Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2781(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-0097/2010

Pateikti tekstai :

O-0097/2010

Debatai :

PV 08/09/2010 - 17
CRE 08/09/2010 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 8 d. - Strasbūras Tekstas OL

17. ES bulvių krakmolo sektorius po 2012 m. (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas diskusijų klausimas – žodinis klausimas Komisijai dėl Europos Sąjungos bulvių krakmolo sektoriaus, kurį uždavė Esther de Lange ir Albert Deß Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos vardu bei Thijs Berman ir Jo Leinen Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu (O-0097/2010 - B7-0456/2010).

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, autorė.(NL) Pone pirmininke, Komisijos nary, dvi didžiausios Parlamento frakcijos, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija ir Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija, kartu ėmėsi iniciatyvos organizuoti šias diskusijas su Europos Komisija dėl bulvių krakmolo sektoriaus ateities Europoje. Finansų krizė šį sektorių pastatė į tokį pavojų, kad jis gali būti visai nušluotas nuo žemyno paviršiaus. Visgi šis sektorius galėtų atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant ES 2020 m. tikslus. Kaip žinote, Komisijos nary, išmokos šiame sektoriuje įgyvendinant būklės patikrinimą yra iš dalies susietos ir iš dalies atsietos. Ši padėtis baigsis 2012 m., įvykdžius visišką atsiejimą. Norėčiau pasakyti aiškiai: remiu šį procesą, tačiau dabartinėmis aplinkybėmis būtinas atitinkamas požiūris. Kad šis sektorius išgyventų ir galėtų konkuruoti su kitais krakmolo sektoriais, bulvių krakmolo sektorius po atsiejimo turės rasti naujų rinkų, ir tam yra didžiulių galimybių, ypač biotechnologijomis grindžiamoje ekonomikoje, kuri tikrai yra viena iš strategijos „Europa 2020“ varomųjų jėgų. Pavyzdys galėtų būti bulvių, o ne naftos pagrindu gaminama plastmasė arba pramonei skirti cheminiai elementai. Tačiau dėl finansų krizės pasirengimui šiems pokyčiams ir naujų rinkų paieškai iškilo grėsmė, kadangi galimi investuotojai ir novatoriai buvo priversti atsitraukti. Todėl 2012 m. gali būti šio sektoriaus „avarinio nusileidimo“ metai ir jei, taip įvyktų, tyrimų duomenimis, būtų sunaikinta 40 proc. Europos Sąjungos rinkos. Mes kalbame apie 6 000 tiesioginių darbo vietų, bent tiek pat netiesioginių darbo vietų ir maždaug 15 000 ūkininkų, kurie patirtų tiesioginį poveikį, nes jie tiekia produkciją šiam sektoriui Tai įvyks ne tik mano regione, šiaurės Nyderlanduose, bet ir kitose valstybėse, kaip antai Danijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Prancūzijoje. Todėl, Komisijos nary, mes skambiname pavojaus varpais ir prašome Komisijos užtikrinti, kad šio sektoriaus „nusileidimas“ būtų sklandus, o ne avarinis.

Užduosiu jums tokį klausimą: ar Europos Komisija yra pasirengusi imtis laikinų priemonių, pvz., dvejų metų laikotarpiui, nedarant poveikio biudžetui, o pasinaudojant nepanaudotomis bulvių krakmolo sektoriui ar žemės ūkiui skirtomis lėšomis? Ar Europos Komisija, pvz., yra pasirengusi įsteigti savanorišką restruktūrizavimo fondą, kuris remtų gamintojus, norinčius savanoriškai apriboti gamybą?

Komisijos nary, paskutinis mano klausimas bus apie tai, kas, be abejo, yra svarbiausia šiose diskusijose: ar Europos Komisija pritaria mūsų požiūriui, kad bulvių krakmolo sektorius galėtų atlikti svarbų vaidmenį biotechnologijomis grįstoje ekonomikoje ir todėl vertėtų suteikti laikiną pagalbą šiam sektoriui, kad įvyktų minėti pokyčiai?

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, autorius.(NL) Pone pirmininke, bulvių krakmolo pramonė gali nepakelti smūgio, kurį ji patirs per naująjį 2012 m. prasidėsiantį laikotarpį, po dešimtmečių priklausomybės nuo subsidijų, kurios savaime buvo žalingas dalykas. Vien šiaurės Nyderlandai – ekonomiškai jautrus regionas, neturintis kitų stambių darbdavių, gali prarasti tūkstančius darbo vietų. Tačiau visi žmonės Groningene ir kitur pageidauja ir toliau gyventi ir dirbti savo regione. Nuoseklus darbo vietų pasiskirstymas svarbus visiems Europos regionams, taip pat ir turtingai Šiaurės Europai. Todėl reikia pereinamojo laikotarpio taisyklių. Užtikrinti tokių taisyklių įvedimą privalo ES. Tai nereiškia, kad būtinos papildomos išlaidos. Yra likę neišnaudotų lėšų iš ankstesnių metų šiame sektoriuje, kadangi tais metais derliai buvo labai menki. Be to, yra galimybė atlikti žemės ūkio biudžeto patikslinimus. Žinoma, subsidijų bulvių krakmolo sektoriui teikimas turi baigtis 2010 m. Niekas tuo neabejoja, ir pats sektorius jau susitaikė su šiuo faktu. Be to, turime užtikrinti ateitį šiai pramonės šakai, kadangi ji ypač svarbi mūsų kaimo bendruomenėms, tiekia naujas alternatyvas naftos gamybai ir todėl greitai taps būtinai reikalinga.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Komisijos narys. – Pone pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, dėkoju jums už klausimus apie bulvių krakmolo sektoriaus ateitį. Komisija džiaugiasi gavusi galimybę išdėstyti savo požiūrį į šį sektorių.

Bulvių krakmolo sektoriaus reforma buvo „būklės patikrinimo“ dalis ir būtent šio sektoriaus atstovų prašymu Taryba nusprendė, kad visos paramos atsiejimas turėtų sutapti su kvotų sistemos galiojimo pabaiga. Iš tikrųjų, Komisija siūlė laipsniškesnį metodą, padalijant atsiejimą į du etapus. Pagrindinis sektoriaus atstovų argumentas buvo tai, kad papildomas paramos atsiejimo atidėjimas leistų bulvių krakmolo gamintojams pasiruošti rinkai be kvotų ir be paramos pokyčių įgyvendinimui.

Prašymas įsteigti tokį restruktūrizavimo fondą, koks buvo įsteigtas cukraus pramonei, yra sunkiai įgyvendinamas su bulvių krakmolo sektoriui skirtomis biudžeto lėšomis. Net jei visi dabartiniai naudos gavėjai, įskaitant krakmolinių bulvių augintojus, sutiktų atsisakyti savo susietos paramos, kad būtų įsteigtas restruktūrizavimo fondas bulvių krakmolo fabrikams uždaryti, sudarytas biudžetas tikriausiai nebūtų pakankama paskata.

Norint įsteigti restruktūrizavimo fondą dabartinėje teisinėje sistemoje, reikalingas reglamentas, kuris įsigaliotų ne anksčiau kaip 2011 m. liepos 1 d., taigi liktų tik vieni metai restruktūrizavimo laikotarpiui, kuriam būtų skirtas labai mažas biudžetas, nepakankamas perteklinių gamybos pajėgumų problemai išspręsti, nes, anot sektoriaus atstovų, jie siekia 40 proc. visų gamybos pajėgumų.

Kaip jau minėjau, grįžti prie sprendimų, priimtų įgyvendinant būklės patikrinimą, nėra galimybės. Šiuo metu mes diskutuojame apie BŽŪP ateitį po 2013 m. Visam žemės ūkio sektoriui būtina stipri, veiksminga ir gerai pasverta BŽŪP. Bulvių krakmolo sektoriaus, kaip ir kitų sektorių, atstovai gali dalyvauti šiose diskusijose.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr, PPE frakcijos vardu. (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 73/2009, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams, pakeistos ES bendrosios išmokos schemos taisykles ir dar labiau atsieta finansinė parama, kuri anksčiau buvo susieta su gamyba.

Bulvių krakmolo sektoriuje yra dvi išmokos, kurios vis dar susietos su gamyba. Tai – parama gamybai krakmolinių bulvių augintojams, kitaip tariant, išmokos ūkininkams, ir išmoka už bulvių krakmolą, kitaip tariant, išmoka įmonėms ir fabrikams. Po minėtų ES teisės pakeitimų abi išmokos bus atsietos nuo gamybos ir joms bus taikomos bendrąją išmokos schemą reglamentuojančios taisyklės Tai įvyks ne vėliau kaip 2012 m. Parama gamybai, skirta augintojams, galėtų būti atsieta nuo 2010 m., atsižvelgiant į sprendimus, kuriuos priimtų valstybės narės. Tai reiškia, kad bulvių krakmolo sektoriui šiuo metu paramą teikia su gamyba susieta bendra ES rinkos organizavimo sistema, tačiau, vadovaujantis sprendimais dėl būklės patikrinimo, šių rinkos valdymo priemonių naudojimas bus sustabdytas ne vėliau kaip 2012 m.

Veiksmai, dėl kurių apsispręsta, sudarys didžiules kliūtis šiam sektoriui. Tik ateitis parodys, ar krakmolinių bulvių auginimas gali išlikti konkurencingas pagal naująsias taisykles Net jeigu aktyvesniam orientavimuisi į rinkos poreikius ir valstybės kišimosi mažinimui nėra jokios alternatyvos, reikia apsvarstyti tinkamus pereinamuosius laikotarpius, idant pokyčiai vyktų tvarkingai. Be to, turėtume padėti ūkininkams, norintiems ir toliau auginti krakmolines bulves, didinti savo konkurencingumą ir rasti naujų rinkų bei pardavimo galimybių. Tačiau taip pat turėtume remti ūkininkus, kurie nusprendžia nebeauginti šių kultūrų, nurodydami jiems alternatyvas.

Komisijai svarbiausia greitai priimti sprendimą ir aiškiai išdėstyti savo poziciją dėl šios problemos. Verslo pasaulyje geras sprendimas visada yra geras dalykas, o blogas sprendimas yra problema, tačiau blogiausias dalykas – nepriimti išvis jokio sprendimo. Nesugebėjimas priimti sprendimo reiškia sąstingį, o verslui stovėjimas gali reikšti žlugimą. Todėl norėčiau paprašyti Komisijos dar kartą apsvarstyti šią padėtį ir rasti tinkamų priemonių bei galimybių, kurios geriausiai pasitarnautų mūsų ūkininkų interesams.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, ALDE frakcijos vardu. (NL) Pone pirmininke, idealiame pasaulyje viskas klostytųsi taip, kaip mes tikėjomės per būklės patikrinimą. Deja, taip nėra bulvių krakmolo sektoriuje. Jei dabartinėje padėtyje bandytume įgyvendinti savo planus, atsirastų kur kas daugiau bankrutuojančių įmonių, kadangi kainos yra per žemos. Pagrindinis klausimas yra ar verta mokėti tokią kainą? Aš taip nemanau. Manau, kad Europos bulvių krakmolo sektorius yra ypatingas sektorius. Padarėme didelę pažangą biochemijos srityje, kur sukurta įvairiausių naujų produktų, ir aš nemanau, kad reikėtų trukdyti šiam procesui.

Komisijos atsakymai nesuteikia man daug optimizmo. Norėčiau paprašyti Komisijos dar kartą išnagrinėti šią padėtį ir inicijuoti aktyvų dialogą su šio sektoriaus atstovais. Kaip ir daugelis jūsų, aš pasisakau už minkštą nusileidimą, ir išties privalome užtikrint, kad nusileidimas būtų minkštas, kadangi manau, jog bulvių krakmolo sektorius turi išgyventi, nes tai ypatingas sektorius. Kad tai taptų realybe, Komisija turės imtis specialių priemonių.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, ECR frakcijos vardu.(PL) Per praėjusią Parlamento kadenciją, aš dukart buvau taisyklių, kuriomis nustatomos krakmolo kvotos, pranešėjas. Tuo metu dažnai dalyvaudavau susitikimuose su sektoriaus atstovais ir stengiausi atsižvelgti į šalių, kurios buvo nepatenkintos per mažomis kvotomis, pageidavimus. Mes atsižvelgėme į faktą, kad šis sektorius buvo labai išsiderinęs ir kad negalima jam trukdyti, nes priešingu atveju visa šaka susidurtų su didžiulėmis problemomis. Šiandien girdime, kad sektorius pateko į pavojų ir netgi gali visai išnykti, ir aš labai bijau, kad taip neatsitiktų. Man liūdna matant šias problemas, su kuriomis yra susidūrę ir kiti dideli sektoriai: problemos pienininkystės sektoriuje, beveik visiškas tabako gamybos pramonės sunaikinimas, o anksčiau – cukraus rinkos reforma, kuri taip pat turėjo pražūtingų padarinių ūkininkams. Dabar šios problemos atsirado bulvių krakmolo sektoriuje. Manau, kad pats laikas apsvarstyti galimybę pakeisti Europos Sąjungos žemės ūkio politikos kryptį, kuri buvo nustatyta esant aplinkybėms, kurios šiandien yra šiek tiek pasikeitusios. Aš abejoju, ar principas, kurio buvo laikomasi iki šiol, vis dar aktualus.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Pone pirmininke, mano ūkyje bulvių krakmolą auginame jau daugelį metų ir aš, kaip ir dešimtys tūkstančių visos Europos Sąjungos ūkininkų, bijau, kad panaikinus krakmolo gamybos kvotas ir nutraukus paramą jo gamybai, teikiamą ir gamintojams, ir perdirbėjams, jų ekonominė padėtis 2013 m. labai pablogės. Dėl to aš pasisakau už bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemos išsaugojimą ir garantuotą minimalią kainą bei papildomas išmokas žemės ūkio produkcijos gamintojams. Jei šios priemonės krakmolo sektoriuje bus panaikintos, turi būti patvirtintos priemonės, užtikrinsiančios tinkamą finansinę paramą restruktūrizavimui. Reikia apgailestauti dėl J. Dalli užuominos apie cukraus rinkos reformą, kadangi tai turėjo siaubingų padarinių Europai ir, tiesą sakant, labai pasitarnavo stambiems Pietų Amerikos žemvaldžiams. Tai neteisinga kryptis, Komisijos nary. Dar yra laiko pasielgti protingai.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Pone pirmininke, sumažinti 20 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, užtikrinti, kad atsinaujinantieji ištekliai sudarytų 20 proc., ir 10 proc. degalų būtų gaminama iš atsinaujinančiųjų išteklių, – tai nelengvos Europos Sąjungos nustatytos užduotys, siekiant kovoti su klimato kaita ir pasiekti energetinę nepriklausomybę.

Tačiau klausimas, kaip šias užduotis įvykdyti, dar neatsakytas. Tai ypač pasakytina, jei sektoriams, kurie gali labai prisidėti siekiant šių tikslų, bus leidžiama nykti. Žemės ūkis gali labai prisidėti ir prisidės siekiant 2020 m. nustatytų tikslų. Tačiau tam tikrose žemės ūkio srityse vykdoma rinkos valdymo atsisakymo politika. Būklės patikrinimo padariniai bus pokyčiai krakmolinių bulvių sektoriuje – pokyčiai, drastiškai sumažinsiantys gamybos mastą. Dėl laipsniško kvotų sistemos atsisakymo ir minimalios kainos sektorius patiria didžiulį spaudimą. Turime užtikrinti, kad minkštas nusileidimas būtų įmanomas.

Mes privalome paraginti Komisiją nustatyti priemones krakmolinių bulvių gamybos sektoriui apsaugoti, ypač tuose regionuose, kur nėra jokių alternatyvų. Bulvių krakmolo pramonės produktai ateityje bus labai svarbūs.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pone pirmininke, ankstyva varna dantis rakinėja, vėlyva – akis krapštinėja, todėl ačiū už pagalbą.

Aš esu airis, o airiams bulvės labai artimos širdžiai, kadangi prieš Didįjį badmetį jos maitino šalies gyventojus. 1847 m. užklupus bulvių amarui, mirė keturi milijonai iš aštuonių milijonų gyventojų. Nuo tada joks patiekalas neįsivaizduojamas be bulvių, kurias Airijoje mes vadiname spud. Taigi bet kokios priemonės, keliančios pavojų bulvių augintojų ateičiai, airiams kelia šiurpą.

Aš pritariu čia kalbėjusių asmenų susirūpinimui dėl bulvių pramonės ateities ir, kaip pažymėjo Komisijos narys, įgyvendinant BŽŪP, kuriai numatytas naujas finansavimas, po 2013 m. bulvių sektoriaus klausimus reikės labai atidžiai apsvarstyti. Šis požiūris gana teisingas.

Galiausiai, pone pirmininke, tiesiog norėčiau padėkoti jums už pirmininkavimą šio vakaro posėdžiui. Jei aš neprieštaraučiau klonavimui, manau, jus būtų verta klonuoti!

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Komisijos narys. – Pone pirmininke, aš norėčiau padėkoti Parlamentui už labai įdomias diskusijas. Aš palaikau nuomonę, kad bulvių krakmolo pramonė gali būti svarbi ateityje kuriant bioplastiko ir kitus ekologiškus chemijos pramones gaminius. Aš taip pat galiu suprasti pareikštus nuogąstavimus, kad susietos paramos teikimo ir kvotų sistemos taikymo pabaiga gali sukelti tam tikrų prisitaikymo problemų bulvių krakmolo gamintojams. Tačiau turime atsižvelgti į mums skirto biudžeto sandarą, galiojančią teisinę sistemą ir laiko apribojimus.

Žemės ūkio generalinis direktoratas netrukus gaus ES bulvių ir grudų krakmolo sektoriaus tyrimo rezultatus, o diskusijos dėl BŽŪP po 2013 m. dar tebevyksta. Esu tikras, kad pagal tokią sistemą galima rasti geresnį, veiksmingesnį ir tvaresnį sprendimą, nei panaudojant kokias nors ad hoc priemones pagal dabartinę sistemą.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, autorė.(NL) Pone pirmininke, turiu tris pastabas. Pirmąją skiriu S. Kelly, atsakydama į jo nuoširdų prašymą apsaugoti bulves. Mes čia kalbame konkrečiai apie krakmolines bulves, kurios šiek tiek skirias nuo patenkančiųjų ant jūsų stalo. Tačiau šios problemos, žinoma, susijusios, kadangi žlungant krakmolinių bulvių pramonei, gamybos mastas maistui skirtų bulvių pramonėje auga, ir tai sukelia problemų rinkoje.

Mano antroji pastaba skirta Komisijos nariui: jūs vis kartojate, kad tai nepavyks, tačiau bulvių krakmolo pramonės atstovai pateikė pasiūlymus, kaip galėtume išspręsti šią problemą. Mūsų pozicija yra tokia: prašome jūsų nagrinėti šiuos pasiūlymus nešališkai, kadangi net jei čia diskutuojame dėl laikotarpio po 2013 m., nuolatinis padėties po 2013 m. minėjimas naudos neduoda. Komisijos narys būtent tai ir daro. Tuomet jau bus per vėlu. 2012 m. šis sektorius gali žlugti. 2012 ir 2013 m. prireiks pereinamojo laikotarpio, kad šis sektorius galėtų būti vėl įtrauktas į įprastinę žemės ūkio politiką, įsigaliosiančią 2014 m.

Iš visos širdies to prašau Komisijos nario.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika