Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

16. Produse obținute din animale clonate în lanțul alimentar (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 

  Președintele. – Următorul punct pe ordinea de zi este declarația Comisiei cu privire la produsele obținute din animale clonate în lanțul alimentar.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, membru al Comisiei. – Domnule președinte, stimați deputați, sunt bucuros că mi s-a oferit această ocazie de a stabili poziția Comisiei cu privire la subiectul delicat al clonării animalelor pentru producția de alimente.

În primul rând, aș dori să subliniez faptul că nu există nicio dovadă cu privire la existența unor preocupări referitoare la produsele alimentare obținute din animale clonate. Cu toate acestea, există unele aspecte referitoare la bunăstarea animalelor care necesită o cercetare amănunțită. Este totuși foarte probabil ca astfel de preocupări să se diminueze în timp, pe măsură ce tehnica evoluează și se îmbunătățește. Există, desigur, și o dimensiune etică a acestui aspect, care, ar trebui să adaug, este situată în afara preocupărilor legislative ale UE. Alte considerente în dezbaterea generală referitoare la acest aspect sunt drepturile consumatorilor de a fi informați despre procesele de producție și posibilele implicații comerciale legate de luarea de măsuri în acest domeniu.

Cel mai important aspect pentru Comisie este evaluarea necesității, fezabilității și proporționalității unor posibile măsuri pentru reglementarea utilizării tehnicii clonării și a animalelor și produselor clonate. Normal, sunt pe deplin conștient de poziția Parlamentului cu privire la utilizarea tehnologiilor de clonare pentru producția de alimente în Europa. Onorabilii deputați ar dori să vadă extinderea interdicției și la puii animalelor clonate.

Poziția Comisiei este că alimentele obținute din animale clonate nu ar trebui să fie introduse pe piață fără autorizarea prealabilă, deoarece acestea sunt considerate alimente noi și sunt într-adevăr acoperite de Regulamentul privind alimentele noi. Trebuie să adaug că, dată fiind valoarea animalelor clonate, este foarte puțin probabil ca acestea să fie utilizate direct în scopuri alimentare.

Situația cu privire la puii animalelor clonate, este, cu toate acestea, oarecum diferită. Aceste animale nu pot fi deosebite de cele provenite din genealogia convențională. Acest aspect trebuie, de asemenea, luat în considerare în orice măsuri pe care le poate propune Comisia.

Revenind la poziția actuală, Comisia recunoaște că Regulamentul privind alimentele noi nu reprezintă cadrul juridic adecvat pentru soluționarea tuturor aspectelor referitoare la chestiunea clonării. În special, producția și comercializarea unor produse care nu sunt alimentare – precum gameții, sperma sau embrionii – nu pot fi acoperite de Regulamentul privind alimentele noi, care se ocupă exclusiv de autorizarea prealabilă pentru punerea pe piață a produselor alimentare.

Onorabilii deputați știu deja că în prezent elaborăm un raport care va acoperi toate aspectele referitoare la utilizarea clonării pentru producția de alimente. Acest raport va fi disponibil în noiembrie. Raportul va servi ca bază pentru viitoarele discuții dintre instituții.

Aștept cu nerăbdare să continuăm discuțiile cu Parlamentul și cu Consiliul cu scopul de a ajunge la un acord reușit.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE. (ES) Domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc comisarului pentru explicația sa cu privire la clonarea animalelor cu scopul de a fi folosite drept alimente.

Atât Parlamentul, cât și Comisia sunt de acord că Regulamentul privind alimentele noi nu este cadrul adecvat pentru a se ocupa de acest aspect. Suntem de acord cu privire la acest aspect, ceea ce explică retragerea acestui subiect din aria de aplicare a regulamentului.

Suntem, de asemenea, conștienți de faptul că, cel puțin conform tuturor comisiilor științifice, carnea provenită de la animale clonate, precum și cea provenită din puii acestora satisfac toate cerințele referitoare la siguranța produselor alimentare. Doar în această privință este o problemă. Mai precis, este imposibil să distingem dacă carnea provine sau nu de la un animal clonat sau de la puiul unui animal clonat ori de la un animal care nu a fost clonat. Prin urmare, este nevoie – o nevoie esențială – să utilizăm etichetarea și trasabilitatea acestor animale pentru a informa consumatorul.

Consumatorii doresc și au dreptul să știe dacă preparatele din carne pe care le mănâncă provin sau nu de la un animal clonat, indiferent dacă știu că acesta este sănătos sau nu, deoarece pot refuza să le mănânce din cauza motivelor pe care le-ați explicat, cum ar fi bunăstarea animalelor sau din motive etice.

Prin urmare, se pare că, dată fiind această situație, producția și consumul animalelor clonate în Europa vor fi interzise, mai ales producția acestora. Astfel, le vom interzice producătorilor să utilizeze o nouă tehnică, una care este adecvată pentru reproducerea animalelor și care, mai mult decât atât, poate aduce profit, deoarece, evident, un animal este clonat din cauză că are unele caracteristici speciale, iar acest lucru s-a întâmplat în Spania cu doi tauri de arenă, care, după cum știți, au fost clonați.

Și intenționăm să o interzicem! Le vom refuza și posibilitatea de a utiliza această tehnică? Deoarece, dacă acesta este cazul, atunci fermierii noștri, crescătorii de animale de prăsilă, vor pierde competitivitatea. Acest lucru ar fi în regulă dacă, în Europa, am putea interzice intrarea cărnii provenite de la animale clonate și de la puii acestora din alte țări. Cu toate acestea, vom interzice acest lucru? Nu putem face acest lucru. Organizația Mondială a Comerțului nu va accepta interdicția noastră. Prin urmare, ne vom confrunta cu o situație absurdă, deoarece crescătorii noștri de animale nu vor putea utiliza o tehnică nouă care să îi ajute să devină mai competitivi, dar totuși vom mânca astfel de alimente în Uniunea Europeană, cu sau fără etichetă.

Acest aspect mă preocupă și simt că trebuie să găsim o soluție. De ce vom interzice acest lucru? De ce îi vom împiedica pe crescătorii noștri de animale să folosească această tehnică, doar pentru ca mai târziu să aducem aceste alimente din afară din cauză că nu putem interzice importul lor?

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D. (PT) Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Doamnelor și domnilor, toate formele de biotehnologie stârnesc teama printre oameni, care sunt foarte sensibili la aceste aspecte. Clonarea animalelor nu face nicio excepție de la această regulă. Depinde de noi, ca factori de decizie politică, să promovăm o dezbatere care să fie suficient de informată pentru a ne permite să facem o analiză imparțială a acestui aspect. Este important să observăm că aici vorbesc despre clonarea animalelor pentru producția de alimente. Din punctul de vedere al siguranței alimentare, acest lucru este acoperit de reglementările existente, iar evaluarea noilor alimente a fost subiectul unei discuții ample în Parlament.

Recentele evenimente din Regatul Unit din această vară au adus acest aspect în atenția publicului și au adus la lumină o evidentă discrepanță dintre legislația europeană și aplicarea acesteia la nivel național. Rapoartele științifice întocmite de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară au ajuns la concluzia că, în ceea ce privește vitele și porcii, există unele patologii asociate cu dezvoltarea clonelor care dau naștere unor întrebări cu privire la bunăstarea animalelor. Acestea au fost considerate destul de grave pentru ca Grupul european pentru etică să considere clonarea animalelor pentru producția de alimente nejustificabilă.

Din punctul de vedere al siguranței alimentare, aceleași rapoarte științifice au ajuns la concluzia că nu există nicio diferență verificabilă între laptele de vacă și carnea de oaie și de porc provenită de la clone sănătoase și puii acestora în comparație cu aceleași produse provenite de la animale normale. Cu toate acestea, rapoartele au arătat că sunt disponibile doar informații limitate și că nu a fost posibil să se efectueze studii vaste pe toată durata de viață a clonelor și puilor acestora. Acest lucru duce la oarecare nesiguranță în ceea ce privește concluziile la care s-a ajuns și înseamnă că nu este nevoie să se continue această discuție, bazată pe știință, pentru a oferi răspunsuri la întrebările publicului fără a se opune în mod iresponsabil posibilităților științei.

Prin urmare, mă bucur de prezența comisarului și aștept cu nerăbdare raportul pe care ni-l va oferi acesta referitor la reglementările care trebuie aplicate tehnologiei de clonare, precum și produselor care au fost deja obținute.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, în numele Grupului ALDE. – Domnule președinte, cred că este important – după cum au spus și alții și într-adevăr a menționat și comisarul în contribuția sa – să nu existe niciun fel de risc pentru sănătatea omenească din cauza produselor agricole provenite de la animale clonate. Pun accent pe cuvântul „pui” de animal clonat, mai mult decât pe subiectul precis al animalelor clonate în sine, deoarece acestea sunt două aspecte separate.

Vreau să discut aici astăzi – cum am făcut și cu dumneavoastră ieri, domnule comisar, când ne-am întâlnit informal – situația în care s-a aflat familia Innes din Scoția mai devreme în această vară. Aceasta este o familie de agricultori cu tradiție din Scoția, care sunt foarte dinamici și organizați și care au încercat întotdeauna să folosească cea mai bună genetică din întreaga lume. Ei au cumpărat un taur crescut în Statele Unite, care a avut o clonă în descendența sa. Ei au adresat toate întrebările potrivite la momentul respectiv cu privire la utilizarea animalului și au întrebat dacă acesta poate fi folosit la fermă. Aceștia nu au înțeles că era o problemă cu acesta din cauză că era puiul unui animal clonat, mai degrabă decât un animal care a fost clonat. Acum ei au 90 de femele care au fost împerecheate cu taurul în cauză de la fermă și acestea valorează aproximativ 200 000 de lire sterline.

Abia când au început să se gândească să vândă laptele provenit de la aceste animale, pe măsură ce ele au devenit suficient de mature pentru a da lapte, au descoperit că există o problemă. Potrivit interpretării reglementărilor actuale de către Regatul Unit, nu doar produsele agricole provenite de la animale clonate ci și cele provenite de la puii acestora nu sunt permise în lanțul alimentar din Regatul Unit. Această interpretare a fost implementată de Agenția pentru Standarde Alimentare. Acest lucru însemna că animalele respective sunt lipsite de valoare, cu excepția cazului în care sunt mutate într-un alt stat membru unde există o interpretare diferită cu privire la aceste animale și unde laptele provenit de la aceste animale poate intra în lanțul alimentar sau în cazul în care sunt revândute în Statele Unite.

Aceasta este problema pe care o avem în ceea ce privește lipsa de consecvență de la un stat membru la altul. Cred că este în interesul atât al consumatorilor cât și al fermierilor să avem o anumită certitudine cu privire la acest aspect. În ceea ce privește poziția Parlamentului, cred că am mers prea departe afirmând că laptele, carnea și produsele provenite de la puii animalelor clonate ar trebui să fie interzise din sistem. Cred că acest lucru este greșit și trebuie să vedem acțiuni în această privință. Sunt de părere că trebuie să acceptăm că toate dovezile științifice sugerează că nu există nicio diferență între aceste animale care sunt pui și oricare alte animale și că acestea ar trebui permise în lanțul alimentar.

Sper că într-un anumit moment în lunile următoare vom asista la un compromis și vom introduce certitudine care oferă asigurări atât consumatorilor, cât și fermierilor cu privire la acest aspect care este foarte sensibil și emoțional.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE.(NL) Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, poate că ne-ați oferit o explicație foarte minuțioasă și interesantă, dar sunt uimit că nu ați spus nimic despre un incident care a avut loc în această vară și care, în anumită măsură, ne oferă niște informații contextuale pentru această dezbatere. Vorbesc despre un incident care a avut loc în Scoția: un număr de embrioni de vite importați din Statele Unite, rapoarte potrivit cărora carnea provenită de la cel puțin unul dintre tauri a intrat cu siguranță în lanțul alimentar și că o parte din această carne a ajuns în circumscripția mea din Belgia. Nu ați menționat nimic despre acest lucru și aș dori să aud unele comentarii din partea dumneavoastră cu privire la acest aspect, deoarece, la urma urmei, este un incident important. Ați spus chiar dumneavoastră că o parte din această problemă rezidă în faptul că toți consumatorii au dreptul să știe de unde provin alimentele lor. Ei bine, unii cetățeni din circumscripția mea nu au primit această informație. Aceștia au consumat carne de la tauri crescuți în Scoția din embrioni importați. Prin urmare aș dori să aud ce aveți de spus referitor la acest lucru.

Știți că toată această dezbatere are legătură și cu procedura de conciliere referitoare la regulamentul privind alimentele noi, pe care am început-o alaltăieri, cu Kartika Liotard ca raportor. Știți că suntem în dezacord cu Consiliul cu privire la acest aspect. Îndrăznesc să spun că sunteți pe deplin conștienți de faptul că, de-a lungul procedurii de conciliere – care urmează să se încheie undeva în noiembrie, poate la începutul lui decembrie, dar, în orice caz, undeva în această parte a anului – poziția adoptată de Comisie va decide rezultatul. Ați anunțat într-o dezbatere precedentă în iulie că veți întocmi un raport și aici vă voi cita în engleză spunând: „până în noiembrie 2010”. Cu toate acestea, spuneți „undeva în noiembrie”, care înseamnă la sfârșitul procedurii de conciliere. Am speranța, domnule comisar, că dumneavoastră și personalul dumneavoastră veți fi un pic mai dinamici și veți lua atitudine cu privire la acest aspect, deoarece noi, ca negociatori, vom avea nevoie de poziția dumneavoastră pentru a putea ajunge la un acord cu Consiliul.

Mai mult decât atât, nu ați spus nimic, sau, cel puțin, nu foarte multe, referitor la poziția Parlamentului, care este în favoarea unui moratoriu. Sunt comisari, colegi de-ai dumneavoastră, care, chiar în timp ce vorbim, fac presiuni asupra colegilor noștri să nu accepte moratoriul, deoarece acest lucru va da naștere unui enorm război comercial, poate pe o scară mai vastă decât războiul bananelor în care ne-am angajat cu alte țări în domeniul comerțului. Ați putea, vă rog, să comentați cu privire la acest aspect?

În cele din urmă, colegilor mei deputați care afirmă că acest lucru nu reprezintă nicio amenințare pentru sănătatea publică le spun: da, mi-ar plăcea să cred că este într-adevăr așa, dar permiteți-mi să ader măcar încă puțin la recomandarea EFSA potrivit căreia, deși se poate să nu fie niciun motiv să ne îndoim de aceasta, dovezile științifice referitoare la acest aspect sunt încă limitate. Vă asigur, această recomandare datează din 2008. Ar trebui să primim noi recomandări în curând, dar aș prefera să le văd înainte să îndrăznesc să emit o judecată finală.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR. (PL) Domnule președinte, schimbul de păreri de astăzi demonstrează că dezbaterea referitoare la reglementarea juridică a clonării animalelor va fi una dificilă. Eu sunt de părere că, în ceea ce privește aceste noi tehnologii pentru producția alimentară, e ca și cum am sări în piscină fără ca mai întâi să verificăm dacă aceasta are apă sau nu. Acest lucru este legat de modificările genetice, de cultivarea unor plante modificate genetic și de clonare. Știința nu și-a spus ultimul cuvânt cu privire la acest aspect. Știința deschide oportunități uriașe, dar noi nu avem o imagine de ansamblu a efectelor extinse legate de utilizarea acestor noi tehnologii – cu privire la efectul pe care îl vor avea acestea asupra biodiversității, a echilibrului dintre specii și a sănătății oamenilor și animalelor. Există semnale care spun că clonarea nu este bună pentru sănătatea animalelor implicate, că acestea nu sunt animale sănătoase și că acest lucru implică adesea suferință pentru ele.

Prin urmare, haideți să fim foarte atenți la aceste probleme. Încă nu știm destule lucruri pentru a ne asuma un risc atât de mare. Eu sunt, prin urmare, în favoarea menținerii interdicției ce vizează clonarea animalelor pentru producția de carne în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL. (NL) Domnule președinte, la începutul lunii mai, am făcut o declarație publică referitoare la faptul că mă temeam că produsele din carnea provenită de la animalele clonate ar putea să ajungă pe piața europeană. La acel moment, Comisia chiar a clarificat acest aspect. Timp de doi ani și jumătate și, din nou, la 7 iulie, acest Parlament – care se află aici pentru a reprezenta cetățenii europeni – printr-o majoritate covârșitoare, mi-a susținut cererea de interzicere a cărnii clonate. Prin urmare, nu este cazul, așa cum a sugerat comisarul, ca cetățenii să recunoască cu ușurință carnea clonată în cazul în care aceasta ar ajunge în farfuriile lor. Cu toate acestea, realitatea este că produsele din carne clonată au intrat acum în lanțul alimentar. Nu l-am auzit pe comisar vorbind despre cum intenționează să prevină ca acest lucru să se mai întâmple în viitor. Singurul lucru pe care l-a spus este că va trebui să așteptăm, încă o dată, de data aceasta până undeva în noiembrie. Eu m-am săturat până peste cap de toată această așteptare.

Am o întrebare și pentru dumneavoastră, domnule comisar Dalli: cu siguranță, nu veți accepta cu resemnare afirmațiile domnului comisar De Gucht potrivit cărora interdicția care a fost cerută de Parlament cu privire la clonarea animalelor în lanțul alimentar ar duce la un război comercial cu Statele Unite, Brazilia și Argentina. Prefer mai degrabă un război comercial decât unul care să implice o baie de sânge inutilă. Clonarea nu este etică și este extrem de crudă față de animale. Clonarea duce la nașterea unor animale moarte la o scară mare sau la distrugerea unor animale din cauza malformațiilor. În timp ce Comisia așteaptă, ambiguitățile din legislație vor face ca această practică să invadeze și Uniunea Europeană. Comisia ar trebui să vină cu o legislație imediat și să impună chiar în această zi moratoriul cerut de Parlament asupra produselor provenite de la animale clonate și puii acestora.

În cele din urmă, l-aș ruga pe domnul comisar De Gucht să nu mai fie câinele de companie al Statelor Unite și al industriei lor biotehnologice. Pentru numele lui Dumnezeu, domnule comisar, ați fost numit pentru a reprezenta interesul general al Uniunii Europene și al cetățenilor săi și, în calitate de membru al Comisiei, nu vi se cere să acceptați instrucțiunile unui guvern, instituții, organizații sau autorități, iar eu nu fac aici decât să citez Tratatul privind Uniunea Europeană. Oare lucrurile s-au deteriorat într-o asemenea măsură încât Europa permite ca politica noastră să fie influențată, în detrimentul cetățenilor noștri, de frica unor repercusiuni din partea Organizației Mondiale a Comerțului? Dacă aceasta este situația, atunci în acest moment îmi este rușine de situația în care se află Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD. –Domnule președinte, vă veți bucura să auziți că voi vorbi doar timp de un minut. Aici ne confruntăm cu o situație foarte similară celei referitoare la recoltele modificate genetic. În fiecare caz, testele obiective științifice de siguranță au trecut cu succes, dar în fiecare caz a existat o reacție subiectivă și emoțională violentă pentru care niciun test de calitate nu poate adopta o lege.

În cazul recoltelor modificate genetic, Comisia a permis acum guvernelor alese de statele membre să ia decizii, și exact acolo trebuie luate toate deciziile. Acest eveniment a avut loc doar după ani și ani de impasuri și de pasare a responsabilității între diferite instituții ale Uniunii Europene. Nu ne miră faptul că actuala lege UE cu privire la utilizarea comercială a puilor de animale clonate este confuză și cu siguranță nu este sarcina acestei Camere să sporească această confuzie cu și mai multe reglementări UE.

Procedura corectă în acest caz este de a permite statelor membre, care au culturi foarte diferite, să decidă pentru ele însele dacă vor permite sau nu fabricarea în scopuri comerciale a acestor produse. Acele țări care aleg să nu facă acest lucru trebuie să aibă o libertate deplină cu privire la metoda de etichetare a importurilor, fără amestecul UE. Utilizarea schemelor de asigurare în astfel de țări va crea oportunități pentru agricultorii lor.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Domnule președinte, primesc cu bucurie declarația comisarului cu privire la subiectul din această seară. După cum a arătat și George Lyon, în Regatul Unit au apărut multe chestiuni referitoare la comercializarea puilor clonați. Lipsa unui mesaj compatibil între îndrumarea Comisiei și cea a Agenției pentru Standarde Alimentare din Regatul Unit a provocat multă confuzie. Acest lucru, trebuie să menționez, nu este din vina Comisiei, dar a adus greutăți producătorilor și a avut cu siguranță un impact asupra încrederii în siguranța alimentară.

Este nesustenabil și ilogic ca Agenția pentru Standarde Alimentare din Regatul Unit să considere produsele provenite de la pui de animale clonate ca alimente noi în Regatul Unit, în timp ce acesta în alte țări din Europa lucrurile nu stau așa. Mă bucur să aflu că au avut loc discuții cu privire la acest aspect între Comisie și Agenția pentru Standarde Alimentare cu scopul de a clarifica acest subiect atât pentru producători, cât și pentru consumatori.

Natura unui aliment nou în contextul animalelor clonate și al puilor unui animal clonat trebuie clarificată. Cu o abordare unificată referitoare la această chestiune în toată Europa – și într-adevăr dincolo de aceasta în ceea ce privește importurile din țările terțe – sfatul contradictoriu care a fost oferit în Marea Britanie până acum trebuie să înceteze. După cum știm cu toții, încrederea atât în sursa, cât și în siguranța alimentelor este esențială. Salut încercarea Comisiei de a păstra această încredere în siguranța alimentară.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE).(DE) Domnule președinte, domnule Dalli, în timpul discuției referitoare la Regulamentul privind alimentele noi, înainte de vacanța de vară am decis să nu includem aspectul cu privire la carnea clonată în acest regulament și să apelăm la Comisie pentru adoptarea unui regulament suplimentar. Prin urmare, mă bucură faptul că domnul Dalli face astăzi propuneri cu privire la direcția spre care ar trebui să se îndrepte acest regulament. Eu consider că discuția de astăzi este baza acestui regulament pe care urmează să îl primim de la Comisie în noiembrie. Din acest motiv, este foarte important că purtăm această discuție astăzi aici.

Suntem foarte conștienți de faptul că timpul ne presează și acest lucru a fost menționat astăzi cu diferite ocazii. De exemplu, în Statele Unite, cel puțin 150 de vite clonate sunt păstrate doar pentru împerechere. Apoi au mai fost și evenimentele care au avut loc în Marea Britanie în timpul vacanței de vară. Nimeni nu a clarificat încă dacă aceasta a fost doar o poveste prostească de sezon sau dacă există un oarecare adevăr în ea. Cu toate acestea, aș dori să le amintesc tuturor motivul pentru care am solicitat acest regulament special.

Pe de o parte, am spus că nu este clar dacă produsele din carne clonată sunt complet inofensive. Acest lucru este susținut de faptul că până acum s-au făcut doar comparații ale diverselor materiale, cu alte cuvinte, comparații ale cărnii care provine de la animale neclonate și ale celei care provine de la animale clonate. Prin urmare, încă nu avem dovezi corespunzătoare, așa cum a afirmat și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Trebuie să efectuăm mai multe teste și să așteptăm rezultatele.

Cu toate acestea, am menționat și un al doilea aspect referitor la această chestiune, care implică dimensiunea etică și bunăstarea animalelor. Nu este corect să spunem că nu avem drepturi în acest domeniu. Tratatul de la Lisabona acoperă chestiunea bunăstării animalelor și putem cita tratatul în cazul transgresiunilor sau în cazul în care animalele sunt puse constant în pericol. Desigur, trebuie să clarificăm acest aspect și să obținem dovezile corespunzătoare dacă este să vorbim în favoarea unei interdicții. Eu cred că acest lucru este necesar.

Dacă vă duceți într-un supermarket și vă uitați la etichetele de pe preparatele din vită, nu veți putea dovedi că ceea ce este trecut pe etichete este corect. Acest lucru înseamnă că este posibil să se adauge pe etichetă informații care indică faptul că această carne este clonată. Noi avem un registru pentru animale care ne permite să urmărim de unde provine un animal fără ca acesta să fie etichetat. Putem urmări fiecare detaliu până la strămoșii animalelor. Prin urmare, dispunem de mijloacele necesare pentru a dovedi dacă această carne provine de la un animal clonat sau de la unul care nu a fost clonat. Știți cum se zice, o persoană poate dispărea, dar un animal nu poate, deoarece toate detaliile sale sunt înregistrate.

Avem mijloace și ar trebui să le folosim dacă decidem să permitem vânzarea cărnii clonate. Este posibil să dovedim dacă carnea este clonată sau nu, dar avem nevoie de trasabilitate completă și de etichetare strictă în interesul consumatorilor. Mai mult decât atât, nu trebuie să uitați chestiunea referitoare la bunăstarea animalelor. Suntem de părere că aceasta este foarte, foarte importantă.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). – Domnule președinte, mă întreb dacă comisarul Dalli ar putea sa clarifice exact ce intenționează să ne prezinte în noiembrie. El vorbește despre un raport, dar noi am auzit aici despre o adevărată lacună legală în urma căreia fermierii au fost puși într-o poziție imposibilă deoarece nu există nicio claritate cu privire la ceea ce înseamnă acum legislația în vigoare. Noi dorim mai mult decât o discuție și un raport în noiembrie. Chiar dacă Comisia înaintează noi propuneri, ar putea să dureze 18 luni până când vom avea o lege nouă.

Între timp, înainte de apărea o nouă lege și orice nouă claritate, aș recomanda cu tărie să avem un moratoriu asupra produselor alimentare din animale clonate. Vreau să repet ceea ce domnul Schnellhardt tocmai a spus în legătură cu afirmația comisarului potrivit căreia nu putem introduce noi aspecte etice în legislație. Acest lucru nu este corect. Tratatul de la Lisabona conține o prevedere care stipulează că toate politicile UE trebuie să ia în considerare bunăstarea animalelor. Mă întreb dacă comisarul a citit raportul întocmit de Grupul european pentru etică. Pentru colegii care nu știu ce este acesta, menționez că este un grup înființat de președintele Barroso pentru a analiza aspectele etice ale politicii UE. În acest raport se afirmă în mod clar că există unele griji majore referitoare la suferința animalelor cu privire la clonare și alimente. Aici se specifică faptul că ar trebui să se efectueze mai multe studii referitoare la bunăstarea pe termen lung a clonelor și puilor acestora.

O altă preocupare pe care comisarul nu a menționat-o este biodiversitatea. Dacă sunt cirezi de animale care provin de la aceeași familie clonată, raportul precizează că acest lucru ar putea crea probleme uriașe de încrucișare și o vulnerabilitate sporită în lanțul de aprovizionare cu alimente. El specifică, de asemenea, că este o problemă cu carnea clonată, ducând la o creștere a consumului de carne, cu grave consecințe ecologice. Concluzia comisiei etice în cauză – care este chiar comisia etică a Comisiei – este că avem nevoie de mai multe dezbateri publice înainte de a permite ca alimentele provenite de la animale clonate să intre pe piață.

Domnule comisar, avem nevoie de această dezbatere. Trebuie să vă opriți acum pentru a nu îi pune pe agricultori într-o poziție imposibilă și pentru a clarifica legea. Nu putem aștepta doi sau trei ani acest lucru. Trebuie să acționați, rapid, cu un moratoriu acum și apoi să aveți o dezbatere cu privire la un document legislativ adecvat.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Domnule președinte, domnule Dalli, doamnelor și domnilor, am fost foarte surprins de ceea ce ați spus, domnule Dalli. V-ați comportat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. În iulie, Parlamentul a adoptat o poziție foarte clară și v-a cerut să impuneți un moratoriu. De atunci, nu s-a făcut nimic. Am cerut elaborarea unui proiect legislativ și nici acest lucru nu s-a întâmplat. O întrebare pe care am prezentat-o în mai în care am întrebat câte animale clonate și câți pui de animale clonate există în sistem a demonstrat faptul că habar nu aveți. În răspunsul dumneavoastră ați spus că nu știți, că nu puteți afirma nimic despre acest lucru și că nu aveți nicio idee. Cu alte cuvinte, nu știți ce se întâmplă, dar vă comportați ca și cum am putea să așteptăm până în noiembrie când ne veți pune la dispoziție raportul. Acest lucru nu este suficient. V-am cerut să acționați și până acum nu ați luat nicio măsură.

Ceea ce a spus domnul Leinen nu este corect. Parlamentul s-a pronunțat foarte clar în favoarea unui moratoriu asupra celei de-a doua generații. Nu putem nega pur și simplu acest lucru acum. Trebuie să afirmăm foarte clar că și aceasta este o problemă, deoarece toate studiile arată că această tehnologie pur și simplu nu a fost testată suficient. Nu există investigații pe termen lung în curs. Devine evident în lumina a ceea ce s-a întâmplat până acum că încălcări semnificative ale legislației referitoare la bunăstarea animalelor, inclusiv ale celei a Uniunii Europene, sunt comise când animalele sunt clonate. Faptul că doar 15 % dintre animale supraviețuiesc și sunt capabile de supraviețuire este o încălcare clară a directivelor Uniunii Europene privind bunăstarea animalelor. În cadrul UE, aplicăm principiul precauției și trebuie să îl luăm în serios. Atât timp cât există riscuri cu privire la sănătate și tehnologia nu este dezvoltată în întregime, nu trebuie să experimentăm cu aceasta.

Publicul se opune în mod evident clonării pentru producția de alimente. Oamenii din Europa nu așteaptă să se producă alimente din carne clonată și nici agricultorii nu o fac. Dimpotrivă, publicul are o opinie foarte critică referitoare la acest aspect și în cele din urmă nu trebuie să punem în pericol conștiința critică a consumatorilor. Publicul așteaptă mult mai mult de la noi. Se așteaptă să tratăm acest aspect cu mare grijă și să nu spunem pur și simplu că este o tehnologie nouă, inovativă și că vom merge mai departe și o vom utiliza. Trebuie să avem o abordare decisivă referitoare la aceste noi tehnologii, dar bănuiesc că Comisia nu este pregătită să facă acest lucru. Așa cum este cazul și în alte zone, Comisia are o încredere de nezdruncinat în prezent. Cu toate acestea, ar trebui să întrebăm: Suntem pe calea cea bună? Acționăm în interesele consumatorilor și ale fermierilor? Eu nu cred că facem acest lucru. Prin urmare, trebuie să ne gândim serios să impunem un moratoriu și să venim cu un proiect legislativ, deoarece aceasta așteptăm. Incidentul din Scoția a subliniat incapacitatea Comisiei de a acționa și a demonstrat cât de puțin va face aceasta în realitate în astfel de cazuri. Nu s-a luat nicio măsură.

Revenind la aspectele referitoare la comerț, în Uniunea Europeană noi ne-am pronunțat foarte clar împotriva folosirii hormonilor. Am rămas fermi pe poziție și putem face acest lucru și în alte privințe. Acest lucru nu implică să ne expunem la riscul de a fi forțați să acceptăm restricții comerciale.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Parlamentul European a dezbătut clonarea animalelor pentru a asigura o sursă de alimente, în septembrie 2008. În urma votului s-a acceptat o rezoluție în care deputații cereau o interdicție completă a clonării animalelor pentru producția de alimente în Uniunea Europeană, precum și o interdicție asupra importurilor de animale clonate și produse provenite din animale clonate.

Textul adoptat referitor la această rezoluție menționează preocupările multor specialiști europeni, mai ales în ceea ce privește riscurile de sănătate asociate cu utilizarea animalelor clonate în industria alimentară. Clonarea creează probleme grave asociate cu o frecvență ridicată a sănătății precare și cu mortalitatea animalelor clonate, mai ales la o vârstă timpurie.

Descoperirile științifice și tehnice ale Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor sugerează că doar 6 % din embrionii clonați dau naștere unor clone sănătoase, cu o durată lungă de viață. Acest lucru se datorează în principal faptului că o clonă are, de la început, vârsta genetică a originalului. Prin urmare, dacă originalul este o vacă de șapte ani, clona va fi un vițel ale cărui gene au șapte ani de la început. Clonarea deteriorează și genomul individului, lucru care face ca clona să fie mai predispusă la boli și paraziți.

Problemele clonării au legătură nu numai cu sănătatea și condițiile decente de viață ale animalelor, desigur, ci și cu încrederea consumatorilor în mâncarea care poate proveni de la astfel de surse. Deși Administrația Alimentelor și Medicamentelor din Statele Unite afirmă că produsele din carne și lapte provenite de la animale clonate, porci, oi, vite și descendenții acestora sunt, după părerea sa, la fel de sigure precum produsele provenite de la animale crescute în mod natural, nu consider că este înțelept, domnule comisar, doar din motive de natură comercială, să deschideți ușa pentru astfel de produse și să expuneți publicul european la un risc nejustificat al consecințelor produselor provenite din animale clonate și descendenții acestora care ar intra în lanțul alimentar.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Domnule președinte, s-a dovedit fără îndoială că aducerea pe piață a cărnii provenite de la animale clonate implică riscuri sporite pentru sănătate, mai ales din cauza faptului că animalele clonate și puii acestora sunt mai predispuși la o gamă largă de boli. Prin urmare, interdicția existentă cu privire la produsele de la animale clonate trebuie extinsă pentru a acoperi și puii acestora. Vă putem aduce și motive de natură etică în acest sens și putem aduce în discuție bunăstarea animalelor.

În plus, este important ca noi să ne asigurăm cât mai repede posibil că consumatorii primesc informații complete despre originea cărnii pe care o cumpără. Consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a alege să nu cumpere anumite produse. Mai presus de toate, trebuie să ne asigurăm că oamenii nu sunt amăgiți cu produse de acest gen.

După cum tocmai am auzit, produsele de la puii de animale clonate au intrat deja în lanțul alimentar din Regatul Unit. Cu toate acestea, este posibil ca situația Regatului Unit să nu fie singulară. Din nefericire, este posibil ca cetățenii țărilor europene să mănânce carne clonată fără a fi conștienți de acest lucru. Acest lucru nu este acceptabil.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE).(DE) Domnule președinte, domnule Dalli, sunt foarte mult în favoarea ingineriei genetice verde, însă clonarea este cu totul altceva. Cele două lucruri nu pot fi comparate. Clonarea implică cruzime față de animale, după cum au afirmat deja mulți dintre colegii mei deputați. În discuția pe care am avut-o înainte de vacanța de vară, am explicat că doar o parte din animale sunt capabile să supraviețuiască. Multe dintre cele care supraviețuiesc inițial trăiesc pentru a muri la o vârstă foarte fragedă în agonie mare. Acestea au extremități și organe deformate. Au un sistem imunitar slăbit și sunt predispuse la boli. Acest lucru duce la durere, suferință și la o moarte agonizantă. Putem accepta responsabilitatea pentru acest lucru? Dacă suntem într-adevăr în favoarea bunăstării animalelor, ar trebui să sprijinim metode de acest gen? Nu, nu ar trebui. De aceea am decis în iulie că nu dorim carne clonată sau alte produse de la animale clonate. Aceasta este o abordare consecventă.

Este adevărat că știm că produsele de la animalele clonate și puii acestora nu dăunează probabil sănătății oamenilor și, personal, eu sunt de părere că acestea sunt adecvate pentru consumul uman, dar nu există o lipsă de carne produsă prin metode convenționale. Așa că de ce trebuie să folosim aceste clone? Este complet inutil să tratăm animalele cu cruzime. Europenii nu vor acest lucru și nu vor aceste produse. Nu avem nevoie de ele. Nu există niciun argument pentru introducerea cărnii clonate în Uniunea Europeană.

Din acest motiv vrem un regulament clar care să se aplice în mod specific la animalele clonate și puii acestora. Vreau să văd o interdicție a clonării și a produselor clonate în Uniunea Europeană și cred că putem obține acest lucru. Desigur, aceasta trebuie să se aplice și pentru importuri. Vreau să fiu sigură că nu sunt amăgită cu carne clonată pe ascuns deoarece aceasta nu este etichetată, așa cum tocmai s-a întâmplat în Scoția. Eu nu cred că această carne poate fi urmărită până la originile sale. Acest lucru poate fi posibil în cazul cărnii de vită. Cu toate acestea, nu putem să ne dăm seama dacă există un animal clonat printre descendenții unui anumit porc, din cauza cantității de carne de porc care este produsă.

Aceasta este o chestiune fundamentală, etică. Alți deputați au afirmat că trebuie să luăm în considerare aspectele etice, deoarece suntem responsabili pentru ele. Aceasta este, cu siguranță, un aspect referitor la bunăstarea animalelor, dar are legătură și cu un alt aspect. Experiența ne arată, și eu sunt un crescător de animale, am studiat acest aspect, că toate metodele de reproducere care s-au dovedit că funcționează în creșterea animalelor își găsesc în cele din urmă drumul în medicina umană. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm astăzi dacă dorim și dacă suntem capabili să acceptăm clonarea oamenilor într-un viitor nu foarte îndepărtat. Eu nu îmi doresc și nici nu-mi pot dori acest lucru. Chiar dacă s-ar crea o clonă a mea pentru furnizarea unor piese de schimb și in viitor acestea ar putea să îmi doneze un organ vital, tot nu mi-aș dori ca acest lucru să se întâmple. Nu cred că aceasta este o poveste de groază exagerată. Sunt de părere că acest lucru este posibil într-un viitor nu foarte îndepărtat dacă vom permite clonarea.

Prin urmare, avem nevoie urgent de interzicerea nu numai a clonării, ci și a animalelor clonate și a puilor acestora pe teritoriul UE. Mie nu îmi este frică de Organizația Mondială a Comerțului (OMC). Putem face acest lucru. Nu trebuie să imităm tot ceea ce fac Statele Unite, în ciuda relației noastre transatlantice.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Domnule comisar, am ajuns să vă cunosc în ultimul an, de când ați devenit comisar, ca pe o persoană care protejează sănătatea consumatorilor europeni și a cetățenilor europeni. Atât Linda McAvan, cât și doamna Sommer, care au vorbit înaintea mea, precum și colegul deputat, Capoulas Santos, au discutat despre acest lucru. Argumentele au fost prezentate. Am auzit argumentele referitoare la sănătate, și chiar dacă s-au efectuat cercetări în Statele Unite, noi am dori o cercetare europeană obiectivă, care să nu fie influențată de grupurile de interes americane, care să demonstreze de fapt că aceste produse nu sunt dăunătoare pentru sănătate. Cu toate acestea, chiar dacă acest lucru este adevărat și ele nu sunt dăunătoare pentru sănătate, cercetarea științifică poate fi continuată. Totuși, și eu am auzit spunându-se că nu există motive pentru continuarea cercetării. În calitate de membru deplin al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, sunt de părere că nimic din industria agricolă europeană nu justifică introducerea produselor alimentare de la clone pe rafturile noastre din magazine.

S-a afirmat, de asemenea, și sunt întru totul de acord, că exisă lacune în sistem. Îmi aduc aminte de un caz recent când v-am contactat cu privire la fructele și legumele marocane. Acest lucru arată că trebuie să ne protejăm piețele și împotriva importurilor. Atât Linda McAvan, cât și alții au adus în discuție aspecte legate de bunăstarea animalelor și sunt întru totul de acord cu cei care au afirmat înaintea mea că știința nu poate fi oprită. Cu toate acestea, trebuie să tragem o linie într-un anumit punct și să restricționăm clonarea, deoarece nici eu, nici asistenții mei nu am dori să dăm peste vreo clonă de-a noastră. Acest lucru este imposibil de susținut din punct de vedere etic și solicităm Comisiei să declare un moratoriu.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE).(FR) Domnule președinte, discuția pe care am avut-o în această seară demonstrează în mod evident cât de delicat este acest aspect. L-am dezbătut recent și îl dezbatem și în această seară și îl vom dezbate încă o dată când ne veți prezenta ce ați hotărât cu privire la acest aspect, domnule comisar. Cu toate acestea, cred că trebuie adoptată o abordare foarte riguroasă atunci când avem de-a face cu subiecte atât de delicate precum produsele provenite de la animale clonate în lanțul alimentar.

Am auzit foarte multe despre riscurile pentru sănătate. Aș dori să subliniez că poziția noastră actuală se bazează pe cea a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, care afirmă că în prezent nu există niciun lucru care să indice că produsele provenite de la animale clonate sau de la puii acestora reprezintă vreo amenințare nouă sau suplimentară pentru sănătate sau că acestea prezintă riscuri ecologice în comparație cu animalele crescute pe cale convențională.

Prin urmare trebuie să hoinărim pe teritoriul prudenței. Să nu ne pronunțăm ca fiind de o parte sau de alta înainte de a ne afla de fapt în posesia tuturor dovezilor științifice. Trebuie să avem grijă să nu adoptăm o poziție defensivă sau, mai rău, o poziție înrădăcinată față de un aspect care este atât de complex – după cum au arătat discuțiile noastre – și merită cercetat în detaliu, mai ales în ceea ce privește regulile comerciale internaționale.

În realitate, domnule comisar, ați avut dreptate când ați spus că riscul în Europa este limitat. Avem o industrie fermieră convențională de creștere a animalelor care este cu siguranță suficientă. Ce se întâmplă totuși atunci când fermierii importă spermă care poate proveni din Statele Unite și poate fi obținută de la animale clonate? Aici, de asemenea, trebuie să luăm toate măsurile posibilele de precauție pentru ca normele Organizației Mondiale a Comerțului să fie respectate și pentru a nu da ocazia pentru crearea unor condiții de concurență neloială. Agricultorii noștri așteaptă astfel de răspunsuri și, în cele din urmă, ei sunt cei care au probleme astăzi.

Eu sunt de acord cu colegii mei deputați când aceștia afirmă că consumatorii nu doresc să consume carne obținută de la aceste animale. Cu toate acestea, nu am nicio îndoială cu privire la dorința comisarului Dalli de a clarifica acest aspect și de a răspunde la numeroasele întrebări care rămân fără răspuns astăzi. Am toată încrederea în ceea ce ne va spune comisarul Dalli și aștept raportul domniei sale.

Consumatorii Uniunii Europene trebuie să știe ce mănâncă, iar trasabilitatea originii este crucială. Dacă dorim să asigurăm acest lucru totuși, avem nevoie de o analiză științifică riguroasă care ne va permite să luăm o decizie informată, pentru a putea găsi o soluție adecvată la problema referitoare la importul de alimente de la animale clonate și puii acestora în lanțul alimentar.

De aceea voi aștepta răspunsurile comisarului Dalli, programate pentru noiembrie, înainte de a lua vreo decizie.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). - Am aflat recent vestea alarmantă că produse provenite de la animale clonate din America de Nord au pătruns în lanțul alimentar european.

Parlamentul European și-a exprimat în mod repetat viziunea că aceste alimente ar trebui interzise, dintr-o serie de motive care țin de etică și de mediu, și vom continua să avem o poziție puternică și unitară în această privință, în perioada negocierilor pe tema reglementărilor alimentelor noi.

Dovezile oferite de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și de Grupul european pentru etică indică existența unor probleme grave de sănătate, care afectează atât animalele clonate, cât și mamele surogat ale acestora.

În același timp, din punct de vedere al protecției mediului, impactul creșterii consumului de carne ar putea fi devastator, iar un număr mare de animale clonate ar afecta biodiversitatea naturală, crescând vulnerabilitatea animalelor la epidemii și amenințând astfel siguranța alimentară.

Am auzit deja argumentele legate de comerț și de regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Ni se spune că nu putem interzice intrarea acestor alimente în Uniunea Europeană, fără a încălca obligațiile stabilite de OMC. Dar Uniunea Europeană a decis să oprească intrarea pe piață a unor produse atunci când au existat dubii legate de beneficiile aduse consumatorilor, sau îngrijorarea că aceștia sunt induși în eroare. Vom lua în considerare toate posibilitățile legale de a implementa o asemenea interdicție.

Mai mult, privind situația în ansamblu, ar trebui să insistăm ca regulile OMC să aibă în vedere și asemenea considerente de ordin etic și de protecția mediului.

Există argumente serioase împotriva alimentelor provenite de la animale clonate. Nu există, în schimb, dovezi clare ale beneficiilor oferite de acestea. Pentru Comisie, este momentul să propună o soluție concretă în legătură cu această problemă, care să țină cont și de viziunea forului nostru, reprezentativ pentru cetățenii europeni. Nu avem voie să permitem experimente care să se joace cu sănătatea cetățenilor sau a mediului înconjurător.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE).(FR) Domnule președinte, domnule comisar, aș vrea să îmi exprim reținerile serioase cu privire la acest aspect.

Pe de o parte, noi – UE – recomandăm o mai mare transparență alimentară pentru consumatori, încercând să stabilim un sistem pentru urmărirea cărnii de la fermă până pe farfurie, și astfel impunem crescătorilor de vite standarde foarte stricte de creștere a animalelor de fermă și de tăiere a acestora, precum și anumite controale pentru garantarea, pe cât posibil, a originii și calității alimentelor. Cu toate acestea, pe de altă parte am aflat în această vară că consumatorii britanici au mâncat fără să știe carne de vită clonată. În țara mea, Belgia, există chiar posibilitatea ca un fel de carne de a treia generație, despre care ni se spune că nu este carne clonată, să fi fost consumată. La acest lucru ne referim în cele din urmă când vorbim despre „trasabilitate”?

Permiteți-mi să introduc o nuanță de umor: în ceea ce mă privește, eu nu vreau să am în farfuria mea bourguignon de vită clonată și morcovi modificați genetic! Și mai ales dacă nu am ales să mănânc acest lucru. Aceasta pare să fie părerea predominantă în UE, de vreme ce toate sondajele Eurobarometru efectuate cu privire la acest subiect referitor la clonarea animalelor pentru alimente confirmă iar și iar opoziția foarte clară a cetățenilor europeni.

Acesta este primul argument pe care doresc să îl menționez împotriva prezenței produselor de la alimente clonate în lanțul alimentar: nu putem, pe de o parte, să cerem să li se ofere o responsabilitate mai mare consumatorilor și să dorim ca aceștia să fie mai bine informați cu privire la ceea ce mănâncă, și pe de altă parte, să ignorăm dorința acestora de a nu mânca carne clonată.

Cel de-al doilea argument vizează sănătatea. Este adevărat că niciun studiu științific nu a oferit dovezi ale unui potențial impact negativ datorat consumului de carne clonată, carne de la puiul unui animal clonat sau chiar lapte de la un animal clonat. Nu s-a dovedit nimic și acest lucru include siguranța pe termen lung a acestui tip de consum. Prin urmare, cred că principiul prudenței ar trebui să fie încă aplicat.

Cel de-al treilea și ultim argument este unul etic, și chiar dumneavoastră l-ați adus în discuție la începutul discursului dumneavoastră. UE dorește să fie în prim planul protejării animalelor. În această după-amiază, Parlamentul a votat încă o dată pentru restricționarea experimentelor pe animale cu scopul de a diminua durerea și suferința prin care trec acestea. Cu toate acestea, nimeni nu neagă faptul că clonarea provoacă suferință animalelor. Trebuie doar să încercăm să ne amintim de Dolly și de avizul științific al EFSA din iulie 2008, în care se afirmă că sănătatea și bunăstarea unui procent semnificativ din animalele clonate s-au dovedit a fi afectate nefavorabil, uneori grav și cu consecințe fatale.

Doamna McAvan a făcut, de asemenea, referire la Grupul european pentru etică în știință și tehnologii noi, care nu consideră că clonarea animalelor pentru alimente este justificată din punct de vedere etic, mai ales din cauză că aceasta nu poate fi justificată de o nevoie de diversificare alimentară. Dimpotrivă: nu există niciun motiv să ne temem că promovarea alimentelor de la animale clonate va avea un efect indirect asupra diversității genetice din cauza utilizării excesive a unui număr restrâns de animale în programele de împerechere. Iată ceea ce s-a întâmplat în alte sectoare alimentare; zeci de specii de roșii au dispărut, de exemplu. În 1900 erau 7 000 de specii; astăzi au rămas doar 150, dintre care 70 sunt disponibile comercial iar multe dintre acestea sunt modificate genetic.

Acesta este genul de progres pe care ni-l dorim? Aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne-o adresăm astăzi.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Domnule comisar, chiar nu îmi amintesc să mai fi fost atâta unanimitate în această Cameră pe parcursul vreunei alte dezbateri. De ce? Din motivul foarte simplu că există unanimitate absolută între cetățenii Uniunii Europene, o unanimitate totală împotriva produselor clonate. Dumneavoastră și onorabilii mei prieteni ați vorbit despre pericolul Organizației Mondiale a Comerțului. Acesta este un argument pe care l-am auzit iarăși și iarăși în această Cameră, un argument politic.

Cu toate acestea, Comisia și consilierii săi juridici nu trebuie să sublinieze aceste temeri, ci să analizeze cum putem obține un moratoriu cerut de plenară fără a întâlni astfel de probleme. Chiar trebuie să hotărâm ce este mai important: Organizația Mondială a Comerțului sau Tratatul de la Lisabona, care introduce principiul prudenței acolo unde s-a introdus o clauză de interzicere a circulației unui produs pe piața europeană dacă informațiile științifice în acest sens nu sunt destul de clare pentru a garanta comercializarea sigură și noi nu știm exact ce se aplică în cazul produselor clonate.

Prin urmare, avem nevoie de acest moratoriu deoarece toți cei din această Cameră suntem de acord, domnule comisar, că nu putem face experimente cu sănătatea cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Domnule președinte, personal eu nu sunt deloc convins de necesitatea, moralitatea, siguranța sau trasabilitatea animalelor clonate.

În ceea ce privește necesitatea, de mulți ani încercăm să încurajăm producția extensivă în locul producției intensive și există destule modalități de a asigura reproducerea naturală și alte mijloace de a garanta creșterea populației animale, dacă se cere acest lucru. În ceea ce privește moralitatea, după cum a spus doamna Sommer, dacă este acceptabil din punct de vedere moral să avem animale clonate, atunci va fi doar o chestiune de timp până când va fi acceptabil din punct de vedere moral să avem oameni clonați. Avem destule ciudățenii în lume deja fără să clonăm și altele!

Domnul Staes a menționat siguranța și eu sunt de acord cu domnia sa. Cum putem afirma decisiv în acest stadiu că puii animalelor clonate nu prezintă pericole pentru consumul uman? Nu cred că putem face acest lucru. În cele din urmă, în ceea ce privește trasabilitatea, una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene, după cum a spus și Anne Delvaux, este faptul că putem urmări alimentele de la grajd până când ajung în farfurie. Ce vom face acum: vom garanta că o putem urmări de la clonă până acasă? Nu cred că ar trebui să facem acest lucru. Scopul nostru ar trebui să fie să eliminăm clonarea, nu să o înlesnim.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Domnule președinte, domnule Dalli, primul caz de carne clonată care a ajuns în supermarketuri a avut loc în Regatul Unit. Acest lucru s-a bucurat de o mediatizare intensă și a dus la nesiguranță printre consumatori, pe de o parte, și la niște acuzații nejustificate, pe de altă parte. Din cauza faptului că Agenția Națională pentru Standarde Alimentare nu a fost capabilă să vină cu o explicație, s-a dat vina imediat pentru acest lucru pe obiceiurile de a povesti ale agricultorilor.

Domnule Dalli, agricultorii nu trebuie învinovățiți pentru rezultatele întârzierii procedurii legislative a Uniunii Europene. Până acum, doar produsele de la animale clonate, și nu cele de la pui au cerut licență în Europa. Parlamentul European și-a exprimat părerea foarte clar în Regulamentul privind alimentele noi. Principiul precauției trebuie aplicat mai ales în cazul alimentelor.

Lăsând la o parte considerațiile etice, nu avem nevoie de carne de la animale clonate de dragul siguranței aprovizionării cu alimente. Există din câte se pare grave diferențe de opinie interinstituționale referitoare la manipularea alimentelor clonate. Prin urmare, trebuie să solicităm urgent Comisiei să ajungă la un acord de dragul consumatorilor și al producătorilor și să ia măsurile adecvate.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Domnule președinte, domnule Dalli, informațiile științifice reprezintă baza pentru luarea deciziilor politice. Cu toate acestea, după cum văd eu lucrurile, am fugi de responsabilitățile noastre politice dacă raționamentul științific potrivit căruia ceva este realizabil ar însemna că trebuie să facem acest lucru. Sarcina mea nu este să fac ceea ce este fezabil din punct de vedere tehnic, ci să reprezint interesele cetățenilor din circumscripția mea. Majoritatea covârșitoare a acestora, iar aceasta se aplică întregii Uniuni Europene, nu dorește carne clonată în farfurie.

Aceasta nu este doar o chestiune legată de faptul că sănătatea oamenilor nu va fi afectată. Ouăle provenite de la găini ținute în baterii nu reprezintă un risc pentru sănătatea omenească, dar, în ciuda acestui lucru, UE a acționat rapid și eficient în acest caz. Mă aștept la același mod de acțiune în cazul cărnii și preparatelor din carne de la animale clonate, inclusiv a celor provenite de la a doua generație.

Bunăstarea animalelor și preocupările etice vorbesc ambele împotriva cărnii clonate. Vom vedea ce vor avea de spus oamenii de știință din domeniul sănătății pe viitor. Avem nevoie de un moratoriu care să acopere și produsele provenite de la animale de a doua generație. Trebuie să spunem un nu hotărât produselor fabricate din carne clonată.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL)Domnule președinte, menținerea celor mai ridicate standarde posibile pentru producția de alimente în Uniune înseamnă că putem asigura produse de calitate superioară și că putem satisface așteptările consumatorilor. Rezultatele cercetării științifice care sunt disponibile astăzi arată că, în ceea ce privește calitatea, carnea provenită de la animale clonate nu e cu nimic diferită de carnea provenită de la animale din producția convențională. În ciuda acestui lucru, chestiunea clonării în sine și utilizarea unor astfel de tehnologii în producția de alimente sunt probleme foarte grave. Având tehnici moderne de producție a alimentelor la dispoziția noastră, mai trebuie să apelăm la clonare? Prin urmare, este în interesul agricultorilor, al producătorilor de alimente și al consumatorilor să reglementăm aceste chestiuni, nu doar pentru ca acestea să nu amenințe siguranța alimentară, sănătatea consumatorilor sau competitivitatea agriculturii europene. Ar trebui luate în considerare și dilemele etice și morale care apar atunci când cetățenii unei Europe unite se confruntă cu mese gătite cu carne de la animale clonate.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Domnule președinte, am notat patru motive pentru care să ne opunem cărnii clonate, dar nu le putem rezolva pe toate în termeni științifici.

Primul motiv este faptul că oamenii din Uniunea Europeană nu doresc să mănânce carne de la animale clonate. Acest lucru se aplică și în cazul produselor provenite de la puii de animale clonate. În al doilea rând, încă nu s-a ajuns la o concluzie cu privire la chestiunea potrivit căreia consumul de carnea clonată reprezintă un risc pentru sănătatea oamenilor. În al treilea rând, s-a demonstrat că clonarea animalelor afectează sănătatea animalelor însele. În al patrulea rând, clonarea animalelor pentru producția de alimente ar trebui interzisă din motive etice.

Prin urmare, trebuie să ne opunem cu vehemență practicii de clonare a animalelor pentru producția de alimente și a utilizării cărnii clonate. Acum trebuie să punem în aplicare reglementări pentru a controla clonarea cărnii cât mai repede posibil. Asta așteaptă de la noi locuitorii Europei. Carnea clonată trebuie, cel puțin, etichetată în mod clar.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Domnule președinte, domnule comisar, intrarea neautorizată, neidentificată și neobservată a produselor de la animale clonate în lanțul alimentar nu poate înceta să fie motiv de preocupare. Este deosebit de îngrijorătoare dat fiind faptul că acest lucru a ajuns în atenția noastră la doar câteva săptămâni după ce Parlamentul votase încă o dată în favoarea interzicerii ajungerii acestor produse pe piața Uniunii Europene. În acest moment, aceasta pare o măsură de precauție corectă și adecvată.

Acțiunile Uniunii Europene în această privință trebuie ghidate, în primă instanță, de dorința de a proteja interesul public, de a menține un nivel ridicat de protecție pentru sănătatea omenească și de a asigura siguranța alimentară și ecologică prin promovarea bunăstării animalelor. Aceste valori trebuie să aibă prioritate în fața oricăror altora. În cazul în care comercializarea acestor produse va fi autorizată în viitor, aceasta va trebui, de asemenea, să respecte principiile transparenței, informării și alegerii consumatorului. Din păcate, acesta nu este cazul astăzi, de exemplu, cu alimentele care sunt parțial alcătuite din organisme modificate genetic sau animale care au fost hrănite de aceste organisme.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Am avut o dezbatere amplă în această dimineață referitoare la protejarea animalelor care sunt folosite în scopuri științifice pentru experimente care pot ajuta la descoperirea unor leacuri pentru boli grave care afectează oamenii. O majoritate, o majoritate vastă a deputaților a respins suferința animalelor care ar fi utilizate în aceste scopuri. Este în același timp clar că clonarea provoacă suferințe mari animalelor. Peste 95 % din experimentele de clonare eșuează. Apar boli grave și handicapuri fiziologice, iar aceste animale mor devreme. Majoritatea consumatorilor sunt împotriva introducerii acestei cărni în lanțul alimentar.

După cum a spus și colega mea, doamna Sommer, aceasta este încă o problemă serioasă. Dezvoltarea reproducerii animalelor prin clonare deschide ușa reproducerii oamenilor prin clonare. Acest lucru nu este permis nici de legea naturală și nici de Tratatul de la Lisabona. Aș dori să întreb dacă este cineva care ar dori să modifice acum Tratatul de la Lisabona în această privință. Domnule comisar, poziția Comisiei Europene trebuie să fie clară.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, membru al Comisiei. – Domnule președinte, nu sunt surprins că acest subiect a atras atât de multă atenție și dezbatere și vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați exprimat punctul de vedere. Diversele aspecte care au fost semnalate arată nevoia unei înțelegeri profunde a acestor chestiuni pentru a putea lua decizii informate și echilibrate.

După cum am spus în declarația de deschidere, Comisia intenționează să adopte mai târziu în acest an un raport complet care va prezenta aspectele cheie care contribuie la dezbaterea cu privire la clonare. Sper că acesta va ajuta la clarificarea acestui subiect complex și se va dovedi util ca bază pentru dezbaterile instituționale și discuțiile care vor urma.

Subliniez faptul că o îmbunătățire în situația actuală poate fi realizată doar printr-un consens în rândul tuturor instituțiilor UE. Această dezbatere se desfășoară încă din ianuarie 2008 și abia aștept să progresăm împreună în ceea ce privește această chestiune, cu obiectivul final de a cădea de acord asupra unui mod practic de a înainta care ne va fi de folos în anii ce vor urma.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. – Despre argumentele etice, medicale sau economice împotriva consumului de alimente provenite de la animalele clonate am vorbit deja în Parlamentul European, iar argumentele nu și-au pierdut valabilitatea. Există și un alt argument cel puțin la fel de important: cetățenii europeni nu doresc produse „clonate” în farfuriile proprii. Ei sunt împotriva ideii de a-și hrăni copiii cu alimente ale căror origini se află într-un laborator de experimente genetice. Un Eurobarometru pe această temă, realizat în anul 2008, arată că majoritatea europenilor se opun clonării animalelor, în special pentru scopuri alimentare. 84 % consideră că nu avem suficientă experiență în privința sănătății pe termen lung și a siguranței alimentare pentru a folosi animale clonate în alimentație. 75 % consideră că a clona alimente pentru consum este inacceptabil din punct de vedere etic. Procentele nu sunt mici, și ele transmit un mesaj foarte clar. Oamenii nu vor să consume produse obținute în urma clonării, nu au încredere și nu sunt de acord cu aceste metode. Trebuie să completăm și să îmbunătățim legislația comunitară, astfel încât să nu mai existe posibilitatea de a forța sau ocoli principii sau decizii în care credem.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), în scris. (LT) Reglementarea utilizării noilor tehnologii în producția alimentară este un pas înainte binevenit. Cu toate acestea, deși încurajăm aceste inovații, nu trebuie să uităm nici pericolele. Unul dintre acestea este comercializarea animalelor clonate, a puilor și a produselor obținute din animale clonate. Până acum, această chestiune a cauzat probleme considerabile asociate cu mai multe aspecte diferite. Printre acestea se numără cerințele privind bunăstarea animalelor, consacrate în Tratatul de la Lisabona, dreptul consumatorilor de a fi informați cu privire la originea produselor consumate și aspecte etice. Până acum, avem mai multe întrebări decât răspunsuri în fiecare dintre aceste domenii. Prin urmare, înainte ca discuțiile instituțiilor Uniunii Europene despre animalele clonate să ia avânt, trebuie să analizăm cu atenție comercializarea acestora animale, a puilor lor și a produselor obținute din ele.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate