Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 8 września 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład komisji: patrz protokół
 3.Konkluzje ze specjalnego posiedzenia Rady ECOFIN w dniu 7 września br. (debata)
 4.Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (debata)
 5.Bieżące negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (głosowanie)
  6.2.Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (A7-0235/2010, Csaba Őry) (głosowanie)
  6.3.Prawa człowieka w Iranie, w szczególności sprawy Sakineh Mohammadi-Ashtiani i Zahry Bahrami (B7-0494/2010) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Komunikat przewodniczącego
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Wywóz broni (debata)
 12.Projekt aktu prawnego dotyczącego izraelskich organizacji pozarządowych (debata)
 13.Sytuacja nad rzeką Jordan ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego Jordanu (debata)
 14.Tura pytań (do Rady)
 15.Swobodny przepływ pracowników – tymczasowe ograniczenia dotyczące obywateli Rumunii i Bułgarii na rynku pracy Unii Europejskiej (debata)
 16.Produkty ze sklonowanych zwierząt w łańcuchu żywnościowym (debata)
 17.Unijny rynek skrobi ziemniaczanej po 2012 roku (debata)
 18.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokół
 20.Zamknięcie posiedzenia.
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (838 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (3456 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności