Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2142(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0215/2010

Testi mressqa :

A7-0215/2010

Dibattiti :

PV 09/09/2010 - 2
CRE 09/09/2010 - 2

Votazzjonijiet :

PV 09/09/2010 - 5.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0311

Rapporti verbatim tad-dibattiti
Il-Ħamis, 9 ta' Settembru 2010 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

2. Tfassil aħjar tal-liġijiet
Vidjow tat-taħditiet
Minuti
MPphoto
 

  El Presidente. − El primer punto es el informe de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre «Legislar mejor» - XV Informe anual de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (2009/2142(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Zgodnie z zasadą pomocniczości tworzymy wspólnotowe prawo tam, gdzie jest ono potrzebne. Prawo to musi być poprawnie wdrożone do porządków prawnych państw członkowskich, musi być jasne, przejrzyste i zrozumiałe dla obywateli. W praktyce nie wygląda to jednak tak prosto. Prawo europejskie określane jest często jako zagmatwane, nieprecyzyjne, pozostawiające zbyt duże pole do interpretacji.

Powszechne opóźnienia związane z transpozycją prawa doprowadziły do powstania artykułu 260 traktatu lizbońskiego, zapisu ułatwiającego Komisji Europejskiej karanie państw za brak należytego i terminowego wdrożenia prawa wspólnotowego. W tym kontekście z wielkim zainteresowaniem przyjęłam ideę smart regulation przedstawioną przez przewodniczącego Barroso, politycznych wytycznych przed rokiem. Zachęcając Komisję do realizacji agendy smart regulation i korzystając dzisiaj z obecności jej przedstawicieli, chciałabym zapytać, co się dzieje w tej kwestii? Jak Komisja wciela ją w życie? Mam nadzieję, że nie było to tylko modne technokratyczne hasło. Kolejną rzeczą obiecaną przez przewodniczącego Barroso jest ocena ex post. Zgadzam się, że należy skrupulatniej śledzić to, co dzieje się z prawem unijnym po jego uchwaleniu. Czy jest prawidłowo wdrażane, a jeżeli nie, to z czego wynikają opóźnienia? Czy jest zrozumiałe dla obywateli? Jeżeli prawo europejskie nie oddziałuje pozytywnie na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo to cała nasza praca traci sens. Stąd kolejne pytanie do Komisji: co się dzieje z oceną ex post? Czym różni się od mechanizmów kontroli wdrażania prawa stosowanymi do tej pory? Kolejną kwestią jest ocena skutków, która towarzyszy propozycji każdego nowego prawa.

Parlament wielokrotnie zwracał uwagę, że Komisja, proponując nowe akty prawne, musi przeprowadzać szczegółową analizę ich wdrożenia opartą na wiarygodnych danych.

W sprawozdaniu spojrzałam na problem oceny skutków z dwóch perspektyw: po pierwsze treści, czyli jakie konsekwencje proponowanych aktów prawnych Komisja powinna badać. Apeluję tu do Komisji, aby przykładała szczególną wagę do badania społecznych skutków jej inicjatyw. Odpowiedzi na takie pytania, jak wpływ danej propozycji prawnej na europejski rynek pracy, na zatrudnienie w poszczególnych grupach wiekowych i sektorach, są szczególnie ważne w kontekście kryzysu gospodarczego. Uważam, że, jak do tej pory, ten aspekt nie był poparty wystarczającą analizą. Z drugiej strony chciałabym odnieść się do kwestii niezależności ocen skutków, która jest ściśle związana z problematyką lepszego stanowienia prawa.

W sprawozdaniu zwracam uwagę na konieczność zapewnienia pełnej niezależności oraz odpowiednich zasobów organowi, który kontroluje jakość ocen skutków, a który, przypomnę, został powołany w odpowiedzi na postulaty Parlamentu. Mam tutaj na myśli radę do spraw ocen skutków, która składa się z najwyższych urzędników Komisji i podlega jej przewodniczącemu.

Jednocześnie bardzo ostrożnie podchodzę do kwestii zatrudniania zewnętrznych ekspertów do ocen skutków, ponieważ ich niezależności Parlament tak naprawdę nie jest w stanie kontrolować. W sprawozdaniu odnoszę się również do programu zmniejszania obciążeń administracyjnych. Unia Europejska zbyt często kojarzy się opinii publicznej ze skomplikowaną i zbędną biurokracją. Dlatego cieszy mnie, że Komisja planuje zmniejszenie tych obciążeń nawet o 33% do 2012 roku. Docierają też do mnie jednak sygnały, że w pewnych przypadkach zwalnianie przedsiębiorstw z obowiązków administracyjnych prowadzi do obniżania standardów np. związanych z bezpieczeństwem pracy. Dlatego apeluję, aby Komisja patrzyła na problem w sposób globalny. Cięcie kosztów administracyjnych nie może odbywać się kosztem obniżania standardów socjalnych w Unii Europejskiej.

W sprawozdaniu odnoszę się również do działalności grupy wysokiego szczebla do spraw obciążeń administracyjnych, pracującej pod przewodnictwem Pana Stäubera. Pozytywnie odnoszę się do dotychczasowej działalności tej grupy i z zadowoleniem przyjęłam wiadomość o przedłużeniu jej mandatu do 2013 roku. Liczę, że Parlament zostanie poinformowany o tym, jak grupa ocenia realizację programu zmniejszania obciążeń administracyjnych na poziomie Unii Europejskiej.

Na zakończenie chciałabym odnieść się do kwestii związanych z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, a dokładnie, jak będzie w praktyce wyglądało pogłębianie kontaktów z parlamentami krajowymi oraz realizacja inicjatywy obywatelskiej. Liczę, że współpraca międzyparlamentarna obejmie nie tylko kwestie związane z kontrolą zasady pomocniczości, ale przyczyni się również do lepszej transpozycji prawa europejskiego. Jeśli chodzi o inicjatywę obywatelską, myślę, że miliony obywateli czeka na stanowisko Parlamentu w tej sprawie. Jak mi wiadomo, Komisja Spraw Konstytucyjnych intensywnie pracuje nad tą kwestią i mam nadzieję, że pierwsze czytanie dokumentu odbędzie się jeszcze w tym roku. Teraz liczę na owocną dyskusję.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Mr President, allow me to start by thanking Mrs Geringer de Oedenberg for an excellent report. She will see from my introductory remarks that the Commission fully agrees with most of it. We very much like the effort and strong emphasis the European Parliament puts on smart regulation because this is clearly the way forward.

I am very glad to announce to you today that on Tuesday the Commission took the final steps to withdraw 59 pending proposals listed in the 2010 work programmes which we will not pursue any more because we see that they are outdated or have outlived their initial purpose. This is also how we are honouring the commitment we undertook in our framework agreement negotiations.

I would also like to confirm to you that the Commission will adopt a communication on smart regulation on 6 October, as well as the annual report on better lawmaking where we will be dealing in a detailed manner with subsidiarity issues. I believe that these documents will address in detail the issues raised by Mrs Geringer de Oedenberg in her report, so I will just limit myself to some key points.

The first point on which I think we all agree, and the financial crisis is clear proof of that, is that regulation has a positive and necessary role in assuring that markets deliver sustainable prosperity for all. At the same time, I totally agree with Mrs Geringer de Oedenberg that we need to be very careful how we legislate because we do not want to overburden businesses, and especially SMEs, with unnecessary administrative burdens. We are doing our utmost to reduce the administrative burden in existing legislation and also in the legislation we are preparing.

We are going to work very hard to pursue the four main activities related to smart regulation. We are going to continue with impact assessments. We are going to do our utmost to further improve quality. We are going to simplify legislation which is already on the books. We will continue our efforts to reduce administrative burdens for businesses, and we are also going to evaluate regulations which are already in place to see how efficient this legislation is.

I have to say that we have some disagreements and shall limit myself to two issues. The first relates to the independent body accountable to Parliament. We are pleased at how the impact assessments are being done within the Commission. The Commission, as you know very well, is accountable to the European Parliament, so Parliament as a legislator is the body which in the end controls the quality of legislation.

The second issue is recasting. You know we have exchanges of opinions between the Commission and Parliament reflected in the exchange of letters between our Presidents, where we see that the current situation which arose after the changes to the European Parliament Rules of Procedure raised questions about the use of the recasting technique. Ultimately, if this situation persists, the use of recasting for simplification initiatives and for amending existing legislation will no longer make sense.

Otherwise, I think we have very strong agreement on other matters and our mutual goal is to legislate smartly, efficiently and in a way that is very good for our citizens and our businesses.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, autor projektu opinii Komisji Spraw Konstytucyjnych. − Panie Przewodniczący! Przede wszystkich chciałbym pogratulować i podziękować sprawozdawczyni za niezwykle dobrą współpracę podczas tworzenia sprawozdania. Cieszę się także, że moja opinia, która została przygotowana w Komisji AFCO, została bardzo szeroko uwzględniona w ostatecznym kształcie tego dokumentu. Przez wiele lat funkcjonowania najpierw Wspólnot, a potem Unii Europejskiej, zdążyliśmy się przekonać, że jedna wspólnotowa regulacja dla wszystkich krajów członkowskich działa skuteczniej w świecie swobodnego przepływu towarów, usług i osób niż złożone, bardzo często niezwykle skomplikowane prawodawstwo na poziomie 27 państw członkowskich.

Nowe i istniejące już przepisy nie mogą jednak stanowić kolejnych barier dla osób, które z nich korzystają. Powinny one regulować dziedziny życia, a nie uniemożliwiać działalność. Podstawową ideą jest upraszczanie prawa unijnego i tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego, które ma ułatwić obywatelowi funkcjonowanie w tym gąszczu europejskich regulacji. Nie może to jednak w żadnym wypadku prowadzić do obniżania już istniejących standardów w tej dziedzinie, a wręcz przeciwnie, powinno prowadzić do ich podnoszenia. Tegoroczne sprawozdanie zwraca uwagę na szereg zmian, które wnosi w życie Unii traktat z Lizbony, a które w istotny sposób będą wpływać na cały proces unijnej legislacji.

Zwiększona rola Parlamentu Europejskiego, europejska inicjatywa ustawodawcza czy dalsze zmniejszanie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw będą w naturalny sposób zwracać uwagę obywateli Unii na sam proces, jego jakość i skuteczność. Większy udział Parlamentu w unijnym procesie legislacyjnym niesie za sobą oczywiście zwiększoną odpowiedzialność. Obywatele będą zatem postrzegać Parlament jako instytucję, która ma realny wpływ na tworzone prawo, a zatem będą się dokładniej przyglądać naszej poselskiej pracy. Dlatego też kolejną istotną kwestią jest zapewnienie niezależnej, wszechstronnej oceny skutków. Tu się różnimy z koleżanką sprawozdawczynią w postrzeganiu sprawy przez Komisję. Wszystkim nam chodzi jednak o to, byśmy dysponowali obiektywną i rzetelną podstawą, która będzie pozwalała nam wytyczać kurs i podejmować decyzje odnośnie do przyszłych regulacji. Musimy także pamiętać, że dobre prawo jest jednym z gwarantów skutecznego wdrażania i późniejszego stosowania przepisów prawa unijnego w krajach członkowskich, co niestety wciąż stanowi dosyć poważny problem w całej Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, a nome del gruppo PPE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione della onorevole Geringer sottolinea una questione basilare per il processo d'integrazione dell'Unione europea: la necessità di elaborare una legislazione semplice, trasparente e comprensibile per i cittadini dell'Unione.

Non posso che condividere quelli che dalla relatrice sono stati individuati come gli obiettivi prioritari, in particolare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l'importanza accordata alle valutazioni d'impatto e alla riduzione degli oneri amministrativi.

Per quanto concerne le valutazioni d'impatto, mi preme sottolineare che la commissione giuridica sta lavorando attivamente affinché la Commissione europea elabori meccanismi di garanzia e di indipendenza delle analisi effettuate. Si tratta di una questione centrale: assicurare elevati standard riguardo all'imparzialità delle valutazioni aumenterebbe la credibilità delle proposte legislative dell'UE e snellirebbe il processo relativo alla loro approvazione.

Ritengo inoltre fondamentale adoperarsi in favore di una netta riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal diritto europeo. La Commissione europea vorrebbe ridurre questi oneri del 25 percento entro il 2012, ciò comporterebbe un aumento dell'1,4 percento del PIL dell'Unione, pari a 150 miliardi di euro.

Una buona parte degli oneri amministrativi di origine europea deriva infatti dall'incapacità e dall'inefficacia delle procedure amministrative applicate a livello nazionale. Un esempio: 72 atti giuridici hanno imposto 486 obblighi d'informazione, comportando per gli Stati membri l'adozione di oltre 10 000 atti di esecuzione.

Se, da un lato, sono necessari maggiori controlli durante la fase di recepimento del diritto dell'Unione, dall'altro, è fondamentale una maggiore collaborazione da parte del Consiglio e dei singoli Stati membri.

Concludendo, credo che una maggiore cooperazione con i parlamenti nazionali, al di là delle questioni legate al principio di sussidiarietà, possa apportare un contributo decisivo verso una legislazione dell'Unione più efficiente e finalmente prossima alle necessità dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Unsere Berichterstatterin, Lidia Geringer, hat einen ambitionierten Bericht vorgelegt. Wenn sich alle Beteiligten im europäischen Rechtsetzungsprozess daran halten, ist schon viel gewonnen. Schließlich geht es um die Glaubwürdigkeit europäischen Rechts. Das ordnungspolitische Umfeld soll entschieden verbessert werden. Es geht um mehr Transparenz, Kohärenz und Effektivität europäischen Rechts.

Zwei Elemente des Berichts sind besonders wichtig. Die Vereinfachung des Rechts – better lawmaking – darf nicht dazu führen, dass europäische Standards, die in Rechtsvorschriften enthalten sind, abgesenkt werden. Insofern muss better lawmaking mit einer anderen Initiative, der smart bzw. better regulation in engem Zusammenhang gesehen werden. Jede Gesetzgebungsinitiative soll eine ordentliche Konsultation der Betroffenen beinhalten, insbesondere dann, wenn es um die Auswirkungen auf Beschäftigung und Sozialpolitik geht.

Weiters liegt mir – wie allen, die an diesem Bericht mitgearbeitet haben – ein ausgezeichnetes System der Folgenabschätzung besonders am Herzen. Wir brauchen ein System, aus dem klar hervorgeht, dass die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der durchgeführten Maßnahmen garantiert wird. Schließlich haben wir in der Vergangenheit denkbar schlechte Erfahrungen gemacht. Ich denke an die Dienstleistungsrichtlinie und die einseitige Einschätzung der Folgen insbesondere seitens der Kommission damals.

Der Vertrag von Lissabon sieht nun eine horizontale Sozialklausel vor. Sie ist für mich die Grundlage auch dafür, dass wir beim System der Folgenabschätzung besonders darauf achtgeben – wie bereits erwähnt –, dass eine umfassende Konsultation der Sozialpartner in Bezug auf die Auswirkungen auf Beschäftigung und Soziales durchgeführt wird.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Bessere Rechtsetzung, was ist darunter zu verstehen? Wir wollen einfache, transparente und verständliche Gesetze für die EU-Bürger und die Unternehmen machen. Wichtig sind dabei vor allem die Beachtung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Wir wollen nur das auf der europäischen Ebene regeln, was auf der nationalen oder auf der kommunalen Ebene nicht geregelt werden kann.

Wichtiger Bestandteil einer besseren Rechtsetzung ist vor allem auch eine genaue Vorstellung davon, wie sich die geplanten Vorschriften auswirken werden. Nur so können bestmögliche Wirkungen erzielt und gleichzeitig nachteilige Auswirkungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die so genannte Folgenabschätzung muss deshalb von der Kommission mit größtmöglicher Sorgfalt vorbereitet werden. Es ist deshalb richtig, dass auf Druck des Europäischen Parlaments ein unabhängiger Rat eingerichtet wurde, der über die Qualität der Folgenabschätzung wacht. Dieser Rat sollte allerdings dem Europäischen Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig sein.

Für die Unternehmen, Behörden und Bürger sind die Vorschriften mit finanziellen Kosten verbunden, ob es nun darum geht, Informationen bereitzustellen, Produkte zu kennzeichnen oder Überwachungspflichten nachzukommen. Sind die Kosten zu hoch, macht dies den Nutzen einer Politik zunichte. Wir haben daher das ehrgeizige und richtige Ziel, die Verwaltungskosten durch Bürokratieabbau bis 2012 um 25 % zu verringern. Für dieses Ziel müssen wir uns auf europäischer Ebene einsetzen, und die Chancen, dies zu erreichen, sind gut. Aber an dieser Stelle muss auch gesagt werden, dass gut ein Drittel – manche sagen zwei Drittel – der aus der EU hergeleiteten Verwaltungslasten daher rühren, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des EU-Rechts einfach zuviel unnötige Verwaltungs- und Bürokratievorschriften erlassen. EU-Organe und Mitgliedstaaten müssen daher aktiv zusammenarbeiten, um unnötige Bürokratie zu verhindern. Die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts muss zudem grundlegend und aktiv kontrolliert werden. Und vor allem müssen auch die nationalen Parlamente ihrer Pflicht zur Mitwirkung gemäß dem Vertrag von Lissabon nachkommen.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn 27 Rechtssysteme aufeinandertreffen und gemeinsam agieren wollen, dann ist es absehbar, dass es Schwierigkeiten gibt. Deswegen gibt es ja auch viel Kritik an der europäischen Rechtsetzung, auf die wir reagieren müssen. Diese Reaktion muss wesentliche Elemente beinhalten wie z. B. impact assessments, die wirklich unabhängig sind, und alle Spieler auf dem Feld berücksichtigen, nicht nur die Wirtschaft, die Industrie und die lobby groups. Das ist für mich ganz wichtig.

Der zweite Punkt, und hier wird es ganz besonders kritisch, ist die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht auf nationaler Ebene. Sehr viele Schwierigkeiten entstehen gerade in dieser Phase der Umsetzung oder aber Nichtumsetzung von europäischem Recht in nationales Recht. Deswegen müssen wir gerade hier, wenn es um diese Umsetzungsphase geht, neue Verbesserungen erreichen und auf Bürgerinnen- und Bürgeranliegen effizient, transparent und klar reagieren. Bürgerinnen- und Bürgerklagen haben eine maximale Innovationskraft für europäisches Recht!

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim, on behalf of the ECR Group. – Mr President, first of all I should like to thank my colleague the rapporteur for this report and everything she has included in it.

Better lawmaking is a challenge of vital importance for the future of an EU that is relevant for citizens of our Member States. Much of the good lawmaking that we do in this House is, however, unfortunately negated, firstly by the large number of completely unnecessary regulations that still sit on our statute books and the administrative burden that places on the backbone of the EU economy, i.e. SMEs. I am pleased to see that the Commission has today recognised that in this House. Secondly there are the somewhat completely crazy initiatives that the Commission comes with to us from time to time, which achieve nothing other than to allow our real work to be ignored and these crazy ideas to be rightly rubbished.

Moving forward from the Lisbon Treaty, however, it is important that we concentrate on many of the issues that have been raised by my colleague. First of all, as the standing rapporteur on monitoring subsidiarity and proportionality, I can tell you that it is certainly of vital importance that our national parliaments play their right part in our process of lawmaking here, but without adequate interpretation facilities, that part of our job is not done to the best of our abilities.

I welcome the development on impact assessments. Consultation with all interested parties and compliance with subsidarity should also be tested. I welcome the report’s call for smart regulation to be defined. Impact assessments should be presented in committee right at the outset, so that Parliament can share its views with the Commission before any assessment is undertaken.

In short, my group is very supportive of the fact that we move forward on the following bases: the European Institutions must respect the principles of subsidiarity and proportionality; all draft legislation must include reasons for concluding that this level is the best at which we come forward with that regulation; all legislative proposals should be accompanied by an impact assessment with a greater degree of independence; the Commission should present all impact assessments to the committee right at the outset; and we must ensure that decisions are taken as closely to the citizen as possible.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt, for EFD-Gruppen. – Hr. formand! Tak til ordføreren for et godt stykke arbejde med mange vigtige pointer. Særlig tak for, at der bruges så meget plads på subsidaritets- og proportionalitetsprincippet. Vi må desværre begræde, at de intentioner, som vi fik stillet i udsigt i Lissabontraktaten, overhovedet ikke bliver efterlevet i det, der foreligger fra Kommissionens side. Det er meget bedrøveligt at se, hvordan hele den del med de nationale parlamenters kontrol, som handler om proportionalitetsprincippet, er taget ud, og det er tilsvarende bedrøveligt, at man ikke med Lissabontraktaten har taget skridtet fuldt ud og sagt, at hvis et massivt flertal af parlamenterne ønsker at stoppe et stykke lovgivning pga. brud med subsidiaritetsprincippet, så skal de selvfølgelig have den mulighed. Det eneste, man har kunnet nå frem til, det er nogle gule kort og nogle orange kort – noget, der i virkeligheden er fuldstændigt virkningsløst og derfor også er mere en joke over for de nationale parlamenters autonomi og suverænitet end et egentligt retsredskab.

Det er beklageligt, men jeg synes, det er glædeligt, at vi nu får taget hul på denne diskussion, at vi får sat fokus på disse vigtige elementer, og at vi forhåbentligt også i den proces, der nu indledes med Kommissionen, på sigt kan nå til en situation, hvor medlemslandene rent faktisk respekteres, og hvor man ikke bare skal tage det til efterretning, hvis nationale parlamenter finder brud på subsidiaritetsprincippet, men rent faktisk stopper op og tænker, at så må vi finde en anden vej.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Искам да продължа това, което предишните двама колеги, които говориха преди мен, казаха, особено по отношение на новите правомощия, които имат националните парламенти според Лисабонския договор, да се намесват, когато те смятат, че даден акт не отговаря по-специално на принципа на субсидиарност. Това беше една от хубавите страни на Лисабонския договор, беше много рекламирана, но сега е дошъл вече моментът да видим дали това не беше само един популизъм, с цел да се спечели по-голяма обществена подкрепа за Лисабонския договор.

Ако наистина сте били честни, когато казахте че националните парламенти трябва да имат роля в определянето на това дали даден акт отговаря на принципа на субсидиарност, то тогава в момента трябва да бъде изработена една процедура, по която националните парламенти да могат да се стиковат помежду си, да могат да действат заедно. Защото изискването за две трети от националните парламенти да вземат решение против даден акт, защото той не отговаря на субсидиарността, е изискване за много високо мнозинство. И в момента, за да може наистина да бъде приложен този принцип, трябва действително да бъде изградена една единна процедура за всички национални парламенти, които да я следват. Само тогава действително ще може да бъде приложена тази норма. За това призовавам белгийското председателство, което ще бъде домакин на конференцията КОСАК на националните парламенти, да предприеме необходимите мерки в тази посока.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D). - Señor Presidente, este es un tema sobre el que de forma cansina y recurrente, de una u otra manera, venimos perorando año tras año. Y recuerdo el esfuerzo que ya hicieron Monica Frassoni y Medina Ortega en legislaturas anteriores.

Pero yo creo que del informe de Lidia Geringer —que está estupendamente y la felicito por ello—, lo que hay que tomar no sólo es la letra —que es muy importante— y los objetivos, sino también el espíritu con el que está hecho este informe, que debe impregnar a todos los actores de la Unión Europea. De lo contrario, caeremos otra vez de nuevo en esa recurrente y cansina peroración sobre lo que está ocurriendo y lo mal que están ocurriendo algunas cosas.

Por eso hoy yo creo que las palabras del Comisario no solo demuestran voluntarismo, sino que tienen credibilidad. Yo le creo, señor Comisario, y creo que de este informe y de su esfuerzo se pueden sacar muchos beneficios para esos objetivos del 25 %, y otros que están en el informe muy bien escritos, y muy bien inscritos dentro de ese espíritu.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Herr Präsident! Ich möchte einige Worte zum Subsidiaritätsprinzip sagen. Es muss natürlich so sein, dass Politik grundsätzlich auf regionaler oder lokaler Ebene stattfindet. Nur dort ist Politik nämlich für den Bürger auch wirklich durchschaubar, und das so wichtige Instrument der direkten Demokratie lässt sich auch nur auf dieser Ebene wirklich ausreichend umsetzen. Genau das ist auch der Sinn des Subsidiaritätsprinzips, und genau deshalb gibt es auch das Begründungserfordernis des Subsidiaritätsprinzips. Man muss also mit quantitativen und qualitativen Kriterien argumentieren, warum die Politik auf EU-Ebene stattfindet und nicht auf lokaler Ebene.

Doch ist es jetzt so, und diesen Punkt möchte ich hier ansprechen, dass genau dieses Begründungserfordernis ständig missachtet wird. Man kann im Kommissionsbericht teilweise Angaben finden, wonach diese Aufgaben bereits auf nationaler Ebene durchgeführt werden. Es wird also nicht ausreichend argumentiert, wieso es besser ist, diese Regelung auf EU-Ebene durchzuführen.

Das Subsidiaritätskontrollrecht, das jetzt mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt wurde, halte ich für nicht ausreichend, die nationalen Parlamente haben keine ausreichende Macht, dieses Kontrollrecht ist schlussendlich ein Scheinkontrollrecht. Ich fordere daher die Kommission insbesondere auf, noch viel intensiver nach dem Subsidiaritätsprinzip zu verfahren und vor allem dem Begründungserfordernis ausreichend nachzukommen.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). - Děkuji zpravodajce za kvalitně zpracovanou zprávu. Dovolte mi k ní několik poznámek. Komise v posledních letech činí řadu kroků vedoucích ke zlepšení právní regulace a já osobně jí v tom velmi fandím. I přesto, že mnohdy na vlastní oči vidím, že ne vždy se jí to daří, jak bych si přál. Občas mám v této ctihodné instituci pocit, že pravá hemisféra vidí obsah „better regulation“ diametrálně odlišně od hemisféry levé. Rád bych také vyzdvihnul výsledky práce skupiny nezávislých zúčastněných stran na nejvyšší úrovni pro snižování administrativní zátěže, kterou vede Edmund Stoiber.

V jedné věci si dovolím se zprávou nesouhlasit. A to s výzvou o navýšení počtu pracovníků výboru Komise pro posuzování dopadů. Dle mého názoru bychom se raději měli zamyslet, jak Komisi v této záležitosti pomoci. A to například tím, že v rámci současných kapacit bychom zde v Evropském parlamentu zřídili výbor pro odstraňovaní byrokratické zátěže, který by v rámci své činnosti posuzoval hodnocení dopadů, stejně tak jako by posuzoval snižování administrativní zátěže předložených právních norem. Činnost takového výboru by Komisi ulehčila její nelehký úkol, aniž by se to projevilo na provozní výdajové stránce Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Gratulálok a jelentéstevőnek, és köszönet jár a biztos úrnak is a támogatásáért. A Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően új korszak kezdődött az európai együttműködés terén, így a Parlament számára is. Felértékelődött a szerepünk, de ezzel együtt a felelősségünk is megnőtt. Fontos kihasználni minden alkalmat arra, hogy megtegyük javaslatainkat a jogalkotás színvonalának javítására. Különösen értékesek azon pontok a jelentésben, amelyek felhívják a figyelmet a kkv-k hatékonyabb bevonására a hatásvizsgálatokba. A vállalkozások támogatásához hozzátartozik az ésszerű szabályozási háttér és egyszerű adminisztráció biztosítása. A hatásvizsgálatok összefoglalói pedig a Parlament munkáját segítik. Megfelelő irányt vett az uniós jogalkotás, ahol kulcskérdés az intézmények és nemzeti parlamentek jó együttműködése. Februári állásfoglalásunk garantálja az Európai Parlament számára a teljes körű és egyenrangú jogalkotási tájékoztatást.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, señor Comisario, queremos legislar mejor, pero el protocolo de subsidiariedad no funciona: no se ha hecho realidad la participación de los Parlamentos regionales ni la de los estatales.

Desde que entró en funcionamiento el Tratado, la Comisión –según sus propios datos– ha remitido 26 iniciativas legislativas a los Parlamentos estatales de los 27 Estados miembros que tenemos en la Unión. Sin embargo, solamente se han recibido 52 respuestas de las 702 posibles (algo más del 7 %).

De los 52 dictámenes recibidos, 10 son austríacos; 2 del Senado checo; 1 del Congreso español; 1 del Senado francés; 18 del Senado de la República Italiana; 3 de la Cámara de los Diputados italiana; 2 del Senado polaco; y 15 de la Asamblea de la República Portuguesa.

La Comisión, además, no tiene ninguna información de la implicación de los Parlamentos regionales en la elaboración y adopción de estos dictámenes, posibilidad que está recogida en el propio Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL). - Paldies, priekšsēdētāj! Es visumā ar gandarījumu atbalstu to, kas ir izteikts ziņojumā, jo, ja Eiropas Parlaments un Eiropas Savienība kā tāda cīnās par cilvēka tiesību, pilsoņu tiesību ievērošanu ārpus Eiropas Savienības, tad vēl jo vairāk tas ir svarīgi priekš mums pašiem. Manuprāt, bieži vien iztrūkst kontrole par to, kā šie Eiropas mēroga dokumenti arī cilvēktiesību jomā tiek pielietoti praksē. Es atsaukšos tikai uz vienu faktu. 2. oktobrī, Latvijā, kuras deputāts es esmu, notiks Parlamenta vēlēšanas. Šajās Parlamenta vēlēšanās nebūs tiesību piedalīties vairāk nekā ... (sēdes vadītājs izslēdz mikrofonu, jo beidzies runātājam atvēlētais laiks)

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Úvodom by som chcel oceniť, že tak Európska komisia, ako aj príslušné výbory Európskeho parlamentu, Výbor pre právne veci a Výbor pre ústavné veci evidujú skutočnosť, že právne prostredie Európskej únie je nesmierne komplikované, v mnohých prípadoch až neprehľadné, a že je potrebné urobiť veľmi razantné kroky k jeho skvalitneniu a zjednodušeniu. Uvedomujem si náročnosť tejto úlohy, pretože rozdiely medzi správnymi a justičnými systémami jednotlivých členských krajín vytvárajú veľmi rôznorodé a mnohokrát nekompatibilné štruktúry. Táto situácia by však v žiadnom prípade nemala narušovať právnu istotu našich občanov či komplikovať ich právo na spravodlivé a kompetentné posúdenie ich problému.

V záujme lepšieho pochopenia previazanosti európskeho a národných právnych prostredí musí Európska únia vynaložiť oveľa väčšie úsilie na to, aby bol proces tvorby právnych predpisov, ako aj následný samotný výkon regulácií a práva jednoduchý, prehľadný a zrozumiteľný pre občanov vo všetkých krajinách Európskej únie.

Ďalšou dôležitou úlohou potom ešte bude zabezpečiť aj vytvorenie sietí kvalitných akreditovaných inštitúcií, špecializovanej prípravy odborníkov ...

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the legislative process as it is carried out by this Parliament seems to be designed to prevent individual Members from making individual judgements.

Legislative proposals and amendments are re-written or re-assigned to different batches of amendments or re-divided at the last possible moment. Those members of large party groups who wish to obey unthinkingly do not need to concern themselves with this, because they blindly follow the instructions of their party or group leaderships.

However, independent-minded MEPs, either of large or small groups, who wish to take an independent judgement before they vote must sometimes decide between attending a debate during the morning preceding a vote and leaving crucial judgements to their assistants, or absenting themselves from those debates so they can make a personal decision.

This is no way to run a democratic institution.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). - Panie Przewodniczący, gratuluję sprawozdania. Bardzo słusznie podkreśla się w nim konieczność tworzenia prawa w sposób prosty, przejrzysty i zrozumiały dla obywateli. Jednak apelując o to, my sami tu, w Parlamencie Europejskim, przygotowujemy sprawozdania, deklaracje i rezolucje w języku, który jest bardzo skomplikowany i trudny do zrozumienia dla zwykłych obywateli. Wiele przygotowywanych dokumentów jest pisanych nieczytelnym prawniczym językiem. Również rezolucje, w których informujemy kraje trzecie o naszych wartościach i mówimy o przypadkach łamania praw człowieka, są przygotowywane w takim języku. Dlatego uważam, że Parlament powinien włączyć się w akcję o nazwie Clear writing campaign, którą prowadzi Komisja. W akcji tej informuje się, w jaki sposób przygotowywać dokumenty, aby były czytelne.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Sledovala som túto veľmi dôležitú a zaujímavú diskusiu zo svojej kancelárie a chcem poďakovať pani kolegyni Geringer aj Vám, pán podpredseda Európskej komisie. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že Európska komisia zriadila skupinu na najvyššej úrovni, ktorá radí Európskej komisii pri redukcii byrokracie.

Každá krajina má svoju vlastnú kultúru, ale to, že ste zvolili ako predsedu tejto skupiny na najvyššej úrovni významného nemeckého politika Edmunda Steubera, je veľmi dobré, pretože je to práve Nemecko, ktoré môže byť príkladom pre redukciu byrokraciu v politike, ktorá platí tak na národnej úrovni, ako aj na tej európskej.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Mr President, I will try to answer as many questions as I can in the allocated time, but first I would like to thank all the Members of the European Parliament for their clear, strong commitment to smarter and better regulation. I think this is what the European Union and our Member States need. I would also like to thank the rapporteur for highlighting the importance of working with the impact assessments which are prepared for the Commission.

Very positive precedents have been set by the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, and we hope that other committees will also work in such a regular and detailed manner with our impact assessments as this committee has. We will of course try to do our best to improve the quality of impact assessments further, and to supply these together with a proposal for legislation.

The fact that we need to study the impact of proposed amendments is very important. I was glad that was highlighted in the report. Very often, legislation is proposed and we change it with significant amendments which are often adopted in a hurried manner. It can really improve the legislation, but it can also make it much worse, and we should bear that in mind.

I absolutely agree with those Members who said that we need impartial assessment. This is what we are trying to do in the Commission. We are working very closely with the Stoiber Group. We have a very strong impact assessment board which is really driving a new culture forward in terms of how the Commission works internally. The language is very bland, and I can tell you that more than 30% of the proposals sent to the relevant departments are refused by the impact assessment board and sent back for further improvement with a view to increasing the quality of the legislation.

As regards SMEs, I think we discussed two days ago how important it is to reduce the burden, especially for small and medium-sized enterprises so that they can benefit from the single market. I am very happy to report to you that this goal of reducing the administrative burden by 25% by 2012 will definitely be exceeded.

I see that my time is up so I would like to thank the rapporteur once again for a very high-quality report, and all the MEPs for their commitment to smarter and better legislation.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Šefčovič, as a matter of fact the Commission has no time limitation, it is self-limited. Maybe I should not tell you that because it is good that the Commissioners believe that their time is limited so they limit themselves in their speech to a moderate use of time, but in any case that is a fact.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, sprawozdawca. − Na zakończenie chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom oraz panu komisarzowi za owocną dyskusję. Cieszę się, że miałam okazję pracować nad sprawozdaniem na temat lepszego stanowienia prawa w tym roku, czyli pierwszym roku po wejściu w życie traktatu z Lizbony oraz w roku przyjęcia przez Radę europejskiej strategii EU 2020. Oba te dokumenty będą miały wpływ na wiele aspektów w dziedzinie lepszego stanowienia prawa, a sprawozdanie było dobrą okazją, żeby się do nich odnieść. Przygotowując sprawozdanie spotkałam się z wieloma środowiskami, starając się wysłuchać opinii zarówno środowisk biznesowych jak i środowisk pracowniczych, związków zawodowych i organizacji takich jak np. ETUC.

Sądzę, że absolutna jednomyślność w głosowaniu w Komisji Prawnej świadczy o tym, że udało nam się znaleźć rozsądny kompromis między oczekiwaniami wszystkich grup politycznych. W tym miejscu dziękuję za znakomitą współpracę wszystkich koleżanek i kolegów i dodam, że była to wyjątkowa współpraca, bo ponadpolityczna, co zdarza się rzadko w tej izbie. Mam również nadzieję na pomyślny przebieg głosowania dzisiaj na posiedzeniu plenarnym.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy jueves a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. – Impact Assessments carried out by the Commission should be about ensuring that we produce good quality legislation, and therefore we all have a strong interest in making sure that they themselves are of good quality.

The main principles guiding these Impact Assessments should be: that they act as a guide to law making, and must not replace or hinder the role of the politically accountable decision makers; and that any cost-benefit analysis should contain not only economic considerations but also social, health and environmental impacts.

As regards the question of having an independent Impact Assessment Board, I believe the best method would be to ensure that it contains multiple stakeholders with their interests declared, whereby conflicts of interest are avoided. I do agree with the rapporteur that that the high percentage of assessments (over 30%) that are initially rejected by the Board testifies to the need for the Commission departments to improve their quality further. The Board of course should only inform the process and not make any political judgements. I would finally call on the Chair of the Board to appear before the Environment Committee on an annual basis following the publication of the IAB annual report.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. – Co roku debatujemy, jak lepiej stanowić prawo w Unii. Bowiem tylko jasne, spójne i przejrzyste przepisy prawne gwarantują ich skuteczne wdrożenie w krajach członkowskich. W obszarze zmniejszania obciążeń administracyjnych bardzo ważny jest zwłaszcza komunikat pt. „e-Komisja 2006-2010” oraz strategia „e- 2010”, której celem jest unowocześnienie administracji w Europie. Komunikacja elektroniczna to już nasza rzeczywistość, a także przyszłość. Dzięki e-komunikacji zyskamy czas, zlikwidujemy wiele barier administracyjnych, ograniczymy zużycie naturalnych surowców, a tym samym lepiej będziemy chronić środowisko naturalne. Dlatego na jej upowszechnianiu musimy skoncentrować nasze działania i środki, pamiętając przy tym o ułatwieniach i pomocy dla ludzi niepełnosprawnych, starszych. Regularnie apelujemy do Komisji Europejskiej o uproszczenie i przyspieszenie procedury korzystania z dodatkowych instrumentów unijnych, takich jak np. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji czy Fundusz Solidarności UE. Reakcja instytucji unijnych w obliczu klęsk naturalnych czy poważnych ekonomicznych trudności w państwach członkowskich jest w dalszym ciągu za mało elastyczna i zbyt opóźniona. Najwyższy czas, aby przy opracowaniu nowych instrumentów nie powielać poprzednich niedociągnięć. Na skuteczność prawa wpływa nie tylko tworzenie jasnych i zrozumiałych przepisów, ale w równym stopniu ich rozpowszechnianie oraz realizacja.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. Przed nami wielkie wyzwanie, które doskonale wpisuje się w tematykę raportu. Jest nim przekazanie w ręce obywateli Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, instrumentu dającego im możliwość bezpośredniego wpływu na europejską agendę. W toczącej się na ten temat debacie wszyscy mówimy o konieczności maksymalnego uproszczenia tego instrumentu, tak aby obywatele faktycznie poczuli, że mają realną szansę na skuteczną realizację swoich postulatów, a nie utknęli w zawiłościach unijnych procedur. Z drugiej jednak strony, chcemy jednak uchronić ten instrument przed nadużyciami, a także uchronić Komisję Europejską przed nadmiernym obciążeniem. Istnieje tu napięcie pomiędzy ideą maksymalnego uproszczenia a zachowaniem pewnych standardów, i nasz rola w tym, aby ten balans odnaleźć.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza