Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, χαίρομαι που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα να διευκρινίσω τη θέση της Επιτροπής σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα της κλωνοποίησης ζώων για παραγωγή τροφίμων.

Καταρχάς, θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε τυχόν προβλήματα σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων που παράγονται από κλωνοποιημένα ζώα. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων, τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. Εντούτοις, αυτού του είδους οι προβληματισμοί είναι πιθανό να μειωθούν με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι τεχνικές θα εξελίσσονται και θα βελτιώνονται. Υπάρχει, ασφαλώς, μια ηθική διάσταση στο θέμα αυτό, η οποία, πρέπει να προσθέσω, δεν εμπίπτει στη νομοθετική αρμοδιότητα της ΕΕ. Άλλα ζητήματα που γεννούν ανησυχίες στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών να γνωρίζουν σχετικά με τις παραγωγικές διαδικασίες και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο εμπόριο από την ανάληψη μέτρων στον εν λόγω τομέα.

Το πλέον σημαντικό ζήτημα για την Επιτροπή είναι η αξιολόγηση της ανάγκης, της σκοπιμότητας και της αναλογικότητας των πιθανών μέτρων για τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνικής κλωνοποίησης και των κλωνοποιημένων ζώων και προϊόντων. Ασφαλώς, έχω πλήρη επίγνωση της θέσης του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών κλωνοποίησης για παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη. Οι αξιότιμοι βουλευτές θα ήθελαν να δουν την απαγόρευση να επεκτείνεται και στους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων.

Η θέση της Επιτροπής είναι ότι τα τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα δεν πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο χωρίς προηγούμενη χορήγηση άδειας, διότι θεωρούνται νέα τρόφιμα και, ως εκ τούτου, καλύπτονται επί του παρόντος από τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με δεδομένη την αξία των κλωνοποιημένων ζώων, είναι εξαιρετικά απίθανο να χρησιμοποιηθούν απευθείας για παραγωγή τροφίμων.

Ωστόσο, η κατάσταση όσον αφορά τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων είναι μάλλον διαφορετική. Αυτά τα ζώα δεν ξεχωρίζουν από τα ζώα συμβατικής προέλευσης. Αυτή η άποψη πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη σε κάθε γραμμή δράσης που ενδέχεται να προτείνει η Επιτροπή.

Όσον αφορά την τρέχουσα θέση, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα δεν αποτελεί κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση όλων των απόψεων του ζητήματος της κλωνοποίησης. Ειδικότερα, η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων πέραν των τροφίμων –όπως ωαρίων, σπέρματος ή εμβρύων– δεν μπορεί να καλύπτεται από τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα, που ασχολείται αποκλειστικά με τη χορήγηση άδειας για προϊόντα τροφίμων προτού διατεθούν στην αγορά.

Όπως θα γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές, επί του παρόντος καταρτίζουμε έκθεση που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της χρήσης της κλωνοποίησης για παραγωγή τροφίμων. Η εν λόγω έκθεση θα είναι διαθέσιμη τον Νοέμβριο. Θα αποτελέσει χρήσιμη βάση για μελλοντικές συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Αναμένω τη συνέχιση των συζητήσεων τόσο με το Κοινοβούλιο όσο και με το Συμβούλιο με στόχο την επίτευξη μιας επιτυχημένης συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις εξηγήσεις του σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα.

Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα όντως δεν αποτελούσε κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Συμφωνούμε, και αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίο το ζήτημα αποσύρθηκε από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Επίσης, όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές επιτροπές, ότι το κρέας από κλωνοποιημένα ζώα, και εκείνο των απογόνων αυτών, πληροί όλες τις προϋποθέσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Εδώ μόνο εντοπίζω κάποιο πρόβλημα, ότι δηλαδή είναι αδύνατο να διακρίνει κάποιος εάν το κρέας προέρχεται από κλωνοποιημένο ζώο, ή από απόγονο κλωνοποιημένου ζώου, ή από ζώο που δεν έχει κλωνοποιηθεί. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη –ουσιαστική ανάγκη– να χρησιμοποιηθούν σήμανση και ανιχνευσιμότητα με σκοπό την πληροφόρηση του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές επιθυμούν και δικαιούνται να γνωρίζουν εάν το κρέας που καταναλώνουν προέρχεται ή όχι από κλωνοποιημένο ζώο, ανεξαρτήτως της γνώσης του αν είναι ή όχι υγιές, διότι ενδέχεται να αρνηθούν να το καταναλώσουν εξαιτίας των ζητημάτων που εξηγήσατε, όπως η καλή διαβίωση των ζώων ή για λόγους δεοντολογίας.

Φαίνεται, ως εκ τούτου, με δεδομένη την κατάσταση αυτή, ότι η παραγωγή και η κατανάλωση κλωνοποιημένων ζώων στην Ευρώπη πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα να απαγορευτεί, ιδίως η παραγωγή. Επομένως, θα απαγορεύσουμε στους παραγωγούς μας να χρησιμοποιήσουν μια νέα τεχνική, η οποία είναι καλή για την αναπαραγωγή των ζώων και η οποία, επιπλέον, μπορεί να αποφέρει κέρδη, διότι προφανώς ένα ζώο κλωνοποιείται γιατί φέρει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάτι που έχει γίνει στην Ισπανία με τους ταύρους που χρησιμοποιούνται σε ταυρομαχίες, όπου, όπως γνωρίζετε, κλωνοποιήθηκαν δύο τέτοιοι ταύροι.

Και εμείς θα την απαγορεύσουμε! Θα τους αρνηθούμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνική; Διότι, σε αυτήν την περίπτωση, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, θα χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα εάν μπορούσαμε να απαγορεύσουμε στην Ευρώπη την είσοδο κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους αυτών από άλλες χώρες. Ωστόσο, θα την απαγορεύσουμε; Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν πρόκειται να δεχτεί την απαγόρευσή μας. Επομένως, θα βρεθούμε σε μια παράδοξη κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας οι κτηνοτρόφοι μας δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μια νέα τεχνική που θα τους επιτρέψει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και, εντούτοις, θα καταναλώνουμε τέτοιου είδους τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ή χωρίς σήμανση.

Αυτό είναι εκείνο που με ανησυχεί, και αισθάνομαι ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Γιατί να την απαγορεύσουμε; Γιατί να εμποδίσουμε τους κτηνοτρόφους μας να κάνουν χρήση αυτής της τεχνικής, μόνο και μόνο για να φέρουμε αργότερα αυτού του είδους τα τρόφιμα από το εξωτερικό, εφόσον δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε την εισαγωγή τους;

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Κυρίες και κύριοι, όλες οι μορφές της βιοτεχνολογίας προκαλούν φόβο στο κοινό, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο απέναντι στα ζητήματα αυτά. Η κλωνοποίηση ζώων δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Εναπόκειται σε εμάς, ως υπεύθυνους για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, να προωθήσουμε μια επαρκώς τεκμηριωμένη συζήτηση που θα μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε αμερόληπτη ανάλυση του θέματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εν προκειμένω αναφέρομαι στην κλωνοποίηση ζώων για παραγωγή τροφίμων. Από την άποψη της επισιτιστικής ασφάλειας, αυτό καλύπτεται μέσω των υπαρχόντων κανονισμών, και η αναθεώρηση των νέων τροφίμων αποτελεί θέμα ευρείας συζήτησης στο Κοινοβούλιο.

Τα πρόσφατα γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος το καλοκαίρι έφεραν το θέμα αυτό στη δημοσιότητα και έφεραν στο φως μια εμφανή ασυμφωνία μεταξύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της εφαρμογής της σε εθνικό επίπεδο. Οι επιστημονικές εκθέσεις που καταρτίσθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, μόνο για τα βοοειδή και τους χοίρους, υπάρχουν παθολογίες που συνδέονται με την ανάπτυξη κλώνων, οι οποίες γεννούν ερωτήματα σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων. Αυτές θεωρήθηκαν τόσο σοβαρές από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δεοντολογίας, ώστε να χαρακτηρίσει την κλωνοποίηση ζώων για παραγωγή τροφίμων αδικαιολόγητη.

Από την άποψη της επισιτιστικής ασφάλειας, οι ίδιες επιστημονικές εκθέσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε επιβεβαιώσιμη διαφορά μεταξύ του αγελαδινού γάλακτος και του βοδινού και χοιρινού κρέατος από υγιείς κλώνους και απογόνους αυτών σε σύγκριση με τα ίδια προϊόντα από κανονικά ζώα. Ωστόσο, αυτές οι εκθέσεις επεσήμαναν ότι διατίθενται περιορισμένα μόλις δεδομένα και ότι δεν ήταν δυνατή η διενέργεια εκτενών μελετών για το σύνολο της ζωής των κλώνων και των απογόνων τους. Αυτό οδηγεί σε κάποιον βαθμό αβεβαιότητας ως προς τα συμπεράσματα που έχουν ήδη εξαχθεί και σημαίνει ότι είναι ανάγκη να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, σε επιστημονική βάση, ούτως ώστε να παρασχεθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού χωρίς να ασκηθεί με ανεύθυνο τρόπο βέτο στις δυνατότητες της επιστήμης.

Ως εκ τούτου, επιδοκιμάζω την παρουσία του Επιτρόπου και αναμένω την έκθεση που θα μας υποβάλει σχετικά με τον κανονισμό που πρέπει να εφαρμοσθεί σε σχέση με την τεχνολογία της κλωνοποίησης, καθώς και τα προϊόντα που έχουν ήδη ληφθεί.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ σημαντικό –όπως είπαν και άλλοι και όπως είπε και ο Επίτροπος στην παρέμβασή του– το να μην υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από παράγωγα που προέρχονται από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. Τονίζω εδώ τη λέξη «απογόνους» κλωνοποιημένων ζώων, αντί για το ιδιαίτερο ζήτημα των ίδιων των κλωνοποιημένων ζώων, διότι πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα.

Ήθελα να αναφερθώ εδώ σήμερα –όπως έκανα και χθες με εσάς, κύριε Επίτροπε, κατά την ανεπίσημη συνάντησή μας– στη θέση στην οποία βρέθηκε η οικογένεια Innes στη Σκωτία νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι. Πρόκειται για μια αγροτική οικογένεια με μακραίωνη ιστορία στη Σκωτία, δυναμικούς και πρωτοπόρους κτηνοτρόφους που επιζητούν πάντα να κάνουν χρήση της καλύτερης γενετικής από ολόκληρο τον κόσμο. Αγόρασαν έναν ταύρο που είχε εκτραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην καταγωγή του οποίου αποδείχθηκε ότι υπήρχε ένας κλώνος. Την περίοδο εκείνη είχαν θέσει όλα τα κατάλληλα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του ζώου και κατά πόσον μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο αγρόκτημα. Δεν θεώρησαν ότι υπήρχε κάποιο άλλο ζήτημα επειδή αποτελούσε απόγονο κλωνοποιημένου ζώου, και δεν ήταν κλωνοποιημένος ο ίδιος. Σήμερα, διαθέτουν στην εκμετάλλευσή τους 90 θηλυκά ζώα που προέρχονται από τον συγκεκριμένο ταύρο, και κοστίζουν περίπου 200.000 στερλίνες.

Μόνο όταν άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησης του γάλακτος αυτών των ζώων, όταν αυτά έφτασαν σε ηλικία παραγωγής, ανακάλυψαν ότι υπήρχε πρόβλημα. Η ερμηνεία των εν ισχύ κανονισμών από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι στη διατροφική αλυσίδα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιτρέπεται να εισέρχονται όχι μόνο παράγωγα από το κλωνοποιημένο ζώο, αλλά ούτε και παράγωγα από τους απογόνους του. Πρόκειται για ερμηνεία που δόθηκε από τον Οργανισμό Προτύπων για τα Τρόφιμα. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω ζώα είναι άχρηστα, εκτός βεβαίως αν μεταφερθούν σε άλλο κράτος μέλος όπου υπάρχει διαφορετική ερμηνεία όσον αφορά τα ζώα αυτά και όπου το γάλα τους επιτρέπεται να εισέλθει στη διατροφική αλυσίδα, ή αν μεταπωληθούν στις ΗΠΑ.

Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε σε σχέση με την έλλειψη συνεκτικότητας μεταξύ των κρατών μελών. Θεωρώ ότι είναι προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των αγροτών να εξασφαλίσουμε κάποιον βαθμό βεβαιότητας σχετικά με αυτό. Όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου, θεωρώ ότι υπερβάλλουμε λέγοντας ότι το κρέας, το γάλα και τα προϊόντα απογόνων κλωνοποιημένων ζώων πρέπει να απαγορευτούν από το σύστημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος και πρέπει να υπάρξει μια σχετική κινητοποίηση. Θεωρώ ότι πρέπει να δεχτούμε πως όλα τα επιστημονικά στοιχεία αναφέρουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των ζώων απογόνων και οποιουδήποτε άλλου ζώου, και ότι πρέπει να επιτρέπονται στη διατροφική αλυσίδα.

Ελπίζω ότι, σε κάποιο στάδιο κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, θα μπορέσουμε να δούμε να επιτυγχάνεται κάποιος συμβιβασμός και να εξασφαλίζεται βεβαιότητα που θα καθησυχάσει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους αγρότες σε σχέση με αυτό το πολύ ευαίσθητο και συναισθηματικό ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μπορεί να μας δώσατε μια πληρέστατη και πολύ ενδιαφέρουσα εξήγηση, αλλά με εξέπληξε το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν είπατε τίποτα σχετικά με ένα συμβάν που σημειώθηκε το φετινό καλοκαίρι και το οποίο, σε κάποιο βαθμό, παρέχει το υπόβαθρο της παρούσας συζήτησης. Αναφέρομαι σε ένα συμβάν που συνέβη στη Σκωτία: ενώ είχαν εισαχθεί αρκετά έμβρυα ταύρων και αγελάδων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξαν αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες κρέας από τουλάχιστον έναν από τους ταύρους είχε σίγουρα εισέλθει στη διατροφική αλυσίδα, και μέρος αυτού του κρέατος είχε φτάσει στην εκλογική μου περιφέρεια στο Βέλγιο. Δεν είπατε τίποτα σχετικά με αυτό και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω κάποιο δικό σας σχόλιο σχετικά με αυτό το συμβάν, που είναι εξάλλου σημαντικό. Είπατε ο ίδιος ότι μέρος του ζητήματος είναι ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα τρόφιμά τους. Κάποιοι κάτοικοι στην εκλογική μου περιφέρεια δεν έλαβαν αυτές τις πληροφορίες. Κατανάλωσαν κρέας από ταύρους που είχαν γεννηθεί στη Σκωτία από εισηγμένα έμβρυα. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ακούσω τι έχετε να πείτε επ’ αυτού.

Γνωρίζετε ότι όλη αυτή η διαμάχη συνδέεται επίσης με τη διαδικασία συνδιαλλαγής που αφορά τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα, την οποία ξεκινήσαμε προχτές, με εισηγήτρια την κ. Kartika Liotard. Γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε διαμάχη με το Συμβούλιο σχετικά με αυτό το ζήτημα. Τολμώ να πω ότι γνωρίζετε επίσης καλά ότι καθ’ όλη τη διαδικασία συνδιαλλαγής –που αναμένεται να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή τον Νοέμβριο ή ίσως στις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή τότε περίπου– η θέση που θα λάβει η Επιτροπή θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Ανακοινώσατε σε παλαιότερη συζήτηση τον Ιούλιο ότι θα υποβάλατε έκθεση και, εν προκειμένω, θα χρησιμοποιήσω τα δικά σας λόγια: «έως τον Νοέμβριο του 2010». Τώρα, ωστόσο, λέτε «κάποια στιγμή τον Νοέμβριο», που σημαίνει στο τέλος αυτής της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ελπίζω, κύριε Επίτροπε, ότι εσείς και το προσωπικό σας θα λάβετε λίγο πιο δυναμικά θέση έναντι του συγκεκριμένου ζητήματος, διότι εμείς, ως διαπραγματευτές, θα χρειαστούμε τη θέση σας για να συνάψουμε συμφωνία με το Συμβούλιο.

Επιπλέον, είπατε ότι δεν έχετε την παραμικρή ή, τουλάχιστον, καμία σημαντική αντίρρηση σε σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου που τάσσεται υπέρ ενός μορατόριουμ. Υπάρχουν Επίτροποι, συνάδελφοί σας, οι οποίοι αυτήν τη στιγμή που μιλάμε ασκούν πίεση σε συναδέλφους μας να μην συμφωνήσουν με το μορατόριουμ, καθώς αυτό θα προκαλέσει τεράστιο εμπορικό πόλεμο, ίσως σε ευρύτερη κλίμακα από ό,τι ο πόλεμος της μπανάνας, στον οποίο συμμετείχαμε με άλλες χώρες στον εμπορικό τομέα. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε σχετικά;

Τέλος, στους συναδέλφους μου που λένε ότι αυτό δεν αποτελεί καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, λέω: «Ναι, θα ήθελα να το πιστέψω, αλλά θα ήθελα να τηρήσω για λίγο ακόμα τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία, αν και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αμφισβητήσει κάποιος, τα επιστημονικά στοιχεία που το αποδεικνύουν εξακολουθούν να είναι μάλλον ανίσχυρα». Σας υπενθυμίζω ότι αυτή η σύσταση είναι του 2008. Θα πρέπει να έχουμε σύντομα νέες συστάσεις, αλλά θα προτιμούσα να τις δω προτού αποτολμήσω να καταλήξω σε οριστική απόφαση.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή ανταλλαγή απόψεων δείχνει ότι η συζήτηση σχετικά με τη νομική ρύθμιση της κλωνοποίησης ζώων θα είναι δύσκολη. Θεωρώ ότι με τις νέες αυτές τεχνολογίες για την παραγωγή τροφίμων είναι σαν να πηδάμε σε μια πισίνα χωρίς να ελέγξουμε πρώτα εάν υπάρχει νερό σε αυτήν. Αυτό αφορά τις γενετικές τροποποιήσεις, την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών και την κλωνοποίηση. Η επιστήμη δεν έχει πει την τελευταία της λέξη επί του θέματος. Η επιστήμη ανοίγει τεράστιες δυνατότητες, αλλά δεν διαθέτουμε πλήρη εικόνα του εκτενούς αντικτύπου της χρήσης των νέων τεχνολογιών – του αντικτύπου στη βιοποικιλότητα, την ισορροπία μεταξύ των ειδών και την υγεία ανθρώπων και ζώων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κλωνοποίηση δεν είναι καλή για την υγεία των εμπλεκομένων ζώων, ότι δεν είναι υγιή ζώα, και ότι αυτό ενέχει συχνά πόνο από πλευράς τους.

Ως εκ τούτου, ας είμαστε προσεκτικοί ως προς αυτά τα ζητήματα. Εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε αρκετά ώστε να αναλάβουμε ένα τόσο μεγάλο ρίσκο. Ως εκ τούτου, τάσσομαι υπέρ της διατήρησης της απαγόρευσης κλωνοποίησης ζώων για παραγωγή κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(NL) Κύριε Πρόεδρε, ήδη από τον Μάιο, δήλωσα δημοσίως ότι φοβόμουν πως το κρέας που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα μπορεί να κατέληγε στην ευρωπαϊκή αγορά. Τότε, η Επιτροπή δεν έλαβε σοβαρά υπόψη αυτήν τη δήλωση . Όπως κάνει εδώ και δυόμισι χρόνια, στις 7 Ιουλίου, το Κοινοβούλιο –που σκοπό έχει να εκπροσωπεί τους ευρωπαίους πολίτες– υποστήριξε και πάλι, με συντριπτική πλειοψηφία, το αίτημά μου για απαγόρευση του κλωνοποιημένου κρέατος. Επομένως, δεν ισχύει, όπως ανέφερε ο Επίτροπος, ότι θα είναι εύκολο για τους πολίτες να αναγνωρίσουν το κλωνοποιημένο κρέας εάν καταλήξει στο πιάτο τους. Γεγονός παραμένει, ωστόσο, ότι το κλωνοποιημένο κρέας έχει εισέλθει σήμερα στη διατροφική αλυσίδα. Δεν άκουσα τον Επίτροπο να λέει τίποτα σχετικά με το πώς σκοπεύει να αποτρέψει την επανάληψη αυτού στο μέλλον. Το μόνο που είπε είναι ότι πρέπει, για μία ακόμα φορά, να περιμένουμε, αυτήν τη φορά μέχρι κάποια στιγμή τον Νοέμβριο. Με έχει κουράσει όλη αυτή η αναμονή.

Έχω και εγώ μια ερώτηση για εσάς, Επίτροπε Dalli: σίγουρα, δεν θα καθίσετε άπραγος να αφήσετε τον Επίτροπο De Gucht να δηλώνει παρασκηνιακά ότι η απαγόρευση της εισόδου κλωνοποιημένων ζώων στη διατροφική αλυσίδα που ζητά το Κοινοβούλιο θα οδηγήσει σε εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Προτιμώ έναν εμπορικό πόλεμο παρά έναν πόλεμο που περιλαμβάνει άσκοπη αιματοχυσία. Η κλωνοποίηση είναι αντιδεοντολογική και εξαιρετικά σκληρή προς τα ζώα. Η κλωνοποίηση οδηγεί σε γεννήσεις νεκρών ζώων σε μεγάλη κλίμακα ή σε υποχρέωση θανάτωσης των ζώων λόγω παραμορφώσεων. Όσο η Επιτροπή περιμένει, οι ασάφειες στη νομοθεσία θα οδηγήσουν στην εισβολή αυτής της πρακτικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει άμεσα νομοθεσία και να επιβάλλει σήμερα κιόλας το μορατόριουμ στα προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους αυτών, που ζητείται από το Κοινοβούλιο.

Τέλος, καλώ τον Επίτροπο De Gucht να σταματήσει να παίζει το σκυλάκι των Ηνωμένων Πολιτειών και της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας τους. Για όνομα του Θεού, κύριε Επίτροπε, διορισθήκατε για να εκπροσωπείτε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της και, ως μέλος της Επιτροπής, δεν χρειάζεται να δέχεστε οδηγίες από καμία κυβέρνηση, θεσμικό όργανο, φορέα ή αρχή, και δεν κάνω τίποτα περισσότερο εδώ παρά να επαναλαμβάνω το κείμενο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει η κατάσταση πράγματι φτάσει σε σημείο να επιτρέπει η Ευρώπη να αμφιταλαντεύεται η πολιτική μας, εις βάρος των πολιτών μας, από τον φόβο των επιπτώσεων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου; Εάν ναι, τότε δηλώνω εδώ και τώρα ότι ντρέπομαι για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα χαρείτε να ακούσετε ότι θα μιλήσω μόνο για ένα λεπτό. Αντιμετωπίζουμε εν προκειμένω μια κατάσταση πολύ παρόμοια με τη διαμάχη σχετικά με τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Σε κάθε περίπτωση, έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία αντικειμενικές επιστημονικές δοκιμές ασφαλείας, αλλά, σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν υποκειμενικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, οι οποίες δεν μπορεί να υπαχθούν σε καμία ποιοτική δοκιμή.

Στην περίπτωση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, η Επιτροπή επιτρέπει τώρα να λαμβάνονται οι αποφάσεις από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις των κρατών μελών, από τις οποίες βεβαίως θα έπρεπε να λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Αυτή η εξέλιξη προέκυψε μετά από πολλά χρόνια αδιεξόδου και επίρριψης των ευθυνών μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ φανερώνει σύγχυση σχετικά με την εμπορική χρήση των απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, και σίγουρα δεν αποτελεί καθήκον του παρόντος Κοινοβουλίου να ενισχύσει αυτήν τη σύγχυση με ακόμα περισσότερες ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Η ορθή διαδικασία εν προκειμένω είναι να επιτραπεί στα κράτη μέλη, με τις πολύ διαφορετικές νοοτροπίες τους, να αποφασίσουν τα ίδια κατά πόσον θα επιτρέψουν την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς. Οι χώρες αυτές που επιλέγουν να μην το κάνουν πρέπει να διαθέτουν πλήρη ελευθερία σχετικά με τη μέθοδο σήμανσης των εισαγωγών, χωρίς παρέμβαση της ΕΕ. Η χρήση συστημάτων διασφάλισης στις χώρες αυτές θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους αγρότες τους.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιδοκιμάζω την αποψινή δήλωση του Επιτρόπου σχετικά με το ζήτημα αυτό. Όπως ανέφερε ο George Lyon, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ανακύψει τελευταία αρκετά ζητήματα που σχετίζονται με την εμπορία απογόνων κλωνοποιημένων ζώων. Η έλλειψη ενός συνεκτικού μηνύματος μεταξύ των οδηγιών της Επιτροπής και εκείνων του Οργανισμού Προτύπων για τα Τρόφιμα του Ηνωμένου Βασιλείου προκαλεί μεγάλη σύγχυση. Αυτό, πρέπει να πω, δεν οφείλεται σε σφάλμα της Επιτροπής, αλλά έχει προκαλέσει δυσκολίες στους παραγωγούς και είχε σίγουρα αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων.

Είναι μη βιώσιμο και παράλογο να θεωρεί ο Οργανισμός Προτύπων για τα Τρόφιμα του Ηνωμένου Βασιλείου τα προϊόντα από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων νέα τρόφιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αυτό δεν ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι διεξήχθησαν συζητήσεις σχετικά με το ζήτημα μεταξύ της Επιτροπής και του Οργανισμού Προτύπων για τα Τρόφιμα, που θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν σαφήνεια τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.

Η φύση ενός νέου τροφίμου στο πλαίσιο των κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων των κλωνοποιημένων ζώων πρέπει να καταστεί σαφής. Με μια ενοποιημένη προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη –αλλά και πέραν αυτής, στο πλαίσιο εισαγωγών από τρίτες χώρες– πρέπει να σταματήσουν οι αντιφατικές συμβουλές που παρέχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμής. Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει ουσιαστική σημασία η εμπιστοσύνη τόσο στην πηγή όσο και στην ασφάλεια των τροφίμων. Επικροτώ την προσπάθεια της Επιτροπής να συντηρήσει αυτήν την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dalli, κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τον κανονισμό σας για τα νέα τρόφιμα που πραγματοποιήθηκε πριν από τη θερινή διακοπή, αποφασίσαμε να μην συμπεριλάβουμε το ζήτημα του κλωνοποιημένου κρέατος στον εν λόγω κανονισμό, αλλά αντίθετα να καλέσουμε την Επιτροπή να εγκρίνει συμπληρωματικό κανονισμό. Ως εκ τούτου, επικροτώ το γεγονός ότι ο κ. Dalli υποβάλλει σήμερα προτάσεις που αφορούν την κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσει αυτός ο κανονισμός. Θεωρώ τη σημερινή συζήτηση ως βάση του κανονισμού που αναμένουμε να μας υποβάλει η Επιτροπή τον Νοέμβριο. Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικό που πραγματοποιούμε σήμερα αυτήν τη συζήτηση.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χρόνος μάς πιέζει και αυτό έχει ήδη αναφερθεί σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ διατηρούνται τουλάχιστον 150 κλωνοποιημένα βοοειδή για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Μετά, ήταν τα γεγονότα που συνέβησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της θερινής διακοπής. Κανείς δεν έχει ακόμα διευκρινίσει εάν αυτό ήταν απλώς μια ανόητη εποχιακή ιστορία ή αν όντως κρύβεται αλήθεια σε αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τον λόγο για τον οποίο ζητήσαμε την ειδική ρύθμιση.

Αφενός, είπαμε ότι δεν είναι απολύτως σαφές κατά πόσον το κλωνοποιημένο κρέας είναι πράγματι εντελώς αβλαβές. Αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συγκρίσεις μόνο μεταξύ των διαφόρων υλικών, με άλλα λόγια κρέατος από μη κλωνοποιημένα ζώα και κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα. Επομένως, δεν διαθέτουμε ακόμα κατάλληλες αποδείξεις, όπως δήλωσε και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT). Πρέπει να πραγματοποιήσουμε περισσότερες δοκιμές και να περιμένουμε τα αποτελέσματα.

Ωστόσο, αναφέραμε επίσης μία ακόμα πτυχή του ζητήματος, η οποία περιλαμβάνει την ηθική διάσταση και την καλή διαβίωση των ζώων. Δεν ισχύει ότι δεν έχουμε δικαιώματα στον τομέα αυτόν. Η Συνθήκη της Λισαβόνας καλύπτει το ζήτημα της καλής διαβίωσης των ζώων και μπορούμε να παραπέμψουμε στη Συνθήκη σε περίπτωση παραβιάσεων ή εάν τα ζώα εκτίθενται διαρκώς σε κίνδυνο. Βεβαίως, εάν θέλουμε να ταχθούμε υπέρ της απαγόρευσης, πρέπει να διευκρινίσουμε τα παραπάνω και να λάβουμε αντίστοιχες αποδείξεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Εάν πάτε σε μια υπεραγορά και ρίξετε μια ματιά στη σήμανση πάνω στα κομμάτια βοδινού κρέατος, δεν θα είστε σε θέση να αποδείξετε ότι αυτό που αναφέρεται στις ετικέτες είναι ορθό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα προσθήκης στην ετικέτα πληροφοριών που θα αναφέρουν ότι το ζώο είναι κλωνοποιημένο. Διαθέτουμε μητρώο ζώων που μας επιτρέπει να ανιχνεύουμε από πού προέρχεται ένα ζώο χωρίς αυτό να φέρει σήμανση. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάθε λεπτομέρεια φτάνοντας μέχρι τους προγόνους του ζώου. Επομένως, διαθέτουμε τα μέσα για να αποδείξουμε εάν το κρέας προέρχεται από κλωνοποιημένο ή μη ζώο. Όπως λέει το ρητό, ένας άνθρωπος μπορεί να εξαφανιστεί αλλά ένα ζώο δεν μπορεί, διότι όλα του τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα.

Διαθέτουμε τα μέσα και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε εάν αποφασίσουμε να επιτρέψουμε την πώληση κλωνοποιημένου κρέατος. Είναι δυνατό να αποδείξουμε κατά πόσον το κρέας είναι κλωνοποιημένο, αλλά χρειαζόμαστε πλήρη ανιχνευσιμότητα και αυστηρή σήμανση προς όφελος των καταναλωτών. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάτε το ζήτημα της καλής διαβίωσης των ζώων. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέμαι αν ο Επίτροπος Dalli θα μπορούσε να διευκρινίσει τι ακριβώς σκοπεύει να υποβάλει ενώπιόν μας τον Νοέμβριο. Αναφέρεται σε μια έκθεση, αλλά, από όσα έχουμε ακούσει εδώ, πρόκειται για ένα μεγάλο κενό στη νομοθεσία, εξαιτίας του οποίου οι κτηνοτρόφοι έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, διότι δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το τι σημαίνει σήμερα η νομοθεσία αυτή καθ’ αυτήν. Επιθυμούμε περισσότερα από μια συζήτηση και μια έκθεση τον Νοέμβριο. Ακόμα και αν η Επιτροπή υποβάλει νέες προτάσεις, θα χρειαστούν 18 μήνες έως ότου έχουμε νέα νομοθεσία.

Εν τω μεταξύ, προτού υπάρξει νέα νομοθεσία και νέα σαφήνεια, συνιστώ σθεναρά να επιβληθεί μορατόριουμ σε σχέση με τα προϊόντα τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε μόλις ο κ. Schnellhardt σχετικά με τον ισχυρισμό του Επιτρόπου ότι δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε στη νομοθεσία ζητήματα δεοντολογίας. Αυτό δεν είναι σωστό. Η Συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει διάταξη που ορίζει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων. Αναρωτιέμαι αν ο Επίτροπος έχει διαβάσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία. Για τους συναδέλφους που δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό, είναι η ομάδα που συστάθηκε από τον Πρόεδρο Barroso με σκοπό να εξετάσει τις δεοντολογικές απόψεις της πολιτικής της ΕΕ. Η έκθεση αυτή ορίζει καθαρά ότι υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί όσον αφορά τον πόνο που βιώνουν τα ζώα σε σχέση με την κλωνοποίηση και την παραγωγή τροφίμων. Ορίζει ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μακροπρόθεσμες μελέτες σχετικά με την καλή διαβίωση των κλώνων ζώων και των απογόνων αυτών.

Ένας ακόμα προβληματισμός που δεν ανέφερε ο Επίτροπος αφορά τη βιοποικιλότητα. Εάν υπάρχουν κοπάδια ζώων που προέρχονται όλα από την ίδια οικογένεια κλωνοποίησης, η έκθεση δηλώνει ότι αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα κατά τη διασταύρωση και αυξημένη τρωτότητα της ανθρώπινης διατροφικής αλυσίδας. Ορίζει επίσης ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν το κλωνοποιημένο κρέας οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης κρέατος, με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Το συμπέρασμα της εν λόγω επιτροπής δεοντολογίας –που αποτελεί την επιτροπή δεοντολογίας της ίδιας της Επιτροπής– είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο δημόσιο διάλογο προτού επιτρέψουμε την είσοδο τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά.

Κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε αυτήν τη συζήτηση. Πρέπει να σταματήσετε τώρα, να μην βάζετε τους αγρότες σε αυτήν την πολύ δύσκολη θέση, και να καταστήσετε τη νομοθεσία ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δύο και τρία χρόνια για να το κάνουμε. Πρέπει να δράσετε γρήγορα, να επιβάλετε τώρα μορατόριουμ και, στη συνέχεια, να διεξαγάγετε μια δέουσα συζήτηση σχετικά με ένα δέον νομοθέτημα.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dalli, κυρίες και κύριοι, εξεπλάγην πολύ με όσα είπατε, κύριε Dalli. Συμπεριφερθήκατε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Τον Ιούλιο, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια πολύ ξεκάθαρη θέση και σας κάλεσε να επιβάλετε μορατόριουμ. Έκτοτε, δεν έχει γίνει τίποτα. Ζητήσαμε να καταρτισθεί σχέδιο νόμου και τίποτα δεν έγινε ούτε και ως προς αυτό. Μια ερώτηση που υπέβαλα τον Μάιο, όταν ρωτήσαμε πόσα κλωνοποιημένα ζώα και πόσοι απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων υπήρχαν στο σύστημα, κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν έχετε την παραμικρή ιδέα. Στην απάντησή σας, είπατε ότι δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα σχετικά με αυτό και δεν έχουμε ιδέα. Με άλλα λόγια, δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει, αλλά συμπεριφέρεστε σαν να έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε ως τον Νοέμβριο, οπότε και θα υποβάλετε την έκθεσή σας. Αυτό δεν αρκεί. Σας καλέσαμε να αναλάβετε δράση και μέχρι στιγμής δεν έχετε κάνει τίποτα.

Αυτό που είπε ο κ. Leinen δεν είναι σωστό. Το Κοινοβούλιο τάχθηκε σαφέστατα υπέρ ενός μορατόριουμ όσον αφορά τη δεύτερη γενιά. Δεν μπορούμε τώρα να το αρνηθούμε έτσι απλά. Πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι αυτό αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα, διότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η τεχνολογία αυτή απλώς δεν είναι επαρκώς δοκιμασμένη. Δεν πραγματοποιούνται μακροπρόθεσμες έρευνες. Καθίσταται σαφές υπό το πρίσμα των όσων έχουν συμβεί μέχρι στιγμής ότι κατά την κλωνοποίηση ζώων σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι ποσοστό μόλις 15% των ζώων επιβιώνει και είναι σε θέση να επιβιώνει αποτελεί σαφή παραβίαση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων. Στο εσωτερικό της ΕΕ, έχουμε την αρχή της προφύλαξης και πρέπει να την λάβουμε σοβαρά υπόψη. Όσο υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και η τεχνολογία δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένη, δεν πρέπει να πειραματιζόμαστε μαζί της.

Το κοινό αντιτίθεται εμφανώς στην κλωνοποίηση για παραγωγή τροφίμων. Οι πολίτες της Ευρώπης δεν περιμένουν να παραχθεί κλωνοποιημένο κρέας, ούτε και οι αγρότες. Αντιθέτως, το κοινό τηρεί πολύ επικριτική στάση απέναντι σε όλα αυτά και, εν τέλει, δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε να χαθεί η κριτική ικανότητα των καταναλωτών. Το κοινό περιμένει πολύ περισσότερα από εμάς. Μας ζητείται να χειριστούμε το θέμα αυτό με μεγάλη προσοχή και να μην πούμε απλώς ότι πρόκειται για μια νέα, καινοτόμο τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να προσεγγίσουμε τις νέες τεχνολογίες με πολύ κριτική ματιά, αλλά υποψιάζομαι ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να το κάνει. Όπως ισχύει και με άλλους τομείς, η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα στην πρόοδο. Πρέπει, όμως, να αναρωτηθούμε: είμαστε στον σωστό δρόμο; Λειτουργούμε προς όφελος των συμφερόντων καταναλωτών και αγροτών; Πιστεύω ότι δεν το κάνουμε. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής μορατόριουμ και να υποβάλετε κάποιο σχέδιο νομοθεσίας, διότι αυτό είναι που περιμένουμε από εσάς. Το συμβάν στη Σκωτία υπογράμμισε την ανικανότητα της Επιτροπής να αναλάβει δράση και έδειξε πόσο λίγα κάνει στην πραγματικότητα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν έγινε καμία απολύτως ενέργεια.

Επιστρέφοντας στα εμπορικού χαρακτήρα ζητήματα, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράσαμε ξεκάθαρα την αντίθεσή μας στη χρήση ορμονών. Εμμείναμε στη θέση μας και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στην περίπτωση άλλων ζητημάτων. Αυτό δεν περιλαμβάνει την έκθεσή μας στον κίνδυνο να υποχρεωθούμε να δεχτούμε εμπορικούς περιορισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε συζητήσει το ενδεχόμενο κλωνοποίησης ζώων για την εξασφάλιση πηγών τροφίμων ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2008. Κατά την ψηφοφορία είχε εγκριθεί ψήφισμα, στο οποίο οι βουλευτές ζήτησαν την πλήρη απαγόρευση της κλωνοποίησης ζώων που προορίζονται για επεξεργασία τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την απαγόρευση της εισαγωγής κλωνοποιημένων ζώων και προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα.

Το εγκεκριμένο κείμενο του ψηφίσματος περιελάμβανε τους προβληματισμούς πολλών ευρωπαίων ειδικών, ιδίως σε σχέση με τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση κλωνοποιημένων ζώων στη βιομηχανία τροφίμων. Η κλωνοποίηση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την υψηλή συχνότητα περιπτώσεων κακής υγείας και τη θνησιμότητα των κλωνοποιημένων ζώων, σε νεαρή ιδίως ηλικία.

Τα επιστημονικά και τεχνικά ευρήματα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων αναφέρουν ότι ποσοστό μόλις 6% των κλωνοποιημένων εμβρύων καταλήγουν σε υγιείς κλώνους με μακροζωία. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένας κλώνος διαθέτει, ευθύς εξαρχής, τη γενετική ηλικία του πρωτότυπου ζώου. Επομένως, εάν το πρωτότυπο ζώο είναι μια αγελάδα ηλικίας επτά ετών, ο κλώνος θα είναι ένα μοσχαράκι, τα γονίδια του οποίου θα έχουν εξ αρχής ηλικία επτά ετών. Η κλωνοποίηση βλάπτει επίσης το γονιδίωμα του ατόμου, κάτι που στη συνέχεια καθιστά τον κλώνο περισσότερο ευάλωτο σε ασθένειες και παράσιτα.

Τα προβλήματα της κλωνοποίησης σχετίζονται, πέραν βεβαίως από την υγεία και τις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των ζώων, και με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα τρόφιμα που ενδέχεται να προκύψουν από τέτοιου είδους πηγές. Παρόλο που ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώνει ότι τα προϊόντα κρέατος και γάλακτος από κλωνοποιημένα ζώα, χοίρους, πρόβατα, βοοειδή και τους απογόνους τους είναι, κατά την άποψή του, εξίσου αξιόπιστα με τα προϊόντα που παράγονται από ζώα που εκτρέφονται με τον ισχύοντα τρόπο, δεν θεωρώ σωστό, κύριε Επίτροπε, μόνο και μόνο για εμπορικούς λόγους, να ανοίξουμε την πόρτα σε αυτού του είδους τα προϊόντα και να εκθέσουμε το ευρωπαϊκό κοινό στον αδικαιολόγητο κίνδυνο των συνεπειών της εισόδου προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους αυτών στη διατροφική αλυσίδα.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, έχει αποδειχθεί χωρίς αμφιβολία ότι η είσοδος στην αγορά κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα περιλαμβάνει αυξημένους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, ιδίως επειδή τα κλωνοποιημένα ζώα και οι απόγονοι αυτών είναι περισσότερο ευάλωτα σε ευρύ φάσμα ασθενειών. Ως εκ τούτου, η ισχύουσα απαγόρευση για προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα πρέπει να επεκταθεί και να καλύψει και τους απογόνους τους. Μπορούμε επίσης να προβάλουμε δεοντολογικούς λόγους για αυτό και να φέρουμε στο προσκήνιο επιχειρήματα που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων.

Επιπλέον, είναι σημαντικό για εμάς να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα ότι οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την προέλευση του κρέατος που αγοράζουν. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να μην αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα. Πάνω από όλα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν θα εξαπατηθούν να καταναλώσουν προϊόντα αυτού του είδους.

Όπως ακούσαμε μόλις, προϊόντα από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων εισήλθαν στη διατροφική αλυσίδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, είναι πιθανό η περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποτέλεσε μεμονωμένη περίπτωση. Δυστυχώς, ενδέχεται οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών να καταναλώνουν κλωνοποιημένο κρέας χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτό είναι απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dalli, τάσσομαι υπέρ της πράσινης γενετικής μηχανικής, αλλά η κλωνοποίηση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συγκριθούν. Η κλωνοποίηση περιλαμβάνει αγριότητα προς τα ζώα, όπως είπαν ήδη πολλοί συνάδελφοι. Κατά τη συζήτηση που διεξαγάγαμε πριν από τη θερινή διακοπή, εξήγησα ότι μικρό μόλις ποσοστό των κλώνων ζώων είναι σε θέση να επιβιώσουν. Πολλά από αυτά που επιβιώνουν αρχικά πεθαίνουν σε πολύ νεαρή ηλικία με πολύ οδυνηρό τρόπο. Διαθέτουν παραμορφωμένα άκρα και όργανα. Διαθέτουν αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα και είναι ευάλωτα σε ασθένειες. Αυτό οδηγεί σε πόνο, μαρτύριο και αγωνιώδη θάνατο. Μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για αυτό; Εάν τασσόμαστε πραγματικά υπέρ της καλής διαβίωσης των ζώων, πρέπει να υποστηρίζουμε μεθόδους αυτού του είδους; Όχι, δεν πρέπει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε τον Ιούλιο ότι δεν θέλουμε κλωνοποιημένο κρέας ή προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα. Πρόκειται για μια συνεκτική προσέγγιση.

Είναι αλήθεια ότι γνωρίζουμε πως τα προϊόντα των κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων τους κατά πάσα πιθανότητα δεν βλάπτουν καθόλου την ανθρώπινη υγεία και, προσωπικά, πιστεύω ότι είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά δεν υπάρχει έλλειψη κρέατος που παράγεται με συμβατικές μεθόδους. Επομένως, γιατί να κάνουμε χρήση κλώνων; Είναι εντελώς άσκοπο να μεταχειριζόμαστε τα ζώα με σκληρότητα. Οι πολίτες της Ευρώπης δεν το επιθυμούν και δεν θέλουν αυτά τα προϊόντα. Δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα υπέρ της εισαγωγής κλωνοποιημένου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε έναν σαφή κανονισμό που θα ισχύει συγκεκριμένα για τα κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους αυτών. Θέλω να δω να επιβάλλεται απαγόρευση της κλωνοποίησης και των κλωνοποιημένων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Ασφαλώς, αυτό πρέπει να ισχύει και για τις εισαγωγές. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν με ξεγελούν πουλώντας μου κρυφά κλωνοποιημένο κρέας, επειδή δεν φέρει σήμανση, όπως συνέβη μόλις στη Σκωτία. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανιχνευτεί η προέλευση του συνόλου του κρέατος. Αυτό μπορεί να είναι πιθανό στην περίπτωση του βοδινού κρέατος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να διαπιστώσει κάποιος αν υπάρχει ένα κλωνοποιημένο ζώο στην καταγωγή ενός συγκεκριμένου χοίρου, εξαιτίας της ποσότητας του παραγόμενου χοιρινού κρέατος.

Πρόκειται για ένα θεμελιώδες, δεοντολογικό ερώτημα. Άλλοι βουλευτές έχουν πει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δεοντολογικά ζητήματα, διότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτά. Πρόκειται, ασφαλώς, για ζήτημα που αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά αφορά επίσης και ένα άλλο ζήτημα. Η εμπειρία δείχνει, και όντας κτηνοτρόφος έχω μελετήσει το θέμα, ότι όλες οι μέθοδοι αναπαραγωγής που έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν στο πλαίσιο της κτηνοτροφίας καταλήγουν τελικά να χρησιμοποιούνται στην ανθρώπινη φαρμακευτική επιστήμη. Επομένως, πρέπει να αναρωτηθούμε σήμερα εάν επιθυμούμε και είμαστε σε θέση να δεχτούμε την κλωνοποίηση ανθρώπων στο ίσως όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Εγώ δεν το επιθυμώ και δεν είμαι σε θέση να το κάνω. Ακόμα και αν δημιουργούνταν ένας κλώνος μου για να με προμηθεύσει με «ανταλλακτικά» και ήταν, στο μέλλον, σε θέση να μου δωρίσει κάποιο ζωτικό όργανο για δική μου χρήση, και πάλι δεν θα το επιθυμούσα. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μια παρατραβηγμένη ιστορία τρόμου. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν εφικτό στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, εάν επιτρέπαμε την κλωνοποίηση.

Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε επειγόντως μια απαγόρευση, όχι μόνο της κλωνοποίησης, αλλά και των κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων αυτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεν φοβάμαι τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Μπορούμε να το επιτύχουμε. Δεν χρειάζεται να μιμηθούμε ό,τι κάνουν οι ΗΠΑ, παρά τη διατλαντική μας σχέση.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Κύριε Επίτροπε, τον τελευταίο χρόνο, αφότου γίνατε Επίτροπος, κατάλαβα ότι είστε κάποιος που προστατεύει την υγεία των ευρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαίων πολιτών. Τόσο η Linda McAvan και η κ. Sommer, που μίλησαν πριν από εμένα, όσο και ο συνάδελφος, κ. Capoulas Santos, αναφέρθηκαν σε αυτό. Τα επιχειρήματα παρουσιάστηκαν. Ακούσαμε τα επιχειρήματα από τον τομέα της υγείας, ότι ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες στις ΗΠΑ, θα θέλαμε να υπάρξει αντικειμενική ευρωπαϊκή έρευνα, που δεν θα επηρεάζεται από τυχόν αμερικανικές ομάδες συμφερόντων, η οποία θα αποδείξει πράγματι ότι τα προϊόντα αυτά δεν έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Ωστόσο, ακόμα και αν ισχύει αυτό και δεν έχουν επιπτώσεις στην υγεία, η επιστημονική έρευνα μπορεί να συνεχιστεί. Ωστόσο, άκουσα και εγώ να λέγεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι να συνεχιστεί η έρευνα. Όντας πλήρες μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, πιστεύω ότι τίποτα στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού γεωργικού επιχειρηματικού κλάδου δεν δικαιολογεί την ύπαρξη κλωνοποιημένων προϊόντων τροφίμων στα ράφια των καταστημάτων μας.

Αναφέρθηκε επίσης, και συμφωνώ πλήρως με αυτό, ότι υπάρχουν κενά στο παρόν σύστημα. Υπενθυμίζω μια πρόσφατη περίπτωση όταν επικοινώνησα μαζί σας σε σχέση με τα μαροκινά φρούτα και λαχανικά. Αυτό δείχνει ότι πρέπει όντως να προστατέψουμε τις αγορές μας και από τις εισαγωγές. Τόσο η Linda McAvan όσο και άλλοι αναφέρθηκαν σε ζητήματα που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων, και συμφωνώ πλήρως με όσους πήραν τον λόγο πριν από εμένα ότι η πρόοδος της επιστήμης δεν μπορεί να ανακοπεί. Ωστόσο, πρέπει να χαράξουμε ένα συγκεκριμένο όριο και να περιορίσουμε την κλωνοποίηση, διότι ούτε εγώ ούτε οι βοηθοί μου θα θέλαμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τον κλώνο μου. Είναι δεοντολογικά επισφαλές και καλούμε την Επιτροπή να επιβάλει μορατόριουμ.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, η αποψινή συζήτηση καταδεικνύει σαφώς πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το ζήτημα. Το συζητήσαμε πρόσφατα και εξακολουθούμε να το συζητούμε απόψε, και θα το ξανασυζητήσουμε όταν υποβάλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με το θέμα αυτό, κύριε Επίτροπε. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια πολύ αυστηρή προσέγγιση κατά την αντιμετώπιση ενός τόσο ευαίσθητου ζητήματος όσο η είσοδος προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα.

Άκουσα πολλά να λέγονται σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η τρέχουσα θέση μας βασίζεται σε εκείνη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, που αναφέρει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους αυτών θέτουν τυχόν νέους ή πρόσθετους κινδύνους για την υγεία ή το περιβάλλον σε σύγκριση με τα ζώα που εκτρέφονται με συμβατικό τρόπο.

Ως εκ τούτου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ας μην ακολουθήσουμε αυτομάτως τη μία ή την άλλη πλευρά προτού να έχουμε πραγματικά στην κατοχή μας όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Πρέπει να προσέξουμε να μην υιοθετήσουμε μια αμυντική στάση ή, ακόμα χειρότερα, μια περιχαρακωμένη στάση σε σχέση με ένα ζήτημα που είναι τόσο περίπλοκο –όπως έχουν δείξει σαφώς οι συζητήσεις μας– και που αξίζει ενδελεχή εξέταση, ειδικά όσον αφορά τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες.

Στην πραγματικότητα, κύριε Επίτροπε, είχατε δίκιο όταν είπατε ότι ο κίνδυνος είναι περιορισμένος στην Ευρώπη. Διαθέτουμε μια βιομηχανία συμβατικής κτηνοτροφίας που είναι σίγουρα επαρκής. Τι συμβαίνει, ωστόσο, όταν οι κτηνοτρόφοι εισάγουν σπέρμα που μπορεί να προέρχεται από τις ΗΠΑ και να έχει ληφθεί από κλωνοποιημένα ζώα; Και εδώ χρειαζόμαστε κάθε δυνατή εγγύηση για να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου τηρούνται και ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι αγρότες μας περιμένουν αυτές τις απαντήσεις και, τελικά, αυτοί είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σήμερα.

Συμφωνώ με τους συναδέλφους όταν μας λένε ότι οι καταναλωτές σίγουρα δεν επιθυμούν να καταναλώνουν κρέας που προέρχεται από τα ζώα αυτά. Ωστόσο, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία για την επιθυμία του Επιτρόπου Dalli να ρίξει φως στο ζήτημα αυτό και να ανταποκριθεί στα πολλά ερωτήματα που παραμένουν σήμερα αναπάντητα. Έχω ήδη μεγάλη εμπιστοσύνη σε όσα ενδέχεται να μας πει ο Επίτροπος Dalli, και αναμένω την έκθεσή του.

Οι καταναλωτές της ΕΕ πρέπει να γνωρίζουν τι καταναλώνουν, και η ανιχνευσιμότητα έχει ζωτική σημασία. Ωστόσο, για να διασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε μια αυστηρή επιστημονική ανάλυση που θα μας επιτρέψει να αναλάβουμε τεκμηριωμένη δράση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια κατάλληλη λύση στο ζήτημα της εισαγωγής τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και από απογόνους αυτών στη διατροφική αλυσίδα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον θα αναμείνω την ανακοίνωση του Επιτρόπου Dalli, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, προτού λάβω την απόφασή μου.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Πρόσφατα, μου προκάλεσαν ανησυχία τα νέα ότι προϊόντα που προέρχονταν από κλωνοποιημένα ζώα από τη Βόρεια Αμερική έχουν διοχετευθεί στην ευρωπαϊκή διατροφική αλυσίδα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει αρκετές φορές την άποψη ότι τα τρόφιμα αυτά πρέπει να απαγορευτούν για μια σειρά από δεοντολογικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Θα συνεχίσουμε να τηρούμε μια ισχυρή, ενωμένη στάση απέναντι στο ζήτημα αυτό σε μια περίοδο όπου πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα των κανονισμών για τα νέα τρόφιμα.

Τα στοιχεία που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τόσο τα κλωνοποιημένα ζώα όσο και τις παρένθετες μητέρες τους.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ο αντίκτυπος της αύξησης της κατανάλωσης κρέατος μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα, και ο μεγάλος αριθμός των κλωνοποιημένων ζώων θα επηρεάσει τη φυσική βιοποικιλότητα, αυξάνοντας έτσι την ευαισθησία των ζώων σε επιδημίες και απειλώντας την ασφάλεια των τροφίμων.

Ακούσαμε ήδη τα επιχειρήματα που σχετίζονται με το εμπόριο και τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Μας λένε ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε την είσοδο αυτών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να παραβιάσουμε τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον ΠΟΕ. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν αποφασίσει να σταματήσει τη διοχέτευση ορισμένων προϊόντων στην αγορά όταν υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με τα οφέλη για τους καταναλωτές ή ανησυχίες για παραπλάνηση των καταναλωτών. Θα εξετάσουμε κάθε νομική επιλογή για την εφαρμογή μιας τέτοιας απαγόρευσης.

Επιπλέον, εξετάζοντας την κατάσταση στο σύνολό της, πρέπει να επιμείνουμε να λαμβάνουν υπόψη οι κανονισμοί του ΠΟΕ και παρόμοια ζητήματα που αφορούν τη δεοντολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα κατά των τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις των οφελών τους. Είναι καιρός να προτείνει η Επιτροπή μια συγκεκριμένη λύση σε σχέση με αυτό το ζήτημα που θα λαμβάνει επίσης υπόψη τη θέση του παρόντος βήματος διαλόγου, το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε πειράματα που θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών ή το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να εκφράσω τις σοβαρές μου επιφυλάξεις σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Από τη μία πλευρά, εμείς –η ΕΕ– ζητούμε μεγαλύτερη διατροφική διαφάνεια για τους καταναλωτές, επιδιώκοντας να θεσπίσουμε σύστημα για την ανίχνευση του κρέατος από το αγρόκτημα ως το πιάτο, και επιβάλλοντας έτσι πολύ αυστηρά πρότυπα εκτροφής και σφαγής στους κτηνοτρόφους και συγκεκριμένους ελέγχους με σκοπό την εγγύηση, στον βαθμό του δυνατού, της προέλευσης και της ποιότητας των τροφίμων. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, μάθαμε φέτος το καλοκαίρι ότι οι βρετανοί καταναλωτές είχαν, χωρίς να το γνωρίζουν, καταναλώσει κλωνοποιημένο βοδινό κρέας. Στη χώρα μου, το Βέλγιο, υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα να έχει καταναλωθεί κρέας τρίτης γενιάς, το οποίο μας είπαν ότι δεν είναι κλωνοποιημένο κρέας. Αυτό εννοούμε τελικά όταν μιλούμε για «ανιχνευσιμότητα»;

Επιτρέψτε μου να προσθέσω μια χιουμοριστική νότα: προσωπικά, δεν θέλω κλωνοποιημένο μοσχάρι μπουργκινιόν και γενετικά τροποποιημένα καρότα στο πιάτο μου! Ιδίως εάν δεν έχω επιλέξει να τα φάω. Αυτή φαίνεται να είναι η κυρίαρχη άποψη σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς όλες οι μελέτες του Ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το ζήτημα της κλωνοποίησης ζώων για παραγωγή τροφίμων επιβεβαιώνουν επανειλημμένα τη σαφέστατη αντίθεση των ευρωπαίων πολιτών.

Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα που θα ήθελα να θέσω κατά της παρουσίας προϊόντων κλωνοποιημένων ζώων στη διατροφική αλυσίδα: δεν μπορούμε, αφενός, να ζητούμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τους καταναλωτές και να επιθυμούμε την καλύτερη πληροφόρησή τους σχετικά με το τι καταναλώνουν και, αφετέρου, να αγνοούμε την επιθυμία τους να μην καταναλώνουν κλωνοποιημένο κρέας.

Το δεύτερο επιχείρημά μου αφορά την υγεία. Είναι αλήθεια ότι καμία επιστημονική μελέτη δεν έχει παράσχει αποδείξεις οποιασδήποτε πιθανής επίπτωσης από την κατανάλωση κλωνοποιημένου κρέατος, κρέατος από απογόνους ενός κλωνοποιημένου ζώου, ή ακόμα και γάλακτος από κλωνοποιημένο ζώο. Τίποτα δεν έχει αποδειχθεί, και αυτό περιλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια αυτού του είδους κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης.

Το τρίτο και τελευταίο επιχείρημά μου είναι δεοντολογικό, και το θέσατε και ο ίδιος στην αρχή της ομιλίας σας. Η ΕΕ επιθυμεί να βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή της προστασίας των ζώων. Απόψε, το Κοινοβούλιο ψήφισε για μία ακόμα φορά υπέρ του περιορισμού των πειραμάτων σε ζώα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πόνο και το μαρτύριο των ζώων. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η κλωνοποίηση προκαλεί πόνο στα ζώα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς την Ντόλι και την επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων τον Ιούλιο του 2008, που ορίζει ότι η υγεία και η καλή διαβίωση σημαντικού ποσοστού των κλωνοποιημένων ζώων βρέθηκε να επηρεάζεται αρνητικά, συχνά σε σοβαρό βαθμό, και με ολέθριες συνέπειες.

Η κ. McAvan αναφέρθηκε επίσης στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών, που αμφισβήτησε κατά πόσον η κλωνοποίηση ζώων για παραγωγή τροφίμων δικαιολογείται από δεοντολογική άποψη, ιδίως εφόσον δεν αιτιολογείται από μια ανάγκη για διατροφική διαφοροποίηση. Αντιθέτως: έχουμε κάθε λόγο να φοβόμαστε ότι η προώθηση τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στη γενετική ποικιλότητα λόγω της υπερβολικής χρήσης περιορισμένου αριθμού ζώων στα προγράμματα αναπαραγωγής. Αυτό συνέβη σε άλλους κλάδους τροφίμων· δεκάδες είδη τομάτας έχουν, για παράδειγμα, εξαφανιστεί. Το 1900, υπήρχαν 7.000 είδη· σήμερα, υπάρχουν μόλις 150, εβδομήντα εκ των οποίων διατίθενται στο εμπόριο και μεγάλος αριθμός αυτών είναι γενετικά τροποποιημένα.

Αυτό είναι το είδος της προόδου που επιθυμούμε; Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κύριε Επίτροπε, πραγματικά δεν θυμάμαι να υπήρχε σε άλλη συζήτηση τόσο μεγάλη ομοφωνία σε αυτήν την Αίθουσα. Γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό; Για τον πολύ απλό λόγο ότι υπάρχει απόλυτη ομοφωνία μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια απόλυτη ομοφωνία ενάντια στα κλωνοποιημένα προϊόντα. Μιλήσατε εσείς και οι συνάδελφοι για τον κίνδυνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Είναι ένα επιχείρημα που ακούμε ξανά και ξανά σε αυτήν την Αίθουσα, είναι ένα πολιτικό επιχείρημα.

Αυτό, όμως, που χρειάζεται να γίνει από την Επιτροπή και τους νομικούς συμβούλους της δεν είναι να αναδεικνύονται αυτές οι φοβίες, αλλά να εξετασθεί με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε το μορατόριουμ το οποίο ζήτησε η Ολομέλεια χωρίς να έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί, πραγματικά, πρέπει να αποφασίσουμε αν πιο σημαντικός είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ή η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία εισάγει την αρχή της προφύλαξης όπου προβλέπεται η απαγόρευση της διακίνησης ενός προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά εάν τα επιστημονικά δεδομένα για αυτό δεν είναι αρκετά σαφή ώστε να παρέχουν ασφάλεια για την εμπορία του, και εμείς δεν γνωρίζουμε καλά τι ισχύει για τα κλωνοποιημένα προϊόντα.

Χρειάζεται λοιπόν το μορατόριουμ γιατί, πραγματικά κύριε Επίτροπε, συμφωνούμε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι δεν είναι δυνατόν να πειραματιζόμαστε με την υγεία των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, προσωπικά δεν είμαι καθόλου πεπεισμένος για την αναγκαιότητα, τη δεοντολογία, την ασφάλεια ή την ανιχνευσιμότητα των κλωνοποιημένων ζώων.

Όσον αφορά την αναγκαιότητα, προσπαθούμε επί χρόνια να ενθαρρύνουμε την εκτεταμένη μάλλον παρά εντατική παραγωγή, και υπάρχουν αρκετοί τρόποι να διασφαλίσουμε τη φυσική αναπαραγωγή, και άλλοι τρόποι να διασφαλίσουμε την αύξηση του πληθυσμού των ζώων, εάν αυτό είναι σκόπιμο. Όσον αφορά τη δεοντολογία, όπως είπε η κ. Sommer, εάν είναι ηθικά αποδεκτό να έχουμε κλωνοποιημένα ζώα, τότε δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου μέχρις ότου καταστεί ηθικά αποδεκτό να έχουμε κλωνοποιημένους ανθρώπους. Έχουμε ήδη αρκετούς περίεργους στον κόσμο χωρίς να κλωνοποιήσουμε και άλλους!

Ο κ. Staes αναφέρθηκε στην ασφάλεια, και συμφωνώ μαζί του. Πώς μπορεί κάποιος να πει με βεβαιότητα στο στάδιο αυτό ότι οι απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων είναι ασφαλείς για ανθρώπινη κατανάλωση; Δεν νομίζω να μπορεί κανείς να το κάνει. Τέλος, όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, ένα από τα μεγάλα μας επιτεύγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε η Anne Delvaux, είναι ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα τρόφιμα από το αγρόκτημα ως το τραπέζι. Τι θα κάνουμε τώρα: θα εγγυηθούμε ότι μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε από τον κλώνο ως το σπίτι μας; Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Στόχος μας πρέπει να είναι να εξαλείψουμε την κλωνοποίηση, όχι να την διευκολύνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dalli, η πρώτη περίπτωση κλωνοποιημένου κρέατος στις υπεραγορές συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έλαβε μεγάλη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και οδήγησε τους καταναλωτές σε αβεβαιότητα, αφενός, και σε αδικαιολόγητες κατηγορίες, αφετέρου. Επειδή ο βρετανικός Οργανισμός Προτύπων για τα Τρόφιμα δεν ήταν σε θέση να δώσει εξήγηση, το ζήτημα χρεώθηκε αμέσως στις συνήθειες των αγροτών, όσον αφορά την αναφορά.

Κύριε Dalli, τα αποτελέσματα των καθυστερήσεων της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ δεν πρέπει να χρεώνονται στους αγρότες. Μέχρι τώρα, μόνο τα προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα έχρηζαν χορήγησης άδειας στην Ευρώπη και όχι εκείνα των απογόνων αυτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε με σαφήνεια την άποψή του στον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα. Η αρχή της πρόληψης πρέπει να εφαρμοστεί, ιδίως στην περίπτωση των τροφίμων.

Ανεξαρτήτως των δεοντολογικών ζητημάτων, δεν χρειαζόμαστε κρέας από κλωνοποιημένα ζώα για να διασφαλίσουμε την επισιτιστική ασφάλεια. Είναι προφανές ότι υπάρχουν σοβαρές διοργανικές διαφορές απόψεων σχετικά με τον χειρισμό των κλωνοποιημένων τροφίμων. Ως εκ τούτου, πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή να καταλήξει επειγόντως σε συμφωνία για χάρη των καταναλωτών και των παραγωγών και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dalli, τα επιστημονικά δεδομένα διαμορφώνουν τη βάση λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, θα αποφεύγαμε τις πολιτικές μας ευθύνες αν η επιστημονική κρίση ότι κάτι είναι εφικτό σήμαινε ότι πρέπει να το κάνουμε. Δουλειά μου δεν είναι να κάνω ό,τι είναι τεχνικά εφικτό, αλλά να αντιπροσωπεύω τα συμφέροντα των μελών της εκλογικής μου περιφέρειας. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, και αυτό ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ, δεν θέλει κλωνοποιημένο κρέας στο πιάτο της.

Δεν πρόκειται απλώς για αμφισβήτηση του γεγονότος ότι δεν θα προκληθούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. Τα αβγά από κλωβοστοιχίες δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά παρ’ όλα αυτά, η ΕΕ έδρασε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην προκειμένη περίπτωση. Περιμένω το ίδιο είδος δράσης και στην περίπτωση του κρέατος και των προϊόντων κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ζώων δεύτερης γενιάς.

Η καλή διαβίωση των ζώων και τα ζητήματα δεοντολογίας στρέφονται αμφότερα σαφώς κατά του κλωνοποιημένου κρέατος. Θα δούμε τι θα έχουν να πουν στο μέλλον οι επιστήμονες στο πεδίο της υγείας. Χρειαζόμαστε ένα μορατόριουμ που θα καλύπτει επίσης τα προϊόντα από ζώα δεύτερης γενιάς. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα όχι σε προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένο κρέας.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η διατήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων παραγωγής τροφίμων στην Ένωση σημαίνει ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα προϊόντων και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των καταναλωτών. Τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που διατίθενται σήμερα δείχνουν ότι, από την άποψη της ποιότητας, το κρέας από κλωνοποιημένα ζώα δεν διαφέρει καθόλου από το κρέας που προέρχεται από ζώα συμβατικής εκτροφής. Παρ’ όλα αυτά, το ίδιο το ζήτημα της κλωνοποίησης και της χρήσης τέτοιου είδους τεχνολογιών στην παραγωγή τροφίμων αποτελούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Με σύγχρονες τεχνικές παραγωγής τροφίμων στη διάθεσή μας, είναι ανάγκη να καταλήξουμε στην κλωνοποίηση; Ως εκ τούτου, είναι προς όφελος των αγροτών, των παραγωγών τροφίμων και των καταναλωτών να ρυθμιστούν αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο για να μην αποτελούν απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία των καταναλωτών ή την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Τα δεοντολογικά και ηθικά διλήμματα που προκύπτουν όταν οι πολίτες μιας ενωμένης Ευρώπης έρχονται αντιμέτωποι με γεύματα φτιαγμένα από το κρέας κλωνοποιημένων ζώων πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, σημείωσα τέσσερις λόγους για τους οποίους πρέπει να αντιταχθούμε στο κλωνοποιημένο κρέας, αλλά δεν μπορούμε να τους επιλύσουμε όλους με επιστημονικούς όρους.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιθυμούν να καταναλώνουν κρέας από κλωνοποιημένα ζώα. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. Δεύτερον, δεν έχει συναχθεί ακόμα κανένα συμπέρασμα σχετικά με το αν η κατανάλωση κλωνοποιημένου κρέατος συνιστά απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Τρίτον, έχει αποδειχθεί ότι η κλωνοποίηση ζώων βλάπτει την υγεία των ίδιων των ζώων. Τέταρτον, πρέπει να αντιταχθούμε στην κλωνοποίηση ζώων για παραγωγή τροφίμων για λόγους δεοντολογίας.

Ως εκ τούτου, πρέπει να προβάλουμε σθεναρές αντιρρήσεις στην πρακτική της κλωνοποίησης ζώων για παραγωγή τροφίμων και στη χρήση κλωνοποιημένου κρέατος. Πρέπει τώρα να καταρτίσουμε, όσο το δυνατόν συντομότερα, κανονισμούς για τον έλεγχο του κλωνοποιημένου κρέατος. Αυτό είναι εκείνο που επιθυμούν από εμάς οι πολίτες της Ευρώπης. Το κλωνοποιημένο κρέας πρέπει τουλάχιστον να φέρει σαφή σήμανση.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η χωρίς άδεια είσοδος προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα που δεν εντοπίζεται και δεν γίνεται αντιληπτή δεν μπορεί να μην γεννά ανησυχία. Προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία δεδομένου ότι το γεγονός αυτό έπεσε στην αντίληψή μας μόλις λίγες εβδομάδες αφότου το Κοινοβούλιο ψήφισε για μία ακόμα φορά υπέρ της απαγόρευσης της διοχέτευσης των προϊόντων αυτών στην αγορά της ΕΕ. Τη δεδομένη στιγμή, αυτό μας φαίνεται σωστό και δέον μέτρο πρόληψης.

Οι ενέργειες της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να καθοδηγούνται, καταρχάς, από την επιθυμία διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και εγγύησης της επισιτιστικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος προάγοντας την καλή διαβίωση των ζώων. Οι αξίες αυτές πρέπει να προηγούνται έναντι όλων των άλλων. Εάν η εμπορία αυτών των προϊόντων λάβει άδεια στο μέλλον, θα πρέπει επίσης να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της πληροφόρησης και της επιλογής των καταναλωτών. Δυστυχώς, σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε σχέση, για παράδειγμα, με τα τρόφιμα που αποτελούνται εν μέρει από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή ζώα που έχουν τραφεί με τους οργανισμούς αυτούς.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Σήμερα το πρωί είχαμε μια εκτενή συζήτηση σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, για πειράματα που μπορεί να βοηθήσουν στην ανακάλυψη θεραπειών για σοβαρές ασθένειες που πλήττουν τους ανθρώπους. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών αντιτάχθηκε στον πόνο των ζώων που θα χρησιμοποιούνταν για τέτοιους σκοπούς. Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι η κλωνοποίηση προκαλεί μεγάλο πόνο στα ζώα. Περισσότερο από το 95% των πειραμάτων κλωνοποίησης αποτυγχάνουν. Παρουσιάζονται σοβαρές ασθένειες και σωματικές αναπηρίες και τα ζώα αυτά πεθαίνουν πρόωρα. Οι περισσότεροι καταναλωτές τάσσονται κατά της εισόδου τέτοιου κρέατος στη διατροφική αλυσίδα.

Όπως δήλωσε η συνάδελφός μου, κ. Sommer, πρόκειται για ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα. Η εξέλιξη της αναπαραγωγής ζώων μέσω κλωνοποίησης ανοίγει την πόρτα στην αναπαραγωγή ανθρώπων μέσω κλωνοποίησης. Αυτό δεν επιτρέπεται ούτε από τους φυσικούς νόμους ούτε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα ήθελε οποιοσδήποτε να αναθεωρηθεί εν προκειμένω η Συνθήκη της Λισαβόνας. Κύριε Επίτροπε, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι ξεκάθαρη.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν εκπλήσσομαι που το ζήτημα αυτό έλαβε τόσο μεγάλη προσοχή και προκάλεσε τόσες συζητήσεις, και σας ευχαριστώ όλους που εκφράσατε τις απόψεις σας. Τα διάφορα ζητήματα που τέθηκαν δείχνουν την ανάγκη βαθιάς κατανόησης των εν λόγω ζητημάτων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τεκμηριωμένες και αναλογικές αποφάσεις.

Όπως είπα στην εναρκτήρια δήλωσή μου, η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει αργότερα εντός του έτους μια ολοκληρωμένη έκθεση που θα αναφέρει τα βασικά ζητήματα που συμβάλλουν στη διαμάχη σχετικά με την κλωνοποίηση. Ελπίζω ότι αυτό θα ενισχύσει τη σαφήνεια ως προς το περίπλοκο αυτό ζήτημα και θα αποδειχθεί χρήσιμο ως βάση για τον διάλογο και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Επισημαίνω ότι βελτίωση της ισχύουσας κατάστασης θα μπορέσει να επέλθει μόνο μέσω συναίνεσης μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η συζήτηση αυτή διεξάγεται από τον Ιανουάριο του 2008 και προσβλέπω στην πρόοδο που θα επιτύχουμε από κοινού ως προς το ζήτημα αυτό, με απώτερο στόχο να συμφωνήσουμε σχετικά με έναν πρακτικό τρόπο επίτευξης προόδου που θα μας εξυπηρετήσει κατά τα επόμενα χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς.(RO) Αναφέραμε ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα δεοντολογικά, ιατρικά ή οικονομικά επιχειρήματα κατά της κατανάλωσης τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα, και τα επιχειρήματα αυτά έχουν την ίδια ισχύ όπως πάντα. Υπάρχει και ένα ακόμα επιχείρημα που είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό: οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν κλωνοποιημένα προϊόντα στο πιάτο τους. Διαφωνούν με την ιδέα να δώσουν στα παιδιά τους τρόφιμα που προέρχονται από ένα εργαστήριο γενετικών πειραμάτων. Μελέτη του Ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το θέμα αυτό το 2008 δείχνει ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι αντίθετοι με την κλωνοποίηση ζώων, ιδίως με σκοπό την παραγωγή τροφίμων. Κατά την άποψη ποσοστού 84% όσων συμμετείχαν, δεν διαθέτουμε επαρκή εμπειρία όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων της χρήσης κλωνοποιημένων ζώων για παραγωγή τροφίμων. Ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό πιστεύει ότι η κλωνοποίηση τροφίμων προς κατανάλωση είναι απαράδεκτη για δεοντολογικούς λόγους. Αυτά είναι σημαντικά ποσοστά που επικοινωνούν ένα πολύ σαφές μήνυμα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να καταναλώνουν προϊόντα που λαμβάνονται μέσω κλωνοποίησης, δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά και δεν συμφωνούν με αυτές τις μεθόδους. Πρέπει να συμπληρώσουμε και να βελτιώσουμε τη νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά δυνατότητα άσκησης πίεσης ή αποφυγής της τήρησης αρχών ή αποφάσεων, στις οποίες πιστεύουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς.(LT) Ο κανονισμός σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή τροφίμων αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο βήμα προόδου. Ωστόσο, αν και πρέπει να ενθαρρύνουμε τις καινοτομίες, δεν πρέπει να ξεχνούμε και τους κινδύνους. Ένας από αυτούς είναι η εμπορία κλωνοποιημένων ζώων, απογόνων αυτών και προϊόντων που λαμβάνονται από κλωνοποιημένα ζώα. Μέχρι στιγμής, το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με αρκετές διαφορετικές απόψεις. Οι απόψεις αυτές περιλαμβάνουν απαιτήσεις που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων, και βασίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το δικαίωμα των καταναλωτών να ενημερώνονται σχετικά με την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουν και ζητήματα δεοντολογίας. Μέχρι στιγμής, έχουμε περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. Επομένως, προτού ενταθούν ακόμα περισσότερο οι συζητήσεις από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την εμπορία αυτών των ζώων, των απογόνων και των προϊόντων τους.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου