Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 8. september 2010 - Strasbourg
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 3.Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 7. septembri erakorralise kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse (arutelu)
 5.Käimasolevad läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu (ACTA) üle (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (hääletus)
  6.2.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A7-0235/2010, Csaba Őry) (hääletus)
  6.3.Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (B7-0494/2010) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Presidentuuri teatis
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Relvaeksport (arutelu)
 12.Iisraeli valitsusväliseid organisatsioone käsitlev seaduseelnõu (arutelu)
 13.Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Töötajate vaba liikumine ning ajutised piirangud Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes Euroopa Liidu tööturul (arutelu)
 16.Kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas (arutelu)
 17.ELi kartulitärklise sektor pärast 2012. aastat (arutelu)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (3103 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika