Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2781(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0097/2010

Texte depuse :

O-0097/2010

Dezbateri :

PV 08/09/2010 - 17
CRE 08/09/2010 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

17. Sectorul amidonului de cartofi în UE după 2012 (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 

  Președintele. – Următorul punct pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei de către Esther de Lange și Albert Deß, în numele Grupului Partidului Popular European (Creștin–Democrat), și Thijs Berman și Jo Leinen, în numele Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, privind sectorul european al amidonului din cartofi după 2012 (O-0097/2010 - B7-0456/2010).

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, autoare.(NL) Domnule președinte, comisare, cele mai mari două grupuri din această Cameră, Grupul Partidului Popular European (Creștin–Democrat) și Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, au luat împreună inițiativa de a organiza această dezbatere cu Comisia Europeană, cu privire la viitorul sectorului amidonului de cartofi în Europa. Criza financiară a pus viitorul acestui sector într-un pericol atât de mare încât acesta poate fi șters complet de pe fața continentului nostru. Cu toate acestea, acest sector ar putea juca în cele din urmă un rol important în implementarea propriilor obiective UE din 2020. După cum știți, domnule comisar, plățile către acest sector ca parte a controlului sănătății sunt parțial cuplate și parțial necuplate. Această situație se va sfârși în 2012 printr-o decuplare totală. Vreau să fiu clar: acesta este un proces pe care îl sprijin, dar în situația actuală este necesară o abordare adecvată. Dacă va supraviețui și va concura cu alte sectoare de amidon, sectorul amidonului din cartofi va trebui să exploateze piețe noi după decuplarea totală și există un potențial amplu pentru acest lucru, mai ales în economia bio, care este cu siguranță una dintre vârfurile de lance ale strategiei Uniunii Europene din 2020. Să luăm, de exemplu, plasticul bazat pe amidon din cartofi în loc de petrol, sau alte elemente chimice pentru industrie. Cu toate acestea, criza financiară a periclitat pregătirile pentru această tranziție și exploatarea unor noi piețe, deoarece, din nefericire, potențialii investitori și inovatori nu au avut altă opțiune decât să stea departe. Prin urmare, în 2012 ne vom confrunta cu amenințarea prăbușirii acestui sector și, în cazul în care s-ar întâmpla acest lucru, sondajele arată că 40 % din piața Uniunii Europene ar putea fi eliminată. Este vorba de 6 000 de slujbe directe, cel puțin la fel de multe slujbe indirecte și în jur de 15 000 agricultori care vor fi direct afectați pentru că ei aprovizionează acest sector. Vom asista la acest fenomen nu numai în regiunea mea, în nordul Țărilor de Jos, dar și în alte țări precum Danemarca, Germania, Polonia și Franța. Din acest motiv, domnule comisar, sunăm clopotele de alarmă în această seară și cerem Comisiei să se asigure că acest sector are o aterizare blândă și nu o prăbușire.

Întrebările mele pentru dumneavoastră sunt: este Comisia Europeană pregătită să ia măsuri temporare, de exemplu, pentru o perioadă de doi ani și fără ca acestea să afecteze bugetul, folosindu-se de fondurile neutilizate pentru amidonul din cartofi sau pentru agricultură? Este Comisia Europeană, de exemplu, pregătită să înființeze un fond voluntar de restructurare care va sprijini producătorii care doresc să restrângă producția din propria lor inițiativă?

Domnule comisare, voi încheia cu ceea ce este, desigur, aspectul principal din spatele acestei întregi dezbateri: ne împărtășește Comisia Europeană părerea potrivit căreia sectorul amidonului din cartofi poate juca un rol important în economia bio și potrivit căreia, prin urmare, se merită să ajutăm temporar acest sector pentru a face această tranziție?

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, autor. (NL)Domnule președinte, industria amidonului din cartofi riscă să se confrunte cu o lovitură prea puternică în noua perioadă începând cu 2012, după decenii în care a depins de subvenții, lucru care a fost nesănătos per se. Mii de slujbe sunt deja în pericol numai în partea de nord a Țărilor de Jos, o regiune vulnerabilă din punct de vedere economic fără prea mulți alți angajatori importanți. Totuși, toți acești oameni, din Groningen și din alte locuri, doresc să continue să trăiască și să lucreze în regiunea lor. O distribuție echilibrată a slujbelor este importantă în toate regiunile europene și acestea includ și prospera Europă de Nord. Prin urmare avem nevoie de norme provizorii. Este responsabilitatea Uniunii Europene să se asigure că toate acestea sunt puse în aplicare. Acest lucru nu înseamnă neapărat costuri suplimentare. Avem unele fonduri disponibile din anii precedenți în acest sector, deoarece recoltele în acei ani au fost dezamăgitoare. Mai mult decât atât, este posibil să facem modificări în bugetul pentru agricultură. Desigur, subvențiile pentru amidonul din cartofi trebuie să se sfârșească în 2012. Nimeni nu se îndoiește de acest lucru, iar sectorul în sine s-a resemnat în această privință. În concluzie, industria trebuie să aibă un viitor deoarece este o industrie în inima comunităților rurale care oferă noi alternative producătorilor de ulei și prin urmare va deveni în curând indispensabilă.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, membru al Comisiei. –Domnule președinte, onorabili deputați, vă mulțumesc pentru întrebările domniilor voastre cu privire la viitorul sectorului amidonului din cartofi. Comisia salută oportunitatea de a-și spune părerea cu privire la acest sector.

Reforma sectorul amidonului din cartofi a făcut parte din „controlul de sănătate” și, la cererea acestui sector, a decis Consiliul că decuplarea tuturor ajutoarelor ar trebui să coincidă cu sfârșitul sistemului de cote. De fapt, Comisia a propus o abordare mai treptată, împărțind decuplarea în două etape. Argumentul principal al sectorului a fost că întârzierea adițională înainte ca ajutoarele să fie decuplate ar permite producătorilor de amidon din cartofi să se pregătească pentru o piață fără cote și fără sprijin pentru transformare.

Cererea pentru un fond de restructurare precum cel din industria zahărului este greu de inclus în bugetul alocat sectorului amidonului de cartofi. Chiar dacă toți beneficiarii actuali, inclusiv producătorii de amidon din cartofi, ar fi de acord să renunțe la ajutoarele cuplate și să înființeze un fond de restructurare pentru a finanța dezmembrarea fabricilor de amidon din cartofi, bugetul disponibil nu ar putea oferi un stimulent suficient de puternic.

Înființarea unui fond de restructurare în cadrul juridic actual necesită un regulament, care ar intra în vigoare la 1 iulie 2011 cel mai devreme, lăsând o perioadă de restructurare de doar un an cu un buget foarte limitat care ar fi insuficient pentru soluționarea unei supra capacități care, potrivit reprezentanților sectorului, s-ar putea ridica la 40 % din capacitatea totală de producție.

După cum am menționat mai devreme, revenirea la deciziile luate ca parte a controlului de sănătate nu este o opțiune. În prezent discutăm viitorul CAP după 2013. Pentru sectorul agricol în ansamblu, vrem să avem o PAC care să fie puternică, eficientă și bine-echilibrată. Sectorul amidonului de cartofi, la fel ca toate celelalte sectoare, poate participa la această dezbatere.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr, în numele Grupului PPE.(DE) Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultor a schimbat normele Uniunii Europene privind schema de plată unică și a decuplat și mai mult sprijinul financiar care înainte avea legătură cu producția.

Există două prime în sectorul amidonului din cartofi care în prezent sunt încă legate de producție. Acestea sunt sprijinul pentru producție pentru cultivatorii de cartofi pentru amidon, cu alte cuvinte plățile către agricultori, și prima pentru amidonul din cartofi, cu alte cuvinte, plățile către societăți și fabrici. În urma acestei schimbări în legislația UE, ambele prime vor fi decuplate de la producție și incluse în normele care reglementează schema de plată unică. Acest lucru se va întâmpla până în 2012. Sprijinul pentru producție pentru cultivatori ar putea fi decuplat începând cu 2010, în funcție de deciziile luate de statele membre. Acest lucru înseamnă că sectorul amidonului din cartofi este în prezent sprijinit de un sistem cuprinzător de organizare a pieței Uniunii Europene bazat pe producție, dar că, în urma rezoluțiilor referitoare la controlul de sănătate, utilizarea acestor instrumente de gestionare a pieței va fi oprită până în 2012.

Etapele care au fost hotărâte vor reprezenta un mare obstacol pentru acest sector. Doar viitorul va spune dacă cultivarea cartofilor pentru amidon poate rămâne competitivă în baza noilor reglementări. Chiar dacă nu există o alternativă pentru o mai mare axare pe piață și mai puțină intervenție din partea statului, trebuie să luăm în considerare perioade de tranziție adecvate pentru a permite o transformare organizată. În plus, ar trebui să ajutăm fermierii care doresc să continue să producă amidon din cartofi să își sporească competitivitatea și să găsească piețe noi și oportunități de vânzare. Cu toate acestea, trebuie să oferim sprijin și fermierilor care hotărăsc să oprească cultivarea acestei recolte în găsirea de alternative.

Cel mai important lucru este ca Comisia să ia o hotărâre rapidă și să dea o declarație clară cu privire la această problemă. În lumea afacerilor, o decizie bună este întotdeauna o decizie bună, iar o decizie rea este o provocare, dar cel mai rău lucru este să nu se ia nicio decizie. Neluarea unei decizii înseamnă o stagnare, iar pentru o afacere, stagnarea poate fi fatală. Prin urmare, aș dori să îi cer Comisiei încă o dată să examineze această situație și să găsească măsuri adecvate și oportunități care să fie în interesul fermierilor noștri.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, în numele Grupului ALDE.(NL) Domnule președinte, într-o lume ideală, lucrurile ar funcționa așa cum am prevăzut la momentul efectuării controlului de sănătate. Din nefericire, acesta nu a fost cazul cu sectorul amidonului din cartofi. Dacă, în acest moment, ne-am duce la bun sfârșit planurile în situația cu care ne confruntăm în prezent, atunci am avea foarte multe societăți care ar da faliment din cauză că prețurile sunt prea mici. Marea întrebare este: este acesta un preț care merită plătit? Nu cred. Consider că sectorul european al amidonului din cartofi este un sector special. Am făcut un progres imens în domeniul biochimiei, s-au inventat tot felul de produse noi și nu cred că ar trebui să întrerupem acest proces.

Răspunsurile Comisiei nu îmi dau motiv pentru prea mult optimism. Aș dori să îi cer Comisiei să analizeze situația încă o dată pentru a iniția un dialog intensiv cu acest sector. Mă alătur multora dintre voi care solicită o aterizare blândă și într-adevăr trebuie să ne asigurăm că vom oferi o aterizare blândă, deoarece sunt de părere că sectorul amidonului din cartofi trebuie să supraviețuiască, deoarece este un sector special. Pentru ca acest lucru să devină realitate, Comisia va trebui să ia măsuri speciale.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR.(PL) În timpul mandatului parlamentar precedent, am fost de două ori raportor pentru regulamentul care stabilea valoarea cotelor pentru amidon. La vremea respectivă, am avut multe întâlniri cu reprezentanții din sector și am încercat să țin cont de dorințele țărilor care nu erau mulțumite de cotele care erau prea mici. Am acordat atenție faptului că sectorul era foarte slab și că nu puteam interveni în această privință deoarece, în caz contrar, întreaga ramură ar fi avut probleme grave. Astăzi, auzim că sectorul este în pericol și că poate chiar dispărea în întregime și tare mă tem că acest lucru se poarte întâmpla. Privesc cu tristețe problemele cu care s-au confruntat și alte mari sectoare pe rând: probleme în industria lactatelor, eliminarea aproape completă a industriei de fabricare a tutunului și, înainte de asta, reforma pieței zahărului, care s-a terminat, de asemenea, cu consecințe dezastruoase pentru agricultori. Acum aceste probleme afectează sectorul amidonului din cartofi. Cred că este timpul să ne gândim la o schimbare de direcție în politica agricolă a Uniunii Europene, tendință care a fost stabilită în condiții care erau ușor diferite de cele de astăzi. Mă întreb dacă principiul care a fost urmat până acum este încă relevant.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Domnule președinte, producem amidon din cartofi la ferma mea de mulți ani și – la fel ca multe zeci de mii de agricultori din Uniunea Europeană – mă tem că sfârșitul cotelor de producție pentru amidon și retragerea sprijinului pentru producerea acestuia, atât de la producători, cât și de la procesatori, va cauza o înrăutățire drastică a situației lor economice în 2013. În legătură cu acest lucru, sunt în favoarea menținerii sistemului cotelor de producție a amidonului din cartofi, a garantării unui preț minim și a unor plăți suplimentare pentru producătorii agricoli. Dacă aceste instrumente dispar din sectorul amidonului, acest lucru trebuie combinat cu măsuri care să asigure sprijin financiar adecvat pentru restructurare. Referirea domnului Dalli la reforma pieței zahărului este nefericită, deoarece aceasta s-a dovedit a fi un dezastru pentru Europa și, de fapt, a ajutat doar marii proprietari din America de Sud. Aceasta nu este direcția bună, domnule comisar. Mai este timp pentru a judeca.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Domnule președinte, o reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, un procent de 20 % pentru energia regenerabilă, cu 10 % din combustibili provenind din surse regenerabile. Acestea sunt obiectivele provocatoare stabilite de Uniunea Europeană pentru a combate schimbările climatice și pentru a dobândi independență în materie de rezerve de energie.

Cu toate acestea, rămâne deschisă întrebarea referitoare la cum putem realiza aceste obiective. Acest lucru este în special adevărat dacă sectoarelor care pot contribui în această privință li se permite să dispară. Agricultura poate și va aduce o contribuție semnificativă la obiectivele pentru 2020. Cu toate acestea, în anumite zone ale agriculturii, politica se îndepărtează din ce în ce mai mult de managementul pieței. Ca urmare a controlului de sănătate, vor avea loc schimbări în sectorul amidonului din cartofi care vor provoca o scădere masivă a producției. Eliminarea treptată a sistemului cotelor și a prețului minim a pus acest sector sub o presiune uriașă. Trebuie să ne asigurăm că o aterizare blândă este posibilă.

Trebuie să îi cerem Comisiei să identifice măsuri care să asigure siguranța producției amidonului din cartofi, mai ales în regiunile în care nu există alternative. Produsele din industria amidonului din cartofi vor fi extrem de importante in viitor.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Domnule președinte, pasărea care se trezește devreme prinde viermele, iar pasărea care se trezește târziu atrage atenția, așa că vă mulțumesc pentru că mi-ați înlesnit situația.

Eu vin din Irlanda, unde cartoful este foarte aproape de inimile oamenilor deoarece, înainte de Marea Foamete, acesta hrănea populația. Când a avut loc mana cartofilor, în 1847, patru din opt milioane de oameni au murit ca urmare a acestui lucru. De atunci, nicio masă nu este completă fără un cartof sau o „barabulă”, cum îi spunem noi în Irlanda. Așadar orice lucru care pune în pericol viitorul cultivatorilor de cartofi provoacă fiori poporului irlandez.

Persoane de aici au vorbit – și eu le împărtășesc îngrijorarea – despre viitorul industriei cartofilor și, așa cum a subliniat comisarul, în nou finanțata politică agricolă comună, post 2013, sectorul cartofilor va trebui să primească o atenție considerabilă. Acest lucru este destul de corect.

În cele din urmă, domnule președinte, vreau doar să vă mulțumesc pentru că ați prezidat sesiunea din această seară. Dacă nu aș fi împotriva clonării, aș fi de părere că dumneavoastră meritați să fiți clonat!

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, membru al Comisiei. – Domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc Camerei foarte mult pentru această dezbatere interesantă. Eu împărtășesc părerea potrivit căreia industria amidonului din cartofi poate juca un rol important în dezvoltarea viitoare a materialelor plastice bio și a altor produse din chimia verde. Pot, de asemenea, să înțeleg temerile potrivit cărora sfârșitul sprijinului decuplat și cel al sistemului cotelor pot provoca unele probleme de adaptare pentru producătorii de amidon din cartofi. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont de cadrul bugetar în care funcționăm, de cadrul juridic dat și de perioada de timp alocată.

DG AGRI va primi în curând un studiu de evaluare referitor la sectorul amidonului din cartofi și din cereale în UE, iar discuțiile cu privire la viitorul CAP după 2013 sunt în desfășurare. Sunt convins că în acest cadru se va găsi o soluție mai bună, mai eficientă și mai viabilă decât ar putea obține alte măsuri ad hoc în situația actuală.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, autoare.(NL) Domnule președinte, am de făcut trei comentarii. Îi adresez primul comentariu domnului Kelly și pledoariei sale din inimă în numele cartofului. Ne referim aici la cartofii care sunt puțin diferiți de cei pe care îi serviți la masă, și anume la cartofii pentru amidon. Cu toate acestea, aceste probleme sunt înrudite, desigur, deoarece, în timp ce industria amidonului de cartofi se prăbușește, producția în industria consumului de cartofi este în creștere, iar acest lucru provoacă probleme pe piață.

Cel de-al doilea comentariu îl privește pe comisar, care tot spune: nu va funcționa, însă industria amidonului din cartofi a venit cu propuneri referitoare la cum putem ajunge la o soluție. Mesajul pe care îl transmitem este: vă rugăm, asigurați-vă că tratați acele propuneri cu o anumită imparțialitate, deoarece, chiar dacă această dezbatere se referă la perioada de după 2013, referirea continuă la situația de după 2013 nu este de folos. Comisarul a procedat întocmai așa. Apoi va fi prea târziu. Acest sector riscă să se prăbușească în 2012. Vom avea nevoie de un regim de tranziție în 2012 și 2013, pentru ca acest sector să poată fi încă o dată inclus în politica agricolă obișnuită care va intra în vigoare în 2014.

Acesta este strigătul meu din toată inima către comisar.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate