Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2775(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0484/2010

Разисквания :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Гласувания :

PV 09/09/2010 - 5.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0314

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 9 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Обяснение на вот.
Видеозапис на изказванията
Протокол
  

Доклад Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Г-н председател, (…) стъпка към по-добро разбиране на текстовете, които приемаме, от страна на гражданите на Европейския съюз. Все още има много неща, които трябва да се направят, но е важно постоянно да предприемаме тези стъпки.

Очевидно, трябва да намерим начин за балансиране на двете различни правни системи: англосаксонската система и континенталната система, която се основава на римското право.

Текстът по отношение на оценките на въздействието обаче също е важен. Той представлява жизненоважен текст, който трябва да бъде отразен и в националното законодателство. В тази връзка трябва да изтъкна, че те имат значителни недостатъци. Ще бъде важно да се върнем към този въпроси и аз считам, че ще направим това скоро.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, едно просто, ясно законодателство, което е разбираемо за хората, е изключително важно за приемането на Европейския съюз. Разумното законодателство обаче е от съществено значение и за функционирането на Европейския съюз. Затова опростяването на процеса на законотворчество на Европейския съюз следва да бъде една от основните задачи на европейските институции. Един много важен аспект от това е намаляването на административната тежест върху нашите предприятия. Това ще даде нов тласък за икономическо развитие и иновации. Европа обаче не винаги се намира там, където й се полага да бъде, или поне такива са наблюденията ми в собствената ми страна. Комисията трябва да положи специални усилия да гарантира, че държавите-членки приемат разпоредби, които не надхвърлят изискванията на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, има моменти в Парламента, когато документът за реда на гласуване е абсолютна пародия. Докладът относно „по-доброто законотворчество“ е изготвен от същите институции, които превърнаха тази част на света в най-свръхрегулирания и най-малко конкурентоспособен блок на планетата и които създадоха бюрократичния кошмар на общата селскостопанска политика и екологичното бедствие на общата политика в областта на рибарството.

Но нека се опитам да бъда конструктивен. Ето една идея за по-добро законотворчество: нека не бъдем патетични при изготвянето на законодателството. Нека се опитаме да не използваме устава на Парламента като начин да покажем, че сме добри хора, че ни е грижа за безработицата, че ни е грижа за ромите, удълженото работно време и така нататък. Сериозната държавна намеса обикновено не е най-добрият начин за решаване на проблеми. Ще е по-добре, ако позволяваме решенията да бъдат взимани възможно най-близо до хората, които засягат.

Ето защо скромното ми предложение за по-добро законотворчество е да закрием експериментално Парламента за следващите шест месеца, да не приемаме никакво законодателство и да видим дали избирателите ни имат нещо против.

 
  
  

Предложение за резолюция (B7-0492/2010) - Предложение за обща резолюция (RC-B7-0493/2010)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Днес в Словакия отбелязваме ден в памет на жертвите на Холокоста. По времето на словашката държава повече от 100 000 евреи, роми, хомосексуалисти и хора с физически увреждания са депортирани от Словакия в концентрационни лагери. Именно поради тази причина днес подкрепих предложението за резолюция – на което, по съвпадение, бях и преводач – тъй като смятам за изключително важно Европейският парламент да излъчи сигнал, че не желаем подобно нещо в Европа – нито сега, нито в бъдеще. В Европа сме преминали през две големи войни и е крайно време, особено след като Франция пристъпи към широкомащабни депортации на румънски роми обратно в страната им, да покажем, че тези неща просто не са приемливи за нас и гласуването по предложението за резолюция ще помогне посланието да бъде предадено. Г-н председател, бих желала да благодаря на всички колеги, които подкрепиха нашата резолюция.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). - (EN) Г-н председател, аз подкрепих резолюцията, сред вносителите на която беше и Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица.

Набелязвайки ромската общност във Франция за гонения и експулсиране, френският президент Саркози и неговото правителство проявиха най-отвратителен цинизъм. Всъщност нескопосаното използване на малцинствената общност от потиснати хора има за цел да отклони вниманието от пагубните икономически и социални политики.

Политиките на г-н Саркози доведоха до масова безработица във Франция и обедняване на много групи от работническата класа. Сега правителството на г-н Саркози систематично действа в ущърб на жизнения стандарт на френските работници и накърнява пенсионните права на френския народ. Г-н Саркози и правителството му са агенти на френската буржоазия и едрия международен бизнес и отчаяно се опитват да направят от една уязвима общност изкупителна жертва, за да отклонят вниманието от огромната си непопулярност.

Поздравявам десетките хиляди французи, които демонстрираха срещу тази политика миналата събота, и призовавам френските работници да проявят толкова силната си традиция на солидарност с всички малцинствени общности и трудови хора, заставайки заедно в защита на правата на човека и гражданските права, и за едно по-добро бъдеще – и да не допуснат да бъдат подведени от това цинично действие.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Аз гласувах сред първите в полза на резолюцията на моята собствена политическа група, защото тя предложи решения, а не заклеймяване на една политическа възможност. За съжаление, предложението за резолюция не мина.

Колкото до предложението за резолюция, внесено от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и симпатизиращите на техните политики, аз гласувах „за“ някои точки от текста, които сметнах за конструктивни, основно в устното изменение, подкрепящо липсата на връзка между положението на ромите в Европа и присъединяването на Румъния към Шенгенското пространство.

Гласувах също „за“ втората част от параграф 10, която призовава за силна хоризонтална координация, с която да се гарантира навременен и ефективен отговор при такива случаи в бъдеще и за втората част от параграф 16, която призовава както Комисията, така и държавите-членки да зачитат правата на ромите и тяхното упражняване.

Гласувах също „за“ съображение Л, което сочи необходимостта от повишено представителството на ромите в правителствените структури и публичната администрация в държавите-членки. Обаче не бях в състояние да гласувам „за“ предложението за резолюция в цялост, защото го намирам за демагогско.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Външната миграция е възлов проблем за Европа. Всяка година 900 000 нови имигранти идват в Европа. Въпросите на ромите са вътрешен проблем за Европа, тъй като миграцията на роми между държавите-членки не е от порядъка на стотици хиляди, а на хиляди. Обаче това не означава, че тя не представлява сериозен проблем.

Подкрепям предложението за резолюция на Европейския парламент относно положението на ромите в Европа. Намирам за положително, че тя определя проблема като общоевропейски. Проблемът с ромите не може ефективно да бъде решен изолирано. За решаването му е необходимо да бъдат привлечени европейски ресурси и eвропейски знания и опит, особено за страните със значително ромско население.

Миграцията и репатрирането на ромите не трябва да стават политически въпрос. Правата на малцинствата не следва да се накърняват. Обаче правата и задълженията трябва да важат не само за държавите-членки, а и за самите малцинства.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - (EN) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейската народна партия (Християндемократи), защото текстът на резолюцията предложи градивно и цялостно европейско решение на проблема за по-доброто социално приобщаване на ромите.

Вместо да използва сериозното им социално и икономическо положение като средство за политически мотивирани нападки срещу спазващи закона правителства, като тези на Франция и Италия, Европейската народна партия (Християндемократи) предлага европейска стратегия за ромите.

Изместването на проблема от една държава-членка към друга не ни помага да намерим необходимите ресурси. Можем да го направим само заедно, в дух на градивен подход.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). - (DA) Г-н председател, ние от Датската либерална партия избрахме да гласуваме в подкрепа на предложението за обща резолюция относно ромите не защото не мислим, че текстът в големи части от резолюцията съдържа като че ли прекалено голям емоционален заряд и че нападките в него са необосновани, а по-скоро защото мислим, че има основание да се постави под въпрос начинът, по който Франция изведнъж избра да изгони ромите. В тази връзка не смятаме, че има какво да се разследва във връзка с депортациите от Дания или Германия. Дания действаше изцяло в съответствие с правилата и ако Германия не може да върне у дома им бежанци от война, която вече е свършила, схващането за статут на бежанец ще изчезне и тогава ще се изправим пред един изцяло нов правен статут в света. Трябва да кажа, че в борбата си срещу неоправданите критики на Дания и Германия Датската либерална партия остана неловко самотна. Нито Социалдемократите, нито Социалистическата народна партия ни подкрепиха. Не, те предпочитат тяхната собствена и една съседна страна да бъдат очернени от спорове, за които няма поддаващо се на документиране основание. Наистина мисля, че това е смущаващо. Бих искал да завърша, като подчертая, че и последната изрична следа от така наречената критика на Дания и Германия окончателно отпадна при гласуването днес.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - (EN) Г-н председател, аз не гласувах в подкрепа на нито една от резолюциите, защото принципно не признавам демократичната легитимност на Европейския съюз и никога няма да я призная.

Обаче трябва, разбира се, да бъде право на суверенните нации да решават кой може и кой не може да влиза на техните територии и на какво основание. Държавите от ЕС са се отказали от това право, признавайки предимството на правото на ЕС и, по-конкретно, приемайки Директива 2004/38/ЕО за свободното движение на хора.

Французите не могат да имат и двете. Те не могат да бъдат пълноправни членове на Европейския съюз, а същевременно да дискриминират румънските цигани.

Ако на французите това не им харесва, предлагам те да възприемат политиката на Партията за независимост на Обединеното кралство, а именно да напуснат Европейския съюз и да си възвърнат суверенитета.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Чрез приемането на предложението за резолюция относно ромите Европейският парламент и Европейската комисия, по мое мнение, правилно признаха отговорност за положението на ромите в Европейския съюз. Въз основа на личния ми опит от собствената ми страна обаче, бих искал да посоча, че когато се търсят ефективни решения за интеграцията на ромите, не е достатъчно само да се осигури финансова помощ или материални блага в опит да бъде подобрено материалното им положение. Далеч по-важно е ромите да бъдат научени, че поддържането на жизнен стандарт изисква полагане на много повече усилия за получаване на възможно най-добро образование и запазване на постоянно работно място. Само чрез образование и социална интеграция ромите ще се освободят от бремето на унизителното положение в нашето общество. Задачата ще бъде трудна и се надявам да успеем да се справим.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на това, всички членове на Европейския съюз да имат равни права. Това включва и ромите.

Разбирам, че някои – например в Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) – смятат, че предложението за резолюция е в прекалено голяма степен средство за политическо действие срещу Франция. Съвсем вярно е, че трябва да гледаме на нещата така, че да не използваме политиката като средство, а тъй като Европейският съюз е общност на ценности, да покажем, че сме наистина ангажирани със схващането, че трябва да поемаме отговорност за най-уязвимите групи от нашето население.

Знаем, че понастоящем равнищата на обществено участие сред ромското население в много европейски страни са ниски, ето защо решаването на този проблем е общо предизвикателство за европейците, за гражданите на Европейския съюз. Ние няма да внушаваме доверие, когато обясняваме извън Европа как трябва да се действа във връзка с правата на човека, ако самите ние не се справим както трябва с положението на ромите в Европейския съюз.

Надявам се на това да се погледне като на конкретно действие в Европейския парламент. Парламентът, разбира се, е организирал различни, малки по мащаб пилотни проекти, които целят да насърчат интеграцията на ромите в обществото, чрез образование и така нататък. Понякога обаче изглежда, че този Парламент не е склонен да дава пари за такива проекти и от своя бюджет, по-скоро би ги дал на Гърция или някоя друга държава, или дори на държави извън Европа.

Сега трябва да решим веднъж завинаги ромския въпрос вътре в Европейския съюз. По този начин ще демонстрираме заслужено доверие и основните ценности, в името на които работи Европейският съюз.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, аз внимателно изслушах казаното от г-н Takkula, но всъщност са на разположение няколко много сериозни източници на средства, в размер на няколко десетки милиарда евро, а до момента от тях са усвоени само 9 млн. евро.

С това предложение за резолюция мисля, че г-н Саркози и г-н Хортефо, френският министър на вътрешните работи – които впрочем някога бяха членове на Парламента – днес жънат това, което посяха. Те подкрепиха отварянето на нашите граници; те сключиха тези договори; те дори понякога ги писаха или прокарваха; и те със сигурност трябва да си дават сметка днес, че крехките бариери, които бяха издигнати – временните решения, които позволиха на ромите да дойдат и да се установят във Франция чак след 2013 г. – всички те отидоха зад борда.

В заключение, това, което намирам за най-неприятно в нагласите на нашите колеги, е, че под предлог за борба с дискриминацията всъщност е налице систематична дискриминация – или заклеймяване, ако използваме техния израз – на коренните населения на мнозинството. Много е хубаво да се защитават малцинства, но не мислите ли, че понякога могат да възникнат проблеми – културни, поведенчески или други видове проблеми – в поведението на някои малцинства, които всъщност не допускат интеграцията им? Няма ли да е по-добре за тези малцинства, ако бъдем честни, като поставим и тези проблеми на масата? Поне веднъж това не би навредило.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, изумен съм от лекомислието, с което левицата в залата жонглира с термини като „колективно експулсиране“, когато говорим за досиета във Франция, които се оценяват индивидуално, за всеки отделен случай и за хора, които са получили помощ доброволно да се върнат в страната, от която са дошли. Една държава-членка наистина има правото и задължението да прилага правилата на държава, която спазва правовия ред, и да взема мерки срещу незаконната имиграция и съпътстващите я неудобства. Във всеки случай основната роля за решаването на проблемите се пада на самите ромски общности. Бих искал да припомня един меморандум на бившия нидерландски министър на жилищното настаняване, общностите и интеграцията, Ван дер Лан, социалист, в който наред с другото се посочва, че сред ромите процентът на престъпност е непропорционално висок, броят на непосещаващите училище е много голям, а с децата се злоупотребява за включването им в просия и престъпни дейности. При това положение, според социалиста Ван дер Лан, ромите сами се изключват от нидерландското общество. Поради това има работа за вършене. Г-н председател, знам, че не е популярно това да се казва тук, в Парламента, но ромите, както всички други хора, имат не само права, а и задължения.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, ние не подкрепихме предложението за резолюция от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), което със сигурност е по-балансирано, поради една възлова точка, към която желаем да привлечем вниманието ви: призивът Европейската комисия, Европа, да ускорят процеса за присъединяване на Румъния и България към Шенгенското пространство.

Ние смятаме – и вече предупредихме по време на разширяването – че тези страни още не са приели строги политики за контрол при издаване на карти за самоличност и придобиване на гражданство.

Наясно ли са Комисията и Парламентът, че в тези страни удостоверения могат да бъдат получени много лесно от неевропейски страни, което позволява, благодарение на свободата на движение, незаконно влизане в Шенгенското пространство? Трябва много да внимаваме по този въпрос и е напълно безотговорно, че това не е направено и се настоява за разширяване на Шенгенското пространство, в разрез със здравия разум.

Най-накрая, искам да изкажа надеждата си, че когато отново се срещнем, поне един от благодетелните членове на ЕП, които толкова подкрепят ромите, ще съобщи, че е приел – ще могат да си го позволят със заплатата на член на ЕП – едно добро ромско семейство и че изхранват няколко допълнителни гърла. Не е трудно да се докаже с дела, а не само с думи, че си готов да сториш добро.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Аз не подкрепих одобреното предложение за резолюция, защото не мисля, че то ще спомогне за решаване на ромския въпрос в Европа, като в същото време ще вгорчи политическата атмосфера между отделните държави от Европейския съюз. Отговорността ни за решаването на проблемите на ромската общност може да бъде обобщена в едно изречение: Знаем какво не искаме, но не знаем какво искаме. Не искаме никой да бъде наказван заради нарушенията на друг само защото и двамата спадат към една етническа група. Обаче не искаме също някои хора да си мислят, че законът не важи за тях. Не искаме да караме никого да се отказва от културата си, но също така не искаме да търпим нарушаване на основните принципи на съвместно съществуване в името на етническата принадлежност. Френското правителство знае какво не иска. Докато не е нарушило закона, основание за упреци няма. Ако е нарушило закона, съдилищата трябва да вземат отношение по въпроса. Една кратка бележка за срещата в Париж през тази седмица: щях да съм изключително удовлетворена, ако страните, от които се очаква да дадат положително решение на ромския въпрос, бяха сред първите канени на такива срещи.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Г-н председател, предложението за резолюция, което събра мнозинството от гласовете на Парламента, получи и моя глас. Резолюцията третира една съществена черта на закона и много ясно казва, че никоя санкция не може да се свързва с националност. Отговорността трябва винаги да бъде индивидуална по характер и това е основополагащ принцип на правото. Ромите трябва да бъдат третирани по същия начин, както и останалите граждани на Съюза. Това означава също, че те се подчиняват на закона и ако го нарушат, трябва да носят отговорност на същото основание, както и останалите. Не можем да допуснем положение, при което националността да се сочи като причина за освобождаване от отговорност за нарушаване на закона. Въпросът е, че националността не следва да бъде основание за решението, какви санкции да се приложат, тъй като санкциите следва винаги да се определят на индивидуална основа.

 
  
  

Предложение за резолюция (B7-0491/2010)

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Г-н председател, бих искала само да заявя, че напълно подкрепям предложението за дългосрочните грижи за възрастни хора.

Предвид сегашните демографски данни въпросът за дългосрочните грижи за възрастни хора определено е европейски въпрос и макар че въпреки това той до голяма степен е отговорност на държавите-членки, поради естеството и значимостта на положението, въпросът е европейски и в действителност е признат за такъв.

Един от въпросите, подчертани в резолюцията, който аз подкрепям напълно, е необходимостта да се вземат под внимание потребностите на лицата, полагащи неформални грижи. Те предоставят значителен дял от грижите, от които се нуждаят възрастните хора. Държавите-членки трябва да предприемат практически стъпки за подкрепа и опазване на този безценен ресурс и те трябва да сторят това посредством обучение, отдих и други мерки, които ще спомогнат за балансиране на работата и семейния живот.

Друга точка от резолюцията, на която бих искала да обърна внимание, е искането за въвеждането на гаранции, които да защитават основните права на лицата, получаващи грижи в дългосрочен план, и не само въвеждането на такива гаранции, но и държавите-членки да гарантират изпълнението и спазването на критериите за качество на предоставянето на услуги

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-н председател, във връзка с предложението за резолюция относно дългосрочните грижи за възрастни хора бих желал да изразя пълна подкрепа за вниманието, което се обръща на този въпрос. С оглед на неблагоприятните демографски промени, които тревожат Европа незабавното действие в тази сфера е особено важно. Освен че трябва да помагаме на възрастните хора да бъдат активни и да гарантираме, че за тях ще се полагат подходящи грижи, ние не трябва да забравяме хората, които предоставят тези грижи. Често пъти това са хора, които не получават друга помощ, защото освен че се грижат за възрастен човек, те също ходят и на работа. Съвместяването на тези две роли не е лесно. Тук имам предвид семейства в селски райони, които в повечето случаи поемат сами грижите за немощни членове на семейството. Правният статут на тези хора следва да бъде регулиран. Това ще насърчи и други лица да започнат да полагат грижи за възрастни хора, които искат да остаряват достойно. Мисля, че всички ние искаме това.

 
  
  

Предложение за обща резолюция (RC-B7-0484/2010)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Г-н председател, за съжаление, предложението за резолюция според мен е едностранчиво. Когато разглеждаме ситуацията в Близкия изток, трябва да помним, че там има една демократична държава, с която ние в Европа споделяме едни и същи ценности: Израел. Демокрация, права на човека и свобода на мнението там са важни ценности.

Поради това е важно, когато разглеждаме ситуацията в региона, да погледнем и цялостната ситуация и да не се стремим по един или друг начин да се опитваме да навредим на единствената демокрация там.

За съжаление, такава представа възникна, когато обсъждахме положението на река Йордан. Всички знаем, че водните ресурси в региона са ограничени. Знаем също така, че чрез създаване на системи за напояване и събиране на вода Израел е положил огромни усилия да осигури хората да имат достъп до вода и в Израел, и в така наречените палестински територии, и че там е възможна селскостопанска дейност.

Надявам се, че нашето отношение ще бъде конструктивно. Да се надяваме, че ще постигнем напредък на мирния фронт в резултат от започналите мирни преговори. Нашето отношение към този регион трябва да бъде конструктивно и подкрепящо, а не такова, което стоварва вината върху Израел.

 
  
 

Писмени обяснения

 
  
  

Доклад Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Как може някой да не гласува за доклад с такова заглавие? Как може да не се подчертае необходимостта от изготвяне на законодателство, което е просто, прозрачно и разбираемо за европейските граждани? По-точно, аз очевидно напълно подкрепям този доклад по собствена инициатива на Парламента, на първо място, защото трябва постоянно да се стремим да предлагаме по-добро законодателство, и, на второ място, защото то посочва редица важни проблеми. Един от тях е оценките на въздействието на Европейската комисия, чиято независимост и надеждност трябва да бъдат гарантирани.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) По-доброто законотворчество се превърна в предпоставка за ефективното функциониране на Европейския съюз и може да играе важна роля за излизане от икономическата криза и постигане на икономически растеж. Необходимо е дейността на институциите да отговаря на очакванията на гражданите, дружествата, които развиват дейност на вътрешния пазар, и националните и местни органи, както и да се гарантира, че решенията се вземат, като се имат предвид във възможно най-голяма степен интересите на гражданите. Подкрепям разпоредбите, предвидени в резолюцията, в които се посочва, че трябва да подкрепим процеса на по-добро регулиране с цел по-голяма прозрачност, ефикасност и съгласуваност на законодателството на Европейския съюз. В качеството си на институция с правомощия за законодателна инициатива Комисията има основна роля в този процес при изготвянето на качествени законодателни предложения, при намаляването на административната тежест и разходите на предприятията и сътрудничеството с държавите-членки с цел да се гарантира правилното прилагане на законодателството на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Тази инициатива има за цел да анализира прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, като гарантира, че тези принципи се зачитат в предложенията на Европейския съюз. Субсидиарността е динамична и развиваща се идея, която позволява дейността на Европейския съюз да бъде разширена при необходимост и ограничава действията, когато те престанат да бъдат оправдани.

Пропорционалността е водещ пример при упражняването на правомощията на Европейския съюз, независимо дали става въпрос за изключителни или споделени права, които не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на целите. Открояват се две големи иновации в тази област: създаването на Съвет за оценка на въздействието и факта за влизането в сила на Договора от Лисабон, който придава важна роля на националните парламенти при оценяването на начина, по който тези два принципа се прилагат – предварителен политически контрол, който може да доведе до преразглеждане или евентуално премахване на предложението, или последващ съдебен контрол, при който се прибягва до Съда на Европейския съюз, ако се смята, че тези принципи са били нарушени. Тази система за оценка позволява на Съюза да законодателства по-добре, като анализира и обосновава своите предложения, и позволява на Съюза да подобри качеството, точността и прозрачността. Приветствам факта, че системата за оценка на въздействието работи правилно и подкрепям подсилването на процеса на анализ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), в писмена форма. – (CS) –Докладът на г-жа Geringer de Oedenber се отнася предимно до оценката на 15-тия и 16-тия доклад на Европейската общност за подобряването на регламентите, обхващащи периода 2007-2008 г., третото стратегическо проучване за подобряване на регулирането от януари 2009 г. и Програмата за действие относно намаляването на административната тежест от октомври 2009 г. Докладчикът цели по-строго прилагане на субсидиарността и пропорционалността като основни изисквания на европейското законодателство, за да се даде възможност на държавите-членки да упражнят собствените си законодателни правомощия и да гарантират, че очакванията на техните граждани са изпълнени. По отношение на въпроса за оценката на въздействието на законодателството и намаляването на административната тежест обаче, са необходими по-нататъшни усилия. В доклада се обръща внимание на факта, че 32% от административните тежести в Европейския съюз са причинени от прекалено строго прилагане на европейските закони от страна на държавите-членки, което надхвърля изискванията на европейското законодателство.

В новите държави-членки се сблъскваме с тези проблеми доста често. Приветствам факта, че е направена препратка към новите възможности за Европейската гражданска инициатива. С влизането в сила на Договора от Лисабон за пръв път на гражданите на Европейския съюз е дадена възможност да участват активно в създаването на европейско законодателство. Докладът като цяло е принос към нашата законодателна дейност и аз подкрепям одобряването му.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно по-доброто законотворчество, защото подкрепям необходимостта от създаване на законодателство, което е просто, прозрачно и разбираемо за европейците. Важно е обаче да се гарантира, че административната тежест ще бъде намалена, а икономическите, социалните и екологичните въздействия на всички нови предложения на Комисията ще бъдат внимателно оценени от независим орган, който трябва да се отчита пред Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Напълно подкрепям продължаващите усилия за развитието на законодателство, което е просто, прозрачно и разбираемо за европейците. Въпреки добронамерените декларации, строги проучвания и ясни доклади от множество институции, истината е, че европейското законодателство продължава да бъде наситено с проблеми, които се посочват често: прекомерен обем, неподходяща сложност, неразбираемост и множество изключения.

Този факт не само отдалечава европейците от решенията, взети на европейско равнище, но и разпалва разискването – не винаги много разумно или строго – относно европейската намеса във въпроси, по които нямаше да се произнася или изготвя закони, ако се обръщаше повече внимание върху спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Затова тази резолюция е на прав път.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Тази резолюция разглежда въпроса за „по-доброто законотворчество“, който обхваща принципите на субсидиарност и пропорционалност, които са абсолютно необходими за правилното функциониране на Европейската комисия, и включва например необходимостта от оценки на въздействието на процеса на законотворчество, както и от опростяване и кодифициране на съществуващото законодателство, и намаляване на административните разходи, произтичащи от европейското законодателство, с 25% до 2012 г.

Най-важните аспекти на тази област са Европейската гражданска инициатива, въведена с Договора от Лисабон, която ще даде възможност на гражданите да участват активно в процеса на създаване на европейските закони, фактът, че Европейският парламент вече е на равна основа със Съвета по отношение на обикновената законодателна процедура, както и включването на националните парламенти в контрола на прилагането на принципа на субсидиарност. Във връзка с това, съгласно условията на член 225 от Договора от Лисабон и защото считам, че това е пример за „по-добро законотворчество“, аз предложих в доклад по собствена инициатива да се изготви конкретна директива за биологичните отпадъци, която беше приета с мнозинство в Парламента през юли: надявам се, че Комисията ще даде своя отговор скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Признавам значението на ясното законодателство, намаляването на административната тежест за предприятията, качеството на проучванията на въздействието, факта, че те трябва да бъдат взети предвид (което, изглежда, не винаги се случва) и преди всичко стриктното спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност при всеки законодателен акт, излизащ от Брюксел. От друга страна, смятам, че е жалко, че макар докладът многократно да сочи с пръст това, което нарича „прекомерно регулиране“ (gold-plating) на законодателството от страна на държавите-членки, в него не се споменава много интересната информация, която се съдържа в изложението на мотивите. От хилядите законодателни актове в сила само 72 са наложили цели 486 задължения за информиране, което е довело до над 10 000 актове за прилагане в държавите-членки. Струва ми се, че тази информация разкрива точно обратното: че корените на проблема са в свръхрегулирането от страна на Комисията. По принцип се чудя дали има нещо извън формалното зачитане на принципа на субсидиарност, тъй като в Договорите се предвиждат области, в които Европейският съюз има изключителни правомощия и които не могат да бъдат поставени под съмнение, докато във всички други области изглежда, че определени национални парламенти не са в състояние напълно да упражнят правата си по този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), в писмена форма. − (FI) Философът Шопенхауер казва, че трябва да използваме обикновени думи и да казваме необикновени неща. Много хора, политици и законодатели, по-конкретно, правят точно обраното, вероятно без да съзнават това. Именно поради тази причина продължаващото разглеждане на законодателната практика и нейното подобрение винаги ще бъдат от съществено значение за работата на Европейския съюз. Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Geringer de Oedenberg относно по-доброто законотворчество, защото той повдига важни въпроси за начините, по които законодателството може да бъде подобрено. На първо място, Парламентът не трябва да забравя собствената си отговорност: твърде често търсенето на внимание от страна на законодателите на Европейския съюз води до положение, в което жизнеспособна директива е затънала в подробни изменения по време на парламентарното разискване. Според правилото на Шопенхауер простото, прозрачно законодателство не означава, че то не е толкова добро по отношение на съдържанието си: сложността и казуистиката често представляват начин да се скрие липсата на идеи. На второ място, искам да повдигна въпроса за оценките на въздействието на законодателството. Няколко важни законодателни инициативи като историята на Директивата за търговия с емисии показаха, че са налице сериозни пропуски в оценките на въздействието. Хората трябва да бъдат точни, особено при изготвянето на законодателство в областта на околната среда: проблем, решен на едно място, може да създаде нов проблем някъде другаде. Както се посочва в резолюцията, Комисията трябва редовно да се консултира със заинтересованите страни и да направи обстойна обективна оценка. Смятам, че текстът за малките и средните предприятия, включен от Комисията във вътрешните си насоки, е добре дошъл. На трето място, трябва да осъзнаем, че националните органи често са важни за облекчаването на административната тежест. Аз идвам от страна, където официалният апарат е толкова педантичен в прилагането на законите, че често това води до допълнителна тежест. Отговорността на държавите-членки не може се пренебрегва по отношение на този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Единственото достойнство на този текст е призивът за удължаване на периода за консултации за социалните партньори на законодателните предложения на Комисията. Останалото е ужасяващо: той приветства работата на групата, оглавявана от Edmund Stoiber, клуб от бизнесмени, които подкрепят дерегулацията под претекст за намаляване на административната тежест; той предлага ограничаване на правото на гражданската инициатива, нищожен инструмент, оставен на суверенните народи от Договора от Лисабон, и потвърждава осемседмичният срок за получаване на становищата на националните парламенти по отношение на предложенията на Комисията.

Освен това, въпреки че в текста се настоява относно необходимостта от разбираемо европейско законодателство, в него не се посочва никаква загриженост, че по-голямата част от текстовете на Комисията и работните групи са достъпни единствено на английски език. Какво друго може да се очаква от едно народно събрание, в което повечето членове не настояват за правото то да бъде истински парламент?

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Голямата сложност на темите, разглеждани от Европейския съюз, означава, че през по-голямата част от времето приеманото законодателство е прекалено сложно и не достатъчно разбираемо за по-голямата част от европейската общественост. Ето защо е налице необходимост от изготвяне на законодателство, което е просто, прозрачно и разбираемо за европейците от всички държави-членки. В същото време, с оглед на кризата, в която се намираме в момента, трябва да бъдат разработени механизми за значително намаляване на високите разходи на законодателния процес на Европейския съюз, така че да бъдем първите, които дават добър пример по отношение на използването на бюджета на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) В доклада се изтъква, че ролята на националните парламенти се засилва от Договора от Лисабон, но в действителност държавите-членки трябваше да предоставят още повече правомощия на Брюксел. Има и фактически ситуации в ежедневието, които показват, че все още съществуват проблеми в правната сфера в трансграничен план.

Например в случая с разводите, където двойките са граждани на две различни държави-членки, където някои държави-членки на Европейския съюз поне бяха в състояние да постигнат съгласие по отношение на регламентирането на правомощията, дадени на съдилищата, или в областта на европейската оценка на въздействието върху околната среда, където държавите-членки забавиха изпълнението, за да избегнат изискването за големи проекти, като например разширяването на АЕЦ „Темелин“. Сега може да изглежда разумно да се изготви оценка на въздействието, а целта за намаляване на административните разходи и опростяване на закона също трябва да бъде приветствана, но Европейският съюз вече прави това от много години и досега гражданите и предприятията не са видели много резултати. Този доклад едва ли ще промени това положение и поради тази причина аз се въздържах от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), в писмена форма. − (LT) Гласувах за доклада за по-добро законотворчество, защото считам, че по-доброто законотворчество е предпоставка за ефективното функциониране на Европейския съюз и едно от правата на нашите граждани, което не може да бъде постигнато без ясни закони, които могат да бъдат разбрани от обществеността. По-доброто регулиране в Европейския съюз обхваща редица въпроси като извършването на оценки на въздействието, намаляване на административната тежест и опростяване и кодифициране на съществуващото законодателство. По-специално, съгласен съм с програмата на Комисията, насочена към намаляване на административната тежест вследствие на законодателството на Европейския съюз, която е в сила от 2005 г. и която има за цел да намали тази тежест с 25% до 2012 г. Много важно е да се намалят разходите за предприятията, които развиват дейност в рамките на Европейския съюз, за да им се даде възможност да функционират ефективно при трудни икономически условия и да са конкурентоспособни в цял свят, както и да се оптимизират обществените административни процедури. Трябва да се съсредоточим върху излишните изисквания за предоставяне на информация и да приложим принципа за „еднократност“, посочен в документа за малките предприятия. Електронната комуникация представлява отличен инструмент за намаляване на административната тежест. Институциите на Европейския съюз трябва да си сътрудничат активно с държавите-членки, за да се избегнат несъответствие при тълкуването и „прекомерно регулиране“ (gold-plating) на законодателството. Според Комисията 32% от административните тежести на Европейския съюз са вследствие на решения на определени държави-членки, които надхвърлят изискванията на законодателството на Европейския съюз, както и на неефективността на техните административни процедури. Освен това не трябва да забравяме, че консултациите с всички заинтересовани страни, по-конкретно социалните партньори, е от основно значение при изготвянето на законопроекти.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Решително подкрепих доклада, в който се подчертава изключителното значение да се правят прости и ясни закони, които гражданите на Европейския съюз могат да разберат, и се подчертава, че европейските институции трябва да зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност при формулирането на предложения. В доклада се подчертава основната роля на Комисията, в качеството й на институция с правомощия за законодателна инициатива, при изготвянето на висококачествени законодателни предложения.

Парламентът се ангажира да положи всички усилия за своевременно разглеждане на тези предложения в съответствие с подходящата законодателна процедура. Също така, той подчертава значението на сътрудничеството с държавите-членки, за да се гарантира, че законодателството се прилага правилно.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Ние решително подкрепяме доклада на Комисията за прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, защото той предвижда оценки на въздействието на издадени директиви.

Тези оценки, които трябва да бъдат извършени посредством сериозни, независими проучвания на разходите и ползите, са изключително важни, за да се избегне вземането на решения, които налагат прекомерна тежест върху гражданите и предприятията. По-специално, трябва да не позволим на новото законодателство на Европейския съюз да доведе до появата на нови административни тежести.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) По-доброто законотворчество се превърна в съществено условие за доброто функциониране на Европейския съюз и правилното прилагане на европейското законодателство въз основа на по-голяма прозрачност, ефикасност и съгласувани решения. Правилното прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност, вече с нови определения след влизането в сила на Договора от Лисабон, трябва да спомогне за едно по-опростено и съгласувано законодателство за европейската общественост, така че да могат да се вземат решения на европейско равнище, които са в най-добрия интерес на европейците. Договорът от Лисабон посочва, че Европейският парламент трябва да действа в партньорство със Съвета и да насърчава по-тясно сътрудничество на националните парламенти при контрола на прилагането на принципа на субсидиарност.

Освен това регулаторната среда на Европейския съюз трябва да продължи да подкрепя оценките на въздействието и да намалява административната тежест. Както се посочва в доклада, за който гласувах, единствено чрез значително намаляване на административната тежест и ефективно прилагане на европейските закони към вътрешното правно планиране, както и ефективните оценки на въздействието по отношение на икономическите, социалните и екологични сфери, законодателството наистина ще бъде подобрено.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Geringer de Oedenberg, защото в него се подчертава необходимостта да се изготвят прости, ясни закони, които гражданите на Европейския съюз могат лесно да разберат.

Затова зачитането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, значението на подходящите оценки на въздействието върху законодателните предложения, намаляването на административната тежест и опростяването и кодифицирането на законодателството са основните цели на доклада за „по-добро законотворчество“. Също така трябва да отбележим, че по-простите, лесноразбираеми закони са от съществено значение за напредъка при определянето на бъдещата икономическа и социална политика на Европейския съюз.

 
  
  

Предложение за резолюция(B7-0492/2010) – Предложение за обща резолюция (RC-B7-0493/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент относно положението на ромското население в Европа, защото съм дълбоко загрижен от действията на Франция срещу тази общност и категорично подкрепям незабавното прекратяване на този процес. През август Франция започна колективно експулсиране на европейски граждани, принадлежащи към това малцинство. Ромската общност е най-многобройното етническо малцинство в Европейския съюз, с население, установено се в няколко държави-членки на Съюза.

Правото на всички граждани на Европейския съюз да пътуват и да живеят свободно навсякъде в Европа е един от стълбовете на европейското гражданство, както е определено в Договорите. И затова не разбирам оглушителното мълчание на Европейската комисия. Комисията трябваше да реагира, като обясни, че за да бъде законно експулсирането на европейски граждани от държава-членка, то трябва да се основава на съображения за обществен ред, трябва да бъде анализирано индивидуално и да бъде пропорционално на съответната заплаха за обществения ред, и в никакъв случай да не води до колективно наказание на етническо малцинство. Също така можем да се запитаме дали използването на пари за оправдаване на „доброволни отпътувания“ не е манипулация на свободата на гражданите и не е незаконен начин да бъде избягнато окачествяването им като експулсиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) По отношение на разискването относно ромите, посланието, което искам да изпратя, е ясно: трябва да се сложи край на неуместните спорове, които засягат единствено Франция, и вместо това да говорим като европейци за един европейски въпрос, който изисква европейски отговор. Настоящото разискване показва трудностите, с които все още се сблъскваме днес при разглеждането на европейски въпроси като европейци, а не като граждани на една или друга държава-членка. Европейската интеграция означава преди всичко споделяне на определени ценности, които пораждат определени свободи, включително свободата на движение, и определени задължения, включително зачитането на условията, произтичащи от упражняването на правото на пребиваване. Днес трябва да се отзовем на страданията на едно население, което се нуждае от интеграция. Страдания, които биват експлоативани от редица мафиотски мрежи и които не предлагат никакви средства на издръжка освен просия, кражби и проституция. Това е основният въпрос, който трябва да бъде решен днес.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Абсолютното двуличие на политическите сили, които не допускат алтернативен европейски път за развитие, се проявява в предложенията за резолюции, внесени за обсъждане в Европейския парламент, в които се ронят крокодилски сълзи за положението и гоненията срещу ромите. Европейската комисия е решила, изправена пред всеобщата реакция, да организира специална работна група за проучване на проблема. Те си мислят, че това ще успокои всеобщите протести относно политиката на дискриминация и ще ограничи решенията на италианското и френското правителства да депортират ромите. Политическите говорители на капитала, които се редуват в управлението на държавите-членки и заедно вземат решения в ЕС, вярват, че осъждането на тези правителствени решения ще освободи тях самите и ЕС от отговорност за постоянната и систематична дискриминация срещу ромите.

Обаче политиката на дискриминация е в самата природа на империалистическия, наднационален съюз на капитала. Колкото по-уязвима е социалната група и колкото по-добра е печалбата за капитала, толкова по-остра ще е дискриминацията. Ромите все повече се опълчват срещу ЕС, неговите органи и силите, които го подкрепят. Само съвместната борба заедно с трудещите се за победа над обществото на експлоатацията и борбата срещу ЕС и тези, които го подкрепят, ще доведе до зачитане на техните права и удовлетворяване на техните съвременни нужди.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Предложението за обща резолюция, внесено за обсъждане от левицата, се опитва да тълкува Директива 2004/38/EО по начин, който аз смятам за напълно погрешен от политическа гледна точка и за незаконен. Текстът на директивата е ясен: има ограничения на свободата на движение в държавите-членки и ако намери за оправдано, правителството има право да репатрира и граждани на ЕС. Нещо повече, резолюцията напълно игнорира основен факт: през последните години Европа вече е изразходвала стотици милиони евро по програми за социална интеграция на ромите, но без положителен резултат предвид това, че основният проблем е изключително слабата способност на ромското население да се интегрира в тъканта на местното общество. Резолюция, която пренебрегва потребността от сигурност, за която ни призовават нашите граждани от ЕС и която, напротив, прокарва пътя на изключително широко тълкуване на принципа за свободно движение на хората и се явява следваща стъпка към изграждане на една Европа без връзка с мненията и нуждите на хората. Ето защо аз гласувах „против“ предложението за обща резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Неотдавнашната вълна от експулсиране на етнически цигани от Франция, кокетно представена като доброволна репатриация, отново възпламенява дебата в Европа по един нерешен проблем. Експулсирането на тези хора в техните страни на произход очевидно няма да реши нищо. Те ще се върнат при първа възможност и никой не може да ги спре, защото всеки един от тях е европейски гражданин, свободен да отиде където пожелае, доколкото се спазват разпоредбите на Директива 38/2004. Начинът, по който гласувах, изразява на първо място леката ми резервираност относно предложението за резолюция от групата на Европейската народна партия (Християндемократи)/Европейските консерватори и реформисти, свързано с подразбиращото се допускане, че експулсирането не се изключва като възможно решение. Аз обаче категорично не съм съгласен с предложението за обща резолюция, внесено от другите политически групи, което – под въздействието на неблагоприятната политическа реакция към правителството на Саркози – се опитва да направи от циганското малцинство жертва на мнозинството и да го оневини за положението, в което благополучно е просъществувало в течение на векове.

Събитията, станали във Франция и Италия, трябва да напомнят на Европа за съществуването на малцинство от 10-12 милиона души, което е вече общоевропейско и е с големи проблеми при интегрирането си. Обаче да ги крием зад националните граници е погрешно решение. Единственото жизнеспособно решение, което може да доведе до дългосрочни резултати, е едно общо европейско усилие за интегриране на това малцинство.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), в писмена форма. – (CS) – Връщането на повече от 8 хиляди роми от Франция в страните им на произход – особено Румъния и България – със сигурност е тема, която заслужава вниманието на Европейския парламент. Не съм привърженик на прибързаните наказания и заплахи и предпочитам пътя на задълбочените проучвания на ситуацията и нейната последваща оценка. Нека поемем по пътя на диалога с френската страна. Нека й дадем възможност да обясни всичко и едва тогава да правим изводи, дали това е случай на нарушаване на правата на човека или подходът към ромите се прилага в рамките на европейското право. Очаквам активни преговори от страна на Европейската комисия в духа на мисията й на пазител на Договорите.

Би било грешка, ако за по-удобно възприемам стратегия на умишлено замъгляване на въпроса и опити да се остави проблемът да изчезне от само себе си. Бих искал също да добавя, че според мен единственият начин за постигане на напредък по ромския въпрос е чрез приемане на уеднаквена европейска стратегия, обхващаща всички заинтересовани държави, която да е пряко свързана с Европейския социален фонд, както и с други финансови източници от бюджета на ЕС. Но на първо място и най-важно, е ние да приемем, че проблемите на ромите са европейски проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) относно положението на ромите в Европа. Мисля, че свободата на движение е основно право на европейските граждани, в съответствие с Директива 2004/38/ЕО. Директивата също така определя условията за тази свобода, които важат за целия Европейски съюз: хората, пребиваващи в една държава-членка повече от три месеца, трябва да могат да представят доказателства, че имат работа или достатъчно средства да посрещат нуждите си или да преминат курс на обучение.

Следователно е важно да разглеждаме социалната и икономическата интеграция на ромите като европейски въпрос и да намерим за него европейско решение. За това призовавам държавите-членки и Европейската комисия да се занимаят с този въпрос, за да могат да му намерят европейски политически отговор.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям един конструктивен подход, основан на диалога за културното многообразие и какво представлява то от гледна точка на човешкото благосъстояние. Образованието е от съществено значение за процеса на интеграция. Като предлагаме образование и обучение, ние се борим с изключването, безработицата и дискриминацията. Също така гарантираме едно общество, което е по-справедливо, по-градивно и по-динамично. Важно е да се интегрират етническите малцинства не само на пазара на труда, но и във всички други сфери на обществото. Защитата на основните права и създаването на общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие са цели на европейската интеграция. Приветствам всички, които насърчават интеграцията на местно равнище, включително политиците, учителите и сдруженията. Това е така, защото често пъти именно тези хора са отговорни за достъпа до жилищно настаняване, здравеопазване, образование, култура и подобряване на качеството на живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на г-жа Weber относно ромите в Европа заради неговото балансирано, конструктивно съдържание.

Не е достатъчно да крещим срещу дискриминацията, при което може би да използваме истински и изключително сериозни проблеми за целите на теснопартийните политически препирни. Естествено, че трябва решително отново да потвърдим принципите на недискриминация, на свободното движение и на произтичащите права и задължения – което е направено в резолюцията на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) – но дори още по-важно е да се приложат практически реформи за решаване на проблемите, за да бъдат упражнени основни права на човека. Имиграцията е европейски въпрос и дойде времето, както се призовава в резолюцията на г-жа Weber, да се заемем с него на европейско равнище.

Въпросите, свързани с ромите, само отчасти се застъпват с въпроса за интеграцията и във всеки случай те имат специфични особености, на които също трябва да бъде обърнато внимание на европейско равнище. Структурата на ЕС бе замислена, предпоставяйки териториална стабилност на държавите-членки. Номадският начин на живот може да е характерен за един народ, което също трябва да бъдат уважавано, но приобщаването трябва да става в дух на солидарност, в съответствие с европейските правила, без някои държави-членки да действат според обстоятелствата. Това е предложението от резолюцията, което спечели нашата подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма. (FR) Приветствам одобряването на предложението за обща резолюция относно положението на ромите в Европа. Предвид инерцията на Комисията и мълчанието на нейния председател, Жозе Мануел Барозу, Европейският парламент се противопостави на политиката, осъществявана от правителството на френския президент срещу ромската общност.

Трябва да отбележа, че политиката на г-н Саркози е в разрез с принципа за свободно движение на хора, гарантирано от Европейския съюз. Румъния е държава-членка, а Европейският съюз забранява всякаква дискриминация сред гражданите, основаваща се на етнически или национален произход. Нещо повече, след влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. Хартата на основните права стана правно обвързваща. Резолюцията изисква отговор на тяхното положение да бъде даден с европейска политика.

Резолюцията бе необходима, защото действията на г-н Саркози, също като тези на г-н Берлускони в Италия, са типични за десницата в Европа. Те искат Европа, която да е удобна за банките и многонационалните организации. Съгласни са със свободното движение на капитали, но когато се отнася до бедните и потиснатите, те затварят границите си и ги изхвърлят.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE) , в писмена форма. (PT) За разлика от моите колети, аз не поставям под въпрос законността на решенията за експулсиране, взети от френските органи. Всички държави-членки имат право да го сторят, позовавайки се на законните съображения за вътрешна сигурност и опазване на обществения ред. Това, което аз намирам за достойно за съжаление, са свързаните с тях разсъждения, които изглежда имат за цел да бъде обвинена една етническа група и да се предизвикат неприемливи ксенофобски реакции. Ако един европеец извърши за престъпление, не можем да обобщим, че всички европейци са престъпници. Ако един ром открадне, не можем да обобщим, че всички роми са престъпници.

Важно е да бъдат засилени механизмите за подкрепа на приобщаване на ромите и за борба с всякакви форми на дискриминация, като се стимулират децата от ромски произход да посещават училище и са защитават основните им права. Никой не е над закона – нито хората, водещи номадски начин на живот, нито правителствата – и всеки трябва отговорно да съдейства за решаването на проблемите, а не да драматизира или да засилва напрежението.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепям тази резолюция, която изразява дълбока загриженост по отношение на мерките, предприети от френските органи и от органите на други държави-членки, насочени към ромите и странстващите лица, които имат за цел тяхното експулсиране, и която призовава тези органи незабавно да прекратят експулсирането на ромите. Тя също така подчертава, че колективното експулсиране е забранено от Хартата за основните права и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и че тези мерки нарушават Договорите на Европейския съюз и европейското право, защото представляват дискриминация на основание на раса и етнически произход и нарушават Директивата за свободното движение на гражданите и техните семейства в Европейския съюз. Приветствам закъснелия, но решителен отговор на члена на Комисията Рединг, в който тя посочва, че е убедена, че Комисията няма друг избор освен да започне процедура за нарушение срещу Франция за нарушения на Директивата за свободно движение. Ромите са единствената най-дискриминирана общност в Европа. Те продължават да са подложени на сериозна дискриминация по отношение на образованието, жилищното настаняване, заетостта и равния достъп до здравеопазване и други обществени услуги. Ромите граждани на Европейския съюз обаче имат пълното и равноправно право да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Тази резолюция има две цели: първата е да се посочи трудното положение на ромите, които са подложени на дискриминация в цяла Европа, във всички области на обществения и икономически живот, и втората е да се отхвърли все по-голямото заклеймяване на тези хора в няколко държави, които, по юридически причини, имащи малко или никакво основание съгласно европейското право, им отказват правото да се движат свободно в рамките на Европейския съюз. Време е вече всички да поемем своята отговорност, като се въздържаме от всякакви популистки, дискриминационни изказвания и чрез провеждане на ефективни и активни политики, насочени към улесняване на интеграцията на ромите. На първо място, това се отнася до техните държави-членки на произход, които трябва да усвоят по-добре средствата, отпуснати от Европейския съюз, но също и до транзитните държави. По този начин, с цел да се справи с този общ проблем, резолюцията призовава да се приложи един всеобхватен план за интеграция на ромите на равнището на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Провежданото в Парламента разискване относно въпросите на ромите се превърна в твърде политизиран дебат между левица и десница. Никое от гласуваните предложения за резолюции не даде отговор на неотложния въпрос, как най-добре да посрещнем нуждите на ромите. Съвсем ясно е, че ромската общност е социално и икономически дискриминирана в голямото мнозинство от държавите-членки, които не винаги се възползваха от методите за интеграция, които Съюзът постави на тяхно разположение. Ако ромската общност има права, които явно се игнорират, тя безспорно има и задължения, както всички други европейски граждани.

Същото важи за държавите-членки, които имат задължението да осигурят на тези европейски граждани място за живеене и възможност да изкарват поминъка си. Колкото до събитията, за които Франция беше критикувана, и докато още чакаме решението на Комисия относно незаконността на проведените операции, аз осъждам всякакво масово експулсиране, което не е основано на европейското право. Аз обаче отказвам се забърквам в съмнителните внушения, съдържащи се в предложението за обща резолюция, като се сравняват събитията от това лято с депортиранията. Връзките с нацисткия период са напълно неприемливи.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), в писмена форма. (FR) Предложението за резолюция относно положението на ромите е голям укор към г-н Саркози и язвително търсене на сметка от страна на Европейския парламент. Заклеймяването на ромите от президента по време на речта му за несигурното положение, изказванията на неговия министър на вътрешните работи срещу румънците и безочливото експулсиране на няколкостотин от тях в нарушение на закона, е обида не само за ценностите на Френската република, но и за основните ценности на Съюза. През цялата история ромите са системно маргинализирани, дискриминирани и използвани като изкупителна жертва. Независимо дали са французи, румънци или българи, днес те са европейски граждани. Унизителното отношение, проявено към тях, не бива да се търпи в общност, основана на принципите на правовата държава, свободата, равенството и недискриминацията, които са същността на Договора за Европейски съюз и неговата Харта на основните права. Резолюцията е следователно едно твърде недвусмислено осъждане на действията на френското правителство и на дискриминационната риторика, която ги съпътства. Тя осъжда експулсиране, което е в нарушение на закона. Тя изисква правителствата на Европа и Комисията да координират действията си по интегриране на ромите, използвайки средства, отпуснати от Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. (RO) Приветствам одобряването на предложението за резолюция относно положението на ромите в Европа и нарушаването на правото по свободата на движение. Мисля, че позицията на Европейския парламент е изключително полезна в социалния и икономически климат на Европа. Мерки като тези, предприети от френското правителство, трябва да бъдат заменени от отговорна, обща европейска позиция, която ще вземе под внимание както характеристиките на малцинството, така и правото на свободно движение, което им се полага като на европейски граждани. Надявам се приетата позиция от Европейския парламент да засили и създаде прецедент в прилагането на рамковото решение за борба с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия със средствата на наказателното право, както и план за действие с цел прилагане на Програмата от Стокхолм. Комисията трябва да предприеме спешни действия съгласно препоръките, одобрени в резолюцията, и да осъди дискриминационните действия, предприети срещу ромската етническа група. Комисията също така трябва приеме сериозно ролята си на координатор на държавите-членки в прилагането на стратегиите и плановете на ЕС за интегриране на европейските роми.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах по предложението за резолюция относно положението на ромите и свободата на движение в Европейския съюз, защото осъждам стъпките, предприети от френските органи и от органите на властта в други държави-членки, засягащи ромите и тяхното експулсиране. Надявам се, че тези органи ще прекратят експулсирането на роми, което е забранено от Хартата на основните права и от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Припомням ви, че тези стъпки са в противоречие с Договорите и със законодателството на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Предложението за резолюция се внася в момент на противоречиви изказвания относно експулсирането на членове на ромската етническа група от френска територия. Мисля, че тази тема е твърде сериозна, за да бъде обсъждана по начин по-скоро емоционален, отколкото рационален, и заслужава различен политически климат, позволяващ дебат без клишета. Затова съм на мнение, че залата не трябваше да избира този неподходящ момент.

Като казвам това, аз отхвърлям и винаги ще отхвърлям всякакви политически, военни или полицейски реакции срещу членове на която и да е етническа група само защото те спадат към нея. Историята на ХХ век за съжаление изобилства от ситуации, в които хората са били осъждани не за това, което са направили, а за това, кои са били. Бруталното наследство на нацизма и комунизма доказа това без всякакво съмнение. Мисля, че държавите-членки на Съюза имат несравними постижения, що се отнася до отношението им към етническите и религиозните малцинства.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), в писмена форма. (IT) Свободата на движение е благородна идея, но е заплашена да остане абстрактна, освен ако бъде придружена от строгост и законност. Който отрича тези принципи в името на лицемерна филантропия носи отговорност за подхранване на враждебни чувства срещу ромите.

Свободата на движение не може да означава свобода за незаконно установяване, за принуждаване на жени, деца и непълнолетни, които живеят в позорни хигиенни условия, да крадат, да проституират, да просят, като пътят им към интеграция в образователните заведения и на пазара на труда често бива затворен. ЕС се е снабдил с подробни правила за свободно движение на европейските граждани, определяйки гаранции, изисквания и санкции. Но на практика се доказва, че тези правила са остарели след влизането на Румъния и България в ЕС и масовото заминаване на десетки хиляди роми на Запад.

Следователно ние спешно трябва да направим по-строги действащите разпоредби на Директива 2004/38/ЕО, предвиждащи експулсиране на граждани на ЕС, които след период от три месеца в друга държава-членка не успяват да се издържат законно. Експулсирането, което днес е неприложимо, освен ако няма икономически мотиви и не е на доброволна основа, трябва да бъде заменено от понятието за принудително експулсиране и репатриране, както е за гражданите на страни извън ЕС. Освен това трябва да бъдат въведени задължителни механизми за задържане на граждани, експулсирани от друга държава-членка, в нарушение на Директива 2004/38/ЕО, в тяхната страна на произход.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Експулсирането на ромите от френското правителство и от други правителства от Европейския съюз е осъдителен акт. За съжаление, този расистки и ксенофобски акт, целящ да отвлече вниманието ни от сериозната социална криза, която преживяваме, и да намери изкупителна жертва, не беше незабавно отхвърлен от Европейската комисия и от Съвета. Не храним никакви илюзии относно двуличната роля, играна от институциите на ЕС при целия този процес, особено ако си припомним колко старателни са те в критиките си и в намесата си в трети страни.

Но в този случай, когато имат работа с граждани на държави-членки на ЕС, те скръстват ръце или правят само несъществени изказвания. Къде е, когато се наложи, Европейският съюз, който се кълне, че е един от най-големите защитници на правата на човека в света? В този случай не можем да приемем нищо друго, освен порицание. Опитът ни показва, че когато трябва се занимаваме с Франция – един от лидерите на ЕС, това винаги се прави дискретно.

Това, което е необходимо тук, е да се скъса с неолибералните политики, които консерваторите и социалдемократите продължават да практикуват. Спешно се нуждаем от нови политики, за да допринесем за работни места с права, социално осигуряване и обществен напредък за всички. Това е начинът да не допуснем правителства като френското да превърнат расизма и ксенофобията в държавна политика и ЕС да се превърне в полицейска сила за държавите-членки, както някои биха направили, възползвайки се от осъдителните действия на някои правителства.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. – (IT) Общото предложение за резолюция, внесено от членовете на Парламента от левицата, се характеризира с многократни призиви във връзка с идеята за равенство, но си противоречи на няколко места.

Трябва да се отбележи, че аз съм против внесения документ с оглед на факта, че той настоява за равноправие между ромските общности и гражданите на приемащите държави, без обаче по същество да се посочва равенство между задълженията на двете страни. Също така не мога да се съглася с него, защото не създава правно положение, а се ограничава до критика по отношение на политиката, провежданата от правителствата на Италия и Франция.

Освен това документът напълно пренебрегва потвърдените проблеми на реда и законността, които някои държави-членки се опитват да контролират посредством предвидените от закона средства, с които разполагат.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Goerens (ALDE), в писмена форма. (FR) Макар че гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция, все пак бих искал да отбележа следното. Подкрепата ми за тази резолюция изобщо не се явява одобрение за някои крайни коментари, направени по време на разискването във вторник следобед. Отчитайки цялата чувствителност на темата, опитите да се сравнява връщането на ромите с концентрационните лагери и лагерите на смъртта от Втората световна война е все едно да се обяви Холокостът за нещо незначително. Това е най-сигурният начин да се опорочи дебатът. Това, което е нужно в този случай, е едно спокойно, делово, отговорно разискване. Това сравнение прилича или на двуличие, или на незрялост. Каквото и да е, то изобщо не е от полза за ромите.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма.(FR) След като бях ужасена от мерките, предприети от Франция за експулсиране на ромите (мерки, които вече са предприети и от други държави), аз незабавно подписах резолюцията на Парламента и приветствам приемането й. Събитията, които понастоящем се случват във Франция, са неприемливи. При пълно познаване на фактите, Франция провежда една дискриминационна политика, която противоречи на основополагащите и основни ценности и принципи на Европейския съюз. На първо място, принципите на европейско гражданство и на свободно движение в рамките на Европейския съюз: ромите също са европейски граждани. На второ място, принципите на недопускане на дискриминация и на зачитане на малцинствата: в никакъв случай не трябва да се предприемат такива мерки единствено въз основа на принадлежност към дадена малцинствена група. Днес са ромите, утре ще са арабите, а вдругиден евреите, а защо не и жените и след това бедните? Всички тези принципи са в основата на нашия Съюз и са задължителни за всички нас, и по-конкретно за отделните държави-членки. Освен това е крайно време да разполагаме с европейска стратегия за приобщаването на ромите. Европейският съюз се нуждае от силна политическа воля: социалната интеграция, жилищното настаняване, образованието и борбата срещу дискриминацията са все области, където Европейският съюз трябва да предприеме действия.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно положението на ромите в Европа, защото текстът изрично осъжда мерките, предприети от френските органи. Резолюцията ни напомня за правото на всички европейски граждани да се движат и пребивават свободно в целия Европейски съюз, както и за основния принцип на равно третиране на гражданите и на недопускане на дискриминация. Никола Саркози и правителството грешат, ако си мислят, че могат да пренебрегват ценностите на Съюза, европейското право и Хартата на правата на човека напълно безнаказано: Европейският парламент отправи сериозно предупреждение и ще направи същото спрямо всяка държава-членка, изкушена от подобна практика. Резолюцията също така кара Европейската комисия да изпълни отговорностите си, като я призовава да спре да се двоуми и най-накрая да приложи ясна и решителна стратегия за приобщаването на ромските общности във всички области – достъп до жилищно настаняване, заетост, образование и здравеопазване – за да се сложи край на неприемливото им изключване.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), в писмена форма. (FR) Подкрепям предложението за обща резолюция, защото съм убедена, че незабавно трябва да осъдим политиката на френското правителство, което целенасочено опетни една етническа група, като я свърза пряко с престъпността с единствената цел да отклони вниманието от трудностите, които има във вътрешната си политика. Експлоатирането на темата за ромите е неприемливо от моя гледна точка и Парламентът трябва да реагира. Членовете на ЕП от Прогресивния алианс, включително социалдемократите, искат да се сложи край на дискриминационната риторика и на колективното експулсиране, докато европейската десница като цяло подкрепя френското правителство в неговия десен уклон. Спешно е необходимо да приложим глобална стратегия, за да се заемем с този въпрос, засягащ 10-12 милиона граждани на ЕС. Резолюцията отбелязва със съжаление липсата на всякаква реакция от Комисията, която би трябвало всъщност да е пазител на Договорите и в тази си роля да осъди действията на френското правителство. Колективното експулсиране всъщност е подигравка с Хартата на правата на човека и с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), в писмена форма. – (HU) Предложението за резолюция, внесено от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и групата на Зелените, както и от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, съдържа също някои неоснователни и дори неприемливи изказвания. Както вече посочих по време на разискването във вторник по въпросите, отправени към Европейския съвет и Комисията, политическите мнения и правната оценка са две различни неща и дори и да намираме експулсирането за нежелателно или отиващо твърде далеч, само Европейската комисия има компетентността да оцени законността на стъпките, предприети от Франция. По мое мнение да се обвинява държава в сериозно нарушение, само въз основа на непотвърдена информация, преди извършваната в момента оценка от Комисията и без да се знаят резултатите, намалява авторитета на Парламента. Аз обаче, като докладчик за Европейската стратегия за ромите на Парламента, прецених, че в сегашната ситуация е наложително Европейският парламент да формулира прогресивните препоръки, направени в предложението, като официална резолюция.

Следователно е важно да се отбележи, че ЕС и неговите държави-членки споделят отговорността за интеграцията на ромите, която изисква една всеобхватна стратегия на равнище ЕС. Тя трябва да бъде разработена с участие на ромските общности, като се започне от обикновените хора и се стигне до международните неправителствени организации, да включва всички аспекти на планирането, прилагането и контрола. Следва също да отбележим, че трябва да бъде създадена комплексна програма за развитие, която да бъде насочена едновременно към всички имащи отношение политически области и да улеснява пряката намеса в районите на гетата, които се борят със сериозни структурни недостатъци.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , в писмена форма. – (LV) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, направено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), защото мисля, че трябва да приемем и осъществим съвместна Европейска стратегия по въпросите на ромите, която би преодоляла социалното и икономическото им изключване. Проблемите на малцинствата в Европа са сложни и чувствителни и често биват използвани за теснопартийни политически цели. Аз намирам за неприемлива политическата манипулация, която по същество не успява да реши проблемите в корена им и усложнява интеграцията на малцинствата. Подходящото финансиране от ЕС и сътрудничеството между държавите-членки за осъществяването му са необходими за насърчаване на социалната интеграция на ромите. Документите, които могат да бъдат използвани за преодоляване на изключването на ромите, включително възможността да се използва Европейският социален фонд, са вече на разположение на ЕС. Те ще бъдат допълнени от възможността да се използват до 2% от общото финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на разходи по жилищно настаняване на социално изолирани общности. Ето защо е важно да се уверим, че са предприети практически действия за интеграцията на ромите, започвайки с онези държави-членки, чиито граждани те са. В същото време, разбира се, ние трябва да гарантираме свободата на движение в рамките на Съюза и когато се експулсират граждани на ЕС от държава-членка, всеки случай трябва да бъде разглеждан по същество и решението за експулсиране трябва да се базира на съответно решение на съда

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (ECR), в писмена форма. (EN) Ние с колегите ми от групата на Европейските консерватори и реформисти сме съгласни до голяма степен с резолюцията и оставаме изцяло ангажирани с осигуряването на еднакви права, възможности и свободи, залегнали в основите на законите на ЕС, за всички хора, независимо от раса, религия, пол или сексуална ориентация.

Обаче ние, макар изцяло да подкрепяме интеграцията на ромите в Европейския съюз, сме на мнение, че Европейската комисия, като пазител на Договорите, трябва да извърши задълбочено правно разследване по въпроса, преди Парламентът да вземе окончателното си решение. Поради тези причини ние се въздържахме по тази резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма. (FR) Крайно необходимо е да се въведе малко ред в това разискване, в което цари едно скандално объркване. Някои от забележките, направени в залата и включени в предложението за резолюция, са неприемливи. Залата трябва да престане да бъде форум за трупане на политически актив за сметка на вътрешните политики на държавите-членки. Франция е била стриктна в прилагането на правото на Общността и Комисията то потвърждава. Нещо повече, аз се обръщам към Комисията с призив да се заеме с тази проблематика възможно най-скоро и да предложи конкретни мерки за подпомагане на интеграцията на ромите в Европейския съюз.

Времето да се декларират добри намерения свърши, сега трябва да се приложи една наистина европейска стратегия за интеграция на ромите в Европа. Какво стана с 20-те милиарда евро, одобрени от членовете в тази зала и разпределени от държавите-членки по линия на кохезионната политика? Тези пари не носят полза на хората, за които са предназначени. Трябва да сложим край на това положение и да поемем по-добър контрол върху доброто управление на европейските средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Европейският съюз трябва да предприеме енергични действия срещу дискриминационната и брутална политика, на която са подложени ромите във Франция. Свободата на движение не е изключително право на капитала. На еврократите може да не им харесва, но тя е право, споделяно от всички европейски граждани. Задължение на всички европейци е да защитят правата на ромските граждани, които бяха превърнати в изкупителна жертва от сегашното френско правителство. ЕС трябва да даде пример и да осъди ксенофобските политики на правителството. Ако не го направи, ще насърчи ексцесии от страна на правителства, които вече сериозно са сбъркали.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) От няколко десетилетия Франция е образцова страна, което се проявява в интегрирането на граждани, идващи от целия свят и избрали държавата за тяхна дестинация. Трябва да бъде запомнено, че румънските граждани ще се радват на пълна свобода на движение само в 10 държави от ЕС, включително Франция, считано от месец януари 2014 г. Нещо повече, всички граждани на ЕС могат да бъдат задължени да представят доказателство, че притежават достатъчно средства за съществуване, ако пребивават по-дълго от три месеца в държава, различна от собствената им. Ако се окаже, че са твърде голямо бреме за системата за социална сигурност на приемащата държава-членка, тя ще реши какви мерки да приложи съгласно параграфи 9 и 10 от Директива 2004/38/ЕО. Макар и масовото експулсиране на румънски граждани от ромски произход да може да бъде оспорвано, хората, протестиращи бурно срещу него, трябва да се тревожат и за много друг неща и със същата енергия. Трябва да се тревожат за децата, чиито семейства масово не ги пускат на училище;за децата и жените, които се използват за просия; за просията, възприета като начин на живот; и за отказа да работят, като вместо това се обръщат за помощ към системите за социално подпомагане на трети страни. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах против предложението за обща резолюция, направено от левицата, левоцентристите и либералите в Парламента, защото от френското правителство на президента Саркози трябва да бъде изискано веднага да прекрати експулсирането на ромското население. Обръщаме се към Комисията и към Съвета да действат по същия начин. Осъждаме не само депортациите във Франция, но и тези в Германия, Австрия, Швеция, Белгия и Италия. Необходима е европейска стратегия за борба с бедността и дискриминацията, от която страдат ромите в Европа. Ромите са част от Европейския съюз след разширяването през 2004 г. и 2007 г. Поради това те имат право, както всеки гражданин на Европа, на свободно движение и пребиваване навсякъде в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) В настоящото разискване за ромите в края на краищата гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, направено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи). То представя проблема по един обективен начин и също така предлага разумни предложения. Предложението, внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, от друга страна, показва колко далече от реалността са подходите на тези политици. Те говорят за „сериозна систематична дискриминация“ и за общи антицигански настроения и така напълно пренебрегват факта, че от ромите също се изисква да спазват закона, както от всички други европейски граждани.

Съвсем очевидно става дума за трън в очите на левицата, когато се оплакват от взимането на пръстови отпечатъци от експулсираните роми. Това според тях е несправедлива дискриминация. Същите тези хора обаче нямат проблем с изискването всички други хора да дават пръстови отпечатъци при издаването на паспорт. Това е логиката на левицата. Дори и правителството на Саркози да е действало опортюнистично, реакцията му въпреки всичко е благоразумна и необходима, за да защити Франция собствените си граждани. Ето защо гласувах „против“ предложението за резолюция, внесено от левицата.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), в писмена форма. − (NL) Делегацията на нидерландската Народна партия за свобода и демокрация (VVD) гласува в подкрепа на предложението за резолюция B7-0504/2010 относно експулсирането на ромите. Това обаче не променя факта, че съгласно директивите хора винаги могат да бъдат репатрирани принудително в държавите им на произход на индивидуална основа, ако разпоредбите на тези европейски директиви го разрешават.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), защото то предлага постоянни, дългосрочни мерки, насочени към решаване на проблемите на ромите в Европейския съюз. Предложението за резолюция на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) отразява също изрично и пряко искането присъединяването на Румъния към Шенгенското пространство да не се свързва с въпроса за ромите. След отхвърлянето на това предложение, аз гласувах „за“ предложението за обща резолюция от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и други, което, макар и по-кратко, предлага като цяло обективна гледна точка.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и групата на Европейските консерватори и реформисти относно положението на ромите в Европа поради следните причини: 1) то е насочено към действия (Европейска стратегия: план за действие, обръща внимание на ресурсите, сътрудничеството между държавите-членки и другите, участието на ромите и така нататък), което трябва да се вземе предвид, за да се обърне тенденцията към изключване на ромската общност в различни европейски държави; 2) то не се ограничава с разпределянето на отговорността, 3) то не отклонява общественото внимание от същността на проблема: досегашният неуспех на политиката за интегриране на ромите, 4) то не допринася за безполезна политическа конфронтация.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. – (RO) Задължението на държавите-членки и на европейските институции да развиват и подкрепят прилагането на мерките налага създаване на политическа и обществена среда, която да е благоприятна за практическите мерки за интеграция на ромите в сферите на образованието, здравеопазването, социалната защита и включването на пазара на труда. В същото време положението на ромските жени има друг интересен аспект, тъй като те са жертви на двойна дискриминация: поради своя пол и поради това, че спадат към малцинствена група.

Призовавам Европейската комисия да създаде една приобщаваща европейска стратегия, която да е насочена към специфичните проблеми на презграничната малцинствена общност на ромите. Институциите на ЕС би трябвало да проявят минимално ниво на институционален интерес към контрола на борбата срещу дискриминацията и подпомагането на интеграцията на ромите.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. – (ES) Групата на Зелените/Европейски свободен алианс приветства вота на Парламента, който изпълни изцяло ролята си на гарант на основните ценности в ЕС. Той отказа да премълчи случилото се във Франция и също така не пропусна да разкритикува закъснелия и ограничен отговор на Комисията. Наистина, експулсирането е решаващо доказателство за Европа от гледна точка на нейния капацитет да спазва собствените си правила, заложени в Хартата на основните права. Задължение на Комисията е да предприеме подходящи мерки, като се започне възможно най-скоро с приключването на аналитичния доклад, като се посочат ясно правителствата, които носят отговорност.

Днешното гласуване слага началото на критичен етап по отношение на доверието към нашата институция. Обаче борбата за зачитане на правата на малцинствата не е приключила. Сега повече от всякога е нужно да бъдат признати всички права на малцинствата в ЕС и да се гарантира, че тези права се спазват на практика.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), в писмена форма. (FR) Дълбоко съжалявам, че Парламентът прие предложението за резолюция, внесено от социалистите, либералите, зелените и комунистите, относно положението на ромите в Европа.

Смятам, че е неприемливо да се критикува по такъв начин Франция, тъй като тя не е единствената държава-членка, върнала роми в собствената им страна. Изграждането на някои ромски лагери е определено в ущърб на обществения ред и понякога дори нарушава правото на частна собственост и бремето, което то стоварва върху нашата система за социална сигурност, дава право на френското правителство да предприеме такива мерки в съответствие с разпоредбите на европейските Договори. Връщането в Румъния и България беше извършено в съответствие с френското и европейското право и при стриктно спазване на правата на човека.

Приветствам решението на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) да организира работна група относно интеграцията на ромите с цел да се намери европейско решение за въпроса с номадството. Трябва да намерим конструктивен подход към тази тема.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Въздържахме се при гласуването на предложението за резолюция, внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и групата на Европейските консерватори и реформисти, тъй като не можем да се съгласим с параграфа, в който се прави опит да се съдейства за присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство, тъй като тези държави не са в състояние да гарантират равни социални и икономически условия и равна сигурност. Позицията ни е последователна с ясното „не“ за присъединяването им към ЕС, което обявихме в миналото.

От друга страна, гласувахме твърдо „против“ резолюцията, внесена от левицата, защото тя подкопава автономията и правото на преценка на страни като Франция и Италия, които решиха да предприемат твърда линия срещу хора, неспазващи закона. Статистиката, която трябва да ни даде повод за размисъл, показва, че след последните пристигнали във Франция многобройни роми от страните от Източна Европа броят на кражбите с взлом е нараснал с повече от 200%.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма, относно предложение за резолюция B7-0492/2010. (PT) Етническата група на ромите е малцинство, повечето от членовете на което са граждани на държава-членка на Съюза. Европейските граждани имат право да се движат свободно и да се установяват в която и да е държава-членка, доколкото спазват разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО. Ограничаване на тази свобода обаче е възможно от съображения за опазване на обществения ред, сигурността или общественото здраве. При все това не бива да забравяме, че мярка като експулсиране на граждани на ЕС следва да се прилага индивидуално за всеки случай и да не се свързва с групи или общности.

Решението на проблема е в прилагането на стратегия в полза на ромите, позволяваща сътрудничество между държавите, институциите и други страни и включване на ромските общности в нейното планиране и изпълнение, както и чрез организиране на програма за намеса в маргиналните райони със структурни недостатъци. Имам предвид възможността, която предлага нормативната база за Европейския фонд за регионално развитие, относно допустимостта на мерки в областта на жилищното настаняване в полза на маргинализираните общности и нуждата от по-добри действия от страна на Европейската платформа за приобщаване на ромите. Също толкова важно е да се развива конструктивен диалог между държавите и членовете на ромските общности. Поради причините, споменати по-горе, гласувам в подкрепа на предложението за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма, относно предложение за обща резолюция RC-B7-0493/2010. (PT) Етническата група на ромите е малцинство, повечето от членовете на което са граждани на държава-членка на Европейския съюз. Всички европейски граждани имат правата и задълженията, посочени в Директива 2004/38/ЕО относно правото на свободно движение в Европейския съюз, съгласно предвидените там условия. Държавите-членки обаче имат правото да ограничат свободата на движение и имиграцията на граждани от Европейския съюз на тяхна територия, независимо от националността, от съображения за опазване на обществения ред, сигурността или общественото здраве.

Държавите-членки не са длъжни да информират Европейската комисия преди да приложат клаузата за опазване на обществения ред, което остава тяхно суверенно право. Макар да споделям убеждението, че Европейският съюз и неговите държавите-членки носят еднаква отговорност за поощряване за приобщаването на ромската общност чрез интегрирана стратегия и чрез сътрудничество между държавите-членки, Европейската комисия, другите европейски институции и други заинтересовани страни в съответствие с принципа на недискриминация, не съм в състояние да гласувам в подкрепа на осъждането на закъснялата и ограничена реакция на Комисията във връзка с положението на ромите в Европа и проверката на спазването на правата на човека, тъй като това е отговорност на всички. Поради тези причини се въздържам от гласуване по това предложение за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно положението на ромите и свободата на движение в Европейския съюз, тъй като считам, че положението на около 10-12 милиона роми изисква европейска стратегия за интеграцията им. Свободното движение на хора е един от основните принципи на ЕС. Европейските граждани от ромски произход, независимо от тяхната националност, също имат право да се движат свободно в рамките на ЕС. И те като всички европейски граждани имат както права, така и задължения. Ако даден човек, независимо от неговия етнически или национален произход, извърши престъпление, ще бъде изправен пред цялата строгост на закона. Но няма националност или етническа група, която да се свързва с престъпността. Мисля, че една цяла етническа група или населението на една държава не може и не бива да бъдат опозорявани от действията, свързвани с някои от техните членове. Договорът от Лисабон дава обвързваща правна сила на Хартата на основните права на Европейския съюз. В член 2 от документа ясно се посочва, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принцип на правовата държава, както и зачитане на правата на човека, включително правата на лица, принадлежащи към малцинствата. Мисля, че ЕС и държавите-членки имат еднаква отговорност да осигурят интеграция на ромите чрез една европейска стратегия за ромите.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах „против“ предложението за обща резолюция, внесено от левицата, защото документът поставя въпроса за ромското малцинство в Европа на грешен път. Резолюцията, приета по време на пленарното заседание, е по-скоро един идеологически текст, отколкото конкретен план за действие. Резолюцията, внесена от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, е по същество демонстрация на лицемерие, прикрито от „прогресивни“ политически разсъждения. Резолюцията е опит да ни накарат да повярваме, че сега вече всички сме расисти.

Политиците от левицата са изключение, разбира се. Резолюцията е съставена и гласувана без добро познаване на положението на ромите, било то в Източна или в Западна Европа. Въпросите на ромите не са национален проблем, нито пък могат да бъдат описвани от гледна точка на расистка политика. Въпросите на ромите отдавна са част от европейската история и все още не са решени. Използването на клишета и политически дневен ред, основно под формата на сблъсъка на социалистите с администрацията от десницата във Франция, няма да реши нищо, освен да помогне за предизборните цели на левицата. Гласувах в подкрепа на резолюцията на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) именно защото този документ предлага мерки и призовава за координация на европейско равнище. Въпросите на ромите не са обект на расизъм, а на реализъм. Ако въпросите на ромите бъдат решавани при условията, определени от левицата, те бързо ще изплуват отново и ще се стигне до нова криза в една или друга държава-членка. Изходът от днешното гласуване е достоен за съжаление и безполезен.

 
  
  

Предложение за резолюция (B7-0491/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно дългосрочните грижи за възрастни хора, тъй като считам, че е от огромна важност да се гарантират условия за активно стареене с по-голяма подкрепа за осигуряване на по-добро качество на живот за всички възрастни хора в ЕС. Настоящото предложение за резолюция има за цел да намали неравенствата по отношение на здравето и да защити възрастните хора в Европейския съюз и, по отношение на предоставянето на здравна помощ, да се бори с неадекватното лечение, на което често пъти са подложени възрастните хора, като се приемат по-ефективни стратегии за човешките ресурси с цел намаляване на недостига на персонал, допринасяйки за разпространението на информационни и комуникационни технологии и насърчавайки грижите в семейството и самостоятелността на възрастните хора.

Надявам се, че с това предложение Европейската комисия ще събере информация за добри практики за дългосрочни грижи, които могат да бъдат добавена стойност за Европейската година за активно стареене на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) с цел намаляване на всякакъв вид дискриминация, подобряване на дългосрочните грижи и обхвата на бедността сред възрастните хора. Аз също така препоръчвам създаването на обсерватория за активно стареене на възрастните хора за насърчаване на най-добри практики.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Макар че е по-вероятно някои държави като Италия и Германия да бъдат засегнати, отколкото други, на всички държави-членки на Европейския съюз се налага да се справят със застаряващи населения. Ние трябва да се заемем с това предизвикателство. И все пак, твърде често все още действаме в краткосрочен план и забравяме да предвидим промяната, която се случва в нашите общества. Това е една отлична резолюция, тъй като тя предвижда кратък и доста широкообхватен преглед на начините, по които трябва да се адаптираме (инфраструктура, здравни системи, междуличностни взаимоотношения и така нататък). От жизненоважно значение е да продължим да действаме по този въпрос. Трябва днес да избегнем потенциалните трудности на утрешния ден.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Аз подкрепям този доклад. В съответствие с насоките на политиката по заетостта държавите-членки трябва да положат всички усилия за постигане на най-важната цел – гарантиране на устойчив растеж и подкрепа за създаването на работни места. Също така ние трябва да решим дългосрочните проблеми на държавите-членки: демографската промяна, глобализацията и създаването на нови технологии. За тази цел трябва да инвестираме в устойчив растеж, който да насърчи запазването на съществуващи работни места и появата на нови работни места, като се обърне особено внимание на малките и средните предприятия, които създават повечето от работните места в Европа. Освен това ние трябва да преследваме следните социални цели на заетостта: насърчаване на качествено образование и учене през целия живот сред съществуващите и бъдещите работници; борба с безработицата, обръщане на специално внимание на насърчаването на заетостта на младите хора, на възрастните, на хората с увреждания и на жените и по-благоприятно разглеждане на нестандартните трудови договори.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) С оглед на демографските промени, протичащи в Европейския съюз, броят на възрастните хора нараства с бързи темпове и ние трябва да се справим с основни предизвикателства: да задоволим по-голямото търсене на здравни грижи, да пригодим здравните системи към потребностите на застаряващото население, като същевременно ги поддържаме устойчиви в обществата с по-малко работна сила. В момента бедността е много широкоразпространена сред възрастните хора, тъй като в много държави-членки на ЕС пенсиите и останалите социални надбавки бяха намалени драстично, поради това е важно да се планират системи за устойчиво финансиране за предоставяне на дългосрочна грижи за финансиране на предоставянето на грижи за възрастни лица. Ние също така трябва да определим минимални стандарти за всички сектори, свързани с полагане на грижи, включително минимално заплащане.

Бих желала да отбележа, че ние трябва да намалим неравенствата в здравеопазването и да защитим възрастните хора в обществото и в условията на полагане на грижи. Също така трябва да се борим със социалното изключване на възрастни хора и с всеки вид дискриминация на основание на възраст. Трябва да защитим условията за активно стареене на възрастните хора и да осигурим достоен и задоволителен живот за възрастните хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Качественото образование и обучение са задължителен фактор по отношение на личното удовлетворение на отделния човек, равенството, борбата със социалното изключване и бедността, активното гражданство и социалното сближаване. Призовавам държавите-членки да регулират изискванията за квалификация за социалните работници, полагащи грижи за възрастни хора, и да създадат и прилагат системи за задълбочено обучение, с които да се подпомогне повишаването на степента на образование на лицата, работещи в системата за грижи за възрастните хора, и по този начин да се подобри качеството на предлаганите услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose и Britta Thomsen (S&D), в писмена форма. (DA) Датските социалдемократи не считат, че минималното заплащане, посочено в параграф 12 от предложението за резолюция, ще бъде въведено. Въпреки това датските социалдемократи избраха да гласуват в подкрепа на резолюцията, тъй като освен призива за въвеждане на минимално заплащане тя съдържа редица възгледи и инициативи, които ние подкрепяме.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. – (RO) Решението на Европейския парламент да приеме предложение за резолюция относно дългосрочните грижи за възрастни хора е полезно, защото тези хора, като европейски граждани, трябва да продължат да упражняват своите права и свободи, да запазят мястото си в обществото и да продължат да поддържат връзка с останалите поколения. Считам, че ЕС и държавите-членки трябва да вземат под внимание застаряването на населението с цел създаване на сътрудничество, насочено към въвеждането на устойчива система за финансиране на предоставянето на грижи за възрастните хора, както и за предоставяне на подходящо професионално обучение за персонал, който работи в този сектор, като им предложат подходящо ниво на заплащане, което ще помогне за подобряване на качеството на предоставяните услуги. Освен това службите за градско и пространствено развитие трябва да въведат мерки за улесняване на достъпа за възрастните хора и лицата с намалена подвижност където те се нуждаят от това: социални услуги, адаптирани за техните потребности, социални и културни дейности. Съответните органи трябва редовно да информират възрастните хора за техните права и за промени в законодателството, които ги засягат.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма (PT) Аз гласувах в подкрепа на това предложение за резолюция, защото съм застъпник на достъпа до качествени здравни услуги и подходящи грижи за възрастните хора. В светлината на демографските промени от последните години, по-специално застаряването на населението, възрастните хора трябва да бъдат подкрепяни, за да могат да живеят достойно и независимо в своите собствени домове.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson и Marita Ulvskog (S&D), в писмена форма. (SV) Ние трябва да поддържаме висок стандарт на полагане на грижи за възрастните хора и тези грижи трябва да бъдат приоритетна част от системата за социално подпомагане, която се разработва в съответствие с демографските промени. Ние напълно разбираме определянето на изисквания за минимални социални стандарти за всички договори в сектора за полагане на грижи, но според нас не е уместно определянето на минимално заплащане, нещо, което ние в Швеция не винаги имаме, тъй като социалните партньори определят нивата на заплащане. Освен това определянето на нивата на минимално заплащане не попада в компетентностите на ЕС. Ние не считаме, че положението следва да се промени по някакъв начин, но въпреки това избрахме да гласуваме в подкрепа на предложението за резолюция, тъй като считаме, че основният въпрос е много важен.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) С увеличаването на продължителността на живота и нарастващата уязвимост на положението на възрастните хора поради тяхната зависимост от социални услуги, които често пъти са неадекватни и предизвикват разпадане на семейните отношения, сме изправени пред ситуация, в която много хора в този най-труден етап от своя живот се оказват сами и без финансови средства за издръжка и в много случаи в състояние на трагична бедност, което налага националните правителства да се заемат с осигуряването на основни грижи.

В Европа, както и в Португалия, въпросът за непрекъснатите грижи е много важен за Демократичния и социален център – Народна партия (CDS-PP) и от няколко години насам ние твърдо подкрепяме създаването на подходящи мрежи за предоставяне на този вид грижи и подкрепа за семейства, включително за възрастни хора, и за частни доставчици на услуги за полагане на грижи. С удовлетворение забелязвам, че предложението за резолюция предлага националните правителства да подкрепят неформалните доставчици на непрекъснати грижи, които често пъти са членове на семейството, и на тези лица, полагащи грижи, които поемат ролята, която при други обстоятелства би била роля на държавата, да се осигуряват условия, необходими за полагане на грижи за техните по-възрастни роднини, без това да е в техен ущърб, например, от професионална гледна точка.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) В последните години в ЕС беше отчетена демографска промяна в посока към застаряване на населението. Това явление създаде сериозен бюджетен натиск и доведе до повишено търсене на допълнителна инфраструктура на здравното обслужване и социални услуги. Затова са необходими политики за приобщаването на възрастните хора и за борба с всички форми на дискриминация, основана на възраст. Изненадан съм, че с годините в много държави-членки беше намалено финансирането и осигуряването на специализирана гериатрична медицина. Предоставянето на грижи за възрастното население следва да бъде висококачествено.

Затова държавите-членки следва да имат политики за подобряване на специализираното обучение. Бих ви припомнил също така за огромния принос на доброволческите структури, религиозните организации и благотворителните прояви в тази област. Държавите-членки следва да бъдат особено бдителни по отношение на гарантирането на защита на основните права на хората, получаващи грижи за продължителен период от време. Държавите-членки следва приоритетно да осигурят подкрепа за създаването на структури за предоставяне на палиативни грижи в домашна среда и да създадат и прилагат системи за задълбочено обучение, с които да се подпомогне повишаването на степента на образование на лицата, работещи в системата за грижи за възрастните хора. Комисията следва да изготви проучване, което ще даде ясна представа за нарастващите изисквания по отношение на грижите за възрастните лица, както и прогноза за предвижданото осигуряване на специалисти за периода до 2020 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Научният и техническият прогрес и положителната еволюция на цивилизациите позволиха продължителността на живота на хората да бъде удължена. Сега обаче с неолибералните предложения и постоянната цел на капитализма за все по-големи печалби правителствата отдават все по-малко значение на ролята на възрастните хора и считат застаряващото население за тежест; това е неприемливо.

В това предложение за резолюция, макар то да не разглежда първоизточника на проблема, а именно причините за обезценяването на социалната подкрепа, се съдържа призив за борба срещу социалното изключване на възрастните хора и срещу всички форми на дискриминация на основание на възраст.

То също така порицава намаляването на заетостта в специализираната гериатрична медицина, липсата на ангажираност за обучение на лицата, специализирани в полагане на грижи за възрастните хора, и липсата на обществена инфраструктура и на инфраструктура за домове за полагане на грижи, както и за полагане на грижи за възрастните хора в условия, достъпни за всички.

Поради това ние одобряваме този призив, но ще продължим да се борим с причините за това положение и за реална промяна в политиките в интерес на възрастните хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Четейки предложението за резолюция от комисията по заетост и социални въпроси, за което гласувахме, си спомням за болезнения и срамен епизод на топлинната вълна от 2003 г., при която във Франция загинаха над 15 000 възрастни хора. Липсата на персонал в домовете за възрастни хора и вредната тенденция в нашите общества, особено в моята страна, която оставя много от нашите възрастни хора сами и мизерстващи, са в основата на тази трагедия. Не мога да забравя обаче и огромната отговорност, поета от Европейския съюз, за разпадането на нашите системи за социална сигурност посредством икономическата и търговската политика, която той прилага, бюджетното малтусианство, което се опитва да наложи, и неговият изцяло актуален възглед за социалната сигурност, който той споделя с нашите политически ръководители. За мен той е солидарно отговорен заедно с правителствата, които го подкрепят за ниските нива на заплащане, покупателната способност и пенсиите. Не мога да забравя и „културата на смъртта“, която предават много от текстовете, разисквани в тази зала. Честно казано, не считам, че е уместно на Брюксел да се дават каквито и да било правомощия във връзка с политики относно възрастните хора, дори и правомощия за изготвяне на статистика.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE), в писмена форма. − (SV) Обяснение на вот: днес ние гласувахме в подкрепа на предложението за резолюция (B7-0491/2010) относно дългосрочните грижи за възрастни хора. Бихме искали обаче да подчертаем, че не сме съгласни с всичко в резолюцията. Основното ни опасение е призивът за въвеждане на минимално заплащане. В това отношение, ние поддържаме принципа на субсидиарност. Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anna Maria Corazza Bildt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Това е проблем, който ние в нашата група изтъкваме и който считаме за изключително важен, за да могат възрастните хора със сериозни здравословни проблеми да изживеят последната част от живота си във възможно най-добрите условия. Затова е необходимо, въпреки кризата, да насочим възможно най-много ресурси към постигането на възможно най-добрата подкрепа за всички онези, които получават дългосрочни грижи, за да могат възрастните хора да имат добро качество на живот. Тази позиция застъпваше моята партия в Португалия и ние внесохме за разглеждане в португалския парламент няколко предложения по въпроса.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL)), в писмена форма. – (ES) Демографската промяна през последните години, особено застаряването на населението, доведе до увеличаване на натиска върху бюджета и увеличено търсене на по-добра здравна инфраструктура и инфраструктура за социални грижи. Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно дългосрочните грижи за възрастни хора, което насърчава държавите-членки да се борят срещу социалното изключване на тези хора и срещу всички видове дискриминация, основаваща се на възраст, тъй като държавите-членки трябва да гарантират достъп до подходящи услуги в областта на здравеопазването и социалните грижи като основен принцип на европейския модел на солидарност.

Важно е да се потвърди значимостта на качеството и непрекъснатостта на грижите и поради това държавите-членки трябва да въведат програми за осигуряване на подкрепа и грижи за възрастни хора у дома или да ги продължат в държавите, където те вече съществуват, под управлението на общинските и местни органи съгласно техните съответни области на компетенция. Трябва да се установят гаранции във всички държави-членки за защита на основните права на хората, получаващи дългосрочни грижи.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. – (LV) Аз напълно подкрепям това предложение за резолюция. Надявам се, че декларацията на Европейския парламент ще бъде последвана от допълнителни действия. Особено важно е да реагираме остро и ефективно на всеки един случай на дискриминация срещу възрастните хора. Особено важно е да се изготви директива, която да е правнообвързваща за националните правителства, която ще постановява юридически действия срещу актове, насочени към намаляване на пенсии и неспазване на задълженията на държавата по отношение на възрастните хора. През 2009 г. в моята страна, Латвия, за да „запуши дупка“ в бюджета, правителството намали пенсиите и с това унищожи надеждите на хората за социална стабилност и справедливост. Аз гласувам за тази резолюция с надеждата, че подобни нарушения и злонамерено упражняване на права няма да се повторят.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) В продължение на много години ние наблюдаваме, че вече не е възможно финансирането на краткосрочни или дългосрочни грижи. Въпреки това всички мерки в това отношение бяха загърбени, а засегнатите лица и техните роднини бяха пренебрегнати. Подобно на случая с отглеждането на деца, услугите на роднини и работници доброволци, полагащи грижи в общността, са твърде подценявани и социалните мрежи се унищожават в името на капитализма. Вместо това хората биват убеждавани, че необузданата масова имиграция е необходима, за да се гарантира поддържането на социалните системи, а с това също и грижите за възрастните хора.

Всъщност истината е точно обратната. Това само ускори предстоящия финансов колапс. Разискването относно финансовата жизнеспособност и финансовата тежест на грижите е твърде закъсняло. Ако сега ние искаме да дадем приоритет на развитието на палиативни грижи и медицински грижи у дома, едва ли ще е възможно да променим съзнанието си и да направим обратен завой по този въпрос. Във всеки случай желанието за справяне с посегателствата върху възрастните хора, за които се полагат грижи, трябва да се приветства. Списъкът на исканията е закъснял с години. Въпреки това аз гласувах в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Изразявам голямо задоволство от приемането на тази резолюция, която в общи линии: призовава държавите-членки да вземат под внимание демографските промени през последните години, особено застаряването на населението, които са свързани с увеличена тежест за бюджета и сериозна необходимост от по-добра инфраструктура в областта на здравните и социалните грижи; насърчава държавите-членки да водят борба срещу социалното изключване на възрастните хора и срещу всеки вид дискриминация, основаваща се на възраст; и припомня на държавите-членки, че гарантирането на достъп до подходящи услуги в областта на здравеопазването и грижите е основен принцип на европейския модел на солидарност.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. − (IT) Приемането на това предложение за резолюция още веднъж демонстрира, че Европейският парламент и неговите членове са особено ангажирани с въпроса за здравеопазването за възрастни хора. В едно застаряващо общество защитата и подобряването на нашите „сребърни години“ стават все по-важни.

Непрекъснатото обучение за лица, работещи в тази сфера, призивът към всички държави-членки да започнат информационни кампании, насочени към възрастните хора относно избора на диета и превенцията на обезводняването, разработването на така нареченото „електронното здравеопазване“ с цел повишаване на производителността и ефективността на предоставянето на грижи са само някои от мерките, предложени от тази резолюция.

Никоя държава-членка няма право да заобикаля основното задължение за подобряване на условията за тези мъже и жени, които често пъти са оставени да се грижат сами за себе си. Поради това се надявам, че имайки за цел наистина създаване на „общество за всички“, приемането на тази резолюция може да осигури свеж стимул за държавите-членки, за да могат хората от различни възрасти да разполагат с възможността да участват активно в обществения живот, без обществото да ги оставя да се справят сами.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), в писмена форма. (SV) Днес аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция (B7-0491/2010) относно дългосрочните грижи за възрастни хора. Има обаче един параграф в резолюцията, който не подкрепям. В параграф 12 резолюцията призовава за определянето на минимални стандарти за всички договори в сектора на грижите, включително на минимално заплащане. Шведските християндемократи се противопоставят на това. Освен това то е неприсъщо за шведския модел на колективни трудови договори. Нашият шведски модел се доказа като модел, който е в интерес както на работниците, така и на работодателите. Изразявам твърдо убеждение, че заплащането е въпрос, който следва да се решава посредством споразумение между социалните партньори, и не е нещо, за което политиците следва да се опитват да наддават помежду си.

 
  
  

Предложение за обща резолюция (RC-B7-0484/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно положението на река Йордан, и по-специално на региона на долното течение на реката, тъй като считам, че е важно да се привлече вниманието към унищожаването на тази река, особено на долното й течение. Предложението изисква от правителствата на Израел и Йордания, както и Палестинската автономия, и с подкрепата на Европейския съюз, да бъде създадена Комисия за басейна на река Йордан, която да бъде отворена за други крайречни държави.

Считам, че е необходим план за управление, който да може да поправи опустошението, причинено на река Йордан, наред с предоставянето на финансова и техническа помощ за възстановяването на реката по-специално на долното течение. Въпросът за управлението на водните ресурси, с равнопоставено споделяне на водите и зачитане на потребностите на всички хора, живеещи в региона, е от изключително значение за установяването на траен мир и стабилност в Близкия изток. Затова считам, че трябва да се засилят усилията по отношение на допълнителна финансова и техническа помощ за проекти за управление на водите, с насърчаване на равнопоставеното им използване и трансфер на необходимите технологии за страните в региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. − (EN) Подкрепям резолюцията относно положението на река Йордан, защото тя призовава за конкретни действия по въпрос, който има пряко въздействие върху икономическото, социалното и културното благоденствие на народите в региона. Силната деградация на река Йордан влияе на всички аспекти на препитанието на общностите, зависими от водните ресурси на реката. Като призовава за съвместно планирани, трансгранични решения на въпросите на замърсяването и свръхексплоатацията на водните ресурси, резолюцията подчертава резултатите, свързани с доверието и изграждането на мира, които могат да последват от сътрудничеството между израелци, палестинци и йорданци за преодоляване на проблема с деградацията на река Йордан.

Резолюцията правилно подчертава необходимостта от включване на планове и предложения за възстановяване на река Йордан в отношенията на Съюза с крайречните държави. Аналогично, предвид неотложния характер на проблема, ЕС трябва да даде приоритет на възстановяването на река Йордан в своите проекти за развитие на региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. − (PT) Гласувах в подкрепа на о предложението за обща резолюция относно положението на река Йордан, защото нейната ценност по отношение на екологично значение, природна красота, в културно, историческо, селскостопанско и икономическо отношение трябва да бъде запазена. Правилното управление на водните ресурси със зачитане на потребностите на всички хора в региона също е от голямо значение за стабилността в Близкия изток.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Проблемите на река Йордан надхвърлят обичайната загриженост за екологичната деградация на водните течения. Както се потвърждава от резолюцията, която приехме, река Йордан не е просто река. Значението й е много по-обхватно от състоянието на реката и влияе върху политическите, символични и религиозни сфери на държави, нации и народи от различни географски ширини.

Конкретното значение, което й е придадено от историята на човечеството, оправдава загрижеността на Европа, и по-специално на Парламента, по отношение на съдбата й. Надявам се и желая държавите, граничещи с река Йордан, да могат да оставят настрана своите традиционни различия и недоверие и да се обединят, за да бъде избегната по-нататъшна деградация на тази река.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма.(PT) Река Йордан, и по-специално областта по долното й течение, е културен район от световно значение с голямо историческо, религиозно и екологично значение За съжаление, тя е опустошена от свръхексплоатация, замърсяване и лошо управление на течението й, като резултатът от това е 50% загуба на биологичното разнообразие. Рехабилитацията на река Йордан, и по-специално областта по долното й течение, е от голямо значение за израелските, йорданските и палестинските местни общности, които са изправени пред подобни предизвикателства, свързани с водните ресурси.

Също така тя предлага огромни икономически ползи и изграждане на взаимно доверие. Съществуването на активно сътрудничество между правителствата, гражданските организации и засегнатите местни общности може да спомогне много за усилията за изграждане на мира в региона. Ето защо призоваваме органите на съответните държави да си сътрудничат и рехабилитират река Йордан, като изготвят и приложат политики, насочени към постигане на трайни резултати в областта на националното и селскостопанското управление на търсенето на вода и опазването на водните и природните ресурси. Също така призоваваме Съвета, Комисията и държавите-членки на Европейския съюз да насърчат и подкрепят един всеобхватен план за възстановяване на река Йордан.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Както вече беше казано в предложението за резолюция, басейнът на река Йордан, особено областта на долното й течение, представлява културен ландшафт с универсално значение и с голямо историческо, символично, религиозно, екологично, селскостопанско и икономическо значение, и за Близкия изток и отвъд него. Настоящото състояние на екологична деградация на реката и достигнатите нива на замърсяване са сериозна причина за загриженост.

Желаното и необходимо възстановяване на река Йордан – екологичен, социален и културен императив – е, разбира се, неотделимо от геополитическия контекст на региона. Трябва да се признае, че палестинското население на Западния бряг вече е изправено пред сериозен недостиг на вода поради това, че голяма част от нея се използва от Израел и еврейските селища на Западния бряг, а също така и поради продължаващата окупация от Израел на част от Голанските възвишения, където се намират много важни извори. Равнопоставено разпределение на водните ресурси, зачитане на потребностите на всички народи от региона са от основно значение за установяването на траен мир и стабилност в Близкия изток, а това на свой ред е неотделимо от необходимото възстановяване на долното течение на река Йордан.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), в писмена форма. − (CS) Положението в Близкия изток е сложно от много години и в политическо, и в икономическо, и в екологично отношение. Тук никога не е имало много реки, а оттокът им е много непостоянен, дори в древни времена горите са отстъпили пред земеделската земя и пасищата, като всяка година са унищожавани храсти, дървета и друга растителност. Оттокът на река Йордан вече е малък и водата е замърсена, а Мъртво море постепенно пресъхва. Осигуряването на достатъчен приток на вода в реката е голям технически проблем, който може да бъде решен само в мирен политически климат. Европейският съюз действа отдавна чрез поредица от проекти, чиято главна цел е да подкрепят мирното развитие на цялата област.

Затова е желателно също така да подкрепим ключовата програма, а именно възстановяване на разумен воден режим в средното и долното течение на река Йордан. Тъй като местните органи са изправени пред сродни проблеми на редица места в Сахел и Азия, не само отговорът на Комисията ще осигури ценно вдъхновение за решаването на сродни проблеми на редица други места, а предприемането на конкретни корективни мерки. Подкрепям приемането на общата проекторезолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Достъпът до питейна вода е основно човешко право. Всъщност през юли ООН прие резолюция, произтичаща от срещата на високо равнище на народите в Кочабамба, с която се изисква признаването му. Река Йордан е опустошена, а палестинският народ е лишен от достъп до питейна вода поради отклоняването на практика на целия отток на реката от Израел, Йордания и Сирия. Споразуменията за сътрудничество между държавите за възстановяване на реката и подобряване на начина на споделяне на водни ресурси в региона трябва да бъдат подкрепени безусловно от Европейския съюз.

Въпреки това този изключителен интерес към река Йордан, когато толкова много други реки биват унищожавани, е шокиращ. Това е, за което пледира тази резолюция. Гласувам в подкрепа на резолюцията с надеждата, че ще има подобна загриженост и за други реки по света.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно положението на река Йордан, защото всички държави по протежение на реката трябва да бъдат насърчени да я възстановят. Областта на долното течение на река Йордан е изцяло деградирала: лошото управление е довело до сериозно замърсяване, в резултат от което са загубени 50% от биологичното разнообразие.

В Договора за мир, подписан през 1994 г., Израел и Кралство Йордания се споразумяват да си сътрудничат за екологичното възстановяване на река Йордан по протежение на общата граница и да опазват нейните водни ресурси. Но палестинците са изключени от израелската зона за сигурност, създадена на Западния бряг в цялата област на долното течение на река Йордан, която е незаконно заета от израелски заселници, които напояват земята с вода, която принадлежи на палестинците.

Това означава, че палестинското население на Западния бряг изпитва сериозен недостиг на вода, затова настояваме Израел да сложи край на политиката за изграждане на селища, включително в областта на долното течение на река Йордан. Държавите по протежение на реката трябва с подкрепата на ЕС да създадат комисия за река Йордан, за да възстановят реката и да гарантират, че има достатъчно количество вода за снабдяване на населението, което живее по протежението на реката.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. – (LV) Аз гласувах за предложението за резолюция. В резолюцията се казва, че днес река Йордан е в катастрофално състояние. Нивото на Мъртво море спада с 30 см всяка година. Крайречните държави, особено Сирия и Йордания, експлоатират ресурсите на реката, като същевременно не правят никакви инвестиции за разработване на оборудване за пречистване на отпадни води и оборудване за обработване на питейна вода. Ако ЕС не засили съвсем скоро натиска си върху всички потребители на водни ресурси, екологичната катастрофа е неизбежна. В това отношение резолюцията е съвсем навременен сигнал към правителствата на Сирия, Йордания и Израел. Важно е да се накарат всички правителства в Близкия изток да разберат, че ЕС не е пожарна, която може да реши всичките им проблеми. Трябва да принудим правителствата на Сирия, Йордания и Израел да мислят за бъдещето. Трябва да им помогнем да планират действия за тази цел, но при никакви обстоятелства не бива да раздаваме средства на онези, които експлоатират природните ресурси неразумно, за да постигнат егоистичните си цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Приветствам важното гласуване днес на резолюция, която привлича вниманието към и изразява загриженост от опустошението на река Йордан, и особено на областта на долното течение на реката. Тя призовава органите от всички крайречни държави да си сътрудничат и да възстановят река Йордан, като изготвят и реализират политики, съсредоточени върху постигането на реални резултати в областта на управлението на потреблението на вода в бита и селското стопанство, опазването на водите и управлението на отпадните води от канализацията, селското стопанство и промишлеността, и за осигуряване на адекватен отток на сладка вода към долното течение на река Йордан. Резолюцията приветства сътрудничеството между израелски, йордански и палестински местни общности, изправени пред сродни предизвикателства във връзка с водата в областта на долното течение на река Йордан, и призовава Израел и Йордания да изпълнят изцяло своите ангажименти, поети в техния договор за мир, по отношение на възстановяването на река Йордан.

 
Правна информация - Политика за поверителност