Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 8 септември 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на комисиите: виж протокола
 3.Заключения от специалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (Екофин), проведено на 7 септември (разискване)
 4.Защита на животните, използвани за научни цели (разискване)
 5.Текущи преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Защита на животните, използвани за научни цели (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (гласуване)
  6.2.Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (A7-0235/2010, Csaba Őry) (гласуване)
  6.3.Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0494/2010) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Съобщение на председателството
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Износ на оръжия (разискване)
 12.Проектозакон относно израелските неправителствени организации (разискване)
 13.Положението на река Йордан, особено по отношение на областта по долното течение на реката (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Свободно движение на работници – временни ограничения за румънски и български граждани на пазара на труда в Европейския съюз (разискване)
 16.Продукти от клонирани животни в хранителната верига (разискване)
 17.Европейският сектор на картофеното нишесте след 2012 г. (разискване)
 18.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността):вж. протокола
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1303 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (2999 kb)
Правна информация - Политика за поверителност