Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 3130k
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Συμπεράσματα του ειδικού Συμβουλίου ECOFIN της 7ης Σεπτεμβρίου (συζήτηση)
 4. Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (συζήτηση)
 5. Τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης(ACTA) (συζήτηση)
 6. Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1. Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (ψηφοφορία)
  6.2. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A7-0235/2010, Csaba Őry) (ψηφοφορία)
  6.3. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (B7-0494/2010) (ψηφοφορία)
 7. Αιτιολογήσεις ψήφου
 8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Ανακοίνωση της Προεδρίας
 10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Εξαγωγές όπλων (συζήτηση)
 12. Νομοσχέδιο για τις ισραηλινές ΜΚΟ (συζήτηση)
 13. Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (συζήτηση)
 14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15. Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων – προσωρινοί περιορισμοί που αφορούν ρουμάνους και βουλγάρους πολίτες στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 16. Προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα (συζήτηση)
 17. Ευρωπαϊκός τομέας αμύλου γεωμήλων μετά το 2012 (συζήτηση)
 18. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού):βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ISABELLE DURANT
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων

2. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συμπεράσματα του ειδικού Συμβουλίου ECOFIN της 7ης Σεπτεμβρίου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του ειδικού Συμβουλίου ECOFIN της 7ης Σεπτεμβρίου.

 
  
MPphoto
 

  Didier Reynders, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κυρία Πρόεδρε, η συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN που μόλις πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μάς έδωσε τη δυνατότητα να σημειώσουμε πρόοδο σε δύο θέματα, αφού εγκρίθηκε το «ευρωπαϊκό εξάμηνο» στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των νέων διαδικασιών δημοσιονομικής παρακολούθησης, ενώ επιδοκιμάσθηκε και η συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια τριμερούς διαλόγου με την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, φυσικά, το Συμβούλιο επί όλων των κειμένων για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία.

Παράλληλα με αυτό, δρομολογήσαμε δύο συζητήσεις που θα συνεχισθούν στα τέλη αυτού του μήνα στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN και στις οποίες ευελπιστούμε να σημειώσουμε πρόοδο κατά τους επόμενους έξι μήνες: η μία σχετικά με τα ταμεία εξυγίανσης των τραπεζών, ή την τραπεζική εισφορά, και η άλλη σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Θα ήθελα να πω δυο λόγια και για τα δύο αυτά θέματα. Όσον αφορά το «ευρωπαϊκό εξάμηνο», πρόκειται για το πρώτο βήμα που θα μας επιτρέψει να θεσπίσουμε τη νέα δημοσιονομική διαδικασία με την Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Την άνοιξη θα καλέσουμε τα κράτη μέλη να υποβάλουν ορισμένα δημοσιονομικά στοιχεία, τις παραμέτρους που χρησιμοποιούν για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους και τους γενικούς προσανατολισμούς –χωρίς λεπτομερή εξέταση κάθε τομέα– προτού συνεχίσουμε την εν λόγω διαδικασία. Ευελπιστούμε επίσης ότι θα είμαστε σε θέση, μεταξύ άλλων, να προσθέσουμε επιπλέον διατάξεις και στο σημείο αυτό αναφέρομαι στις διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η Προεδρία θα στηρίξει τη διαδικασία με την οποία θα επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και, ει δυνατόν, με συγκεκριμένο ρόλο που θα αποδοθεί στον αρμόδιο για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Επίτροπο.

Όσον αφορά την εποπτεία, ήθελα για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω τους εισηγητές και όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια να επιτευχθεί συναίνεση επί των διαφόρων κειμένων, καθώς και την Επιτροπή, τον Michel Barnier και τις ομάδες του, όπως και τις διαδοχικές Προεδρίες. Αναφέρομαι στο σημείο αυτό στην ισπανική και τη σουηδική Προεδρία, οι οποίες προηγήθηκαν ημών. Έχουμε τώρα στη διάθεσή μας κείμενα τα οποία, από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, θα μας επιτρέψουν να θεσπίσουμε νέες δομές επιτήρησης και εποπτείας, καθώς και το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Η διαδικασία αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε πρόοδο υπό τις κατάλληλες συνθήκες, χάρη σε με μια νέα διάρθρωση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εποπτεία του.

Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι, αν και πρόκειται όντως για μια μακρά διαδικασία, δεν έχουμε φθάσει ακόμη στο τέρμα· πρόκειται μάλλον για την αρχή ενός νέου είδους ευρωπαϊκής οργάνωσης και, κατά πάσα πιθανότητα, την αρχή μακροσκελών συζητήσεων που θα καταλήξουν στην έγκριση διαφόρων κειμένων, τα οποία ο Επίτροπος Barnier θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προσεχείς εβδομάδες. Θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα εν προκειμένω.

Αναφέρθηκα, λοιπόν, στα δύο θέματα που αποτέλεσαν το αντικείμενο των επίσημων αποφάσεων που έλαβε το ECOFIN. Επιπλέον, συζητήσεις διεξήχθησαν, όπως έλεγα, για δύο άλλα ζητήματα: το πρώτο σχετικά με τα ταμεία εξυγίανσης των τραπεζών, ή την τραπεζική εισφορά, και το δεύτερο –οι συζητήσεις πρέπει να παραμείνουν αυστηρά διαχωρισμένες– σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Πιστεύω πως, σε ό,τι αφορά την τραπεζική εισφορά και τα ταμεία εξυγίανσης των τραπεζών, η συζήτηση που διεξήχθη κατά τη συνεδρίαση του ECOFIN είχε ως αποτέλεσμα τη διατύπωση ορισμένων προσανατολισμών οι οποίοι θα δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να καταθέσει πιο λεπτομερείς και πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι, εφαρμόζοντας την ίδια προληπτική προσέγγιση που εφαρμόσαμε στη χρηματοπιστωτική εποπτεία, θα πρέπει να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτήν τη συζήτηση τους προσεχείς μήνες με τη θέσπιση μηχανισμών που θα διασφαλίσουν πραγματικό συντονισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάποιες χώρες επέβαλαν ήδη εισφορά στον τραπεζικό τομέα, είναι όμως σημαντικό για εμάς να επιτύχουμε πρόοδο με τρόπο συντονισμένο. Παραδέχομαι ότι υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Μάλιστα, θα τα συζητήσουμε αυτά σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου στα τέλη αυτού του μήνα.

Όσον αφορά τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η συζήτηση είναι πολύ πιο έντονη. Έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για την επίτευξη συναίνεσης, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Επρόκειτο για μια πρώτη εμπεριστατωμένη συζήτηση η οποία έδωσε την ευκαιρία να διατυπωθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα να επιβληθεί ένας τέτοιος φόρος, και μάλιστα στην ΕΕ, ή να το συζητήσουμε με άλλους εταίρους. Θα επανεξετάσουμε επίσης το θέμα αυτό στα τέλη αυτού του μήνα ενόψει των συνεδριάσεων της ομάδας G20, διότι είναι οπωσδήποτε σημαντικό για την πλειονότητα των συμμετεχόντων να το συζητήσουμε με τους εταίρους μας, όχι μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και στις αναδυόμενες χώρες.

Ολοκληρώνοντας, θα πω απλώς ότι πρέπει ακόμα να καταβάλουμε πολλές προσπάθειες με αποφασιστικότητα εν προκειμένω και, στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνουμε επιλογές. Αν θεσπισθεί κάποια μέρα ένας φόρος αυτού του είδους, πώς θα χρησιμοποιούνται οι αποδείξεις; Κάποιοι θα τις δεσμεύσουν για τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους, άλλοι θα χρηματοδοτήσουν μέτρα απαραίτητα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενώ άλλοι –και στο Βέλγιο, για παράδειγμα, το έχουμε ήδη πράξει αυτό– θα τις αξιοποιήσουν για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Ιδού, κυρία Πρόεδρε· αυτά έχω να αναφέρω σχετικά με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου που μόλις πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, μέλος της Επιτροπής.(FR) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, και εγώ με τη σειρά μου, μετά τον κ. Reynders, θα ήθελα να πω δυο λόγια για την προσέγγισή μας σε αυτήν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ecofin. Θα το πράξω αυτό εκ μέρους των συναδέλφων μου Επιτρόπων, Olli Rehn και Algirdas Šemeta, οι οποίοι εργάσθηκαν μαζί μου για το έργο αυτό.

Τέσσερα ζητήματα σημάδεψαν τη συνεδρίαση αυτή, όπως επισήμανε ο βέλγος υπουργός. Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο εν προκειμένω, επιτρέψτε μου να αρχίσω με ένα καθοριστικό θέμα, το οποίο θεωρώ δομικό και στο οποίο έχω αφιερώσει πολλή ενέργεια από τον Φεβρουάριο, όταν εναποθέσατε την εμπιστοσύνη σας σε εμάς. Μιλώ για την εποπτεία.

Και αυτό γιατί η εποπτεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, το πλαίσιο εντός του οποίου, –βήμα-βήμα, από τη μια εβδομάδα στην άλλη, από το ένα προϊόν στο άλλο, από τη μια αγορά στην άλλη ή από τον έναν φορέα στον άλλον, θα είμαστε σε θέση να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση και να θέσουμε σε εφαρμογή μια ευφυή ρύθμιση και μια αποτελεσματική εποπτεία, έτσι ώστε στο τέλος της διαδρομής –όπου δεν έχουμε φθάσει ακόμη– κανείς φορέας, προϊόν, αγορά και επικράτεια δεν θα ξεφύγει από την ευφυή ρύθμιση και την αποτελεσματική εποπτεία.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες εν προκειμένω –και είμαι πεπεισμένος ότι το Κοινοβούλιο με τη σειρά του θα μπορέσει να εγκρίνει τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου σε μερικές εβδομάδες– προς τους εισηγητές σας, τον κ. García-Margallo y Marfil, τον κ. Skinner, τον κ. Sánchez Presedo, την κ. Goulard, τον κ. Giegold, τον κ. Tremosa i Balcells και τον κ. Balz, καθώς και στην πρόεδρο της επιτροπής, κ. Bowles, η οποία διηύθυνε αυτόν τον τριμερή διάλογο με μεγάλη αποφασιστικότητα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ο βέλγος ασκών την Προεδρία, ο κ. Reynders, διαδραμάτισε έναν εξόχως προσωπικό και προληπτικό ρόλο, βασιζόμενος όχι μόνον στο έργο της ομάδας του, αλλά και στο έργο που η ισπανική και η σουηδική Προεδρία είχαν επιτελέσει πριν από αυτόν.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω, κυρίες και κύριοι, ότι ο αρχικός λόγος που οδήγησε σε αυτήν την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την εποπτεία ήταν το εξόχως ευφυές έργο του Jacques de Larosière με σκοπό να αντληθεί το πρώτο σημαντικό δίδαγμα από αυτήν την κρίση. Ως αποτέλεσμα, την 1η Ιανουαρίου θα έχουμε στη διάθεσή μας ορισμένα ευρωπαϊκά όργανα. Η Επιτροπή θα εργασθεί σκληρά, όπως επιτάσσει το καθήκον της, για να προετοιμάσει τη συγκρότηση αυτών των τριών αρχών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Έκανα λόγο για ευρωπαϊκές οθόνες ραντάρ και πύργους ελέγχου. Αυτά χρειάζονται οπωσδήποτε, διότι, όπως γνωρίζουμε, το ήμισυ των τραπεζών στις μισές χώρες της Ευρώπης, που εσείς εκπροσωπείτε, εδρεύουν σε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, ερχόμαστε εν γένει αντιμέτωποι με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εκ φύσεως διακρατικά και, κατά συνέπεια, έχουν συστημικές διαστάσεις και κινδύνους.

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την Προεδρία και να εκφράσω τις πιο ειλικρινείς μου ευχαριστίες στο Κοινοβούλιο και τους εισηγητές σας για το σημαντικό έργο που πραγματοποίησαν ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτό το «πρώτο βήμα», όπως το έθεσε ο κ. Reynders. Τώρα αρχίζει το χτίσιμο.

Θα διαπιστώσετε ότι θα συμπληρώνουμε το πλαίσιο αυτό από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αρχίζοντας από την επόμενη εβδομάδα, θα καταθέσω τον κανονισμό για τα παράγωγα, καθώς και αυτόν για τις ακάλυπτες πωλήσεις, και στη συνέχεια, λίγο αργότερα, τον κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Δύο είναι τα θέματα προς συζήτηση που αφορούν επίσης τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όσον αφορά προτάσεις για τις εισφορές και τη φορολογία. Το ένα θέμα έχει προχωρήσει περισσότερο από το άλλο, και συμφωνώ με τον βέλγο Προεδρεύοντα ότι δεν θα πρέπει να τα αναμείξουμε διότι είναι διαφορετικά, παρότι αφορούν και τα δύο τη χρηματοδότηση από τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Το πρώτο είναι αυτή η ιδέα περί ταμείων εξυγίανσης. Η συζήτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει στο Συμβούλιο. Πρέπει να πω στους αξιότιμους κυρίους βουλευτές ότι αυτές οι συζητήσεις του Συμβουλίου είναι πολύ χρήσιμες, όπως διαπίστωσα εγώ ο ίδιος χθες, διότι οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης βοηθούν κάποιον να αρχίσει να βλέπει τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Ξεκίνησα τη συζήτηση αυτή επί ισπανικής Προεδρίας στη Μαδρίτη σε άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου, όταν κατέθεσα την πρόταση μιας «εργαλειοθήκης» για την πρόληψη κρίσεων στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα με δύο απλές ιδέες. Η πρώτη είναι ότι η πρόληψη είναι πάντοτε πιο φθηνή από τη θεραπεία –τούτο ισχύει για το περιβάλλον αλλά και για τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις– ενώ η δεύτερη απλή ιδέα είναι ότι οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή, διότι οι τράπεζες θα πρέπει να πληρώνουν για τις τράπεζες.

Με βάση αυτές τις προτάσεις, παρουσιάσαμε τότε το περιεχόμενο μιας «εργαλειοθήκης», η οποία περιελάμβανε και ταμεία εξυγίανσης. Θα ήθελα, εν προκειμένω, να δώσω έμφαση στο εξίσου πολύ σημαντικό έργο που επιτέλεσε εξ ονόματός σας η κ. Ferreira. Τον Οκτώβριο, θα εκδώσω ανακοίνωση βάσει των απόψεων του Κοινοβουλίου και της κ. Ferreira, καθώς και των αντιδράσεων του Συμβουλίου των Υπουργών. Γιατί τον Οκτώβριο; Διότι έως τότε θα έχουμε προχωρήσει όσον αφορά τη σημαντική διαδικασία της Βασιλείας, με τις υποχρεώσεις περί ποιοτικής και ποσοτικής κεφαλαιοποίησης των ιδίων πόρων.

Όλοι γνωρίζετε ότι όταν κάνουμε λόγο για εισφορές των τραπεζών ή για πρόληψη στον τραπεζικό τομέα, όλα τα κομμάτια πρέπει να συνδυάζονται, ενώ πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό που αποκαλώ «στάθμιση» αυτών των μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι είναι αποτελεσματικά και ότι κανείς δεν μπορεί να τα παρακάμψει. Δεν θα πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδικασία, την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να ποινικοποιούμε την οικονομία χωρίς να εξετάσουμε τη σωρευτική επίπτωση όλων αυτών των μέτρων.

Ως εκ τούτου, τον Οκτώβριο θα εκδώσω ανακοίνωση σχετικά με την πρόληψη των μελλοντικών κρίσεων και την ευθύνη των τραπεζών και το ταμείο εξυγίανσης, για το οποίο διατυπώνονται ιδέες, δεδομένου ότι η Γερμανία μόλις εφάρμοσε την ιδέα αυτή. Η Σουηδία είχε ήδη κάνει κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε να θεσπίσουμε ένα συντονισμένο σύστημα με έναν κοινό πυρήνα, με το οποίο θα αποφευχθεί ο κακός συντονισμός ή ακόμη και ο ανταγωνισμός, καθώς και η διπλή φορολογία στα τραπεζικά ιδρύματα.

Όπως είπε ο κ. Reynders, η συζήτηση μόλις άρχισε. Αυτή εδώ, σχετικά με τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολύ πιο δύσκολη. Η συζήτηση άρχισε στην ομάδα G20. Δεν εκφράσθηκαν όλοι με ενθουσιασμό. Πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι πρόκειται για μια δίκαιη ιδέα και ότι οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές πρέπει να μπορούν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση ορισμένων μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων με τρόπο μετριοπαθή αλλά αποτελεσματικό, προκειμένου ο κόσμος να καταστεί δικαιότερος και, κατά συνέπεια, ένα μέρος με μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε θα είναι πιο ασφαλής μόνον αν είναι πιο δίκαιος, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα.

Γνωρίζουμε όλοι καλά τις προκλήσεις –όπως είναι το περιβάλλον, η αλλαγή του κλίματος και τα τρόφιμα– και τις κρίσεις που μάλιστα πλήττουν πιο σκληρά τις φτωχότερες χώρες. Πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι πρόκειται για μια δίκαιη ιδέα, απέχει όμως πολύ, αν μη τι άλλο, από το να συγκεντρώσει τη συναίνεση στο Συμβούλιο των Υπουργών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού. Ο συνάδελφος Επίτροπος, Algirdas Šemeta, συνέταξε ένα πρώτο ενημερωτικό σημείωμα και, με βάση το έργο που επιτελείται στο Συμβούλιο των Υπουργών, θα συντάξουμε νέα ανακοίνωση συγκεκριμένα για τη φορολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η ανακοίνωση αυτή προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο.

Δεν θα επαναλάβω όσα είπε ο κ. Reynders σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας και σύγκλισης, τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή και το έργο που επιτελείται από την ομάδα εργασίας. Θα αναφέρω απλώς την ιδέα –την οποία βρίσκω χρήσιμη– ενός «ευρωπαϊκού εξαμήνου», το οποίο θα προσδώσει προοπτική στη δημοσιονομική ανάλυση για καθεμιά από τις χώρες μας, διατηρώντας ταυτόχρονα την κυριαρχία τους, ενώ θα παρουσιάσει μια εικόνα –μια άλλη ευρωπαϊκή οθόνη ραντάρ– των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των χωρών. Το Συμβούλιο θα εργασθεί επίσης και βάσει των εγγράφων και των εκθέσεων της Επιτροπής επί του θέματος.

Στο δείπνο, ο κ. Reynders έθεσε δύο θέματα προς συζήτηση που θα αναφέρω εν συντομία. Το ένα από αυτά, το οποίο αφορά εμένα και όλους μας εδώ, είναι η λειτουργία του ΣΔΛΠ, του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Θα θέλαμε να δούμε μια μεταρρύθμιση της διακυβέρνησής του, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια. Είπα επίσης στην Προεδρία ότι στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο είμαι πρόθυμος να καταθέσω έκθεση ενδιαφέροντος προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τη διατλαντική ρύθμιση.

Δεν είμαστε μόνοι στο πλαίσιο της ομάδας G20, ούτε καν μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα είδος παραλληλισμού μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται από το Κογκρέσο των ΗΠΑ επί προέδρου Obama και των μέτρων που λαμβάνονται από την Ευρώπη όσον αφορά την εποπτεία και τη ρύθμιση.

Επί του παρόντος, καταρτίζω ένα είδος πίνακα αποτελεσμάτων, στον οποίο συγκρίνονται οι ενέργειες στις Ηνωμένες Πολιτείες με όσα πράττουμε εμείς στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή, ώστε να διασφαλισθεί αυτός ο παραλληλισμός. Το θέμα είναι να επιτυγχάνονται οι ίδιοι στόχοι χωρίς να εφαρμόζονται απαραιτήτως οι ίδιες μέθοδοι ή τα ίδια μέτρα. Φρονώ ότι θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για τους υπουργούς και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(NL) Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με ένα σύστημα εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο. Ορισμένα κράτη μέλη πείσμωσαν αρχικά, όμως οι εισηγητές μας παρέμειναν αταλάντευτοι και, χάρη σε έναν πειστικό Επίτροπο και τη σταθερή γραμμή της βελγικής Προεδρίας, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα ήταν η θέσπιση του «ευρωπαϊκού εξαμήνου». Και τα δύο συνιστούν σημαντικά βήματα προς την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη.

Στο Συμβούλιο ECOFIN συζητήσατε επίσης διάφορες μορφές τραπεζικών φόρων, διότι και οι τράπεζες οφείλουν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του αντικτύπου της κρίσης. Δικαίως προσπαθήσατε να το επιτύχετε αυτό στο επίπεδο της ομάδας G20, αλλά με ελάχιστη πρόοδο. Για τον λόγο αυτόν, η ομάδα PPE συμφωνεί με το συμπέρασμα ότι, αν δεν το επιτύχουμε αυτό σε διεθνές επίπεδο, τότε στην Ευρώπη μπορούμε –μάλλον όχι, οφείλουμε– να ηγηθούμε, καθιερώνοντας έναν τραπεζικό φόρο ή μια τραπεζική εισφορά. Ωστόσο, αυτό πρέπει να το πράξουμε με συντονισμένο τρόπο, διότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν ήδη από μόνα τους τέτοιου είδους εισφορές και αυτό συνιστά απειλή για την εσωτερική μας αγορά.

Επομένως, Επίτροπε Barnier, σας παροτρύνω ενεργά να ασκήσετε το δικαίωμα πρωτοβουλίας που διαθέτετε, προκειμένου να καθιερωθεί μια συντονισμένη τραπεζική εισφορά σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία θα θεσπισθεί σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια σε όλες τις χώρες. Στο θέμα αυτό, όπως και στο θέμα της ευρωπαϊκής εποπτείας, το Σώμα θα σταθεί στο πλευρό σας.

Τώρα, όσον αφορά τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, πρόκειται για ένα εξαιρετικό θέμα για το οποίο θα πρέπει να εργασθείτε σκληρά ώστε να το τοποθετήσετε σε πολύ πιο προβεβλημένη θέση στην ημερήσια διάταξη της ομάδας G20. Ωστόσο, κάτι για το οποίο θα ήθελα να σας προειδοποιήσω είναι να μην λειτουργήσει η Ευρώπη μεμονωμένα. Γνωρίζω ότι ο συνάδελφός μου, ο κ. Schulz, θα ήθελε να προωθήσει αυτόν τον φόρο επί των συναλλαγών στην Ευρώπη, όμως τα μειονεκτήματά του υπερισχύουν των πλεονεκτημάτων, διότι έχουμε να κάνουμε με ένα παγκόσμιο σύστημα. Ένας τέτοιος φόρος θα είχε ως αποτέλεσμα να παρακάμπτεται η Ευρώπη στις συναλλαγές. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στη θέσπιση ενός επιτυχημένου ευρωπαϊκού τραπεζικού φόρου και να εξακολουθούμε να λειτουργούμε στο πλαίσιο της ομάδας G20.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κ. Reynders, κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια για την εποπτεία σας. Το Κοινοβούλιο εργάσθηκε σκληρά εν προκειμένω, ενώ και εσείς διαδραματίσατε σημαντικό ρόλο, γι’ αυτό και τα αποτελέσματα είναι τόσο καλά.

Πρέπει πάντα να προσβλέπουμε σε νέα καθήκοντα· δυστυχώς, όμως, οφείλω να επισημάνω ότι τα καλά αποτελέσματα απέχουν πολύ ακόμα σε άλλους τομείς. Επιτρέψτε μου να πω απλώς ότι η ρύθμιση για τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου πόρρω απέχει από μια σημαντική εξέλιξη. Στο σημείο αυτό, καλώ και τις δύο πλευρές, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να δραστηριοποιηθούν. Δίχως τις προσπάθειές σας εξάλλου, οι ρυθμίσεις θα είναι μάλλον άχρηστες. Χρειαζόμαστε ίσα δικαιώματα για όλους. Οι διαχειριστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται πάντοτε στους ίδιους όρους με τους ευρωπαίους ομολόγους τους. Ειδάλλως, θέτουμε την Ευρώπη σε μειονεκτική θέση.

Στόχος μας δεν είναι να βάλουμε στη φυλακή έναν ολόκληρο κλάδο. Ωστόσο, αν δεν επιτύχουμε ουσιαστικές βελτιώσεις που θα αποτρέψουν το μαύρο πρόβατο από το να λεηλατήσει επιχειρήσεις που λειτουργούν εύρυθμα, δεν θα έχουμε μια καλή ρύθμιση. Θέλω να απευθύνω την εξής προειδοποίηση: δεν πρέπει να θεωρείτε ότι θα επιτύχετε εύκολη νίκη φέρνοντας απλώς τους διάφορους βουλευτές του Κοινοβουλίου σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Αν δεν θεσπίσετε αποτελεσματική ρύθμιση, ολόκληρη η Ευρώπη θα γνωρίζει ποιος γονάτισε ενώπιον των ομάδων πίεσης και αυτή η γνώση θα προσδώσει διαφορετικό χαρακτήρα σε αυτές τις συζητήσεις.

Δύο λόγια σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών: η άποψή μου εν προκειμένω είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτήν της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Η Ευρώπη αναμένει απαντήσεις. Εσείς θα πρέπει να δώσετε αυτές τις απαντήσεις. Μην επιστρέψετε από τη σύνοδο της ομάδας G20 για να μας πείτε: «Δεν καταφέραμε τίποτα δυστυχώς, επομένως τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Αντίθετα, στην Ευρώπη πρέπει να αναλάβουμε δράση, γι’ αυτό πρέπει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ορισμένα αποφασιστικά μέτρα από κοινού με τον λαό της Ευρώπης. Να θυμάστε ένα πράγμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεών σας στη σύνοδο της ομάδας G20: χρειαζόμαστε μια απάντηση από εσάς, ειδάλλως θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τη βελγική Προεδρία, διότι μας βοήθησαν να δρομολογήσουμε τη χρηματοπιστωτική εποπτεία της ΕΕ.

Γνωρίζω ότι τώρα ευχαριστούμε ο ένας τον άλλον. Θα ήθελα, όμως, παρ’ όλα αυτά, να τονίσω ότι ήταν ευτυχής συγκυρία το γεγονός πως το Κοινοβούλιο επεσήμανε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι τα κράτη μέλη, ενώ ισχυρίζονταν ότι ήθελαν να επιλυθεί η κρίση χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκές λύσεις, είχαν αποδυθεί στη χρήση κάθε δικτύου ασφαλείας και κάθε ρήτρας διασφάλισης που μπορούσαν να φαντασθούν για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι ευρωπαϊκές αρχές δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να δράσουν χωρίς διακυβερνητικές συμφωνίες. Θεωρώ ότι όλοι συνεργασθήκαμε πολύ καλά, αλλά ας αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Ως εισηγήτρια για το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, θα ήθελα να αναδείξω συγκεκριμένα ένα εξαιρετικά θετικό σημείο. Ο κ. Barnier αναφέρεται συχνά σε ραντάρ και πύργους ελέγχου, όμως κάθε αεροσκάφος έχει και έναν κυβερνήτη, και αυτός ο κυβερνήτης είναι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τον δει να διατηρεί αυτόν τον ρόλο.

Θα ήθελα, ωστόσο, να εκφράσω μια μικρή δυσαρέσκεια όσον αφορά την άμεση εποπτεία των πανευρωπαϊκών οντοτήτων και, πάνω από όλα, να σας ζητήσω να συνεχίσετε τον αγώνα εν προκειμένω. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να εκχωρούμε εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τις οντότητες αυτές, τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας – όπως έχουν αναλάβει να κάνουν από κοινού οι τέσσερις κύριες Ομάδες του Κοινοβουλίου στα ανά τομέα κείμενα. Αυτό συμβαίνει ήδη σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ αναμένουμε από την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να το επεκτείνει στους οργανισμούς συμψηφισμού και, εντέλει, σε διασυνοριακούς ομίλους. Η πρόκληση σε αυτόν τον τομέα ήταν απλή: είτε θα έχουμε μια εσωτερική αγορά υποκείμενη στη ρύθμιση και την εποπτεία της ΕΕ είτε θα συμβιβασθούμε με έναν χαλαρό συντονισμό, γεγονός που θα σήμαινε αντιπαραθέσεις για ασήμαντα πράγματα –ή chipotage, όπως λέμε επί βελγικής Προεδρίας– μεταξύ των εθνικών κρατών.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, πρώτον, πρόκειται πράγματι για μια σημαντική στιγμή για την Ευρώπη, διότι φαίνεται ότι καταλήξαμε σε συμφωνία για την εποπτεία. Καταφέραμε πολλά μέσα από τη συνεργασία μας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τη βελγική Προεδρία, την Επιτροπή, τον κ. Barnier, καθώς και τους συναδέλφους βουλευτές από τις διάφορες Ομάδες. Σημειώσαμε πραγματικά τεράστια πρόοδο, διαψεύδοντας όλους εκείνους που έλεγαν ότι η Ευρώπη δεν θα επιτύγχανε μεγαλύτερη πρόοδο. Αντιθέτως, πρέπει να θεσπίσουμε αυστηρούς κανονισμούς για την εσωτερική αγορά. Βρισκόμαστε τώρα στον σωστό δρόμο.

Δεύτερον: το Συμβούλιο Ecofin έλαβε ήδη κάποιες σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με την παρακολούθηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόοδο που επιτεύχθηκε. Καταθέσατε ορισμένες προτάσεις. Αναμένουμε τώρα περισσότερες προτάσεις σε σχέση με τον μακροοικονομικό συντονισμό. Με δεδομένη την κρίση, υπάρχει αδήριτη ανάγκη για κάτι τέτοιο.

Θα ήθελα, ωστόσο, να συζητήσω τώρα για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έως τώρα έχουμε ακούσει από την Επιτροπή μια παραφωνία αντιφατικών μηνυμάτων. Από τη μία πλευρά, ο κ. Barnier και ο κ. Barroso στηρίζουν ευτυχώς την ιδέα ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Την ίδια στιγμή, ο κ. Šemeta απορρίπτει την πρόταση. Σας καλώ να χειρισθείτε το θέμα αυτό με συλλογικό τρόπο. Πρέπει να εκφρασθείτε με ενιαία φωνή. Δεν αρμόζει στον κ. Šemeta να καταθέτει έκθεση η οποία περιλαμβάνει πορίσματα που έχουν από καιρό αναιρεθεί στους ακαδημαϊκούς κύκλους.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται, για παράδειγμα, στη μελέτη που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ινστιτούτο Bruegel. Η εν λόγω μελέτη αναιρεί τα σχετικά επιχειρήματα που επικαλέσθηκε ο κ. Šemeta. Επίσης, διερωτώμαι γιατί δεν βρίσκεται εδώ. Πολλές φορές το Σώμα τον έχει επικρίνει για το θέμα αυτό. Ειδικά σήμερα θα έπρεπε να παρευρίσκεται σε αυτήν τη συζήτηση. Διερωτώμαι αν θα πρέπει τώρα να μείνει παραπάνω για να εργασθεί – άλλωστε, αυτό αποφασίσθηκε: η συνεισφορά του θα πρέπει να επανεξετασθεί. Θα οδηγήσει πράγματι κάτι τέτοιο στην κατάθεση πρότασης από την Επιτροπή, μιας πρωτοβουλίας που προτίθεται να παρουσιάσει, ή θα λάβουμε μόνο ένα ακόμα κείμενο μελέτης; Αυτό σίγουρα δεν είναι αρκετά καλό! Κάτι άλλο που επίσης δεν είναι αρκετά καλό είναι να καθυστερήσει η απόφαση του Συμβουλίου μέχρι να αναλάβει η Γαλλία την Προεδρία της ομάδας G20. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο!

Εντούτοις, και οι κεντρικές χώρες που έχουν απορρίψει την πρόταση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Ισπανία, πρέπει να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Ήταν ήδη γνωστό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία δεν θα τάσσονταν υπέρ. Η Ισπανία, όμως, είναι μέλος της Ευρωομάδας. Τη χώρα κυβερνούν Σοσιαλδημοκράτες. Επιδιώκουν ενδεχομένως να επιτύχουν περισσότερη συνοχή ανάμεσα στη θετική θέση που έλαβαν στο Σώμα και τις θέσεις της ισπανικής κυβέρνησης στο Συμβούλιο.

Τέλος, μπορώ να πω μόνον ότι θα ήθελα μεγαλύτερη σαφήνεια από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) εδώ, στο Σώμα, σχετικά με τη θέση τους. Μόλις πραγματοποιήσατε ορισμένα εξαιρετικά επικριτικά σχόλια για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, παρότι μεγάλη μερίδα της Ομάδας σας τάσσεται υπέρ. Δεν είμαι πεπεισμένος ότι μιλάτε πράγματι εκ μέρους της πλειοψηφίας της Ομάδας σας. Χρειαζόμαστε ενιαία δράση στην περίπτωση αυτή, ειδάλλως οι πολίτες μας θα μας αντιμετωπίσουν με κυνισμό αν λάβουμε μέτρα εξοικονόμησης κόστους από τη μία πλευρά, αλλά έχουμε από την άλλη μηδενικό εισόδημα από τη φορολογία των κεφαλαιακών κερδών στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – Κυρία Πρόεδρε, ξεκινώντας θα ήθελα να συγχαρώ τη βελγική Προεδρία για τις διαπραγματευτικές της δεξιότητες, καθώς και τον Επίτροπο Barnier και την ομάδα του για την εξεύρεση λύσεων σχετικά με την εποπτεία. Θα ήθελα, όμως, να ασχοληθώ με τα ανεπίλυτα ζητήματα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από το χθεσινό ECOFIN.

Περνώ πολύ από τον χρόνο μου στο Κοινοβούλιο ζητώντας τη διεξαγωγή ερευνών, τη σύνταξη εκτίμησης επιπτώσεων και την πραγματοποίηση μελετών. Στο ECOFIN αυτής της εβδομάδας έγινε ακριβώς αυτό. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου και οι συνεισφορές του Επιτρόπου Šemeta βασίστηκαν σε γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία, αντί να εξετασθούν αμιγώς πολιτικές έννοιες και να θεσπισθεί νομοθεσία εσπευσμένα. Στην πράξη πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα βελτιωμένων αρχών ρύθμισης. Ωστόσο, όταν σε μια ανεξάρτητη εκτίμηση αναφέρεται ότι ένα κράτος μέλος θα καταλήξει να συγκεντρώνει πάνω από το 70% των εσόδων από τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θα ήταν φαιδρό να ισχυριζόμαστε ότι αυτός ο φόρος πρέπει –εάν πρέπει– να επιβληθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Ένας ΦΧΣ δεν είναι δωρεάν χρήματα, όπως θα ήθελαν τα λαϊκά μέσα ενημέρωσης να μας κάνουν να πιστέψουμε. Δεν θα πληρώσουν οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι τον φόρο επί των συναλλαγών. Οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν με βάση τις αποδόσεις τους στην αγορά και οι εταιρείες στην πραγματική οικονομία οι οποίες πληρώνουν για κάθε συναλλαγή αντιστάθμισης κινδύνου. Έχει έλθει η ώρα να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς ενός απλοϊκού ΦΧΣ και, αν πραγματικός στόχος μας είναι να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά των τραπεζών χωρίς να καταστρέψουμε τις οικονομίες μας, να εξετάσουμε την πιο πολύπλοκη λύση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων ή των τραπεζικών εισφορών, όπως προτείνεται αντ’ αυτού από το ΔΝΤ.

Αντί να εκτροχιάσουμε τη διαδικασία ζητώντας ανέφικτους και ανεπιθύμητους φόρους σε επίπεδο ΕΕ στους οποίους αντιτίθενται πολλά κράτη μέλη, όχι μόνον το δικό μου, πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό ευκαιρία να ενισχυθούν τα ισχνά δημόσια οικονομικά των κρατών μελών μας και να αξιοποιηθούν τα χρήματά μας από τα κράτη όπως αυτά θεωρούν σκόπιμο, αναπληρώνοντας τα δημόσια ταμεία τους που άδειασαν λόγω της διάσωσης των τραπεζών και της διαχείρισης της κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Το Ecofin αποφάσισε να δρομολογήσει το «ευρωπαϊκό εξάμηνο», το οποίο έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Το ερώτημά μου είναι το εξής: σκέφθηκαν καθόλου τη δημοκρατία; Είμαι ένθερμος υποστηρικτής του συντονισμού. Δέχομαι τους στόχους για το έλλειμμα· θα ήθελα μάλιστα να δω αυτούς τους στόχους να υλοποιούνται και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δέχομαι τις τροπολογίες στους εθνικούς προϋπολογισμούς, αν και θα προτιμούσα οι κυρώσεις να μην είναι ανόητες και να μην επιτείνουν το πρόβλημα, επομένως παραμένω ανοικτός επ’ αυτού.

Αυτό που θεωρώ, όμως, εντελώς απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες αποφασίζουν πώς τα κράτη μέλη θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, διότι αυτό σημαίνει απαλλοτρίωση των θεμελιωδών προνομίων των εθνικών κοινοβουλίων. Το Ecofin θα δώσει περισσότερα από μια εκ των προτέρων έγκριση· καθορίζει τους προσανατολισμούς που θα διέπουν όλους τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Άκουσα τον κ. Reynders να λέει: εντάξει, αλλά δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες επ’ αυτού. Ευχαριστούμε για τη μεγαλοψυχία σας, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι βασικοί προσανατολισμοί θα εφαρμοσθούν σε 27 κυβερνήσεις. Από αυτές τις 27 κυβερνήσεις, η Γερμανία θα λέει πάντα στην Ελλάδα τι να κάνει αλλά όχι το αντίστροφο.

Κυρίες και κύριοι, οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων δεν είναι κενά που πρέπει να συμπληρωθούν. Οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων δεν μπορούν να πάρουν απλώς διαζύγιο από την ελευθερία επιλογής όσον αφορά τους προϋπολογισμούς τους, γεγονός το οποίο αποτελεί κρίσιμη πολιτική επιλογή.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να αρχίσω με μια φιλοφρόνηση προς εσάς. Είναι προφανές ότι είστε πρόθυμος. Το ερώτημα είναι όμως: επιτρέπεται να είστε πρόθυμος; Όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείτε με τόσο μεγάλη αφοσίωση, σας καλώ να ξεκαθαρίσετε επειγόντως το ζήτημα προς τους πολίτες μας εξηγώντας τον λόγο της αποτυχίας, παρ’ όλη την καλή θέληση που επιδείξατε, καθώς και τον λόγο για τον οποίον έχουμε σημειώσει ελάχιστη μόνον πρόοδο στους τέσσερις ακρογωνιαίους λίθους που είναι καθοριστικής σημασίας για το θέμα αυτό.

Είναι προφανές ότι χρειάζεται σαφήνεια σχετικά με τον λόγο για τον οποίο η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών στις ΗΠΑ είναι πιο αυστηρή και πιο επικριτική σε βασικούς τομείς από αυτήν που προσπαθείτε να θεσπίσετε τώρα. Χρειαζόμαστε επίσης σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των σκιωδών τραπεζών και τι βαθμό επιτυχίας να αναμένουμε εν προκειμένω. Χρειαζόμαστε ακόμη διευκρινίσεις σε σχέση με το κεφάλαιο. Ποια είναι η πρόθεση της Επιτροπής; Οι λεπτομέρειες εδώ είναι πολλές, πώς σκοπεύετε όμως να διασφαλίσετε ότι δεν θα συμβεί ξανά κάποιο κραχ;

Θα ήθελα επίσης να θέσω ένα ερώτημα ως εκπρόσωπος ενός μικρού κράτους μέλους: τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε το πρόβλημα των τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες για να επιτραπεί η κατάρρευσή τους; Στην Αυστρία αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με μια τράπεζα, την Hypo Group Alpe Adria, σύμφωνα με το οποίο αν απαιτείτο η εξόφληση των δανείων, το βάρος του χρέους για το αυστριακό κράτος θα ήταν τόσο υψηλό που θα βρισκόμασταν στην ίδια θέση με την Ελλάδα. Θα εκδώσει η Επιτροπή σχετική προειδοποίηση; Τι κάνει; Πώς σκοπεύει να αποτρέψει την Αυστρία από το να γίνει άλλη μια Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρώτα από όλα θα ήθελα φυσικά να προσθέσω και τα δικά μου συγχαρητήρια για το θετικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στον τομέα της εποπτείας.

Όπως μας υπενθύμισε η κ. Goulard, η προσπάθεια του Κοινοβουλίου δεν έγινε εις μάτην, ενώ τον Δεκέμβριο συνέβη κάτι νέο και μοναδικό: εκδόθηκε δήλωση από τους τέσσερις συντονιστές των κύριων Ομάδων, οι οποίοι έλεγαν ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει πιο σπουδαίο ρόλο στην εποπτεία. Χάρη στον δυναμισμό σας, κύριε Reynders, βρέθηκε μια καλή λύση. Η Επιτροπή εργάσθηκε σκληρά προφανώς, και εγώ επικροτώ το πρόγραμμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που μας ανακοίνωσε ο Επίτροπος Barnier.

Είναι ευτυχής συγκυρία το γεγονός ότι συνέβη αυτό, ότι επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία, διότι διακυβεύεται τελικά η χρηματοπιστωτική αξιοπιστία της ΕΕ και μάλιστα στα μάτια των συμπολιτών μας οι οποίοι, από τότε που ξέσπασε η κρίση, μας ρωτούν «Τι κάνει η ΕΕ; Ποια απτά αποτελέσματα έχετε επιτύχει;». Μπορούμε να τους πούμε ότι μελετάμε το ζήτημα και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, ότι πραγματοποιούμε τριμερείς διαλόγους και συνεδριάσεις, αλλά αυτό που θέλουν είναι αποτελέσματα.

Διακυβεύεται επίσης η αξιοπιστία της ΕΕ στα μάτια των διεθνών εταίρων μας, ιδίως των ΗΠΑ. Ήρθα προσφάτως σε επαφή με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα των ΗΠΑ και αυτό που τους ενοχλεί, τελικά, στην ΕΕ είναι η αίσθηση της νομικής αβεβαιότητας: αλλάζουμε τους κανονισμούς· θεσπίζουμε ρήτρες αναθεώρησης και ρήτρες λήξης ισχύος· δεν οικοδομούμε τίποτα σταθερό. Θεωρώ ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι οριστική, αν και υποκείμενη σε τροποποιήσεις. Πάνω απ’ όλα, δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι θα τροποποιούμε τα κείμενα δύο ή τρία χρόνια μετά.

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Reynders, θα ήθελα να μιλήσω για λογαριασμό μου: ένας πολύ σημαντικός τριμερής διάλογος θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα με τον Επίτροπο Barnier και τους συναδέλφους μου σχετικά με τη ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Είναι απαραίτητο να βρούμε λύση σύντομα. Έχω απόλυτη επίγνωση της δέσμευσης της βελγικής Προεδρίας αλλά και της προσωπικής σας δέσμευσης. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία τις προσεχείς εβδομάδες, ώστε την επόμενη φορά που θα αναφερθείτε στο έργο του ECOFIN, να είστε σε θέση να πείτε «Επιτεύχθηκε συμφωνία για τη ρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου». Βασιζόμαστε σε αυτό, όπως και εσείς απ’ ό,τι γνωρίζω. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε τώρα το τελικό βήμα, προκειμένου να βρεθεί η σωστή λύση.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι χθεσινές αποφάσεις του ECOFIN, σε συνδυασμό βεβαίως με τη συμφωνία για ένα αποτελεσματικό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας, αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση της νέας οικονομικής διακυβέρνησης που οραματιζόμαστε. Όμως, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ευρύτερη. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να σταματάει κανείς στην επιβολή αυστηρότερης δημοσιονομικής πειθαρχίας και αυστηρότερης εποπτείας.

Η πρόκληση είναι η διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού μοντέλου που θα δίνει απαντήσεις στο αίτημα των ευρωπαίων πολιτών για πλήρη απασχόληση και για δίκαιη ανάπτυξη. Χρειάζεται, λοιπόν, να διασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη και για πλήρη απασχόληση με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Χρειάζεται, ασφαλώς, να αντιμετωπίζουμε τις μακροοικονομικές ισορροπίες και το χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κρατών μελών το οποίο οδηγεί αναπόφευκτα σε οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Πάνω από όλα όμως, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο δικαιότερης κατανομής του κόστους της ανάκαμψης και φορολογικής δικαιοσύνης. Και εδώ, η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο.

Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα αυτό. Το έπραξε με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και δεσμεύθηκε μονομερώς. Μπορεί και πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας να προωθηθούν αντίστοιχες ρυθμίσεις στο διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω και να στηρίξω την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το έργο τους σχετικά με τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης από τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Υπάρχουν, ωστόσο, μερικά ζητήματα. Στηρίζουμε τη δημιουργία ενός επιπέδου συντονισμένης σταθερότητας κάποιας μορφής και ενός ταμείου, αλλά, όσον αφορά τον φόρο επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο πολύπλοκο ζήτημα.

Αυτός ο φόρος θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι παγκόσμιας ισχύος, προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή. Επιπροσθέτως, ένας φόρος επί όλων των συναλλαγών μπορεί όχι μόνον να είναι ανέφικτος από τεχνική άποψη, αλλά θα υπήρχε και ο κίνδυνος να καταστήσει τις αγορές πιο ευμετάβλητες και να μειώσει τη ρευστότητά τους.

Έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τους φόρους. Αν ο στόχος είναι η παραγωγή χρήματος σε παγκόσμια κλίμακα, σε ποια ταμεία θα καταλήξουν τα έσοδα και ποιος θα φέρει την ευθύνη για τη διανομή τους; Πότε γνωρίζουμε ότι είναι αρκετός ένας φόρος με συγκεκριμένο σκοπό; Τέλος, το κύριο ερώτημα είναι ποιος θα εισπράττει τον φόρο – τα κράτη μέλη ή η ΕΕ; Αν τον εισπράττει η ΕΕ, η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από τους πολίτες της, πώς θα αποτρέψουμε τη συνεχή αύξηση των φόρων; Στον πραγματικό κόσμο, φαίνεται ότι ποτέ δεν είναι αρκετή η ανάγκη των πολιτικών για επιπλέον χρήματα.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(NL) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον κ. Reynders. Ελπίζω να είστε καλά. Όσον αφορά την τραπεζική εισφορά, επί της αρχής δεν έχω κανένα πρόβλημα σχετικά. Διερωτώμαι απλώς πώς υποτίθεται ότι θα λειτουργεί στην πράξη. Μου θυμίζει ένα λεωφορείο: όλοι θέλουν να επιβιβασθούν, αλλά ο καθένας θέλει να πάει σε διαφορετική κατεύθυνση. Όσο για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θεωρώ ότι πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα μιας κακής ιδέας. Είναι κατά βάση ένα είδος ευρωπαϊκού φόρου Tobin. Αν και δεν τον αποκαλούμε πλέον με αυτό το όνομα, διότι στις μέρες μας ακόμη και ο ίδιος ο κ. Tobin αντιτίθεται στον φόρο αυτόν. Απομακρύνει τα κεφάλαια και η Σουηδία αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σχετικά. Τούτο οδηγεί επίσης στο ερώτημα του τι θα κάνουμε με τα έσοδα από έναν τέτοιο φόρο. Θα τα αξιοποιήσουμε για να συνεισφέρουμε στους ίδιους πόρους της ΕΕ; Το ζήτημα αυτό θα λειτουργήσει αναπόφευκτα πολύ διασπαστικά, επομένως, η συμβουλή μου προς εσάς, κύριε Reynders, είναι η εξής: οι προθέσεις που στηρίζουν το σχέδιό σας μπορεί να είναι πολύ καλές, όμως σας παρακαλώ να το εγκαταλείψετε. Παγώστε το σχέδιο ή, ακόμη καλύτερα, αφήστε το έξω να πεθάνει από υποθερμία. Σίγουρα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε μεμονωμένα. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω όσα είπε ο κ. Schulz, αν και δεν φαίνεται να με ακούει αυτήν τη στιγμή. Χθες είπε ότι θα ήθελε να εξαναγκάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θέλει να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Η συμβουλή μου θα ήταν να μην επιλέξετε αυτόν τον δρόμο. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών εναντίον του φόρου αυτού, διότι ο απλός πολίτης θα πρέπει να τον πληρώσει.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Reynders, θέλω να προβώ σε πέντε παρατηρήσεις. Πρώτον, οφείλω να πω ότι θεωρώ θλιβερό το γεγονός πως μια τόσο σημαντική συνεδρίαση του Ecofin όπως η χθεσινή διεξήχθη την ίδια ώρα με την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης. Θα περίμενα καλύτερο συντονισμό. Αν θέλουμε να κινηθούμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να γνωρίζουμε τα θέματα και τα πιο σημαντικά σημεία που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση· πρέπει να συντονίζουμε τις προσπάθειές μας, να ακούμε προσεκτικά ο ένας τον άλλον και να μιλούμε ο ένας με τον άλλον. Αυτός ο παράλληλος προγραμματισμός είναι παντελώς περιττός και δεν εξυπηρετεί κανένα από τα δύο γεγονότα.

Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η εποπτεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου, τον Επίτροπο και το Κοινοβούλιο. Αν δεν είχε ληφθεί η απόφαση του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο, δεν θα είχε σημειωθεί ποτέ πρόοδος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δεν θα είχαμε μια αυστηρή εποπτεία. Αν δεν είχε ληφθεί η απόφαση του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν θα ηγείτο της αρχής μακροεποπτείας. Τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με μεγαλύτερη προσοχή μέσα από την ενεργό συνεργασία του Κοινοβουλίου με τη βελγική Προεδρία με τη στήριξη της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γι’ αυτό.

Το τρίτο σημείο αφορά τον εξευρωπαϊσμό της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο δεύτερος πυλώνας της νομισματικής ένωσης θα λειτουργήσει μόνον αν επιδιώξουμε την οικονομική και κοινωνική ένωση και εξευρωπαΐσουμε τη δημοσιονομική και φορολογική πολιτική ως πρώτο βήμα, αντί να τις συντονίζουμε απλώς.

Το τέταρτο σημείο είναι ότι, αν και χρειαζόμαστε μια τραπεζική εισφορά, αυτή δεν θα πρέπει να καταστεί πίθος των Δαναΐδων. Η εισφορά θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκό στόχο και η αξιοποίησή της να περιορίζεται σε ευρωπαϊκούς σκοπούς, ενώ θα πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.

Το πέμπτο σημείο αφορά τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μέχρι τώρα, οι υπέρμαχοι και οι πολέμιοι του φόρου πρέπει να αισθάνονται σαν να διαγράφουν κύκλους εις μάτην. Κύριε Reynders, μόλις σχολιάσατε ότι αυτή είναι η πρώτη σοβαρή συζήτηση επί του θέματος. Συζητάμε, ωστόσο, γι’ αυτό επί έναν χρόνο. Έχουμε θέσει ερωτήσεις. Έχουμε εγκρίνει ψηφίσματα. Πρώτα φαίνεται να εκχωρείτε την αρμοδιότητα στην ομάδα G20, μετά στην Επιτροπή και τέλος στα κράτη μέλη. Θέλουμε απαντήσεις σε αυτές τις πέντε ερωτήσεις. Ποια θα είναι η βάση της εκτίμησης; Ποιο θα είναι το επιτόκιο; Ποιος θα επιβάλει την εισφορά; Ποιος θα εισπράξει τα χρήματα και για ποιο λόγο; Αν μας παρουσιάσετε ένα σχέδιο, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα και, εν τέλει, να κάνουμε κάτι στην πράξη.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο συντονισμός των προσπαθειών για το «ευρωπαϊκό εξάμηνο» το οποίο συζητήθηκε χθες στο Ecofin αποτελεί θετικό βήμα το ίδιο, είναι όμως μόνο η μία όψη του νομίσματος. Η ανάπτυξη και η απασχόληση πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, όπως και η τήρηση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου είναι ζωτικής σημασίας. Το δημόσιο χρέος πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού με όλες τις λοιπές υποχρεώσεις της συμμετοχής σε έναν νομισματικό χώρο. Είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη αυτού του σχεδίου να μην ακολουθήσει τον επικίνδυνο δρόμο των κυρώσεων· βασίζομαι στον Επίτροπο Barnier και την εμπειρία του για να καθοδηγήσει την Επιτροπή εν προκειμένω.

Δεύτερον, θα ήθελα επίσης να τον συγχαρώ ειλικρινά για το έργο που επιτέλεσε σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία. Φρονώ ότι συγκεκριμένα ο Επίτροπος Barnier, μαζί με το Κοινοβούλιο και τη βελγική Προεδρία, κατόρθωσαν να επιτύχουν μια καλή συμφωνία: μια συμφωνία η οποία μας σέβεται και υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού λαού. Ευελπιστώ ότι στην ημερήσια διάταξη που λείπει θα ακολουθηθεί η ίδια μεθοδολογία και θα σημειώσουμε την ίδια επιτυχία.

Τρίτον, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω ολόψυχα πως σε ό,τι αφορά την τραπεζική κρίση, ιδίως στις συστημικές και διασυνοριακές τράπεζες, οποιαδήποτε πρόοδος θα συμβάλει στην παγίωση της ευρωπαϊκής θέσης.

Τέλος, κύριε Επίτροπε, είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε την ημερήσια διάταξή μας για τη σύνοδο της ομάδας G20, ιδίως αν δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε τον αγώνα κατά της απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων, καθώς και αν θέλουμε να υπάρξει μια αποτελεσματική και πιο αποφασιστική συνεισφορά από τις τράπεζες και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, επικροτώ τη συμφωνία για την εποπτική διάρθρωση. Γνωρίζω ότι οι συνάδελφοί μου δυσκολεύτηκαν να καταλήξουν σε αυτήν. Προέκυψε ένα λεπτό ζήτημα εξισορρόπησης ανάμεσα στην προστασία των αγορών από τους διασυνοριακούς κινδύνους και τη διατήρηση ταυτόχρονα των αρμοδιοτήτων των εθνικών κυβερνήσεων.

Ο Επίτροπος το περιέγραψε αυτό, και πολύ ορθά, ως το πρώτο βήμα. Προσβλέπω στη συνεργασία με την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα μελλοντικά βήματα δεν θα ανατρέψουν αυτήν τη λεπτή ισορροπία.

Βασικά, δεν έχει νόημα τα κράτη μέλη να καταλήγουν σε συμφωνία για τα πρότυπα σε διεθνές επίπεδο και, στη συνέχεια, να μην τα εφαρμόζουν στο εσωτερικό. Ελπίζω ότι αυτό θα διασφαλίσει πως όλοι θα συμμορφωθούμε με τους διεθνείς κανόνες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πολλοί από τους συναδέλφους μου είπαν ότι ήταν σημαντικό ο επικεφαλής του ΕΣΣΚ να είναι ο επικεφαλής της ΕΚΤ. Υποσχεθήκαμε να τον ακούσουμε προσεκτικά όταν μας προειδοποίησε για τους κινδύνους. Χθες προειδοποίησε το Συμβούλιο για τον κίνδυνο ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και μας είπε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για την Ευρώπη. Ας βεβαιωθούμε ότι, ως πολιτικοί, θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας και θα ακούσουμε πράγματι τον άνθρωπο που λέμε ότι θα ακούσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι βουλευτές –ο κ. Gauzès μόλις τώρα, αλλά και χθες στη συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης– χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη.

Περισσότερη Ευρώπη για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και απασχόληση, για να ρυθμίσουμε τις αγορές και να μειώσουμε τις ανισότητες. Αυτή είναι η αντιδικία του προέδρου της ομάδας μου, κ. Daul, την οποία εγώ στηρίζω πλήρως. Νομίζω ότι τα κράτη μέλη συνειδητοποίησαν επιτέλους ότι πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί σε οικονομικά και νομισματικά θέματα. Πιο τολμηροί και, πάνω απ’ όλα, υπεύθυνοι: οι απαντήσεις περί εθνικού προστατευτισμού αποτελούν τον σίγουρο δρόμο προς την καταστροφή.

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η συμφωνία με το Συμβούλιο για τη δέσμη μέτρων σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, επί της οποίας θα ψηφίσουμε στην επόμενη Ολομέλεια, αποτελεί εξαιρετική είδηση εν προκειμένω.

Ωστόσο, εκτός από την εποπτεία του συστήματος, πρέπει να επιτύχουμε τον πραγματικό συντονισμό των δημοσιονομικών και οικονομικών μας πολιτικών. Πρέπει να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό αλλά και οικονομικό φεντεραλισμό. Το να έχουμε μια κοινή νομισματική πολιτική αλλά ανεξάρτητες δημοσιονομικές πολιτικές δρα παραλυτικά. Φρονώ ότι ο φεντεραλισμός άρχισε με αυτό το νέο «ευρωπαϊκό εξάμηνο», το οποίο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υποβάλουν στο Συμβούλιο για γνωμοδότηση τις δημοσιονομικές τους στρατηγικές πριν από το καλοκαίρι κάθε έτους.

Ωστόσο, όπως ισχύει συχνά σε επίπεδο ΕΕ, τους κανόνες θα καθορίσει πολύ περισσότερο αυτό που συμβαίνει στην πράξη παρά τα κείμενα. Σε ό,τι με αφορά, θέλω αυτός ο συντονισμός να είναι πολλά περισσότερα από μια τυπική άσκηση και να καταλήξει σε μια πραγματική κοινή στρατηγική για τις οικονομικές, βιομηχανικές και κοινωνικές μας πολιτικές. Λυπάμαι γιατί τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχουν ακόμη πλήρως σε αυτήν τη διαδικασία συντονισμού.

Κύριε Υπουργέ, απευθύνομαι σε εσάς συγκεκριμένα ως εκπρόσωπο του Συμβουλίου: τα κοινοβούλια, ως δημοσιονομικές αρχές, οφείλουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη χάραξη μιας ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, διότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητά της.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την Προεδρία για την ομόφωνη έγκριση εκ μέρους του Συμβουλίου του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για τη δέσμη μέτρων σχετικά με την εποπτεία.

Συνεργαστήκαμε με την ισπανική και τη βελγική Προεδρία και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας με έναν φιλόδοξο συμβιβασμό που θέτει στέρεες βάσεις για τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση και αποτελεί ορόσημο για την ολοκλήρωση της Ένωσης.

Η υιοθέτηση του «ευρωπαϊκού εξαμήνου» από το επόμενο έτος αποτελεί επίσης ένα πολύ θετικό βήμα, αν και ενέχει πολλά περισσότερα από την κατάρτιση απλώς ενός λειτουργικού προγράμματος: απαιτεί ουσιαστικό περιεχόμενο και μια κοινοβουλευτική διάσταση.

Απαιτείται μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι απαραίτητο να κινητοποιηθεί η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης που δεν αξιοποιείται επαρκώς και να οικοδομηθεί η κοινωνική και οικονομική Ένωση που χρειαζόμαστε.

Χρειαζόμαστε επίσης ένα συνεκτικό, σθεναρό και αξιόπιστο ευρωπαϊκό σύστημα πρόληψης, διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων. Αυτό πρέπει να είναι συμβατό με την οικονομική ανάκαμψη, να προβλέπει τους ηθικούς κινδύνους, να λαμβάνει υπόψη τη λοιπή επιβάρυνση της χρηματοπιστωτικής μεταρρύθμισης και να αποφεύγει τις στρεβλώσεις στη σφαίρα της εσωτερικής αγοράς. Χρειαζόμαστε εσωτερικό συντονισμό, προκειμένου να το παρουσιάσουμε ενώπιον της ομάδας G20.

Τελειώνω. Όσον αφορά τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αναμένουμε ανακοίνωση από την Επιτροπή η οποία μπορεί να λάβει υπόψη και έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η καταπολέμηση της μεταβλητότητας, η δίκαιη κατανομή της οικονομικής επιβάρυνσης, η άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στα δημόσια οικονομικά, η καθιέρωση νέων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεισφορά στους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Αν θέλουμε να λειτουργούμε ως παγκόσμιος παράγοντας, δεν μπορούμε να δρούμε χωριστά.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κ. Reynders και τον Επίτροπο Barnier για τη στήριξή τους στη δέσμη μέτρων σχετικά με την εποπτεία· μερικές φορές δημιουργήθηκε κάπως η εντύπωση ότι προσπαθούμε να περάσουμε ένα βραστό αβγό μέσα από ένα σουρωτήρι τσαγιού, όμως τελικά τα καταφέραμε. Ελπίζω ότι το έργο μας για το καθεστώς «Φερεγγυότητα II» και για τα μέτρα υλοποίησής του θα καταστεί πιο παραγωγικό και πιο γρήγορα. Υποθέτω ότι αυτό θα συμβεί.

Είναι πολλά τα θετικά στοιχεία που επισημάνθηκαν ήδη σήμερα –και πολλά τα αρνητικά– θα ήθελα ,όμως, να πω ότι συμφωνώ με την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί και με τους στόχους που πρέπει να θέσουμε. Η Ευρώπη, ωστόσο –και όχι μόνο η ευρωζώνη, να το πούμε αυτό– χρειάζεται κανονισμούς για τη βελτίωση των επιδόσεων, καθώς και ασφαλιστικές δικλείδες.

Έχω την αίσθηση ότι κάνουμε τα έθνη να νιώθουν παρίες, και αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι αυτοκαταστροφικό για την ΕΕ στο σύνολό της. Το βασικό είναι η διεθνής ατζέντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει έναν σπουδαίο και ζωτικής σημασίας ρόλο για τη θέσπιση διεθνών προτύπων.

Το πρόβλημα είναι ότι αν θεωρούμε πως η θέσπιση προτύπων στην Ευρώπη από μόνη της αρκεί, θα διαπράξουμε ένα σοβαρό σφάλμα. Γι’ αυτό, επικροτώ τις παρατηρήσεις του Επιτρόπου Barnier για τον συγκριτικό πίνακα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ όσον αφορά τον ρυθμιστικό τομέα. Το γραφείο μου έχει ήδη καταρτίσει έναν τέτοιο πίνακα. Θα μοιραζόμουν με μεγάλη χαρά το περιεχόμενό του μαζί σας, κύριε Επίτροπε. Ελπίζω ότι θα φανεί χρήσιμο.

Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω: σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, τον ρυθμιστικό διάλογο υψηλού επιπέδου; Πού αναμένουμε να φθάσουμε στο μέλλον; Έχουμε προβλήματα ενώπιόν μας που δεν μπορούμε να επιλύσουμε από μόνοι μας.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χθες το Συμβούλιο ECOFIN ενέκρινε την αρχή του «ευρωπαϊκού εξαμήνου». Ως φεντεραλιστής, δεν μπορώ παρά να επικροτήσω την πρόοδο αυτή. Ωστόσο, άλλο πράγμα ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής και άλλο ο καθορισμός του περιεχομένου της. Γι’ αυτό, η ενίσχυση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης αποτελεί σοβαρό σφάλμα.

Η συνταγή της λιτότητας που επιβλήθηκε δογματικά σε ολόκληρη την Ευρώπη κάνει ήδη αισθητές τις πρώτες επιπτώσεις της. Η Ισπανία και η Ιρλανδία αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσχέρειες, ενώ η έρευνα Markit, η οποία δημοσιεύθηκε στα τέλη Αυγούστου, δείχνει ότι η συνταγή αυτή ευθύνεται για τη στασιμότητα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και, οσονούπω, για τη στασιμότητα της γερμανικής ανάπτυξης.

Η σειρά των κατασταλτικών μέτρων που περιγράφονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης άτυπης συνεδρίασης του ECOFIN είναι ακόμη πιο σοβαρή. Η επιβολή αυτόματων οικονομικών κυρώσεων στα κράτη που αντιμετωπίζουν ήδη δημοσιονομικά προβλήματα είναι ανεύθυνη. Αναπόφευκτα θα πυροδοτήσει επικριτικά σχόλια σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις εθνικές συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Δυόμισι εκατομμύρια πολίτες εξέφρασαν την πρώτη τους αντίθεση στη δέσμη μέτρων λιτότητας βγαίνοντας χθες στους δρόμους της Γαλλίας. Αντί να διατηρούν τα δίκτυα κοινωνικής προστασίας και να εξασφαλίζουν την κοινωνική αρμονία στην ΕΕ που απαιτείται για την ανάκαμψη, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τα καταστρέφουν. Υπολογίζουν τον αντίκτυπο αυτών των αποφάσεων μόνο από τον αυξανόμενο βαθμό του ευρωσκεπτικισμού μεταξύ των πολιτών;

Χάριν της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των πολιτών για τους οποίους γίνεται, πρέπει να αναγνωρίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η ενίσχυση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης αποτελεί οικονομική διαστροφή. Συνιστά επίσης σοβαρό πολιτικό σφάλμα.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE).(PL) Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον συμβιβασμό για τη θέσπιση ενός συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Οι ευρωπαϊκές αγορές χρειάζονταν πράγματι αυτούς τους μηχανισμούς. Κάτι το οποίο, προσωπικά, με ευχαριστεί πολύ είναι η έμφαση που δίνεται στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είμαστε, νομίζω, πιο ασφαλείς χάρη στις νέες ρυθμίσεις. Η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, ενώ η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος οργάνων χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα πρέπει να θεωρείται βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξεκινήσαμε με σοβαρότητα τον συντονισμό της πολιτικής για τις δαπάνες και δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για την είσπραξη φόρων στην Ευρώπη. Το σύστημα υποβολής αναφορών θα αποδειχθεί πολύ σημαντικό. Σας παρακαλώ να θυμάστε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις και υποχρεώνουν εαυτούς να τηρούν τους κανόνες για το δημοσιονομικό έλλειμμα, δεν είναι τα μοναδικά όργανα στη χώρα τους που έχουν την εξουσιοδότηση να δαπανούν χρήματα.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). (RO) Δεν είναι μόνο το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που χρειάζεται μεταρρύθμιση, αλλά και το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο στο σύνολό του.

Το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται ανίσχυρο επί του παρόντος. Παρότι αρχικά εθεωρείτο κινητήριος δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, όπως και της κοινωνικής προστασίας, δεν κατάφερε να εκπληρώσει αυτές τις προσδοκίες. Το δέκα τοις εκατό των Ευρωπαίων είναι άνεργοι, ενώ ορισμένα κράτη μέλη βρίσκονται ακόμη σε βαθιά ύφεση.

Από την άλλη, έχουμε ελλείψεις όσον αφορά τον έλεγχο των οικονομικών ροών στην ΕΕ, τις οποίες ανέδειξε σαφώς η οικονομική κρίση. Τούτο καθιστά αναγκαία τη μακροοικονομική εποπτεία των ευρωπαϊκών οικονομιών, ιδίως καθώς αυτές είναι στενά συνδεδεμένες μέσα από την ενιαία αγορά και το ενιαίο νόμισμα.

Χαιρετίζω, λοιπόν, τα συμπεράσματα του ECOFIN για την καθιέρωση μιας βάσης για τη μακροοικονομική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και των εποπτικών αρχών για τους τομείς των τραπεζών, των ασφαλειών και των κινητών αξιών, για να μην αναφέρω την παρακολούθηση των εθνικών προϋπολογισμών στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού εξαμήνου».

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από το Συμβούλιο Ecofin είναι απαράδεκτες. Ενώ οι κερδοσκόποι εξακολουθούν να εξασφαλίζουν για τον εαυτό τους σκανδαλώδεις μισθούς και η αποτελεσματική φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών παραμένει απατηλή με τους φορολογικούς παραδείσους να ανθούν, αυτοί άδραξαν την ευκαιρία που τους προσέφερε η κρίση για να εξαπολύσουν τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα επίθεση κατά της δημοκρατίας. Επιχείρησαν να μετατρέψουν τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων σε μαριονέτες της Ευρώπης, προκειμένου να επιτύχουν την αναγκαστική προκαταρκτική εξέταση των εθνικών προϋπολογισμών από τους ευρωπαίους ηγέτες, ωσάν να μην ήταν αρκετός ο υπό αίρεση χαρακτήρας του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και τα παράλογα κριτήριά του.

Ο αποκαλούμενος «οικονομικός συντονισμός» που προβλέπεται στις συνθήκες δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το ποδοπάτημα, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο, της κυριαρχίας των κρατών μελών σε αυτήν την αλγεινή περίοδο για την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το παρατράβηξαν όσον αφορά την υπεράσπιση των συμφερόντων των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων, γεγονός το οποίο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους φτωχούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό διαμαρτυρόμαστε εδώ και είμαστε βέβαιοι ότι ο αγώνας των εργαζομένων και των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενταθεί.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτήν την ομιλία. Μόλις πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε ένα δόγμα του ακραίου φιλελευθερισμού στην Ευρώπη, το οποίο διατεινόταν ότι η πολιτική προκαλεί σύγχυση στις λειτουργίες των αγορών και ότι οι αγορές μπορούν να αποφασίζουν για τα πάντα.

Βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση, στην οποία η πολιτική είναι σημαντική. Η πολιτική λαμβάνει αποφάσεις για τα ζητήματα και είναι πολύ σημαντικό ότι προωθήσαμε τώρα τη χρηματοπιστωτική εποπτεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι στρεβλώσεις που προκλήθηκαν στα δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία αποκτούν διαφάνεια. Τα πάντα αποκτούν διαφάνεια, την οποία και θεωρώ λέξη-κλειδί για τη μεταρρύθμιση.

Αποδεικνύεται αληθινό αυτό που είχε πει αρχικά ο Schuman: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξελίσσεται ως αποτέλεσμα των κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντλεί την αξιοπιστία της από απτά αποτελέσματα και μόνον. Πραγματοποιούμε τώρα αυτά τα πολύ απτά βήματα.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, μέλος της Επιτροπής.(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καθέναν από εσάς για όσα είπατε αναφορικά με το συλλογικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στον τομέα της εποπτείας.

Θα ήθελα να επανέλθω σε όσα μόλις είπε η κ. Ferreira για τους πολίτες μας που συγκλονίζονται, επηρεαζόμενοι από όλες αυτές τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις, χωρίς να λησμονούμε την επισιτιστική και την περιβαλλοντική κρίση. Φρονώ ότι πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες μας ότι μαθαίνουμε από τα διδάγματα της κρίσης, διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας εκλέγουν και είμαστε υπόλογοι απέναντί τους. Αυτό πράξαμε μόλις όσον αφορά την εποπτεία· πρέπει απλώς να τους το μεταφέρουμε και να τους το εξηγήσουμε και αυτό αρχίσαμε να κάνουμε. Στο σημείο αυτό αναφέρομαι στην έκθεση της κ. McCarthy για την ΟΚΑ III και τις αμοιβές. Πιστεύω πως, σε ό,τι αφορά όλα τα ζητήματα που συγκλόνισαν, συντάραξαν και επηρέασαν τους πολίτες μας και τους αιρετούς εκπροσώπους, εμείς, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, οφείλουμε να αποδείξουμε ότι προσφέρουμε απαντήσεις σε επίπεδο ΕΕ, και μάλιστα συγκεκριμένες.

Όσον αφορά τον φόρο επί των συναλλαγών, ο Επίτροπος Šemeta διεκπεραίωσε μια πολύ σημαντική και χρήσιμη αποστολή αναλύοντας τις διάφορες εναλλακτικές και τις συνέπειες της θέσπισης αυτού του φόρου αν εφαρμοζόταν μόνον σε περιφερειακή βάση. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια σημαντική αποστολή. Θα έλεγα στον κ. Giegold ότι, στη σύνοδο της ομάδας G20 στο Τορόντο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε ξεκάθαρα θέση εξ ονόματός μας υπέρ μιας δίκαιης και ουσιαστικής εισφοράς επί των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα επιβεβαιώσουμε τη θέση του τον Οκτώβριο. Επομένως, δεν θα χρειασθεί να περιμένετε πολύ, κύριε Karas. Θα ήθελα επίσης να πω στην κ. Figueiredo ότι η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Δεν έχει νόημα να έχουμε δίκιο αν είμαστε μόνοι μας. Πρέπει να πείσουμε τον λαό της Ευρώπης, αλλά, όπως μπορεί να εξηγήσει ο κ. Reynders καλύτερα από εμένα, είναι ακόμη μακρύς ο δρόμος σε επίπεδο ΕΕ των 27, πάρα πολύ μακρύς. Άλλωστε, θα πρέπει να πεισθούν και οι υπόλοιπες περιοχές του κόσμου.

Και εγώ, όπως οι κυρίες Wortmann-Kool, Swinburne και Ford, πιστεύω ότι ο φόρος αυτός πρέπει να θεσπισθεί πάνω στην ευρύτερη δυνατή βάση, ώστε να είναι πράγματι αποτελεσματικός. Γι’ αυτό, πρέπει να πείσουμε και τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου.

Μιλώντας για τον κόσμο, θα ήθελα να πω δυο λόγια για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Μπορώ να επιβεβαιώσω στον κ. Skinner ότι θα καταρτίσουμε αυτόν τον συγκριτικό πίνακα. Επιπροσθέτως, αφής στιγμής ολοκληρωθεί αυτή η άσκηση για τις ΗΠΑ και την ΕΕ, πιστεύω ότι θα πρέπει να επεκταθεί στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, όπως ανέφερα μόλις: την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και την Αφρική, η οποία έχει πολλά να συνεισφέρει και επηρεάζεται πάρα πολύ. Θα βεβαιωθώ, λοιπόν, ότι θα αξιοποιήσω όλα τα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Skinner. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την οποία ανέφεραν επίσης η κ. Ποδηματά και ο κ. Martin, δεν έχουμε ακόμη τις ίδιες μεθόδους ή την ίδια νομοθεσία, διότι οι οικονομίες μας είναι πολύ διαφορετικές. Ο κ. Martin επικαλέστηκε την περίφημη στρατηγική του Volcker περί «υπερβολικά μεγάλων τραπεζών για να επιτραπεί η κατάρρευσή τους». Στην Ευρώπη η ανάλυσή μας διαφέρει: πρέπει να υπάρχει καλή εξωτερική και εσωτερική εποπτεία και χρηστή διακυβέρνηση για κάθε τράπεζα, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του εύρους δραστηριοτήτων της, ενώ η πολυμορφία αυτών των δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει απαραιτήτως να περιορισθεί.

Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει οπωσδήποτε ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά την εποπτεία. Η κ. Goulard ανέφερε το έργο που επιτελείται κατ’ εντολή σας για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των οργανισμών. Ο κ. Nitras αναφέρθηκε στον βασικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο πρόεδρος της οποίας θα διορισθεί ως πρώτος επικεφαλής του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, με αποστολή να διασφαλίζει την αξιοπιστία του οργάνου. Ο κ. Karas ανέφερε επίσης ότι, χάρη σε εσάς και την πρωτότυπη και εξαιρετική απόφαση που λάβατε όλοι τον Ιούλιο για να καθυστερήσει η ψηφοφορία της πρώτης ανάγνωσης μέχρι το φθινόπωρο, είχαμε τον χρόνο να πείσουμε το Συμβούλιο και να επιτύχουμε πρόοδο με αυτό. Δεν τα έχω λησμονήσει όλα αυτά και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω, όπως είπε και η κ. Auconie, ότι χρειαζόμαστε «περισσότερη Ευρώπη». Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι πρέπει να θεσπίσουμε ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει να ασκούμε εποπτική δράση και να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση. Οφείλουμε να βελτιώσουμε τα δημόσια οικονομικά, διότι το σημερινό χρέος είναι οι φόροι των μελλοντικών γενεών. Χρειαζόμαστε διακυβέρνηση. Θα τελειώσω με δύο λόγια επί του θέματος αυτού.

Η διακυβέρνηση δεν αρκεί. Πρέπει επίσης να στηρίξουμε ένα οικονομικό σχέδιο. Αυτό ήθελε να σας πει ο Πρόεδρος Barroso τόσο κατηγορηματικά χθες και αυτό θα επιδιώξουμε. Αυτό είναι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να ερμηνεύσετε τις προτάσεις που θα καταθέσουμε το φθινόπωρο, μέσα από την Πράξη Ενιαίας Αγοράς, για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη της τάξης του 1% ή 2% που θα μπορούσε να επιτύχει η Ευρώπη αν η εσωτερική αγορά λειτουργούσε καλύτερα.

Θα ολοκληρώσω με τον οικονομικό συντονισμό, που πολλοί από εσάς ανέφεραν. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στα τέλη αυτού του μήνα, ο Επίτροπος Rehn και ο Πρόεδρος Barroso θα καταθέσουν ορισμένες αρκετά ισχυρές προτάσεις για δράση στον τομέα της διακυβέρνησης. Όσον αφορά το «ευρωπαϊκό εξάμηνο», που ανέφεραν οι κκ. Portas, Giegold, Karas, Sánchez Presedo, Cutaş και η κ. Auconie, έχετε προφανώς την πολιτική βούληση να στηρίξετε αυτήν τη νέα μεθοδολογία συντονισμού, των οθονών ραντάρ, των στιγμιότυπων σε πραγματικό χρόνο, της προληπτικής δράσης προς τις κυβερνήσεις, σεβόμενοι την ίδια στιγμή, κυρία Πρόεδρε, τα προνόμια και την κυριαρχία των εθνικών κοινοβουλίων.

Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Διατέλεσα βουλευτής του γαλλικού κοινοβουλίου και γερουσιαστής επί 20 χρόνια. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν, όταν ψήφιζα τον προϋπολογισμό της χώρας μου, είχα λάβει μια ανεξάρτητη και αντικειμενική επισκόπηση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί σε άλλες χώρες, για τον τρόπο με τον οποίο επετύγχαναν –μερικές φορές μόνες τους και χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους– τους ίδιους κοινά συμφωνηθέντες στόχους και ρυθμίσεις.

Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζετε ότι, όσον αφορά αυτά τα ζητήματα συντονισμού και διακυβέρνησης, η Επιτροπή έχει πράγματι την πολιτική βούληση και ότι η πόρτα του Επιτρόπου Rehn είναι πάντα ανοικτή.

 
  
MPphoto
 

  Didier Reynders, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω εσάς, καθώς και όλους τους ομιλητές που εξέφρασαν την επιδοκιμασία τους για τη συμφωνία σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία. Όπως είπαν πολλοί, καταβλήθηκε προσπάθεια από κοινού με το Κοινοβούλιο –ιδίως με τους εισηγητές του– την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Όπως ανέφερα μόλις πριν από λίγο, βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας και, προκειμένου να αποδείξουμε ότι αυτή η εποπτεία προσφέρει πραγματικά προστιθέμενη αξία και αποτελεί ενδεχομένως το πρώτο δίδαγμα που αντλήσαμε από τη χρηματοπιστωτική κρίση, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα που θα είναι αρμόδια για την εποπτεία θα επιλεγούν με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο –και πιστεύω ότι οι διαδικασίες που θα υιοθετηθούν κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση– και έπειτα, αν θέλουμε, όπως ζήτησαν πολλοί στο Σώμα, να κινηθούμε προς μια εποπτεία με ολοένα και πιο ευρωπαϊκό πεδίο εφαρμογής, διότι πρέπει να επιδείξουμε την αποτελεσματικότητά της στους διάφορους τομείς. Θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο, επιδεικνύοντας απλώς την αποτελεσματικότητα της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επαναλαμβάνω, ωστόσο: η θέσπιση αυτής της νέας διάρθρωσης αποτελεί ίσως το πρώτο και πιο σημαντικό δίδαγμα που αντλήθηκε από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Εναπόκειται τώρα σε μας να την καταστήσουμε κατά το δυνατόν πιο λειτουργική και να ενισχύσουμε βήμα προς βήμα, επαναλαμβάνω, τον πραγματικά ευρωπαϊκό χαρακτήρα αυτής της νέας εποπτείας.

Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω –ο κ. Gauzès το υπαινίχθηκε πριν από λίγο– είναι ότι σήμερα το απόγευμα θα εργασθούμε για άλλη μία φορά στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου· θα συζητήσουμε περαιτέρω για τα ταμεία επενδύσεων. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αναλάβουμε δράση και να συμφωνήσουμε επί της ίδιας διαδικασίας που μόλις φέραμε σε πέρας με επιτυχία στον τομέα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Είναι γεγονός ότι υφίστανται ακόμη κάποιες καθυστερήσεις στο Συμβούλιο, ενώ διεξάγονται συζητήσεις στο Σώμα σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις αλλαγές στα ταμεία επενδύσεων, πρόκειται όμως για ένα θέμα στο οποίο πρέπει να σημειωθεί πρόοδος.

Φρονώ ότι, μαζί με τον Επίτροπο Barnier, θέλουμε πραγματικά να θέσουμε μια αυστηρή προθεσμία για την έναρξη ισχύος των νέων κειμένων. Όσον αφορά τα ταμεία επενδύσεων –θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε πρόοδο αρχίζοντας από σήμερα το απόγευμα– πρέπει να υιοθετήσουμε την ίδια προσέγγιση και να επιχειρήσουμε να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ευρωπαϊκό και να προστατεύει πραγματικά τους πολίτες και τους καταναλωτές όσον αφορά ορισμένα προϊόντα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να πω μόνον ότι, προκειμένου να αξιολογήσουμε την πρόοδο του έργου στον τομέα της ρύθμισης και της εποπτείας, ο Επίτροπος Barnier ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκρίνει τρόπον τινά τα τεκταινόμενα εκατέρωθεν του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου ECOFIN. Θα ήθελα να σας επιβεβαιώσω ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της άτυπης συνεδρίασης του ECOFIN, προτίθεμαι να προσκαλέσω τον επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων για να συζητήσουμε το εν λόγω θέμα, καθώς και την πρόοδο του έργου, που αφορά όχι μόνον το Συμβούλιο και την Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο. Επομένως, στα τέλη αυτού τoυ μήνα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα και με το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να αναγνωρισθούν οι αλλαγές που πραγματοποιούμε και εμείς, σε αυτήν την πλευρά του Ατλαντικού.

Το τρίτο στοιχείο που θα ήθελα να συζητήσω είναι η φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών – δεδομένου ότι δεν θέλω να υπεισέλθω ξανά στα ταμεία εξυγίανσης· ο Επίτροπος Barnier, όπως ανακοίνωσε, θα καταθέσει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις τις προσεχείς εβδομάδες. Όσον αφορά τη φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, σχεδόν πριν από 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου, προσπάθησα απλώς να θέσω το θέμα προς συζήτηση. Δεν καταφέραμε να το συζητήσουμε. Υπήρχε κυριολεκτικά ομοφωνία μεταξύ των Βέλγων για το θέμα αυτό. Ήταν το μοναδικό ζήτημα για το οποίο είχε επιτευχθεί ομοφωνία. Αυτήν τη φορά η συζήτηση έχει πραγματικά απογειωθεί. Γνωρίζω ότι έχουν διατυπωθεί ορισμένα ισχυρά αιτήματα να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τα επιτόκια, τη φορολογική βάση και την αξιοποίηση των αποδείξεων. Ενδεχομένως θα πρέπει αρχικά να επιτρέψουμε στις ιδέες να ωριμάσουν σε κάποια κράτη μέλη, ώστε να μπορούμε πραγματικά να αρχίσουμε μια συζήτηση σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις.

Αυτό που δεν θα κάνουμε στο πλαίσιο των προετοιμασιών μας για τη σύνοδο της ομάδας G20 είναι να παραπέμψουμε το θέμα ξανά στην G20. Αντ’ αυτού, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ορισμένους εταίρους –σίγουρα υπάρχουν– με τους οποίους μπορούμε να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχισθεί ενεργά. Προχώρησε ήδη σε αυτό το ECOFIN. Θα την συνεχίσουμε στα τέλη αυτού του μήνα στην άτυπη συνεδρίαση του ECOFIN, και θα ήθελα πράγματι να σημειώσουμε πρόοδο, μεταξύ άλλων και αναφορικά με την κατανομή των πόρων.

Ας μην απατόμεθα: ο στόχος δεν είναι η επίλυση κρίσεων με τη χρήση αυτού του φόρου. Ο στόχος είναι ενδεχομένως, όπως ανέφεραν πολλοί, η καταπολέμηση της κερδοσκοπίας. Ο στόχος είναι επίσης η αποδέσμευση κονδυλίων, τα οποία χρησιμοποιούμε ήδη τρεις ή τέσσερις φορές: πρώτον, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δεύτερον, για την αναπτυξιακή βοήθεια και, τρίτον, για την κάλυψη των κενών στους προϋπολογισμούς. Η συζήτηση αυτή δεν θα είναι εύκολη· αναγνωρίζω δε ότι απέχουμε πολύ από την επίτευξη συμφωνίας εν προκειμένω.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, με τη δημοσιονομική εξυγίανση. Ας μην απατόμεθα: το «ευρωπαϊκό εξάμηνο» αποτελεί μόνον ένα βήμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα, ενώ θα συζητήσουμε και για τις κυρώσεις. Η πολιτική που μόλις εγκρίθηκε συνεπάγεται τη συζήτηση των μηχανισμών αυτών αρχικά ενδεχομένως για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και, στη συνέχεια, θα δούμε πώς μπορούμε να τους επεκτείνουμε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των συνθηκών, σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη.

Η πρόθεση είναι, φυσικά, να κινηθούμε προς τη μακροοικονομική σύγκλιση και τη δημοσιονομική εξυγίανση, θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι το σύμφωνο που μας δεσμεύει σε δημοσιονομικά θέματα είναι ένα σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, καθώς και ότι η συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που θα εφαρμοσθούν στην Ευρώπη δεν θα παραβλεφθεί.

Ολόκληρη αυτή η συζήτηση περί δημοσιονομικών δεν είναι απλώς μια συζήτηση για την αποκατάσταση της ισορροπίας στα διάφορα κράτη μας. Έχει να κάνει με το να διαπιστώσουμε ποια πτυχή των προϋπολογισμών μας θα μας επιτρέψει να κινηθούμε όχι μόνον προς την ισορροπία αλλά και προς την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προώθηση των κοινωνικών πολιτικών και της ενεργού συμμετοχής –και τονίζω τη λέξη «ενεργού»– στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Θα προσπαθήσουμε να τα πράξουμε όλα αυτά. Η βελγική Προεδρία είναι προφανώς πρόθυμη να προωθήσει τα διάφορα αυτά ζητήματα και, όπως μόλις ανέφερα, θα το επαναλάβουμε αυτό σήμερα το απόγευμα όσον αφορά τα ταμεία επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Fernando Correia De Campos (S&D), γραπτώς.(PT) Το Συμβούλιο Ecofin χθες έλαβε δύο σωστές αποφάσεις οι οποίες ταυτίζονται με τις απόψεις που έχει υιοθετήσει επί μήνες η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Η πρώτη απόφαση αφορούσε τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), σε συνδυασμό με τη μικροπροληπτική εποπτεία των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και τον έλεγχο των τιμών των ακινήτων. Η δεύτερη απόφαση αφορούσε το «ευρωπαϊκό εξάμηνο» ως διαδικασία συντονισμού της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Το «ευρωπαϊκό εξάμηνο», εκτός από μια εκ των προτέρων ανάλυση της συγκριτικής δημοσιονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών, πρέπει να θεωρηθεί όχι εισβολή στην εθνική δημοσιονομική αυτονομία, αλλά ένας τρόπος να συζητήσουμε για μια ευρύτερη άποψη της οικονομίας. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνον από μια οικονομική οπτική γωνία, αλλά, ιδίως, συμπεριλαμβάνοντας την απασχόληση και την πολιτική κοινωνικής ενσωμάτωσης. Συμμεριζόμαστε αυτήν την ευρύτερη άποψη και θα θέλαμε να την δούμε να εξελίσσεται στα επόμενα στάδια της οικονομικής διακυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), γραπτώς.(DE) Οι νέοι κανονισμοί για την εσωτερική χρηματοπιστωτική αγορά θα τύχουν θερμής υποδοχής, διότι συνεπάγονται βελτιώσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια για τον επενδυτή. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές λειτουργούν μεταξύ των χωρών σε διεθνές επίπεδο επί δεκαετίες, γι’ αυτό οι χρηματοπιστωτικές αρχές πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να λειτουργούν και οι ίδιες σε διασυνοριακή βάση. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των αποφάσεων επιτάσσει οι εθνικές αρχές να εκχωρήσουν μέρος των αρμοδιοτήτων τους και να τις μεταφέρουν de facto στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Αυτός, όμως, είναι ένας από τους βασικούς όρους για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς σε πλήρη λειτουργία.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. –Η συζήτηση για τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τις αποφάσεις του Ecofin αναδεικνύουν τη στοίχιση σύσσωμου του πολιτικού προσωπικού του κεφαλαίου στη στρατηγική επιλογή των μονοπωλίων να φορτώσει τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Οι ενέσεις τεχνητής αισιοδοξίας διαψεύδονται από τα ίδια τα στοιχεία της Επιτροπής από τα οποία η καπιταλιστική ανάκαμψη προβάλλει αναιμική, ασταθής και αβέβαιη. Γι’ αυτό εντείνουν την αγριότητα της αντιλαϊκής επίθεσης με πρόσθετα μέσα και μηχανισμούς: Τη λεγόμενη «Ενισχυμένη Οικονομική Διακυβέρνηση» και το «ευρωπαϊκό εξάμηνο» για αυστηρότερη συμμόρφωσή των κρατών μελών με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση της αντιλαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στενή παρακολούθηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών για την ενιαία εφαρμογή δραστικών περικοπών των κοινωνικών δαπανών. Τα φληναφήματα περί δημιουργίας ευρωπαϊκών αρχών δήθεν ελέγχου του χρηματιστικού κεφαλαίου, επιβολής φορολογίας στις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι πυροτεχνήματα για τη χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος και των αυξανόμενων λαϊκών αντιστάσεων. Οι σχεδιασμοί αποδεικνύουν και πάλι ότι ο αντεργατικός πόλεμος που έχει εξαπολύσει στην Ελλάδα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ-ΕΕ και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου σε ολόκληρη την Ε.Ε.

 

4. Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A7-0230/2010) εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)) (Εισηγήτρια η κ. Jeggle).

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, εισηγήτρια.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Dalli, κυρίες και κύριοι, σχεδόν μετά από δύο χρόνια εντατικών συζητήσεων, έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με μια οδηγία για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Έχουμε επιτύχει μια αξιοσημείωτη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της καλής μεταχείρισης των ζώων και των συμφερόντων της έρευνας.

Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους εμπλεκόμενους για την εξαιρετική συνεργασία τους σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρώην συνάδελφό μας, Neil Parish, ο οποίος μπόρεσε να θεσπίσει μια καλή θέση εκκίνησης για το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους εκπροσώπους της Επιτροπής και της σουηδικής και της ισπανικής Προεδρίας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το προσωπικό των πολιτικών Ομάδων και της γραμματείας της επιτροπής. Έχουμε κάνει όλοι τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο συμβιβασμός.

Σε σύγκριση με την υπάρχουσα οδηγία, η οποία χρονολογείται από το 1986, αυτή η νέα οδηγία για τα ζώα που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς αποτελεί ένα τεράστιο άλμα στην καλή μεταχείριση των ζώων. Η ιατρική έρευνα που χρησιμοποιεί ζώα θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αλλά θα υπόκειται σε πολύ αυστηρές ρυθμίσεις. Οι αρχές που διέπουν τη νέα οδηγία πρόκειται να αντικαταστήσουν και να περιορίσουν τις δοκιμές σε ζώα και να βελτιώσουν την καλή διαβίωση των ζώων. Η οδηγία θεσπίζει πλήρεις κανονισμούς προστασίας και κριτήρια ελέγχου αποσκοπώντας στη βελτίωση της μεταχείρισης των ζώων. Εισάγοντας την υποχρέωση διενέργειας μιας δεοντολογικής αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει μια ανάλυση βλάβης-οφέλους, και τη διαδικασία αδειοδότησης έργων, και τυποποιώντας και διασφαλίζοντας την αρμοδιότητα των ανθρώπων που εργάζονται με ζώα, θεσπίζουμε νέους και βασικούς θεμέλιους λίθους.

Δεν θα είναι δυνατό να διενεργούνται πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται ζώα χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση. Αυτή περιλαμβάνει μια αξιολόγηση του έργου βάσει δεοντολογικών θεμάτων. Πρέπει να διενεργούνται ενδελεχείς αξιολογήσεις για να καθοριστεί αν είναι απαραίτητο ένα συγκεκριμένο πείραμα σε ζώα, αν μπορεί να αντικατασταθεί από μια εναλλακτική διαδικασία και αν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προδιαγραφές για την καλή μεταχείριση των ζώων σχετικά με τη δριμύτητα της δοκιμής. Όπου είναι δυνατό, οι ερευνητές πρέπει να αποφεύγουν την πρόκληση αγωνίας, πόνου και ταλαιπωρίας στα ζώα.

Επίσης, μετά από επιμονή της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου, σημειώσαμε επιτυχία ζητώντας ένα πολύ αυστηρό σύστημα ελέγχου και επιθεώρησης. Η αρμόδια αρχή θα προσαρμόσει τη συχνότητα των επιθεωρήσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις επιτόπου, ανάλογα με το αναμενόμενο επίπεδο κινδύνου. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε καταφέρει την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ υψηλών επιπέδων καλής διαβίωσης των ζώων και της δυνατότητας συνέχισης της έρευνας στην Ευρώπη. Αυτή η ισορροπία λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της έρευνας σε σχέση με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υγεία, δεν αγνοεί τα νόμιμα συμφέροντα των ασθενών, και εισάγει μια τεράστια βελτίωση στη καλή μεταχείριση των ζώων, σε σύγκριση με τα πρότυπα που θεσπίστηκαν το 1986.

Στις τριμερείς διαπραγματεύσεις, επιτύχαμε έναν συμβιβασμό ο οποίος έγινε δεκτός στις 3 Ιουνίου 2010. Κυρίες και κύριοι, σας ζητώ να στηρίξετε αυτόν τον συμβιβασμό και να απορρίψετε όλες τις προτεινόμενες τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευση του Επιτρόπου Potočnik που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στη Γάνδη, συμμετέχοντας στην άτυπη υπουργική διάσκεψη σχετικά με τη θέση της ΕΕ για τη 10η σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί τον προσεχή Οκτώβριο στη Ναγκόγια.

Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και, ιδιαίτερα, τους εισηγητές, την κ. Elisabeth Jeggle και τον πρώην βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κ. Neil Parish, τους σκιώδεις εισηγητές και όλους όσοι εργάστηκαν εξίσου σκληρά για την προετοιμασία αυτής της πολύ σημαντικής νομοθεσίας. Χαίρομαι που είμαι σε θέση να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οι διαβουλεύσεις πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συναπόφασης αποδείχτηκαν μεγάλη πρόκληση, καθώς έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές και συχνά έντονα διιστάμενες απόψεις και ανάγκες των κρατών μελών, της βιομηχανίας, των επιστημόνων και των υποστηρικτών της καλής μεταχείρισης των ζώων και να αντικατοπτριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο στο κείμενο. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα συνιστά μια δίκαιη και εφαρμόσιμη νομοθεσία η οποία επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ της προώθησης της ευρωπαϊκής έρευνας και ανταγωνιστικότητας και επίσης της διασφάλισης του απόλυτου σεβασμού της καλής διαβίωσης των ζώων.

Η αναθεώρηση ήταν ιδιαίτερα αναγκαία, καθώς ήταν ζωτικό να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες για τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε πειράματα, να διασαφηνιστούν οι νομικές υποχρεώσεις και να διασφαλιστεί ένα ισότιμο πεδίο δράσης στην ΕΕ. Μόλις εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να διεκδικήσει το προνόμιο ότι έχει τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα στον κόσμο, υψώνοντας τον πήχη και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν τρόπο που δεν θα υπονομεύει, αλλά θα προωθεί την ανταγωνιστικότητα της έρευνας και βιομηχανίας μας.

Θεωρούμε ότι το κείμενο που τίθεται στην ψήφο σας σήμερα διατηρεί όλα τα βασικά στοιχεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Επομένως, πιστεύω ότι, αν η ψήφος σας είναι θετική, τότε οι φιλόδοξοι στόχοι της Επιτροπής για αυτήν την αναθεώρηση θα έχουν επιτευχθεί.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όλα τα ζώα χρειάζονται την προστασία μας, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται σε ζωικά πειράματα ή για γεωργικούς σκοπούς, διατηρούνται ως κατοικίδια ή ζουν ελεύθερα στη φύση.

Ωστόσο, όσον αφορά το σύστημα αξιών μου, ένα ζώο είναι ένα ζώο, και ένας άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος. Υπάρχει μια σαφής ιεραρχία αξιών. Για παράδειγμα, τις τελευταίες ημέρες, συζητάμε το γεγονός ότι θα είναι πλέον δυνατόν προφανώς να διενεργούνται πειράματα σε ζώα χωρίς να αναισθητοποιούνται προηγουμένως. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να πάρει κανείς δείγμα αίματος από ένα ζώο χωρίς καταστολή. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι έχει χορηγηθεί ποτέ αναισθησία σε κανέναν από εμάς πριν δώσει ένα δείγμα αίματος. Οι πρόοδοι που γίνονται στον τομέα της ιατρικής έχουν μεγάλα οφέλη για την ανθρωπότητα και, επομένως, τα πειράματα σε ζώα είναι δυστυχώς αναγκαία. Στην περίπτωση πολλών ασθενειών, ορισμένες από τις οποίες είναι πολύ διαδεδομένες, επιθυμούμε να υπάρξει πρόοδος στους τομείς της ιατρικής, της επιστήμης και της έρευνας. Τα πειράματα σε ζώα θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητα σε αυτούς τους τομείς.

Είμαι υπέρ της μη χρήσης πειραμάτων σε ζώα όταν είναι διαθέσιμες άλλες εναλλακτικές μέθοδοι. Η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας το εγγυάται αυτό, με μία εξαίρεση, η οποία είναι ότι ούτε άνθρωποι ούτε ανθρώπινα αναπαραγωγικά κύτταρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυτές τις εναλλακτικές μεθόδους.

Έχουμε καταλήξει σε έναν καλό συμβιβασμό ο οποίος παρέχει προστασία στην έρευνα, στην Ευρώπη ως ένα χώρο έρευνας και, πάνω απ’ όλα, στα ζώα. Πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ αυτού του συμβιβασμού σήμερα για να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των ζώων και της πολύτιμης έρευνας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). (RO) Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τόσο την κ. Jeggle όσο και τους λοιπούς συναδέλφους μας, τους σκιώδεις εισηγητές, για την καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο συμβιβασμός.

Περίπου 12 εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά πειράματα κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάγκη να τους παρέχουμε καλύτερη προστασία έχει τεθεί συχνά ως ένα ζήτημα ενδιαφέροντος από την κοινή γνώμη.

Αν ήταν δυνατόν, θα θέλαμε όλοι να σταματήσουν οι δοκιμές σε ζώα. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε για να προστατέψουμε την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και το περιβάλλον.

Οι νέες διατάξεις που προστίθενται σε αυτήν την οδηγία περιλαμβάνουν την υποχρέωση για πολύ πιο συχνές επιθεωρήσεις απ’ ότι στο παρελθόν, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης ειδοποίησης για έναν μεγάλο αριθμό τους. Απαιτείται επίσης προηγούμενη άδεια για διαδικασίες που χρησιμοποιούν ζώα, ιδιαίτερα πρωτεύοντα θηλαστικά πλην του ανθρώπου.

Για την ακρίβεια, τίθεται ένα όριο πόνου στον οποίο μπορεί να υποβληθεί ένα ζώο που χρησιμοποιείται σε επιστημονικές διαδικασίες και προτείνεται ο περιορισμός της χρήσης πρωτευόντων θηλαστικών πλην του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν πλέον να χρησιμοποιούνται μόνο σε διαδικασίες που αποσκοπούν στην αποφυγή, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών που είναι δυνητικά θανατηφόρες για τον άνθρωπο.

Χαίρομαι που το τελικό κείμενο διατήρησε την υποχρέωση τακτικής αναθεώρησης της οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές εξελίξεις. Θέλω να τονίσω τη σημασία της προώθησης εναλλακτικών μεθόδων στις δοκιμές σε ζώα, που αναλύεται λεπτομερώς σε αυτό το σχέδιο οδηγίας.

Γνωρίζουμε όλοι ότι η παρούσα νομοθετική πρόταση ήταν στα χαρτιά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι, μετά τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της σουηδικής και της ισπανικής Προεδρίας, έχουμε επιτύχει μια ισορροπημένη κοινή θέση η οποία πληροί τόσο την ανάγκη προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες, καθώς και τις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(SV) Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να σας περιγράψω λιγάκι το ιστορικό υπόβαθρο. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Jeggle για τον εξαιρετικό ηγετικό της ρόλο σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα.

Αναλάβαμε την εργασία πάνω σε ένα θέμα στο οποίο, για να το θέσω συνοπτικά, η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να περιγραφεί σχεδόν ως υπερβολικά φιλική προς τα ζώα και η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να περιγραφεί, στον ίδιο βαθμό, ως υπερβολικά φιλική προς τη βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, με εξαιρετική στήριξη από τη σουηδική και την ισπανική Προεδρία, το Κοινοβούλιο, με την καθοδήγηση της κ. Jeggle, η Επιτροπή, το Συμβούλιο, οι Ομάδες των κομμάτων και οι υπάλληλοι της επιτροπής εργαστήκαμε βήμα προς βήμα, λέξη προς λέξη, για να καταλήξουμε σήμερα σε μια λογικά ισορροπημένη οδηγία.

Αν αυτό που θέλουμε πρωτίστως είναι να προστατέψουμε τα ζώα, τότε προσωπικά θα ήθελα να στρέψω την προσοχή στις εγκαταστάσεις που κατασκευάζουμε επί του παρόντος για τα ζώα που τρώμε. Από αυτήν την άποψη, έχουμε τεράστιο έργο να κάνουμε. Ως έχουν τα πράγματα, αυτά τα ζώα έχουν πιο χαμηλό επίπεδο προστασίας από τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε πειράματα. Δείτε τις μεγάλες διαδρομές μεταφοράς των ζώων για σφαγή στην Ευρώπη. Δεν τα βλέπετε όταν είστε στον αυτοκινητόδρομο;

Έχω συμμετάσχει σε δύσκολες εκθέσεις και σε δύσκολες διαπραγματεύσεις στο παρελθόν, αλλά δεν έχω δει ποτέ το Κοινοβούλιο να αλλάζει τις απόψεις του και τις αποφάσεις του σύμφωνα με τη θέση της συγκεκριμένης ομάδας πίεσης που είναι παρούσα. Δεν το περίμενα αυτό από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ επίσης την κ. Jeggle για το επίπονο έργο της σε αυτήν την έκθεση. Υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στο συμβιβαστικό κείμενο, ιδιαίτερα σχετικά με τις επιθεωρήσεις, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης των πειραμάτων και ένα σωστό σύστημα ταξινόμησης, τις οποίες καλωσορίζουμε. Ωστόσο, περιμέναμε αρκετά χρόνια για τον εκσυγχρονισμό αυτής της νομοθεσίας, και η Ομάδα μου εξακολουθεί να έχει ανησυχίες σε τρεις σημαντικούς τομείς, και αυτός είναι ο λόγος που υποβάλλαμε τις τροπολογίες.

Πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πιο αυστηρούς κανονισμούς σχετικά με την προστασία των ζώων, όπως ισχύει επί του παρόντος και όπως συμφωνήσαμε στην πρώτη ανάγνωση. Πιστεύουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές λύσεις στα πειράματα σε ζώα όπου είναι αυτό δυνατό. Η τρέχουσα διατύπωση περιορίζει την υποχρεωτική απαίτηση εναλλακτικών λύσεων σε μια μειοψηφία των δοκιμών που διενεργούνται, γεγονός που αποδυναμώνει την υφιστάμενη νομοθεσία και, πάλι, δεν είναι αυτό που ψηφίσαμε στην πρώτη ανάγνωση.

Σχετικά με τα πρωτεύοντα θηλαστικά πλην του ανθρώπου, πιστεύουμε ότι, χωρίς τη λέξη «σοβαρή» να την προσδιορίζει, μια πάθηση που προκαλεί αναπηρία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως σχεδόν οποιαδήποτε ανθρώπινη ασθένεια αντί για μια σοβαρή απειλή στην υγεία του ανθρώπου, όπως είναι η πρόθεση εδώ.

Γνωρίζουμε εκ πείρας από τη νομοθεσία σε αυτό το πεδίο ότι η εφαρμογή και η επιβολή είναι βασικές για την επίτευξη αποτελεσματικής νομοθεσίας, και αυτά τα ζητήματα είναι κρίσιμα. Με στόχο την επίτευξη σαφήνειας μέσω περαιτέρω συζήτησης, η Ομάδα μου θα ζητήσει την αναπομπή στην επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι για την υλοποίηση αυτής της οδηγίας. Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Jeggle, διότι το έργο που απαιτήθηκε για την επίτευξη αυτού του συμβιβασμού ήταν πολύ δύσκολο. Είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζει άλλο ένα σημαντικό πεδίο σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων και υιοθετούμε λύσεις οι οποίες αποσκοπούν στην πρόληψη της σκληρότητας απέναντί τους. Στο προηγούμενο σύστημα βασικών πειραμάτων που διενεργούνται σε ζώα, υπήρχε πολλή σκληρότητα. Αυτή μπορεί να μειωθεί, και προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται η συγκεκριμένη οδηγία. Η σκληρότητα προς τα ζώα βλάπτει τα ζώα και τους προκαλεί πόνο, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ένα πλήγμα για τον άνθρωπο. Είναι μια προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εκείνοι που δείχνουν σκληρότητα στα ζώα ενεργούν ενάντια στην ίδια την ανθρώπινη φύση τους και την αξιοπρέπειά τους. Είναι θετικό ότι το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σήμερα είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Περιέχει πράγματι μια διάταξη για την οποία έχω ορισμένες επιφυλάξεις, αλλά θα μιλήσω γι’ αυτό στη δήλωση μου μετά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να προωθήσει την προστασία των ζώων, αλλά αυτό που είναι υπό συζήτηση εδώ προχωρά πολύ πιο μακριά από αυτήν τη σκέψη και μας θέτει ορισμένα δύσκολα ερωτήματα. Καμία πεποίθηση δεν πρέπει να θεωρείται ότι έχει απόλυτη αξία η ίδια. Ωστόσο, είμαστε στη μέση επιλογών και αντιφάσεων, και αυτές μπορούν να επιλυθούν μόνο με ισορροπημένη νομοθεσία.

Σε μια κλίμακα αξιών, η ευημερία των ζώων πρέπει να κατατάσσεται κάτω από την αξία της ανθρώπινης υγείας ή όχι; Ποια είναι η σημερινή ευρωπαϊκή στρατηγική έρευνας σε περιπτώσεις όπου διακυβεύονται η ανθρώπινη υγεία και βασικές έρευνες, για παράδειγμα; Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την κατάργηση της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά στην καταστροφή της;

Εξαλείφοντας αυτά τα θέματα, μπορεί να σώσουμε την ευρωπαϊκή μας συνείδηση, αλλά μεταφέρουμε την ιατρική έρευνα, για παράδειγμα, σε άλλες χώρες, όπου ενδέχεται να μην υπάρχει κανένας έλεγχος της καλής μεταχείρισης των ζώων. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε εναλλακτικές μεθόδους για τη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς, αλλά μένουν ακόμη πολλά να συζητηθούν, και ελπίζω ότι αυτό το θέμα θα εξεταστεί πιο προσεχτικά.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι τόσο σημαντικό όσο και αναγκαίο να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης προόδου της επιστημονικής έρευνας και της ανάγκης προστασίας της των ζώων.

Η προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες είναι επί του παρόντος ανεπαρκής. Νέες επιστημονικές γνώσεις σημαίνουν ότι μπορούν να προωθηθούν εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση ή τον περιορισμό της χρήσης ζώων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι ή διαδικασίες που προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερο πόνο και ταλαιπωρία, αλλά χωρίς να παρεμποδίζεται η επιστημονική έρευνα που αποσκοπεί στην καταπολέμηση ασθενειών.

Είναι, επομένως, σωστό να αναθεωρηθεί η νομοθεσία της Ευρώπης για την προστασία των ζώων, προκειμένου να επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα που πληρούν τις απαιτήσεις της βιομηχανίας έρευνας, δεδομένης της ανάγκης να συνεχιστεί η επιστημονική έρευνα προς όφελος της ανθρώπινης υγείας, και, ταυτόχρονα, φροντίζουν για την καλή μεταχείριση των ζώων που εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε για επιστημονικούς σκοπούς.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή πρότεινε αυτήν την οδηγία το 2008 και υπήρχαν ανησυχίες για την άσκηση υπερβολικής πίεσης στη βιομηχανία επιστημονικής έρευνας. Η πρόταση θα εξασθενίσει ορισμένους περιορισμούς και σημειώνω ότι η απαίτηση για την ανταλλαγή δεδομένων της έρευνας σε ζώα έχει αφαιρεθεί.

Περίπου 12 εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται σε πειράματα στην ΕΕ ετησίως και αυτή η πρόταση θα μπορούσε να αυξήσει την ταλαιπωρία τους. Πρέπει να μειώσουμε την ανάγκη πειραματισμού σε ζώα.

Οι πολιτισμένοι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για έρευνα και της υποχρέωσης σεβασμού των ζωών άλλων πλασμάτων σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτές οι αποφάσεις απαιτούν τη σοφία του Σολομώντα. Οφείλω να πω ότι λυπάμαι που πρέπει να κάνω την ερώτηση: διαθέτει το Κοινοβούλιο της ΕΕ αυτήν τη σοφία;

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κάνουμε ένα νέο και σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων, παρέχοντας περισσότερη προστασία στα ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονική έρευνα.

Έχουμε ακούσει πολλά για την καλή διαβίωση των ζώων. Έχουμε ακούσει επίσης ότι η Ευρώπη είναι ένας σημαντικός χώρος για τη βιομηχανική έρευνα και καινοτομία. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει αρκετά. Αυτό αφορά μια θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και το ερώτημα πώς την χειριζόμαστε. Πιστεύω ότι δεν πρέπει, αφενός, να βελτιώνουμε την καλή διαβίωση των ζώων και, αφετέρου, να εκθέτουμε τους εαυτούς μας σε κινδύνους σε έναν τομέα ο οποίος, τουλάχιστον εν μέρει, αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές αξίες μας.

Γιατί το λέω αυτό; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε εναλλακτικές μεθόδους στα έγγραφά της. Αυτές περιλαμβάνουν πέντε μεθόδους σχετικές με την έρευνα για τη χρήση εμβρυονικών κυττάρων και, ιδιαίτερα ανθρώπινων εμβρυονικών κυττάρων. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ανήθικο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να αγνοήσω όταν πρόκειται να ψηφίσουμε σήμερα για τον προτεινόμενο συμβιβασμό μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Επομένως, θα ήθελα να καλέσω εσάς και, ιδιαίτερα, το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, με τη μορφή της λεγόμενης Κανονιστικής Επιτροπής, να υιοθετήσουν μια πολύ ευαίσθητη προσέγγιση. Όταν δείχνουμε ενδιαφέρον για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι στην καλή διαβίωση των ζώων. Αντιθέτως, θέλουμε και τα δύο. Θέλουμε να συνεργαστούμε για την προστασία της αξιοπρέπειας των έμβιων πλασμάτων, είτε είναι ζώα είτε άνθρωποι, κατά έναν τρόπο που ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή μας αντίληψη της αξιοπρέπειας, ούτως ώστε να μπορούμε να εργαστούμε από κοινού για να την προασπιστούμε και να την υποστηρίξουμε.

Ένα από τα σήματα κατατεθέν της Ευρώπης είναι ότι είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε για την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν θα είμαι σε θέση να συμμετάσχω στη σημερινή ψηφοφορία, επειδή από ηθική άποψη είναι αδύνατο για εμένα να κάνω το ένα πράγμα και να αγνοήσω το άλλο. Η συζήτηση αυτού του θέματος σήμερα ήταν το σωστό, αλλά η τρίτη διάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αναδείχτηκε πολύ άσχημα.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μετά από ενάμισι χρόνο δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, έχουμε καταλήξει επιτέλους σε ένα συμβιβαστικό κείμενο στο ευαίσθητο θέμα των πειραμάτων σε ζώα. Ήταν ένα δύσκολο έργο και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, κ. Jeggle, και τους σκιώδεις εισηγητές μας, που έφεραν σε πέρας τόσο έντονες διαπραγματεύσεις.

Το κείμενο εγκρίθηκε χωρίς αρνητικές ψήφους, μόνο με 4 αποχές, από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω. Επιτυγχάνει μια καλή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και της ανάγκης να επιτραπεί η πρόοδος στην ιατρική έρευνα. Η πρόταση αποσκοπεί στο να εξετάσει και να βελτιώσει την οδηγία του 1986, η οποία είναι πλέον απαρχαιωμένη, και να εναρμονίσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς επί του θέματος.

Τα πειράματα σε ζώα είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για όλους μας καθώς και για την κοινή γνώμη, αλλά μπορώ να πω με βεβαιότητα, κυρίες και κύριοι, ότι το κείμενο που πρόκειται να ψηφίσουμε είναι λογικό και αποτέλεσμα σοβαρής, σχολαστικής εργασίας. Αποτελεί μια σαφή βελτίωση στην υπάρχουσα νομοθεσία από την άποψη της προστασίας των ζώων ενώ, ταυτόχρονα, δεν αγνοεί την ηθική μας ευθύνη για την προώθηση της ιατρικής έρευνας.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν σαφώς ισχυρές απόψεις και για τις δύο πλευρές αυτής της διαμάχης. Η διαμάχη είναι πολύ ξεκάθαρη. Αφορά εκείνους που πιστεύουν ότι τα δικαιώματα των ζώων πρέπει να έχουν προτεραιότητα και εκείνους από εμάς που πιστεύουμε στο δικαίωμα της κοινωνίας να δει πρόοδο στην ανάπτυξη φαρμάκων, αγωγών και θεραπειών για τους ασθενείς, τους αρρώστους και εκείνους που υποφέρουν. Πρέπει να επιτύχουμε σωστά αυτήν την ισορροπία. Ναι, πρέπει να προστατεύσουμε τα ζώα, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι οι επιστήμονές μας διαθέτουν τα μέσα για να είναι σε θέση να αναπτύξουν τα νέα φάρμακα που θα παρέχουν θεραπείες στο μέλλον για ορισμένες από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία.

Πιστεύω ότι, σε αυτήν τη συζήτηση, το κείμενο που έχουμε μπροστά μας επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο απόψεων. Πιστεύω ότι η προστασία των ζώων και των δικαιωμάτων της κοινωνίας αντιμετωπίζονται κατάλληλα και έχουμε την ισορροπία ακριβώς εδώ στο κείμενο μπροστά μας. Θα ήθελα να εγκωμιάσω την κ. Jeggle και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο που επιτέλεσαν.

Ζητώ σε αυτό το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας να ξανασκεφτούν οι Πράσινοι τις τροπολογίες που προωθούν. Αυτό έχει καλυφθεί ήδη στη συζήτηση. Διεξήγαμε διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι το κείμενο λαμβάνει πραγματικά υπόψη τις ανησυχίες τους και τις εξετάζει. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα για να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια και τους ζητώ, σε αυτό το τελευταίο στάδιο, να σκεφτούν το ενδεχόμενο να αποσύρουν τις τροπολογίες τους πριν φτάσουμε στην ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, ο αγώνας υπέρ των ζώων συμβαδίζει με τον αγώνα για καλύτερη έρευνα. Όποιος υποστηρίζει τα πειράματα σε ζώα αποδυναμώνει την έρευνα. Υπάρχει μια παράδοση, μια λανθασμένη πίστη στην αποτελεσματικότητα των πειραμάτων σε ζώα. Όλο και περισσότερα φάρμακα έχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις σε ανθρώπους και, για τον λόγο αυτόν, τα πειράματα σε ζώα είναι εντελώς άχρηστα. Οι εναλλακτικές λύσεις, ωστόσο, είναι αποτελεσματικές, καθώς και πιο γρήγορες και φτηνότερες. Οι τροπολογίες που υπέβαλε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία αποσκοπούν να βοηθήσουν τα ζώα και την έρευνα, σας συνιστώ λοιπόν να τις ψηφίσετε.

Επιπλέον, υπάρχει ένα παραθυράκι που επιτρέπει τη χρήση πιθήκων. Πρέπει να κλείσουμε αυτό το παραθυράκι με τις τροπολογίες που προτείνουν οι Πράσινοι. Οι πίθηκοι μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο στο χειρότερο δυνατό σενάριο για συμπτώματα σοβαρών ανθρώπινων ασθενειών – δεν υπάρχουν παραθυράκια εδώ.

Τέλος, οι χώρες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ηγηθούν όσον αφορά την προστασία των ζώων και τη δοκιμή νέων μεθόδων. Μόνο τότε μπορεί να γίνει η Ευρώπη παγκόσμιος ηγέτης σε αυτό το πεδίο αναφορικά με την προστασία των ζώων και την ιατρική έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως αγρότης, ήθελα πάντα να βλέπω να έχουν τα ζώα σωστή μεταχείριση και είναι πεποίθησή μου ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο την έχουν, τουλάχιστον από την επιστημονική μας κοινότητα.

Έχω επισκεφτεί τη Huntingdon Life Sciences στην εκλογική μου περιφέρεια και γνωρίζω ότι αφοσιωμένοι άνθρωποι κάνουν μόνο ό,τι είναι αναγκαίο για την επιστημονική πρόοδο. Αυτό το ίδρυμα διενεργεί βασικές δοκιμές σε φάρμακα τα οποία, σε μερικά χρόνια, μπορεί να προστατεύσουν τη ζωή κάποιου σε αυτό το Κοινοβούλιο. Κάθε υπάλληλος εκεί έχει την υποχρέωση να προβεί σε καταγγελία αν έχει αποδείξεις κακοποίησης ζώων.

Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να επιβάλλουμε περιττούς ελέγχους οι οποίοι περιορίζουν αυθαίρετα ορισμένες διαδικασίες. Αυτές οι τρεις τροπολογίες δεν θα ενισχύσουν την καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά η επιβολή τους θα παρεμποδίσει την έρευνα. Αποτελούν, μεταξύ άλλων, τη συνταγή για μια νομική σύγκρουση η οποία δεν προάγει καθόλου την ιατρική, αλλά μπορεί να γεμίσει τις τσέπες των δικηγόρων.

Ειλικρινά, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει περισσότερο την αντίληψη «αν δεν είναι χαλασμένο, μην το διορθώνεις». Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε ένα συνετό σύστημα, μια υπεύθυνη επιστημονική κοινότητα –συμπεριλαμβανομένου, στην εκλογική μου περιφέρεια, του λίκνου της παγκόσμιας επιστημονικής προόδου, του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ– και ισορροπημένους νόμους οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνετά τις ανάγκες τόσο της επιστήμης όσο και της καλής διαβίωσης των ζώων. Αυτή η προσεχτική ισορροπία πρέπει να διατηρηθεί. Το μήνυμά μου στην ΕΕ σε αυτό το θέμα είναι απλό: για μία φορά μόνο, αφήστε την κατάσταση ως έχει.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία που συζητάμε αποσκοπεί στη μείωση των δοκιμών σε ζώα και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα.

Στην Ευρώπη, έχουμε ήδη τα υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων παγκοσμίως και αυτή η οδηγία θα θέσει αυτά τα πρότυπα ακόμη πιο ψηλά. Αυτό είναι πολύ αξιέπαινο. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι άνθρωποι και η ευημερία τους είναι πιο σημαντικοί από την ευημερία των ζώων, και ότι υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά στην αξιοπρέπεια μεταξύ ζώων και ανθρώπων.

Εκτιμώ την ισορροπία μεταξύ πιο αυστηρών κανονισμών για την καλή διαβίωση των ζώων και της χρήσης των ζώων, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει την έρευνα κάτω από πιο αυστηρές συνθήκες. Υποστηρίζω τις τρεις βασικές αρχές: αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα όπου είναι δυνατό με άλλες μεθόδους· μείωση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται στο ελάχιστο· και βελτίωση των προτύπων εκτροφής, παροχής στέγης και φροντίδας.

Οι δοκιμές σε ζώα θα επιτρέπονται μόνο όταν δεν υπάρχει καμία εναλλακτική μέθοδος διαθέσιμη. Ταυτόχρονα, η ιατρική έρευνα θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή. Αυτό θα εξασφαλίσει ισορροπία μεταξύ της ηθικής αναγκαιότητας για τη μείωση των δοκιμών σε ζώα και των απαιτήσεων της σύγχρονης ιατρικής έρευνας.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη αντίθεσή μου σε εναλλακτικές μεθόδους στις δοκιμές σε ζώα που μπορεί να περιλαμβάνουν δοκιμές που βασίζονται στη χρήση ανθρώπινων εμβρυονικών κυττάρων. Ανησυχώ για τα κράτη μέλη των οποίων η εσωτερική νομοθεσία δεν αποκλείει ρητά από τις υποχρεωτικές εναλλακτικές δοκιμαστικές μεθόδους τις μεθόδους εκείνες που συνεπάγονται τη χρήση ανθρώπινων εμβρύων. Όταν τεθεί σε ισχύ αυτή η οδηγία, τα κράτη μέλη μπορεί να υποχρεωθούν να διασφαλίσουν την εφαρμογή αυτών των εναλλακτικών μεθόδων, είτε βασίζονται σε εμβρυονικά κύτταρα είτε όχι.

Επομένως, θα απόσχω στην τελική ψηφοφορία, και καλώ τα κράτη μέλη να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις διαφορετικές από αυτές που συνεπάγονται την καταστροφή της ανθρώπινης ζωής.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω επίσης συγχαίροντας την κ. Jeggle για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σε συνεργασία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Μετά από ενάμιση χρόνο διαδοχικών διαπραγματεύσεων κάτω από τη σουηδική, την ισπανική και τη βελγική Προεδρία, κατέστη εφικτό να επιτευχθεί ένας ισορροπημένος συμβιβασμός μεταξύ των απαιτήσεων της επιστημονικής κοινότητας και αυτό που αποκαλούμε «καλή διαβίωση των ζώων» σε αυτές τις συνθήκες.

Η πλειοψηφία που απαιτούνταν για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια μιας πολύ συναισθηματικής και τεταμένης συζήτησης στην οποία όλες οι πλευρές έκαναν παραχωρήσεις. Υπήρξε επίσης ευρεία συμμετοχή της κοινής γνώμης, όπως είναι αναμενόμενο σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως αυτό. Ωστόσο, όσοι σχεδιάζουν πολιτικές πρέπει να λάβουν αποφάσεις, και ενώ δεν πρέπει να είμαστε αναίσθητοι απέναντι στην ταλαιπωρία των ζώων, πρέπει να κάνουμε επιλογές και να κατατάξουμε τις αξίες. Η θέση που παρουσιάζει η κ. Jeggle σήμερα επικεντρώνεται σε μια κατάταξη αξιών που φαίνεται καλά ισορροπημένη μεταξύ των οφελών για την ανθρώπινη υγεία και την ταλαιπωρία των ζώων. Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει, επομένως, υπέρ της έκθεσης και θα απορρίψει τυχόν τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τον σεβασμό μου στην κ. Jeggle, η οποία εργάζεται πάνω σε αυτήν την έκθεση εδώ και χρόνια. Ωστόσο, κυρία Jeggle, υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να πω. Ως Ευρωπαίοι, δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν την έκθεση. Είναι υπερβολικά αόριστη και επιτρέπει πάρα πολλά πράγματα που μια χώρα ή μια ήπειρος που διαδραματίζει έναν ηγετικό ρόλο στην καλή διαβίωση των ζώων σε όλο τον κόσμο δεν θα έπρεπε να επιτρέπει.

Προβλέπω μια επιδείνωση της κατάστασης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση ζώων για πειραματικούς σκοπούς. Προηγουμένως, αυτό ήταν πιο δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι οι κανονισμοί έχουν γίνει πιο ελαστικοί. Κουνάτε το κεφάλι σας, αλλά η αλήθεια είναι ότι, με μια προσεχτική εξέταση, τα ψιλά γράμματα και οι λεπτές διαφορές στη διατύπωση είναι τα πράγματα που κάνουν τη διαφορά. Η δριμύτητα των δοκιμών είναι επίσης ένας τομέας όπου, σε πολλά κράτη μέλη, τα πράγματα είναι πιθανό να επιδεινωθούν. Κάποια κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία, έχουμε προχωρήσει ήδη πιο μακριά. Έχουμε εισαγάγει ένα όριο πόνου και το Συμβούλιο το έχει μετριάσει επιτρέποντας εξαιρέσεις. Επιπλέον, η εξουσία της Επιτροπής έχει μειωθεί σε σχέση με τις επιθεωρήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, θα ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης, κυρία Jeggle, διότι αποτελεί μια βελτίωση της οδηγίας του 1986, η οποία είναι πλέον 24 ετών. Οι μηχανισμοί αδειοδότησης είναι σε ισχύ. Απαιτείται μια άδεια εκ των προτέρων για τρία στάδια δοκιμών, πράγμα που είναι καλό. Οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί, το οποίο είναι επίσης ένα θετικό βήμα. Προσωπικά, είμαι περήφανος για το γεγονός ότι καταφέραμε να σώσουμε το θέμα των εναλλακτικών δοκιμαστικών μεθόδων από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ωστόσο, θα πρέπει να παρέχουμε περισσότερη χρηματοδότηση γι’ αυτό.

Αυτή η οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί τα επόμενα επτά χρόνια. Αποτελεί μια καλή βάση, αλλά σε επτά χρόνια θα πρέπει να την βελτιώσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φανούμε αντάξιοι της φήμης μας εδώ στην Ευρώπη ότι διαθέτουμε τα υψηλότερα επίπεδα καλής διαβίωσης των ζώων στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που παρουσιάζεται σε αυτό το Σώμα σήμερα προέρχεται από τη συνάδελφό μας, κ. Jeggle. Στοχεύει στην οριστικοποίηση μιας διαδικασίας που ήταν τόσο μακρά όσο και περίπλοκη, και κατέστη εφικτή μόνο με σκληρή δουλειά και επιδέξιο διάλογο, και επομένως θα θέλαμε να την ευχαριστήσουμε γι’ αυτό.

Κάθε φορά που το θέμα υπό εξέταση αφορά όχι μόνο πολλαπλά συμφέροντα αλλά επίσης ηθικές αξίες, πυροδοτεί όχι μόνο ισχυρά, λογικά επιχειρήματα, αλλά επίσης μια συναισθηματική αντίδραση. Αυτό δεν βοηθά στην επίτευξη της συναίνεσης που ελπίζουμε εδώ, προκειμένου να υπηρετήσουμε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη σεβόμενοι τις απόψεις των διαφόρων πολιτικών Ομάδων και των κρατών μελών. Αυτό θα μας επέτρεπε να συμβάλλουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω της προετοιμασίας και της παρουσίασης κοινών προτύπων. Αυτή ακριβώς η προσδοκώμενη τυποποίηση των κριτηρίων είναι το θέμα σε αυτήν την έκθεση, σε μια προσέγγιση που συνεπάγεται ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των ζώων.

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά την απόφαση αναθεώρησης της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, και αναγνωρίζοντας τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε αυτό το θέμα, υπήρξε μια προσπάθεια να θεσπιστούν πιο λεπτομερείς κανόνες σε αυτό το θέμα, με στόχο τη μείωση των διαδικαστικών διαφορών. Σε αυτήν την προσπάθεια, ήταν σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ ενός μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και της ανάγκης να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για τη βιοϊατρική έρευνα, οι οποίες θα της επιτρέπουν να αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ισορροπία έχει επιτευχθεί στο κείμενο που πρόκειται να ψηφίσουμε σύντομα.

Αυτό θα ωφελήσει τα ζώα που είναι υπό την προστασία μας, και πληροί τις ευθύνες των ανθρώπων απέναντι στα ζώα χωρίς να υπονομεύει την ποιότητα και την πρόοδο της βιοϊατρικής έρευνας η οποία μας βοηθάει όλους, καθημερινά.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της έκθεσης σχετικά με την οδηγία για τα πειράματα σε ζώα. Στις διαπραγματεύσεις του με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο πέτυχε πολλά: συγκεκριμένα την αντικατάσταση, τη μείωση και τη βελτίωση.

Είναι αλήθεια ότι από την άποψη της καλής διαβίωσης των ζώων, εξακολουθούμε να κάνουμε πολύ λίγα. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει περισσότερα και κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπήρχε καμία νέα οδηγία αν δεν δεχόμασταν αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο σε αυτό το πεδίο στο μέλλον. Η καλή μεταχείριση των ζώων και η έρευνα πρέπει να έχουν ύψιστη προτεραιότητα στις πολιτικές μας. Θα χαιρόμουν πολύ αν μπορούσαμε να σταματήσουμε εντελώς τα πειράματα σε ζώα σήμερα. Δυστυχώς, απέχουμε πολύ από την επίτευξη αυτού του στόχου και, επομένως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε στα ζώα τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία.

Ο συμβιβασμός που διαπραγματευτήκαμε προσφέρει μια πολύ καλύτερη βάση για τον σκοπό αυτόν. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν τη νέα οδηγία με συνέπεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για το επίπονο έργο τους.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η εισηγήτρια και όσοι εργάστηκαν μαζί της έχουν επιτελέσει ασφαλώς ένα δύσκολο έργο, για το οποίο τους ευχαριστούμε.

Προσωπικά, ωστόσο, δεν μπορώ να κρύψω το γεγονός ότι μαζί με αρκετά μέλη της ιταλικής κυβέρνησης, την οποία στηρίζω, είμαι προβληματισμένη για ένα θέμα το οποίο, ακόμη και μετά από 24 χρόνια, εξακολουθεί κατά τα φαινόμενα να μην έχει επιλυθεί όπως θα επιθυμούσαμε.

Ορισμένοι βουλευτές επεσήμαναν ότι οι ζωικές ευαισθησίες είναι διαφορετικές από τις ευαισθησίες των ανθρώπων. Πράγματι, κανένα ζώο δεν θα έκανε ποτέ αυτό που συμβαίνει, που έχει συμβεί ήδη και που πρόκειται να συμβεί στο Ιράν. Γενικά, τα ζώα δεν βασανίζουν, δεν λιθοβολούν μέχρι θανάτου ούτε λένε αυτά τα ψέματα που χαρακτηρίζουν τόσο πολύ τον πολιτικό μας κόσμο.

Δικαίως πρέπει να απαιτούμε να είναι χρήσιμα αυτά τα ζώα για εμάς προωθώντας την επιστημονική έρευνα και βελτιώνοντας την ανθρώπινη υγεία, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε να συνεχίζουν να υποβάλλονται σε άχρηστα, επαναληπτικά πειράματα που χρησιμεύουν μόνο για να γεμίσουν τις τσέπες του κάθε υποτιθέμενου ερευνητή.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πειράματα in vitro ή προσομοιώσεις του ανθρώπινου μεταβολισμού στον υπολογιστή επιτρέπουν την επίτευξη πιο ορθών αποτελεσμάτων σήμερα από αυτά που μπορούν να επιτευχθούν με τα πειράματα σε ζώα, διότι τα αποτελέσματα ενός πειράματος συχνά δεν μπορούν να προσαρμοστούν από το ένα είδος στο άλλο, είτε μεταξύ ζώων είτε από ένα ζώο στον άνθρωπο.

Για αυτούς τους λόγους, ελπίζουμε ότι αυτή η οδηγία θα αναθεωρηθεί ώστε να εναρμονιστεί περισσότερο με τις τρέχουσες τάσεις και τον αμοιβαίο σεβασμό.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για το αποτέλεσμα που πέτυχαν. Πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό μεταξύ των αναγκών της έρευνας και της διασφάλισης της καλής μεταχείρισης των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Δυστυχώς, η έρευνα που βασίζεται σε δοκιμές σε ζώα εξακολουθεί να είναι αναγκαία, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Οι προσομοιώσεις σε υπολογιστή και οι καλλιέργειες κυττάρων δεν είναι επαρκείς, και δεν το λένε οι πολιτικοί αυτό, αλλά οι ερευνητές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι οι θεραπείες για ορισμένες πολύ σοβαρές ασθένειες αναπτύχθηκαν ακριβώς εξαιτίας των δοκιμών που διενεργήθηκαν σε ζωντανά ζώα. Το ενενήντα οχτώ τοις εκατό αυτών των ζώων είναι τρωκτικά, πράγμα που σημαίνει ότι μεγαλύτερα είδη χρησιμοποιούνται μόνο σε έναν πολύ μικρό βαθμό. Πρέπει να επισημάνω επίσης ότι χάρη σε αυτές τις δοκιμές έχουμε σήμερα θεραπείες για τη λευχαιμία, τον διαβήτη και κάποια είδη όγκων. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι οι ερευνητές είναι οι πρώτοι που θέλουν να αποφεύγουν την άσκοπη ταλαιπωρία των ζώων, και πιστεύω ότι πρέπει να τους δει κανείς επί τω έργω για να το αντιληφθεί αυτό.

Είναι αλήθεια ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι τομείς που προκαλούν ανησυχία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν που δεν έχει αναφερθεί ακόμη: στο άρθρο 49, έχει εξαλειφθεί κάθε αναφορά σε επιτροπές δεοντολογίας και έχει αντικατασταθεί από τις πιο γενικές εθνικές επιτροπές για την προστασία των ζώων. Αυτό χτύπησε προειδοποιητικά καμπανάκια μεταξύ εκείνων που εργάζονται στον κλάδο, διότι επιτροπές δεοντολογίας υπάρχουν ήδη σε πολλά εργαστήρια και άλλες βρίσκονται υπό σύσταση. Υπάρχει, επομένως, ο φόβος ότι αυτές οι επιτροπές μπορεί να δουν τον ρόλο τους να μειώνεται, και μπορεί ακόμη και να αντικατασταθούν από πιο γενικές επιτροπές που είναι λιγότερο καταρτισμένες τόσο δεοντολογικά όσο και επιστημονικά.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Jeggle, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Υποστηρίζω επίσης τους συναδέλφους μου που μίλησαν σήμερα κατά των τριών τροπολογιών επί της κοινής θέσης.

Αυτός δεν είναι ένας τέλειος συμβιβασμός, αν και είναι η καλύτερη δυνατή διατύπωση αυτήν τη στιγμή.

Το περιεχόμενο του σχεδίου οδηγίας έχει εκπονηθεί μετά από διαβούλευση με διαπρεπείς επιστήμονες που ξέρουν τι χρειάζονται προκειμένου να είναι σε θέση να συνεχίσουν την έρευνά τους.

Οποιαδήποτε τροπολογία στον συμβιβασμό θα οδηγήσει στη συνέχιση της συνηθισμένης διαδικασίας, το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Γι’ αυτό καλώ όλους τους συναδέλφους που θα συμμετάσχουν στη σημερινή ψηφοφορία να απορρίψουν τις τρεις τροπολογίες και να επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή έρευνα να πετύχει τις καλύτερες επιδόσεις της.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την απαγόρευση της χρήσης εμβρυονικών ή ενήλικων ανθρώπινων κυττάρων για την προστασία των ζώων.

Η παρούσα κατάσταση επιτρέπει στην πραγματικότητα τη χρήση ανθρώπινου υλικού για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια απαραίτητων πειραμάτων. Μιλάμε πάντα για συμβιβασμό, και το αποτέλεσμα αυτής της νοοτροπίας του συμβιβασμού είναι ότι δεν ξέρουμε πλέον τι είναι ηθικά αποδεκτό και τι όχι. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα ηθικά θέματα στα οποία δεν είναι δυνατός κανένας συμβιβασμός. Αν η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν μπορούν να εγγυηθούν αυτήν την απαγόρευση, αυτό θα είναι έμπρακτη απόδειξη για το πώς μεταχειρίζεται η ΕΕ τους ανθρώπους.

Λυπάμαι, αλλά χωρίς αυτήν την εγγύηση δεν μπορώ να στηρίξω το κείμενο της προτεινόμενης οδηγίας.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dalli, συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να παρέχουμε την καλύτερη ιατρική περίθαλψη στους πολίτες της Ευρώπης. Αυτή περιλαμβάνει αξιόπιστα φάρμακα με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες και τις τελευταίες σύγχρονες μεθόδους θεραπείας. Δυστυχώς, λόγω της παρούσας κατάστασης της επιστημονικής προόδου, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς πειράματα σε ζώα.

Επομένως, θεωρώ αυτήν την έκθεση ως μια άκρως πετυχημένη προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της καλής μεταχείρισης των ζώων και της παροχής ανθρώπινης ιατρικής περίθαλψης. Οι τρεις αρχές της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης, είναι οι βασικές απαιτήσεις προκειμένου να επιτευχθεί πραγματικά αυτή η ισορροπία, δεδομένου ότι έχουμε μιλήσει τόσο συχνά σήμερα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η οποία για εμένα περιλαμβάνει επίσης τον σεβασμό προς τα ζώα.

Χρειαζόμαστε προηγούμενη αδειοδότηση, αυστηρούς ελέγχους και αποτελεσματικά συστήματα επιθεώρησης. Η νομοθεσία από μόνη της δεν είναι αρκετή. Πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των εκθέσεων εφαρμόζεται στην πράξη.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό το θέμα: σε έναν ιδανικό κόσμο, δεν θα υπήρχε ανάγκη για έρευνα σε ζώα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο πόνου, έναν κόσμο στον οποίο άρρωστοι άντρες, γυναίκες και παιδιά περιμένουν μια θεραπεία και, επομένως, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, η οποία είναι ζωτική και κρίσιμη. Γι’ αυτό πρέπει να στηρίξουμε τον εξαιρετικό συμβιβασμό που επιτεύχθηκε από την κ. Jeggle, από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και το Συμβούλιο.

Όπως έχει λεχθεί, η συμφωνία ελαχιστοποιεί την ταλαιπωρία των ζώων, αλλά δεν περιορίζει αυτού του είδους την έρευνα, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια ασθενείς στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζατε ότι το 70% των βραβείων Νόμπελ Ιατρικής έχουν απονεμηθεί για ερευνητικό έργο που βασίζεται στα πειράματα σε ζώα;

Αυτό το κείμενο δεν μας ζητά να διαλέξουμε ανάμεσα στα ποντίκια και στους ανθρώπους· αυτή η οδηγία προστατεύει τόσο τους ασθενείς όσο και τα ζώα. Αυτή η οδηγία προστατεύει το μέλλον μας.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι κανονισμοί είναι καλύτεροι από εκείνους που είχαμε προηγουμένως. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι πολύ απερίσκεπτο εκ μέρους σας, κυρία Jeggle, να λέτε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στον συμβιβασμό. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα.

Φυσικά, είναι αλήθεια ότι το ερευνητικό λόμπι άσκησε μεγάλη πίεση. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Ωστόσο, έχουμε πετύχει τον κύριο στόχο μας, που είναι η μείωση του αριθμού των πειραμάτων σε ζώα; Υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο ερωτηματικό επ’ αυτού. Το άλλο πρόβλημα είναι, ασφαλώς, ότι η χρήση των πρωτευόντων θηλαστικών πλην του ανθρώπου δεν έχει μειωθεί πραγματικά.

Εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θεωρούμε πολύ ανησυχητικό, και πιστεύουμε επίσης ότι αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ευρωπαϊκών αρχών, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν πιο αυστηρούς κανονισμούς από εκείνους της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Χρειάζεται σοβαρή επανεξέταση. Αυτό είναι το πρώτο σημείο στις τροπολογίες που υπέβαλαν οι Πράσινοι και αυτός είναι ο λόγος που δεν θα αποσύρουμε αυτές τις τροπολογίες. Ζητάμε να επιστρέψει η πρόταση στην επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, η ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων οι οποίες εξαλείφουν την ανάγκη πειραμάτων σε ζώα και οι οποίες ελαχιστοποιούν τον πόνο που προκαλείται σε ζώα, σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο, πρέπει να είναι ένας σημαντικός στόχος της επιστημονικής έρευνας, και της πειραματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης που είναι σημαντικό να προωθήσει. Πέρα από αυτήν την ανάπτυξη, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη διάδοσης αυτών των τεχνικών και μεθόδων, καθώς και η υιοθέτησή τους από ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης, και εθνικά επιστημονικά και τεχνολογικά συστήματα με διάφορα επίπεδα ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πεδίο, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων και συστημάτων στις διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών. Πιστεύουμε –σε αυτόν τον τομέα και σε άλλους, φυσικά– ότι η θέσπιση κοινών ελάχιστων επιπέδων προστασίας στη νομοθεσία δεν πρέπει να εμποδίζει ένα κράτος μέλος να υιοθετήσει υψηλότερα επίπεδα προστασίας αν το επιθυμεί.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, η βελτίωση της οδηγίας για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς είναι κάτι που δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω. Ωστόσο, αυτό είναι λιγάκι παράδοξο, καθώς είμαι στην πραγματικότητα αντίθετη στα πειράματα σε ζώα. Υπάρχουν εναλλακτικές δοκιμαστικές μέθοδοι, και ευτυχώς, η αναθεώρηση της οδηγίας περιλαμβάνει αυτό το πεδίο. Είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό. Ελπίζω ότι θα δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη πιο εναλλακτικών δοκιμαστικών μεθόδων. Εδώ και τώρα, ωστόσο, η ΕΕ πρέπει να εισαγάγει ανθρωπιστικούς και ασφαλείς κανόνες για τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε πειράματα. Αναγνωρίζεται επιτέλους ότι τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα και, επομένως, τώρα θα εισάγουμε όρια στον πόνο. Γιατί, όμως, δεν εισαγάγουμε ένα τμήμα που απαγορεύει τη επανειλημμένη χρήση των ίδιων ζώων; Γιατί δεν απαγορεύουμε τη χρήση πιθήκων στην έρευνα του εγκεφάλου; Με θυμώνει το γεγονός ότι λαμβάνουμε πολύ περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων οργανισμών παρά την καλή διαβίωση των ζώων. Θεωρώ επίσης απογοητευτικό το γεγονός ότι μπορούμε να νομοθετούμε μόνο για την ΕΕ σε αυτό το Κοινοβούλιο, διότι πώς αντιμετωπίζονται τα πειράματα σε ζώα εκτός της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την πρωτοβουλία της Επιτροπής. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι καταφέραμε να συμφωνήσουμε στην εναρμόνιση των πρακτικών στον τομέα των πειραμάτων σε ζώα στην ΕΕ.

Αυτή η οδηγία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα, διασφαλίζοντας ότι τα πειράματα σε ζωντανά ζώα για επιστημονικούς σκοπούς θα αντικατασταθούν αμέσως μόλις είναι επιστημονικά εφικτό. Αυτή η οδηγία θα υποχρεώσει πρώτα τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων. Παροτρύνω θερμά τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, έρευνα, ανάπτυξη και την εφαρμογή επιστημονικά ικανοποιητικών μεθόδων ή στρατηγικών σχετικά με δοκιμές που δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, επικροτώ φυσικά αυτούς τους κανονισμούς και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί εδώ. Γνωρίζω ότι είναι πάντα δύσκολο να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός, αλλά χρειαζόμαστε κατάλληλα δεοντολογικά πρότυπα τόσο για τα πειράματα σε ζώα όσο και για τις δοκιμές σε ανθρώπους, και μπορούμε να εφαρμόσουμε μόνο τα υψηλότερα πρότυπα που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος.

Φυσικά, είναι επίσης σημαντικό για εμάς να αναπτύξουμε εναλλακτικές λύσεις. Το Όγδοο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη πρέπει να εστιάσει ιδιαίτερα σε εναλλακτικές δοκιμαστικές μεθόδους. Επίσης, χρειαζόμαστε πιο απλές διαδικασίες και αυτό ακριβώς θεσπίζεται σε αυτούς τους κανονισμούς. Μια αξιολόγηση μετά από επτά χρόνια θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τη βιομηχανία, διότι η ασφάλεια των διαδικασιών και οι σαφείς, τυποποιημένοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα φέρουν επίσης νομική ασφάλεια στη βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω ρητά ότι η Ευρώπη έχει τα υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης ζώων παγκοσμίως. Αυτή η έκθεση αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα προς την ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων. Ο κοινός μας στόχος είναι να μειώσουμε τα πειράματα σε ζώα και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Επιδοκιμάζω το γεγονός ότι τα πειράματα σε ζώα θα αντικατασταθούν από άλλες μεθόδους όπου είναι αυτό δυνατό και ότι τα πρότυπα για την εκτροφή, στέγαση και φροντίδα αυτών των ζώων θα βελτιωθούν. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες από τις εμπειρίες του γεωργικού τομέα και να εκφράσω την κριτική μου για ορισμένα σημεία της έκθεσης.

Δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι περισσότερη γραφειοκρατία στον τομέα της έρευνας θα βελτιώσει τη διαβίωση των ζώων. Η έρευνα και οι σχετικοί οικονομικοί τομείς στην Ευρώπη δεν πρέπει να βρεθούν σε μειονεκτική θέση διεθνώς και σε σύγκριση με άλλες βιομηχανίες. Είναι αλήθεια ότι τόσο εδώ όσο και στη γεωργική βιομηχανία, όταν η κοινωνία απαιτεί υψηλότερα πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα πρότυπα που ισχύουν στα εισαγόμενα προϊόντα. Τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και καλής διαβίωσης των ζώων πρέπει να λαμβάνουν επαρκή αναγνώριση σε σχέση με τον δίκαιο ανταγωνισμό. Η εισηγήτρια, κ. Jeggle, έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη έκθεση και αξίζει τη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και τη γενική στήριξή σας στις διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν την οδηγία.

Έχουμε ενώπιόν μας μια φιλόδοξη οδηγία η οποία, αν εγκριθεί, θα βελτιώσει σημαντικά την καλή διαβίωση της ζώων στην ΕΕ. Συμφωνώ με τον κ. Sârbu ότι η πλήρης και πιστή εφαρμογή θα είναι το κλειδί για να εκπληρώσει η οδηγία τις δυνατότητές της. Αυτή η πρόκληση μόλις αρχίζει. Σήμερα, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι που έχει επιτευχθεί ένας καλός συμβιβασμός σε ένα δύσκολο αλλά σημαντικό θέμα, και μπορεί να γίνει ένα μεγάλο βήμα για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων που εξακολουθούν να είναι απαραίτητα σε επιστημονικές διαδικασίες.

Θα δώσω τώρα τις απαντήσεις μου σε ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν σήμερα το πρωί. Σχετικά με τα σχόλια που έκανε ο κ. Evans, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτή η οδηγία παρέχει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια στη σημερινή κατάσταση. Επιπλέον, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για την οποία δεν προβλέπονται μέθοδοι της ΕΕ, το άρθρο 4 είναι πολύ σαφές απαιτώντας τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων όπου είναι αυτό δυνατό. Επομένως, η απαίτηση της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων δεν αποδυναμώνεται· αντιθέτως, ενισχύεται περισσότερο.

Όσο για τα σχόλια που έκαναν ο κ. Kastler και ο κ. Mikolášik σχετικά με τα ανθρώπινα εμβρυονικά κύτταρα, αυτό το θέμα δεν αγνοήθηκε στις συζητήσεις. Συζητήθηκε διεξοδικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και οι λύσεις που εξευρέθηκαν αντανακλούν το γεγονός ότι δεν υπάρχει συναίνεση στην ΕΕ σχετικά με το αν πρέπει να χρησιμοποιούνται ανθρώπινα εμβρυονικά κύτταρα. Η Επιτροπή πιστεύει, επομένως, ότι αυτό το ζήτημα ρυθμίζεται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο.

Το συμφωνηθέν κείμενο απαντά σε αυτές τις ανησυχίες αφήνοντας την απόφαση για το αν επιτρέπεται η χρήση τους ή όχι σε κάθε κράτος μέλος χωριστά. Πρέπει να προσθέσω ότι, στα κράτη μέλη όπου δεν υπάρχει ρητή νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση εμβρυονικών κυττάρων, η χρήση αυτής της δοκιμαστικής μεθόδου θα ήταν υποχρεωτική στο πλαίσιο της αναθεωρημένης οδηγίας μόνο αν αυτή η μέθοδος δοκιμών αναγνωριζόταν από τη νομοθεσία της ΕΕ. Καμία νομοθεσία αυτού του είδους δεν υπάρχει σε επίπεδο ΕΕ, και οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία θα απαιτούσε τη συμφωνία των κρατών μελών για να ψηφιστεί.

Όσον αφορά τη δεοντολογική αξιολόγηση που ανέφερε η κ. Gardini, η έννοια της δεοντολογικής αξιολόγησης και η επιτροπή που τη διενεργεί παραμένουν σταθερά στο άρθρο 38. Ωστόσο, η λέξη «δεοντολογική» έπρεπε να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του Συμβουλίου. Η πλήρης απαίτηση παραμένει.

Ελπίζω ότι, με την ψήφο σας, θα στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων κάτω από την επιδέξια καθοδήγηση της κ. Jeggle και της σουηδικής Προεδρίας. Σήμερα, έχουμε την ευκαιρία να φέρουμε την ΕΕ στην πρώτη γραμμή συνδυάζοντας ένα υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων με επιστημονική ποιότητα. Ας σταθούμε στο ύψος του συνθήματός μας: «Η ΕΕ – φροντίδα για τα ζώα, για μια καλύτερη επιστήμη».

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, εισηγήτρια.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dalli, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες, κύριε Dalli, για τα σχόλιά σας, τα οποία διευκρίνισαν ορισμένα θέματα και τα οποία δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους συναδέλφους μου για τα σχόλιά τους.

Είναι σαφές ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα το οποίο αφορά μια σειρά διαφορετικών συμφερόντων που έπρεπε να προσεγγίσουμε. Καλώ όλους να ψηφίσουν υπέρ της έκθεσης που έχουμε ενώπιόν μας τώρα, η οποία παραδέχομαι ότι είναι μια προσπάθεια εξισορρόπησης.

Κύριε Häusling, αν απορρίψουμε αυτήν την έκθεση τώρα, η οδηγία του 1986 θα συνεχίσει να ισχύει για πολύ καιρό, γεγονός το οποίο δεν θα βελτιώσει την κατάσταση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια. Δεν θα είμαστε σε θέση να εισαγάγουμε καμία νέα νομοθεσία στο άμεσο μέλλον. Οι τροπολογίες που έχετε υποβάλλει και πάλι απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Δεν υπήρχε καμία στήριξη στις τροπολογίες σας. Τώρα τις υποβάλλετε για άλλη μία φορά. Είναι δικαίωμά σας να το κάνετε και σέβομαι αυτό το δικαίωμα.

Τι ωφελεί να έχουμε τα υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα σε όλο τον κόσμο; Το σημαντικό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία που ελπίζουμε ότι θα υιοθετήσουμε αργότερα σήμερα θα εφαρμοστεί στα κράτη μέλη τα προσεχή χρόνια. Αυτή είναι μια πρόκληση για εμάς. Καταρχάς, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη θα επιτύχουν τα ίδια υψηλά πρότυπα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι το πρώτο μας καθήκον και δεν πρέπει να καλούμε ήδη τα διάφορα κράτη μέλη να εφαρμόσουν υψηλότερα πρότυπα.

Όπου υπάρχουν ήδη υψηλότερα πρότυπα, και μιλάω εδώ ως γερμανίδα για τη Γερμανία, αυτά τα πρότυπα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Δεν ζητάμε από ορισμένα κράτη να κάνουν ένα βήμα πίσω. Αντιθέτως, σεβόμαστε την κυριαρχία των κρατών μελών, με τον ίδιο τρόπο που την σεβόμαστε στην περίπτωση της έρευνας με χρήση εμβρυονικών κυττάρων. Αυτό είναι το σωστό για εμάς και είναι ένα σημαντικό σημείο.

Αν θέλετε πραγματικά υψηλότερα πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων, τότε παρακαλώ ψηφίστε υπέρ αυτής της έκθεσης και απορρίψτε όλες τις τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), γραπτώς.(CS) Επιδοκιμάζω και υποστηρίζω την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς από την εισηγήτρια κ. Jeggle, διότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αποτελεί πρόοδο σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση. Ωστόσο, είμαι ταυτόχρονα δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν όλα τα ασπόνδυλα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στο τελικό σχέδιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να περιλαμβάνει το πεδίο δράσης της οδηγίας τουλάχιστον τα είδη ασπόνδυλων που έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι είναι ικανά να βιώνουν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη. Το σχέδιο οδηγίας δεν αναφέρει καν αυτό το αίτημα. Αν και αναγνωρίζω την ανάγκη χρήσης ζωών για την επιστημονική έρευνα, πιστεύω σθεναρά ότι η οδηγία θα έπρεπε να είχε προχωρήσει περισσότερο περιλαμβάνοντας στο πεδίο της όλα τα ζώα χωρίς εξαίρεση. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γνώσεις μας εξακολουθούν να διευρύνουν την κλίμακα των ζώων για τα οποία τα επίσημα επιστημονικά όργανα αναγνωρίζουν την ικανότητα να βιώνουν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη. Μπορούμε, επομένως, να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η ικανότητα βίωσης αγωνίας, ταλαιπωρίας και πόνου είναι διαδεδομένη σε όλο το ζωικό βασίλειο. Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος είναι περισσότερο θέμα ηθικής παρά επιστήμης. Δυστυχώς, έχουμε δείξει μέσω του υιοθετημένου συμβιβασμού ότι η ευρωπαϊκή κουλτούρα δεν έχει απαλλαγεί ακόμη από την καρτεσιανή αντίληψη του ζώου ως αντικείμενο, και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε από αυτήν την άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), γραπτώς.(PL) Σχετικά με τη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης, οι βουλευτές δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους για την τελική μορφή της οδηγίας σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (έκθεση Jeggle). Θα ήθελα τώρα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να καταστήσω σαφή τη βασική αντίθεσή μου στη συναίνεση που δίνεται στην οδηγία για τη χρήση εμβρυονικών κυττάρων ως εναλλακτική λύση των πειραμάτων σε ζώα για επιστημονικούς σκοπούς. Αυτή είναι η προάσπιση μιας εσφαλμένης ανθρωπολογίας, η οποία επιτρέπει τη δυνατότητα καταστροφής της ανθρώπινης ζωής στο πιο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής της προκειμένου να βελτιωθεί η καλή διαβίωση των ζώων. Οι εγγυήσεις που προτείνονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση ήταν ξεκάθαρες σε αυτό το θέμα. Οι διφορούμενες διατάξεις της οδηγίας συνιστούν μια αληθινή απειλή προς την ισχύουσα νομοθεσία σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου τα έμβρυα απολαμβάνουν έναν βαθμό προστασίας. Το γεγονός ότι αυτές οι ερευνητικές μέθοδοι δεν αποκλείονται είναι μια ξεκάθαρη επιβολή της νομιμότητάς τους σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ιρλανδία και η Μάλτα.

 

5. Τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης(ACTA) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA).

 
  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα την προσοχή σας για ένα λεπτό. Η ημερήσια διάταξη, όπως εγκρίθηκε, δεν προβλέπει διαδικασία «catch-the-eye» για αυτήν τη συζήτηση. Εάν, ωστόσο, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, προτείνω, αν οι ομιλητές στον κατάλογο τηρήσουν τον χρόνο τους και υπάρχει διαθέσιμος χρόνος στο τέλος, να ξεκινήσει σύντομη συνεδρίαση «catch-the-eye». Υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς αυτό; Πολύ καλά.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht , μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε, για μία ακόμη φορά, την ευκαιρία να εξετάσω μαζί σας το θέμα των διαπραγματεύσεων της ACTA.

Από την άποψη αυτή, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω το πλαίσιο των εν λόγω διαπραγματεύσεων: η ACTA είναι συμφωνία που θα είναι σημαντική για τη διατήρηση της κοινοτικής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στην παγκόσμια αγορά.

Πράγματι, αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστική οικονομία, θα πρέπει να βασιζόμαστε στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αποκλειστικότητα του σήματος. Αυτά είναι μερικά από τα κύρια συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά. Χρειαζόμαστε, συνεπώς, τα εργαλεία προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία τους στις κύριες εξαγωγικές αγορές μας.

Και αφορά θέματα που απασχολούν τους πολίτες της ΕΕ: όχι μόνο τις θέσεις εργασίας, αλλά και την ασφάλεια των καταναλωτών, την ασφάλεια γενικά και την υγεία.

Αυτό που στοχεύουμε είναι απλά η ρύθμιση ενός διεθνούς προτύπου για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που θα είναι λογικό, ισορροπημένο και αποτελεσματικό και, κατά συνέπεια, θα υπερβαίνει τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: τη συμφωνία TRIPS. Αυτός είναι ο απώτερος στόχος, για τον οποίο είμαι βέβαιος ότι όλοι συμφωνούμε.

Τον περασμένο Μάρτιο, ήρθα εδώ προκειμένου να σκιαγραφήσω τις κύριες αρχές επί των οποίων βασίζεται η συμμετοχή της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις αυτές, και δεσμεύθηκα προσωπικά για την ενίσχυση της διαφάνειας έναντι του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Όπως μπορείτε να δείτε από τα σχέδια κειμένων που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν από τον Μάρτιο, τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας, η Επιτροπή κράτησε τον λόγο της και επανειλημμένα επέμεινε σε αυτές τις αρχές. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω τις αρχές αυτές:

Πρώτον, στόχος της ACTA είναι να αντιμετωπίσει τις μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίες έχουν σημαντικό εμπορικό αντίκτυπο, και δεν αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των φορητών υπολογιστών των ταξιδιωτών. Δεν θα οδηγήσει σε περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών ή παρενόχληση των καταναλωτών. Αν κάποιοι από εσάς έχουν αμφιβολίες σχετικά με αυτό, θα χαρώ πολύ να ακούσω τα επιχειρήματά σας.

Δεύτερον, η ACTA αφορά μόνο την επιβολή των υφιστάμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεν θα περιλαμβάνει διατάξεις που τροποποιούν την ουσία του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να καθοριστούν ελάχιστοι κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο οι καινοτόμοι ερευνητές μπορούν να επιβάλουν τα δικαιώματά τους στα δικαστήρια, στα σύνορα ή στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, η ACTA θα διασφαλίσει την επαρκή κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων σχεδιαστών μόδας, καλλιτεχνών ή κατασκευαστών αυτοκινήτων όταν έρχονται αντιμέτωποι με παραποίηση/απομίμηση των δημιουργιών τους εκτός Ευρώπης.

Τρίτον, η ACTA πρέπει να παραμείνει σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού επιπέδου εναρμόνισης της επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, του ρυθμιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών και, τέλος, της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η ACTA δεν θα αλλάξει καμία νομοθεσία της ΕΕ από την πίσω πόρτα. Ποια είναι τότε, θα με ρωτήσετε, η προστιθέμενη αξία; Η απάντηση είναι ότι η νομοθεσία μας είναι από τις πιο αποτελεσματικές και, εφόσον και άλλες χώρες την υιοθετήσουν, αυτό θα βοηθήσει τους καινοτόμους ερευνητές μας.

Τέταρτον, θα εξασφαλίσουμε ότι η ACTA δεν παρεμποδίζει την πρόσβαση σε γενόσημα φάρμακα. Υπάρχει πλέον σαφής διατύπωση στο σχέδιο κειμένου που διασφαλίζει ότι η ACTA δεν θα χρησιμεύσει ως βάση ώστε να παρεμποδιστεί το εμπόριο των γενόσημων φαρμάκων.

Επιπλέον, η ACTA θα συνάδει με τη δήλωση σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία του 2001, ενώ οι υποχρεώσεις σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, που αποτελεί το πλέον ευαίσθητο ζήτημα όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα, δεν θα ισχύει για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Όσον αφορά τη διαφάνεια, τηρήσαμε τον λόγο μας να ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω ειδικών συνόδων, μετά από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Σύμφωνα δε με τις δεσμεύσεις μας με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο, μοιραζόμαστε, βεβαίως, τα σχέδια κειμένων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας για να αναφέρω συνοπτικά τα αποτελέσματα του 10ου γύρου διαπραγματεύσεων της ACTA που έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον μεταξύ 16 και 20 Αυγούστου 2010.

Στα κεφάλαια που αφορούν αστικά, τελωνειακά και ποινικά θέματα, τα συμβαλλόμενα μέρη σημείωσαν κάποια πρόοδο, δεν υπήρξε όμως ακόμη επαρκής ευελιξία από τα συμβαλλόμενα μέρη για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα. Εκπονήθηκε επίσης εκτεταμένο έργο σχετικά με τα γενικά και οριζόντια κεφάλαια (προοίμιο, γενικές διατάξεις, ορισμοί, πρακτικές επιβολής, διεθνής συνεργασία και θεσμικές διατάξεις), τα οποία έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Δυστυχώς, όμως, κατά τους δύο τελευταίους γύρους, κατέστη ολοένα και πιο σαφές ότι συναίνεση που θα περιλαμβάνει όλα τα σημερινά συμβαλλόμενα μέρη της ACTA θα επιτευχθεί μόνο με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, δεδομένης της ποικιλίας των απόψεων και πρακτικών ως προς το θέμα αυτό από τους διάφορους συμμετέχοντες της ACTA. Αυτό θα αποβεί εις βάρος του επιπέδου της φιλοδοξίας –και της αποτελεσματικότητας– της συμφωνίας.

Σχετικά με το ψηφιακό περιβάλλον (διαδίκτυο), το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα αλλά και το πιο «καινοτόμο» κεφάλαιο της ACTA, σημειώθηκε ένα σημαντικό βήμα οπισθοδρόμησης κατά τον τελευταίο γύρο, καθώς τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σε κοινό καθεστώς απαλλαγής ευθύνης για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Το ίδιο συμβαίνει και με το πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τα τελωνειακά μέτρα, όπου αρκετά μέρη διατυπώνουν αντιρρήσεις για τη διενέργεια ελέγχων στις εξαγωγές και τη διέλευση παράνομων εμπορευμάτων, μη αντιδρώντας έτσι κατά της διαδεδομένης διεθνούς διακίνησης παραποιημένων προϊόντων.

Ένας άλλος τομέας όπου οι συζητήσεις είναι απογοητευτικές για τα συμφέροντα της ΕΕ συνδέεται με το ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα καλύπτονται από τη συμφωνία. Η ΕΕ διαθέτει ευρεία και διαφοροποιημένη βάση κατόχων δικαιωμάτων. Ένας αγρότης που παράγει προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις, ή μια κλωστοϋφαντουργική εταιρεία που δημιουργεί σχέδια, αποτελούν επίσης θύματα της παραποίησης/απομίμησης και πρέπει, επίσης, να καλυφθούν από καλύτερους κανόνες επιβολής. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί από τους εταίρους μας επιμένουν ότι μόνο τα δικαιώματα δημιουργού και τα εμπορικά σήματα «αξίζει» να συμπεριληφθούν στην ACTA. Διαφωνούμε κάθετα και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε σταθερά ώστε να γίνουν σεβαστά τα ευπρόσβλητα αυτά συμφέροντα της ΕΕ.

Ο επόμενος γύρος θα διεξαχθεί στο Τόκιο στο τέλος του μήνα (από τις 23 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2010). Φαίνεται ότι πλησιάζουμε στον τελικό και τα συμβαλλόμενα μέρη ενδιαφέρονται για την επίλυση των ζητημάτων ουσίας που απομένουν στον Γύρο του Τόκιο.

Εξακολουθώ να είμαι απόλυτα πεπεισμένος για τη σημασία της αντιμετώπισης της συστηματικής και διαδεδομένης κατάχρησης των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο τον κόσμο και για την ουσιώδη συμβολή που μπορεί να έχει η ACTA προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθώ να ενδιαφέρομαι για την επιτυχία των εν λόγω διαπραγματεύσεων.

Εάν, ωστόσο, στο τέλος της διαδικασίας, η ΕΕ βρεθεί αντιμέτωπη με μια συνθήκη χωρίς μεγάλη συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία για τους κατόχους δικαιωμάτων μας, ή με μια συνθήκη που προσπαθεί να αποδείξει ότι υπάρχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 1ης και 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επανεξετάσουμε τη συμμετοχή μας στη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 2008 κατασχέθηκαν 178 εκατομμύρια αντικείμενα από υπαλλήλους των τελωνειακών αρχών της ΕΕ. Από αυτά, 20 εκατομμύρια αντικείμενα ήταν επικίνδυνα. Το 54% συνολικά των παραποιημένων προϊόντων προέρχονταν από την Κίνα, ενώ η Ινδία ήταν ο κύριος ένοχος όσον αφορά τα φάρμακα.

Τα παραποιημένα προϊόντα προκαλούν μεγάλη ζημία στην ευρωπαϊκή οικονομία, πλήττονται όμως εξίσου σοβαρά και όσοι αγοράζουν πλαστά προϊόντα. Σκέφτομαι τα φάρμακα, για παράδειγμα. Θα ήταν εφιάλτης για εμένα και για όλους τους γονείς εάν πέθαινε ένα άρρωστο παιδί μετά τη χορήγηση φαρμάκου, απλώς και μόνο επειδή δεν είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε την κυκλοφορία στην αγορά πλαστών προϊόντων και φαρμάκων. Πρέπει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα.

Η πειρατεία προϊόντων αποτελεί κεντρικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προστατεύσουμε τις βιομηχανίες και τους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο έναντι των προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία και να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, επιδοκιμάζω τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) ως σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την καταπολέμηση της πειρατείας προϊόντων. Γνωρίζουμε ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι η μόνη λύση για την πειρατεία, είναι όμως η πρώτη διεθνής συμφωνία σε αυτόν τον τομέα, η οποία συνεπάγεται ότι ορισμένα κράτη αναλαμβάνουν τον αγώνα κατά της πειρατείας προϊόντων. Θα ήθελα να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη ακόμη.

Η Ομάδα μας επικροτεί τη θετική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου μετά από το ψήφισμά μας την άνοιξη. Μας λυπεί το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε στην έγκριση αυτού του ψηφίσματος. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των τακτικών εκθέσεων εκ μέρους της Επιτροπής, ήμασταν σε θέση να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα των διαπραγματεύσεων κατά τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διαπραγματευτές για τις τελευταίες τους επιτυχίες. Καθίσταται ολοένα και δυσκολότερο, ακόμα και για τους επικριτές της ACTA, να βρουν αρνητικά σημεία στη συμφωνία. Το ζήτημα των μέτρων συνοριακού ελέγχου στην περίπτωση των παραβάσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας και, ως εκ τούτου, η ανησυχία σχετικά με το εμπόριο γενόσημων φαρμάκων, έχει αφαιρεθεί. Οι τρεις προειδοποιήσεις για το διαδίκτυο και η έρευνα των ιδιωτικών αποσκευών έχουν αφαιρεθεί. Η υποχρεωτική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου έχει επίσης αφαιρεθεί, και η συμφωνία φαίνεται να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο. Πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο.

Ωστόσο, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να διατηρήσει την ισχυρή της θέση ώστε να μπορεί να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζω την πρόταση να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, οι γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης και οι παραβάσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο τμήμα της συμφωνίας σχετικά με το αστικό δίκαιο. Είμαι σίγουρα της γνώμης ότι το ζαμπόν Parma, το Tiroler Almkäse και η σαμπάνια αξίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως η Coca-Cola ή τα Kellogg’s Corn Flakes. Ως εκ τούτου, καλώ τις ΗΠΑ να σταματήσουν να παρακωλύουν τη δημοσίευση των εγγράφων. Η δημοσίευση των εγγράφων μετά τον γύρο της Νέας Ζηλανδίας κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια και έκανε να σιγήσουν σε μεγάλο βαθμό οι επικρίσεις της συμφωνίας.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τη δημοσίευση των εγγράφων διαπραγμάτευσης, το αργότερο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Εύχομαι στην Επιτροπή κάθε επιτυχία κατά τον επόμενο γύρο στην Ιαπωνία και ελπίζω να συνεχιστούν οι έγκαιρες και λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Μετά τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων, η Ομάδα μας θα ασχοληθεί με ηρεμία και ησυχία με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση το τελικό κείμενο και, στη συνέχεια, θα αποφασίσει σχετικά με τη θέση της όσον αφορά την επικύρωση. Εύχομαι στους διαπραγματευτές καλή επιτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε αναφέρατε μόλις κάποια καθησυχαστικά πράγματα, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι οι ανησυχίες που συμμερίζονται πολλοί βουλευτές σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) έχουν πλήρως διασκεδαστεί.

Τον περασμένο Μάρτιο πρότεινα ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία σε αυτήν την Αίθουσα και το οποίο επέτρεπε τη δημοσίευση του κειμένου διαπραγμάτευσης. Κατά τη συζήτηση, απευθύναμε έκκληση για το κοινοτικό κεκτημένο –στο οποίο αναφερθήκατε– ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η προμήθεια γενόσημων φαρμάκων και να γίνουν σεβαστές οι θεμελιώδεις ελευθερίες των συμπολιτών μας. Αναφερθήκαμε επίσης σε γεωγραφικές ενδείξεις, και το πράξαμε αυτό για να σας γνωρίσουμε τις προτεραιότητές μας, τις οποίες εγώ θα συνεχίσω να σας επαναλαμβάνω έτσι ώστε η θέση που θα υπερασπιστείτε σε λίγες εβδομάδες στην Ιαπωνία να βασίζεται στην κοινοβουλευτική συζήτηση την οποία καταφέραμε να ξεκινήσουμε.

Εχθές, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το κράτος της Ένωσης, πολλοί ομιλητές επεσήμαναν πολύ σωστά ότι εμείς οι βουλευτές του ΕΚ είμαστε οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας και ότι, χωρίς αυτόν τον σύνδεσμο, η Επιτροπή διατρέχει κίνδυνο εμπλοκής σε στείρα αντιπαράθεση με το Κοινοβούλιο. Σας ζητώ, ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, να λάβετε υπόψη κατά προτεραιότητα ότι οι βουλευτές του ΕΚ ενώπιόν σας είναι πρώτα και κύρια συνεργάτες σας και δεν βρίσκονται εδώ απλά για να σας αντικρούουν.

Η εταιρική σχέση που θέλουμε δεν πρέπει να βασίζεται στη δέσμευση, που οι υπηρεσίες σας μερικές φορές μοιάζει να επιθυμούν, με τον όρκο του απορρήτου. Οι υπηρεσίες σας μόλις απάντησαν στα ερωτήματά μας πίσω από κλειστές πόρτες. Μας δόθηκε η τελευταία έκδοση του κειμένου ACTA, μας απαγορεύεται όμως να αποστέλλουμε μηνύματα όταν φεύγουμε από τις συναντήσεις αυτές ή αφού διαβάσουμε τη συμφωνία, ενώ ο ρόλος μας είναι να προειδοποιούμε, να εξηγούμε και να διασφαλίζουμε ότι τα πράγματα έχουν γίνει κατανοητά. Αυτή είναι, συνεπώς, η δεύτερη παράκλησή μου προς εσάς, να θεωρείτε τη διαφάνεια των συζητήσεων ως στοιχείο που εμπλουτίζει τις αποφάσεις σας και όχι ως κλονισμό της εμπιστοσύνης.

Εκτός από αυτά τα δύο βασικά θέματα, και επειδή έχω αρχίσει να εξοικειώνομαι με αυτόν τον τύπο άσκησης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις ανησυχίες μου. Πρώτα απ’ όλα, είναι η πρόσβαση σε φάρμακα. Έχει ήδη αναφερθεί. Μας δηλώνετε ότι η προστασία της πρόσβασης σε φάρμακα είναι μία από τις προτεραιότητές σας, ότι πράττετε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να διασφαλιστεί πως τίποτα στην παρούσα συμφωνία δεν θα παρεμποδίζει την παρασκευή ή την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Γιατί θέλετε να συμπεριληφθούν στην εν λόγω συμφωνία; Η επιθυμία να ενταθεί η νόμιμη καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης δεν πρέπει να αποτελεί πρόφαση για τη χρήση της ACTA ως μέσο για την επέκταση των δικαιωμάτων των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πέραν των όσων ορίζονται στη συμφωνία TRIPS. Ας μην συγχέουμε τα γενόσημα φάρμακα με τα παραποιημένα φάρμακα.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι οι διασφαλίσεις. Τα κείμενα δεν μπορεί να είναι πολύ αυστηρά ώστε να διασφαλίζεται πραγματική ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των χρηστών και εκείνων των κατόχων δικαιωμάτων. Σας παραπέμπω στις διάφορες διατυπώσεις που περιέχονται στη συμφωνία TRIPS.

Επιδοκιμάζω τα σχόλιά σας σχετικά με το διαδίκτυο και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ιδέα ότι η ACTA δεν θα χρησιμεύσει στην αποδυνάμωση της θέσης της ΕΕ που εκφράζεται σαφώς στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν σίγουρα και άλλα θέματα που θα έπρεπε να εγείρω σήμερα το πρωί, όμως το πρώτο καθήκον που θέτω για τον εαυτό μου είναι να διασφαλιστεί ότι, χάρη σε αυτήν τη συζήτηση, είμαστε σε θέση να παράσχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω συμφωνία σε όλους μας τους συμπολίτες, και να σας δηλώσω ότι βασικό στοιχείο για μένα είναι η προστασία των δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών ελευθεριών τους. Για τον λόγο αυτόν, αναμένω να λάβετε υπόψη τα σημεία που έθεσαν οι βουλευτές και να τα υπερασπιστείτε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σας καλώ επίσης να τιμήσετε τη δέσμευσή σας για τη δημοσίευση του κειμένου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, είτε συμβεί αυτό στο τέλος του γύρου στην Ιαπωνία είτε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να λάβει χώρα, για παράδειγμα, σε αυτήν την Αίθουσα. Θα ζητήσω, συνεπώς, την έγκριση ψηφίσματος, αναμένουμε δε να λάβετε την άποψή μας υπόψη προτού υπογραφεί η συμφωνία ACTA, ακόμη και αν αυτό σημαίνει επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, «acta est fabula, plaudite!» –«η παράσταση τελείωσε, χειροκροτήστε!» – όπως συνήθιζαν να λένε οι ηθοποιοί στη Ρώμη στο τέλος της παράστασης. Η παράσταση τελείωσε και ίσως βρισκόμαστε στις παραμονές της ολοκλήρωσής της, αν και ενδεχομένως δεν είναι ακόμα καιρός για να χειροκροτήσουμε.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης μας δόθηκαν σημαντικές διαβεβαιώσεις από τον κ. De Gucht, γνωρίζουμε όμως ότι το 64% των παραποιημένων προϊόντων προέρχεται από την Κίνα, η οποία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA). Θα χρειαστεί, συνεπώς, να εκτιμήσουμε κατά πόσον όλα αυτά αξίζουν τον κόπο – με άλλα λόγια, κατά πόσον πρέπει να υπογράψουμε τη συμφωνία εάν δεν αποφέρει πραγματικά οφέλη, όπως κατέληξε ο Επίτροπος. Δεν απομένουν πολλοί λόγοι ανησυχίας, είναι όμως σημαντικοί. Πολλά ειπώθηκαν για το διαδίκτυο, και εκτιμούμε τις προσπάθειες της Επιτροπής, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα, επαναλαμβάνω αυτό που έχουν ήδη ζητήσει άλλοι βουλευτές: δεν μπορούν επ’ ουδενί να συγχέονται παραποιημένα φάρμακα, αφενός, και γενόσημα φάρμακα, αφετέρου. Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε φάρμακα σε ανταγωνιστικές τιμές, φάρμακα που είναι εξαιρετικά σημαντικά για ασθενείς σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι κατά πόσον η δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS (συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου) και τη δημόσια υγεία θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον στο προοίμιο του κειμένου της ACTA.

Τέλος, όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, βρισκόμαστε σε μια ενδεχομένως παράδοξη κατάσταση, διότι τα κατατεθέντα σήματα που ενδέχεται να παραβιάζουν τις γεωγραφικές ενδείξεις απολαμβάνουν μεγαλύτερη προστασία από τις ίδιες τις γεωγραφικές ενδείξεις. Και στο σημείο αυτό, η συμφωνία TRIPS παρέχει μια ορθολογικότερη βάση, από πολλές απόψεις, για τον λόγο δε αυτόν απευθύνουμε έκκληση για επαγρύπνηση και αποφασιστική στάση.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς χαίρομαι που η γραπτή δήλωση 12 σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία εχθές στο Κοινοβούλιο. Αυτό αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να στηρίζει τη σαφή θέση που έλαβε στο ψήφισμά του τον Μάρτιο.

Επιπλέον, η γραπτή δήλωση ενισχύει ένα σημαντικό σημείο. Δεν θέλουμε η άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες. Το κράτος δικαίου και οι αρχές της δημοκρατίας απαιτούν κάθε παρέμβαση που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, να προέρχεται από νόμιμους εκπροσώπους του κράτους, καθώς και ότι τα υψηλά πρότυπα του συντάγματός μας, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Συνθήκη της Λισαβόνας θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Δεν πρέπει να επιτραπεί να τεθεί σε ισχύ συμφωνία που θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικές συμπράξεις κατόχων διανοητικών δικαιωμάτων να κανονίζουν τα πάντα στα μέτρα των επιχειρηματικών τους συμφερόντων, όπως γίνεται με το τρέχον σχέδιο ACTA. Η συμπεριφορά της Επιτροπής της ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις της ACTA αγγίζει τα όρια της παραβίασης των συνθηκών μας. Αντί να αφαιρεθούν τα μέτρα που επικρίθηκαν από το Κοινοβούλιο, απλώς έγινε ακόμη πιο ασαφής η διατύπωση του σχεδίου συμφωνίας. Φαίνεται όλο και πιο απίθανο ότι θα τηρηθεί το κοινοτικό κεκτημένο.

Ευτυχώς, οι συνεχείς διαμαρτυρίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται πλέον ότι έφεραν αποτέλεσμα. Για να λάβει, ωστόσο, η ACTA την πλειοψηφία των ψήφων στο παρόν Σώμα, πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Αυτό θα πρέπει να έγινε σαφές σε εσάς εχθές το αργότερο.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω επιδοκιμάζοντας τρία πράγματα που ειπώθηκαν στην αρχή: πρώτον, ότι δεν θα υπάρξουν νέα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· δεύτερον, ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία από την πίσω πόρτα· και, τρίτον, την αυξημένη διαφάνεια που επέδειξε η Επιτροπή, ιδίως έναντι ορισμένων από τους λοιπούς εταίρους των διαπραγματεύσεων.

Πρέπει επίσης να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ του ψηφιακού κόσμου και του κόσμου των ατόμων. Όπως είπε κάποτε ο Chris Anderson, ο εκδότης του περιοδικού Wired, σε έναν κόσμο με αυξημένο εύρος ζώνης, φθηνότερη αποθήκευση και φθηνότερη επεξεργαστική ισχύ, τα ψηφιακά προϊόντα τείνουν με την πάροδο του χρόνου προς δωρεάν διάθεση ή προς εξαφάνιση. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από τους κλάδους που διαμαρτύρονται για τον ψηφιακό κόσμο οφείλουν να καταλάβουν ότι πρέπει να εξετάσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Ειδικότερα, ο φωνογραφικός και οι παρόμοιοι κλάδοι δεν μπορούν να στηρίζονται σε παλαιά επιχειρηματικά μοντέλα.

Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στον κόσμο των ατόμων – στον κόσμο της κατασκευής προϊόντων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, ενώ η ΕΕ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε όρους κόστους εργασίας, οι χώρες της ΕΕ και οι εταιρείες είναι ανταγωνιστικές όσον αφορά την έρευνα και τον σχεδιασμό. Πρέπει να είναι ενοχλητικό για τις εταιρείες που επενδύουν εκατομμύρια –μερικές φορές δισεκατομμύρια– σε νέα προϊόντα και νέα σχέδια, να βλέπουν τα εν λόγω προϊόντα να υποσκελίζονται αλλού λόγω χαμηλότερων τιμών από παραποιημένα προϊόντα. Είμαστε ηγέτες παγκοσμίως στον τομέα των υψηλής αξίας αυτοκινήτων και σε προϊόντα όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, πρέπει δε να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε, αφού επενδύθηκαν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια στα εν λόγω προϊόντα, να μην επιτρέψουμε απλά να υποσκελίζονται λόγω χαμηλότερων τιμών.

Επικροτώ τη δήλωση της Επιτροπής, πρέπει όμως να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ του κόσμου των ατόμων και του ψηφιακού κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε De Gucht, κυρίες και κύριοι, η προστασία των εφευρετών και των επιχειρήσεων από την κλοπή των ιδεών τους είναι σημαντικό ζήτημα, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω για μία ακόμη φορά κατά πόσον η πειρατεία προϊόντων μπορεί πραγματικά να περιοριστεί από μια μικρή ομάδα χωρών που υπογράφουν μια συμφωνία, ειδικά όταν οι χώρες αυτές είναι περισσότερο γνωστές για τις εφευρέσεις τους και όχι για τις απομιμήσεις τους. Κατά τη γνώμη μου, οι διαπραγματεύσεις αυτές θα έπρεπε να λαμβάνουν χώρα εντός ενός διεθνούς πλαισίου, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για νέο πλαίσιο και νέα δέσμευση. Κύριε De Gucht, οι τελικές παρατηρήσεις σας σήμερα δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Γνωρίζω ότι οι διαπραγματευτές της Επιτροπής και του Συμβουλίου είναι ενήμεροι ως προς αυτό το δίλημμα. Η λύση έγκειται στο να δοθούν στις εταιρείες πλήρη δικαιώματα για την ανάληψη νομικής δράσης στις αγορές όπου πωλούν όσοι δυνητικά κάνουν χρήση παραποιημένων προϊόντων. Θέλουν να είναι σε θέση να συλλαμβάνουν τους εισαγωγείς και, σύμφωνα με το σχέδιο κειμένου, ακόμα και τελικούς πελάτες στα σύνορα, εκτός αν μεμονωμένα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας προβούν σε εξαιρέσεις. Στο κείμενο αναφέρεται ότι:

«Τα μέρη μπορούν να εξαιρούν από τα μέτρα στα σύνορα μικρές ποσότητες αγαθών μη εμπορικού χαρακτήρα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών».

(DE) Θέλουν την επιβολή νομοθεσίας στην Ευρώπη που θα επιτρέπει σε μια εταιρεία να ζητήσει αγαθά ή προϊόντα λογισμικού που έχουν εισαχθεί από χώρα που έχει υπογράψει την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) να κατάσχονται ή ακόμη και να καταστρέφονται με διαταγή των δικαστηρίων. Αυτό μπορεί, εάν χρειαστεί, να συμβεί χωρίς το άλλο μέρος να εκφράσει την άποψή του. Στην περίπτωση ενός εμπορευματοκιβωτίου πλαστών αλυσοπρίονων, αυτό μπορεί να φαίνεται απλή διαδικασία. Ωστόσο, η συμφωνία αποσκοπεί στην επέκταση αυτής της διαδικασίας ώστε να καλύπτει τομείς όπως τα εξαρτήματα λογισμικού.

Θα είναι δυνατόν οι γίγαντες του λογισμικού, όπως η Microsoft, να κυνηγήσουν και να καταστρέψουν τους μικρότερους ανταγωνιστές τους διά της δικαστικής διαδικασίας; Οι γίγαντες της βιομηχανίας του θεάματος πέτυχαν και αυτοί να συμπεριληφθούν οι ανησυχίες τους στις διαπραγματεύσεις της ACTA. Νομική δράση θα πρέπει να αναληφθεί όχι μόνο κατά της λήψης δεδομένων και της αντιγραφής, αλλά και κατά της παραγωγής και διανομής τεχνολογιών οι οποίες, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν την παράκαμψη της προστασίας αντιγραφής.

Αναφέρατε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και είναι αλήθεια ότι οι ΗΠΑ παραιτήθηκαν του αιτήματός τους για καταλογισμό ευθυνών στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Ωστόσο, στο τμήμα της συμφωνίας σχετικά με το ποινικό δίκαιο, εξακολουθεί να υπάρχει παράγραφος για τη βοήθεια και την υποκίνηση. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που υπάρχουν υποψίες ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων δημιουργού κατόπιν νόμιμου αιτήματος από κάποια εταιρεία. Έχουμε διαπιστώσει σε αυτό το Σώμα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων SWIFT, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δεν διαθέτουν νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία; Η συμφωνία δεν πρέπει να επηρεάζει το κοινοτικό κεκτημένο. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά των εκστρατειών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τους γίγαντες του λογισμικού και να εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου είναι ασφαλή.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Επίτροπο και το Συμβούλιο για τη συζήτηση αυτή, αν και λυπάμαι που θα πω ότι είναι δύσκολο να μιλάμε για οτιδήποτε χωρίς τα κατάλληλα έγγραφα.

Δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με το διαδίκτυο, και οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου με τις οποίες επικοινώνησα δεν απάντησαν, διότι η Επιτροπή δεν μας παρέχει όλα τα κείμενα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, λοιπόν, παρά να μιλάμε γενικά. Παρ’ όλα αυτά, είναι χρήσιμο να εξετασθεί το θέμα, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος της Ευρώπης για την προστασία των προϊόντων μας και, κατά συνέπεια, των εταιρειών και των εργαζομένων μας. Ακόμα και έτσι, υπάρχει κάποια αντίσταση, για παράδειγμα, όσον αφορά τη ρύθμιση των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων.

Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας ελέγχοντας κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού ή ανταγωνισμού που βασίζεται στην εκμετάλλευση των εργαζομένων και, στην περίπτωση αυτή, ανταγωνισμού που βασίζεται στην απομίμηση και την παραποίηση. Πρέπει, λοιπόν, να καταπολεμήσουμε τέτοια είδη απαράδεκτου ανταγωνισμού ακριβώς για να προστατεύσουμε τους ευρωπαίους παραγωγούς και τους εργαζομένους οι οποίοι κερδίζουν τα προς το ζην από τις προσπάθειές τους, τη δύναμη του εγκεφάλου τους και τη συμμετοχή τους, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της ηπείρου μας.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σχεδιαζόμενη πολυμερής Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) στοχεύει να καταστήσει την καταπολέμηση της πειρατείας προϊόντων και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων δημιουργού πιο αποτελεσματική με τη βοήθεια της διεθνούς συνεργασίας, συντονίζοντας την επιβολή της νομοθεσίας και νέους νόμους για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε συνεχή διαφάνεια. Μέτρα που θα έχουν ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η κοινοτική οδηγία για την προστασία δεδομένων ή που θα μπορούσαν ακόμη και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο επί της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελούν υπερβολική απάντηση στο πρόβλημα της καταπολέμησης της πειρατείας προϊόντων και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων δημιουργού, και δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας. Δυστυχώς, η αξιολόγηση αυτή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Κατά τη γνώμη μου, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας, όμως η προστασία των δεδομένων και η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι εξίσου σημαντικές. Ο Peter Hustinx, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, δήλωσε για το θέμα αυτό, και παραθέτω:

(EN) «Αν και είναι σημαντική για την κοινωνία και πρέπει να προστατεύεται, η διανοητική ιδιοκτησία δεν πρέπει να υπερέχει των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των δεδομένων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων» Εδώ τελειώνει το παράθεμα. Ας εργαστούμε για τη συμφωνία αυτή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη όλη την ισχύουσα νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών και νόμων για την καταπολέμηση της πειρατείας προϊόντων και την ενίσχυση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι σίγουρα πολύ ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, υπάρχει δυστυχώς μεγάλη άγνοια και αβεβαιότητα στον τομέα αυτόν στο ευρύ κοινό. Λαμβάνω τακτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την έλλειψη διαφάνειας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) και θεωρούν την ACTA ως μείζονα εισβολή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους. Είναι σημαντικό να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες στον τομέα αυτόν και να επισημάνουμε το γεγονός ότι το πρόβλημα δεν προκαλείται από την ACTA, αλλά εν μέρει από το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ.

Η προκαταρκτική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Φεβρουαρίου 2009 αναφέρει σαφώς ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου μπορεί να κληθούν να λογοδοτήσουν για παραβιάσεις των δικαιωμάτων δημιουργού εκ μέρους των πελατών τους. Ως εκ τούτου, οι υπάρχουσες συνθήκες επιτρέπουν τη φραγή πρόσβασης στο διαδίκτυο πολιτών της ΕΕ. Το πρόβλημα δεν έγκειται στην ACTA, αλλά στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να περιορίσουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων στο διεθνές εμπόριο αυξάνει το ενδεχόμενο απειλής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, προκαλώντας όχι μόνο οικονομικές απώλειες στους νόμιμους παραγωγούς, αλλά και παραβιάζοντας τα δικαιώματα των ιδιοκτητών διανοητικής ιδιοκτησίας και των φορέων που συμμετέχουν στην κατασκευή και παραγωγή, συνιστώντας επιπλέον απειλή για τους καταναλωτές και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Η ιδέα της πολυμερούς συμφωνίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της παραποίησης θα αποτελέσει ενδεχομένως αποτελεσματικό μηχανισμό για την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων αυτών, εγώ όμως υποστηρίζω και τους βουλευτές εκείνους οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη για διαφάνεια και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις εν λόγω διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων που έχουμε συμφέρον να προστατεύσουμε και των δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την κοινωνία. Η άσκηση ή η προστασία των δικαιωμάτων μίας ομάδας δεν πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα κάποιας άλλης ομάδας.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος σχετικά με την εξαίρεση των γενόσημων φαρμάκων. Εάν χορηγήσουμε εξαίρεση σε αυτά θα πρέπει, σε τέτοιες περιπτώσεις, να χορηγούμε εξαίρεση και σε όλες τις διελεύσεις, αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια. Αναφέρετε ότι θα ισχύει μόνο για μεγάλης κλίμακας εμπορικές υποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσατε να αναφέρετε ότι τα άτομα εξαιρούνται και όχι ότι θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τους κανόνες, έτσι δεν είναι;

Ανησυχώ επίσης για το ψηφιακό περιβάλλον, όταν γίνεται λόγος για τεχνολογικά εμπόδια. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται ότι οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη των τεχνικών μέτρων προστασίας πρέπει να θεωρούνται παράνομες εφόσον έχουν περιορισμένη εμπορική χρήση.

Θα μπορούσαν, όμως, να διαδίδονται χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό συμφέρον, χωρίς κάποιος να έχει οικονομικό συμφέρον αλλά, αντίθετα, επειδή επιθυμεί να υποστηρίξει τη χρήση εκ μέρους ανθρώπων τεχνολογιών που θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως «τεχνολογίες παράκαμψης». Πώς το βλέπετε αυτό;

Δεν είμαι, επίσης, καθόλου ικανοποιημένος με το γεγονός ότι περιλαμβάνετε εδώ αμφιλεγόμενες πτυχές από την οδηγία για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε σχέση με την αποθήκευση δεδομένων. Εάν θελήσουμε να το αλλάξουμε αυτό μετά τις αξιολογήσεις, είναι ανόητο να το καθιερώνουμε εδώ γραπτώς.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να κάνω μια νέα συμβολή στη συζήτηση για την ACTA και, μαζί με τους συνυπογράφοντες τη δήλωση 12, έχω την τιμή να σας ενημερώσω ότι η δήλωση αυτή έλαβε πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και ότι ξεπεράστηκε ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών.

Χαίρομαι που η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε εσάς πριν από τον τελικό γύρο των διαπραγματεύσεων της ACTA και πιστεύω ότι μπορείτε να την θεωρήσετε ως διαπραγματευτική εντολή που σας δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε τι συνίσταται: το Κοινοβούλιο δεν ζητεί μόνο, όπως είναι φυσικό, διαφάνεια και την ευκαιρία να βλέπει τα κείμενα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προτού τα κυρώσει· ζητεί επίσης να μην εναρμονισθούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας με την παρούσα διεθνή συνθήκη και να διατηρηθούν και κατοχυρωθούν η ελευθερία των πολιτών, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η ουδετερότητα του διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αναρωτηθούμε σε ποιον βαθμό οι εμπορικές συμφωνίες για την καταπολέμηση της παραποίησης αποτελούν απλά προστασία για τις μεγάλες επιχειρήσεις και σε ποιον βαθμό προστατεύουν πραγματικά τους απλούς ανθρώπους. Στην περίπτωση των φαρμάκων, τα παραποιημένα φάρμακα ενδέχεται να είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αναποτελεσματικά και να στερούν από τους ανθρώπους τη θεραπεία· στη χειρότερη περίπτωση, ενδέχεται να είναι ζημιογόνα και να τους στερούν την υγεία τους ή ακόμα και τη ζωή τους.

Τα παραποιημένα προϊόντα παράγονται σχεδόν πάντα σε χώρες χαμηλών αποδοχών και συναγωνίζονται λόγω χαμηλότερων τιμών γνήσια βιομηχανικά προϊόντα που παράγονται στις χώρες μας, εις βάρος των θέσεων εργασίας των πολιτών των κρατών μελών μας. Πρέπει να ληφθούν κυρώσεις κατά των χωρών που επιτρέπουν την πρακτική αυτή.

Χάρηκα που άκουσα τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι στόχος θα είναι οι μεγάλης κλίμακας παραβάσεις και όχι οι καταναλωτές. Ωστόσο, ορισμένοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που στηρίζουν φορείς εκμετάλλευσης θέλουν πράγματι η πρόσβαση στο διαδίκτυο να μπορεί να απαγορευθεί σε άτομα που είναι ύποπτα για επαναλαμβανόμενη παράνομη λήψη δεδομένων, τα ίδια δε άτομα θα επιθυμούσαν σε βάθος επιθεώρηση των μέτρων όσον αφορά τις επικοινωνίες των πελατών. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι οι διατάξεις αυτές δεν θα ενσωματωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν θα υπερισχύσουν των αντιρρήσεών σας;

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Επιδοκιμάζω τη σημερινή συζήτηση σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης. Κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να ζητείται η γνώμη του από την Επιτροπή για τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών και τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η σημερινή συζήτηση δίνει υπόσταση στο δικαίωμα αυτό και θα αποτελέσει, ελπίζω, τον κανόνα για την Επιτροπή και στο μέλλον. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των διαπραγματεύσεων της Επιτροπής σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης οδήγησε σε έντονα επικριτική τάση εκ μέρους των χρηστών του διαδικτύου. Το αίσθημα αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η Επιτροπή ήταν πρόθυμη να μας ενημερώσει πολύ πληρέστερα σχετικά με τις προσπάθειές της σε αυτό το θέμα από την αρχή.

Σε γραπτή ερώτηση που υπέβαλα στην Επιτροπή εγείρω το ζήτημα της σχέσης μεταξύ της Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της Παραποίησης και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κοινωνία της πληροφορίας και τις εξωδικαστικές της επιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε De Gucht, μας διαβεβαιώσατε ότι η εν λόγω Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA) δεν θα αλλάξει τίποτα επί του παρόντος. Ωστόσο, δεν μας δίδεται η ευκαιρία να σχηματίσουμε προσωπική γνώμη, να αποκτήσουμε προσωπική αντίληψη και να εφαρμόσουμε την προσωπική μας νομική τεχνογνωσία προκειμένου να καθοριστεί εάν οι παράπλευρες απώλειες όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρώπη που απορρέουν από τη συμφωνία αυτή δεν θα είναι σημαντικά μεγαλύτερες από ό,τι ισχυρίζεστε. Πρέπει να στηριχθούμε στον λόγο σας για αυτό. Εφόσον έτσι συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια; Γνωρίζω ότι αυτό οφείλεται στους διαπραγματευτές των ΗΠΑ, μπορεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πλήρη συνείδηση, απλά να ενδώσει; Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι όχι.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τις γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης. Θα είχα καταστήσει σαφές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι οι εν λόγω ονομασίες προέλευσης είναι το ισοδύναμο των εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, το σημείο αυτό πρέπει να εξετασθεί εκ νέου στις διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, φυσικά, θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπνευστές της γραπτής δήλωσης σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης (ACTA). Έχει πλέον εγκριθεί.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τη διαφάνεια και θα ήθελα να θέσω στον κ. De Gucht ένα ερώτημα. Πώς μπορείτε να λέτε σε εμάς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι πρέπει να βασιστούμε σε μια αμερικανική οργάνωση πολιτικών ελευθεριών, προκειμένου να λάβουμε αντίγραφο του κειμένου; Έχω το κείμενο εδώ μπροστά μου. Θα σας το δώσω έπειτα και σας ζητώ να με βεβαιώσετε ότι είναι η πρωτότυπη έκδοση.

Η τρίτη παρατήρησή μου σχετίζεται με την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το θέμα της ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου δεν θα εισαχθεί εκ νέου από την πίσω πόρτα;

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όλοι συμφωνούμε ότι η παραποίηση είναι κακό και η καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων καλό. Είναι καλό για τους ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες, είναι δε σημαντικό επίσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως έχει επισημανθεί. Είναι θετικό το γεγονός ότι προστατεύουμε τα εμπορικά σήματα και το κεκτημένο των εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων.

Μέχρι στιγμής, όλα καλά. Όμως, όπως επεσήμανε ο κ. Kamall, υπάρχει διαφορά μεταξύ του κόσμου των ατόμων και του κόσμου των δυαδικών ψηφίων. Όσον αφορά το ζήτημα του διαδικτύου, έχουν εγερθεί θεμιτές ανησυχίες από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον εν λόγω τομέα. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η συμφωνία ενδέχεται, στην πραγματικότητα, να βλάψει την ανάπτυξη, να βλάψει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να βλάψει τον τρόπο με τον οποίο επωφελούμαστε από αυτήν τη νέα τεχνολογία.

Θα ήθελα, συνεπώς, να καλέσω την Επιτροπή να προχωρήσει, με κάθε τρόπο, με το τμήμα για την καταπολέμηση της παραποίησης, να καταργήσει όμως το κεφάλαιο για το διαδίκτυο. Αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση για όλους.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht , μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου που έκαναν παρεμβάσεις. Αποτελούν πολύτιμες πληροφορίες για εμάς μία-δύο εβδομάδες πριν από τον «τελικό», κατά πάσα πιθανότητα, στο Τόκιο, και θα τις λάβουμε ασφαλώς υπόψη.

Προτού μιλήσω σχετικά με την εμπιστευτικότητα, θα απαντήσω σε μερικά τεχνικά ερωτήματα. Το ένα αφορά τη συμφωνία TRIPS για τη δημόσια υγεία, και κατά πόσον θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη συμφωνία. Αναφέρεται ρητά, ως εξής: «αναγνωρίζοντας τις αρχές που ορίζονται στη δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 από τον ΠΟΕ κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ».

Υπήρξαν επίσης ορισμένα ερωτήματα για την ιδιωτική ζωή. Και πάλι, εάν κοιτάξετε το κείμενο που συζητείται σήμερα, αναφέρει «τίποτα στην παρούσα συμφωνία δεν απαιτεί οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος να αποκαλύψει πληροφορίες (...) που θα ήταν αντίθετες προς το δίκαιο ή τις διεθνείς του συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που προστατεύουν το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής». Επιπλέον αναφορά γίνεται στο σχέδιο κειμένου που συζητείται υπό την έννοια ότι, όσον αφορά την εκτέλεση σε ψηφιακά περιβάλλοντα, οι διαδικασίες εκτέλεσης θα εφαρμοστούν κατά τρόπο ώστε, «σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε συμβαλλόμενου μέρους, διατηρεί αρχές που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, τη δίκαιη διαδικασία και την ιδιωτική ζωή». Γίνεται, συνεπώς, ρητή αναφορά σε όλα αυτά στις συμφωνίες.

Επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια σχετικά με τα φάρμακα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα φάρμακα – όχι μόνο λόγω της ACTA, αλλά και επειδή βρισκόμαστε επί του παρόντος σε συζητήσεις με την Ινδία σχετικά. Έχουν καταθέσει αίτηση στον ΠΟΕ για τα φάρμακα. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις μαζί τους και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα σύντομα, συμπέρασμα που πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι αυτά τα είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν καλύπτονται από το κεφάλαιο περί τελωνείων στην ACTA. Υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρεωτική πρακτική χορήγησης αδειών, η οποία είναι πολύ σημαντική από την άποψη αυτή.

Τέλος, όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γνωστοποιούνται τα κείμενα που συζητάμε, όμως δεν είμαστε μόνοι. Πρόκειται για πολυεθνική διαπραγμάτευση, γεγονός που σημαίνει ότι και τα άλλα μέρη που συμμετέχουν πρέπει να συμφωνήσουν για το τι θα δημοσιοποιηθεί και τι όχι. Το ρητό ερώτημα που τέθηκε ήταν κατά πόσον θα έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε την ενδεχόμενη συμφωνία προτού υπογραφεί.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία, αν όμως καταλήξουμε, έχουμε διασφαλίσει ότι θα είμαστε σε θέση να το συζητήσουμε πριν από την υπογραφή, δεδομένου ότι η Επιτροπή έλαβε τη διαβεβαίωση αυτή κατά τη διαπραγμάτευση. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στο τέλος του Γύρου της Ουάσιγκτον αναφέρει ρητά ότι τα «συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να δημοσιοποιήσουν το κείμενο πριν αποφασίσουν να το υπογράψουν». Νομίζω ότι είναι δύσκολο να είναι κανείς σαφέστερος ως προς αυτό.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος – Η συζήτηση έληξε.

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ψηφοφορίες.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 

6. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ψηφοφορίες.

Προτού ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, θα ήθελα απλώς να εξηγήσω ότι το ηλεκτρονικό σύστημα αποτελεσμάτων ενδέχεται να είναι ελαττωματικό, οπότε θα δείτε μόνο τα δύο τυριά που είναι γνωστά ως «Camembert» και όχι το αποτέλεσμα, το οποίο όμως μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας. Θα ελέγξουμε το σύστημα σε ένα λεπτό, για αυτό παρακαλώ να είστε υπομονετικοί.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

6.1. Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (ψηφοφορία)
 

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βάσει του άρθρου 175 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ζητώ το εν λόγω έγγραφο να παραπεμφθεί εκ νέου στην επιτροπή.

Αναμέναμε αυτήν την οδηγία πολλά χρόνια αλλά, όπως έχει επισημανθεί σε αρκετές άλλες ομιλίες, υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να τροποποιηθούν πλήρως προκειμένου να διασφαλισθεί η επαρκής προστασία των ζώων. Η έγκριση της εν λόγω νομοθεσίας θα επιτρέψει τη διεξαγωγή πειραμάτων για διδακτικούς σκοπούς και την επαναχρησιμοποίηση του ίδιου ζώου για αρκετές φορές, ακόμη και σε διαδικασίες που είναι επώδυνες για αυτό. Δεν θα ενθαρρύνει με κανένα τρόπο εναλλακτικές μεθόδους που θεωρούνται επιστημονικά έγκυρες.

Δεν πρόκειται για υιοθέτηση μιας ακραίας θέσης, αλλά για σεβασμό του άρθρου 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαιτεί από εμάς να λαμβάνουμε πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων καθώς είναι ευαίσθητα όντα. Δεν επιθυμούμε να εμποδίσουμε την πρόοδο της έρευνας, αλλά αντιθέτως να την ενθαρρύνουμε προς μια ηθικά βιώσιμη κατεύθυνση.

Είναι απαράδεκτο να ισχυρισθούμε ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την εν λόγω οδηγία τώρα και να την τροποποιήσουμε τα προσεχή έτη. Θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για την πραγματοποίηση των απαραίτητων διορθώσεών της τώρα. Δεν είναι μια πολιτική ή ιδεολογική τοποθέτηση· είναι κοινή λογική, και η κοινή λογική δεν έχει πολιτική απόχρωση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρία Alfano, σας ευχαριστώ για αυτήν την πρόταση. Υπάρχουν 40 συνάδελφοι οι οποίοι επιθυμούν να υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση; Μπορείτε παρακαλώ να σηκωθείτε όρθιοι εάν είστε υπέρ. Νομίζω υπάρχουν 40 συνάδελφοι και θα δεχθώ έναν ομιλητή υπέρ της πρότασης.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα Verts/ALE υποστηρίζει την αναπομπή διότι και εμείς έχουμε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το κείμενο ως έχει. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας των ζώων εάν το επιθυμούν. Ο νέος νόμος θα απέτρεπε μια τέτοια δυνατότητα στο μέλλον. Αυτό θα αποθάρρυνε τις βελτιώσεις και έρχεται σε αντίθεση με όσα συμφώνησε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Θα πρέπει επίσης να δηλώσουμε τελείως ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές όπου είναι δυνατόν, αλλά η διατύπωση του κειμένου αποδυναμώνει τον υφιστάμενο νόμο. Ομοίως, είναι αναγκαίος ένας πολύ σαφής ορισμός των συνθηκών χρησιμοποίησης των πρωτευόντων ανθρωποειδών. Και σε αυτήν την περίπτωση, αυτό δεν ισχύει στο κείμενο.

Πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την υφιστάμενη νομοθεσία απορρέουν από τις διαφορετικές ερμηνείες σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι αναγκαία η εκτενέστερη συζήτηση επ’ αυτού και επί άλλων σημείων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την απόλυτη σαφήνεια και προκειμένου να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της εν λόγω νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, πρόεδρος της επιτροπής AGRI.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η οποία είναι η αρμόδια επιτροπή για το ζήτημα αυτό, είμαι κατά της αναπομπής της έκθεσης Jeggle. Μετά από μια έντονη συζήτηση που διήρκεσε πάνω από ενάμισι χρόνο, η επιτροπή μας έχει ήδη ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ του συμβιβασμού που επετεύχθη σχετικά με την κοινή θέση, χωρίς καμία ψήφο κατά και με λίγες μόνο αποχές.

Δεν θεωρώ, συνεπώς, ότι συντρέχει λόγος επανεξέτασης του κειμένου: διαθέτουμε ήδη ό,τι χρειαζόμαστε προκειμένου να ψηφίσουμε επ’ αυτού σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξεπλάγην από αυτήν την πρόταση. Η συνάδελφός μου βουλευτής απουσίαζε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια.

Εξεπλάγην από αυτήν την πρόταση. Η κ. Evans, η σκιώδης εισηγήτρια για την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια όλων των τριμερών διαπραγματεύσεων και υποστήριξε τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου στις 7 Απριλίου. Οι Πράσινοι κατέθεσαν τροπολογίες στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, τις οποίες υποβάλλουν εκ νέου σήμερα. Αυτό είναι θεμιτό και οι εν λόγω αλλαγές είναι που βρίσκονται υπό συζήτηση. Όπως προανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής, απορρίφθηκαν από όλες τις Ομάδες πλην των Πρασίνων.

Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε αυτόν τον συμβιβασμό. Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένη με αυτόν και είμαι σίγουρη ότι κανείς εδώ δεν μπορεί να είναι πλήρως ευχαριστημένος με όλα τα σημεία, απλά επειδή είναι συμβιβασμός. Ας τον αποδεχθούμε, ωστόσο, και ας απορρίψουμε όλες τις εκκλήσεις που πραγματοποιούνται τώρα, διαφορετικά θα πρέπει να ανεχθούμε την παλιά οδηγία του 1986 και τις δοκιμές σε ζώα. Ας κάνουμε ένα βήμα προόδου προς τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να διευκρινισθεί η θέση της Ομάδας μου, θα ήθελα να δηλώσω για ακόμα μία φορά σε αυτό το σημείο ότι συχνά καθίσταται πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει όλη η Ομάδα τις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Όταν συνειδητοποιήσετε ότι η εισηγήτρια δεν θα παραδεχθεί ότι ο αριθμός των πειραμάτων σε ζώα θα αυξηθεί βάσει της εν λόγω ρύθμισης,

(Διαμαρτυρίες)

ότι ο αριθμός των δοκιμών σε πρωτεύοντα θα ανέλθει, και ότι τα κράτη μέλη δεν θα επιτρέπεται στο εξής να θεσπίζουν κανόνες οι οποίοι να είναι αυστηρότεροι από εκείνους στην εν λόγω ρύθμιση, τότε έχετε το δικαίωμα να προτείνετε την αναπομπή της ρύθμισης στην επιτροπή. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε το Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί ορθά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

(Χειροκροτήματα από την Ομάδα Verts/ALE)

 
  
 

(Το Σώμα απορρίπτει την πρόταση αναπομπής στην επιτροπή)

Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, τις δύο τελευταίες ημέρες, έχουμε κατακλυσθεί από περισσότερα από 400 ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με το εν λόγω θέμα. Μπορούν οι υπηρεσίες να κάνουν κάτι προκειμένου να μην χρειάζεται να σπαταλάμε τον χρόνο μας διαγράφοντάς τα;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Υπάρχει ένας μηχανισμός στο Outlook σας ο οποίος σας παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής, αλλά αυτό αποτελεί ζήτημα που αφορά εσάς και τους πολίτες της εκλογικής σας περιφέρειας.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Πρέπει να είναι φρικτό να έχουν οι πολίτες της εκλογικής σας περιφέρειας τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας! Είστε απαράδεκτος. Οι πολίτες της εκλογικής σας περιφέρειας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας. Εάν ζητάτε να μην έχουν οι πολίτες της εκλογικής σας περιφέρειας τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας μαζί σας, τι είστε;

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρία Sinclaire, σας ευχαριστώ που εκφράσατε πληρέστερα την άποψή μου.

 

6.2. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A7-0235/2010, Csaba Őry) (ψηφοφορία)
  

Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D).(SV) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την τροπολογία 48, έχει περάσει ένα λάθος όσον αφορά το «ελάχιστο εισόδημα». Μεταφράστηκε στα Σουηδικά ως «minimilön», που σημαίνει «ελάχιστος μισθός», το οποίο είναι λάθος. Η μεταφραστική υπηρεσία ενημερώθηκε σχετικά με αυτό και θα διορθωθεί μετά τη συνεδρίαση.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τη σημερινή μας ψηφοφορία και θα ήθελα να παρακαλέσω για μια συνοπτική δήλωση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο παρευρέθηκε στη συζήτηση διότι προέδρευσα σε ένα μέρος του. Αναμφίβολα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όσα έχει να πει το Κοινοβούλιο, όπως διαβεβαίωσε το Σώμα χθες βράδυ ότι θα πράξει.

 

6.3. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (B7-0494/2010) (ψηφοφορία)
 

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, καθώς δεν βλέπω κάποια αίτηση για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση στην κατάσταση ψηφοφορίας που διαθέτω, και δεδομένης της σπουδαιότητας του θέματος και της συμφωνίας μεταξύ των Ομάδων, θα ήθελα να προτείνω να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί του τελικού ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σέβομαι τη γνώμη σας, αλλά πληροφορήθηκα ότι η συμφωνία επ’ αυτού επετεύχθη με καθυστέρηση και, ως εκ τούτου, καθίσταται δυνατό να ζητηθεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση και για τις δύο τροπολογίες. Αφήνοντάς το στη διακριτική σας ευχέρεια, ζητώ την πραγματοποίηση μιας τέτοιας ψηφοφορίας.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση του Mario Mauro)

 

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Η πρόοδος της επιστήμης αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και η καινοτόμος έρευνα αποτελεί, συνεπώς, τη βάση νέων και καλύτερων μεθόδων, οι οποίες ωφελούν την οικονομία γενικά και τους ανθρώπους ειδικότερα. Ωστόσο, δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί επιπόλαια το κόστος που σχετίζεται με αυτό. Η καλή διαβίωση των ζώντων οργανισμών θα πρέπει να είναι το σημαντικότερο πράγμα στην οικονομία. Αν οι άνθρωποι δεν σέβονται τους νόμους της φύσης, ή αν παρεμβαίνουν υπερβολικά σε αυτούς, η φύση μπορεί να αντιδράσει. Αυτός είναι ο λόγος που οι συστάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα είναι τόσο σημαντικές. Υπερψήφισα την έγκρισή τους, διότι αποτελούν έναν καλό συμβιβασμό. Αφενός, η οδηγία καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή σημαντικής επιστημονικής έρευνας ενώ, αφετέρου, μειώνει, κατά το δυνατόν, την ταλαιπωρία των ζώων που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις δοκιμές σε ζώα του 1986 πραγματικά χρήζει επικαιροποίησης. Δεν είμαι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι η νέα νομοθετική πρόταση εξακολουθεί να επιτρέπει τις δοκιμές και την ταλαιπωρία των ζώων, αλλά, παρ’ όλα αυτά, υπερψήφισα την οδηγία. Για ποιον λόγο;

Κυρίως για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η πρόταση επιτρέπει τις δοκιμές σε ζώα μόνο σε περιπτώσεις όπου η καλή διαβίωση των ανθρώπων υπερτερεί σε βάρος της καλής διαβίωσης των ζώων. Αυτό αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη, το ανθρώπινο δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή θεραπεία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, βάσει της νέας οδηγίας, θα χρησιμοποιηθεί σημαντικά μικρότερος αριθμός ζώων για δοκιμές απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ο τρίτος λόγος είναι ότι τα ζώα που θα εξακολουθήσουν να υφίστανται δοκιμές θα έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και θα λαμβάνουν καλύτερη φροντίδα.

Φυσικά, θα ήθελα να καταστούν οι δοκιμές σε ζώα τελείως περιττές στο εγγύς μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η καλή διαβίωση των ζώων αποτελεί ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τους πολίτες της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είμαι πολύ ικανοποιημένος που η εισηγήτριά μας, η κ. Jeggle, κατόρθωσε κατά τη διάρκεια μακρών διαπραγματεύσεων να επιφέρει μια σημαντική βελτίωση στην καλή διαβίωση των πειραματόζωων.

Ο στόχος της νέας οδηγίας είναι να διασφαλισθεί ότι τα πειράματα σε ζώα θα αντικατασταθούν και θα μειωθούν στο απολύτως ελάχιστο που είναι αναγκαίο. Οι δοκιμές αυτές θα επιτρέπονται μόνο αν δεν υπάρχουν καθόλου εναλλακτικές, αλλά θα υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς κανονισμούς. Αυτό αποτελεί έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ της καλής διαβίωσης των ζώων και της ελευθερίας της έρευνας. Για πρώτη φορά, θα έχουμε ένα υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε την άμεση εφαρμογή της νέας οδηγίας από όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το εν λόγω ευαίσθητο θέμα της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, θεωρώ ότι έχουμε κατορθώσει να επιτύχουμε έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ των απαιτήσεων εκείνων που διεξάγουν έρευνες χρησιμοποιώντας ζώα και των προτύπων καλής διαβίωσης για τα ζώα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς σκοπούς.

Αυτός είναι ο λόγος που υπερψήφισα την έκθεση της κ. Jeggle. Παράλληλα, υπερθεματίζω την υποχρέωση των κρατών μελών να μην χρησιμοποιούν ζώα όποτε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει άλλες πειραματικές μεθόδους ή στρατηγικές για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την Elizabeth Jeggle για το έργο της σχετικά με το εν λόγω ζήτημα των δοκιμών και της χρησιμοποίησης των ζώων.

Το υπερψήφισα, διότι θεωρώ ότι αποτελεί την πιο ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την επικαιροποίηση της νομοθεσίας του 1986.

Μπορώ να πω ότι αυτό είναι σημαντικό για την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και για τη συνέχιση της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρισκάρουμε ωθώντας τους επιστήμονες και την έρευνα σχετικά με ιατρικές παθήσεις εκτός των συνόρων μας όπου υπάρχει λιγότερη ρύθμιση. Έτσι, ενώ πρέπει να βελτιώσουμε τη ρύθμιση και μάλιστα την καλή διαβίωση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε δοκιμές σε ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η έρευνα μπορεί να συνεχισθεί.

Μιλάμε συνέχεια για την προώθηση της ενασχόλησης των νέων με την επιστήμη και για τη διάθεση περισσότερων δαπανών για την έρευνα και την καινοτομία, και αυτό όντως περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση ζώων. Αλλά ας τα προστατεύσουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό, και αυτό θα το επιτύχουμε με αυτήν τη νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, το δανικό Φιλελεύθερο Κόμμα υπερψήφισε την έκθεση σχετικά με τα πειράματα σε ζώα. Δεν είναι κρυφό ότι έχουν προβληθεί πολύ ισχυρά επιχειρήματα και για τις δύο πλευρές αυτού του θέματος. Υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν ότι τα δικαιώματα των ζώων έχουν προτεραιότητα. Εμείς, από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι και η κοινωνία επίσης έχει το δικαίωμα να σημειώσει πρόοδο στην ανάπτυξη φαρμάκων και στη θεραπεία ασθενειών. Καθήκον μας είναι, φυσικά, να διασφαλίσουμε την επίτευξη της σωστής ισορροπίας. Τα ζώα πρέπει να έχουν τη δέουσα μεταχείριση, αλλά οι ερευνητές μας πρέπει να έχουν τα μέσα που χρειάζονται προκειμένου να αναπτύξουν νέες μορφές θεραπείας και να θεραπεύσουν σοβαρές ασθένειες. Η έκθεση που συνέταξε η κ. Jeggle επιτυγχάνει μια σαφή ισορροπία και είμαστε, συνεπώς, της γνώμης ότι αξίζει να υπερψηφισθεί. Επίσης, κατά βάση πιστεύουμε ότι είναι καλό που μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε πέραν της νομοθεσίας που χρονολογείται πίσω στο 1986.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, (…) επετεύχθη συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση όσον αφορά την εν λόγω αμφιλεγόμενη έκθεση σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Υπερψήφισα τη συμφωνία, διότι φαίνεται να είναι ένα ισορροπημένο κείμενο που προστατεύει τα ζώα χωρίς να απειλεί την επιστημονική έρευνα.

Η συμφωνία τονίζει το γεγονός ότι η έρευνα που χρησιμοποιεί ζώα θα πρέπει να επιτρέπεται όπου δεν καθίσταται δυνατή η πρόοδος μέσω διενέργειας πειραμάτων που να είναι ικανοποιητική από επιστημονικής πλευράς. Η νομοθεσία είναι σαφής: καθορίζει κριτήρια για τη μεταχείριση των ζώων για επιστημονική χρήση και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα μειώνεται στο ελάχιστο.

Χωρίς αυτήν την έκθεση, δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται όλο και περισσότερη επιστημονική έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την Elizabeth Jeggle, και όλους όσοι συμμετείχαν, για την επίτευξη αυτού του ισορροπημένου συμβιβασμού σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Πράγματι, το ευρωπαϊκό κίνημα για την καλή διαβίωση των ζώων επιδοκιμάζει την ταχεία έγκριση του συμφωνηθέντος συμβιβασμού. Θεωρώ ότι το εγκριθέν κείμενο θα αποφέρει άμεσα και απτά οφέλη καλής διαβίωσης των ζώων ενώ, ταυτοχρόνως, θα επιτρέψει να συνεχισθεί η απαραίτητη ιατρική έρευνα στην Ευρώπη, η οποία ας ελπίσουμε ότι θα επιφέρει νέες, καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες.

Ο συμβιβασμός που επετεύχθη σήμερα αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα για την εναρμόνιση των κοινοτικών ρυθμίσεων σχετικά με τα πειράματα σε ζώα και αυτό καθαυτό, πιστεύω, είναι πολύ σημαντικό.

Τέλος, αποτελεί μια ανθρωπιστική αντίδραση η οποία έχει θεσπίσει τα ανώτερα όρια για τον πόνο, και αναθέτει στην Επιτροπή την υποχρέωση να εποπτεύει τα ιδρύματα στα οποία διεξάγονται δοκιμές σε ζώα όπου συντρέχουν δέοντες λόγοι ανησυχίας.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης υπερψήφισα την οδηγία της κ. Jeggle σχετικά με την προστασία των ζώων, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχουμε σημαντική υποστήριξη στην προστασία των ζώων.

Σε σχέση με αυτό, ωστόσο, αξίζει να θυμόμαστε επίσης ότι η εν λόγω πρόταση αποτελεί έναν καλό συμβιβασμό που συνδυάζει την προστασία των ζώων με την επιστημονική έρευνα. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ως κάποιον βαθμό τα πειράματα σε ζώα, διότι δεν έχουν ανακαλυφθεί τυχόν εναλλακτικές αυτών. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, να διασφαλισθεί ότι διεξάγονται στις κατάλληλες συνθήκες και ότι προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερη βλάβη, πόνο και ταλαιπωρία.

Αποτελεί ένα εξαιρετικό βήμα προόδου, καθώς γνωρίζουμε ότι η προηγούμενη οδηγία χρονολογείται πίσω στο 1986. Ευελπιστώ ότι θα εφαρμοσθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, θα υιοθετήσουμε μια εναρμονισμένη πρακτική η οποία θα προωθεί την προστασία των ζώων, αλλά θα παρέχει επίσης ευκαιρίες προόδου της επιστημονικής έρευνας.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Εκτιμώ πάρα πολύ το έργο της κ. Jeggle, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω το κείμενο της οδηγίας, διότι ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή έχουν εγγυηθεί την απαγόρευση της χρήσης κυττάρων ανθρώπινων εμβρύων προκειμένου να σωθούν ζώα. Η οδηγία αποτελεί απόδειξη του γεγονότος ότι, ως άνθρωποι, αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τα άλλα ζωντανά πλάσματα στη Γη, αλλά αποτελεί επίσης θλιβερή μαρτυρία του γεγονότος ότι δεν αποδίδουμε μεγάλη αξία στην ανθρώπινη ζωή. Είμαστε πρόθυμοι να περιορίσουμε τη χρησιμοποίηση πιθήκων για έρευνα μόνο σε περιπτώσεις διατήρησης ενός είδους ή απειλής για την ανθρώπινη ζωή. Ακόμη και τότε, η έρευνα επιτρέπεται μόνο εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι καμία άλλη μέθοδος δεν είναι κατάλληλη. Ωστόσο, αδυνατούμε να παράσχουμε ομοίως αυστηρή προστασία στα ανθρώπινα έμβρυα, τα αγέννητα παιδιά ή ακόμα και στις γενετικές πληροφορίες. Δυστυχώς, αυτή η έκθεση με έκανε να νιώθω σαν να ζω στον πλανήτη των πιθήκων.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Επιδοκιμάζω τα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Πιστεύω ότι είναι λογικά και ισορροπημένα μέτρα, τα οποία αρμόζουν στην εποχή μας και στις προσδοκίες του πολιτισμού μας. Πρέπει, ωστόσο, να παραδεχθώ ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας έκανα λάθος. Εκ παραδρομής, υπερψήφισα την πρώτη τροπολογία, ενώ ήμουν υπέρ της απόρριψης όλων των τροπολογιών, εξού και η δήλωσή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπερψήφισα την αναπομπή στην επιτροπή της νομοθεσίας σχετικά με τα πειράματα σε ζώα, διότι δεν θεωρώ ότι το μετέπειτα αποτέλεσμα θα ήταν κάπως καλύτερο. Υπερψήφισα, ωστόσο, τις τρεις προτεινόμενες τροπολογίες.

Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ανησυχητικό ότι στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα, κάνουμε ουσιαστικά ένα βήμα πίσω στο ζήτημα της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειράματα. Σε αρκετά κράτη μέλη επί του παρόντος, ισχύουν ήδη καλύτερες μέθοδοι για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της έρευνας, χωρίς τη χρησιμοποίηση ζώων για πειράματα. Η εν λόγω πρακτική στην πραγματικότητα θα επιβράδυνε την ανάπτυξη εναλλακτικών.

Ομοίως, μελέτες καταδεικνύουν ότι η χρησιμοποίηση πρωτευόντων, ακόμη και σε ακραίες περιστάσεις, δεν παράγει το αποτέλεσμα για την ανθρώπινη υγεία που εικάζεται στα επιχειρήματα που προβάλλονται στην πρόταση.

 
  
  

Έκθεση Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση σχετικά με τις νέες κατευθυντήριες αρχές για την απασχόληση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» λαμβάνει χώρα εν μέσω οικονομικής κρίσης, η οποία θα έχει αναμφίβολα βαθύ αντίκτυπο στην αγορά εργασίας για αρκετά ακόμη χρόνια.

Η τρέχουσα κρίση αποκάλυψε την απουσία τυχόν αποτελεσματικών μηχανισμών για την άμεση αντίδραση στα σημάδια της κρίσης. Αποδεικνύει, συνεπώς, πόσο απαραίτητος είναι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενισχυμένος και αποτελεσματικός. Η κρίση τόνισε επίσης τη στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών όσον αφορά τις αγορές και την απασχόληση. Θα ισχυριζόμουν, συνεπώς, ότι οι προσπάθειες που κατέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» απαιτούν ισχυρή δέσμευση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη διευκολύνουν επίσης τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Η στρατηγική θα πρέπει να αποτρέπει τυχόν περαιτέρω οικονομική και κοινωνική κατάρρευση μέσω του στενού συντονισμού με τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Πράγματι, αν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική είναι αποτελεσματικές, πρέπει να δοθεί η ενδεδειγμένη προσοχή προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών υπερνικούνται. Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού και οποιαδήποτε μελλοντικά κοινοτικά μέσα χρηματοδότησης θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ διότι είμαι πεπεισμένη ότι αυτή είναι συνολικά η σωστή απόφαση. Παρ’ όλα αυτά, δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένη, διότι σίγουρα θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης των νέων και των γυναικών στην εργασία και την υιοθέτηση της ευελισφάλειας ως μέσο καταπολέμησης της εργασιακής ανασφάλειας, η οποία αποτελεί μάστιγα σε όλη την Ευρώπη. Θαυμάζω το έργο που επιτελέστηκε από την εισηγήτρια, παρά τον περιορισμένο χρόνο που είχε στη διάθεσή της.

Η απόπειρα απλούστευσης αποτελεί σαφώς θετικό σημείο, καθώς προτείνεται μια νέα, απλούστερη μορφή για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και επί του παρόντος υπάρχουν τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της μορφής, οι οποίες προσδιορίζουν με σαφήνεια τους στόχους που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Εξίσου θετική, κατά τη γνώμη μου, είναι η απόπειρα να ληφθούν υπόψη τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν σε μερική αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ένα ακόμη θετικό σημείο στο εν λόγω έγγραφο είναι ότι περιέχει ενδιαφέρουσες προτάσεις για την ανάπτυξη της ιδέας της εκ νέου ανάθεσης στην εργασία της εκπροσώπησης του δικαιώματος της ανθρωπότητας στην πρόοδο, αντί να αποτελεί απλώς ένα μέσο επιβίωσης.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς το όνομά μου εξαιτίας της μετάφρασης. Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι οικονομίες αρκετών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ευάλωτες. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχυθούν οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας των ευρωπαϊκών οικονομιών. Επιπλέον, πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου τις δημογραφικές αλλαγές, την παγκοσμιοποίηση, και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την προσεχή στρατηγική απασχόλησης να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των άμεσων ζητημάτων που προκύπτουν από την κρίση και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων. Η πολιτική απασχόλησης της Ευρώπης διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην υπέρβαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση μπορούν να έχουν στρατηγική σημασία στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Δεν μπορώ παρά να στηρίξω την εν λόγω πρόταση και θα ήθελα να συγχαρώ τον Csaba Őry για την εξαιρετική έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Mészáros (Meh-tsά-rosh), έχουμε την προφορά του ονόματός σας με τον τρόπο που μόλις το ανακοίνωσα. Εάν είναι λάθος, παρακαλώ να μας πείτε πώς θέλετε να προφέρεται.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(EN) «Mészáros» (Méh-sαh-rosh) «Alajos Mészáros». Δεν είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Στηρίζω πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, όπως εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εργασία και η απασχόληση πρέπει να αποτελούν τα βασικά παράγωγα κάθε επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Η διασύνδεση της ανάπτυξης και της διατήρησης των θέσεων εργασίας με την ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας θα θέσει επίσης, ταυτοχρόνως, τις προϋποθέσεις για την πρόληψη κλιματικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι φυσικές καταστροφές που λαμβάνουν χώρα επί πολλά έτη, ιδίως οι πλημμύρες σε διάφορα τμήματα της Ευρώπης, καταδεικνύουν ότι μπορούν επίσης να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας στον τομέα της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων. Τα ποσά που δαπανώνται για τη διατήρηση των υδάτινων ρευμάτων, τη συντήρηση και κατασκευή δημόσιων αποχετεύσεων, καναλιών άρδευσης και έργων για τη συγκράτηση των υδάτων θα είναι, ασφαλώς, σημαντικά μικρότερα από το κόστος της αντιμετώπισης των συνεπειών των πλημμύρων.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, η έξοδός μας από τη χρηματοπιστωτική κρίση και η έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι πραγματοποιούνται με διαφορετικές ταχύτητες, δυστυχώς λαμβάνουν χώρα εις βάρος των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων.

Η τάση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρόγραμμα της Επιτροπής, το οποίο έχει εγκρίνει το εν λόγω Σώμα, και με τον τρόπο προσέγγισης του ειδικού προγράμματος «Ευρώπη 2020», το οποίο προβλέπει ότι η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη θα συνοδεύεται απαραιτήτως από σημάδια απουσίας αποκλεισμού. Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίναμε σήμερα αποτελούν ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, το έβδομο, το οποίο καλεί τα κράτη μέλη της Ένωσης να μειώσουν τη διαρθρωτική ανεργία μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη ότι η εργασία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο ολόκληρων νομοθετικών κωδίκων, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα της Ιταλίας, στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται ότι «η Ιταλία είναι μια Λαϊκή Δημοκρατία που στηρίζεται στην εργασία», και ότι η εργασία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας στα κράτη μέλη.

Παράλληλα, όλες οι λύσεις θα πρέπει να ενσωματώνουν μια ποιοτική διάσταση. Όπως επεσήμανε χθες ο Πρόεδρος Barroso, σήμερα υπάρχουν τέσσερα εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Κατά κύριο λόγο, οι εν λόγω κενές θέσεις εργασίας απαιτούν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Προτρέπω την Επιτροπή, συνεπώς, να εισαγάγει χωρίς καθυστέρηση το προτεινόμενο ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβει επίσης ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων.

Ο πανευρωπαϊκός στόχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στην ήπειρό μας. Επιπλέον, πρέπει να επιδείξουμε το αναγκαίο θάρρος προκειμένου να μειώσουμε δραστικά τους διοικητικούς και τους μη δασμολογικούς φραγμούς για τις ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση καθώς συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή. Αφενός, υποστηρίζει τη μείωση του αριθμού των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών που προτάθηκαν από την Επιτροπή ενώ, αφετέρου, διευκρινίζει ότι αυτές οι μειωμένες σε αριθμό κατευθυντήριες γραμμές και οι μειωμένοι κοινοί στόχοι για την Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να καθοδηγούν τις πολιτικές των κρατών μελών εξαιτίας της σαφήνειας και της λειτουργικής χρησιμότητάς τους.

Επιπλέον, συμφωνώ με το τμήμα στο οποίο ο εισηγητής αναφέρει ότι, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αποδοτικές οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί επίσης η ενδεδειγμένη προσοχή, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης υπερνικούνται, κυρίως μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, το πραγματικό ζήτημα όσον αφορά την εξαιρετική έκθεση του κ. Őry σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση είναι εάν το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τις συστάσεις.

Χθες το βράδυ, άκουσα με χαρά τη δέσμευση της βελγικής Προεδρίας να εξετάσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου. Θα έλεγα στο Συμβούλιο ότι είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετήσει πολλές από τις πραγματικά εξαιρετικές συστάσεις στην έκθεση του κ. Őry, ιδίως, θεωρώ, εκείνες που αναφέρονται στη βελτίωση της διακυβέρνησης. Όλοι συμφωνούν ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού σίγουρα δεν ήταν αποτελεσματική σε σχέση με την ατζέντα της Λισαβόνας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι προβλεπόμενοι κύριοι και επιμέρους στόχοι παρακολουθούνται και αξιολογούνται έναντι των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020».

Είμαι ικανοποιημένη που εγκρίθηκε η τροπολογία 62, καθώς πιστεύω ότι θα βοηθήσει, εάν εφαρμοσθεί, να διασφαλισθεί η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τέλος, υποστηρίζω πλήρως τη συλλογιστική ότι η ανάπτυξη που αυξάνει την απασχόληση θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιοπρεπή εργασία, όπως προωθήθηκε από τη ΔΟΕ.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Πρέπει να επικροτηθεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» την οποία εγκρίναμε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Δεδομένης της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, αποτελεί θετικό βήμα, το οποίο καταδεικνύει τη δέσμευση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και την ανάληψη από μέρους τους της ευθύνης για την οικονομία και την απασχόληση. Πρέπει επίσης να επικροτηθεί το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία θέσπισης των κατευθυντήριων γραμμών, δεν λησμονήθηκε η ανάγκη διατήρησης της συνεκτικότητας και της διαφάνειας. Πρέπει να τεθούν σε ισχύ επειγόντως μέτρα όπως αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, ανάπτυξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της διά βίου μάθησης, αύξηση του αριθμού των ατόμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διότι διασφαλίζουν μια βιώσιμη οικονομία και ενισχύουν το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας. Είναι σωστό αυτό που αναφέρεται στην έκθεση, ότι πρέπει δηλαδή να διευκολυνθεί η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας όταν πραγματοποιούνται επενδύσεις στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, και επίσης να διασφαλισθεί ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών υπερνικούνται. Συνοπτικά, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ελπίδα ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ιδίως στον τομέα της πολιτικής της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από τριάντα χρόνια, οι χώρες της, ας την ονομάσουμε, «παλαιάς Ευρώπης», τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ ως είχε πριν από τη διεύρυνση προς τις χώρες της πρώην COMECON, αντιπροσώπευαν το 36% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ. Σήμερα, το ποσοστό αυτό είναι στο 25% και σε 10 χρόνια προδιαγράφεται να είναι στο 15%.

Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό; Δεν μπορούμε να τα αποδίδουμε όλα στην άνοδο της Ασίας. Το ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕγχΠ που κατέχουν ο Καναδάς και οι ΗΠΑ παρέμεινε τελείως σταθερό κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιβαρυνθεί με υψηλότερους φόρους, με πιο περιοριστικές ρυθμίσεις, με πιο παρεμβατικούς ρυθμιστικούς φορείς και άδειες και επιθεωρητές και γραφειοκράτες και γραφιάδες. Μπορεί να είχε νόημα όταν ο κύριος ανταγωνισμός προερχόταν από το εσωτερικό αυτής της ηπείρου. Δεν έχει νόημα σε έναν κόσμο όπου ανταγωνιζόμαστε την Κίνα και την Ινδία.

Υπάρχουν ακόμη περισσότεροι λόγοι για τους οποίους οι δικοί σας και οι δικοί μου πολίτες πρέπει να στρέψουν τη ματιά τους προς άλλους ορίζοντες, να εγκαταλείψουν αυτήν την περιορισμένη και φθίνουσα περιφερειακή τελωνειακή ένωση και να ανακαλύψουν εκ νέου την παγκόσμια αγορά την οποία οι πατέρες μας θεωρούσαν δεδομένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ας αρχίσουμε με τις θετικές πτυχές της εν λόγω έκθεσης. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όλοι την ιδέα της διά βίου μάθησης. Επί μακρό διάστημα και επί πολλά έτη, είχε κανείς μία ευκαιρία στις εξετάσεις, και αυτό καθόριζε –σε μια συγκεκριμένη ηλικία, στην ηλικία των 11 ή των 18– το μέλλον του.

Βοηθάει πολύ που, σε μια εποχή διαρκώς μεταβαλλόμενων οικονομιών όπου ορισμένοι τομείς μπορούν να εξαφανισθούν εν μία νυκτί, οι πολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να επιδοθούν στη διά βίου μάθηση. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να εστιάσουμε στη γενικότερη εικόνα.

Αρκετά συχνά σε αυτό το Σώμα, συζητάμε σχετικά με την ιδέα της κοινωνικής Ευρώπης. Αλλά αυτή η φράση «κοινωνική Ευρώπη» συχνά επικαλύπτει πολιτικές που στην πραγματικότητα αποτρέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας –—που επιβαρύνουν τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη– και δυσχεραίνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ας μην εμπλέκεται το κράτος στις δραστηριότητες των μικρών επιχειρήσεων. Ας τους επιτρέψουμε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για όλους.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα την επίσπευση της ψηφοφορίας επί της εν λόγω πρότασης ψηφίσματος, την υπέγραψα μαζί με άλλους συναδέλφους και την υπερψήφισα. Πρέπει να παραδεχθώ, ωστόσο, ότι προσδοκούσα και ήλπιζα σε κάτι περισσότερο από αυτό το Κοινοβούλιο.

Συμφωνώ ότι ήταν μια επείγουσα απόφαση, αλλά ήταν επίσης και μια πολύ σημαντική απόφαση. Ήταν επείγουσα προκειμένου να σωθεί η ζωή της Sakineh Mohammadi-Ashtiani, και ήταν πολύ σημαντική για αυτό το Κοινοβούλιο, διότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να καταδικάζουμε, να καταγγέλλουμε, να αποδοκιμάζουμε και να στιγματίζουμε και, παρ’ όλα αυτά, να εξακολουθούμε να συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο και να τηρούμε την ίδια στάση απέναντι σε χώρες όπως το Ιράν. Αυτήν τη φορά, θεωρώ ότι το Ιράν επέδειξε μεγαλύτερη αλαζονεία προς τη διεθνή κοινότητα, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Αδιαφορεί για κάθε καταγγελία ή κάθε έκκληση.

Η κατάσταση σήμερα έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο σοβαρή, διότι κατά τον τελευταίο χρόνο, η συμπεριφορά του Ιράν επιδεινώθηκε σημαντικά και συνέβησαν γεγονότα που αντιβαίνουν στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ιρανική κυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο.

Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα και κυρώσεις στη χώρα αυτή τόσο από τα μεμονωμένα κράτη μέλη όσο και από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε διπλωματικές σχέσεις με ένα κράτος που δεν δέχεται ή ούτε καν ακούει τις εκκλήσεις που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Στη μακρά εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχω δει ποτέ μια τόσο συντριπτική πλειοψηφία υπέρ ενός ψηφίσματος αυτού του τύπου, με μία ψήφο κατά, 22 αποχές και περισσότερες από 600 ψήφους υπέρ. Νομίζω ότι καταφέρατε να στείλετε το μήνυμα που επιθυμούσατε. Σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εγώ, φυσικά, υποστηρίζω το εν λόγω ψήφισμα. Αποτελεί μία ακόμη δήλωση υπέρ της διάσωσης της ζωής της κυρίας Sakineh Ashtiani.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Έως και 300 γυναίκες έχουν λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου από τότε που το υφιστάμενο κληρικό τρομοκρατικό καθεστώς ανέλαβε την εξουσία πριν από 31 χρόνια. Συνεχίζει επίσης με δημόσιους απαγχονισμούς, συμπεριλαμβανομένων απαγχονισμών ανηλίκων. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να σώσουμε τη ζωή της κ. Ashtiani αλλά, ακόμα και αν το επιτύχουμε, η φύση του εν λόγω καθεστώτος, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα αλλάξει. Ως εκ τούτου, πρέπει να υποστηρίξουμε χωρίς επιφύλαξη εκείνους τους γενναίους ανθρώπους στο Ιράν –και υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιοι από πέρυσι το καλοκαίρι— οι οποίοι επιχειρούν να αντικαταστήσουν το υφιστάμενο καθεστώς με ένα ανοικτό, μη στρατιωτικό και δημοκρατικό καθεστώς. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να το επιχειρήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι τα λόγια σας και επαινώ την κ. Mazzoni για το έργο της σχετικά με το εν λόγω ψήφισμα, το οποίο υποστηρίζω πλήρως.

Μέσα στην όλη κινητικότητα αυτής της εβδομάδας στο Στρασβούργο, η μόνη συνεδρίαση η οποία ήταν η πιο σημαντική ήταν, δυστυχώς, εκείνη για την οποία είχα τον λιγότερο χρόνο. Ήταν οι γυναίκες από το Ιράν, οι οποίες βρίσκονται εδώ επιζητώντας τη στήριξη για τους συμπολίτες τους και για αυτό το ψήφισμα.

Αλλά χάρηκα πολύ που τις συνάντησα και ανέλαβα δέσμευση στήριξης. Προκαλεί έκπληξη –αλλά ίσως αξίζει να σημειωθεί– ότι λάβαμε πολλά περισσότερα ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με το ζήτημα της καλής διαβίωσης των ζώων από όσα λάβαμε σχετικά με το εν λόγω ζήτημα για την ανθρώπινη ζωή. Απλώς διατυπώνω αυτήν την παρατήρηση ό,τι και να σημαίνει αυτό.

Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφέρουμε, διότι μας ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη λέξη συγκεκριμένα, ότι πολλές από τις γυναίκες οι οποίες καταδικάστηκαν σε θάνατο διά λιθοβολισμού και με άλλους τρόπους καταδικάστηκαν για το έγκλημα mohareb, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει «αυτός που κηρύττει τον πόλεμο στον Θεό». Αλλά στην πραγματικότητα, το μόνο που κάνουν αυτές οι γυναίκες είναι να διαμαρτύρονται κατά της δικτατορίας στη χώρα τους και να επιθυμούν να επιφέρουν αλλαγή προς το καλύτερο για τις ίδιες και να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους σε αυτήν τη συγκεκριμένη χώρα.

Βρίσκομαι, λοιπόν, εδώ υποστηρίζοντας εκείνες τις γυναίκες. Υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που μπορώ να κάνω, αλλά θεωρώ ότι αυτό το Κοινοβούλιο, με τη σημαντικότατη ψηφοφορία του σήμερα, αποδεικνύει πολλά, και ευελπιστώ ότι θα κάνει τη διαφορά.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, το εν λόγω ψήφισμα αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα προκειμένου να μάθει το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιεί κάθε νόμο χωριστά σε κάθε συνεδρίαση για τη συνέχιση αυτής της μάχης, η οποία σήμερα συνίσταται στη διάσωση της ζωής της Sakineh Mohammadi-Ashtiani, αλλά, κυρίως, συνεπάγεται την καταπολέμηση ενός, καταπιεστικού, τελείως απάνθρωπου καθεστώτος.

Θεωρώ, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να καταστούν πιο δραστήρια και αποφασιστικά όργανα στο μέλλον, και κάθε λέξη που λέγεται σε αυτό το Σώμα θα πρέπει να είναι σαν ένας λίθος που τοποθετείται στα πόδια εκείνων που πραγματοποιούν τον λιθοβολισμό, προκειμένου να χτιστεί ένα τείχος ντροπής γύρω τους και να τους αφανίσει από την ανθρώπινη κοινωνία. Η Sakineh πρέπει να σωθεί, και μαζί με αυτήν οι γυναίκες και οι άνδρες σε όλον τον κόσμο που εξακολουθούν να πέφτουν θύματα αυτής της βάρβαρης σκληρότητας, η οποία είναι ανήκουστη ακόμη και μεταξύ των αγριότερων και πιο πρωτόγονων ζώων.

Είναι το τέρας, εννοώντας τον διάβολο, που υποκινεί σήμερα τις πράξεις και τα λόγια ανάξιων αρχηγών και δήθεν ευσεβών ανθρώπων, τους οποίους ο Παντοδύναμος έχει ήδη καταδικάσει χωρίς καμία περαιτέρω επιείκεια. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι, αν δεν σταματήσουν τώρα, η περίοδος της διακυβέρνησής τους θα στιγματισθεί για πάντα, και η δική μας επίσης αν δεν φροντίζουμε να βοηθάμε πάντα τα θύματα μιας βάρβαρης κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση και ευελπιστώ πραγματικά ότι θα συμβάλει στη διάσωση της ζωής της Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Είμαι λίγο επιφυλακτικός, όπως και πολλοί άλλοι εδώ, διότι, δυστυχώς, γνωρίζουμε ότι τα κράτη με ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως το Ιράν, για παράδειγμα, απλά δεν ακούνε τις εκκλήσεις μας.

Με απασχολεί επίσης το γεγονός ότι , για να επαναλάβω τα λόγια ενός άλλου ομιλητή, δεν έχει λεχθεί σχεδόν τίποτα εδώ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά έχουν λεχθεί πολλά σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων. Φυσικά, αυτό αποτελεί επίσης ένα σημαντικό θέμα, αλλά αυτά τα πράγματα θα πρέπει να εξετασθούν υπό την κατάλληλη προοπτική. Ένα σημαντικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών.

Ευελπιστώ πραγματικά ότι η εν λόγω έκθεση θα συνεισφέρει στην προώθηση της δέσμευσής μας να εγείρουμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επισημάνουμε τη σημασία τους, ακόμη και σε χώρες με ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως το Ιράν, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο οριστικό τέλος σε αυτές τις βάρβαρες θανατικές καταδίκες.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως ορθώς επισημάνατε, η πραγματική ομοφωνία της ψηφοφορίας εδώ σήμερα είναι πολύ σημαντική. Αισθάνομαι ευτυχής που ήμουν ένας από αυτούς που υπερψήφισαν το ψήφισμα.

Θα ήθελα να δηλώσω, καταρχάς, ότι δεν είμαι ο τύπος του ανθρώπου που διαδηλώνει. Σίγουρα δεν έχω φορέσει ποτέ πριν τέτοιου είδους μπλουζάκι, αλλά η δυσανάλογη πρόταση να επιβάλλεται ποινή σε κάποιον και να τιμωρείται με θάνατο για ένα υποτιθέμενο αδίκημα είναι τόσο απαράδεκτο, τόσο απεχθές, τόσο βάρβαρο, τόσο δυσανάλογο και τόσο αηδιαστικό που ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι. Ας ελπίσουμε ότι το μήνυμα πως αυτή η πρακτική είναι αναχρονιστική και πρέπει να τερματισθεί θα περάσει στις ιρανικές αρχές.

Οι πολιτικές πιέσεις και οι δημόσιες διαμαρτυρίες έθεσαν τέλος στη θανατική ποινή σε πολλές χώρες. Ας ελπίσουμε ότι η διαμαρτυρία μας εδώ σήμερα θα τερματίσει αυτήν τη φρικτή κατάσταση. Όπως είπε ο κ. Kelam, 300 άνθρωποι έχουν ήδη λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου, το οποίο είναι φρικτό. Αυτό πρέπει να τερματισθεί και πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όντως θα τερματισθεί.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την πρόταση για το Ιράν. Όλοι συμμεριζόμαστε την ίδια ανησυχία, και όπως προαναφέρατε εσείς, κύριε Πρόεδρε, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την κυρίαρχη αίσθηση εδώ σε αυτό το Σώμα, σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

Η ανησυχία μας συνίσταται στο γεγονός ότι όχι μόνο δεν προσφέρεται η ορθή δικονομική διαδικασία σε αυτές τις δύο γυναίκες, αλλά και όταν επιχειρούν να προσλάβουν δικηγόρους, οι ίδιοι οι δικηγόροι διώκονται και οδηγούνται εκτός χώρας.

Παρακολουθούμε μια κυβέρνηση που αδιαφορεί παντελώς για τη δημοκρατία, μια κυβέρνηση που αγνοεί τα αποτελέσματα των εκλογών και έπειτα ξυλοκοπά τους πολίτες και σκοτώνει τους διαδηλωτές οι οποίοι επιθυμούν να επέλθει περισσότερη δημοκρατία.

Παρακολουθούμε επίσης τη δίωξη όσων έχουν ασπασθεί άλλες θρησκείες, τη χριστιανική πίστη, την μπαχάι πίστη.

Αλλά θα ήθελα επίσης να επισημάνω πολύ γρήγορα ένα άλλο άτομο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε και αυτό είναι ο Ibrahim Hamidi, ο οποίος κατηγορήθηκε για ομοφυλοφιλία. Το γεγονός ότι ένα άτομο μπορεί να διώκεται για τη σεξουαλική του ταυτότητα δίνει ένα στίγμα του χαρακτήρα αυτής της χώρας.

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα το εν λόγω καθεστώς θα ανατραπεί.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Ως Αντιπρόεδρος αρμόδιος για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, επιδοκιμάζω πλήρως τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν. Έχοντας καταστεί ο ίδιος μάρτυρας της αποκαλούμενης ιρανικής δικαιοσύνης πριν από λίγα χρόνια, μπορώ μόνο να εκφράσω την απέχθειά μου για τη σημερινή κατάσταση στο Ιράν και ευελπιστώ, όπως όλοι εσείς, ότι θα τερματισθεί σύντομα. Ευελπιστώ επίσης ότι η μία και μοναδική καταψήφιση του ψηφίσματος ήταν ένα λάθος και ότι, στην πραγματικότητα, ψηφίσαμε ομόφωνα.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η ιρανική επανάσταση του 1979 θα θεωρείται μια μέρα ιστορικό γεγονός, αντίστοιχο με τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και τη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Όπως εκείνες, επεκτάθηκε άμεσα πέραν των συνόρων της και επεδίωξε να αναπαραχθεί σε όλον τον κόσμο. Όπως εκείνες, δεν αναγνώριζε τις αρχές της κυριαρχίας ή της εδαφικής δικαιοδοσίας.

Η χαρακτηριστικότερη ενέργεια των Αγιατολαχ ήταν η πολιορκία της αμερικανικής πρεσβείας. Ακόμη και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι αμοιβαία αντιτιθέμενες ιδεολογίες μάχονταν προκειμένου να εξαλείψει η μία την άλλη, το απαραβίαστο των διπλωματικών αντιπροσωπειών καθίστατο σεβαστό. Αυτό που έκαναν οι Αγιατολαχ ήταν να γνωστοποιήσουν ότι οι παλιοί κανόνες δεν εφαρμόζονται σε αυτούς και ότι απαντούν με μια διαφορετική αρχή. Συνεχίζουν με την ίδια τακτική που ξεκίνησαν, παραβλέποντας κάθε έννοια εδαφικής δικαιοδοσίας, χρηματοδοτώντας τις πολιτοφυλακές τους και τις τρομοκρατικές τους οργανώσεις. Από τον Κόλπο στον Λίβανο, στις «khanates» (πολιτικές οντότητες που κυβερνώνται από τους Χαν) του δρόμου του μεταξιού, στα Βαλκάνια, έχουν πλήξει πολιτικούς στόχους έως το Λονδίνο και το Μπουένος Άιρες.

Δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι θα βρισκόμασταν σε ισχυρότερη θέση να τους καταδικάσουμε εάν εμείς οι ίδιοι είχαμε σε μεγαλύτερη εκτίμηση την αρχή της εδαφικής δικαιοδοσίας και, βεβαίως, τη δημοκρατία. Ευελπιστώ ότι εκείνοι οι βουλευτές που μίλησαν με άκρως ειλικρινή και συγκινητικά λόγια σχετικά με την απουσία αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης στο Ιράν θα επιβάλουν εξίσου αυστηρά κριτήρια την επόμενη φορά που θα διεξαχθεί δημοψήφισμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς πιστεύω ότι θα επικαιροποιήσει την υφιστάμενη οδηγία, που χρονολογείται από το 1986, επιπλέον δε επειδή στοχεύει στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων του τομέα της έρευνας και της μεγαλύτερης προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, πιστεύω επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό, που έχει στόχο να προάγει την πρόοδο εναλλακτικών μεθόδων έναντι της χρήσης ζώων και διασφαλίζει την καλύτερη διαβίωσή τους χωρίς να υπονομεύεται η πρόοδος του κλάδου.

Τα πλέον σημαντικά σημεία για τα οποία υπάρχει συμφωνία σε αυτήν την έκθεση αφορούν πτυχές της καλής διαβίωσης των ζώων, οι οποίες αντικαθίστανται με στόχο την προώθηση εναλλακτικών προσεγγίσεων, που δεν θα περιλαμβάνουν τη χρήση ζώντων ζώων. Στοχεύει επίσης στη θέσπιση διαδικασίας για την ταξινόμηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα ζώα με βάση τα επίπεδα πόνου, καθορίζοντας μέγιστο όριο πόνου και εφαρμόζοντας την οδηγία μέσω ενός αποτελεσματικότερου συστήματος ελέγχου. Η έλλειψη παρακολούθησης είχε ενίοτε ως συνέπεια την ύπαρξη πειραμάτων για τα οποία υπήρχαν εναλλακτικές έναντι της χρήσης ζώων, ωστόσο συνεχιζόταν η χρήση ζώων, ιδίως σε βασικά πειράματα, που δεν είχαν στόχο την επαλήθευση επιστημονικών υποθέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Δεδομένης της ποικιλομορφίας των εθνικών νομοθεσιών και του χαμηλού επιπέδου της προστασίας των ζώων σε ορισμένα κράτη μέλη, απαιτείται τώρα μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων για τη χρησιμοποίηση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς. Όπως υπογράμμισε η εισηγήτριά μας κ. Jeggle, επιτεύχθηκε ένας ισορροπημένος συμβιβασμός με το Συμβούλιο. Πράγματι, παράλληλα με την προστασία των ζώων είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η έρευνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην καταπολέμηση των ασθενειών. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση και, όπως οι συνάδελφοί μου στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), απέρριψα τις τροπολογίες της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα αυτήν τη σημαντική συμφωνία. Η προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, καθώς απαιτείται να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα αρκετών ομάδων διαφορετικών παραγόντων, που ορισμένες φορές έχουν αντίθετες απόψεις και ανάγκες. Θεωρώ ότι στη συμφωνία επιτεύχθηκε μια σωστή ισορροπία. Στη συμφωνία δόθηκε μεγάλη προσοχή στην προαγωγή των εναλλακτικών λύσεων αντί των πειραμάτων σε ζώα και στη βελτίωση των συνθηκών στις οποίες ζουν και χρησιμοποιούνται τα ζώα. Επίσης, επιτύχαμε να διατηρήσουμε τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και σχετικά με το ότι η συνέχεια και η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής έρευνας και βιομηχανίας εξακολουθεί να στηρίζεται στη χρησιμοποίηση ζώων. Απαιτείται περαιτέρω προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί των δοκιμών σε ζώα. Ως αντίδραση σε αυτό σχεδιάζεται ένα εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τον έλεγχο εγκυρότητας των εναλλακτικών μεθόδων το οποίο θα υποστηρίζεται από τις προσπάθειες των κρατών μελών για εύρεση περαιτέρω πόρων όσον αφορά κατάλληλα εξειδικευμένα εργαστήρια. Νομίζω ότι αυτό το ψήφισμα επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των αναγκών της βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας εναρμονίζοντας και αναβαθμίζοντας παράλληλα τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Επικροτώ το έντονο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων γενικά, ιδιαίτερα δε εκείνων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική πρόοδο που επιτεύχθηκε, χρειαζόταν να εγκριθεί μια νέα οδηγία, με την οποία θα επιχειρούνταν η τυποποίηση των πρακτικών που άπτονται της μεταχείρισης των ζώων. Η προστασία των ζώων και η διασφάλιση της ορθής μεταχείρισής τους συνιστούν κοινοτική αξία και έχει αφιερωθεί σε αυτήν πρωτόκολλο, το οποίο έχει εγκριθεί ομόφωνα. Η οδηγία ΕΚ του 1985 επιχειρεί να άρει τις αποκλίσεις μεταξύ των διατάξεων των κρατών μελών που θεσπίζονται διά νόμου και με διοικητικές πράξεις που αφορούν την προστασία των ζώων, τα οποία χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών διευρύνθηκαν αφότου εγκρίθηκε η σχετική οδηγία, ιδιαίτερα καθώς η ΕΕ ενέταξε έκτοτε νέα μέλη.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο θα περιορίσει τις διαφορές όσον αφορά το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στα ζώα, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς στα κράτη μέλη, σε μια στιγμή κατά την οποία έχουμε όλοι μας επίγνωση ότι αυτή η πρακτική αποτελεί αναγκαιότητα για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για το περιβάλλον. Αυτό το ψήφισμα σηματοδοτεί ένα βήμα προς την επίτευξη του ομόφωνου στόχου της καθ’ ολοκληρίαν παύσης πειραμάτων σε ζώντα ζώα για επιστημονικούς σκοπούς, αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό χάρη στις ανακαλύψεις που θα γίνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η χρησιμοποίηση ζώων στην επιστημονική έρευνα συνδέεται με ανακαλύψεις που είχαν μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, με αύξηση της μακροβιότητας και με την ανθρώπινη ευημερία. Με την επιστήμη στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, είναι αδύνατη η πλήρης κατάργηση των δοκιμών σε ζώα. Ως εκ τούτου, πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε στα ζώα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τη μέγιστη δυνατή προστασία και καλή διαβίωση, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του πειράματος.

Θεωρώ ότι αυτή η αναθεώρηση της νομοθεσίας καθιστά αναγκαία υψηλότερα πρότυπα τα οποία θα ενισχύουν την προστασία των ζώων. Με την οδηγία αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιώσει τα πρότυπα που εφαρμόζει για την καλή διαβίωση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά πειράματα, εφόσον η οδηγία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη μείωση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και απαιτεί τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων όπου αυτό είναι δυνατό, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει δίκαιους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία της ΕΕ και ενισχύει την ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στην ΕΕ. Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας κατέστησε φανερή μια γενική συμφωνία ως προς την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών για τα ζώα που χρειάζονται για την επιστημονική έρευνα και τις δοκιμές ασφαλείας με παράλληλη διατήρηση υψηλού επιπέδου έρευνας και εντατικοποίηση των προσπαθειών ανεύρεσης εναλλακτικών λύσεων αντί των δοκιμών σε ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Κάθε πολιτισμένη κοινωνία αναγνωρίζει τα ζώα ως έμβια όντα, με τα οποία συμβιώνουμε, και ότι κάθε πόνος και βάσανο που αυτά υφίστανται θα πρέπει να αποτρέπεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ωστόσο, αναγνωρίζω την ανάγκη χρησιμοποίησης των ζώων σε επιστημονικά πειράματα, προκειμένου να γίνεται δοκιμή νέων φαρμάκων και θεραπειών ή προκειμένου να επιτραπεί στην επιστημονική έρευνα να οδηγηθεί σε ανακαλύψεις που βοηθούν την ίαση ασθενειών ή την άμβλυνση του πόνου και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων.

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στη νομοθεσία και η έλλειψη επαρκούς προστασίας σε ορισμένα κράτη μέλη επέτασσαν την έγκριση μιας οδηγίας, η οποία θεσπίζει ελάχιστες προδιαγραφές, χωρίς να θίγονται τα κράτη μέλη που κατοχυρώνουν μεγαλύτερη προστασία για τα πειραματόζωα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή δεν ήταν εύκολες, κατάφεραν όμως να οδηγήσουν στην εκπόνηση ενός κειμένου, που πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές είναι ισορροπημένο και αξίζει να το στηρίξουμε. Αυτό είναι ένα βήμα προόδου που θα πρέπει να επικροτηθεί, παρόλο που υπάρχουν μερικά σημεία για τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει πιο αίσια έκβαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Χαίρομαι που εγκρίθηκε αυτή η έκθεση, διότι στο εξής θα απαγορεύονται αυστηρά τα πειράματα σε μεγάλους πιθήκους όπως οι χιμπαντζήδες, οι γορίλες και οι ουρακοτάγκοι. Το κείμενο ορίζει επίσης ότι η πρακτική των πειραμάτων με ζώα θα πρέπει να αντικατασταθεί, κατά το δυνατόν, από επιστημονικώς ικανοποιητικές εναλλακτικές μεθόδους. Τέλος, το κείμενο ζητεί την ελαχιστοποίηση του όποιου πόνου και βασάνου υφίστανται τα ζώα. Στο εξής, ζώα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε πειράματα που στόχο έχουν να προάγουν την έρευνα στους ανθρώπους, τα ζώα και τα νοσήματα (καρκίνος, πολλαπλή σκλήρυνση, νόσος Αλτσχάιμερ και νόσος του Πάρκινσον). Η έγκριση αυτής της έκθεσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της διασφάλισης της προστασίας και της καλής διαβίωσης των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς πιστεύω ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη δυνατή εξισορρόπηση ανάμεσα στις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και της καλής διαβίωσης και των δικαιωμάτων των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως ήδη αναφέρθηκε από τα εμπλεκόμενα μέρη, το κείμενο που πρόκειται να εγκρίνουμε σήμερα αποτελεί έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό ανάμεσα στα διάφορα συμφέροντα που διακυβεύονται, επιτεύχθηκε δε μετά από μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων: του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Πιστεύω πως στις πολιτισμένες κοινωνίες δεν χωρεί αμφιβολία ότι η χρησιμοποίηση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς θα πρέπει να ρυθμιστεί επαρκώς, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την προσήκουσα ρύθμιση της χρήσης τους, η οποία είναι κρίσιμη για την επιστημονική πρόοδο και την ανακάλυψη νέων διαδικασιών, θεραπειών και φαρμάκων, τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμο κεφάλαιο για τον πολιτισμό μας και όφελος για τον καθένα στο μέλλον.

Φαίνεται ότι αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να είναι υπερβολική σε ό,τι αφορά την προστασία που παρέχει στα ζώα· ειδάλλως, αυτό θα υπονομεύσει την επιστημονική μελέτη και έρευνα. Όταν κάνω την επιλογή μου, επιλέγω τα άτομα που θα ωφεληθούν στο μέλλον από τα αποτελέσματα, τη μελέτη και την έρευνα των οποίων επιτρέπουμε, και τα οποία επιτεύχθηκαν με τη συνδρομή των ζώων στις μέρες μας. Αν η πρόταση που εγκρίνουμε σήμερα επιτρέπει πρόοδο στη μελέτη νευρολογικών ασθενειών, αυτοάνοσων διαταραχών ή καρκίνου, πιστεύω ότι όλοι θα επωφεληθούμε από αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. − (PT) Κάθε χρόνο, σχεδόν 12 εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες στα 27 κράτη μέλη. Είναι σημαντικό να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μειωθεί ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε τέτοια πειράματα στο απολύτως αναγκαίο. Η πιο ρεαλιστική προσέγγιση για να επιτευχθεί αυτό είναι η χρήση εναλλακτικών μεθόδων, εφόσον με τη σημερινή κατάσταση της επιστήμης δεν είναι δυνατή η πλήρης κατάργηση των δοκιμών σε ζώα.

Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς εγκρίθηκε με στόχο την εναρμόνιση των πρακτικών που αφορούν τις δοκιμές σε ζώα στην ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη έθεσαν φιλόδοξους στόχους, ενώ άλλα περιορίστηκαν στην εφαρμογή των ελάχιστων δυνατών κανόνων. Ως εκ τούτου, στόχος αυτού του ψηφίσματος είναι να διορθώσει αυτήν την ανισότητα. Πρέπει να εξασφαλιστούν δίκαιοι όροι για τη βιομηχανία της ΕΕ και την επιστημονική της κοινότητα, με παράλληλη ενίσχυση της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται ακόμα για επιστημονικούς σκοπούς σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα των δοκιμών σε ζώα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προώθηση της ανάπτυξης, του ελέγχου εγκυρότητας, της αποδοχής και της εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων και πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή των τριών R των δοκιμών σε ζώα – replace, reduce και refine (αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση).

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πιστεύουμε ότι σε αυτό το πεδίο, όπως και σε άλλα, η θέσπιση κοινών ελάχιστων επιπέδων προστασίας στη νομοθεσία δεν θα πρέπει να αποτρέπει ένα κράτος μέλος από την έγκριση πιο προωθημένων και αυστηρότερων μέτρων προστασίας, εφόσον το επιθυμεί. Για τον λόγο αυτόν, ψηφίσαμε υπέρ της προτεινόμενης τροπολογίας όσον αφορά το εν λόγω θέμα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε, περαιτέρω, τεχνικές και μεθόδους, που επιτρέπουν την αποφυγή της χρήσης πειραματόζωων, όπως δηλώσαμε στη συζήτηση, αλλά απαιτούνται περισσότερα.

Είναι επίσης σημαντικό να διαχέουμε τέτοιες τεχνικές και να δώσουμε τη δυνατότητα να υιοθετηθούν από την πλειονότητα των ιδρυμάτων έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των εθνικών επιστημονικών και τεχνολογικών συστημάτων με συγκριτικώς υποδεέστερα επίπεδα ανάπτυξης. Κάθε νομοθετικό πλαίσιο σε αυτό το πεδίο πρέπει να λάβει υπόψη αυτήν την προϋπόθεση, δεν πιστεύουμε όμως ότι η προτεινόμενη αλλαγή μπορεί να το κατοχυρώσει πλήρως αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πεδίο με στόχο την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα επιστημονικά και τεχνολογικά ιδρύματα και συστήματα στις διάφορες χώρες, περιλαμβανομένων των τρίτων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ του συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Οι ανάγκες υγείας των ανθρώπων επιτάσσουν ενίοτε τη θυσία ζώων. Η χρήση ζώων θα πρέπει να ρυθμίζεται αυστηρά. Ωστόσο, είναι υποκριτικό να ζητάμε η θανάτωση ζώων να γίνεται με την πρόκληση ελάχιστου πόνου, βασάνου και αγωνίας. Αυτές είναι ανθρώπινες έννοιες που μεταφέρονται στα ζώα τα οποία, στο φυσικό τους περιβάλλον, σκοτώνονται από άλλα σαρκοβόρα ζώα ή σφαγιάζονται στα σφαγεία για την παροχή τροφής στους ανθρώπους. Αυτός ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος· θα πλανάται πάντοτε η σκιά του θανάτου.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς.(FR) Υποστήριξα αυτήν τη συμφωνία για δεύτερη ανάγνωση, διότι πρέπει να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα της βιοϊατρικής έρευνας και στις ανάγκες των ασθενών ενώ, ταυτόχρονα, θα βελτιώνουμε την καλή διαβίωση των ζώων.

Ευτυχώς, ο αριθμός των πειραμάτων με ζώα μειώθηκε δραστικά τα τελευταία χρόνια, διότι η ευρωπαϊκή έρευνα στρέφεται προς την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Δυστυχώς, ξέρουμε ότι αυτές οι λύσεις δεν είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεπώς θα πρέπει να προσφύγουμε στα πειραματόζωα, ιδιαίτερα στα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, με όλες τις νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως είναι η νόσος του Πάρκινσον και η νόσος του Αλτσχάιμερ.

Το να διασφαλίσουμε ότι αυτή η έρευνα διεξάγεται στην Ευρώπη είναι το μόνο εχέγγυο που διαθέτουμε για μια υψηλού επιπέδου προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων. Το έντονο ενδιαφέρον για τον πόνο που βιώνει ένα ζώο κατά τη διάρκεια ενός πειράματος διασφαλίζει την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο μεταφοράς, εκτός Ευρώπης, της πρακτικής των πειραμάτων με ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE), γραπτώς. (DE) Δεν μπορώ να υποστηρίξω την οδηγία για τα πειράματα με ζώα στην τρέχουσα μορφή της. Είναι γεγονός ότι αυτή η εκδοχή είναι πιο προοδευτική σε σύγκριση με την παλαιά οδηγία που χρονολογείται από το 1986. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 24 χρόνια, τα μέτρα για την αντικατάσταση των δοκιμών που διενεργούνται με τη χρήση πειραματόζωων φαίνονται ανεπαρκέστατα. Υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός εξαιρέσεων. Επιπλέον, η διατύπωση είναι ασαφής και επιδέχεται σε υπερβολικό βαθμό πολλαπλές ερμηνείες και εφαρμογή. Είναι επίσης παράλογο το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να θεσπίσουν μέτρα για την καλή διαβίωση των ζώων, τα οποία είναι αυστηρότερα σε σύγκριση με εκείνα που απαιτεί η ΕΕ. Οι στρεβλώσεις της αγοράς προτάσσονται ως δικαιολογία γι’ αυτό.

Αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στους πολίτες της Ευρώπης, στην ερευνητική κοινότητα και στη βιομηχανία. Αφενός, το κράτος πρέπει να συνεκτιμήσει τις αλλαγές στη δεοντολογική ευαισθησία των πολιτών. Αφετέρου, πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον τομέα της έρευνας και στη βιομηχανία. Κανείς δεν θέλει να διακινδυνεύσει το καθεστώς της Γερμανίας ή της Ευρώπης ως τόπος έρευνας, τα επενδυτικά όμως κόστη δεν αποτελούν τεκμηριωμένο επιχείρημα για την αναβολή της περαιτέρω ανάπτυξης και χρήσης μεθόδων που δεν περιλαμβάνουν εργαστηριακά ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς. (FI) Ψήφισα υπέρ της οδηγίας για τα πειράματα με ζώα, διότι η έκβαση θα μπορούσε να ήταν πολύ δυσμενέστερη όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Η οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα συνιστά ένα βήμα προόδου για την καλή διαβίωση των ζώων.

Η οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί τώρα στην εθνική νομοθεσία και να εφαρμοστεί με συνέπεια όσο το δυνατόν ταχύτερα στα διάφορα κράτη μέλη. Η παλαιά οδηγία χρονολογείται από το 1986, επομένως είναι πλέον καιρός τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των πειραματόζωων να επικαιροποιηθούν σε όλη την Ευρώπη.

Στο μέλλον, θα είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι επενδύσεις για τη διερεύνηση εναλλακτικών έναντι των πειραμάτων με ζώα. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Jeggle, διότι αποτελεί προϊόν εντατικού και πολύχρονου έργου, στη διάρκεια του οποίου η εισηγήτρια κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικούς συμβιβασμούς σε ένα τόσο δύσκολο θέμα όσο αυτό, σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση πειραματόζωων.

Δεν τάχθηκα υπέρ της αναπομπής της στην αρμόδια μόνιμη επιτροπή, διότι αυτή ακριβώς η επιτροπή, της οποίας είμαι μέλος, εκτίμησε ιδιαίτερα και συμφώνησε με το έργο της συναδέλφου, της κ. Jeggle. Η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί· είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των φαρμάκων και της υγείας και για την πρόληψη πολλών ασθενειών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Είμαι απογοητευμένος με το τελικό κείμενο αυτής της έκθεσης και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν για να ενισχυθούν οι διατάξεις που διέπουν την καλή διαβίωση των ζώων. Είναι πλέον καιρός να θεσπιστούν σαφείς ρυθμίσεις με στόχο τον περιορισμό της χρησιμοποίησης μη ανθρώπινων πρωτευόντων, την απαγόρευση της χρήσης άγριων ζώων, την ρητή υποχρέωση χρήσης μη ζωικών εναλλακτικών μεθόδων όταν αυτό είναι επιστημονικά εφικτό και την απαγόρευση των πειραμάτων που προκαλούν σοβαρούς και παρατεταμένους πόνους. Τουλάχιστον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υπερβούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕ και να εφαρμόσουν αυστηρότερους νόμους για την καλή διαβίωση των ζώων. Παρ’ όλο που αυτή η έκθεση θα βελτιώσει την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν προχώρησε στον ευκταίο βαθμό, και για τον λόγο αυτόν απείχα της τελικής ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ αυτού του συμβιβασμού, διότι διασφαλίζει μια καλή ισορροπία μεταξύ της καλύτερης προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και της επιδίωξης της επιστημονικής έρευνας. Τα πειράματα με ζώα συμβάλλουν στην καταπολέμηση πολυάριθμων σοβαρών ασθενειών· παρά ταύτα, θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση κατά τέτοιον τρόπο που να αποφεύγονται τα περιττά βάσανα των ζώων. Η τρέχουσα οδηγία χρονολογείται από το 1986 και, επομένως, χρειαζόταν αισθητές βελτιώσεις.

Το νέο κείμενο περιλαμβάνει τώρα μια απαίτηση για την εκ των προτέρων εξασφάλιση εξουσιοδότησης για τη διεξαγωγή πειραμάτων με ζώα, πράγμα που θα περιλαμβάνει εκτίμηση έργου και ανάλυση βλάβης-οφέλους, θεσπίζει δε αυστηρό σύστημα επιθεώρησης και επαλήθευσης. Η σημερινή ψηφοφορία είναι η έκβαση επίπονων προσπαθειών των εισηγητών, της συναδέλφου μου, της κ. Jeggle, και του πρώην συναδέλφου μου, του κ. Parish, που επεξεργάστηκαν το κείμενο στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αντικατόπτριζαν ήδη την ποιότητα του τελικού κειμένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η έγκριση αυτής της έκθεσης, αποτέλεσμα σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, αποτελεί έναν ισορροπημένο συμβιβασμό που προστατεύει και τα ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και την ανάγκη χρησιμοποίησής τους, προκειμένου να γίνονται σημαντικές ανακαλύψεις και να επιτυγχάνονται εξελίξεις σχετικά με τις τεχνολογίες και τις θεραπείες που θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον για τη θεραπεία πολλών ασθενειών οι οποίες πλήττουν τον πολιτισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Η διάδραση επιστημών και φύσης για το καλό της ανάπτυξης αποτελούσε ανέκαθεν το αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα σημαντικό έγγραφο, που ρυθμίζει την επιστημονική έρευνα που γίνεται με τα πειραματόζωα. Αυτό το έγγραφο θα διασφαλίσει μια θετική ισορροπία μεταξύ προστασίας των ζώων και επιστημονικής έρευνας και θα μεριμνήσει για αρκετές σημαντικές πτυχές, διασφαλίζοντας την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονική έρευνα. Οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι αυτή η οδηγία αντιβαίνει στις αρχές για την προστασία των ζώων και ότι υπάρχουν πολλές αμφιβολίες όσον αφορά τη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς. Ωστόσο, βάσει της τελευταίας οδηγίας, είναι υποχρεωτικό να εκτιμάται η ανάγκη χρησιμοποίησης ζώων και να εξετάζονται πιθανές εναλλακτικές λύσεις πριν από κάθε δοκιμή. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται επίσης να συγκροτήσει εθνικές επιτροπές, οι οποίες θα μεριμνούν για την καλή διαβίωση των ζώων και τις δεοντολογικές πτυχές. Ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου, διότι πιστεύω πως τα πειράματα με ζώα θα πρέπει να ελέγχονται πιο αυστηρά, παρόλο που δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την αναπόφευκτη επιστημονική πρόοδο σε διάφορους τομείς και τη συνέχιση της επιστημονικής έρευνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα αντίθετα με τις συστάσεις της Ομάδας μου για την οδηγία για τα πειράματα σε ζώα μολονότι βρέθηκα στη θέση να υποστηρίζω την επιστημονική έρευνα, πράγμα που κάνω. Η οδηγία αυτή δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για τα ζώα. «Διευρύνει» το όριο του αποδεκτού πόνου στη διάρκεια πειραμάτων από το «ελαφρός» στο «μέτριος», επιτρέπει τα πειράματα σε αδέσποτους σκύλους και γάτες αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια των ερευνητών το εάν θα διεξάγουν πειράματα σε ζώα χωρίς να χορηγούν αναισθητικά ή παυσίπονα, επιτρέπει τη χρήση του ίδιου ζώου περισσότερες της μίας φορές ακόμα και σε επώδυνες διαδικασίες, επιτρέπει να κρατούνται σε απομόνωση κοινωνικά ζώα όπως οι σκύλοι και τα πρωτεύοντα θηλαστικά και επιτρέπει το χειρουργικό άνοιγμα του θώρακα χωρίς τη χορήγηση αναλγητικών και τα πειράματα σε ζώντα ζώα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έχω την ανθρώπινη ευαισθησία να θεωρώ απαράδεκτη την αναίτια βαναυσότητα και την πολιτική ευαισθησία να κατανοώ ότι αν η Ευρώπη δεν ενέκρινε αυτήν την οδηγία, μέρος της επιστημονικής έρευνας θα μεταφερόταν αναπόφευκτα αλλού. Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία συνιστά μια σημαντική οπισθοδρόμηση, στην οποία τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να προσαρμόσουν τους εθνικούς τους κανονισμούς. Θεωρώ ότι η πραγματική λύση για μια κοινωνία που αρέσκεται να αυτοαποκαλείται πολιτισμένη θα ήταν μια τροποποιημένη εκδοχή, ευνοϊκή για το βασίλειο των ζώων, που θα συμπληρωνόταν από μεγαλύτερα κίνητρα για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς. (IT) Η οδηγία για την προστασία των ζώων διασφαλίζει ισότιμους όρους για τις εταιρείες και τους ερευνητές μέσω της εναρμόνισης των διαδικασιών μεταξύ των χωρών, δεν επιχειρεί όμως να εξασφαλίσει πραγματική προστασία των ζώων. Μάλιστα, μειώθηκαν οι λίγοι κανόνες που επιτάσσουν την έγκριση μεθόδων αντικατάστασης.

Υπάρχουν πολυάριθμα κενά και πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση πιο προηγμένων πειραματικών μεθόδων, που μπορούν να αντικαταστήσουν τα πειράματα με ζώα: εργαστηριακές μέθοδοι in vitro, εξομοιώσεις του ανθρώπινου μεταβολισμού στον υπολογιστή κ.λπ. Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί το γεγονός ότι συχνά δεν είναι δυνατόν από το ένα είδος να γίνουν εικασίες για αποτελέσματα στο άλλο, όπως αποφάνθηκαν εξέχοντες επιστήμονες.

Για προφανείς λόγους, δεν είναι δυνατόν να προτείνουμε την πλήρη κατάργηση της ζωοτομίας, ζητώ όμως να γίνουν τροποποιήσεις στο κείμενο, προκειμένου να συμπεριληφθούν μη επεμβατικές πρακτικές και να απαγορευθεί η χρήση ζώων για ιατρονομικές έρευνες και για διδασκαλία, παράλληλα με την αποτροπή εξαιρέσεων από τη φιλεύσπλαχνη μέθοδο θανάτωσης και την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ζώων που κινδυνεύουν ή άγριων ζώων μέσω της συγκρότησης μιας ευρωπαϊκής επιτροπής κατοχύρωσης.

Η Ευρώπη θα πρέπει να πει «όχι» στα περιττά πειράματα. Υπερβολικά συχνά, τα ίδια πειράματα που έχουν ήδη διεξαχθεί και χρηματοδοτηθεί, προτείνονται και πάλι αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση περαιτέρω χρηματοδότησης. Λάβαμε επιβεβαιωμένες εκθέσεις για πειράματα που διεξήχθησαν σε ζώα, στα οποία έκοψαν τις φωνητικές τους χορδές. Η επιστήμη μας λέει ότι μεγάλη αναλογία των πειραμάτων που διεξάγονται σε ζώα δεν μπορούν να προταθούν εκ νέου για τη θεραπεία ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι για κάποιους αυτή η νέα οδηγία δεν είναι αρκούντως τολμηρή. Πιστεύω, ωστόσο, ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των ζώων, αφενός, και της παροχής δυνατότητας συνέχισης της επιστημονικής έρευνας, αφετέρου. Η καταψήφιση αυτής της έκθεσης θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να επανέλθουμε στην προηγούμενη οδηγία του 1986, που αδιαμφισβήτητα δεν παρέχει την ίδια προστασία για τα ζώα. Η υφιστάμενη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αυστηρών στον κόσμο και ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα δύναται να νομοθετεί πρόσθετα σε αυτόν τον τομέα, θα μας επιτραπεί να παραμείνουν σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο τα πρότυπά μας, αντί να χαμηλώσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Ως αποτέλεσμα της νέας γνώσης που ήλθε στο φως σε σχέση με τις δεοντολογικές πτυχές της στέγασης εργαστηριακών ζώων και των νέων εφαρμογών για τη χρήση ζώων, ιδιαίτερα στον τομέα της γενετικής μηχανικής, η αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ έχει καταστεί επείγουσα προτεραιότητα, παρόλο που η έγκρισή της αποτέλεσε ιστορικό επίτευγμα την εποχή εκείνη. Αξιοσημείωτη πρόοδος σημειώθηκε έκτοτε, ιδιαίτερα όσον αφορά τη θέσπιση των αρχών του τρίπτυχου αντικατάσταση-μείωση- εκλέπτυνση.

Επικροτώ τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας όσον αφορά τις ακόλουθες πτυχές: συμπερίληψη των εμβρυακών μορφών ευαίσθητων ζώων και ασπόνδυλων ειδών, παράλληλα με τη θεμελιώδη βιολογική έρευνα· θέσπιση φιλεύσπλαχνων μεθόδων θανάτωσης και διατάξεις για εθνικές επιθεωρήσεις ως σκέλος της οδηγίας· αξιολόγηση και έγκριση προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων, καθώς και την εκ των υστέρων αξιολόγησή τους· διαφάνεια μέσω της δημοσίευσης μη τεχνικών πληροφοριών για τα έργα, πρότυπα εφαρμογής και καθοδήγηση σε εθνικό επίπεδο, καθώς και εφαρμογή και στατιστικές εκθέσεις. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς περιέχει μια πρόταση που στοχεύει στη διασφάλιση ισότιμων συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ για τη βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα, ενώ παράλληλα ενισχύει την προστασία των ζώων που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), γραπτώς. (ES) Ως συντονίστρια της Ομάδας μου, της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έγκριση εκ μέρους του Κοινοβουλίου της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση αυτής της σημαντικής οδηγίας, που ρυθμίζει τη μεταχείριση που θα πρέπει να επιφυλάσσεται σε ζώα τα οποία εξ ανάγκης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς σκοπούς προκειμένου να προοδεύσει η επιστήμη σε διάφορα γνωστικά πεδία.

Πρόκειται για μια ισορροπημένη συμφωνία, η οποία είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ των αναπόφευκτων αναγκών του επιστημονικού κόσμου για την προαγωγή της γνώσης, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι επιστήμες της υγείας, έναντι των οποίων η επιτροπή μας επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, και της ανάγκης για την προστασία των ζώων. Οφείλω να πω ότι αμφότερα τα μέρη ενισχύονται περαιτέρω από τη μεταρρύθμιση αυτή, την οποία εγκρίναμε. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε καλύπτει επίσης τη δέσμευση να εργαστούμε για να βρούμε και να προωθήσουμε άλλες κατευθύνσεις έρευνας και εναλλακτικές μεθόδους, που θα επιτρέψουν την πλήρη αντικατάσταση της χρησιμοποίησης ζώντων ζώων στα εργαστήρια στο μέλλον, χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος της αναγκαίας προόδου της επιστήμης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , γραπτώς. (CS) Υποστηρίζω το μέτρο που περιορίζει ή μετριάζει τον πόνο ζώων, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Θα πρέπει να προτιμούνται μέθοδοι διαφορετικές από τα πειράματα με ζώα για την επαλήθευση των συνεπειών νέων φαρμάκων, καθώς και για επιστημονικές μελέτες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτρέπουμε στα ανθρώπινα έμβρυα να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική μέθοδος στο όνομα της προστασίας των ζώων. Εκφράζω τη λύπη μου που το Συμβούλιο απάλειψε από το σχέδιο που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τόσο περιορισμένης εμβέλειας ρήτρα για εναλλακτικές μεθόδους. Η λήψη αποφάσεων σε αυτά τα ευαίσθητα από ηθικής άποψης πεδία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, το δε ρυθμιστικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο ποικίλλει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, η χρήση εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων για επιστημονικούς σκοπούς επιτρέπεται με νόμο από το 2006, παρά το γεγονός ότι, στον αντίποδα, τα επιτυχή βιοϊατρικά αποτελέσματα κατέστησαν δυνατά μέσω της έρευνας με τη χρήση βλαστοκυττάρων από εμβρυογενή ιστό και όχι από έμβρυα. Το γεγονός ότι δεν ψηφίσαμε επί του σχεδίου οδηγίας του Συμβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση σήμερα στο Στρασβούργο ή ότι δεν εγκρίναμε κανένα ψήφισμα σημαίνει ότι το σχέδιο του Συμβουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχέτως της θέσης της πλειοψηφίας των βουλευτών του ΕΚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Παρόλο που η αναθεωρημένη νομοθεσία θα επιφέρει μερικές βελτιώσεις στους τρέχοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα πειράματα με ζώα, απλά δεν είναι αρκούντως τολμηρή και, ενίοτε, αποδυναμώνει τους ισχύοντες νόμους. Αγνοήθηκαν οι σοβαρές ανησυχίες που αναδείχθηκαν κατά τη συζήτηση από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, εκφράζουμε δε τη λύπη μας που σήμερα οι βουλευτές του ΕΚ παρέλειψαν να υποστηρίξουν τις προσπάθειές μας να διασκεδάσουμε αυτές τις ανησυχίες. Το κομβικής σημασίας γεγονός είναι ότι οι νέοι νόμοι δεν θα καταφέρουν να διασφαλίσουν ότι οι εναλλακτικές μέθοδοι έναντι των πειραμάτων με ζώα θα χρησιμοποιούνται όπου αυτό είναι εφικτό.

Αυτό σημαίνει ότι τα ζώα θα υποφέρουν χωρίς λόγο στο πλαίσιο επιστημονικών δοκιμών, παρόλο που υπάρχουν εναλλακτικές. Το ανησυχητικό είναι ότι οι νέοι νόμοι θα αποτρέψουν επίσης τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πιο φιλόδοξους κανόνες σε σχέση με τα πειράματα με ζώα σε εθνικό επίπεδο. Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ήθελε να διασφαλίσει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα διατηρήσουν αυτό το δικαίωμα. Εκφράζουμε επίσης τη βαθιά μας λύπη για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν αυστηρότεροι κανόνες σε σχέση με τη χρήση μη ανθρώπινων πρωτευόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είναι εύκολο να τάσσεται κάποιος κατά των πειραμάτων με ζώα, διότι σε κανέναν δεν αρέσει να βλέπει ζώα να υποφέρουν ή να υποβάλλονται σε ζωοτομία για επιστημονικούς σκοπούς, είμαστε όμως νομοθέτες και δεν μπορούμε να παρασυρόμαστε από τη φόρτιση της στιγμής. Αν πρόκειται να περιορίσουμε τη χρήση ζώων σε επιστημονικά πειράματα σε υπερβολικό βαθμό, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτά τα πειράματα θα πρέπει να γίνονται σε ανθρώπους.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ένα νέο ενεργό συστατικό, φάρμακο ή σύστημα χημειοθεραπείας δεν θα δοκιμαζόταν πρώτα σε ζώα, διότι όπως προανέφερα η εναλλακτική θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε ασθενείς ως πειραματόζωα. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν κανένα συμφέρον να χρησιμοποιούν πειραματόζωα, ιδιαίτερα δε πρωτεύοντα, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο, δεδομένου του υψηλού κόστους που ενέχουν τέτοια πειράματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), γραπτώς. (IT) Ψήφισα κατά της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σε δεύτερη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για τη χρησιμοποίηση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς.

Δεν λέω «όχι» στην πρόοδο της έρευνας, ζητώ όμως τη μείωση του πόνου των ζώων, αφού η αναθεωρημένη οδηγία προτείνει μερικές πρακτικές που αντιβαίνουν σε αυτόν τον στόχο, όπως είναι η δυνατότητα διεξαγωγής επαναλαμβανόμενων πειραμάτων στο ίδιο ζώο. Επιπλέον, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η χρήση άλλων ικανοποιητικών επιστημονικών μεθόδων, που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), γραπτώς. (FR) Επικροτώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του κειμένου το οποίο αφορά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Ενδεχομένως να μην είναι τέλειο, αλλά κατ’ εμέ τουλάχιστον η έκθεση Jeggle φαίνεται να προσφέρει έναν καλό συμβιβασμό· επιπλέον, έναν συμβιβασμό που κέρδισε την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ομάδας για τα ζώα.

Η διατύπωση μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα να περιορίσουμε τις δοκιμές που προκαλούν πόνο σε ζώα, αποφεύγοντας παράλληλα την εκτροπή της έρευνας και, συνακόλουθα, της καινοτομίας, έξω από τα σύνορα της Ένωσης, με την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας που αυτό θα συνεπαγόταν. Ως αντιπρόεδρος της διακομματικής ομάδας για την καλή διαβίωση και διατήρηση των ζώων, είμαι μάλιστα πεπεισμένη ότι είναι πολυτιμότερο να διατηρήσουμε τα πειράματα με ζώα στην επικράτειά μας, όπου υπόκεινται σε αυστηρή ρύθμιση, αντί να τα αφήσουμε σε τρίτες χώρες, όπου οι υγειονομικές συνθήκες και ο σεβασμός της ζωής των ζώων υπολείπονται κατά πολύ του επιθυμητού.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Λυπούμαι που στην πλειονότητά τους τα μέλη απέρριψαν τις τρεις προτάσεις που κατέθεσαν οι Πράσινοι για τροποποίηση της οδηγίας και αυστηρότερους εθνικούς κανόνες, για ένα κίνητρο με στόχο εναλλακτικές πειραματικές μεθόδους και την περαιτέρω μείωση της χρησιμοποίησης πρωτευόντων. Η νέα νομοθεσία που διέπει τα πειράματα με ζώα πάσχει από σοβαρές ελλείψεις. Τα κράτη μέλη δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες για τα πειράματα με ζώα. Αυτός ο περιορισμός της εθνικής διακριτικής ευχέρειας δεν εξυπηρετεί κανέναν χρήσιμο σκοπό. Τα ζώα θα πέσουν θύματα του δόγματος της συμμόρφωσης προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να τεθούν πρωτοπόρα. Χωρίς εθνικούς πρωτοπόρους, πολλοί ευρωπαϊκοί κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, όπως είναι η απαγόρευση των πειραμάτων με ζώα στη βιομηχανία καλλυντικών, δεν θα είχαν γίνει ποτέ πραγματικότητα.

Η νέα οδηγία βελτιώνει τον έλεγχο των εταιρειών και των φορέων που εκτρέφουν, εμπορεύονται ή χρησιμοποιούν ζώα εργαστηρίου. Ωστόσο, η διατύπωση της απαίτησης ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές πειραματικές μέθοδοι όπου αυτές είναι διαθέσιμες, υπολείπεται του καταναγκαστικού χαρακτήρα που διαλαμβάνει μια εντολή σε σύγκριση με εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη οδηγία. Αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία για τον περιορισμό του πόνου των ζώων και για τη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας. Οι νέοι κανόνες παραλείπουν να αναγνωρίσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων έναντι των πειραμάτων με ζώα, εναλλακτικών που παρεμπιπτόντως συχνά είναι πιο αξιόπιστες από τα πειράματα με ζώα.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Εκφράζω την απογοήτευσή μου που δεν υπήρξαν πιο τολμηρά μέτρα για την ενίσχυση των κανόνων όσον αφορά τα πειράματα με ζώα. Καίρια μέτρα, που θα είχαν δεσμεύσει την Ευρώπη για τη μείωση και την αντικατάσταση της χρησιμοποίησης πειραμάτων δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν τη νομοθεσία. Αυτή υπήρξε μια χαμένη ευκαιρία, θα μπορούσαν δε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα για την προστασία των ζώων, μεταξύ άλλων αν επιτρεπόταν στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης σε σύγκριση με άλλες χώρες. Με ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή η οδηγία θα απαγορεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο να θεσπίσει υψηλότερες προδιαγραφές στο μέλλον. Πέραν αυτού, δεν συμπεριελήφθησαν διαδικασίες τακτικής αναθεώρησης της χρησιμοποίησης ζώων για επιστημονικά πειράματα. Ωστόσο, χαίρομαι που μπορεί να συνεχιστεί η ζωτική έρευνα για νέα φάρμακα και νοσήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR), γραπτώς.(PL) Εκφράζω τη λύπη μου που η οδηγία του Συμβουλίου εγκρίθηκε στην τελική της μορφή χωρίς τη διάταξη που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2009, σύμφωνα με την οποία τα πειράματα σε βλαστοκύτταρα και ανθρώπινα έμβρυα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά έναντι των πειραμάτων με ζώα. Αφήνοντας κατά μέρος τη διατύπωση της οδηγίας, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτού του είδους η προσέγγιση, εννοώ η υποκατάσταση των πειραμάτων με ζώα με πειράματα σε ανθρώπινους οργανισμούς.

 
  
  

Έκθεση Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης στα κράτη μέλη με βάση την παραδοχή ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουν τη σημασία της ανάγκης για ένα υψηλό επίπεδο προσόντων με στόχο την αποτελεσματική προώθηση ενός καλού επιπέδου απασχόλησης και εισοδήματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νέα οικονομία, όπου θα υπάρχει ισχυρή εστίαση σε νέους τομείς και νέες δεξιότητες.

Ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης θα πρέπει να είναι δυνατό τόσο για άτομα με υψηλά προσόντα, τα οποία μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη, όσο και για άτομα με εκπαιδευτικά επίπεδα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν, συνεπώς, σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην επανεκπαίδευση, στην προώθηση της εκπαίδευσης και στην παροχή νέων ευκαιριών για διά βίου εκπαίδευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για ένα καλό επίπεδο απασχόλησης και πλήρη πρόοδο σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι σε εκείνους που πασχίζουν να βελτιώσουν τα προσόντα τους δίνονται πραγματικές εργασιακές ευκαιρίες και τους παρέχεται η δυνατότητα να επανεκπαιδευτούν, αν παραστεί ανάγκη. Μια ισχυρή επικέντρωση στον επαγγελματικό προσανατολισμό σύμφωνα με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες ίσως αποτελέσει τον τρόπο να επανέλθουμε σε υψηλά επίπεδα απασχολησιμότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Παρόλο που το οικονομικό κλίμα παραμένει εύθραυστο στην πλειονότητα των κρατών μελών, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια για την ανάκαμψη της οικονομικής μεγέθυνσης. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουμε την εδραίωση του δυναμικού για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την παροχή υποστήριξης στον πληθυσμό ώστε να βρει θέσεις εργασίας και να εργαστεί. Τον Απρίλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα σειρά βασικών κατευθύνσεων πολιτικής για την απασχόληση στα κράτη μέλη. Αυτές, μαζί με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής, παρέχουν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» με στόχο την έξυπνη, βιώσιμη μεγέθυνση, πρόσφορη για την ενσωμάτωση.

Οι τέσσερις βασικές κατευθύνσεις για την απασχόληση είναι: η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η καταπολέμηση της φτώχειας, η βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα και η ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η έκθεση του κ. Őry υποστηρίζει την προσέγγιση που προτείνεται από την Επιτροπή, παρέχει όμως μερικές αποσαφηνίσεις και μερικές πρόσθετες πληροφορίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Τον Απρίλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στην έκθεσή του, ο κ. Őry, μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), στηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής και προσθέτει ορισμένα στοιχεία που θεωρώ αναγκαία. Έτσι η πολιτική συνοχής, την οποία είχε παραμελήσει η Επιτροπή, πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις πολιτικές για την απασχόληση. Μολονότι η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα σε θέματα απασχόλησης είναι ακόμα περιορισμένη, η ΕΕ δεν πρέπει να αρκεσθεί σε έναν παθητικό ρόλο, και πρέπει να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των μέσων που διαθέτει (της πολιτικής συνοχής, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού). Ως εκ τούτου, στηρίζω πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Βρισκόμενοι αντιμέτωποι με το ραγδαία εξαπλωνόμενο φαινόμενο μιας γηράσκουσας κοινωνίας, πρέπει να λάβουμε μέτρα τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ για να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό των πιο ηλικιωμένων και τις διακρίσεις βάσει της ηλικίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη παρέχουν συνολική στήριξη σε πιο ηλικιωμένους, πρωτίστως δε μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων για την εγκαθίδρυση ενός υψηλής ποιότητας συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην παροχή μακροπρόθεσμων υπηρεσιών μέριμνας και εφαρμόζουν την πολιτική ενημέρωσης και πρόληψης για τα πιο ηλικιωμένα άτομα, με ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή. Για να διασφαλίσουμε την επιτυχή υλοποίηση των σχεδιαζόμενων στόχων, είναι βασικό να θεσπίσουμε ένα βιώσιμο, μακροπρόθεσμο σύστημα χρηματοδότησης υπηρεσιών πρόνοιας. Με τη σειρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει αποδεκτά πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ασχέτως της υλικής τους κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προορίζεται να χαράξει την πορεία της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία.

Μολονότι δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενεπλάκη στην εκπόνηση της στρατηγικής, η οποία αποτέλεσε έργο του κ. Barroso και μόνο, υπάρχει ένας τομέας όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει λόγο: οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Οι 10 κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας και τη βελτίωση των συστημάτων παιδείας και εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτόν, μαζί με την πλειονότητα των συναδέλφων βουλευτών του ΕΚ, ψήφισα σήμερα Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010, υπέρ μιας έκθεσης που καθορίζει αυτούς τους στόχους και μέσω της οποίας μπορούμε ιδιαίτερα να ζητήσουμε να γίνει καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και να επιμείνουμε στην ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στους εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας και των διαθέσιμων δημόσιων υπηρεσιών. Τέλος, αν θέλουμε αυτή η στρατηγική να έχει πραγματικά καθολικό χαρακτήρα, πρέπει να εξασφαλίσουμε συνάφεια μεταξύ αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής της συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής 2020 για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών της ΕΕ θα έχουν μείζονα αντίκτυπο στην αγορά εργασίας στα αμέσως επόμενα χρόνια. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, μέσω των τροπολογιών που προτάθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατέστη δυνατό να καθοριστούν σαφείς στόχοι και να θεσπιστούν ειδικά μέτρα στις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης της Επιτροπής. Βέβαια, η μείωση της ανεργίας, η διασφάλιση ελάχιστων μισθών και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού παραμένουν οι πλέον σημαντικές προτεραιότητες στην πολιτική απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη. Συμφωνώ επίσης ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς είναι η επίτευξη ίσης αμοιβής για ίση εργασία και η διασφάλιση ισότιμων συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζομένους.

Συμφωνώ με τις προτάσεις του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να θεσπίσουμε μέτρα για την πολιτική απασχόλησης, τα οποία θα απευθύνονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες, διότι η φτώχεια πλήττει αυτά τα άτομα πρώτα και κύρια. Καλώ επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερη προσοχή, στις κατευθυντήριες πολιτικές απασχόλησης, σε νέους ανθρώπους και πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η τρέχουσα οικονομική κρίση θα έχει αναμφίβολα σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά απασχόλησης τα προσεχή χρόνια. Υπάρχουν αρχικά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης και διαπιστώνεται αναζωογόνηση της οικονομικής μεγέθυνσης. Ωστόσο, αναμένεται ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση δεν έχουν φθάσει ακόμα στο απόγειό τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επικροτώ τις προσπάθειες που καταβάλλονται τώρα ώστε να εγγυηθούμε τη βιώσιμη ανάκαμψη και να ενισχύσουμε το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των ευρωπαϊκών οικονομιών και να βοηθήσουμε τον κόσμο να βρει δουλειά. Τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις που συνδέονται με αξιοσημείωτες δημογραφικές αλλαγές, οι οποίες επιδεινώνονται από τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης, ενώ το σενάριο βάσει του οποίου ο αριθμός των φορολογούμενων που συνεισφέρουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς βαίνει σταθερά μειούμενος δεν φαντάζει πολλά υποσχόμενο.

Με το πρόγραμμα δράσης 2020 επί τάπητος, με τους στόχους του για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η στρατηγική για την απασχόληση θα πρέπει να εκπονηθεί όχι μόνο σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, αλλά και σε μεσομακροχρόνια βάση. Αυτή η στρατηγική πρέπει προφανώς να εκπονηθεί μαζί με μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των νέων κάτω των 25, της ηλικιακής ομάδας στην οποία επί του παρόντος σημειώνονται άνευ προηγουμένου ποσοστά ανεργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να αιτιολογήσω την ψήφο μου σε σχέση με αυτήν την έκθεση, διότι πιστεύω ότι το θέμα αυτής της έκθεσης είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη.

Αυτή η πρόταση περιέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για την απασχόληση, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική κρίση δεν έληξε και σέρνεται πίσω από την κρίση απασχόλησης.

Ενώ είναι γεγονός ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα ανάκαμψης, η αγορά εργασίας παραμένει κατά βάση κλειστή και ο αριθμός ανέργων εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός. Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ισπανία και την Ελλάδα, για παράδειγμα, ο αριθμός των ατόμων εκτός εργασίας είναι ανησυχητικός και κατά κύριο λόγο αφορά νέους. Στη χώρα μου, όμως, χάρη στην εύνοια της τύχης, αλλά και χάρη στα καλά μέτρα που ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση, ο αριθμός των ανέργων δεν ανέβηκε σε τόσο δραματικό βαθμό. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ιταλική κυβέρνηση υπήρξε πρωτοπόρα στην προώθηση της ευελιξίας και του δυναμισμού στην αγορά εργασίας, αυτή δε η συνταγή φαίνεται να λειτουργεί.

Μερικές κυβερνήσεις που ρέπουν ιδιαίτερα στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων οδήγησαν τους ίδιους τους εργαζομένους τους στην απώλεια των θέσεων εργασίας τους. Αντιθέτως, η επίδειξη μεγαλύτερης ευελιξίας και η διάθεση για μια ανταγωνιστική νέα αγορά εργασίας σώζει θέσεις εργασίας και δημιουργεί οικονομικές συνθήκες που ενθαρρύνουν την εμφάνιση νέων θέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Όρι, παρά το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει ορισμένες σημαντικές τροπολογίες της ευρωομάδας της Αριστεράς, όπως για παράδειγμα την υποχρέωση εξασφάλισης της ισότητας των φύλων, και παρά το ότι επιφέρει βελτιώσεις στο κείμενο της Επιτροπής. Την καταψήφισα διότι η έκθεση δεν ξεφεύγει από τη λογική της ευελιξίας της αγοράς και μάλιστα καλεί για ακόμη περισσότερη καθώς και για στρατηγική χρήση της flexicurity στην αγορά εργασίας, η οποία είναι γνωστό ότι βάλλει ευθέως κατά των εργαζομένων.

Επιπλέον η έκθεση θεωρεί πως για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών, θα χρειαστούν αναδιαρθρώσεις βασισμένες στην πλήρη αξιοποίηση της εσωτερικής αγοράς και την άρση διάφορων «νομικών εμποδίων». Πίσω όμως από αυτήν την ασαφή διατύπωση μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο της μη προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω την έκθεση Őry και επικροτώ την ευκαιρία που αυτή παρέχει. Εντός του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος δράσης 2020, η θέσπιση γενικών κατευθυντήριων γραμμών επιτασσόταν οπωσδήποτε σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική (άρθρο 121 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά και την πολιτική απασχόλησης (άρθρο 148). Η οικονομική κρίση που βιώνουμε επί του παρόντος επιδεινώνει τα κοινωνικά προβλήματα και καθιστά ακόμα πιο αδήριτη την ανάγκη καθιέρωσης αποτελεσματικών και σταθερών πολιτικών απασχόλησης. Συμφωνώ με τον εισηγητή για τις προτάσεις να λάβουμε ισχυρότερα μέτρα για να αυξήσουμε το επίπεδο απασχόλησης για τους άνδρες και τις γυναίκες στην Ευρώπη.

Η έκθεση συνέβαλε στην ανάδειξη ζητημάτων, στα οποία δεν είχε δοθεί αρκούντως έμφαση, όπως είναι: 1. η μείωση της ανεργίας όσον αφορά τις πλέον ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των νέων, αυξάνοντας τα επίπεδα εκπαίδευσης, μειώνοντας τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και γλιτώνοντας τα άτομα από τη φτώχεια· 2. η διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης και αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο εργασιακό χώρο· και 3. η ενεργός συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων, ιδιαίτερα με τη θέσπιση στόχων και δεικτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η στρατηγική της Λισαβόνας αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσω του εργατικού της δυναμικού.

Αυτός ο στόχος δεν έχει ακόμα επιτευχθεί πλήρως με βάση τη διαπίστωση ότι το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό. Είναι σημαντικό να αναλύσουμε τα προβλήματα που συνέτειναν στην επιβράδυνση της πλήρους απασχόλησης. Η απάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή και τη θρησκεία θα αποτελούσε αξιοσημείωτο βήμα προόδου, το οποίο θα επιτρέψει ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους και στις γυναίκες να καταστούν ανταγωνιστικότεροι στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμη τη δυσκολία να συνταιριάξουν τη μητρότητα με την εργασία: η βελτίωση των εταιρικών βρεφονηπιακών σταθμών, η χορήγηση καθεστώτος μερικής απασχόλησης κατόπιν σχετικού αιτήματος και η παροχή δυνατότητας στις γυναίκες να φροντίζουν τα άρρωστα παιδιά τους χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν αν θα χάσουν τη δουλειά τους θα ήταν χρήσιμα μέτρα για να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ανταποκριθούν στον διττό τους ρόλο.

Μια άλλη ομάδα που χρήζει προστασίας είναι οι νέοι άνθρωποι, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουν διασφαλισμένη θέση εργασίας για χρόνια: έχουν πολλές ικανότητες και θεωρητική γνώση, τους λείπει όμως η πρακτική εμπειρία. Τα σχολεία θα πρέπει να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι θέλουν οι εταιρείες και να ετοιμάσουν τους φοιτητές για τον κόσμο της εργασίας. Οι εταιρείες, με τη σειρά τους, πρέπει να επενδύσουν στις νέες γενιές παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εξελίξουν τις σταδιοδρομίες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic και Alf Svensson (PPE), γραπτώς. (SV) Ψηφίσαμε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2010, υπέρ της έκθεσης (A7-0235/2010) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 (2010/0115(NLE)). Ωστόσο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν τμήματα της έκθεσης με τα οποία δεν συμφωνούμε, για παράδειγμα, προτάσεις που στοχεύουν στη λεπτομερή ρύθμιση της πολιτικής των κρατών μελών όσον αφορά την αγορά εργασίας, τον υπερεθνικό έλεγχο του εμπορίου και της βιομηχανίας των κρατών μελών και τη ρύθμιση από πλευράς ΕΕ των κατώτατων αμοιβών. Με αυτή μας την πράξη, θέλουμε να προασπιστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πολλά από εκείνα που περιέχονται στην έκθεση είναι θετικά. Για παράδειγμα, προφανώς υποστηρίζουμε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Οι 10 κατευθυντήριες γραμμές έχουν στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της αξιοπρεπούς απασχόλησης και τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Κοινοβούλιο παρενέβη για να εξασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα χρησιμοποιείται αποτελεσματικότερα, ότι θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους φτωχούς εργαζομένους και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι αναμφίβολα ο κύριος λόγος ανησυχίας μεταξύ των πολιτών μας. Η αγορά εργασίας συνεχίζει να επιδεινώνεται, με ένα ποσοστό ανεργίας που ανέρχεται σήμερα στο 9,8%.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αντιπροσωπεύουν ένα βασικό μέσο τόνωσης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και ένα μέσο υπολογισμού του αντίκτυπου των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν· όλα δε αυτά τόσο στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 όσο και στο πλαίσιο του νέου συντονισμού οικονομικών πολιτικών που καθιερώνεται. Συνεπώς, είναι κρίσιμο να καταπιαστούμε με αυτά τα ζητήματα, το ίδιο κρίσιμο όμως είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι όσο το δυνατόν καταλληλότερες.

Είναι ένα πράγμα το να έχει κανείς κατευθυντήριες γραμμές. Είναι εντελώς άλλο πράγμα, όμως, να δει κανείς την ορθή υλοποίησή τους από τα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, μου φαίνεται ιδιαίτερα ουσιώδες να επαναβεβαιωθεί ο ρόλος του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στη στρατηγική 2020 και στην οικονομική διακυβέρνηση, και να διασφαλιστεί ότι το EPSCO συμμετέχει πλήρως στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κοινωνικού μας μοντέλου και του μοντέλου της καλύτερης οικονομικής διακυβέρνησης για την ΕΕ. Είμαι πεπεισμένη για την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η ισορροπία του πυλώνα απασχόλησης και κοινωνικού πυλώνα στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι συνηγορεί υπέρ πολιτικών που προωθούν την ενεργό γήρανση, την ισότητα των φύλων, την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και την πρόσβαση στην προστασία και στα κοινωνικά και επαγγελματικά κίνητρα για γυναίκες. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες δυσχέρειες στην ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας, καθίσταται αναγκαίο να υλοποιηθούν πολιτικές που προωθούν επίσης το συνταίριασμα του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson και Marita Ulvskog (S&D), γραπτώς.(SV) Ψηφίσαμε σήμερα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι σημειώσαμε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις διαφορετικές γλωσσικές αποδόσεις. Ψηφίσαμε υπέρ του να διασφαλίσουν τα κράτη μέλη επαρκή κατώτατα εισοδήματα, όπως αναφέρεται στην αγγλική μετάφραση της τροπολογίας. Δυστυχώς, αυτό αποδόθηκε ως «minimilön» στη σουηδική μετάφραση, που σημαίνει «ελάχιστος μισθός».

Τα επίπεδα μισθών δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ και, επομένως, υποθέσαμε ότι η σουηδική μετάφραση είναι λάθος. Επιλέξαμε επίσης να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης παρά τις αναφορές στους «υψηλούς φόρους» ως εμπόδια στη μεγέθυνση, χωρίς να δίνεται κανένας ορισμός για το «υψηλοί φόροι». Οι φόροι δεν εμπίπτουν επίσης στην αρμοδιότητα της ΕΕ, και πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από φόρους, οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στη μεγέθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως είπα για την έκθεση της συναδέλφου μου, της κ. Gruny, για την οποία διεξήχθη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η κοινωνία εξελίχθηκε, ο κόσμος άλλαξε και οι εργασιακές σχέσεις πρέπει και αυτές να αλλάξουν. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό ισχύει και, συνεπώς, χαίρομαι που το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ πιο ευέλικτων εργασιακών προτύπων ως μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Επιπλέον, καθώς είχα κυβερνητικές ευθύνες στον τομέα της παιδείας, χαίρομαι που βλέπω ότι αυτή η πρόταση δίνει ειδική έμφαση στην εκπαίδευση και στα προσόντα των εργαζομένων. Μάλιστα, αυτή είναι μια δέσμευση που θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Δεδομένου ότι η κρίση σήμανε ότι ο αριθμός των ανέργων στην Ευρώπη αυξήθηκε από 16 εκατομμύρια το 2008 σε 23 εκατομμύρια το 2010, κάθε στρατηγική εξόδου πρέπει να περιλαμβάνει την εκ νέου δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο εφόσον υπάρξει σαφής εστίαση στην καινοτομία, στις ευέλικτες μορφές εργασίας και σε νέα εργασιακά πρότυπα και κατάρτιση για περισσότερους νέους ανθρώπους για μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική κρίση, της οποίας τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, αποτελεί το σκηνικό χάραξης των νέων κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση το 2020. Αντιμετωπίζουμε άμεσα προβλήματα με την ανεργία και ταυτόχρονα μακροπρόθεσμες προκλήσεις, συγκεκριμένα: τη δημογραφική αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση και την καθιέρωση νέων τεχνολογιών με μειωμένες εκπομπές άνθρακα. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση η οποία θα λύσει τα πιο επείγοντα προβλήματα που προκαλεί η κρίση, καθώς και εκείνα που θα προκύψουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η εφαρμογή των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια, της ποιοτικής εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και της καταπολέμησης της διαρθρωτικής ανεργίας συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη κοινών στόχων και σκοπών που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να αρχίσει τώρα. Τα διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να αρχίσουν ήδη να εφαρμόζουν αυτήν τη στρατηγική. Για τη γεωργία και τον αγροτικό κόσμο είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη στρατηγική αυτή. Οι στόχοι της συνοχής πρέπει να επιδιωχθούν και πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ της πολιτικής συνοχής και άλλων τομεακών πολιτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε κατά αυτού του ψηφίσματος, καθώς αγνοεί τις βασικές αιτίες της απασχόλησης, της εργασιακής ανασφάλειας και της φτώχειας και διότι απορρίφθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν εκ νέου σε αυτό το Σώμα. Αυτές περιελάμβαναν τα ακόλουθα:

- Η Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι ανάγκη να αλλάξουν οι υφιστάμενες μακροοικονομικές πολιτικές μέσω της αναστολής του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και της παύσης των διαδικασιών ιδιωτικοποιήσεων και απελευθέρωσης, με στόχο να τεθεί ως προτεραιότητα η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους και καλύτερους μισθούς, μειώνοντας τα επίπεδα φτώχειας και αυξάνοντας την κοινωνική ένταξη και πρόοδο.

- Η αδήλωτη εργασία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω αυστηρότερων ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας, παράλληλα με φορολογικά μέτρα για άτομα με χαμηλά εισοδήματα.

- Το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει σε έναν συμβιβασμό σε επίπεδο ΕΕ για να τεθεί ένα τέλος στο φαινόμενο των αστέγων έως το 2015 και να ετοιμαστούν ολοκληρωμένα μέτρα πολιτικής, που διασφαλίζουν προσιτή πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση με επαρκή ενεργειακό εφοδιασμό για όλους.

Απορρίφθηκε επίσης η πρότασή μας για τη συμπερίληψη μιας νέας οδηγίας σχετικά με την ισότητα των φύλων. Αυτή υποστήριζε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την απασχόληση των γυναικών, παράλληλα με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και την απάλειψη όλων των ανισοτήτων μέσω συγκεκριμένων στόχων για την ισότητα των φύλων, την ενσωμάτωση βάσει της διάστασης του φύλου και συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς.(FR) Σε μια περίοδο που το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρώπη φθάνει το 9,8%, σε μια περίοδο που η κατάσταση στην αγορά εργασίας συνεχίζει να επιδεινώνεται, σε μια περίοδο που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα όλα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση: δέκα κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την ανεργία των νέων, την απασχόληση προσώπων που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη σημασία της βέλτιστης χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ φιλόδοξοι, είναι όμως πρώτα απ’ όλα κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να εφαρμόζονται, και τώρα και μελλοντικά, από τα κράτη μέλη, και είναι επίσης ένα ισχυρό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα κράτη μέλη σε μια περίοδο που η απασχόληση είναι το σημαντικότερο μέλημα και η σημαντικότερη ανησυχία των συμπολιτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την έκθεση Őry σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο κείμενο αυτό δίνεται σημαντική έμφαση στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσα σε ένα σκηνικό οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Το κείμενο εστιάζεται σε διάφορα σημεία: το ποσοστό απασχόλησης πρέπει να γίνει 75% σε ολόκληρη την Ένωση μέσα στην επόμενη δεκαετία και πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για τις πιο ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας: τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις ανειδίκευτες γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και τους ανθρώπους από περιβάλλον μεταναστών, καθώς αυτοί είναι πιθανότερο να υποστούν διάκριση σχετικά με την πρόσληψη και την απασχόληση. Στο κείμενο υπενθυμίζονται επίσης οι θεμελιώδεις έννοιες της αξιοπρεπούς απασχόλησης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς.(PL) Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης τα επόμενα 10 χρόνια δείχνουν ότι ο τομέας των υπηρεσιών θα είναι ένας από τους τομείς όπου θα δημιουργηθεί η πλειονότητα των θέσεων εργασίας. Για να δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας, πρέπει να υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν και αυτό περιλαμβάνει τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Συνεπώς, θα ήθελα να τονίσω ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες μπορεί να υποστηρίξει την πολιτική απασχόλησης, έστω και μόνο εφόσον βελτιωθεί η ενσωμάτωσή της από τα κράτη μέλη.

Η οδηγία δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, αν όμως εφαρμοστεί καλά, θα έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στις αγορές εργασίας. Επομένως, προσυπογράφω τις προτάσεις που εγκρίθηκαν στην έκθεση. Ο τομέας των υπηρεσιών θα χρειαστεί μετακινούμενους εργαζόμενους που είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και ειδικευμένοι, και για να ισχύσει αυτό χρειαζόμαστε αλλαγές στα συστήματα παιδείας και εκπαίδευσης και στην πολιτική απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Ως ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος μιας υπερπόντιας περιφέρειας, είμαι εξοικειωμένος και με το παραπάνω με πολιτικές που ενθαρρύνουν την απασχόληση και καταπολεμούν τη φτώχεια, καθώς τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στη Γαλλία (για παράδειγμα, 43,9% στη Ρεουνιόν σε σύγκριση με το 62,3% σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ).

Το να πάρουμε αυτόν τον αριθμό του 10% το 2014 και να τον αυξήσουμε στο 75% το 2020 είναι κάτι για το οποίο ανέκαθεν αγωνιζόμουνα, ιδιαίτερα επειδή έχει κυρίως στόχο τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, γυναίκες και ανθρώπους με αναπηρία. Η πρόταση εξετάζει επίσης τη φτώχεια και στοχεύει στη μείωση του αριθμού πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας κατά 25%. Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να κινητοποιήσουν όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, τόσο τις γαλλικές όσο και τις ευρωπαϊκές, ούτως ώστε το κράτος να μπορέσει να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για να τους επιτύχει στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Στήριξα αυτήν τη διαβούλευση επειδή θεωρώ πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ πως θα επιτευχθούν ικανοποιητικά ελάχιστα εισοδήματα πάνω από το όριο της φτώχειας. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η ρήτρα για την ίση μεταχείριση και την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας όποτε είναι αυτό δυνατό.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική κρίση είναι η σημαντικότερη μεταβλητή που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όταν μιλάμε για νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση το 2020, καθώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια. Μολονότι έχουμε κάποιες ενδείξεις ανάκαμψης ορισμένων δραστηριοτήτων στην ΕΕ, στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών η οικονομική κατάσταση παραμένει ακόμα πολύ εύθραυστη.

Από την άλλη, δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως αισθητά τα αποτελέσματα της σημερινής κρίσης όσον αφορά την ανεργία και έτσι πολλές ακόμα χιλιάδες εργαζομένων θα χάσουν τις θέσεις τους εξαιτίας της κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η δημογραφική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και η καθιέρωση νέων τεχνολογιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επομένως, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση για την επόμενη δεκαετία πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο τα πιο επείγοντα προβλήματα που απορρέουν από την κρίση, αλλά και εκείνα που θα εμφανιστούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Συμφωνώ πλήρως με τον εισηγητή, τον κ. Őry και, επομένως, υποστήριξα αυτό το νομοθετικό ψήφισμα. Επικρότησα ιδιαίτερα την τροπολογία αριθ. 12 του Συμβουλίου, η οποία σημειώνει ότι είναι σημαντικό να καταπολεμούμε γεγονότα που επιβραδύνουν την οικονομική μεγέθυνση, μεταξύ άλλων το γραφειοκρατικό βάρος και τους υψηλούς φόρους. Δεν θυμάμαι προηγούμενη ευκαιρία που να μίλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γραφειοκρατικό βάρος και υψηλούς φόρους.

Λίγοι είναι οι άνθρωποι που λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι παράλογοι και εξωφρενικοί φόροι μπορούν να καταστήσουν αναποτελεσματικό το οποιοδήποτε οικονομικό σύστημα. Σήμερα, σε μια χώρα όπως η Λετονία, το φορολογικό σύστημα οδήγησε σε κρίση. Χάρη σε ένα γραφειοκρατικό και στρεβλό φορολογικό σύστημα, η Λετονία απώλεσε άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υποστήριξα αυτό το νομοθετικό ψήφισμα με την ελπίδα ότι θα αναλάβει τη σπουδαία αποστολή της βελτιστοποίησης των φόρων στην επικράτεια της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η πολιτική απασχόλησης είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική ειρήνη. Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον κάθε έθνους να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις για ενδεδειγμένα μέτρα. Ωστόσο, ο τεράστιος βαθμός διακύμανσης στα μεμονωμένα κράτη μέλη καθιστά αδύνατη μια τυποποιημένη δέσμη μέτρων. Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 75%, σε μερικά κράτη μέλη όπως η Πολωνία, η Μάλτα και η Ουγγαρία, τα οποία επί του παρόντος έχουν ένα επίπεδο κάτω από το 60%, αποτελεί καθαρή φαντασίωση. Επίσης, όσον αφορά την Αυστρία, που έχει ένα επίπεδο περίπου στο 70%, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ένα υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής στην αγορά εργασίας είναι συμβατό με την ελευθερία επιλογής που παρέχεται σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών ή την προστασία οικιακών εργαζομένων κατά του μισθολογικού ντάμπινγκ από φθηνούς ξένους εργαζόμενους. Για τους λόγους αυτούς, αποφάσισα να καταψηφίσω αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. − (DE) Η ιδέα ότι είναι δυνατό να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η ανεργία σε μια υπερφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ψευδαίσθηση. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Öry.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Öry διότι συμφωνώ με την προσέγγιση που ακολουθεί και το τελικό της μήνυμα.

Η πρόταση υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης του αριθμού των ενεργών ανθρώπων στην αγορά εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διά βίου μάθηση. Καίριος ρόλος επιφυλάσσεται στην εκπαίδευση μέσω βελτιώσεων των υφισταμένων εκπαιδευτικών συστημάτων που θα ενθαρρύνουν τους νέους να επιδιώξουν ανώτερη εκπαίδευση. Τα επόμενα χρόνια θα γίνουν πολλές νέες προσπάθειες για την αποτελεσματικότερη προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Στις 27 Απριλίου 2010, η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την «Ευρώπη 2020», καθορίζοντας το πλαίσιο για τη νέα στρατηγική και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να αναληφθούν από τα κράτη μέλη.

Η συζήτηση για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 2020 πραγματοποιείται εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης, που αναμφίβολα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας τα προσεχή χρόνια. Παρά κάποια ενθαρρυντικά σημάδια ότι επιστρέφει η μεγέθυνση, η οικονομία παραμένει εύθραυστη στα περισσότερα κράτη μέλη. Επομένως, οι άμεσες συνέπειες της κρίσης στην ανεργία δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως αισθητές. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάκαμψη και για να ενισχυθεί το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των ευρωπαϊκών οικονομικών, καθώς και για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους στην εύρεση απασχόλησης.

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό μια ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης για την επόμενη δεκαετία να αντιμετωπίσει και να βρει ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ των πιεστικών άμεσων προκλήσεων που απορρέουν από την κρίση και εκείνων σε έναν μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Ως σκέλος της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία έχει δεσμευτεί, μαζί με άλλα κράτη μέλη, να επιτύχει ένα ποσοστό απασχόλησης 75% έως το 2020. Ως αποτέλεσμα αυτού του συνολικού στόχου, θα πρέπει να επιτευχθεί στη Ρουμανία ένα ποσοστό απασχόλησης της τάξης του 69-70% έως το 2020. Πρέπει να αναφέρω ότι το ποσοστό απασχόλησης στη Ρουμανία το 2010 είναι 63,6%, με μέσο ευρωπαϊκό όρο το 67,4%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλώ τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μεταρρυθμιστικά προγράμματα, που θα συμβάλουν στα ακόλουθα:

- στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μέσω πολιτικών που προάγουν την ισότητα των φύλων και τις ίσες αμοιβές, με στόχο να περιοριστεί το μισθολογικό χάσμα των φύλων στο 0-5% έως το 2020·

- στην ώθηση του ποσοστού απασχόλησης μέσω μέτρων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον εργασιακό βίο, ιδιαίτερα για εθνοτικές μειονότητες, περιλαμβανομένων των Ρομά·

- στην έγκριση αυστηρών μέτρων που στοχεύουν στην αποθάρρυνση μιας οικονομίας που βασίζεται στην αδήλωτη εργασία, η οποία επιφέρει πολυάριθμες αρνητικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αντί της προώθησης μέτρων που στοχεύουν μόνο στην προστασία της εργασίας στις εσωτερικές αγορές των κρατών μελών·

- στο πλήρες άνοιγμα των αγορών εργασίας στους εργαζόμενους που προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Παρόλο που ο πλήρης αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στα ποσοστά ανεργίας δεν έχει γίνει ακόμα αισθητός, η εφαρμογή μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση είναι ουσιώδης.

Εγκρίνω τον στόχο που έθεσε το Συμβούλιο για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας στο 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού από τώρα έως το 2020, πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να θέσουμε έναν στόχο αύξησης των ποσοστών απασχόλησης στις πλέον ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι νέοι ηλικίας από 15 έως 25, οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι ανειδίκευτες ενεργές γυναίκες, ή τα άτομα με αναπηρία. Ή θα μπορούσαμε να μειώσουμε περαιτέρω τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κάτω του 10%.

Θεωρώ μάλιστα ότι συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να καταπιαστούν με τις δυσχέρειες που βιώνουν οι μακροχρόνια άνεργοι για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καλώ δε το Συμβούλιο να εφοδιαστεί με τους πόρους για να προβεί σε μείωση τουλάχιστον κατά 10% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως προτάθηκε στην έκθεση του κ. Őry, τουλάχιστον το 25% όλων των μακροχρόνια ανέργων θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα μέτρο ενεργοποίησης στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας υπό τη μορφή της προωθημένης εκπαίδευσης, παιδείας και/ή επαγγελματικού αναπροσανατολισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ορόσημο για τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης της ΕΕ. Οι βουλευτές του ΕΚ ψήφισαν για να συμπεριλάβουν μια κατάλληλη κοινωνική συνιστώσα στις κατευθυντήριες γραμμές για πρώτη φορά, μεταξύ άλλων μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των εργαζόμενων φτωχών, καθώς και για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την ένταξη των περιθωριοποιημένων και ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ και η βελγική Προεδρία της ΕΕ πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το μήνυμα που εξέπεμψε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δεσμευτούν να προσδώσουν πιο καθολικό από κοινωνική άποψη χαρακτήρα στις πολιτικές τους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκριθούν στο αίτημα του Κοινοβουλίου για τη λήψη μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ισορροπίας του εργασιακού βίου και της ισότητας των φύλων. Απαιτούνται τεράστιες προσπάθειες σε σχέση με αυτό για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στο 75% έως το 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση νέων πολιτικών απασχόλησης βάσει της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το κείμενο καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα απασχόλησης και ιδιαίτερα να προωθήσουν την κινητικότητα των νέων ανθρώπων. Ο στόχος της δημιουργίας νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η μείωση της ανεργίας και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του ενεργού πληθυσμού στο 75% πρέπει να είναι ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί τα προσεχή χρόνια. Ο ενεργός πληθυσμός πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο κάθε πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς δουλειά, κάθε είδος σχεδίου για το μέλλον –όπως τα ταξίδια, η αγορά σπιτιού ή η απόκτηση παιδιού– γίνεται όνειρο θερινής νυκτός, που είναι απίθανο να εκπληρωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτήν την έκθεση, διότι επιδιώκει να ενθαρρύνει την εφαρμογή μέτρων που στόχο έχουν να διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση ορισμένων ομάδων, ιδιαίτερα των Ρομά.

Δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό, αντί να προασπιζόμαστε τα δικαιώματα εκείνων που ζουν στη δική τους χώρα, θα πρέπει να διευκολύνουμε τα πράγματα για ανθρώπους που, σε πολλές καταστάσεις, είναι απλά φιλοξενούμενοι. Είναι σαφές ότι, σε περιόδους κρίσης, κάθε κράτος πρέπει να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για τους πολίτες του, ίσως με σχέδια που στοχεύουν σε εκείνους που περιέρχονται σε δυσχέρειες ή είναι εκτός εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Υποστήριξα την έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020. Ενόψει του γεγονότος ότι το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ είναι 9,6%, καθίσταται επιτακτική ανάγκη να εντατικοποιηθεί και να εξορθολογιστεί η πολιτική απασχόλησης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Στην Πολωνία, η στήριξη της ΕΕ ωφέλησε χιλιάδες ανθρώπους, που τώρα έχουν βρει απασχόληση. Τα διαθέσιμα προς τούτο χρήματα δεν δαπανώνται πάντοτε συνετά. Η έλλειψη κατάλληλα εξειδικευμένων κατευθυντήριων γραμμών σημαίνει ότι πολλά έργα διεξάγονται σε ad hoc βάση. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια δεν είναι πάντοτε προσαρμοσμένα στην πραγματική κατάσταση, οι ίδιοι δε άνθρωποι συχνά τα παρακολουθούν επανειλημμένα. Κατά συνέπεια, προσυπογράφω την πρωτοβουλία της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, που πήραν τη μορφή που πήραν στη διάρκεια της κρίσης, θα τεθούν σε δοκιμασία στα αμέσως επόμενα χρόνια. Από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές θα εξαρτηθεί αν η Ένωση θα αντιπαρέλθει την κρίση και αν οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα των κατευθυντήριων γραμμών συλλέγοντας συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα μέτρων που λαμβάνονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσουμε την πραγματική επιρροή των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ σε σχέση με τη μείωση της ανεργίας στην Ένωση. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιτρέψει να γίνουν οι όποιες αλλαγές, που ενδέχεται να είναι αναγκαίες σε αυτόν τον τομέα. Απευθύνω επίσης έκκληση να δοθεί ειδική έμφαση στη στήριξη της κινητικότητας και της απασχόλησης γυναικών, νέων, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Παρά μερικά ενθαρρυντικά σημάδια που υποδεικνύουν ανάκαμψη της μεγέθυνσης, η οικονομική κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Η Ευρώπη πρέπει, επομένως, να διασφαλίσει βιώσιμη ανάκαμψη, να ενισχύσει το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των ευρωπαϊκών οικονομιών και να βοηθήσει τους ανθρώπους να εισέλθουν στην εργασία. Η συμβουλή της έκθεσης για τις κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης είναι σαφής: περισσότερες γυναίκες, πιο ηλικιωμένοι και νέοι άνθρωποι στην εργασία, λιγότερη φτώχεια και καλύτερη εκπαίδευση. Αυτό ακριβώς θέλει να έχει επιτύχει η ΕΕ έως το 2020. Για τους λόγους αυτούς, παρέχω τη στήριξή μου στην έκθεση. Περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να συνδυάσουν καλύτερα την εργασία με τη φροντίδα της οικογένειας, λόγου χάρη μέσω των ευέλικτων ωρών εργασίας και της δυνατότητας παροχής φροντίδας στα παιδιά. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία θα βοηθήσει τις γυναίκες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Το Κοινοβούλιο επιδιώκει επίσης να βελτιώσουν οι χώρες της ΕΕ τα συστήματα κοινωνικής τους προστασίας και να διασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, ούτως ώστε να είναι δυνατό να υπάρξει μείωση της φτώχειας και οι άνθρωποι να διαπιστώσουν ότι είναι αποδοτικό να εργάζεται κανείς. Τέλος, η συνεχιζόμενη επιδίωξη των στόχων της πολιτικής της συνοχής θα εξαλείψει της κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών. Αν η Επιτροπή τώρα διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη πραγματικά βασίζουν τις πολιτικές τους στις κατευθυντήριες γραμμές, τα σχέδια της Ευρώπης για το 2020 δεν θα είναι απλώς λόγια κενά περιεχομένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η συζήτηση για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση το 2020 γίνεται σε μια στιγμή κατά την οποία χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι αντιμέτωπες με την τραγωδία της ανεργίας ως μέρος της οικονομικής κρίσης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, ως τμήμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», περιλαμβάνουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές τόσο για την οικονομική πολιτική όσο και για την πολιτική απασχόλησης.

Η έκθεση την οποία ψηφίσαμε σήμερα και την οποία υποστήριξα είναι σύμφωνη με το πνεύμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρόλο που ο εισηγητής μερίμνησε να διασφαλίσει ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σαφείς και χρήσιμες ώστε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν πολιτική. Η προώθηση της απασχόλησης θα προκύψει αυτόματα μέσω της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων σε νέες καταστάσεις, της επίτευξης υψηλών επιπέδων παιδείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εταιρειών και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε όλες αυτές τις διαδικασίες.

Αυτό είναι εκείνο το οποίο ο εισηγητής επιχείρησε να κάνει καθορίζοντας στόχους προκειμένου να αυξηθεί και να βελτιωθεί η απασχόληση, να αυξηθούν τα επίπεδα εκπαίδευσης, να υπάρξει συνδυασμός του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο και να μειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, παράλληλα με το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την απασχόληση και η σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντάσσονται στη αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» και τις «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές» της. Αποτελούν το ενιαίο πλαίσιο της αντεργατικής πολιτικής της ΕΕ που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να προωθηθεί με ακόμη πιο αποφασιστικό και συντονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο επίκεντρό τους βρίσκεται η προσπάθεια του μονοπωλιακού κεφαλαίου να φτηνύνει στα κατώτερα δυνατά όρια η εργατική δύναμη, προϋπόθεση για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του στις συνθήκες της εξελισσόμενης καπιταλιστικής κρίσης. Για τον στόχο αυτό ΕΕ, αστικές κυβερνήσεις και οι πολιτικές δυνάμεις του κεφαλαίου στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούν απερίφραστα τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση: Αύξηση του χρόνου παραμονής στη δουλειά, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με πρόσχημα τη δημογραφική γήρανση και τη «βιωσιμότητα» των δημόσιων ασφαλιστικών συστημάτων. Κυριαρχία της «ευελισφάλειας», των ελαστικών, προσωρινών, μερικών μορφών και σχέσεων εργασίας, σάρωμα κάθε εργατικής κατάκτησης. Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στην κατάρτιση απασχολήσιμων εργατών για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Εξασφάλιση φτηνού εργατικού επιστημονικού δυναμικού – μισθωτής διανόησης για τις επιχειρήσεις. Διαμόρφωση ενός διχτύου στα όρια της εξαθλίωσης για τις ακραίες περιπτώσεις φτώχειας, ώστε να αποτρέπονται οι κοινωνικές εκρήξεις που γεννάει η αγριότητα της εκμετάλλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Κυρίες και κύριοι, αυτή η έκθεση ορθά παρατηρεί ότι είναι σημαντικό να ανυψωθεί το επίπεδο απασχόλησης και να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό τόσο για την οικονομία μας όσο και για την κοινωνία μας. Είναι επίσης σημαντικό να μην θυσιάσουμε την ποιότητα για την ποσότητα, παραλείποντας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των εργαζόμενων φτωχών, είτε σε εθνικό είτε σε ενωσιακό επίπεδο. Υπάρχει μια υπολογίσιμη ομάδα ανθρώπων που εργάζονται, των οποίων όμως το διαθέσιμο εισόδημα είναι ανεπαρκές για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Η οικονομική ύφεση το μετέτρεψε αυτό σε πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη, η δε κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσχερής στη Λιθουανία.

Αυτές οι τάσεις αποτυπώνονται πολύ καλά στους ελάχιστους μισθούς που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και στην ευρεία μείωση των μισθών ως αυστηρό μέτρο λιτότητας. Οι άνθρωποι χωρίς ανώτατη εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, ο κίνδυνος της φτώχειας για ένα εργαζόμενο άτομο χωρίς ανώτατη εκπαίδευση είναι 16% – διπλάσιο από τον μέσο όρο στη Λιθουανία και οκταπλάσιο σε σύγκριση με έναν εργαζόμενο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δυστυχώς, αυτό το χάσμα είναι πολύ μεγαλύτερο στη Λιθουανία σε σύγκριση με οπουδήποτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα της φτώχειας που πλήττει εργαζόμενους δεν συζητήθηκε επαρκώς από τα κράτη μέλη, της χώρας μου περιλαμβανομένης. Χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες σε σχέση με αυτό το πρόβλημα και συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της φτώχειας των εργαζομένων.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Το έπραξα αυτό διότι πιστεύω πως η ποινή του θανάτου διά λιθοβολισμού, η οποία επιβλήθηκε στη Sakineh Ashtiani, συνιστά κατάφωρη παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων του Ιράν. Ασχέτως των γεγονότων, αυτού του είδους η ποινή δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί ή να γίνει αποδεκτή. Τα βασανιστήρια, η παράνομη κράτηση, η σωματική και σεξουαλική βία και η ατιμωρησία των οργάνων του κράτους εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένα σε πολλές χώρες. Αυτό εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σε σχέση με την αμεροληψία και τη διαφάνεια των δικαστικών διαδικασιών σε αυτά τα μέρη. Η συνεχιζόμενη δίωξη εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, μαζί με την εξακολούθηση της ποινικοποίησης των ελεύθερων σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ενηλίκων, είναι απαράδεκτη.

Σε αυτήν την κατάσταση, εναπόκειται σε εμάς, ως ευρωπαίοι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών που αποτελούν τη βάση των θεσμικών μας οργάνων, να ασκήσουμε κάθε δυνατή πίεση στις ιρανικές αρχές για να επανεκτιμήσουν διαδικασίες όπως αυτή. Αυτή η πίεση απέδωσε ήδη καρπούς, καθώς η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τη διά λιθοβολισμού θανατική ποινή της Sakineh Ashtiani. Πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής στο θάρρος όλων των ιρανών ανδρών και γυναικών, που αγωνίζονται για την προάσπιση των βασικών τους ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ευρωκοινοβούλιο σπεύδει να δηλώσει τη στήριξή του στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή, στις απροκάλυπτες στρατιωτικές απειλές του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε βάρος του Ιράν. Με πρόσχημα τη βάρβαρη καταδίκη σε θάνατο διά λιθοβολισμού της Σακιμέχ-Μοχαμαντί-Αστιανί και τις απαράδεκτες διώξεις σε βάρος του λαϊκού κινήματος, το σύνολο των πολιτικών Ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου σε μια σπάνια ομοφωνία υιοθέτησαν ένα ψήφισμα που κλιμακώνει την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη χώρα αυτή. Το ΚΚΕ δεν στήριξε το ψήφισμα γιατί δεν έχει καμία σχέση με την απαιτούμενη αλληλεγγύη στην πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στο αντιδραστικό και σκοταδιστικό καθεστώς το οποίο, αντιθέτως, ενισχύεται από κυρώσεις και τέτοια ψηφίσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αποφασίστηκε αμέσως μετά από διάβημα της πρεσβείας του Ισραήλ στις Βρυξέλλες που το καλούσε να μην ασχολείται με την παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων στο Ισραήλ, αλλά να στρέψει την προσοχή του στο Ιράν.

Η ευαισθησία του Ευρωκοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το φύλο συκής για την επιθετική εξωτερική πολιτική της ΕΕ, για τα εγκλήματά της σε βάρος των εργαζομένων, των μεταναστών και των λαών. Η πάλη εναντία στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις γίνεται όλο και πιο αναγκαία για να κατακτήσουν οι λαοί δικαιώματα και ελευθερίες, για να καθορίζουν αυτοί τις τύχες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Η Sakineh Mohammadi Ashtiani, μια 43 ετών Ιρανή, κινδυνεύει να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου λόγω μοιχείας και συνωμοσίας με σκοπό τη δολοφονία του πρώην συζύγου της. Ως βουλευτής του ΕΚ και πρόεδρος της ένωσης Femmes au Centre (Οι Γυναίκες στο Επίκεντρο) είμαι εξοργισμένη με αυτήν την καταδίκη, την οποία όλοι θεωρούν αυθαίρετη. Στην πραγματικότητα, η απόφαση αυτή παραβιάζει τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα: δεν σέβεται το δικαίωμα της υπεράσπισης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σήμερα, σε ορισμένες χώρες εξακολουθούν να συνυπάρχουν δύο είδη δικαιοσύνης: οι γυναίκες καταδικάζονται και βασανίζονται, πράγμα που συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, και μάλιστα από τους άντρες, που κατέχουν όλες τις εξουσίες. Χαίρομαι διότι εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που καλεί το ιρανικό καθεστώς να αλλάξει άποψη για την ποινή αυτή, καθώς αυτό του δίνει μεγάλη βαρύτητα. Τώρα περιμένουμε να σημειωθεί πραγματική πρόοδος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα. Το Ιράν εξακολουθεί να είναι η χώρα όπου διεξάγεται ο μεγαλύτερος αριθμός εκτελέσεων ετησίως. Επομένως, υποστηρίζω κατηγορηματικά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδικάζει αυστηρά τη θανατική ποινή και καλεί τις ιρανικές αρχές να καταργήσουν τη χρήση της, να απαγορεύσουν όλες τις μορφές βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και να σταματήσουν τη δίωξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στηρίζω τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προαγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων στήριξης όπως το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Το μέσο αυτό, που έχει προϋπολογισμό 1,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς, πρέπει επομένως να συνεχίσουν να προετοιμάζουν ενεργά επιπλέον μέσα βοηθείας προκειμένου να υπερασπιστούν ενεργά τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιράν.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Παρέχω την πλήρη στήριξή μου στο κοινό ψήφισμα, ως πολιτικός εκπρόσωπος, ακόμη όμως περισσότερο ως γυναίκα. Το Ιράν σήμερα είναι μια χώρα που συμβολίζει τη βία του ριζοσπαστικού Ισλάμ και του φανατισμού κατά των γυναικών και των βασικών τους δικαιωμάτων.

Με αυτό το ψήφισμα, ορθά καλούμε την Ισλαμική Δημοκρατία και τους ηγέτες της να σεβαστούν τις διεθνές συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που το Ιράν είναι νομικά δεσμευμένο να τηρεί. Η περίπτωση της Sakineh, μαζί με τις άλλες περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο υπέρ του οποίου ψηφίσαμε, επιβεβαιώνει ότι σήμερα η Τεχεράνη ενδέχεται όχι μόνο να βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση προς τις σύγχρονες πολιτικές και πολιτιστικές αξίες, αλλά θέτει εαυτήν εκτός νομιμότητας σε ό,τι αφορά τους διεθνείς κανόνες, καθώς παραλείπει να συμμορφωθεί με δεσμευτικές συμφωνίες όσον αφορά την επικύρωση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Το ψήφισμα είναι σθεναρό, ορθά σθεναρό, σε μια στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να αναγκάσουμε το Ιράν να αισθανθεί όλη την ισχύ και την πίεση που δύναται να ασκήσει το θεσμικό μας όργανο, ούτως ώστε το διεθνές κίνημα για να σταματήσουμε το έργου του δήμιου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Συνεπώς, ψήφισα αποφασιστικά υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η διεθνής κοινότητα κέρδισε μια μικρή νίκη, η οποία εξακολουθεί να προσφέρει μια αχτίδα φωτός στην περίπτωση της γυναίκας στο Ιράν που έχει καταδικαστεί σε θάνατο διά της βάρβαρης μεθόδου του λιθοβολισμού. Η ποινή έχει ανασταλεί προς το παρόν, αυτό τελικά όμως δεν σημαίνει τίποτα. Αυτός είναι ο λόγος που οι προσπάθειες όλων των μελών της διεθνούς κοινότητας πρέπει να συνεχιστούν, με στόχο την απαγόρευση της θανατικής ποινής σε κράτη όπως το Ιράν, όπου οι ζωές των ανθρώπων ορίζονται από αρχαϊκούς νόμους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να καταδικάζει και να ασκεί πίεση σε κράτη όπου δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν σημαίνουν τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι στο Ιράν, που διακινδυνεύουν τη ζωή τους και την προσωπική τους ασφάλεια καθημερινά, αγωνιζόμενοι για μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερα δημοκρατικά δικαιώματα. Οι διεθνείς ενώσεις και φορείς παρέχουν τη στήριξή τους προς αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο, όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα καταπιεστικό καθεστώς που έχει εγκλωβιστεί σε άλλες εποχές, όπως αυτό στην Τεχεράνη, η μάχη πρόκειται να είναι δύσκολη και διαρκείας. Κανείς δεν θα πρέπει να καταβάλει ως τίμημα την ελευθερία του, επειδή εξέφρασε την άποψή του ανοικτά εναντίον ενός καθεστώτος ή μερικών ηγετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στο πλαίσιο του ρόλου της ως εξαγωγέα ελευθερίας και σεβασμού στους ανθρώπους και στα δικαιώματά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), γραπτώς. (EN) Απείχα της ψηφοφορίας σε σχέση με αυτήν την πρόταση ψηφίσματος. Ωστόσο, θα είχα ψηφίσει υπέρ της πρότασης ψηφίσματος (ECR) B7-0499/2010. Βέβαια, συμμερίζομαι τα αισθήματα ότι ο θάνατος διά λιθοβολισμού (ή κάθε άλλη μορφή θανατικής ποινής) για μοιχεία είναι εντελώς απαράδεκτος, ακόμη και για μουσουλμανικές χώρες που ενδέχεται να επιθυμούν να απαγορεύσουν διά νόμου τέτοια συμπεριφορά. Μολονότι δεν είμαι υπέρ της χρήσης του ποινικού νόμου για την επιβολή ηθικής διαγωγής μεταξύ συναινούντων ενηλίκων, σέβομαι το δικαίωμα άλλων χωρών να υιοθετούν άλλη άποψη, στο μέτρο που δεν χρησιμοποιούν δυσανάλογες και βάρβαρες ποινές. Με ανησυχεί επίσης ιδιαίτερα η χρήση του ποινικού νόμου κατά των πολιτικών αντιφρονούντων, είτε στο Ιράν είτε σε εκείνες τις χώρες στην ΕΕ, που είναι ένοχες σε σχέση με αυτό.

Όλοι οι κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές κατηγορίες θα πρέπει να δικαιούνται νομική εκπροσώπηση και θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες έναντι αθέμιτων αστυνομικών πρακτικών πριν από τη δίκη. Δεν πιστεύω ότι λειτουργεί υπέρ της ΕΕ το να λέει στο Ιράν ότι δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Αν θέλουμε αυτή η πρόταση ψηφίσματος να μην αποδειχθεί αντιπαραγωγική, θα πρέπει να είναι μετριοπαθής και να απευθύνεται στους υποστηρικτές των μεταρρυθμίσεων που είναι μέλη μιας πολύ συντηρητικής κοινωνίας. Αυτή η πρόταση ψηφίσματος θα προσβάλει ακόμη και τους Ιρανούς που τάσσονται υπέρ των μεταρρυθμίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η Sakineh Ashtiani είναι το πρόσωπο των εκτελέσεων στο Ιράν και σύμβολο της αδικίας των δικαστικών διαδικασιών της χώρας και των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων που διαπράττει. Θέλω να ενώσω τη φωνή μου με εκείνα τα κινήματα διεθνούς αλληλεγγύης που ζητούν να ακυρωθεί η ποινή και να απελευθερωθεί άμεσα η Sakineh Ashtiani: το αίτημα για την απελευθέρωσή της είναι και αγώνας για ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες, για ελευθερία έκφρασης και για ενεργό συμμετοχή σε μια ελεύθερη κοινωνία. Υποστηρίζω θερμά την καταπολέμηση των διακρίσεων και ειδικότερα την υπόθεση των ιρανών γυναικών και θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ρόλο της Sakineh Ashtiani στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη δημοκρατία, την ισότητα και τα δικαιώματα στο Ιράν. Το θάρρος και η αποφασιστικότητα των ιρανών γυναικών αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η θεοκρατική δικτατορία στο Ιράν σπείρει μίσος και κηρύσσει τη μισαλλοδοξία. Η εμπρηστική της ρητορική υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ και του πυρηνικού του προγράμματος, που επιμένει χωρίς έλεγχο ή διεθνή εποπτεία, αποτελούν απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Τα ισλαμικά δικαστήρια εφαρμόζουν βάρβαρους νόμους που συνιστούν εγγενώς αρνησιδικία, καθώς θέτουν τις γυναίκες σε καθεστώς ουσιαστικής δουλείας.

Δυστυχώς, η υπόθεση της Sakineh Mohammadi-Ashtiani δεν είναι μοναδική, και πρέπει να υποστηρίξουμε όλες τις άλλες γυναίκες που καταδικάζονται σε θάνατο χωρίς να γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να επαναβεβαιώσω την αντίθεσή μου στη θανατική ποινή και να καλέσω τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 62/149 και 63/138 του ΟΗΕ, να κηρύξουν αναστολή των εκτελέσεων, ενόψει της κατάργησης της θανατικής ποινής. Καταδικάζω τη σύλληψη και παρωθώ για την άμεση απελευθέρωση της Zahra Bahrami, μιας πολίτου των Κάτω Χωρών, η οποία ταξίδευε στο Ιράν για να επισκεφθεί την οικογένειά της και η οποία κρατήθηκε στη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Achoura στις 27 Δεκεμβρίου 2009 και υποχρεώθηκε να προβεί σε τηλεοπτικές εξομολογήσεις, παραδεχόμενη τους σε βάρος της ισχυρισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του κοινού ψηφίσματος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, το οποίο προσυπέγραψα, καθώς θεωρώ ότι αποτελεί ηθική επιταγή να ασκηθεί πίεση στις ιρανικές αρχές να απόσχουν από τη διάπραξη του απεχθούς αυτού εγκλήματος. Είμαι υπερήφανη που γεννήθηκα στη χώρα που υπήρξε πρωτοπόρα στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Η Sakineh Mohammadi-Ashtiani δεν διέπραξε κανένα έγκλημα, εντούτοις συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο διά λιθοβολισμού και συνεχώς υφίσταται εξευτελισμούς και μαστιγώνεται. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία για τις συνεχείς εκθέσεις σχετικά με τις διώξεις που ασκούν οι ιρανικές αρχές σε βάρος πολιτικών αντιφρονούντων και προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε βάρος γυναικών και νεαρών φοιτητών. Αυτό αποτελεί σαφή παραβίαση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών και κατάχρηση των δικαστικών εξουσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η αδικαιολόγητη και δυσανάλογη βία όχι μόνο προσβάλλει τις ευρωπαϊκές μας ευαισθησίες, καθώς αντίκειται εντελώς στο σώμα των αξιών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Δύση και σήμερα αποτελούν, ευτυχώς, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς. Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων ξεπροβάλλουν εκείνες της βίας κατά των γυναικών που, σε ορισμένες κοινωνίες, χρησιμοποιούνται συχνά ως όπλο ή λάφυρο, ως διακοσμητικά αντικείμενα ή ως όντα χωρίς δικαιώματα ή την ικανότητα να ενεργούν αυτόνομα, καταδικαζόμενα να είναι μια διεστραμμένη και ανυπεράσπιστη μειονότητα.

Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη και χώρες που επιμένουν να υιοθετούν αποτρόπαιες πρακτικές σε βάρος γυναικών και να επιβάλλουν ωμές, βίαιες και σαφώς δυσανάλογες τιμωρίες σε βάρος τους. Αυτά εκτρέφουν νοοτροπίες που καταπιέζουν, υποβαθμίζουν και εξευτελίζουν τις γυναίκες απλά και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Ακριβώς επειδή πιστεύω στη συμπληρωματική φύση των φύλων βάσει των φυσικών τους διαφορών και στα ίσα δικαιώματα, δεν μπορώ παρά να καταδικάσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις αποτρόπαιες πρακτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε αντίθετοι στη θανατική ποινή σε κάθε χώρα, είτε πρόκειται για τις ΗΠΑ, είτε για το Ιράν, είτε για οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Είμαστε επίσης εναντίον κάθε μορφής βασανιστηρίων, οπουδήποτε και αν πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, στο Ιράν και σε φυλακές που ελέγχονται από τη CIA. Συνεπώς, παρωθούμε το Ιράν να χαρίσει τη ζωή στη Sakineh Ashtiani και να σταματήσει τον λιθοβολισμό των γυναικών, των νέων και άλλων. Κατά συνέπεια, ψηφίσαμε υπέρ αυτού του ψηφίσματος.

Ωστόσο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε για να γίνει σεβαστή η δημοκρατία στο Ιράν, η προάσπιση των δικαιωμάτων εκείνων που εξακολουθούν να αγωνίζονται για κοινωνική δικαιοσύνη, πρόοδο και δημοκρατία σε αυτήν τη χώρα δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιηθεί σε βάρος της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν και της εξουσίας του να αποφασίσει για το μέλλον του. Πολύ δε λιγότερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει την επέμβαση και την ανάμειξη που δεν σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Ο θάνατος διά λιθοβολισμού δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτός ή να υποστηρίζεται σε καμία περίπτωση. Καλώ τις ιρανικές αρχές να ανακαλέσουν την ποινή που επιβλήθηκε στη Sakineh Mohammadi-Ashtiani και να αναθεωρήσουν την υπόθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς.(PL) Μένουν ακόμη τρεις μήνες έως το τέλος του 2010, και το δικαστικό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατάφερε να εκδώσει φέτος ήδη 2.000 θανατικές ποινές. Με βάση την αισιόδοξη υπόθεση εργασίας ότι το τελευταίο τρίμηνο δεν θα εκδοθεί ούτε μία ακόμη τέτοια ποινή και αν υποθέσουμε, επίσης, ότι έχουμε λάβει γνώση όλων των θανατικών ποινών, αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα, πέντε ιρανοί πολίτες μαθαίνουν ότι προσεχώς θα χάσουν τη ζωή τους. Το πρωί, ενδέχεται να είναι η Sakineh Mohammadi-Ashtiani που, το 2006, καταδικάστηκε σε θάνατο διά λιθοβολισμού για μοιχεία. Το μεσημέρι, μπορεί να είναι η σειρά του Mohammad Mostafaei, του δικηγόρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διέφυγε από το Ιράν από φόβο μήπως συλληφθεί και υποστεί διώξεις. Το απόγευμα, το επόμενο θύμα του ιρανικού καθεστώτος μπορεί να είναι η Nasrin Sotoudeh, που αγωνίζεται για τη μείωση του αριθμού θανατικών ποινών που εκδίδονται σε βάρος ανηλίκων, ενώ πιο αργά το απόγευμα, το επόμενο άτομο που πρόκειται να συλληφθεί εξαιτίας της συμμετοχής του σε διαδήλωση θα είναι η ολλανδή πολίτης Zahra Bahrami.

Τέλος, και πέμπτον κατά σειρά, οι ιρανικές αρχές αρπάζουν το επόμενο θύμα τους –χωρίς να το γνωρίζουμε– στη διάρκεια της νύχτας στο πλαίσιο μυστικής επιδρομής.

Συνεπώς, ζητούμε κατηγορηματικά την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν, την άρση της διά λιθοβολισμού θανατικής ποινής σε βάρος της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και την απελευθέρωση από τις φυλακές της Zahra Bahrami. Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε ότι το Ιράν έχει υπογράψει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το άρθρο 18 του οποίου ορίζει: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας».

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα για τις υποθέσεις της Sakineh Mohammadi Ashtiani και της Zahra Bahrami, διότι η κατάσταση αυτών των δύο γυναικών είναι τραγική. Η Sakineh Mohammadi Ashtiani, που καταδικάστηκε σε θάνατο από την ιρανική κυβέρνηση, απειλείται από μέρα σε μέρα να εκτελεστεί με το άκρως βάρβαρο έθιμο του λιθοβολισμού. Ποια χώρα μπορεί τον 21ο αιώνα να καταγράφει στον ποινικό της κώδικα το μέγεθος που πρέπει να έχουν οι πέτρες που θα ριχτούν σε έναν καταδικασμένο φυλακισμένο ώστε να τον σκοτώσουν; Το Ιράν είναι αυτή η χώρα. Μόνο η παρέμβαση της διεθνούς και της πολιτικής κοινότητας κατόρθωσε να εμποδίσει λιθοβολισμούς τα τελευταία χρόνια και μόνο αυτή θα μπορέσει να κάνει την ιρανική κυβέρνηση να υποχωρήσει. Έχουμε καθήκον ως πολιτικοί, ως πολίτες, ως άνθρωποι, να προλάβουμε κάτι που δεν είναι τίποτα άλλο παρά φόνος.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς. (FI) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος RC­B7­0494/2010 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι μια ύπαρξη που αρμόζει στον άνθρωπο, τα πολιτικά δικαιώματα και η δίκαιη μεταχείριση αποτελούν τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλους, ασχέτως της χώρας στην οποία έτυχε να γεννηθούν. Αφού διαβάσει το ψήφισμα, κάθε άνθρωπος με υγιή συνείδηση θα είναι σε θέση να δει γιατί το θέμα δημιουργεί έντονη φόρτιση στην Ευρώπη, επομένως δεν θεωρώ αναγκαίο να αναδείξω επιμέρους πτυχές του σε αυτήν την αναθεώρηση.

Μολονότι, επί του παρόντος, αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα χαμηλού επιπέδου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση προς άπαντες, η κατάσταση στο Ιράν δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχουν παρόμοια ή και ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα σχεδόν παντού στον Τρίτο Κόσμο. Υπάρχει ιδιαίτερα συστηματική καταπίεση σε μείζονα κλίμακα σε περιοχές όπου ισχύει ο νόμος της Σαρία.

Γνωρίζω καλά ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ευρέως γνωστή εδώ και καιρό, χωρίς όμως να έχει σημειωθεί καμία αξιοσημείωτη πρόοδος στο θέμα. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω πως είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκεί πίεση στο Ιράν και σε άλλες προβληματικές χώρες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απόλυτα κατακριτέο και η ΕΕ, ως υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη, αλλά πρέπει να δείξει πόσο πολύ απεχθάνεται τις διάφορες καταδίκες σε θάνατο διά λιθοβολισμού που επιβάλλονται στη χώρα επί σειρά ετών. Η ΕΕ πρέπει να στείλει το σαφές μήνυμα ότι αυτού του είδους πρακτικές δεν είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε μια χώρα που θέλει να τη σέβονται και επιδιώκει τη διατήρηση φυσιολογικών διπλωματικών σχέσεων με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Ψήφισα υπέρ του κοινού ψηφίσματος για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, διότι υποστηρίζω ολόθερμα την ουσία του. Η δικτατορία του Ahmadinejad συμπαρέσυρε εκ νέου το κρατικό σύστημα και την κρατική εξουσία του Ιράν πίσω στον Μεσαίωνα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στο ιρανικό καθεστώς ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν είναι μόνο βαρύγδουπα λόγια. Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι οι φανατικοί ισλαμιστές δεν θέλουν να καταλάβουν το νόημα του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να πετύχουμε την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν και να σώσουμε τη Sakineh Mohammadi-Ashtiani και τη Zahra Bahrami από τα χέρια των θρησκευτικών τρομοκρατών, που διέστρεψαν τον νόμο σε εργαλείο τρόμου σε βάρους των ίδιων τους των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος με την ελπίδα ότι αυτή η βαρβαρότητα θα σταματήσει και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των γυναικών και των ανδρών στην κατάσταση που αφορά τη Sakineh Mohammadi-Ashtiani θα γίνουν σεβαστά. Θα ήθελα να τονίσω ότι γινόμαστε μάρτυρες των συνεπειών εφαρμογής του φονταμενταλιστικού ισλαμικού νόμου, τον οποίο μερικοί άνθρωποι θα ήθελαν να θεσπίσουν επίσης και στη δημοκρατική μας Ευρώπη.

Η ποινή του θανάτου διά λιθοβολισμού είναι στην πραγματικότητα μορφή βασανιστηρίων. Τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες γυναίκες θανατώθηκαν διά λιθοβολισμού στο Ιράν για το έγκλημα της μοιχείας, τουλάχιστον δε 40 ακόμη άτομα βρίσκονται στη φυλακή εν αναμονή της ίδιας μοίρας. Για να μην αναφερθούμε στις χιλιάδες γυναίκες που συλλαμβάνονται για πολιτικούς λόγους, οι οποίες συχνά βασανίζονται και εκτελούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς. (IT) Κάθε λέξη που εκστομίστηκε σε τούτη την Αίθουσα θα πρέπει να είναι σαν λιθάρι που τίθεται στα πόδια εκείνων που διαπράττουν τον λιθοβολισμό, ούτως ώστε να κτίσουμε ολόγυρά τους ένα τείχος του αίσχους και να τους εξολοθρεύσουμε από την ανθρώπινη εξουσία.

Η Sakineh πρέπει να διασωθεί και μαζί της οι γυναίκες και οι άντρες σε ολόκληρο τον κόσμο που εξακολουθούν να είναι θύματα αυτής της βάρβαρης ωμότητας, η οποία είναι ανήκουστη ακόμη και στα πλέον άγρια και πρωτόγονα ζώα. Είναι το κτήνος, ο διάβολος δηλαδή, που σήμερα κινεί τα χέρια και τα χείλη ανάξιων ηγετών και ψευδεπίγραφων αγίων, τους οποίους ο Παντοδύναμος έχει ήδη καταδικάσει χωρίς καμία πιθανότητα χάρης. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αν δεν σταματήσουν τώρα, ο χρόνος τους θα είναι μετρημένος και γι’ αυτούς δεν θα υπάρξει ειρήνη ούτε τώρα ούτε ποτέ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα το σχέδιο ψηφίσματος και χαίρομαι διότι το Σώμα το υπερψήφισε σχεδόν ομόφωνα. Τέτοιες περιπτώσεις καταδεικνύουν την δύναμη της πειθούς της δημοκρατίας.

Η κινητοποίηση ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδίως στην Ιταλία, για τη στήριξη της Sakineh θα πρέπει να υποστηριχθεί ένθερμα και ελπίζω ότι η κατάσταση στο Ιράν θα βελτιωθεί. Πιστεύω ότι ένας από τους κύριους ρόλους του Κοινοβουλίου είναι να αποτελεί φάρο ελπίδας για όλα τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι το ιρανικό καθεστώς θα επανεξετάσει την πολιτική του, θα δείξει μεγαλύτερο σεβασμό στις γυναίκες και θα θεσπίσει ένα διαφανέστερο και λιγότερο μεσαιωνικό δικαστικό σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Οι λέξεις ενίοτε δεν αρκούν όταν κανείς έρχεται αντιμέτωπος με τη βαρβαρότητα, την ατίμωση και την πλήρη περιφρόνηση των πλέον θεμελιωδών ανθρώπινων αξιών. Όντας αντιμέτωποι με τις κοτρόνες των σκοταδιστών, εναπόκειται πλέον στους δημοκράτες του κόσμου να σώσουν τη Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

Αφότου οι μουλάδες επανέφεραν τον λιθοβολισμό το 1979, 300 άνθρωποι σφαγιάστηκαν –δεν υπάρχει άλλη λέξη για να το περιγράψουμε– ως αποτέλεσμα εικονικών δικών, για να μην αναφερθούμε στον απαγχονισμό ανηλίκων, ομοφυλοφίλων και πολιτικών αντιφρονούντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οπαδοί της Μπαχάι πίστης, το μοναδικό έγκλημα των οποίων είναι ότι δεν ασπάζονται την ίδια θρησκεία με εκείνους που κατέχουν την εξουσία στην Τεχεράνη.

Ιδού λοιπόν το βάρος των λέξεών μας, το βάρος αυτής της διεθνούς κινητοποίησης στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις προσέθεσε τη φωνή του τούτο το απόγευμα. Το όμορφο πρόσωπο της Sakineh τώρα ενσαρκώνει τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν και, επιπλέον, την προάσπιση όλων των θυμάτων της καταστολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (ES) Το ψήφισμα που μόλις εγκρίναμε καθιστά σαφή την κατηγορηματική μας εναντίωση στην επιβολή της διά λιθοβολισμού θανατικής ποινής σε βάρος της ιρανής πολίτου Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Ασχέτως των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται, είναι αδύνατον να δικαιολογείται ή να γίνεται αποδεκτή η διά λιθοβολισμού θανατική ποινή. Επιπλέον, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν από τις ιρανικές αρχές να άρουν την ποινή και να αναθεωρήσουν την υπόθεση.

Το κείμενο, που εγκρίθηκε με 658 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 22 αποχές, ζητεί επίσης από την ιρανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει την υπόθεση της Zahra Bahrami και «να της χορηγήσει αμέσως πρόσβαση σε νομική αρωγή και προξενική συνδρομή, να την αποφυλακίσει ή να της εξασφαλίσει τη δέουσα διαδικασία». Ομοίως, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούν την Τεχεράνη να σταματήσει την εκτέλεση του Ebrahim Hamidi, ενός δεκαοκτάχρονου που κατηγορείται για σοδομισμό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι μαζί με το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, τη Σαουδική Αραβία, το Σουδάν και τη Νιγηρία, «το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ελάχιστες χώρες που εφαρμόζουν ακόμη τον λιθοβολισμό». Υπ’ αυτήν την έννοια, καλεί το ιρανικό κοινοβούλιο να εγκρίνει νομοθεσία που θα απαγορεύει «τη βάναυση και απάνθρωπη πρακτική του λιθοβολισμού». Επιπλέον, η ιρανική κυβέρνηση θα πρέπει να κηρύξει αναστολή των εκτελέσεων ενόψει της κατάργησης της θανατικής ποινής.

 

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.10 και συνεχίζεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIANNI PITTELLA
Αντιπροέδρου

 

9. Ανακοίνωση της Προεδρίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, η συνεδρίαση συνεχίζεται. Με μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση σας ανακοινώνω μια είδηση που έμαθα από ορισμένα πρακτορεία Τύπου, σύμφωνα με τα οποία ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέστειλε την εκτέλεση της Sakineh Mohammadi Ashtiani. Πριν από λίγες ώρες, το Σώμα εξέφρασε σταθερή και ενιαία γνώμη για το ζήτημα αυτό, με πλειοψηφία που άγγιζε την ομοφωνία. Χαιρόμαστε πολύ γι’ αυτό, όμως ο αγώνας συνεχίζεται, διότι τώρα είναι ουσιαστικής σημασίας να ζητήσουμε αναθεώρηση της υπόθεσης. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συμβάλει σε αυτό κάνοντας ό,τι έκανε πάντα, δηλαδή να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

11. Εξαγωγές όπλων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης, προς το Συμβούλιο, των βουλευτών Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων (O-0076/2010 - B7-0320/2010).

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš , συντάκτης.(LV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, έχετε λάβει την ερώτηση. Σήμερα, θα μιλήσω για την ουσία της ερώτησης. Ένα ελικοπτεροφόρο μήκους 200 μέτρων, το οποίο μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα 16 βαρέα ελικόπτερα, 40 άρματα μάχης, 900 άτομα προσωπικό υπηρεσίας, αποβατικό σκάφος, και είναι εξοπλισμένο με στρατιωτικό νοσοκομείο. Η Γαλλία επιθυμεί να πουλήσει τέσσερα τέτοια επιθετικά πολεμικά πλοία στη Ρωσία, χωρίς να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πριν από 18 μήνες, η Ρωσία επιτέθηκε στη γείτονά της Γεωργία και δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τους όρους της εκεχειρίας την οποία διαπραγματεύτηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Επίσης, το περασμένο φθινόπωρο, η Ρωσία διεξήγαγε στρατιωτικές ασκήσεις στα σύνορα με την Εσθονία, οι οποίες είχαν ως στόχο την κατάληψη των κρατών της Βαλτικής. Θα ήθελα να θέσω σε όλους σας μια ερώτηση. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και για ποιον λόγο την χρειαζόμαστε; Την άνοιξη, όταν η Ελλάδα επλήγη σοβαρά από την οικονομική κρίση, η Ευρώπη είχε μια επιλογή – να βοηθήσει την Ελλάδα ή να την αφήσει να βουλιάξει. Σε εκδήλωση αλληλεγγύης, οι χώρες της Ευρώπης αποφάσισαν να βοηθήσουν την Ελλάδα, καθώς υπήρχε μια κοινή αντίληψη μεταξύ των κρατών μελών ότι, αν η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας επιδεινωνόταν, αυτό θα είχε ως συνέπεια την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πεδίο της εξωτερικής ασφάλειας δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχουμε δεσμευθεί με συμφωνίες να ενεργούμε με αλληλεγγύη και σε αυτό το πεδίο. Πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το πού θα στάθμευε και για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιούσε η Ρωσία αυτά τα επιθετικά πολεμικά πλοία. Οι θέσεις εργασίας στη Γαλλία είναι σημαντικές. Ωστόσο, δεν μπορούν να δημιουργηθούν εις βάρος της ασφάλειας άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Κυρίες και κύριοι, σας καλώ να μην επιτρέψετε την πώληση κανενός είδους όπλων σε τρίτες χώρες προτού το θέμα συζητηθεί στο Συμβούλιο και προτού υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα ότι μια τέτοια συναλλαγή θα εξυπηρετούσε στην ενίσχυση και όχι στην αποδυνάμωση της κατάστασης ασφαλείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, χαιρετίζω την ευκαιρία που έχουμε σήμερα το απόγευμα να επικεντρωθούμε στον έλεγχο των εξαγωγών όπλων.

Καθώς η βαρόνη Ashton αδυνατεί να παρευρεθεί σε αυτήν τη συνεδρίαση, ζήτησε από την Προεδρία να την αντικαταστήσει σε αυτήν τη συζήτηση και, ως εκ τούτου, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που λάβαμε σχετικά με αυτό το θέμα.

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει εδώ και κάποια χρόνια ηγετικό ρόλο στον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: θέλουμε να εμποδίσουμε την εξαγωγή στρατιωτικών τεχνολογιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητους σκοπούς όπως η εσωτερική καταστολή ή διεθνείς επιθετικές ενέργειες.

Πριν από 10 και πλέον χρόνια, το Συμβούλιο ενέκρινε έναν κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγωγή όπλων, ο οποίος ορίζει μια σειρά κριτηρίων για την εξαγωγή συμβατικών όπλων. Ο κώδικας αυτός αντικαταστάθηκε το 2008 από μια κοινή θέση που εισήγαγε ορισμένα νέα στοιχεία, και είχε ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει το ισχυρότερο σύστημα ελέγχου της εξαγωγής όπλων στον κόσμο. Οι νομικά δεσμευτικές διατάξεις της κοινής θέσης αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη θα διενεργούν εξαγωγές όπλων με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο.

Ο σκοπός της κοινής θέσης είναι να συντονίσει αποτελεσματικά τις εθνικές πολιτικές για τον έλεγχο της εξαγωγής όπλων χρησιμοποιώντας, συγκεκριμένα, έναν μηχανισμό κοινοποίησης άρνησης και διαβούλευσης. Ο μηχανισμός αυτός σημαίνει ότι, όταν ένα κράτος μέλος σχεδιάζει να χορηγήσει μια άδεια εξαγωγής, η αίτηση της οποίας απορρίφθηκε από άλλο κράτος μέλος για μια κατ’ ουσίαν ταυτόσημη συναλλαγή, πρέπει να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το εν λόγω κράτος μέλος και να κοινοποιεί σε όλα τα κράτη μέλη την τελική του απόφαση. Με άλλα λόγια, το κράτος μέλος που χορηγεί μια άδεια για συναλλαγή που έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος πρέπει να παρέχει λεπτομερή αιτιολόγηση της απόφασής του σε όλα τα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, απαντώντας στις ερωτήσεις σχετικά με τις διαβουλεύσεις, η κατάσταση είναι σαφής: η κοινή θέση προφανώς απαιτεί τη συστηματική διαβούλευση μόνο όταν μια αίτηση χορήγησης άδειας για ταυτόσημη συναλλαγή έχει απορριφθεί στο παρελθόν.

Γενικά, οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών εντός των αρμοδίων δομών του Συμβουλίου ανταλλάσσουν σε τακτική και συχνή βάση πληροφορίες για τον έλεγχο των όπλων και, ειδικότερα, για τους λεγόμενους «ευαίσθητους» προορισμούς. Τα κράτη μέλη ζητούν συχνά τις γνώμες άλλων μελών του Συμβουλίου για οιονδήποτε προορισμό που ενδέχεται να προκαλεί ανησυχία ή για τον οποίο μπορεί να υπάρχει αμφιβολία. Αυτή η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί έναν κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων.

Προς πληροφόρησή σας, κατά τη διάρκεια του 2009, στις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών εξετάστηκαν συνολικά 14 προορισμοί σε τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη κοινοποίησαν εν συνεχεία τι τα οδήγησε στο να αποφασίσουν αν θα χορηγήσουν ή θα αρνηθούν τις άδειες εξαγωγής σε αυτούς τους προορισμούς.

Αυτός, κύριε Πρόεδρε, είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε όσον αφορά την πληροφόρηση, τον έλεγχο και τη διαδραστικότητα μεταξύ των κρατών μελών, για να σας δώσουμε μια ιδέα για το πώς εγκρίνουμε τις εξαγωγές όπλων.

Με μεγάλη μου χαρά θα απαντήσω σε οποιοδήποτε άλλο σημείο τεθεί κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ευρωπαϊκής άμυνας συνιστά σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης ενός κοινού αμυντικού συστήματος.

Αυτό που απαιτείται, ωστόσο, είναι κοινοί κανόνες και μια συντονισμένη προσέγγιση, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη αυτή συνάδει με τις αρχές και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτόν, μαζί με την οδηγία σχετικά με την εσωτερική αγορά για τον αμυντικό εξοπλισμό, η κοινή θέση του Δεκεμβρίου του 2008 που καθορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια για τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού σε τρίτες χώρες ήταν ένα σημαντικό βήμα προόδου.

Όπως γνωρίζουμε, οι διαδικασίες αυτές δεν περιλαμβάνουν έναν γενικό μηχανισμό διαβούλευσης. Ωστόσο, η κοινή θέση περιλαμβάνει μια επίκαιρη αναφορά στην ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας και σύγκλιση σε αυτόν τον τομέα, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Μέχρις ότου σημειωθεί η πολυαναμενόμενη πρόοδος σε αυτό το πεδίο, και μέχρι τη στιγμή που η δημιουργία ενός κοινού αμυντικού συστήματος θα καταστήσει δυνατή την υιοθέτηση ακόμη πιο δεσμευτικών μηχανισμών, η συνεργασία και η σύγκλιση που αναφέρονται στο άρθρο 7 δεν θα πρέπει να παραμείνουν κενό γράμμα και η ετήσια έκθεση για τις στρατιωτικές εξαγωγές θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Κοινοβουλίου.

Φυσικά, η ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) φαινόταν εμμέσως να μην περιορίζεται σε θέματα γενικής φύσεως – αν και τώρα αυτό κατέστη σαφές. Δεδομένου ότι θα ήταν καλύτερο να αναφερόμαστε στα πράγματα με το όνομά τους ευθύς εξαρχής, δεν φαίνεται ότι η πώληση γαλλικών πλοίων στη Ρωσία αντίκειται στην κοινή θέση του 2008. Αντιθέτως, τέτοιου είδους εξαγωγές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας στον τομέα της ασφάλειας και να τα καταστήσουν πιο δεσμευτικά. Αυτοί οι δεσμοί, ωστόσο, θα πρέπει να εξαλειφθούν από το διμερές επίπεδο και να αποτελούν αντικείμενο εξέτασης, συζήτησης και διαχείρισης εξολοκλήρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια που αφορούν το χρόνιο ζήτημα της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Στη συνταγματική και κυβερνητική διάσκεψη, δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε το εμπόριο όπλων στη γενική ευρωπαϊκή σφαίρα αρμοδιοτήτων. Πιστεύω ότι θα ήταν λογικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε ο κώδικας συμπεριφοράς και οι κανονισμοί που θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο το 2008 να μπορέσουν να καταστούν περισσότερο δεσμευτικοί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Δεύτερον, θεωρώ πως είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν σε αυτό το πλαίσιο να υπάρχει τόσο μικρή επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε μεμονωμένα κράτη μέλη να έχουν την αίσθηση ότι οι εξαγωγές όπλων σε τρίτες χώρες λαμβάνουν χώρα εις βάρος τους και απειλούν την ασφάλειά τους. Το αν αυτό είναι σωστό ή λάθος δεν έχει καμία σχέση στην προκειμένη περίπτωση. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι πρέπει να εξεύρουμε αποτελεσματικότερες ευρωπαϊκές λύσεις.

Τρίτον, είμαι της γνώμης ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία, μεταξύ άλλων πραγμάτων, για λόγους βιομηχανικής πολιτικής, για παράδειγμα, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, όσον αφορά τις εξαγωγές, την έρευνα, τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τις προμήθειες, διότι όταν μια χώρα έχει δική της βιομηχανία όπλων, αυτή συνδέεται με την ανεξαρτησία της. Αν μια χώρα δεν έχει δική της βιομηχανία όπλων και πρέπει να αγοράσει όλο τον στρατιωτικό της εξοπλισμό από τρίτες χώρες, τότε εξαρτάται για την ασφάλειά της από άλλα κράτη. Αυτό αφορά την ελευθερία μας και δεν συνδέεται μόνο με οικονομικούς παράγοντες, αν και δεν μπορώ να αρνηθώ ότι διαδραματίζουν και αυτοί κάποιον ρόλο.

Πρέπει να βάλουμε όλους τους παράγοντες στο γενικότερο πλαίσιο και τότε θα είμαστε σε θέση να δώσουμε σε αυτήν την περιοχή ένα πολύ ισχυρότερο αίσθημα κοινότητας, χωρίς παρεξηγήσεις που προκύπτουν μεταξύ των κρατών μελών όπως αυτήν που ευλόγως προέκυψε πρόσφατα μεταξύ των κρατών της Βαλτικής.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να είμαι σαφής ως προς το ότι είναι όντως επιτρεπτό να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του· άλλες χώρες μπορούν να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους· επομένως, οι εξαγωγές όπλων δεν είναι κάτι απαγορευμένο. Αυτή είναι η θέση της Ομάδας ALDE.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να εξάγουμε σε περιοχές που είναι εστίες έντασης ή πολέμου. Θα πρέπει να περιοριστούμε, και αν δεν έχουμε ένα πραγματικό, νομικά δεσμευτικό καθεστώς για τις εξαγωγές όπλων, αυτό σημαίνει ότι οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα απολαμβάνουν ίσους όρους ανταγωνισμού. Θα συναγωνίζονται και θα τσακώνονται για παραγγελίες και δεν θα υπάρχει καμία ουσιαστική διαβούλευση.

Συνεπώς, πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα είναι να αποκτήσουμε ένα δεσμευτικό κοινό καθεστώς και, επίσης, υποστηρίζω τα λεγόμενα του συναδέλφου μου, κ. Brok, για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την κατανόηση που δείχνουν όσον αφορά τις ανησυχίες που έχει η περιφέρειά μου σχετικά με μια συγκεκριμένη απόφαση της Γαλλίας για τις πλατφόρμες Μιστράλ.

Ο κώδικας συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αποτελεί νομικά δεσμευτικό κείμενο από το 2008, είναι ένα καλό βήμα αλλά δεν είναι αρκετό, όπως ανέφερε και ο συνάδελφός μας από τους Φιλελευθέρους. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το παγκόσμιο εμπόριο όπλων, διότι η ΕΕ έχει μια μεγάλη ευθύνη. Είμαστε υπεύθυνοι για το ένα τρίτο του όγκου του εμπορίου όπλων.

Αν η πρόταση είναι ότι η Ρωσία είναι στρατηγικός εταίρος μας και μπορούμε να συνεργαστούμε στις στρατιωτικές υποθέσεις με τη Ρωσία, για εμένα είναι ζήτημα λογικής. Γιατί χρειάζεται ο φίλος μας ένα επιθετικό οπλικό σύστημα; Για να συμμετάσχει σε προσπάθεια οργάνωσης κάποιου είδους χρηστής διακυβέρνησης στο Αφγανιστάν; Όχι, η Μόσχα δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε αυτήν την επιχείρηση. Για να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Κιργιζία; Όχι, και στις δύο περιπτώσεις το Μιστράλ δεν έχει καμία χρησιμότητα γιατί δεν μπορεί να προσεγγίσει αυτές τις ηπειρωτικές χώρες. Θα μεταβάλει την κατάσταση στον Εύξεινο Πόντο –όχι προς το καλύτερο, αλλά προς το χειρότερο– και θα επηρεάσει επίσης τα οκτώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα. Η κατάσταση ασφαλείας αυτών των κρατών –από την Πολωνία και τη Γερμανία ως την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία– θα επιδεινωθεί.

Συμφωνώ με τον κ. Gualtieri ότι η συνεργασία με τον στρατηγικό εταίρο μας είναι κάτι καλό αλλά, πιστέψτε με, υπάρχουν και άλλες μορφές συνεργασίας με τη Ρωσία πέρα από τα οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Σκεφτείτε τα αυτοκίνητα – είναι ένας τομέας στον οποίο επίσης η ρωσική βιομηχανία αντιμετωπίζει προβλήματα. Σκεφτείτε τη συνεργασία μεταξύ των πυροσβεστικών σωμάτων. Οι ρώσοι πυροσβέστες βρέθηκαν σε δεινή θέση φέτος το καλοκαίρι όταν καιγόταν δασική περιοχή στο μέγεθος του Βελγίου.

Ceterum censeo. Η πώληση των Μιστράλ πρέπει να ακυρωθεί.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου δίνει μεγάλη σημασία στο δικαίωμα των κυρίαρχων κρατών μας να αποφασίζουν αν θα εκδώσουν ή όχι μια άδεια εξαγωγής όπλων σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίζει η συμφωνηθείσα κοινή θέση της ΕΕ. Σαφώς αυτό δεν είναι ένα θέμα στο οποίο αποφασίζει η ΕΕ, ούτε θα πρέπει να γίνει. Η κοινή θέση, φυσικά, προτρέπει τα κράτη μέλη εξαγωγής να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Στην περίπτωση που φαίνεται ότι αποτελεί το επίκεντρο της παρούσας συζήτησης, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ευαίσθητο χαρακτήρα της κατάστασης τόσο στις περιοχές της Βαλτικής όσο και στις περιοχές του Εύξεινου Πόντου. Όσον αφορά τον Εύξεινο Πόντο, ας θυμηθούμε την πρόσφατη κρίση στη Γεωργία και το γεγονός ότι, από τα έξι παράκτια κράτη του Εύξεινου Πόντου, τρία –η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Ρουμανία– είναι μέλη του ΝΑΤΟ, και άλλα δύο –η Γεωργία και η Ουκρανία– είναι εταίροι του ΝΑΤΟ και επιθυμούν να γίνουν μέλη. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε την ορθότητα της πώλησης αμφίβιων επιθετικών σκαφών στο έκτο: τη Ρωσία.

Ωστόσο, υπάρχουν εδραιωμένοι μηχανισμοί που καλύπτουν τα ζητήματα των εξαγωγών όπλων. Στο πλαίσιο της ΕΕ, είναι η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τις εξαγωγές συμβατικών όπλων –COARM– η οποία συνεδριάζει επισήμως σχεδόν κάθε έξι εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Καθώς είναι διακυβερνητικής φύσεως, αποτελεί το σωστό φόρουμ για τη συζήτηση των εξαγωγών όπλων, ενώ μια Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο δεν είναι. Θα πρέπει να αφήσουμε την COARM να συνεχίσει το έργο της.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε σαφώς στη στρατηγική της Λισαβόνας τον στόχο της να καταστεί η ηγετική οικονομική δύναμη στον κόσμο έως το 2010. Δεν κατορθώσαμε να εκπληρώσουμε αυτόν τον στόχο σε πολλούς τομείς, αλλά όχι όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων από την ΕΕ.

Στην περίοδο 2005-2009, τα κράτη μέλη της ΕΕ ξεπέρασαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και έγιναν οι παγκόσμιοι ηγέτες στις εξαγωγές όπλων. Θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμη. Προφανώς, ο κώδικας συμπεριφοράς για την εξαγωγή όπλων, ο οποίος δεν ήταν ποτέ νομικά δεσμευτικός και περιελάμβανε μια περιοριστική πρακτική όσον αφορά τη χορήγηση αδειών εξαγωγής, αποτελούνταν από λέξεις κενές περιεχομένου. Ως εκ τούτου, επικροτώ θερμά το γεγονός ότι ο κώδικας συμπεριφοράς για την εξαγωγή όπλων μετατράπηκε σε κοινή θέση τον Δεκέμβριο του 2008.

Ωστόσο, εξακολουθούμε να μην διαθέτουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς κυρώσεων. Για παράδειγμα, πολύ πριν από το 2008, η Γερμανία αναγνώρισε τον κώδικα συμπεριφοράς ως νομικά δεσμευτικό. Παρά το γεγονός αυτό, η Γερμανία είναι σήμερα ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο και προμηθεύει όπλα σε περιοχές που βρίσκονται σε κρίση, όπως η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Επιπλέον, οι εκθέσεις για την εξαγωγή όπλων που υποβάλουν τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο δεν χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία και συχνά από διαφάνεια. Χρειαζόμαστε επειγόντως τυποποίηση σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε όλες οι συναφείς εξαγωγές όπλων να είναι ανιχνεύσιμες και να μπορούν να υποβληθούν σε κριτική αξιολόγηση. Δυστυχώς, δεν γίνεται σχεδόν καμία προσπάθεια να τυποποιηθούν αυτές οι εκθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, αμφιβάλλω κατά πόσον είναι δυνατό να έχουμε ένα σύστημα ηθικά ορθών εξαγωγών όπλων. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι βέβαιο και αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει παρά πολύ επί του παρόντος από αυτό.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR).(EN) (ο ομιλητής δεν ακούγεται στην αρχή της ομιλίας) ... την Επιτροπή διότι η κ. Lösing περιέπεσε σε ένα σφάλμα το οποίο συχνά ακούμε σε αυτό το Κοινοβούλιο και αλλού στην Ένωση, ήτοι την αναφορά στις εξαγωγές όπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξάγει όπλα πουθενά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αμυντική βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένοπλες δυνάμεις. Όλα αυτά ανήκουν στα κράτη μέλη της Ένωσης, επομένως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την ορολογία «εξαγωγές όπλων της ΕΕ». Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, είπα «οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (EN) Κύριε Πρόεδρε, το ενδιαφέρον της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων είναι σαφώς μέρος της αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης της ΕΕ στη μετά τη Λισαβόνα εποχή.

Ο ίδιος ο Tony Blair είπε πριν από λίγες ημέρες στους δημοσιογράφους ότι ήθελε να δει την ΕΕ να αναπτύσσει έναν «στρατιωτικό χαρακτήρα». Ένα μεγάλο μέρος αυτού θα είναι από ποιον αγοράζει τα όπλα της η ΕΕ και σε ποιον πουλάει αυτά τα όπλα.

Ήδη διαδίδεται ότι ο εξοπλισμός που θα παράγεται για τον στρατό της ΕΕ δεν θα είναι διαλειτουργικός με τον αμερικανικό εξοπλισμό. Η παράλογη ιδέα να μοιράζονται η Βρετανία και η Γαλλία ένα αεροπλανοφόρο θα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ξαφνικά η Βρετανία την πρόσβαση στην τεχνολογία STEALTH των ΗΠΑ.

Θα έκλεινε επίσης τη βρετανική αγορά στις αμερικανικές εισαγωγές και θα έκλεινε την αμερικανική αγορά στις βρετανικές εξαγωγές, καταστρέφοντας θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Οι εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού ανέρχονται σε 7 δισεκατομμύρια στερλίνες τον χρόνο για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου· είναι το ίδιο ποσό με αυτό που πληρώνουμε στην ΕΕ ως καθαρές εισφορές κάθε χρόνο. Θα πρέπει να αντιτεθούμε σε όλες τις κινήσεις αυτού του είδους.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όλες οι χώρες που κατασκευάζουν όπλα αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα σχετικά με το ζήτημα των εξαγωγών όπλων. Το σταθερό κόστος είναι προφανώς και αναπόφευκτα υψηλό, γεγονός που καθιστά ασύμφορο για τις περισσότερες –αν όχι όλες– τις χώρες να κατασκευάζουν όπλα μόνο για ίδια χρήση. Θα ήταν δελεαστικό για ορισμένες χώρες που κατασκευάζουν όπλα να έχουν μια πολιτική που θα επιτρέπει την εξαγωγή όπλων σε οποιαδήποτε χώρα εκτός εκείνων για τις οποίες πιστεύει ευλόγως ότι μπορεί να επιτεθούν στην ίδια ή στα συμφέροντά της. Αυτό θα μεγιστοποιούσε τα συμφέροντα της χώρας που παράγει τα όπλα. Ωστόσο, θα συνιστούσε στην καλύτερη περίπτωση μια αμοραλιστική πολιτική και στη χειρότερη μια απολύτως ανήθικη πολιτική.

Τα κριτήρια που αναφέρονται στην αρχική ερώτηση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εξαγωγή όπλων είναι πολλά και ποικίλα. Διαφορετικά κριτήρια μπορεί να ισχύουν για διαφορετικά είδη οπλισμού. Χώρες με κακές επιδόσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το Ιράν –και, επίσης, οι χώρες της ΕΕ που φυλακίζουν ανθρώπους για πολιτική διαφωνία ή για αιρετικές απόψεις, δηλαδή οι μισές χώρες της ΕΕ– θα πρέπει να αποκλείονται από την εισαγωγή φορητών όπλων, συστημάτων παρακολούθησης και αντικειμένων καταστολής, αλλά δεν θα μπορούσαν να αποκλείονται από την εισαγωγή οπλισμού για την προστασία τους από εξωτερικές επιθέσεις.

Στις χώρες που είναι επιρρεπείς στη διεξαγωγή επιθετικών πολέμων, αλλά σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών τους, θα μπορούν να πωλούνται φορητά όπλα και μηχανισμοί καταστολής, αλλά όχι όπλα μαζικής καταστροφής. Συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες –που μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι είναι η πιο επιθετική χώρα στον κόσμο, δεδομένου ότι έχει διεξάγει αναρίθμητους αποσταθεροποιητικούς, επιθετικούς και παράνομους πολέμους– θα πρέπει να απαγορεύεται η εισαγωγή τεχνολογίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για όπλα μαζικής καταστροφής.

Το Ιράν, όσο και αν αποδοκιμάζουμε τις επιδόσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων –και οπωσδήποτε το κάνω– δεν έχει προβεί σε επίθεση εναντίον γειτονικής του χώρας. Δεν ήταν, για παράδειγμα, ο επιτιθέμενος στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Ωστόσο, μπορεί να είναι το επίκεντρο της επίθεσης και μιας σχεδιασμένης εφόδου, πιθανώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από το Ισραήλ. Μπορεί να μην επιθυμούμε να έχει οπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εξαπολύσει επίθεση –και σίγουρα δεν θα το ήθελα– αλλά μπορεί να επιθυμούμε να έχει πρόσβαση σε μια πυρηνική ασπίδα ώστε να αποτρέψει ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συνήθως δεν παρεμβαίνω, πόσο μάλλον σε συζήτηση με έναν ευρωβουλευτή του βρετανικού Εθνικού Κόμματος, αλλά δεν είναι δυνατόν να κατηγορούνται κράτη μέλη ότι φυλακίζουν ανθρώπους για τις πολιτικές τους απόψεις και πεποιθήσεις! Μπορεί να είμαι επικριτικός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν γνωρίζω κανένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος που φυλακίζει τον οποιονδήποτε για τις πολιτικές του απόψεις, διαφορετικά για ποιον λόγο άτομα σαν και αυτόν να μπορούν να βρίσκονται σε αυτήν την Αίθουσα;

(Παρεμβολές: «Η Ουγγαρία»)

Ανοησίες! Μπορείτε να κατονομάσετε αυτές τις χώρες που φυλακίζουν ανθρώπους για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις;

(Παρεμβολές από βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του κ. Brons, στον οποίο ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο)

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, είπα ότι η Ουγγαρία, στη διάρκεια του προηγούμενου καθεστώτος, φυλάκισε αρκετούς ανθρώπους απλά για λόγους πολιτικής διαφωνίας. Υπάρχουν πολλές χώρες στην ΕΕ που φυλακίζουν ανθρώπους για αιρετικές ακαδημαϊκές απόψεις. Όσο λανθασμένη και αν είναι μια τέτοια ακαδημαϊκή άποψη, δεν δικαιολογείται να φυλακίζονται άνθρωποι για απόψεις που δεν συνιστούν υποκίνηση σε βία.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να κάνω την τιμή στον προηγούμενο ομιλητή να αναφερθώ στην ομιλία του, αλλά στην αρχή είπε κάτι που ήταν σωστό. Είπε ότι είναι πολύ δαπανηρό για πολλά επιμέρους κράτη με μικρότερες βιομηχανίες όπλων να παράγουν όπλα με αποδοτικό οικονομικά τρόπο. Φυσικά, το συμπέρασμα που συνάγω από αυτό είναι διαφορετικό από το δικό του, δηλαδή ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παράγουμε τον αναγκαίο στρατιωτικό εξοπλισμό φθηνότερα μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και μέσω κοινών προγραμμάτων προμηθειών.

Ωστόσο, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου για τη δήλωσή του. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό από πολιτικής απόψεως να μπορούμε να δηλώνουμε εδώ ότι έχουμε τα πιο σύγχρονα νομικά δεσμευτικά κριτήρια για τις εξαγωγές όπλων στον κόσμο. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι υπερήφανη γι’ αυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχω μία ερώτηση για τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου. Εξηγήσατε τις περιπτώσεις όπου λαμβάνει χώρα διαβούλευση και αυτό προφανώς συμβαίνει μόνο όταν μια ταυτόσημη αίτηση από ένα κράτος έχει απορριφθεί και ένα άλλο κράτος σκοπεύει να χορηγήσει άδεια για μια αίτηση εξαγωγής. Οι συζητήσεις για το θέμα αυτό περιορίστηκαν στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου ή, και αυτή είναι η δεύτερη ερώτησή μου, έχει ήδη συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο Υπουργών; Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που με ενδιαφέρει.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Ορισμένοι συνάδελφοι ανέφεραν ήδη ότι η ερώτηση που υποβλήθηκε από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδη