachrániť a spolu s ňou ženy a mužov na celom svete, ktorí sa stále stávajú obeťami tejto barbarskej krutosti, s akou sa nestretneme ani u tých najdivších a najprimitívnejších zvierat.

Je to beštia, čiže diabol, kto dnes hýbe rukami a perami nehodných vodcov a falošných svätcov, ktorých Všemohúci už zatratil bez akejkoľvek nádeje na milosrdenstvo. Mali by si uvedomiť, že ak teraz neprestanú, ich čas bude navždy poznačený a náš tiež, ak nebudeme vždy starostlivo pomáhať obetiam barbarskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto správu a naozaj dúfam, že pomôže zachrániť život Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej. Som trochu skeptický, tak ako mnohí iní, ktorí sú tu prítomní, pretože vieme, že totalitné štáty, ako napríklad Irán, žiaľ, jednoducho nepočúvajú naše výzvy.

Som tiež dosť znepokojený, že sa tu takmer vôbec nehovorilo o ľudských právach, ale veľa sa rozprávalo o právach zvierat, ako už pripomenula predchádzajúca rečníčka. To je, samozrejme, tiež dôležitá otázka, ale tieto veci treba vnímať v správnej perspektíve. Kľúčovou úlohou Európskej únie je ochrana ľudských práv a základných hodnôt.

Skutočne dúfam, že táto správa prispeje k presadzovaniu nášho záväzku nastoľovať otázku ľudských práv a zdôrazňovať ich význam, a to aj v totalitných krajinách, ako je Irán, a skoncovať tak raz a navždy s týmito brutálnymi trestami smrti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, ako ste správne upozornili, ozajstná jednomyseľnosť nášho dnešného hlasovania je veľmi významná. Bol som jedným z tých, ktorí radi hlasovali za toto uznesenie.

Dovoľte mi najprv povedať, že nie som protestný typ. Určite som nikdy predtým nemal oblečené takéto tričko, ale neprimeraný návrh na potrestanie niekoho trestom smrti za údajný zločin je taký ohavný, taký odporný, taký barbarský, taký neprimeraný a taký hnusný, že som vedel, že musím niečo urobiť. Dúfam, že iránske orgány si vypočujú odkaz, že niečo takéto je zastarané a že sa to musí skončiť.

Politický nátlak a protesty verejnosti viedli k zrušeniu trestu smrti v mnohých krajinách. Dúfam, že náš dnešný protest skoncuje s touto otrasnou situáciou. Ako povedal pán Kelam, ukameňovaných na smrť už bolo 300 ľudí a to je hrozné. Musí sa to skončiť a my musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme to dosiahli.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, chcem sa vyjadriť k návrhu o Iráne. Všetkých nás znepokojuje to isté a ako ste práve povedali, pán predsedajúci, výsledok poukazuje na prevládajúci pocit v rokovacej sále naprieč celým politickým spektrom.

Naše znepokojenie sa týka skutočnosti, že týmto dvom dámam nie je dopriaty riadny súdny proces, ale tým sa to nekončí. Keď sa pokúsia najať si právnikov, samotní právnici sú prenasledovaní a vyhnaní z krajiny.

Vidíme vládu, ktorá úplne opovrhuje demokraciou, vládu, ktorá ignoruje výsledky volieb a potom mláti ľudí a vraždí protestujúcich, ktorí žiadajú viac demokracie.

Sme tiež svedkami prenasledovania príslušníkov iných náboženstiev, kresťanov, bahaistov.

Chcel by som však zároveň veľmi stručne upozorniť na jednu ďalšiu osobu, na ktorú by sme mali myslieť, a to na Ibráhíma Hamídího, ktorý bol obvinený z homosexuality. Skutočnosť, že človek môže byť prenasledovaný za svoju sexualitu, je škvrnou na charaktere tejto krajiny.

Dúfajme, že jedného dňa, a to čoskoro, bude tento režim zvrhnutý.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rád by som vám všetkým poďakoval. Ako podpredseda zodpovedný za ľudské práva a demokraciu úplne súhlasím s vašimi poznámkami. Keďže som bol pred pár rokmi osobne svedkom takzvanej iránskej spravodlivosti, môžem len vyjadriť zhrozenie nad súčasnou situáciou v Iráne a dúfať, tak ako vy všetci, že čoskoro pominie. Dúfam tiež, že ten jeden hlas proti uzneseniu bol omylom a že v skutočnosti sme hlasovali jednomyseľne.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, iránska revolúcia z roku 1979 bude jedného dňa považovaná za historickú udalosť na rovnakej úrovni s Francúzskou revolúciou z roku 1789 a ruskou Októbrovou revolúciou z roku 1917. Podobne ako v prípade týchto dvoch revolúcií iránska revolúcia ihneď prekročila hranice tohto štátu a jej úmyslom bolo rozšíriť sa po celom svete. Podobne ako v prípade týchto dvoch revolúcií neuznávala zásady zvrchovanosti ani územnej právomoci.

Charakteristickým činom ajatolláhov bolo obliehanie amerického veľvyslanectva. Dokonca aj v druhej svetovej vojne, keď sa viedol boj medzi protichodnými ideológiami, ktoré sa navzájom snažili vyhubiť, sa rešpektovala posvätnosť diplomatických delegácií. Ajatolláhovia naznačovali, že staré predpisy sa na nich nevzťahujú a že podliehajú inému orgánu. Pokračovali tak, ako začali, pričom ignorovali akékoľvek náznaky územnej právomoci a sponzorovali svoje milície a teroristické organizácie. Zaútočili na civilné ciele od Perzského zálivu cez Libanon, chanáty na Hodvábnej ceste, Balkán až po Londýn a Buenos Aires.

Nemôžem sa zbaviť pocitu, že by sme mali ešte väčšie právo odsúdiť ich, ak by sme sami vo vyššej miere uznávali zásadu územnej jurisdikcie a v konečnom dôsledku demokracie. Dúfam, že tí poslanci, ktorí sa veľmi úprimne a dojímavo vyjadrili o neexistencii zastupiteľskej vlády v Iráne uplatnia také isté vysoké nároky v budúcom referende v rámci Európskej únie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že aktualizuje súčasnú smernicu z roku 1986, pričom jej cieľom je navyše zlepšiť rovnováhu medzi záujmami odvetvia výskumu a vyššou mierou ochrany zvierat používaných na vedecké účely. V tejto súvislosti sa tiež domnievam, že je nevyhnutné, aby sme dospeli ku kompromisu, ktorý podporí pokrok alternatívnych metód používania zvierat a zabezpečí im lepšie životné podmienky bez ohrozenia pokroku v tomto odvetví.

Najdôležitejšie body dohodnuté v tejto správe sa týkajú aspektov životných podmienok zvierat, ktoré nahrádza cieľ zameraný na pokrok alternatívnych prístupov, ktoré nevyžadujú používanie živých zvierat. Cieľom tejto správy je taktiež zaviesť proces klasifikácie metód používaných na zvieratách v závislosti od úrovní bolesti, určiť maximálnu úroveň bolesti a uplatňovať smernicu prostredníctvom účinnejšieho systému kontroly. Nedostatočné monitorovanie v niektorých prípadoch spôsobilo, že pokusy, pre ktoré existovali alternatívy bez použitia zvierat, sa vykonávali naďalej na zvieratách, predovšetkým pokiaľ ide o základné pokusy, ktorých cieľom nebolo potvrdiť vedecké hypotézy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Vzhľadom na rôznorodosť vnútroštátnych právnych predpisov a nízku úroveň ochrany zvierat v niektorých členských štátoch je teraz potrebná väčšia harmonizácia pravidiel používania zvierat na vedecké účely. Ako zdôraznila naša spravodajkyňa pani Jeggleová, s Radou sa dosiahol vyrovnaný kompromis. Súbežne s ochranou zvierat je skutočne veľmi dôležité zabezpečiť, aby výskum naďalej zohrával rozhodujúcu úlohu v boji proti chorobám. Z toho dôvodu som hlasovala za túto správu a rovnako ako moji kolegovia z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) som proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré predložila Skupina zelených/Európska slobodná aliancia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne.(LT) Podporil som túto dôležitú dohodu. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely je skutočne veľmi zložitou témou, lebo je potrebné brať do úvahy záujmy viacerých rôznych zainteresovaných strán, ktoré majú niekedy opačné názory a potreby. Domnievam sa, že v dohode sa dosiahla primeraná rovnováha. Najväčšia pozornosť sa v nej venuje podpore alternatív testovania na zvieratách a zlepšeniu podmienok, v ktorých sa zvieratá chovajú a používajú. Takisto sa nám podarilo zachovať pripomienky Európskeho parlamentu v prvom čítaní o znížení administratívnej záťaže a nadväznosti a životaschopnosti európskeho výskumu a priemyslu, ktorý je stále odkázaný na používanie zvierat. Je potrebná ďalšia podpora alternatív testovania na zvieratách. Ako odpoveď na túto potrebu sa predpokladá vytvorenie referenčného laboratória na validáciu alternatívnych metód, podporeného úsilím členských štátov o vytvorenie ďalších zdrojov, a to vhodných špecializovaných laboratórií. Myslím si, že toto uznesenie vytvára tú správnu rovnováhu medzi potrebami priemyslu a výskumnej komunity, pričom zvyšuje a harmonizuje normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa používajú alebo plánujú použiť na vedecké účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Oceňujem záujem Európskej únie o životné podmienky zvierat vo všeobecnosti a predovšetkým zvierat používaných na vedecké účely. V súvislosti s rozsiahlym rozšírením Európskej únie a dosiahnutým technickým pokrokom však bolo nutné prijať novú smernicu s cieľom štandardizovať postupy pri zaobchádzaní so zvieratami. Ochrana zvierat a zabezpečenie správneho zaobchádzania s nimi patria medzi hodnoty Spoločenstva, ktoré sú jednomyseľne schválené protokolom týkajúcim sa tejto otázky. Snahou smernice ES z roku 1985 bolo odstrániť nesúlad medzi zákonnými ustanoveniami členských štátov a administratívnymi úkonmi vzťahujúcimi sa na ochranu zvierat používaných na pokusy a iné vedecké účely. Od prijatia danej smernice sa však rozdiely medzi členskými štátmi zväčšovali, predovšetkým z toho dôvodu, že EÚ odvtedy prijala nových členov.

Uznesenie prijaté Parlamentom zúži rozdiely medzi úrovňou ochrany poskytovanej zvieratám používaným na vedecké účely v členských štátoch v čase, keď si všetci uvedomujeme, že ide o nevyhnutný postup v záujme ochrany zdravia ľudí a zvierat, ako aj ochrany životného prostredia. Toto uznesenie je krokom vpred v súvislosti s dosiahnutím jednomyseľného cieľa zameraného na úplné odstránenie pokusov na živých zvieratách na vedecké účely ihneď, ako to bude možné vďaka novým objavom.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Používanie zvierat vo vedeckom výskume sa spája s objavmi obrovského spoločenského významu, s predĺženou dlhovekosťou a s dobrými životnými podmienkami ľudí. V stave, v akom sa v súčasnosti veda nachádza, je úplné zakázanie testovania na zvieratách nemožné. Preto je nevyhnutnosťou neustále zabezpečovať maximálnu možnú ochranu a čo najlepšie životné podmienky zvierat, pričom sa zohľadnia ciele pokusu.

Domnievam sa, že táto revízia právnych predpisov musí posilniť normy na ochranu zvierat. Európska únia prostredníctvom tejto smernice zlepší svoje normy, ktoré sa vzťahujú na dobré životné podmienky zvierat používaných pri vedeckých pokusoch, pretože zohráva významnú úlohu v znižovaní počtu zvierat používaných pri pokusoch a vyžaduje si využitie alternatívnych metód, kedykoľvek je to možné, pričom zabezpečuje podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže pre priemysel EÚ a posilňuje kvalitu vyšetrovaní, ktoré sa uskutočňujú v EÚ. Výsledok dnešného hlasovania ukázal všeobecný konsenzus o potrebe zlepšiť podmienky zvierat, ktoré sú potrebné na vedecké účely a testy bezpečnosti, a zároveň zachovať vysokú úroveň výskumu a stupňovať snahu o nájdenie alternatív testovania na zvieratách.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Každá civilizovaná spoločnosť uznáva, že zvieratá sú živé tvory, ktoré sú súčasťou našej existencie, a že je nutné v maximálnej možnej miere zabrániť bolesti a utrpeniu, ktorým sú vystavené. Uznávam však potrebu používania zvierat na vedecké pokusy zamerané na testovanie nových liečiv a liečby alebo na umožnenie premeny vedeckého výskumu na objavy, ktoré pomôžu liečiť choroby, prípadne znížiť mieru utrpenia a zvýšiť priemernú dĺžku života ľudí.

Veľké rozdiely v právnych predpisoch a nedostatok primeranej ochrany v niektorých členských štátoch si vyžiadali prijatie smernice, ktorá vymedzuje minimálne normy, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia členských štátov, ktoré poskytujú zvieratám vyššiu mieru ochrany. Rokovania medzi Parlamentom, Radou a Komisiou neboli jednoduché, ale ich výsledkom je podľa môjho názoru veľmi vyvážený dokument, ktorý by sme mali podporiť. Je to krok vpred, ktorý by sme mali oceniť, hoci niektoré body by mohli mať lepší výsledok.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne.(FR) Teší ma, že táto správa bola schválená, pretože pokusy na ľudoopoch, ako napríklad na šimpanzoch, gorilách a orangutanoch, budú odteraz prísne zakázané. V dokumente sa tiež uvádza, že pokusy na zvieratách by v maximálnej možnej miere mali byť nahradené vedecky uspokojivými alternatívnymi metódami. Nakoniec sa tu uvádza, že je nutné minimalizovať bolesť a utrpenie, ktorým sú zvieratá vystavené. Zvieratá je odteraz možné používať len na pokusy určené na pokrok výskumu v prospech ľudí, zvierat a na liečbu ochorení (rakoviny, sklerózy multiplex, Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby). Prijatie tejto správy je ďalším krokom vpred k zabezpečeniu ochrany a dobrých životných podmienok zvierat používaných na vedecké účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, pretože sa domnievam, že kompromis dosiahnutý s Radou predstavuje najlepšiu možnú rovnováhu medzi potrebami vedeckého výskumu v súvislosti s ochranou ľudského zdravia a životnými podmienkami a právami zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako už uviedli zainteresované strany, dokument, ktorý dnes prijímame, predstavuje uspokojivý kompromis medzi jednotlivými záujmami, pričom je výsledkom dlhých rokovaní medzi zainteresovanými inštitúciami: Parlamentom, Komisiou a Radou. Domnievam sa, že v civilizovaných spoločnostiach niet pochybností o tom, že používanie zvierat na vedecké účely musí byť primerane upravené tak, ako je to v Európe. Našou úlohou je prediskutovať primerané nariadenie týkajúce sa ich používania, ktoré je nevyhnutné pre vedecký pokrok a objav nových postupov, liečby a liečiv, ktoré budú veľkým prínosom pre našu civilizáciu a prospechom pre budúce generácie.

Je zrejmé, že takéto nariadenie nemôže zvieratám poskytovať nadmernú ochranu, pretože by to malo negatívny vplyv na vedeckú prácu a výskum. Pri voľbe za alebo proti som sa rozhodol pre ľudí, ktorí budú mať v budúcnosti prospech z výsledkov, ktorých získanie umožníme na základe vedeckej práce a výskumu so súčasnými zvieratami. Ak návrh, ktorý dnes schvaľujeme, umožní pokrok vo výskume v oblasti neurologických chorôb, autoimúnnych porúch alebo rakoviny, som presvedčený, že z toho budeme mať prospech všetci.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Každý rok sa v 27 členských štátoch použije na vedecké postupy takmer 12 miliónov zvierat. Je dôležité vyvinúť maximálne úsilie na zníženie počtu zvierat používaných na takéto pokusy na nevyhnutné minimum. Najpragmatickejší prístup k dosiahnutiu tohto cieľa spočíva v používaní alternatívnych metód, keďže v situácii, v akej sa veda momentálne nachádza, je úplné zakázanie testovania na zvieratách nemožné.

Smernica 86/609/EHS, ktorá sa týka ochrany zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely, bola prijatá s cieľom zharmonizovať postupy testovania na zvieratách v rámci EÚ. Niektoré členské štáty si však určili ambiciózne ciele, zatiaľ čo iné sa obmedzili na uplatňovanie minimálnych pravidiel. Cieľom tohto uznesenia je preto náprava tejto nerovnosti. Musia sa zabezpečiť spravodlivé podmienky pre priemysel a vedeckú komunitu EÚ, pričom sa súbežne musí posilňovať ochrana zvierat, ktoré sa stále používajú na vedecké účely, v súlade s Protokolom o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý je dodatkom k Zmluve o fungovaní Európskej únie. V oblasti testovania na zvieratách musí byť väčšia podpora rozvoja, validácie, prijímania a uplatňovania alternatívnych metód a musí sa uplatňovať zásada troch R (replace, reduce, refine, t. j. nahradiť, obmedziť a zmierniť používanie zvierat pri pokusoch).

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Domnievame sa, že v tejto ani v iných oblastiach by zavedenie spoločnej minimálnej úrovne ochrany v právnych predpisoch nemalo brániť jednotlivým členským štátom prijímať prepracovanejšie a prísnejšie opatrenia zamerané na ochranu, ak si to budú želať. Z tohto dôvodu sme hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh v tejto veci. Ako sme už uviedli v rozprave, domnievame sa, že je nevyhnutné ďalej rozvíjať techniky a metódy, ktoré umožnia vyhýbať sa pokusom na zvieratách, je však potrebné urobiť viac.

Je tiež nevyhnutné šíriť tieto techniky a umožniť ich prijímanie prostredníctvom väčšiny inštitúcií výskumu a vývoja vrátane vnútroštátnych vedeckých a technologických systémov s pomerne nižšou úrovňou rozvoja. Všetky legislatívne rámce v tejto oblasti musia zohľadniť túto požiadavku, nie sme však toho názoru, že navrhované zmeny to dokážu zabezpečiť v plnom rozsahu. Európska únia bude musieť v tejto oblasti zohrávať dôležitú úlohu v záujme podpory spolupráce medzi vedeckými a technologickými inštitúciami a systémami v rôznych krajinách vrátane tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Hlasoval som za kompromis Parlamentu a Rady o otázke zvýšenia miery ochrany zvierat používaných na vedecké pokusy. Potreby ľudí v oblasti zdravia si niekedy vyžadujú obetu zo strany zvierat. Používanie zvierat je nutné prísne upraviť. Je však pokrytecké žiadať, aby sa zvieratá usmrcovali „tak, aby boli vystavené čo najmenšej miere bolesti, utrpenia a strachu“. Ide o prenášanie ľudských predstáv na zvieratá, ktoré sú vo svojom prirodzenom prostredí zabíjané inými mäsožravými živočíchmi alebo usmrcované na bitúnkoch a spracovávané na potravu pre ľudí. Svet nie je raj a na to, aby jeden prežil, musí niekto iný zomrieť.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne.(FR) Podporila som túto dohodu do druhého čítania, pretože musíme reagovať na skutočnú situáciu v oblasti biomedicínskeho výskumu, ako aj na potreby pacientov, a zároveň zlepšovať životné podmienky zvierat.

Počet pokusov na zvieratách sa počas ostatných rokov, našťastie, výrazne znížil, keďže európsky výskum sa zameriava na hľadanie alternatívnych riešení. Žiaľ, vieme však, že v niektorých prípadoch tieto riešenia neexistujú, a musíme sa uchýliť k pokusom na zvieratách, predovšetkým na primátoch (okrem človeka). Ide napríklad o všetky neurodegeneratívne choroby, ako je napríklad Parkinsonova a Alzheimerova choroba.

Napredovanie tohto výskumu v rámci Európy je jedinou zárukou vysokej úrovne ochrany životných podmienok zvierat. Ak sa budeme zaoberať bolesťou, ktorej je zviera počas pokusu vystavené, podarí sa nám dosiahnuť dobré výsledky. Práve z tohto dôvodu musíme zabrániť presúvaniu pokusov na zvieratách za hranice Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE) , písomne.(DE) Smernicu o pokusoch na zvieratách v súčasnej podobe nemôžem podporiť. Je pravda, že táto verzia je progresívnejšia ako stará smernica z roku 1986. V porovnaní s obrovským vedeckým a technickým pokrokom dosiahnutým počas ostatných 24 rokov sú však opatrenia zamerané na nahradenie testovania na zvieratách príliš slabé. Je tu príliš veľa výnimiek. Znenie dokumentu je navyše nedostatočné a umožňuje príliš veľký rozsah výkladu a uplatňovania. Je tiež absurdné, že členské štáty nesmú zaviesť striktnejšie opatrenia týkajúce sa životných podmienok zvierat v porovnaní s opatreniami, ktoré vyžaduje EÚ. Odôvodnením je deformácia trhu.

Vysiela to negatívny odkaz občanom Európy, výskumnej komunite a hospodárskym subjektom. Na jednej strane musí brať štát do úvahy zmeny etického povedomia občanov. Na druhej strane je nutné vyvíjať väčší nátlak na odvetvie výskumu a hospodárske subjekty. Nikto nechce ohroziť postavenie Nemecka alebo Európy ako výskumnej lokality, avšak investičné náklady nie sú odôvodneným argumentom na odklad ďalšieho vývoja a používania metód, ktoré si nevyžadujú používanie laboratórnych zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , písomne.(FI) Hlasovala som za smernicu o pokusoch na zvieratách, pretože výsledok mohol byť pre životné podmienky zvierat oveľa horší. Smernica, ktorú sme dnes prijali, je so zreteľom na životné podmienky zvierat krokom vpred.

Táto smernica sa teraz musí stať súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov, pričom jednotlivé členské štáty ju musia zaviesť dôsledne a čo najrýchlejšie. Stará smernica pochádza z roku 1986, čiže je najvyšší čas na celoeurópsku aktualizáciu noriem životných podmienok zvierat používaných na pokusy.

V budúcnosti bude potrebné zvýšiť mieru investícií na vývoj alternatív nahrádzajúcich pokusy na zvieratách. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Jeggleovej, pretože je výsledkom náročnej a dlhej práce, počas ktorej sa pani spravodajkyni podarilo dosiahnuť dôležité kompromisy v tejto dôležitej otázke týkajúcej sa používania zvierat na pokusy.

Nebol som za to, aby sa správa vrátila späť príslušnému stálemu výboru, pretože práve tento výbor, ktorého som členom, vo veľkej miere ocenil a súhlasil s prácou pani kolegyne Jeggleovej. Výskum musí napredovať, pretože je nevyhnutný pre vývoj zdravotníctva a zdravia, ako aj pre predchádzanie mnohým chorobám.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Som sklamaný z konečného znenia tejto správy a predovšetkým z toho, že predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na posilnenie ustanovení o životných podmienkach zvierat neboli prijaté. Je najvyšší čas vymedziť jasné nariadenia so zameraním na obmedzenia týkajúce sa používania primátov (okrem človeka), zákaz používania zvierat odchytených vo voľnej prírode, jednoznačnú povinnosť používať vedecké alternatívy bez použitia zvierat v prípade, ak sú k dispozícii, a zákaz pokusov, v ktorých sú zvieratá vystavené silnej bolesti a predĺženému utrpeniu. Členské štáty by prinajmenšom mali mať možnosť prekročiť minimálne požiadavky EÚ a zaviesť prísnejšie predpisy v oblasti životných podmienok zvierat. Hoci táto správa zlepší súčasné právne predpisy, jej rozsah nebol ani zďaleka dostatočný a z tohto dôvodu som sa zdržal konečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za tento kompromis, pretože poskytuje primeranú rovnováhu medzi vyššou mierou ochrany zvierat používaných na pokusy a úsilím o vedecký výskum. Pokusy na zvieratách pomáhajú v boji proti mnohým vážnym chorobám, je však nutné ich upraviť s cieľom zabrániť zbytočnému utrpeniu zvierat. Súčasná smernica pochádza z roku 1986, a bolo teda nutné ju značne prepracovať.

Súčasťou nového znenia je požiadavka zaobstarať si vopred povolenie na vykonávanie pokusov na zvieratách, ktorého súčasťou je posúdenie projektu a analýza pomeru jeho možného ublíženia alebo prínosu, ako aj prísna kontrola a overenie systému. Dnešné hlasovanie je výsledkom rozsiahleho úsilia spravodajcov, kolegyne pani Jeggleovej a bývalého kolegu pána Parisha, ktorý na dokumente pracoval počas predchádzajúceho volebného obdobia. Výsledky hlasovania vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka už odzrkadlili kvalitu konečného znenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Prijatie tejto správy, ktoré nasleduje po náročných rokovaniach medzi zúčastnenými stranami, je vyváženým kompromisom, ktorý ochraňuje tak zvieratá používané na vedecké účely, ako aj potrebu používať ich, s cieľom urobiť dôležité objavy a dosiahnuť rozvoj v súvislosti s technológiami a terapiami, ktoré sa budú používať v budúcnosti na liečenie mnohých chorôb, ktoré postihujú civilizáciu. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne.(LT) Prepojenie vedy a prírody v prospech vývoja je vždy predmetom rozsiahlych diskusií. Európsky parlament dnes prijal dôležitý dokument, ktorý upravuje vedecký výskum na zvieratách. Tento dokument zabezpečí primeranú rovnováhu medzi ochranou zvierat a vedeckým výskumom a pokryje rôzne dôležité hľadiská v súvislosti s ochranou zvierat používaných na vedecký výskum. Skeptici tvrdia, že táto smernica je v rozpore so zásadami ochrany zvierat a že existuje mnoho pochybností v súvislosti s používaním zvierat na vedecké účely. V zmysle uvedenej smernice je však pred každým testom nutné zhodnotiť potrebu použitia zvierat a možné alternatívy. Každý členský štát je tiež povinný zriadiť vnútroštátne výbory zaoberajúce sa životnými podmienkami zvierat a etickými hľadiskami. Hlasovala som za tento dokument, pretože sa domnievam, že testovanie na zvieratách by malo podliehať prísnejšej kontrole, hoci by sme nemali zabúdať na nevyhnutný vedecký pokrok v rôznych oblastiach a kontinuitu vedeckého výskumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), písomne.(IT) O smernici o pokusoch na zvieratách som hlasoval v rozpore s pokynmi nášho klubu, hoci som dospel k podpore vedeckého výskumu, ktorú mu vyjadrujem. Táto smernica je pre zvieratá veľmi nepriaznivá. „Zvyšuje“ prah prijateľnej bolesti počas pokusov z „ľahkej“ na „strednú“; povoľuje pokusy na túlavých psoch a mačkách, pričom necháva na uváženie výskumníkov, či sa majú pokusy na zvieratách uskutočňovať bez podania anestetík alebo analgetík; povoľuje opakované použitie toho istého zvieraťa dokonca aj na bolestivé postupy; povoľuje, aby boli spoločenské zvieratá ako psy a primáty držané v izolácii; a povoľuje otvorenie hrudníka rezom bez podania analgetík, ako aj pokusy na živých zvieratách na účely výučby. Mám v sebe dosť ľudského citu na to, aby som zbytočnú krutosť považoval za neprijateľnú, a rovnako veľa politického citu, aby som chápal, že v prípade, ak by Európa túto smernicu neschválila, určitá časť vedeckého výskumu by sa nevyhnutne presunula inam. Táto európska smernica je závažným krokom späť, ktorému členské štáty budú musieť prispôsobiť svoje vnútroštátne predpisy. Domnievam sa, že zmenená a doplnená verzia priaznivo naklonená svetu zvierat, rozšírená o väčšie stimuly pre vedecký výskum vykonávaný v Európe, by bola skutočným riešením pre spoločnosť, ktorá sa rada považuje za civilizovanú.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písomne.(IT) Smernica o ochrane zvierat poskytuje rovnaké podmienky pre spoločnosti a výskumné subjekty prostredníctvom harmonizácie postupov medzi jednotlivými krajinami, nesnaží sa však zabezpečiť skutočnú ochranu zvierat. Už doposiaľ nízky počet predpisov vyžadujúcich prijatie náhradných metód sa v skutočnosti ešte znížil.

Dokument má početné medzery, pričom by mal podporovať používanie pokrokovejších výskumných metód, ktoré môžu nahradiť výskumy na zvieratách: metód in vitro, počítačových simulácií ľudského metabolizmu atď. Mal by tiež zohľadňovať skutočnosť, že často nie je možné prenášať výsledky z jedného živočíšneho druhu na iný, ako uviedli významní vedci.

Zo zrejmých dôvodov nie je možné navrhnúť úplné zrušenie vivisekcie, ja však požadujem, aby pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k dokumentu zahŕňali neinvazívne postupy, aby zakazovali používanie zvierat na medicínsko-právne vyšetrovanie a na výučbu a aby zároveň neumožňovali výnimky z humánnej metódy usmrcovania a presadili zákaz používania ohrozených alebo voľne žijúcich zvierat prostredníctvom zriadenia európskeho bezpečnostného výboru.

Európa by mala povedať „nie“ zbytočným pokusom. Príliš často sa opätovne navrhujú tie isté pokusy, ktoré sa už realizovali a financovali, a to len s cieľom získať ďalšie financovanie. Dostali sme potvrdené správy o pokusoch vykonaných na zvieratách, ktorým boli vyrezané hlasivky. Veda nám hovorí, že veľkú časť pokusov vykonaných na zvieratách nemožno navrhnúť opäť na účely liečby ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), písomne. – Hlasoval som za túto správu, hoci si uvedomujem, že niektorí túto novú smernicu považujú za nedostatočnú. Domnievam sa však, že kompromis Parlamentu a Rady predstavuje najlepšiu možnú rovnováhu medzi ochranou zvierat na jednej strane a umožnením ďalšieho vedeckého výskumu na druhej strane. Hlasovanie proti tejto správe by znamenalo, že sa musíme vrátiť k predchádzajúcej smernici z roku 1986, ktorá nepochybne neposkytuje zvieratám rovnakú úroveň ochrany. Súčasné právne predpisy Spojeného kráľovstva o životných podmienkach zvierat patria medzi najprísnejšie na svete a hoci Spojené kráľovstvo nebude schopné tieto právne predpisy ďalej rozvíjať, naše normy budeme môcť udržať na výnimočne vysokej úrovni a neznižovať ich.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) V dôsledku nových poznatkov o etologických hľadiskách umiestnenia laboratórnych zvierat a o nových spôsoboch používania zvierat, predovšetkým v oblasti genetického inžinierstva, sa revízia smernice 86/609/EHS stala naliehavou prioritou napriek tomu, že jej prijatie bolo v tom čase historickým úspechom. Odvtedy sme dosiahli výrazný pokrok, predovšetkým pokiaľ ide o zavedenie tzv. zásad troch R (replace, reduce and refine, teda nahradiť, obmedziť a zmierniť).

Oceňujem rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice v nasledovných hľadiskách: zahrnutie plodových foriem rizikových zvierat a druhov stavovcov vrátane základného biologického výskumu, zavedenie humánnych metód usmrcovania a ustanovení o vnútroštátnych kontrolách, ktoré sú súčasťou smernice, hodnotenie a schvaľovanie projektov, v ktorých sa používajú zvieratá, vrátane retrospektívneho hodnotenia, transparentnosť prostredníctvom zverejňovania netechnických informácií o projektoch, implementačných noriem a usmernení na vnútroštátnej úrovni, ako aj implementačných a štatistických správ. Hlasovala som za túto správu, pretože zahŕňa návrh, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky v rámci EÚ pre priemyselné odvetvia a výskumnú komunitu, pričom zároveň zvyšuje úroveň ochrany zvierat, ktoré sa ešte stále používajú na vedecké účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne.(ES) Ako koordinátorka našej skupiny, Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku, by som chcela vyjadriť spokojnosť s tým, že Parlament prijal dohodu, ktorú dosiahlo španielske predsedníctvo Rady v súvislosti s aktualizáciou tejto dôležitej smernice upravujúcej zaobchádzanie so zvieratami, ktoré sa nevyhnutne musia používať na vedecké účely v záujme rozvoja výskumu v rôznych oblastiach poznania.

Ide o vyváženú dohodu, ktorá je výsledkom rozsiahleho procesu rokovania medzi nevyhnutnými potrebami vedeckej sféry na účely rozvoja poznatkov, predovšetkým v oblastiach, ako je napríklad výskum v oblasti zdravotníctva, ktorému náš výbor prikladá osobitný význam, a potrebou ochrany zvierat. Musím povedať, že táto reforma, ktorú sme prijali, posilnila obidve strany. Je nutné zdôrazniť, že dosiahnutá dohoda sa vzťahuje aj na záväzok hľadať a podporovať iné smery výskumu a alternatívne metódy, ktoré v budúcnosti umožnia úplné nahradenie používania živých zvierat v laboratóriách bez negatívneho vplyvu na nevyhnutný vedecký pokrok.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE), písomne. (CS) Podporujem opatrenie, ktoré zabráni alebo zmierni utrpenie zvierat používaných na vedecké účely. Pred pokusmi na zvieratách by sa mali uprednostniť iné spôsoby na overovanie účinkov nových liečiv a na vedecké štúdie. To však neznamená, že v záujme ochrany zvierat by sme mali ako alternatívnu metódu pripustiť používanie ľudských embryí. Je mi ľúto, že Rada z návrhu Európskeho parlamentu prijatého v prvom čítaní vypustila takéto obmedzenie alternatívnych metód. Rozhodovanie v týchto eticky citlivých oblastiach patrí ku kompetencii členských štátov a regulácia na vnútroštátnej úrovni sa v jednotlivých krajinách veľmi líši.

V Českej republike povoľuje zákon používanie embryonálnych kmeňových buniek na vedecké účely už od roku 2006, a to napriek tomu, že úspešné výsledky v biomedicíne umožnili naopak výskum využívajúci kmeňové bunky z plodových tkanív, a nie z embryí. To, že sme dnes v Štrasburgu nehlasovali o návrhu smernice Rady do druhého čítania, resp. že sme neprijali žiadne uznesenie, znamená, že návrh Rady vstúpi do platnosti po jeho zverejnení v Úradnom vestníku bez ohľadu na postoj väčšiny poslancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hoci revidovaný právny predpis zavedie isté zlepšenia v porovnaní s predpismi EÚ v oblasti testovania na zvieratách, jednoducho nie je dostatočný a v niektorých prípadoch oslabuje súčasné právne predpisy. Vážne hľadiská, na ktoré poukázala Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, ostali nepovšimnuté a je nám ľúto, že kolegovia poslanci dnes nepodporili našu snahu o ich nápravu. Rozhodujúce je, že nové právne predpisy nezabezpečia používanie alternatív bez nutnosti testovania na zvieratách vždy, keď je to možné.

To znamená, že zvieratá budú zbytočne trpieť počas vedeckých výskumov, hoci pre ne existujú alternatívy. Taktiež nás zaráža, že nové právne predpisy navyše zabránia členským štátom prijať ambicióznejšie predpisy v oblasti testovania na zvieratách na vnútroštátnej úrovni. Cieľom Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie bolo, aby si vlády jednotlivých krajín mohli zachovať toto právo. Taktiež je nám úprimne ľúto, že neboli prijaté prísnejšie predpisy v súvislosti s používaním primátov (okrem človeka).

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne.(IT) Je jednoduché zaujať postoj proti pokusom na zvieratách, pretože nikto sa nepozerá rád na utrpenie zvierat alebo vivisekciu na vedecké účely, avšak my sme zákonodarcovia a nemôžeme sa nechať strhnúť vlnou emócií. Ak by sme príliš obmedzili používanie zvierat na vedecké testy, dospeli by sme k záveru, že tieto testy by sme museli vykonávať na ľuďoch.

Nedokážeme si predstaviť, že nová aktívna zložka, liečivo alebo chemoterapeutický systém by sa vopred netestoval na zvieratách, pretože, ako som už spomenul, alternatívou by bolo používanie pacientov ako pokusné králiky. Mali by sme si tiež uvedomiť, že farmaceutické spoločnosti nemajú záujem používať pokusné králiky a predovšetkým primáty, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, a to z dôvodu vysokých nákladov súvisiacich s týmito pokusmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písomne.(IT) Hlasovala som proti dohode uzatvorenej v druhom čítaní medzi Parlamentom a Radou v súvislosti s návrhom smernice o používaní zvierat na vedecké pokusy.

Nehovorím „nie“ pokroku v oblasti výskumu, ale vyzývam na zníženie miery utrpenia zvierat, keďže revidovaná smernica navrhuje isté postupy, ktoré sú v rozpore s týmto cieľom, ako napríklad možnosť opakovaných výskumov na jednom zvierati. Navyše sa domnievam, že by sa malo ďalej vyvíjať používanie iných uspokojivých vedeckých metód, ktoré nevyžadujú používanie zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), písomne.(FR) Schvaľujem výsledok hlasovania o dokumente týkajúcom sa ochrany zvierat používaných na vedecké účely. Hoci správa pani Jeggleovej nie je bezchybná, domnievam sa, že predstavuje aspoň dobrý kompromis, ktorý navyše získal podporu Euroskupiny pre zvieratá.

Jej znenie umožňuje účinne obmedziť testy spôsobujúce zvieratám bolesť a zároveň zabrániť presunu výskumu, a teda aj inovácií mimo Európskej únie s následnou stratou mnohých pracovných miest. Ako podpredsedníčka medziskupiny pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat som navyše presvedčená, že je výhodnejšie udržať pokusy na zvieratách na našom území, kde sú prísne regulované, ako presunúť ich do tretích krajín, kde o hygienických podmienkach a rešpektovaní života zvierat možno v mnohých prípadoch len snívať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne.(NL) Je mi ľúto, že väčšina poslancov zamietla tri návrhy, ktoré predložila Skupina zelených/Európska slobodná aliancia v súvislosti s úpravou smernice a prísnejšími vnútroštátnymi predpismi, stimulom pre alternatívne metódy testovania a ďalším obmedzením používania primátov. Nové právne predpisy v oblasti testovania na zvieratách majú vážne chyby. Členské štáty už nebudú schopné prijímať prísnejšie predpisy týkajúce sa ochrany zvierat. Obmedzenie vnútroštátnych právomocí je nezmyselné. Zvieratá sa stanú obeťami dogmy podriadenosti vnútornému trhu. Je však dôležité, aby členské štáty nabrali odvahu ísť príkladom. Bez niektorých štátov, ktoré v tejto oblasti pôsobili ako priekopníci, by sa nikdy nezaviedli mnohé európske predpisy v oblasti životných podmienok zvierat, ako napríklad zákaz testovania na zvieratách na kozmetické účely.

Nová smernica zlepšuje mieru kontroly nad spoločnosťami a inštitúciami, ktoré chovajú, predávajú alebo používajú laboratórne zvieratá. Znenie požiadavky, že alternatívne testovacie metódy by sa mali používať v prípade, ak sú dostupné, má nižšiu donucovaciu schopnosť ako požiadavka zahrnutá v predchádzajúcej smernici. Je to premárnená príležitosť znížiť mieru utrpenia zvierat a zvýšiť kvalitu výskumu. Nové predpisy nezohľadňujú pokrok dosiahnutý v rámci vývoja alternatív testovania na zvieratách, ktoré sú mimochodom často spoľahlivejšie ako tieto testy.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Som sklamaný, že opatrenia zamerané na posilnenie predpisov v oblasti testovania na zvieratách neboli prepracované vo väčšom rozsahu. Kľúčové opatrenia, ktoré by zaviazali Európu znížiť a nahradiť používanie zvierat na pokusy, v tomto právnom predpise nie sú zahrnuté. Je to premárnená príležitosť a v súvislosti s ochranou zvierat sa toho mohlo urobiť oveľa viac vrátane umožnenia členským štátom prijímať prísnejšie normy v oblasti životných podmienok v porovnaní s ostatnými krajinami. Obávam sa, že táto smernica v budúcnosti znemožní Spojenému kráľovstvu prijímať prísnejšie normy. Navyše tu nie sú zahrnuté postupy pravidelnej kontroly používania zvierat na vedecké pokusy. Teší ma však, že nevyhnutný výskum nových liečiv a chorôb môže naďalej pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR), písomne.(PL) Je mi ľúto, že smernica Rady bola prijatá vo svojej konečnej podobe bez ustanovenia, ktoré prijal Európsky parlament v máji roku 2009 a ktoré hovorí, že výskumy na kmeňových bunkách a ľudských embryách sa nesmú používať ako alternatívy výskumov na zvieratách. Na rozdiel od znenia smernice sa domnievam, že takýto prístup, mám na mysli nahradenie výskumov na zvieratách výskumami na ľudských organizmoch, by sa nemal používať.

 
  
  

Správa: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov za predpokladu, že zdôraznia význam potreby vysokej úrovne kvalifikácií pre účinnú podporu dobrej úrovne zamestnanosti a príjmu, predovšetkým pokiaľ ide o nové hospodárstvo s osobitným zameraním na nové sektory a nové zručnosti.

Vysoká úroveň zamestnanosti by mala byť dostupná pre vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí môžu byť kľúčovým nástrojom v oblasti výskumu a vývoja, ako aj pre ľudí s úrovňou vzdelanosti pod priemerom EÚ. Členské štáty teda zohrávajú dôležitú úlohu v rekvalifikácii, podpore vzdelávania a poskytovaní nových príležitostí pre celoživotné vzdelávanie.

Je nutné podotknúť, že v záujme dosiahnutia dobrej úrovne zamestnanosti a rozsiahleho pokroku na úrovni EÚ je nutné zabezpečiť, aby tí, ktorí sa snažia zvýšiť si kvalifikáciu, mali prístup k skutočným pracovným príležitostiam a v prípade potreby k rekvalifikácii. Osobitné zameranie na profesijné poradenstvo v súlade so súčasnými a budúcimi potrebami môže byť spôsobom, ako opäť dosiahnuť vysokú úroveň zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne.(RO) Napriek tomu, že hospodárska situácia je vo väčšine členských štátov naďalej krehká, možno badať povzbudivé náznaky oživenia hospodárskeho rastu. Z tohto dôvodu je nutné cieľavedome vyvíjať úsilie v záujme konsolidácie potenciálu vytvárať pracovné miesta a podporovať obyvateľstvo pri ich hľadaní a vykonávaní. V apríli roku 2010 Európska komisia navrhla nový súbor usmernení pre politiky zamestnanosti v členských štátoch. Tieto tvoria spolu s hlavnými usmerneniami pre hospodárske politiky integrované usmernenia na vykonávanie stratégie Európa 2020 zameranej na inteligentný a udržateľný rast, ktorý vedie k inklúzii.

Ide o nasledovné štyri usmernenia pre zamestnanosť: zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti, podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania na všetkých úrovniach a rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily. Správa pána Őryho podporuje prístup navrhovaný Komisiou, avšak poskytuje množstvo objasnení a dodatočných informácií. Práve preto som za ňu hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) V apríli 2010 Európska komisia predložila návrh o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov ako súčasť vykonávania stratégie Európa 2020. Pán Őry, člen Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), vo svojej správe podporuje návrhy Komisie a pridáva do nej niektoré prvky, ktoré považujem za nevyhnutné. Politika súdržnosti, ktorú Komisia zanedbáva, sa musí v plnej miere začleniť do politík zamestnanosti. Hoci sú európske právomoci v otázkach zamestnanosti stále obmedzené, EÚ sa nesmie uspokojiť s pasívnou úlohou a musí čo najlepšie využiť nástroje, ktoré má k dispozícii (politiku súdržnosti, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, otvorenú metódu koordinácie). Z tohto dôvodu plne podporujem usmernenia tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne.(LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Pretože čelíme rýchlo sa šíriacemu fenoménu starnúcej spoločnosti, musíme zaviesť opatrenia na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ s cieľom bojovať proti sociálnemu vylúčeniu starších ľudí a diskriminácii na základe veku. Musíme zabezpečiť, aby členské štáty poskytovali komplexnú podporu starším ľuďom, a to predovšetkým prostredníctvom vytvárania podmienok na vybudovanie vysokokvalitného systému zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Musíme taktiež zabezpečiť, aby členské štáty podporovali poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti a aby zaviedli politiku informovanosti a prevencie pre starších ľudí s osobitným zreteľom na potraviny. V záujme úspešného uplatnenia plánovaných cieľov je nevyhnutné vybudovať udržateľný systém financovania služieb dlhodobej starostlivosti. Európska komisia by na druhej strane mala vyvíjať úsilie s cieľom zabezpečiť prijateľnú úroveň zdravotnej starostlivosti pre všetkých európskych občanov bez ohľadu na ich materiálnu situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Stratégia Európa 2020, ktorú predložila Európska komisia v marci roku 2010, má za cieľ vymedziť smerovanie EÚ na ďalšie desaťročie.

Hoci môžeme len ľutovať, že Európsky parlament nebol zapojený do prípravy tejto stratégie, ktorá je výlučne dielom pána Barrosa, existuje jedna oblasť, v ktorej si Parlament môže presadiť svoju vôľu: integrované usmernenia pre zamestnanosť. Desať stanovených usmernení sa týka vytvorenia väčšieho počtu pracovných miest vyššej kvality, posilňovania dôstojnej práce a zlepšovania systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Z tohto dôvodu som dnes v stredu 8. septembra 2010 spolu s väčšinou kolegov poslancov hlasoval za správu, ktorá vymedzuje tieto ciele a prostredníctvom ktorej môžeme predovšetkým požadovať lepšie využitie Európskeho sociálneho fondu a trvať na potrebe venovať väčšiu pozornosť pracovníkom s nízkymi príjmami a boju proti sociálnemu vylúčeniu, ako aj potrebe zabezpečiť prístup ku kvalitným a dostupným verejným službám. Nakoniec by som chcel dodať, že ak chceme, aby táto stratégia skutočne spĺňala predpoklady začleňovania, musíme zaistiť súdržnosť medzi týmito usmerneniami a politikou súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za túto správu, pretože nové usmernenia stratégie Európa 2020 pre politiky zamestnanosti členských štátov EÚ budú mať počas nasledujúcich rokov veľký vplyv na trh práce. Teší ma, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Európskemu parlamentu obsahovali jasné ciele a konkrétne opatrenia v súvislosti s navrhovanými usmerneniami Komisie pre zamestnanosť. Znižovanie nezamestnanosti, zabezpečovanie minimálnej mzdy a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu sú, samozrejme, naďalej najdôležitejšie priority politiky zamestnanosti vo všetkých členských štátoch. Súhlasím taktiež s tým, že jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu a rovnaké pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov.

Súhlasím s návrhom Parlamentu, že musíme iniciovať opatrenia politík zamestnanosti so zameraním na najzraniteľnejšie skupiny, pretože chudoba má najvážnejšie dôsledky na týchto ľudí. Chcela by som taktiež vyzvať Komisiu a členské štáty, aby sa v súvislosti s usmerneniami pre zamestnanosť vo vyššej miere zamerali na mladých ľudí a starších pracovníkov čeliacich diskriminácii na trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Súčasná hospodárska kríza bude mať počas nasledujúcich rokov nepochybne zásadný vplyv na trh zamestnanosti. Možno badať počiatočné náznaky hospodárskej obnovy a oživenia hospodárskeho rastu. Očakáva sa však, že vplyv hospodárskej krízy na zamestnanosť ešte nedosiahol vrchol. Preto oceňujem súčasné úsilie na zaistenie udržateľného ozdravenia a posilnenie potenciálu európskych hospodárstiev vytvárať pracovné miesta, ako aj na pomoc ľuďom pri hľadaní práce. Európske štáty čelia aj problémom v súvislosti s výraznými demografickými zmenami, ktoré ešte umocnil proces globalizácie, pričom scenár, v ktorom počet daňových poplatníkov prispievajúcich do národných rozpočtov neustále klesá, nevyzerá príliš sľubne.

So zreteľom na predloženú stratégiu EÚ 2020, na jej ciele v súvislosti s prijímaním nových technológií s cieľom znížiť emisie uhlíka by sa stratégia zamestnanosti mala vypracovať nielen z krátkodobého, ale aj zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Túto stratégiu je nepochybne nutné navrhnúť spoločne s opatreniami zameranými na zvýšenie miery zamestnanosti mladých ľudí vo veku do 25 rokov, keďže ide o vekovú skupinu, v ktorej miera nezamestnanosti v súčasnosti dosahuje nebývalú výšku.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne.(IT) Chcel by som vysvetliť, ako som hlasoval o tejto správe, pretože sa domnievam, že jej predmet má veľký význam pre budúcnosť trhu práce v Európe.

Tento návrh obsahuje hlavné usmernenia pre hospodárske politiky zamestnanosti, ktoré sa majú zaviesť v Európskej únii. Hospodárska kríza sa ešte neskončila a šliape na päty kríze zamestnanosti.

Hoci je pravda, že možno badať povzbudivé náznaky obnovy, trh práce je naďalej do značnej miery uzavretý a počet nezamestnaných je ešte vždy veľmi vysoký. V rámci Európy však existujú rozdiely. Napríklad v Španielsku a Grécku je počet nezamestnaných znepokojujúci a pozostáva predovšetkým z mladých ľudí. V našej krajine sa však, našťastie, ale aj vďaka dobrým opatreniam, ktoré prijala talianska vláda, počet nezamestnaných až tak výrazne nezvýšil. Je nutné uznať, že talianska vláda bola v popredí, pokiaľ ide o podporu flexibility a dynamiky na trhu práce, pričom tento prístup podľa všetkého funguje.

Niektoré vlády, ktoré sa príliš zasadzujú za ochranu práv pracovníkov, pripustili, aby ich vlastní pracovníci prišli o prácu. Pomocou flexibility a pripravenosti na nový konkurencieschopný trh práce je však možné zachovať pracovné miesta a vytvárať hospodárske podmienky, ktoré podporujú vznik nových pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne.(EL) Hlasoval som proti správe pána Őryho napriek tomu, že obsahuje isté dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ľavice, ako napríklad potrebu zaručenia rodovej rovnosti, ako aj napriek tomu, že je vylepšením dokumentu predloženého Komisiou. Hlasoval som proti tejto správe, pretože sa pridržiava filozofie flexibilného trhu a dokonca vyžaduje vyššiu mieru flexibility a strategické využívanie flexiistoty na trhu práce, čo má priamy negatívny vplyv na pracovníkov, ako sami vieme.

V správe sa tiež uvádza, že s cieľom prekonať finančnú krízu a uplatňovať politiky rastu je potrebná reštrukturalizácia na základe plného využívania vnútorného trhu a odstránenia „právnych prekážok“. Za týmto nejasným znením sa však môže skrývať nedostatočná ochrana pracovných práv pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Podporujem správu pána Őryho a oceňujem príležitosť, ktorá z nej vyplýva. V rámci rozsahu pôsobnosti stratégie EÚ 2020 bolo nutné vymedziť hlavné usmernenia pre hospodársku politiku (článok 121 Zmluvy o fungovaní Európskej únie), ako aj pre politiku zamestnanosti (článok 148). Hospodárska kríza, ktorej v súčasnosti čelíme, zhoršuje sociálne problémy a spôsobuje, že potreba vymedziť účinné a udržateľné politiky zamestnanosti je ešte naliehavejšia. Súhlasím s návrhom pána spravodajcu prijať silnejšie opatrenia v záujme zvýšenia úrovne zamestnanosti žien a mužov v rámci Európy.

Správa pomohla podchytiť problémy, ktorým sa nevenovala dostatočná pozornosť, ako napríklad: 1. znižovanie miery nezamestnanosti v rámci najzraniteľnejších skupín vrátane mladých ľudí prostredníctvom zvyšovania úrovní vzdelania, znižovania počtu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou a odstraňovania chudoby, 2. zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a odmeny za rovnakú prácu na tom istom pracovisku a 3. zapájanie regionálnych a miestnych orgánov, parlamentov a sociálnych partnerov do vypracúvania, uskutočňovania, monitorovania a vyhodnocovania týchto programov, predovšetkým pokiaľ ide o vymedzenie cieľov a ukazovateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) V lisabonskej stratégii sa uvádza, že Európska únia musí zlepšiť svoju produktivitu a konkurencieschopnosť prostredníctvom svojej pracovnej sily.

Tento cieľ doposiaľ nebol splnený v plnom rozsahu, keďže miera nezamestnanosti je ešte stále vysoká. Je potrebné analyzovať problémy, ktoré spôsobili spomalenie plnej zamestnanosti. Odstránenie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu a náboženstva by znamenalo pozoruhodný krok vpred, ktorý by predovšetkým mladým ľuďom a ženám umožnil zvýšiť mieru konkurencieschopnosti na trhu práce. Ženy navyše čelia problému zosúladenia materstva a práce: opatrenia, ako napríklad poskytnutie podnikových jaslí, umožnenie práce na čiastočný úväzok, ak o to žena požiada, a možnosť starať sa o choré dieťa bez toho, aby sa matky museli báť o svoje pracovné miesta, by ženám pomohli zohrávať túto dvojitú úlohu.

Ďalšou skupinou, ktorá potrebuje ochranu, sú mladí ľudia, u ktorých existuje riziko, že dlhodobo nebudú mať istotu zamestnania: majú množstvo zručností a teoretických vedomostí, ale žiadne praktické skúsenosti. Školy sa musia vo vyššej miere zameriavať na to, čo podniky chcú, a pripravovať študentov na svet práce. Podniky musia naopak investovať do nových generácií tým, že im dajú šancu rozvíjať si kariéru.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic a Alf Svensson (PPE), písomne. (SV) Dnes 8. septembra 2010 sme hlasovali za správu (A7-0235/2010) o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 (2010/0115(NLE)). Chceli by sme však zdôrazniť, že existujú časti správy, s ktorými nesúhlasíme, napríklad návrhy zamerané na podrobnú reguláciu politiky trhu práce členských štátov, nadnárodnú kontrolu obchodu a priemyslu členských štátov a reguláciu minimálnej mzdy EÚ. Týmto chceme obhajovať zásadu subsidiarity. Radi by sme však poukázali na to, že mnohé z toho, čo správa obsahuje, je dobré. Napríklad, samozrejme, podporujeme zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi a rovnakú mzdu za rovnakú prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Parlament poskytol svoje stanovisko k integrovaným usmerneniam pre zamestnanosť. Desať usmernení je zameraných na vytvorenie väčšieho počtu a vyššej kvality pracovných miest, na posilnenie dôstojnej práce a zlepšovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Parlament zasiahol, aby zabezpečil účinnejšie využívanie Európskeho sociálneho fondu, aby sa viac pozornosti venovalo chudobným pracovníkom a boju proti sociálnemu vylúčeniu a aby sa zaručil prístup k verejným službám vysokej kvality za prijateľné ceny.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Situácia na trhu práce je nepochybne hlavnou príčinou obáv medzi našimi občanmi. Situácia na trhu práce sa sústavne zhoršuje a miera nezamestnanosti dnes dosahuje 9,8 %.

Usmernenia pre oblasť zamestnanosti predstavujú nevyhnutný prostriedok stimulačných štrukturálnych reforiem, ako aj prostriedok na zisťovanie vplyvu reforiem, ktoré treba vykonať; toto všetko sa práve zavádza, rovnako v rámci stratégie Európa 2020, ako aj v kontexte novej koordinácie hospodárskych politík. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme zvládli tieto otázky, rovnako je však nevyhnutné zaistiť, aby boli reformy čo najprimeranejšie.

Jedna vec je mať usmernenia. Niečo celkom iné je zaistiť ich správne vykonanie členskými štátmi. V tejto súvislosti sa mi zdá mimoriadne dôležité posilniť úlohu Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v rámci stratégie Európa 2020 a hospodárskeho riadenia a zaistiť, aby sa Rada EPSCO v plnej miere zapojila do vykonávania reforiem a zabezpečila tak životaschopnosť nášho sociálneho modelu a najlepší model hospodárskeho riadenia pre EÚ. Som presvedčená o naliehavej potrebe opätovného nastolenia rovnováhy medzi zamestnanosťou a sociálnym pilierom v kontexte európskeho rozhodovacieho postupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože obhajuje politiky, ktoré podporujú aktívne starnutie, rodovú rovnosť, rovnaké odmeňovanie žien a mužov a prístup žien k ochrane a sociálnym a profesijným výhodám. Vzhľadom na narastajúce problémy s integráciou väčšieho počtu žien na trhu práce je čoraz nevyhnutnejšie zavádzať politiky, ktoré taktiež podporujú zosúladenie pracovného a rodinného života.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne.(SV) Dnes sme hlasovali za správu o usmerneniach pre oblasť zamestnanosti, radi by sme však zdôraznili, že sme si všimli dôležité nezrovnalosti v rôznych jazykových verziách. Hlasovali sme za to, aby členské štáty zaistili primeraný minimálny príjem, ako to stanovuje anglická verzia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Vo švédskej verzii je to, bohužiaľ, preložené ako „minimilön“, čo znamená „minimálna mzda“.

Úroveň miezd však nepatrí do kompetencií EÚ, a preto sme usúdili, že švédska verzia je chybná. Rozhodli sme sa hlasovať za túto správu aj napriek zmienkam o „vysokých daniach“ ako prekážkach rastu bez akejkoľvek definície „vysokých daní“. Ani dane nepatria do kompetencií EÚ a domnievame sa, že existuje množstvo príkladov činností financovaných z daní, ktoré výrazne prispievajú k rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som už povedal o správe svojej kolegyne pani Grunyovej, o ktorej sme hlasovali v júli, spoločnosť sa vyvíja, svet sa mení a rovnako sa musia zmeniť aj pracovné vzťahy. Pevne verím, že to platí aj v tomto prípade, a som rád, že Parlament obhajuje pružnejšie pracovné modely ako spôsob boja proti nezamestnanosti. Okrem toho mám vo vláde povinnosti v oblasti vzdelávania a teší ma, keď vidím, že tento návrh kladie zvláštny dôraz na vzdelávanie a kvalifikáciu pracovníkov. Tento záväzok by sme mali brať v kontexte stratégie Európa 2020 skutočne veľmi vážne. Vzhľadom na to, že v Európe sa počas krízy zvýšil počet nezamestnaných zo 16 miliónov v roku 2008 na 23 miliónov v roku 2010, každá východisková stratégia musí zahŕňať obnovu pracovných miest. Tá je možná, len ak sa jasne zameriame na inovácie, flexibilnú prácu a nové modely práce a odbornej prípravy pre väčší počet mladých ľudí na trhu, na ktorom vládne čoraz väčšia konkurencia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Dôvodom nových usmernení pre oblasť zamestnanosti do roku 2020 je hospodárska kríza, ktorej následky budú mať aj v nadchádzajúcich rokoch naďalej negatívny vplyv na trh práce. Máme naliehavé problémy s nezamestnanosťou a zároveň dlhodobé problémy, konkrétne s demografickou zmenou, globalizáciou a so zavádzaním nových nízkouhlíkových technológií. Preto je veľmi dôležité mať európsku stratégiu v oblasti zamestnanosti, ktorá vyrieši najnaliehavejšie problémy vyplývajúce z krízy, ako aj problémy, ktoré vznikajú v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte.

Uplatňovanie zásad flexiistoty, kvalitného vzdelávania, celoživotného vzdelávania a boja proti štrukturálnej nezamestnanosti vytvára nevyhnutné predpoklady na dosiahnutie spoločných zámerov a cieľov v oblasti hospodárskeho rastu a spoločenského blahobytu. Z toho dôvodu by sa teraz mala začať vykonávať stratégia Európa 2020. Štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond na súčasné programové obdobie by už mali začínať nadväzovať na túto stratégiu. Je dôležité, aby sa v tejto stratégii kládol dôraz na poľnohospodárstvo a vidiek. Treba sa usilovať o dosiahnutie cieľov súdržnosti a vytvárať synergie medzi politikou súdržnosti a ďalšími odvetvovými politikami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme proti tomuto uzneseniu, pretože ignoruje hlavné príčiny nezamestnanosti, neistoty zamestnania a chudoby a pretože návrhy, ktoré sme v tejto rokovacej sále predložili, boli zamietnuté. Boli to tieto návrhy:

– Komisia by si mala uvedomiť, že treba nevyhnutne zmeniť existujúce makroekonomické politiky, zrušiť Pakt stability a rastu a zastaviť proces privatizácie a liberalizácie s cieľom uprednostniť vytváranie kvalitných pracovných miest s právami pre všetkých pracovníkov a lepšími platmi, znížiť úroveň chudoby a zlepšiť sociálne začleňovanie a pokrok.

– Nelegálna práca by sa mala riešiť prostredníctvom prísnejších kontrol pracovnej inšpekcie spolu s daňovými opatreniami pre ľudí s nízkymi príjmami.

– Rada by mala súhlasiť s kompromisom na úrovni EÚ na ukončenie bezdomovstva do roku 2015 a pripraviť opatrenia integrovanej politiky, ktoré všetkým zaistia prístup k dostupnému kvalitnému bývaniu s primeraným zásobovaním energiou.

Neprešiel ani náš návrh na začlenenie novej smernice o rodovej rovnosti. Návrh presadzoval, aby členské štáty zvýšili zamestnanosť žien pri plnom dodržiavaní práv žien a odstránení nerovnosti prostredníctvom špecifických cieľov v oblasti rodovej rovnosti, integrácie podľa pohlavia a konkrétnych politických opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) V čase, keď miera nezamestnanosti v Európe dosahuje 9,8 %, v čase, keď sa naďalej zhoršuje situácia na trhu práce, v čase, keď ešte nie sú jasné všetky dôsledky hospodárskej krízy, musí Európska únia zaviesť ambicióznu európsku stratégiu v oblasti zamestnanosti. Európsky parlament preto v rámci stratégie EÚ do roku 2020 prijal usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov. Ide o desať usmernení o vytváraní pracovných miest, kvalite pracovných miest, zamestnanosti mladých ľudí, zamestnanosti ľudí, ktorí patria do zraniteľných skupín, boji proti sociálnemu vylúčeniu a dôležitosti čo najlepšieho využívania Európskeho sociálneho fondu. Možno sú to veľmi ambiciózne ciele, ale v prvom rade sú to usmernenia, ktoré členské štáty musia dodržiavať teraz aj v budúcnosti. Ide tiež o silný signál, ktorý Európsky parlament vysiela členským štátom v čase, keď je zamestnanosť najväčšou obavou našich spoluobčanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za správu pána Őryho o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov v súvislosti so stratégiou Európa 2020. Tento text kladie veľký dôraz na potrebu urobiť z boja proti nezamestnanosti prioritu v čase hospodárskej a sociálnej krízy. Text sa zameriava na niekoľko vecí. Miera zamestnanosti sa musí do desiatich rokov zvýšiť na 75 % v celej Únii a úsilie by sa malo vynakladať najmä v súvislosti s najzraniteľnejšími skupinami na trhu práce: mladými ľuďmi, staršími ľuďmi, nekvalifikovanými ženami, ľuďmi so zdravotným postihnutím a ľuďmi s prisťahovaleckou minulosťou, keďže u nich je najväčšia pravdepodobnosť, že budú diskriminovaní pri prijímaní do zamestnania a v zamestnaní. Tento text tiež pripomína základné myšlienky slušnej práce a boja proti chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), písomne.(PL) Usmernenia pre politiku zamestnanosti na nasledujúcich 10 rokov ukazujú, že odvetvie služieb bude jednou z oblastí, v ktorej sa vytvorí najviac pracovných miest. Vytvorenie týchto pracovných miest si vyžaduje existenciu priaznivých podmienok na podnikanie v súvislosti so službami, ktoré ponúkajú, a to sa týka aj cezhraničných služieb. Preto by som chcela zdôrazniť, že smernica o poskytovaní služieb môže podporiť politiku zamestnanosti, len ak sa zlepší jej transpozícia členskými štátmi.

Smernica vytvára nové možnosti podnikania, ak sa však správne uplatní, bude mať priaznivý vplyv aj na trhy práce. Preto podporujem návrhy prijaté v tejto správe. Odvetvie služieb bude potrebovať mobilných pracovníkov, ktorí sú vhodne pripravení a kvalifikovaní, a na to potrebujeme zmeny v systémoch vzdelávania, odbornej prípravy a politiky zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasoval som za túto správu. Ako zvolený zástupca zámorského regiónu viac než dobre poznám politiky uprednostňujúce zamestnanosť a boj proti chudobe, keďže francúzske zámorské departementy majú najnižšiu mieru zamestnanosti vo Francúzsku (napríklad 43,9 % na ostrove Réunion, v porovnaní so 62,3 % vo všetkých členských štátoch EÚ).

Zvýšenie tohto čísla o 10 % do roku 2014 a jeho nárast na 75 % v roku 2020, to je čosi, za čo som vždy bojoval, hlavne preto, že sa to týka najmä mladých ľudí s ťažkosťami, žien a ľudí so zdravotným postihnutím. Návrh sa taktiež sústredí na chudobu a jeho cieľom je znížiť počet občanov žijúcich pod hranicou chudoby o 25 %. Tieto ciele by mali zmobilizovať všetky francúzske aj európske spoločenské a politické sily, aby štát mohol vyčleniť zdroje potrebné na ich dosiahnutie v stanovených časových rámcoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. Podporil som túto konzultáciu, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby členské štáty EÚ zabezpečili primerané minimálne príjmy nad hranicou chudoby. V každom možnom prípade sa tiež musí posilniť doložka o rovnakom zaobchádzaní a rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Súčasná hospodárska kríza je významnou premennou, ktorú treba brať do úvahy, keď hovoríme o nových usmerneniach pre zamestnanosť v roku 2020, pretože v nasledujúcich rokoch bude mať veľmi veľký vplyv na trh práce. Hoci máme údaje, ktoré naznačujú oživenie niektorých činností v EÚ, hospodárska situácia je v drvivej väčšine členských štátov stále veľmi nestabilná.

Na druhej strane, úplné účinky súčasnej krízy z hľadiska nezamestnanosti sme ešte nepocítili, takže v dôsledku toho prídu ďalšie tisíce ľudí o prácu. To znamená, že sú pred nami veľké výzvy: demografická zmena, globalizácia a zavádzanie nových technológií vrátane nízkouhlíkových. Preto sa európska stratégia v oblasti zamestnanosti na ďalšie desaťročie musí zaoberať nielen najnaliehavejšími problémami vyplývajúcimi z krízy, ale aj problémami, ktoré vznikajú v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Úplne súhlasím s pánom spravodajcom Őrym, a preto som podporil toto legislatívne uznesenie. Uvítal som najmä pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 Rady, v ktorom sa uvádza, že je dôležité bojovať proti faktorom, ktoré spomaľujú hospodársky rast, vrátane byrokratickej záťaže a vysokých daní. Nespomínam si na žiadnu predchádzajúcu príležitosť, pri ktorej by Európsky parlament hovoril o byrokratickej záťaži a vysokých daniach.

Len málo ľudí sa zamýšľa nad skutočnosťou, že iracionálne a nelogické dane môžu znížiť účinnosť každého hospodárskeho systému. Daňový systém dnes doviedol krajiny ako Lotyšsko do krízy. Vďaka byrokratickému a zbabranému daňovému systému prišlo Lotyšsko o viac ako 10 miliárd EUR. Podporil som toto legislatívne uznesenie v nádeji, že bude začiatkom závažnej úlohy optimalizovania daní na území EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Politika zamestnanosti je mimoriadne dôležitá pre hospodárstvo aj pre sociálny zmier. Preto je v záujme každého štátu samostatne rozhodovať o primeraných opatreniach. Značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi však znemožňujú vytvorenie štandardizovaného balíka opatrení. Nárast účasti na trhu práce na 75 % v niektorých členských štátoch ako Poľsko, Malta a Maďarsko, ktorých úroveň je v súčasnosti pod hranicou 60 %, je číra fantázia. Rovnako v prípade Rakúska, ktorého úroveň dosahuje približne 70 %, je veľmi otázne, či je vyššia účasť na trhu práce zlučiteľná so slobodou voľby dostupnou v spojitosti s výchovou detí a ochranou domácich pracovníkov proti mzdovému dumpingu lacných zahraničných pracovníkov. Z uvedených dôvodov som sa rozhodol hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Myšlienka, že je možné účinne bojovať proti nezamestnanosti v ultraliberálnej Európskej únii, je ilúzia. Preto som hlasoval proti správe pána Őryho.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Őryho, pretože súhlasím s jej prístupom a posolstvom.

Tento návrh zdôrazňuje význam zvyšovania počtu ľudí aktívnych na trhu práce s cieľom prispieť k zníženiu štrukturálnej nezamestnanosti a venovať osobitnú pozornosť celoživotnému vzdelávaniu. Kľúčovú úlohu by malo zohrať vzdelávanie prostredníctvom skvalitnenia súčasných vzdelávacích systémov, ktoré by mladých ľudí mali podporovať v tom, aby pokračovali vo vzdelávaní na vyššom stupni. V nasledujúcich rokoch sa vynaloží veľa ďalšieho úsilia na podporu sociálneho začleňovania a účinnejšieho boja proti chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Dňa 27. apríla 2010 predložila Komisia návrh integrovaných usmernení stratégie Európa 2020, v ktorom stanovuje rámec pre novú stratégiu a reformy, ktoré majú vykonať členské štáty.

Rozprava o nových usmerneniach pre oblasť zamestnanosti do roku 2020 sa odohráva uprostred hospodárskej krízy, ktorá bude mať počas nasledujúcich niekoľkých rokov nepochybne závažný vplyv na trh práce. Napriek povzbudivým náznakom návratu rastu ostáva hospodárstvo vo väčšine členských štátov nestabilné. Preto sme ešte stále naplno nepocítili priame účinky krízy na nezamestnanosť. Vzhľadom na to treba vynaložiť všetko úsilie na zaistenie udržateľného ozdravenia a posilnenie potenciálu vytvárania pracovných miest európskych hospodárstiev, ako aj na pomoc ľuďom pri získavaní zamestnania.

Preto je veľmi dôležité, aby európska stratégia zamestnanosti na nasledujúce desaťročie riešila a hľadala rovnováhu medzi naliehavými súčasnými problémami, ktoré vyplývajú z krízy, a problémami strednodobej a dlhodobej povahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) V rámci stratégie Európskej únie do roku 2020 sa Rumunsko spolu s ostatnými členskými štátmi zaviazalo do roku 2020 dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti. V dôsledku tohto všeobecného cieľa bude musieť miera zamestnanosti v Rumunsku do roku 2020 dosahovať 69 – 70 % hodnotu. Musím poznamenať, že v roku 2010 je miera zamestnanosti v Rumunsku 63,6 % a európsky priemer dosahuje 67,4 %.

Na základe toho vyzývam členské štáty, aby vypracovali reformné programy, ktoré prispejú k:

– účasti na trhu práce prostredníctvom politík na podporu rodovej rovnosti a rovnakého odmeňovania s cieľom znížiť do roku 2020 rozdiely v odmeňovaní na 0 – 5 %;

– zvýšeniu miery zamestnanosti prostredníctvom opatrení na podporu účasti na pracovnom živote, najmä národnostných menšín vrátane Rómov;

– prijatiu prísnejších opatrení zameraných na pôsobenie proti hospodárstvu založenému na nelegálnej práci, ktoré prináša množstvo záporných vplyvov na európsky trh práce namiesto podpory opatrení zameraných len na ochranu práce na vnútorných trhoch členských štátov;

– úplnému otvoreniu trhov práce pracovníkom z nových členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Hoci sme úplný dosah hospodárskej krízy na mieru nezamestnanosti ešte nepocítili, zavádzanie ambicióznej európskej stratégie v oblasti zamestnanosti je veľmi dôležité.

Schvaľujem cieľ stanovený Radou zvýšiť odteraz do roku 2020 účasť európskej populácie na trhu práce na 75 %, treba však urobiť viac. Mohli by sme napríklad stanoviť cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti medzi zraniteľnejšími skupinami, akými sú mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov, starší pracovníci, nekvalifikované ženy v produktívnom veku či ľudia so zdravotným postihnutím. Alebo by sme dokonca mohli znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %.

Navyše sa domnievam, že konkrétne politiky by sa mali zamerať na problémy, s ktorými sa stretávajú dlhodobo nezamestnaní pri vstupe na trh práce, a vyzývam Radu, aby počas nasledujúcich 10 rokov vyčlenila zdroje na zníženie tejto nezamestnanosti najmenej o 10 %. Aby sa to podarilo dosiahnuť, ako sa navrhuje v správe pána Őryho, aspoň 25 % všetkých dlhodobo nezamestnaných sa má podieľať na aktívnych opatreniach na trhu práce v podobe pokročilej odbornej prípravy, vzdelávania alebo zmeny kvalifikácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Dnes prijatá správa je medzníkom usmernení pre oblasť zamestnanosti EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu po prvý raz hlasovali za začlenenie riadneho sociálneho prvku do usmernení vrátane opatrení na riešenie chudoby a chudobných pracujúcich, ako aj na riešenie nezamestnanosti mladých a integráciu marginalizovaných a zraniteľných skupín na trhu práce. Vlády EÚ a belgické predsedníctvo EÚ musia vziať do úvahy odkaz, ktorý im dnes doručil Európsky parlament, a zaviazať sa k väčšej miere sociálneho začlenenia svojich politík zamestnanosti.

Konkrétne, národné vlády sa musia zaoberať požiadavkou Parlamentu podniknúť opatrenia na zlepšenie rodovej rovnosti a rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. V tejto súvislosti treba vyvinúť obrovské úsilie na zvýšenie účasti žien na trhu práce na úroveň 75 % do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. – (IT) Dnes prijatá správa je dôležitým nástrojom na presadzovanie nových politík zamestnanosti v rámci stratégie Európa 2020.

Je dôležité zdôrazniť, že text vyzýva členské štáty, aby podnikli rozhodné kroky na zvýšenie úrovne zamestnanosti, a najmä aby podporili mobilitu medzi mladými ľuďmi. V nadchádzajúcich rokoch sa musíme usilovať dosiahnuť cieľ vytvárať nové a lepšie pracovné miesta, znižovať nezamestnanosť a zvýšiť mieru zamestnanosti populácie v produktívnom veku na 75 %. Každá hospodárska rozvojová politika Európskej únie sa musí zamerať na populáciu v produktívnom veku. Bez práce sa každý plán do budúcnosti – ako cestovanie, kúpa domu či výchova dieťaťa – stane len zbožným želaním, ktoré sa asi nepodarí splniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Nemôžeme súhlasiť s touto správou, pretože sa usiluje o podporu zavádzania opatrení na uľahčenie prístupu k zamestnanosti pre isté skupiny, najmä pre Rómov.

Nemôžeme akceptovať, že namiesto ochrany práv tých, ktorí žijú vo svojej vlastnej krajine, by sme mali uľahčovať veci ľuďom, ktorí sú v nej v mnohých prípadoch len hosťami. V čase krízy musí každý štát jednoznačne uľahčovať veci vlastným občanom, napríklad projektmi zameranými na tých, ktorí sa sami ocitli v problémoch alebo bez práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som správu o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020. Vzhľadom na skutočnosť, že miera nezamestnanosti v EÚ dosahuje 9,6 %, je pre vytváranie pracovných miest nevyhnutné zintenzívniť a zracionalizovať politiku zamestnanosti. V Poľsku majú z podpory EÚ prínos tisíce ľudí, ktorí sú teraz zamestnaní. Peniaze vyčlenené na tento účel sa nemíňajú vždy rozumne. Chýbajúce riadne špecifikované usmernenia znamenajú, že sa mnohé projekty vykonávajú ad hoc. V dôsledku toho sa odborná príprava neprispôsobuje vždy skutočnej situácii a tí istí ľudia sa na nej často zúčastňujú niekoľkokrát. Preto podporujem iniciatívu Komisie v tejto oblasti. V nasledujúcich niekoľkých rokoch prejdú tieto usmernenia vytvorené počas krízy skúškou. Od týchto usmernení závisí, či Únia prekoná krízu a či vytvorené pracovné miesta budú spĺňať súčasné a budúce potreby trhu práce.

Taktiež je dôležité monitorovať účinnosť usmernení zbieraním konkrétnych štatistických údajov o účinnosti opatrení vykonaných na základe usmernení. Len takto uvidíme skutočný vplyv finančných zdrojov EÚ na zníženie nezamestnanosti v Únii. To nám následne umožní vykonať v tejto oblasti všetky potrebné zmeny. Vyzývam taktiež na to, aby sme kládli špeciálny dôraz na podporu mobility a zamestnanosti žien, mladých a starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Napriek pozitívnym náznakom, ktoré svedčia o obnovenom raste, hospodárska situácia ostáva nestabilná. Európa preto musí zaistiť udržateľné ozdravenie, posilnenie potenciálu európskych hospodárstiev vytvárať pracovné miesta a pomôcť ľuďom pri hľadaní práce. Odporúčanie správy o usmerneniach pre politiky zamestnanosti je zrejmé: viac zamestnaných žien, starších občanov a mladých ľudí, menej chudoby a lepšie vzdelávanie. To chce EÚ dosiahnuť do roku 2020. Z týchto dôvodov som správu podporil. Obsahuje usmernenia, ktoré umožnia ľuďom lepšie skombinovať prácu a povinnosti týkajúce sa starostlivosti, napríklad prostredníctvom pružného pracovného času a dostupnej starostlivosti o deti. Je to konkrétna politika, ktorá pomôže ženám vstúpiť na trh práce. Parlament taktiež chce, aby krajiny EÚ zlepšili svoje systémy sociálneho zabezpečenia a zaistili slušný príjem, čo by prinieslo zníženie chudoby, a ľudia by zistili, že sa oplatí začať pracovať. Napokon, pokračujúce úsilie naplniť ciele kohéznej politiky odstráni sociálno-ekonomické rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi. Ak sa Komisia teraz dôsledne postará o to, aby členské štáty skutočne založili svoje politiky na usmerneniach, európske plány do roku 2020 nebudú len prázdnymi slovami.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Diskusia o nových usmerneniach pre politiku zamestnanosti v rámci stratégie Európa 2020 prichádza v čase, keď tisíce rodín v celej Európe čelia v rámci hospodárskej krízy tragédii nezamestnanosti. Tieto usmernenia ako súčasť stratégie Európa 2020 obsahujú všeobecné usmernenia hospodárskej politiky, ako aj usmernenia politiky zamestnanosti.

Správa, o ktorej sme dnes hlasovali a ktorú som podporil, je v súlade s návrhom Európskej komisie, hoci spravodajca si dal záležať na tom, aby nás uistil, že tieto usmernenia sú pre stanovenie politiky členských štátov jasné a užitočné. Podpora zamestnanosti príde automaticky sama prostredníctvom udržateľného hospodárskeho rastu, prispôsobenia sa podnikov a pracovníkov novým situáciám, získania vysokého stupňa vzdelania najmä medzi mladšími ľuďmi, prostredníctvom pokračujúcej odbornej prípravy, ktorá spĺňa potreby podnikov, a zapojenia sociálnych partnerov do všetkých týchto procesov.

O toto sa pokúsil spravodajca pri stanovovaní cieľov na zvýšenie a zlepšenie zamestnanosti, zvýšenie úrovne vzdelania, zosúladenie pracovného a rodinného života a zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky spolu so znížením podielu populácie, ktorá žije v chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Usmernenia Komisie v oblasti zamestnanosti a s tým súvisiaca správa Európskeho parlamentu tvoria súčasť protiľudovej stratégie EÚ, stratégie Európa 2020 a jej „integrovaných usmernení“. Tvoria jednotný rámec politiky zameranej proti pracujúcim EÚ, ktorý už platí a musí sa presadzovať dokonca ešte rozhodnejším a koordinovanejším spôsobom vo všetkých členských štátoch EÚ.

Usmernenia sa sústredia na úsilie monopolného kapitálu zlacniť prácu na najnižšiu možnú úroveň ako na nevyhnutný predpoklad zaistenia ziskov počas súčasnej kapitalistickej krízy. Aby dosiahli tento cieľ, EÚ, buržoázne vlády a politické sily kapitálu v členských štátoch a v Európskom parlamente otvorene podporujú nasledujúce veci v usmerneniach pre oblasť zamestnanosti: viac odpracovaných rokov; zvýšenie dôchodkového veku; využívanie starnutia populácie a „udržateľnosti“ národných systémov poistenia ako zámienky; „flexiistotu“ a pružnú, dočasnú prácu a prácu na čiastočný úväzok ako normu, takto odstránia všetky právne zaručené pracovné práva; prispôsobenie systémov vzdelávania odbornej príprave pracovníkov, ktorí sa môžu zamestnať, aby splnili potreby kapitálu; zásobu lacných vedeckých pracovníkov, platených intelektuálov pre podnikateľov a novú sieť na hranici chudoby pre extrémne prípady chudoby, aby sa predišlo sociálnym nepokojom, ktoré by sa zrodili z krutého vykorisťovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, táto správa správne uvádza, že je dôležité zvýšiť úroveň zamestnanosti a zvýšiť účasť na trhu práce. Je to dôležité pre naše hospodárstvo aj pre našu spoločnosť. Rovnako je dôležité neobetovať kvalitu za kvantitu nedostatočným riešením situácie chudobných pracujúcich či už na vnútroštátnej úrovni, alebo na úrovni EÚ. Existuje významná skupina ľudí, ktorí pracujú, no ich čistý príjem im nepostačuje na to, aby sa vymanili z chudoby. Hospodárska recesia urobila z tohto problému celoeurópsky problém a situácia v Litve je mimoriadne zložitá.

Tieto tendencie sa veľmi jasne odzrkadľujú na minimálnej mzde, ktorú dostávajú pracovníci, a na prísnom úspornom opatrení v podobe rozsiahleho znižovania miezd. Ľudia bez vyššieho vzdelania sú mimoriadne zraniteľní. Podľa štatistík EÚ predstavuje riziko chudoby pracujúceho človeka bez vyššieho vzdelania 16 % – dvojnásobok litovského priemeru a osemnásobne viac ako v prípade zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním. Tento rozdiel je v Litve, bohužiaľ, oveľa väčší než kdekoľvek inde v Európskej únii. O otázke chudoby medzi pracujúcimi ľuďmi členské štáty vrátane našej krajiny ešte dostatočne nediskutovali. Potrebujeme viac štúdií o tomto probléme a konkrétne opatrenia na zníženie chudoby pracujúcich ľudí.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne. Urobil som tak, pretože sa domnievam, že rozsudok smrti ukameňovaním vynesený nad Sakínou Áštíáníovou je jasným porušením medzinárodných záväzkov Iránu. Bez ohľadu na skutočnosti, tento druh trestu nemôže byť nikdy opodstatnený či prijateľný. Mučenie, nezákonné zadržiavanie, telesné a sexuálne násilie a beztrestnosť štátnych agentov sú v mnohých krajinách naďalej rozšírenými praktikami. To vzbudzuje vážne pochybnosti o nestrannosti a transparentnosti súdnych konaní v týchto krajinách. Pokračujúce prenasledovanie národnostných a náboženských menšín spolu s neustálou kriminalizáciou voľných sexuálnych vzťahov medzi dospelými je neprijateľné.

V tejto situácii je na nás európskych obhajcoch ľudských práv a demokratických hodnôt, ktoré tvoria základ našich inštitúcií, aby sme vyvinuli všemožný tlak na iránske úrady, aby prehodnotili takéto procesy. Tento tlak už priniesol svoje ovocie, keďže iránska vláda oznámila, že pozastavila rozsudok smrti ukameňovaním vynesený nad Sakínou Áštíáníovou. Musím vzdať hold odvahe všetkých iránskych mužov a žien, ktorí bojujú za obranu vlastných základných slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. (EL) Európsky parlament sa poponáhľal s vyhlásením podpory imperialistických plánov na Blízkom východe a neskrývaných vojenských hrozieb Izraela, Spojených štátov a NATO proti Iránu. Pod zámienkou barbarského trestu smrti ukameňovaním vyneseného nad Sakínou Muhammadí Áštíáníovou a neprijateľného prenasledovania ľudového hnutia všetky politické strany v Európskom parlamente vo veľmi zriedkavej zhode prijali uznesenie na urýchlenie imperialistickej intervencie v Iráne. Komunistická strana Grécka toto uznesenie nepodporila, pretože nemá nič spoločné so solidaritou potrebnou v boji pracujúcej triedy proti reakcionárskemu a spiatočníckemu režimu, ktorý takéto uznesenia a sankcie práve naopak posilňujú. Tvrdíme, že rozprava v Európskom parlamente bola rozhodnutá hneď po vystúpení delegácie izraelskej ambasády v Bruseli, ktorá vyzvala na prijatie uznesenia, aby sa neriešili porušenia ľudských práv v Izraeli, ale namiesto toho upriamila pozornosť na Irán.

Citlivosť Európskeho parlamentu v otázke ľudských práv je figovým listom zakrývajúcim agresívnu zahraničnú politiku EÚ a jej zločiny proti pracujúcim, prisťahovalcom a národom. Boj proti NATO, EÚ a imperialistickým združeniam je čoraz väčšmi potrebný, aby ľudia získali svoje práva a slobody a rozhodovali o svojom vlastnom osude.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Sakíne Muhammadí Áštíáníovej, 43-ročnej Iránke, hrozí trest smrti ukameňovaním za cudzoložstvo a plánovanie vraždy jej bývalého manžela. Ako poslankyňu Európskeho parlamentu a predsedníčku združenia Ženy v centre (Femmes au Centre) ma tento trest pobúril, veď každý ho považuje za svojvoľný. Toto rozhodnutie naozaj opovrhuje najzákladnejšími ľudskými právami. Nerešpektuje právo na obhajobu ani právo na ľudskú dôstojnosť. V niektorých krajinách dnes stále vedľa seba fungujú dva druhy spravodlivosti: ženy sú súdené a mučené, pričom sa porušujú ich základné práva, mužmi, ktorí majú všetku moc. Som rada, že uznesenie Parlamentu, ktoré vyzýva iránsky režim, aby zmenil názor v prípade tohto trestu, bolo prijaté takmer jednohlasne, pretože mu to dáva veľkú váhu. Teraz očakávame skutočný pokrok v súvislosti s ľudskými právami v Iráne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Irán je naďalej krajinou, v ktorej sa každoročne vykonáva najviac popráv. Preto pevne podporujem pozíciu Európskeho parlamentu, ktorá tvrdo odsudzuje trest smrti a nalieha na iránske orgány, aby zrušili trest smrti, všetky formy mučenia a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie a aby skončili s prenasledovaním ochrancov ľudských práv. Podporujem cieľ Európskej únie presadzovať ľudské práva na celom svete, ako aj zavádzanie súvisiacich podporných programov, akým je napríklad európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva financovaný EÚ. Cieľom tohto nástroja s rozpočtom 1,1 miliardy EUR na roky 2007 – 2013 je zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a demokracie na celom svete. Komisia a Rada spolu s ostatnými medzinárodnými organizáciami by preto mali naďalej aktívne pripravovať ďalšie nástroje pomoci s cieľom aktívne chrániť iránskych aktivistov za ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Spoločné uznesenie má moju plnú podporu ako politickej predstaviteľky, no ešte väčšmi ako ženy. Dnešný Irán je krajinou, ktorá symbolizuje násilie radikálneho islamu a fanatizmus voči ženám a ich základným právam.

Týmto uznesením správne vyzývame islamskú republiku a jej vedúcich predstaviteľov, aby dodržiavali medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktoré sa Irán právne zaviazal dodržiavať. Prípad Sakíne spolu s ďalšími obsiahnutými v texte, za ktorý sme hlasovali, potvrdzuje, že dnešný Teherán možno koná nielen v úplnom protiklade s modernými politickými a kultúrnymi hodnotami, ale sám seba kladie na úroveň nezákonnosti, pokiaľ ide o medzinárodné normy, a je neschopný dodržiavať záväzné dohody o ratifikácii Dohovoru o právach dieťaťa a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

Uznesenie je rázne, oprávnene rázne v čase, keď by sme mali dať Iránu pocítiť plnú silu a tlak, akých je táto inštitúcia schopná, aby medzinárodné hnutie zastavilo kata islamskej republiky a dosiahlo tak želaný účinok. Preto som rozhodne hlasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Medzinárodné spoločenstvo dosiahlo malé víťazstvo, čím vykresalo iskierku nádeje v prípade iránskej ženy odsúdenej na smrť barbarským ukameňovaním. Vykonanie rozsudku dočasne odložili, to však v konečnom dôsledku nič neznamená. Preto musí úsilie všetkých členov medzinárodného spoločenstva pokračovať s cieľom zakázať trest smrti v štátoch ako Irán, kde sú ľudské životy vydané napospas pokriveným archaickým zákonom.

Európska únia musí naďalej vyvíjať tlak a odsudzovať štáty, ktoré nemajú žiadnu úctu voči ľudskému životu a ľudské práva pre ne nič neznamenajú. V Iráne žijú ľudia, ktorí denno-denne riskujú životy a osobnú slobodu, bojujúc za väčšiu slobodu a viac demokratických práv. Medzinárodné združenia a orgány týchto ľudí podporujú. Zoči-voči tyranskému režimu, ktorý stále žije v minulosti, tak ako ten v Teheráne, ich však čaká náročný a zdĺhavý boj. Nikto by nemal platiť za vlastnú slobodu, pretože vyjadruje svoj názor otvorene proti režimu či určitým vedúcim predstaviteľom. Európska únia sa musí aktívne ujať svojej úlohy „vývozcu slobody“ a rešpektovania ľudí a ich práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), písomne. – Pri hlasovaní o tomto návrhu som sa zdržal hlasovania. Hlasoval by som však za návrh Európskych konzervatívcov B7-0499/2010. Samozrejme, súhlasím s pocitmi, že smrť ukameňovaním (či akýkoľvek iný trest smrti) za cudzoložstvo je úplne neprijateľný, dokonca aj v moslimských krajinách, ktoré si možno sami želajú zakázať takéto vykonávanie práva. Hoci nie som za využívanie trestného práva na presadzovanie morálneho správania sa medzi dospelými, ktorí s týmto správaním vyjadrili súhlas, rešpektujem právo iných krajín zaujať iný názor, pokiaľ nevyužívajú neprimerané a barbarské tresty. Taktiež ma znepokojilo využitie trestného práva proti politickej opozícii, či už v Iráne, alebo v krajinách EÚ, ktoré sa tým previnili.

Všetci obžalovaní, ktorí čelia vážnym obvineniam z trestných činov, by mali mať nárok na právne zastupovanie a mala by tu existovať ochrana proti neprimeranému policajnému konaniu pred procesom. Nemyslím si, že EÚ by mala hovoriť Iránu, že za žiadnych okolností nesmie použiť trest smrti. Ak nemá byť tento návrh kontraproduktívny, musí byť primeraný a vplývať na reformne uvažujúcich členov veľmi konzervatívnej spoločnosti. Tento návrh urazí dokonca aj Iráncov, ktorí podporujú reformy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Sakíne Áštíáníová je tvárou popráv v Iráne a symbolom nespravodlivosti súdnych konaní a porušovania základných práv v tejto krajine. Chcela by som sa pridať k tým medzinárodným hnutiam solidarity, ktoré žiadajú zrušenie trestu pre Sakíne Áštíáníovú a jej okamžité prepustenie. Žiadať jej slobodu znamená bojovať za rovnaké práva žien, slobodu prejavu a slobodu aktívne sa zapájať do slobodnej spoločnosti. Pevne podporujem antidiskriminačné úsilie, a predovšetkým úsilie iránskych žien, a chcela by som zdôrazniť úlohu Sakíne Áštíáníovej v prvej línii boja za demokraciu, rovnosť a práva v Iráne. Odvaha a odhodlanie iránskych žien sú pre nás všetkých inšpiráciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Teokratická diktatúra v Iráne zasieva nenávisť a hlása neznášanlivosť. Jeho poburujúca rétorika za zničenie Izraela a jadrový program pokračujúci bez kontroly či medzinárodného dohľadu ohrozujú svetový mier. Islamské súdy uplatňujú barbarské zákony, ktoré sú samy osebe popretím spravodlivosti a prakticky uvrhujú ženy do otroctva.

Bohužiaľ, prípad Sakíne Muhammadí Áštíáníovej nie je ojedinelý a my musíme podporiť všetky ostatné ženy odsúdené na smrť bez rešpektovania ľudskej dôstojnosti, práv žien a ľudských práv. Rád by som znova potvrdil, že odmietam trest smrti, a vyzval iránske orgány v súlade s rezolúciami OSN 62/149 a 63/138, aby do zrušenia trestu smrti vyhlásili moratórium na jeho vykonávanie. Odsudzujem uväznenie Zahráy Bahrámíovej, holandskej občianky, ktorá cestovala do Iránu navštíviť svoju rodinu a ktorú zadržali pri protestoch počas sviatku Ášúra 27. decembra 2009. Bola prinútená urobiť priznanie v televíznom prenose, v ktorom priznala pravdivosť obvinení vznesených proti nej. Naliehavo žiadam jej okamžité prepustenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za spoločné uznesenie o ľudských právach v Iráne, pripojila som k nemu svoje meno, pretože cítim, že z hľadiska etiky je nutné vyvíjať tlak na iránske orgány, aby upustili od spáchania tohto odporného zločinu. Som hrdá, že som sa narodila v krajine, ktorá išla zrušením trestu smrti príkladom. Sakíne Muhammadí Áštíáníová nespáchala žiadny zločin, napriek tomu ju zatkli a odsúdili na smrť ukameňovaním a sústavne ju ponižujú a bičujú. Chcela by som vyjadriť svoje hlboké znepokojenie nad neustálymi správami o prenasledovaní politických oponentov a obhajcov ľudských práv, najmä žien a mladých študentov, zo strany iránskych orgánov. Je to jasné porušenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov a zneužitie súdnych právomocí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Zbytočné a neprimerané násilie uráža naše európske vnímanie, keď naráža priamo na základ hodnôt a práv, ktoré pochádzajú zo Západu a dnes sú, vďakabohu, súčasťou svetového dedičstva. Medzi týmito prípadmi sa vynárajú prípady násilia voči ženám, ktoré sa v istých spoločnostiach často využívajú ako zbraň či vojnová korisť, ako okrasné predmety alebo ako bytosti bez práv či možnosti samostatne konať, odsúdené byť nenormálnou a nechránenou menšinou.

Bohužiaľ, stále existujú štáty a krajiny, ktoré naďalej schvaľujú otrasné praktiky voči ženám a vynášajú proti nim kruté, brutálne a jednoznačne neprimerané tresty. Tie živia kultúry, ktoré utláčajú, degradujú a ponižujú ženy jednoducho preto, čím sú. Práve preto, že verím v to, že sa obe pohlavia navzájom dopĺňajú na základe prirodzených rozdielov, a v rovnosť práv, musím čo najdôraznejšie odsúdiť tieto ohavné praktiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Sme proti trestu smrti v každej krajine, či sú to Spojené štáty, Irán alebo akákoľvek iná krajina vo svete. Sme tiež proti všetkým formám mučenia bez ohľadu na to, kde k nim dochádza, vrátane Iránu a väzníc kontrolovaných CIA. Preto naliehame na Irán, aby ušetril život Sakíne Áštíáníovej a prestal s ukameňovaním žien, mladých ľudí a iných osôb. Hlasovali sme preto za toto uznesenie.

Chceli by sme však zdôrazniť, že pokiaľ ide o rešpektovanie boja za demokraciu v Iráne, obrana práv tých, ktorí pokračujú v boji za sociálnu spravodlivosť, pokrok a demokraciu v tejto krajine, sa nesmie za žiadnych okolností využiť proti zvrchovanosti Iránu, jeho územnej celistvosti a jeho právomoci rozhodovať o vlastnej budúcnosti. A už vôbec sa nesmie využiť na odôvodnenie intervencie a zásahu, ktorý by nerešpektoval územnú zvrchovanosť krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Smrť ukameňovaním by nemala byť nikdy prijateľná či podporovaná. Vyzývam iránske orgány, aby zrušili tento trest vynesený nad Sakíne Muhammadí Áštíáníovou a prehodnotili tento prípad.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Do konca roku 2010 ostávajú tri mesiace, a súdny systém Iránskej islamskej republiky tento rok vyniesol už 2 000 rozsudkov smrti. Ak budeme optimisticky predpokladať, že záverečný štvrťrok už neprinesie žiadny ďalší takýto trest, a aj to, že vieme o všetkých týchto trestoch, znamená to, že každý deň oznámia piatim iránskym občanom, že čoskoro prídu o život. Ráno to môže byť Sakíne Muhammadí Áštíáníová, ktorú v roku 2006 odsúdili na smrť ukameňovaním za cudzoložstvo. Na obed môže prísť na rad Muhammad Mustafáí, právnik pre oblasť ľudských práv, ktorý utiekol z Iránu zo strachu pred uväznením a útlakom. Popoludní môže byť ďalšou obeťou iránskeho režimu Nasrín Sutúdeová, ktorá bojuje za zníženie počtu trestov smrti v prípadoch mladistvých, zatiaľ čo večer môže byť za účasť na pouličných protestoch uväznená ďalšia osoba, holandská občianka Zahrá Bahrámíová.

Napokon a po piate si iránske orgány počas nočnej razie vyberú svoju ďalšiu obeť, ktorú nepoznáme.

Preto kategoricky požadujeme zrušenie trestu smrti v Iráne, oslobodenie Sakíne Muhammadí Áštíáníovej spod trestu ukameňovaním a prepustenie zadržanej Zahráy Bahrámíovej. Chceli by sme tiež poznamenať, že Irán je signatárom Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, v ktorého článku 18 sa uvádza: „Každý má mať právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského presvedčenia.“

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za uznesenie o ľudských právach v Iráne, konkrétne o prípadoch Sakíne Muhammadí Aštíáníovej a Zahráy Bahrámiovej, keďže situácia týchto dvoch žien je tragická. Sakíne Muhammadí Áštíáníovej, ktorú iránska vláda odsúdila na smrť, hrozí každý deň poprava absolútne barbarským rituálom ukameňovania. Ktorá krajina dokáže v 21. storočí vo svojom trestnom zákonníku písať, čierne na bielom, o veľkosti kameňov, ktoré sa majú hádzať do odsúdených väzňov s cieľom zabiť ich? Touto krajinou je Irán. Jedine vďaka angažovanosti medzinárodného a politického spoločenstva bolo možné zabrániť kameňovaniu počas niekoľkých posledných rokov a jedine táto angažovanosť dokáže iránsku vládu prinútiť ustúpiť. My ako politici, občania a ľudské bytosti máme povinnosť zabrániť činu, ktorý nie je ničím iným než vraždou.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne. (FI) Hlasovala som za návrh uznesenia RC-B7-0494/2010 o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne, pretože si myslím, že Európska únia musí svetu jasne ukázať, že život hodný človeka, politické práva a spravodlivé zaobchádzanie sú základnými právami pre každého bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa narodil. Po prečítaní uznesenia každý zdravo uvažujúci človek pochopí, prečo táto téma vyvoláva v Európe také silné reakcie, preto si nemyslím, že je nevyhnutné, aby sme ju začali v tomto hodnotení podrobne rozoberať.

Hoci v tejto chvíli je to úplne zrejmý príklad nedodržiavania ľudských práv, ktorý by mal byť varovaním pre každého, situácia v Iráne nám nesmie umožniť ignorovať skutočnosť, že takmer vo všetkých krajinách tretieho sveta existujú podobné či dokonca ešte vážnejšie problémy. V regiónoch, kde vládne zákon šaría, dochádza k systematickému útlaku obrovského rozsahu.

Uvedomujem si, že pozíciu Európskej únie a západného sveta v oblasti ľudských práv už istý čas berieme ako všeobecne známu skutočnosť, hoci v tejto veci nedochádza k žiadnemu výraznému pokroku. Z tohto dôvodu sa domnievam, že je dôležité, aby Európska únia v otázkach ľudských práv v budúcnosti pokračovala vo vyvíjaní tlaku na Irán a ostatné problémové krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) To, čo sa deje v Iráne v súvislosti s ľudskými právami, je absolútne odsúdeniahodné a EÚ ako ochrankyňa ľudských práv na celom svete nemôže ostať ľahostajná a musí naplno ukázať svoj odpor voči rôznym trestom smrti ukameňovaním, ktoré sa v tejto krajine udeľujú už niekoľko rokov. EÚ musí vyslať jasný signál, že takéto metódy sa nesmú uplatňovať v krajine, ktorá chce byť rešpektovaná a ktorej cieľom je udržiavať normálne diplomatické vzťahy so všetkými členskými štátmi EÚ. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne, pretože z celého srdca podporujem jeho podstatu. Diktatúra Mahmúda Ahmadínedžáda zatiahla štátny systém a štátnu moc v Iráne späť do stredoveku. Iránskemu režimu musíme pripomenúť, že Všeobecnú deklaráciu ľudských práv netvoria len pekné slová. Hlasoval som za toto uznesenie, pretože islamskí fanatici nechcú pochopiť význam medzinárodného práva. Musíme presadiť zrušenie trestu smrti v Iráne a zachrániť Sakíne Muhammadí Áštíáníovú a Zahrá Bahrámíovú z rúk náboženských teroristov, ktorí znetvorili právo na nástroj teroru proti svojim vlastným občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Hlasoval som za uznesenie v nádeji, že toto barbarstvo prestane a že v prípade Sakíne Muhammadí Áštíáníovej sa budú dodržiavať ľudské práva všetkých žien a mužov. Chcel by som zdôrazniť, že to, čoho sme svedkami, sa odchyľuje od uplatňovania fundamentalistických islamských predpisov, ktoré by niektorí ľudia radi zaviedli aj v našej demokratickej Európe.

Trest smrti ukameňovaním je vlastne forma mučenia. Za posledné roky boli v Iráne na smrť ukameňované stovky žien za zločin cudzoložstva a minimálne 40 ďalších ľudí vo väzení čaká rovnaký osud. Nehovoriac o tisícoch žien zatknutých z politických dôvodov, ktoré sú často mučené a popravované.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písomne. (IT) Každé slovo, ktoré odznie v tejto rokovacej sále, by malo byť kameňom položeným k nohám tých, ktorí ukameňovanie vykonávajú, aby okolo nich vyrástol múr hanby a vyčlenil ich z ľudskej spoločnosti.

Sakíne musíme zachrániť a spolu s ňou ženy a mužov na celom svete, ktorí sa stále stávajú obeťami tejto barbarskej krutosti, s akou sa nestretneme ani u tých najdivších a najprimitívnejších zvierat. Je to beštia, čiže diabol, kto dnes hýbe rukami a perami nehodných vodcov a falošných svätcov, ktorých Všemohúci už zatratil bez akejkoľvek nádeje na milosrdenstvo. Mali by si uvedomiť, že ak hneď neprestanú, ich čas sa naplní a ani teraz a ani nikdy potom nebudú mať pokoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia a som rád, že tento Parlament zaň hlasoval takmer jednohlasne. Pri takýchto príležitostiach sa ukazuje sila presvedčivosti demokracie.

Mobilizácia ľudí v celej Európe a najmä v Taliansku na podporu Sakíne by sa mala rozhodne podporovať a dúfam, že situácia v Iráne sa zlepší. Myslím si, že jednou zo základných úloh Parlamentu je byť majákom nádeje pre všetky obete porušovania ľudských práv. Dúfam, že iránsky režim prehodnotí svoju politiku, že bude viac rešpektovať ženy a vytvorí transparentnejší a menej stredoveký súdny systém.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Keď čelíme barbarstvu, potupe a totálnemu opovrhovaniu najzákladnejšími ľudskými hodnotami, slová niekedy nestačia. Zoči-voči ťažkým kameňom tmárov je teraz na demokratoch celého sveta, aby zachránili Sakíne Muhammadí Áštíáníovú.

Od chvíle, keď v roku 1979 mullahovia opätovne zaviedli ukameňovanie, zmasakrovali 300 ľudí – inak sa to nazvať nedá – v dôsledku zinscenovaných procesov, nehovoriac o popravách mladistvých, homosexuálov a politických odporcov obesením. Medzi nimi sú aj prívrženci bahájov, ktorí sa previnili len tým, že nevyznávajú rovnaké náboženstvo ako tí, ktorí vládnu v Teheráne.

Toto je váha našich slov, váha medzinárodnej mobilizácie, ku ktorej dnes popoludní Európsky parlament pridal svoj hlas. Sakínina krásna tvár teraz zosobňuje boj za práva žien v Iráne a okrem toho aj obranu všetkých obetí útlaku.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (ES) Uznesenie, ktoré sme práve prijali, jasne vyjadruje naše empatické odsúdenie rozsudku smrti ukameňovaním nad iránskou občiankou Sakíne Muhammadí Áštíáníovou. Bez ohľadu na činy, z ktorých ju obviňujú, je nemožné odôvodniť či prijať rozsudok smrti ukameňovaním. Okrem toho poslanci Európskeho parlamentu žiadajú iránske orgány, aby odložili rozsudok a prípad prehodnotili.

Text, ktorý bol prijatý 658 hlasmi za, jeden bol proti a 22 poslancov sa zdržalo hlasovania, taktiež žiada, aby iránska vláda prehodnotila prípad Zahráy Bahrámíovej, okamžite jej umožnila prístup k právnej a ku konzulárnej pomoci, prepustila ju alebo jej umožnila riadny súdny proces. Poslanci tohto Parlamentu taktiež vyzývajú Teherán, aby zastavil popravu Ibráhíma Hamídího, 18-ročného obvineného zo sodomie.

Európsky parlament vyjadruje hlboké zdesenie nad skutočnosťou, že Irán je naďalej jednou z veľmi mála krajín spoločne s Afganistanom, so Somálskom, Saudskou Arábiou, Sudánom a s Nigériou, ktoré stále uplatňujú ukameňovanie. Vzhľadom na to vyzýva iránsky parlament, aby schválil právne predpisy o nezákonnosti krutej a neľudskej praxe ukameňovania. Okrem toho by iránska vláda mala do zrušenia trestu smrti vyhlásiť moratórium na jeho vykonávanie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia