Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 8 september 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling commissies: zie notulen
 3.Conclusies van de buitengewone Raad ECOFIN van 7 september (debat)
 4.Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (debat)
 5.Lopende onderhandelingen over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (stemming)
  6.2.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A7-0235/2010, Csaba Őry) (stemming)
  6.3.De zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (B7-0494/2010) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Mededeling van de Voorzitter
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Wapenexport (debat)
 12.Wetsontwerp Israëlische ngo's (debat)
 13.De situatie van de rivier de Jordaan, met name de benedenloop (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Vrij verkeer van werknemers - tijdelijke restricties voor Roemeense en Bulgaarse onderdanen op de arbeidsmarkt van de Europese Unie (debat)
 16.Producten van gekloonde dieren in de voedselketen (debat)
 17.Europese aardappelzetmeelsector na 2012 (debat)
 18.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (843 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (3731 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid