Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 8 september 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utskottens sammansättning: se protokollet
 3.Slutsatser från Ekofinrådets extra möte den 7 september (debatt)
 4.Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (debatt)
 5.Pågående förhandlingar om handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet) (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (omröstning)
  6.2.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A7-0235/2010, Csaba Őry) (omröstning)
  6.3.Mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi-Ashtiani och Zahra Bahrami (B7-0494/2010) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Meddelande från talmannen
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Vapenexport (debatt)
 12.Lagförslag om israeliska frivilligorganisationer (debatt)
 13.Situationen gällande Jordanfloden och särskilt det nedre Jordanflodsområdet (debatt)
 14.Frågestund (frågor till rådet)
 15.Fri rörlighet för arbetstagare – tillfälliga begränsningar för rumänska och bulgariska medborgare på Europeiska unionens arbetsmarknad (debatt)
 16.Produkter från klonade djur i livsmedelskedjan (debatt)
 17.Europeiska potatisstärkelsesektorn efter 2012 (debatt)
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (810 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (3490 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy